PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08."

Transkript

1 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál

2 Obsah 1 Upozornění Úvod Vlastnosti... 4 Použití Provozní podmínky a parametry Popis Základní informace... 6 Hardware (obvodové zapojení) programátoru... 6 Firmware (vnitřní program) programátoru Bootloader firmware AVR JTAG firmware Virtual processor firmware Funkce Virtuálního procesoru Instrukční sada virtuálního procesoru Použití - Hardware Napájení Připojení k osobnímu počítači Volba spuštění požadovaného firmware Připojení k programované aplikaci Použití - Software Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) Aktualizace firmware Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Literatura a odkazy Historie verzí dokumentace... 29

3 1 Upozornění Při používání zařízení dodržujte provozní podmínky uvedené v této kapitole a v kapitole Provozní podmínky a parametry. Nedodržení těchto doporučených provozních podmínek může vézt k poškození či zničení programovacího kabelu, což může mít za následek poškození či zničení zařízení, ke kterému je připojen. Za poškození čí zničení programovacího kabelu a k němu připojených zařízení, důsledkem porušení doporučených provozních podmínek, nenese výrobce odpovědnost. UniProg-USB byl navržen pro vývojové a výukové účely. Není proto specifikována výsledná hodnota vyzařovaného elektromagnetického pole. Uživatel také musí brát v úvahu, že programovací kabel není proti vlivům elektromagnetického pole nikterak speciálně chráněn a jeho funkce může být při vysokých intenzitách tohoto pole ovlivněna. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením je nutné zabezpečit, aby nemohlo dojít k elektrostatickému výboji, a proto vždy používejte ESD ochranné pomůcky (uzemňovací ESD náramek, vodivou antistatickou podložku apod.). Elektrostatický výboj může mít za následek zničení programovacího kabelu i připojeného zařízení. Není dovoleno vystavovat programovací kabel intenzivnímu slunečnímu záření, rychlým změnám teplot, vodě či vysoké vlhkosti. Není také dovoleno jej jakkoliv mechanicky namáhat. Kabel není odolný proti vlivům agresivních prostředí. Při čištění nesmí být použito rozpouštědel ani saponátů. Čistěte pouze suchým antistatickým hadříkem (dodržujte ESD podmínky z minulých odstavců). 3 / 30

4 2 Úvod 2.1 Vlastnosti Jednoduché připojení k osobnímu počítači přes USB port. Plnohodnotné galvanické oddělení. Vysoké komunikační rychlost s PC (až baud). Programování přímo v aplikaci (výstupy jsou typu 3 stavová logika). Napájení 3.3V-5.0V. Vysoká univerzálnost vyplývající z použitého firmware, který je rozdělen na 3 samostatné části: Bootloader update dalších 2 částí firmware z PC. AVR JTAG programování a ladění obvodů Atmel AVR s JTAG rozhraním. Virtual processor provádí příkazy (ze spec. instrukční sady) zaslané z PC: vysokorychlostní programování AVR přes ISP low-voltage sériové rozhraní harvardská architektura paměť dat (512 bytes), paměť programu (256 bytes) úplné řízení vnitřního SPI rozhraní (lze použít pro programování MCU, pamětí, řízení externích ADC, DAC, IO expandérů, převodník USB<=>SPI atd.) měření napětí pomocí integrovaného 2 kanálového 10bit ADC s možností zasláním naměřených hodnot ihned do PC a nebo je uložit do vnitřní paměti dlouhé 256 vzorků zápis a čtení 7 třístavových digitálních vstupů/výstupů (DIOx) nastavení a používání vnitřního 16bit PWM generátoru s 1 výstupem deset 8-bit registrů (lze je používat po dvojicích jako 16-bit) pro základní operace add, sub, and, or, xor, compare instrukce pracující s : registry, konstantami, DIOx, SPI, UART, pamětí dat i programu instrukce provádějící : podmíněný skok, aritmetické a logické operace, definované zpoždění apod. instrukce je možné vykonávat ihned po přijetí z PC a nebo je možné je uložit do paměti programu a ten pak spustit jako celek (virtual processor pak pracuje velmi podobně jako normální MCU) Automatické spuštění 1 ze 3 částí firmware na základě detekce připojeného kabelu/redukce v konektoru MLW10. Programovací konektor (typ MLW10) je kompatibilní s ISP konektory základových desek systému MVS PKDesign. Velmi malé rozměry obal je typu redukce CAN9-CAN Použití Vysokorychlostní programování mikrokontrolérů Atmel AVR přes ISP rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR ISP programmer, viz. [1]. MCU FLASH EEPROM Read Write Read Write ATmega16 (16kB FLASH, 512B EEPROM) 0.34s 1.45s 0.06s 4.72s ATmega128 (128kB FLASH, 4096B EEPROM) 2.41s 7.66s 0.11s 37.5s Tabulka 1 - Příklad rychlostí čtení a programování pro plnou FLASH a EEPROM paměť (PC AthlonXP 1700+) Programování a ladění mikrokontrolérů Atmel AVR přes JTAG rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR Studio, viz. [2]. Programování libovolného mikrokontroléru či paměti s rozhraním SPI (je nutné vytvořit vlastní řídící program). Univerzální použití základní vlastnosti jádra Virtual processor je možné ovládat programem UniProg Virtual Processor Control, viz. [1]. Je možné vytvořit např.: systém pro nastavování a vyčítání 7 digitálních signálů systém měření a záznamu 2 různých napěťových signálů (bez přídavného děliče pouze 0-2.5V) generátor obdélníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a střídou (PWM) univerzální převodník USB <=> SPI, kterým je možné řídit např. IO expandér, externí ADC či DAC atd. Je možné vytvářet libovolné kombinace výše uvedených aplikací a doplnit je o další funkce. 4 / 30

