Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:"

Transkript

1 Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí systém o platu. Pro zaměstace odměňovaé podle zákoa č. 262/2006 Sb. zákoík práce a základě ařízeí vlády č. 328/2013 Sb. ISPVP Iformačí systém o platu vojáků z povoláí. Pro vojáky z povoláí odměňovaé podle zákoa č. 143/1992 Sb. v platém zěí a základě ařízeí vlády č. 289/2002 ve zěí ařízeí vlády č. 514/2004 Sb. ISSPr Iformačí systém o služebím příjmu. Pro příslušíky bezpečostích sborů odměňovaé podle zákoa č. 361/2003 Sb. v platém zěí, a základě ařízeí vlády č. 507/2004 Sb. 1

2 Údaje o dokumetu Datový prvek Název datového prvku Str. rok Rok sledovaého období 82 AA0226 Sledovaé období 69 ICOpredkladatele IČO předkladatele 83 predkladatel Název předkladatele 84 autor Autor dat 85 mail autora dat 86 telefo Telefo autora dat 87 vytvoreo Datum a čas vytvořeí souboru 88 Údaje o zaměstavateli Datový prvek Název datového prvku Str. AA0017 Idetifikačí číslo osoby (IČO) 6 AA0113 Kód zařízeí bez vlastího IČO 11 AA0019 Práví forma ekoomického subjektu 7 AA0179 Kód NUTS okresu 61 AA0676 Kolektiví smlouva AA0110 Datum (sběru dat) 10 AA0116 Počet zaměstaců/příslušíků rozpočtovaý 14 AA0123 Objem prostředků a platy zaměstaců/služebí příjmy příslušíků 17 AA0114 Průměrý evidečí počet zaměstaců/příslušíků přepočteý 12 AA0115 Evidečí počet zaměstaců/příslušíků - fyzických osob 13 AA0118 Platy zaměstaců/příslušíků včetě mimorozpočtových zdrojů 15 AA0119 Mimorozpočtové zdroje a platy celkem 16 Údaje o zaměstaci v ISP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 19 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 70 AA0211 Pohlaví osoby kód 63 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 67 AA0085 Stupeň ivalidity AA0033 Kód státu 8 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 9 AA0013 Kód zaměstáí 5 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 18 AA0130 Druh základího pracověprávího vztahu - kód 23 AA0131 Týdeí pracoví doba 24 AA0225 Doba zaměstáí u zaměstavatele 68 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 65 AA0744 Počet hodi epřítomosti v práci AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 25 AA0133 Práce přesčas 26 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 27 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 28 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 29 2

3 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 30 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu AA0745 Počet hodi dočasé pracoví eschoposti a karatéy AA1587 Počet hodi emoci bez emoceského AA0750 Náhrady platu za emoc zúčtovaé k výplatě AA0127 Platová třída zaměstace 20 AA0128 Platový stupeň zaměstace 21 AA0129 Druh platového tarifu kód 22 AA1586 Smluví plat AA1591 Stupeň řízeí AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek AA0138 Platový tarif přizaý 32 AA0139 Příplatek osobí přizaý 33 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 34 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 36 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý AA1598 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka přizaý AA0749 Příplatky ostatí přizaé AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 38 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 39 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 41 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 42 AA0162 Doplatek do ejižší úrově zaručeé mzdy zúčtovaý k výplatě 55 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 43 AA0146 Příplatek za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 40 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 73 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 74 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 44 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 46 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 47 AA0603 Příplatek za práci v očí době zúčtovaý k výplatě AA1596 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí zúčtovaý k výplatě AA1597 Příplatek za rozděleou směu AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou čiost zúčtovaý k výplatě AA1593 Příplatek specializačí pedagogického pracovíka zúčtovaý k výplatě AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 49 AA0157 Odměy a cílové odměy zúčtovaé k výplatě 50 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 56 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 54 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 51 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 52 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 57 Údaje o zaměstaci v ISPVP Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 19 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 70 AA0211 Pohlaví osoby kód 63 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 67 AA0033 Kód státu 8 AA0013 Zaměstáí 5 3

4 AA0125 Zaměstaec ve státí správě 18 AA0130 Druh právího vztahu - kód 23 AA0131 Týdeí pracoví doba 24 AA0225 Doba zaměstáí 68 AA0216 Doba dlouhodobé epřítomosti v zaměstáí 64 AA0132 Odpracovaá doba včetě přesčasové práce 25 AA0133 Práce přesčas 26 AA0134 Neodpracovaá doba s áhradou platu celkem 27 AA0135 Neodpracovaá doba s áhradou platu dovoleá 28 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý 29 AA0137 Kód evidečího stavu zaměstace k posledímu di sledovaého období 30 AA0127 Platová třída zaměstace 20 AA0128 Platový stupeň zaměstace 21 AA0129 Druh platového tarifu kód 22 AA0138 Platový tarif přizaý 32 AA0139 Příplatek osobí přizaý 33 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 34 AA0141 Příplatek za zastupováí přizaý 35 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 36 AA0143 Příplatek hodostí přizaý 37 AA0144 Celkový plat zúčtovaý k výplatě 38 AA0145 Platový tarif zúčtovaý k výplatě 39 AA0146 Plat za práci ve svátek zúčtovaý k výplatě 40 AA0147 Plat za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 41 AA0148 Plat při výkou jié práce zúčtovaý k výplatě 42 AA0160 Další platy zúčtovaé k výplatě 53 AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 55 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 43 AA0239 Příplatek za práci přesčas zúčtovaý k výplatě 73 AA0240 Příplatek za práci v sobotu a eděli zúčtovaý k výplatě 74 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 44 AA0152 Příplatek za zastupováí zúčtovaý k výplatě 45 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 46 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 47 AA0155 Příplatky hodostí zúčtovaý k výplatě 48 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 49 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 50 AA0163 Ostatí složky platu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 56 AA0161 Odměa za pracoví pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 54 AA0237 Odměa za pracoví pohotovost a pracovišti zúčtovaá k výplatě 71 AA0238 Odměa za pracoví pohotovost mimo pracoviště zúčtovaá k výplatě 72 AA0158 Náhrady platu celkem zúčtovaé k výplatě 51 AA0159 Náhrady za dovoleou zúčtovaé k výplatě 52 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 57 AA0166 Nezdaitelá částka základu daě celkem 58 AA0167 Pojisté a veřejé zdravotí pojištěí odvedeé 59 AA0168 Pojisté a sociálí zabezpečeí a příspěvek a státí politiku zaměstaosti odvedeé 60 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 9 AA0210 Počet dů emoci za sledovaé období 62 AA0218 Evidečí dy zaměstáí 65 AA0219 Doba absece 66 AA0690 Místo obvyklého výkou práce 75 4

