Leden 2014 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2014 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov"

Transkript

1 Leden 2014 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Tříkrálové postřehy... 1 Práce, nebo bohatství?... 2 Informace... 2 Jan Palach... 3 Lustrace, lustrace!... 4 Spoření na stáří... 5 Teror a boj proti terorismu... 5 Kalousci se bojí o demokracii... 6 Kalouskovská sebechvála... 6 Z Černé knihy kapitalismu... 7 Co skutečně přinesla katolická církev?... 7 Tříkrálové postřehy Kážeme vodu a pijeme víno. Ani na samém počátku nového roku nezapomněla církev svatá prostřednictvím svých představitelů v našich luzích a hájích na převádění tohoto rčení do praxe. Vždyť s tím má zkušenost vlastně už stovky let. Zatímco papež František ve Vatikánu kázal proti nespravedlnosti, která se na tomto světě děje, církevní preláti už u nás dohadovali první prodeje svého nově nabytého majetku. A když říkám nově, tak si za tím stojím, protože jim nikdy v historii nepatřil. Ukázková nespravedlnost na občanech České republiky. Sociální demokraté už tzv. církevní restituce dali na oltář, aby mohli ve vládě, kterou budou naoko řídit, obsadit svých osm postů. Dnes nám zástupci ČSSD povídají pohádky o tom, že dar církvím už nejde vzít zpět. Škoda, že na to nepřišli o tři měsíce dříve Nicméně jsem očekával alespoň kapku dobrosrdečnosti ze strany církví. První příležitost měli při ničivých povodních v roce Výsledek? Nedáme nic, pomozte si sami! Povídali něco o tom, že dělají soustavnou dobročinnou činnost například školy. Zapomněli však už dodat, že na to dostávali, dostávají a budou i v budoucnu dostávat dotace. Až vám tedy páni preláti budou příště kázat, ať jste při tříkrálových sbírkách solidární, vzkažte jim, že si mají nejprve zamést (nebo spíš nechat zamést sami by přece nepracovali) před prahy vlastních paláců! Filip Zachariaš (Bučovice), předseda OV KSČM Vyškov

2 2 Práce, nebo bohatství? Socialismus, či neoliberální kapitalismus? Má být zdrojem života společnosti práce a jí vytvářené hodnoty, nebo bohatství nahromaděné kořistěním na práci jiných? To kapitalistické tvrzení, že nejprve musí být bohatí, aby mohli podnikat a zaměstnávat, je blud. Ostatně historie včetně té dávné - prokázala, že to jde i bez kapitalistů. Právě ti, kteří jsou nejbohatší, své zaměstnance nejvíce vykořisťují. Sami jezdí v milionových autech, kupují jachty za desítky milionů, letní sídla u moře, v horách Zaměstnance musí držet zkrátka i s platem, jinak by panstvu na přepych nezbylo. Když je krize, neutahují si opasky ti bohatí, ale tím víc zatíží ty chudě, kteří vlastně svou prací bohatství pomáhají vytvářet. No a v nouzi je prostě zbakalují, vyhodí z práce: Státe, starej se! Cílem společnosti nemůže být bohatství nerovnoměrně rozdělené, jak je to dnes většina malé vrstvě, o menšinu se musí podělit převážná část společnosti. Ekonomická činnost má sloužit k zajištění života společnosti i za cenu, že se bohatství nekumuluje. Slouží-li, jak je to u nás a v kapitalismu obecně, právě tomu hromadění majetků v nemnoha rukách, může pak nějaký papaláš (jako i letos Václav Klaus) o své vrstvě říct, že se má jako nikdy v životě. O tom, jak se má dnešních 560 tisícovek nezaměstnaných a jejich rodiny, raději nehovoří. A když, tak opovržlivě: Neuměli se o sebe postarat. Nejsrozumitelnějším ukazatelem nespravedlnosti kapitalismu je skutečnost, že v prokazatelně nejbohatších státech stále existuje nesmírná bída. Bezdomovci, nezaměstnaní, skupiny vyobcovaných do různých ghett pro tzv. nepřizpůsobivé. To je kapitalismus. Bez toho by nejbohatší byli jen bohatými. Informace Hovoří-li se o vzdělanostní společnosti či společnosti informační, jedná se o přesné a výstižné vyjádření, co dnešní svět nejvíce charakterizuje. To ovšem neznamená, že velké množství informací či vysoké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí představu vzdělanostní společnosti naplňuje. Informace, kterými jsme zahlcováni, jsou buď významné a potřebné, nebo odvádějící pozornost, či dokonce falešné. Hlavní je tedy naše schopnost rozlišit, o který druh u té které zprávy se jedná. Podobně je to i s VŠ vzděláním. Nechci zjednodušovat, ale je opravdu rozdíl, zda titul JUDr. získal někdo za dva týdny v Plzni, nebo za pět roků v Brně Stejně je nesporným faktem, že třeba instalatér musí mít hluboké znalosti své profese, ale ty mu nedá žádná vysoká škola ekonomická či znalost dvou světových jazyků (předběžně požadovaných po dětech i na základní škole), ale jen a jen hluboké odborné a praktické vzdělání v oboru. Je faktem, že mnoho z nás, starých a ještě starších, už na nějaké soustavné vzdělávání nemá myšlenky a předpoklady. Proto se mnozí spoléháme na dříve získané znalosti. Je však třeba si připomenout Leninovu tezi o konkrétně

