PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PK Design. UniProg-USB v1.0. Uživatelský manuál. Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.1 (20.08."

Transkript

1 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál

2 Obsah 1 Upozornění Úvod Vlastnosti... 4 Použití Provozní podmínky a parametry Popis Základní informace... 6 Hardware (obvodové zapojení) programátoru... 6 Firmware (vnitřní program) programátoru Bootloader firmware AVR JTAG firmware Virtual processor firmware Funkce Virtuálního procesoru Instrukční sada virtuálního procesoru Použití - Hardware Napájení Připojení k osobnímu počítači Volba spuštění požadovaného firmware Připojení k programované aplikaci Použití - Software Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) Aktualizace firmware Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Literatura a odkazy Historie verzí dokumentace... 29

3 1 Upozornění Při používání zařízení dodržujte provozní podmínky uvedené v této kapitole a v kapitole Provozní podmínky a parametry. Nedodržení těchto doporučených provozních podmínek může vézt k poškození či zničení programovacího kabelu, což může mít za následek poškození či zničení zařízení, ke kterému je připojen. Za poškození čí zničení programovacího kabelu a k němu připojených zařízení, důsledkem porušení doporučených provozních podmínek, nenese výrobce odpovědnost. UniProg-USB byl navržen pro vývojové a výukové účely. Není proto specifikována výsledná hodnota vyzařovaného elektromagnetického pole. Uživatel také musí brát v úvahu, že programovací kabel není proti vlivům elektromagnetického pole nikterak speciálně chráněn a jeho funkce může být při vysokých intenzitách tohoto pole ovlivněna. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením je nutné zabezpečit, aby nemohlo dojít k elektrostatickému výboji, a proto vždy používejte ESD ochranné pomůcky (uzemňovací ESD náramek, vodivou antistatickou podložku apod.). Elektrostatický výboj může mít za následek zničení programovacího kabelu i připojeného zařízení. Není dovoleno vystavovat programovací kabel intenzivnímu slunečnímu záření, rychlým změnám teplot, vodě či vysoké vlhkosti. Není také dovoleno jej jakkoliv mechanicky namáhat. Kabel není odolný proti vlivům agresivních prostředí. Při čištění nesmí být použito rozpouštědel ani saponátů. Čistěte pouze suchým antistatickým hadříkem (dodržujte ESD podmínky z minulých odstavců). 3 / 30

4 2 Úvod 2.1 Vlastnosti Jednoduché připojení k osobnímu počítači přes USB port. Plnohodnotné galvanické oddělení. Vysoké komunikační rychlost s PC (až baud). Programování přímo v aplikaci (výstupy jsou typu 3 stavová logika). Napájení 3.3V-5.0V. Vysoká univerzálnost vyplývající z použitého firmware, který je rozdělen na 3 samostatné části: Bootloader update dalších 2 částí firmware z PC. AVR JTAG programování a ladění obvodů Atmel AVR s JTAG rozhraním. Virtual processor provádí příkazy (ze spec. instrukční sady) zaslané z PC: vysokorychlostní programování AVR přes ISP low-voltage sériové rozhraní harvardská architektura paměť dat (512 bytes), paměť programu (256 bytes) úplné řízení vnitřního SPI rozhraní (lze použít pro programování MCU, pamětí, řízení externích ADC, DAC, IO expandérů, převodník USB<=>SPI atd.) měření napětí pomocí integrovaného 2 kanálového 10bit ADC s možností zasláním naměřených hodnot ihned do PC a nebo je uložit do vnitřní paměti dlouhé 256 vzorků zápis a čtení 7 třístavových digitálních vstupů/výstupů (DIOx) nastavení a používání vnitřního 16bit PWM generátoru s 1 výstupem deset 8-bit registrů (lze je používat po dvojicích jako 16-bit) pro základní operace add, sub, and, or, xor, compare instrukce pracující s : registry, konstantami, DIOx, SPI, UART, pamětí dat i programu instrukce provádějící : podmíněný skok, aritmetické a logické operace, definované zpoždění apod. instrukce je možné vykonávat ihned po přijetí z PC a nebo je možné je uložit do paměti programu a ten pak spustit jako celek (virtual processor pak pracuje velmi podobně jako normální MCU) Automatické spuštění 1 ze 3 částí firmware na základě detekce připojeného kabelu/redukce v konektoru MLW10. Programovací konektor (typ MLW10) je kompatibilní s ISP konektory základových desek systému MVS PKDesign. Velmi malé rozměry obal je typu redukce CAN9-CAN Použití Vysokorychlostní programování mikrokontrolérů Atmel AVR přes ISP rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR ISP programmer, viz. [1]. MCU FLASH EEPROM Read Write Read Write ATmega16 (16kB FLASH, 512B EEPROM) 0.34s 1.45s 0.06s 4.72s ATmega128 (128kB FLASH, 4096B EEPROM) 2.41s 7.66s 0.11s 37.5s Tabulka 1 - Příklad rychlostí čtení a programování pro plnou FLASH a EEPROM paměť (PC AthlonXP 1700+) Programování a ladění mikrokontrolérů Atmel AVR přes JTAG rozhraní pomocí volně dostupného programu Atmel AVR Studio, viz. [2]. Programování libovolného mikrokontroléru či paměti s rozhraním SPI (je nutné vytvořit vlastní řídící program). Univerzální použití základní vlastnosti jádra Virtual processor je možné ovládat programem UniProg Virtual Processor Control, viz. [1]. Je možné vytvořit např.: systém pro nastavování a vyčítání 7 digitálních signálů systém měření a záznamu 2 různých napěťových signálů (bez přídavného děliče pouze 0-2.5V) generátor obdélníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a střídou (PWM) univerzální převodník USB <=> SPI, kterým je možné řídit např. IO expandér, externí ADC či DAC atd. Je možné vytvářet libovolné kombinace výše uvedených aplikací a doplnit je o další funkce. 4 / 30

5 3 Provozní podmínky a parametry Maximální dovolené napájecí napětí VCC V Maximální dovolené připojené napětí na vstupně/výstupních vývodech... VCC + 0.5V Maximální dovolený proud vstupně/výstupních vývodů... 10mA Provozní napájecí napětí VCC...2.7V 5.5V Klidový odběr proudu (svítí všechny 3 LED diody)...60ma Skladovací teplota okolí C až +40 C Provozní teplota okolí C až +30 C Všechna napětí jsou stejnosměrná a jsou vztažena k zemnímu vodiči GND (pokud není uvedeno jinak). POZOR!!! Při nedodržení provozních podmínek zde uvedených, či nesprávném připojení k programované aplikaci (viz. kapitola Použití Hardware), hrozí zničení programovacího kabelu i připojeného hardware! POZOR!!! 5 / 30

