INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE"

Transkript

1 INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

2 Obsah Instalace a update systému... 1 ABRA G3 v režimu... 1 JEDNOHO UŽIVATELE ÚVOD INSTALACE Národní prostředí Kontrola instalace serveru Firebird Instalace serveru Firebird Instalace ABRA G UPDATE ZNÁMÉ PROBLÉMY Během instalace nebo update se vyskytnou problémy s národním prostředím ÚVOD Tato příručka popisuje instalaci systému ABRA G3 a ABRA G3 - Jednoduché účetnictví na OS Windows, a to v nesíťovém prostředí pro jednoho uživatele. Popis instalace v síťovém prostředí je rozveden v patřičných oddílech helpu a tato příručka se mu nevěnuje. Aktuální help lze stáhnout z Dále je součásti této příručky postup provedení update, který se však taktéž týká jednouživatelské instalace. Před započetím instalace doporučujeme prostudovat soubor readme.htm, a to zvláště oddíly Poznámky k instalaci a Databázový server. Soubor readme.htm je k dispozici na Stanice, na které poběží databázový server, by měla být vždy opatřena záložním zdrojem. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy při náhlém výpadku napájení došlo k částečnému narušení integrity dat. Toto narušení se při běžném provozu systému neprojevovalo, avšak, pokud se z takových dat vytvořila záloha, tak tato záloha již nešla obnovit. Myslete prosím na to, že provozování databázového serveru na stanici bez záložního zdroje znamená značné bezpečnostní riziko a může ve svém důsledku způsobit ztrátu vašich dat. Totéž se týká doporučení pravidelného zálohování. 2 z 27

3 2. INSTALACE Instalační soubory systému ABRA naleznete na webu výrobce v sekci Ke stažení. 2.1 NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění instalačního programu systému ABRA G3 se nejdříve provede kontrola nastavení středoevropského národního prostředí: Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to oznámí: Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí: V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným způsobem.podrobnější informace viz kapitola ZNÁMÉ PROBLÉMYna konci tohoto dokumentu (zde jsou uvedeny obdobné informace jako v souboru readme.htm, na který se odkazují hlášení z obrázků výše). 3 z 27

4 2.2 KONTROLA INSTALACE SERVERU FIREBIRD Po kontrole národního prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server Firebirdpožadované verze (nezbytný pro chod ABRA G3). Pokud je nalezen Firebird jiné verze, systém to oznámí: Pokud stisknete Ano, zobrazí se soubor readme.htm, kde si můžete přečíst více. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat). Toto lze provést v Ovládacích panelech >Programy a funkce. Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech >Přidat nebo odebrat programy. Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován nebo jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí a nabídne jeho instalaci: 4 z 27

5 Po stisku ANO zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru). 2.3 INSTALACE SERVERU FIREBIRD Následující popis se vztahuje k Firebirdu verze 2.5. Vyberte jazyk instalace: Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB: 5 z 27

6 Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním: Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru: 6 z 27

7 Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Následuje volba varianty serveru a instalovaných komponent (doporučujeme vybrat variantu Classic Server binary) Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu: 7 z 27

8 Možnost dalších nastavení. Ponechte předvyplněné: Kontrolní zobrazení nastavení z předchozích kroků. Potvrďte. Pokud jste se v něčem spletli, pomocí Back se můžete vrátit zpět a nastavení ještě změnit. Je-li vše OK, stiskněte Install: 8 z 27

9 Zobrazí se průběh instalace: Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB. Poté stiskněte Next: 9 z 27

10 Závěrečná obrazovka instalace FB. Ponechte zatrženo Start Firebird Service now(aby se FB rovnou spustil). What next (zobrazení dalších informací k FB na www) můžete odtrhnout. Stiskem Finish jste úspěšně dokončili instalaci Firebird: 10 z 27

11 2.4 INSTALACE ABRA G3 Pokračujte zobrazením uvítací obrazovky. Poznámka: Zde popíšeme instalaci ABRA G3. Postup pro produkt ABRA G3 Jednoduché účtetnictví je obdobný. Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání: 11 z 27

12 V dalším kroku je důležité, v jaké podobě chcete ABRA G3 nainstalovat. Pokud si chcete jen ABRA G3 vyzkoušet na demonstračních datech, zvolte Demoverze. Pokud si ji chcete vyzkoušet v ostrém provozu (zadávat data vlastní firmy a zkusit, zda vám práce s ní bude v praxi vyhovovat), zvolte Nová instalace s licenčním klíčem: Poznámka:Volba Aktualizace již existující verze je určena pro instalaci update pro uživatele, kteří již ABRA G3 provozují a nyní chtějí přejít na novou verzi. Volba Nová ostrá je určena pro uživatele, kteří již zakoupili licenci a mají aktivační klíč. Popis těchto voleb není předmětem tohoto návodu. Více se o nich dozvíte v uživatelském helpu ABRAG3.chm, který je součástí instalace nebo k dispozici ke stažení na webu výrobce ABRA G3. 12 z 27

