Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:"

Transkript

1 Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí systém o platu. Pro zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 262/2006 Sb. zákoík práce a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. Iformačí systém o platu státích zaměstaců Pro státí zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 234/2014 Sb. o státí službě a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. ISPVP Iformačí systém o platu vojáků z povoláí. Pro vojáky z povoláí odměňovaé podle zákoa č. 143/1992 Sb. v platém zěí a základě ařízeí vlády č. 289/2002 ve zěí ařízeí vlády č. 514/2004 Sb. ISSPr Iformačí systém o služebím příjmu. Pro příslušíky bezpečostích sborů odměňovaé podle zákoa č. 361/2003 Sb. v platém zěí, a základě ařízeí vlády č. 507/2004 Sb. ve zěí NV č. 126/2014 Sb.. 1

2 Údaje o dokumetu Datový prvek Název datového prvku Str. rok Rok sledovaého období 96 AA0226 Sledovaé období 66 ICOpredkladatele IČO předkladatele 97 predkladatel Název předkladatele 98 autor Autor dat 99 mail autora dat 100 telefo Telefo autora dat 101 vytvoreo Datum a čas vytvořeí souboru 102 Údaje o zaměstavateli Datový prvek Název datového prvku Str. AA0017 Idetifikačí číslo osoby (IČO) 8 AA0113 Kód zařízeí bez vlastího IČO 14 AA0019 Práví forma ekoomického subjektu 9 AA0179 Kód NUTS okresu 59 AA0676 Kolektiví smlouva 74 AA0110 Datum (sběru dat) 13 AA0116 Počet zaměstaců/příslušíků rozpočtovaý 17 AA0123 Objem prostředků a platy zaměstaců/služebí příjmy příslušíků 20 AA0114 Průměrý evidečí počet zaměstaců/příslušíků přepočteý 15 AA0115 Evidečí počet zaměstaců/příslušíků - fyzických osob 16 AA0118 Platy zaměstaců/příslušíků včetě mimorozpočtových zdrojů 18 AA0119 Mimorozpočtové zdroje a platy celkem 19 Údaje o zaměstaci v ISP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Kód zaměstáí 7 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh základího pracověprávího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí u zaměstavatele 65 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti v práci 82 AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 2

3 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi dočasé pracoví eschoposti a karatéy 83 AA1587 Počet hodi emoci bez emoceského 87 AA0750 Náhrady platu za emoc zúčtovaé k výplatě 85 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA1586 Smluví plat 86 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA1598 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka přizaý 95 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do ejižší úrově zaručeé mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0146 Příplatek za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0603 Příplatek za práci v očí době zúčtovaý k výplatě 73 AA1596 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí zúčtovaý k výplatě 93 AA1597 Příplatek za rozděleou směu 94 AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou čiost zúčtovaý k výplatě 89 AA1593 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka zúčtovaý k výplatě 90 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy a cílové odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 Údaje o zaměstaci v ISPVP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0033 Kód státu 10 AA0013 Zaměstáí 7 3

4 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 21 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Týdeí pracoví doba 27 AA0225 Doba zaměstáí 65 AA0216 Doba dlouhodobé epřítomosti v zaměstáí AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 28 AA0133 Práce přesčas 29 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 30 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 33 AA0127 Platová třída zaměstace 23 AA0128 Platový stupeň zaměstace 24 AA0129 Druh platového tarifu kód 25 AA0138 Platový tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0141 Příplatek za zastupováí přizaý 37 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA0143 Příplatek hodostí přizaý 39 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0146 Plat za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 42 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 44 AA0160 Další platy zúčtovaé k výplatě AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 70 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 71 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0152 Příplatek za zastupováí zúčtovaý k výplatě 47 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0155 Příplatky hodostí zúčtovaý k výplatě 50 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za pracoví pohotovost a pracovišti zúčtovaá k výplatě 68 AA0238 Odměa za pracoví pohotovost mimo pracoviště zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 53 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 54 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 AA0166 Nezdaitelá částka základu daě celkem AA0167 Pojisté a veřejé zdravotí pojištěí odvedeé AA0168 Pojisté a sociálí zabezpečeí a příspěvek a státí politiku zaměstaosti odvedeé AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0210 Počet dů emoci za sledovaé období 60 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 62 AA0219 Doba absece 63 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 4

