PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě."

Transkript

1

2 Představuje se Vám cestovní kancelář PORTA OPTIMA, která se specializuje na poznávací zájezdy a vzdělávací akce pro školy(žáky, studenty a pedagogické pracovníky) do celé Evropy i po České republice. Naše akce jsou často proloženy relaxací, aby byly pestřejší a umožnili jsme tak našim klientům zrelaxovat a vstřebat získané informace. Našim cílem je zprostředkovat zákazníkům poutavě co nejvíce informací o navštívených místech, zajistit jim na cestě maximální pohodlí a docílit tak všeobecnou spokojenost. Při sjednávání zájezdu dáváme přednost osobnímu jednání, aby zájezd odpovídal požadavkům zákazníka i věkové skupině, měl svou vůdčí myšlenku a byl takzvaně "ušit na míru". Každý zájezd připravený naší CK má své téma a zaměření, akce vede historik s mnohaletou praxí v cestovním ruchu. Jezdíme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC i bufetem, lednicemi a DVD. V přídadě zájmu školy, můžeme zajistit při výjezdech do Velké Británie kvalifikovaného jazykového lektora. Cestovní kancelář má samozřejmě zajištěno povinné pojištění CK proti úpadku. Tým našich zaměstnanců má mnohaletou praxi v cestovním ruchu i s prací s žáky, studenty a pedagogickými kolektivy. Proto se specializujeme na poznávací akce pro školy všech věkových kategorií i zaměření. PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě. Za tým CK PhDr. Jolana Kubíková

3 Cestovní kancelář PhDr.Jolana Kubíková - PORTA OPTIMA Božetěchova 91, Brno IČ tel./fax : , GSM: Vážená paní ředitelko, pane řediteli,vážení pedagové rádi bychom Vám představili projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě s možností jazykové praxe či výtvarné činnosti. Hlavní myšlenkou našeho projektu je maximální zefektivnění vzdělávacího a výchovného programu škol. Chceme, aby žáci a studenti měli možnost vidět na vlastní oči to, čemu se učili v různých předmětech. Aby se jim probrané učivo pevně zafixovalo v paměti. Rozvíjíme tak myšlenku J. A. Komenského, který řekl, že každé vzdělání má být završeno cestováním. Je to o to více aktuální právě dnes, kdy jsme členy Evropské unie, a kdy je mnohem více zapotřebí motivovat děti k tolik pro život potřebné výuce jazyků. K jazykovým znalostem však neodmyslitelně patří i znalost historie, kultury, zvyků a tradic dané země, kde se jazyk používá. Pro ilustraci uvádíme následující příklad. Takový jeden víkend v Berlíně, staronové metropoli SRN, završí mnohaleté úsilí pedagogů přiblížit žákům reálie tohoto města. Navíc je to velká lekce tolik potřebné demokracie a tolerance, jelikož právě v tomto městě je vidět na každém kroku to, co udělala totalita s osudy generací Berlíňanů i obyvatel Německa. V žádné sebemoderněji vybavené učebně prostě nelze vdechnout atmosféru města, vůni a barvu kraje či mentalitu obyvatel. V tomto ohledu jsou exkurze nenahraditelné. Každá naše akce, kterou školám připravíme, má konkrétní plán a cíl. Kromě nově získaných poznatků, tak umožníme účastníkům doplnit a ilustrovat probrané učivo. Dochází tak k ideálnímu propojování znalostí získaných v jednotlivých naukových předmětech a jejich asimilaci. Program je pro průvodce závazný. Snažíme se o to, aby naši klienti maximálně viděli a užili danou zemi, ale zároveň myslíme i na potřebu relaxace, zábavy a volného času. Průvodce, který exkurze vede, je pedagogem s mnohaletou praxí s aprobací dějepisu, společenských věd a jazyků. Svůj výklad tak podává metodicky správným a poutavým způsobem s ohledem na věk a vědomosti účastníků. Tým naší cestovní kanceláře má dlouholetou aktivní praxi v oboru cestovního ruchu. Svoji práci odvádí maximálně kvalitně také proto, že je zároveň i jeho koníčkem. Mnoho cestovních kanceláří předkládá školám tytéž zájezdy, které nabízí zároveň dospělým. Programy neupravují pro věkové požadavky a potřeby žáků a studentů, což pramení z neznalosti školské problematiky. A tak se stává, že žáci ZŠ zakončí z nepochopitelných důvodů den v Paříži ve večerních hodinách před kabaretem Moulin Rouge. Zda je v této denní době okolí výchovně vhodné oku nezletilých je nasnadě. A to je jen jeden příklad z mnohých podobných. Každá škola může námi předložený vzorový program upravit dle svých představ nebo si zadat své specifické požadavky, na základě kterých bude program vytvořen a zrealizován. Program jednotlivých akcí, jak už bylo řečeno, je uzpůsoben věku a znalostem účastníků. Měsíc před uskutečněním akce zasíláme školám podrobné pokyny s informacemi pro žáky a jejich rodiče. Pro své akce používáme výhradně klimatizované autobusy zahraniční výroby vybavené WC a DVD s možností občerstvení teplými i chlazenými nápoji. Během vícedenních akcí je našimi řidiči zajištěno pro účastníky rychlé teplé občerstvení. Autobusy přistavujeme dle přání školy k budově školy či na jiné místo.

