VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 6 3. Památková péče 7 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 32 k informacím v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice Redakce: Mgr. Martin Gaži Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2008 přinesl podobně jako rok předcházející personální a organizační změny ve vedení ústředního pracoviště NPÚ. I při těchto změnách bylo ale možné soustředit se ve větší míře než v minulých letech na pozitivní práci a naplňování krátkodobých i dlouhodobých cílů územního pracoviště. Naše organizace pracovala i nadále v provizorní organizační struktuře, neboť z řady důvodů, které jsou mimo vliv územního pracoviště, se nepodařilo vytvořit a schválit hlavní organizační řád NPÚ a na něj navazující organizační řády územních pracovišť. V roce 2007 navržené provizorní schéma naší organizace se třemi základními sekcemi provozně ekonomickou, památkové péče a správy objektů se ale ukázalo jako plně funkční a vyhovující organizačním a řídícím potřebám. Hlavní úkoly územního pracoviště jsou vyjádřeny mottem sdílení zkušeností, vědomostí a zážitků v oblasti kulturního dědictví. Nutno dodat, že je co sdílet. Národní památkový ústav pracuje v oblastech výkonu památkové péče i správy památkových objektů se skutečným kulturním pokladem. Při tomto vědomí územní pracoviště rozvíjelo v roce 2008 řadu důležitých aktivit. V oblasti vědy a výzkumu pokračovalo v naplňování plánu vědeckých konferencí a ediční činnosti. Na zámku Hluboká proběhlo kolokvium s názvem Domy plné umění zámek, rezidence, sbírka, a úspěšně pokračovalo naplňování programu ediční činnosti. Územní pracoviště vydalo knihu Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii v ediční řadě Collectiones a prvním svazkem publikace Památky jižních Čech otevřelo ediční řadu Miscellanea. Výrazně také pokročila příprava prvního svazku edice Monumenta, dvojdílné reprezentativní monografie o božích mukách v jižních Čechách. Pokračoval posluchačsky úspěšný veřejný přednáškový cyklus, dále se rozvíjela práce na didaktických programech, zaměřených především na děti a mládež, a již standardní, ale velmi důležitou aktivitou územního pracoviště je výuka památkové péče na Jihočeské univerzitě. Pracovníci v úseku výkonu památkové péče zpracovali během roku vlastníkům památek a státní správě téměř pět tisíc vyjádření k péči o památky. V roce 2008 pokračovalo doplňování a upřesňování evidence a dokumentace více než prohlášených nemovitých památek, ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým pokračovala dokumentace církevního mobiliáře v rámci systému ISO. Pokračovalo se v odborné katalogizaci historických zámeckých knihoven na spravovaných objektech a probíhala celá řada dalších odborných činností. V roce 2008 navštívilo památky ve správě jihočeského pracoviště NPÚ přes jeden milion platících návštěvníků. Zvládnutí tohoto množství návštěvníků při dodržování všech bezpečnostních a památkových standardů bylo možné pouze při maximálním pracovním nasazení zaměstnanců naší organizace. Přitom se dále usiluje o zkvalitnění a rozšíření nabídky prohlídek a dalších aktivit na spravovaných památkách. Jednou z priorit je postupné restaurování renesanční vily Kratochvíle. Letohrádek zůstává i během prací veřejně přístupný, což se pozitivně projevuje ve zvýšeném zájmu návštěvníků. Další prioritou je realizace projektu hradního muzea v Českém Krumlově. V letošním roce územní pracoviště získalo na tento projekt finanční grant z takzvaných Norských fondů ve výši cca 40 milionů korun a vybudování muzea je naplánováno do konce roku Muzeum bude provozováno celoročně, čímž NPÚ vychází vstříc dlouhodobému zájmu návštěvníků města, místní samosprávy a subjektů v cestovním ruchu o prodloužení návštěvní sezony a oživení lokality i v zimních měsících. Obdobně vstřícně postupoval NPÚ na zámku Hluboká, kde v letošním roce vybudoval nákladem cca 3,5 milionů korun zimní prohlídkovou trasu. Její otevření proběhlo v listopadu 2008 a NPÚ tak zahájil historicky první zimní sezonu na spravovaných objektech. Další celoroční prohlídková trasa se připravuje na hradě Rožmberk a nové prohlídkové trasy vznikají na zámcích Červená Lhota a Třeboň. Jejich otevření se plánuje v roce Kvalita péče o památky ve správě našeho pracoviště se letos dočkala výjimečného ocenění ve formě ceny Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra. Cena byla udělena za restaurování fasády Horního hradu v Českém Krumlově. Za zcela zásadní počin roku 2008 považuji zprovoznění nových webových stran územního pracoviště a pracujeme na tom, aby se tento web stal skutečným komunikačním svorníkem a vstupním portálem do světa památkové péče na jihu Čech. Desetitisíce návštěvníků webu v prvním půlroce provozu naznačují, že v této oblasti jdeme správným směrem. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za obětavou spolupráci při naplňování ne vždy jednoduchých záměrů. Mgr. Petr Pavelec, ředitel 3

4

5 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR čj /2002. Bankovní spojení: ČSOB č. ú /0300 IČO: DIČ: CZ Ředitelství a ekonomický úsek Přemysla Otakara II České Budějovice Tel.: GSM: Fax: Odborné úseky Senovážné náměstí České Budějovice Tel.: GSM: Fax: Internetová prezentace: ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR Vedoucí pracovníci funkce telefon mobil Mgr. Petr Pavelec ředitel / Ing. Zdeňka Škabroudová náměstkyně pro provoz a ekonomiku /37, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. náměstek pro výkon památkové péče (územní konzervátor) / PhDr. Zdeněk Troup náměstek pro správu památkových objektů (hlavní kastelán); vedoucí správy kláštera Zlatá Koruna Hana Rachačová vedoucí oddělení účetní evidence a rozpočtu /36 Ing. Ivana Pilná vedoucí oddělení práce a mezd /28 Jiří Ašenbryl vedoucí provozního oddělení / Ing. arch. Naděžda Pálková vedoucí odboru stavebních památek a památkových území / Ing. arch. Václav Bouška vedoucí oddělení územního plánování / Ing. Prokeš Bohuslav vedoucí oddělení stavebních památek / Ing. Danuše Thimová vedoucí oddělení lidové architektury a specifických druhů / nemovitých památek Mgr. Martin Gaži vedoucí umělecko-historického oddělení / Mgr. Mája Havlová vedoucí oddělení správy, prezentace a koordinace provozu / památkových objektů Josef Masaryk vedoucí oddělení údržby a obnovy památkových objektů Ing. Daniel Šnejd vedoucí odboru památkových průzkumů a monitoringu památek / světového dědictví Ing. Marie Pavlátová vedoucí oddělení krajiny, historických zahrad a parků / PhDr. Pavel Hájek vedoucí odboru evidence a dokumentace / PhDr. Zdeňka Prokopová vedoucí oddělení informačních fondů / Mgr. Jiří Havlice vedoucí oddělení archeologických památek / PhDr. Tomáš Horyna vedoucí správy SZ Červená Lhota PhDr. Pavel Slavko vedoucí správy SHZ Český Krumlov PhDr. Jana Bisová vedoucí správy SZ Dačice Ing. Miroslav Pavlíček vedoucí správy SZ Hluboká PhDr. Václav Bis vedoucí správy SHZ Jindřichův Hradec Mgr. Vojtěch Troup vedoucí správy SZ Kratochvíle Jiřina Mládková vedoucí správy SH Landštejn

6 Vedoucí pracovníci funkce telefon mobil Mgr. Jan Smolík vedoucí správy SH Nové Hrady Mgr. Andrea Čekanová vedoucí správy SH Rožmberk Ing. Pavel Hofman vedoucí správy SZ Třeboň Aleš Kadlčák vedoucí správy SH Zvíkov Průměrný věk pracovníků NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích je 42,5 roku. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % muži % ženy základní ,51 7,69 vyučen ,77 10,26 střední odborné ,00 0,51 úplné střední ,03 9,23 úplné střední odborné ,23 20,00 vyšší odborné ,00 0,51 vysokoškolské ,38 14,87 celkem ,92 63,07 VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 20 odchody 14 doba trvání počet % do 5 let 68 34,87 do 10 let 32 16,41 do 15 let 32 16,41 do 20 let 28 14,36 nad 20 let 35 17,95 celkem ,00 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční plat Kč Poradní orgán ředitele: Památková rada NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Krajské středisko pro věci státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích bylo zřízeno radou Krajského národního výboru v Českých Budějovicích roku 1958, Památkový ústav v Českých Budějovicích na ně navázal rozhodnutím Ministerstva kultury ČR od Rozhodnutím zřizovatele došlo ke sloučení samostatně působících památkových ústavů k , od té doby platí pojmenování NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. 6