3 3 historickém přístupu k hodnocení současného světa a tím i přístupu komunistů k řešení aktuálních politických, ekonomických i společenských problémů. Zkrátka. Po staru nelze žít, jak říkával Antonín Zápotocký, ale po staru neleze ani uvažovat, chceme-li ve stávajícím světě politiky i ekonomie uspět. A ještě dodatek. Jsou informace a informace. Teď nemám na mysli ty klamné, lživé a reklamní. Jedna informace může být zajímavá, ale bezvýznamná (typicky bulvární Kdo s kterou a jak ), jiná nezajímavá, ale rozhodující (třeba skutečné záměry pravicových politiků). Je jasné, že ty nejpotřebnější informace pro levicově orientované občany a vlastně pro naprostou většinu pracujících nám dnes veřejnoprávní média spíše zamlčují či zkreslují. To, co slyšíme nebo čteme, musíme přecedit vlastním úsudkem a zkušenostmi, zhodnotit pravdivé jadérko a lživý obal. Teprve pak se můžeme správně rozhodnout. K tomu pravdivému přispívá levicový tisk, Haló noviny, levicové webové stránky a osobní jednání se známými. Tak je nepodceňujme a ty lákavé nalejvárny médií přijímejme opatrně! Jan Palach Ve dne 11. srpna 2013 vstoupil v platnost návrh ohledně zavedení 16. ledna jako Den památky Jana Palacha. Jedná se o uctění památky studenta, který se upálil, aby tak povzbudil obyvatelstvo na protest proti normalizaci a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V souvislosti se zavedeným dnem památky Jana Palacha je v dnešním kapitalismu nutné upozornit na zvyšující se počet sebevražd kvůli existenčním problémům. Když například v únoru 2013 v Bulharsku probíhaly demonstrace proti pravicové vládě Bojka Borisova kvůli vysokým cenám za elektřinu, korupci a chudobě, tak se na protest v městě Veliko Torunovo polil 26letý muž benzínem a zapálil. Po převozu do nemocnice zemřel a nikdo si na tuto osobnost na rozdíl od Jana Palacha ani nevzpomene. Pokud se jedná o Českou republiku, tak ve svém dopise prezidentu (z ledna 2011), který byl adresován Václavu Klausovi, upozornila Zdeňka Slívová, pokladní z Havířova, na skutečnost, že se Česká republika začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd. Uvádí, že na Ostravsku není týden, kdy by někdo neskočil pod vlak z existenčních důvodů. Z pohledu Zdeňky Slívové prezident (Klaus) a pravicová vláda (Nečase) má na rukou více krve, než měli komunisté, a dodává, že tito lidé jsou plně odpovědni za zmařené životy, protože berou lidem vše od práce po lidskou důstojnost. Dále upozorňuje vládu na to, jakým tempem ve skutečnosti narůstají pacienti v psychiatrických ordinacích. V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období ) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 to bylo občanů.