5 3 Provozní podmínky a parametry Maximální dovolené napájecí napětí VCC V Maximální dovolené připojené napětí na vstupně/výstupních vývodech... VCC + 0.5V Maximální dovolený proud vstupně/výstupních vývodů... 10mA Provozní napájecí napětí VCC...2.7V 5.5V Klidový odběr proudu (svítí všechny 3 LED diody)...60ma Skladovací teplota okolí C až +40 C Provozní teplota okolí C až +30 C Všechna napětí jsou stejnosměrná a jsou vztažena k zemnímu vodiči GND (pokud není uvedeno jinak). POZOR!!! Při nedodržení provozních podmínek zde uvedených, či nesprávném připojení k programované aplikaci (viz. kapitola Použití Hardware), hrozí zničení programovacího kabelu i připojeného hardware! POZOR!!! 5 / 30

6 4 Popis 4.1 Základní informace UniProg-USB je umístěn v krabičce redukce CAN9-CAN9, z jedné strany je přístupný USB konektor typu A, ze druhé konektor MLW10. Detaily připojení jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. Na horní straně jsou pod průsvitným štítkem umístěny 3 LED diody s následujícími významy: 4.2 Jméno LED Barva LED Pwr Zelená Jtg Žlutá Act Červená Význam Indikuje připojení napájecího napětí Udává, zda je aktivní JTAG firmware (svítí) a nebo Virtual processor firmware (nesvítí) Zobrazuje aktivitu (např. programování apod.) Hardware (obvodové zapojení) programátoru Hardware programovacího kabelu UniProg-USB je vysoce univerzální a skládající se z následujících částí: USB-A connector... konektor (zásuvka) pro připojení PC pomocí kabelu USB typu A-A hub FT integrovaný obvod převádějící USB na UART-TTL Galvanic separation... obvody galvanicky oddělující programovanou aplikaci od PC (ochrana PC) mega16l... mikrokontrolér obsahující řídící program (firmware) = jádro programátoru MLW10 connector... konektor pro připojení programované aplikace USB-A connector FT232 Galvanic separation mega16l MLW10 connector Obr. 1 - Jednotlivé části UniProg-USB 4.3 Firmware (vnitřní program) programátoru Vnitřní program (dále jen firmware) mikrokontroléru je složen ze 3 částí: Bootloader, AVR JTAG a Virtual processor. ATmega16L firmware AVR JTAG Bootloader Virtual procesor Obr. 2 - Struktura firmware programátoru Tyto části firmware si je možné představit jako 3 různé aplikace. Volba, která z nich bude po připojení napájecího napětí v mikrokontroléru programátoru spuštěna, se provádí automaticky během startu podle typu připojení propojovacího kabelu PFL10PFL10 toto platí pouze pro firmware-y AVR JTAG a Virtuální procesor. Firmware Bootloader je možné spustit pouze z již spuštěného firmware Virtuální procesor a aktivuje se speciálním programem UniProg bootloader activator, dostupný na [1]. Další informace jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. 6 / 30

7 4.3.1 Bootloader firmware Umožňuje aktualizaci (update) dalších 2 částí firmware např. v případě vydání nové, vylepšené verze. Tyto aktualizace je možné zdarma získat na internetové stránce výrobce [1] AVR JTAG firmware Umožňuje nejen programování, ale i ladění (debug) mikrokontrolérů Atmel AVR. Programovací kabel spolupracuje s originálním programem Atmel AVR Studio [2], ve kterém lze krokovat vykonávání instrukcí v mikrokontroléru, nastavovat hardwarové breakpointy, zobrazovat a měnit stav všech registrů, periferií a SRAM paměti Virtual processor firmware Virtual processor (virtuální procesor) je zde obecně pojat jako sekvenční automat, který se řídí předem vytvořeným programem (seznamem instrukcí). Slovo virtuální zde znamená, že se nejedná o reálný/fyzický/hardwarový systém (procesor vytvořený na chipu), ale o virtuální/softwarový systém. Jinak řečeno, virtuální/softwarový procesor je program provádějící své vlastní předdefinované instrukce reálným/hardwarovým procesorem (v našem případě mikrokontrolérem ATmega16L).jedná se vlastně o emulaci reálného/hardwarového procesoru programově. Výhodou je, že instrukční sada, tj. veškeré instrukce, jsou nadefinovány programově (ne hardwarově výrobcem procesoru) a je možné je v budoucnu jednoduše rozšiřovat a měnit (pouhou změnou programu = firmware virtuálního procesoru). Další výhodou je možnost nekonečného počtu změn řídícího programu, který je uložen v paměti programu (Program memory), protože tato paměť je virtuálně vytvořena v paměti typu SRAM. Systém jako takový není omezen datovou šířkou slova (např. 8 bitů), protože je virtuální a tak je možné vytvořit instrukce pracující s daty libovolné délky (8bit, 16bit, atd.). Nevýhodou je ovšem daleko vyšší časová náročnost všech instrukcí, protože každá z nich je reálně složena z několika desítek instrukcí použitého procesoru, na kterém je tento virtuální procesor spuštěn. Popsaný systém je založen na podobné myšlence, jako je např. JAVA, takže v podstatě na hardware vůbec nezáleží a programový kód pro virtuální procesor je možné spustit na libovolném procesoru. Jako již bylo popsáno výše v sekci popisující hardware UniProg-USB, mikrokontrolér ATmega16L komunikuje s PC přes rozhraní USB pomocí obvodu FT232, což je převodník USB<=>UART. Virtuální procesor pracuje s následujícím nastavením UARTu: baud, 8 data bits, one stop bit, no parity, no hardware and no software handshaking Struktura a propojení virtuálního procesoru na reálné periferie je znázorněno na následujícím obrázku. Virtual processor Program memory Data memory Registers Virtual processor CORE Memory and registers controller Real peripherals Digital IOs DIO[0..6] Timer/counter SPI I/F Instructions decoder ALU UART I/F FT232 Obr. 3 - Struktura firmware virtuálního procesoru a jeho napojení na reálné periferie Paměť programu (program memory) Zde jsou uloženy instrukce, které má virtuální procesor vykonávat. Paměť je typu SRAM, takže je možné měnit její obsah bez snížení její životnosti (na rozdíl od paměti FLASH). Paměť dat (data memory) Obsahuje data, se kterými virtuální procesor pracuje (může je zasílat na SPI, UART, PWM, DIO a nebo data získaná z ADC, SPI, UART, DIO může do této paměti ukládat). Paměť je typu SRAM. 7 / 30