7 Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu je odbornou institucí, která se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území Jihočeského kraje. V jeho spádovém území se nachází nemovitých památek, movitých památek, 24 památkových rezervací a 85 památkových zón. NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích kontinuálně odborně spolupracuje jak s Ministerstvem kultury ČR, tak se samosprávami, které zřizují výkonné orgány památkové péče, a dalšími odbornými organizacemi. Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích jsou členy následujících poradních orgánů, komisí a rad mimo rámec územního pracoviště: Komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem (Mgr. Pavelec) Komise MK ČR pro zapisování kulturních památek (Mgr. Gaži) Komise MK ČR pro restaurování (Mgr. Cichrová) Komise Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR (Mgr. Geršlová) Hlavní inventarizační komise NPÚ (Ing. Škabroudová) Komise pro posuzování a poskytování dotací na výkupy NPÚ (PhDr. Ourodová) Komise generálního ředitele NPÚ pro archeologii (Mgr. Havlice) Ústřední ediční rada NPÚ (Mgr. Gaži) Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče (Mgr. Gaži) Dozorčí rada Nadace barokního divadla v Českém Krumlově (Mgr. Pavelec) Správní rada společnosti Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel o. p. s. v Jindřichově Hradci (Mgr. Pavelec) Památková komise Magistrátu města České Budějovice (Mgr. Pavelec) Hodnotící komise Nadace VIA (PhDr. Hájek) Steering group Holašovice (Ing. arch. Špinarová) Redakční rada Jihočeského sborníku historického (PhDr. Prokopová) Komise pro grant pověřených obcí (Ing. arch. Bouška) Komise pro regeneraci MPR Český Krumlov (Ing. Prokeš) Komise pro regeneraci MPR Tábor (Ing. Kohoutek) Komise pro regeneraci MPR Třeboň (Ing. arch. Pálková, Ing. arch. Vinařová) Komise pro regeneraci MPR Jindřichův Hradec (Ing. arch. Bouška) Komise pro regeneraci MPR Slavonice (Ing. Novotná) Komise pro regeneraci MPZ Nová Bystřice (Ing. arch. Bouška) Komise pro regeneraci MPZ Kaplice (Ing. arch. Eliášová) Komise pro regeneraci MPZ Soběslav (Ing. Kohoutek) Komise pro regeneraci MPZ Bechyně (Ing. Kohoutek) Komise pro regeneraci MPZ Dačice (Ing. Novotná) Komise pro regeneraci MPZ Písek (Ing. Thimová) Komise pro regeneraci MPZ Trhové Sviny (Ing. arch. Vinařová) 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE Mezi základní činnosti odborných pracovníků NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích náleží poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky, a zejména pak zpracovávání odborných vyjádření pro potřeby provádění obnovy kulturních památek, které jsou podkladem rozhodnutí výkonných orgánů památkové péče. V tomto směru je nutná úzká spolupráce s Jihočeským krajem, vlastníky, investory a obcemi s rozšířenou působností. Neméně důležitou složkou této práce je vykonávání dohledu nad prováděním obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, a to s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR. S tím souvisí i účast odborných pracovníků na kontrolních dnech a poskytování konzultací v průběhu akcí. 7

8 SOUHRNNÝ PŘEHLED VŠECH ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ NPÚ ÚOP V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. České Budějovice Trhové Sviny Týn nad Vltavou Český Krumlov Kaplice Písek Milevsko Prachatice Vimperk Strakonice Vodňany Blatná Tábor Soběslav Jindřichův Hradec Dačice Třeboň Reakce na žádosti došlé od krajského úřadu, vlastníků, investorů a projektantů Celkem Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích též zajišťují koordinaci žádostí a jejich hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny Program restaurování movitých kulturních památek Program podpory záchranných archeologických výzkumů 225 Celkem

9 HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Poř. Obec, kat. území Okres Název památky Přidělená dotace číslo MK ČR v tis. Kč 296 Borovany České Budějovice zámek čp Čakov České Budějovice areál kostela sv. Linharta Čakov České Budějovice areál kostela sv. Linharta Dolní Bukovsko České Budějovice kostel Narození Panny Marie Dolní Bukovsko České Budějovice venkovská usedlost čp. 8 ve Hvozdně Dolní Bukovsko České Budějovice kostel Narození Panny Marie Doudleby České Budějovice dům čp Holašovice České Budějovice venkovská usedlost čp Mladošovice České Budějovice kostel sv. Bartoloměje Radošovice České Budějovice zemědělská usedlost čp Římov České Budějovice cyklus 25 zastavení Římovských pašijí Římov České Budějovice kostel sv. Ducha a Santa Casa Střížov České Budějovice kostela sv. Martina Svatý Jan nad Malší České Budějovice kostel sv. Jana Nepomuckého Ševětín České Budějovice kostel sv. Mikuláše 70 5 Hodňov Český Krumlov kostel Nejsvětější Trojice Horní Planá Český Krumlov kostel sv. Markéty Mojné Český Krumlov kostel sv. Magdaleny Pohorská Ves Český Krumlov kostel sv. Linharta Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov dům čp Rožmitál na Šumavě Český Krumlov kostel sv. Šimona a Judy Rožmitál na Šumavě Český Krumlov kostel sv. Šimona a Judy Svéraz Český Krumlov fara čp Světlík Český Krumlov venkovská usedlost čp Blažejov Jindřichův Hradec kostel sv. Alžběty Dešná Jindřichův Hradec kostel sv. Jana Křtitele Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec dům čp. 115 a Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec areál kostela sv. Václava Kunžak Jindřichův Hradec areál fary čp Novosedly nad Nežárkou Jindřichův Hradec kostel Zasnoubení Panny Marie Slavonice Jindřichův Hradec kaple Dobrá Voda na p. č Staré Hobzí Jindřichův Hradec bývalý mlýn čp Suchdol nad Lužnicí Jindřichův Hradec kostel sv. Mikuláše Třeboň Jindřichův Hradec zemědělská usedlost čp Třeboň Jindřichův Hradec klášter augustiniánů Velký Pěčín Jindřichův Hradec židovský hřbitov Cerhonice Písek areál zámku čp Lety Písek bývalý schwarzenberský dvůr čp Milevsko Písek dům čp Něžovice Písek zámek Jenišovice čp Protivín Písek kostel sv. Václava Týnice Písek zemědělská usedlost čp Vlastec Písek areál zámku Červený Újezdec čp Drslavice Prachatice tvrz čp Dub Prachatice areál zámku čp

