Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL"

Transkript

1 Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB

2 1 2 2

3 Epilátor eta 0349 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od délky 0,5 mm) od kořínků rychle, snadno a s dlouhotrvajícím výsledkem. Strojek je konstruovaný pro použití na všech citlivých oblastech vašeho těla včetně chloupků nad horním rtem a na bradě, v oblasti třísel, v podpaží a na nohách. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru! Spotřebič udržujte v suchu. Spotřebič nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! Strojek ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů. Strojek nepoužívejte během koupání, sprchování nebo saunování. Strojek nepoužívejte během menstruace nebo těhotenství, pokud máte křečové žíly, akné, máte v okolí epilace mateřská znaménka (s chloupkem), poškozenou nebo jinak podrážděnou pokožku, trpíte cukrovku, hemofilií, nedostatkem imunity nebo máte stimulátor. Nejprve se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.). Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte. Zapnutý strojek držte v bezpečné vzdálenosti od vlasů, obočí nebo řas a také oblečení, nití, kartáčů atd. a nepokládejte ho na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), mohlo by dojít k nehodě, poškození těchto věcí nebo spotřebiče. Ihned po použití strojek vypněte, nechte vychladnout, vyčistěte (viz odst. IV. ÚDRŽBA) a uložte ho na suché místo, mimo dosah dětí. Pokud strojek nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterie. Pokud z baterií uniká elektrolyt, okamžitě je vyměňte, v opačném případě mohou strojek poškodit. Vybité baterie zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. V. EKOLOGIE). Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. poranění, poškození spotřebiče atd.) a není odpovědný ze 3

4 záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1) A epilátor A1 spínač A4 kryt epilační hlavy A2 bezpečnostní pojistka A5 ochranný kryt A3 epilační pinzetová hlava A6 kryt baterií B štěteček III. POKYNY K OBSLUZE Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte strojek. Vložení baterií Otevřete kryt baterií na zadní straně strojku, do komory vložte 2 ks baterie AA správnou polaritou (viz symboly) a opačným způsobem kryt uzavřete. Před použitím Pokud epilátor chcete použít poprvé, doporučujeme nejdříve strojek vyzkoušet na oblasti s řídkým porostem chloupků. Při několika prvních použitích, kdy je chloupků mnohem více, může být zákrok bolestivější. Při pravidelné epilaci se bolest zmírní (intenzita bolesti se může u každého lišit), protože dorůstající chloupky budou řidší, slabší a jemnější. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud nejsou chloupky nadměrně dlouhé. Dlouhé chloupky (delší než 5 mm) v podpaží a oblasti třísel nejdříve zastřihněte zastřihovačem nebo je několik dní předem oholte. Před epilací doporučujeme horkou koupel nebo sprchu pokožky, aby se otevřely póry. Pomocí houbičky odstraňte krouživými pohyby odumřelou kůži na místech, která chcete epilovat. Vaše pokožka se očistí, povolí a epilace bude méně nepříjemná. Nepoužívejte zvláčňující krémy nebo oleje. Strojek používejte na čistou, suchou pokožku a při pokojové teplotě, abyste se nezpotili. Pravidelné masírování pokožky masážní rukavicí nebo žínkou lufa zabrání zarůstání chloupků. Použití Odejměte ochranný kryt A5. Stiskněte pojistku A2 a strojek zapněte spínačem A1 směrem nahoru. Strojek držte tak, aby spínač směřoval směrem k vám. Pinzetovou hlavu A3 jemně přiložte na oblast, kterou chcete epilovat. Strojek držte kolmo k pokožce a veďte ho zvolna proti směru růstu chloupků (obr. 2). Na strojek netlačte. Lepšího efektu epilace a zmírnění nepříjemných pocitů dosáhnete napínáním pokožky v místě epilace pomocí volné ruky. Po ukončení epilace strojek vypněte spínačem A1. Před uložením strojek očistěte (viz odst. IV. ÚDRŽBA) a na epilační hlavu A3 nasaďte ochranný kryt A5. Upozornění Bezprostředně po epilaci pokožku nenatírejte, neboť to může způsobit infekci nebo zanícení. 4

