Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:"

Transkript

1 Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí systém o platu. Pro zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 262/2006 Sb. zákoík práce a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. Iformačí systém o platu státích zaměstaců Pro státí zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 234/2014 Sb. o státí službě a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. ISPVP Iformačí systém o platu vojáků z povoláí. Pro vojáky z povoláí odměňovaé podle zákoa č. 143/1992 Sb. v platém zěí a základě ařízeí vlády č. 289/2002 ve zěí ařízeí vlády č. 514/2004 Sb. ISSPr Iformačí systém o služebím příjmu. Pro příslušíky bezpečostích sborů odměňovaé podle zákoa č. 361/2003 Sb. v platém zěí, a základě ařízeí vlády č. 507/2004 Sb. ve zěí NV č. 126/2014 Sb.. 1

2 Údaje o dokumetu Datový prvek Název datového prvku Str. rok Rok sledovaého období 96 AA0226 Sledovaé období 66 ICOpredkladatele IČO předkladatele 97 predkladatel Název předkladatele 98 autor Autor dat 99 mail autora dat 100 telefo Telefo autora dat 101 vytvoreo Datum a čas vytvořeí souboru 102 Údaje o zaměstavateli Datový prvek Název datového prvku Str. AA0017 Idetifikačí číslo osoby (IČO) 8 AA0113 Kód zařízeí bez vlastího IČO 14 AA0019 Práví forma ekoomického subjektu 9 AA0179 Kód NUTS okresu 59 AA0676 Kolektiví smlouva 74 AA0110 Datum (sběru dat) 13 AA0116 Počet zaměstaců/příslušíků rozpočtovaý 17 AA0123 Objem prostředků a platy zaměstaců/služebí příjmy příslušíků 20 AA0114 Průměrý evidečí počet zaměstaců/příslušíků přepočteý 15 AA0115 Evidečí počet zaměstaců/příslušíků - fyzických osob 16 AA0118 Platy zaměstaců/příslušíků včetě mimorozpočtových zdrojů 18 AA0119 Mimorozpočtové zdroje a platy celkem 19 Údaje o zaměstaci v ISP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Kód zaměstáí 7 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh základího pracověprávího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí u zaměstavatele 65 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti v práci 82 AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 2

3 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi dočasé pracoví eschoposti a karatéy 83 AA1587 Počet hodi emoci bez emoceského 87 AA0750 Náhrady platu za emoc zúčtovaé k výplatě 85 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA1586 Smluví plat 86 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA1598 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka přizaý 95 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do ejižší úrově zaručeé mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0146 Příplatek za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0603 Příplatek za práci v očí době zúčtovaý k výplatě 73 AA1596 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí zúčtovaý k výplatě 93 AA1597 Příplatek za rozděleou směu 94 AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou čiost zúčtovaý k výplatě 89 AA1593 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka zúčtovaý k výplatě 90 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy a cílové odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 Údaje o zaměstaci v ISPVP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0033 Kód státu 10 AA0013 Zaměstáí 7 3

4 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí 65 AA0216 Doba dlouhodobé epřítomosti v zaměstáí AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0141 Příplatek za zastupováí přizaý 37 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA0143 Příplatek hodostí přizaý 39 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0146 Plat za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0160 Další platy zúčtovaé k výplatě AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0152 Příplatek za zastupováí zúčtovaý k výplatě 47 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0155 Příplatky hodostí zúčtovaý k výplatě 50 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za pracoví pohotovost a pracovišti zúčtovaá k výplatě 68 AA0238 Odměa za pracoví pohotovost mimo pracoviště zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 AA0166 Nezdaitelá částka základu daě celkem AA0167 Pojisté a veřejé zdravotí pojištěí odvedeé AA0168 Pojisté a sociálí zabezpečeí a příspěvek a státí politiku zaměstaosti odvedeé AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0210 Počet dů emoci za sledovaé období 60 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0219 Doba absece 63 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 4

