INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE"

Transkript

1 INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

2 Obsah Instalace a update systému... 1 ABRA G3 v režimu... 1 JEDNOHO UŽIVATELE ÚVOD INSTALACE Národní prostředí Kontrola instalace serveru Firebird Instalace serveru Firebird Instalace ABRA G UPDATE ZNÁMÉ PROBLÉMY Během instalace nebo update se vyskytnou problémy s národním prostředím ÚVOD Tato příručka popisuje instalaci systému ABRA G3 a ABRA G3 - Jednoduché účetnictví na OS Windows, a to v nesíťovém prostředí pro jednoho uživatele. Popis instalace v síťovém prostředí je rozveden v patřičných oddílech helpu a tato příručka se mu nevěnuje. Aktuální help lze stáhnout z Dále je součásti této příručky postup provedení update, který se však taktéž týká jednouživatelské instalace. Před započetím instalace doporučujeme prostudovat soubor readme.htm, a to zvláště oddíly Poznámky k instalaci a Databázový server. Soubor readme.htm je k dispozici na Stanice, na které poběží databázový server, by měla být vždy opatřena záložním zdrojem. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy při náhlém výpadku napájení došlo k částečnému narušení integrity dat. Toto narušení se při běžném provozu systému neprojevovalo, avšak, pokud se z takových dat vytvořila záloha, tak tato záloha již nešla obnovit. Myslete prosím na to, že provozování databázového serveru na stanici bez záložního zdroje znamená značné bezpečnostní riziko a může ve svém důsledku způsobit ztrátu vašich dat. Totéž se týká doporučení pravidelného zálohování. 2 z 27

3 2. INSTALACE Instalační soubory systému ABRA naleznete na webu výrobce v sekci Ke stažení. 2.1 NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ Po spuštění instalačního programu systému ABRA G3 se nejdříve provede kontrola nastavení středoevropského národního prostředí: Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to oznámí: Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí: V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným způsobem.podrobnější informace viz kapitola ZNÁMÉ PROBLÉMYna konci tohoto dokumentu (zde jsou uvedeny obdobné informace jako v souboru readme.htm, na který se odkazují hlášení z obrázků výše). 3 z 27

4 2.2 KONTROLA INSTALACE SERVERU FIREBIRD Po kontrole národního prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server Firebirdpožadované verze (nezbytný pro chod ABRA G3). Pokud je nalezen Firebird jiné verze, systém to oznámí: Pokud stisknete Ano, zobrazí se soubor readme.htm, kde si můžete přečíst více. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat). Toto lze provést v Ovládacích panelech >Programy a funkce. Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech >Přidat nebo odebrat programy. Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován nebo jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí a nabídne jeho instalaci: 4 z 27

5 Po stisku ANO zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA G3 se ukončí (ABRA G3 nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru). 2.3 INSTALACE SERVERU FIREBIRD Následující popis se vztahuje k Firebirdu verze 2.5. Vyberte jazyk instalace: Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB: 5 z 27

6 Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním: Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru: 6 z 27

7 Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Následuje volba varianty serveru a instalovaných komponent (doporučujeme vybrat variantu Classic Server binary) Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu: 7 z 27

8 Možnost dalších nastavení. Ponechte předvyplněné: Kontrolní zobrazení nastavení z předchozích kroků. Potvrďte. Pokud jste se v něčem spletli, pomocí Back se můžete vrátit zpět a nastavení ještě změnit. Je-li vše OK, stiskněte Install: 8 z 27

9 Zobrazí se průběh instalace: Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB. Poté stiskněte Next: 9 z 27

10 Závěrečná obrazovka instalace FB. Ponechte zatrženo Start Firebird Service now(aby se FB rovnou spustil). What next (zobrazení dalších informací k FB na www) můžete odtrhnout. Stiskem Finish jste úspěšně dokončili instalaci Firebird: 10 z 27

11 2.4 INSTALACE ABRA G3 Pokračujte zobrazením uvítací obrazovky. Poznámka: Zde popíšeme instalaci ABRA G3. Postup pro produkt ABRA G3 Jednoduché účtetnictví je obdobný. Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání: 11 z 27

