Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z

2 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

3 a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel Místo stavby: Investor: ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 Vypracoval: ᆷ南 g. ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南, ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᒇ咷 l. +ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南l ᆷ南 l ᆷ南l. Zodpovědný projektant: ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 Lᆷ南 j ᒇ咷ᒇ咷, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, B l, ᆷ南Č ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 Stupeň projektu: D ᆷ南ᆷ南 p p l Zpracovatelé dokumentace: stavební část ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷, ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南, ᒇ咷 l. +ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, - ᆷ南l ᆷ南 l ᆷ南l. b)údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j p l ᆷ南 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷 ᆷ南. N ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南 c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu doprava - ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷 j, ᆷ南 l ៧嘧 p l č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 pl š. kanalizace ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 p j ý ᆷ南 pl šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 ᖗ啷lᆷ南 šť ᖗ啷 pᖗ啷 p jᆷ南 j ᆷ南ᆷ南. vodovod ᆷ南 p j

4 plyn - ᆷ南 p j. elektřina ᆷ南 p j j pᖗ啷 p jᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p l č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ý pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧Dᆷ南 p j ᆷ南 p.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů D ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南j p ᆷ南 ᖗ啷 l ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 pl ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 ៧嘧៧嘧 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧. e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 l p ᆷ南p ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南៧嘧 č. ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷l šᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南. D ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南j ᆷ南 pl ý ᖗ啷 Čᆷ南N ៧嘧N, j ᖗ啷, ýᆷ南 j ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南č ᖗ啷 ᖗ啷 š Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南ᆷ南č ᖗ啷 č j ᆷ南 嚷 ( ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ) ᖗ啷 Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-č ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 p l ᖗ啷 ᆷ南 -p ៧嘧 ᆷ南. D ᆷ南ᆷ南 j p čl ᆷ南 l ᖗ啷l.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona ᆷ南 ᖗ啷 l ý ᆷ南 pl j ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 pl g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, ᆷ南 ᖗ啷 č ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南ᒇ咷ᆷ南j p ᖗ啷 j ᆷ南 p ᖗ啷. h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Z ᖗ啷 j j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南 č j pl ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 lᖗ啷嚷 ý ᆷ南l pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷. ᒇ咷 ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 č lᖗ啷嚷 ý ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pᖗ啷 p ᖗ啷ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 l. i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. ÚDAJE O KAPACITÁCH OBJEKTU ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南 pl ᖗ啷 ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý p ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 Z ᆷ南 pl ᖗ啷 ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᒇ咷,ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 Ostrava září 2011 p l ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

5 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

6 B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ý. ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 ó ᆷ南. b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, U ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š N č ý ᖗ啷 p l ᖗ啷 j ᆷ南 ៧嘧 ý ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 l j ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷 p ᆷ南l 嚷 ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 š ᆷ南 p ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南. p j j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 č ť ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ý ᆷ南. ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 l j p ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š N ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 š ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南p j ᆷ南 j ᆷ南 l ᆷ南៧嘧 j ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l. ៧嘧 lᆷ南 ý ý ᆷ南 j ᖗ啷 ý čl ᆷ南 (j ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷, j pᖗ啷ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 j ) p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷, p j ᆷ南j ᖗ啷 j ᆷ南 f ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 š, ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南l pᖗ啷 š ᖗ啷 š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. ᒇ咷 ᆷ南 pᖗ啷, p嚷 ᆷ南 l ᖗ啷l ᆷ南 ᖗ啷 š j ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷 š j ᆷ南 l ᖗ啷 p ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. Dᆷ南 p ᆷ南č ᖗ啷 š ៧嘧 l ᆷ南l j ᖗ啷 ᆷ南 pl š ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南j ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ៧嘧 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, Stručný popis základních stavebních k-cí : Z ᆷ南l j ᆷ南pᒇ咷 ᖗ啷 ᆷ南l, ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 l ý ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 p ýšᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p ý ᆷ南 ᆷ南. Z ᆷ南l p ý pᖗ啷 p č ៧嘧 č, p l. Z ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南j pᖗ啷 p č ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 lᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 pó ý ᖗ啷 ᆷ南. Z ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南 ý l ᆷ南pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南xᆷ南ᆷ南ᆷ南 pó ý ᖗ啷 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南. N ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 p ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南B ᆷ南 l.ᆷ南ᆷ南 l p l ៧嘧 p jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 - l ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 p fᆷ南l, pl ᖗ啷 p l ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p l ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l- ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 čᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南l p ᖗ啷l 嚷 pᖗ啷 ᖗ啷嚷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷. ýpl ᆷ南 嚷 D ᖗ啷 j ᆷ南 pl ᖗ啷. pᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧

7 ᆷ南 ý p pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南jš ᖗ啷 pl ᖗ啷 pᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 č ᆷ南.D. Fᆷ南.ᆷ南 ᒇ咷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š, F.ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᒇ咷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南fᆷ南ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. Zdravo-technické instalace : N j ᆷ南 ៧嘧. Vnitřní elektroinstalace : N pᆷ南ť ᆷ南 ᆷ南 + ᆷ南៧嘧 + N, ᆷ南ᆷ南 ៧嘧, ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᒇ咷N - ៧嘧 ᆷ南 Vnitřní osvětlení : ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. Ústřední vytápění : ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. Inženýrské stavby : Přípojka elektro: ᆷ南. ý p j ᆷ南 l. pᖗ啷 p jᆷ南 Plynovodní přípojka Vodovodní přípojka N Kanalizační přípojka ᒇ咷 šť ᆷ南 lᆷ南, ᆷ南 j p j ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南. Vnější plochy : ᒇ咷 p ᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᖗ啷嚷 pl ᖗ啷. j ᆷ南 j p ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 jᆷ南៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 p.č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷/ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j -pᖗ啷 ᆷ南p pl ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 l ៧嘧 ᆷ南, ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 l ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 p嚷. ᆷ南ᆷ南l p ᆷ南 ý ᖗ啷 p j ៧嘧 ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 DL ᆷ南. Dl ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 嚷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南xᆷ南ᆷ南 l.ᆷ南ᆷ南 ( č. p lᖗ啷 ᆷ南ý p ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南 ), p ᆷ南 - l.ᆷ南ᆷ南 L ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南Zᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南ᒇ咷 l. ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ( p ᖗ啷ᆷ南 ៧嘧 fᆷ南=ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ) ŠD Š ᆷ南 ᆷ南 ť f.ᆷ南ᒇ咷-ᆷ南ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南ᆷ南

8 ៧嘧 lᆷ南 l ᆷ南šťᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 B ᆷ南/ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南, ᆷ南l ᖗ啷ᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南/ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l l ៧嘧 (p ᆷ南 ). d)napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, doprava - ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷 j, ᆷ南 l ៧嘧 p l č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 pl š. kanalizace ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 p j ý ᆷ南 pl šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 ᖗ啷lᆷ南 šť ᖗ啷 pᖗ啷 p jᆷ南 j ᆷ南ᆷ南. vodovod ᆷ南 p j plyn - ᆷ南 p j. elektřina ᆷ南 p j j pᖗ啷 p jᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p l č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ý pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧Dᆷ南 p j ᆷ南 p.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 l ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 p l ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 l g ᆷ南 p ៧嘧ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 pᖗ啷 p ý p pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 fᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 č ý ᖗ啷. ᆷ南ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ýᆷ南 p嚷 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷p. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南. ᆷ南pl šᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南. l p j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南ᆷ南j pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 p l č p j p ᖗ啷 l ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷č lᆷ南 j pl ᆷ南 ៧嘧 p ᆷ南 ᖗ啷. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, ᆷ南p j ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南ᖗ啷 ý. ýšᆷ南 ý l ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j pᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, N l p. i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

9 ᆷ南 ᆷ南l p ýč p l ᖗ啷 j ýᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, +-ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j šš pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南. j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, ᆷ南 čl ᆷ南. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, ᆷ南 pl, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 šᆷ南 ᖗ啷 pl ᖗ啷 p č pᖗ啷 pᆷ南, ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南 p čᆷ南 ᆷ南. Z l š ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷ᆷ南j p č p pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 l嚷 N, ᆷ南l ý ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 p pᖗ啷 p ý ᖗ啷 ( ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ) jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ýč j ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧. ᖗ啷 lᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷l ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南 p. D ᆷ南l ýč pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南. ᆷ南 j lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷. - l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷 j ᆷ南, pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 j p ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 č,. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 p p ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南. Z ᖗ啷 š lᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 pl ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 l. Bᆷ南ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 l lᆷ南 ᆷ南 ýš ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南č ᖗ啷 p, ýš ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南č xᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南š p ýš ᆷ南 p š. ᆷ南 ᖗ啷 lᆷ南 嚷 j ៧嘧 ᖗ啷 p ᆷ南 - ᆷ南š ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 ( ᆷ南.ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南 ) - pᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 xᖗ啷 l - p š ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南. - ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 j p, p ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 j p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ýš ᖗ啷 ᖗ啷lᆷ南č ᆷ南 xᖗ啷 l. - ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷čᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 Z jᆷ南 ᆷ南 p člᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷 ᖗ啷 ᖗ啷 嚷 Z p ᖗ啷, ý ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý p嚷 šť ᖗ啷, pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 čᆷ南šť p ý ᖗ啷 p 嚷, ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 嚷 ᆷ南 pl ᖗ啷 l ᆷ南 lᆷ南 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南嚷嚷 Z p čᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 čᆷ南š ᆷ南 p ý ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 ᆷ南l 嚷 ᆷ南 ᆷ南 p l - l jᆷ南š ᆷ南 p č ý pᖗ啷 ᆷ南p pᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 č ý pᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 l p ᆷ南嚷, ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 p ៧嘧 ᖗ啷, j ᖗ啷 p p ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 lᆷ南៧嘧, p lᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧 ᖗ啷 p ᆷ南 ý. - č ᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ( ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ) lᆷ南 ᖗ啷 j p ᆷ南 f ᆷ南 j p j ᆷ南 (ᆷ南៧嘧ᆷ南 lᖗ啷) p ᆷ南嚷, č ý ᖗ啷 ᆷ南. -ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 l ᆷ南 čᆷ南šť pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 p jᆷ南j. -p ᆷ南ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南, č ᖗ啷 p ᆷ南 pᖗ啷 p ý ᖗ啷 lᆷ南 č ᖗ啷 p, ᆷ南 p嚷 ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南嚷. - ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 p l ៧嘧 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南, ᆷ南 p ᆷ南jš ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. - ᖗ啷 p ᖗ啷 ý ᖗ啷 嚷, p 嚷 pl ᖗ啷 l p l Čᆷ南N Dᆷ南N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ý ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ýᆷ南 j ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南. Z ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南x ý ᆷ南 p j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, l ᆷ南 ᆷ南x ᆷ南 p ᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 š ᖗ啷 ᆷ南.

