Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a"

Transkript

1 Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu Nastavení u Zabezpečení Změna PIN kódu Zamknutí a odemknutí telefonu Zapnutí PIN kódu Ostatní Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby Pevná volba Bluetooth - odesílání obrázků Bluetooth - spárování přístrojů Reset přístroje do továrního nastavení Budík Zapnutí / Vypnutí Bluetooth Přidání ikon na plochu Změna pozadí displeje SMS a MMS Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Nastavení střediska zpráv Volání Čekání na lince Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Zobrazení klávesnice při volání Nastavení hlasitosti hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění Kontakty Upravení kontaktu včetně fotky Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Vložení SIM karty a baterky

2 2 Vložení SIM karty a baterky Z telefonu sundáte zadní kryt. Vyndáte baterku a SIM kartu umístíte na vyznačené místo na obrázku. Poté vložíte zpět baterku. Zacvaknete zadní kryt a je hotovo. :-) Vložení paměťové karty Nejprve sundáte zadní kryt telefonu. Paměťovou kartu vložíte na vyznačené místo. Nakonec zacvaknete zpět zadní kryt.

3 3 Zapnutí telefonu a PIN Delším stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout se rozsvítí displej. Poté zadáte váš PIN a je to. Kopírování ze SIM karty do telefonu V menu kliknete na Kontakty. Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte Import/Export. Vyberete možnost Import ze SIM karty. Nyní stačí zaškrtat kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout. Klepnutím na tlačítko Hot. celou akci dokončíte.

4 4 Založení nového kontaktu Klepnete na ikonu Kontakty. Poté na obrazovce stisknete tlačítko +. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno. Celou akci dokončíte stisknutím tlačítka Uložit.

5 5 Upravení kontaktu včetně fotky Zvolíte ikonu Kontakty. Vyberete kontakt, který chcete upravit. Poté kliknete na siluetu postavy. Zvolíte volbu Fotografovat. Stisknutím ikony foťáku pořídíte fotku. 6. Pořízenou fotku uložíte potvrzením tl. Uložit. 7. Poté obrázek oříznete tažením za strany modrého čtverce. Celou akci dokončíte stisknutím tlačítka Hot. 8. A je to!

6 6 Nastavení vyzvánění V menu vyberete Nastavení. V oddílu Zařízení kliknete na položku Zvuk. Klepnete na možnost Vyzvánění. Dále jen zvolíte melodii. Vše uložíte stisknutím tlačítka OK a je vše hotovo! :) Číslo hlasové schránky Klepnete na ikonu Telefon. Zmáčknete tlačítko Možnosti a vyberete Nastavení hovorů. Zvolíte možnost Nast. hlasové schránky. V případě, že se číslo Hlasové schránky liší, lze jej ručně přepsat.

7 7 Nastavení hlasitosti hovoru Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek telefonu. Zobrazení klávesnice při volání V průběhu hovoru pro zobrazení klávesnice stisknete ikonu Klávesnice. Klávesnici opět schováme stisknutím tlačítka Skrýt. A je to hotové! :)

8 8 Zobrazení kontaktů při volání V průběhu hovoru zmáčknete tlačítko Možnosti a vyberete Kontakty. A je to! :) Hlasitý hovor V průběhu hovoru vyberete možnost Reprod. A je to hotové! :)

9 9 Čekání na lince V průběhu telefonování stisknete tlačítko Podržet. Pro pokračování v hovoru klepnete na Uvolnit. Upozornění o doručení SMS V menu klepnete na ikonu Zprávy. Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete položku Nastavení. Nakonec zaškrtnete políčko v řádku Potvrzení o doručení.

10 10 Nastavení tónů V menu klepnete na ikonu Zprávy. Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete položku Nastavení. Dále kliknete na řádek s názvem Vybrat vyzváněcí tón. Nakonec vyberete jednu z melodíí a je to hotové! :)

11 11 Nastavení MMS V menu klepnete na ikonu Nastavení. Poté ťuknete na položku Další sítě. Kliknete na Mobilní sítě. Poté klepnete na řádek Názvy přístupových bodů. Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte Nový název přístupov.. 6. Údaje vyplníte podle následujících obrazovek a do pole Uživatelské jméno a Heslo napíšete ''mms''. 7. Posledních pár řádků Už jsme skoro u konce. :)

12 12 Nastavení střediska zpráv Klepnete na ikonu Zprávy. Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte položku Nastavení. V případě, že se číslo střediska zpráv liší od zobrazeného na obrázku, stačí jej ručně přepsat poklepáním na řádek Středisko zpráv.

13 13 Změna pozadí displeje Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete Nastavit pozadí. Kliknete např. na řádek Domovská obrazovka. Dále zvolíte možnost Pozadí. Nyní si stačí jen vybrat. Celou akci uložíte stisknutím tlačítka Nastavit pozadí. A je to! :)

14 14 Přidání ikon na plochu Z menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k dispozici na úvodní obrazovce. Pár vteřin na ni podržíte prst. Telefon vás po chvíli přenese na úvodní obrazovku. Tažením ikonu přemístíte na libovolné místo. Celou akci dokončíte tím, že přestanete držet prst na ikoně. Zapnutí / Vypnutí Bluetooth V menu vyberete Nastavení. Posunete posuvník v řádku Bluetooth směrem doprava. A je to! :)

15 15 Bluetooth - spárování přístrojů V menu vyberete Nastavení. Pro tuto akci je nutné mít zapnuté Bluetooth. Poté klepnete na řádek s názvem Bluetooth. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Klepnutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování. Nakonec musí oba přístroje akceptovat požadavek pro párování klepnutím na tlačítko OK. A to je vše!

