PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE"

Transkript

1 M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, Praha 6 telefon: , fax: IČ: , DIČ:CZ Kontaktní osoba: Jana Borecká Mobil: PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE ZPRACOVÁNO PRO KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/4.1.01/

2 2 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 KDE SLEDOVAT PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI? 4 3 ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ JAK SE PŘIHLÁSIT DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? JAK PSÁT PRŮVODNÍ DOPIS? JAK PSÁT ŽIVOTOPIS? VÝBĚROVÝ ROZHOVOR 9 4 CO NABÍZÍ KRAJSKÝ ÚŘAD JAKO ZAMĚSTNAVATEL? 12

3 3 1 ÚVOD Vážení uchazeči, těší nás Váš zájem pracovat na krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Naším cílem je mít v našich zaměstnancích otevřené, kvalifikované, kompetentní a produktivní zaměstnance. Jsme si vědomi, jak velký význam pro kvalitu našeho úřadu mají. Pro usnadnění Vaší cesty k uplatnění na našem úřadu jsme připravili tuto příručku. Přináší Vám užitečné informace a doporučení k průběhu výběrového řízení:

4 4 2 KDE SLEDOVAT PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI? Máte-li zájem pracovat na krajském úřadu Moravskoslezského kraje, sledujte oznámení o nových pracovních příležitostech na těchto místech: 1) Úřední deska v sídle krajského úřadu na adrese: 28. října 117, Ostrava. 2) Úřední deska krajského úřadu na internetu, záložka Volná místa, zde můžete sledovat aktuálně nabízená pracovní místa a podmínky výběrového řízení. Najdete zde další užitečné dokumenty a informace, se kterými doporučujeme se seznámit před přihlášením do výběrového řízení: - ustanovení pracovního řádu krajského úřadu týkající se pružné pracovní doby, - stupnice platových tarifů a platových tříd, - pravidla vystupování a odívání, - osobní dotazník ke stažení, - přihláška k výběrovému řízení, - čestné prohlášení uchazeče. 3) Úřad práce nabídky lze sledovat na webových stránkách úřadu nebo lze navštívit jednotlivé přepážky Úřadu práce. Sídlo úřadu je na adrese: 30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava, Ostrava 2. 4) Inzerce v tisku probíhá pouze na vybraná pracovní místa, kde potřebujeme zajistit úzce specializované odborníky, kterých je na trhu práce nedostatek. Přečtěte si pečlivě uvedené podmínky výběrového řízení a požadavky na uchazeče. Zkontrolujte, zda požadavkům vyhovujete a zda máte všechny požadované podklady u sebe. Popřípadě si je doplňte. Jde o tyto dokumenty: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, profesní životopis, osobní dotazník v případě pracovních míst vedoucích zaměstnanců ještě osvědčení vydané MV podle 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., a čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Přihláška, osobní dotazník i čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. jsou ke stažení na našich webových stánkách. Výpis z Rejstříku trestů a ověření dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno získat na přepážkách CZECH POINTU na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

5 5 3 ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 3.1 JAK SE PŘIHLÁSIT DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? Pokud Vás zaujala některá pozice z uveřejněných výběrových řízení a jste přesvědčeni, že splňujete podmínky k účasti ve výběrovém řízení, věnujte pozornost formální stránce podání žádosti. Shromážděte podklady a proveďte přihlášení dle pokynů v oznámení o konání výběrového řízení. Zašlete materiály na poštovní adresu krajského úřadu, uvedenou v oznámení. Doručte osobně na podatelnu krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Sledujte termín odevzdání podkladů, Vaši přihlášku nelze přijmout po termínu uvedeném v oznámení. Chcete-li nám ušetřit čas a zároveň zkvalitnit a urychlit naši práci, máte možnost přihlásit se i elektronickou cestou. V tuto chvíli však naše legislativa neumožňuje příjem elektronické přihlášky a tak po vyplnění elektronické přihlášky musíte poslat veškeré náležitosti k výběrovému řízení znovu poštou nebo je doručit osobně na podatelnu krajského úřadu. Věříme, že tento nedostatek bude v brzké době odstraněn a pak možnost elektronického přihlašování bude moci být standardně využívána. Pokud se rozhodnete využít elektronickou cestu postupujte prosím následovně: Klikněte na políčko Elektronická přihláška do výběrového řízení, postupujte dle pokynů na obrazovce a vyplňte všechny údaje, případně vyberte z roletky tu nejvhodnější možnost, po vyplnění nezapoměnte odeslat všechny dokumenty poštou, bez nich Vás nelze do výběrového řízení zařadit. Můžete přidat průvodní motivační dopis, případně hodnocení z předcházejících pracovišť.