10 Poř. Obec, kat. území Okres Název památky Přidělená dotace číslo MK ČR v tis. Kč 299 Dub Prachatice areál zámku čp Hracholusky Prachatice zemědělská usedlost čp Němčice Prachatice kostel sv. Mikuláše Poděřiště Prachatice venkovská usedlost čp Řepešín Prachatice zemědělská usedlost čp Smrčná Prachatice areál tvrze čp Stachy Prachatice královácký dvorec čp Žernovice Prachatice venkovská usedlost čp Bavorov Strakonice zřícenina hradu Helfenburk Cehnice Strakonice bývalá tvrz čp Čepřovice Strakonice bývalá tvrz čp Drahonice Strakonice dům čp Jinín Strakonice zemědělská usedlost čp Jinín Strakonice kostel Nanebevzetí Panny Marie Kadov Strakonice tvrz p. p. č Kadov Strakonice kostel sv. Václava Lnáře Strakonice areál kostela sv. Mikuláše Pole Strakonice areál zámku čp Radošovice Strakonice zemědělská usedlost čp Strakonice Strakonice dům čp Borkovice Tábor areál usedlosti čp Dražice Tábor kostel sv. Jana Křtitele Hlasivo Tábor zemědělská usedlost čp Janov u Mladá Vožice Tábor kostel Všech Svatých Jistebnice Tábor areál zámku čp Měšice Tábor zámek čp Mladá Vožice Tábor kaple Nanebevzetí Panny Marie Radenín Tábor kostel sv. Markéty Veselí nad Lužnicí Tábor Stará radnice čp Vimperk Vimperk hotel Zlatá hvězda čp Celkem PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Bavorov kostel Nanebevzetí Panny Marie restaurování nástěnných maleb v presbyteriu, oprava vitráží a kamenných prvků, zednické a další související práce 500 Bechyně kostel Nanebevzetí Panny Marie komplexní odvlhčení a izolace zdiva kostela a další související práce 550 České Budějovice kostel Obětování Panny Marie oprava krovu a výměna střešního pláště (doplnění zdiva říms, konstrukce tesařské, klempířské, výměna střešní krytiny a další související práce) 900 Český Krumlov bývalý klášter minoritů (Latrán) obnova fasád objektu kláštera včetně plastických prvků a další s tím související práce Český Krumlov bývalý klášter klarisek 3. etapa opravy krovu a střešního pláště kláštera od vazby 14 po vazbu 31 včetně (zděné konstrukce vikýře, komíny, římsy; úpravy povrchů vnitřní a vnější, podlahové konstrukce včetně cihelné dlažby, sanační práce, izolace, konstrukce tesařské a klempířské, výměna střešní krytiny, a s tím související práce) 650 Český Krumlov Kvítkův dvůr oprava fasády hrázděného zdiva a sanace objektu s malovaným sálem (fasáda: impregnace dřevěných prvků, doplnění konstrukcí hrázděného zdiva, zateplení ocelových nosníků, opravy říms včetně omítky; sanace: zemní práce, drenáž; a s tím související práce) Dolní Dvořiště kostel sv. Jiljí oprava krovu a střešního pláště presbyteria (konstrukce tesařské, klempířské, oprava a doplnění střešní krytiny a další související práce)

11 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Doudleby kostel sv. Vincence obnova fasády věže a dokončení opravy krovu a střešního pláště presbyteria (sanace, oprava omítek, zednické práce, konstrukce tesařské, klempířské a další související práce) 500 Dub zámek obnova zámku (oprava Z části střechy konstrukce klempířské, výměna střešní krytiny bobrovka ; obnova interiéru 1. patra oprava 2 ks oken a 1 ks dveří, oprava části dřevěné stropní konstrukce včetně podlahy, části vnitřních omítek; a s tím související práce) 500 Chvalšiny zámek Červený Dvůr (pavilon C) obnova části střechy pavilonu C (konstrukce tesařské, klempířské a truhlářské, výměna střešní krytiny, nátěry a s tím související práce) 450 Kestřany Horní tvrz a zámek oprava mostu tvrze (zemní práce, základy, opravy a doplnění kamenného zdiva včetně úpravy povrchů, konstrukce komunikace včetně zádlažby a s tím související práce), oprava zdi s baštou u zámku (zemní práce, základy, opravy a doplnění zdiva, statické zajištění, krytina opěrné zdi z bobrovek a s tím související práce) a I. etapa opravy a restaurování výmalby a omítkových vrstev v palácovém traktu tvrze místnost č. 4 a výklenek u okna č. 1 (a s tím související práce) 700 Milevsko kostel sv. Jiljí oprava krovu a střešního pláště (konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické, oprava střešní krytiny a s tím související práce) Omlenice kostel sv. Jana Nepomuckého obnova kostela (obnova střechy lodě kostela: konstrukce tesařské a klempířské, výměna střešní krytiny přírodní břidlice, nátěry; úpravy povrchů vnějších omítek věže kostela, a další s tím související práce) Opařany kostel sv. Františka Xaverského oprava a restaurování nástěnných maleb v interiéru 990 Peč-Lidéřovice kostel sv. Linharta v Lidéřovicích obnova interiéru restaurování (ošetření, separace a zakrytí nálezů výzdoby) a oprava omítek (zednické práce, tesařské konstrukce a další související práce) 510 Radomyšl kostel sv. Martina oprava krovu a výměna střešního pláště (sanace, konstrukce tesařské, klempířské, výměna střešní krytiny, zednické a další související práce) Radvanov zámek s hospodářským dvorem obnova objektu špýcharu (zemní práce, zpevnění základů, odvlhčení objektu drenáž a izolace, opravy zděných konstrukcí nosné zdivo, komín a štít, oprava střechy konstrukce tesařské včetně impregnace, položení střešní krytiny bobrovka, klempířské konstrukce a s tím související práce) 500 Slavonice městský hradební systém statické zajištění hradební zdi v lokalitě u Jemnické brány včetně SZ bastionu a další související práce Soběslav hrad statické zajištění objektu městského hradu (ŽB strop v 1. NP, statické zajištění trhlin, zafixování V části štítu, statické zajištění stropu nad 1. PP) a další související práce Strakonice hrad Strakonice kostel sv. Prokopa obnova krovů a střechy S a Z křídla objektu děkanství (konstrukce tesařské, nátěry sanace, a děkanství konstrukce klempířské, výměna střešní krytiny keramické prejzy a s tím související práce) Strakonice hrad (objekty Muzea středního obnova střechy objektu muzea (výměna střešní krytiny, omítky vnější, konstrukce Pootaví) klempířské a s tím související práce) 500 Tábor kostel Proměnění Páně oprava krovu, střechy, výměna střešní krytiny 900 Tábor-Klokoty poutní kostel Panny Marie oprava krovů a výměna střešního pláště na objektu rezidence (sanace, konstrukce tesařské, klempířské, výměna střešní krytiny a další související práce) Trhové Sviny radnice obnova střešní krytiny včetně konstrukce krovu objektu radnice a další související práce Vodice zámek obnova interiérů 1. patra zámku (konstrukce zděné, impregnace zdiva, omítky, konstrukce tesařské včetně impregnace stropy a podlahy a s tím související práce) 600 Vyšší Brod klášter ve Vyšším Brodě oprava krovu a výměna střešního pláště (konstrukce tesařské, klempířské a další související práce) Zlatá Koruna klášter Zlatá Koruna pokračující obnova restaurování fasád včetně vikýřů (oprava omítek, klempířské (kostel Nanebevzetí Panny Marie) konstrukce a další související práce) 500 Žár kostel Stětí sv. Jana Křtitele odvodnění objektu, oprava a sanace krovu, výměna střešní krytiny (konstrukce tesařské, v Žumberku klempířské, výměna střešní krytiny a další související práce) Český Krumlov SHZ (Horní hrad) obnova a konzervace části J a V průčelí Horního hradu (úpravy povrchů vnější včetně konzervace a stabilizace omítkových vrstev, tašková krytina; výplně otvorů dveře, okna; restaurátorské práce omítky, kamenné a kamenosochařské prvky a další s tím související práce) Český Krumlov SHZ (Latrán čp. 56) oprava krovu a střechy objektu Latrán čp. 56 (tesařské konstrukce, nová střešní krytina štípaný impregnovaný šindel, opravy komínových těles, konstrukce podlahy půdy včetně cihelné dlažby, klempířské prvky a s tím související práce) Český Krumlov SHZ (Latrán čp. 63) obnova vnějšího pláště objektu Latrán čp. 63 prachárna (fasáda: stabilizace a konzervace omítek a kamenného zdiva, restaurátorské práce; střecha: vikýře, výměna střešní krytiny bobrovka, oprava komínu; truhlářské prvky: okna a dveře a s tím související práce) Hluboká SZ Hluboká obnova fasád objektu bývalé zámecké jízdárny JZ průčelí (úpravy povrchů vnější omítky, nad Vltavou konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské dveřní stěna zdvojená s nadsvětlíkem a okna; konstrukce kamenické balkonu a s tím související práce) Netolice SZ Kratochvíle IV. a V. etapa obnovy a restaurování v interiéru vily místnosti v přízemí a v 1. patře (opravy vnitřních omítek včetně restaurátorské opravy omítek a maleb, restaurátorská oprava plastické štukové výzdoby, patek kleneb a krbu; podlahové konstrukce a podlahy z dlažeb, konstrukce truhlářské okna a dveře; restaurátorská oprava ostění dveří a kamenných prvků krbu a s tím související práce) Nové Hrady SH Nové Hrady statické zajištění a oprava zdiva hradebního příkopu, 3. etapa západní část (zemní práce, základy, trativody, zdivo nadzákladové z lomového kamene, opěrné zdi a s tím související práce) 600 Celkem