5 Používání epilátoru může způsobit zčervenání nebo podráždění pokožky (proto doporučujeme epilaci provádět večer před spaním). To je normální reakce, která brzy zmizí. Ke zmírnění případného podráždění přiložte na postižená místa ručník navlhčený ve studené vodě. Pokud podráždění trvá déle než 3 dny, poraďte se se svým lékařem. IV. ÚDRŽBA Před každou údržbou spotřebič vypněte! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch strojku otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Po každém použití očistěte epilační hlavu. Čištění epilační hlavy (A3) Uchopte kryt epilační hlavy A4 po stranách a tahem ho odejměte ze strojku. Epilační hlavu a prostor kolem očistěte od nahromaděných chloupků pomocí přiloženého štětečku B. Opačným způsobem nasaďte kryt A4 zpět a řádně ho zajistěte zaklapnutím. Dezinfikování epilační pinzetové hlavy K dezinfekci pinzet použijte v alkoholu namočenou a dobře vyždímanou bavlněnou tkaninu. Ujistěte se, že bavlněná tkanina není alkoholem promáčená. V. EKOLOGIE Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybité baterie ze strojku vyjměte a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, bezpečně zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením! Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince nebo internetové adrese VI. TECHNICKÁ DATA Napětí (V) uvedeno na typovém štítku Příkon (W) uveden na typovém štítku Hmotnost (kg) cca 0,1 Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedeného nařízení vlády v platném znění: 5

6 NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro použití v domácnosti DO NOT IMMERSE IN WATER Neponořovat do vody TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. 6

7 Epilátor eta 0349 NÁVOD NA OBSLUHU S epilačným strojčekom môžete odstrániť nechcené chĺpky (od dĺžky 0,5 mm) od korienkov rýchlo, jednoducho a s dlhotrvajúcim výsledkom. Strojček je konštruovaný na použitie na všetkých citlivých oblastiach vášho tela vrátane chĺpkov nad hornou perou a na brade, v oblasti slabín alebo podpazušia a na nohách. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť, či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované, čo sa týka použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru! Spotrebič udržiavajte v suchu. Spotrebič nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte tečúcou vodou! Strojček ani príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov. Strojček nepoužívajte počas kúpania, sprchovania alebo saunovania. Strojček nepoužívajte počas menštruácie alebo tehotenstva, ak máte kŕčové žily, akné, máte v okolí epilácie materské znamienka (s chĺpkom), poškodenú alebo inak podráždenú pokožku, trpíte cukrovkou, hemofíliou, nedostatkom imunity alebo máte stimulátor. Najprv sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom. Strojček neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napríklad kachle, sporák, radiátor). Ak bol strojček skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať. Zapnutý strojček držte v bezpečnej vzdialenosti od vlasov, obočia alebo rias a taktiež oblečenia, nití, kief, atd. a neodkladajte ho na mäkké povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberce), mohlo by dôjsť k nehode, poškodeniu týchto vecí alebo spotrebiča. Po použití strojček vypnite, nechajte vychladnúť, vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA) a uložte na suchom mieste, mimo dosahu detí. Ak strojček nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie. Ak z batérií uniká elektrolyt, okamžite ich vyberte, v opačnom prípade môžu strojček poškodiť. Vybité batérie zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text V. EKOLÓGIA). Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! 7