5 Údaje o příslušíkovi v ISSPr Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 22 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 67 AA0211 Pohlaví osoby kód 61 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 64 AA0085 Stupeň ivalidity 11 AA0033 Kód státu 10 AA0690 Místo obvyklého výkou služby 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 12 AA0013 Zaměstáí příslušíka - kód 7 AA0130 Druh právího vztahu - kód 26 AA0131 Základí doba služby v týdu 27 AA0225 Doba trváí služebího poměru 65 AA0218 Evidečí dy ve službě 62 AA0744 Počet hodi epřítomosti ve službě 82 AA0132 Vykoaá doba služby včetě služby přesčas 28 AA0133 Doba služby přesčas 29 AA0134 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu celkem 30 AA0135 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu dovoleá 31 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu příslušíka přepočteý 32 AA0137 Kód evidečího stavu příslušíka k posledímu di sledovaého období 33 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu 72 AA0745 Počet hodi eschoposti ke službě a karatéy 83 AA1587 Počet hodi eschoposti ke službě bez emoceského 87 AA0127 Tarifí třída příslušíka 23 AA0128 Tarifí stupeň příslušíka 24 AA0129 Druh základího tarifu kód 25 AA1591 Stupeň řízeí 88 AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek 91 AA0138 Základí tarif přizaý 34 AA0139 Příplatek osobí přizaý 35 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 36 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 38 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý 92 AA0749 Příplatky ostatí přizaé 84 AA0144 Celkový služebí příjem zúčtovaý k výplatě 40 AA0145 Základí tarif zúčtovaý k výplatě 41 AA0147 Služebí příjem za službu přesčas zúčtovaý k výplatě 43 AA0148 Služebí příjem za dobu, kdy elze vykoávat službu zúčtovaý k výplatě 44 AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 56 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 45 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 46 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 48 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 49 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 51 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 52 AA0163 Ostatí složky služebího příjmu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 57 AA0161 Odměa za služebí pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 55 AA0237 Odměa za služebí pohotovost a služebě zúčtovaá k výplatě 68 5

6 AA0238 Odměa za služebí pohotovost mimo služebu zúčtovaá k výplatě 69 AA0158 Služebí příjem ve zvláštích případech zúčtovaý k výplatě 53 AA0152 Služebí příjem při zastupováí a jiém služebím místě zúčtovaý k výplatě 47 AA0710 Služebí příjem při zařazeí do čié zálohy zúčtovaý k výplatě 76 AA0711 Služebí příjem při zařazeí do zálohy pro studující zúčtovaý k výplatě 77 AA0712 Služebí příjem při zařazeí do zálohy zvláští zúčtovaý k výplatě 78 AA0713 Služebí příjem při eschoposti ke službě zúčtovaý k výplatě 79 AA0714 Služebí příjem při zproštěí výkou služby zúčtovaý k výplatě 80 AA0159 Služebí příjem za dobu dovoleé zúčtovaý k výplatě 54 AA0715 Služebí příjem za dobu služebího vola zúčtovaý k výplatě 81 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 58 6

7 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK SPRÁVCE ČÍSELNÍKU AA0013 KÓD ZAMĚSTNÁNÍ KÓD ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKA Datový prvek je číselý kód pro kokrétí čiost, kterou zaměstaec vykoává a která je zdrojem jeho pracovích příjmů. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, Sděleí ČSÚ č. 206/2010 Sb. o zavedeí Klasifikace zaměstáí (CZ-ISCO) ---- hlaví třída zaměstáí ---- třída zaměstáí ---- skupia ---- podskupia ---- jedotka viz číselík Klasifikace zaměstáí CZ-ISCO a vysvětlivky Český statistický úřad 7

8 AA0017 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) Idetifikačí číslo (IČO) poskytovatele dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 455/1991 Sb., o živosteském podikáí (živosteský záko), záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA rejstříkové soudy právickým osobám, které se zapisují do obchodího u živosteské úřady fyzickým osobám, jejichž čiost je živostí Český statistický úřad všem ostatím kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 - pořadové číslo kotrolí číslice Výpočet kotrolího čísla: jedotlivé číslice pořadového čísla se ásobí zprava čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a součiy se sečtou. Výsledek součtu dělíme číslem 11 a celočíselý zbytek odečteme od čísla 11. Rozdíl tvoří kotrolí číslici. Je-li zbytkem ula, pak kotrolí číslice je 1. Je-li zbytkem číslo 10, pak kotrolí číslice je 1, je-li zbytek po děleí 1, pak kotrolí číslice je 0. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