12 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2008 Lokalita MPR Památka Akce Dotace / MPZ v tis. Kč Bavorov MPZ dům čp. 12 obnova střechy a krovu (tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce), obnova fasády (oprava omítek, fasádní nátěr, výměna oken, repase dveří, klempířské konstrukce a další související práce) 450 Bechyně MPZ měšťanský dům čp. 69 v Dlouhé ulici nátěr fasády 20 Benešov MPZ kostel sv. Jakuba Staršího obnova fasády nad Černou 185 Blatná MPZ kostel Nanebevzetí Panny Marie oprava části prejzové střešní krytiny nad hlavní lodí kostela 50 Blatná MPZ budova ZŠ J. A. Komenského výměna oken za repliky 150 České Budějovice MPR bývalý dominikánský klášter čp. 149 restaurování nástěnných maleb a kamenných prvků východní a severní strany ambitu 330 České Budějovice MPR kostel Panny Marie Růžencové restaurování varhan, II. etapa 100 České Budějovice MPR Husův sbor CČSH čp restaurování varhan, I. etapa 100 České Budějovice MPR dům čp. 714 obnova střechy terasy a vnějšího točitého schodiště 20 České Budějovice MPR radnice čp. 1 a 2 restaurování nástropní malby v obřadní síni 260 České Budějovice MPR Dům zahrádkářů čp. 86 obnova dlažby v průjezdu domu a výměna vrat 60 České Budějovice MPR dům čp. 11 celková obnova včetně obnovy fasády, výměny oken, restaurování 25 Český Krumlov MPR varhany z mobiliáře umístěného dokončení obnovy (restaurování) varhan VIII. etapa 300 v kostele sv. Víta Český Krumlov MPR dům čp. 31 obnova střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce; výměna oken 100 Český Krumlov MPR dům čp. 146 obnova střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce 100 Český Krumlov MPR dům čp. 44 nátěr šindelové střechy 30 Český Krumlov MPR dům čp. 96 obnova střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce; obnova zdi 200 (oplocení) Český Krumlov MPZ dům čp. 48 obnova interiéru objektu včetně izolace proti vlhkosti 100 Český Krumlov MPZ dům čp. 46 obnova střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce 150 Český Krumlov MPR dům čp. 100 obnova střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce 245, 059 Český Krumlov MPR dům čp. 16 obnova krovu a střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 200 Český Krumlov MPR dům čp. 19 obnova fasády 99, 941 Český Krumlov MPZ synagoga čp. 282 repase a výměna oken 320 Dačice MPZ sýpka na p. p. č. 86 obnova krovu a střechy jižní poloviny sýpky tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 200 Dačice MPZ kašna na Havlíčkově náměstí celková obnova a restaurování kašny 200 Chvalšiny MPZ kostel sv. Marie Magdaleny oprava střechy jižní strany hlavní lodi kostela 400 Jindřichův Hradec MPR židovský hřbitov obnova náhrobků 91 Jindřichův Hradec MPR dům 74/I (proboštství) obnova fasády do Kostelní ulice oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce 150 Jindřichův Hradec MPR dům čp. 150/I obnova podlah a dlažeb 42 Jindřichův Hradec MPR dům čp. 141/I obnova uliční fasády včetně výměny oken, dveří a opravy soklu 173 Jindřichův Hradec MPR dům čp. 164/I obnova střechy, atiky, fasády a klempířských prvků domu, oprava prahu před bránou 98 Jindřichův Hradec MPR dům čp. 9/IV výměna střešní krytiny, obnova klempířských prvků, komínů a dřevěného štítu 320 Jindřichův Hradec MPR fara čp. 74/I obnova fasády 161 Jindřichův Hradec MPR dům 86/87/I obnova omítek včetně nátěru štítové zdi domu čp. 86/I z vnější i vnitřní strany a další související práce 170 Jindřichův Hradec MPR dům čp. 168/II celková obnova fasády včetně výměny a obnovy oken, klempířské konstrukce, odstranění novodobých úprav v interiéru přízemí Jindřichův Hradec MPR dům 93/I obnova fasády oprava omítek a fasádní nátěr, obnova oken, dveří a klempířských prvků a další související práce 525 Jindřichův Hradec MPR domy čp. 148/I obnova uliční fasády objektu obnova omítek, fasádní nátěr, výměna výkladců a další související práce 155 Kaplice MPZ dům čp. 200 repase oken, dveří a vrat 100 Kaplice MPZ dům čp. 206 obnova fasád do náměstí a Pivovarské ulice oprava omítek, říms, sanace vlhkosti zdiva, nátěr fasády, oken a klempířských prvků 100 Netolice MPZ kostel Nanebevzetí Panny Marie oprava fasády části severní strany kostela 300 Netolice MPZ měšťanský dům čp. 36 v Bavorovské výměna dveří a vrat 76 ulici Netolice MPZ budova radnice čp. 208 pokračování obnovy vnitřních prostor chodba, dveře, okna, dlažba, omítky 159 Netolice MPZ měšťanský dům čp. 76 na Mírovém obnova fasády do náměstí 100 náměstí Nová Bystřice MPZ kostel sv. Petra a Pavla fasáda věže 400 Nové Hrady MPZ klášter a klášterní kostel sv. Petra a Pavla obnova nátěru šindelové střešní krytiny 105 Nové Hrady MPZ měšťanský dům čp. 11 na náměstí oprava dvorního traktu 119, 057 Republiky 12

