12. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. vydání 8. 2. 2011"

Transkript

1 Citát: Požadavky nemocničních lékařů jsou oprávněné, a není to vydírání!!! MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, kraj. konf vydání ČSSD bude volit nového předsedu strany na 36. sjezdu, který se koná 18 a 19. března 2011 v areálu výstaviště Veletrhy Brno a. s. Nejpopulárnějšími politiky v zemi byli Michal Hašek a Bohuslav Sobotka Podle lednového průzkumu STEM hlavní kandidáti na funkci předsedy ČSSD Bohuslav Sobotka a Michal Hašek byli nejpopulárnějšími politiky v zemi. Oba naši kandidáti byli také jedinými politiky, které veřejnost hodnotila více jak z 50 % pozitivně. Popularita lídru ODS, TOP 09 a Věci Veřejné trvale klesá a například Radek John, který byl v popularitě politiků po jarních volbách na 1. místě se propadl aţ na 12. místo. Informace z OVV 31. ledna 2011 se konala 2. schůze OVV ČSSD Frýdek- Místek. Tento OVV projednal kromě běţné agendy konání příprav plesu ČSSD, který se bude konat v restauraci Ondráš ve Sviadnově. Prodej lístků bude zahájen 14. února. Dále okresní výkonný výbor projednal návrh dotací na činnost klubu seniorů, SDŢ a MSD. Snahou OVV bylo, aby dotace na činnost těchto klubů byly spravedlivé a vázány na počet členů a akce, které jednotlivé kluby pořádají. OVV diskutoval k reformě zdravotnictví a k dopisu MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka. Dále předseda OVV informoval OVV o zahájení ankety v okresu Frýdek-Místek (Koho byste volili za předsedu strany?). Zatím mírně vede Michal Hašek, další v pořadí Martin Pecina a Bohuslav Sobotka.

2 Připomínáme, předsedu naší strany volí sjezd a za náš okres jej bude volit 12 delegátů, kterými jsou: Petr Cvik, Pavel Kawulok, Ryszard Konderla, Lenka Neuwirthová, Daniel Sztefek, Radim Turek, Jiří Volný, Iveta Zechová náhradníci: Jakub Kawulok, Martin Sikora, Jiří Boháč, Stanislav Cupal, Leona Gajdušková, Pavlína Nytrová, Miroslav Slezák, Petr Gajdušek, Eva Tořová, David Gajdzica, Alexandr Širc, Petr Gawlas, tito delegáti a náhradníci byli zvoleni na okresní konferenci 30. října 2010 ve Fryčovicích. Počet delegátů byl rozšířen na krajské konferenci 15. ledna 2011, kde byli dovoleni za náš okres Alexander Širc, Jiří Boháč a náhradníky Kristýna Lokajová a Jaroslav Dyrčík. Předsedu volí dále členové ÚVV Michal Pobucký a Jaroslav Marek. Vítám s potěšením, že Sobotka i Hašek jsou naší veřejnosti tak pozitivně vnímáni. Je to dobrá zpráva pro oba naše hlavní kandidáty na předsedu strany a důleţité je, aby vnitrostranický boj o post předsedy strany byl kulturní a vzájemně na sebe kandidáti neútočili přes media. Kaţdý z kandidátů má schopnosti vést naší stranu a bude záleţet na delegátech sjezdu, kolik jich získají pro svou podporu. V našem okrese jsme měli to štěstí, ţe jsme mohli diskutovat s Bohuslavem Sobotkou, Petrem Dimunem, Vladimírem Drymlem a Martinem Pecinou. V našem zpravodaji vychází velmi zajímavé články a nechám na Vás, abyste si sami udělali svůj vlastní úsudek. Já sám velmi touţím po změně naší politiky, kterou ale musí přinést noví lidé. Vyhýbám se vidění černobílého světa a vím, ţe kaţdý politik má svá pozitiva a negativa. Doufám, ţe delegáti sjezdu budou volit svou vlastní hlavou a nepodlehnou obchodování s funkcemi, ve stylu vy podpořte našeho kandidáta a my podpoříme vašeho. Buďme citliví na jednotlivé kauzy sociálně demokratických politiků a nebojme se hlasitě ozvat. Nemůţete mi mít za zlé, kdyţ chci, aby se na post předsedy strany dostal člověk, který nemá ţádné kauzy. Nemohu stát při politicích, kteří svou dlouholetou činností ve vedení strany neprokázali ţádnou invenci, ani schopností přinést něco nového do naší politiky. Jak sleduji vývoj v ODS, je moţné, ţe Václav Klaus se ujme vedení této strany a bude velmi těţkým protivníkem. Jedná se o kultivovaného, ale samolibého politika, který je nesmírně výřečný a arogantní. Který z našich kandidátů bude proti němu nakonec stát rozhodne sjezd. (JM) Návrh programu 36. sjezdu ČSSD 18. březen 2011 pátek sjezd bude zahájen v 10 hodin, sjezd zahájí statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka a poté proběhne volba pracovních orgánů sjezdu, zpráva statutárního místopředsedy ČSSD o činnosti strany, dále předloţí své zprávy místopředsedové ČSSD (Z. Škromach, M. Urban, R. Onderka, L. Zaorálek), diskuze ke zprávám bude probíhat do pozdních večerních hodin. 19. březen 2011 sobota zahájení v 9:00, blok ke změnám stanov ČSSD v 11:00 zahájení bloku voleb- volba předsedy ČSSD, volba statutárního místopředsedy ČSSD, volba místopředsedů ČSSD, volba předsedy ÚKK ČSSD Předpokládané ukončení sjezdu v 17:00

