Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL"

Transkript

1 Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB

2 1 2 2

3 Epilátor eta 0349 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od délky 0,5 mm) od kořínků rychle, snadno a s dlouhotrvajícím výsledkem. Strojek je konstruovaný pro použití na všech citlivých oblastech vašeho těla včetně chloupků nad horním rtem a na bradě, v oblasti třísel, v podpaží a na nohách. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru! Spotřebič udržujte v suchu. Spotřebič nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! Strojek ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů. Strojek nepoužívejte během koupání, sprchování nebo saunování. Strojek nepoužívejte během menstruace nebo těhotenství, pokud máte křečové žíly, akné, máte v okolí epilace mateřská znaménka (s chloupkem), poškozenou nebo jinak podrážděnou pokožku, trpíte cukrovku, hemofilií, nedostatkem imunity nebo máte stimulátor. Nejprve se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.). Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte. Zapnutý strojek držte v bezpečné vzdálenosti od vlasů, obočí nebo řas a také oblečení, nití, kartáčů atd. a nepokládejte ho na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), mohlo by dojít k nehodě, poškození těchto věcí nebo spotřebiče. Ihned po použití strojek vypněte, nechte vychladnout, vyčistěte (viz odst. IV. ÚDRŽBA) a uložte ho na suché místo, mimo dosah dětí. Pokud strojek nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterie. Pokud z baterií uniká elektrolyt, okamžitě je vyměňte, v opačném případě mohou strojek poškodit. Vybité baterie zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. V. EKOLOGIE). Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. poranění, poškození spotřebiče atd.) a není odpovědný ze 3

4 záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1) A epilátor A1 spínač A4 kryt epilační hlavy A2 bezpečnostní pojistka A5 ochranný kryt A3 epilační pinzetová hlava A6 kryt baterií B štěteček III. POKYNY K OBSLUZE Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte strojek. Vložení baterií Otevřete kryt baterií na zadní straně strojku, do komory vložte 2 ks baterie AA správnou polaritou (viz symboly) a opačným způsobem kryt uzavřete. Před použitím Pokud epilátor chcete použít poprvé, doporučujeme nejdříve strojek vyzkoušet na oblasti s řídkým porostem chloupků. Při několika prvních použitích, kdy je chloupků mnohem více, může být zákrok bolestivější. Při pravidelné epilaci se bolest zmírní (intenzita bolesti se může u každého lišit), protože dorůstající chloupky budou řidší, slabší a jemnější. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud nejsou chloupky nadměrně dlouhé. Dlouhé chloupky (delší než 5 mm) v podpaží a oblasti třísel nejdříve zastřihněte zastřihovačem nebo je několik dní předem oholte. Před epilací doporučujeme horkou koupel nebo sprchu pokožky, aby se otevřely póry. Pomocí houbičky odstraňte krouživými pohyby odumřelou kůži na místech, která chcete epilovat. Vaše pokožka se očistí, povolí a epilace bude méně nepříjemná. Nepoužívejte zvláčňující krémy nebo oleje. Strojek používejte na čistou, suchou pokožku a při pokojové teplotě, abyste se nezpotili. Pravidelné masírování pokožky masážní rukavicí nebo žínkou lufa zabrání zarůstání chloupků. Použití Odejměte ochranný kryt A5. Stiskněte pojistku A2 a strojek zapněte spínačem A1 směrem nahoru. Strojek držte tak, aby spínač směřoval směrem k vám. Pinzetovou hlavu A3 jemně přiložte na oblast, kterou chcete epilovat. Strojek držte kolmo k pokožce a veďte ho zvolna proti směru růstu chloupků (obr. 2). Na strojek netlačte. Lepšího efektu epilace a zmírnění nepříjemných pocitů dosáhnete napínáním pokožky v místě epilace pomocí volné ruky. Po ukončení epilace strojek vypněte spínačem A1. Před uložením strojek očistěte (viz odst. IV. ÚDRŽBA) a na epilační hlavu A3 nasaďte ochranný kryt A5. Upozornění Bezprostředně po epilaci pokožku nenatírejte, neboť to může způsobit infekci nebo zanícení. 4

