PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08."

Transkript

1 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál

2 Obsah 1 Upozornění Úvod Vlastnosti... 4 Použití Provozní podmínky a parametry Popis Základní informace... 6 Hardware (obvodové zapojení) programátoru... 6 Firmware (vnitřní program) programátoru Bootloader firmware AVR JTAG firmware Virtual processor firmware Funkce Virtuálního procesoru Instrukční sada virtuálního procesoru Použití - Hardware Napájení Připojení k osobnímu počítači Volba spuštění požadovaného firmware Připojení k programované aplikaci Použití - Software Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) Aktualizace firmware Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Literatura a odkazy Historie verzí dokumentace... 29

3 1 Upozornění Při používání zařízení dodržujte provozní podmínky uvedené v této kapitole a v kapitole Provozní podmínky a parametry. Nedodržení těchto doporučených provozních podmínek může vézt k poškození či zničení programovacího kabelu, což může mít za následek poškození či zničení zařízení, ke kterému je připojen. Za poškození čí zničení programovacího kabelu a k němu připojených zařízení, důsledkem porušení doporučených provozních podmínek, nenese výrobce odpovědnost. UniProg-USB byl navržen pro vývojové a výukové účely. Není proto specifikována výsledná hodnota vyzařovaného elektromagnetického pole. Uživatel také musí brát v úvahu, že programovací kabel není proti vlivům elektromagnetického pole nikterak speciálně chráněn a jeho funkce může být při vysokých intenzitách tohoto pole ovlivněna. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením je nutné zabezpečit, aby nemohlo dojít k elektrostatickému výboji, a proto vždy používejte ESD ochranné pomůcky (uzemňovací ESD náramek, vodivou antistatickou podložku apod.). Elektrostatický výboj může mít za následek zničení programovacího kabelu i připojeného zařízení. Není dovoleno vystavovat programovací kabel intenzivnímu slunečnímu záření, rychlým změnám teplot, vodě či vysoké vlhkosti. Není také dovoleno jej jakkoliv mechanicky namáhat. Kabel není odolný proti vlivům agresivních prostředí. Při čištění nesmí být použito rozpouštědel ani saponátů. Čistěte pouze suchým antistatickým hadříkem (dodržujte ESD podmínky z minulých odstavců). 3 / 30

4 2 Úvod 2.1 Vlastnosti Jednoduché připojení k osobnímu počítači přes USB port. Plnohodnotné galvanické oddělení. Vysoké komunikační rychlost s PC (až baud). Programování přímo v aplikaci (výstupy jsou typu 3 stavová logika). Napájení 3.3V-5.0V. Vysoká univerzálnost vyplývající z použitého firmware, který je rozdělen na 3 samostatné části: Bootloader update dalších 2 částí firmware z PC. AVR JTAG programování a ladění obvodů Atmel AVR s JTAG rozhraním. Virtual processor provádí příkazy (ze spec. instrukční sady) zaslané z PC: vysokorychlostní programování AVR přes ISP low-voltage sériové rozhraní harvardská architektura paměť dat (512 bytes), paměť programu (256 bytes) úplné řízení vnitřního SPI rozhraní (lze použít pro programování MCU, pamětí, řízení externích ADC, DAC, IO expandérů, převodník USB<=>SPI atd.) měření napětí pomocí integrovaného 2 kanálového 10bit ADC s možností zasláním naměřených hodnot ihned do PC a nebo je uložit do vnitřní paměti dlouhé 256 vzorků zápis a čtení 7 třístavových digitálních vstupů/výstupů (DIOx) nastavení a používání vnitřního 16bit PWM generátoru s 1 výstupem deset 8-bit registrů (lze je používat po dvojicích jako 16-bit) pro základní operace add, sub, and, or, xor, compare instrukce pracující s : registry, konstantami, DIOx, SPI, UART, pamětí dat i programu instrukce provádějící : podmíněný skok, aritmetické a logické operace, definované zpoždění apod. instrukce je možné vykonávat ihned po přijetí z PC a nebo je možné je uložit do paměti programu a ten pak spustit jako celek (virtual processor pak pracuje velmi podobně jako normální MCU) Automatické spuštění 1 ze 3 částí firmware na základě detekce připojeného kabelu/redukce v konektoru MLW10. Programovací konektor (typ MLW10) je kompatibilní s ISP konektory základových desek systému MVS PKDesign. Velmi malé rozměry obal je typu redukce CAN9-CAN Použití Vysokorychlostní programování mikrokontrolérů Atmel AVR přes ISP rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR ISP programmer, viz. [1]. MCU FLASH EEPROM Read Write Read Write ATmega16 (16kB FLASH, 512B EEPROM) 0.34s 1.45s 0.06s 4.72s ATmega128 (128kB FLASH, 4096B EEPROM) 2.41s 7.66s 0.11s 37.5s Tabulka 1 - Příklad rychlostí čtení a programování pro plnou FLASH a EEPROM paměť (PC AthlonXP 1700+) Programování a ladění mikrokontrolérů Atmel AVR přes JTAG rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR Studio, viz. [2]. Programování libovolného mikrokontroléru či paměti s rozhraním SPI (je nutné vytvořit vlastní řídící program). Univerzální použití základní vlastnosti jádra Virtual processor je možné ovládat programem UniProg Virtual Processor Control, viz. [1]. Je možné vytvořit např.: systém pro nastavování a vyčítání 7 digitálních signálů systém měření a záznamu 2 různých napěťových signálů (bez přídavného děliče pouze 0-2.5V) generátor obdélníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a střídou (PWM) univerzální převodník USB <=> SPI, kterým je možné řídit např. IO expandér, externí ADC či DAC atd. Je možné vytvářet libovolné kombinace výše uvedených aplikací a doplnit je o další funkce. 4 / 30

5 3 Provozní podmínky a parametry Maximální dovolené napájecí napětí VCC V Maximální dovolené připojené napětí na vstupně/výstupních vývodech... VCC + 0.5V Maximální dovolený proud vstupně/výstupních vývodů... 10mA Provozní napájecí napětí VCC...2.7V 5.5V Klidový odběr proudu (svítí všechny 3 LED diody)...60ma Skladovací teplota okolí C až +40 C Provozní teplota okolí C až +30 C Všechna napětí jsou stejnosměrná a jsou vztažena k zemnímu vodiči GND (pokud není uvedeno jinak). POZOR!!! Při nedodržení provozních podmínek zde uvedených, či nesprávném připojení k programované aplikaci (viz. kapitola Použití Hardware), hrozí zničení programovacího kabelu i připojeného hardware! POZOR!!! 5 / 30