3 Martin Pecina přispěl do našeho okresního zpravodaje Narodil se v Českém Těšíně. Je absolventem Strojní fakulty VŠB Ostrava. Později si vzdělání rozšířil na Masarykově ústavu vyšších studií a Sheffield Business School. Po roce 1990 pracoval jako programátor. V letech zastával post obchodního ředitele firmy Proxima. Od roku 1996 byl zaměstnán v Hutním projektu Frýdek Místek a.s., v roce 1999 se stal generálním ředitelem tohoto podniku. V letech působil ve funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast nerostných surovin, energetiky a hutnictví. Od roku 2005 byl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Působil ve statutárních orgánech řady firem, včetně společnosti ČEZ, a.s. V květnu 2009 byl jmenován ministrem vnitra ve vládě Jana Fischera. Od roku 2010 je poslancem PČR Přečetl jsem si článek Petra Dimuna ve Vašem zpravodaji a chvíli jsem zvaţoval, zda vůbec reagovat. Nerad jsem osobní a někoho napadám. Ale pokud Petr Dimun, bývalý tiskový mluvčí Pavla Němce z doby vydávání katarského prince a poté vedoucí marketingu Jiřího Paroubka, píše takové věci, jako ţe jsem chodil v pravém úhlu do Lidového domu, pak se ozvat musím. Celý článek je přiložen jako příloha k tomuto zpravodaji a doporučuji si jej přečíst. Ahoj Jardo. Ve zpravodaji píšeš, ţe by bylo dobré si přečíst komentář pana Dimuna, který přispěl právě do tohoto čísla. A měl jsi pravdu, je třeba si to přečíst, abychom nezapomněli, kam nás osoby právě tohoto střihu dostaly. Na jaký okraj společnosti, na jaký okraj lidské slušnosti... a nikdy bychom neměli zapomenout, kdo a jaké osoby to byly. Po přečtení si komentáře pana Dimuna na nominace našich kandidátů na předsedu strany na mě opět zavanul vítr těchto starých pořádků, kde síla jednoho hlasu byla jiná neţli síla ostatních. Nicméně i já cítím zklamání z výsledku nominačního sjezdu ČSSD MS kraje. Nepodpořením ani jednoho kandidáta je pro nás celkem ostuda, ať jiţ by to byl pan Sobotka či pan Hašek. Oba dva jsou schopní, mladí, dynamičtí i kdyţ pokud by záleţelo na mě, pak jasně volím pana Haška. Martin Válek MO Paskov Ing. Stanislav C u p a l, narozen v r současné bydliště je ve Frýdlantě n. Ostravicí. Po absolvování Ekonomické fakulty VŠB Ostrava získával praktické zkušenosti nejdříve jako účetní a po absolvování ZVS pak jako vedoucí informační soustavy. V dalším období jako vedoucí ekonomického úseku a po transformaci na akciovou společnost jako ekonomický náměstek řídil ekonomiku strojírenské firmy, stavební firmu, učil na Obchodní akademii a později pracoval znovu na pozici fin. ek. ředitele akciové společnosti. Od konce roku 2000 do 2006 pracoval ve Fakultní nemocnici s poliklinikou Ostrava Poruba ve funkci náměstka ředitele pro personální řízení a organizaci a v současnosti je na "volné noze" tj. na ÚP. Je zažehnána možná krize ve zdravotnictví? Tak jsme se dozvěděli, ţe ministr zdravotnictví našel 2 miliardy na platy lékařů. Otázkou je, jakým způsobem se k nim dostanou. Ze státního rozpočtu asi ne, coţ kategoricky popřel jak ministr, tak i předseda vlády a tak jediným způsobem je nasypání peněz do zdravotnických zařízení od zdravotních pojišťoven. Mám však obavy, ţe to nebude tak rychle. Co mě k tomu vede?