13 Lokalita MPR Památka Akce Dotace / MPZ v tis. Kč Nové Hrady MPZ měšťanský dům čp. 43 na náměstí oprava fasády 227, 274 Republiky Nové Hrady MPZ měšťanský dům čp. 59 na náměstí oprava fasády dvorního traktu 138, 669 Republiky Písek MPZ synagoga obnova krovu, stropu, klenby a restaurování malířské výzdoby 559, 015 Písek MPZ židovský hřbitov obnova a restaurování náhrobků 86,240 Písek MPZ kostel Narození Panny Marie obnova fasády a kamenných prvků jihozápadní věže kostela 150 Písek MPZ dům čp. 49, 50 obnova a restaurování západní fasády objektu s nárožní věží I. etapa 344, 745 Prachatice MPR kostel sv. Jakuba oprava stříšky nad malbou Ukřižování, oprava střechy kostela pokrývačské práce 44 Prachatice MPR dům čp. 33 obnova vnitřních omítek včetně sanační omítky a injektáže zdiva 200 Prachatice MPR dům čp. 64 obnova fasády domu 150 Prachatice MPR dům čp. 85 obnova fasády domu 56 Prachatice MPR dům čp. 86 obnova střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce 85 Prachatice MPR dům čp. 153 obnova krovu a střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce 180 Prachatice MPR Písecká brána obnova fasády a restaurování nástěnných maleb JV, JZ a SZ fasády spodní části 360 Prachatice MPR dům čp. 44 obnova fasády domu 155 Prachatice MPR dům čp. 70 obnova střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce 280 Prachatice MPR dům čp. 136 obnova fasády a zaatikových teras 160 Prachatice MPR dům čp. 9 obnova soklu západní fasády 45 Rožmberk MPZ kamenná kašna na náměstí konzervování a restaurování 400 nad Vltavou Sedlice MPZ zámeček čp. 1 repliky oken 200 Slavonice MPR kostel Nanebevzetí Panny Marie restaurování a oprava havarijního stavu nástěnných maleb v Bílkovské kapli 105 Slavonice MPR měšťanský dům čp. 478 na náměstí Míru oprava čelní fasády a kamenných prvků 50 Slavonice MPR měšťanský dům čp. 563 v ulici obnova nátěru fasády 40 B. Němcové Slavonice MPR měšťanský dům čp. 468 na náměstí Míru oprava střešního pláště 50 Slavonice MPR výklenková kaplička Poklona na oprava zastřešení a soklu, restaurování sochy sv. Petra a obnova štuků a maleb 215 p. č. 9335/22 Slavonice MPR měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru oprava fasád, klempířských prvků a střech dvorního traktu 200 Slavonice MPR měšťanský dům čp. 480 na náměstí Míru oprava střech dvorního traktu výměna částí krovu 30 Slavonice MPR stará škola čp. 456 na náměstí Míru restaurování ciferníku věžních hodin 50 Slavonice MPR měšťanský dům čp. 451 na náměstí Míru restaurování sgrafitové fasády a oprava niky 175 Soběslav MPZ kostel sv. Petra a Pavla vnitřní výmalba celého kostela 560 Soběslav MPZ měšťanský dům čp. 170 statické zajištění objektu, demolice příček, provizorní zastřešení 495 Tábor MPR hlavní oltář z mobiláře umístěného obnova (restaurování) VII. etapa 200 v kostele Narození Panny Marie Tábor MPR dům čp. 155 oprava střechy, krovu, stropu, vnitřních omítek a další související práce 191 Tábor MPR hrad Kotnov s Bechyňskou bránou celková obnova objektu SO 02 na p. p. č.237/3 616 Tábor MPR hrad Kotnov s Bechyňskou bránou celková obnova objektu SO 03 na p. p. č. 237/5 a 237/6 708 Trhové Sviny MPZ kostel Nanebevzetí Panny Marie odvlhčení zdiva a podlahy v presbytáři včetně výměny dlažby a opravy vnitřních omítek 200 Třeboň MPR kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí restaurování dřevěných plastik hlavního oltáře sv. Václav a andělé pokračování 400 Třeboň MPR kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí restaurování dřevěných plastik hlavního oltáře sv. Vít, sv. Václav a andělé 195, 993 Třeboň MPR měšťanský dům čp. 7/I v Březanově ulici oprava střešního pláště, krovu, komínů a klempířských prvků 112, 264 Třeboň MPR měšťanský dům čp. 5 v Březanově ulici oprava fasády, oken, střešní krytiny a krovu 49, 152 Třeboň MPR měšťanský dům čp. 13 Husově ulici rekonstrukce 117, 418 Třeboň MPR plastika sv. Huberta restaurování dřevěné polychromované plastiky 19,2 Třeboň MPR socha sv. Jana Nepomuckého restaurování 45,713 u Novohradské brány Třeboň MPR Mariánský sloup na Masarykově restaurování 545,26 náměstí Týn nad Vltavou MPZ měšťanský dům čp. 92 na náměstí Míru oprava střechy a klempířských prvků 75 Týn nad Vltavou MPZ měšťanský dům čp. 38 na náměstí Míru oprava fasády a soklu a oprava podlahy 68 Týn nad Vltavou MPZ měšťanský dům čp. 88 na náměstí Míru sanace klenby sklepa, výměna částí krovu, demolice přístřešku, dlažba 100 Týn nad Vltavou MPZ podzemní chodby obnova historické studny 327,368 Týn nad Vltavou MPZ podzemní chodby úprava vstupu do podzemních chodeb 22,632 Týn nad Vltavou MPZ hotel Zlatá loď čp. 251 na náměstí Míru výměna a oprava střešní konstrukce a krytiny 86 Týn nad Vltavou MPZ měšťanský dům čp. 223 v ulici měšťanský dům čp. 223 v ulici Pod kostelem 95 Pod kostelem Týn nad Vltavou MPZ měšťanský dům čp. 84 v Jiráskově ulici oprava podloubí 61 Vimperk MPZ kostel Navštívení Panny Marie oprava stříšky a štítu jižního vstupu do kostela 56 Vimperk MPZ dům čp. 7 obnova průjezdu 65 Vimperk MPZ dům čp. 9 obnova zdiva sklepů 45 Vimperk MPZ dům čp. 44 obnova opěrné zdi 70 Vimperk MPZ sloup se sochou sv. Anny Samotřetí restaurování sloupu se sochou

14 Lokalita MPR Památka Akce Dotace / MPZ v tis. Kč Vimperk MPZ kostel sv. Bartoloměje restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela 160 Vimperk MPZ hotel Zlatá hvězda čp. 103 obnova fasád včetně obnovy oken, dveří a klempířských prvků; práce svépomocí 289 Vlachovo Březí MPZ hřbitovní zeď celková obnova 320,023 Vlachovo Březí MPZ oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele restaurování 170 Zvěstování Páně Vlachovo Březí MPZ měšťanský dům čp. 188 na náměstí obnova severovýchodní fasády, sklepních prostor, výměna oken v zadním traktu 210 Svobody a obnova vnitřních omítek Vlachovo Březí MPZ zámek čp. 1 oprava střešního pláště 119, 977 Vodňany MPZ kostel Narození Panny Marie obnova (restaurování) figurální a ornamentální výmalby presbytáře kostela 400 a další související práce Vodňany MPZ kostel Narození Panny Marie obnova (restaurování) ornamentální výmalby kleneb a stěn presbytáře kostela II. etapa a další a obnovou související práce Volyně MPZ radnice čp. 1 I. etapa obnovy vnitřních prostor výměna oken, repase a výměna 200 dveří, úprava niky obřadní místnosti Vyšší Brod MPZ bývalá administrativní budova v areálu oprava interiéru nátěr dřevěných podlah, výmalba, nátěr dveří a obnova 100 cisterciáckého kláštera kovářských výrobků Vyšší Brod MPZ kostel sv. Bartoloměje oprava fasády 100 Bavorov MPZ dům čp. 12 obnova střechy a krovu (tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 450 konstrukce, pokrývačské práce a další související práce), obnova fasády (oprava omítek fasádní nátěr, výměna oken, repase dveří, klempířské konstrukce a další související práce) Bechyně MPZ měšťanský dům čp. 69 v Dlouhé ulici nátěr fasády 20 Celkem PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 Okres Lokalita Čp. Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Tábor Klečaty 43 zemědělská usedlost obnova vrat u stodoly usedlosti a další s tím související práce 69 Tábor Klečaty 4 zemědělská usedlost nákup materiálu přímo spojeného s obnovou střešní krytiny a drenáže špejcharu, na obnovu vrat a omítek stodoly usedlosti a na opravu zdiva 150 Tábor Komárov 1 usedlost oprava fasád včetně výplní otvorů usedlosti 250 Tábor Vlastiboř 16 zemědělská usedlost celková oprava zastřešení stodoly včetně říms 100 Prachatice Vodice 6 zemědělská usedlost nákup materiálu přímo spojeného s obnovou střešní krytiny usedlosti 100 Písek Putim kostel kostel sv. Vavřince výměna střešní krytiny včetně opravy konstrukce krovu kostela 200 České Budějovice Božejov 8 venkovská usedlost oprava keramické dlažby v síni, oprava nosných konstrukcí hospodářských budov včetně fasád, oprava štítu kůlny, obnova komínu, obnova klempířských prvků 100 České Budějovice Bavorovice 8 usedlost obnova dřevěných špaletových oken 100 České Budějovice Plástovice 17 zemědělská usedlost obnova střešní krytiny včetně konstrukce krovu hospodářské části usedlosti 150 České Budějovice Zbudov 23 usedlost obnova střešní krytiny včetně klempířských prvků, oprava komínů obytné části usedlosti 150 České Budějovice Záboří 5 venkovská usedlost sanace novodobých obytných prostor usedlosti (odstranění novodobých příček, obnova podlah, omítek) 100 České Budějovice Záboří 12 venkovská usedlost obnova střešní krytiny včetně klempířských prvků na obytné a hospodářské části usedlosti 150 České Budějovice Záboří 21 areál usedlosti obnova střešní krytiny včetně opravy konstrukce krovu hospodářské části usedlosti 150 České Budějovice Záboří 15 zemědělská usedlost obnova střešní krytiny včetně opravy konstrukce krovu stodoly usedlosti a další s tím související práce 150 České Budějovice Holašovice 30 zemědělská usedlost obnova střešní krytiny hospodářské části usedlosti 200 České Budějovice Holašovice 8 zemědělská usedlost oprava konstrukce krovu usedlosti včetně obnovy střešní krytiny a další s tím související práce 200 České Budějovice Holašovice 37 zemědělská usedlost obnova oken usedlosti a další s tím související práce 75 Český Krumlov Zlatá Koruna 5 bývalý hospic obnova špaletových oken včetně vstupních dveří 350 Jindřichův Hradec Pístina 2 usedlost obnova oken levé části fasády usedlosti (dřevěná špaletová), obnova vjezdových vrat (replika původních vrat) 80 Jindřichův Hradec Pístina 12 usedlost lokální oprava konstrukce krovu, obnova střešní krytiny včetně klempířských prvků 200 Jindřichův Hradec Ponědrážka 16 usedlost oprava venkovních omítek usedlosti včetně nátěru, obnova stávajících vrat u stodoly 100 Jindřichův Hradec Žíteč 43 usedlost nákup materiálu na obnovu fasády usedlosti, obnova špaletových oken 50 Písek Skály 2 venkovská usedlost oprava fasády, obnova střešní krytiny včetně oprav konstrukce krovu obytné části a chlévy usedlosti 80 Písek Čimelice zámek zámek oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu domku bývalého zahradníka v areálu zámku a další s tím související práce