6 4 Popis 4.1 Základní informace UniProg-USB je umístěn v krabičce redukce CAN9-CAN9, z jedné strany je přístupný USB konektor typu A, ze druhé konektor MLW10. Detaily připojení jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. Na horní straně jsou pod průsvitným štítkem umístěny 3 LED diody s následujícími významy: 4.2 Jméno LED Barva LED Pwr Zelená Jtg Žlutá Act Červená Význam Indikuje připojení napájecího napětí Udává, zda je aktivní JTAG firmware (svítí) a nebo Virtual processor firmware (nesvítí) Zobrazuje aktivitu (např. programování apod.) Hardware (obvodové zapojení) programátoru Hardware programovacího kabelu UniProg-USB je vysoce univerzální a skládající se z následujících částí: USB-A connector... konektor (zásuvka) pro připojení PC pomocí kabelu USB typu A-A hub FT integrovaný obvod převádějící USB na UART-TTL Galvanic separation... obvody galvanicky oddělující programovanou aplikaci od PC (ochrana PC) mega16l... mikrokontrolér obsahující řídící program (firmware) = jádro programátoru MLW10 connector... konektor pro připojení programované aplikace USB-A connector FT232 Galvanic separation mega16l MLW10 connector Obr. 1 - Jednotlivé části UniProg-USB 4.3 Firmware (vnitřní program) programátoru Vnitřní program (dále jen firmware) mikrokontroléru je složen ze 3 částí: Bootloader, AVR JTAG a Virtual processor. ATmega16L firmware AVR JTAG Bootloader Virtual procesor Obr. 2 - Struktura firmware programátoru Tyto části firmware si je možné představit jako 3 různé aplikace. Volba, která z nich bude po připojení napájecího napětí v mikrokontroléru programátoru spuštěna, se provádí automaticky během startu podle typu připojení propojovacího kabelu PFL10PFL10 toto platí pouze pro firmware-y AVR JTAG a Virtuální procesor. Firmware Bootloader je možné spustit pouze z již spuštěného firmware Virtuální procesor a aktivuje se speciálním programem UniProg bootloader activator, dostupný na [1]. Další informace jsou popsány v kapitole Použití - Hardware. 6 / 30

7 4.3.1 Bootloader firmware Umožňuje aktualizaci (update) dalších 2 částí firmware např. v případě vydání nové, vylepšené verze. Tyto aktualizace je možné zdarma získat na internetové stránce výrobce [1] AVR JTAG firmware Umožňuje nejen programování, ale i ladění (debug) mikrokontrolérů Atmel AVR. Programovací kabel spolupracuje s originálním programem Atmel AVR Studio [2], ve kterém lze krokovat vykonávání instrukcí v mikrokontroléru, nastavovat hardwarové breakpointy, zobrazovat a měnit stav všech registrů, periferií a SRAM paměti Virtual processor firmware Virtual processor (virtuální procesor) je zde obecně pojat jako sekvenční automat, který se řídí předem vytvořeným programem (seznamem instrukcí). Slovo virtuální zde znamená, že se nejedná o reálný/fyzický/hardwarový systém (procesor vytvořený na chipu), ale o virtuální/softwarový systém. Jinak řečeno, virtuální/softwarový procesor je program provádějící své vlastní předdefinované instrukce reálným/hardwarovým procesorem (v našem případě mikrokontrolérem ATmega16L).jedná se vlastně o emulaci reálného/hardwarového procesoru programově. Výhodou je, že instrukční sada, tj. veškeré instrukce, jsou nadefinovány programově (ne hardwarově výrobcem procesoru) a je možné je v budoucnu jednoduše rozšiřovat a měnit (pouhou změnou programu = firmware virtuálního procesoru). Další výhodou je možnost nekonečného počtu změn řídícího programu, který je uložen v paměti programu (Program memory), protože tato paměť je virtuálně vytvořena v paměti typu SRAM. Systém jako takový není omezen datovou šířkou slova (např. 8 bitů), protože je virtuální a tak je možné vytvořit instrukce pracující s daty libovolné délky (8bit, 16bit, atd.). Nevýhodou je ovšem daleko vyšší časová náročnost všech instrukcí, protože každá z nich je reálně složena z několika desítek instrukcí použitého procesoru, na kterém je tento virtuální procesor spuštěn. Popsaný systém je založen na podobné myšlence, jako je např. JAVA, takže v podstatě na hardware vůbec nezáleží a programový kód pro virtuální procesor je možné spustit na libovolném procesoru. Jako již bylo popsáno výše v sekci popisující hardware UniProg-USB, mikrokontrolér ATmega16L komunikuje s PC přes rozhraní USB pomocí obvodu FT232, což je převodník USB<=>UART. Virtuální procesor pracuje s následujícím nastavením UARTu: baud, 8 data bits, one stop bit, no parity, no hardware and no software handshaking Struktura a propojení virtuálního procesoru na reálné periferie je znázorněno na následujícím obrázku. Virtual processor Program memory Data memory Registers Virtual processor CORE Memory and registers controller Real peripherals Digital IOs DIO[0..6] Timer/counter SPI I/F Instructions decoder ALU UART I/F FT232 Obr. 3 - Struktura firmware virtuálního procesoru a jeho napojení na reálné periferie Paměť programu (program memory) Zde jsou uloženy instrukce, které má virtuální procesor vykonávat. Paměť je typu SRAM, takže je možné měnit její obsah bez snížení její životnosti (na rozdíl od paměti FLASH). Paměť dat (data memory) Obsahuje data, se kterými virtuální procesor pracuje (může je zasílat na SPI, UART, PWM, DIO a nebo data získaná z ADC, SPI, UART, DIO může do této paměti ukládat). Paměť je typu SRAM. 7 / 30

8 Registry (registers) Virtuální procesor obsahuje 10 registrů (8-bit), které může využívat pro různé aritmeticko/logické operace apod. Tyto registry je však možné používat i po dvojicích jako 16 bitové. Následující tabulka popisuje vzájemné relace mezi 8 a 16 bitovými registry. Číslo Registr 8bit Číslo Registr 16bit 0 REG REG-01 1 REG REG-12 2 REG REG-23 3 REG REG-34 4 REG REG-45 5 REG REG-56 6 REG REG-67 7 REG REG-78 8 REG REG-89 9 REG-9 Tabulka 2- Registry virtuálního procesoru Jádro virtuálního procesoru (virtual processor core) Provádí základní operace s pamětmi dat a programu, po spuštění programu načítá jednotlivé instrukce v paměti programu, dekóduje je a provádí. Jeho funkce je popsána v následující kapitole. 8 / 30