10 ᆷ南l ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 j ᆷ南 l, ᆷ南 ý ᆷ南 p ᆷ南l ᖗ啷 l ៧嘧 p j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l j ᖗ啷 p ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷čᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. šᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南, p č ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 Čᆷ南N. p 嚷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 j ᆷ南 p ᆷ南 pl ᖗ啷 p ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南, ýᆷ南 j ᖗ啷 p ᆷ南j ᖗ啷 ) Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.ᆷ南 ý ᆷ南p ᆷ南j lš p ៧嘧 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ( ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 lš ᖗ啷 p ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南). ) N ᖗ啷 l lᆷ南៧嘧š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 p č ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南š ᖗ啷 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 嚷. ) N ᖗ啷 l č.ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ý p ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南. Vnitřní osvětlení : ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. Ústřední vytápění : ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. p ᖗ啷 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p l š ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷 p pᖗ啷 ᖗ啷 j p jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南l ᆷ南 čl. ᆷ南.pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 p pᖗ啷 ᖗ啷 j ᖗ啷 p ( ýᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ý ᖗ啷 ᆷ南 ) l ᆷ南 ᆷ南 + ᆷ南ᆷ南 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. Z jᆷ南š ᆷ南 ýᆷ南 p ý ᖗ啷 p, p ᆷ南 ýᆷ南 p嚷 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ýᆷ南 p嚷 l p ៧嘧 ᆷ南嚷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 + ᆷ南 + pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 ៧嘧 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧 l ᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南 l ᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 ᆷ南, č l ᆷ南l č, p p ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 l č. p ᖗ啷 ᆷ南 l p ᆷ南 ᆷ南. D l ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 - pᖗ啷 l ៧嘧 ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l p ៧嘧 ᆷ南 p lᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j嚷 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南l ᆷ南pᆷ南l ᖗ啷 ( ᆷ南, l.p fᆷ南l ) ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南. Up ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南l ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 p šᆷ南 l lᆷ南ᖗ啷 j嚷. B ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 čl.ᆷ南嚷.ᆷ南-ᆷ南 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.

