Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z

2 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

3 a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel Místo stavby: Investor: ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 Vypracoval: ᆷ南 g. ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南, ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᒇ咷 l. +ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南l ᆷ南 l ᆷ南l. Zodpovědný projektant: ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 Lᆷ南 j ᒇ咷ᒇ咷, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, B l, ᆷ南Č ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 Stupeň projektu: D ᆷ南ᆷ南 p p l Zpracovatelé dokumentace: stavební část ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷, ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南, ᒇ咷 l. +ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, - ᆷ南l ᆷ南 l ᆷ南l. b)údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j p l ᆷ南 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷 ᆷ南. N ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南 c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu doprava - ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷 j, ᆷ南 l ៧嘧 p l č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 pl š. kanalizace ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 p j ý ᆷ南 pl šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 ᖗ啷lᆷ南 šť ᖗ啷 pᖗ啷 p jᆷ南 j ᆷ南ᆷ南. vodovod ᆷ南 p j

4 plyn - ᆷ南 p j. elektřina ᆷ南 p j j pᖗ啷 p jᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p l č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ý pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧Dᆷ南 p j ᆷ南 p.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů D ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南j p ᆷ南 ᖗ啷 l ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 pl ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 ៧嘧៧嘧 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧. e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 l p ᆷ南p ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南៧嘧 č. ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷l šᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南. D ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南j ᆷ南 pl ý ᖗ啷 Čᆷ南N ៧嘧N, j ᖗ啷, ýᆷ南 j ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南č ᖗ啷 ᖗ啷 š Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南ᆷ南č ᖗ啷 č j ᆷ南 嚷 ( ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ) ᖗ啷 Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-č ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 p l ᖗ啷 ᆷ南 -p ៧嘧 ᆷ南. D ᆷ南ᆷ南 j p čl ᆷ南 l ᖗ啷l.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona ᆷ南 ᖗ啷 l ý ᆷ南 pl j ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 pl g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, ᆷ南 ᖗ啷 č ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南ᒇ咷ᆷ南j p ᖗ啷 j ᆷ南 p ᖗ啷. h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Z ᖗ啷 j j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南 č j pl ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 lᖗ啷嚷 ý ᆷ南l pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷. ᒇ咷 ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 č lᖗ啷嚷 ý ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pᖗ啷 p ᖗ啷ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 l. i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. ÚDAJE O KAPACITÁCH OBJEKTU ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南 pl ᖗ啷 ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý p ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 Z ᆷ南 pl ᖗ啷 ᖗ啷 l ᆷ南ᆷ南ᒇ咷,ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 Ostrava září 2011 p l ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

5 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

6 B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ý. ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 ó ᆷ南. b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, U ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š N č ý ᖗ啷 p l ᖗ啷 j ᆷ南 ៧嘧 ý ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 l j ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷 p ᆷ南l 嚷 ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 š ᆷ南 p ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南. p j j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 č ť ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ý ᆷ南. ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 l j p ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š N ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 š ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南p j ᆷ南 j ᆷ南 l ᆷ南៧嘧 j ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l. ៧嘧 lᆷ南 ý ý ᆷ南 j ᖗ啷 ý čl ᆷ南 (j ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷, j pᖗ啷ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 j ) p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷, p j ᆷ南j ᖗ啷 j ᆷ南 f ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 š, ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南l pᖗ啷 š ᖗ啷 š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. ᒇ咷 ᆷ南 pᖗ啷, p嚷 ᆷ南 l ᖗ啷l ᆷ南 ᖗ啷 š j ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷 š j ᆷ南 l ᖗ啷 p ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. Dᆷ南 p ᆷ南č ᖗ啷 š ៧嘧 l ᆷ南l j ᖗ啷 ᆷ南 pl š ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南j ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ៧嘧 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, Stručný popis základních stavebních k-cí : Z ᆷ南l j ᆷ南pᒇ咷 ᖗ啷 ᆷ南l, ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 l ý ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 p ýšᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p ý ᆷ南 ᆷ南. Z ᆷ南l p ý pᖗ啷 p č ៧嘧 č, p l. Z ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南j pᖗ啷 p č ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 lᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 pó ý ᖗ啷 ᆷ南. Z ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南 ý l ᆷ南pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南xᆷ南ᆷ南ᆷ南 pó ý ᖗ啷 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南. N ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 p ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南B ᆷ南 l.ᆷ南ᆷ南 l p l ៧嘧 p jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 - l ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 p fᆷ南l, pl ᖗ啷 p l ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p l ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l- ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 čᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南l p ᖗ啷l 嚷 pᖗ啷 ᖗ啷嚷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷. ýpl ᆷ南 嚷 D ᖗ啷 j ᆷ南 pl ᖗ啷. pᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧

7 ᆷ南 ý p pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南jš ᖗ啷 pl ᖗ啷 pᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 č ᆷ南.D. Fᆷ南.ᆷ南 ᒇ咷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 š, F.ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᒇ咷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南fᆷ南ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. Zdravo-technické instalace : N j ᆷ南 ៧嘧. Vnitřní elektroinstalace : N pᆷ南ť ᆷ南 ᆷ南 + ᆷ南៧嘧 + N, ᆷ南ᆷ南 ៧嘧, ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᒇ咷N - ៧嘧 ᆷ南 Vnitřní osvětlení : ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. Ústřední vytápění : ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. Inženýrské stavby : Přípojka elektro: ᆷ南. ý p j ᆷ南 l. pᖗ啷 p jᆷ南 Plynovodní přípojka Vodovodní přípojka N Kanalizační přípojka ᒇ咷 šť ᆷ南 lᆷ南, ᆷ南 j p j ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南. Vnější plochy : ᒇ咷 p ᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᖗ啷嚷 pl ᖗ啷. j ᆷ南 j p ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 jᆷ南៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 p.č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷/ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j -pᖗ啷 ᆷ南p pl ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 l ៧嘧 ᆷ南, ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 l ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 p嚷. ᆷ南ᆷ南l p ᆷ南 ý ᖗ啷 p j ៧嘧 ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 DL ᆷ南. Dl ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 嚷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南xᆷ南ᆷ南 l.ᆷ南ᆷ南 ( č. p lᖗ啷 ᆷ南ý p ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南 ), p ᆷ南 - l.ᆷ南ᆷ南 L ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南Zᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 f.ᆷ南-ᆷ南ᒇ咷 l. ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ( p ᖗ啷ᆷ南 ៧嘧 fᆷ南=ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ) ŠD Š ᆷ南 ᆷ南 ť f.ᆷ南ᒇ咷-ᆷ南ᆷ南 l. ᆷ南ᆷ南ᆷ南

8 ៧嘧 lᆷ南 l ᆷ南šťᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 B ᆷ南/ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南, ᆷ南l ᖗ啷ᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南/ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l l ៧嘧 (p ᆷ南 ). d)napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, doprava - ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷 j, ᆷ南 l ៧嘧 p l č. ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 pl š. kanalizace ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 p j ý ᆷ南 pl šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南. ៧嘧 lᆷ南 ᖗ啷lᆷ南 šť ᖗ啷 pᖗ啷 p jᆷ南 j ᆷ南ᆷ南. vodovod ᆷ南 p j plyn - ᆷ南 p j. elektřina ᆷ南 p j j pᖗ啷 p jᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p l č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ý pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧Dᆷ南 p j ᆷ南 p.č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 l ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᖗ啷 p l ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 l g ᆷ南 p ៧嘧ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 pᖗ啷 p ý p pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 fᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 č ý ᖗ啷. ᆷ南ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j ýᆷ南 p嚷 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷p. D šť ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南. ᆷ南pl šᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南. l p j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南ᆷ南j pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 p l č p j p ᖗ啷 l ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷č lᆷ南 j pl ᆷ南 ៧嘧 p ᆷ南 ᖗ啷. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, ᆷ南p j ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南ᖗ啷 ý. ýšᆷ南 ý l ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j pᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, N l p. i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

9 ᆷ南 ᆷ南l p ýč p l ᖗ啷 j ýᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, +-ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j šš pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南. j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, ᆷ南 čl ᆷ南. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, ᆷ南 pl, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 šᆷ南 ᖗ啷 pl ᖗ啷 p č pᖗ啷 pᆷ南, ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南 p čᆷ南 ᆷ南. Z l š ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷ᆷ南j p č p pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 l嚷 N, ᆷ南l ý ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 p pᖗ啷 p ý ᖗ啷 ( ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ) jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ýč j ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧. ᖗ啷 lᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷l ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南 p. D ᆷ南l ýč pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南. ᆷ南 j lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷. - l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷 j ᆷ南, pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 j p ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 č,. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 p p ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南. Z ᖗ啷 š lᆷ南 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 pl ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 l. Bᆷ南ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 l lᆷ南 ᆷ南 ýš ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南č ᖗ啷 p, ýš ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南č xᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南š p ýš ᆷ南 p š. ᆷ南 ᖗ啷 lᆷ南 嚷 j ៧嘧 ᖗ啷 p ᆷ南 - ᆷ南š ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 ( ᆷ南.ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南 ) - pᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 xᖗ啷 l - p š ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南. - ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 j p, p ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 j p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ýš ᖗ啷 ᖗ啷lᆷ南č ᆷ南 xᖗ啷 l. - ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷čᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 Z jᆷ南 ᆷ南 p člᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 l嚷 ᖗ啷 ᖗ啷 嚷 Z p ᖗ啷, ý ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý p嚷 šť ᖗ啷, pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 čᆷ南šť p ý ᖗ啷 p 嚷, ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 嚷 ᆷ南 pl ᖗ啷 l ᆷ南 lᆷ南 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南嚷嚷 Z p čᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 čᆷ南š ᆷ南 p ý ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 ᆷ南l 嚷 ᆷ南 ᆷ南 p l - l jᆷ南š ᆷ南 p č ý pᖗ啷 ᆷ南p pᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 č ý pᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 l p ᆷ南嚷, ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 p ៧嘧 ᖗ啷, j ᖗ啷 p p ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 lᆷ南៧嘧, p lᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧 ᖗ啷 p ᆷ南 ý. - č ᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ( ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ) lᆷ南 ᖗ啷 j p ᆷ南 f ᆷ南 j p j ᆷ南 (ᆷ南៧嘧ᆷ南 lᖗ啷) p ᆷ南嚷, č ý ᖗ啷 ᆷ南. -ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 l ᆷ南 čᆷ南šť pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 p jᆷ南j. -p ᆷ南ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南, č ᖗ啷 p ᆷ南 pᖗ啷 p ý ᖗ啷 lᆷ南 č ᖗ啷 p, ᆷ南 p嚷 ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南嚷. - ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 p l ៧嘧 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南, ᆷ南 p ᆷ南jš ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. - ᖗ啷 p ᖗ啷 ý ᖗ啷 嚷, p 嚷 pl ᖗ啷 l p l Čᆷ南N Dᆷ南N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ý ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ýᆷ南 j ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南. Z ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南x ý ᆷ南 p j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, l ᆷ南 ᆷ南x ᆷ南 p ᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷 ᆷ南 š ᖗ啷 ᆷ南.