5 Údaje o příslušíkovi v ISSPr Datový prvek Název datového prvku Str. AA0126 Fyzická osoba kód 19 AA0231 Rok ročík (rok arozeí) 70 AA0211 Pohlaví osoby kód 63 AA0223 Stupeň ejvyššího dosažeého vzděláí kód 67 AA0085 Stupeň ivalidity AA0033 Kód státu 8 AA0690 Místo obvyklého výkou služby 75 AA0091 Kód postaveí v zaměstáí 9 AA0013 Zaměstáí příslušíka - kód 5 AA0130 Druh právího vztahu - kód 23 AA0131 Základí doba služby v týdu 24 AA0225 Doba trváí služebího poměru 68 AA0218 Evidečí dy ve službě 65 AA0744 Počet hodi epřítomosti ve službě AA0132 Vykoaá doba služby včetě služby přesčas 25 AA0133 Doba služby přesčas 26 AA0134 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu celkem 27 AA0135 Neodsloužeá doba s poskytutím služebího příjmu dovoleá 28 AA0136 Koeficiet průměrého evidečího stavu příslušíka přepočteý 29 AA0137 Kód evidečího stavu příslušíka k posledímu di sledovaého období 30 AA0568 Datum vyětí z evidečího stavu AA0745 Počet hodi eschoposti ke službě a karatéy AA1587 Počet hodi eschoposti ke službě bez emoceské AA0127 Tarifí třída příslušíka 20 AA0128 Tarifí stupeň příslušíka 21 AA0129 Druh základího tarifu kód 22 AA1591 Stupeň řízeí AA1594 Skupia prací podle míry ztěžujících vlivů pracovích podmíek AA0138 Základí tarif přizaý 32 AA0139 Příplatek osobí přizaý 33 AA0140 Příplatek za vedeí přizaý 34 AA0142 Příplatky zvláští přizaé celkem 36 AA1595 Příplatek za práci ve ztížeém pracovím prostředí přizaý AA0749 Příplatky ostatí přizaé AA0144 Celkový služebí příjem zúčtovaý k výplatě 38 AA0145 Základí tarif zúčtovaý k výplatě 39 AA0147 Služebí příjem za službu přesčas zúčtovaý k výplatě 41 AA0148 Služebí příjem za dobu, kdy elze vykoávat službu zúčtovaý k výplatě 42 AA0162 Doplatek do miimálí mzdy zúčtovaý k výplatě 55 AA0150 Příplatky celkem zúčtovaé k výplatě 43 AA0151 Příplatek za vedeí zúčtovaý k výplatě 44 AA0153 Příplatek osobí zúčtovaý k výplatě 46 AA0154 Příplatky zvláští zúčtovaé k výplatě 47 AA0156 Příplatky ostatí zúčtovaé k výplatě 49 AA0157 Odměy zúčtovaé k výplatě 50 AA0163 Ostatí složky služebího příjmu jide especifikovaé zúčtovaé k výplatě 56 AA0161 Odměa za služebí pohotovost celkem zúčtovaá k výplatě 54 AA0237 Odměa za služebí pohotovost a služebě zúčtovaá k výplatě 71 5

6 AA0238 Odměa za služebí pohotovost mimo služebu zúčtovaá k výplatě 72 AA0158 Služebí příjem ve zvláštích případech zúčtovaý k výplatě 51 AA0152 Služebí příjem při zastupováí a jiém služebím místě zúčtovaý k výplatě 45 AA0710 Služebí příjem při zařazeí do čié zálohy zúčtovaý k výplatě 76 AA0711 Služebí příjem při zařazeí do zálohy pro studující zúčtovaý k výplatě 77 AA0712 Služebí příjem při zařazeí do zálohy zvláští zúčtovaý k výplatě 78 AA0713 Služebí příjem při eschoposti ke službě zúčtovaý k výplatě 79 AA0714 Služebí příjem při zproštěí výkou služby zúčtovaý k výplatě 80 AA0159 Služebí příjem za dobu dovoleé zúčtovaý k výplatě 52 AA0715 Služebí příjem za dobu služebího vola zúčtovaý k výplatě 81 AA0165 Průměrý hodiový výdělek pro pracově práví účely 57 AA0166 Nezdaitelá částka základu daě celkem 58 AA0167 Pojisté a veřejé zdravotí pojištěí odvedeé 59 AA0168 Pojisté a sociálí zabezpečeí a příspěvek a státí politiku zaměstaosti odvedeé 60 6