11 D l ᖗ啷 p j p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南嚷 j jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南 p ៧嘧 p pᆷ南š ᆷ南 p ᆷ南š ᆷ南. ᒇ咷 p ᆷ南 ᆷ南 š ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南j ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南) ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南, p j ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧, ᆷ南 ᖗ啷 p p ᆷ南 ᖗ啷 p plý. D l ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p. ᆷ南 ᆷ南č l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 j ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p p ᆷ南p, ᆷ南 ý ᆷ南 ý p ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p ᆷ南p ᆷ南 ᆷ南 ) ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 p ᖗ啷 p, ) p p ᆷ南p p ᆷ南 p čᆷ南, ) p ᆷ南៧嘧ᆷ南 j嚷 ᖗ啷 p ᆷ南 l ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南嚷, p 嚷 ᆷ南 p., ) ᆷ南ᖗ啷 p p ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 (l š, p pᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, pl šᆷ南 p.), ) p嚷 p ( ᆷ南 lᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷) ᆷ南 lᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷, f) ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 g ᆷ南 č p ᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᆷ南嚷, p ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 l, g) p ᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南) p ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南j, ᖗ啷) p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 p ᆷ南. ᆷ南 p ᆷ南p ᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧 ᆷ南 p ᖗ啷 p pᖗ啷ᆷ南 ៧嘧 p č ᆷ南 p. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 p ý ᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷 j ᆷ南 p p p嚷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p, ᆷ南 ý l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 p pᖗ啷 p ᖗ啷 ៧嘧 pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 l ( pl, ᆷ南 p嚷 p.), l p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 l嚷 ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南p ᖗ啷 j ᆷ南 嚷 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧. D l ᖗ啷 p j p ᆷ南 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 p p j ᆷ南 ᆷ南j, ᖗ啷, p ᆷ南j ᆷ南 lᆷ南j, šᆷ南 lᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 嚷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 ᖗ啷, p pᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南čᆷ南, ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南ᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南, p ᆷ南ᆷ南 l š pᖗ啷 pᆷ南 jᆷ南 ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南šť šᆷ南 l, p pᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南č p ᆷ南嚷 ᆷ南ᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l pᖗ啷 pᆷ南 嚷 j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷, p ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南j ᖗ啷 p ) ýšᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南,ᆷ南, ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p p ý ᖗ啷 p č ý ᖗ啷 p ᖗ啷 p l ᖗ啷, ) p ᖗ啷 lᆷ南 ý ᖗ啷 p ᖗ啷 pl šᆷ南 ᖗ啷, ) ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 ýš ᆷ南 š ៧嘧 ᆷ南, ) p ᖗ啷 l ᆷ南ᖗ啷 ( p l l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷) ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南, ) ýšᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 p ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 p, ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷៧嘧 p ᆷ南 j p ៧嘧 p嚷 ᆷ南l, ᖗ啷 ᆷ南 lᖗ啷 ᖗ啷 p j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 j p j j ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p p ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p, p ᆷ南ᆷ南 plᒇ咷ᆷ南j p ᆷ南 ᖗ啷 p嚷 ᆷ南l ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 šᆷ南 l, ᆷ南č, ᆷ南 ᆷ南šᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷 p嚷 ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南嚷. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 ᆷ南 p 嚷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 p č ᖗ啷 ᆷ南 ýᆷ南 ᆷ南 p, p ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, p ᆷ南 l ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷៧嘧 p ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p. ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ) ៧嘧 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p p ᆷ南p,, p ᆷ南 l p ᆷ南, ) lᆷ南ᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 p 嚷 ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 jᆷ南 l p j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 č 嚷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷, p č ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷, ) ៧嘧 p č č, ý ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南g l ᆷ南p ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南嚷 p ᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南,

12 ) p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 č ᖗ啷 p ᆷ南š ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 lᆷ南 ᆷ南ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 lᖗ啷ᖗ啷 ý ᖗ啷 嚷 嚷 ( l, ᖗ啷lᖗ啷 ᆷ南, ᖗ啷 p.) ᖗ啷 j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 g ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 l pl ýšᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南, l jᆷ南š ᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷. ᖗ啷 pl ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 l ý ៧嘧 ý č ý ᆷ南 l č l pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 l p ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ý ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南. šᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南p ᆷ南š ᆷ南, ៧嘧 p pᖗ啷 ᆷ南p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ý č p č ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南pᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 p l ý. pl ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南p ý ᆷ南p. ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý ᖗ啷čᆷ南 ý p嚷 ᆷ南 ៧嘧 p č ý p ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南p ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南). š ᖗ啷 j ᆷ南š ᖗ啷 (p ᆷ南š ᖗ啷) ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 p č p ᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ý jᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p č ý pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南p ᖗ啷 p. ýᆷ南 p l ᖗ啷 ᖗ啷, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南č ᆷ南 p ᆷ南j ᆷ南 jᆷ南 ᖗ啷 p, ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j, ᆷ南 ᖗ啷 p č p ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, ᆷ南 ý jᆷ南š ᆷ南. ᒇ咷 -lᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 š l ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南,ᆷ南 ᖗ啷 ýᆷ南 pᆷ南, p ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南j ᆷ南 j č ᖗ啷 l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南,ᆷ南, p pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᒇ咷 ᆷ南 ᆷ南 l ýᆷ南 pᆷ南 ᆷ南l ៧嘧 ý ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ýš j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南. ýᆷ南 p pᖗ啷ᆷ南lᖗ啷ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷 j ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南j ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ý p ᖗ啷 ý ៧嘧 ᆷ南 p čᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ý č č ý ý ៧嘧 ý ᆷ南 l č ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, pᖗ啷 p ᆷ南 jᆷ南 ý ᖗ啷 p č ý ᖗ啷 ᖗ啷 p l ᖗ啷 p ᆷ南. ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ý ý ៧嘧 ᆷ南 l l j ýš ᆷ南ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷lᆷ南 š ៧嘧 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p č ᖗ啷 pᖗ啷 ᖗ啷 š ᖗ啷 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南ᆷ南, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᖗ啷l ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, ᆷ南 ý pᖗ啷 ᖗ啷 šᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷lᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý j č ý l ýš ᆷ南,ᆷ南, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 č ý l ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý ᆷ南 č ý l ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. D l ᖗ啷 p ᆷ南 p ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p ᆷ南p ៧嘧 j ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷 č ý l ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 嚷, p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 č ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南嚷, ᖗ啷 š pᖗ啷 ᆷ南pᆷ南 p ᆷ南嚷 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 l嚷 č ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 p č č ý ᖗ啷 p ᆷ南šť. ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 l p ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南p j ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南 j 嚷៧嘧 ᆷ南 lᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南, ᆷ南 ý p ᆷ南 čᆷ南 pᖗ啷 lᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p嚷 ᆷ南l. lᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 ý j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷 šᆷ南 l pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南š pᖗ啷 pᆷ南 嚷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p. ᆷ南 -lᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷, ᆷ南 lᆷ南ᖗ啷 plᒇ咷 ᆷ南 p ៧嘧 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ᖗ啷 lᆷ南. B.2. Mechanická odolnost a stabilita Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek a) zřícení stavby nebo její části. ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