10 ᆷ南l ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 j ᆷ南 l, ᆷ南 ý ᆷ南 p ᆷ南l ᖗ啷 l ៧嘧 p j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l j ᖗ啷 p ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 pᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷čᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. šᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南, p č ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 Čᆷ南N. p 嚷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 j ᆷ南 p ᆷ南 pl ᖗ啷 p ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南, ýᆷ南 j ᖗ啷 p ᆷ南j ᖗ啷 ) Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.ᆷ南 ý ᆷ南p ᆷ南j lš p ៧嘧 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ( ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 lš ᖗ啷 p ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南). ) N ᖗ啷 l lᆷ南៧嘧š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 p č ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南š ᖗ啷 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 嚷. ) N ᖗ啷 l č.ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 ý p ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南. Vnitřní osvětlení : ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. Ústřední vytápění : ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. p ᖗ啷 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p l š ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷 p pᖗ啷 ᖗ啷 j p jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南l ᆷ南 čl. ᆷ南.pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 p pᖗ啷 ᖗ啷 j ᖗ啷 p ( ýᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ý ᖗ啷 ᆷ南 ) l ᆷ南 ᆷ南 + ᆷ南ᆷ南 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. Z jᆷ南š ᆷ南 ýᆷ南 p ý ᖗ啷 p, p ᆷ南 ýᆷ南 p嚷 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ýᆷ南 p嚷 l p ៧嘧 ᆷ南嚷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 + ᆷ南 + pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 ៧嘧 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧 l ᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南 l ᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 ᆷ南, č l ᆷ南l č, p p ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 l č. p ᖗ啷 ᆷ南 l p ᆷ南 ᆷ南. D l ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南៧嘧 ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 - pᖗ啷 l ៧嘧 ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南, ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l p ៧嘧 ᆷ南 p lᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j嚷 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南l ᆷ南pᆷ南l ᖗ啷 ( ᆷ南, l.p fᆷ南l ) ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南. Up ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南l ᖗ啷 ý ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 p šᆷ南 l lᆷ南ᖗ啷 j嚷. B ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 čl.ᆷ南嚷.ᆷ南-ᆷ南 pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南 N ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.

11 D l ᖗ啷 p j p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南嚷 j jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南 p ៧嘧 p pᆷ南š ᆷ南 p ᆷ南š ᆷ南. ᒇ咷 p ᆷ南 ᆷ南 š ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南pᆷ南j ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南) ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南, p j ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧, ᆷ南 ᖗ啷 p p ᆷ南 ᖗ啷 p plý. D l ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p. ᆷ南 ᆷ南č l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 j ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p p ᆷ南p, ᆷ南 ý ᆷ南 ý p ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p ᆷ南p ᆷ南 ᆷ南 ) ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 p ᖗ啷 p, ) p p ᆷ南p p ᆷ南 p čᆷ南, ) p ᆷ南៧嘧ᆷ南 j嚷 ᖗ啷 p ᆷ南 l ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南嚷, p 嚷 ᆷ南 p., ) ᆷ南ᖗ啷 p p ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 (l š, p pᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, pl šᆷ南 p.), ) p嚷 p ( ᆷ南 lᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷) ᆷ南 lᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷, f) ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 g ᆷ南 č p ᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᆷ南嚷, p ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 l, g) p ᖗ啷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南) p ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南j, ᖗ啷) p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 p ᆷ南. ᆷ南 p ᆷ南p ᆷ南 ᆷ南 p ៧嘧 ᆷ南 p ᖗ啷 p pᖗ啷ᆷ南 ៧嘧 p č ᆷ南 p. ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 p ý ᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷 j ᆷ南 p p p嚷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p, ᆷ南 ý l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 p pᖗ啷 p ᖗ啷 ៧嘧 pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 l ( pl, ᆷ南 p嚷 p.), l p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 p ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 l嚷 ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南p ᖗ啷 j ᆷ南 嚷 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧. D l ᖗ啷 p j p ᆷ南 p ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 p p j ᆷ南 ᆷ南j, ᖗ啷, p ᆷ南j ᆷ南 lᆷ南j, šᆷ南 lᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 嚷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 ᖗ啷, p pᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南čᆷ南, ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南ᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南, p ᆷ南ᆷ南 l š pᖗ啷 pᆷ南 jᆷ南 ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南šť šᆷ南 l, p pᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南č p ᆷ南嚷 ᆷ南ᖗ啷 j jᆷ南 ᖗ啷 l pᖗ啷 pᆷ南 嚷 j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷, p ᆷ南ᆷ南 p ᆷ南j ᖗ啷 p ) ýšᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南,ᆷ南, ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p p ý ᖗ啷 p č ý ᖗ啷 p ᖗ啷 p l ᖗ啷, ) p ᖗ啷 lᆷ南 ý ᖗ啷 p ᖗ啷 pl šᆷ南 ᖗ啷, ) ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 ýš ᆷ南 š ៧嘧 ᆷ南, ) p ᖗ啷 l ᆷ南ᖗ啷 ( p l l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷) ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南, ) ýšᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 p ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 p, ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷៧嘧 p ᆷ南 j p ៧嘧 p嚷 ᆷ南l, ᖗ啷 ᆷ南 lᖗ啷 ᖗ啷 p j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 j p j j ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p p ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p, p ᆷ南ᆷ南 plᒇ咷ᆷ南j p ᆷ南 ᖗ啷 p嚷 ᆷ南l ᆷ南. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 šᆷ南 l, ᆷ南č, ᆷ南 ᆷ南šᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷 p嚷 ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南嚷. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 ᆷ南 p 嚷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 p č ᖗ啷 ᆷ南 ýᆷ南 ᆷ南 p, p ᖗ啷 ý ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, p ᆷ南 l ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p. D lᖗ啷 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷៧嘧 p ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p ᖗ啷ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ýᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 p. ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 p j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ) ៧嘧 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p p ᆷ南p,, p ᆷ南 l p ᆷ南, ) lᆷ南ᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南៧嘧 ᖗ啷 p 嚷 ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷 jᆷ南 l p j jᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 č 嚷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷, p č ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷, ) ៧嘧 p č č, ý ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南g l ᆷ南p ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南嚷 p ᆷ南ᖗ啷 ý ᖗ啷 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南,