9 AA0019 PRÁVNÍ FORMA EKONOMICKÉHO SUBJEKTU Práví forma ekoomického subjektu ozačuje formu subjektivity, a to takovou, v íž je ekoomický subjekt schope mít práva a poviosti při podikatelské čiosti. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 40/1964 Sb., občaský zákoík, záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA ové soudy Český statistický úřad kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Práví forma ekoomického subjektu (CIS_0056_CS) SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad Číselík vybraých kódů: 325 Orgaizačí složka státu 601 Vysoká škola 701 Sdružeí (svaz, spolek, společost, klub aj.) 331 Příspěvková orgaizace 641 Školská právická osoba 771 Svazek obcí 381 Fod (árodího majetku, pozemkový) 651 Zdravotické zařízeí 801 Obec ebo městská část hlavího města Prahy 521 Samostatá drobá provozova obecího úřadu 661 Veřejá výzkumá istituce 804 Kraj 9

10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód abecedí zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 aa PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK Číselík vybraých států: AA0033 KÓD STÁTU Státí příslušost zaměstace. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselíku zemí (uveřejěo v částce 5/1994 Sb., v částce 9/1995 Sb.,v částce 95/1998 Sb. a v částce 101/2002 Sb.) ozámeí Českého statistického úřadu o změách Číselíku zemí (uveřejěo v částce 164/2001 Sb.) opatřeí Českého statistického úřadu č. 07/93 k zavedeí Číselíku zemí (uveřejěo v částce 44/1993 Sb.), ve zěí aktualizací (uveřejěých v částkách 5/1994 Sb., 9/1995 Sb., 95/1998 Sb., 164/2001 Sb. a 101/2002 Sb.) ČSN EN ISO Kódy pro ázvy zemí a jejich části, část 1: Kódy zemí, publikace Českého statistického úřadu Číselík zemí, 1. vydáí, Praha 1993 a avazující aktualizace (ČZEM). viz číselík Všechy kódy AF Afgháistá IN Idie LU Lucembursko SA Saudská Arábie AL Albáie ID Idoésie MG Madagaskar SN Seegal DZ Alžírsko IQ Irák HU Maďarsko SK Slovesko AO Agola IR Írá MK Makedoie SI Slovisko AR Argetia IE Irsko MY Malajsie SO Somálsko AM Arméie IS Islad MT Malta RS Srbsko AU Austrálie IT Itálie MA Maroko LK Srí Laka AZ Ázerbájdžá IL Izrael MX Mexiko SD Súdá BD Bagladéš JP Japosko MD Moldavsko SY Sýrie BE Belgie ZA Jiží Afrika MN Mogolsko ES Špaělsko BY Bělorusko JO Jordásko MZ Mosambik SE Švédsko BA Bosa a Hercegovia KH Kambodža MMMyamar CH Švýcarsko BR Brazílie CA Kaada DE Německo TJ Tádžikistá BG Bulharsko KZ Kazachstá NG Nigérie TZ Tazaie CN Čía KE Keňa NI Nikaragua TH Thajsko ME Čerá Hora CO Kolumbie NL Nizozemsko TN Tuisko CZ Česko CD Kogo (dř. Zair) NO Norsko TR Turecko DK Dásko CG Kogo NZ Nový Zélad TMTurkmeistá EG Egypt KR Jiží Korea PK Pákistá UG Ugada EC Ekvádor KP Severí Korea PS Palestiská území UA Ukrajia EE Estosko CU Kuba PE Peru US USA ET Etiopie CY Kypr CI Pobřeží slooviy UY Uruguay PH Filipíy KG Kyrgyzstá PL Polsko UZ Uzbekistá FI Fisko LA Laos PT Portugalsko GB Velká Britáie FR Fracie LB Libao AT Rakousko VE Veezuela GE Gruzísko LY Libye RO Rumusko VN Vietam CL Chile LT Litva RU Rusko ZMZambie HR Chorvatsko LV Lotyšsko GR Řecko ZWZimbabwe 10

11 AA0085 STUPEŇ INVALIDITY Stupeň ivalidity SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěí. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK 0 žádá 1 ivalidita 1. stupě 2 ivalidita 2. stupě 3 ivalidita 3. stupě SPRÁVCE ČÍSELNÍKU MPSV 11