4 Na každých žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů. U akcí pro pedagogy či zaměstnance školy poskytujeme 2 volná místa pro organizátory zájezdu na 40 či více platících účastníků. Všichni účastníci exkurze mají cestovní kanceláří zajištěno připojištění léčebných výloh v zahraničí. Snažíme se u všech exkurzí a pobytů o velmi nízké a přijatelné ceny, aby bylo možné poznání zajistit co nejširšímu počtu žáků a studentů. Nezajišťujeme ubytování v rodinách z několika důvodů. Rozvoz dětí je časově velmi náročný a ubírá vlastní prostor na poznání. Navíc odporuje školskému zákonu,který při výjezdech do zahraničí vyžaduje,aby pedagogové měli stálý dohled nad žáky a studenty. V tomto ohledu zákonu vyhovuje ubytování takzvaně pod jednou střechou, tj. v hotelu či hostelu. Na vyžádání můžeme zajistit zkušeného jazykového lektora pro konverzaci. Většina škol, které s námi spolupracují a využívají našich služeb zařazuje naše akce nejen do výukových plánů daných předmětů, ale i do minimálního preventivního programu škol. V případě zájmu a souhlasu vedení školy se exkurzí mohou spolu se svými dětmi zúčastnit i rodiče a prarodiče, díky čemuž mohou nejen bezprostředně sledovat a ocenit náročnou práci pedagogů, ale zároveň i vidět chování svých dětí v kolektivu. Kombinované exkurze s účastí rodičů jsou ideální ukázkou spolupráce rodiny a školy. Exkurze je o to efektivnější, pokud její účastníci necestují do neznáma, ale s určitými představami a vědomostmi, prostě připraveni doplnit ten poslední kousek do skládačky vědomostí. Jak to už nakonec vyjádřil spisovatel Karel Čapek v Anglických listech: Největší překvapení cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o čem stokrát četl nebo to stokrát viděl na obrázku. Nuže stejně jsem se podivil, když jsem nad Temží našel Parlament, na ulicích džentlmeny v šedivých cylindrech, na křižovatkách dvoumetrové Boby a tak dále. Byl to překvapující objev, že Anglie je opravdu anglická. Věříme, že předložený katalog s exkurzemi pro školní rok přinese oboustranně příjemnou a smysluplnou spolupráci. Přejeme Vám mnoho radosti a uspokojení v tolik náročné práci pedagoga, kterou vykonáváte. Za tým cestovní kanceláře PhDr. Jolana Kubíková

5 Připomínáme: Specializujeme se na kolektivy žáků, studentů i pedagogických kolektivů Ceny jsou kalkulovány pro Brno a okolí, pro ostatní místa dle individuální kalkulace. Předložené programy lze upravit a kombinovat na přání zákazníka. Každý zájezd či exkurze má své přesné téma a zaměření Program zájezdu je pro nás závazný Můžete si sami stanovit termín zájezdu dle přání po konzultaci s CK V přídadě zájmu školy, můžeme zajistit při výjezdech do Velké Británie kvalifikovaného jazykového lektora Na každých žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů, u dospělých kolektivů pro organizátora akce 1 volné místo na 20 míst. Cestujeme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC, DVD a bufetem se zkušenými řidiči. Autobusy přistavujeme dle přání klienta. Všichni účastníci mají do zahraničí sjednáno připojištění léčebných výloh u VZP do výše ,-Kč a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí. Nabízíme i sjednání pojištění proti stornu zájezdu CK má povinné pojištění proti úpadku dle zákona u České podnikatelské pojišťovny. Účastníci obdrží mapy a obrazové materiály navštívených míst pro lepší názornost. Výklad podává průvodce poutavým způsobem přiměřeně věku účastníků je to pedagog-historik s mnohaletou praxí ve školství i v cestovním ruchu. Výklad průvodce je doplněn DVD projekcí i audionahrávkami. Přihlášení účastníci cca měsíc před odjezdem obdrží podrobné pokyny na cestu. Vybíráme jen spolehlivé ubytovací kapacity.

