PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě."

Transkript

1

2 Představuje se Vám cestovní kancelář PORTA OPTIMA, která se specializuje na poznávací zájezdy a vzdělávací akce pro školy(žáky, studenty a pedagogické pracovníky) do celé Evropy i po České republice. Naše akce jsou často proloženy relaxací, aby byly pestřejší a umožnili jsme tak našim klientům zrelaxovat a vstřebat získané informace. Našim cílem je zprostředkovat zákazníkům poutavě co nejvíce informací o navštívených místech, zajistit jim na cestě maximální pohodlí a docílit tak všeobecnou spokojenost. Při sjednávání zájezdu dáváme přednost osobnímu jednání, aby zájezd odpovídal požadavkům zákazníka i věkové skupině, měl svou vůdčí myšlenku a byl takzvaně "ušit na míru". Každý zájezd připravený naší CK má své téma a zaměření, akce vede historik s mnohaletou praxí v cestovním ruchu. Jezdíme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC i bufetem, lednicemi a DVD. V přídadě zájmu školy, můžeme zajistit při výjezdech do Velké Británie kvalifikovaného jazykového lektora. Cestovní kancelář má samozřejmě zajištěno povinné pojištění CK proti úpadku. Tým našich zaměstnanců má mnohaletou praxi v cestovním ruchu i s prací s žáky, studenty a pedagogickými kolektivy. Proto se specializujeme na poznávací akce pro školy všech věkových kategorií i zaměření. PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě. Za tým CK PhDr. Jolana Kubíková

3 Cestovní kancelář PhDr.Jolana Kubíková - PORTA OPTIMA Božetěchova 91, Brno IČ tel./fax : , GSM: Vážená paní ředitelko, pane řediteli,vážení pedagové rádi bychom Vám představili projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě s možností jazykové praxe či výtvarné činnosti. Hlavní myšlenkou našeho projektu je maximální zefektivnění vzdělávacího a výchovného programu škol. Chceme, aby žáci a studenti měli možnost vidět na vlastní oči to, čemu se učili v různých předmětech. Aby se jim probrané učivo pevně zafixovalo v paměti. Rozvíjíme tak myšlenku J. A. Komenského, který řekl, že každé vzdělání má být završeno cestováním. Je to o to více aktuální právě dnes, kdy jsme členy Evropské unie, a kdy je mnohem více zapotřebí motivovat děti k tolik pro život potřebné výuce jazyků. K jazykovým znalostem však neodmyslitelně patří i znalost historie, kultury, zvyků a tradic dané země, kde se jazyk používá. Pro ilustraci uvádíme následující příklad. Takový jeden víkend v Berlíně, staronové metropoli SRN, završí mnohaleté úsilí pedagogů přiblížit žákům reálie tohoto města. Navíc je to velká lekce tolik potřebné demokracie a tolerance, jelikož právě v tomto městě je vidět na každém kroku to, co udělala totalita s osudy generací Berlíňanů i obyvatel Německa. V žádné sebemoderněji vybavené učebně prostě nelze vdechnout atmosféru města, vůni a barvu kraje či mentalitu obyvatel. V tomto ohledu jsou exkurze nenahraditelné. Každá naše akce, kterou školám připravíme, má konkrétní plán a cíl. Kromě nově získaných poznatků, tak umožníme účastníkům doplnit a ilustrovat probrané učivo. Dochází tak k ideálnímu propojování znalostí získaných v jednotlivých naukových předmětech a jejich asimilaci. Program je pro průvodce závazný. Snažíme se o to, aby naši klienti maximálně viděli a užili danou zemi, ale zároveň myslíme i na potřebu relaxace, zábavy a volného času. Průvodce, který exkurze vede, je pedagogem s mnohaletou praxí s aprobací dějepisu, společenských věd a jazyků. Svůj výklad tak podává metodicky správným a poutavým způsobem s ohledem na věk a vědomosti účastníků. Tým naší cestovní kanceláře má dlouholetou aktivní praxi v oboru cestovního ruchu. Svoji práci odvádí maximálně kvalitně také proto, že je zároveň i jeho koníčkem. Mnoho cestovních kanceláří předkládá školám tytéž zájezdy, které nabízí zároveň dospělým. Programy neupravují pro věkové požadavky a potřeby žáků a studentů, což pramení z neznalosti školské problematiky. A tak se stává, že žáci ZŠ zakončí z nepochopitelných důvodů den v Paříži ve večerních hodinách před kabaretem Moulin Rouge. Zda je v této denní době okolí výchovně vhodné oku nezletilých je nasnadě. A to je jen jeden příklad z mnohých podobných. Každá škola může námi předložený vzorový program upravit dle svých představ nebo si zadat své specifické požadavky, na základě kterých bude program vytvořen a zrealizován. Program jednotlivých akcí, jak už bylo řečeno, je uzpůsoben věku a znalostem účastníků. Měsíc před uskutečněním akce zasíláme školám podrobné pokyny s informacemi pro žáky a jejich rodiče. Pro své akce používáme výhradně klimatizované autobusy zahraniční výroby vybavené WC a DVD s možností občerstvení teplými i chlazenými nápoji. Během vícedenních akcí je našimi řidiči zajištěno pro účastníky rychlé teplé občerstvení. Autobusy přistavujeme dle přání školy k budově školy či na jiné místo.