15 Okres Lokalita Čp. Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Písek Varvažov kaple kaple oprava kamenných zárubní včetně kamenných schodů, opravy výplní okenních a dveřních otvorů zámecké kaple a další s tím související práce 100 Písek Tukleky 4 usedlost statické zajištění usedlosti, oprava omítek, podlah, obnova oken 120 Písek Květov 4 usedlost obnova střešní krytiny včetně oprav konstrukce krovu obytné části usedlosti 150 Prachatice Lažiště 1 areál kostela sv. Mikuláše provedení odvlhčení zdí včetně oprav omítek kostela 250 Prachatice Zvěřetice 4 návesní kaple celková oprava kapličky včetně odvodnění 100 Prachatice Vodice 19 usedlost oprava a nátěr fasád včetně obnovy dřevěných oken 120 Tábor Bech. Smoleč 16 usedlost oprava fasád obytné části usedlosti 80 Tábor Klečaty 6 usedlost oprava vnějších omítek sýpky v areálu usedlosti 70 Písek Putim kostel kostel sv. Vavřince výměna střešní krytiny včetně opravy konstrukce krovu kostela 290 Tábor Komárov 10 usedlost obnova oken usedlosti 70 Tábor Komárov 25 usedlost obnova střešní krytiny na chlévech a kůlnách usedlosti 150 Tábor Mažice 33 usedlost obnova střešní krytiny, oprava čelní fasády usedlosti 150 Tábor Svinky 3 zemědělská usedlost nákup materiálu přímo spojeného s obnovou střešní krytiny včetně laťování na obytné části usedlosti včetně hospodářské části 80 Tábor Vlastiboř 3 usedlost celková oprava fasád usedlosti 100 Tábor Vlastiboř 6 zemědělská usedlost obnova střešní krytiny špýcharu včetně oprav konstrukce krovu a další s tím související práce 80 Tábor Zálší 3 usedlost obnova truhlářských konstrukcí (brána a vrata do dvora, vrata do stodoly) 80 Tábor Vlastiboř kaple návesní kaplička celková oprava kapličky včetně odvodnění 150 Strakonice Křtětice 7 usedlost nákup materiálu přímo spojeného s obnovou konstrukce krovu a střešní krytiny stodoly 200 Strakonice Chelčice kaple kaple obnova vstupní kované mříže s dvoukřídlými dveřmi 85 Strakonice Zechovice 17 zemědělská usedlost oprava pavlače objektu stájí a další s tím související práce 100 Strakonice Zechovice 8 usedlost oprava štítů obytné části usedlosti, sýpky, nad vraty při zachování a obnově plastických prvků 100 Celkem PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 SCHVÁLENÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2008 Obec Objekt Název památky Žádost Schválená o dotaci dotace v tis. Kč v tis. Kč Hluboká nad Vltavou (CB) státní zámek Hluboká tapiserie Courbette Rudolfov (CB) kostel sv. Víta boční oltář sv. Dominika 200,7 150 Libníč (CB) kostel Nejsvětější Trojice hlavní oltář Český Krumlov státní zámek Český Krumlov rokokové sáně jednosedadlové Zlatá Koruna (CK) kostel Nanebevzetí Panny Marie kazatelna Chotoviny (TA) kostel sv. Petra a sv. Pavla obraz Loučení sv. Petra a Pavla z hlavního oltáře 51,05 24 Hroby (TA) kostel Nanebevzetí Panny Marie hlavní oltář se sochou Panny Marie Paštiky (ST) kostel sv. Jana Křtitel oltář sv. Rodiny, oltář Čtrnácti svatých pomocníků Prachatice kostel sv. Jakuba Většího varhanní skříň Ktiš (PT) kostel sv. Bartoloměje hlavní oltář Klášter u Nové Bystřice (JH) kostel Nejsvětější Trojice boční oltář sv. Františka z Pauly Celkem PŘEHLED AKCÍ PROGRAMU PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec Památka / archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Písek Kestřany Horní tvrz 70 Písek Kestřany Dolní tvrz 50 Prachatice Netolice raně středověké sídliště 50 Prachatice Strunkovice n. Blanicí sídliště z století 15 Písek Zvíkovské Podhradí hrad Zvíkov 40 Celkem

16 PROHLAŠOVÁNÍ NEMOVITÝCH A MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZMĚNY V ROCE 2008 Okres Návrhy Návrhy Prohlášené Prohlášené Prohlášené Neprohlášené Zrušené nemovité KP movité KP nemovité KP nemovité KP movité KP návrhy nemovité KP (počet r. č.) (celkem) (celkem) ČB ČK JH PI PT ST TA Celkem Zpracování odborných vyjádření a konzultace projektové dokumentace a metodické řízení obnovy historické zeleně včetně fotodokumentace. PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 HISTORICKÁ ZELEŇ Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Blatná 5 5 České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Milevsko 1 1 Písek Prachatice Strakonice 1 1 Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou 2 2 Vimperk 2 2 Vodňany Celkem POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Počet Dohled 5 Záchranný archeologický výzkum 4 Celkem 9 16

17 PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled 1. Boletice kostel sv. Mikuláše Mgr. Havlice Č. Krumlov ZAV 2. Budíškovice inženýrské sítě Mgr. Prokešová J. Hradec dohled 3. Český Krumlov rekonstrukce domu Kájovská 54 Mgr. Havlice Č. Krumlov ZAV 4. Dačice, Krajířova ul. kanalizace Mgr. Prokešová J. Hradec dohled 5. Dačice, tř. 5. května STL plynovod Mgr. Prokešová J. Hradec dohled 6. Dolní Němčice STL plynovod Mgr. Prokešová J. Hradec dohled 7. Zámek Kratochvíle rekonstrukce přízemí Mgr. Havlice Prachatice ZAV 8. Hrad Nové Hrady obnova příkopu Mgr. Havlice Č. Budějovice dohled 9. Hrad Zvíkov inženýrské sítě Mgr. Havlice Písek ZAV ARCHEOLOGIE - POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 2 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 2 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 4 Počet POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek zaevidovaných Počet jednotek uložených v roce 2008 v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů 0 0 Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nálezů Celkem PŘEHLED AKCÍ PROGRAMU PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Katastrální území Kraj Okres Akce ZAV oprávněné Dotace / Objekt (podnět ZAV) organizace Kestřany/Horní tvrz JČ Písek rekonstrukce tvrze Archaia Brno Kestřany/Dolní tvrz JČ Písek rekonstrukce tvrze Archaia Brno Netolice/parc. 1252/2 JČ Prachatice stavba RD Prachatické muzeum Strunkovice n. Blanicí/parc. 168/1 JČ Prachatice stavba RD Prachatické muzeum Zvíkovské Podhradí/hrad Zvíkov JČ Písek inženýrské sítě NPÚ Č. Budějovice Celkem POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Nedestruktivní 1 Dohled 5 Destruktivní ZAV Sondáž 4 Plošný AV 0 Ostatní AV 0 Celkem 10 Počet 17