12 ) p ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 č ᖗ啷 p ᆷ南š ᆷ南, ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 lᆷ南 ᆷ南ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 p ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 lᖗ啷ᖗ啷 ý ᖗ啷 嚷 嚷 ( l, ᖗ啷lᖗ啷 ᆷ南, ᖗ啷 p.) ᖗ啷 j ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 g ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 l pl ýšᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南, l jᆷ南š ᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷. ᖗ啷 pl ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 j ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 l ý ៧嘧 ý č ý ᆷ南 l č l pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 l p ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ý ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南. šᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南p ᆷ南š ᆷ南, ៧嘧 p pᖗ啷 ᆷ南p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ý č p č ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南pᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 p l ý. pl ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南p ý ᆷ南p. ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý ᖗ啷čᆷ南 ý p嚷 ᆷ南 ៧嘧 p č ý p ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南p ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 (p ᆷ南š ᆷ南). š ᖗ啷 j ᆷ南š ᖗ啷 (p ᆷ南š ᖗ啷) ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷 p č p ᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 ý jᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p č ý pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 p ᆷ南p ᖗ啷 p. ýᆷ南 p l ᖗ啷 ᖗ啷, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ý ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南č ᆷ南 p ᆷ南j ᆷ南 jᆷ南 ᖗ啷 p, ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j, ᆷ南 ᖗ啷 p č p ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, ᆷ南 ý jᆷ南š ᆷ南. ᒇ咷 -lᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 š l ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南,ᆷ南 ᖗ啷 ýᆷ南 pᆷ南, p ៧嘧ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南j ᆷ南 j č ᖗ啷 l ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南,ᆷ南, p pᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᒇ咷 ᆷ南 ᆷ南 l ýᆷ南 pᆷ南 ᆷ南l ៧嘧 ý ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ýš j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南. ýᆷ南 p pᖗ啷ᆷ南lᖗ啷ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷 j ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南j ᆷ南 ᖗ啷, ᆷ南 ý p ᖗ啷 ý ៧嘧 ᆷ南 p čᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ý č č ý ý ៧嘧 ý ᆷ南 l č ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, pᖗ啷 p ᆷ南 jᆷ南 ý ᖗ啷 p č ý ᖗ啷 ᖗ啷 p l ᖗ啷 p ᆷ南. ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ý ý ៧嘧 ᆷ南 l l j ýš ᆷ南ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷lᆷ南 š ៧嘧 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 p č ᖗ啷 pᖗ啷 ᖗ啷 š ᖗ啷 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南ᆷ南, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᖗ啷l ᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ýᆷ南 pᆷ南, ᆷ南 ý pᖗ啷 ᖗ啷 šᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷lᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý j č ý l ýš ᆷ南,ᆷ南, ᖗ啷 j ý ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 č ý l ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ýᆷ南 p ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 ý ᆷ南 č ý l ៧嘧ᆷ南 ᆷ南. D l ᖗ啷 p ᆷ南 p ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý p ᆷ南p ៧嘧 j ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷 č ý l ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 嚷, p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 č ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南嚷, ᖗ啷 š pᖗ啷 ᆷ南pᆷ南 p ᆷ南嚷 ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 l嚷 č ᆷ南 j jᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 p č č ý ᖗ啷 p ᆷ南šť. ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 l p ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南p j ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南 j 嚷៧嘧 ᆷ南 lᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南, ᆷ南 ý p ᆷ南 čᆷ南 pᖗ啷 lᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p嚷 ᆷ南l. lᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南 ý j ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷 šᆷ南 l pᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南š pᖗ啷 pᆷ南 嚷 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 p. ᆷ南 -lᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷, ᆷ南 lᆷ南ᖗ啷 plᒇ咷 ᆷ南 p ៧嘧 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 j ᖗ啷 lᆷ南. B.2. Mechanická odolnost a stabilita Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek a) zřícení stavby nebo její části. ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