4 Na každých žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů. U akcí pro pedagogy či zaměstnance školy poskytujeme 2 volná místa pro organizátory zájezdu na 40 či více platících účastníků. Všichni účastníci exkurze mají cestovní kanceláří zajištěno připojištění léčebných výloh v zahraničí. Snažíme se u všech exkurzí a pobytů o velmi nízké a přijatelné ceny, aby bylo možné poznání zajistit co nejširšímu počtu žáků a studentů. Nezajišťujeme ubytování v rodinách z několika důvodů. Rozvoz dětí je časově velmi náročný a ubírá vlastní prostor na poznání. Navíc odporuje školskému zákonu,který při výjezdech do zahraničí vyžaduje,aby pedagogové měli stálý dohled nad žáky a studenty. V tomto ohledu zákonu vyhovuje ubytování takzvaně pod jednou střechou, tj. v hotelu či hostelu. Na vyžádání můžeme zajistit zkušeného jazykového lektora pro konverzaci. Většina škol, které s námi spolupracují a využívají našich služeb zařazuje naše akce nejen do výukových plánů daných předmětů, ale i do minimálního preventivního programu škol. V případě zájmu a souhlasu vedení školy se exkurzí mohou spolu se svými dětmi zúčastnit i rodiče a prarodiče, díky čemuž mohou nejen bezprostředně sledovat a ocenit náročnou práci pedagogů, ale zároveň i vidět chování svých dětí v kolektivu. Kombinované exkurze s účastí rodičů jsou ideální ukázkou spolupráce rodiny a školy. Exkurze je o to efektivnější, pokud její účastníci necestují do neznáma, ale s určitými představami a vědomostmi, prostě připraveni doplnit ten poslední kousek do skládačky vědomostí. Jak to už nakonec vyjádřil spisovatel Karel Čapek v Anglických listech: Největší překvapení cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o čem stokrát četl nebo to stokrát viděl na obrázku. Nuže stejně jsem se podivil, když jsem nad Temží našel Parlament, na ulicích džentlmeny v šedivých cylindrech, na křižovatkách dvoumetrové Boby a tak dále. Byl to překvapující objev, že Anglie je opravdu anglická. Věříme, že předložený katalog s exkurzemi pro školní rok přinese oboustranně příjemnou a smysluplnou spolupráci. Přejeme Vám mnoho radosti a uspokojení v tolik náročné práci pedagoga, kterou vykonáváte. Za tým cestovní kanceláře PhDr. Jolana Kubíková

5 Připomínáme: Specializujeme se na kolektivy žáků, studentů i pedagogických kolektivů Ceny jsou kalkulovány pro Brno a okolí, pro ostatní místa dle individuální kalkulace. Předložené programy lze upravit a kombinovat na přání zákazníka. Každý zájezd či exkurze má své přesné téma a zaměření Program zájezdu je pro nás závazný Můžete si sami stanovit termín zájezdu dle přání po konzultaci s CK V přídadě zájmu školy, můžeme zajistit při výjezdech do Velké Británie kvalifikovaného jazykového lektora Na každých žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů, u dospělých kolektivů pro organizátora akce 1 volné místo na 20 míst. Cestujeme výhradně luxusními klimatizovanými autobusy vybavenými WC, DVD a bufetem se zkušenými řidiči. Autobusy přistavujeme dle přání klienta. Všichni účastníci mají do zahraničí sjednáno připojištění léčebných výloh u VZP do výše ,-Kč a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí. Nabízíme i sjednání pojištění proti stornu zájezdu CK má povinné pojištění proti úpadku dle zákona u České podnikatelské pojišťovny. Účastníci obdrží mapy a obrazové materiály navštívených míst pro lepší názornost. Výklad podává průvodce poutavým způsobem přiměřeně věku účastníků je to pedagog-historik s mnohaletou praxí ve školství i v cestovním ruchu. Výklad průvodce je doplněn DVD projekcí i audionahrávkami. Přihlášení účastníci cca měsíc před odjezdem obdrží podrobné pokyny na cestu. Vybíráme jen spolehlivé ubytovací kapacity.

