Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:"

Transkript

1 Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí systém o platu. Pro zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 262/2006 Sb. zákoík práce a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. Iformačí systém o platu státích zaměstaců Pro státí zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 234/2014 Sb. o státí službě a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. ISPVP Iformačí systém o platu vojáků z povoláí. Pro vojáky z povoláí odměňovaé podle zákoa č. 143/1992 Sb. v platém zěí a základě ařízeí vlády č. 289/2002 ve zěí ařízeí vlády č. 514/2004 Sb. ISSPr Iformačí systém o služebím příjmu. Pro příslušíky bezpečostích sborů odměňovaé podle zákoa č. 361/2003 Sb. v platém zěí, a základě ařízeí vlády č. 507/2004 Sb. ve zěí NV č. 126/2014 Sb.. 1

2 Údaje o dokumetu Datový prvek Název datového prvku Str. rok Rok sledovaého období 96 AA0226 Sledovaé období 66 ICOpredkladatele IČO předkladatele 97 predkladatel Název předkladatele 98 autor Autor dat 99 mail autora dat 100 telefo Telefo autora dat 101 vytvoreo Datum a čas vytvořeí souboru 102 Údaje o zaměstavateli Datový prvek Název datového prvku Str. AA0017 Idetifikačí číslo osoby (IČO) 8 AA0113 Kód zařízeí bez vlastího IČO 14 AA0019 Práví forma ekoomického subjektu 9 AA0179 Kód NUTS okresu 59 AA0676 Kolektiví smlouva 74 AA0110 Datum (sběru dat) 13 AA0116 Počet zaměstaců/příslušíků rozpočtovaý 17 AA0123 Objem prostředků a platy zaměstaců/služebí příjmy příslušíků 20 AA0114 Průměrý evidečí počet zaměstaců/příslušíků přepočteý 15 AA0115 Evidečí počet zaměstaců/příslušíků - fyzických osob 16 AA0118 Platy zaměstaců/příslušíků včetě mimorozpočtových zdrojů 18 AA0119 Mimorozpočtové zdroje a platy celkem 19 Údaje o zaměstaci v ISP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Kód zaměstáí 7 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh základího pracověprávího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí u zaměstavatele 65 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti v práci 82 AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 2

3 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi dočasé pracoví eschoposti a karatéy 83 AA1587 Počet hodi emoci bez emoceského 87 AA0750 Náhrady platu za emoc zúčtovaé k výplatě 85 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA1586 Smluví plat 86 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA1598 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka přizaý 95 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do ejižší úrově zaručeé mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0146 Příplatek za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0603 Příplatek za práci v očí době zúčtovaý k výplatě 73 AA1596 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí zúčtovaý k výplatě 93 AA1597 Příplatek za rozděleou směu 94 AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou čiost zúčtovaý k výplatě 89 AA1593 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka zúčtovaý k výplatě 90 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy a cílové odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 Údaje o zaměstaci v ISPVP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0033 Kód státu 10 AA0013 Zaměstáí 7 3

4 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí 65 AA0216 Doba dlouhodobé epřítomosti v zaměstáí AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0141 Příplatek za zastupováí přizaý 37 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA0143 Příplatek hodostí přizaý 39 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0146 Plat za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0160 Další platy zúčtovaé k výplatě AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0152 Příplatek za zastupováí zúčtovaý k výplatě 47 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0155 Příplatky hodostí zúčtovaý k výplatě 50 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za pracoví pohotovost a pracovišti zúčtovaá k výplatě 68 AA0238 Odměa za pracoví pohotovost mimo pracoviště zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 AA0166 Nezdaitelá částka základu daě celkem AA0167 Pojisté a veřejé zdravotí pojištěí odvedeé AA0168 Pojisté a sociálí zabezpečeí a příspěvek a státí politiku zaměstaosti odvedeé AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0210 Počet dů emoci za sledovaé období 60 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0219 Doba absece 63 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 4