9 4.3.4 Funkce Virtuálního procesoru Firmware virtuálního procesoru provádí 3 základní funkce: přímé provádění instrukcí zaslaných z PC provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi provádění instrukcí z paměti programu Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC Firmware virtuálního procesoru umožňuje přímé provádění instrukcí, které se normálně provádějí z paměti programu (viz. text níže). Je to možné přirovnat ke speciálnímu ladícímu postupu, kdy se instrukce zasílají přímo přes USB z PC a ihned se vykonávají. Zasílá se přímo kód instrukce, bez nějakého doplnění o další byty (žádné CRC apod). Každá instrukce, která nevrací ze své podstaty hodnotu (tj. nezasílá svůj výsledek přes UART a následně USB do PC), je potvrzena procesorem zasláním potvrzovacího bytu Ack. Přímého provádění instrukcí se dá využít např. při vytváření programu uživatel (programátor) si může jednotlivé instrukce ihned otestovat a ověřit si, že je používá správně. Samozřejmě není možné takto testovat všechny instrukce, např. instrukce podmíněného skoku nemají při tomto postupu žádný význam, protože se instrukce neprovádějí z paměti programu, ale přímo (zasláním z PC) a tak není možné skočit na zadanou adresu podmíněného skoku. Nevýhodou přímého zasílání instrukcí je, že je nutné po zaslání instrukce vyčkat na odeslání potvrzení jejího provedení, a to proto, aby nová instrukce nebyla do UniProg-USB zaslána dříve, než se dokončí instrukce předešlá. Kdyby tato časová návaznost nebyla dodržena, tak by došlo ke ztrátě části nově zasílané instrukce. Z tohoto důvodu byla také vytvořena další část virtuálního procesoru, tj. provádění instrukcí z paměti programu. Popis instrukční sady je uveden níže. Struktura dat při zaslání instrukce pro přímé (okamžité) provedení je: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Vysvětlivky: Instrukční kód...datový (číselný) kód instrukce z instrukční sady DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má instrukce zpracovat Data... data (parametry), která se zasílají společně s instrukcí, jejich počet musí být shodný s DB# Ack... potvrzovací byte úspěšné provedení, 10(dec), 0x0A(hex) Příklad - přímé provedení instrukce SUID : Kód instrukce SUID (send by UART device ID - viz. instrukční sada) je 0 a počet dat (parametrů), které má tato instrukce zpracovat je 0. Celý blok dat, který se přímo vyšle přes USB do UniProg-USB pak bude vypadat takto: 0 0. UniProg-USB zašle do PC pouze odezvu na instrukci SUID, tj. svůj ID string bez dalších potvrzovacích bytů. Celá komunikace vypadá takto: PC zašle DEC -> 0 0 UniProg-USB odpoví DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> UniProgUSB <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware Provádění speciálních příkazů pro práci s pamětmi Další funkcí virtuálního procesoru je přijímat speciální příkazy z osobního počítače PC přes USB prostřednictvím bloku UART (v mikrokontroléru ATmega16) a dále je vykonává. Je to vlastně velmi podobné přímému provádění instrukcí s tím rozdílem, že se neprovádí instrukce, ale speciální příkazy, které umožňují provádění základních operací s pamětmi dat (Data memory) a programu (Program memory). Konkrétně se jedná o příkazy: naplnění zvolené paměti zaslaným balíkem dat, vymazání paměti a spuštění programu, který byl uložen do paměti programu. Každá z těchto operací je potvrzena zasláním odpovědi zpět do PC - Ack, RunStart a Fail. Při zasílání příkazu je možné předat daleko více dat (0..256) než v případě zasílání instrukcí (0..8). Struktura příkazu: Kód příkazu (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..255]) - parametry příkazu ( bytů dle typu příkazu apod.) 9 / 30

10 Popis Kód DB# DEC min/max Data Odpověď (počet bytů) Store C8[0..255] into DataMem, start addr = REG-89, REG-89 += DB / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space / 256 C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = 0, clear the rest space, RUN / 256 C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR / 257 ADDR8, C8[0..255] Ack / Fail (1) Store C8[0..255] into InstrMem, start addr = ADDR8, RUN / 257 ADDR8, C8[0..255] RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Clear InstrMemory Ack / Fail (1) RUN instructions stored in InstrMemory RunStart + prog. answers + Ack / Fail (1+?+1) Tabulka 3 - Příkazy pro práci s pamětí dat a programu virtuálního procesoru Vysvětlivky sloupce: Kód... datový (číselný) kód příkazu DB#... počet bytů dat (Data Bytes number), které má příkaz zpracovat, tabulka udává min. a max. počet, které lze použít (v případě, že se má zpracovat 256 bytů, je nutné zadat DB# = 0) Data... data, která se předávají společně s příkazem, jejich počet musí být shodný s DB# Odpověď...byte, který je zaslán zpět do PC jako potvrzení příkazu či začátku provádění programu apod. Vysvětlivky hodnoty v tabulce: C8[0..n]...pole (balík) 8 bitových dat, která se mají uložit do dané paměti start addr... 8 bitová adresa, na kterou se začnou přijatá data C8[0..n] do dané paměti ukládat Ack... potvrzovací byte úspěšné dokončení, 10(dec), 0x0A(hex) RunStart...potvrzovací byte provádění programu spuštěno, 11(dec), 0x0B(hex) Fail...potvrzovací byte neúspěšné dokončení, 14(dec), 0x0E(hex) prog. answers...byty, vyslané programem samotným Provádění instrukcí z paměti programu Při provádění instrukcí z paměti programu, tj. v okamžik, kdy byl do virtuálního procesoru zaslán speciální příkaz RUN, jsou z paměti programu instrukce načítány a následně vykonávány postupem instrukce za instrukcí. Na rozdíl od provádění instrukcí ihned po příjmu z PC, nezasílají jednotlivé instrukce prováděné z paměti programu potvrzení o jejich dokončení a tím nezatěžují přenosový kanál. Zasílání potvrzení není nutné, protože následující instrukce se začne provádět teprve až po té, co se aktuálně prováděná instrukce úplně dokončí. Tím se dosáhne bezpečného provádění sledu instrukcí a zároveň daleko vyšší rychlosti provádění instrukcí v porovnání s přímým prováděním. Příklad - vymazání paměti programu, uložení instrukce SUID do paměti programu a okamžité spuštění programu: Příkaz pro vymazání paměti programu má kód 142 a počet dat, které se mají vyslat je 0 (viz. tabulka 3). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je nutné počkat na příjem bytu Ack (0x0A) z UniProg-USB. Příkaz, který uloží data do paměti programu a po uložení program spustí má kód 139 (viz. tabulka 3). Instrukce SUID, kterou do paměti chceme uložit má instrukční kód 0 0 (viz. instrukční sada), což jsou zároveň data, která budeme ukládat a jejichž počet je roven 2 (dva byty). Celý příkaz pak bude vypadat takto: Po odeslání tohoto příkazu je opět nutné počkat na příjem bytu, tentokrát se místo Ack vyšle potvrzení započetí spuštění programu RunStart (0x0B). V tomto okamžiku začne provádění programu, tj. spuštění první a zároveň jediné instrukce v paměti programu - SUID (send by UART device ID). UniProg-USB tedy zašle do PC svůj ID string následovaný potvrzením o dokončení provádění programu Ack (0x0A) Celá komunikace vypadá takto: PC zašle UniProg-USB odpoví DEC -> DEC -> 10 DEC -> DEC -> Pokud DEC hodnoty vyjádříme znakově, získáme: CHAR -> (#11)UniProgUSB (#13) <-- datumová část řetězce se může lišit podle aktuální verze firmware 10 / 30