6 Obsah katalogu: RAKOUSKO NĚMECKO VELKÁ BRITÁNIE A SKOTSKO FRANCIE ITÁLIE POLSKO SKANDINÁVIE BENELUX ŠVÝCARSKO MAĎARSKO SLOVINSKO CHORVATSKO ŠPANĚLSKO ČESKÁ REPUBLIKA

7 Vše, co je k vidění, má se vidět. K.Čapek Cestovní kancelář PhDr. Jolana Kubíková PORTA OPTIMA Božetěchova 91, Brno GSM: FAX: IČ PŘIHLÁŠKA NA POZNÁVACÍ ZÁJEZD Přihlašuji závazně na poznávací exkurzi následující počet platících účastníků:, jejichž seznam přikládám k přihlášce. (Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, adresu, rodné číslo- nutné kvůli pojištění, telefonní číslo). Termín akce od do...cena... Kč Podpis zástupce organizace (včetně razítka) či organizátora akce: Podpisem se sjednává řádná smlouva mezi zákazníkem a CK... zákazník... CK C E S T O V N Í S M L O U V A Smluvní podmínky CK PORTA OPTIMA se zákazníky 1. Podáním přihlášky v CK dochází mezi zákazníkem a CK k plnění smluvního vztahu při poskytování služeb. 2. Převzetím přihlášky cestovní kancelář rezervuje zákazníkovi účast na zájezdu. Cestovní kancelář se zavazuje obstarat zákazníkovi služby ve sjednaném rozsahu. 3. V případě, že zájezd nebude dostatečně obsazen, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi celou složenou částku nebo nabídne rovnocennou náhradu. 4. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit zájezd nebo přesunout dobu jeho konání, nastanou-li okolnosti, které jí brání poskytnout služby podle stanovených podmínek. O tom bude zákazník neprodleně vyrozuměn. 5. Zákazník má právo na reklamaci nedostatků v průběhu zájezdu. Reklamaci je dobré učinit bez odkladu na zájezdu, aby mohla být sjednána náprava. 6. V průběhu zájezdu se zákazník řídí podle daného programu a ústními pokyny průvodce. Pokud by zákazník vážně narušoval průběh zájezdu, může být ze zájezdu vyloučen bez jakékoliv náhrady. Zákazník je povinen mít u sebe v průběhu zahraničního zájezdu platný cestovní doklad, resp. platný doklad o totožnosti.. 7. Zákazník má právo před započetím zájezdu zrušit smluvní vztah vzniklý závazným přihlášením na zájezd. Storno zájezdu provede a zdůvodní písemnou formou. 8. Stornovací podmínky: do uzavření cestovní smlouvy přihláškou bez poplatku, den po uzavření cestovní smlouvy 30% ceny zájezdu, 45 dní před odjezdem 50%ceny zájezdu, 30 dní před odjezdem 100 % ceny zájezdu. Storno se neplatí při závažném náhlém onemocnění, při mimořádných okolnostech (úmrtí účastníka nebo jeho blízkého rodinného příslušníka) nebo při zajištění náhradníka. 9. Všichni zákazníci CK PORTA OPTIMA jsou na zahraničních zájezdech pojištěni pro léčebné výlohy v zahraničí u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cestovní zdravotní připojištění pro cesty a pobyt v zahraničí je VZP plněno do výše 1, Kč. Plnění pojištění zaručuje VZP, CK PORTA OPTIMA je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu a zákazníkům při zahájení zájezdu předá pojistné doklady. 10. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy stornovací podmínky a další důležité informace pro klienty a že s nimi souhlasí a přijímá je v plném rozsahu. 11. Cena zájezdu může byt navýšena v důsledku náhlých daňových změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatku.

8 V í d e ň M e t r o p o l e n a D u n a j i ( Historická exkurze v rámci reálií německého jazyka ) Pojďme se projít historií evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Pokusme se proniknout do zákoutí města a nahlédnout do událostí, které se tu odehrály, počínaje Římany, přes středověk a novověk až po současnost města, které se probudilo ze své konzervativnosti a ospalosti a začalo žít tepem současnosti Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450, -Kč ( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: hod. z Brna a okolí Návrat: hod. tamtéž( dle zvolené verze) (lze ho upravit dle přání zákazníka) Hundertwasserův dům unikátní obytný dům navržený moderním rakouským architektem F.Hundertwasserem na nábřeží Dunaje Panorama Vídně a jejích dominant - Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel Návštěva Klenotnice v Hofburgu - relikvie Svaté říše římské, korunovační klenoty, světské a liturgické cennosti, šperky a památné předměty z vlastnictví Habsburků, které mají neocenitelnou uměleckou, historickou, ale i materiální hodnotu. K nejcennějším exponátům se řadí říšská koruna Oty I. z roku 962 a koruna císaře Rudolfa II. Prunksaal - slavnostní sál Národní knihovny v Hofburgu, která je největší barokní knihovnou na světě Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Románská kaple sv.virgila Osobní volno v centru města Blutgasse a její historie Domgasse a Figarohaus, kde v letech bydlel W. A. Mozart Hoher Markt - nejstarší náměstí Vídně Kostel sv. Ruprechta nejstarší dochovaný kostel ve Vídni Středověké uličky a židovské ghetto Při návratu zpět možnost 3hodinové zastávya v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a undalší vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

