Univerzita Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie

2 Lekce I Přehled

3 Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura a tým Osobnost Způsobilosti/kompetence Kde ho budeme hledat? Jak budeme vybírat?

4 Proces získávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků Získávání pracovníků Výběr pracovníků Přijímání pracovníků Adaptace pracovníků Oslovení uchazečů Předvýběr uchazečů Posouzení uchazečů Konečné rozhodnutí Nástup do zaměstnání Administrativa Pracovní a sociální adaptace Kritéria: čas, náklady, kvalita, produktivita, měkké ukazatele

5 1. Získávání pracovníků 1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 2. Popis a specifikace požadavků pracovního místa 3. Určení odpovídajících charakteristik uchazečů 4. Volba zdrojů uchazečů, metod získávání, požadovaných dokumentů 5. Realizace metod získávání a shromáždění dokumentů od uchazečů 6. Předvýběr Získávání pracovníků nebo jiné řešení?

6 1.1 Popis a specifikace požadavků pracovního místa výsledek analýzy pracovních míst pro stanovení: požadavků na uchazeče - získávání kritérií výběru - výběr popis pracovního místa definice práce z hlediska obsahu a rozsahu specifikace požadavků pracovního místa definice požadavků na pracovníka

7 1.2 Určení odpovídajících charakteristik uchazečů vychází se ze specifikace požadavků pracovních míst vzdělání a odborné znalosti a schopnosti specifické pracovní zkušenosti řídící schopnosti a zkušenosti sociální (behaviorální) schopnosti a osobnostní předpoklady motivační předpoklady jazykové, počítačové a další speciální znalosti osobní flexibilitu zdravotní stav, aj. stanovení požadavků: nezbytných (minimálních) x žádoucích x vítaných

8 1.3 Zdroje, metody, dokumenty zdroje uchazečů vnitřní zdroje vnější zdroje výhody x nevýhody metody Pohled dovnitř firmy Osobní doporučení Spolupráce se vzdělávacími institucemi Samostatné přihlášení Úřady práce Personální agentury On-line získávání Inzerování výhody x nevýhody využití metod náklady požadované dokumenty od uchazečů životopis, průvodní dopis, dotazník, doklady o vzdělání a praxi, reference, aj.

9 1.4 Realizace metod získávání formulace nabídky zaměstnání a její zveřejnění obsah nabídky: Informace o pracovním místě název, popis práce, místo výkonu práce, Informace o podniku název a adresa podniku, charakteristika činnosti podniku Požadavky na uchazeče vzdělání, kvalifikace, praxe a další schopnosti Požadované dokumenty od uchazeče životopis, průvodní dopis, aj. Další informace pracovní podmínky, odměňování, zaměstnanecké výhody, pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání Kontaktní informace jak, do kdy a kde se ucházet kde zveřejněna podle zvolené metody získávání shromažďování dokumentů a informací od uchazečů

10 1.5 Předvýběr uchazečů výběr uchazečů vhodných pro zařazení procesu výběru (na základě zaslaných dokumentů) výsledek rozdělení uchazečů na velmi vhodné vhodné nevhodné sestaven seznam uchazečů pozvaných k výběrovým procedurám

11 2. Výběr pracovníků 1. Volba metod posouzení uchazečů 2. Provedení výběrových postupů 3. Konečný výběr uchazeče 4. Informování uchazečů o rozhodnutí (úspěšných i neúspěšných)

12 2.1 Metody posouzení uchazečů hodnocení materiálů uchazeče o zaměstnání životopis průvodní dopis další materiály (osobní dotazník, kopie o ukončení studia, kopie certifikátů o ukončení dalšího vzdělání, aj.) forma obsahová stránka dojem stylistické nedostatky Interview (přijímací rozhovor) Testy inteligence, schopností, znalostí, dovednosti, osobnosti Assessment centre Řešení případových studií Analýza předchozích výsledků