6 4 Popis 4.1 Základní informace UniProg-USB je umístěn v krabičce redukce CAN9-CAN9, z jedné strany je přístupný USB konektor typu A, ze druhé konektor MLW10. Detaily připojení jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. Na horní straně jsou pod průsvitným štítkem umístěny 3 LED diody s následujícími významy: 4.2 Jméno LED Barva LED Pwr Zelená Jtg Žlutá Act Červená Význam Indikuje připojení napájecího napětí Udává, zda je aktivní JTAG firmware (svítí) a nebo Virtual processor firmware (nesvítí) Zobrazuje aktivitu (např. programování apod.) Hardware (obvodové zapojení) programátoru Hardware programovacího kabelu UniProg-USB je vysoce univerzální a skládající se z následujících částí: USB-A connector... konektor (zásuvka) pro připojení PC pomocí kabelu USB typu A-A hub FT integrovaný obvod převádějící USB na UART-TTL Galvanic separation... obvody galvanicky oddělující programovanou aplikaci od PC (ochrana PC) mega16l... mikrokontrolér obsahující řídící program (firmware) = jádro programátoru MLW10 connector... konektor pro připojení programované aplikace USB-A connector FT232 Galvanic separation mega16l MLW10 connector Obr. 1 - Jednotlivé části UniProg-USB 4.3 Firmware (vnitřní program) programátoru Vnitřní program (dále jen firmware) mikrokontroléru je složen ze 3 částí: Bootloader, AVR JTAG a Virtual processor. ATmega16L firmware AVR JTAG Bootloader Virtual procesor Obr. 2 - Struktura firmware programátoru Tyto části firmware si je možné představit jako 3 různé aplikace. Volba, která z nich bude po připojení napájecího napětí v mikrokontroléru programátoru spuštěna, se provádí automaticky během startu podle typu připojení propojovacího kabelu PFL10PFL10 toto platí pouze pro firmware-y AVR JTAG a Virtuální procesor. Firmware Bootloader je možné spustit pouze z již spuštěného firmware Virtuální procesor a aktivuje se speciálním programem UniProg bootloader activator, dostupný na [1]. Další informace jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. 6 / 30

7 4.3.1 Bootloader firmware Umožňuje aktualizaci (update) dalších 2 částí firmware např. v případě vydání nové, vylepšené verze. Tyto aktualizace je možné zdarma získat na internetové stránce výrobce [1] AVR JTAG firmware Umožňuje nejen programování, ale i ladění (debug) mikrokontrolérů Atmel AVR. Programovací kabel spolupracuje s originálním programem Atmel AVR Studio [2], ve kterém lze krokovat vykonávání instrukcí v mikrokontroléru, nastavovat hardwarové breakpointy, zobrazovat a měnit stav všech registrů, periferií a SRAM paměti Virtual processor firmware Virtual processor (virtuální procesor) je zde obecně pojat jako sekvenční automat, který se řídí předem vytvořeným programem (seznamem instrukcí). Slovo virtuální zde znamená, že se nejedná o reálný/fyzický/hardwarový systém (procesor vytvořený na chipu), ale o virtuální/softwarový systém. Jinak řečeno, virtuální/softwarový procesor je program provádějící své vlastní předdefinované instrukce reálným/hardwarovým procesorem (v našem případě mikrokontrolérem ATmega16L).jedná se vlastně o emulaci reálného/hardwarového procesoru programově. Výhodou je, že instrukční sada, tj. veškeré instrukce, jsou nadefinovány programově (ne hardwarově výrobcem procesoru) a je možné je v budoucnu jednoduše rozšiřovat a měnit (pouhou změnou programu = firmware virtuálního procesoru). Další výhodou je možnost nekonečného počtu změn řídícího programu, který je uložen v paměti programu (Program memory), protože tato paměť je virtuálně vytvořena v paměti typu SRAM. Systém jako takový není omezen datovou šířkou slova (např. 8 bitů), protože je virtuální a tak je možné vytvořit instrukce pracující s daty libovolné délky (8bit, 16bit, atd.). Nevýhodou je ovšem daleko vyšší časová náročnost všech instrukcí, protože každá z nich je reálně složena z několika desítek instrukcí použitého procesoru, na kterém je tento virtuální procesor spuštěn. Popsaný systém je založen na podobné myšlence, jako je např. JAVA, takže v podstatě na hardware vůbec nezáleží a programový kód pro virtuální procesor je možné spustit na libovolném procesoru. Jako již bylo popsáno výše v sekci popisující hardware UniProg-USB, mikrokontrolér ATmega16L komunikuje s PC přes rozhraní USB pomocí obvodu FT232, což je převodník USB<=>UART. Virtuální procesor pracuje s následujícím nastavením UARTu: baud, 8 data bits, one stop bit, no parity, no hardware and no software handshaking Struktura a propojení virtuálního procesoru na reálné periferie je znázorněno na následujícím obrázku. Virtual processor Program memory Data memory Registers Virtual processor CORE Memory and registers controller Real peripherals Digital IOs DIO[0..6] Timer/counter SPI I/F Instructions decoder ALU UART I/F FT232 Obr. 3 - Struktura firmware virtuálního procesoru a jeho napojení na reálné periferie Paměť programu (program memory) Zde jsou uloženy instrukce, které má virtuální procesor vykonávat. Paměť je typu SRAM, takže je možné měnit její obsah bez snížení její životnosti (na rozdíl od paměti FLASH). Paměť dat (data memory) Obsahuje data, se kterými virtuální procesor pracuje (může je zasílat na SPI, UART, PWM, DIO a nebo data získaná z ADC, SPI, UART, DIO může do této paměti ukládat). Paměť je typu SRAM. 7 / 30