13 ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南 Statiku objektu řeší příloha statický posudek stavby viz bod D. B.3. Požární bezpečnost a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š d) umožnění evakuace osob a zvířat, ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. ᆷ南. ᆷ南ᖗ啷 l ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 D ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 š B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ý ᆷ南 p č p ᖗ啷 p ᖗ啷. N g ᆷ南 lᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 - j ᆷ南 ý ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l j ᆷ南 ᖗ啷 š ᆷ南 jᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 p ᆷ南. Š p ᖗ啷 ᆷ南 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 j pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ᆷ南, ᆷ南 l ៧嘧 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l ( ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ). ᆷ南 l ᆷ南l ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 plᒇ咷 ᆷ南 Čᆷ南N ៧嘧N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南-ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南.ᆷ南.ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南ᆷ南ᆷ南(lx). ᆷ南 l j ៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南š ý ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南l ᖗ啷 l p č lý p p ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 p ᆷ南, p p ᆷ南嚷 ᆷ南 x ᆷ南-ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南l ᆷ南 l嚷. Z ᖗ啷 嚷 ᆷ南 pᆷ南 ᖗ啷. ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 š p ៧嘧 ᖗ啷, j ᆷ南 ᖗ啷 š ᆷ南l ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 pᖗ啷 lᆷ南š ý ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. ៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 - p č ᖗ啷 ᆷ南 l. p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 lᆷ南 嚷 - p č ᖗ啷 ᆷ南 l. p ᆷ南 l l lᆷ南 ᆷ南, p ៧嘧 ᆷ南j ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南fᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p j p č ý ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南p p l ý. ᆷ南 ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南 lč ᖗ啷 č p j ᆷ南 ᆷ南, ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 čᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷ᆷ南j ᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南 l p l ᆷ南 j ᆷ南 p Bᆷ南 Z. ᆷ南 pl l ᆷ南j ) ᖗ啷 pᖗ啷 ᖗ啷 l.p ᆷ南 j ᖗ啷 š ᆷ南l ᆷ南 Čᆷ南N. ) B p č p l. ᖗ啷 j ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 j ᆷ南č ᖗ啷 č p. ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 嚷៧嘧l p č - p ᆷ南 p č 嚷 ) ᖗ啷 l. pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý p šᆷ南 j p p l ᖗ啷 ᆷ南, ᆷ南, p. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ýš ᆷ南,ᆷ南. ) ᖗ啷 p ᆷ南 p ᆷ南 嚷 j p l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南-ᆷ南ᆷ南,ᆷ南-ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p jᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 jᆷ南 ᆷ南čᆷ南. ) ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l. ᖗ啷 p ៧嘧 g ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l. ᖗ啷 l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᒇ咷-ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南. f) lᆷ南ᖗ啷 p l. ᖗ啷 ᖗ啷 p l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᒇ咷ᆷ南. g) ៧嘧l. ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 p č ᆷ南 ᆷ南lᆷ南 ᆷ南 pᆷ南 l Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᖗ啷) ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 ᆷ南 p p ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 l. gᆷ南 p ᆷ南č Č៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南.ᆷ南ᆷ南. ᆷ南 j jᆷ南š ᆷ南 p č, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南. Bᆷ南 p ᆷ南 j ᖗ啷 ᖗ啷l šᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. Čᆷ南N ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南

