INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE"

Transkript

1 INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

2 Obsah Instalace a update systému... 1 ABRA G3 v režimu... 1 JEDNOHO UŽIVATELE ÚVOD INSTALACE Národní prostředí Kontrola instalace serveru Firebird Instalace serveru Firebird Instalace ABRA G UPDATE ZNÁMÉ PROBLÉMY Během instalace nebo update se vyskytnou problémy s národním prostředím ÚVOD Tato příručka popisuje instalaci systému ABRA G3 a ABRA G3 - Jednoduché účetnictví na OS Windows, a to v nesíťovém prostředí pro jednoho uživatele. Popis instalace v síťovém prostředí je rozveden v patřičných oddílech helpu a tato příručka se mu nevěnuje. Aktuální help lze stáhnout z Dále je součásti této příručky postup provedení update, který se však taktéž týká jednouživatelské instalace. Před započetím instalace doporučujeme prostudovat soubor readme.htm, a to zvláště oddíly Poznámky k instalaci a Databázový server. Soubor readme.htm je k dispozici na Stanice, na které poběží databázový server, by měla být vždy opatřena záložním zdrojem. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy při náhlém výpadku napájení došlo k částečnému narušení integrity dat. Toto narušení se při běžném provozu systému neprojevovalo, avšak, pokud se z takových dat vytvořila záloha, tak tato záloha již nešla obnovit. Myslete prosím na to, že provozování databázového serveru na stanici bez záložního zdroje znamená značné bezpečnostní riziko a může ve svém důsledku způsobit ztrátu vašich dat. Totéž se týká doporučení pravidelného zálohování. 2 z 27

3 2. INSTALACE Instalační soubory systému ABRA naleznete na webu výrobce v sekci Ke stažení. 2.1 NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění instalačního programu systému ABRA G3 se nejdříve provede kontrola nastavení středoevropského národního prostředí: Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to oznámí: Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí: V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným způsobem.podrobnější informace viz kapitola ZNÁMÉ PROBLÉMYna konci tohoto dokumentu (zde jsou uvedeny obdobné informace jako v souboru readme.htm, na který se odkazují hlášení z obrázků výše). 3 z 27

4 2.2 KONTROLA INSTALACE SERVERU FIREBIRD Po kontrole národního prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server Firebirdpožadované verze (nezbytný pro chod ABRA G3). Pokud je nalezen Firebird jiné verze, systém to oznámí: Pokud stisknete Ano, zobrazí se soubor readme.htm, kde si můžete přečíst více. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat). Toto lze provést v Ovládacích panelech >Programy a funkce. Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech >Přidat nebo odebrat programy. Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován nebo jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí a nabídne jeho instalaci: 4 z 27

5 Po stisku ANO zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru). 2.3 INSTALACE SERVERU FIREBIRD Následující popis se vztahuje k Firebirdu verze 2.5. Vyberte jazyk instalace: Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB: 5 z 27

6 Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním: Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru: 6 z 27

7 Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Následuje volba varianty serveru a instalovaných komponent (doporučujeme vybrat variantu Classic Server binary) Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu: 7 z 27

8 Možnost dalších nastavení. Ponechte předvyplněné: Kontrolní zobrazení nastavení z předchozích kroků. Potvrďte. Pokud jste se v něčem spletli, pomocí Back se můžete vrátit zpět a nastavení ještě změnit. Je-li vše OK, stiskněte Install: 8 z 27

9 Zobrazí se průběh instalace: Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB. Poté stiskněte Next: 9 z 27

10 Závěrečná obrazovka instalace FB. Ponechte zatrženo Start Firebird Service now(aby se FB rovnou spustil). What next (zobrazení dalších informací k FB na www) můžete odtrhnout. Stiskem Finish jste úspěšně dokončili instalaci Firebird: 10 z 27

11 2.4 INSTALACE ABRA G3 Pokračujte zobrazením uvítací obrazovky. Poznámka: Zde popíšeme instalaci ABRA G3. Postup pro produkt ABRA G3 Jednoduché účtetnictví je obdobný. Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání: 11 z 27

12 V dalším kroku je důležité, v jaké podobě chcete ABRA G3 nainstalovat. Pokud si chcete jen ABRA G3 vyzkoušet na demonstračních datech, zvolte Demoverze. Pokud si ji chcete vyzkoušet v ostrém provozu (zadávat data vlastní firmy a zkusit, zda vám práce s ní bude v praxi vyhovovat), zvolte Nová instalace s licenčním klíčem: Poznámka:Volba Aktualizace již existující verze je určena pro instalaci update pro uživatele, kteří již ABRA G3 provozují a nyní chtějí přejít na novou verzi. Volba Nová ostrá je určena pro uživatele, kteří již zakoupili licenci a mají aktivační klíč. Popis těchto voleb není předmětem tohoto návodu. Více se o nich dozvíte v uživatelském helpu ABRAG3.chm, který je součástí instalace nebo k dispozici ke stažení na webu výrobce ABRA G3. 12 z 27