5 Údaje o příslušíkovi v ISSPr Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou služby 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Zaměstáí příslušíka - kód 7 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Základí doba služby v týdu 27 AA0225 Doba trváí služebího poměru 65 AA0218 Evidečí dy ve službě 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti ve službě 82 AA0132 Vykoaá doba služby včetě služby přesčas 28 AA0133 Doba služby přesčas 29 AA0134 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu celkem 30 AA0135 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu příslušíka přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu příslušíka k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi eschoposti ke službě a karatéy 83 AA1587 Počet hodi eschoposti ke službě bez emoceského 87 AA0127 Tarifí třída příslušíka 23 AA0128 Tarifí stupeň příslušíka 24 AA0129 Druh základího tarifu kód 25 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Základí tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový služebí příjem zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Základí tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Služebí příjem za službu přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Služebí příjem za dobu, kdy elze vykoávat službu zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky služebího příjmu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za služebí pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za služebí pohotovost a služebě zúčtovaá k výplatě 68 5

6 AA0238 Odměa za služebí pohotovost mimo služebu zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Služebí příjem ve zvláštích případech zúčtovaý k výplatě 53 AA0152 Služebí příjem při zastupováí a jiém služebím místě zúčtovaý k výplatě 47 AA0710 Služebí příjem při zařazeí do čié zálohy zúčtovaý k výplatě 76 AA0711 Služebí příjem při zařazeí do zálohy pro studující zúčtovaý k výplatě 77 AA0712 Služebí příjem při zařazeí do zálohy zvláští zúčtovaý k výplatě 78 AA0713 Služebí příjem při eschoposti ke službě zúčtovaý k výplatě 79 AA0714 Služebí příjem při zproštěí výkou služby zúčtovaý k výplatě 80 AA0159 Služebí příjem za dobu dovoleé zúčtovaý k výplatě 54 AA0715 Služebí příjem za dobu služebího vola zúčtovaý k výplatě 81 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 6

7 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK SPRÁVCE ČÍSELNÍKU AA0013 KÓD ZAMĚSTNÁNÍ KÓD ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKA Datový prvek je číselý kód pro kokrétí čiost, kterou zaměstaec vykoává a která je zdrojem jeho pracovích příjmů. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, Sděleí ČSÚ č. 206/2010 Sb. o zavedeí Klasifikace zaměstáí (CZ-ISCO) ---- hlaví třída zaměstáí ---- třída zaměstáí ---- skupia ---- podskupia ---- jedotka viz číselík Klasifikace zaměstáí CZ-ISCO a vysvětlivky Český statistický úřad 7

8 AA0017 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) Idetifikačí číslo (IČO) poskytovatele dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 455/1991 Sb., o živosteském podikáí (živosteský záko), záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA rejstříkové soudy právickým osobám, které se zapisují do obchodího u živosteské úřady fyzickým osobám, jejichž čiost je živostí Český statistický úřad všem ostatím kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 - pořadové číslo kotrolí číslice Výpočet kotrolího čísla: jedotlivé číslice pořadového čísla se ásobí zprava čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a součiy se sečtou. Výsledek součtu dělíme číslem 11 a celočíselý zbytek odečteme od čísla 11. Rozdíl tvoří kotrolí číslici. Je-li zbytkem ula, pak kotrolí číslice je 1. Je-li zbytkem číslo 10, pak kotrolí číslice je 1, je-li zbytek po děleí 1, pak kotrolí číslice je 0. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

9 AA0019 PRÁVNÍ FORMA EKONOMICKÉHO SUBJEKTU Práví forma ekoomického subjektu ozačuje formu subjektivity, a to takovou, v íž je ekoomický subjekt schope mít práva a poviosti při podikatelské čiosti. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 40/1964 Sb., občaský zákoík, záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA ové soudy Český statistický úřad kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Práví forma ekoomického subjektu (CIS_0056_CS) SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad Číselík vybraých kódů: 325 Orgaizačí složka státu 601 Vysoká škola 701 Sdružeí (svaz, spolek, společost, klub aj.) 331 Příspěvková orgaizace 641 Školská právická osoba 771 Svazek obcí 381 Fod (árodího majetku, pozemkový) 651 Zdravotické zařízeí 801 Obec ebo městská část hlavího města Prahy 521 Samostatá drobá provozova obecího úřadu 661 Veřejá výzkumá istituce 804 Kraj 9