14 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. Odpady ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 pᖗ啷 p ᆷ南l ᆷ南ᆷ南 p 嚷, ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 lᆷ南š ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 g ᆷ南 ᆷ南 l g p 嚷 lᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷. ᆷ南嚷j j ᖗ啷 ýᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p. D l jᆷ南 ᆷ南pᆷ南l ᆷ南 p l pl ý ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南 嚷. ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 č ᖗ啷 pᖗ啷 l ៧嘧 l ᆷ南l p嚷 ᆷ南 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p 嚷. Zp嚷 ᆷ南l p j jᆷ南 ᖗ啷 šᆷ南 ᒇ咷 ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., p ᖗ啷. p ᆷ南 l ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南, ᖗ啷 ៧嘧ჷ垧 lᆷ南ᆷ南 ᆷ南 l j lᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南ᖗ啷嚷 ᆷ南 g ᆷ南 ý ᖗ啷 ᖗ啷l šᆷ南 ᆷ南 ᆷ南Žᆷ南 č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 l g p 嚷.ᒇ咷 ᆷ南lᆷ南 pᖗ啷 p ᆷ南l ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南ᖗ啷嚷 p ᆷ南, ᆷ南ᆷ南lᖗ啷ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ勗ó ᆷ勗hᆷ勗 Náz ᆷ勗hᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗hᆷ勗 pa ᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 Papí ᆷ勗 a ᆷ勗 p ᆷ勗 ᆷ勗 pa O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 Pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 03 ᖗ呇ᖗ呇 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0.ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 07 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 aᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 žᆷ勗ᆷ勗 í ᆷ勗7 0ᆷ勗 0ᆷ勗 ᖗ呇ᖗ呇 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗7 0ᆷ勗 03 Pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗 0ᆷ勗 07 O pa z ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 í O 0ᆷ勗3ᆷ勗 ᆷ勗0 0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 T ᖗ呇ᆷ勗 ᆷ勗 í ᆷ勗aᆷ勗 áᆷ勗 O 0ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗0 0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗áᖗ呇 ᆷ勗 a/ ᆷ勗ᆷ勗aᆷ勗 í pa ᆷ勗 ᆷ勗ah ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 N 0ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗0 03 0ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ý ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 áᆷ勗 í pa O 0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 P ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗a a zaháj í p zᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 z ᆷ勗aᆷ勗 áᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 pa ᆷ勗 ᆷ勗aᆷ勗aᆷ勗 ᆷ勗 č. ᆷ勗h pa ᆷ勗 ᆷ勗00ᆷ勗0ᆷ勗 papí ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ ᆷ勗00ᆷ勗0ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗39 pᆷ勗aᆷ勗ᆷ勗 0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗0 ᆷ勗 0ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗00ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 záᖗ呇 ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗aᆷ勗 í pa ᆷ勗 ᆷ勗ah ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 aᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗/ ᆷ勗 ᆷ勗0030ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ý ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 áᆷ勗 í pa ᆷ勗0 ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗í ᆷ勗00303 ᆷ勗ᆷ勗 č í ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南g/ ᆷ南 B.5. Bezpečnost při užívání ᆷ南 ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南៧嘧 ý p嚷 j ᆷ南 ᆷ南ᆷ南l ᖗ啷 l. B.6. Ochrana proti hluku ᆷ南 ᆷ南៧嘧 p ᖗ啷 l š ᖗ啷 p ᖗ啷 ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南. ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ýš. ᖗ啷 ᆷ南 l p ᆷ南 ᖗ啷lᆷ南ᆷ南ᆷ南 p嚷 ý p ᆷ南l ᖗ啷 l j č pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 l p ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷.

15 B.7.Úspora energie a ochrana tepla a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, l ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ýpl ᆷ南 嚷 j ᆷ南 ៧嘧 l p ៧嘧 ᆷ南嚷 ᖗ啷 Čᆷ南N ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南-ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᒇ咷 p l ᖗ啷 ᆷ南 -p ៧嘧 ᆷ南. ᒇ咷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南l ᖗ啷 lᆷ南. ᖗ呇 ᖗ呇 ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇ᆷ勗 +ᖗ呇+ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇 ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇..0ᆷ勗ᆷ勗30 ᖗ呇ᆷ勗 ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗/ᖗ呇ᖗ呇...0ᆷ勗0ᆷ勗 ᖗ呇 ᖗ呇 / 㮷噗 ᖗ北e : ᆷ勗 ᆷ勗 a-pᆷ勗 h Oᖗ呇B ᆷ勗ᆷ勗a ᖗ呇ᆷ勗ᆷ勗.ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᖗ呇 㮷噗 ᖗ呇0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ჷ垧/ ᆷ南 P j ᆷ勗ᆷ勗 á h z ᆷ勗a f ᆷ勗 ᖗ呇á ᆷ勗a ᆷ勗 ý p hᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ჷ垧/ ᆷ南 ᖗ呇ᖗ呇 3ᆷ勗37 ᖗ呇/ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 en n ěn : ᆷ勗jší ᆷ勗íᆷ勗ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0.99 ჷ垧/ ᆷ南 P ᆷ勗 á ᆷ勗 á ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗90ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0.ᆷ勗0 ჷ垧/ ᆷ南 ᆷ勗ᖗ呇 í ᆷ勗íᆷ勗ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗. ᆷ勗0ᆷ勗ᆷ勗 㮷噗 ᖗ呇0. 㮷噗 㮷噗 ჷ垧/ ᆷ南 ᖗ呇ᖗ呇 0ᆷ勗ᆷ勗7 ᖗ呇/ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 výplně otvorů : D ᖗ啷 ᆷ南 U=ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南 U=ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南 ᆷ南 ჷ垧 ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南ᆷ南 (p ៧嘧 ᖗ啷 ) 垧៧嘧 垧 ᆷ南 ᆷ南 ჷ垧 ᆷ南,ᆷ南 ჷ垧/ ᆷ南ᆷ南 (p ៧嘧 ᖗ啷 ) 垧៧嘧 垧 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Bᆷ南l j p ᆷ南l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ýp č ᆷ南 p.. - ៧嘧ᒇ咷 ៧嘧 Roční bilance spotřeby el. proudu ᆷ南 ᆷ南 l ý = ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ჷ垧 ᆷ南ᖗ啷 p ᆷ南l č p ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᒇ咷,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ჷ垧 B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. ᆷ南p j ᆷ南 ᆷ南 j ᆷ南ᖗ啷 ý. ýšᆷ南 ý l ᆷ南ᆷ南ᆷ南 j pᖗ啷 ᆷ南 p ᆷ南. B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j p l š ᖗ啷 ᖗ啷 ý ᖗ啷 p ᖗ啷. B.10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