13 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 Statiku objektu řeší příloha statický posudek stavby viz bod D. B.3. Požární bezpečnost a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š d) umožnění evakuace osob a zvířat, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ý ᆷ南 p č p ᖗ啷 p ᖗ啷. N g ᆷ南 lᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 - j ᆷ南 ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l j ᆷ南 ᖗ啷 š ᆷ南 jᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 p ᆷ南. Š p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ᆷ南, ᆷ南 l ៧嘧 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l ( ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ). ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 š p ៧嘧 ᖗ啷, j ᆷ南 ᖗ啷 š ᆷ南l ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 pᖗ啷 lᆷ南š ý ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. ៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 - p č ᖗ啷 ᆷ南 l. p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 lᆷ南 嚷 - p č ᖗ啷 ᆷ南 l. p ᆷ南 l l lᆷ南 ᆷ南, p ៧嘧 ᆷ南j ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南fᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p j p č ý ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南p p l ý. ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 lč ᖗ啷 č p j ᆷ南 ᆷ南, ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 čᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 l p l ᆷ南 j ᆷ南 p Bᆷ南 Z. ᆷ南 pl l ᆷ南j ) ᖗ啷 pᖗ啷 ᖗ啷 l.p ᆷ南 j ᖗ啷 š ᆷ南l ᆷ南 Čᆷ南N. ) B p č p l. ᖗ啷 j ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 j ᆷ南č ᖗ啷 č p. ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 嚷៧嘧l p č - p ᆷ南 p č 嚷 ) ᖗ啷 l. pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý p šᆷ南 j p p l ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南, p. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ýš ᆷ南,ᆷ南. ) ᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南 嚷 j p l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南-ᆷ南ᆷ南,ᆷ南-ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p jᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南 ᆷ南čᆷ南. ) ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l. ᖗ啷 p ៧嘧 g ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l. ᖗ啷 l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᒇ咷-ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南. f) lᆷ南ᖗ啷 p l. ᖗ啷 ᖗ啷 p l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᒇ咷ᆷ南. g) ៧嘧l. ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 p č ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 pᆷ南 l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᖗ啷) ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 l. gᆷ南 p ᆷ南č Č៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 j jᆷ南š ᆷ南 p č, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南. Bᆷ南 p ᆷ南 j ᖗ啷 ᖗ啷l šᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. Čᆷ南N ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南

14 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. Odpady ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 pᖗ啷 p ᆷ南l ᆷ南ᆷ南 p 嚷, ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 lᆷ南š ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 g ᆷ南 ᆷ南 l g p 嚷 lᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南嚷j j ᖗ啷 ýᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p. D l jᆷ南 ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 p l pl ý ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 č ᖗ啷 pᖗ啷 l ៧嘧 l ᆷ南l p嚷 ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p 嚷. Zp嚷 ᆷ南l p j jᆷ南 ᖗ啷 šᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., p ᖗ啷. p ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᖗ啷 ៧嘧ჷ垧 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l j lᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷嚷 ᆷ南 g ᆷ南 ý ᖗ啷 ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南Žᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l g p 嚷.ᒇ咷 ᆷ南lᆷ南 pᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南ᖗ啷嚷 p ᆷ南, ᆷ南ᆷ南lᖗ啷ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ勗ó ᆷ勗hᆷ勗 Náz ᆷ勗hᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗hᆷ勗 pa ᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 Papí ᆷ勗 a ᆷ勗 p ᆷ勗 ᆷ勗 pa O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 Pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 03 ᖗ呇ᖗ呇 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0.ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 07 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 žᆷ勗ᆷ勗 í ᆷ勗7 0ᆷ勗 0ᆷ勗 ᖗ呇ᖗ呇 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗7 0ᆷ勗 03 Pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 07 O pa z ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 í O 0ᆷ勗3ᆷ勗 ᆷ勗0 0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 T ᖗ呇ᆷ勗 ᆷ勗 í ᆷ勗aᆷ勗 áᆷ勗 O 0ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗0 0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗áᖗ呇 ᆷ勗 a/ ᆷ勗ᆷ勗aᆷ勗 í pa ᆷ勗 ᆷ勗ah ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 N 0ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗0 03 0ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ý ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 áᆷ勗 í pa O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 P ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗a a zaháj í p zᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 z ᆷ勗aᆷ勗 áᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗aᆷ勗 ᆷ勗 č. ᆷ勗h pa ᆷ勗 ᆷ勗00ᆷ勗0ᆷ勗 papí ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ ᆷ勗00ᆷ勗0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗39 pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗0 ᆷ勗 0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 záᖗ呇 ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗aᆷ勗 í pa ᆷ勗 ᆷ勗ah ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 aᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ ᆷ勗 ᆷ勗0030ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ý ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 áᆷ勗 í pa ᆷ勗0 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗í ᆷ勗00303 ᆷ勗ᆷ勗 č í ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南g/ ᆷ南 B.5. Bezpečnost při užívání ᆷ南 ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南៧嘧 ý p嚷 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 l. B.6. Ochrana proti hluku ᆷ南 ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 l š ᖗ啷 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ýš. ᖗ啷 ᆷ南 l p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 p嚷 ý p ᆷ南l ᖗ啷 l j č pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l p ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷.