5 Používání epilátoru může způsobit zčervenání nebo podráždění pokožky (proto doporučujeme epilaci provádět večer před spaním). To je normální reakce, která brzy zmizí. Ke zmírnění případného podráždění přiložte na postižená místa ručník navlhčený ve studené vodě. Pokud podráždění trvá déle než 3 dny, poraďte se se svým lékařem. IV. ÚDRŽBA Před každou údržbou spotřebič vypněte! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch strojku otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Po každém použití očistěte epilační hlavu. Čištění epilační hlavy (A3) Uchopte kryt epilační hlavy A4 po stranách a tahem ho odejměte ze strojku. Epilační hlavu a prostor kolem očistěte od nahromaděných chloupků pomocí přiloženého štětečku B. Opačným způsobem nasaďte kryt A4 zpět a řádně ho zajistěte zaklapnutím. Dezinfikování epilační pinzetové hlavy K dezinfekci pinzet použijte v alkoholu namočenou a dobře vyždímanou bavlněnou tkaninu. Ujistěte se, že bavlněná tkanina není alkoholem promáčená. V. EKOLOGIE Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybité baterie ze strojku vyjměte a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, bezpečně zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spálením! Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince nebo internetové adrese VI. TECHNICKÁ DATA Napětí (V) uvedeno na typovém štítku Příkon (W) uveden na typovém štítku Hmotnost (kg) cca 0,1 Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedeného nařízení vlády v platném znění: 5

6 NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro použití v domácnosti DO NOT IMMERSE IN WATER Neponořovat do vody TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. 6

7 Epilátor eta 0349 NÁVOD NA OBSLUHU S epilačným strojčekom môžete odstrániť nechcené chĺpky (od dĺžky 0,5 mm) od korienkov rýchlo, jednoducho a s dlhotrvajúcim výsledkom. Strojček je konštruovaný na použitie na všetkých citlivých oblastiach vášho tela vrátane chĺpkov nad hornou perou a na brade, v oblasti slabín alebo podpazušia a na nohách. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť, či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované, čo sa týka použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru! Spotrebič udržiavajte v suchu. Spotrebič nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte tečúcou vodou! Strojček ani príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov. Strojček nepoužívajte počas kúpania, sprchovania alebo saunovania. Strojček nepoužívajte počas menštruácie alebo tehotenstva, ak máte kŕčové žily, akné, máte v okolí epilácie materské znamienka (s chĺpkom), poškodenú alebo inak podráždenú pokožku, trpíte cukrovkou, hemofíliou, nedostatkom imunity alebo máte stimulátor. Najprv sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom. Strojček neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napríklad kachle, sporák, radiátor). Ak bol strojček skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať. Zapnutý strojček držte v bezpečnej vzdialenosti od vlasov, obočia alebo rias a taktiež oblečenia, nití, kief, atd. a neodkladajte ho na mäkké povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberce), mohlo by dôjsť k nehode, poškodeniu týchto vecí alebo spotrebiča. Po použití strojček vypnite, nechajte vychladnúť, vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA) a uložte na suchom mieste, mimo dosahu detí. Ak strojček nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie. Ak z batérií uniká elektrolyt, okamžite ich vyberte, v opačnom prípade môžu strojček poškodiť. Vybité batérie zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text V. EKOLÓGIA). Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! 7