8 Registry (registers) Virtuální procesor obsahuje 10 registrů (8-bit), které může využívat pro různé aritmeticko/logické operace apod. Tyto registry je však možné používat i po dvojicích jako 16 bitové. Následující tabulka popisuje vzájemné relace mezi 8 a 16 bitovými registry. Číslo Registr 8bit Číslo Registr 16bit 0 REG REG-01 1 REG REG-12 2 REG REG-23 3 REG REG-34 4 REG REG-45 5 REG REG-56 6 REG REG-67 7 REG REG-78 8 REG REG-89 9 REG-9 Tabulka 2- Registry virtuálního procesoru Jádro virtuálního procesoru (virtual processor core) Provádí základní operace s pamětmi dat a programu, po spuštění programu načítá jednotlivé instrukce v paměti programu, dekóduje je a provádí. Jeho funkce je popsána v následující kapitole. 8 / 30

9 4.3.4 Funkce Virtuálního procesoru Firmware virtuálního procesoru provádí 3 základní funkce: přímé provádění instrukcí zaslaných z PC provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi provádění instrukcí z paměti programu Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC Firmware virtuálního procesoru umožňuje přímé provádění instrukcí, které se normálně provádějí z paměti programu (viz. text níže). Je to možné přirovnat ke speciálnímu ladícímu postupu, kdy se instrukce zasílají přímo přes USB z PC a ihned se vykonávají. Zasílá se přímo kód instrukce, bez nějakého doplnění o další byty (žádné CRC apod). Každá instrukce, která nevrací ze své podstaty hodnotu (tj. nezasílá svůj výsledek přes UART a následně USB do PC), je potvrzena procesorem zasláním potvrzovacího bytu Ack. Přímého provádění instrukcí se dá využít např. při vytváření programu uživatel (programátor) si může jednotlivé instrukce ihned otestovat a ověřit si, že je používá správně. Samozřejmě není možné takto testovat všechny instrukce, např. instrukce podmíněného skoku nemají při tomto postupu žádný význam, protože se instrukce neprovádějí z paměti programu, ale přímo (zasláním z PC) a tak není možné skočit na zadanou adresu podmíněného skoku. Nevýhodou přímého zasílání instrukcí je, že je nutné po zaslání instrukce vyčkat na odeslání potvrzení jejího provedení, a to proto, aby nová instrukce nebyla do UniProg-USB zaslána dříve, než se dokončí instrukce předešlá. Kdyby tato časová návaznost nebyla dodržena, tak by došlo ke ztrátě části nově zasílané instrukce. Z tohoto důvodu byla také vytvořena další část virtuálního procesoru, tj. provádění instrukcí z paměti programu. Popis instrukční sady je uveden níže. Struktura dat při zaslání instrukce pro přímé (okamžité) provedení je: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Vysvětlivky: Instrukční kód...datový (číselný) kód instrukce z instrukční sady DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má instrukce zpracovat Data... data (parametry), která se zasílají společně s instrukcí, jejich počet musí být shodný s DB# Ack... potvrzovací byte úspěšné provedení, 10(dec), 0x0A(hex) Příklad - přímé provedení instrukce SUID : Kód instrukce SUID (send by UART device ID - viz. instrukční sada) je 0 a počet dat (parametrů), které má tato instrukce zpracovat je 0. Celý blok dat, který se přímo vyšle přes USB do UniProg-USB pak bude vypadat takto: 0 0. UniProg-USB zašle do PC pouze odezvu na instrukci SUID, tj. svůj ID string bez dalších potvrzovacích bytů. Celá komunikace vypadá takto: PC zašle DEC -> 0 0 UniProg-USB odpoví DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> UniProgUSB <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware Provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi Další funkcí virtuálního procesoru je přijímat speciální příkazy z osobního počítače PC přes USB prostřednictvím bloku UART (v mikrokontroléru ATmega16) a dále je vykonává. Je to vlastně velmi podobné přímému provádění instrukcí s tím rozdílem, že se neprovádí instrukce, ale speciální příkazy, které umožňují provádění základních operací s pamětmi dat (Data memory) a programu (Program memory). Konkrétně se jedná o příkazy: naplnění zvolené paměti zaslaným balíkem dat, vymazání paměti a spuštění programu, který byl uložen do paměti programu. Každá z těchto operací je potvrzena zasláním odpovědi zpět do PC - Ack, RunStart a Fail. Při zasílání příkazu je možné předat daleko více dat (0..256) než v případě zasílání instrukcí (0..8). Struktura příkazu: Kód příkazu (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..255]) - parametry příkazu ( bytů dle typu příkazu apod.) 9 / 30

10 Popis Kód DB# DEC min/max Data Odpověď (počet bytů) Store C8[0..255] into DataMem, start addr = REG-89, REG-89 += DB / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space, RUN / 256 C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR / 257 ADDR8, C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR8, RUN / 257 ADDR8, C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Clear InstrMemory Ack / Fail (1) RUN instructions stored in InstrMemory RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Tabulka 3 - Příkazy pro práci s pamětí dat a programu virtuálního procesoru Vysvětlivky sloupce: Kód... datový (číselný) kód příkazu DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má příkaz zpracovat, tabulka udává min. a max. počet, které lze použít (v případě, že se má zpracovat 256 bytů, je nutné zadat DB# = 0) Data... data, která se předávají společně s příkazem, jejich počet musí být shodný s DB# Odpověď...byte, který je zaslán zpět do PC jako potvrzení příkazu či začátku provádění programu apod. Vysvětlivky hodnoty v tabulce: C8[0..n]...pole (balík) 8 bitových dat, která se mají uložit do dané paměti start addr... 8 bitová adresa, na kterou se začnou přijatá data C8[0..n] do dané paměti ukládat Ack... potvrzovací byte úspěšné dokončení, 10(dec), 0x0A(hex) RunStart...potvrzovací byte provádění programu spuštěno, 11(dec), 0x0B(hex) Fail...potvrzovací byte neúspěšné dokončení, 14(dec), 0x0E(hex) prog. answers...byty, vyslané programem samotným Provádění instrukcí z paměti programu Při provádění instrukcí z paměti programu, tj. v okamžik, kdy byl do virtuálního procesoru zaslán speciální příkaz RUN, jsou z paměti programu instrukce načítány a následně vykonávány postupem instrukce za instrukcí. Na rozdíl od provádění instrukcí ihned po příjmu z PC, nezasílají jednotlivé instrukce prováděné z paměti programu potvrzení o jejich dokončení a tím nezatěžují přenosový kanál. Zasílání potvrzení není nutné, protože následující instrukce se začne provádět teprve až po té, co se aktuálně prováděná instrukce úplně dokončí. Tím se dosáhne bezpečného provádění sledu instrukcí a zároveň daleko vyšší rychlosti provádění instrukcí v porovnání s přímým prováděním. Příklad - vymazání paměti programu, uložení instrukce SUID do paměti programu a okamžité spuštění programu: Příkaz pro vymazání paměti programu má kód 142 a počet dat, které se mají vyslat je 0 (viz. tabulka 3). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je nutné počkat na příjem bytu Ack (0x0A) z UniProg-USB. Příkaz, který uloží data do paměti programu a po uložení program spustí má kód 139 (viz. tabulka 3). Instrukce SUID, kterou do paměti chceme uložit má instrukční kód 0 0 (viz. instrukční sada), což jsou zároveň data, která budeme ukládat a jejichž počet je roven 2 (dva byty). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je opět nutné počkat na příjem bytu, tentokrát se místo Ack vyšle potvrzení započetí spuštění programu RunStart (0x0B). V tomto okamžiku začne provádění programu, tj. spuštění první a zároveň jediné instrukce v paměti programu - SUID (send by UART device ID). UniProg-USB tedy zašle do PC svůj ID string následovaný potvrzením o dokončení provádění programu Ack (0x0A) Celá komunikace vypadá takto: PC zašle UniProg-USB odpoví DEC -> DEC -> 10 DEC -> DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> (#11)UniProgUSB (#13) <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware 10 / 30