13 Dále se volí cesta, kam se má ABRA G3 nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Poznámka: Nedoporučujeme systém ABRA G3 instalovat do cesty ProgramFiles. Pokud tuto cestu zvolíte, budete pravděpodobně muset systém ABRA G3 spouštět volbou Spustit jako správce s ohledem na stav zapnutí vlastnosti WAC ve vašem systému Windows. Více viz readme.htm nebo help. Pokud jste zvolili instalaci Demoverze, zobrazí se v dalším kroku volba pro nahrání demodat. Pokud vás zajímá výroba, zvolte data pro modul Výroba, jinak ponechte předvyplněné: Poznámka 1: Pro ABRA G3 jednoduché účetnictví není výroba k dispozici a tento krok se tudíž nezobrazí 13 z 27

14 Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA G3 ve Start menu a na ploše (doporučujeme nechat předvyplněné): Po stisku Další je zahájena vlastní instalace ABRA G3, přičemž se zobrazuje průběh instalace: 14 z 27

15 Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr spojení na databázi. Po instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze, stačí tedy potvrdit stiskem OK: Zobrazí se průběh vytváření databáze: Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr uživatele: Pokud jste si nainstalovali demoverzi, vyberte jednoho z nabízených uživatelů (doporučujeme předvyplněného uživatele ředitel, který má plná přístupová práva) a stiskněte OK (heslo nezadávejte žádné, v demoverzi hesla nejsou). 15 z 27

16 Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend ABRA G3, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat. Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA G3 viz uživatelský help ABRAG3.chm, který je součástí instalace. Help je průběžně doplňován a jeho aktuální znění je rovněž k dispozici ke stažení na webu Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení s ABRA G3 příručku QuickStart. 16 z 27

17 3. UPDATE V následující kapitole bude uveden postup pro převedení SW ABRA G3 provozované v jednouživatelském režimu na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postup obsahuje, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy ABRA Software nebo některému z jejích partnerů. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o update v jednouživatelském režimu. Pokud byste SW ABRA provozovali na síti (tj. víceuživatelsky), update by se poněkud lišil. Update síťové verze je však podrobně popsán v helpu, a tato příručka se mu tudíž nevěnuje. Instalátor si kontroluje, aby došlo k nasazení správné verze na tutéž verzi. Není tedy možné, aby se např. G3 omylem nasadila na G3 Jednoduché účetnictví a došlo k poškození dat. Nejdůležitějším krokem je provedení prvotní zálohy dat. Na počítači, kde se SW ABRA nachází, musí být nastaveno české národní prostředí, jak již bylo uvedeno v kapitole Instalace. Poté postupujte následujícím způsobem: 1. Proveďte bezpečnostní zálohu dat pomocí agendy Administrace > Zálohování dat 2. Ukončete práci v systému 3. Zkopírujte celý adresář obsahující původní instalaci SW ABRA do jiného adresáře. 4.Spusťte instalační soubor programu SW ABRA, který je ke stažení na a pomocí kterého je možné také přejít na vyšší verzi: 17 z 27

18 5.Stiskněte tlačítko Další, v druhém kroku odsouhlaste základní podmínky a postupte dále opět tlačítkem Další. 6. Vyberte volbu Aktualizace již existující databáze a potvrďte tlačítkem Další. 7. Přečtěte si informace o novinkách nové verze a potvrďte tlačítkem Další. 8. V následujícím kroku vyberte adresář, kde se nachází ostrá instalace SW ABRA. Poznámka: Umístění na obrázku níže je pouze ilustračního rázu. 18 z 27

19 9. Pokud nyní stisknete tlačítko Další, nejprve proběhne kontrola, zda v instalačním adresáři existuje soubor NEXUS.CFG (pokud nebyl uživatelsky smazán, měl by být vždy přítomen) a poté se ukáže následující informační okno: Tato tabulka znamená, že program zkontroluje, zda verze momentálně běžícího databázového serveru Firebird souhlasí s verzí Firebirdu zapsanou ve Vaší databázi. Neboli, pokud byste potřebovali povýšit nejenom verzi SW ABRA, ale i databázového serveru, je nutné postupovat jiným způsobem. Pokud byste totiž v nějakém předcházejícím kroku provedli update databázového serveru, rozešla by se jeho verze zapsaná v databázi s tou, kterou nyní zjistí kontrola, a byla by nahlášena chyba. Postup, jak povýšit i databázový server je uveden v souboru readme.htm (v oddílu věnujícímu se tzv. ODS, on-diskstructure). Pokud však provádíte pouze update SW ABRA, můžete bez obav stisknout tlačítko OK. Pokud přecházíte na verzi či vyšší, objeví se následující upozornění: 19 z 27