8 Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napríklad poranenie, poškodenie spotrebiča) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) A epilátor A1 spínač A4 kryt epilačnej hlavy A2 bezpečnostná poistka A5 ochranný kryt A3 epilačná pinzetová hlava A6 kryt batérií B štetec III. NÁVOD NA OBSLUHU Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte strojček. Vloženie batérií Otvorte kryt batérií na zadnej strane strojčeka, do komory vložte 2 kusy batérie AA (pozor na správnu polaritu, viď symboly) a opačným spôsobom kryt uzavrite. Pred použitím Ak chcete použiť epilátor prvýkrát, odporúčame najskôr strojček vyskúšať na oblasti s riedkym ochlpením. Pri niekoľkých prvých použitiach, kedy je chĺpkov oveľa viac, môže byť zákrok bolestivejší. Pri pravidelnej epilácii sa bolesť zmierni (intenzita bolesti sa môže u každého líšiť), pretože dorastajúce chĺpky budú redšie, slabšie a jemnejšie. Najlepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ nie sú chĺpky nadmerne dlhé. Dlhé chĺpky (dlhšie než 5 mm) v podpazuší a oblasti slabín najskôr zastrihnite zastrihovačom alebo ich niekoľko dní vopred ohoľte. Pred epiláciou odporúčame horúcu kúpeľ alebo sprchu pokožky, aby sa otvorili póry. Pomocou huby odstráňte krúživými pohybmi odumretú kožu na miestach, ktoré chcete epilovať. Vaša pokožka sa očistí, povolí a epilácia bude menej nepríjemná. Nepoužívajte zvláčňujúce krémy alebo oleje. Strojček používajte na čistú, suchú pokožku a pri izbovej teplote, aby ste sa nespotili. Pravidelné masírovanie pokožky masážnou rukavicou alebo špongiou lufa zabráni zarastaniu chĺpkov. Použitie Odnímte ochranný kryt A5. Stlačte poistku A2 a strojček zapnite spínačom A1 smerom hore. Strojček držte tak, aby spínač smeroval smerom k vám. Pinzetovú hlavu A3 jemne priložte na oblasť, ktorú chcete epilovať. Strojček držte kolmo na pokožku a veďte ho proti smeru rastu chĺpkov (obr. 2). Na strojček netlačte. Lepšieho efektu epilácie a zmiernenia nepríjemných pocitov dosiahnete napínaním pokožky v mieste epilácie pomocou voľnej ruky. Po ukončení epilácie strojček vypnite spínačom A1. Pred uložením strojček očistite (viď ods. IV. ÚDRŽBA) a na epilačnú hlavu A3 nasaďte ochranný kryt A5. Upozornenie Ihneď po epilácii pokožku nenatierajte. Môže to spôsobiť infekciu alebo zapálenie. 8

9 Používanie epilátora môže spôsobiť sčervenanie alebo podráždenie pokožky (preto odporúčame epiláciu vykonávať večer pred spaním). To je normálna reakcia, ktorá rýchlo zmizne. K zmierneniu prípadného podráždenia priložte na postihnuté miesta uterák navlhčený v studenej vode. Pokiaľ podráždenie trvá dlhšie než 3 dni, poraďte sa so svojim lekárom. IV. ÚDRŽBA Pred každou údržbou spotrebič vypnite! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Povrch strojčeka čistite mäkkou vlhkou handričkou. Po každom použití očistite epilačnú hlavu. Čistenie epilačnej hlavy (A3) Uchopte kryt epilačnej hlavy A4 po stranách a ťahom ho zo strojčeka odnímte. Epilačnú hlavu a priestor okolo očistite od nahromadených chĺpkov pomocou priloženého štetca B. Opačným spôsobom nasaďte kryt A4 späť a riadne ho zaistite zaklapnutím. Dezinfikovanie epilačnej pinzetovej hlavy K dezinfekcii pinziet používajte v alkohole namočenú a dobre vyžmíkanú bavlnenú tkaninu. Uistite sa, že bavlnená tkanina nie je alkoholom premáčaná. V. EKOLÓGIA Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Vybité batérie zo strojčeka vyberte a bezpečne ich zlikvidujte prostredníctvom k tomu určenej špecializovanej zbernej siete. Batérie nikdy nelikvidujte spálením! Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu! Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči získate na internetovej adrese VI. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie (V) uvedené na typovom štítku Príkon (W) uvedený na typovom štítku Hmotnosť (kg) asi 0,1 Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 62 db, čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pw. 9

10 Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedeného nariadenia vlády v platnom znení: NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení). Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku. HOUSEHOLD USE ONLY Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER Neponárať do vody. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie. VÝROBCA: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika. VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, Bratislava 3 Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. 10