18 POČET OZAA, ZAA, NZ ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 OZAA oznámení o archeologickém výzkumu 4 ZAA zpráva o archeologické akci 11 NZ nálezová zpráva 2 Jiná zpráva 0 Celkem 17 AKCE STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ ZA ROK 2008 Akce Archivní a terénní průzkum, termín zhotovení Autoři Holašovice čp. 7 zaměření a dokumentace stodoly zemědělské usedlosti, srpen 2008 M. Špinarová, V. Babická Nové Hrady, hradní palác průzkum omítkových vrstev v interiéru hradního paláce, listopad 2008 D. Šnejd, M. Špinarová Dolní Dvořiště čp. 62, bývalý pivovar operativní průzkum a dokumentace, červenec 2008 D. Šnejd Rožmberk nad Vltavou čp. 74, bývalý pivovar standardní stavebně historický průzkum, květen 2008 M. Špinarová, V. Babická, J. Hansová Světlík Štokov čp. 9 standardní stavebně historický průzkum, červen 2008 D. Šnejd, M. Špinarová, V. Babická Český Krumlov, východní fasáda Horního hradu průzkum a dokumentace východního průčelí Horního hradu, srpen 2008 D. Šnejd Červený Újezdec, zámek čp. 1 stavebně historický průzkum průčelí zámku, srpen 2008 D. Šnejd, M. Špinarová, V. Babická Sedlečko u Soběslavi, kaple Čtrnácti sv. pomocníků průzkum barevnosti průčelí a interiéru kaple, březen D. Šnejd, V. Babická Týn nad Vltavou čp. 90 dendrochronologický průzkum stropů, květen 2008 D. Šnejd Frymburk čp. 5 dendrochronologický průzkum stropů, červen 2008 D. Šnejd Tábor, kostel Proměnění Páně dendrochronologický průzkum krovu lodi kostela, říjen 2008 D. Šnejd Kestřany, Horní a Dolní tvrz dendrochronologický průzkum prvků horní a dolní tvrze, listopad 2008 D. Šnejd Olešnice, dřevěný holubník za zámkem dendrochronologický průzkum dřevěné konstrukce objektu, listopad 2008 D. Šnejd Putim čp. 61 dendrochonologický průzkum roubení domu, červenec 2008 D. Šnejd Čížkrajice čp. 3 operativní průzkum a dokumentace objektu v areálu bývalé tvrze, prosinec 2008 V. Ouroda, V. Babická, J. Hansová Červený Dvůr, bažantnice v zámeckém parku operativní průzkum a dokumentace, červen 2008 D. Šnejd, J. Hansová Kladné čp. 31 / dříve Záhorkov čp. 1 operativní průzkum a dokumentace renesanční usedlosti, listopad 2008 V. Babická, J. Hansová, M. Špinarová Rybářská bašta čp. 329 u rybníka Olšina (Boletice) operativní průzkum, dokumentace a zaměření, srpen 2008 V. Babická, Z. Prokopová Rožmberk nad Vltavou čp. 60 operativní průzkum, dokumentace a zaměření, listopad 2008 M. Špinarová, V. Babická Skály Budičovice čp. 118 a 125 operativní průzkum a dokumentace, listopad 2008 D. Šnejd, J. Hansová Čimelice, zámek čp. 169 Operativní průzkum a dokumentace jižní přístavby domku zahradníka, D. Šnejd, M. Špinarová, leden 2008 V. Babická Volary, výklenková kaple u Planerova Dvora Průzkum barevnosti průčelí, srpen 2008 D. Šnejd Dvůr Rábín, panství Libějovice Historické plány ze SOA Třeboň, pracoviště Č. Krumlov J. Hansová Hluboká n.vltavou, zámecký park Historické plány, veduty a fotografie J. Hansová ARCHIVNÍ PŘÍRŮSTKY NPÚ ÚOP V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ROK 2008 Přírůstky plánového archivu 481 plánů, z toho 101 zaměření 18 výsledných zpráv stavebně historických průzkumů Seznam stavebně historických průzkumů nově evidovaných v archivu územního pracoviště České Budějovice: katedrála sv. Mikuláše České Budějovice: Česká čp.195/20 České Budějovice: Dr. Stejskala čp. 5 České Budějovice: Husova čp. 21 Český Krumlov: náměstí Svornosti čp

19 Český Krumlov: Dlouhá čp. 92 Český Krumlov: Pivovarská čp. 22 Frymburk: areál fary čp. 27 Jindřichův Hradec: Vídeňská čp. 10/III Němčice (obec Němčice, okr. ST): areál zámku Ostrolovský Újezd zámek Prachatice: Horní čp. 137 Rožmberk nad Vltavou: Horní hrad Rožmberk nad Vltavou: čp. 74 (bývalý pivovar) Štokov (obec Světlík): čp. 92 Třeboň: kasárna, ul. Svobody Tábor: Klokotská čp. 102 Tábor: Žižkovo nám. čp. 2 Nedílnou součástí odborné činnosti NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích je dozorová a konzultační činnost související s restaurováním movitých a částí nemovitých památek, jíž se zabývá zejména umělecko-historické oddělení. Jednotlivé akce jsou završeny vypracováním podrobných restaurátorských zpráv, které jsou uloženy a evidovány v archivu územního pracoviště. RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY PŘÍRŮSTKY ZA ROK 2008 Lokalita Okres Objekt Popis restaurátorské zprávy Restaurátor Rok Číslo zahájení akce Ostrolovský Újezd České Budějovice zámeček restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev Konvalinková, Lea 2003 RZ 3510 interiéru objektu Dobronice Tábor kostel Nanebevzetí restaurování vstupních dveří do kostela Veřtát, Václav 2007 RZ 3511 Panny Marie Blatná Strakonice pomník padlých restaurování pomníku (sochy Svobody) Kryška, Karel 2006 RZ 3512 Slavonice Jindřichův Hradec kašna koncepce restaurátorského zásahu na renesanční kašně Chadim, Daniel 2005 RZ 3513 na náměstí Míru Milevsko Písek klášter restaurování soch sv. Norberta a sv. Augustina Čiháková-Myšková, 2007 RZ 3514 premonstrátů Kateřina Sepekov Písek poutní kostel restaurování oltáře sv. Augustina z ambitové kaple Kroupová, Sylvie 2006 RZ 3515 Panny Marie Sepekov Písek poutní kostel restaurování oltáře sv. Augustina demontáž, petrifikace, Křepela, Petr 2006 RZ 3516 Panny Marie řezbářské práce, montáž Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva ke čtyřem stropním lampám Dolejšek, Jan 2007 RZ 3517 i. č. HL 6568 (1-4) Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva ke schránce stolního barometru Dolejšek, Jan 2007 RZ 3518 i. č. HL 7449 Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva kožené tapety přijímací salon, Opatová, Kateřina 2007 RZ 3519 místnost č. 125 Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurování a rekonstrukce výmalby v pracovně-rondelu, Zeman, Lubomír 2007 RZ 3520 obývacího pokoje, sociálního zařízení Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva 23 grafických listů z mobiliárního fondu Náprstková, Jana 2008 RZ 3521 Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva k závěsným obrazům, kuřácký salonek Zemanová, Renata 2008 RZ 3522 Zátiší s tetřevem, Zátiší s liškou, se zajícem a dvěma ptáky Hluboká nad Vltavou České Budějovice zámek restaurátorská zpráva soubor měšťanských erbů Trmalová, Olga 2007 RZ 3523 i. č. HL 7291 (1-49) Kratochvíle Prachatice zámek návrh na restaurování raně renesančního křesla 2 ks, Kastlová, Helena 2007 RZ 3524 i. č. KR 1, KR 2 Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov hrad restaurování ozdobného rámu z obrazu i. č. RO st. Smetánková, Darina 2007 RZ 3525 Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov hrad restaurování: Dětský trojportrét i. č. RO 667, Portrét ženy Trmalová, Olga 2007 RZ 3526 i. č. RO 888 Český Krumlov Český Krumlov zámek restaurátorská zpráva k řetězovým lampám i. č. CK Dolejšek, Jan 2007 RZ 3527 a CK Český Krumlov Český Krumlov zámek neobarokní zlacený stůl i. č. CK 2549 Hájek, Pavel 2007 RZ 3528 Český Krumlov Český Krumlov zámek litinový kotel i. č. CK z mobiliáře SHZ Kovařík, Jindřich 2007 RZ