6 Obsah katalogu: RAKOUSKO NĚMECKO VELKÁ BRITÁNIE A SKOTSKO FRANCIE ITÁLIE POLSKO SKANDINÁVIE BENELUX ŠVÝCARSKO MAĎARSKO SLOVINSKO CHORVATSKO ŠPANĚLSKO ČESKÁ REPUBLIKA

7 Vše, co je k vidění, má se vidět. K.Čapek Cestovní kancelář PhDr. Jolana Kubíková PORTA OPTIMA Božetěchova 91, Brno GSM: FAX: IČ PŘIHLÁŠKA NA POZNÁVACÍ ZÁJEZD Přihlašuji závazně na poznávací exkurzi následující počet platících účastníků:, jejichž seznam přikládám k přihlášce. (Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, rodné číslo- nutné kvůli pojištění, telefonní číslo). Termín akce od do...cena... Kč Podpis zástupce organizace (včetně razítka) či organizátora akce: Podpisem se sjednává řádná smlouva mezi zákazníkem a CK... zákazník... CK C E S T O V N Í S M L O U V A Smluvní podmínky CK PORTA OPTIMA se zákazníky 1. Podáním přihlášky v CK dochází mezi zákazníkem a CK k plnění smluvního vztahu při poskytování služeb. 2. Převzetím přihlášky cestovní kancelář rezervuje zákazníkovi účast na zájezdu. Cestovní kancelář se zavazuje obstarat zákazníkovi služby ve sjednaném rozsahu. 3. V případě, že zájezd nebude dostatečně obsazen, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi celou složenou částku nebo nabídne rovnocennou náhradu. 4. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit zájezd nebo přesunout dobu jeho konání, nastanou-li okolnosti, které jí brání poskytnout služby podle stanovených podmínek. O tom bude zákazník neprodleně vyrozuměn. 5. Zákazník má právo na reklamaci nedostatků v průběhu zájezdu. Reklamaci je dobré učinit bez odkladu na zájezdu, aby mohla být sjednána náprava. 6. V průběhu zájezdu se zákazník řídí podle daného programu a ústními pokyny průvodce. Pokud by zákazník vážně narušoval průběh zájezdu, může být ze zájezdu vyloučen bez jakékoliv náhrady. Zákazník je povinen mít u sebe v průběhu zahraničního zájezdu platný cestovní doklad, resp. platný doklad o totožnosti.. 7. Zákazník má právo před započetím zájezdu zrušit smluvní vztah vzniklý závazným přihlášením na zájezd. Storno zájezdu provede a zdůvodní písemnou formou. 8. Stornovací podmínky: do uzavření cestovní smlouvy přihláškou bez poplatku, den po uzavření cestovní smlouvy 30% ceny zájezdu, 45 dní před odjezdem 50%ceny zájezdu, 30 dní před odjezdem 100 % ceny zájezdu. Storno se neplatí při závažném náhlém onemocnění, při mimořádných okolnostech (úmrtí účastníka nebo jeho blízkého rodinného příslušníka) nebo při zajištění náhradníka. 9. Všichni zákazníci CK PORTA OPTIMA jsou na zahraničních zájezdech pojištěni pro léčebné výlohy v zahraničí u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cestovní zdravotní připojištění pro cesty a pobyt v zahraničí je VZP plněno do výše 1, Kč. Plnění pojištění zaručuje VZP, CK PORTA OPTIMA je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu a zákazníkům při zahájení zájezdu předá pojistné doklady. 10. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy stornovací podmínky a další důležité informace pro klienty a že s nimi souhlasí a přijímá je v plném rozsahu. 11. Cena zájezdu může byt navýšena v důsledku náhlých daňových změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatku.