11 4.3.5 Instrukční sada virtuálního procesoru Instrukční sada je seznam instrukčních kódů, které virtuální procesor umožňuje vykonávat a to jak přímo (ihned po zaslání), tak i z paměti programu. Instrukce jsou přesně definovány programem mikrokontroléru (firmware) a jejich popis je uveden v tabulce 4. Instrukce je balík dat o délce 2 až 10 bytů, skládající se z kódu instrukce, čísla udávajícího počet parametrů (dat) a parametrů (dat) samotných. Struktura instrukce: Kód instrukce (1 byte) + DB# (1 byte) + (Data[0..7]) - parametry instrukce (0..8 bytů dle typu instrukce) Data[0..7] jsou uvedeny v závorkách ( ), protože je možné provádět instrukci i bez nich, instrukce je pak složena pouze z kódu instrukce a čísla udávajícího počet parametrů, které je v tomto případě 0 (viz. např. instrukce SUID). Příklady instrukcí: SUID - send by UART device ID => 0 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 SUR8 - send by UART REG8[0..7] => 44 Instrukce Význam Tabulka prozatím nedokončena Je však možné použít program UniProg-USB Virtual Processor Control, viz. kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control, který umožňuje zobrazení všech instrukcí včetně jejích popisu a příkladu použití a umožňuje také sestavování programů. Tabulka 4 - instrukční sada firmware Virtual Processor 11 / 30

12 5 Použití - Hardware 5.1 Napájení Programovací kabel je nutné napájet napětím 2.7V 5.5V, které se přivádí na programovací konektor CON2 (MLW10) přímo z programované aplikace (vývody VCC a GND). Pokud aplikace neumožňuje napájení tímto napětím, není možné programovací kabel použít. Programovací kabel není napájen z USB, protože obsahuje obvody galvanického oddělení. Při používání se základovou deskou systému MVS-PKDesign je UniProg-USB po propojení s deskou kabelem PFL10-PFL10 automaticky napájen. 5.2 Připojení k osobnímu počítači Programátor UniProg-USB se k osobnímu počítači (PC) připojuje kabelem USB A-A typu hub. 5.3 Volba spuštění požadovaného firmware Jak již bylo popsáno výše, volba firmware, který má být spuštěn (JTAG nebo Virtuální procesor, umožňující ISP), se provádí automaticky. UniProg-USB ihned po připojení napájecího napětí detekuje způsob, jakým je připojen k programované aplikaci a na základě tohoto připojení je pak automaticky zvolen příslušný firmware. Uživatel tak nemusí sám nic nastavovat. Propojovacím kabelem je zde myšlen např. kabel PFL10-PFL10. AVR JTAG Propojovací kabel je připojen k programátoru přes JTAG redukci (obr. ). POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10. Virtual processor Propojovací kabel je připojen přímo bez redukce (obr. ) Bootloader Postup je stejný, jako při spouštění firmware Virtual processor, bootloader se pak aktivuje speciálním programem UniProg bootloader activator, volně dostupným na [1] Tabulka 5 - Podmínky pro spuštění jednotlivých firmware 5.4 Připojení k programované aplikaci UniProg-USB se k programované aplikaci připojuje propojovacím kabelem typu PFL10-PFL10 dodaným s kabelem a nebo jiným typem kabelu vytvořeným uživatelem, který umožní správné propojení vývodů programátoru a programového obvodu. UniProg-USB JTAG redukce PFL10-PFL10 propojovací kabel Číslování vývodů programovacího konektorů MLW10 a významy vývodů, pro připojení bez redukce a s JTAG redukcí, jsou uvedeny v níže. POZOR!!! Redukci je nutné zapojit přímo do UniProg-u, ne až na konec kabelu PFL10-PFL10, viz. předešlý obrázek. Při připojování UniProg-u k programované aplikaci kabelem vlastního výroby zkontrolujte, že vývody konektoru UniProg-u a programované aplikace mají shodné významy (viz. následující tabulky). Při nesprávném spojení vývodů programovacího konektoru a vývodů konektoru v programované aplikaci, či nesprávném připojení JTAG redukce, může dojít ke zničení UniProg-u či programované aplikace! Propojování věnujte zvýšenou pozornost. POZOR!!! 12 / 30