7 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 5 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK SPRÁVCE ČÍSELNÍKU AA0013 KÓD ZAMĚSTNÁNÍ KÓD ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKA Datový prvek je číselý kód pro kokrétí čiost, kterou zaměstaec vykoává a která je zdrojem jeho pracovích příjmů. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, Sděleí ČSÚ č. 206/2010 Sb. o zavedeí Klasifikace zaměstáí (CZ-ISCO) ---- hlaví třída zaměstáí ---- třída zaměstáí ---- skupia ---- podskupia ---- jedotka viz číselík Klasifikace zaměstáí CZ-ISCO a vysvětlivky Český statistický úřad 7

8 AA0017 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO) Idetifikačí číslo (IČO) poskytovatele dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 455/1991 Sb., o živosteském podikáí (živosteský záko), záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA rejstříkové soudy právickým osobám, které se zapisují do obchodího u živosteské úřady fyzickým osobám, jejichž čiost je živostí Český statistický úřad všem ostatím kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 - pořadové číslo kotrolí číslice Výpočet kotrolího čísla: jedotlivé číslice pořadového čísla se ásobí zprava čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a součiy se sečtou. Výsledek součtu dělíme číslem 11 a celočíselý zbytek odečteme od čísla 11. Rozdíl tvoří kotrolí číslici. Je-li zbytkem ula, pak kotrolí číslice je 1. Je-li zbytkem číslo 10, pak kotrolí číslice je 1, je-li zbytek po děleí 1, pak kotrolí číslice je 0. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

9 AA0019 PRÁVNÍ FORMA EKONOMICKÉHO SUBJEKTU Práví forma ekoomického subjektu ozačuje formu subjektivity, a to takovou, v íž je ekoomický subjekt schope mít práva a poviosti při podikatelské čiosti. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 40/1964 Sb., občaský zákoík, záko č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA ové soudy Český statistický úřad kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 3 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Práví forma ekoomického subjektu (CIS_0056_CS) SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad Číselík vybraých kódů: 325 Orgaizačí složka státu 621 Základí škola 661 Veřejá výzkumá istituce 331 Příspěvková orgaizace 625 Školské zařízeí 701 Sdružeí (svaz, spolek, společost, klub aj.) 381 Fod (árodího majetku, pozemkový) 631 Předškolí zařízeí 771 Svazek obcí 521 Samostatá drobá provozova obecího úřadu 641 Školská právická osoba 801 Obec ebo městská část hlavího města Prahy 601 Vysoká škola 651 Zdravotické zařízeí 804 Kraj 611 Středí škola 805 Regioálí rada regiou soudržosti 9

10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE zakový řetězec kód abecedí zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 aa PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK Číselík vybraých států: AA0033 KÓD STÁTU Státí příslušost zaměstace. Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselíku zemí (uveřejěo v částce 5/1994 Sb., v částce 9/1995 Sb.,v částce 95/1998 Sb. a v částce 101/2002 Sb.) ozámeí Českého statistického úřadu o změách Číselíku zemí (uveřejěo v částce 164/2001 Sb.) opatřeí Českého statistického úřadu č. 07/93 k zavedeí Číselíku zemí (uveřejěo v částce 44/1993 Sb.), ve zěí aktualizací (uveřejěých v částkách 5/1994 Sb., 9/1995 Sb., 95/1998 Sb., 164/2001 Sb. a 101/2002 Sb.) ČSN EN ISO Kódy pro ázvy zemí a jejich části, část 1: Kódy zemí, publikace Českého statistického úřadu Číselík zemí, 1. vydáí, Praha 1993 a avazující aktualizace (ČZEM). viz číselík Všechy kódy AF Afgháistá IN Idie LU Lucembursko SA Saudská Arábie AL Albáie ID Idoésie MG Madagaskar SN Seegal DZ Alžírsko IQ Irák HU Maďarsko SK Slovesko AO Agola IR Írá MK Makedoie SI Slovisko AR Argetia IE Irsko MY Malajsie SO Somálsko AM Arméie IS Islad MT Malta RS Srbsko AU Austrálie IT Itálie MA Maroko LK Srí Laka AZ Ázerbájdžá IL Izrael MX Mexiko SD Súdá BD Bagladéš JP Japosko MD Moldavsko SY Sýrie BE Belgie ZA Jiží Afrika MN Mogolsko ES Špaělsko BY Bělorusko JO Jordásko MZ Mosambik SE Švédsko BA Bosa a Hercegovia KH Kambodža MMMyamar CH Švýcarsko BR Brazílie CA Kaada DE Německo TJ Tádžikistá BG Bulharsko KZ Kazachstá NG Nigérie TZ Tazaie CN Čía KE Keňa NI Nikaragua TH Thajsko ME Čerá Hora CO Kolumbie NL Nizozemsko TN Tuisko CZ Česko CD Kogo (dř. Zair) NO Norsko TR Turecko DK Dásko CG Kogo NZ Nový Zélad TMTurkmeistá EG Egypt KR Jiží Korea PK Pákistá UG Ugada EC Ekvádor KP Severí Korea PS Palestiská území UA Ukrajia EE Estosko CU Kuba PE Peru US USA ET Etiopie CY Kypr CI Pobřeží slooviy UY Uruguay PH Filipíy KG Kyrgyzstá PL Polsko UZ Uzbekistá FI Fisko LA Laos PT Portugalsko GB Velká Britáie FR Fracie LB Libao AT Rakousko VE Veezuela GE Gruzísko LY Libye RO Rumusko VN Vietam CL Chile LT Litva RU Rusko ZMZambie HR Chorvatsko LV Lotyšsko GR Řecko ZWZimbabwe 10