10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód abecedí zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 aa PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK Číselík vybraých států: AA0033 KÓD STÁTU Státí příslušost zaměstace. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselíku zemí (uveřejěo v částce 5/1994 Sb., v částce 9/1995 Sb.,v částce 95/1998 Sb. a v částce 101/2002 Sb.) ozámeí Českého statistického úřadu o změách Číselíku zemí (uveřejěo v částce 164/2001 Sb.) opatřeí Českého statistického úřadu č. 07/93 k zavedeí Číselíku zemí (uveřejěo v částce 44/1993 Sb.), ve zěí aktualizací (uveřejěých v částkách 5/1994 Sb., 9/1995 Sb., 95/1998 Sb., 164/2001 Sb. a 101/2002 Sb.) ČSN EN ISO Kódy pro ázvy zemí a jejich části, část 1: Kódy zemí, publikace Českého statistického úřadu Číselík zemí, 1. vydáí, Praha 1993 a avazující aktualizace (ČZEM). viz číselík Všechy kódy AF Afgháistá IN Idie LU Lucembursko SA Saudská Arábie AL Albáie ID Idoésie MG Madagaskar SN Seegal DZ Alžírsko IQ Irák HU Maďarsko SK Slovesko AO Agola IR Írá MK Makedoie SI Slovisko AR Argetia IE Irsko MY Malajsie SO Somálsko AM Arméie IS Islad MT Malta RS Srbsko AU Austrálie IT Itálie MA Maroko LK Srí Laka AZ Ázerbájdžá IL Izrael MX Mexiko SD Súdá BD Bagladéš JP Japosko MD Moldavsko SY Sýrie BE Belgie ZA Jiží Afrika MN Mogolsko ES Špaělsko BY Bělorusko JO Jordásko MZ Mosambik SE Švédsko BA Bosa a Hercegovia KH Kambodža MMMyamar CH Švýcarsko BR Brazílie CA Kaada DE Německo TJ Tádžikistá BG Bulharsko KZ Kazachstá NG Nigérie TZ Tazaie CN Čía KE Keňa NI Nikaragua TH Thajsko ME Čerá Hora CO Kolumbie NL Nizozemsko TN Tuisko CZ Česko CD Kogo (dř. Zair) NO Norsko TR Turecko DK Dásko CG Kogo NZ Nový Zélad TMTurkmeistá EG Egypt KR Jiží Korea PK Pákistá UG Ugada EC Ekvádor KP Severí Korea PS Palestiská území UA Ukrajia EE Estosko CU Kuba PE Peru US USA ET Etiopie CY Kypr CI Pobřeží slooviy UY Uruguay PH Filipíy KG Kyrgyzstá PL Polsko UZ Uzbekistá FI Fisko LA Laos PT Portugalsko GB Velká Britáie FR Fracie LB Libao AT Rakousko VE Veezuela GE Gruzísko LY Libye RO Rumusko VN Vietam CL Chile LT Litva RU Rusko ZMZambie HR Chorvatsko LV Lotyšsko GR Řecko ZWZimbabwe 10

11 AA0085 STUPEŇ INVALIDITY Stupeň ivalidity SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěí. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK 0 žádá 1 ivalidita 1. stupě 2 ivalidita 2. stupě 3 ivalidita 3. stupě SPRÁVCE ČÍSELNÍKU MPSV 11

12 AA0091 KÓD POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE) klasifikuje: 1. ekoomicky aktiví osoby podle jejich skutečých a poteciálích vztahů k pracovím místům a to podle určitých pravidel (uvedeých v klasifikaci), 2. obsazeá pracoví místa v určitém časovém období s ohledem a smlouvy o zaměstáí osoby s jiými osobami ebo orgaizacemi. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí ČSÚ č. 32/97 ze de k zavedeí Klasifikace postaveí v zaměstáí (uveřejěo v částce 90/1997 Sb.).. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 4 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT skupia --- podskupia --- třída --- podtřída PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE), viz se) 1111 zaměstaci v pracovím poměru a dobu eurčitou 1112 zaměstaci v pracovím poměru a dobu určitou 1121 zaměstaci jmeovaí 1122 zaměstaci voleí (kromě čleů produkčích družstev) 1311 vojáci z povoláí 1313 policisté ve služebím poměru 1320 ostatí zaměstaci ve služebím poměru SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad 12

13 AA0110 DATUM (SBĚRU DAT) Datum vytvořeí dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ČSN EN Datové prvky a formáty výměy, Výměa iformací prezetace data a času. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 rrrrmmdd rrrr pořadové číslo kaledářího roku mm pořadové číslo kaledářího měsíce dd pořadové číslo kaledářího de Příklad: 2. červe 1992 odpovídá PŘÍPUSTNÉ HODNOTY kaledáří měsíc kaledáří de Jedotlivé položky abývají hodot podle gregoriáského kaledáře. ČÍSELNÍK číselík eí 13