8 Registry (registers) Virtuální procesor obsahuje 10 registrů (8-bit), které může využívat pro různé aritmeticko/logické operace apod. Tyto registry je však možné používat i po dvojicích jako 16 bitové. Následující tabulka popisuje vzájemné relace mezi 8 a 16 bitovými registry. Číslo Registr 8bit Číslo Registr 16bit 0 REG REG-01 1 REG REG-12 2 REG REG-23 3 REG REG-34 4 REG REG-45 5 REG REG-56 6 REG REG-67 7 REG REG-78 8 REG REG-89 9 REG-9 Tabulka 2- Registry virtuálního procesoru Jádro virtuálního procesoru (virtual processor core) Provádí základní operace s pamětmi dat a programu, po spuštění programu načítá jednotlivé instrukce v paměti programu, dekóduje je a provádí. Jeho funkce je popsána v následující kapitole. 8 / 30

9 4.3.4 Funkce Virtuálního procesoru Firmware virtuálního procesoru provádí 3 základní funkce: přímé provádění instrukcí zaslaných z PC provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi provádění instrukcí z paměti programu Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC Firmware virtuálního procesoru umožňuje přímé provádění instrukcí, které se normálně provádějí z paměti programu (viz. text níže). Je to možné přirovnat ke speciálnímu ladícímu postupu, kdy se instrukce zasílají přímo přes USB z PC a ihned se vykonávají. Zasílá se přímo kód instrukce, bez nějakého doplnění o další byty (žádné CRC apod). Každá instrukce, která nevrací ze své podstaty hodnotu (tj. nezasílá svůj výsledek přes UART a následně USB do PC), je potvrzena procesorem zasláním potvrzovacího bytu Ack. Přímého provádění instrukcí se dá využít např. při vytváření programu uživatel (programátor) si může jednotlivé instrukce ihned otestovat a ověřit si, že je používá správně. Samozřejmě není možné takto testovat všechny instrukce, např. instrukce podmíněného skoku nemají při tomto postupu žádný význam, protože se instrukce neprovádějí z paměti programu, ale přímo (zasláním z PC) a tak není možné skočit na zadanou adresu podmíněného skoku. Nevýhodou přímého zasílání instrukcí je, že je nutné po zaslání instrukce vyčkat na odeslání potvrzení jejího provedení, a to proto, aby nová instrukce nebyla do UniProg-USB zaslána dříve, než se dokončí instrukce předešlá. Kdyby tato časová návaznost nebyla dodržena, tak by došlo ke ztrátě části nově zasílané instrukce. Z tohoto důvodu byla také vytvořena další část virtuálního procesoru, tj. provádění instrukcí z paměti programu. Popis instrukční sady je uveden níže. Struktura dat při zaslání instrukce pro přímé (okamžité) provedení je: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Vysvětlivky: Instrukční kód...datový (číselný) kód instrukce z instrukční sady DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má instrukce zpracovat Data... data (parametry), která se zasílají společně s instrukcí, jejich počet musí být shodný s DB# Ack... potvrzovací byte úspěšné provedení, 10(dec), 0x0A(hex) Příklad - přímé provedení instrukce SUID : Kód instrukce SUID (send by UART device ID - viz. instrukční sada) je 0 a počet dat (parametrů), které má tato instrukce zpracovat je 0. Celý blok dat, který se přímo vyšle přes USB do UniProg-USB pak bude vypadat takto: 0 0. UniProg-USB zašle do PC pouze odezvu na instrukci SUID, tj. svůj ID string bez dalších potvrzovacích bytů. Celá komunikace vypadá takto: PC zašle DEC -> 0 0 UniProg-USB odpoví DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> UniProgUSB <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware Provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi Další funkcí virtuálního procesoru je přijímat speciální příkazy z osobního počítače PC přes USB prostřednictvím bloku UART (v mikrokontroléru ATmega16) a dále je vykonává. Je to vlastně velmi podobné přímému provádění instrukcí s tím rozdílem, že se neprovádí instrukce, ale speciální příkazy, které umožňují provádění základních operací s pamětmi dat (Data memory) a programu (Program memory). Konkrétně se jedná o příkazy: naplnění zvolené paměti zaslaným balíkem dat, vymazání paměti a spuštění programu, který byl uložen do paměti programu. Každá z těchto operací je potvrzena zasláním odpovědi zpět do PC - Ack, RunStart a Fail. Při zasílání příkazu je možné předat daleko více dat (0..256) než v případě zasílání instrukcí (0..8). Struktura příkazu: Kód příkazu (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..255]) - parametry příkazu ( bytů dle typu příkazu apod.) 9 / 30