4 Stanislav Plekanec, předseda MO Stříteţ, člen OVV, narozen , ţenatý, 3 děti, absolvoval střední ekonomickou školu ve FM, od 1968 pracoval v Třineckých ţelezárnách do roku 2000, byl 10 let starostou obce Stříteţ, v současné době je členem kontrolního výboru obce Stříteţ a chce kandidovat do krajského zastupitelstva ve volbách v příštím roce. Důchodová reforma To je oblast, která hýbe snad se všemi občany v tomto státě. Je naši povinností hovořit o těchto závaţných věcech na všech stranických úrovních, počínaje uvnitř MO, potaţmo informovat občany při různých moţných příleţitostech co Kalousková strategie plánuje ve vztahu k občanům této země. Zdravím Jaroslave, pozdravuj pana přítele Dimuna a vyřiď mu, ţe je škoda nevyuţít jeho skvělé rétoriky a absolutních pravd (z jeho pohledu). Ať se přihlásí do uţšího výběru na předsedu strany. Zachrání vše. Jarda Pajtl, Frýdlant n.o. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček při svém vystoupení na krajské konferenci MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, ředitel ÚSP Hrabyně, člen Správní rady VZP ČR v Praze a místopředseda Výboru zdravotního KZ MS kraje Požadavky nemocničních lékařů jsou oprávněné, a není to vydírání!!! Je nutné si konečně připustit, ţe bez nemocničních lékařů to nepůjde. Rozum konečně dostal téţ ministr zdravotnictví, který přestal přilévat olej do ohně, opustil snahu vše potlačit silou, s nikým z lékařů o jejich poţadavcích nejednat a přestal titulovat nemocniční lékaře vyděrači. Zavádíme novinku Na internetové stránky ČSSD okresu Frýdek- Místek budeme umisťovat Vaše nejzajímavější články, informace z místních organizací s fotografiemi a další zprávy o dění z našeho okresu, kraje a ÚVV.

5 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, dovoluji si vám oznámit, že i v tomto roce od 14:30 do 15:30 hod. vám bude každý první čtvrtek v měsíci, v mé poslanecké kanceláři v Třinci, k dispozici právní poradna. Právní rady jsou poskytovány advokátem. Návštěvy poradny domlouvejte prosím na tel. č S přátelským pozdravem Petr Jalowiczor poslanec PČR Regionální poslanecká kancelář Petra Jalowiczora ul. Staroměstská Třinec asistent poslance Pavel Kawulok Z místních organizací Na schůzi MO Baška (vlevo) dne byl zvolen předsedou MO Jaroslav Šmíd, místopředsedou Vladimír Procházka a člen výboru David Foldyna. Místní organizace Písek (foto vpravo) si zvolila předsedu Antonína Martynka a celý nový výbor. Této schůze se zúčastnil asistent poslance Petra Jalowiczora Pavel Kawulok. Členové této místní organizace projevovali mimořádný zájem o účast v anketě: Koho byste volili za předsedu strany? Dokonce kvůli tomu posouvali termín schůze. MO Frýdlant se konala Kromě běţného programu se jako první místní organizace našeho okresu zúčastnili ankety: Koho byste volili za předsedu strany a dále nominovali Ing. Stanislava Cupala na kandidátku do krajského zastupitelstva. Dále gratulujeme našemu příteli Vilému Majerkovi (foto vlevo) k významnému ţivotnímu jubileu, které slavil právě v den konání schůze místní organizace. Zpracovali Jaroslav Marek a Radek Novosad