8 V í d e ň M e t r o p o l e n a D u n a j i ( Historická exkurze v rámci reálií německého jazyka ) Pojďme se projít historií evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Pokusme se proniknout do zákoutí města a nahlédnout do událostí, které se tu odehrály, počínaje Římany, přes středověk a novověk až po současnost města, které se probudilo ze své konzervativnosti a ospalosti a začalo žít tepem současnosti Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450, -Kč ( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: hod. z Brna a okolí Návrat: hod. tamtéž( dle zvolené verze) (lze ho upravit dle přání zákazníka) Hundertwasserův dům unikátní obytný dům navržený moderním rakouským architektem F.Hundertwasserem na nábřeží Dunaje Panorama Vídně a jejích dominant - Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel Návštěva Klenotnice v Hofburgu - relikvie Svaté říše římské, korunovační klenoty, světské a liturgické cennosti, šperky a památné předměty z vlastnictví Habsburků, které mají neocenitelnou uměleckou, historickou, ale i materiální hodnotu. K nejcennějším exponátům se řadí říšská koruna Oty I. z roku 962 a koruna císaře Rudolfa II. Prunksaal - slavnostní sál Národní knihovny v Hofburgu, která je největší barokní knihovnou na světě Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Románská kaple sv.virgila Osobní volno v centru města Blutgasse a její historie Domgasse a Figarohaus, kde v letech bydlel W. A. Mozart Hoher Markt - nejstarší náměstí Vídně Kostel sv. Ruprechta nejstarší dochovaný kostel ve Vídni Středověké uličky a židovské ghetto Při návratu zpět možnost 3hodinové zastávya v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a undalší vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

9 Barokní a rokoková Vídeň (historická exkurze ) Baroko epocha jistot a pomalosti.tato doba je neodmyslitelně spjata s panovníky Karlem VI., Marií Terezií, Josefem II., Leopoldem II., postavami prince Evžena Savojského a architekty J.B. Fischerem von Erlach a J.L. von Hildebrandtem. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč ( verze s Laa 480,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým autobusem (WC, DVD, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodcehistorika Odjezd: 6,30 hod. Návrat: 21-23,00 hod.( dle zvolené verze) Schönbrunn - letní rezidence císařů návštěva zámku + parku Belvedere - sídlo prince Evžena Savojského Schwarzenberský palác Karlskirche - kostel sv. Karla Boromejského - největší barokní kostel Vídně postavený Karlem VI. otcem M. Terezie Annagasse - barokní ulice Morový sloup na Příkopech Peterskirche - kostel sv. Petra menší kopie chrámu sv. Petra v Římě Prunksaal- návštěva tohoto hlavního sálu Národní knihovny- největší barokní knihovny v Evropě Osobní volno k občerstvení v centru Vídně Michaelerkirche - chrám sv. Michala barokní kostel s nádherným rokokovým oltářem Kurrentgasse - úzká ulička ve stínu přepychových barokních domů Muzeum panenek a hraček - individuální možnost návštěvy Naglergasse - ulička s nejkrásnějšími barokními průčelími ve městě Náměstí Freyung se Schottenkirche a palácem Kinských Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

10 S e c e s n í V í d e ň Kdo se chce o mně jako umělci hodném povšimnutí něco dozvědět, musí se pozorně dívat na moje obrazy a snažit se poznat z nich, kdo jsem a co chci. Gustav Klimt, rakouský secesní malíř Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena: 450,-Kč( verze s Laa 480,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: v 6.30 hod. Návrat. v cca hod( dle zvolené verze) Program : Návštěva Kirche am Steinhof - kostela, který byl jeho poslední zakázkou věhlasného rakouského secesního architekta Otty Wagnera- jeho reprezentativním dílem a je součástí nemocnice pro duševně nemocné- jedná se o evropský unikát!!! Prohlídka vil slavného secesního stavitele Otty Wagnera Císařský pavilon železniční stanice pro císařskou rodinu od O.Wagnera Prohlídka Karlsplatzu Karlova náměstí 2 stylové pavilony, kdysi východy z metra od O.Wagnera, secesní budova francouzského velvyslanectví Návštěva pavilonu Secese zvaného Secession od J.M.Olbricha = výstavního prostoru pro secesní umělce, vlys od Gustava Klimta zvaný Beethovenův vlys Wagnerovy a Moserovy domy na Naschmarktu Procházka po Korutanské třídě a Příkopech, stavby A.Loose Osobní volno v centru Vídně V době adventu návštěva vánočního trhu před vídeňskou radnicí, ochutnávka vánočních specialit Při návratu zpět je možná 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