10 Popis Kód DB# DEC min/max Data Odpověď (počet bytů) Store C8[0..255] into DataMem, start addr = REG-89, REG-89 += DB / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space, RUN / 256 C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR / 257 ADDR8, C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR8, RUN / 257 ADDR8, C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Clear InstrMemory Ack / Fail (1) RUN instructions stored in InstrMemory RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Tabulka 3 - Příkazy pro práci s pamětí dat a programu virtuálního procesoru Vysvětlivky sloupce: Kód... datový (číselný) kód příkazu DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má příkaz zpracovat, tabulka udává min. a max. počet, které lze použít (v případě, že se má zpracovat 256 bytů, je nutné zadat DB# = 0) Data... data, která se předávají společně s příkazem, jejich počet musí být shodný s DB# Odpověď...byte, který je zaslán zpět do PC jako potvrzení příkazu či začátku provádění programu apod. Vysvětlivky hodnoty v tabulce: C8[0..n]...pole (balík) 8 bitových dat, která se mají uložit do dané paměti start addr... 8 bitová adresa, na kterou se začnou přijatá data C8[0..n] do dané paměti ukládat Ack... potvrzovací byte úspěšné dokončení, 10(dec), 0x0A(hex) RunStart...potvrzovací byte provádění programu spuštěno, 11(dec), 0x0B(hex) Fail...potvrzovací byte neúspěšné dokončení, 14(dec), 0x0E(hex) prog. answers...byty, vyslané programem samotným Provádění instrukcí z paměti programu Při provádění instrukcí z paměti programu, tj. v okamžik, kdy byl do virtuálního procesoru zaslán speciální příkaz RUN, jsou z paměti programu instrukce načítány a následně vykonávány postupem instrukce za instrukcí. Na rozdíl od provádění instrukcí ihned po příjmu z PC, nezasílají jednotlivé instrukce prováděné z paměti programu potvrzení o jejich dokončení a tím nezatěžují přenosový kanál. Zasílání potvrzení není nutné, protože následující instrukce se začne provádět teprve až po té, co se aktuálně prováděná instrukce úplně dokončí. Tím se dosáhne bezpečného provádění sledu instrukcí a zároveň daleko vyšší rychlosti provádění instrukcí v porovnání s přímým prováděním. Příklad - vymazání paměti programu, uložení instrukce SUID do paměti programu a okamžité spuštění programu: Příkaz pro vymazání paměti programu má kód 142 a počet dat, které se mají vyslat je 0 (viz. tabulka 3). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je nutné počkat na příjem bytu Ack (0x0A) z UniProg-USB. Příkaz, který uloží data do paměti programu a po uložení program spustí má kód 139 (viz. tabulka 3). Instrukce SUID, kterou do paměti chceme uložit má instrukční kód 0 0 (viz. instrukční sada), což jsou zároveň data, která budeme ukládat a jejichž počet je roven 2 (dva byty). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je opět nutné počkat na příjem bytu, tentokrát se místo Ack vyšle potvrzení započetí spuštění programu RunStart (0x0B). V tomto okamžiku začne provádění programu, tj. spuštění první a zároveň jediné instrukce v paměti programu - SUID (send by UART device ID). UniProg-USB tedy zašle do PC svůj ID string následovaný potvrzením o dokončení provádění programu Ack (0x0A) Celá komunikace vypadá takto: PC zašle UniProg-USB odpoví DEC -> DEC -> 10 DEC -> DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> (#11)UniProgUSB (#13) <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware 10 / 30

11 4.3.5 Instrukční sada virtuálního procesoru Instrukční sada je seznam instrukčních kódů, které virtuální procesor umožňuje vykonávat a to jak přímo (ihned po zaslání), tak i z paměti programu. Instrukce jsou přesně definovány programem mikrokontroléru (firmware) a jejich popis je uveden v tabulce 4. Instrukce je balík dat o délce 2 až 10 bytů, skládající se z kódu instrukce, čísla udávajícího počet parametrů (dat) a parametrů (dat) samotných. Struktura instrukce: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Data[0..7] jsou uvedeny v závorkách ( ), protože je možné provádět instrukci i bez nich, instrukce je pak složena pouze z kódu instrukce a čísla udávajícího počet parametrů, které je v tomto případě 0 (viz. např. instrukce SUID). Příklady instrukcí: SUID - send by UART device ID => 0 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 Instrukce Význam Tabulka prozatím nedokončena Je však možné použít program UniProg-USB Virtual Processor Control, viz. kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control, který umožňuje zobrazení všech instrukcí včetně jejích popisu a příkladu použití a umožňuje také sestavování programů. Tabulka 4 - instrukční sada firmware Virtual Processor 11 / 30