20 Toto upozornění se týká jen těch případů, kdy jsou v databázi doprogramované nějaké uživatelské skripty. Uživatelé, kteří v systému žádné skripty nemají, nemusí na upozornění brát zřetel. V obou případech potvrďte OK. 10. V následujícím kroku vyberte ty části SW ABRA, které chcete doinstalovat, budou-li takové. Ty, na které máte licence a byly již nainstalovány, budou zatržené a zašedlé. Stiskněte tlačítko Další. 20 z 27

21 11. V tomto kroku načtěte tlačítkem Ze souboru... platnou licenci (jedná se o soubor licence.cfg). Pamatujte na to, že licence je vždy určena pro určitou řadu! Proto, pokud byste například přecházeli z řady 13 na řadu 14, museli byste již mít licenci pro řadu 14 již zajištěnou. S licencí řady 13 by se program přepl do dema! Po výběru platné licence stiskněte tlačítko Další. 21 z 27

22 12.V okně Volba dalších úloh vyberte dle vašeho uvážení z popisu zřejmé volby a potvrďte tlačítkem Další. 13. Poté se provedou první kroky update: Rozbalení nových souborů do instalačního adresáře z 27

23 A jejich registrace do souboru Storage.STF. Toto vše probíhá automaticky. 14. V posledním kroku instalátoru nechte zatrženou volbu Spustit a Stiskněte tlačítko Dokončit. Případně můžete zatrhnout i volbu Zobrazit readme.htm, kde jsou mj. informace o novinkách a posledních změnách. 23 z 27

24 15. Poté začne probíhat update samotné databáze: 16. Nakonec se ukáže obvyklý výběr uživatelů: 17. Dále je po každém updatu nutné na všech klientech/terminálech, kde toto nastavení již bylo provedeno, znovu v agendě Administrace > Nastavení klienta zaregistrovat propojení na Excel/OpenOffice Calc. 24 z 27

25 4. ZNÁMÉ PROBLÉMY 4.1 BĚHEM INSTALACE NEBO UPDATE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY S NÁRODNÍM PROSTŘEDÍM Může se projevit dvěma způsoby. Buď instalační program v úvodu hlásí problém s chybně nastavenou kódovou stránkou v národním prostředí nebo hlásí problém s chybně nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode v národním prostředí. Nejprve zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Formát: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech - Místní a jazykové nastavení. Poté zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština či 25 z 27

26 na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Správa - položka Změnit místní nastavení systému: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech > Místní a jazykové nastavení > záložka Upřesnit. Pozor!!! V určitých případech se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na úrovni operačního systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně, ale systém ABRA G3 stále není možné spustit. V tomto případě můžete vyzkoušet následující postup (který, jak bylo experimentálně zjištěno, může pomoci tuto chybu OS Windows obejít): Windows XP/Windows Server Otevřete ovládací panel "Místní a jazykové nastavení" a nastavte na záložce "Místní nastavení" položku "Standardy a formáty" na "Angličtina (Spojené státy)". 26 z 27

27 2. Stejně tak nastavte na záložce "Upřesnit" položku "Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština", uložte změny a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Upřesnit" zaškrtněte položku "Použít nastavení pro účet tohoto uživatele a profil výchozího uživatelského účtu". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Windows Vista/Windows 7/Windows Server Otevřete ovládací panel "Oblast a jazyk" a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na "Angličtina (Spojené státy)". 2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému" položku "Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká republika)", změny uložte a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové uživatelské účty". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Upozornění: 1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si musí nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám. 2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve Windows 2008 a 7 musí být uživatel Administrator nebo ve skupině Administrators. 3. Řeší se tím také problém, že Application Server spouštěný jako služba (AppServerS.exe) nemůže nastartovat, pokud se spouští pod uživatelem LOCAL SYSTEM. Pokud se spouští pod nějakým běžným uživatelem, je nutné se s ním na daném stroji přihlásit a nastavit správně prostředí. 27 z 27

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

B. Licencování a technická podpora software

B. Licencování a technická podpora software SMART Education Software 2014: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky. str. 3 D. Před

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více