9 Barokní a rokoková Vídeň (historická exkurze ) Baroko epocha jistot a pomalosti.tato doba je neodmyslitelně spjata s panovníky Karlem VI., Marií Terezií, Josefem II., Leopoldem II., postavami prince Evžena Savojského a architekty J.B. Fischerem von Erlach a J.L. von Hildebrandtem. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč ( verze s Laa 480,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým autobusem (WC, DVD, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodcehistorika Odjezd: 6,30 hod. Návrat: 21-23,00 hod.( dle zvolené verze) Schönbrunn - letní rezidence císařů návštěva zámku + parku Belvedere - sídlo prince Evžena Savojského Schwarzenberský palác Karlskirche - kostel sv. Karla Boromejského - největší barokní kostel Vídně postavený Karlem VI. otcem M. Terezie Annagasse - barokní ulice Morový sloup na Příkopech Peterskirche - kostel sv. Petra menší kopie chrámu sv. Petra v Římě Prunksaal- návštěva tohoto hlavního sálu Národní knihovny- největší barokní knihovny v Evropě Osobní volno k občerstvení v centru Vídně Michaelerkirche - chrám sv. Michala barokní kostel s nádherným rokokovým oltářem Kurrentgasse - úzká ulička ve stínu přepychových barokních domů Muzeum panenek a hraček - individuální možnost návštěvy Naglergasse - ulička s nejkrásnějšími barokními průčelími ve městě Náměstí Freyung se Schottenkirche a palácem Kinských Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

10 S e c e s n í V í d e ň Kdo se chce o mně jako umělci hodném povšimnutí něco dozvědět, musí se pozorně dívat na moje obrazy a snažit se poznat z nich, kdo jsem a co chci. Gustav Klimt, rakouský secesní malíř Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena: 450,-Kč( verze s Laa 480,-Kč) Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, průvodce Odjezd: v 6.30 hod. Návrat. v cca hod( dle zvolené verze) Program : Návštěva Kirche am Steinhof - kostela, který byl jeho poslední zakázkou věhlasného rakouského secesního architekta Otty Wagnera- jeho reprezentativním dílem a je součástí nemocnice pro duševně nemocné- jedná se o evropský unikát!!! Prohlídka vil slavného secesního stavitele Otty Wagnera Císařský pavilon železniční stanice pro císařskou rodinu od O.Wagnera Prohlídka Karlsplatzu Karlova náměstí 2 stylové pavilony, kdysi východy z metra od O.Wagnera, secesní budova francouzského velvyslanectví Návštěva pavilonu Secese zvaného Secession od J.M.Olbricha = výstavního prostoru pro secesní umělce, vlys od Gustava Klimta zvaný Beethovenův vlys Wagnerovy a Moserovy domy na Naschmarktu Procházka po Korutanské třídě a Příkopech, stavby A.Loose Osobní volno v centru Vídně V době adventu návštěva vánočního trhu před vídeňskou radnicí, ochutnávka vánočních specialit Při návratu zpět je možná 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci a taktéž nádherný Svět saun Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

11 V í d e ň ZOO Schönbrunn a Laa přírodovědná exkurze pro žáky Pojďme se projít vídeňskou ZOO, která je nejstarší ZOO na světě. Nebojte se, nevypadá tak, je zrenovovaná, má úžasné výběhy a spoustu exotických a vzácných zvířátek. Až vás přestane bavit ZOO, můžete jít zabloudit do bludiště...na závěr se vyřádíme na tobogánu v lázních v Laa a naložíme se do horké slané vody...zkrátka užijeme si den plný legrace. Termín: celoročně - tj.podzim - jaro Cena : 450,- Kč ( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC,DVD, teplé a chlazené nápoje, občerstvení ), připojištění léčebných výloh v zahraničí,pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: hod. od budovy školy Návrat: hod.( verze s Laa) tamtéž Procházka parkem zámku Schönbrunn - barokní letní sídlo císařské rodiny, výhled na zámek od Gloriettu Návštěva zoologické zahrady Schönbrunn nejstarší zoologické zahrady na světě založené Františkem I. Lotrinským roku 1752 dnes je tato ZOO po rekonstrukci, raritou je pár pand velkých, které vlastní jen 4 evropské zoologické zahrady, pavilon tropického deštného lesa lední medvědi, lachtani, tučňáci,pavilon nosorožců a slonů, šelmy kočkovité i psovité, akvária Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Korutanská třída a hotel Sacher Chrám sv. Štěpána gotický skvost, který je symbolem Rakouska Osobní volno v centru města Dunajská věž vyhlídka na město či návštěva zábavního parku Prater Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

12 Vídeň a Laa v době adventu Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrot a punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí, nadýchejte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc Termín v době adventu Cena : 450,- Kč( 480,-Kč verze s Laa) Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (vybaveným WC, DVD, možné občerstvení teplými a chlazenými nápoji), připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Odjezd: 6, 30 hod. od budovy školy Návrat: hod.tamtéž ( dle zvolené varianty) návštěva Přírodovědného muzea antropologická sbírka, akvária, terária, kostry prehistorických zvířat a další cenné exponáty lze zařadit i návštěvu jiného muzea či areálu zámku Schönbrunn Procházka areálem Hofburku císařského hradu Graben Příkopy luxusní nákupní třída v centru Vídně Osobní volno v centru Vídně Chrám sv. Štěpána gotický skvost, duše města a symbol jednoty rakouských spolkových zemí Korutanská třída Odpolední zastávka na vánočním trhu před vídeňskou radnicí Okružní jízda historickým centrem Státní opera, parlament, radnice, Dvorní divadlo, Votivní kostel, kostel sv.ruprechta nejstarší kostel Vídně Při návratu zpět 3hodinová zastávka v termálních lázních v Laa, kde je tobogán, divoká voda, vířivky a další vodní plochy k relaxaci Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