11 Epilation device eta 0349 INSTRUCTIONS FOR USE GB With the epilation device you can remove undesirable hair (from 0,5 mm in length) from the root quickly, easily and with long-term effect. The appliance is designed for use in all sensitive areas of your body including hairs above the upper lip and on chip, in the groin area, in the armpit and on legs. I. SAFETY WARNING Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and keep the instructions for use. Never use the appliance if it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to water. The appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensual or mental inability or lack of experience and knowledge prevents safe use of the appliance if they are not supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they will not be playing with the appliance. The appliance is intended for use in households only and for similar use! Do not let the appliance in operation without supervision! Keep the appliance at a dry place. Never immerse the appliance in water or other liquids (even partially) and do not clean it in running water! Never tuck the appliance or the accessories into any body holes. Do not use the appliance while having a bath, having a shower or in sauna. Do not use the appliance during menstruation or pregnancy, if you have varicose veins, acne, birth mark (with a hair) in the epilation area, injured or otherwise irritate skin, if you suffer from diabetes, hemophilia, lack of immunity or if you have a cardiac stimulator. First, consult your physician. Do not put the appliance on hot heat sources (e. g. oven, stove, radiator, etc.) If the appliance was stored at lower temperatures, acclimatize it first. Keep the appliance in the safe distance from hair, eyebrows or eyelashes and also clothing, threads, brushes, etc. and do not put it on soft surfaces (e. g. bed, towels, bed linen, carpets), where an accident, damage of the things or the appliance could happen. Turn off the appliance immediately, let it cool down, clean it (see par. IV. MAINTENANCE) and store it at a dry place, out of reach of children. If you do not use the appliance for a long time, remove batteries from it. If electrolyte leaks from the batteries, remove them immediately; otherwise they can damage the appliance. Dispose of the discharged batteries in a suitable way (see par. V. ENVIRONMENT). Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in these instructions for use! 11

12 GB The producer is not responsible for any loss caused by improper handling of the appliance and its accessories (e. g. injury, appliance damage, etc.) and its guarantee for the appliance does not apply in the case of non-compliance with the safety instructions above. II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1) A epilating device A1 on/off button A4 cover of the epilation head A2 safety lock A5 protective cover A3 epilating tweezers head A6 battery cover B brush III. INSTRUCTIONS FOR USE Remove all the packing material and take out the appliance. Inserting batteries Open the battery cover at the back side of the appliance, insert 2 batteries AA to the chamber in the proper polarity (see the symbols) and close the cover with the opposite movement. Before use If you want to use the epilation device for the first time, we recommend testing the unit on a small area of the skin first. During several first uses when there are much more hairs, the application can be more painful. After regular epilation, the pain is smaller (pain intensity can vary in each person) as the growing hairs will be scarcer, weaker and finer. You will reach the best results if hairs are not too long. Long hairs (longer than 5 mm) in the armpit and in the groin area should be trim with a trimmer first or shaved several days before epilation. We recommend having a hot bath or shower on the skin before epilation so that pores are opened. Remove dead skin by circular movements at the places that you want to epilate. Your skin will be clean, relaxed and epilation will be less unpleasant. Don t use softening creams or oils. Use the appliance for clean and dry skin at room temperature to avoid sweating. Regular massage of skin with a massage glove or a loofa sponge prevents hairs growing under the skin. Application Remove the protective cover A5. Pres the lock A2 and turn the switch A1 to the on position. Hold the appliance so that the switch is directed towards you. Put the tweezers head A3 gently to the area that you want to epilate. Hold the appliance upright to the skin and move it against hair growth (fig. 2). Do not push on the appliance. You will reach better epilation effect and alleviation of unpleasant feelings by stretching the skin at the place of epilation by the free hand. After finishing epilation, turn off the appliance with the switch A1. Clean the appliance before its storage (see par. IV. MAINTENANCE) and put the protective cover A5 on the epilation head A3. 12

13 Warning Do not put any cream on the skin right after epilation as this can cause infection or inflammation. Using epilator can cause erubescence or irritation of the skin (therefore we recommend epilation before going to bed). This is a normal reaction which disappears quickly. To alleviate possible irritation, put a towel wetted in cold water on the affected places. If irritation lasts longer than 3 days, consult your physician. IV. MAINTENANCE Turn off the appliance before each maintenance! Do not use rough and aggressive detergents! Wipe the unit surface with a wet soft cloth. Clean the epilation head after each use. Cleaning the epilation head (A3) Hold the epilation head cover A4 on the sides and remove it from the appliance. Remove accumulated hairs from the epilation head and the area around it using the enclosed brush B. Set on the cover A4 back in the opposite way and secure it properly (you will hear the clicking sound). Disinfecting the epilation tweezers head Use a cotton towel wetted in alcohol and properly wrung to disinfect the tweezers. Make sure that the cotton cloth is not soaked with the alcohol. V. ENVIRONMENT Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories, as well as their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed together with municipal wastes. Please, hand them over to the collection points designed for their correct disposal, where they will be accepted free of charge. By correct disposal of this product you can help to preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative impacts to the environment and to human health, which could be the results of incorrect waste disposal. For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations. Remove discharged batteries and dispose of them in a suitable and safe way through the special collection networks. Never dispose of the batteries by burning! Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee repair! VI. TECHNICAL DATA Voltage (V) given on type label Input power (W) given on type label Weight (kg) approximately 0.1 GB 13

