T O M Á Š N Ě M E C Z R C Á T K O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T O M Á Š N Ě M E C Z R C Á T K O"

Transkript

1 T O M Á Š N Ě M E C Z R C Á T K O

2 The Painter Tomáš Němec Malíř Tomáš Němec Napsat, že maluje pořád stejně, je-li tomu tedy tak, by bylo přinejmenším zjednodušující. Stejně znamená nejen opakovat formu, ale opakovat, respektive vyprazdňovat, obsah. To však není případ tvorby Tomáše Němce. V zásadě ale nepotřebuje jiné nebo nové prostředky k vyjádření znovuprožívání. Jejich nepřehlédnutelné rozpětí, zahrnující spontánní záznamy i propracovaný malířský rukopis, mu poskytuje dostatečný prostor pro artikulaci toho, co je jeho světem, co jako takové ovšem je možná i světem naším. Ostatně i samotná řeč malby je bohatým zdrojem obsahů. Způsob malířského pojímání formy, prostoru, subtilních i nápadných rukopisných stop, to vše je jakýmsi textem nezprostředkovaně vybízejícím ke čtení. Tomáš Němec výběrem motivů či témat ani samotnou malbou nic nepředstírá, nesimuluje. Nestylizuje, nepatetizuje. Všechno je v jeho obrazech uvěřitelné. Všednost, každodennost i tichá dramata v nich. Obsah souzní s artikulací, artikulace je integrálním obsahem. Nemusí se snažit o formální inovace, beztak právě jen formální, protože pouze maskující absenci obsahu. Michal Pěchouček, který se dílu Tomáše Němce věnuje soustavně, o něm píše: tráví v plenéru nebo ve svém ateliéru skutečně hodně času a z procesu tvoření není schopný v dobrém slova smyslu vystoupit. Malbou je zaujat natolik, že se mu stala nenahraditelnou životní podmínkou. Tomášova existence se proto naplňuje v silně romantizující dimenzi, nepodléhá žádným vnějším změnám, žádnému rozumovému srovnávání. Prostě bojuje na své privátní osamělé frontě. Vyjadřuje se od začátku pouze skrze klasické obrazové žánry a jejich další rozšířené podoby... Jeho malby zaujmou dynamickým rukopisem, lyrizující expresivitou, ale i nespoutanou senzualitou, křehkostí a melancholickým pohledem. Pro olomouckou výstavu jsme se s autorem rozhodli pro skromný průřez jeho dosavadní tvorbou (vždyť nejranější vystavený obraz je ještě ze závěru jeho studia na střední škole). Zahrnuje tradiční témata, ke kterým se Tomáš Němec od počátku své tvorby věnuje soustavně. Portrét, zátiší, krajina, figurální kompozice. Náš výběr se alespoň v náznacích snaží ukázat modifikovaný přístup k nim a možná naznačit polohu nevtíravé intimnosti procházející jeho tvorbou. Mnohá z témat by umožňovala samostatnou prezentaci, která by teprve odhalila jejich potenciál. Například mezi krajinami mají zvláštní postavení obrazy oblohy, mraků. Ty vznikají už od jeho raných studií středoškolských a můžeme v nich tušit až konceptuální podtext. Michal Pěchouček v souvislosti s nimi píše: Cyklus vzniká spontánně jako privátní kalendář nebo obrazový deník a my vidíme dílo v jeho momentálním stavu. Tento druh malířského myšlení není pro Tomáše úplně typický. Chybí zde totiž jakékoliv dějové prvky a panuje tu pouze éterická atmosféra proměn, životodárný jas a nekonečnost prostoru. Je to prosté a soustředěné zaujetí oblohou. Erbovním tématem je potom Tomáši Němcovi osobnost Edith Piaf. Jako by v jeho životě a obrazech byla neustále přítomná, vstupovala do nich snad až mimoděk, se samozřejmostí obývá Tomášův prostor. V samozřejmosti nejen těchto obrazů zaznívá však také něco zneklidňujícího, nejistota, obava, tragický podtón. V náznaku možné líbeznosti (jak o ní píše opět Michal Pěchouček) lze cítit právě toto memento. Jakási křehkost mnohých jeho obrazů odkazuje k silně přítomnému vědomí pomíjivosti. Petr Veselý, Brno To write that he is still painting the same way (if it is so) would be a simplification, to say the least. Same means not only repeating the form, but also repeating (or respectively, emptying) the content. That however is not the case with the works of Tomáš Němec. Basically, he