13 SALZBURG - ŘÍM SEVERU V DOBĚ ADVENTU Po stopách zrodu světoznámě proslulé vánoční písně Tichá noc T e r m í n :v době adventu ale i celoročně C e n a: 990,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a videem, průvodce, pojištění léčebných výloh do zahraničí. Cena nezahrnuje vstupné. P r o g r a m : 1.den: Odjezd z Brna a okolí ve 23, 45 hod. 2.den:V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Ranní zastávka ve městečku OBERNDORF, kde se roku 1818 zrodila světoznámě proslulá koleda Tichá noc, procházka tímto téměř pohádkovým městem. Návštěva osady ARNSDORF, kde je nejstarší a dosud činná škola na území Rakouska působil zde Gruber autor koledy Tichá noc. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy. Prohlídka města, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg a vyhlídka do okolí, volno k prohlídce vánočních trhů,možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 3.den:V brzkých ranních hodinách návrat do ČR ( cca 3-4 hod.). Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,www.portaoptima.com,tel

14 H A L L S T A T T + J E Z E RA S O LN É K OM O R Y P O S T O P Á C H K E L T Ů (přírodovědně historická exkurze) Solná komora je jedna z nejkrásnějších částí Rakouska, je to krajina zapsaná v Seznamu světového dědictví UNESCO a Hallstatt je jedno z nejmalebnějších městeček Solné komory, Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Hlavní město Solnohradska, město Salzburg, je právem nazýváno pro své množství památek Římem severu. Je rodným městem hudebního velikána W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Termín : celoročně nejlépe květen -říjen Cena: ,- Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC a DVD s možnost občerstvení, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, připojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Lze si doobjednat stravu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den: Odjezd ve hod. 2.den: V ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY Prohlídka města HALLSTATT, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Možnost prohlídky Prehistorického muzea, které obsahuje exponáty této kultury. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města Hallstatt. Možnost návštěvy DACHSTEINSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ fascinujícího ledového království. Projížďky parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela. Výjezd zubačkou na vrch SCHAFBERG ( 1783 m) úžasná vyhlídka do okolí Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den: Návrat v brzkých ranních hodinách. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

15 ALPSKÁ JEZERA Hallstatt - Salzburg a alpská jezera ( historicko - zeměpisná exkurze do oblasti Solné komory s jazykovou praxí ) Termín : podzim či jaro Cena: ,- Kč Cena zahrnuje:dopravu luxusním klimatizovaným autobusem ( vybaveným WC, DVD a bufetem), parkovné, 1x ubytování turistického typu v Salzburgu, 1x snídaně, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce Cena nezahrnuje vstupné. Fakultativně lze doobjednat 1 večeři v hostelu( 1.den) a 1 v autobusu( 2.den).Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu ( studenti cca 30 40, dospělí 50 ). Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den: Odjezd v hod. V brzkých ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. V ranních hodinách příjezd do HALLSTATTU - jednoho z nejmalebnějších městeček Solné komory, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, prohlídka města. Možnost návštěvy Dachsteinské ledové jeskyně fascinujícího ledového království. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy - výjezd lanovkou na vrch a vyhlídka do okolí. Prohlídka města, volný program. Možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh. 2. den: Po snídani odjezd do města ST. GILGEN- ležícím na břehu jezera WOFGANGSEE. Jízda parníčkem po jezeře WOLFGANGSEE ze ST. GILGENU do lázeňského města ST. WOLGANG procházka těmito mondénními lázněmi, prohlídka unikátního poutního kostela.výjezd zubačkou na vrchol Schafberg ( 1783m), procházka po vrcholu s úžasným výhledem do okolí a na jezera Mondsee, Attersee, Wolfgangsee, Fuschlsee. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 3.den : Návrat k v brzkých ranních hodinách ( 02.00h ) Připravila:Cestovní kancelář -PORTA OPTIMA,IČ ,www.portaoptima.com,tel

16 POHÁDKOVÉ B L U M A U + G R A Z LÁZNĚ Termín: celoročně Cena : 890,-Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, parkovné, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, průvodce - historika. Cena nezahrnuje vstupné.večerní vstupné do lázní - dospělý 25, děti 6-12 let 15 (cena obsahuje vstupné do celého areálu včetně sauny- venkovní i vnitřní prostory a koupací plášť+2 ručníky) Odjezd v hod. Prohlídka malebného hlavního města Štýrska GRAZU procházka starým městem, vyhlídka z hradu, osobní volno Večerní pobyt ( hod) v pohádkových termálních lázních, které vystavěl architekt a malíř Hundertwasser ( relaxační bazény s termální vodou, vířivka, Saunawelt, bazén s vlnobitím...) večer otevřený oheň kolem vodních ploch umocňuje pohádkovou atmosféru Návrat domů v pozdních nočních hodinách ( cca hod) Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA,IČ , tel