14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0113 KÓD ZAŘÍZENÍ BEZ VLASTNÍHO IČ Kód pro rozlišeí zařízeí v případě, že je zařízeí součástí orgaizace zaměstavatele ebo jde o zaměstavatele bez práví subjektivity s charakterem právických osob. U ostatích zaměstavatelů bude vyplě prázdým řetězcem. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 0 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Specifické číselíky hodot. Tyto vytvoří přísluší zaměstavatelé, kteří uvedeá zařízeí řídí. 14

15 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0114 PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ PŘEPOČTENÝ Průměrý přepočteý evidečí počet zaměstaců zaměstavatele zahrující všechy stálé i dočasé zaměstace (bez ohledu a státí příslušost), kteří jsou ke zpravodajské jedotce v pracovím poměru ve sledovaém období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

16 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ FYZICKÝCH OSOB Evidečí počet zaměstaců zaměstavatele daý počtem zaměstaých fyzických osob k posledímu di sledovaého období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

17 AA0116 POČET ZAMĚSTNANCŮ ROZPOČTOVANÝ SYNONYMUM POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ ROZPOČTOVANÝ Počet zaměstaců zaměstavatele staoveý daému zaměstavateli platým useseím vlády, příslušým územě samosprávým celkem ebo zřizovatelem. Pokud zaměstavatel eí rozpočtová závazě, uvede se orietačí údaj. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko o státím rozpočtu pro příslušý rok. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

18 AA0118 PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců zaměstavatele včetě mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

19 AA0119 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA PLATY CELKEM Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců za zaměstavatele z mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaého období. Za mimorozpočtové zdroje se považují prostředky vlastích fodů, prostředky z hospodářské ebo jié čiosti, peěžité prostředky ze zahraičí, peěžité dary od fyzických a právických osob. V případě, že zaměstavatel použije i refudovaé částky a platy zaměstaců, za období, kdy tito zaměstaci byli u í zahruti do evidečího počtu, zahre se tato částka od začátku kaledářího roku do koce sledovaého období v Kč do celková výše. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

20 AA0123 OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ SYNONYMUM OBJEM PROSTŘEDKŮ NA SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ Objem prostředků a platy schváleý zaměstavateli státím rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiým orgáem. U zaměstavatele usměrňujícího platy zaměstaců limitem je uvedea celoročí výše limitu v Kč po posledí úpravě. U zaměstavatele, kterému eí limit staove závazě je uvedea výše orietačího limitu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

21 AA0125 ZAMĚSTNANEC VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Pracově práví vztah zaměstace k výkou fukcí ve státí správě. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 0, 1, 2 0. ezjištěo 1. pracově práví vztah zaměstace spadá do výkou fukcí ve státí správě 2. pracově práví vztah zaměstace espadá do výkou fukcí ve státí správě 21

22 AA0126 FYZICKÁ OSOBA KÓD Jedozačý kód fyzické osoby (zaměstace) v rámci zaměstavatele. V případě, že jeda a táž osoba má u daého zaměstavatele více pracově právích vztahů, je pro všechy pracově práví vztahy pro daou osobu kód totožý. Kód osoby přidělí určeý zaměstaec zaměstavatele tak, aby pouze pověřeí zaměstaci (apř. mzdová účetí) daé orgaizace byli schopi idetifikovat, o kterou osobu se jedá v případě dohledáváí chybových stavů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, záko č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů a o změě ěkterých zákoů. kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 22

23 AA0127 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÁ TŘÍDA ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ TŘÍDA PŘÍSLUŠNÍKA Platová třída, do které je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu. Pro zaměstaec odměňovaý smluvím platem se uvede ula. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 223/2010 Sb. o katalogu prací vojáků z povoláí, ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) 23

24 AA0128 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÝ STUPEŇ ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ STUPEŇ PŘÍSLUŠNÍKA Platový stupeň, do kterého je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp.. ke di ukočeí pracověprávího vztahu podle stupice platových tarifů uvedeých v jedotlivých ařízeích vlády. U zaměstaců, kterým zaměstavatel určil platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů, staoveých pro ejižší a ejvyšší platový stupeň příslušé platové třídy, bude platový stupeň vyplě ulou. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) Metodické pokyy pro ISP: Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 6 NV č. 564/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 7 NV č. 565/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé smluvím platem podle 122 odst. 2 zákoíku práce se uvádí 0 24