12 AA0091 KÓD POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE) klasifikuje: 1. ekoomicky aktiví osoby podle jejich skutečých a poteciálích vztahů k pracovím místům a to podle určitých pravidel (uvedeých v klasifikaci), 2. obsazeá pracoví místa v určitém časovém období s ohledem a smlouvy o zaměstáí osoby s jiými osobami ebo orgaizacemi. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí ČSÚ č. 32/97 ze de k zavedeí Klasifikace postaveí v zaměstáí (uveřejěo v částce 90/1997 Sb.).. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 4 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT skupia --- podskupia --- třída --- podtřída PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE), viz se) 1111 zaměstaci v pracovím poměru a dobu eurčitou 1112 zaměstaci v pracovím poměru a dobu určitou 1121 zaměstaci jmeovaí 1122 zaměstaci voleí (kromě čleů produkčích družstev) 1311 vojáci z povoláí 1313 policisté ve služebím poměru 1320 ostatí zaměstaci ve služebím poměru SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad 12

13 AA0110 DATUM (SBĚRU DAT) Datum vytvořeí dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ČSN EN Datové prvky a formáty výměy, Výměa iformací prezetace data a času. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 rrrrmmdd rrrr pořadové číslo kaledářího roku mm pořadové číslo kaledářího měsíce dd pořadové číslo kaledářího de Příklad: 2. červe 1992 odpovídá PŘÍPUSTNÉ HODNOTY kaledáří měsíc kaledáří de Jedotlivé položky abývají hodot podle gregoriáského kaledáře. ČÍSELNÍK číselík eí 13

14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0113 KÓD ZAŘÍZENÍ BEZ VLASTNÍHO IČ Kód pro rozlišeí zařízeí v případě, že je zařízeí součástí orgaizace zaměstavatele ebo jde o zaměstavatele bez práví subjektivity s charakterem právických osob. U ostatích zaměstavatelů bude vyplě prázdým řetězcem. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 0 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Specifické číselíky hodot. Tyto vytvoří přísluší zaměstavatelé, kteří uvedeá zařízeí řídí. 14

15 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0114 PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ PŘEPOČTENÝ Průměrý přepočteý evidečí počet zaměstaců zaměstavatele zahrující všechy stálé i dočasé zaměstace (bez ohledu a státí příslušost), kteří jsou ke zpravodajské jedotce v pracovím poměru ve sledovaém období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

16 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ FYZICKÝCH OSOB Evidečí počet zaměstaců zaměstavatele daý počtem zaměstaých fyzických osob k posledímu di sledovaého období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

17 AA0116 POČET ZAMĚSTNANCŮ ROZPOČTOVANÝ SYNONYMUM POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ ROZPOČTOVANÝ Počet zaměstaců zaměstavatele staoveý daému zaměstavateli platým useseím vlády, příslušým územě samosprávým celkem ebo zřizovatelem. Pokud zaměstavatel eí rozpočtová závazě, uvede se orietačí údaj. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko o státím rozpočtu pro příslušý rok. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

18 AA0118 PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců zaměstavatele včetě mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

19 AA0119 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA PLATY CELKEM Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců za zaměstavatele z mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaého období. Za mimorozpočtové zdroje se považují prostředky vlastích fodů, prostředky z hospodářské ebo jié čiosti, peěžité prostředky ze zahraičí, peěžité dary od fyzických a právických osob. V případě, že zaměstavatel použije i refudovaé částky a platy zaměstaců, za období, kdy tito zaměstaci byli u í zahruti do evidečího počtu, zahre se tato částka od začátku kaledářího roku do koce sledovaého období v Kč do celková výše. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

20 AA0123 OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ SYNONYMUM OBJEM PROSTŘEDKŮ NA SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ Objem prostředků a platy schváleý zaměstavateli státím rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiým orgáem. U zaměstavatele usměrňujícího platy zaměstaců limitem je uvedea celoročí výše limitu v Kč po posledí úpravě. U zaměstavatele, kterému eí limit staove závazě je uvedea výše orietačího limitu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

21 AA0125 ZAMĚSTNANEC VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Pracově práví vztah zaměstace k výkou fukcí ve státí správě. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 0, 1, 2 0. ezjištěo 1. pracově práví vztah zaměstace spadá do výkou fukcí ve státí správě 2. pracově práví vztah zaměstace espadá do výkou fukcí ve státí správě 21

22 AA0126 FYZICKÁ OSOBA KÓD Jedozačý kód fyzické osoby (zaměstace) v rámci zaměstavatele. V případě, že jeda a táž osoba má u daého zaměstavatele více pracově právích vztahů, je pro všechy pracově práví vztahy pro daou osobu kód totožý. Kód osoby přidělí určeý zaměstaec zaměstavatele tak, aby pouze pověřeí zaměstaci (apř. mzdová účetí) daé orgaizace byli schopi idetifikovat, o kterou osobu se jedá v případě dohledáváí chybových stavů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, záko č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů a o změě ěkterých zákoů. kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 22