12 5 Použití - Hardware 5.1 Napájení Programovací kabel je nutné napájet napětím 2.7V 5.5V, které se přivádí na programovací konektor CON2 (MLW10) přímo z programované aplikace (vývody VCC a GND). Pokud aplikace neumožňuje napájení tímto napětím, není možné programovací kabel použít. Programovací kabel není napájen z USB, protože obsahuje obvody galvanického oddělení. Při používání se základovou deskou systému MVS-PKDesign je UniProg-USB po propojení s deskou kabelem PFL10-PFL10 automaticky napájen. 5.2 Připojení k osobnímu počítači Programátor UniProg-USB se k osobnímu počítači (PC) připojuje kabelem USB A-A typu hub. 5.3 Volba spuštění požadovaného firmware Jak již bylo popsáno výše, volba firmware, který má být spuštěn (JTAG nebo Virtuální procesor, umožňující ISP), se provádí automaticky. UniProg-USB ihned po připojení napájecího napětí detekuje způsob, jakým je připojen k programované aplikaci a na základě tohoto připojení je pak automaticky zvolen příslušný firmware. Uživatel tak nemusí sám nic nastavovat. Propojovacím kabelem je zde myšlen např. kabel PFL10-PFL10. AVR JTAG Propojovací kabel je připojen k programátoru přes JTAG redukci (obr. ). POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10. Virtual processor Propojovací kabel je připojen přímo bez redukce (obr. ) Bootloader Postup je stejný, jako při spouštění firmware Virtual processor, bootloader se pak aktivuje speciálním programem UniProg bootloader activator, volně dostupným na [1] Tabulka 5 - Podmínky pro spuštění jednotlivých firmware 5.4 Připojení k programované aplikaci UniProg-USB se k programované aplikaci připojuje propojovacím kabelem typu PFL10-PFL10 dodaným s kabelem a nebo jiným typem kabelu vytvořeným uživatelem, který umožní správné propojení vývodů programátoru a programového obvodu. UniProg-USB JTAG redukce PFL10-PFL10 propojovací kabel Číslování vývodů programovacího konektorů MLW10 a významy vývodů, pro připojení bez redukce a s JTAG redukcí, jsou uvedeny v níže. POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10, viz. předešlý obrázek. Při připojování UniProg-u k programované aplikaci kabelem vlastního výroby zkontrolujte, že vývody konektoru UniProg-u a programované aplikace mají shodné významy (viz. následující tabulky). Při nesprávném spojení vývodů programovacího konektoru a vývodů konektoru v programované aplikaci, či nesprávném připojení JTAG redukce, může dojít ke zničení UniProg-u či programované aplikace! Propojování věnujte zvýšenou pozornost. POZOR!!! 12 / 30

13 Význam vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) 1 2 Význam 3 4 ADIO ADIO-1 / PWM-OUT 5 6 VCC 3 4 GND 7 8 SCK DIO DIO-3 MISO 9 10 MOSI DIO DIO-5 RST\ DIO Nezapojovat Obr. 4 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 6 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) Významy zkratek v tabulce: ADIO-0..1 analogové vstupy a digitální vstupy/výstupy v případě použití jako analogových vstupů je možné napětí na těchto vývodech digitalizovat (v rozsahu 0-2.5V), v případě použití jako digitálních vstupů/výstupů se tyto vývody chovají jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). DIO-2..6 digitální vstupy/výstupy chovají se jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). PWM-OUT výstup PWM (pulzně šířkového modulátoru). Nezapojovat určeno pro test. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. SCK, MISO, MOSI, RST\ základní signály při použití SPI komunikace např. při programování Atmel AVR mikrokontrolérů přes low-voltage ISP rozhraní (viz. následující obrázek). Rozložení těchto signálů na MLW10 konektoru je plně kompatibilní se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128). Jak je z tabulky vidět, že některé vývody mají více funkcí. To, která z nich je aktivní je dáno pouze aktuálním nastavení UniProgUSB, které je možné průběhu měnit. Připojeno bez jakékoliv redukce (přímo) Připojeno do ISP konektoru Obr. 5 - Připojení UniProg-USB (bez redukce) k základové desce MB-ATmega16/32 přes ISP rozhraní 13 / 30

14 Význam vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (přímo zapojené do UniProg-USB) 1 2 Význam 3 4 TCK 1 2 GND 5 6 TDO 3 4 VCC 7 8 TMS 5 6 RST\ 9 10 VCC 7 8 Nezapojeno TDI 9 10 GND Obr. 6 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 7 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (zapojené do prog. kabelu) Významy zkratek v tabulce: TCK, TMS, TDO, TDI a RST\ základní signály rozhraní JTAG. Rozložení těchto vývodů je kompatibilní se standardem AVR JTAG ICE a také se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128), viz. následující obrázek. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. Připojeno přes JTAG redukci Připojeno do JTAG konektoru Obr. 7 - Připojení UniProg-USB s JTAG redukcí k základové desce MB-ATmega16/32 přes JTAG rozhraní 14 / 30