13 Dále se volí cesta, kam se má ABRA G3 nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Poznámka: Nedoporučujeme systém ABRA G3 instalovat do cesty ProgramFiles. Pokud tuto cestu zvolíte, budete pravděpodobně muset systém ABRA G3 spouštět volbou Spustit jako správce s ohledem na stav zapnutí vlastnosti WAC ve vašem systému Windows. Více viz readme.htm nebo help. Pokud jste zvolili instalaci Demoverze, zobrazí se v dalším kroku volba pro nahrání demodat. Pokud vás zajímá výroba, zvolte data pro modul Výroba, jinak ponechte předvyplněné: Poznámka 1: Pro ABRA G3 jednoduché účetnictví není výroba k dispozici a tento krok se tudíž nezobrazí 13 z 27

14 Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA G3 ve Start menu a na ploše (doporučujeme nechat předvyplněné): Po stisku Další je zahájena vlastní instalace ABRA G3, přičemž se zobrazuje průběh instalace: 14 z 27

15 Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr spojení na databázi. Po instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze, stačí tedy potvrdit stiskem OK: Zobrazí se průběh vytváření databáze: Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr uživatele: Pokud jste si nainstalovali demoverzi, vyberte jednoho z nabízených uživatelů (doporučujeme předvyplněného uživatele ředitel, který má plná přístupová práva) a stiskněte OK (heslo nezadávejte žádné, v demoverzi hesla nejsou). 15 z 27

16 Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend ABRA G3, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat. Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA G3 viz uživatelský help ABRAG3.chm, který je součástí instalace. Help je průběžně doplňován a jeho aktuální znění je rovněž k dispozici ke stažení na webu Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení s ABRA G3 příručku QuickStart. 16 z 27

17 3. UPDATE V následující kapitole bude uveden postup pro převedení SW ABRA G3 provozované v jednouživatelském režimu na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postup obsahuje, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy ABRA Software nebo některému z jejích partnerů. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o update v jednouživatelském režimu. Pokud byste SW ABRA provozovali na síti (tj. víceuživatelsky), update by se poněkud lišil. Update síťové verze je však podrobně popsán v helpu, a tato příručka se mu tudíž nevěnuje. Instalátor si kontroluje, aby došlo k nasazení správné verze na tutéž verzi. Není tedy možné, aby se např. G3 omylem nasadila na G3 Jednoduché účetnictví a došlo k poškození dat. Nejdůležitějším krokem je provedení prvotní zálohy dat. Na počítači, kde se SW ABRA nachází, musí být nastaveno české národní prostředí, jak již bylo uvedeno v kapitole Instalace. Poté postupujte následujícím způsobem: 1. Proveďte bezpečnostní zálohu dat pomocí agendy Administrace > Zálohování dat 2. Ukončete práci v systému 3. Zkopírujte celý adresář obsahující původní instalaci SW ABRA do jiného adresáře. 4.Spusťte instalační soubor programu SW ABRA, který je ke stažení na a pomocí kterého je možné také přejít na vyšší verzi: 17 z 27

18 5.Stiskněte tlačítko Další, v druhém kroku odsouhlaste základní podmínky a postupte dále opět tlačítkem Další. 6. Vyberte volbu Aktualizace již existující databáze a potvrďte tlačítkem Další. 7. Přečtěte si informace o novinkách nové verze a potvrďte tlačítkem Další. 8. V následujícím kroku vyberte adresář, kde se nachází ostrá instalace SW ABRA. Poznámka: Umístění na obrázku níže je pouze ilustračního rázu. 18 z 27

19 9. Pokud nyní stisknete tlačítko Další, nejprve proběhne kontrola, zda v instalačním adresáři existuje soubor NEXUS.CFG (pokud nebyl uživatelsky smazán, měl by být vždy přítomen) a poté se ukáže následující informační okno: Tato tabulka znamená, že program zkontroluje, zda verze momentálně běžícího databázového serveru Firebird souhlasí s verzí Firebirdu zapsanou ve Vaší databázi. Neboli, pokud byste potřebovali povýšit nejenom verzi SW ABRA, ale i databázového serveru, je nutné postupovat jiným způsobem. Pokud byste totiž v nějakém předcházejícím kroku provedli update databázového serveru, rozešla by se jeho verze zapsaná v databázi s tou, kterou nyní zjistí kontrola, a byla by nahlášena chyba. Postup, jak povýšit i databázový server je uveden v souboru readme.htm (v oddílu věnujícímu se tzv. ODS, on-diskstructure). Pokud však provádíte pouze update SW ABRA, můžete bez obav stisknout tlačítko OK. Pokud přecházíte na verzi či vyšší, objeví se následující upozornění: 19 z 27

20 Toto upozornění se týká jen těch případů, kdy jsou v databázi doprogramované nějaké uživatelské skripty. Uživatelé, kteří v systému žádné skripty nemají, nemusí na upozornění brát zřetel. V obou případech potvrďte OK. 10. V následujícím kroku vyberte ty části SW ABRA, které chcete doinstalovat, budou-li takové. Ty, na které máte licence a byly již nainstalovány, budou zatržené a zašedlé. Stiskněte tlačítko Další. 20 z 27