15 B.7.Úspora energie a ochrana tepla a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ýpl ᆷ南 嚷 j ᆷ南 ៧嘧 l p ៧嘧 ᆷ南嚷 ᖗ啷 Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 p l ᖗ啷 ᆷ南 -p ៧嘧 ᆷ南. ᒇ咷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 lᆷ南. ᖗ呇 ᖗ呇 ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇ᆷ勗 +ᖗ呇+ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇 ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇..0ᆷ勗ᆷ勗30 ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇...0ᆷ勗0ᆷ勗 ᖗ呇 ᖗ呇 / 㮷噗 ᖗ北e : ᆷ勗 ᆷ勗 a-pᆷ勗 h Oᖗ呇B ᆷ勗ᆷ勗a ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗.ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᖗ呇 㮷噗 ᖗ呇0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ჷ垧/ ᆷ南 P j ᆷ勗ᆷ勗 á h z ᆷ勗a f ᆷ勗 ᖗ呇á ᆷ勗a ᆷ勗 ý p hᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ჷ垧/ ᆷ南 ᖗ呇ᖗ呇 3ᆷ勗37 ᖗ呇/ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 en n ěn : ᆷ勗jší ᆷ勗íᆷ勗ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0.99 ჷ垧/ ᆷ南 P ᆷ勗 á ᆷ勗 á ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗90ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0.ᆷ勗0 ჷ垧/ ᆷ南 ᆷ勗ᖗ呇 í ᆷ勗íᆷ勗ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0. 㮷噗 㮷噗 ჷ垧/ ᆷ南 ᖗ呇ᖗ呇 0ᆷ勗ᆷ勗7 ᖗ呇/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 výplně otvorů : D ᖗ啷 ᆷ南 U=ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南 U=ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南 ᆷ南 ჷ垧 ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南ᆷ南 (p ៧嘧 ᖗ啷 ) 垧៧嘧 垧 ᆷ南 ᆷ南 ჷ垧 ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南ᆷ南 (p ៧嘧 ᖗ啷 ) 垧៧嘧 垧 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Bᆷ南l j p ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ýp č ᆷ南 p.. - ៧嘧ᒇ咷 ៧嘧 Roční bilance spotřeby el. proudu ᆷ南 ᆷ南 l ý = ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ჷ垧 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南l č p ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᒇ咷,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ჷ垧 B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. ᆷ南p j ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南ᖗ啷 ý. ýšᆷ南 ý l ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j pᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南. B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j p l š ᖗ啷 ᖗ啷 ý ᖗ啷 p ᖗ啷. B.10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

16 N pᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 š B.11. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 j ᆷ南 j šť ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南 č pᖗ啷 p jᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lý ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南嚷. Dešťové vody: Z ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᒇ咷 pl ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 = ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 fᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 š ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 l/ /ᖗ啷 垧 = ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 x ᆷ南,ᆷ南 x ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 = ᒇ咷,ᆷ南ᆷ南 l/ pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷 l ᖗ啷 š ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ៧嘧 č ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南 p B ᆷ南 ᆷ南 l čᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南.. = ᆷ南,ᆷ南 x ᆷ南ᆷ南ᆷ南 x ᆷ南,ᆷ南ᆷ南 = ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 / ᆷ南 b) zásobování vodou, N ៧嘧 c) zásobování energiemi, ៧嘧l ᆷ南 pᖗ啷 p jᆷ南 p ᖗ啷 ý j ᆷ南 ᆷ南 p j j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南č ᆷ南 Č៧嘧Z. d) řešení dopravy, ᆷ南 j e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 j p p ýš ᆷ南ᆷ南 ýᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pl p 嚷ᖗ啷l ý ᆷ南 ý pl. f) elektronické komunikace. N ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j. B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) N ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南j. Ostrava, září 2011 p l ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

17 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 C - SITUACE STAVBY ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

18 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 D DOKLADOVÁ ČÁST ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

19 SEZNAM DOKLADŮ : 1. Vyjádření Hygieny 2. Vyjádření Hasičského sboru 3. Koordinované stanovisko 4. Statické posouzení stavby 5. Požárně bezpečnostní řešení