15 6 Použití - Software 6.1 Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Kapitola popisuje instalaci ovladačů (drivers) pouze pro operační systém Windows XP, pro ostatní operační systémy je postup obdobný. Originální postupy v angličtině pro instalaci ovladačů pro všechny operační systémy Windows, ale i Linux je možné najít na stránkách firmy FTDI - Před samotnou instalací je nutné ovladače stáhnout a to buď z [1] a nebo přímo z internetové stránky firmy FTDI Při prvním připojení UniProg-USB k PC je nutné nainstalovat příslušné ovladače do operačního systému, aby programy v PC mohly správně komunikovat s hardwarem programátoru. Po instalaci je důležité zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný, protože pro případnou aktualizaci (update) firmware je nutné, aby byl nastaven port COM1-COM4 (program Atmel AVR PROG, který se při aktualizaci používá, pracuje pouze s těmito porty). Je také možné změnit parametry virtuálního portu tak, aby komunikace s UniProg-USB byla rychlejší. Postup instalace a nastavení je následující: 1) Připojte UniProg-USB k PC kabelem USB, prozatím nepřipojujte k základové desce MB-ATmegaXXX ani k jinému hardware. Na programátoru nebude svítit žádná LED dioda. Po chvíli operační systém Windows XP detekuje nově připojené zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 2) Po chvíli se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 3) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 15 / 30

16 4) V dalším okně zvolte zaškrtávací políčka podle obrázku (vyznačeno červeně) a zvolte pomocí tlačítka Procházet (označeno modře) adresář, ve kterém máte připravené ovladače (označen zeleně). 5) Poté dojde k nainstalování první části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Converter. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 6) Po chvíli Windows XP z detekuje druhou část připojeného zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 7) Za okamžik se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 16 / 30

17 8) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 9) V dalším okně zkontrolujte, že adresář je stejný jako při instalaci první části ovladačů a zmáčkněte tlačítko Další. 10) Poté dojde k nainstalování druhé části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Port virtuální COM port. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 11) Po chvíli Windows XP oznámí, že ovladače byly v pořádku nainstalovány a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware Nový hardware je nainstalován a připraven k použití. 17 / 30

18 12) Tímto byla instalace ukončena a teď je možné zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač (zobrazeno na levém obrázku) a zvolte Vlastnosti (zobrazeno na pravém obrázku). 13) Zobrazí se okno Vlastnosti systému, klikněna záložku Hardware a pak na tlačítko Správce zařízení. 14) Zobrazí se okno Správce zařízení, zde vidíte po rozbalení položky Porty (COM a LPT) číslo COM portu, na kterém je UniProg-USB přístupný jedná se o položku USB Serial Port (COMx). Pokud je číslo COM portu vyšší než 4 a předpokládáte aktualizaci firmware programátoru, dvoj-klikněte na položku USB Serial Port (COMx) a postupujte podle dalších bodů. Také pokud zamýšlíte zvýšit rychlost komunikace s UniProg-USB a tím i jeho rychlost programování, pokračujte dal. V jiném případě již pokračovat není potřeba. 15) Po zobrazení okna USB Serial Port (COMx) vlastnosti klikněte na záložku Port Settings a pak na tlačítko Advanced. 18 / 30

19 16) V okně Advanced Settings for COMx změňte COM port na hodnotu 1 4 (vyznačeno červeně). Při výběru mějte na paměti, že se zvolená hodnota nesmí být shodná s jiným zařízením. Dále můžete zvýšit rychlost komunikace mezi PC a UniProg-USB a tím rychlost programování změnou parametru Latency Timer [msec] na hodnotu 1 (znázorněno modře). Změny potvrďte tlačítkem OK. 17) Změny se projeví teprve až po odpojení a následném připojení UniProg-USB k PC a můžete je zkontrolovat v okně Správce zařízení. Tím je kontrola a nastavení virtuálního COM portu ukončena. 19 / 30

20 6.2 Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery (viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR ISP Programmer v6.0 nebo novější (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 6) Pokud není automaticky nastaven typ programátoru na PKDesign UniProg, tak jej zvolte ručně (na obrázku znázorněno červeně). Program následně nalezne připojený UniProg-USB na daném COM portu (znázorněno na obrázku modře) a pokusí se detekovat mikrokontrolér, ke kterému je UniProg-USB připojený (znázorněno zeleně). 20 / 30

21 7) Rychlost programování je závislá na frekvenci SPI sběrnice, přes kterou je UniProg-USB připojen k programovanému MCU. Pokud je MCU řízen krystalem s nízkým kmitočtem, je nutné snížit frekvenci SPI. Obecně lze říci, že frekvence SPI musí být minimálně 2x menší, než je frekvence krystalu. To samé platí i při použití interního RC oscilátoru a nebo externího zdroje hodinového signálu. Během detekce MCU se změna frekvence SPI provádí automaticky (snižuje se tak dlouho, dokud není detekce úspěšná). V případě problémů je však možné volbu provézt manuálně ovládacími prvky v sekci Programmer Speed (znázorněno červeně na následujícím obrázku). 8) Pokud detekce proběhne v pořádku, je možné začít programovat FLASH a EEPROM paměti a také FUSE a LOCK bity. 21 / 30