4 4 Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli. Tedy alespoň s výjimkou krizových let , kdy bylo zaznamenáno ročně na až sebevražd. Výjimku tvoří rok 2007, kdy byl počet sebevražd na historickém minimu. Za současnou situaci mohou zřejmě také zvyšující se počty exekucí, kdy se kvůli této problematice ČR nazývá Exekustán. Jak vyplývá ze statistických údajů Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti, bylo v roce 2012 nařízeno exekucí včetně soudních výkonů rozhodnutí, tedy exekucí prováděných soudem. Důkazem, že samotné exekuce bývají příčinou sebevražd, je případ 63letého důchodce, který v pražských Holešovicích při návštěvě exekutora pootevřel, pak rychle zabouchl a již na zazvonění nereagoval. Exekutor zavolal zámečníka a policii. Když asi po 10 minutách vešli do domu, našli důchodce oběšeného. Další případ se odehrál v Nýrsku na Klatovsku, kde se muž ze strachu z exekutora oběsil ve skříni. Den 16. ledna bychom proto měli uctít nikoliv jako Den památky Jana Palacha, ale jako památku na lidi, kteří každý rok páchají sebevraždy kvůli existenčním důvodům. Pavel Herman Lustrace, lustrace! Ústavnost zákona, který diskriminuje část občanů za práci či spolupráci s dříve legitimní Státní tajnou bezpečností, nedokáži posoudit. Co je však jasné, to jsou analogie. Tak na příklad Rozsudek Mezinárodního vojenského tribunálu (Norimberk 1946) prohlásil Schutzstaffel - SS za zločineckou organizaci. Avšak žádný její člen, pokud by nebyl odsouzen za konkrétní vlastní jednání, tím nebyl postižen. Dokonce jsou předem zbaveni odpovědnosti za činnost v SS jednotkách ti, kteří tam skončili před rokem 1939 nebo byli začleněni bez vlastní žádosti. Ne tak náš pseudodemokratický LUSTRÁK. Byl jsi jednou zanesen v nějakých seznamech, máš, hošánku, po ftákách. Nikdo se nemusí zdržovat zkoumáním jako by musel u těch esesmanů -, zda jsi se dopustil nějakého nezákonného či nemorálního jednání. Prostě jsi byl zanesen do seznamů, tak trp! A co když tě tam zanesli až po zániku StB? To je docela možné, protože tyto seznamy byly veřejně nedostupné, zatímco různí Rumlové a tzv. vědečtí pracovníci antikomunismu se v nich pohybovali jak ve vlastním deníčku. Proto tam řada složek zájmových osob chybí, proto tam může být složka či doplněk, vložený až po roce Nezákonnost lustrací spočívá v tom, že se nedokazuje konkrétní provinění, ale jen údajná (neobjasňovaná) spolupráce. Nemorálnost je v použití principu presumpce viny. Snad můžeme připomenout, že i v NATO na vysokých velitelských funkcích byli někteří generálové nacistické armády. Dokonce jistou dobu jednotkám NATO ve střední Evropě velel generál Hans Speidel. Ale státem, tedy občany placený ÚSTR by přišel o chlebíček. Musel by vědecky pracovat, což u některých jeho význačných představitelů je dosti