11 AA0085 STUPEŇ INVALIDITY Stupeň ivalidity SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěí. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK 0 žádá 1 ivalidita 1. stupě 2 ivalidita 2. stupě 3 ivalidita 3. stupě SPRÁVCE ČÍSELNÍKU MPSV 11

12 AA0091 KÓD POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE) klasifikuje: 1. ekoomicky aktiví osoby podle jejich skutečých a poteciálích vztahů k pracovím místům a to podle určitých pravidel (uvedeých v klasifikaci), 2. obsazeá pracoví místa v určitém časovém období s ohledem a smlouvy o zaměstáí osoby s jiými osobami ebo orgaizacemi. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 89/1995 Sb., o státí statistické službě, opatřeí ČSÚ č. 32/97 ze de k zavedeí Klasifikace postaveí v zaměstáí (uveřejěo v částce 90/1997 Sb.).. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA zaměstavatel kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 4 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT skupia --- podskupia --- třída --- podtřída PŘÍPUSTNÉ HODNOTY viz číselík ČÍSELNÍK Klasifikace postaveí v zaměstáí (CZ-ICSE), viz se) 1111 zaměstaci v pracovím poměru a dobu eurčitou 1112 zaměstaci v pracovím poměru a dobu určitou 1121 zaměstaci jmeovaí 1122 zaměstaci voleí (kromě čleů produkčích družstev) 1311 vojáci z povoláí 1313 policisté ve služebím poměru 1320 ostatí zaměstaci ve služebím poměru SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Český statistický úřad 12

13 AA0110 DATUM (SBĚRU DAT) Datum vytvořeí dat. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY ČSN EN Datové prvky a formáty výměy, Výměa iformací prezetace data a času. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 8 rrrrmmdd rrrr pořadové číslo kaledářího roku mm pořadové číslo kaledářího měsíce dd pořadové číslo kaledářího de Příklad: 2. červe 1992 odpovídá PŘÍPUSTNÉ HODNOTY kaledáří měsíc kaledáří de Jedotlivé položky abývají hodot podle gregoriáského kaledáře. ČÍSELNÍK číselík eí 13

14 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0113 KÓD ZAŘÍZENÍ BEZ VLASTNÍHO IČ Kód pro rozlišeí zařízeí v případě, že je zařízeí součástí orgaizace zaměstavatele ebo jde o zaměstavatele bez práví subjektivity s charakterem právických osob. U ostatích zaměstavatelů bude vyplě prázdým řetězcem. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 0 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Specifické číselíky hodot. Tyto vytvoří přísluší zaměstavatelé, kteří uvedeá zařízeí řídí. 14

15 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0114 PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ PŘEPOČTENÝ PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ PŘEPOČTENÝ Průměrý přepočteý evidečí počet zaměstaců zaměstavatele zahrující všechy stálé i dočasé zaměstace (bez ohledu a státí příslušost), kteří jsou ke zpravodajské jedotce v pracovím poměru ve sledovaém období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

16 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB EVIDENČNÍ POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ FYZICKÝCH OSOB Evidečí počet zaměstaců zaměstavatele daý počtem zaměstaých fyzických osob k posledímu di sledovaého období. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

17 AA0116 POČET ZAMĚSTNANCŮ ROZPOČTOVANÝ SYNONYMUM POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ ROZPOČTOVANÝ Počet zaměstaců zaměstavatele staoveý daému zaměstavateli platým useseím vlády, příslušým územě samosprávým celkem ebo zřizovatelem. Pokud zaměstavatel eí rozpočtová závazě, uvede se orietačí údaj. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko o státím rozpočtu pro příslušý rok. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

18 AA0118 PLATY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ VČETNĚ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců zaměstavatele včetě mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

19 AA0119 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE NA PLATY CELKEM Celková výše prostředků zúčtovaých k výplatě a platy zaměstaců za zaměstavatele z mimorozpočtových zdrojů v Kč za sledovaého období. Za mimorozpočtové zdroje se považují prostředky vlastích fodů, prostředky z hospodářské ebo jié čiosti, peěžité prostředky ze zahraičí, peěžité dary od fyzických a právických osob. V případě, že zaměstavatel použije i refudovaé částky a platy zaměstaců, za období, kdy tito zaměstaci byli u í zahruti do evidečího počtu, zahre se tato částka od začátku kaledářího roku do koce sledovaého období v Kč do celková výše. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

20 AA0123 OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ SYNONYMUM OBJEM PROSTŘEDKŮ NA SLUŽEBNÍ PŘÍJMY PŘÍSLUŠNÍKŮ Objem prostředků a platy schváleý zaměstavateli státím rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiým orgáem. U zaměstavatele usměrňujícího platy zaměstaců limitem je uvedea celoročí výše limitu v Kč po posledí úpravě. U zaměstavatele, kterému eí limit staove závazě je uvedea výše orietačího limitu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změě ěkterých souvisejících zákoů (rozpočtová pravidla), záko č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

21 AA0125 ZAMĚSTNANEC VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Pracově práví vztah zaměstace k výkou fukcí ve státí správě. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 0, 1, 2 0. ezjištěo 1. pracově práví vztah zaměstace spadá do výkou fukcí ve státí správě 2. pracově práví vztah zaměstace espadá do výkou fukcí ve státí správě 21