8 Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napríklad poranenie, poškodenie spotrebiča) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) A epilátor A1 spínač A4 kryt epilačnej hlavy A2 bezpečnostná poistka A5 ochranný kryt A3 epilačná pinzetová hlava A6 kryt batérií B štetec III. NÁVOD NA OBSLUHU Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte strojček. Vloženie batérií Otvorte kryt batérií na zadnej strane strojčeka, do komory vložte 2 kusy batérie AA (pozor na správnu polaritu, viď symboly) a opačným spôsobom kryt uzavrite. Pred použitím Ak chcete použiť epilátor prvýkrát, odporúčame najskôr strojček vyskúšať na oblasti s riedkym ochlpením. Pri niekoľkých prvých použitiach, kedy je chĺpkov oveľa viac, môže byť zákrok bolestivejší. Pri pravidelnej epilácii sa bolesť zmierni (intenzita bolesti sa môže u každého líšiť), pretože dorastajúce chĺpky budú redšie, slabšie a jemnejšie. Najlepšie výsledky dosiahnete, pokiaľ nie sú chĺpky nadmerne dlhé. Dlhé chĺpky (dlhšie než 5 mm) v podpazuší a oblasti slabín najskôr zastrihnite zastrihovačom alebo ich niekoľko dní vopred ohoľte. Pred epiláciou odporúčame horúcu kúpeľ alebo sprchu pokožky, aby sa otvorili póry. Pomocou huby odstráňte krúživými pohybmi odumretú kožu na miestach, ktoré chcete epilovať. Vaša pokožka sa očistí, povolí a epilácia bude menej nepríjemná. Nepoužívajte zvláčňujúce krémy alebo oleje. Strojček používajte na čistú, suchú pokožku a pri izbovej teplote, aby ste sa nespotili. Pravidelné masírovanie pokožky masážnou rukavicou alebo špongiou lufa zabráni zarastaniu chĺpkov. Použitie Odnímte ochranný kryt A5. Stlačte poistku A2 a strojček zapnite spínačom A1 smerom hore. Strojček držte tak, aby spínač smeroval smerom k vám. Pinzetovú hlavu A3 jemne priložte na oblasť, ktorú chcete epilovať. Strojček držte kolmo na pokožku a veďte ho proti smeru rastu chĺpkov (obr. 2). Na strojček netlačte. Lepšieho efektu epilácie a zmiernenia nepríjemných pocitov dosiahnete napínaním pokožky v mieste epilácie pomocou voľnej ruky. Po ukončení epilácie strojček vypnite spínačom A1. Pred uložením strojček očistite (viď ods. IV. ÚDRŽBA) a na epilačnú hlavu A3 nasaďte ochranný kryt A5. Upozornenie Ihneď po epilácii pokožku nenatierajte. Môže to spôsobiť infekciu alebo zapálenie. 8

9 Používanie epilátora môže spôsobiť sčervenanie alebo podráždenie pokožky (preto odporúčame epiláciu vykonávať večer pred spaním). To je normálna reakcia, ktorá rýchlo zmizne. K zmierneniu prípadného podráždenia priložte na postihnuté miesta uterák navlhčený v studenej vode. Pokiaľ podráždenie trvá dlhšie než 3 dni, poraďte sa so svojim lekárom. IV. ÚDRŽBA Pred každou údržbou spotrebič vypnite! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Povrch strojčeka čistite mäkkou vlhkou handričkou. Po každom použití očistite epilačnú hlavu. Čistenie epilačnej hlavy (A3) Uchopte kryt epilačnej hlavy A4 po stranách a ťahom ho zo strojčeka odnímte. Epilačnú hlavu a priestor okolo očistite od nahromadených chĺpkov pomocou priloženého štetca B. Opačným spôsobom nasaďte kryt A4 späť a riadne ho zaistite zaklapnutím. Dezinfikovanie epilačnej pinzetovej hlavy K dezinfekcii pinziet používajte v alkohole namočenú a dobre vyžmíkanú bavlnenú tkaninu. Uistite sa, že bavlnená tkanina nie je alkoholom premáčaná. V. EKOLÓGIA Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Vybité batérie zo strojčeka vyberte a bezpečne ich zlikvidujte prostredníctvom k tomu určenej špecializovanej zbernej siete. Batérie nikdy nelikvidujte spálením! Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu! Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči získate na internetovej adrese VI. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie (V) uvedené na typovom štítku Príkon (W) uvedený na typovom štítku Hmotnosť (kg) asi 0,1 Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 62 db, čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pw. 9