5 5 nnepředstavitelné. A ještě nebyl by k dispozici bič na nepohodlné politické konkurenty! Zkrátka. Hospodin trestá do třetího a čtvrtého kolene, ÚSTR a pravice furt! Spoření na stáří Zaujal mne článek z Haló novin, kde jsou uváděny údaje, kolik občanů, jaká část z populace si přišetřuje na důchod. Prý se třetina lidí spoléhá jen na státní důchod. Článek je zajímavý, mně však chyběl komentář s upřesněním. 1. Na důchod si šetří každý zaměstnanec, dokonce povinně odvodem ze mzdy. 2. Takže pokud se spoléhá na státní důchod, tak to není bezstarostné spolehnutí, že mu někdo něco dá, ale legitimní pojištění u našeho českého státu. Řadu desetiletí od zavedení (krátce po roce 1945) to fungovalo. 3. Z článku jak sláma z bot čouhá nabádání na přišetřování u soukromých firem. Třeba i druhého - nevyvedeného - pilíře. Přitom stát zvýhodňuje třeba ve stavebním spoření bohatší tím, že nízké měsíční úložky nepodpoří, teprve od tisícovky nahoru. 4. Problém většiny těch, kteří si na důchod mimo povinné pojištění nešetří, zpravidla není v neochotě, ale v nemožnosti. Zkuste si z hrubého příjmu 15 tisícovek měsíčně ještě něco odložit na stáří! Nu a takový příjem není ani zdaleka ta nejhorší varianta. Zkrátka a dobře. Banky i jiné finanční instituce se po neúspěchu s vyváděním peněz z povinného spoření v rukou státu do soukromých praciček bank a spol. připravují k novému náporu touto dělostřeleckou přípravou Až dostatečně zblbnou lidi, až globalisté vyšachují stát z hospodaření i s důchodovými úsporami, pak bude hej! Ovšem jen těm globalistům. Teror a boj proti terorismu Lze bojovat se zločinem zločinnými metodami? Je vhodné použít teror proti terorismu? Otázka není zbytečná, protože i v poslední době vidíme, že státy, hlavně ty tzv. nejvyspělejší jako USA, sahají v obhajobě svých zájmů k metodám, které nejsou v souladu s mezinárodním právem. Historické zkušenosti z dvacátého století jasně prokazují, že boj se zločinností i s terorismem musí být veden v souladu se zákonem (vnitrostátním i mezinárodním). Že však nejefektivnější není hašení požáru (zločinnosti, terorismu), až když už zachvátil postižený objekt společnost -, ale odhalení příčin zločinnosti a terorismu zavčas. Účinný může být takový boj teprve tehdy, až budou odstraněny příčiny, kořeny, ze kterých snaha řešit nějaký problém nezákonnými metodami vyplývá. Ty pověstné kolaterální doprovodné - ztráty jsou často výhřevným palivem pro rozdmychávání dalšího terorismu.

6 6 Kalousci se bojí o demokracii Kalousek a jeho voje se strachují o demokracii tak intenzívně, že si nestačili povšimnout, jak hrubě ji sami porušují. Byly volby, ve kterých se občané rozhodli nějakým způsobem. A teď nastává problém. Proč se rozhodli ne podle knížecích přání chemika Kalouska, úspěšného povolebního lháře s financemi a daněmi, ale podle svého vlastního přesvědčení? S tím musí demokraté něco udělat. Prostě když nemohou zpochybnit regulérnost zvolení koně, na kterého oni sami nevsadili, třeba prezidenta z řad někdejších nevolníků, jak se jeden knížovec vyjádřil, tak je volba nedemokratická ba, demokracii dokonce ohrožující. Když se v regulérních volbách prosadila krajská zastupitelka Baborová, nelze přece připustit, aby jí byl svěřen v kraji obor školství. Vždyť je členkou KSČM! Tak se zorganizuje kampaň, v níž pár desítek studentů řízených neúspěšným kantorem protestuje a protestuje docela demokraticky tak dlouho, až se daná žena psychicky sesype. Demokracie opět zvítězila. A pravicová demokracie si pochvaluje, jak jí jdou média, zvláště ČT, na ruku. Kalouskovská sebechvála Kalousek, a není zdaleka sám, se prsí, jak jsme na tom v ČR dobře. Prý máme z EU (skoro)nejnižší nezaměstnanost, (skoro)nejnižší procento chudobných občanů a snad s výjimkou Německa nejlepší finanční situaci. To se mají čím chlubit! Když se oháněli heslem S námi do Evropy, nezaměstnanost, státní zadlužení, bezdomovci či nedostatek(chudoba) u nás nevládly. Všichni lidé očekávali, že budoucnost v Evropě znamená bohatství. No dnes nás nepřekvapí, že lákali na vějičku často lžemi. A jak i výsledek letošních voleb ukázal, když občané přestanou věřit jedněm lhářům, vstanou jiní podrazníci. A jistě i oni se budou chlubit, jak tu republiku dali do richtiku. V jistém smyslu mají čím. Přemíra zboží (často zadlužující zemi), aut přeplněná nejen parkoviště, ale kdeco, zahraniční cestování svobodné (omezené jen nedostatkem peněz), moderní zahraniční léky, ale naše domácí léky zdražily, protože je koupily zahraniční výrobci; a občan? Ten přece musí doplácet, chce-li být zdráv, nejen platbami podle Zákona o zdravotním pojištění. Je nedostatek práce, za kterou ovšem můžeme vycestovat do jiných zemí, zatímco k nám nalákáme levnou, protože více vykořisťovatelnou cizí pracovní sílu. Dříve jsme se nemohli se Západem rovnat nejen v bohatství, ale ani v existenci lidí bez domova a žebráků ti u nás nebyli, protože nemuseli být. Také jsme dospěli do vyššího stadia v oblasti exekucí, což před listopadovým převratem jaksi nefungovalo. Když někdo dlužil, prostě podle soudního výroku se mu přiměřená částka strhávala ze mzdy, takže na tom nikdo nevydělal, jako dnes mnozí exekutoři a četní právníci, lichváři a bezohlední vymahači dluhů. A demokracie? Jak se může každý občan chlubit, že se volbami podílí na řízení státu, když jeho volební hlas není pro podpořenou stranu závazný? Někdy se ovšem může spíše stydět, že opět naletěl. Všimli jste si, že se letos kolem 17. listopadu mluvilo po letech opět víc o tom z roku 1939? Je to správné a nejitří to lidské city. (Nejeden občan si povzdechne: Ó, jak jsem mohl zvonit klíči, abych přišel o práci! )