16 16 Bluetooth - odesílání obrázků V menu kliknete na ikonu Galerie. Kliknete na obrázek, který chcete odeslat. Poté kliknete na tlačítko Sdílet. Nyní vyberete možnost Bluetooth. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Poklepáním na jedno z nich zahájíte odesílání obrázku. Budík V menu vyberete ikonu Hodiny. Klepnete na Vytvořit upozornění. Nastavíte čas buzení a dny kdy chcete, aby budík zvonil. Vše potvrdíte klepnutím na ikonu Uložit.

17 17 Pevná volba V menu kliknete na ikonu Telefon. Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete Nastavení hovorů. Ťuknete na Další nastavení. Zvolíte řádek s názvem Čísla pevné volby. Kliknete na Zapnout pevnou volbu. 6. Nakonec zadáte PIN2 a je to hotové! :)

18 18 Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby V menu kliknete na Telefon. Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte Nastavení hovorů. Klepnete na Další nastavení. Kliknete na řádek Čísla pevné volby. Zvolíte Seznam čísel pevné volby. 6. Stisknete tlačítko Možnosti a vyberete Přidat kontakt. 7. Nakonec kliknete na Uložit a je to! :)

19 19 Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) V menu kliknete na ikonu Telefon. Stisknete tlačítko Možnosti a zvolíte Nastavení hovorů. Ťuknete na Další nastavení. Kliknete na řádek ID volajícího. Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat Výchozí síť.

20 20 Reset přístroje do továrního nastavení V menu kliknete na ikonu Nastavení. Klepnete na položku Záloha a obnovení. Ťuknete na řádek Obnovit tovární data. Kliknete na Resetovat zařízení. Nakonec stisknete tlačítko Odstranit vše.

21 21 Zamknutí a odemknutí telefonu V menu vyberete Nastavení. Poté zvolíte položku Zamknout displej. Klepnete na Zámek displeje. Vyberete položku Znak. Dále stačí dvakrát za sebou nakreslit znak, který bude fungovat jako zámek pro váš displej a ťuknete na tl. Pokračovat. 6. Pro dokončení nového nastavení si vytvoříte záložní PIN kód, který použijete v případě, že znak zapomenete.

22 22 Zapnutí PIN kódu V menu klepnete na Nastavení. Poté ťuknete na položku Zabezpečení. Nyní zvolíte řádek s názvem Nastavte zámek SIM karty. Dále zatrhnete příslušné pole. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě a je to! :)

23 23 Změna PIN kódu V menu klepnete na Nastavení. Poté kliknete na Zabezpečení. Nyní zvolíte řádek s názvem Nastavte zámek SIM karty. Dále zvolíte Změnit PIN kód SIM karty. Nakonec zadáte starý a poté i nový PIN.

24 24 Nastavení internetu v ČR V menu klepnete na Nastavení. Poté kliknete na Další sítě. Dále ťuknete na Mobilní sítě. Zatrhnete Mobilní data a poté kliknete na řádek Názvy přístupových bodů. Stisknete tlačítko Možnosti a poté Nový název přístupového. 6. Údaje vyplníte podle následujících obrazovek a do pole Uživatelské jméno a Heslo napíšete ''gprs''. 7. Už jsme skoro u konce. 8. Posledních pár řádků...

25 25 Nastavení internetu v zahraničí V menu zvolíte ikonu Nastavení. Poté vyberete položku Další sítě. Dále kliknete na Mobilní sítě. Nakonec zaškrtnete příslušné pole Datový roaming.

26 26 Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě V menu vyberte Nastavení. Zapnete Wi-Fi posunutím posuvníku směrem doprava. Nyní klepnete na řádek s názvem Wi-Fi. Vyberete libovolnou Wi-Fi ve vašem okolí. V případě, že je Wi-Fi uzamčená je třeba zadat heslo. Nakonec klepnete na tlačítko Připojit.

27 27 Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu V menu vyberete Nastavení. Kliknete na Další sítě. Ťuknete na položku Sdílení přip. a př. akt. bod. Pro zapnutí HOTSPOTU stačí posunout posuvník doprava u položky Přenosný aktivní bod Wi-Fi. V momentě kdy posuvník zezelená, poklepete na řádek Přenosný aktivní bod Wi-Fi. 6. Po stisknutí tl. Konfigurovat si můžete přenastavit některé údaje. 7. Upravené nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Uložit.

28 28 Nastavení u V menu kliknete na ikonu . Zadáte vaši ovou adresu a heslo. Dále poklepete na tlačítko Ruční nast. Zde vyberete Účet POP Vyplníte potřebné údaje. Název serveru POP3 se liší dle poskytovatele služby. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat v nastavení 6. Do pole Server SMTP opíšete zobrazený údaj z obrázku displeje. Poté pokračujete stisknutím tl. Další. 7. Toto nastavení je volitelné. Pokračujete stisknutím tlačítka Další. 8. Nyní pojmenujete libovolně účet. Celou akci dokončíte stisknutím tlačítka Hotovo.

29 29 Založení účtu v Google Play Klepnete na ikonu Obchod Play. Vytvoříte si ový účet od Google stisknutím tlačítka Nový. Dále zadáte vaše Jméno a Příjmení. Vymyslíte si libovolnou ovou adresu. Dále postupujete podle pokynů průvodce.

30 30 Vyhledání a stažení aplikace Klepnete na ikonu Obchod Play. Stisknete lupu v pravém horním rohu obrazovky. Poté zadáte název hledané aplikace a vyberete ze seznamu požadovanou aplikaci. Stisknutím tlačítka Instalovat, spustíte instalaci do vašeho telefonu. Poté přijmete podmínky aplikace klepnutím na tlačítko Přijmout. 6. Po dokončení instalace programu do vašeho telefonu můžete aplikaci Otevřít, nebo ji rovnou Odinstalovat. A je to!

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více