23 AA0127 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÁ TŘÍDA ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ TŘÍDA PŘÍSLUŠNÍKA Platová třída, do které je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu. Pro zaměstaec odměňovaý smluvím platem se uvede ula. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 223/2010 Sb. o katalogu prací vojáků z povoláí, ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) 23

24 AA0128 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÝ STUPEŇ ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ STUPEŇ PŘÍSLUŠNÍKA Platový stupeň, do kterého je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp.. ke di ukočeí pracověprávího vztahu podle stupice platových tarifů uvedeých v jedotlivých ařízeích vlády. U zaměstaců, kterým zaměstavatel určil platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů, staoveých pro ejižší a ejvyšší platový stupeň příslušé platové třídy, bude platový stupeň vyplě ulou. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) Metodické pokyy pro ISP: Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 6 NV č. 564/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 7 NV č. 565/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé smluvím platem podle 122 odst. 2 zákoíku práce se uvádí 0 24

25 AA0129 DRUH PLATOVÉHO TARIFU - KÓD SYNONYMUM DRUH ZÁKLADNÍHO TARIFU - KÓD Kód skupiy zaměstaců podle čiostí, pro které jsou uplatěy zvýšeé platové tarify dle příslušých souvisejících právích předpisů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Nařízeí vlády č. 227/2014 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státích zaměstaců, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ISP 0. zaměstaci se eřídí NV č. 564/2006 Sb. (je KPR a oba parlamety), 1. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 1. NV č. 564/2006 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 2. NV č. 564/2006 Sb., 3. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 3. NV č. 564/2006 Sb., 4. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 4. NV č. 564/2006 Sb., 5. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 5. NV č. 564/2006 Sb., 6. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 6. NV č. 564/2006 Sb., 7. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 7. NV č. 564/2006 Sb., 8. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 8. NV č. 564/2006 Sb., 9. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 9. NV č. 564/2006 Sb., ISPSZ 1. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 1. NV č. 304/2014 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 2, odst. 2. NV č. 304/2014 Sb., ISPVP 1. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 1. NV č. 565/2006 Sb., 2. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 2. NV č. 565/2006 Sb., 3. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 3. NV č. 565/2006 Sb. 4. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 4. NV č. 565/2006 Sb., 5. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 5. NV č. 565/2006 Sb. ISSPr 1. příslušíkovi áleží tarif, podle 1 NV č. 227/2014 Sb., 2. příslušíkovi áleží tarif, podle 2 NV č. 227/2014 Sb. ČÍSELNÍK viz přípusté hodoty 25

26 AA0130 DRUH PRÁVNÍHO VZTAHU - KÓD Kód druhu pracově právího vztahu zaměstace/příslušíka. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 234/2006 Sb., o státí službě, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. kód číslicový zak MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 10, 71, 72, pracoví poměr, je tolerováa i hodota 1, která byla kdysi používáa pro hlaví pracoví poměr, 71. pracoví poměr státích zaměstaců podle zákoa č. 234/2014 Sb., o státí službě 72. služebí poměr podle zákoa č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, 73. služebí poměr podle zákoa č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláí. ČÍSELNÍK Druh pracově právího vztahu, viz přípusté hodoty 26

27 AA0131 TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA SYNONYMUM ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY V TÝDNU Týdeí pracoví doba zaměstace k posledímu di sledovaého období resp. k datu výstupu. V případě, že se jedá o plý pracoví úvazek, bude týdeí pracoví dobou doba staoveá pro pracoviště zaměstace (apř , ebo hod.). V případě zkráceého úvazku bude dá týdeím pracovím úvazkem v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA příslušý odpovědý útvar úřadu reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

28 AA0132 ODPRACOVANÁ DOBA VČETNĚ PŘESČASOVÉ PRÁCE SYNONYMUM VYKONÁNA DOBA SLUŽBY VČETNĚ SLUŽBY PŘESČAS Odpracovaá doba zaměstace v hodiách jako kumulace za sledovaé období včetě všech přesčasů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

29 AA0133 PRÁCE PŘESČAS SYNONY DOBA SLUŽBY PŘESČAS Délka výkou ařízeé přesčasové práce zaměstace v kumulaci za sledovaé období v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

30 AA0134 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU CELKEM SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU CELKEM Celková eodpracovaá doba zaměstace s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

31 AA0135 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU DOVOLENÁ SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU DOVOLENÁ Celková eodpracovaá doba, kterou zaměstaec čerpal a řádou dovoleou s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více