14 EC declaration on conformity was issued for the product. GB Regarding EMC, the product conforms to the Council Directive No. 2004/108/EC as amended. The manufacturer reserves its right for unimportant deviations from the standard design without influence of the product function. HOUSEHOLD USE ONLY DO NOT IMMERSE IN WATER TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. MANUFACTURER: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Czech Republic Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water containers. 14

15 15

16 16

17 17

18 V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených provádí: Praha 8 - ETA a.s., Křižíkova 75, , tel.: , Opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí: Hlinsko - ETA a.s., Poličská 1535, , tel.: , , Blatná - ELEKTRO Jankovský s.r.o., Náměstí Míru 204, , tel.: , Brno - PERFEKT SERVIS, Václavská 1, , tel.: , , České Budějovice - ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1A, , tel.: , Havířov - Pavel Universal-Elektro, Junácká 1, , tel.: , - sběrna oprav - Karviná - Nové Město, Osvobození 1722, , tel.: Hradec Králové - ELEKTROSERVIS Šperk, Chelčického 279, , tel.: , Karlovy Vary - KV ELEKTROSERVIS, Nám. E. Destinové 10, , tel.: , , Krnov - HROTA, Bartultovická 1, , tel.: , - sběrna oprav - Krnov, Albrechtická 39, , tel.: sběrna oprav - Bruntál - Elektrocentrum Chlachula, Revoluční 18, , tel.: sběrna oprav - Opava, H. Kvapilové 19, , tel.: Liberec - VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, , tel.: , Mladá Boleslav - Elektroservis Mulač s.r.o., Staroměstské nám. 9, , tel.: , Olomouc - ELEKTRO SERVIS ŠTĚPÁNEK, Hodolanská 41, , tel.: , , Ostrava - Mar. Hory - V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, , tel.: , Ostrov n. Ohří - S+M ELEKTROSERVIS, Nejda 29, , tel.: , , Planá nad Lužnicí - JM servis s.r.o., Průmyslová 458, , tel.: , - sběrna oprav - Sezimovo Ústí - ELEKTROSERVIS, Lipová 602, , tel.: Plzeň (Roudná) - SERVIS Feiferlík, Plánská 2, , tel.: , , Třebíč - ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, , tel.: , Ústí n. L. - ERCÉ-ELEKTROINSTALA, Masarykova 153, , tel.: , Zlín - Louky - KOFR-ELSPO, U Dráhy 144, , tel.: , Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu: ETA a.s., servis, Poličská 1535, Hlinsko. Informace o aktuální servisní síti získáte na Infolince nebo na internetové adrese V Slovenskej republike opravy v záručnej lehote vykonávajú tieto servisné firmy: Banská Bystrica ELSPO - Viliam Šlank, Spojová 19, , tel.: 048/ , Martin X TECH, Gorkého 2, , tel.: 043/ , Námestovo ZMJ - elektroservis, Vavrečka 240, , tel.: 0905/ , zberňa opráv Námestovo ZMJ - elektroservis, Hatalová 341, , tel.: 0905/ Nitra ABC SERVIS, Štefánikova 50, , tel.: 037/ , Prešov Ľubotice DJ Servis, Šebastovská 17, , tel.: 051/ , Rimavská Sobota J.R.A., s.r.o., Povstania 10, , tel.: 047/ , Spišská Nová Ves VILLA MARKET, s.r.o., Odborárov 49, , tel.: 053/ , zberňa opráv Košice VILLA MARKET, s.r.o., Komenského 39, , tel.: 0907/ Tomášov Viva servis, 1. Mája 19, , tel.: 0905/ , zberňa opráv Bratislava Viva servis, Mýtna 17, , tel.: 02/ Trenčín ESON, s.r.o., Železničná 198, , tel.: 032/ , Žilina SERVIS elektrospotrebičov, Dolný Val 132, , tel.: 041/ , Všetky opravy v záručnej lehote z iných miest zasielajte na záručný servis (viď zoznam vyše), ktorý sa nachádza vo vašom okolí, alebo spotrebič zaneste do predajne, kde ste ho zakúpili. Opravy po záručnej lehote zverte špecializovaným servisným firmám. Informácie o aktuálnej servisnej sieti získate na čísle 02/ alebo na internetovej adrese 18