22 AA0126 FYZICKÁ OSOBA KÓD Jedozačý kód fyzické osoby (zaměstace) v rámci zaměstavatele. V případě, že jeda a táž osoba má u daého zaměstavatele více pracově právích vztahů, je pro všechy pracově práví vztahy pro daou osobu kód totožý. Kód osoby přidělí určeý zaměstaec zaměstavatele tak, aby pouze pověřeí zaměstaci (apř. mzdová účetí) daé orgaizace byli schopi idetifikovat, o kterou osobu se jedá v případě dohledáváí chybových stavů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, záko č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů a o změě ěkterých zákoů. kód abecedě-číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 10 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 x PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 22

23 AA0127 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÁ TŘÍDA ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ TŘÍDA PŘÍSLUŠNÍKA Platová třída, do které je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu. Pro zaměstaec odměňovaý smluvím platem se uvede ula. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 223/2010 Sb. o katalogu prací vojáků z povoláí, ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) 23

24 AA0128 SYNONYMUM SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA KATEGORIE PREZENTACE PŘÍPUSTNÉ HODNOTY PLATOVÝ STUPEŇ ZAMĚSTNANCE TARIFNÍ STUPEŇ PŘÍSLUŠNÍKA Platový stupeň, do kterého je zaměstaec zařaze k posledímu di sledovaého období resp.. ke di ukočeí pracověprávího vztahu podle stupice platových tarifů uvedeých v jedotlivých ařízeích vlády. U zaměstaců, kterým zaměstavatel určil platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů, staoveých pro ejižší a ejvyšší platový stupeň příslušé platové třídy, bude platový stupeň vyplě ulou. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. příslušý odpovědý útvar (zaměstavatele) zakový řetězec kód číslicové zaky 0 99 (v závislosti a typu IS) Metodické pokyy pro ISP: Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 6 NV č. 564/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé v rámci rozpětí platové třídy podle 7 NV č. 565/2006 Sb. se uvádí 0 Pro zaměstace odměňovaé smluvím platem podle 122 odst. 2 zákoíku práce se uvádí 0 24

25 AA0129 DRUH PLATOVÉHO TARIFU - KÓD SYNONYMUM DRUH ZÁKLADNÍHO TARIFU - KÓD Kód skupiy zaměstaců podle čiostí, pro které jsou uplatěy zvýšeé platové tarify dle příslušých souvisejících právích předpisů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Nařízeí vlády č. 455/2013 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ISP 0. zaměstaci se eřídí NV č. 564/2006 Sb. (je KPR a oba parlamety), 1. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 1. NV č. 564/2006 Sb., 2. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 2. NV č. 564/2006 Sb., 3. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 3. NV č. 564/2006 Sb., 4. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 4. NV č. 564/2006 Sb., 5. zaměstaci áleží tarif podle 5, odst. 5. NV č. 564/2006 Sb., ISPVP 1. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 1. NV č. 565/2006 Sb., 2. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 2. NV č. 565/2006 Sb., 3. vojákovi áleží tarif podle 6, odst. 3. NV č. 565/2006 Sb. ISSPr 1. příslušíkovi áleží tarif, podle 1 NV č. 454/2012 Sb., 2. příslušíkovi áleží tarif, podle 2 NV č. 454/2012 Sb. ČÍSELNÍK viz přípusté hodoty 25

26 AA0130 DRUH PRÁVNÍHO VZTAHU - KÓD Kód druhu pracově právího vztahu zaměstace/příslušíka. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. kód číslicový zak MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 2 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 10, 72, pracoví poměr, je tolerováa i hodota 1, která byla kdysi používáa pro hlaví pracoví poměr, 72. služebí poměr podle zákoa č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, 73. služebí poměr podle zákoa č. 221/1999 Sb., o vojácích z povoláí. ČÍSELNÍK Druh pracově právího vztahu, viz přípusté hodoty 26

27 AA0131 TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA SYNONYMUM ZÁKLADNÍ DOBA SLUŽBY V TÝDNU Týdeí pracoví doba zaměstace k posledímu di sledovaého období resp. k datu výstupu. V případě, že se jedá o plý pracoví úvazek, bude týdeí pracoví dobou doba staoveá pro pracoviště zaměstace (apř , ebo hod.). V případě zkráceého úvazku bude dá týdeím pracovím úvazkem v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ZDROJ HODNOT ZE ZÁKONA příslušý odpovědý útvar úřadu reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

28 AA0132 ODPRACOVANÁ DOBA VČETNĚ PŘESČASOVÉ PRÁCE SYNONYMUM VYKONÁNA DOBA SLUŽBY VČETNĚ SLUŽBY PŘESČAS Odpracovaá doba zaměstace v hodiách jako kumulace za sledovaé období včetě všech přesčasů. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

29 AA0133 PRÁCE PŘESČAS SYNONY DOBA SLUŽBY PŘESČAS Délka výkou ařízeé přesčasové práce zaměstace v kumulaci za sledovaé období v hodiách. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

30 AA0134 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU CELKEM SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU CELKEM Celková eodpracovaá doba zaměstace s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

31 AA0135 NEODPRACOVANÁ DOBA S NÁHRADOU PLATU DOVOLENÁ SYNONYMUM NEODSLOUŽENÁ DOBA S POSKYTNUTÍM SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU DOVOLENÁ Celková eodpracovaá doba, kterou zaměstaec čerpal a řádou dovoleou s platem ebo áhradou platu v hodiách jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