12 V dalším kroku je důležité, v jaké podobě chcete ABRA G3 nainstalovat. Pokud si chcete jen ABRA G3 vyzkoušet na demonstračních datech, zvolte Demoverze. Pokud si ji chcete vyzkoušet v ostrém provozu (zadávat data vlastní firmy a zkusit, zda vám práce s ní bude v praxi vyhovovat), zvolte Nová instalace s licenčním klíčem: Poznámka:Volba Aktualizace již existující verze je určena pro instalaci update pro uživatele, kteří již ABRA G3 provozují a nyní chtějí přejít na novou verzi. Volba Nová ostrá je určena pro uživatele, kteří již zakoupili licenci a mají aktivační klíč. Popis těchto voleb není předmětem tohoto návodu. Více se o nich dozvíte v uživatelském helpu ABRAG3.chm, který je součástí instalace nebo k dispozici ke stažení na webu výrobce ABRA G3. 12 z 27

13 Dále se volí cesta, kam se má ABRA G3 nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou: Poznámka: Nedoporučujeme systém ABRA G3 instalovat do cesty ProgramFiles. Pokud tuto cestu zvolíte, budete pravděpodobně muset systém ABRA G3 spouštět volbou Spustit jako správce s ohledem na stav zapnutí vlastnosti WAC ve vašem systému Windows. Více viz readme.htm nebo help. Pokud jste zvolili instalaci Demoverze, zobrazí se v dalším kroku volba pro nahrání demodat. Pokud vás zajímá výroba, zvolte data pro modul Výroba, jinak ponechte předvyplněné: Poznámka 1: Pro ABRA G3 jednoduché účetnictví není výroba k dispozici a tento krok se tudíž nezobrazí 13 z 27

14 Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA G3 ve Start menu a na ploše (doporučujeme nechat předvyplněné): Po stisku Další je zahájena vlastní instalace ABRA G3, přičemž se zobrazuje průběh instalace: 14 z 27

15 Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr spojení na databázi. Po instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze, stačí tedy potvrdit stiskem OK: Zobrazí se průběh vytváření databáze: Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA G3 pro výběr uživatele: Pokud jste si nainstalovali demoverzi, vyberte jednoho z nabízených uživatelů (doporučujeme předvyplněného uživatele ředitel, který má plná přístupová práva) a stiskněte OK (heslo nezadávejte žádné, v demoverzi hesla nejsou). 15 z 27

16 Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend ABRA G3, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat. Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA G3 viz uživatelský help ABRAG3.chm, který je součástí instalace. Help je průběžně doplňován a jeho aktuální znění je rovněž k dispozici ke stažení na webu Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení s ABRA G3 příručku QuickStart. 16 z 27

17 3. UPDATE V následující kapitole bude uveden postup pro převedení SW ABRA G3 provozované v jednouživatelském režimu na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postup obsahuje, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy ABRA Software nebo některému z jejích partnerů. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o update v jednouživatelském režimu. Pokud byste SW ABRA provozovali na síti (tj. víceuživatelsky), update by se poněkud lišil. Update síťové verze je však podrobně popsán v helpu, a tato příručka se mu tudíž nevěnuje. Instalátor si kontroluje, aby došlo k nasazení správné verze na tutéž verzi. Není tedy možné, aby se např. G3 omylem nasadila na G3 Jednoduché účetnictví a došlo k poškození dat. Nejdůležitějším krokem je provedení prvotní zálohy dat. Na počítači, kde se SW ABRA nachází, musí být nastaveno české národní prostředí, jak již bylo uvedeno v kapitole Instalace. Poté postupujte následujícím způsobem: 1. Proveďte bezpečnostní zálohu dat pomocí agendy Administrace > Zálohování dat 2. Ukončete práci v systému 3. Zkopírujte celý adresář obsahující původní instalaci SW ABRA do jiného adresáře. 4.Spusťte instalační soubor programu SW ABRA, který je ke stažení na a pomocí kterého je možné také přejít na vyšší verzi: 17 z 27