5 Údaje o příslušíkovi v ISSPr Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou služby 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Zaměstáí příslušíka - kód 7 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Základí doba služby v týdu 27 AA0225 Doba trváí služebího poměru 65 AA0218 Evidečí dy ve službě 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti ve službě 82 AA0132 Vykoaá doba služby včetě služby přesčas 28 AA0133 Doba služby přesčas 29 AA0134 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu celkem 30 AA0135 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu příslušíka přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu příslušíka k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi eschoposti ke službě a karatéy 83 AA1587 Počet hodi eschoposti ke službě bez emoceského 87 AA0127 Tarifí třída příslušíka 23 AA0128 Tarifí stupeň příslušíka 24 AA0129 Druh základího tarifu kód 25 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Základí tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový služebí příjem zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Základí tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Služebí příjem za službu přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Služebí příjem za dobu, kdy elze vykoávat službu zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky služebího příjmu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za služebí pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za služebí pohotovost a služebě zúčtovaá k výplatě 68 5

6 AA0238 Odměa za služebí pohotovost mimo služebu zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Služebí příjem ve zvláštích případech zúčtovaý k výplatě 53 AA0152 Služebí příjem při zastupováí a jiém služebím místě zúčtovaý k výplatě 47 AA0710 Služebí příjem při zařazeí do čié zálohy zúčtovaý k výplatě 76 AA0711 Služebí příjem při zařazeí do zálohy pro studující zúčtovaý k výplatě 77 AA0712 Služebí příjem při zařazeí do zálohy zvláští zúčtovaý k výplatě 78 AA0713 Služebí příjem při eschoposti ke službě zúčtovaý k výplatě 79 AA0714 Služebí příjem při zproštěí výkou služby zúčtovaý k výplatě 80 AA0159 Služebí příjem za dobu dovoleé zúčtovaý k výplatě 54 AA0715 Služebí příjem za dobu služebího vola zúčtovaý k výplatě 81 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 6

7 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK SPRÁVCE ČÍSELNÍKU AA0013 KÓD ZAMĚSTNÁNÍ KÓD ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKA Datový prvek je číselý kód pro kokrétí čiost, kterou zaměstaec vykoává a která je zdrojem jeho pracovích příjmů. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, Sděleí ČSÚ č. 206/2010 Sb. o zavedeí Klasifikace zaměstáí (CZ-ISCO) ---- hlaví třída zaměstáí ---- třída zaměstáí ---- skupia ---- podskupia ---- jedotka viz číselík Klasifikace zaměstáí CZ-ISCO a vysvětlivky Český statistický úřad 7

8 AA0017 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) Idetifikačí číslo (IČO) poskytovatele dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 455/1991 Sb., o živosteském podikáí (živosteský záko), záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA rejstříkové soudy právickým osobám, které se zapisují do obchodího u živosteské úřady fyzickým osobám, jejichž čiost je živostí Český statistický úřad všem ostatím kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 - pořadové číslo kotrolí číslice Výpočet kotrolího čísla: jedotlivé číslice pořadového čísla se ásobí zprava čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a součiy se sečtou. Výsledek součtu dělíme číslem 11 a celočíselý zbytek odečteme od čísla 11. Rozdíl tvoří kotrolí číslici. Je-li zbytkem ula, pak kotrolí číslice je 1. Je-li zbytkem číslo 10, pak kotrolí číslice je 1, je-li zbytek po děleí 1, pak kotrolí číslice je 0. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

9 AA0019 PRÁVNÍ FORMA EKONOMICKÉHO SUBJEKTU Práví forma ekoomického subjektu ozačuje formu subjektivity, a to takovou, v íž je ekoomický subjekt schope mít práva a poviosti při podikatelské čiosti. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 40/1964 Sb., občaský zákoík, záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA ové soudy Český statistický úřad kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Práví forma ekoomického subjektu (CIS_0056_CS) SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad Číselík vybraých kódů: 325 Orgaizačí složka státu 601 Vysoká škola 701 Sdružeí (svaz, spolek, společost, klub aj.) 331 Příspěvková orgaizace 641 Školská právická osoba 771 Svazek obcí 381 Fod (árodího majetku, pozemkový) 651 Zdravotické zařízeí 801 Obec ebo městská část hlavího města Prahy 521 Samostatá drobá provozova obecího úřadu 661 Veřejá výzkumá istituce 804 Kraj 9