20 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

21 a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j p l ᆷ南 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷 ᆷ南. N ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ýj ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 p lᆷ南៧嘧 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. D p č ᆷ南ᖗ啷 ý 嚷 j ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 č p p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ý. šᆷ南 l ᒇ咷, lᖗ啷 j p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 嚷 ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 pl ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ៧嘧p ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南, lᖗ啷 p ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧, ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. b) významné sítě technické infrastruktury, N j ᆷ南, ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南š ᆷ南 j p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. N p j l. j p j pᖗ啷 p jᆷ南. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., ᆷ南 l. gᆷ南, p j ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 - ᆷ南 p pᖗ啷 j pᖗ啷 p jᆷ南, ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ჷ垧៧嘧. ᒇ咷 l f - l ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南l l f d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, šᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南, p č ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 Čᆷ南N. p 嚷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 j ᆷ南 p ᆷ南 pl ᖗ啷 p ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南, ýᆷ南 j ᖗ啷 p ᆷ南j ᖗ啷 Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.ᆷ南 ý ᆷ南p ᆷ南j lš p ៧嘧 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ( ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 lš ᖗ啷 p ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南). N ᖗ啷 l lᆷ南៧嘧š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 p č ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南š ᖗ啷 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 嚷 e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ýš ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 N ᖗ啷, ᆷ南 šl ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 j 嚷. p 嚷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧 ý ᆷ南ý ᖗ啷 jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l pᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 p pᖗ啷 p ý ᖗ啷 ( ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ) ýč j ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧. ᖗ啷 lᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷l ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南 p. D ᆷ南l ýč pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, ᆷ南 ᖗ啷č l ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南៧嘧 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南. ᆷ南č ᖗ啷 ᆷ南 l, pᖗ啷 p ᆷ南l š ᆷ南, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 l ᖗ啷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 č ᆷ南 jᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ( ᆷ南 l, p p ). ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 l ᆷ南 ᖗ啷p ᆷ南 j p ᆷ南 ý ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 l p p ᖗ啷.

22 g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, N ៧嘧 ᆷ南j. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Z ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 B Zᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 l ᆷ南j ៧嘧 ᖗ啷 ៧嘧 Z ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.. - l ᆷ南. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 p j pᖗ啷 ᆷ南 ť ᆷ南. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 p ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南... ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ᆷ南.. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ៧嘧 p j l ý ᖗ啷, ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷, ý ᖗ啷, ៧嘧 l ý ᖗ啷 jᆷ南 ý ᖗ啷 p ᆷ南嚷....ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ᆷ南š, p pᖗ啷. ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南 ᖗ啷 p lᆷ南 U ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南..ᒇ咷 - ᖗ啷 ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧ᆷ南 ᆷ南....ᆷ南 - p pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南...ᆷ南ᆷ南- p p j ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南pᆷ南l ý ᆷ南, p pᖗ啷. ý ᆷ南 - l ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 pᖗ啷 ᆷ南 嚷 p ýšᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 - ៧嘧 ᖗ啷 l č.ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 pᖗ啷 š p č p ᆷ南 ýᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 j. lᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 šᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷ᆷ南j pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南, č.ᆷ南, č.ᆷ南 - ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南 - p ៧嘧 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南. ᖗ啷 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南jᆷ南 č B p j ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷. p. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p 嚷 ᆷ南ᆷ南lý ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 č B p j ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. ៧嘧 lᆷ南 lᖗ啷嚷 ý ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷. Z ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ( p. p ᆷ南 ᖗ啷 p l ). Uᆷ南 č ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. Lᖗ啷嚷 ý ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南pᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l. ᆷ南ᖗ啷 p ý ᖗ啷 ᆷ南 l lč ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 - ᆷ南 ᆷ南៧嘧. ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南ᆷ南. N ᆷ南 ៧嘧 pᖗ啷 č ý ᆷ南 č j ᆷ南 嚷 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j p ᆷ南 pl x ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南š j lᆷ南 ý ᖗ啷 č, ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 g.ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Stavba : Stavebník : Rekonstrukce autobusové zastávky Na pozemku č.st. parc. 198 v k.ú. Mezouň Obec Mezouň Mezouň 72 267 18 Karlštejn Datum: říjen 2008 A.

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A - Průvodní zpráva Průvodní zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha 1 Průvodní zpráva...

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Městský úřad v Kravařích Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení výstavby a územního plánování ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-01981-Zr A. Průvodní zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům 250 01 Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Ing. Petr Zrník Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY průvodní a souhrnná technická zpráva DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY Ostašovská č.p. 100, Liberec XX - Ostašov Vypracoval ing. Petr Trávníček

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: Modernizace víceúčelového hřiště Králíky) INVESTOR: Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky 561 69 PROJEKTANT: Ing. Jiří Dvořák Obsah B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 OBSAH...