11 V í d e ň ZOO Schönbrunn a Laa přírodovědná exkurze pro žáky Pojďme se projít vídeňskou ZOO, která je nejstarší ZOO na světě. Nebojte se, nevypadá tak, je zrenovovaná, má úžasné výběhy a spoustu exotických a vzácných zvířátek. Až vás přestane bavit ZOO, můžete jít zabloudit do bludiště...na závěr se vyřádíme na tobogánu v lázních v Laa a naložíme se do horké slané vody...zkrátka užijeme si den plný legrace. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč ( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC,DVD, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: hod. od budovy školy Návrat: hod.( verze s Laa) tamtéž Procházka parkem zámku Schönbrunn - barokní letní sídlo císařské rodiny, výhled na zámek od Gloriettu Návštěva zoologické zahrady Schönbrunn nejstarší zoologické zahrady na světě založené Františkem I. Lotrinským roku 1752 dnes je tato ZOO po rekonstrukci, raritou je pár pand velkých, které vlastní jen 4 evropské zoologické zahrady, pavilon tropického deštného lesa lední medvědi, lachtani, tučňáci,pavilon nosorožců a slonů, šelmy kočkovité i psovité, akvária Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Osobní volno v centru města Dunajská věž vyhlídka na město či návštěva zábavního parku Prater Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

12 Vídeň a Laa v době adventu Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrot a punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí, nadýchejte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc Termín v době adventu Cena : 450,- Kč( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (vybaveným WC, DVD, možné občerstvení teplými a chlazenými nápoji), připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: 6, 30 hod. od budovy školy Návrat: hod.tamtéž ( dle zvolené varianty) návštěva Přírodovědného muzea antropologická sbírka, akvária, terária, kostry prehistorických zvířat a další cenné exponáty lze zařadit i návštěvu jiného muzea či areálu zámku Schönbrunn Procházka areálem Hofburku císařského hradu Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Osobní volno v centru Vídně Chrám sv. Štěpána gotický skvost, duše města a symbol jednoty rakouských spolkových zemí Korutanská třída Odpolední zastávka na vánočním trhu před vídeňskou radnicí Okružní jízda historickým centrem Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel, kostel sv.ruprechta nejstarší kostel Vídně Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

13 SALZBURG - ŘÍM SEVERU V DOBĚ ADVENTU Po stopách zrodu světoznámě proslulé vánoční písně Tichá noc T e r m í n :v době adventu ale i celoročně C e n a: 990,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a videem, průvodce, pojištění léčebných výloh do zahraničí. Cena nezahrnuje vstupné. P r o g r a m : 1.den: Odjezd z Brna a okolí ve 23, 45 hod. 2.den:V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Ranní zastávka ve městečku OBERNDORF, kde se roku 1818 zrodila světoznámě proslulá koleda Tichá noc, procházka tímto téměř pohádkovým městem. Návštěva osady ARNSDORF, kde je nejstarší a dosud činná škola na území Rakouska působil zde Gruber autor koledy Tichá noc. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy. Prohlídka města, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg a vyhlídka do okolí, volno k prohlídce vánočních trhů,možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 3.den:V brzkých ranních hodinách návrat do ČR ( cca 3-4 hod.). Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,www.portaoptima.com,tel

14 H A L L S T A T T + J E Z E RA S O LN É K OM O R Y P O S T O P Á C H K E L T Ů (přírodovědně historická exkurze) Solná komora je jedna z nejkrásnějších částí Rakouska, je to krajina zapsaná v Seznamu světového dědictví UNESCO a Hallstatt je jedno z nejmalebnějších městeček Solné komory, Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Hlavní město Solnohradska, město Salzburg, je právem nazýváno pro své množství památek Římem severu. Je rodným městem hudebního velikána W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Termín : celoročně nejlépe květen -říjen Cena: ,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a DVD s možnost občerstvení, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, připojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Lze si doobjednat stravu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den: Odjezd ve hod. 2.den: V ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY Prohlídka města HALLSTATT, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Možnost prohlídky Prehistorického muzea, které obsahuje exponáty této kultury. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města Hallstatt. Možnost návštěvy DACHSTEINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ fascinujícího ledového království. Projížďky parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela. Výjezd zubačkou na vrch SCHAFBERG ( 1783 m) úžasná vyhlídka do okolí Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den: Návrat v brzkých ranních hodinách. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