10 Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedeného nariadenia vlády v platnom znení: NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení). Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku. HOUSEHOLD USE ONLY Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER Neponárať do vody. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie. VÝROBCA: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika. VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, Bratislava 3 Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. 10

11 Epilation device eta 0349 INSTRUCTIONS FOR USE GB With the epilation device you can remove undesirable hair (from 0,5 mm in length) from the root quickly, easily and with long-term effect. The appliance is designed for use in all sensitive areas of your body including hairs above the upper lip and on chip, in the groin area, in the armpit and on legs. I. SAFETY WARNING Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and keep the instructions for use. Never use the appliance if it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to water. The appliance is not intended for use by people (including children) whose physical, sensual or mental inability or lack of experience and knowledge prevents safe use of the appliance if they are not supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they will not be playing with the appliance. The appliance is intended for use in households only and for similar use! Do not let the appliance in operation without supervision! Keep the appliance at a dry place. Never immerse the appliance in water or other liquids (even partially) and do not clean it in running water! Never tuck the appliance or the accessories into any body holes. Do not use the appliance while having a bath, having a shower or in sauna. Do not use the appliance during menstruation or pregnancy, if you have varicose veins, acne, birth mark (with a hair) in the epilation area, injured or otherwise irritate skin, if you suffer from diabetes, hemophilia, lack of immunity or if you have a cardiac stimulator. First, consult your physician. Do not put the appliance on hot heat sources (e. g. oven, stove, radiator, etc.) If the appliance was stored at lower temperatures, acclimatize it first. Keep the appliance in the safe distance from hair, eyebrows or eyelashes and also clothing, threads, brushes, etc. and do not put it on soft surfaces (e. g. bed, towels, bed linen, carpets), where an accident, damage of the things or the appliance could happen. Turn off the appliance immediately, let it cool down, clean it (see par. IV. MAINTENANCE) and store it at a dry place, out of reach of children. If you do not use the appliance for a long time, remove batteries from it. If electrolyte leaks from the batteries, remove them immediately; otherwise they can damage the appliance. Dispose of the discharged batteries in a suitable way (see par. V. ENVIRONMENT). Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in these instructions for use! 11

12 GB The producer is not responsible for any loss caused by improper handling of the appliance and its accessories (e. g. injury, appliance damage, etc.) and its guarantee for the appliance does not apply in the case of non-compliance with the safety instructions above. II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1) A epilating device A1 on/off button A4 cover of the epilation head A2 safety lock A5 protective cover A3 epilating tweezers head A6 battery cover B brush III. INSTRUCTIONS FOR USE Remove all the packing material and take out the appliance. Inserting batteries Open the battery cover at the back side of the appliance, insert 2 batteries AA to the chamber in the proper polarity (see the symbols) and close the cover with the opposite movement. Before use If you want to use the epilation device for the first time, we recommend testing the unit on a small area of the skin first. During several first uses when there are much more hairs, the application can be more painful. After regular epilation, the pain is smaller (pain intensity can vary in each person) as the growing hairs will be scarcer, weaker and finer. You will reach the best results if hairs are not too long. Long hairs (longer than 5 mm) in the armpit and in the groin area should be trim with a trimmer first or shaved several days before epilation. We recommend having a hot bath or shower on the skin before epilation so that pores are opened. Remove dead skin by circular movements at the places that you want to epilate. Your skin will be clean, relaxed and epilation will be less unpleasant. Don t use softening creams or oils. Use the appliance for clean and dry skin at room temperature to avoid sweating. Regular massage of skin with a massage glove or a loofa sponge prevents hairs growing under the skin. Application Remove the protective cover A5. Pres the lock A2 and turn the switch A1 to the on position. Hold the appliance so that the switch is directed towards you. Put the tweezers head A3 gently to the area that you want to epilate. Hold the appliance upright to the skin and move it against hair growth (fig. 2). Do not push on the appliance. You will reach better epilation effect and alleviation of unpleasant feelings by stretching the skin at the place of epilation by the free hand. After finishing epilation, turn off the appliance with the switch A1. Clean the appliance before its storage (see par. IV. MAINTENANCE) and put the protective cover A5 on the epilation head A3. 12