32 AA0136 KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE PŘEPOČTENÝ SYNONYMUM KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU PŘÍSLUŠNÍKA PŘEPOČTENÝ Koeficiet průměrého evidečího stavu zaměstace přepočteý je poměré číslo, které vyjadřuje kolik dí ve sledovaém období byl zaměstaec v evidečím stavu. Je dá průměrem jedotlivých měsíčích přepočteých koeficietů zaměstace za sledovaé období, přičemž měsíčí koeficiet udává počet dí v daém měsíci, kdy byl zaměstaec v evidečím stavu, děleý počtem kaledářích dí v daém měsíci. Koeficiet se přepočítává a velikost úvazku zaměstace (vyjadřuje přepočteý stav). SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISY reálé číslo. PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 0 1 Metodické pokyy: Průměrý evidečí stav za sledovaé období je průměrem průměrých evidečích stavů za jedotlivé měsíce. Výpočet za měsíc provedete tak, že byl-li zaměstaec v evidečím stavu vezmete 1, ebyl-li vezmete 0, byl-li je část měsíce vezmete počet dí v evidečím stavu vyděleý počtem kaledářích dí v tomto měsíci. Výsledé číslo vyásobíte pracovím úvazkem to je jeho skutečou týdeí pracoví dobu vyděleou jeho plou týdeí pracoví dobou (obvykle 40). Příklady pro zpracováí za celý rok (pro zpracováí za pololetí je aalogické s tím, že měsíců je je 6): Pracoval-li zaměstaec celé sledovaé období a plý úvazek bude AA0136=1 Pracoval-li zaměstaec celé sledovaé období s 30 hodiovou týdeí pracoví dobou (6 hodi deě) bude AA0136=1*30/40=0.75 Pracoval-li zaměstaec půl sledovaého období a plý úvazek bude AA0136=0.5 Pracoval-li zaměstaec půl sledovaého období s 30 hodiovou týdeí pracoví dobou bude AA0136 průměr z 6 1*30/40=0.75 (když byl zaměstá) a 6 0 (když ebyl zaměstá) to je Pracoval-li zaměstaec půl roku s 30 hodiovou týdeí pracoví dobou, 2 měsíce a plý úvazek a 4 měsíce zaměstá ebyl bude AA0136 průměr z 6 1*30/40=0.75 (30 hod. úvazek), 2 1(plý úvazek) a 4 0 (ebyl zaměstá) to ( )/12 = 6.5/12 =

33 AA0137 KÓD EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE/PŘÍSLUŠNÍKA K POSLEDNÍMU DNI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ Kód evidečího stavu zaměstace vyjadřuje, zda zaměstaec je ebo eí k posledímu di sledovaého období v evidečím stavu.. kód číslicové zaky MAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 MINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOT 1 PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 1; 2 1. je v evidečím stavu 2. eí v evidečím stavu Metodické pokyy: V EVIDENČNÍM STAVU JSOU: - zaměstaci skutečě přítomí v práci i ti, kteří epracovali v důsledku prostojů, stávky, výluky; - zaměstaci a pracovích cestách, a placeé dovoleé a zotaveou, zaměstaci, kterým bylo poskytuto eplaceé volo ejvýše do 4 týdů, apod.; - zaměstaci, kteří se měli dostavit do práce, ale z jakéhokoliv důvodu epřišli (pro emoc bez ohledu a délku jejího trváí, v souvislosti s plěím státích a veřejých poviostí, ze závažých důvodů osobích, protože měli volý de ebo se edostavili do práce bez omluvy); - zaměstaci, kteří jsou a vojeském cvičeí ebo výjimečém vojeském cvičeí ( 12 zákoa č. 585/2004 Sb., braý záko); - osoby v pracovím poměru k agetuře práce se zahrují do evidečího počtu zaměstaců této agetury práce, i když jsou touto ageturou dočasě přidělei k výkou práce pro uživatele, kterým je jiá právická ebo fyzická osoba ( 66 zákoa č. 435/2004 Sb., o zaměstaosti); - zaměstaci uvolěí resp. dočasě přiděleí k výkou práce u jiého zaměstavatele, jestliže stálý zaměstavatel jim uhradil mzdu a tato mzda mu ebyla refudováa; zaměstavatel, pro ěhož byli zaměstaci uvolěí, je zahre do evidečího počtu v případě, že jim za vykoávaou práci vyplácí mzdu ebo ji refuduje; - zaměstaci, kteří dostali studijí volo za účelem zvýšeí své kvalifikace, popř. ke složeí zkoušek podle příslušých předpisů; - zaměstaci, kteří epracují a pracovištích zaměstavatele, ale podle podmíek dohodutých v pracoví smlouvě pro ěho vykoávají sjedaé práce v pracoví době, kterou si sami rozvrhují (apř. práce a dálku, práce doma apod. v souladu s 317 zákoa č. 262/2006 Sb., zákoík práce - dále je ZP); - zaměstaci přijatí a zkušebí dobu, a to od prvího de, kdy se dostavili do práce; - osoby a rodičovské dovoleé, které současě vykoávají práci v pracovím poměru, se zahrují do evidečího počtu zaměstaců toho zaměstavatele, pro kterého práci vykoávají (ovela zákoa č. 117/1995 Sb., o státí sociálí podpoře, umožňuje od osobám a rodičovské dovoleé provozovat výdělečou čiost bez omezeí výší příjmu). Zaměstaci s kratší pracoví dobou ( 80 zákoíku práce) se zahrují do evidečího počtu zaměstaců po dobu trváí jejich pracovího poměru k zaměstavateli každodeě, a to i tehdy, kdy jejich pracoví doba eí rozvržea a všechy pracoví dy ( 83 zákoíku práce). Obdobě se každodeě zahrují do evidečího počtu zaměstaci, kteří jsou v pracovím poměru k zaměstavateli a vykoávají práci je příležitostě a výzvu a podle potřeb zaměstavatele. Pokud však zaměstaci eí přidělea práce po souvislou dobu delší ež 4 týdy, ezahre se po tuto dobu do evidečího počtu zaměstaců. V EVIDENČNÍM STAVU NEJSOU: - žey (zaměstakyě) a mateřské dovoleé; jde o žey a mateřské dovoleé v trváí 28 týdů, resp. jde - li o žey, které porodily zároveň 2 ebo více dětí, v trváí 37 týdů ( 195, odst. 1 ZP), evet. a kratší dobu ( 195, odst. 3 až 5, 197 a 198 ZP); - osoby (zaměstakyě a zaměstaci) a rodičovské dovoleé (pokud současě evykoávají práci v pracovím poměru - viz výše bod 11); jde o osoby, jimž byla poskytuta rodičovská dovoleá k prohloubeí péče o dítě až do tří let věku dítěte ( 196 ZP); - zaměstaci uvolěí resp. dočasě přiděleí k výkou práce u jiého zaměstavatele (či uvolěí k výkou veřejé fukce) v případě, že jim původí zaměstavatel za vykoaou práci buď eposkytuje mzdu ebo áhradu mzdy ebo jsou mu tato plěí refudováa; - čleové zastupitelstev územích samosprávých celků (uvolěí i euvolěí); - zaměstaci vyslaí do škol, kurzů, zařazeí do vědecké výchovy, zaměstaci ve vyšetřovací vazbě apod., jimž zaměstavatel eposkytuje mzdu; - zaměstaci, kteří opustili práci bez souhlasu zaměstavatele a bez řádého skočeí pracovího (služebího, čleského) poměru v případě, že jejich epřítomost přesáhla 4 týdy. Zaměstaec, který opustil zaměstáí, se pak vyjme z evidečího počtu zpětě ode de, kdy se poprvé edostavil do práce; - zaměstaci, kterým bylo poskytuto eplaceé volo bez áhrady mzdy v rozsahu delším ež 4 týdy, a to ode de ástupu tohoto vola; - zaměstaci, kteří ejsou v pracovím (služebím, čleském) poměru k zaměstavateli, ale vykoávají pro zaměstavatele práce bez ohledu a to, zda zaměstavatel tyto práce řídí ebo zabezpečuje pracovími prostředky (apř. soudci, žáci (uči) a studeti vykoávající odborý výcvik podle školských předpisů, osoby pracující podle dohod o pracích koaých mimo pracoví poměr, osoby dočasě přiděleé k výkou práce prostředictvím zprostředkovatelských agetur práce, osoby z ápravě výchových zařízeí, cizici pracující pro zaměstavatele a základě smlouvy se zprostředkovatelem se sídlem ebo bydlištěm v zahraičí, cizí státí příslušíci pracující jako experti v zahraičích firmách, aj.) 33