19 Postup při reklamaci Při reklamaci v záruční době se obracejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odešlete nebo předejte osobně vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list. Na dodatečně zaslané nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a SVOJI PŘESNOU ADRESU. Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy. Postup pri reklamácii Pri reklamácii v záručnej lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených v návode na obsluhu. Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je záručný list. Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a SVOJU PRESNÚ ADRESU. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky. Záznamy o záručních opravách Záznamy o záručných opravách Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave od do od do od do Zakázka číslo Zákazka číslo Zakázka číslo Zákazka číslo Zakázka číslo Zákazka číslo Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Kupon č. 3 Kupon č. 2 Kupon č. 1

20 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Záruční doba Záručná lehota Typ Typ Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) =3 V Lc = 62 db (A) Datum prodeje Dátum predaja Razítko prodejce a podpis Pečiatka predajcu a podpis Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic. č.v ETA 70/2008 Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem. Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku. Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku. Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka. Tento záručný list je zároveň Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku. Kupon č. 1 Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis Kupon č. 2 Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis Kupon č. 3 Typ Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis GATE 22/12/2008

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 Elektrický vysoušeč vlasů eta 6311 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu

Více

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 1 mimořádná výbava 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 19 18 4 Elektrické podlahové vysavače eta x460 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČTNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ -

Více

VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1. model 0660. MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5. MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8

VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1. model 0660. MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5. MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1 model 0660 MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5 MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 2 1 2 2 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB 3-6 7-10 11-14 1 2 2 Epilátor eta 6347 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od

Více

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu 3-5 6-8 16/6/2015 2 Příslušenství (nástavce na těstoviny) pro víceúčelový kuchyňský robot ETA

Více

Nerezová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE. Nerezová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU

Nerezová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE. Nerezová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU Nerezová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE Nerezová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 Nerezová varná konvice eta 2596 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si

Více

Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické ručné vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 4-8 9-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLICK 11 2 12 13 14 CLICK 15 16 17 3 Elektrické ruční vysavače eta 0430, eta 1430, eta

Více

Elektrická víceúčelová pánev NÁVOD K OBSLUZE

Elektrická víceúčelová pánev NÁVOD K OBSLUZE Elektrická víceúčelová pánev NÁVOD K OBSLUZE Elektrická viacúčelová panvica NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 Elektrická víceúčelová pánev eta 7160 NÁVOD K OBSLUZE Elektrická víceúčelová pánev je určena pro

Více

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovacie kliešte na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Elektrické krepovací kleště VAL000092337 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

1 F D C E H G A CH 2 F D C B E H G A CH 2

1 F D C E H G A CH 2 F D C B E H G A CH 2 1 F D C G H CH A E 2 G H CH A F D C B E 2 Elektrické konvektory VEGA x654 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický konvektor slouží nejen jako zdroj tepla v období chladna a zimy, ale i jako přístroj zajišťující cirkulaci

Více

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu Horkovzdušná kulma Návod k obsluze Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu 2-5 6-9 Horkovzdušná kulma VAL000092339 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB 3-7 8-12 13-17 1 2 2 Epilátor eta 2349 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Ponorný ohřívač Návod k obsluze. Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu

Ponorný ohřívač Návod k obsluze. Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu Ponorný ohřívač Návod k obsluze Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu 2-7 8-13 CZ Ponorný ohřívač eta 0191, eta 1191 Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod

Více

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Электрoнные напoльные весы RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 2-4 5-7 8-10 Digitální osobní váha eta 0775, eta 1775 NÁVOD K OBSLUZE

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Elektrický podlahový vysavač NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický podlahový vysavač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický podlahový vysavač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický podlahový vysávač NÁVOD NA OBSLUHU 6-12 13-20 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 21 22 23 5 Elektrický podlahový vysavač

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE. Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU

Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE. Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 2 Žehlička na vlasy eta 0333 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Elektronická chůva NÁVOD K OBSLUZE. Elektronická pestúnka NÁVOD NA OBSLUHU

Elektronická chůva NÁVOD K OBSLUZE. Elektronická pestúnka NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická chůva NÁVOD K OBSLUZE Elektronická pestúnka NÁVOD NA OBSLUHU 3-10 11-18 1 2 Elektronická chůva eta 1305 NÁVOD K OBSLUZE Elektronická chůva je pouze vaším pomocníkem a nemůže nahradit vaši