13 Warning Do not put any cream on the skin right after epilation as this can cause infection or inflammation. Using epilator can cause erubescence or irritation of the skin (therefore we recommend epilation before going to bed). This is a normal reaction which disappears quickly. To alleviate possible irritation, put a towel wetted in cold water on the affected places. If irritation lasts longer than 3 days, consult your physician. IV. MAINTENANCE Turn off the appliance before each maintenance! Do not use rough and aggressive detergents! Wipe the unit surface with a wet soft cloth. Clean the epilation head after each use. Cleaning the epilation head (A3) Hold the epilation head cover A4 on the sides and remove it from the appliance. Remove accumulated hairs from the epilation head and the area around it using the enclosed brush B. Set on the cover A4 back in the opposite way and secure it properly (you will hear the clicking sound). Disinfecting the epilation tweezers head Use a cotton towel wetted in alcohol and properly wrung to disinfect the tweezers. Make sure that the cotton cloth is not soaked with the alcohol. V. ENVIRONMENT Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories, as well as their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed together with municipal wastes. Please, hand them over to the collection points designed for their correct disposal, where they will be accepted free of charge. By correct disposal of this product you can help to preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative impacts to the environment and to human health, which could be the results of incorrect waste disposal. For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations. Remove discharged batteries and dispose of them in a suitable and safe way through the special collection networks. Never dispose of the batteries by burning! Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee repair! VI. TECHNICAL DATA Voltage (V) given on type label Input power (W) given on type label Weight (kg) approximately 0.1 GB 13

14 EC declaration on conformity was issued for the product. GB Regarding EMC, the product conforms to the Council Directive No. 2004/108/EC as amended. The manufacturer reserves its right for unimportant deviations from the standard design without influence of the product function. HOUSEHOLD USE ONLY DO NOT IMMERSE IN WATER TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. MANUFACTURER: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Czech Republic Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water containers. 14