22 6.3 Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce do JTAG konektoru za použití JTAG redukce. JTAG adaptér musí být zapojen přímo do UniProg-USB, nikoliv do základové desky. Při připojení do základové desky bez JTAG redukce a nebo při nesprávném připojení redukce hrozí zničení UniProg-USB i základové desky. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí všechny 3 LED diody. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR Studio, není potřeba otevírat projekt a tak v úvodním okně Welcome to AVR Studio klikněte na tlačítko Cancel (zobrazeno na pravém obrázku). 6) Spusťte JTAG ICE programovací nástroj AVR studia, ve kterém zvolte menu Tools Program AVR Connect.. 7) V nově otevřeném okně Select AVR Programmer zvolte platformu JTAG ICE, port Auto a nebo přímo COM port, na který je UniProg-USB připojen. Pak zmáčkněte tlačítko Connect / 30

23 8) Pokud se zobrazí chybové okno Connect failed Select AVR Programmer (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB neproběhla úspěšně. Zkontroluje, že jste provedli předchozí body správně. 9) Pokud se zobrazí jiné chybové okno (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB proběhla úspěšně, ale UniProg-USB se nemohl připojit k MCU přes JTAG rozhraní kvůli jedné z následujících příčin: a) UniProg-USB je k MCU připojen špatně b) MCU nemá povoleno JTAG rozhraní c) MCU má povoleno JTAG rozhraní, ale obsahuje program, který JTAG rozhraní softwarově zakázal v tomto případě postačí zatrhnout checkbox Activate target device external reset upon connect a zmáčknout tlačítko Retry Kontrola a případně i povolení JTAG rozhraní se provádí přes ISP rozhraní např. programem Atmel AVR ISP programmer jedná se o fuse bit JTAGEN (viz. následující obrázek, detaily viz. datasheet k danému MCU). Po zaškrtnutí JTAGEN fuse je nutné provézt zápis tlačítkem Write (v sekci Fuse bits). Ověření zápisu se provede tlačítkem Read. 23 / 30

24 10) Pokud je vše v pořádku a chybové hlášky z předešlých 2 bodů se nezobrazí, objeví se okno JTAG ICE hlavní okno programátoru. V záložce Program zvolte typ programovaného MCU (např. ATmega128). V tuto chvíli na UniProg-USB již svítí pouze zelená a žlutá LED dioda. Červená bliká pouze v aktivním stavu, tj. např. při programování, verifikaci apod. 11) Pak ověřte správnost volby MCU v záložce Advanced načtením Signature bytes (3 byty identifikující programovaný MCU) tlačítkem Read. Shodnost je potvrzena nápisem Signature matches selected device. Pokud typ připojeného MCU neodpovídá zvolenému typu, tak volbu upravte (viz. minulý bod) a ověření zopakujte. V záložce Advanced je také možné změnit komunikační rychlost přenosu dat mezi PC a UniProg-USB, např. na maximálních baud. 12) Pak už je možné v záložce Program vymazat MCU tlačítkem Erase device (znázorněno modře), dále zvolit HEX soubor, který se má do MCU uložit, tlačítkem... v sekci Flash (znázorněno červeně). Naprogramování a verifikace se provede tlačítky Program a Verify (znázorněno zeleně). Stejně tak je možné uložit HEX soubor i do paměti EEPROM. 24 / 30

25 6.4 Aktualizace firmware 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace USB driverů). 5) Spusťte program UniProgUSB Bootloader activator (070614) (volně dostupný na [1]) a zmáčkněte tlačítko Find UniProg and activate bootloader. Program se pokusí najít všechny UniProg-USB připojené k PC a aktivovat v nich bootloader. 6) Výsledek hledání je následně zobrazen v sekci List of found and activated UniProgs. V případě, že žádný UniProg nebyl nalezen, zobrazí je se nápis No UniProgUSB found on COM1-16. V tomto případě zkontrolujte, že jste postupovali dle bodů 1-5 správně. Jinak se zobrazí seznam všech nalezených UniProg-USB a u každého z nich bude uvedeno číslo COM portu, na kterém byl nalezen (na pravém obrázku znázorněno modře) a také verze broadcasteru (na pravém obrázku znázorněno zeleně). 7) Pokud aktivace bootloaderu proběhla v pořádku, bude na UniProg-USB svítit zelená a blikat žlutá LED dioda. V tomto okamžiku je možné program UniProgUSB bootloader activator zavřít a spustit program AVR PROG. Ten je možné najít v adresáři AVR Studia (.\AVR Tools\AvrProg\AvrProg.exe) a nebo jej spustit z menu AVR Studia (Tools AVR Prog...). 8) Pokud se zobrazí chybová hláška (viz. následující obrázek), tak je pravděpodobně virtual COM port, přes který se UniProgUSB připojuje, nastaven na hodnotu větší než 4 (AVR PROG umožňuje komunikaci pouze s porty COM1-COM4). Ověření a nastavení jiného COM portu pro UniProg-USB je popsána v kapitole Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu. 25 / 30

26 9) V případě, že je vše v pořádku, zobrazí se okno AVR PROGu. Tlačítkem Browse zvolte soubor s firmwarem, který chcete do UniProg-USB zapsat (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 10) Před programováním je však nutné vymazat paměť UniProg-USB. Zmáčkněte tlačítko Advanced, kterým se vyvolá okno Advanced a v něm pak zmáčkněte 4x po sobě tlačítko Chip Erase. Při 4. zmáčknutí se na UniProg-USB rozsvítí červená LED dioda asi na 1 sekundu tím je vymazání paměti hardwarově potvrzeno. Pak okno Advanced opět zavřete. 11) V tuto chvíli je již vše připravené k naprogramování zvoleného firmware do UniProg-USB, zmáčkněte tlačítko Program v sekci Flash. 26 / 30