11 4.3.5 Instrukční sada virtuálního procesoru Instrukční sada je seznam instrukčních kódů, které virtuální procesor umožňuje vykonávat a to jak přímo (ihned po zaslání), tak i z paměti programu. Instrukce jsou přesně definovány programem mikrokontroléru (firmware) a jejich popis je uveden v tabulce 4. Instrukce je balík dat o délce 2 až 10 bytů, skládající se z kódu instrukce, čísla udávajícího počet parametrů (dat) a parametrů (dat) samotných. Struktura instrukce: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Data[0..7] jsou uvedeny v závorkách ( ), protože je možné provádět instrukci i bez nich, instrukce je pak složena pouze z kódu instrukce a čísla udávajícího počet parametrů, které je v tomto případě 0 (viz. např. instrukce SUID). Příklady instrukcí: SUID - send by UART device ID => 0 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 Instrukce Význam Tabulka prozatím nedokončena Je však možné použít program UniProg-USB Virtual Processor Control, viz. kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control, který umožňuje zobrazení všech instrukcí včetně jejích popisu a příkladu použití a umožňuje také sestavování programů. Tabulka 4 - instrukční sada firmware Virtual Processor 11 / 30

12 5 Použití - Hardware 5.1 Napájení Programovací kabel je nutné napájet napětím 2.7V 5.5V, které se přivádí na programovací konektor CON2 (MLW10) přímo z programované aplikace (vývody VCC a GND). Pokud aplikace neumožňuje napájení tímto napětím, není možné programovací kabel použít. Programovací kabel není napájen z USB, protože obsahuje obvody galvanického oddělení. Při používání se základovou deskou systému MVS-PKDesign je UniProg-USB po propojení s deskou kabelem PFL10-PFL10 automaticky napájen. 5.2 Připojení k osobnímu počítači Programátor UniProg-USB se k osobnímu počítači (PC) připojuje kabelem USB A-A typu hub. 5.3 Volba spuštění požadovaného firmware Jak již bylo popsáno výše, volba firmware, který má být spuštěn (JTAG nebo Virtuální procesor, umožňující ISP), se provádí automaticky. UniProg-USB ihned po připojení napájecího napětí detekuje způsob, jakým je připojen k programované aplikaci a na základě tohoto připojení je pak automaticky zvolen příslušný firmware. Uživatel tak nemusí sám nic nastavovat. Propojovacím kabelem je zde myšlen např. kabel PFL10-PFL10. AVR JTAG Propojovací kabel je připojen k programátoru přes JTAG redukci (obr. ). POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10. Virtual processor Propojovací kabel je připojen přímo bez redukce (obr. ) Bootloader Postup je stejný, jako při spouštění firmware Virtual processor, bootloader se pak aktivuje speciálním programem UniProg bootloader activator, volně dostupným na [1] Tabulka 5 - Podmínky pro spuštění jednotlivých firmware 5.4 Připojení k programované aplikaci UniProg-USB se k programované aplikaci připojuje propojovacím kabelem typu PFL10-PFL10 dodaným s kabelem a nebo jiným typem kabelu vytvořeným uživatelem, který umožní správné propojení vývodů programátoru a programového obvodu. UniProg-USB JTAG redukce PFL10-PFL10 propojovací kabel Číslování vývodů programovacího konektorů MLW10 a významy vývodů, pro připojení bez redukce a s JTAG redukcí, jsou uvedeny v níže. POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10, viz. předešlý obrázek. Při připojování UniProg-u k programované aplikaci kabelem vlastního výroby zkontrolujte, že vývody konektoru UniProg-u a programované aplikace mají shodné významy (viz. následující tabulky). Při nesprávném spojení vývodů programovacího konektoru a vývodů konektoru v programované aplikaci, či nesprávném připojení JTAG redukce, může dojít ke zničení UniProg-u či programované aplikace! Propojování věnujte zvýšenou pozornost. POZOR!!! 12 / 30

13 Význam vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) 1 2 Význam 3 4 ADIO ADIO-1 / PWM-OUT 5 6 VCC 3 4 GND 7 8 SCK DIO DIO-3 MISO 9 10 MOSI DIO DIO-5 RST\ DIO Nezapojovat Obr. 4 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 6 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) Významy zkratek v tabulce: ADIO-0..1 analogové vstupy a digitální vstupy/výstupy v případě použití jako analogových vstupů je možné napětí na těchto vývodech digitalizovat (v rozsahu 0-2.5V), v případě použití jako digitálních vstupů/výstupů se tyto vývody chovají jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). DIO-2..6 digitální vstupy/výstupy chovají se jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). PWM-OUT výstup PWM (pulzně šířkového modulátoru). Nezapojovat určeno pro test. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. SCK, MISO, MOSI, RST\ základní signály při použití SPI komunikace např. při programování Atmel AVR mikrokontrolérů přes low-voltage ISP rozhraní (viz. následující obrázek). Rozložení těchto signálů na MLW10 konektoru je plně kompatibilní se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128). Jak je z tabulky vidět, že některé vývody mají více funkcí. To, která z nich je aktivní je dáno pouze aktuálním nastavení UniProgUSB, které je možné průběhu měnit. Připojeno bez jakékoliv redukce (přímo) Připojeno do ISP konektoru Obr. 5 - Připojení UniProg-USB (bez redukce) k základové desce MB-ATmega16/32 přes ISP rozhraní 13 / 30