25 AA0129 DRUH PLATOVÉHO TARIFU - KÓD SYNONYMUM DRUH ZÁKLADNÍHO TARIFU - KÓD Kód skupiy zaměstaců podle čiostí, pro které jsou uplatěy zvýšeé platové tarify dle příslušých souvisejících právích předpisů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Nařízeí vlády č. 227/2014 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státích zaměstaců, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ISP 0. zaměstaci se eřídí NV č. 564/2006 Sb. (je KPR a oba parlamety), 1. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 1. NV č. 564/2006 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 2. NV č. 564/2006 Sb., 3. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 3. NV č. 564/2006 Sb., 4. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 4. NV č. 564/2006 Sb., 5. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 5. NV č. 564/2006 Sb., 6. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 6. NV č. 564/2006 Sb., 7. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 7. NV č. 564/2006 Sb., 8. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 8. NV č. 564/2006 Sb., 9. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 9. NV č. 564/2006 Sb., ISPSZ 1. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 1. NV č. 304/2014 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 2. NV č. 304/2014 Sb., ISPVP 1. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 1. NV č. 565/2006 Sb., 2. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 2. NV č. 565/2006 Sb., 3. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 3. NV č. 565/2006 Sb. 4. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 4. NV č. 565/2006 Sb., 5. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 5. NV č. 565/2006 Sb. ISSPr 1. příslušíkovi áleží tarif, podle 1 NV č. 227/2014 Sb., 2. příslušíkovi áleží tarif, podle 2 NV č. 227/2014 Sb. ČÍSELNÍK viz přípusté hodoty 25

26 AA0130 DRUH PRÁVNÍHO VZTAHU - KÓD Kód druhu pracově právího vztahu zaměstace/příslušíka. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 234/2006 Sb., o státí službě, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. kód číslicový zak MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 10, 71, 72, pracoví poměr, je tolerováa i hodota 1, která byla kdysi používáa pro hlaví pracoví poměr, 71. pracoví poměr státích zaměstaců podle zákoa č. 234/2014 Sb., o státí službě 72. služebí poměr podle zákoa č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, 73. služebí poměr podle zákoa č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláí. ČÍSELNÍK Druh pracově právího vztahu, viz přípusté hodoty 26

27 AA0131 TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA SYNONYMUM ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY V TÝDNU Týdeí pracoví doba zaměstace k posledímu di sledovaého období resp. k datu výstupu. V případě, že se jedá o plý pracoví úvazek, bude týdeí pracoví dobou doba staoveá pro pracoviště zaměstace (apř , ebo hod.). V případě zkráceého úvazku bude dá týdeím pracovím úvazkem v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA příslušý odpovědý útvar úřadu reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

28 AA0132 ODPRACOVANÁ DOBA VČETNĚ PŘESČASOVÉ PRÁCE SYNONYMUM VYKONÁNA DOBA SLUŽBY VČETNĚ SLUŽBY PŘESČAS Odpracovaá doba zaměstace v hodiách jako kumulace za sledovaé období včetě všech přesčasů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

29 AA0133 PRÁCE PŘESČAS SYNONY DOBA SLUŽBY PŘESČAS Délka výkou ařízeé přesčasové práce zaměstace v kumulaci za sledovaé období v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

30 AA0134 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU CELKEM SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU CELKEM Celková eodpracovaá doba zaměstace s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

31 AA0135 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU DOVOLENÁ SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU DOVOLENÁ Celková eodpracovaá doba, kterou zaměstaec čerpal a řádou dovoleou s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje: Verze 10. 12. 2013 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ- SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 S účinností od 1. července 2005 je Česká správa sociálního zabezpečení

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice Milada Horáková červen 2001 OBSAH Úvod 3 I. POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 5 1.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Organizace školního roku 2016/2017 v základních

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Poštovní podmínky. Ceník. České pošty, s.p. základních poštovních služeb a ostatních služeb, poskytovaných Českou poštou, s.p

Poštovní podmínky. Ceník. České pošty, s.p. základních poštovních služeb a ostatních služeb, poskytovaných Českou poštou, s.p Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb, poskytovaných Českou poštou, s.p OBSAH A. CENY ZA VNITROSTÁTNÍ SLUŽBY I. POŠTOVNÍ SLUŽBY 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY...

Více