34 AA0138 PLATOVÝ TARIF PŘIZNANÝ ZÁKLADNÍ TARIF PŘIZNANÝ Výše přizaého tarifího platu zaměstaci v Kč k posledímu di sledovaého období resp. k datu výstupu podle platé stupice platových tarifů uvedeé v jedotlivých ařízeích vlády. V případě zkráceého úvazku eí výše přizaého tarifu přepočítáváa. V případě, že zaměstaci přísluší platový tarif zvýšeý, bude uvedea výše tohoto přizaého zvýšeého platového tarifu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY ČÍSELNÍK Podle platých ařízeí vlády. SPRÁVCE ČÍSELNÍKU Miisterstvo práce a sociálích věcí 34

35 AA0139 PŘÍPLATEK OSOBNÍ PŘIZNANÝ Výše skutečě přizaého osobího příplatku zaměstaci v Kč k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu v Kč. V případě zkráceého úvazku eí výše příplatku osobího přizaého přepočítáváa. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

36 AA0140 PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ PŘIZNANÝ Výše skutečě přizaého příplatku za vedeí zaměstaci v Kč k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu v Kč. V případě zkráceého úvazku eí výše příplatku za vedeí přizaého přepočítáváa. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

37 AA0141 PŘÍPLATEK ZA ZASTUPOVÁNÍ PŘIZNANÝ Výše skutečě přizaého příplatku za zastupováí zaměstaci v Kč k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu v Kč.. V případě zkráceého úvazku eí výše příplatku za zastupováí přizaého přepočítáváa. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

38 AA0142 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PŘÍPLATKY ZVLÁŠTNÍ PŘIZNANÉ CELKEM Součet všech skutečě přizaých zvláštích příplatků zaměstaci v Kč k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu v Kč. V případě zkráceého úvazku eí výše příplatku zvláštích přizaých přepočítáváa. Nevztahuje se ke zvláštím příplatkům v cizích měách. Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

39 AA0143 PŘÍPLATEK HODNOSTNÍ PŘIZNANÝ Výše skutečě přizaého hodostího příplatku zaměstaci ozbrojeých sil, bezpečostích sborů a služeb, orgáů celí správy, příslušíka sboru požárí ochray a ěkterých dalších orgaizací v Kč k posledímu di sledovaého období resp. ke di ukočeí pracověprávího vztahu v Kč.. V případě zkráceého úvazku eí výše příplatku hodostího přizaého přepočítáváa. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