6 6 3.2 JAK PSÁT PRŮVODNÍ DOPIS? Průvodní nebo někdy jinak označovaný motivační dopis je dnes již trvalou součástí podkladů, které krajský úřad sice standardně nevyžaduje, ale máte možnost jeho prostřednictvím říct o sobě to, co může výběrovou komisi zaujmout natolik, že se rozhodne pozvat k výběrovým rozhovorům právě Vás. Průvodní dopis slouží k vyjádření zájmu o zaměstnání na krajském úřadu a upřesňuje informace, které jsou zmíněny ve strukturovaném životopisu. Na rozdíl od strukturovaného životopisu je průvodní dopis psán ve větách a měl by mít maximálně jednostránkový rozsah. Dopis by měl dodržovat úpravu standardního oficiálního dopisu. Průvodní dopis je Vaší vizitkou, proto by měl být především formálně správný, oficiální a věcný. Průvodní dopis je třeba formulovat následovně: uvést adresáta a jeho oslovení, dále připravit stať dopisu, poděkování za přijetí Vaší žádosti a neopomenout datum, podpis a kontakt, především telefonické a ové spojení. Jak napsat průvodní dopis? Průvodní dopis musí být krátký a výstižný (optimálně oslovení, dva krátké odstavce, závěr). Stejně jako životopis i průvodní dopis musí být bezchybný, několikrát jej po sobě překontrolujte. Neuvádějte mylné či zavádějící informace. Osnova průvodního dopisu Představení, přesná identifikace pozice, o kterou máte zájem (např. číslo výběrového řízení, název pracovního místa), vysvětlení, proč jste právě vy ten nejvhodnější kandidát, uveďte související praxi, vzdělání, certifikáty, reference, přiložte kvalitně zpracovaný životopis. Čemu se raději vyhnout? Prázdné výplně, které nenesou žádnou informaci, pravopisné chyby, opakování již sděleného, nepravdivé údaje.

7 7 3.3 JAK PSÁT ŽIVOTOPIS? Životopis je jedním z důležitých faktorů při hledání zaměstnání. V současné době očekáváme od uchazečů tzv. strukturovaný životopis, kde je v heslech či krátkých větách uvedeno vše podstatné. Takto strukturovaný životopis umožní snadnější přehled a jasné členění. Zásady psaní životopisu Stručnost Text by neměl mít víc jak dvě strany, ale pozor na přílišnou stručnost. Nevynechávejte žádné pracovní zkušenosti či pozice, mohou být pro personalistu důležité. Dbejte na přehlednost a grafickou úpravu životopisu. Popište své pracovní zkušenosti pravdivě, nebojte se nabídnout, co umíte. Pravopis V životopisu nesmí být pravopisné chyby a vyhýbejte se hovorovým výrazům. Vlastní obsah Osobní údaje Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, adresu svého u. Je zvykem uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Někdo připojuje i rodinný stav a počet dětí. Tyto údaje ale nejsou povinné, a pokud nechcete, neuvádějte je. Do hlavičky životopisu můžete umístit fotografii, nejvhodnější bude ta, která bude působit neutrálně. Vzdělání Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení. Pak vypište ostatní formy studia, které jste absolvovali. Uveďte vždy název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu jeho konání i trvání, a případně zda studium bylo zakončeno zkouškou. Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

8 8 Pracovní zkušenosti Tato část CV je jedna z nejdůležitějších. Seřaďte si jednotlivé pracovní pozice chronologicky od současnosti do minulosti. U každého zaměstnavatele uveďte název firmy a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište rok nástupu a odchodu. Popište svou činnost v každé pozici. Další schopnosti V této části je vhodné shrnout vaše dovednosti a znalosti, jazykové, ale i jiné. Můžete zmínit i některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se krajskému úřadu mohlo zdát přínosné. Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti a různá ocenění. Na závěr uveďte datum a Váš podpis. Zkuste dát svůj životopis přečíst známým. Mohou odhalit to, co vy nevidíte, a upozornit vás na nejasnosti či nevhodnou formulaci.