does not require anything other than new means to express experiencinganew. The works striking range, comprising both spontaneous notations and elaborated brushstrokes, provides him ample space for articulation of what is his world; which is also possible of course in our world. Otherwise, the paintings, with their rich content source, speak for themselves. The means of painterly approach to form, space, subtle and obvious brushstrokes, all act as a text, immediately offering a reading. Tomáš Němec, in his choices of motifs and themes, does not pretend nor simulate nor does the painting itself. He does not stylise; he does not dramatise. Everything in his paintings is believable. The ordinariness, the everyday silent dramas in them. He does not have to attempt formal innovation, for what is formal is only only masking the absence of content. Michal Pěchouček, who has done a systematic analysis of Němec s works, writes:...he spends a good deal of time in the open air or in his studio, and is unable, in the best sense of the word, to leave the process of creation. Painting interests him so much that it has become an irreplacable condition of life. Tomaš s existence thus fills in a strongly romanticising dimension, which does not yield to any outside changes, any rational comparisons. It simply fights on its own private, lonely front. It has been expressed, from the very beginning, only through classical painting genres and their further extended forms... His paintings capture one by their dynamic brushstroke, lyrical expressiveness, but also by their unbounded sensuality, fragility, and melancholy point of view. For the exhibition in Olomouc we have decided, with the artist, on a humble cross-section of his work so far (after all, the earliest painting on display is from the end of his middle school studies). The exhibition is comprised of the traditional themes with which Tomáš Němec has been working systematically from the very beginning: portraits, still lifes, landscapes, figural compositions. Our selection however attempts, through hints, to show his modified approach to them and perhaps indicate the attitude of inobtrusive intimacy which flows through his work. Many of the themes could have their own exhibitions; their potential remains to be revealed. For example, in the landscapes images of skies and clouds have a special status these start already in his early studies at middle school, and we can feel here an almost conceptual subtext. Michal Pěchouček, in connection to them, writes: The cycle... arose spontaneously, like a private daybook or an illustrated diary, and we see the work in its momentary state. This type of painting philosophy is not completely typical for Tomáš. Missing are the somewhat dramatic elements, what is happening here is just the etherial atmosphere of transformations, life-giving brightness, and the infinity of space. It is a simple and concentrated passion for the sky. Edith Piaf is another, almost mythical, theme for Tomáš Němec. It is as if she were ever-present in his life and work, she enters into it almost inadvertently, and then with a naturalness inhabits Tomáš s space. In their naturalness, something resonates in these paintings however which is a bit unsettling: uncertainty, dread, a tragic subtone. With a hint of possible sweetness (as Michal Pěchouček again has written), which can be felt in just this memento. A kind of fragility many of his paintings refer to: the strongly present consciousness of transcience. Petr Veselý, Brno, 15 February 2015 Krajina / Landscape. 2014, olej na plátně / oil on canvas, cm > Pokoj v Brně / Room in Brno. 2006, olej na plátně / oil on canvas, cm Na stole / On the Table. 2009, olej na plátně / oil on canvas, cm Reprodukce na obálce / Cover Reproduction: Aleš. 2006, olej na plátně / oil on canvas, cm