15 ALPSKÁ JEZERA Hallstatt - Salzburg a alpská jezera ( historicko - zeměpisná exkurze do oblasti Solné komory s jazykovou praxí ) Termín : podzim či jaro Cena: ,- Kč Cena zahrnuje:dopravu luxusním klimatizovaným autobusem ( vybaveným WC, DVD a bufetem), parkovné, 1x ubytování turistického typu v Salzburgu, 1x snídaně, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné. Fakultativně lze doobjednat 1 večeři v hostelu( 1.den) a 1 v autobusu( 2.den).Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu ( studenti cca 30 40, dospělí 50 ). Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den: Odjezd v hod. V brzkých ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. V ranních hodinách příjezd do HALLSTATTU - jednoho z nejmalebnějších městeček Solné komory, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města. Možnost návštěvy Dachsteinské ledové jeskyně fascinujícího ledového království. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy - výjezd lanovkou na vrch a vyhlídka do okolí. Prohlídka města, volný program. Možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh. 2. den: Po snídani odjezd do města ST. GILGEN- ležícím na břehu jezera WOFGANGSEE. Jízda parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela.výjezd zubačkou na vrchol Schafberg ( 1783m), procházka po vrcholu s úžasným výhledem do okolí a na jezera Mondsee, Attersee, Wolfgangsee, Fuschlsee. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den : Návrat k v brzkých ranních hodinách ( 02.00h ) Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,www.portaoptima.com,tel

16 POHÁDKOVÉ B L U M A U + G R A Z LÁZNĚ Termín: celoročně Cena : 890,-Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, parkovné, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, průvodce - historika. Cena nezahrnuje vstupné.večerní vstupné do lázní - dospělý 25, děti 6-12 let 15 (cena obsahuje vstupné do celého areálu včetně sauny- venkovní i vnitřní prostory a koupací plášť+2 ručníky) Odjezd v hod. Prohlídka malebného hlavního města Štýrska GRAZU procházka starým městem, vyhlídka z hradu, osobní volno Večerní pobyt ( hod) v pohádkových termálních lázních, které vystavěl architekt a malíř Hundertwasser ( relaxační bazény s termální vodou, vířivka, Saunawelt, bazén s vlnobitím...) večer otevřený oheň kolem vodních ploch umocňuje pohádkovou atmosféru Návrat domů v pozdních nočních hodinách ( cca hod) Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA,IČ , tel

17 Berlín + Tropical Islands - největší vodní park v Evropě s ukázkou tropů Berlín má díky svým novodobým dějinám, kdy město bylo po 28 let rozděleno Berlínskou zdí na dvě oddělené část,i vše zdvojené má tudíž i dvě zoologické zahrady a ne jen tak ledajaké, obě jsou unikátní ukázkou světa zvířat a rostlin a obě mají své NEJ Berlín je právem nazýván i městem muzeí těžké je vybrat, které navštívit Pergamonské by ve vašem výběru nemělo chybět.tropical Islands to je unikát mezi aquaparky, malý tropický ráj uprostřed Evropy Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC,DVD, teplé i studené nápoje, teplé občerstvení), připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, služby průvodce, 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 130 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídaně v hotelu a večeře v autobusu Cca 1 měsíc před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Návštěva Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Možnost plavby lodí po Sprévě Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Možnost návštěvy vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) či AquaDomu úžasná kolekce vodních živočichů Okružní jízda - Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum Návštěva ZOO Berlín největší kolekce zvířat na světě a nejstarší německá ZOO Postupimské náměstí unikátní ukázka moderní architektury, Odjezd do hotelu, nocleh 3.den Půldenní pobyt v TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů- nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) Zastávka u loveckého zámečku MORITZBURG - zámek je známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku či v DRÁŽ DANECH procházka starým městem, Frauenkierche, Zwinger... Návrat ve večerních ranních hodinách ( cca hod.hod.) Vstup do státních muzeí Berlína je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