10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód abecedí zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 aa PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK Číselík vybraých států: AA0033 KÓD STÁTU Státí příslušost zaměstace. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselíku zemí (uveřejěo v částce 5/1994 Sb., v částce 9/1995 Sb.,v částce 95/1998 Sb. a v částce 101/2002 Sb.) ozámeí Českého statistického úřadu o změách Číselíku zemí (uveřejěo v částce 164/2001 Sb.) opatřeí Českého statistického úřadu č. 07/93 k zavedeí Číselíku zemí (uveřejěo v částce 44/1993 Sb.), ve zěí aktualizací (uveřejěých v částkách 5/1994 Sb., 9/1995 Sb., 95/1998 Sb., 164/2001 Sb. a 101/2002 Sb.) ČSN EN ISO Kódy pro ázvy zemí a jejich části, část 1: Kódy zemí, publikace Českého statistického úřadu Číselík zemí, 1. vydáí, Praha 1993 a avazující aktualizace (ČZEM). viz číselík Všechy kódy AF Afgháistá IN Idie LU Lucembursko SA Saudská Arábie AL Albáie ID Idoésie MG Madagaskar SN Seegal DZ Alžírsko IQ Irák HU Maďarsko SK Slovesko AO Agola IR Írá MK Makedoie SI Slovisko AR Argetia IE Irsko MY Malajsie SO Somálsko AM Arméie IS Islad MT Malta RS Srbsko AU Austrálie IT Itálie MA Maroko LK Srí Laka AZ Ázerbájdžá IL Izrael MX Mexiko SD Súdá BD Bagladéš JP Japosko MD Moldavsko SY Sýrie BE Belgie ZA Jiží Afrika MN Mogolsko ES Špaělsko BY Bělorusko JO Jordásko MZ Mosambik SE Švédsko BA Bosa a Hercegovia KH Kambodža MMMyamar CH Švýcarsko BR Brazílie CA Kaada DE Německo TJ Tádžikistá BG Bulharsko KZ Kazachstá NG Nigérie TZ Tazaie CN Čía KE Keňa NI Nikaragua TH Thajsko ME Čerá Hora CO Kolumbie NL Nizozemsko TN Tuisko CZ Česko CD Kogo (dř. Zair) NO Norsko TR Turecko DK Dásko CG Kogo NZ Nový Zélad TMTurkmeistá EG Egypt KR Jiží Korea PK Pákistá UG Ugada EC Ekvádor KP Severí Korea PS Palestiská území UA Ukrajia EE Estosko CU Kuba PE Peru US USA ET Etiopie CY Kypr CI Pobřeží slooviy UY Uruguay PH Filipíy KG Kyrgyzstá PL Polsko UZ Uzbekistá FI Fisko LA Laos PT Portugalsko GB Velká Britáie FR Fracie LB Libao AT Rakousko VE Veezuela GE Gruzísko LY Libye RO Rumusko VN Vietam CL Chile LT Litva RU Rusko ZMZambie HR Chorvatsko LV Lotyšsko GR Řecko ZWZimbabwe 10

11 AA0085 STUPEŇ INVALIDITY Stupeň ivalidity SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěí. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK 0 žádá 1 ivalidita 1. stupě 2 ivalidita 2. stupě 3 ivalidita 3. stupě SPRÁVCE ČÍSELNÍKU MPSV 11

12 AA0091 KÓD POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE) klasifikuje: 1. ekoomicky aktiví osoby podle jejich skutečých a poteciálích vztahů k pracovím místům a to podle určitých pravidel (uvedeých v klasifikaci), 2. obsazeá pracoví místa v určitém časovém období s ohledem a smlouvy o zaměstáí osoby s jiými osobami ebo orgaizacemi. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí ČSÚ č. 32/97 ze de k zavedeí Klasifikace postaveí v zaměstáí (uveřejěo v částce 90/1997 Sb.).. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 4 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT skupia --- podskupia --- třída --- podtřída PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE), viz se) 1111 zaměstaci v pracovím poměru a dobu eurčitou 1112 zaměstaci v pracovím poměru a dobu určitou 1121 zaměstaci jmeovaí 1122 zaměstaci voleí (kromě čleů produkčích družstev) 1311 vojáci z povoláí 1313 policisté ve služebím poměru 1320 ostatí zaměstaci ve služebím poměru SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad 12

13 AA0110 DATUM (SBĚRU DAT) Datum vytvořeí dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ČSN EN Datové prvky a formáty výměy, Výměa iformací prezetace data a času. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 rrrrmmdd rrrr pořadové číslo kaledářího roku mm pořadové číslo kaledářího měsíce dd pořadové číslo kaledářího de Příklad: 2. červe 1992 odpovídá PŘÍPUSTNÉ HODNOTY kaledáří měsíc kaledáří de Jedotlivé položky abývají hodot podle gregoriáského kaledáře. ČÍSELNÍK číselík eí 13