13 Význam vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) 1 2 Význam 3 4 ADIO ADIO-1 / PWM-OUT 5 6 VCC 3 4 GND 7 8 SCK DIO DIO-3 MISO 9 10 MOSI DIO DIO-5 RST\ DIO Nezapojovat Obr. 4 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 6 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 programovacího kabelu (bez redukce) Významy zkratek v tabulce: ADIO-0..1 analogové vstupy a digitální vstupy/výstupy v případě použití jako analogových vstupů je možné napětí na těchto vývodech digitalizovat (v rozsahu 0-2.5V), v případě použití jako digitálních vstupů/výstupů se tyto vývody chovají jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). DIO-2..6 digitální vstupy/výstupy chovají se jako 3-stavová logika (každý pin je možné samostatně nastavit jako vstup či výstup). PWM-OUT výstup PWM (pulzně šířkového modulátoru). Nezapojovat určeno pro test. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. SCK, MISO, MOSI, RST\ základní signály při použití SPI komunikace např. při programování Atmel AVR mikrokontrolérů přes low-voltage ISP rozhraní (viz. následující obrázek). Rozložení těchto signálů na MLW10 konektoru je plně kompatibilní se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128). Jak je z tabulky vidět, že některé vývody mají více funkcí. To, která z nich je aktivní je dáno pouze aktuálním nastavení UniProgUSB, které je možné průběhu měnit. Připojeno bez jakékoliv redukce (přímo) Připojeno do ISP konektoru Obr. 5 - Připojení UniProg-USB (bez redukce) k základové desce MB-ATmega16/32 přes ISP rozhraní 13 / 30

14 Význam vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (přímo zapojené do UniProg-USB) 1 2 Význam 3 4 TCK 1 2 GND 5 6 TDO 3 4 VCC 7 8 TMS 5 6 RST\ 9 10 VCC 7 8 Nezapojeno TDI 9 10 GND Obr. 6 - konektor MLW10 Číslo Význam Tabulka 7 - přiřazení vývodů konektoru MLW10 redukce JTAG (zapojené do prog. kabelu) Významy zkratek v tabulce: TCK, TMS, TDO, TDI a RST\ základní signály rozhraní JTAG. Rozložení těchto vývodů je kompatibilní se standardem AVR JTAG ICE a také se systémem MVS (základové desky MB-ATmega16/32, MB-ATmega128), viz. následující obrázek. VCC, GND vývody určené pro připojení napájecího napětí. Připojeno přes JTAG redukci Připojeno do JTAG konektoru Obr. 7 - Připojení UniProg-USB s JTAG redukcí k základové desce MB-ATmega16/32 přes JTAG rozhraní 14 / 30

15 6 Použití - Software 6.1 Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu Kapitola popisuje instalaci ovladačů (drivers) pouze pro operační systém Windows XP, pro ostatní operační systémy je postup obdobný. Originální postupy v angličtině pro instalaci ovladačů pro všechny operační systémy Windows, ale i Linux je možné najít na stránkách firmy FTDI - Před samotnou instalací je nutné ovladače stáhnout a to buď z [1] a nebo přímo z internetové stránky firmy FTDI Při prvním připojení UniProg-USB k PC je nutné nainstalovat příslušné ovladače do operačního systému, aby programy v PC mohly správně komunikovat s hardwarem programátoru. Po instalaci je důležité zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný, protože pro případnou aktualizaci (update) firmware je nutné, aby byl nastaven port COM1-COM4 (program Atmel AVR PROG, který se při aktualizaci používá, pracuje pouze s těmito porty). Je také možné změnit parametry virtuálního portu tak, aby komunikace s UniProg-USB byla rychlejší. Postup instalace a nastavení je následující: 1) Připojte UniProg-USB k PC kabelem USB, prozatím nepřipojujte k základové desce MB-ATmegaXXX ani k jinému hardware. Na programátoru nebude svítit žádná LED dioda. Po chvíli operační systém Windows XP detekuje nově připojené zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 2) Po chvíli se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 3) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 15 / 30

16 4) V dalším okně zvolte zaškrtávací políčka podle obrázku (vyznačeno červeně) a zvolte pomocí tlačítka Procházet (označeno modře) adresář, ve kterém máte připravené ovladače (označen zeleně). 5) Poté dojde k nainstalování první části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Converter. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 6) Po chvíli Windows XP z detekuje druhou část připojeného zařízení a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware. 7) Za okamžik se zobrazí okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Zde zvolte Ne, nyní ne a zmáčkněte tlačítko Další. 16 / 30

17 8) V dalším okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a zmáčkněte tlačítko Další. 9) V dalším okně zkontrolujte, že adresář je stejný jako při instalaci první části ovladačů a zmáčkněte tlačítko Další. 10) Poté dojde k nainstalování druhé části ovladačů ovladače k zařízení USB Serial Port virtuální COM port. Zmáčkněte tlačítko Dokončit. 11) Po chvíli Windows XP oznámí, že ovladače byly v pořádku nainstalovány a zobrazí v hlášku Nalezen nový hardware Nový hardware je nainstalován a připraven k použití. 17 / 30

18 12) Tímto byla instalace ukončena a teď je možné zkontrolovat, na kterém virtuálním COM portu (VCP) bude UniProg-USB přístupný. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač (zobrazeno na levém obrázku) a zvolte Vlastnosti (zobrazeno na pravém obrázku). 13) Zobrazí se okno Vlastnosti systému, klikněna záložku Hardware a pak na tlačítko Správce zařízení. 14) Zobrazí se okno Správce zařízení, zde vidíte po rozbalení položky Porty (COM a LPT) číslo COM portu, na kterém je UniProg-USB přístupný jedná se o položku USB Serial Port (COMx). Pokud je číslo COM portu vyšší než 4 a předpokládáte aktualizaci firmware programátoru, dvoj-klikněte na položku USB Serial Port (COMx) a postupujte podle dalších bodů. Také pokud zamýšlíte zvýšit rychlost komunikace s UniProg-USB a tím i jeho rychlost programování, pokračujte dal. V jiném případě již pokračovat není potřeba. 15) Po zobrazení okna USB Serial Port (COMx) vlastnosti klikněte na záložku Port Settings a pak na tlačítko Advanced. 18 / 30

19 16) V okně Advanced Settings for COMx změňte COM port na hodnotu 1 4 (vyznačeno červeně). Při výběru mějte na paměti, že se zvolená hodnota nesmí být shodná s jiným zařízením. Dále můžete zvýšit rychlost komunikace mezi PC a UniProg-USB a tím rychlost programování změnou parametru Latency Timer [msec] na hodnotu 1 (znázorněno modře). Změny potvrďte tlačítkem OK. 17) Změny se projeví teprve až po odpojení a následném připojení UniProg-USB k PC a můžete je zkontrolovat v okně Správce zařízení. Tím je kontrola a nastavení virtuálního COM portu ukončena. 19 / 30

20 6.2 Programování přes ISP rozhraní (AVR ISP programmer) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery (viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR ISP Programmer v6.0 nebo novější (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 6) Pokud není automaticky nastaven typ programátoru na PKDesign UniProg, tak jej zvolte ručně (na obrázku znázorněno červeně). Program následně nalezne připojený UniProg-USB na daném COM portu (znázorněno na obrázku modře) a pokusí se detekovat mikrokontrolér, ke kterému je UniProg-USB připojený (znázorněno zeleně). 20 / 30

