Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení u Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí"

Transkript

1 Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení u Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu Zabezpečení Změna PIN kódu Zamknutí a odemknutí telefonu Zapnutí PIN kódu Reset přístroje do továrního nastavení Ostatní Budík Zap./Vyp. Bluetooth Přidání ikon na úvodní obrazovku Nastavení jasu displeje Změna motivu Odebrání ikon z úvodní obrazovky Bluetooth - párování telefonů Bluetooth - posílání obrázků SMS, MMS Nastavení tónu zpráv Nastavení upozornění o doručení Nastavení střediska SMS zpráv Nastavení přístupového bodu MMS Volání Zobrazení kontaktů při volání Spuštění hlasitého odposlechu Nastavení hlasitosti hovoru Nastavení čísla hlasové schránky Nastavení vyzvánění Nastavení čekání na lince Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Kontakty Přidání fotky ke kontaktu Upravení kontaktu - změna údajů Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty

2 2 Vložení SIM karty a baterky Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou zvedněte zadní kryt podle obrázku. Poté vložíte do telefonu baterku. Na konec zacvaknete zadní kryt. Vložení paměťové karty Z telefonu sundáte zadní kryt a baterku. Paměťovou kartu vložíte na vyznačené místo na obrázku. Poté do telefonu dáte baterku. Na konec zacvaknete zadní kryt.

3 3 Zapnutí telefonu a PIN Delším stisknutím tlačítka Vypnout/Zapnout nastartuje telefon. Nakonec stačí zadat jen váš PIN. A je to! :)

4 4 Kopírování ze SIM karty do telefonu Na hlavní obrazovce ťuknete na dlaždici Lidé. Nyní klepnete na Importovat kontakty ze SIM karty Poté zvolíte možnost Importovat kontakty ze SIM karty. Vyberete kontakty, které chcete přesunout ze SIM karty do telefonu. Nakonec klepnete na Importovat. A je to :-)

5 5 Založení nového kontaktu Na hlavní obrazovce ťuknete na dlaždici Lidé Kliknete na plus v dolní části obrazovky. Klepnutím na symbol plus v jednotlivých řádcích vyplníte potřebné údaje. Nakonec klepnete na ikonu Uložit.

6 6 Přidání fotky ke kontaktu klepne na dlaždici Lidé. Zvolíte kontakt, který chcete upravit. Kliknete na symbol Upravit. Ťuknete na Přidat fotku. Nyní si můžete z jednotlivých složek vybrat obrázek, nebo můžete vytvořit fotografii. Klepnutím na siluetu foťáku zapnete foťák 6. Klepnutím na obrazovku pořídíte fotku. 7. Nyní ji potvrdíte kliknutím na Přijmout. 8. Fotku oříznete tažením za strany čtverce. Poté ji ťuknutím na fajfku potvrdíte.

7 7 9. A je to hotové! Upravení kontaktu - změna údajů Na hlavní obrazovce ťuknete na dlaždici Lidé Zvolíte kontakt, který chcete upravit. Poté stisknete symbol Upravit. Kliknutím na symboly plus v jednotlivých řádcích, můžete libovolně měnit údaje. Celou akci dokončíte klepnutím na Uložit.

8 8 Nastavení vyzvánění přejeďte vlevo a klepněte na možnost Nastavení. Klepnete na Nastavení. Poté kliknete na vyzváněcí tóny+zvuky Vyberte typ vyzváněcího tónu, které chcete změnit 6. Nakonec vyberte zvuk a máme hotovo! :)

9 9 Nastavení čísla hlasové schránky stisknete dlaždici s názvem T-Mobile CZ. Poté klepnete na tlačítko Možnosti a zvolíte Nastavení V případě, že se číslo hlasové schránky liší, lze jej ručně přepsat klepnutím do námi vyznačeného pole. Nastavení hlasitosti hovoru Pro nastavení hlasitosti hovoru použijte postranní tlačítka hlasitosti. Hotovo! :-)

10 10 Zobrazení kontaktů při volání V průběhu hovoru zmáčknete tlačítko Domů. Poté kliknete na dlaždici Lidé. A je to hotové. Spuštění hlasitého odposlechu V průběhu hovoru vyberete možnost Hlasitý poslech. A je to!

11 11 Nastavení čekání na lince V průběhu hovoru stačí klepnout na Přidržet. Pro pokračování v hovoru klepnete opět na Přidržet. Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) přejede prstem směrem do leva. Klepnete na Telefon. Zvolíte Možnosti a kliknete na Nastavení. Klepnutím do pole Zobrazit mé ID volajícího si vyberete jednu z možností.

12 12 Nastavení střediska SMS zpráv Klepnete na dlaždici Zprávy Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte položku Nastavení. V případě, že se číslo SMS centra liší, lze jej ručně přepsat poklepáním do námi vyznačeného pole. Nastavení upozornění o doručení Klepnete na dlaždici Zprávy Kliknete na Možnosti a dále na Nastavení. Nakonec posunete posuvník směrem do prava. A je to! :-)

13 13 Nastavení tónu zpráv přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na Nastavení. Poté kliknete na vyzváněcí tóny+zvuky. Klepnete do pole Nová textová nebo rychlá zpráva. Poté vyberte zvuk a máme hotovo! :-)

14 14 Nastavení přístupového bodu MMS přejedete prstem směrem do leva. Zvolíte ikonu Nastavení. Poté kliknete na řádek Mobilní síť. Dále klepnete na Přidat apn pro mms. Do pole Uživatelské jméno a Heslo napíšete ''mms''. 6. Nyní stisknete tlačítko Možnosti a kliknete na Uložit a je to za námi! :)

15 15 Změna motivu přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na Nastavení. Dále zvolíte Motiv. Nyní klepnete do pole Barva motivu. Z nabídky si kliknutím vyberete barvu. 6. A je to! :)

16 16 Přidání ikon na úvodní obrazovku přejedete prstem směrem do leva. Přidržíte pár vteřin prst na vámi vybrané ikoně. Poté zvolíte Připnout na úvodní obrazovku. Poté zvolíte Připnout na úvodní obrazovku. A je to hotové. :) Odebrání ikon z úvodní obrazovky Podržíte pár vteřin prst na dlaždici, kterou chcete odstranit. Poté klepnete na škrtnutý připínáček. Poté klepnete na škrtnutý připínáček. A je to hotové.