18 Berlín rozdělené město (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Návštěva Berlína je úžasnou ukázkou a ilustrací novodobých dějin 20.století, lekcí demokracie, tolerance, jedinečnou možností shlédnout umělecké skvosty v místních muzeích, Berlín - to je to pulzující kosmopolitní zelená metropole, která nadchne a ohromí každého návštěvníka Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, teplé i studené nápoje, teplé občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji,připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce- historika Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 130 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídaně v hotelu 130 Kč/os/den, večeře v autobusu 65 Kč/os/den. Cca 1 měsíc před odjezdem obdrží studenti pokyny na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd z Brna a okolí ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy. Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno, možnost návštěvy ZOO Berlin, nákupy, občerstvení NávštěvaŽidoského muzea jedinečný zážitek Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí unikátní ukázka moderní architektury, Odjezd do hotelu, nocleh 3.den - VÝCHODNÍ BERLÍN Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Návštěva Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Návštěva Egyptského muzea v nově vybudovaném Novém muzeu- exponáty ze starověkého Egypta Možnost návštěva Sea Life - úžasná biotopní ukázka podmořského světa Možnost plavby lodí po Sprévě Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět je možné navštívit TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě, ukázka tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) 4.den Návrat v brzkých ranních hodinách ( hod.- dle varianty programu) Vstup do státních muzeí Berlína je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

19 Drážďany Berlín Tropical Islands (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, teplé i studené nápoje, občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku,služby průvodce historika. Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, v jednolůžkovém pokoji, snídaně a večeře. Podrobná nabídka bude uvedena v pokynech na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den VÝCHODNÍ BERLÍN Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Návštěva Nového muzea s egyptskou sbírkou a Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Možnost návštěvy Sea Life - úžasná biotopní ukázka podmořského světa Nocleh 3.den - ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy možnost návštěvy jednacího sálu s výkladem v NJ Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět navštěva TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů zde 9ti hodinový pobyt s nocí ( tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, lehátka lemovaná palmami, vířivky, velký Saunawelt, doprovodné akce a restaurace) 4.den V odpoledních hodinách prohlídka hlavního města Saska DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány Florencií severu, prohlídka historického jádra města, Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, možnost návštěvy Galerie starých mistrů, vyhlídka na Labe Návrat ve večerních hodinách (cca 22.00hod. ) Vstup do státních muzeí v Berlíně je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

20 PODZIM - JARO V SASKU A BRANIBORSKU Drážďany Postupim - Berlín (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Úžasná lekce novodobých dějin 20.století i reálií německého jazyka Termín:celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, bufet s teplými i chlazenými nápoji, občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, služby průvodce historika. Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 135 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídani v hotelu v ceně 130,-Kč a večeře v autobusu 65 Kč/os/den./1jídlo Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd z Brna a okolí ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den V ranních hodinách prohlídka hlavního města Saska DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány Florencií severu, prohlídka historického jádra města, nově vystavěný Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, vyhlídka na Labe V odpoledních hodinách příjezd do POSTUPIMI hlavního města Braniborska, procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy, prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy. Odjezd do hotelu, ubytování Večerní vyjížďka do VÝCHODNÍHO BERLÍNA Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Nocleh 3.den - ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy možnost návštěvy jednacího sálu s výkladem v NJ Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup. Návštěva Egypského, Pergamonského muzea či Židovského muzea Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět je možné navštívit Tropical Islands v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů- nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) 4.den Návrat v ranních či dopoledních hodinách dle zvolené verze (cca 7-11.hod. ) Vstup do státních muzeí v Berlíně je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Umístění Památka Město Spolková země. Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- Württembersko. Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko

Umístění Památka Město Spolková země. Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- Württembersko. Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko Umístění Památka Město Spolková země 1 Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- 2 Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko sen 3 Kolínský dóm (památka Kolín Severní Porýní - 4 Braniborská brána 5 Frauenkirche

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě.

PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě. Představuje se Vám cestovní kancelář PORTA OPTIMA, která se specializuje na poznávací zájezdy a vzdělávací akce do celé Evropy i po České republice. Naše akce jsou často proloženy relaxací, aby byly pestřejší

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Část č. 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací kurz pro žáky v Londýně s fakultativními výlety

Část č. 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací kurz pro žáky v Londýně s fakultativními výlety Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční jazykové kurzy pro žáky a učitele Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov Identifikační údaje Název

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris

TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris TIPY NA VÝLETY v okolí Rauris Rauriser Talmuseum Hornické muzeum v historické budově z roku 1563. Exponáty z oblasti těžby zlata a hornictví. Nástroje lidových řemesel, selský nábytek, masky apod. K viděni