21 11. V tomto kroku načtěte tlačítkem Ze souboru... platnou licenci (jedná se o soubor licence.cfg). Pamatujte na to, že licence je vždy určena pro určitou řadu! Proto, pokud byste například přecházeli z řady 13 na řadu 14, museli byste již mít licenci pro řadu 14 již zajištěnou. S licencí řady 13 by se program přepl do dema! Po výběru platné licence stiskněte tlačítko Další. 21 z 27

22 12.V okně Volba dalších úloh vyberte dle vašeho uvážení z popisu zřejmé volby a potvrďte tlačítkem Další. 13. Poté se provedou první kroky update: Rozbalení nových souborů do instalačního adresáře z 27

23 A jejich registrace do souboru Storage.STF. Toto vše probíhá automaticky. 14. V posledním kroku instalátoru nechte zatrženou volbu Spustit a Stiskněte tlačítko Dokončit. Případně můžete zatrhnout i volbu Zobrazit readme.htm, kde jsou mj. informace o novinkách a posledních změnách. 23 z 27

24 15. Poté začne probíhat update samotné databáze: 16. Nakonec se ukáže obvyklý výběr uživatelů: 17. Dále je po každém updatu nutné na všech klientech/terminálech, kde toto nastavení již bylo provedeno, znovu v agendě Administrace > Nastavení klienta zaregistrovat propojení na Excel/OpenOffice Calc. 24 z 27

25 4. ZNÁMÉ PROBLÉMY 4.1 BĚHEM INSTALACE NEBO UPDATE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY S NÁRODNÍM PROSTŘEDÍM Může se projevit dvěma způsoby. Buď instalační program v úvodu hlásí problém s chybně nastavenou kódovou stránkou v národním prostředí nebo hlásí problém s chybně nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode v národním prostředí. Nejprve zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Formát: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech - Místní a jazykové nastavení. Poté zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština či 25 z 27

26 na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Správa - položka Změnit místní nastavení systému: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech > Místní a jazykové nastavení > záložka Upřesnit. Pozor!!! V určitých případech se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na úrovni operačního systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně, ale systém ABRA G3 stále není možné spustit. V tomto případě můžete vyzkoušet následující postup (který, jak bylo experimentálně zjištěno, může pomoci tuto chybu OS Windows obejít): Windows XP/Windows Server Otevřete ovládací panel "Místní a jazykové nastavení" a nastavte na záložce "Místní nastavení" položku "Standardy a formáty" na "Angličtina (Spojené státy)". 26 z 27

27 2. Stejně tak nastavte na záložce "Upřesnit" položku "Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština", uložte změny a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Upřesnit" zaškrtněte položku "Použít nastavení pro účet tohoto uživatele a profil výchozího uživatelského účtu". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Windows Vista/Windows 7/Windows Server Otevřete ovládací panel "Oblast a jazyk" a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na "Angličtina (Spojené státy)". 2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému" položku "Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká republika)", změny uložte a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové uživatelské účty". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Upozornění: 1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si musí nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám. 2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve Windows 2008 a 7 musí být uživatel Administrator nebo ve skupině Administrators. 3. Řeší se tím také problém, že Application Server spouštěný jako služba (AppServerS.exe) nemůže nastartovat, pokud se spouští pod uživatelem LOCAL SYSTEM. Pokud se spouští pod nějakým běžným uživatelem, je nutné se s ním na daném stroji přihlásit a nastavit správně prostředí. 27 z 27

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 11.6.2015 Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o náš ekonomický a informační software Harmonik a věříme,

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod Tento postup popisuje instalaci Datavsuchu.cz zálohovacího klienta pro operační systém Microsoft Windows 7. Přesné specifikace podporovaných operačních systémů naleznete na konci tohoto dokumentu. Datavsuchu.cz

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012 Pro WebReporter 2012 Poslední aktualizace: 13. září 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Aktivace Internet Information Services... 1 Krok 2: Spusťte soubor setup.exe a

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalační příručka Install Guide

Instalační příručka Install Guide Install Guide Obsah 1. Požadavky a kontrola před instalací... 3 1.1. Požadavky na server... 3 1.2. Kontrola.NET Framework... 3 2. Instalační proces... 4 2.1. Stažení instalačního programu... 4 2.2. Instalace...

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Self Service Application. Instalační manuál

Self Service Application. Instalační manuál OBSAH 1 Úvod... 2 2 Jak začít... 2 2.1 Technické parametry... 2 2.2 Instalace Self Service Application... 2 3 Poradce při potížích... 3 4 Nastavení tiskáren... 4 1 z 5 1 ÚVOD Self Service Application dále

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty)

Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty) Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty) Chcete stahovat různé aplikace do svého iphone? Jak si založit účet na itunes Store? Jak používat aplikaci App Store? App

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více