16 N pᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 š B.11. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, j ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 j ᆷ南 j šť ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南 č pᖗ啷 p jᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南l ᖗ啷lý ᖗ啷, ᆷ南 ᆷ南 l ý ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南嚷. Dešťové vody: Z ᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᒇ咷 pl ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 = ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 ý ᆷ南 fᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 š ᆷ南 ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 l/ /ᖗ啷 垧 = ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南 x ᆷ南,ᆷ南 x ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 = ᒇ咷,ᆷ南ᆷ南 l/ pᖗ啷ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷 l ᖗ啷 š ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ៧嘧 č ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南 p B ᆷ南 ᆷ南 l čᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南.. = ᆷ南,ᆷ南 x ᆷ南ᆷ南ᆷ南 x ᆷ南,ᆷ南ᆷ南 = ᆷ南ᒇ咷ᆷ南 ᆷ南 / ᆷ南 b) zásobování vodou, N ៧嘧 c) zásobování energiemi, ៧嘧l ᆷ南 pᖗ啷 p jᆷ南 p ᖗ啷 ý j ᆷ南 ᆷ南 p j j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南č ᆷ南 Č៧嘧Z. d) řešení dopravy, ᆷ南 j e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, ᆷ南 p ᆷ南 ý ᖗ啷 pl ᖗ啷 j p p ýš ᆷ南ᆷ南 ýᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南. ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 pl p 嚷ᖗ啷l ý ᆷ南 ý pl. f) elektronické komunikace. N ᆷ南 ៧嘧ᆷ南j. B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) N ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南j. Ostrava, září 2011 p l ᆷ南 g. ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

17 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 C - SITUACE STAVBY ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

18 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 D DOKLADOVÁ ČÁST ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

19 SEZNAM DOKLADŮ : 1. Vyjádření Hygieny 2. Vyjádření Hasičského sboru 3. Koordinované stanovisko 4. Statické posouzení stavby 5. Požárně bezpečnostní řešení

20 ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南 ᆷ勗p a aᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗... ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗. ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᖗ呇íᆷ勗 30. ᆷ勗 a ᆷ勗9ᆷ勗ᆷ勗/ᆷ勗ᆷ勗 70ᆷ勗00 Oᆷ勗ᆷ勗 a a ᆷ勗 T ᆷ勗.ᆷ勗+ᆷ勗ᆷ勗0 7ᆷ勗ᆷ勗 00ᆷ勗 70ᆷ勗ᆷ勗 -ᆷ勗a ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗 ᆷ勗a ᆷ勗. z ZÁŘÍ 2011

21 a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j p l ᆷ南 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᖗ啷 ᆷ南. N ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 j ýj ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 p lᆷ南៧嘧 ᖗ啷 j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. D p č ᆷ南ᖗ啷 ý 嚷 j ᖗ啷 j ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 j p ᆷ南 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j ᖗ啷 p ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 č p p ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ý. šᆷ南 l ᒇ咷, lᖗ啷 j p ᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 嚷 ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 pl ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南. ៧嘧p ᆷ南š ᆷ南 j ᆷ南, lᖗ啷 p ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 j ᆷ南 ៧嘧, ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. b) významné sítě technické infrastruktury, N j ᆷ南, ᆷ南ᖗ啷 j ᆷ南š ᆷ南 j p j ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. N p j l. j p j pᖗ啷 p jᆷ南. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., ᆷ南 l. gᆷ南, p j ᆷ南 lᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南 - ᆷ南 p pᖗ啷 j pᖗ啷 p jᆷ南, ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ჷ垧៧嘧. ᒇ咷 l f - l ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南l l f d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, šᆷ南 ᖗ啷 p j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 pl ý ᆷ南 ᖗ啷 l gᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南, p č ᆷ南 pᖗ啷 pᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 Čᆷ南N. p 嚷 ᆷ南ᖗ啷ᆷ南 lᆷ南 j ᆷ南 p ᆷ南 pl ᖗ啷 p ៧嘧 ᆷ南 p č ᖗ啷 gᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 pᖗ啷 pᆷ南, ýᆷ南 j ᖗ啷 p ᆷ南j ᖗ啷 Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.ᆷ南 ý ᆷ南p ᆷ南j lš p ៧嘧 ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 jᆷ南š ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 čᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 lᆷ南៧嘧 ᆷ南 p ᆷ南 p ᖗ啷 ( ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 lš ᖗ啷 p ᆷ南 p č ᆷ南 ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南). N ᖗ啷 l lᆷ南៧嘧š ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 l ᖗ啷 p ៧嘧 ᖗ啷 p č ᖗ啷 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南š ᖗ啷 č.ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.Z ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南., ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 j ᖗ啷 ᆷ南 嚷 e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ýš ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 N ᖗ啷, ᆷ南 šl ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 ᖗ啷 j ý ᖗ啷 j 嚷. p 嚷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧 ý ᆷ南ý ᖗ啷 jᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l pᖗ啷 ᖗ啷 j ᆷ南 p pᖗ啷 p ý ᖗ啷 ( ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ) ýč j ᖗ啷 ᆷ南 ៧嘧. ᖗ啷 lᖗ啷 j ᖗ啷 p ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南 j ᖗ啷 p ᖗ啷 ᆷ南 p ᖗ啷, ᆷ南 ᖗ啷l ý ᖗ啷 č ᆷ南 p ᆷ南 p. D ᆷ南l ýč pᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 pᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, ᆷ南 ᖗ啷č l ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南៧嘧 ៧嘧 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南. ᆷ南č ᖗ啷 ᆷ南 l, pᖗ啷 p ᆷ南l š ᆷ南, ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 lᆷ南, ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 l ᆷ南 l ᖗ啷 j lᆷ南 ý ᖗ啷 č ᆷ南 jᆷ南 p ᖗ啷 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南š ᆷ南 ( ᆷ南 l, p p ). ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 lᆷ南 l ᆷ南 ᖗ啷p ᆷ南 j p ᆷ南 ý ý ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南ý ᆷ南 ᆷ南 ý ᆷ南 l p p ᖗ啷.

