DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000"

Transkript

1 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, Ústí nad Labem Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka Ing. Václav Jursík, jednatel N a v r h o v a t e l - Insolvenční správce: Jméno: Ing. Michael Jiterský Sídlo: Pařížská 20, Ústí nad Labem Název: Sídlo: IČ / r.č. : Registrace: JWS/2011/05/01 Dlužníka: IET-STAVBY s.r.o. Drážďanská 520/46, Ústí nad Labem / Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Místo dražby Datum dražby Čas zahájení dražby Zápis do dražby Označení a popis předmětu dražby: Dražebník na návrh navrhovatele vyhlašuje konání VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 Ústí nad Labem, Národní dům, přísálí od O S T A T N Í M A J E T E K 20. května :00 14:30 do zahájení dražby Číslo 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) Popis položky pronájem stavební buňky a stavebního rozvaděče, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti BPO s.r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: stavební práce, faktura č.: VF na částku 79551,5 Kč, z níž se postupuje 79551,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti SANT - GOBAIN Building IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: dobropis, faktura č.: DB na částku 1105 Kč, z níž se postupuje 1105 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti PV Bulding Limited IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: způsobená škoda na stavbě, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti PULSKLIMA, spol. s r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: smluvní pokutu, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti JAKUB a.s. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: dobropis. K pohledávce nejsou žádné podklady. Pohledávka je pouze vedena v účetnictví, faktura č.: DB na částku 691 Kč, z níž se postupuje 691 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dluž níka (Netýká se insolvenčního řízení). stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dluž níka (Netýká se insolvenčního řízení). DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 1 z 6

2 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.) 17.) 18.) 19.) 20.) 21.) 22.) 23.) stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne Po odstoupení od smlouvy byl IET vyfakturován rozdíl mezi cenou smluvní a obvyklou. pronájem stavební buňky a stavebního rozvaděče, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dluž níka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dluž níka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dluž níka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti SAN - JV s.r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: ž b. Konstrukce. U tohoto částečného plnění je doložen BV, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, 1, ,00 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti Skanska CZ a.s. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: pracovní výkony na stvabě BD Hvězda Praha, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, ,00 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, ,00 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč ,- Kč jako zádržné, ,50 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, 2, ,- Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, 2, ,- Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, ,- Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 2 z 6

3 24.) 25.) 26.) 27.) 28.) 29.) 30.) 31.) 32.) 33.) 34.) 35.) 36.) 37.) 38.) 39.) stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, 2, ,- Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, ,- Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž Pohledávka není zastavena vůči Raiffeisenbank, a.s., nebyla přihlášená do insolvenčního řízení jako zajištěná. stavební práce, faktura č.: VF na částku 34562,5 Kč, z níž se postupuje 3456,05 Kč jako zádržné. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne HRBS dne jednostranně pohledávky započetlo, IET zápočet odmítá. Pohledávka není zastavena vůči Raiffeisenbank, a.s., nebyla přihlášená do insolvenčního řízení jako zajištěná. stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč jako zádržné. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Postoupení pohledávky podléhá souhlasu dlužníka (Netýká se insolvenčního řízení). Od SOD odstoupeno dne Pohledávka není zastavena vůči Raiffeisenbank, a.s., nebyla přihlášená do insolvenčního řízení jako zajištěná. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Richard Čonka IČ: vzniklá z titulu faktury vydané, pokuta za nedodržení pravidel BOZP Tušimice, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti CARGO v.o.s. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané, vícenáklady a smluvní pokuty na stavbách, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč ,- Kč jako zádržné, 1, ,00 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není na: stavební práce - vícenáklady, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Michal Jerych vzniklá z titulu: půjčka zaměstnavatele, doklad č.: bez označ ení na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Doklad je ze dne: , splatná dne: Pohledávka je žalalována v částce celkem ,-Kč. V části ,-Kč byl vydán exekuční příkaz, tato část pohledávky se nepostupuje Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Zdeněk Vlček vzniklá z titulu: nezúčtovaná záloha, vydáno z pokladny, doklad č.: V/720 na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Doklad je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti EVROmat, a.s. IČ: vzniklá z titulu: zálohová faktura, nezúčtováno, faktura č.: ZF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Tomáš Glos IČ: 0 vzniklá z titulu: Zůstatek na pokladně na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Pohledávka je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž alována. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Libor Kudláček IČ: vzniklá z titulu: přeplatek DPH, dodavatel vystavil fakturu vč. DPH, přičemž nebyl plátce DPH, faktura č.: na částku 6840 Kč, z níž se postupuje 6840 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována.přílohou je banovní výpis. Pohledávka je doložená a vymahatelná. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Vít Brabec IČ: vzniklá z titulu: přeplatek DPH, dodavatel vystavil fakturu vč. DPH, přičemž nebyl plátce DPH, faktura č.: na částku 9690 Kč, z níž se postupuje 9690 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována.přílohou je banovní výpis. Pohledávka je doložená a vymahatelná. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Marcela Brabcová IČ: vzniklá z titulu: přeplatek DPH, dodavatel vystavil fakturu vč. DPH, přičemž nebyl plátce DPH, faktura č.: na částku 4750 Kč, z níž se postupuje 4750 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována.přílohou je banovní výpis. Pohledávka je doložená a vymahatelná. Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Richard Čonka IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: přeplatek faktury, faktura č.: 2208 na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována.přílohou je banovní výpis. Pohledávka je doložená a vymahatelná. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 3 z 6