27 12) Pokud nebyla paměť UniProg-USB řádně vymazána, zobrazí se chybová hláška Programming failed. 13) V případě, že během programování žádná chyba nenastala, zobrazí se nad pruhem indikujícím průběh programování hláška Erasing Device... Programming... Verifying... OK (na obrázku znázorněno modře). Během programování na UniProg-USB svítí všechny 3 LED diody (žlutá chvílemi lehce pohasíná). 14) Po dokončení programování na UniProg-USB svítí zelená a bliká žlutá LED dioda. Odpojte UniProg-USB od základové desky a opět připojte a zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. V tuto chvíli je již update nového firmware dokončen a s UniProg-USB je možné začít ihned pracovat. 27 / 30

28 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Program UniProg-USB Virtual Processor Control, volně dostupný na [1], umožňuje základní ovládání programátoru UniProgUSB v režimu virtuálního procesoru (tedy bez redukce JTAG). Je zde zobrazen seznam instrukcí včetně volby jejich parametrů s uvedením detailního popisu a také příkladem použití. Instrukce je možné buď přímo provádět (viz. kapitola Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC) tlačítkem Run a nebo z nich sestavovat programy tlačítky Add, Insert, Replace v sekci Instruction a také tlačítky Up, Down, Delete, Clear v sekci Program. Vytvořené programy je možné nahrát do/z UniProg-USB tlačítky Write a Read a následně provádět (viz. Provádění instrukcí z paměti programu) tlačítkem Run a nebo také uložit či načíst na/z pevný disk PC pro pozdější použití tlačítky Load a Save, vše v sekci Program. Instrukce v programu je možné zobrazit ve tvaru instrukčních kódů a nebo instrukčních jmen volbou Show, což zvyšuje čitelnost programu (při zobrazení jmen připomíná ASM kód). Velikost volné paměti programu je zobrazena v bytech, položka Free mem v sekci Program. Program dále umožňuje načtení a zobrazení stavu všech registrů tlačítkem Read v sekci Registers. Dále je možno provádět operace s pamětí dat, tj. načtení a zápis dat do/z UniProg-USB tlačítky Read a Write, uložení a načtení dat na/z pevný disk tlačítky Load a Save a generování dat za pomocí speciálního okna generátoru (cont, ramp up, ramp down, sine), které se zobrazí tlačítkem Generate, vše v sekci Data. Odpovědi, tj. data vyslaná z UniProg-USB zpět do PC, jsou zachytávána a zobrazována v 1 ze 3 formátů: DEC, HEX, ASCII. Zachytávána jsou jak data vyprodukovaná instrukcemi SUxxxx (Send UART something), tak data potvrzovací, jako jsou např. byty Ack, RunStart a Fail. Na následujícím obrázku je možné vidět příklad nastavení programu UniProg-USB Virtual Processor Control, ve kterém byl vytvořen jednoduchý demonstrační příklad. Funkcí tohoto příkladu je nastavit registr REG8-0 na hodnotu 0, vyslání jeho hodnoty UARTem, inkrementace jeho hodnoty o 1 a následné porovnání, zda-li je jeho hodnota menší než 5. Pokud ano, program se skočí zpět na instrukci inkrementující hodnotu registru, jinak program skončí. Popis okna programu s příkladem: Červeně je znázorněno nastavení komunikačního VCP portu, na který je UniProg-USB připojen. Modře je označena oblast znázorňující verzi instrukční sady, kterou program při svém spuštění nahrál z pevného disku a také verzi firmware virtuálního procesoru UniProg-USB. Tyto verze musí být stejné, jinak program nebude umožňovat funkce RUN. Zeleně je znázorněna označená instrukce programu. Fialově označená oblast je seznam instrukcí aktuálního programu. Hnědě je označena oblast s daty, které byly odeslány virtuálním procesorem UniProg-USB po spuštění programu tlačítkem RUN v sekci Program. Před tím bylo nutné program do UniProg-USB uložit tlačítkem Write v téže sekci. Je důležité si povšimnout, že přijatá data obsahují kromě bytů s hodnotami 0 až 4 také hodnotu 11, což je odpověď UniProg-USB RunStart a hodnotu 10, což je Ack (dokončení vykonávání programu). 28 / 30

29 7 Literatura a odkazy [1]... [2] Historie verzí dokumentace Verze / datum Změny v1.0 / Vytvoření dokumentace. v1.1 / Upraveno číslování kapitol. Upravena kapitola Funkce Virtuálního procesoru. Doplněno nastavení komunikace v kapitole Virtual processor firmware. Přidána nová kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control. 29 / 30

30 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál (verze dokumentace v1.1) / 30

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT

PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT PŘEVODNÍK USB NA SÉRIOVÝ PORT Uživatelská příručka DA-70156 Rev.5 Průvodce instalací pro Windows 7/8/8.1 Krok 1: Vložte CD s ovladači tohoto produktu do mechaniky. Připojte zařízení k volnému portu USB

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás ATprogISPUSB0A Programátor pro procesory AVR Miroslav Janás Modul USB programátoru procesorů AVR s šestipinovým ISP rozhraním. Programátor je kompatibilní s AVR studio (programátor STK00 nebo AVRISP) a

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více