20 Lokalita Okres Objekt Popis restaurátorské zprávy Restaurátor Rok Číslo zahájení akce Český Krumlov Český Krumlov zámek šaty dámské z krémového etanunu i. č. CK 5111 Kostková, Helena 2008 RZ 3530 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec zámek dvě stolní lampy moderatérky i. č. JH 2361,2363 Dolejšek, Jan 2007 RZ 3531 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec zámek svatostánek z hlavního oltáře kaple sv. Ducha Kobylka, Pavel 2007 RZ 3532 Nové Hrady České Budějovice hrad globus nebeské sféry, i. č. NY 617 Náprstková, Jana 2008 RZ 3533 Dačice Jindřichův Hradec zámek paraván s 12 grafickými listy, i. č. DA Široký, Miroslav 2007 RZ 3534 Slavonice Jindřichův Hradec kostel Nanebevzetí restaurátorský zásah při odstranění havarijního stavu Špale, Václav 2007 RZ 3535 Panny Marie nástěnných maleb v jižní lodi Slavonice Jindřichův Hradec kostel Božího těla restaurátorský průzkum krovu Růžička, Petr 2008 RZ 3536 Bernartice Písek kostel sv. Martina restaurování bočního oltáře sv. Františka Xaverského Boubín, Jan 2007 RZ 3537 Doudleby České Budějovice kostel sv. Vincence restaurátorský orientační průzkum na fasádách kostela Čech, Jiří 2007 RZ 3538 Kestřany Písek Horní tvrz restaurátorský průzkum a návrh restaurátorského zásahu Kándl, Jakub 2006 RZ 3539 průzkum interiérů Děbolín Jindřichův Hradec návesní kaple restaurátorský průzkum vnitřních omítek a návrh na Švéda, Tomáš 2006 RZ 3540 Nanebevzetí restaurování Panny Marie Albeř Jindřichův Hradec kostel restaurování oltáře Nanebevzetí Panny Marie Hamsík, Antonín RZ 3541 Pomezí Jindřichův Hradec kaple sv. Jana odkrytí a restaurování středověkých nástěnných maleb Bodanský, Miroslav 2007 RZ 3542 Křtitele v klenbě presbystáře Olešnice České Budějovice zámek nástěnné malby návrh na restaurování a cenová nabídka Hamsík, Antonín 2006 RZ 3543 Rudolfov České Budějovice zámek průzkum omítek fasády Štork, Jiří 2007 RZ 3544 (Helclovský dům) Český Krumlov Český Krumlov kaple sv. Martina restaurátorský a chemicko-technologický průzkum, posouzení Kochová, Hana 1992 RZ 3545 stavu objektu a jeho vybavení Nová Bystřice Jindřichův Hradec výklenková kaple restaurátorský průzkum kamenný kříž na výklenkové kapli Kmínský, Vladimír 2006 RZ 3546 Slavonice Jindřichův Hradec náměstí Míru dům zpráva o stavu sgrafitové výzdoby, návrh na restaurování její Špale, Václav 2007 RZ 3547 čp. 453 přilehlé části České Budějovice České Budějovice Krajinská čp. 29/13 Masné krámy průzkumová restaurátorská zpráva renesanční Konvalinková, Lea 2007 RZ 3548 malby interiéru Strakonice Strakonice Velké náměstí čp. 55 restaurátorský záměr na restaurování sgrafitové výzdoby Čech, Jiří 2007 RZ 3549 na fasádě České spořitelny Strakonice Strakonice Velké náměstí čp. 56 oprava fasád K a L na objektu č. 110 Blahout, Miloslav 2007 RZ 3550 Chotýčany České Budějovice čp. 17 restaurátorský stavebně historický průzkum fasády domu Šnokhausová, Petra 2008 RZ 3551 Opařany Tábor kostel sv. Františka restaurování nástropních a nástěnných maleb v kostele, Novotný, Josef 2007 RZ 3552 Xaverského II. etapa Bavorov Strakonice náměstí Míru Panský dům restaurátorské práce na malovaných erbech na Bláha, Jiří 2007 RZ 3553 jižní straně a iluzivních oknech na východní straně Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec bývalá jezuitská restaurování nástěnných a nástropních maleb, refektář Švéda, Tomáš 2005 RZ 3554 kolej čp. 20/I. Římov České Budějovice římovská pašijová zastavení XXII. Šimon Cyrenský, restaurátorský průzkum Joža, Hanuš 2007 RZ 3555 cesta vnějších omítkových maleb Římov České Budějovice římovská pašijová zastavení XIX. kaple setkání Ježíše s Pannou Marií Joža, Hanuš 2007 RZ 3556 cesta restaurátorský průzkum vnějších omítkových vrstev Kovářov Písek kostel Všech restaurátorský průzkum omítek a vápencových vrstev Novotný, Josef 2001 RZ 3557 svatých v presbytáři a sakristii kostela Milevsko Písek secesní vila; ulice průzkum omítek fasády a interiéru vily Novotný, Josef 2008 RZ 3558 Generála Svobody čp. 481 Český Krumlov Český Krumlov zámek restaurátorská zpráva kniha Myntinger J. Cingularium Náprstková, Jana 2008 RZ 3559 CK 82 B Nové Hrady České Budějovice hrad restaurování závěsných obrazů, Portrét J. N. Buquoye Mücková, Helena 2007 RZ 3560 i. č a Portrét K. Bonaventury na koni i. č Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov hrad závěsný obraz Portrét dámy s notovým záznamem v oválném Mücková, Helena 2007 RZ 3561 zlaceném rámu, i. č Putim Písek kostel sv. Vavřince restaurátorská zpráva k bohatě řezanému rámu Fuka, Jaroslav 2007 RZ 3562 sv. Jana Nepomuckého Český Krumlov Český Krumlov zámek dvojice světců polychromované plastiky, i. č světice, Novák, Antonín 2001 RZ 3563 i. č světec zpráva o restaurování Zlatá Koruna Český Krumlov klášterní kostel zpráva o čištění a konzervaci 2 hlavičky andílků s křídly Kolouch, František 2002 RZ 3564 Navštívení na obláčku, dvě postavy andílků Panny Marie Zlatá Koruna Český Krumlov klášter opatství restaurování dřevěného ostění vstupu sálu opatství Hájek, Pavel 2003 RZ 3565 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec zámek restaurátorská zpráva polychromované dřevořezby Fuka, Jaroslav 2007 RZ 3566 Dobrého pastýře, i. č

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 24 5 Věda a výzkum 29 6 Publikační, výstavní a přednášková

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Navržené obnovy a opatření pro následující období

Navržené obnovy a opatření pro následující období Navržené obnovy a opatření pro následující období Rožmberská ulice, čp. 2 výměna střešní krytiny Březanova ulice, čp. 4 obnova fasády Březanova čp. 5 výměna střešní krytiny Březanova čp. 7 obnova fasády

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 25 6 Publikační a přednášková činnost 26

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 22 6. Publikační a přednášková

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0 Příloha usnesení č. 240/2008/ZK Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené v Grantovém programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2008 Investiční projekty Poř. / žadatel

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Právní forma žadatele. Žádáno z rozpočtu (v Kč)

Právní forma žadatele. Žádáno z rozpočtu (v Kč) Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů Karlovarského kraje 2014 předložených ke schválení Radě kraje Číslo 20 112 je žádáno Název Žadatel

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Andělská Hora, hrad statické zajištění kamenných zdí hradu - I. etapa Obec Andělská Hora Bečov nad

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 19 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví. Přehled realizovaných zakázek od 05/1999

Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví. Přehled realizovaných zakázek od 05/1999 Ing. Pavel Houška - S T A V I N G - Inženýrská činnost ve stavebnictví Přehled realizovaných zakázek od 05/1999 / dosažené úspory činností uvedeny tučně / Datum Investor Název akce Investiční Dosažená

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

...kvalita v detailu. Přehled realizovaných staveb, referenční list. stavební s.r.o.

...kvalita v detailu. Přehled realizovaných staveb, referenční list. stavební s.r.o. Přehled realizovaných staveb, referenční list Stavby rodinných domů, občanských a bytových staveb v roce 1998 1998.1. Rodinný dům / Náchod 1 Tábor / - novostavba rodinného domku 1998.2. Dům /Potraviny

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599 Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Kč Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ 3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ název připravované akce obnovy Oprava kostela sv. Jakuba - exteriéry

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Prachaticko a Blans ký les VE DNECH 28.-31.8.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v penzionu Ingrid ve Lhenicích

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 31 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více