Více

Elektrický mlýnek na kávu NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický mlýnek na kávu NÁVOD K OBSLUZE Elektrický mlýnek na kávu NÁVOD K OBSLUZE Elektrický mlynček na kávu NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-9 1 2 3 4 5 6 7 2 Elektrický mlýnek na kávu eta 0067 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - Před prvním

Více

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU ETA 2773_CZ+SK+RU 9.6.2005 13:16 Stránka 1 Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Электрoнные напoльные весы RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 3-5 6-8 9-11 ETA 2773_CZ+SK+RU

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 Elektrický vařič eta 2107 jednovařič, eta 2117 dvouvařič NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE. Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU

Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE. Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU Žehlička na vlasy NÁVOD K OBSLUZE Žehlička na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 2 Žehlička na vlasy eta 3333 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE Elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-9 1 2 Elektrický vařič eta 2107 jednovařič, eta 2117 dvouvařič NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

3-5. Univerzální odlučovač hrubých nečistot NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Univerzálny odlučovač hrubých nečistôt NÁVOD NA OBSLUHU

3-5. Univerzální odlučovač hrubých nečistot NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Univerzálny odlučovač hrubých nečistôt NÁVOD NA OBSLUHU Univerzální odlučovač hrubých nečistot NÁVOD K OBSLUZE Univerzálny odlučovač hrubých nečistôt NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-8 1 2 Univerzální odlučovač hrubých nečistot eta 0971 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

Bruno 3-12. Víceúčelový zastřihovač 5 v 1 Návod k obsluze 13-22. Viacúčelový zastrihávač 5 v 1 Návod NA obsluhu

Bruno 3-12. Víceúčelový zastřihovač 5 v 1 Návod k obsluze 13-22. Viacúčelový zastrihávač 5 v 1 Návod NA obsluhu Víceúčelový zastřihovač 5 v 1 Návod k obsluze Viacúčelový zastrihávač 5 v 1 Návod NA obsluhu Multi-purpose clipper 5 in 1 INSTRUCTIONS FOR USE Multifunkciós 5 az 1-ben hajnyíró KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Wielofunkcyjna

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Elektronická pinzeta Návod k použití

Elektronická pinzeta Návod k použití CZ Elektronická pinzeta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte výrobek

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Přídavný strojek NÁVOD K OBSLUZE. Doplnkové príslušenstvo NÁVOD NA OBSLUHU

Přídavný strojek NÁVOD K OBSLUZE. Doplnkové príslušenstvo NÁVOD NA OBSLUHU Přídavný strojek NÁVOD K OBSLUZE Doplnkové príslušenstvo NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 22/10/2014 1 E1 E2 E E3 E4 E5 2 2 Přídavný strojek ke kuchyňskému robotu ETA 0023 Gratussino, ETA 0028 Gratus, ETA 0030

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Elektrický koupelnový infrazářič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický kúpeľňový infražiarič NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický koupelnový infrazářič NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický kúpeľňový infražiarič NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický koupelnový infrazářič NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kúpeľňový infražiarič NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-8 1 2 3 4 A - topné spirály vyhrievacie teliesa B - mřížka mriežka C - vládací šňůrka spínače ovládaci

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

4-10. Elektrická fritéza s vyjímatelnou nádobou NÁVOD K OBSLUZE 11-17. Elektrická fritéza s vyberateľnou nádobou NÁVOD NA OBSLUHU

4-10. Elektrická fritéza s vyjímatelnou nádobou NÁVOD K OBSLUZE 11-17. Elektrická fritéza s vyberateľnou nádobou NÁVOD NA OBSLUHU Elektrická fritéza s vyjímatelnou nádobou NÁVOD K OBSLUZE Elektrická fritéza s vyberateľnou nádobou NÁVOD NA OBSLUHU 4-10 11-17 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Elektrická fritéza s vyjímatelnou nádobou eta 0172

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ.