14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0113 KÓD ZAŘÍZENÍ BEZ VLASTNÍHO IČ Kód pro rozlišeí zařízeí v případě, že je zařízeí součástí orgaizace zaměstavatele ebo jde o zaměstavatele bez práví subjektivity s charakterem právických osob. U ostatích zaměstavatelů bude vyplě prázdým řetězcem. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 0 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Specifické číselíky hodot. Tyto vytvoří přísluší zaměstavatelé, kteří uvedeá zařízeí řídí. 14

15 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0114 PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ PŘEPOČTENÝ Průměrý přepočteý evidečí počet zaměstaců zaměstavatele zahrující všechy stálé i dočasé zaměstace (bez ohledu a státí příslušost), kteří jsou ke zpravodajské jedotce v pracovím poměru ve sledovaém období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

16 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ FYZICKÝCH OSOB Evidečí počet zaměstaců zaměstavatele daý počtem zaměstaých fyzických osob k posledímu di sledovaého období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

17 AA0116 POČET ZAMĚSTNANCŮ ROZPOČTOVANÝ SYNONYMUM POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ ROZPOČTOVANÝ Počet zaměstaců zaměstavatele staoveý daému zaměstavateli platým useseím vlády, příslušým územě samosprávým celkem ebo zřizovatelem. Pokud zaměstavatel eí rozpočtová závazě, uvede se orietačí údaj. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko o státím rozpočtu pro příslušý rok. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

18 AA0118 PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců zaměstavatele včetě mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

19 AA0119 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA PLATY CELKEM Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců za zaměstavatele z mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaého období. Za mimorozpočtové zdroje se považují prostředky vlastích fodů, prostředky z hospodářské ebo jié čiosti, peěžité prostředky ze zahraičí, peěžité dary od fyzických a právických osob. V případě, že zaměstavatel použije i refudovaé částky a platy zaměstaců, za období, kdy tito zaměstaci byli u í zahruti do evidečího počtu, zahre se tato částka od začátku kaledářího roku do koce sledovaého období v Kč do celková výše. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

20 AA0123 OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ SYNONYMUM OBJEM PROSTŘEDKŮ NA SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ Objem prostředků a platy schváleý zaměstavateli státím rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiým orgáem. U zaměstavatele usměrňujícího platy zaměstaců limitem je uvedea celoročí výše limitu v Kč po posledí úpravě. U zaměstavatele, kterému eí limit staove závazě je uvedea výše orietačího limitu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

21 AA0125 ZAMĚSTNANEC VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Pracově práví vztah zaměstace k výkou fukcí ve státí správě. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 0, 1, 2 0. ezjištěo 1. pracově práví vztah zaměstace spadá do výkou fukcí ve státí správě 2. pracově práví vztah zaměstace espadá do výkou fukcí ve státí správě 21

22 AA0126 FYZICKÁ OSOBA KÓD Jedozačý kód fyzické osoby (zaměstace) v rámci zaměstavatele. V případě, že jeda a táž osoba má u daého zaměstavatele více pracově právích vztahů, je pro všechy pracově práví vztahy pro daou osobu kód totožý. Kód osoby přidělí určeý zaměstaec zaměstavatele tak, aby pouze pověřeí zaměstaci (apř. mzdová účetí) daé orgaizace byli schopi idetifikovat, o kterou osobu se jedá v případě dohledáváí chybových stavů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, záko č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů a o změě ěkterých zákoů. kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 22

23 AA0127 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÁ TŘÍDA ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ TŘÍDA PŘÍSLUŠNÍKA Platová třída, do které je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu. Pro zaměstaec odměňovaý smluvím platem se uvede ula. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 223/2010 Sb. o katalogu prací vojáků z povoláí, ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) 23

24 AA0128 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÝ STUPEŇ ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ STUPEŇ PŘÍSLUŠNÍKA Platový stupeň, do kterého je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp.. ke di ukočeí pracověprávího vztahu podle stupice platových tarifů uvedeých v jedotlivých ařízeích vlády. U zaměstaců, kterým zaměstavatel určil platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů, staoveých pro ejižší a ejvyšší platový stupeň příslušé platové třídy, bude platový stupeň vyplě ulou. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) Metodické pokyy pro ISP: Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 6 NV č. 564/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 7 NV č. 565/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé smluvím platem podle 122 odst. 2 zákoíku práce se uvádí 0 24