17 17 Zap./Vyp. Bluetooth přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na ikonu Nastavení. Zvolíte řádek s názvem Bluetooth. Nakonec posunete posuvník směrem do prava.

18 18 Bluetooth - párování telefonů přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na Nastavení. Klepnete na řádek s názvem Bluetooth. Kliknutím na název přístroje zahájíte párování. Nakonec musíte vy i druhý přístroj potvrdit požadavek pro párování. A je to hotové! :)

19 19 Bluetooth - posílání obrázků přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na Fotky. Ťuknete na řádek s názvem Alba. Vyberete album, ve kterém se obrázek nachází. Klepnete na obrázek, který chcete odeslat. 6. Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete Sdílet Zvolíte možnost Bluetooth. 8. Nakonec klepnete na název příjemce a tím zahájíte odesílání obrázku.

20 20 Budík přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na ikonu Budíky. Stisknete znaménko plus v doplní části obrazovky. Nastavíte čas buzení. Nakonec klepnete na Uložit. A je to! :)

21 21 Nastavení jasu displeje přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na Nastavení Vyberete řádek s názvem Jas. Vyberete jednu z možností a je to! :)

22 22 Zamknutí a odemknutí telefonu přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na ikonu Nastavení. Ťuknete na řádek s názvem Zamykací obrazovka. Poté posunete posuvník směrem do prava. Nakonec zadáte bezpečnostní heslo.

23 23 Změna PIN kódu přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na Nastavení. Přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na možnost Telefon. Vyberete možnost Změňte PIN kód SIM karty. 6. Nejprve zadáte váš aktuální PIN. 7. Poté zadáte nový PIN a je to hotové! :)

24 24 Zapnutí PIN kódu přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na Nastavení. Přejedete prstem směrem do leva. Kliknete na možnost Telefon. Posunete posuvník směrem do prava. 6. Nakonec zadáte libovolný PIN kód.

25 25 Reset přístroje do továrního nastavení přejedete prstem směrem do leva. Klepnete na Nastavení. Kliknete na řádek s názvem O systému. Nakonec ťuknete na Obnovit tovární nastavení telefonu.

26 26 Nastavení internetu v ČR přejedete prstem vlevo. Klepnete na možnost Nastavení. Vyberete Mobilní síť. Ťuknete na Přidat apn pro připojení k internetu. Vyplníte údaje podle obrázku a do pole Uživatelské jméno a Heslo napíšete ''gprs''. 6. Nakonec klepnete na ikonu Uložit.

27 27 Nastavení internetu v zahraničí přejedete prstem vlevo. Klepnete na Nastavení. Zvolíte Mobilní síť. Klepnete do pole Možnosti dat při roamingu a vyberete používat roaming. Připojení/odpojení Wi-Fi sítě přejedete prstem vlevo. Klepnete na ikonu Nastavení. Ťuknete na řádek s názvem Wi-Fi. Posunete posuvník směrem do prava na hodnotu Zapnuto. Klepnutím vyberete připojení, které chcete použít. A je to! :)

28 28 Zap./Vyp. přístupového bodu přejedete prstem směrem do leva. Zvolíte Nastavení. Klepnete na Sdílení internetu. Pro zapnutí stačí posunout posuvník směrem doprava. Pro provádění změn klepnete na tlačítko Nastavit. 6. Zde můžete provádět úpravy. Celou akci dokončíte klepnutím na fajfku v dolní části obrazovky.

29 29 Nastavení u klepnete na ikonu . Vyberete možnost Jiný účet. Zadáte vaši současnou ovou adresu a heslo. Vyplníte potřebný údaj a je to! :)

30 30 Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Klepnete na dlaždici Store. Ťuknete na Lupu v dolní části obrazovky. Do prázdného pole napište název hledané aplikace. Poté klepenete na vámi hledanou aplikaci. Stisknete tlačítko Instalovat. Pro stažení aplikace je nutné mít účet u společnosti Microsoft. Nyní kliknete na Přihlásit se. 6. Nový účet Microsoft založíte klepnutím na Vytvořit účet. 7. Vytvoříte si nový Vymyslíte si dobře zapamatovatelné Heslo.

31 31 9. Dovyplníte posledních pár řádků Následující nastavení je libovolné. My budeme pokračovat klepnutím na Teď ne. 1 Přijmete smluvní podmínky aplikace Store. 1 A je to hotové.

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 920 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 920 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire C Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire C 8 Zadní kryt 9 Vyjmutí baterie 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Nabíjení baterie 13 Zapínání a vypínání 13 První nastavení

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka BlackBerry Q10 Smartphone Verze:: 10.3.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-05-26 SWD-20150526094256002 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením...

Více

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i Uživatelská příručka Xperia V LT25i Obsah Xperia V Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 1.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více