17 Berlín + Tropical Islands - největší vodní park v Evropě s ukázkou tropů Berlín má díky svým novodobým dějinám, kdy město bylo po 28 let rozděleno Berlínskou zdí na dvě oddělené část,i vše zdvojené má tudíž i dvě zoologické zahrady a ne jen tak ledajaké, obě jsou unikátní ukázkou světa zvířat a rostlin a obě mají své NEJ Berlín je právem nazýván i městem muzeí těžké je vybrat, které navštívit Pergamonské by ve vašem výběru nemělo chybět.tropical Islands to je unikát mezi aquaparky, malý tropický ráj uprostřed Evropy Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC,DVD, teplé i studené nápoje, teplé občerstvení), připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, služby průvodce, 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 130 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídaně v hotelu a večeře v autobusu Cca 1 měsíc před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Návštěva Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Možnost plavby lodí po Sprévě Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Možnost návštěvy vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) či AquaDomu úžasná kolekce vodních živočichů Okružní jízda - Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum Návštěva ZOO Berlín největší kolekce zvířat na světě a nejstarší německá ZOO Postupimské náměstí unikátní ukázka moderní architektury, Odjezd do hotelu, nocleh 3.den Půldenní pobyt v TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů- nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) Zastávka u loveckého zámečku MORITZBURG - zámek je známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku či v DRÁŽ DANECH procházka starým městem, Frauenkierche, Zwinger... Návrat ve večerních ranních hodinách ( cca hod.hod.) Vstup do státních muzeí Berlína je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

18 Berlín rozdělené město (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Návštěva Berlína je úžasnou ukázkou a ilustrací novodobých dějin 20.století, lekcí demokracie, tolerance, jedinečnou možností shlédnout umělecké skvosty v místních muzeích, Berlín - to je to pulzující kosmopolitní zelená metropole, která nadchne a ohromí každého návštěvníka Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, teplé i studené nápoje, teplé občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji,připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce- historika Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 130 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídaně v hotelu 130 Kč/os/den, večeře v autobusu 65 Kč/os/den. Cca 1 měsíc před odjezdem obdrží studenti pokyny na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd z Brna a okolí ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy. Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno, možnost návštěvy ZOO Berlin, nákupy, občerstvení NávštěvaŽidoského muzea jedinečný zážitek Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí unikátní ukázka moderní architektury, Odjezd do hotelu, nocleh 3.den - VÝCHODNÍ BERLÍN Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Návštěva Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Návštěva Egyptského muzea v nově vybudovaném Novém muzeu- exponáty ze starověkého Egypta Možnost návštěva Sea Life - úžasná biotopní ukázka podmořského světa Možnost plavby lodí po Sprévě Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět je možné navštívit TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě, ukázka tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) 4.den Návrat v brzkých ranních hodinách ( hod.- dle varianty programu) Vstup do státních muzeí Berlína je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

19 Drážďany Berlín Tropical Islands (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Termín: celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, teplé i studené nápoje, občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, pojištění CK proti úpadku,služby průvodce historika. Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, v jednolůžkovém pokoji, snídaně a večeře. Podrobná nabídka bude uvedena v pokynech na cestu. Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den VÝCHODNÍ BERLÍN Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Návštěva Nového muzea s egyptskou sbírkou a Pergamonského muzea unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění. Možnost návštěvy Sea Life - úžasná biotopní ukázka podmořského světa Nocleh 3.den - ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy možnost návštěvy jednacího sálu s výkladem v NJ Prohlídka nově vybudovaného Hlavního nádraží největšího nádraží v Evropě Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět navštěva TROPICAL ISLANDS v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů zde 9ti hodinový pobyt s nocí ( tropická vegetace, množství tobogánů - nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, lehátka lemovaná palmami, vířivky, velký Saunawelt, doprovodné akce a restaurace) 4.den V odpoledních hodinách prohlídka hlavního města Saska DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány Florencií severu, prohlídka historického jádra města, Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, možnost návštěvy Galerie starých mistrů, vyhlídka na Labe Návrat ve večerních hodinách (cca 22.00hod. ) Vstup do státních muzeí v Berlíně je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

20 PODZIM - JARO V SASKU A BRANIBORSKU Drážďany Postupim - Berlín (historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) Úžasná lekce novodobých dějin 20.století i reálií německého jazyka Termín:celoročně Cena: ,- Kč V ceně zahrnuta: doprava luxusním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, bufet s teplými i chlazenými nápoji, občerstvení), 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkovém pokoji, připojištění na léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí, služby průvodce historika. Fakultativně lze objednat: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 135 Kč/os., v jednolůžkovém pokoji 490 Kč/os., snídani v hotelu v ceně 130,-Kč a večeře v autobusu 65 Kč/os/den./1jídlo Je možné zajistit připojištění na storno zájezdu. 1.den Odjezd z Brna a okolí ve hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami 2.den V ranních hodinách prohlídka hlavního města Saska DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány Florencií severu, prohlídka historického jádra města, nově vystavěný Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, vyhlídka na Labe V odpoledních hodinách příjezd do POSTUPIMI hlavního města Braniborska, procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy, prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy. Odjezd do hotelu, ubytování Večerní vyjížďka do VÝCHODNÍHO BERLÍNA Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké) Nocleh 3.den - ZÁPADNÍ BERLÍN Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy možnost návštěvy jednacího sálu s výkladem v NJ Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup. Návštěva Egypského, Pergamonského muzea či Židovského muzea Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou Postupimské náměstí největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě Při cestě zpět je možné navštívit Tropical Islands v blízkosti Berlína největší vodní park v Evropě jde o ukázku tropů ( tropická vegetace, množství tobogánů- nejvyšších v Evropě - 25 m výška, velké vodní plochy, písečné pláže, vířivky, doprovodné akce a restaurace ) 4.den Návrat v ranních či dopoledních hodinách dle zvolené verze (cca 7-11.hod. ) Vstup do státních muzeí v Berlíně je pro žáky a studenty ZDARMA. Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ tel

PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě.

PORTA OPTIMA je latinský název a znamená NEJLEPŠÍ BRÁNA. Věříme, že bude pro Vás tou nejlepší bránou k poznání, relaxaci i zábavě. Představuje se Vám cestovní kancelář PORTA OPTIMA, která se specializuje na poznávací zájezdy a vzdělávací akce do celé Evropy i po České republice. Naše akce jsou často proloženy relaxací, aby byly pestřejší

Více

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM

Poznávací zájezdy EXOTICKÉ ZÁJEZDY 23. Splňte si své sny! sezóna KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM 23. sezóna Poznávací zájezdy KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ POZNÁVACÍ OKRUHY POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU JEDNODENNÍ A ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Více

ADVENTNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO. Advent v Salzburgu a na Wolfgangsee s možností koupání v Bad Ischlu

ADVENTNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO. Advent v Salzburgu a na Wolfgangsee s možností koupání v Bad Ischlu 2014 ADVENTNÍ ZÁJEZDY Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš nový katalog specializovaný na Adventní zájezdy 2014 z jedné strany katalogu a první prezentace naší nabídky zájezdů na Světovou výstavu

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2014 Již 24. sezónu je s vámi CK SLAN tour 24 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

2013 ADVENTNÍ ZÁJEZDY

2013 ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2013 ADVENTNÍ ZÁJEZDY Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš nový katalog specializovaný na adventní zájezdy. Dosud jsme adventní zájezdy uveřejňovali jako součást zimního lyžařského katalogu, ale

Více

ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2015

ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2015 Tourismus Salzburg ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2015 Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš nový katalog specializovaný na Adventní zájezdy 2015. Na jedné straně katalogu naleznete zájezdy, které voní vánoční

Více

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015

SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 SVĚT NA DOSAH poznávací zájezdy 2015 Již 25. sezónu je s vámi CK SLAN tour 25 letuplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl do italských Benátek.

Více

PLNÝ KUFR TIPŮ NA DOVOLENOU PODZIM 2013, ZIMA 2013/14, JARO 2014

PLNÝ KUFR TIPŮ NA DOVOLENOU PODZIM 2013, ZIMA 2013/14, JARO 2014 PLNÝ KUFR TIPŮ NA DOVOLENOU PODZIM 2013, ZIMA 2013/14, JARO 2014 Adventní jednodenní zájezdy a prodloužené víkendy Dotované pobyty pro seniory 55 + Poznávací zájezdy autokarem Poznávací okruhy po exotických

Více

PODZIM 2014, ZIMA 2014/15, JARO 2015 PESTRÉ TIPY NA DOVOLENOU

PODZIM 2014, ZIMA 2014/15, JARO 2015 PESTRÉ TIPY NA DOVOLENOU PODZIM 2014, ZIMA 2014/15, JARO 2015 PESTRÉ TIPY NA DOVOLENOU Adventní jednodenní zájezdy a prodloužené víkendy Autokarové lyžařské zájezdy a pobyty s vlastní dopravou Plavby luxusní lodí po středomoří

Více

Poznávací zájezdy 2012 / 2013

Poznávací zájezdy 2012 / 2013 Poznávací y 2012 / 2013 Cestovní kancelář Na cesty po Evropě autobusem Autobusová doprava je zajišťována více typy luxusních klimatizovaných autobusů z našeho vozového parku nebo od smluvních renomovaných

Více

poznávací zájezdy pro studenty 2015/2016

poznávací zájezdy pro studenty 2015/2016 poznávací zájezdy pro studenty 2015/2016 Londyn a jeho okolí (Windsor, Leeds) sídlo britskych monarchu 1. den po poledni odjezd z ČR. 2. den příjezd do Londýna v ranních hodinách. Pěší prohlídka čtvrti

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

+ 5 ŘI 5 O 2015 SENI

+ 5 ŘI 5 O 2015 SENI SENIOŘI 55 + ZÁJEZDY ZA VÝHODNÉ CENY 2015 Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Opět se Vám dostává do rukou nabídka cenově zvýhodněných zájezdů pro seniory 55 +. Původní dotační program španělské

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ A ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2015 JAZYKOVÉ a poznávací POBYTY Slovo úvodem Proč právě STUDENT AGENCY Irsko Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro zahraniční cestu vašich studentů vybrali právě STUDENT AGENCY. 10 hlavních

Více

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour.