14 Význam vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (přímo zapojené do UniProg-USB) 1 2 Význam 3 4 TCK 1 2 GND 5 6 TDO 3 4 VCC 7 8 TMS 5 6 RST\ 9 10 VCC 7 8 Nezapojeno TDI 9 10 GND Obr. 6 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 7 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (zapojené do prog. kabelu) Významy zkratek v tabulce: TCK, TMS, TDO, TDI a RST\ základní signály rozhraní JTAG. Rozložení těchto vývodů je kompatibilní se standardem AVR JTAG ICE a také se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128), viz. následující obrázek. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. Připojeno přes JTAG redukci Připojeno do JTAG konektoru Obr. 7 - Připojení UniProg-USB s JTAG redukcí k základové desce MB-ATmega16/32 přes JTAG rozhraní 14 / 30

15 6 Použití - Software 6.1 Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Kapitola popisuje instalaci ovladačů (drivers) pouze pro operační systém Windows XP, pro ostatní operační systémy je postup obdobný. Originální postupy v angličtině pro instalaci ovladačů pro všechny operační systémy Windows, ale i Linux je možné najít na stránkách firmy FTDI - Před samotnou instalací je nutné ovladače stáhnout a to buď z [1] a nebo přímo z internetové stránky firmy FTDI Při prvním připojení UniProg-USB k PC je nutné nainstalovat příslušné ovladače do operačního systému, aby programy v PC mohly správně komunikovat s hardwarem programátoru. Po instalaci je důležité zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný, protože pro případnou aktualizaci (update) firmware je nutné, aby byl nastaven port COM1-COM4 (program Atmel AVR PROG, který se při aktualizaci používá, pracuje pouze s těmito porty). Je také možné změnit parametry virtuálního portu tak, aby komunikace s UniProg-USB byla rychlejší. Postup instalace a nastavení je následující: 1) Připojte UniProg-USB k PC kabelem USB, prozatím nepřipojujte k základové desce MB-ATmegaXXX ani k jinému hardware. Na programátoru nebude svítit žádná LED dioda. Po chvíli operační systém Windows XP detekuje nově připojené zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 2) Po chvíli se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 3) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 15 / 30

16 4) V dalším okně zvolte zaškrtávací políčka podle obrázku (vyznačeno červeně) a zvolte pomocí tlačítka Procházet (označeno modře) adresář, ve kterém máte připravené ovladače (označen zeleně). 5) Poté dojde k nainstalování první části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Converter. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 6) Po chvíli Windows XP z detekuje druhou část připojeného zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 7) Za okamžik se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 16 / 30

17 8) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 9) V dalším okně zkontrolujte, že adresář je stejný jako při instalaci první části ovladačů a zmáčkněte tlačítko Další. 10) Poté dojde k nainstalování druhé části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Port virtuální COM port. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 11) Po chvíli Windows XP oznámí, že ovladače byly v pořádku nainstalovány a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware Nový hardware je nainstalován a připraven k použití. 17 / 30

18 12) Tímto byla instalace ukončena a teď je možné zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač (zobrazeno na levém obrázku) a zvolte Vlastnosti (zobrazeno na pravém obrázku). 13) Zobrazí se okno Vlastnosti systému, klikněna záložku Hardware a pak na tlačítko Správce zařízení. 14) Zobrazí se okno Správce zařízení, zde vidíte po rozbalení položky Porty (COM a LPT) číslo COM portu, na kterém je UniProg-USB přístupný jedná se o položku USB Serial Port (COMx). Pokud je číslo COM portu vyšší než 4 a předpokládáte aktualizaci firmware programátoru, dvoj-klikněte na položku USB Serial Port (COMx) a postupujte podle dalších bodů. Také pokud zamýšlíte zvýšit rychlost komunikace s UniProg-USB a tím i jeho rychlost programování, pokračujte dal. V jiném případě již pokračovat není potřeba. 15) Po zobrazení okna USB Serial Port (COMx) vlastnosti klikněte na záložku Port Settings a pak na tlačítko Advanced. 18 / 30

19 16) V okně Advanced Settings for COMx změňte COM port na hodnotu 1 4 (vyznačeno červeně). Při výběru mějte na paměti, že se zvolená hodnota nesmí být shodná s jiným zařízením. Dále můžete zvýšit rychlost komunikace mezi PC a UniProg-USB a tím rychlost programování změnou parametru Latency Timer [msec] na hodnotu 1 (znázorněno modře). Změny potvrďte tlačítkem OK. 17) Změny se projeví teprve až po odpojení a následném připojení UniProg-USB k PC a můžete je zkontrolovat v okně Správce zařízení. Tím je kontrola a nastavení virtuálního COM portu ukončena. 19 / 30

20 6.2 Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery (viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR ISP Programmer v6.0 nebo novější (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 6) Pokud není automaticky nastaven typ programátoru na PKDesign UniProg, tak jej zvolte ručně (na obrázku znázorněno červeně). Program následně nalezne připojený UniProg-USB na daném COM portu (znázorněno na obrázku modře) a pokusí se detekovat mikrokontrolér, ke kterému je UniProg-USB připojený (znázorněno zeleně). 20 / 30

21 7) Rychlost programování je závislá na frekvenci SPI sběrnice, přes kterou je UniProg-USB připojen k programovanému MCU. Pokud je MCU řízen krystalem s nízkým kmitočtem, je nutné snížit frekvenci SPI. Obecně lze říci, že frekvence SPI musí být minimálně 2x menší, než je frekvence krystalu. To samé platí i při použití interního RC oscilátoru a nebo externího zdroje hodinového signálu. Během detekce MCU se změna frekvence SPI provádí automaticky (snižuje se tak dlouho, dokud není detekce úspěšná). V případě problémů je však možné volbu provézt manuálně ovládacími prvky v sekci Programmer Speed (znázorněno červeně na následujícím obrázku). 8) Pokud detekce proběhne v pořádku, je možné začít programovat FLASH a EEPROM paměti a také FUSE a LOCK bity. 21 / 30