13 2.2 Závěrečný výběr uchazečů rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče porovnání získaných informací s předem stanovenými požadavky či kritérii výběru může mu předcházet ověřování referencí postup: 1. Rozdělení uchazečů do skupin podle stupně plnění kritérií (od splňujících až po nepřijatelné) 2. Nejvhodnější uchazeči podstupují další procedury sestavení pořadí uchazečů podle jejich vhodnosti 3. Nabídka nejvhodnějšímu uchazeči (přijme x odmítne) 4. Mohou následovat mzdové negociace

14 3. Přijímání zaměstnance procedury související s počáteční fází pracovního poměru (příp. jiný zaměstnanecký vztah) nově příchozího zaměstnance: seznámení pracovníka s právy a povinnostmi administrativní procedury uvedení na pracoviště a předání bezprostřednímu nadřízenému seznámení pracovníka s ostatními pracovníky oddělení popř. s jeho nejbližšími spolupracovníky poskytnutí informací o sociálně hygienických podmínkách práce zavedení na místo, kde bude pracovník vykonávat svou práci přidělení a předání nezbytného zařízení potřebného k výkonu práce, přidělení prvních pracovních úkolů

15 4.1 Adaptace zaměstnanců proces formalizovaný a řízení (přímý nadřízení nebo pers. odd.) cíl urychlit integraci nového zaměstnance do firmy zajistit jeho plný pracovní výkon zabránit jeho případné pracovní demotivaci nebo nespokojenosti zahrnuje odborné zapracování a přivyknutí novým pracovním úkolům sociální začlenění do nového pracovního prostředí pracovněprávní a administrativní kroky a formality spojené s uvedením do nové funkce.

16 4.2 Nástroje adaptace Předávání písemných informací a dokumentů vztahujících se k podniku (již před nástupem) Adaptační plány Zpětnovazební rozhovory se zaměstnancem Programy pro trainees

17 5 On-line získávání pracovníků = on-line recruitment/e-recruitment používané nástroje a technologie elektronická pošta ( ) vlastní webové stránky Intranet job servery (job boardy) jiné webové stránky software pro předvýběr kandidátů

18 5.1 Vlastní webové stránky využití informace o organizaci jako zaměstnavateli co organizace očekává a co nabízí nabídka volných pracovních míst možnost vyplnění osobního dotazníku výhody nízké náklady, rychlost nevýhody oslovení nízkého počtu uchazečů

19 5.2 Job servery Služby pro podniky zveřejnění inzerátu společnosti přístup do databáze životopisů správa inzerce a kandidátů individuální HR systémy služby a konzultace Služby pro uchazeče vyhledávání pracovních míst zadání životopisu do databáze personální poradenství výhody: oslovení většího okruhu uchazečů, nižší cena než tištěná inzerce nevýhody: vyšší cena než u vlasních webových stránek Příklad: jobpilot, jobs

20 6.1 Právní úprava činnosti tzv. agentury práce provádějí zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti: vyhledání místa pro uchazeče x vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, přímé zaměstnání zaměstnanců a jejich propůjčování jinému zaměstnavateli (uživateli), poradenská a informační činnost. činnost na základě povolení MPSV (na 3 roky)

21 6.2 Poskytované služby Služby podnikům zprostředkování dočasných pracovníků vyhledávání a výběr (předvýběr) pracovníků outsorcing outplacement personální a mzdová agenda personální poradenství Služby uchazečům zprostředkování zaměstnání vyhledání nového zaměstnání poradenská činnost

22 6.3 Typy personálních agentur Zprostředkovatelské agentury Agentury zaměřené na vyhledávání a výběr Headhuntingové společnosti Outplacementové agentury Kombinace Příklad: Adecco, Grafton, Manpower

23 6.4 Kritéria výběru personální agentury kvalita služeb klienti renomé rychlost platby za služby

24 Díky za pozornost!