Pobytové a poznávací zájezdy. pro školní kolektivy. www.ideatour.cz CK IDEA tour; tel.: 466 500 296, 601 353 008; e-mail: ideatour@ideatour. Pobytové a poznávací zájezdy pro školní kolektivy CK IDEA tour, Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice www.ideatour.cz Vážení pedagogové, dovolujeme si Vám předložit nabídku poznávacích zájezdů pro školní

Více

Lyžování v Rakousku. www.stefl-tour.cz

Lyžování v Rakousku. www.stefl-tour.cz Lyžování v Rakousku Hinterstoder 10.1. a 21.2.2015 450 Kč Zahrnuje 40 km sjezdovek a 13 vleků. Děti do 5 let ZDARMA. Naleznete zde různé druhy sjezdovek. akce!dítě do 10 let skipas k dospělému skipasu

Více

Toulky za poznáním, přírodou a uměním

Toulky za poznáním, přírodou a uměním Toulky za poznáním, přírodou a uměním Prodloužené víkendy u sousedů Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu Česko, Rakousko, Německo, Polsko Památky UNESCO, po stopách slavných Národní parky, rezervace,

Více

EVROPA A STŘEDOMOŘÍ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR ADVENTNÍ ZÁJEZDY POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY

EVROPA A STŘEDOMOŘÍ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR ADVENTNÍ ZÁJEZDY POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY Španělsko, Kypr, Itálie POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY www.cedok.cz ADVENTNÍ ZÁJEZDY EUROVÍKENDY & TERMÁLNÍ LÁZNĚ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR EVROPA A STŘEDOMOŘÍ ZIMA

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE JAZYKOVÉ KURZY SPORTOVNÍ POBYTY ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE JAZYKOVÉ KURZY SPORTOVNÍ POBYTY ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY 2015 2016 Načtěte do mobilu čtečkou QR kódů ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE JAZYKOVÉ KURZY SPORTOVNÍ POBYTY ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY VisitBritain Britain on View Nabídka zájezdů pro ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ a VYSOKÉ ŠKOLY

Více

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

ZÁJEZDY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY Byli jsme 1. na československém trhu a naše CK ( jako pokračovatel ALBION TRAVEL ) odbavila více než 1000 spokojených kolektivů. Férová nabídka profesionálních služeb ALBIONu: 100% servis Poradenský servis

Více

VÁNOCE U SWAROVSKÉHO A INNSBRUCK KOUZELNÝ ADVENT U JEZERA WOLFGANGSEE. adventní zájezdy. 1 den. 1 den

VÁNOCE U SWAROVSKÉHO A INNSBRUCK KOUZELNÝ ADVENT U JEZERA WOLFGANGSEE. adventní zájezdy. 1 den. 1 den VÁNOCE U SWAROVSKÉHO A INNSBRUCK KOUZELNÝ ADVENT U JEZERA WOLFGANGSEE Hlavní vstup do Swarovského Potěšte sebe a své blízké zájezdem za třpytivou krásou křišťálu a polodrahokamů světového producenta Swarovski

Více

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY. infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2014 JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR) 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 1 Cizí jazyky Obsah Irsko Poznávací pobyty Základní informace 62 Londýn 64 Jihovýchodní

Více

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz www.roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner, Lannova 57 370 01 České Budějovice

Více

Jak nám cestování pomáhá poznávat nás samotné malá úvaha o toulkách, toulání se, toulavcích

Jak nám cestování pomáhá poznávat nás samotné malá úvaha o toulkách, toulání se, toulavcích Jak nám cestování pomáhá poznávat nás samotné malá úvaha o toulkách, toulání se, toulavcích OBSAH, ÚVOD Toulat se můžeme se slovy, případně mezi slovy, na posvátných návrších, s přáteli či jinými veselými

Více

2015 19. sezóna. www.roslo.cz

2015 19. sezóna. www.roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner, Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více

CYKLISTIKA TURISTIKA ČERNÁ HORA

CYKLISTIKA TURISTIKA ČERNÁ HORA ČERNÁ HORA CYKLISTIKA TURISTIKA Tato země se stává stále více oblíbeným cílem cykloturistů. Proto v naší nabídce opět nesmí chybět. Čeká vás nedotčená příroda, krásné horské scenérie, hluboké kaňony, jezera

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

LÉTO. poznávací zájezdy pobyty u moře. 24 let tradice LETECKY AUTOBUSEM AUTEM DOVOLENÁ U MOŘE SLEVY FIRST MOMENT 24 LET TRADICE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 24 let tradice 1992 2015 2015 LÉTO pobyty u moře 24 LET TRADICE DOVOLENÁ U MOŘE POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY AUTOBUSEM AUTEM SLEVY FIRST MOMENT 1992 2015 ŘECKO ITÁLIE EVROPA a... NOVINKY www.rialto.cz 41992-2015

Více

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více