22 6.3 Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce do JTAG konektoru za použití JTAG redukce. JTAG adaptér musí být zapojen přímo do UniProg-USB, nikoliv do základové desky. Při připojení do základové desky bez JTAG redukce a nebo při nesprávném připojení redukce hrozí zničení UniProg-USB i základové desky. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí všechny 3 LED diody. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR Studio, není potřeba otevírat projekt a tak v úvodním okně Welcome to AVR Studio klikněte na tlačítko Cancel (zobrazeno na pravém obrázku). 6) Spusťte JTAG ICE programovací nástroj AVR studia, ve kterém zvolte menu Tools Program AVR Connect.. 7) V nově otevřeném okně Select AVR Programmer zvolte platformu JTAG ICE, port Auto a nebo přímo COM port, na který je UniProg-USB připojen. Pak zmáčkněte tlačítko Connect / 30

23 8) Pokud se zobrazí chybové okno Connect failed Select AVR Programmer (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB neproběhla úspěšně. Zkontroluje, že jste provedli předchozí body správně. 9) Pokud se zobrazí jiné chybové okno (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB proběhla úspěšně, ale UniProg-USB se nemohl připojit k MCU přes JTAG rozhraní kvůli jedné z následujících příčin: a) UniProg-USB je k MCU připojen špatně b) MCU nemá povoleno JTAG rozhraní c) MCU má povoleno JTAG rozhraní, ale obsahuje program, který JTAG rozhraní softwarově zakázal v tomto případě postačí zatrhnout checkbox Activate target device external reset upon connect a zmáčknout tlačítko Retry Kontrola a případně i povolení JTAG rozhraní se provádí přes ISP rozhraní např. programem Atmel AVR ISP programmer jedná se o fuse bit JTAGEN (viz. následující obrázek, detaily viz. datasheet k danému MCU). Po zaškrtnutí JTAGEN fuse je nutné provézt zápis tlačítkem Write (v sekci Fuse bits). Ověření zápisu se provede tlačítkem Read. 23 / 30

24 10) Pokud je vše v pořádku a chybové hlášky z předešlých 2 bodů se nezobrazí, objeví se okno JTAG ICE hlavní okno programátoru. V záložce Program zvolte typ programovaného MCU (např. ATmega128). V tuto chvíli na UniProg-USB již svítí pouze zelená a žlutá LED dioda. Červená bliká pouze v aktivním stavu, tj. např. při programování, verifikaci apod. 11) Pak ověřte správnost volby MCU v záložce Advanced načtením Signature bytes (3 byty identifikující programovaný MCU) tlačítkem Read. Shodnost je potvrzena nápisem Signature matches selected device. Pokud typ připojeného MCU neodpovídá zvolenému typu, tak volbu upravte (viz. minulý bod) a ověření zopakujte. V záložce Advanced je také možné změnit komunikační rychlost přenosu dat mezi PC a UniProg-USB, např. na maximálních baud. 12) Pak už je možné v záložce Program vymazat MCU tlačítkem Erase device (znázorněno modře), dále zvolit HEX soubor, který se má do MCU uložit, tlačítkem... v sekci Flash (znázorněno červeně). Naprogramování a verifikace se provede tlačítky Program a Verify (znázorněno zeleně). Stejně tak je možné uložit HEX soubor i do paměti EEPROM. 24 / 30

25 6.4 Aktualizace firmware 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace USB driverů). 5) Spusťte program UniProgUSB Bootloader activator (070614) (volně dostupný na [1]) a zmáčkněte tlačítko Find UniProg and activate bootloader. Program se pokusí najít všechny UniProg-USB připojené k PC a aktivovat v nich bootloader. 6) Výsledek hledání je následně zobrazen v sekci List of found and activated UniProgs. V případě, že žádný UniProg nebyl nalezen, zobrazí je se nápis No UniProgUSB found on COM1-16. V tomto případě zkontrolujte, že jste postupovali dle bodů 1-5 správně. Jinak se zobrazí seznam všech nalezených UniProg-USB a u každého z nich bude uvedeno číslo COM portu, na kterém byl nalezen (na pravém obrázku znázorněno modře) a také verze broadcasteru (na pravém obrázku znázorněno zeleně). 7) Pokud aktivace bootloaderu proběhla v pořádku, bude na UniProg-USB svítit zelená a blikat žlutá LED dioda. V tomto okamžiku je možné program UniProgUSB bootloader activator zavřít a spustit program AVR PROG. Ten je možné najít v adresáři AVR Studia (.\AVR Tools\AvrProg\AvrProg.exe) a nebo jej spustit z menu AVR Studia (Tools AVR Prog...). 8) Pokud se zobrazí chybová hláška (viz. následující obrázek), tak je pravděpodobně virtual COM port, přes který se UniProgUSB připojuje, nastaven na hodnotu větší než 4 (AVR PROG umožňuje komunikaci pouze s porty COM1-COM4). Ověření a nastavení jiného COM portu pro UniProg-USB je popsána v kapitole Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu. 25 / 30

26 9) V případě, že je vše v pořádku, zobrazí se okno AVR PROGu. Tlačítkem Browse zvolte soubor s firmwarem, který chcete do UniProg-USB zapsat (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 10) Před programováním je však nutné vymazat paměť UniProg-USB. Zmáčkněte tlačítko Advanced, kterým se vyvolá okno Advanced a v něm pak zmáčkněte 4x po sobě tlačítko Chip Erase. Při 4. zmáčknutí se na UniProg-USB rozsvítí červená LED dioda asi na 1 sekundu tím je vymazání paměti hardwarově potvrzeno. Pak okno Advanced opět zavřete. 11) V tuto chvíli je již vše připravené k naprogramování zvoleného firmware do UniProg-USB, zmáčkněte tlačítko Program v sekci Flash. 26 / 30