3 Edith. 2014, Okno III / Window III. 2014, olej na plátně / oil on canvas, cm Nebe / The Heavens. 2013, olej na plátně / oil on canvas, cm

4 Stůl jednoho kluka / One Boy s Desk. 2006, olej na plátně / oil on canvas, cm Autobus / Bus. 2010, olej na plátně / oil on canvas, 9,5 18 cm Alex. 2014, Zátiší / Still Life. 2012, olej na plátně / oil on canvas, cm Koupání / Bathing. 2014, olej na plátně / oil on canvas, cm David. 2013, olej na plátně / oil on canvas, cm

5 Zrcátko / Looking Glass. 2014, Tomáš Němec Narozen / Born: , Polička, CZ Studium / Study: , Střední škola uměleckých řemesel v Brně , AVU v Praze, atelier Malba III škola M. Rittsteina 2010 Utrecht School of the Arts, NL Samostatné výstavy / Solo Exhibitions: 2014 Blooming. Galerie Thomas Fuchs, Sttutgart, D Koupání. Galerie Peron, Praha Pokoj s matrací. Tančící dům, Praha 2013 Frühlinges erwachen. Salve Art Galery, Lipsko, D NIKA. Malá galerie VŠUP, Praha 2012 Summer. Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart, D Slavnost. The Chemistry Gallery, Praha Obraz v místnosti. Galerie ve věži, Planá u Mariánských lázní 2011 Stůl jednoho kluka. The Chemistry Gallery, Praha Figury. Salve Art Gallery, Lipsko, D 2010 Obrazy. Galerie Greisen, Praha 2009 Muzeum Prostějovska, Galerie v Muzeu Prostějovska, Prostějov 2008 Bílé košile. Galerie 35m2, Praha Společné výstavy / Group Exhibitions: 2013 Face and Skin. Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart, D Heaven and Hell. Art Salon Microna, Praha Le Prix Jan Zrzavý. České centrum, Paříž 2012 Le Prix Jan Zrzavý Erquy, F Světla a stíny. Prague House, Brusel, B Zlínský salon mladých Dům umění ve Zlíně, Zlín 2011 Ein Tanz. Hangart 7, Salzburg, A Dreilandereck mit Ausblick. Salve Art Gallery, Lipsko, D Diplomanti AVU Karlin Hall, Praha 2010 Artyčok TV. Art Fair, Galerie Meet Factory, Praha 2009 Na půl. Galerie Via Art, Praha 2008 Zlomvaz. Galerie Nod/Roxy, Praha 2007 AVU 18. NG Veletržní palác, Praha mediální partneři / media partners Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce / The year-round exhibition programme of Galerie Caesar is made possible with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Olomouc Region and the City of Olomouc Tomáš Němec Zrcátko / Looking Glass výstava Galerie Caesar / 277 th Caesar Gallery Exhibition / 3 March 27 March 2015 Text: Petr Veselý Kurátor výstavy / Curator of Exhibition: Petr Veselý Podklady pro reprodukce: Archiv autora / Sources for the Reproductions: Archive of Author Fotografie (portrét) / Photo (portrait): Daniel Vojtěch Překlad / Translation: Matthew Sweney Grafická úprava / Layout and Graphics: Oldřich Šembera Tisk / Print: Epava Olomouc GALERIE CAESAR, družstvo pro podporu výtvarného umění / cooperative for the support of visual arts Horní náměstí-radnice, Olomouc, Czech Republic tel:

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz

Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz Alena Kupčíková Kmochova 10, 150 00 Praha 5, +420 604 145 011 akupcikova@volny.cz Narození: 22. října 1976 v Šumperku, Česká republika Born 22nd October 1976 in Šumperk, Czech Republic Studia: 1993-1995

Více

PRVNÍ VECERE PÁNE 1929

PRVNÍ VECERE PÁNE 1929 PRVNÍ VECERE PÁNE 1929 Léta nosím v hlavě myšlenku s docela ostrým a jasným obrysem. Myšlenku dvou nejsamozřejmějších věcí. Narození a smrti, a vším mezi tím. Celý ten čas trávím docela poctivou, hektickou

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Petr Krátký (CZ) Portfolio

Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště

of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště Uvízli v listopadu II Stuck in the middle of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště www.galerie-dolmen.cz

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11.

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11. Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. vernisáž/opening: út/tue 16.10., 18h adresa/address: park Klamovka Plzeňská + Podbělohorská ul., Praha 5 otevírací doba/opening hours:

Více

Quarterly publication of international glass art. spring 2004. Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb

Quarterly publication of international glass art. spring 2004. Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb tudioglass Quarterly publication of international glass art spring 2004 Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb editorial 01 studioglass incorporating; 63ConnaughtStreet

Více

ISBN 978-80-239-8875-8

ISBN 978-80-239-8875-8 Q / ar t o 20032006 U N I E V Ý T VA R N Ý C H U M Ě L C Ů O L O M O U C K A UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA 2003 2006 Editoři / Editors: Jiří Hastík, Zdeněk Vacek Koncepce / Concept: Ladislav Daněk,

Více

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie VOD Editorial Letošní ročník je nezvykle obrovským festivalovým kolosem, který by potřeboval ke svému vysvětlení mnohem více, než jen těchto pár stránek prvního festivalového čísla. Velkolepost Pražského

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem. It s all down to favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk Ziegler

Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem. It s all down to favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk Ziegler Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem It s All Down to Favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

Barbora Kysilková Obrazy Paintings

Barbora Kysilková Obrazy Paintings Barbora Kysilková Obrazy Paintings přední strana front side Pieta (detail), 2011 Barbora Kysilková (*1983) Obrazy Paintings Galerie MIRO Praha ve spolupráci s Galerií Michael Haas Berlín MIRO Gallery Prague

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL

THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL Introduction The logic that if one international biennale is a good thing for Prague, multiple biennales must be even better might

Více

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture).

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture). Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design University of Jan Evangelista Purkyně Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem / Emil

Více