4 40.) 41.) 42.) 43.) 44.) 45.) 46.) 47.) 48.) 49.) 50.) 51.) 52.) 53.) 54.) 55.) 56.) Pohledávka vůči věřiteli fyzické osobě Vasil Petrovič Mésároš IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: faktura za materiál, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti TRIPOLI spol. s r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: sanační a bourací práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti TRIPOLI spol. s r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: smluvní pokuta, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje ,09 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti Tomáš Glos IET IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: realizovaé výkony - bez další specifikace, faktura č.: VF na částku 2094,5 Kč, z níž se postupuje 2094,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti SANT - GOBAIN Building IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: dobropis, faktura č.: DB na částku 2124 Kč, z níž se postupuje 2124 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. : za předražený stavební materiál, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč ,- Kč jako zádržné, ,50 Kč HRBS započetlo. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zaž na: stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku ,5 Kč, z níž se postupuje ,5 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: stavební práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne na: dopravní výkony, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Od SOD bylo odstoupeno TEKO dne DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 4 z 6

5 57.) 58.) 59.) 60.) Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti STAVATEC, s.r.o. IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: fakturováno za poškozené a ztracené bednění, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Na společnost STAVATEC, a.s. byl prohlášen konkurz. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti SKD Průmstav - stavby IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: železářské a tesařské práce, faktura č.: VF na částku Kč, z níž se postupuje K č. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti SKD Průmstav - stavby IČ: vzniklá z titulu faktury vydané: k pohledávce nejsou žádné podklady. Pohledávka je pouze vedena v účetnictví a není zažalovaná., faktura č.: VF na částku 36,2 Kč, z níž se postupuje 36,2 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Pohledávka vůči věřiteli obchodní společnosti Tomáš Glos IET IČ: vzniklá z titulu faktury vydané na: doprava skruží, faktura č.: VF na částku 3289 Kč, z níž se postupuje 3289 Kč. Faktura je ze dne: , splatná dne: Pohledávka není zažalována. Odhad ceny předmětu dražby: Cena předmětu dražby odhadnutá: Kč Odhad provedl:,, Ing. Václav Jursík Datum zpracování odhadu:,, Nejnižší podání: Kč Stanovený minimální příhoz: Výše dražební jistoty: Způsob složení: Lhůta pro složení: Úhrada ceny dosažené vydražením: Prohlídky předmětu dražby: Kč Kč Dražební jistota se skládá bezhotovostním převodem na určený bankovní účet nebo v hotovosti. Účastník dražby může dražební jistotu složit formou bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit jako banka na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí být vystavena na řad dražebníka, musí být platná minimálně tři měsíce od konání dražby a musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výše dražební jistoty. Dražební jistota se skládá od vyhlášení dražby do zahájení dražby. Číslo účtu: / 5500 Bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet se dražební jistota skládá na bankovní účet určený v této dražební vyhlášce. Adresa místa, kde může být dražební jistota složena: K rukám dražebníka na základě předchozí dohody. V den konání dražby je možné dražební jistotu složit bez předchozí dohody. Dokladem o složení dražební jistoty je příjmový doklad, kterým byla částka rovnající se dražební jistotě složena na stanovený bankovní účet nebo výpis ze stanoveného bankovního účtu nejpozději ze dne předcházejícímu dni konání dražby ze kterého je patrné, že byla připsána částka rovnající se dražební jistotě a bankovní výpis účastníka dražby, ze kterého je patrné, že stejná částka byla odepsána ve prospěch stanoveného bankovního účtu nebo pokud nejde o účet účastníka dražby prohlášení třetí osoby potvrzující, že se jedná o prostředky účastníka dražby. Doklad musí mít ověř ený podpis. Účastníku dražby, který se nestane vydražitelem, bude dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny je vydražitel povinen uhradit cenu do 30ti dnů od skončení dražby. Nebude-li cena dosažená vydražením vyšší než Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu do 10 dnů od skončení dražby. Pokud bude cena dosažená vydražením nižší než Kč je vydražitel povinen uhradit tuto cenu ihned po ukončení dražby. Úhrada ceny se provede v hotovosti, bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na stanovený bankovní účet. Pokud byla jistota složena formou bankovní záruky je vydražitel povinen uhradit plnou cenu dosaženou vydražením. Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 5 z 6

6 Prohl. Den Hodina Místo května :00 Ústí nad Labem, Masarykova 633, kancelář č května :00 Ústí nad Labem, Masarykova 633, kancelář č. 721 Prohlídku ze strany dražebníka zajišťuje a informace podává osoba tím pověřená. Prohlídka bude provedena se všemi úč astníky prohlídky najednou. Informace budou podávány všem účastníkům prohlídky, individuální dotazy a požadavky budou zodpovězeny a vyřízeny na místě nebo po dohodě písemnou či elektronickou formou. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. O předání předmětu dražby bude sepsán dražebníkem Protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Další podmínky dražby: Dražby se mohou zúčastnit osoby způsobilé k právním úkonům, které mohou nabývat vlastnictví předmětu dražby v České republice. Účastníci dražby při zápisu do dražby předloží: - doklad totožnosti účastníka dražby - výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list v případě, že jde o podnikatelský subjekt - úředně ověřenou plnou moc v případě zastupování účastníka dražby - Čestné prohlášení, že účastník není osobou vyloučenou z účasti na dražbě podle 3 zákona č. 26/2000 Sb.. - Čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, v případě účasti na dražbě za účelem společného nabytí předmětu dražby Účastníci dražby činí svá podání v českém jazyce a v českých korunách. Bližší informace: Ing. Václav Jursík , Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2011/05/01 Stránka 6 z 6

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. října 2012, na adrese

Více

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N JČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 v,, v DRAZEBNIVYHLASKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N DRAŽBY 26/2000 Sb. Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou"

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 231/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 27. září 2011, na adrese

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 26. ledna 2012, na adrese

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více