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Elektrická sněhová fréza ST 350. obj. číslo / product No.: 8159. Výrobek. Typ. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek Typ Datum Výrobní číslo Číslo výrobku ÚKLIDOVÁ TECHNIKA Elektrická sněhová fréza ST 350 obj. číslo / product No.: 8159 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Charakteristika: - vysoká přesnost

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Elektrický nerezový topinkovač NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický nerezový topinkovač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický nerezový topinkovač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický nerezový hriankovač NÁVOD NA OBSLUHU Электрический тостер RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 3-6 7-10 11-15 1 2 Elektrický nerezový topinkovač eta 3158

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 Elektrické podlahové vysavače eta x454 NÁVOD

Více

Zastřihovač vlasů a vousů NÁVOD K OBSLUZE. Zastrihovač na vlasy a fúzy NÁVOD NA OBSLUHU

Zastřihovač vlasů a vousů NÁVOD K OBSLUZE. Zastrihovač na vlasy a fúzy NÁVOD NA OBSLUHU Zastřihovač vlasů a vousů NÁVOD K OBSLUZE Zastrihovač na vlasy a fúzy NÁVOD NA OBSLUHU Машинка для стрижки вoлoс RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 4-8 9-13 14-18 1 2 2 3 4 5 6 3 Zastřihovač vlasů a vousů eta

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Elektrický odstředivý odšťavovač NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický odstředivý odšťavovač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický odstředivý odšťavovač NÁVOD K OBSLUZE Elektrický odstredivý odšťavovač NÁVOD NA OBSLUHU 3-7 8-12 1 2 Elektrický odstředivý odšťavovač eta 0032 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 1 2 3 3a 5 4 8 9 6 10 11 7 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 24 25 26 27 28

Více

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-8 1 2 2 Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním eta 0762 Elektrická sváfieãka

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Osvětlení neviditelných chloupků Vypínač epilátoru

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Elektrický vysoušeč vlasů CZ-306. strana 1

NÁVOD NA POUŽITÍ. Elektrický vysoušeč vlasů CZ-306. strana 1 NÁVOD NA POUŽITÍ Elektrický vysoušeč vlasů CZ-306 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE SK 6-9 CZ 3-5. Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE SK 6-9 CZ 3-5. Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Krepovací kleště s napařováním NÁVOD K OBSLUZE Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU CZ 3- SK 6-9 9 7 2 1 A2 A1 A6 A7 A A4 A3 B1 B2 B3 2 3 4 1 2 9 1 7 2 2 Krepovací

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

GB H PL 3-10. Zastřihovač vlasů Návod k obsluze 11-18. Zastrihovač vlosov Návod NA obsluhu 19-25 26-33 34-41

GB H PL 3-10. Zastřihovač vlasů Návod k obsluze 11-18. Zastrihovač vlosov Návod NA obsluhu 19-25 26-33 34-41 Zastřihovač vlasů Návod k obsluze Zastrihovač vlosov Návod NA obsluhu Hair trimmer INSTRUCTIONS FOR USE Hajnyíró KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Maszynka do strzyżenia włosów INSTRUKCJA OBSŁUGI GB H PL 3-10 11-18 19-25

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE 4-7. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 4-7. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 4-7 8-12 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 CLICK CLICK 16 17 18 19 20 CLICK 22 21 3 Elektrické

Více

Mini vrtačka NÁVOD K OBSLUZE. Mini vrtačka NÁVOD NA OBSLUHU

Mini vrtačka NÁVOD K OBSLUZE. Mini vrtačka NÁVOD NA OBSLUHU 13437_RMS155_CZ 19.4.2005 11:08 Stránka 1 Mini vrtačka NÁVOD K OBSLUZE Mini vrtačka NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK 4 10 11 17 RMS 155 13437_RMS155_CZ 19.4.2005 11:08 Stránka 2 1 2 3 4 a b 5 6 2 13437_RMS155_CZ

Více

Vrtačka NÁVOD K OBSLUZE. Vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU

Vrtačka NÁVOD K OBSLUZE. Vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU 13439_RPV13/1050 19.4.2005 11:06 Stránka 1 Vrtačka NÁVOD K OBSLUZE Vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK 4 9 10 15 RPV13/1050 13439_RPV13/1050 19.4.2005 11:06 Stránka 2 1 3 2 a b 4 5 a 2 13439_RPV13/1050 19.4.2005

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

[KLICK] GB Instruction Manual POWERLINE 4 LIGHT FOREWORD Dear Customer, Thank you for purchasing the POWERLINE 4 LIGHT charger. These operating instructions will help you to get the best from your charger.

Více