7 7 Z Černé knihy kapitalismu V příloze knihy je Černá tabulka masakrů a válek, které má na svědomí kapitalismus. Je tam více než 40 položek. Některé, podle výběru Pavla Hermana, uvádíme: Genocida indiánského obyvatelstva v Americe obětí Oběti koloniálních výbojů obětí První světová válka ( ) obětí Oběti hladomoru a epidemií v Indii, Číně, Indonésii ( ) obětí Oběti druhé světové války ( ) obětí Válka a represe ve Východním Bengálsku, Bangladéši obětí Válka v Angole, Mozambiku obětí Válka ve Vietnamu ( ) obětí Antikomunisté uvádějí bez přesného zdůvodnění, že obětí komunismu bylo 100 milionů. Zato počet obětí kapitalismu se odhaduje v řádu stovek milionů. A toto číslo je doložitelné historickými skutečnostmi, za které nese kapitalismus prokazatelně vinu.. Jen v letech 1990 až 1995 války v kapitalistickém světě způsobily 5,5 milionu mrtvých. Tři čtvrtiny tvoří civilní osoby (v Evropě , Asii 1,5 milionu, Střední a Blízký východ 200 tisíc, Afrika 3,5 milionu obětí). Válka v Iráku v letech si vyžádala obětí. Ačkoliv nám média neustále připomínají zločiny komunismu, tak lidské oběti kapitalistického systému raději nezmiňují. Zkrátka je už možná nejsme schopni vnímat. Vybral Pavel Herman Co skutečně přinesla katolická církev? Někdy se stoupenci křesťanské ideologie snaží tvrdit, že křesťanství, ve svých počátcích katolické, přineslo do Evropy kulturní vzestup. Pomíjí přitom skutečnost, že naopak křesťanství přebíralo vysokou kulturu z doby antiky a říše římské. Včetně písma, kulturních statků. Dodnes se na příklad přednáší I Římské právo. Také jsme klamáni tvrzením, že právě ten byl hnací silou a cílem vojenských výbojů do pohanských zemí. Skutečnost je prokazatelně jiná. Jistě nikdo znalý historie nebude lhát, že středověk byl v oblasti kultury pokrokem proti rozvrácenému systému Říše římské a antické kultuře. I ve středověku existovalo otroctví (v USA do roku 1864), rozmohla se negramotnost prostého lidu, zákmity demokracie ze starého Říma nahradilo feudální nevolnictví a náboženství se stalo ideovou zbraní pro podmaňování slabších či méně organizovaných zemí. Polabští Slované neměli na vybranou. Franští vládci pod záminkou boje s pohanstvím nemilosrdně mečem a popravčí sekyrou šířili křesťanskou víru jako ideovou základnu a oporu feudalismu. Když se feudální vlády nechtěly zabývat bojem proti bídě, nemocem a nevědomosti nevolníků, svěřily tyto funkce do rukou katolické církve. Pochopitelně i s hojnými věcnými dary a uzákoněním povinných plateb prostého lidu (desátků) katolickým farám. Církvi se to hodilo. Čím měla větší majetek, čím bylo více institucí pečujících o uvedené oblasti, tím měla větší možnost nabízet, ale i vnucovat svou ideologii, prosazovat kult svých mýtů.