22 g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, N ៧嘧 ᆷ南j. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Z ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 B Zᆷ南 pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 j ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 l ᆷ南j ៧嘧 ᖗ啷 ៧嘧 Z ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南.. - l ᆷ南. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 p j pᖗ啷 ᆷ南 ť ᆷ南. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 p ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南... ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ᆷ南.. ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ៧嘧 p j l ý ᖗ啷, ᖗ啷 ᆷ南 ý ᖗ啷, ý ᖗ啷, ៧嘧 l ý ᖗ啷 jᆷ南 ý ᖗ啷 p ᆷ南嚷....ᆷ南 - p p j ᖗ啷 ᆷ南š, p pᖗ啷. ៧嘧 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南 ᖗ啷 p lᆷ南 U ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南..ᒇ咷 - ᖗ啷 ᖗ啷ᖗ啷 ៧嘧ᆷ南 ᆷ南....ᆷ南 - p pᖗ啷ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 ᆷ南...ᆷ南ᆷ南- p p j ᖗ啷 ᆷ南l ᆷ南pᆷ南l ý ᆷ南, p pᖗ啷. ý ᆷ南 - l ᆷ南 ᖗ啷 ៧嘧 pᖗ啷 ᆷ南 嚷 p ýšᆷ南 ᖗ啷l ᆷ南 ᆷ南 - ៧嘧 ᖗ啷 l č.ᆷ南ᒇ咷ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南. ᒇ咷 pᖗ啷 š p č p ᆷ南 ýᆷ南 p ᖗ啷 ᆷ南l ᖗ啷 j. lᖗ啷 ᖗ啷ᆷ南 šᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷ᆷ南j pᖗ啷 l ᖗ啷 č.ᆷ南, č.ᆷ南, č.ᆷ南 - ᖗ啷ᆷ南 p ᆷ南 ᖗ啷 j ᆷ南 ᖗ啷, ᖗ啷 l č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南/ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南 - p ៧嘧 ᆷ南 jᆷ南š ᆷ南 ᆷ南š ᆷ南. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南. ᖗ啷 ៧嘧ᆷ南 ᖗ啷 p ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南jᆷ南 č B p j ᆷ南. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷. p. ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 p 嚷 ᆷ南ᆷ南lý ᖗ啷 pᖗ啷ᆷ南 ý ᆷ南 ᆷ南 č B p j ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南 - ᆷ南 ᆷ南ᖗ啷 ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南 p. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. ៧嘧 lᆷ南 lᖗ啷嚷 ý ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 嚷. Z ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ( p. p ᆷ南 ᖗ啷 p l ). Uᆷ南 č ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南. Lᖗ啷嚷 ý ᖗ啷 j ᆷ南ᆷ南 č ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南pᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l. ᆷ南ᖗ啷 p ý ᖗ啷 ᆷ南 l lč ᖗ啷 č ᆷ南 ᆷ南l ᆷ南 ý ᆷ南 ᖗ啷ᖗ啷 ᖗ啷 - ᆷ南 ᆷ南៧嘧. ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᖗ啷 ᆷ南 l ᆷ南 ᆷ南 l ᆷ南ᆷ南. N ᆷ南 ៧嘧 pᖗ啷 č ý ᆷ南 č j ᆷ南 嚷 p ᆷ南 ᆷ南៧嘧 ᆷ南. ᆷ南 ៧嘧 ᆷ南j p ᆷ南 pl x ᖗ啷 ᆷ南 ᆷ南š j lᆷ南 ý ᖗ啷 č, ᖗ啷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 p l ᆷ南 g.ᆷ南 l ᆷ南 ᒇ咷ᆷ南ᖗ啷

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01.

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01. stavba : R E K O N S T R U K C E S O C I Á L N Í H O Z A Ř Í Z E N Í V B U D O V Ě Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více