9 9 3.4 VÝBĚROVÝ ROZHOVOR Příprava na rozhovor Pozvánka k osobnímu setkání se zaměstnancem krajského úřadu signalizuje, že jste vyhověli požadavkům a podmínkám výběrového řízení. Osobním setkáním může být např. rozhovor s personalistou, s výběrovou komisí nebo účast v assessment centru. Assessment centrum je speciální metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Ti se sejdou v jeden termín na společném setkání, kde jsou v úkolových situacích ověřovány jejich dovednosti a znalosti. Hlavním rysem assessment centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují uchazeče z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni v situacích, které simulují reálné problémy. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled. Před samotným setkáním se ujistěte, že máte dostatek potřebných informací: Na setkání zvolte vhodný oděv, který Vás bude reprezentovat. Volte formální styl (u žen kostýmek, sukně, halenka či společenské kalhoty, u mužů oblek). Vše by mělo být čisté, vyžehlené, Váš vzhled by měl být upravený. Pamatujte také na obuv.

10 Průběh vlastního rozhovoru Chovejte se přirozeně, potlačte nervozitu. Pokud se při setkání budete držet následujících rad, budete jistější, což se odrazí na celkovém dojmu: před rozhovorem si vypněte telefon, zůstaňte klidní, buďte zdvořilí, upřímní a hlavně buďte sami sebou, ukažte skutečný zájem o nabízené místo, ptejte se na věci související s pracovním místem či úřadem, pokud něčemu nerozumíte, nebojte se požádat o vysvětlení, při rozhovoru se Vašemu partnerovi vždy dívejte do očí, usmívejte se Obvyklé otázky při výběrovém rozhovoru Při osobním setkání se zástupcem krajského úřadu Vás čekají otázky, na které je dobré se připravit, aby nedošlo k dlouhému rozmýšlení odpovědí. Nabízíme Vám přehled nejčastějších otázek, užívaných při výběrovém rozhovoru.

11 11 Další varianty otázek: Při rozhovoru budete mít i Vy možnost zeptat se na to, co Vás s ohledem na pozici i zaměstnavatele zajímá. Neváhejte a klidně si dělejte poznámky, ať se lépe zorientujete. Na závěr schůzky poděkujte za setkání a čas, který jste společně mohli strávit a usmějte se.

12 12 4 CO NABÍZÍ KRAJSKÝ ÚŘAD JAKO ZAMĚSTNAVATEL? Krajský úřad je významným zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje. Jeho posláním je plnit úkoly, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo nebo rada kraje a dále vykonává státní správu s přenesenou působností. Svým zaměstnancům nabízí zajímavé pracovní podmínky: prostředí moderní rozvíjející se instituce, stabilní zaměstnání s možností dalšího rozvoje, zajímavé pracovní ohodnocení včetně bonusů, možnost podílet se aktivně svou prací na řešení problémů občanů kraje. Volné pracovní pozice a zveřejněná výběrová řízení sledujte na adrese: Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Onderková Tel: Ing. Pavel Kowalski Tel: Přejeme vám hodně štěstí a úspěchu při výběrovém řízení!

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129

Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti. Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Vzhůru do práce! Jak nalézt a využít pracovní příležitosti Poradenská příručka CZ.04.3.07/1.1.01.4/1129 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah:

Více

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jak hledat práci a připravit se

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Příručka pro první kroky

Příručka pro první kroky Příručka pro první kroky při hledání zaměstnání pro zdravotně postižené Úvod Cílem této příručky je přiblížit nejen zdravotně postiženým běžné situace, se kterými se mohou setkat při hledání a získávání

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová Tomáš Lukačina, DiS. I. modul FINANČNÍ GRAMOTNOST CÍL A POJETÍ PUBLIKACE Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu:

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu: M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 PERSONÁLNÍ

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více