40 AA0144 CELKOVÝ PLAT ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ SYNONYMUM CELKOVÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celkový plat zaměstace zúčtovaý k výplatě jsou celková peěžitá plěí poskytovaá zaměstavatelem zaměstacům v evidečím stavu. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Metodické pokyy: ISP dílčí složky jsou AA0145, AA0147, AA0148, AA0162, AA0150, AA0157, AA0163, AA0161 a AA0158. ISPVP dílčí složky jsou AA0145, AA0146, AA0147, AA0148, AA0160, AA0162, AA0150, AA0157, AA0163, AA0161 a AA0158. ISSPr dílčí složky jsou AA0145, AA0147, AA0148, AA0160, AA0162, AA0150, AA0157, AA0163, AA0161 a AA

41 AA0145 PLATOVÝ TARIF ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ SYNONYMUM ZÁKLADNÍ TARIF ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Platové tarify zúčtovaé k výplatě zaměstaci v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 123, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 4, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 114, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

42 AA0146 PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE SVÁTEK ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celková částka zúčtovaá k výplatě zaměstaci za práci ve svátek v Kč za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, 135 záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, 14. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

43 SYNONYMUM AA0147 PLAT ZA PRÁCI PŘESČAS ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM ZA SLUŽBU PŘESČAS ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celková částka zúčtovaá k výplatě zaměstaci za práci přesčas odpovídající části platového tarifu, osobího a zvláštího příplatku bez příplatku za práci přesčas v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 127, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 10, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 125. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

44 SYNONYMUM AA0148 PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM ZA DOBU, KDY NELZE VYKONÁVAT SLUŽBU Celková částka doplatku zúčtovaého k výplatě zaměstaci ad původí výdělek v Kč v případě, že zaměstaec byl převede a jiou práci, přelože ebo dočasě přiděle jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 139, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 15, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 124. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

45 AA0150 PŘÍPLATKY CELKEM ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ Celková částka všech příplatků zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Metodické pokyy: ISP dílčí složky jsou AA0146,AA0151, AA0153, AA0154, AA0156, AA0239, AA0240, AA0603, AA1596, AA1597, AA1592, AA1593. Nově tam je i příplatek a práci ve svátek a všechy ově vykazovaé příplatky ISPVP dílčí složky jsou AA0151, AA0152, AA0153, AA0154, AA0155, AA0156, AA0239, AA0240. ISSPr dílčí složky jsou AA0151, AA0153, AA0154, AA0156, AA

46 AA0151 PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celková částka příplatků za vedeí zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 124, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 5, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 118, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

47 AA0152 PŘÍPLATEK ZA ZASTUPOVÁNÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJEM PŘI ZASTUPOVÁNÍ NA JINÉM SLUŽEBNÍM MÍSTĚ Celková částka příplatků/služebího příjmu za zastupováí zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 6, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 124. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

48 AA0153 PŘÍPLATEK OSOBNÍ ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celková částka osobího příplatku zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 131, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 12, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 122, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

49 AA0154 PŘÍPLATKY ZVLÁŠTNÍ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ Celková částka zvláštích příplatků zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 129 a 133, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 11, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 120, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

50 AA0155 PŘÍPLATKY HODNOSTNÍ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ Celková částka hodostích příplatků zúčtovaá k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 9. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

51 AA0156 PŘÍPLATKY OSTATNÍ ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ Celková částka příplatků jide euvedeých zúčtovaých k výplatě zaměstaci v Kč jako kumulace za sledovaé období. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 454/2012 Sb. kterým se staoví stupice základích tarifů pro příslušíky bezpečostích sborů, ařízeí vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstaců ve veřejých službách a správě, ařízeí vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povoláí, ařízeí vlády č. 567/2006 Sb. o miimálí mzdě, o ejižších úrovích zaručeé mzdy, o vymezeí ztížeého pracovího prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztížeém pracovím prostředí. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Metodické pokyy: V současosti žádý jiý příplatek eexistuje. Musí být ula. 51

52 AA0157 ODMĚNY A CÍLOVÉ ODMĚNY ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ Celková částka odmě z prostředků a platy zúčtovaá k výplatě zaměstaci v kumulaci za sledovaé období v Kč. Pro ISP sem patří odměy podle 134 a podle 224 zákoíku práce i cílové odměy podle 134a SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce 134, 134a 224, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech 13, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů 123. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

53 AA0158 NÁHRADY PLATU CELKEM ZÚČTOVANÉ K VÝPLATĚ SYNONYMUM SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH ZÚČTOVANÝ K VÝPLATĚ Celková částka áhrad platu/služebího příjmu ve zvláštích případech zúčtovaá k výplatě zaměstaci (áhrady za dovoleou, při překážkách v práci, atd.) v kumulaci za sledovaé období v Kč. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Záko č. 262/2006 Sb., zákoík práce, záko č. 143/1992 Sb., o platu a odměě za pracoví pohotovost v rozpočtových a v ěkterých dalších orgaizacích a orgáech, záko č. 361/2003 Sb., o služebím poměru příslušíků bezpečostích sborů. celé číslo PŘÍPUSTNÉ HODNOTY Metodické pokyy: Náhrada platu při dočasé pracoví eschoposti (karatéě) podle 192 zákoíku práce eí součást platu a proto se evykazuje. ISSPr dílčí složky jsou AA0152, AA0159, AA0710, AA0711, AA0712, AA0713, AA0714, AA

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012

Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012 Ceník služeb společnosti ASPone, s.r.o. platný od 1.1.2012 (Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH) ASPone, s.r.o. Pod Šternberkem 306 763 02 Zlín IČ: 28274326 DIČ: CZ28274326 Telefon: +420 576 510 055

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více