8 8 Jen malý příklad z Vyškovska. Tak již Václav I. roku 1237 věnoval komendě Řádu německých rytířů Novosedlice (v dnešním Slavkově) Křenovice, Hodějice, Němčany, Heršpice. Samozřejmě nejen s polnostmi, ale i s nevolníky, kteří museli na tento řád dřít. Kde k těmto polím, lesům, osadám a nevolníkům králové přišli? Vydělali si je poctivě svými meči a meči svých družiníků. Na jedné straně pak nevolníky chránili před tím, aby si je nepřivlastnili sousední vládcové, na druhé straně z nevolnické práce bohatli. Feudálové světští i ti církevní. Pro neposlušné či odbojné byly zřízeny hojné mučírny, katovny a šibenice. Pak nevraťte katolíkům majetky, které si poctivě vysloužili za své služby - podporu feudalismu i pozdějších kořistnických vlád. Telefon , , , Pro vnitřní potřebu

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

METODOLOGIE. 17.listopad. SANEP s.r.o. DENÍKY VLP. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. 17.listopad. SANEP s.r.o. DENÍKY VLP. kvótní výběr. multiplechoice 17.LISTOPAD 2 METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: ZADAVATEL: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: 17.listopad SANEP s.r.o. DENÍKY VLP kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+let Reprezentativní

Více

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE MZDOVÁ ÚČETNÍ 10/2015 SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE Jednou z oblastí, do nichž zasáhl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), je právní úprava dohodnutých srážek ze

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language -

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language - ZA-Archiv Nummer 3126 24 hours before elections (Chamber of Deputies) 1996 - Czech Republic - Czech language - číslo dotazníku: Volby 1996 číslo tazatele: kraj Z tohoto seznamu 16 stran, které nyní kandidují

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie?

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2004 Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení se nazývá plným názvem: ANTIDEFAMATION ASSOCIATION - ASOCIACE PROTI POMLUVÁM

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 224/2004 65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Školní rok v nevědomosti?

Školní rok v nevědomosti? Začíná školní rok Školní rok v nevědomosti? Před začátkem nového školního roku provedla společnost SC&C krátký výzkum, který testuje míru souhlasu české veřejnosti s výroky, které komentují ať už realizované,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo,

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice, okres Znojmo, Název materiálu: Vzdělávací oblast: Předmět: Vzdělání Člověk a společnost Výchova k občanství Ročník: 6. Klíčová slova: vzdělání, gramotnost, negramotnost, škola, povinná školní docházka Anotace: Prezentace

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 Technické

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

ZHRUBA ČTVRTINA ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE EKONOMICKÁ SITAUCE

ZHRUBA ČTVRTINA ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE EKONOMICKÁ SITAUCE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/8 ZHRUBA ČTVRTINA ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE EKONOMICKÁ SITAUCE STÁTU SE ZA UPLYNULÝ ROK ZLEPŠILA, ZLEPŠENÍ SVÉ VLASTNÍ FINANČNÍ SITUACE POCÍTILO JEN 15 % LIDÍ. Za poslední rok

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. SOUSTAVA SOUDŮ ČR Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více