25 AA0129 DRUH PLATOVÉHO TARIFU - KÓD SYNONYMUM DRUH ZÁKLADNÍHO TARIFU - KÓD Kód skupiy zaměstaců podle čiostí, pro které jsou uplatěy zvýšeé platové tarify dle příslušých souvisejících právích předpisů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Nařízeí vlády č. 227/2014 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státích zaměstaců, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ISP 0. zaměstaci se eřídí NV č. 564/2006 Sb. (je KPR a oba parlamety), 1. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 1. NV č. 564/2006 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 2. NV č. 564/2006 Sb., 3. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 3. NV č. 564/2006 Sb., 4. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 4. NV č. 564/2006 Sb., 5. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 5. NV č. 564/2006 Sb., 6. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 6. NV č. 564/2006 Sb., 7. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 7. NV č. 564/2006 Sb., 8. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 8. NV č. 564/2006 Sb., 9. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 9. NV č. 564/2006 Sb., ISPSZ 1. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 1. NV č. 304/2014 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 2. NV č. 304/2014 Sb., ISPVP 1. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 1. NV č. 565/2006 Sb., 2. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 2. NV č. 565/2006 Sb., 3. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 3. NV č. 565/2006 Sb. 4. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 4. NV č. 565/2006 Sb., 5. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 5. NV č. 565/2006 Sb. ISSPr 1. příslušíkovi áleží tarif, podle 1 NV č. 227/2014 Sb., 2. příslušíkovi áleží tarif, podle 2 NV č. 227/2014 Sb. ČÍSELNÍK viz přípusté hodoty 25

26 AA0130 DRUH PRÁVNÍHO VZTAHU - KÓD Kód druhu pracově právího vztahu zaměstace/příslušíka. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 234/2006 Sb., o státí službě, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. kód číslicový zak MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 10, 71, 72, pracoví poměr, je tolerováa i hodota 1, která byla kdysi používáa pro hlaví pracoví poměr, 71. pracoví poměr státích zaměstaců podle zákoa č. 234/2014 Sb., o státí službě 72. služebí poměr podle zákoa č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, 73. služebí poměr podle zákoa č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláí. ČÍSELNÍK Druh pracově právího vztahu, viz přípusté hodoty 26

27 AA0131 TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA SYNONYMUM ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY V TÝDNU Týdeí pracoví doba zaměstace k posledímu di sledovaého období resp. k datu výstupu. V případě, že se jedá o plý pracoví úvazek, bude týdeí pracoví dobou doba staoveá pro pracoviště zaměstace (apř , ebo hod.). V případě zkráceého úvazku bude dá týdeím pracovím úvazkem v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA příslušý odpovědý útvar úřadu reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

28 AA0132 ODPRACOVANÁ DOBA VČETNĚ PŘESČASOVÉ PRÁCE SYNONYMUM VYKONÁNA DOBA SLUŽBY VČETNĚ SLUŽBY PŘESČAS Odpracovaá doba zaměstace v hodiách jako kumulace za sledovaé období včetě všech přesčasů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

29 AA0133 PRÁCE PŘESČAS SYNONY DOBA SLUŽBY PŘESČAS Délka výkou ařízeé přesčasové práce zaměstace v kumulaci za sledovaé období v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

30 AA0134 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU CELKEM SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU CELKEM Celková eodpracovaá doba zaměstace s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

31 AA0135 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU DOVOLENÁ SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU DOVOLENÁ Celková eodpracovaá doba, kterou zaměstaec čerpal a řádou dovoleou s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2016-06 10. 6. 2016 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

P ř e h l e d c h y b o v ý c h h l á š e n í p o u ž i t ý c h v k o n t r o l n í m p r o g r a m u I S P

P ř e h l e d c h y b o v ý c h h l á š e n í p o u ž i t ý c h v k o n t r o l n í m p r o g r a m u I S P Přehled chybových hlášení použitých v kontrolním programu ISP verze 2015-12 EL001...3 EL002...4 EL003...5 EL004...6 EL005...7 EL006...8 WL007...9 EL010...10 EL012...11 EL013...12 EL015...13 EL016...14

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 14 Milada Horáková Technická spolupráce: Ivana Macounová VÚPSV Praha březen 2005 Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy Seznam příloh číslo název přílohy strana počet stran Česká republika 01 Hrubý domácí produkt a obchod 2 1 02 Přehledy o živnostenském podnikání 3 12 03 Podnikatelské struktury podle RES a jednotlivých

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více