15 15

16 16

17 17

18 V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených provádí: Praha 8 - ETA a.s., Křižíkova 75, , tel.: , Opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí: Hlinsko - ETA a.s., Poličská 1535, , tel.: , , Blatná - ELEKTRO Jankovský s.r.o., Náměstí Míru 204, , tel.: , Brno - PERFEKT SERVIS, Václavská 1, , tel.: , , České Budějovice - ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1A, , tel.: , Havířov - Pavel Universal-Elektro, Junácká 1, , tel.: , - sběrna oprav - Karviná - Nové Město, Osvobození 1722, , tel.: Hradec Králové - ELEKTROSERVIS Šperk, Chelčického 279, , tel.: , Karlovy Vary - KV ELEKTROSERVIS, Nám. E. Destinové 10, , tel.: , , Krnov - HROTA, Bartultovická 1, , tel.: , - sběrna oprav - Krnov, Albrechtická 39, , tel.: sběrna oprav - Bruntál - Elektrocentrum Chlachula, Revoluční 18, , tel.: sběrna oprav - Opava, H. Kvapilové 19, , tel.: Liberec - VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, , tel.: , Mladá Boleslav - Elektroservis Mulač s.r.o., Staroměstské nám. 9, , tel.: , Olomouc - ELEKTRO SERVIS ŠTĚPÁNEK, Hodolanská 41, , tel.: , , Ostrava - Mar. Hory - V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, , tel.: , Ostrov n. Ohří - S+M ELEKTROSERVIS, Nejda 29, , tel.: , , Planá nad Lužnicí - JM servis s.r.o., Průmyslová 458, , tel.: , - sběrna oprav - Sezimovo Ústí - ELEKTROSERVIS, Lipová 602, , tel.: Plzeň (Roudná) - SERVIS Feiferlík, Plánská 2, , tel.: , , Třebíč - ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, , tel.: , Ústí n. L. - ERCÉ-ELEKTROINSTALA, Masarykova 153, , tel.: , Zlín - Louky - KOFR-ELSPO, U Dráhy 144, , tel.: , Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu: ETA a.s., servis, Poličská 1535, Hlinsko. Informace o aktuální servisní síti získáte na Infolince nebo na internetové adrese V Slovenskej republike opravy v záručnej lehote vykonávajú tieto servisné firmy: Banská Bystrica ELSPO - Viliam Šlank, Spojová 19, , tel.: 048/ , Martin X TECH, Gorkého 2, , tel.: 043/ , Námestovo ZMJ - elektroservis, Vavrečka 240, , tel.: 0905/ , zberňa opráv Námestovo ZMJ - elektroservis, Hatalová 341, , tel.: 0905/ Nitra ABC SERVIS, Štefánikova 50, , tel.: 037/ , Prešov Ľubotice DJ Servis, Šebastovská 17, , tel.: 051/ , Rimavská Sobota J.R.A., s.r.o., Povstania 10, , tel.: 047/ , Spišská Nová Ves VILLA MARKET, s.r.o., Odborárov 49, , tel.: 053/ , zberňa opráv Košice VILLA MARKET, s.r.o., Komenského 39, , tel.: 0907/ Tomášov Viva servis, 1. Mája 19, , tel.: 0905/ , zberňa opráv Bratislava Viva servis, Mýtna 17, , tel.: 02/ Trenčín ESON, s.r.o., Železničná 198, , tel.: 032/ , Žilina SERVIS elektrospotrebičov, Dolný Val 132, , tel.: 041/ , Všetky opravy v záručnej lehote z iných miest zasielajte na záručný servis (viď zoznam vyše), ktorý sa nachádza vo vašom okolí, alebo spotrebič zaneste do predajne, kde ste ho zakúpili. Opravy po záručnej lehote zverte špecializovaným servisným firmám. Informácie o aktuálnej servisnej sieti získate na čísle 02/ alebo na internetovej adrese 18

19 Postup při reklamaci Při reklamaci v záruční době se obracejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odešlete nebo předejte osobně vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list. Na dodatečně zaslané nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a SVOJI PŘESNOU ADRESU. Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy. Postup pri reklamácii Pri reklamácii v záručnej lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených v návode na obsluhu. Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je záručný list. Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a SVOJU PRESNÚ ADRESU. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky. Záznamy o záručních opravách Záznamy o záručných opravách Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave od do od do od do Zakázka číslo Zákazka číslo Zakázka číslo Zákazka číslo Zakázka číslo Zákazka číslo Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Razítko a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka Kupon č. 3 Kupon č. 2 Kupon č. 1

20 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Záruční doba Záručná lehota Typ Typ Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) =3 V Lc = 62 db (A) Datum prodeje Dátum predaja Razítko prodejce a podpis Pečiatka predajcu a podpis Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic. č.v ETA 70/2008 Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem. Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku. Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku. Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka. Tento záručný list je zároveň Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku. Kupon č. 1 Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis Kupon č. 2 Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis Kupon č. 3 Typ Typ ETA 0349 Série Zakázka číslo Datum Razítko a podpis GATE 22/12/2008

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

Radiobudík Rádiobudík

Radiobudík Rádiobudík Radiobudík Rádiobudík B-6013 B-6013 Návod na použití Návod na obsluhu VIII/13 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz - 1 - - 2 - Váţíme si, ţe jste si pořídili

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232

Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Auto kompresor SH 250 Obj.č. SHK 232 Instrukční manuál 12 V Stejnosměrný proud Tlak 250 PSI Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

Řezačka dlažby Sharks SH 110

Řezačka dlažby Sharks SH 110 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

WM 10E362 BY SM-324-01

WM 10E362 BY SM-324-01 Návod k použití WM 10E362 BY SM-324-01 1 Vaše pračka.. Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody

Více

Návod k použití SMS 58M12EU

Návod k použití SMS 58M12EU Návod k použití SMS 58M12EU Q4ACZM1284 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více