21 7) Rychlost programování je závislá na frekvenci SPI sběrnice, přes kterou je UniProg-USB připojen k programovanému MCU. Pokud je MCU řízen krystalem s nízkým kmitočtem, je nutné snížit frekvenci SPI. Obecně lze říci, že frekvence SPI musí být minimálně 2x menší, než je frekvence krystalu. To samé platí i při použití interního RC oscilátoru a nebo externího zdroje hodinového signálu. Během detekce MCU se změna frekvence SPI provádí automaticky (snižuje se tak dlouho, dokud není detekce úspěšná). V případě problémů je však možné volbu provézt manuálně ovládacími prvky v sekci Programmer Speed (znázorněno červeně na následujícím obrázku). 8) Pokud detekce proběhne v pořádku, je možné začít programovat FLASH a EEPROM paměti a také FUSE a LOCK bity. 21 / 30

22 6.3 Programování přes JTAG rozhraní (Atmel AVR Studio) 1) Připojte UniProg-USB k základové desce do JTAG konektoru za použití JTAG redukce. JTAG adaptér musí být zapojen přímo do UniProg-USB, nikoliv do základové desky. Při připojení do základové desky bez JTAG redukce a nebo při nesprávném připojení redukce hrozí zničení UniProg-USB i základové desky. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí všechny 3 LED diody. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu). 5) Spusťte program Atmel AVR Studio, není potřeba otevírat projekt a tak v úvodním okně Welcome to AVR Studio klikněte na tlačítko Cancel (zobrazeno na pravém obrázku). 6) Spusťte JTAG ICE programovací nástroj AVR studia, ve kterém zvolte menu Tools Program AVR Connect.. 7) V nově otevřeném okně Select AVR Programmer zvolte platformu JTAG ICE, port Auto a nebo přímo COM port, na který je UniProg-USB připojen. Pak zmáčkněte tlačítko Connect / 30

23 8) Pokud se zobrazí chybové okno Connect failed Select AVR Programmer (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB neproběhla úspěšně. Zkontroluje, že jste provedli předchozí body správně. 9) Pokud se zobrazí jiné chybové okno (viz. následující obrázek), tak komunikace AVR Studia s UniProg-USB proběhla úspěšně, ale UniProg-USB se nemohl připojit k MCU přes JTAG rozhraní kvůli jedné z následujících příčin: a) UniProg-USB je k MCU připojen špatně b) MCU nemá povoleno JTAG rozhraní c) MCU má povoleno JTAG rozhraní, ale obsahuje program, který JTAG rozhraní softwarově zakázal v tomto případě postačí zatrhnout checkbox Activate target device external reset upon connect a zmáčknout tlačítko Retry Kontrola a případně i povolení JTAG rozhraní se provádí přes ISP rozhraní např. programem Atmel AVR ISP programmer jedná se o fuse bit JTAGEN (viz. následující obrázek, detaily viz. datasheet k danému MCU). Po zaškrtnutí JTAGEN fuse je nutné provézt zápis tlačítkem Write (v sekci Fuse bits). Ověření zápisu se provede tlačítkem Read. 23 / 30

24 10) Pokud je vše v pořádku a chybové hlášky z předešlých 2 bodů se nezobrazí, objeví se okno JTAG ICE hlavní okno programátoru. V záložce Program zvolte typ programovaného MCU (např. ATmega128). V tuto chvíli na UniProg-USB již svítí pouze zelená a žlutá LED dioda. Červená bliká pouze v aktivním stavu, tj. např. při programování, verifikaci apod. 11) Pak ověřte správnost volby MCU v záložce Advanced načtením Signature bytes (3 byty identifikující programovaný MCU) tlačítkem Read. Shodnost je potvrzena nápisem Signature matches selected device. Pokud typ připojeného MCU neodpovídá zvolenému typu, tak volbu upravte (viz. minulý bod) a ověření zopakujte. V záložce Advanced je také možné změnit komunikační rychlost přenosu dat mezi PC a UniProg-USB, např. na maximálních baud. 12) Pak už je možné v záložce Program vymazat MCU tlačítkem Erase device (znázorněno modře), dále zvolit HEX soubor, který se má do MCU uložit, tlačítkem... v sekci Flash (znázorněno červeně). Naprogramování a verifikace se provede tlačítky Program a Verify (znázorněno zeleně). Stejně tak je možné uložit HEX soubor i do paměti EEPROM. 24 / 30

25 6.4 Aktualizace firmware 1) Připojte UniProg-USB k základové desce kabelem PFL10-PFL10 do ISP konektoru bez jakéhokoliv adaptéru. 2) Zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. Předpokládá se, že základová deska má připojeno napájecí napětí. 3) Propojte UniProg-USB s PC USB kabelem. 4) V případě, že jste připojili UniProg-USB k PC poprvé, nainstalujte potřebné USB drivery a zkontrolujte, na který COM port byl virtual COM port driver (VCP) nainstalován (vše viz. kapitola Instalace USB driverů). 5) Spusťte program UniProgUSB Bootloader activator (070614) (volně dostupný na [1]) a zmáčkněte tlačítko Find UniProg and activate bootloader. Program se pokusí najít všechny UniProg-USB připojené k PC a aktivovat v nich bootloader. 6) Výsledek hledání je následně zobrazen v sekci List of found and activated UniProgs. V případě, že žádný UniProg nebyl nalezen, zobrazí je se nápis No UniProgUSB found on COM1-16. V tomto případě zkontrolujte, že jste postupovali dle bodů 1-5 správně. Jinak se zobrazí seznam všech nalezených UniProg-USB a u každého z nich bude uvedeno číslo COM portu, na kterém byl nalezen (na pravém obrázku znázorněno modře) a také verze broadcasteru (na pravém obrázku znázorněno zeleně). 7) Pokud aktivace bootloaderu proběhla v pořádku, bude na UniProg-USB svítit zelená a blikat žlutá LED dioda. V tomto okamžiku je možné program UniProgUSB bootloader activator zavřít a spustit program AVR PROG. Ten je možné najít v adresáři AVR Studia (.\AVR Tools\AvrProg\AvrProg.exe) a nebo jej spustit z menu AVR Studia (Tools AVR Prog...). 8) Pokud se zobrazí chybová hláška (viz. následující obrázek), tak je pravděpodobně virtual COM port, přes který se UniProgUSB připojuje, nastaven na hodnotu větší než 4 (AVR PROG umožňuje komunikaci pouze s porty COM1-COM4). Ověření a nastavení jiného COM portu pro UniProg-USB je popsána v kapitole Instalace ovladačů na PC a nastavení virtuálního COM portu. 25 / 30