1. Máj ve Frýdku Místku

1. Máj ve Frýdku Místku Citát: O fungování Vašeho 60 000 města rozhoduje cca 30 lidí, kteří hlasují skálopevně jednotně a ne vždy ve prospěch ČSSD a města FM!! Prakticky však rozhoduje ještě užší skupina! Ing.René Jurásek ing.rené

Více

Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2

Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, Ve dnech 13. - 14.3. 2015 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil již v pořadí 38. Sjezd

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

www.cssdpraha8.cz Číslo 4, ročník VIII. květen 2012 Rozhovor s Romanem Petrusem Více na str. 6 Valné hromady občanských sdružení Více na str.

www.cssdpraha8.cz Číslo 4, ročník VIII. květen 2012 Rozhovor s Romanem Petrusem Více na str. 6 Valné hromady občanských sdružení Více na str. ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 4, ročník VIII. květen 2012 Rozhovor s Romanem Petrusem Více na str. 6 Valné hromady občanských sdružení

Více

Bazén Šutka. Krajská konference ČSSD Praha. Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8. Více na str. 9. Více na str. 4

Bazén Šutka. Krajská konference ČSSD Praha. Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8. Více na str. 9. Více na str. 4 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 2, ročník VII. únor 2011 Bazén Šutka Více na str. 9 Krajská konference ČSSD Praha Více na str. 4 ČSSD

Více

televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, DVB-T, kabelu a satelitu monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR

televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, DVB-T, kabelu a satelitu monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny PČR Subjekt: Program: Druh vysílání: Věc: První zpravodajská, a.s. Z1 televizní vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů, DVB-T, kabelu a satelitu monitoring vysílání k volbám do Poslanecké sněmovny

Více

www.cssdpraha8.cz Číslo 7, ročník IX. září 2013 Pražská kandidátka ČSSD do předčasných voleb Rozhovor s Vítem Cézou Více na str. 13 Více na str.

www.cssdpraha8.cz Číslo 7, ročník IX. září 2013 Pražská kandidátka ČSSD do předčasných voleb Rozhovor s Vítem Cézou Více na str. 13 Více na str. ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 7, ročník IX. září 2013 Rozhovor s Vítem Cézou Více na str. 6 Pražská kandidátka ČSSD do předčasných

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Přehled zpráv Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Moody s: schodek rozpočtu bude 1,7 % HDP... 9 30.9.2014 ČT 24 ~ str. 01 ~

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

Přehled zpráv. Média o nás...7 1.3.2011 Studenta web&mag ~ str. 05 ~ Média o nás Míša Raková

Přehled zpráv. Média o nás...7 1.3.2011 Studenta web&mag ~ str. 05 ~ Média o nás Míša Raková Přehled zpráv ÚPLNĚ NORMÁLNÍ Í EXOTICKÁ HOLKA...7 22.3.2011 Týdeník Televize ~ str. 11 ~ Lidé Média o nás...7 1.3.2011 Studenta web&mag ~ str. 05 ~ Média o nás Míša Raková STUDENTI A DANĚ: JAK NA NĚ?...8

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ Editorial Magazín - Čas volby 2009 Vážení přátelé, při příležitosti konání krajské konference ČSSD v Praze byl vydán Magazín Času volby, který jste dnes obdrželi spolu s dokumenty

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8

OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 2012-2016 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE 2012 2016 Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů.

Více

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ (Bakalářská práce) Autor:

Více

Ohlédnutí za rokem 2013

Ohlédnutí za rokem 2013 2013 Amnestie a její důsledky Omezení imunity prosazeno Jak se cítím v roli pedagoga? S Antlonem na cestách po regionu S E N Á T O R S K Ý ZPRAVODAJ JUDr. Miroslava Antla Ohlédnutí za rokem 2013 Rozsah

Více

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14)

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí 12/2014 Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí Kam odkládat vánoční stromky (str. 6) Krášlení Levého Hradce (str. 14) Česká hlavička z Roztok (str. 14) Nové jízdní řády vlaků a autobusů (str. 16,

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více