27 12) Pokud nebyla paměť UniProg-USB řádně vymazána, zobrazí se chybová hláška Programming failed. 13) V případě, že během programování žádná chyba nenastala, zobrazí se nad pruhem indikujícím průběh programování hláška Erasing Device... Programming... Verifying... OK (na obrázku znázorněno modře). Během programování na UniProg-USB svítí všechny 3 LED diody (žlutá chvílemi lehce pohasíná). 14) Po dokončení programování na UniProg-USB svítí zelená a bliká žlutá LED dioda. Odpojte UniProg-USB od základové desky a opět připojte a zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. V tuto chvíli je již update nového firmware dokončen a s UniProg-USB je možné začít ihned pracovat. 27 / 30

28 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Program UniProg-USB Virtual Processor Control, volně dostupný na [1], umožňuje základní ovládání programátoru UniProgUSB v režimu virtuálního procesoru (tedy bez redukce JTAG). Je zde zobrazen seznam instrukcí včetně volby jejich parametrů s uvedením detailního popisu a také příkladem použití. Instrukce je možné buď přímo provádět (viz. kapitola Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC) tlačítkem Run a nebo z nich sestavovat programy tlačítky Add, Insert, Replace v sekci Instruction a také tlačítky Up, Down, Delete, Clear v sekci Program. Vytvořené programy je možné nahrát do/z UniProg-USB tlačítky Write a Read a následně provádět (viz. Provádění instrukcí z paměti programu) tlačítkem Run a nebo také uložit či načíst na/z pevný disk PC pro pozdější použití tlačítky Load a Save, vše v sekci Program. Instrukce v programu je možné zobrazit ve tvaru instrukčních kódů a nebo instrukčních jmen volbou Show, což zvyšuje čitelnost programu (při zobrazení jmen připomíná ASM kód). Velikost volné paměti programu je zobrazena v bytech, položka Free mem v sekci Program. Program dále umožňuje načtení a zobrazení stavu všech registrů tlačítkem Read v sekci Registers. Dále je možno provádět operace s pamětí dat, tj. načtení a zápis dat do/z UniProg-USB tlačítky Read a Write, uložení a načtení dat na/z pevný disk tlačítky Load a Save a generování dat za pomocí speciálního okna generátoru (cont, ramp up, ramp down, sine), které se zobrazí tlačítkem Generate, vše v sekci Data. Odpovědi, tj. data vyslaná z UniProg-USB zpět do PC, jsou zachytávána a zobrazována v 1 ze 3 formátů: DEC, HEX, ASCII. Zachytávána jsou jak data vyprodukovaná instrukcemi SUxxxx (Send UART something), tak data potvrzovací, jako jsou např. byty Ack, RunStart a Fail. Na následujícím obrázku je možné vidět příklad nastavení programu UniProg-USB Virtual Processor Control, ve kterém byl vytvořen jednoduchý demonstrační příklad. Funkcí tohoto příkladu je nastavit registr REG8-0 na hodnotu 0, vyslání jeho hodnoty UARTem, inkrementace jeho hodnoty o 1 a následné porovnání, zda-li je jeho hodnota menší než 5. Pokud ano, program se skočí zpět na instrukci inkrementující hodnotu registru, jinak program skončí. Popis okna programu s příkladem: Červeně je znázorněno nastavení komunikačního VCP portu, na který je UniProg-USB připojen. Modře je označena oblast znázorňující verzi instrukční sady, kterou program při svém spuštění nahrál z pevného disku a také verzi firmware virtuálního procesoru UniProg-USB. Tyto verze musí být stejné, jinak program nebude umožňovat funkce RUN. Zeleně je znázorněna označená instrukce programu. Fialově označená oblast je seznam instrukcí aktuálního programu. Hnědě je označena oblast s daty, které byly odeslány virtuálním procesorem UniProg-USB po spuštění programu tlačítkem RUN v sekci Program. Před tím bylo nutné program do UniProg-USB uložit tlačítkem Write v téže sekci. Je důležité si povšimnout, že přijatá data obsahují kromě bytů s hodnotami 0 až 4 také hodnotu 11, což je odpověď UniProg-USB RunStart a hodnotu 10, což je Ack (dokončení vykonávání programu). 28 / 30

29 7 Literatura a odkazy [1]... [2] Historie verzí dokumentace Verze / datum Změny v1.0 / Vytvoření dokumentace. v1.1 / Upraveno číslování kapitol. Upravena kapitola Funkce Virtuálního procesoru. Doplněno nastavení komunikace v kapitole Virtual processor firmware. Přidána nová kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control. 29 / 30

30 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál (verze dokumentace v1.1) / 30

PK Design. Uživatelský manuál. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR. Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04)

PK Design. Uživatelský manuál. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR. Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04) Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel-r v1.0 Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti programovacího kabelu... 4 2.2 Použití

Více

PK Design. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)

PK Design. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0 Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti programovacího kabelu...4 2.2 Použití

Více

PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.3 (20.03.

PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.3 (20.03. UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 2.2 Vlastnosti... 4 Použití... 4 3 Provozní podmínky a parametry... 5 4

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11. Modul USB-FT245BM v2.2 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (7. 11. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Modul 8 SMD LED diod v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12.

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (07.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti

Více

PK Design. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6.

PK Design. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4

Více

PK Design. Modul CLK Generátor MHz v1.0. Modul programovatelného zdroje hodinových pulzů

PK Design. Modul CLK Generátor MHz v1.0. Modul programovatelného zdroje hodinových pulzů Modul CLK Generátor 20-120MHz v1.0 Modul programovatelného zdroje hodinových pulzů Uživatelský manuál ٠٣) (٢. ٦. ١.٠ م ل م» مض Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití...4

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Pozor! Programátor je kompatibilní s prostředími BASCOM a AVR DUDE. Pokud chcete použít tento programátor s AVR Studio, musíte přepnout jumper číslo 2. 1. Programování

Více

PK Design. EVMS-mega128. Uživatelský manuál. v1.0. Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128. Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem

PK Design. EVMS-mega128. Uživatelský manuál. v1.0. Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128. Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem EVMS-mega128 v1.0 Výuková deska s mikrokontrolerem ATmega128 Uživatelský manuál Obr. 1 - výuková deska s LCD displejem Obr. 2 - výuková deska bez LCD displeje Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 2.2

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor PŘÍLOHY PRESTO USB programátor 1. Příručka PRESTO USB programátor Popis indikátorů a ovládacích prvků Zelená LED (ON-LINE) - PRESTO úspěšně komunikuje s PC Žlutá LED (ACTIVE) - právě se komunikuje s uživatelskou

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03)

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) MB-S2-150-PQ208 v1.4 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

PK Design. MB-ATmega128 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (23.09.