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je zajištění zahraničního jazykového kurzu pro dva učitele (Německo) a dvou

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ poznat historii likérky ZWACK Tematický zájezd se koná ve dnech 17. 19. října 2014 Maďarsko Vážení přátelé, předloni jsme uspořádali úspěšný tematický zájezd do BMW

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

Praha 1, Jeruzalémská 10, tel./fax : +420 224 225 430-1 prodej@ckulysses.cz SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER

Praha 1, Jeruzalémská 10, tel./fax : +420 224 225 430-1 prodej@ckulysses.cz SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER APARTMÁN TYP 1 12.990,-Kč obytná ložnice, kuchyně, sociální zařízení, maximální obsazení 2+1 dítě APARTMÁN TYP 2 13.200,-Kč obytná

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016

POLSKO 2016. termín: 2. 4. 9. 4. 2016 POLSKO 2016 termín: 2. 4. 9. 4. 2016 VELKÁ CESTA ZEMÍ POLSKOU 1.den: odjezd ve večerních hodinách, noční transfer 2.den: ráno začneme návštěvou bývalého koncentračního tábora Osvětim, k tomu ještě blízký

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

PERFEKTNÍ DOVOLENÁ ZÁBAVNÍ PARKY WWW.CKNECKERMANN.CZ

PERFEKTNÍ DOVOLENÁ ZÁBAVNÍ PARKY WWW.CKNECKERMANN.CZ PERFEKTNÍ DOVOLENÁ ZÁBAVNÍ PARKY ZÁBAVNÍ PARKY: Výhoda: Pro celou rodinu, zábava pro všechny i přes různé věky dětí, zábava i pro dospělé, není žádné zařízení srovnatelné v ČR. Nevýhoda: omezené dle počasí,

Více

Jako cestovní kanceláře a tour-operátoři získáte SalzburgCard celoročně za předsezonní cenu po odečtění 10% komise.

Jako cestovní kanceláře a tour-operátoři získáte SalzburgCard celoročně za předsezonní cenu po odečtění 10% komise. "SALZBURGCARD" 2015 Proč mají Vaši hosté v Salcburku vsadit všechno na jednu kartu! SalzburgCard vyplní všechna přání návštěvníkům Salcburku, kteří si chtějí prohlédnout jeho pamětihodnosti. Je kouzelným

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor

Jazykový Poznávací zájezd. Londýn a Windsor Jazykový Poznávací zájezd Londýn a Windsor Obsah Představení společnosti Naše filosofie Výuka jazyků úvod Výuka jazyků na Maltě Návrh programu Ceny a ubytování Kontakt Představení společnosti O nás CK

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Calypso Ladyboys Cabaret

Calypso Ladyboys Cabaret Kulturní fenomén, nákupní ráj a turistické poklady. Vítejte v Bangkoku, v jednom z nejvíce kosmopolitních, kontrastních a lákavých měst Asie. Přijeďte nalézt impozantní chrámy, hotely pro každou kapsu

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Poznávací okruh Islandem

Poznávací okruh Islandem Poznávací okruh Islandem Termín cesty: 25. 7. 2. 8. 2015 Objevte magickou energii a nikdy nekončící dny pohádkového Islandu. Navštivte společně s námi zemi, která proslula největší koncentrací činných

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 4 Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska Níže jsou uvedeny závazné požadavky zadavatele na předmět plnění. Dodavatel je povinen se těmito

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7.

Polopenze. Depandance SLAVEN. Depandance AD TURRES bazén. Polopenze. Polopenze. Hotel MEDITERAN. Polopenze. Polopenze. 9. 990,- Kč. 7. Rychlá přímá a komfortní doprava lu busy nebo autem! Itálie cca 10 hod.! Chorvatsko: Crikvenica cca 11 hod.! Chorvatsko: Makarska cca 15 hod.! 02. 08. - 11. 08. Víkendové koupání v moři: 1. 100,- Kč/os.

Více

Kurzy v Německu pro všechny generace

Kurzy v Německu pro všechny generace Kurzy v Německu pro všechny generace Pro naše klienty, kteří si přejí studovat německý jazyk, jsme vybrali služby prvotřídní vzdělávací instituce Did Deutsch-Institut, která nabízí kurzy pro všechny generace

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více