26 9) V případě, že je vše v pořádku, zobrazí se okno AVR PROGu. Tlačítkem Browse zvolte soubor s firmwarem, který chcete do UniProg-USB zapsat (nejnovější verze je vždy dostupná na [1]). 10) Před programováním je však nutné vymazat paměť UniProg-USB. Zmáčkněte tlačítko Advanced, kterým se vyvolá okno Advanced a v něm pak zmáčkněte 4x po sobě tlačítko Chip Erase. Při 4. zmáčknutí se na UniProg-USB rozsvítí červená LED dioda asi na 1 sekundu tím je vymazání paměti hardwarově potvrzeno. Pak okno Advanced opět zavřete. 11) V tuto chvíli je již vše připravené k naprogramování zvoleného firmware do UniProg-USB, zmáčkněte tlačítko Program v sekci Flash. 26 / 30

27 12) Pokud nebyla paměť UniProg-USB řádně vymazána, zobrazí se chybová hláška Programming failed. 13) V případě, že během programování žádná chyba nenastala, zobrazí se nad pruhem indikujícím průběh programování hláška Erasing Device... Programming... Verifying... OK (na obrázku znázorněno modře). Během programování na UniProg-USB svítí všechny 3 LED diody (žlutá chvílemi lehce pohasíná). 14) Po dokončení programování na UniProg-USB svítí zelená a bliká žlutá LED dioda. Odpojte UniProg-USB od základové desky a opět připojte a zkontrolujte, že po připojení na UniProg-USB soustavně svítí zelená LED dioda a krátce blikne dioda červená. V tuto chvíli je již update nového firmware dokončen a s UniProg-USB je možné začít ihned pracovat. 27 / 30

28 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control Program UniProg-USB Virtual Processor Control, volně dostupný na [1], umožňuje základní ovládání programátoru UniProgUSB v režimu virtuálního procesoru (tedy bez redukce JTAG). Je zde zobrazen seznam instrukcí včetně volby jejich parametrů s uvedením detailního popisu a také příkladem použití. Instrukce je možné buď přímo provádět (viz. kapitola Přímé provádění instrukcí zaslaných z PC) tlačítkem Run a nebo z nich sestavovat programy tlačítky Add, Insert, Replace v sekci Instruction a také tlačítky Up, Down, Delete, Clear v sekci Program. Vytvořené programy je možné nahrát do/z UniProg-USB tlačítky Write a Read a následně provádět (viz. Provádění instrukcí z paměti programu) tlačítkem Run a nebo také uložit či načíst na/z pevný disk PC pro pozdější použití tlačítky Load a Save, vše v sekci Program. Instrukce v programu je možné zobrazit ve tvaru instrukčních kódů a nebo instrukčních jmen volbou Show, což zvyšuje čitelnost programu (při zobrazení jmen připomíná ASM kód). Velikost volné paměti programu je zobrazena v bytech, položka Free mem v sekci Program. Program dále umožňuje načtení a zobrazení stavu všech registrů tlačítkem Read v sekci Registers. Dále je možno provádět operace s pamětí dat, tj. načtení a zápis dat do/z UniProg-USB tlačítky Read a Write, uložení a načtení dat na/z pevný disk tlačítky Load a Save a generování dat za pomocí speciálního okna generátoru (cont, ramp up, ramp down, sine), které se zobrazí tlačítkem Generate, vše v sekci Data. Odpovědi, tj. data vyslaná z UniProg-USB zpět do PC, jsou zachytávána a zobrazována v 1 ze 3 formátů: DEC, HEX, ASCII. Zachytávána jsou jak data vyprodukovaná instrukcemi SUxxxx (Send UART something), tak data potvrzovací, jako jsou např. byty Ack, RunStart a Fail. Na následujícím obrázku je možné vidět příklad nastavení programu UniProg-USB Virtual Processor Control, ve kterém byl vytvořen jednoduchý demonstrační příklad. Funkcí tohoto příkladu je nastavit registr REG8-0 na hodnotu 0, vyslání jeho hodnoty UARTem, inkrementace jeho hodnoty o 1 a následné porovnání, zda-li je jeho hodnota menší než 5. Pokud ano, program se skočí zpět na instrukci inkrementující hodnotu registru, jinak program skončí. Popis okna programu s příkladem: Červeně je znázorněno nastavení komunikačního VCP portu, na který je UniProg-USB připojen. Modře je označena oblast znázorňující verzi instrukční sady, kterou program při svém spuštění nahrál z pevného disku a také verzi firmware virtuálního procesoru UniProg-USB. Tyto verze musí být stejné, jinak program nebude umožňovat funkce RUN. Zeleně je znázorněna označená instrukce programu. Fialově označená oblast je seznam instrukcí aktuálního programu. Hnědě je označena oblast s daty, které byly odeslány virtuálním procesorem UniProg-USB po spuštění programu tlačítkem RUN v sekci Program. Před tím bylo nutné program do UniProg-USB uložit tlačítkem Write v téže sekci. Je důležité si povšimnout, že přijatá data obsahují kromě bytů s hodnotami 0 až 4 také hodnotu 11, což je odpověď UniProg-USB RunStart a hodnotu 10, což je Ack (dokončení vykonávání programu). 28 / 30

29 7 Literatura a odkazy [1]... [2] Historie verzí dokumentace Verze / datum Změny v1.0 / Vytvoření dokumentace. v1.1 / Upraveno číslování kapitol. Upravena kapitola Funkce Virtuálního procesoru. Doplněno nastavení komunikace v kapitole Virtual processor firmware. Přidána nová kapitola 6.5 Používání programu UniProg-USB Virtual Processor Control. 29 / 30

30 UniProg-USB v1.0 Programovací kabel modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál (verze dokumentace v1.1) / 30

PK Design. Uživatelský manuál. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR. Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04)

PK Design. Uživatelský manuál. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR. Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04) Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel-r v1.0 Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (12. 12. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti programovacího kabelu... 4 2.2 Použití

Více

PK Design. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)

PK Design. Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR paralelní programovací kabel v1.0 Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti programovacího kabelu...4 2.2 Použití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzální USB programátor pro mikroprocesory Autor práce: Lukáš Ferkl 2012 Vedoucí