PK Design. MB-ATmega128 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (23.09. MB-ATmega128 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (23.09.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka PRESTO USB programátor Uživatelská příručka OBSAH 1. PRESTO 3 1.1. Použití 3 2. Obsah dodávky 3 3. Instalace 3 3.1. Instalace ovladačů 3 3.2. Instalace programu UP 4 4. Popis programovacího konektoru 5

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 2000/XP pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou

Více

PK Design. MB-ATmega128 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.

PK Design. MB-ATmega128 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10. MB-ATmega128 v4.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (10.10.2008) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál GREE Text Parser GREE Diagnostický program - manuál 1. Popis programu 1.1 Diagnostické nástroje aplikace 1.2 Vlastnosti programu Obsah 2. Hardwarové elektro propojení 2.1 Popis propojení 2.2 Způsoby zapojení

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

PK Design. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.

PK Design. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (10.10.2008) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr Teploměr s rozhraním USB Měření teplot od -55 C do +125 C 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 6.5.2011 8:59 Počet

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (01.01.

PK Design. MB-ATmega16/32 v4.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (01.01. MB-ATmega16/32 v4.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.01.2011) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Firmware USBasp pro modul AVRUSB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. Rozhraní USB Low Speed. Procesor ATmega8 ATmega88 Varianty překladu

Firmware USBasp pro modul AVRUSB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. Rozhraní USB Low Speed. Procesor ATmega8 ATmega88 Varianty překladu Firmware USBasp pro modul AVRUSB Milan Horkel Firmware USBasp umožňuje použít modul AVRUSB jako ISP programátor procesorů řady AVR pod všemi běžnými operačními systémy. 1. Technické parametry Parametr

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

Komunikační adaptér USB - RS485 - virtuální sériový port ELO E218. Uživatelský manuál

Komunikační adaptér USB - RS485 - virtuální sériový port ELO E218. Uživatelský manuál Komunikační adaptér USB - RS485 - virtuální sériový port Virtual IDLE ECHO ON OFF COM to Fiber Optics through USB ELO E218 Uživatelský manuál ELOE218ZK003 Obsah: 1.1 Použití adaptéru... 3 2.0 Principy

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 98/ME pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou funkci

Více

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows Úvod: Kabel Fast KKL-USB je osazen převodníkovým čipem FTDI FT232BM. Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy s přepínacími kontakty pro spínání od malých napětí až po 230V AC 2. maximální proudové zatížení kontaktů: 15A při 120V AC či

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ATAVRDRAGON-návod k použití

ATAVRDRAGON-návod k použití ATAVRDRAGON-návod k použití Firma ATMEL představila skutečně levný, a tím pádem všem dostupný, ladící a vývojový prostředek pro práci s mikrokontroléry řady ATtiny a ATmega s názvem AVR Dragon. Dle sdělení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Aktualizace firmware kvadrokoptér Blade 350 QX

Aktualizace firmware kvadrokoptér Blade 350 QX Aktualizace firmware kvadrokoptér Blade 350 QX Vývojáři Horizon Hobby neustále pracují na vylepšování svých produktů a proto všechny řídicí jednotky kvadrokoptér 3350 QX umožňují uživatelsky přehrát firmware.

Více

Změna USB driveru. Návod, jak změnit typ nainstalovaného USB driveru. 21. března 2006 w w w. p a p o u c h. c o m

Změna USB driveru. Návod, jak změnit typ nainstalovaného USB driveru. 21. března 2006 w w w. p a p o u c h. c o m Návod, jak změnit typ nainstalovaného USB driveru 21. března 2006 w w w. p a p o u c h. c o m Změna USB driveru Katalogový list Vytvořen: 20.3.2006 Poslední aktualizace: 21.3 2006 09:50 Počet stran: 16

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy do zatížení 10A / 250V AC ( zátěž do 2300W ) 2. tři galvanicky oddělené vstupy s možností aktivovat alarm ( vstupní napětí od

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní SA765_d-01 strana 1 z 6 Návod k obsluze USB 100 SL konvertor rozhraní 1 Všeobecně Konvertor rozhraní USB 100 SL umožňuje připojení loggeru T-Logg k USB rozhraní Vašeho PC. GREISINGER electronic GmbH SA765_d-01

Více

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál MODUL CAN DS 450 verze 2.0 Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál CZ Úvod... 3 Informace... 3 Programování modulu CAN DS 450... 3 Funkce výstupů modulu CAN DS 450 verze 2.0... 4 Technické údaje...

Více

Pokladna CHD - Jak nainstalovat USB ovladač CHD7

Pokladna CHD - Jak nainstalovat USB ovladač CHD7 Pokladna CHD - Jak nainstalovat USB ovladač CHD7 Následující dokument popisuje instalaci ovladače pro tyto OS: 1) Windows 10 2) Windows 7 3) Windows 8 Soubory s ovladači jsou stejné pro všechny výše uvedené

Více

PU 01 komunikační kabel pro USB port

PU 01 komunikační kabel pro USB port PU 01 komunikační kabel pro USB port Úvod V tomto dokumentu je popsána instalace ovladačů pro komunikační kabel PU 01 pod systémem Windows XP (Service Pack 1,2 a 3). Na konci instalace bude do systému

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Připravte si modem ES75 vložte SIM kartu do držáku SIM karty a vložte do čtečky v modemu, připojte anténu (modem není vybaven interní anténou bez připojené

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

PROG TOOL Návod instalaci a obsluze verze 2.4

PROG TOOL Návod instalaci a obsluze verze 2.4 PROG TOOL Návod instalaci a obsluze verze 2.4 PROG_TOOL_v24.DOC Dixell PROG TOOL KIT BEWARE! Dixell S.p.A. si vyhrazuje právo upravovat tento návod bez upozornění. Poslední platnou verzi lze stáhnout z

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w. s o f

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah: Popis zařízení... 3 AXR-300i po sejmutí vrchního krytu... 3 Dodávané příslušenstí... 3 Doporučené příslušenstí (nutno objednat samostatně)... 4 Popis programovacích režimů...

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více