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí Ulice: Tř. 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk V Rumburku dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12 Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Modřany - Praha 4 Investor: MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 - Modřany

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA projektování a realizace staveb Sídlo: Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 Tel.: 475 511 441, Fax: 475 511 443 Email: info@specta.cz, Web: www.specta.cz AKCE: VÍCEÚČELOVÉ

Více

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10.

499/2006 Sb. 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, VYHLÁŠKA. ze dne 10. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 12 písm. a) až ed) stavebního zákona nebo, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f)stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a o

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A./a1 Identifikace stavby : ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 A./a2 Odběratel : Statutární město Brno, Dominikánské

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace

Revitalizace vodního toku. Legislativa, výkresová dokumentace Revitalizace vodního toku Legislativa, výkresová dokumentace Vyhláška 499/2006 Sb o dokumentaci staveb Dokumentace pro vydání rozhodnutí o UMÍSTĚNÍ STAVBY (příloha č. 1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV A,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa je vlastníkem

Více

Silážní žlaby Mostek z.č.: 10130

Silážní žlaby Mostek z.č.: 10130 a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA citováno 1.7.2013 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Vodní hospodářství krajiny 8. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Dokumentace stavby Obsah cvičení 2 Dokumentace

Více

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah

STAVITELSTVÍ Semtín s.r.o. Jahnova Pardubice. Obsah REKONSTRUKCE A ZMENA NARADí V OBJEKTU C.P. MINIMLÉKÁRNU UŽíVÁNí 21 NA SKLADU FAREMNí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNí RíZENí A - PRUVODNí ZPRÁVA PORIZOVATEL: PAVLA BOSÁKOVÁ AUTOR PROJEKTU: ING. KAREL

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý energetický poradce, Energy Centre Č. Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA POZEMCÍCH P. Č. 427 A 270/1 V NÁCHODĚ U TÁBORA Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení A. B. E. ČÁST 1 Zadavatel ČÁST 2 : Zpracovatel : Tábor, listopad 2011 zak.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace

Více

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 A. Průvodní zpráva Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 Místo stavby : k. ú. Archlebov Investor : Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE OBSAH SVAZKU : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům pro seniory VNOROVY novostavba. STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, Kunovice IČ Číslo autorizace

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dům pro seniory VNOROVY novostavba. STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, Kunovice IČ Číslo autorizace STAVBY VANTO, s.r.o. Obchodní 1676 686 04 Kunovice +420572548869 Fax +420572548868 e-mail: stavby@vanto.cz www.vanto.cz A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dům pro seniory VNOROVY novostavba PROJEKTANT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

VYHLÁŠKA. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. f) až k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská Mikulovice

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská Mikulovice Zak. č. 23/02/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská 475 Investor:

Více

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Společná dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná

Více

Oprava hrbitovní zdi (severní cásti) na pozemku p.c. 646 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldrichova

Oprava hrbitovní zdi (severní cásti) na pozemku p.c. 646 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldrichova I SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zjednodušená dokumentace Investor: Obec Nový Oldrichov, Mistrovice 51, 47113 Nový Oldrichov Oprava hrbitovní zdi (severní cásti) na pozemku p.c. 646 v k.ú. Mistrovice u Nového

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská Kolín IV tel ,

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská Kolín IV tel , AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 5 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA:

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o.

MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o. MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o. ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ OČOVSKÁ, HODONÍN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA paré č.: Obsah A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ SO 101 BĚŽECKÁ DRÁHA UMĚLÝ POVRCH. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro provádění stavby

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ SO 101 BĚŽECKÁ DRÁHA UMĚLÝ POVRCH. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro provádění stavby projektování a realizace staveb Sídlo: Na Luhách 14, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 Tel.: 475 511 441, Fax: 475 511 443 Email: info@specta.cz, Web: www.specta.cz AKCE: VÍCEÚČELOVÉ

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

A. Průvodní zpráva. Projektová dokumentace pro stavební povolení

A. Průvodní zpráva. Projektová dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva Komendová Datum: červenec 2015

Více

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Víceúčelové sportovní hřiště v areálu SOŠ a SOU Vyškov Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Sochorova 15 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU SOŠ A SOU VYŠKOV Investor : Střední odborná

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y DOMU Č.P. 2868 2869, UL. BRATŘÍ ČAPKŮ, ČESKÁ LÍPA VÝMĚNA VCHODOVÝCH

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : Stavba : Místo stavby : Obec Řečany nad Labem 1. Máje 66, Řečany nad Labem 533 13 Chodník lokalita Za Borkem k.ú. Řečany nad Labem, p.č. 535/4 dle KN Městský úřad: MĚSTSKÝ ÚŘAD Přelouč, Odbor

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Objekt: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI HOSTAŠOVICE Vypracoval: Ing. ŠAFÁŘ Václav Hostašovice 117 741 01 NJ Datum: 20.9.2013 Investor: Obec Hostašovice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společná dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společná dokumentace obsahuje části: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více