Více

Programátory ASIX Obsah

Programátory ASIX Obsah Programátory Referenční příručka Adresa: ASIX s.r.o. Staropramenná 4 150 00 Praha - Smíchov E-Mail: asix@asix.cz (všeobecné dotazy) obchod@asix.cz (poptávky a objednávky zboží) WWW: www.asix.cz www.asix.net

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DATALOGGER S PARALELNÍM ZÁZNAMEM DAT DATALOGGER WITH PARALLEL DATALOGGING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DATALOGGER S PARALELNÍM ZÁZNAMEM DAT DATALOGGER WITH PARALLEL DATALOGGING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

SUPERPRO 3000. Multifunkční programátor Instrukce pro autonomní režim

SUPERPRO 3000. Multifunkční programátor Instrukce pro autonomní režim SUPERPRO 3000 Multifunkční programátor Instrukce pro autonomní režim I. Úvod Superpro 3000 je víceúčelový univerzální programátor, který lze používat v následujících režimech: 1. PC host (vzdálený režim)

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 200 _. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

IP Relé. 2 relé ovládaná přes Ethernet + RS-232/Ethernet konvertor. CZ 900 478a

IP Relé. 2 relé ovládaná přes Ethernet + RS-232/Ethernet konvertor. CZ 900 478a IP Relé 2 relé ovládaná přes Ethernet + RS-232/Ethernet konvertor CZ 900 478a Obsah dodávky Kompletní dodávka IP Relé obsahuje tyto položky: IP Relé v kovové krabici v zapojení kanálů, dle objednacího

Více

Program při svém spuštění nejprve detekuje dostupnost externí jednotky (jak a proč je někdy vhodné zrušit detekci externí jednotky je popsáno dále).

Program při svém spuštění nejprve detekuje dostupnost externí jednotky (jak a proč je někdy vhodné zrušit detekci externí jednotky je popsáno dále). Snímač plošného rozložení tlaků V09 (Verze programu: 9.01.00/15.04.2009) (Verze manuálu: 1.02.00 ) Hlavní kontakt: Jaromír Volf ( Jaromír.volf@fs.cvut.cz ) SW kontakt: Petr Novák ( novakpe@labe.felk.cvut.cz

Více

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12.

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (07.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

Manuál k softwaru pro měření. EdLab Pro

Manuál k softwaru pro měření. EdLab Pro Manuál k softwaru pro měření EdLab Pro EdLaB příručka EdLaB příručka Úvod Obsah OBSAH 3 ÚVOD 8 INSTALACE ZAŘÍZENÍ 11 Instalace programu EdLaB software Pro 11 Aktualizace firmware jednotky EdLaB 23 Možné

Více

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03)

PK Design. Modul 8 SMD LED diod v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Modul 8 SMD LED diod v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (2. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

I/O Controller 1204 RS-232/485 - Ethernet konvertor + 12x digitální vstup a 4x výstup

I/O Controller 1204 RS-232/485 - Ethernet konvertor + 12x digitální vstup a 4x výstup I/O Controller 1204 RS-232/485 - Ethernet konvertor + 12x digitální vstup a 4x výstup Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - CY8CKIT-049-4XXX

Vývojový kit osazený procesorem ARM - CY8CKIT-049-4XXX Vývojový kit osazený procesorem ARM - CY8CKIT-049-4XXX Prohlášení o shodě Vývojový kit CY8CKIT-049-4xxx Prototyping Kit je určen pro použití s vývojovými prostředími pro hardware nebo software v laboratoři.

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Informační panel pro výrobní linku

Informační panel pro výrobní linku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Informační panel pro výrobní linku Bakalářská práce Jan Pichl Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý, Ph.D České Budějovice 2014 Bibliografické

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 C Datum vydání: 13.3.2009 1. OBSAH 1. OBSAH...1 2. VÝSTRAHY...2 2.1. VÝSTRAHY...2 3. TRACE-TECH...2 3.1. ROZSAH...2 4. NASTAVENÍ...2

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více

ATEUS - ISDN BRI GSM brána

ATEUS - ISDN BRI GSM brána ATEUS - ISDN BRI GSM brána Enterprise Uživatelská příručka Verze: 1.3 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS ISDN BRI GSM brána Enterprise. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s

Více

Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16

Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16 Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16 Model of real establishment realized on base microcomputer ATmega16 Bc. Martin Krajča Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Diplomová práce

Více

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka

APS Reader. Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus. Uživatelská příručka APS Reader Konfigurační program pro moduly systému APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2015/08/15,

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

Tester sériových rozhraní

Tester sériových rozhraní Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Tester sériových rozhraní Autor: Břetislav Bakala SPŠ a VOŠ, Karla Čapka 402, 397 01

Více

MĚŘICÍ, ZÁZNAMOVÁ A ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA MS6. Návod k použití

MĚŘICÍ, ZÁZNAMOVÁ A ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA MS6. Návod k použití MĚŘICÍ, ZÁZNAMOVÁ A ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA MS6 Návod k použití OBSAH: strana ÚVOD... 3 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 6 2. PRŮVODCE INSTALACÍ A NASTAVENÍM ÚSTŘEDNY... 6 3. ZÁSADY PRO MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ ÚSTŘEDNY...

Více

Uživatelský manuál XELTEK. Série programátorů Superpro 5000. Rychlé, samostatné, 144pinové programátory

Uživatelský manuál XELTEK. Série programátorů Superpro 5000. Rychlé, samostatné, 144pinové programátory Uživatelský manuál XELTEK Série programátorů Superpro 5000 Rychlé, samostatné, 144pinové programátory XELTEK 1296 Kifer Rd. Unit 605 Sunnyvale, CA 94086 Tel: (408) 530-8080 Fax: (408) 530-0096 www.xeltek.com

Více

NÁVODY KE STAVEBNICI LEGO MINDSTORMS PRO TÝMOVÁ CVIČENÍ V PŘEDMĚTU VÝPOČETNÍ TECHNIKA

NÁVODY KE STAVEBNICI LEGO MINDSTORMS PRO TÝMOVÁ CVIČENÍ V PŘEDMĚTU VÝPOČETNÍ TECHNIKA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní NÁVODY KE STAVEBNICI LEGO MINDSTORMS PRO TÝMOVÁ CVIČENÍ V PŘEDMĚTU VÝPOČETNÍ TECHNIKA Studijní opora Ing. David Fojtík, Ph.D. Ing. Jaromír

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate UMTS Data. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste

Více