18 5.Stiskněte tlačítko Další, v druhém kroku odsouhlaste základní podmínky a postupte dále opět tlačítkem Další. 6. Vyberte volbu Aktualizace již existující databáze a potvrďte tlačítkem Další. 7. Přečtěte si informace o novinkách nové verze a potvrďte tlačítkem Další. 8. V následujícím kroku vyberte adresář, kde se nachází ostrá instalace SW ABRA. Poznámka: Umístění na obrázku níže je pouze ilustračního rázu. 18 z 27

19 9. Pokud nyní stisknete tlačítko Další, nejprve proběhne kontrola, zda v instalačním adresáři existuje soubor NEXUS.CFG (pokud nebyl uživatelsky smazán, měl by být vždy přítomen) a poté se ukáže následující informační okno: Tato tabulka znamená, že program zkontroluje, zda verze momentálně běžícího databázového serveru Firebird souhlasí s verzí Firebirdu zapsanou ve Vaší databázi. Neboli, pokud byste potřebovali povýšit nejenom verzi SW ABRA, ale i databázového serveru, je nutné postupovat jiným způsobem. Pokud byste totiž v nějakém předcházejícím kroku provedli update databázového serveru, rozešla by se jeho verze zapsaná v databázi s tou, kterou nyní zjistí kontrola, a byla by nahlášena chyba. Postup, jak povýšit i databázový server je uveden v souboru readme.htm (v oddílu věnujícímu se tzv. ODS, on-diskstructure). Pokud však provádíte pouze update SW ABRA, můžete bez obav stisknout tlačítko OK. Pokud přecházíte na verzi či vyšší, objeví se následující upozornění: 19 z 27

20 Toto upozornění se týká jen těch případů, kdy jsou v databázi doprogramované nějaké uživatelské skripty. Uživatelé, kteří v systému žádné skripty nemají, nemusí na upozornění brát zřetel. V obou případech potvrďte OK. 10. V následujícím kroku vyberte ty části SW ABRA, které chcete doinstalovat, budou-li takové. Ty, na které máte licence a byly již nainstalovány, budou zatržené a zašedlé. Stiskněte tlačítko Další. 20 z 27

21 11. V tomto kroku načtěte tlačítkem Ze souboru... platnou licenci (jedná se o soubor licence.cfg). Pamatujte na to, že licence je vždy určena pro určitou řadu! Proto, pokud byste například přecházeli z řady 13 na řadu 14, museli byste již mít licenci pro řadu 14 již zajištěnou. S licencí řady 13 by se program přepl do dema! Po výběru platné licence stiskněte tlačítko Další. 21 z 27

22 12.V okně Volba dalších úloh vyberte dle vašeho uvážení z popisu zřejmé volby a potvrďte tlačítkem Další. 13. Poté se provedou první kroky update: Rozbalení nových souborů do instalačního adresáře z 27

23 A jejich registrace do souboru Storage.STF. Toto vše probíhá automaticky. 14. V posledním kroku instalátoru nechte zatrženou volbu Spustit a Stiskněte tlačítko Dokončit. Případně můžete zatrhnout i volbu Zobrazit readme.htm, kde jsou mj. informace o novinkách a posledních změnách. 23 z 27

24 15. Poté začne probíhat update samotné databáze: 16. Nakonec se ukáže obvyklý výběr uživatelů: 17. Dále je po každém updatu nutné na všech klientech/terminálech, kde toto nastavení již bylo provedeno, znovu v agendě Administrace > Nastavení klienta zaregistrovat propojení na Excel/OpenOffice Calc. 24 z 27

25 4. ZNÁMÉ PROBLÉMY 4.1 BĚHEM INSTALACE NEBO UPDATE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY S NÁRODNÍM PROSTŘEDÍM Může se projevit dvěma způsoby. Buď instalační program v úvodu hlásí problém s chybně nastavenou kódovou stránkou v národním prostředí nebo hlásí problém s chybně nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode v národním prostředí. Nejprve zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Formát: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech - Místní a jazykové nastavení. Poté zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA G3, nastaven v národním prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština či 25 z 27

26 na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Správa - položka Změnit místní nastavení systému: Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech > Místní a jazykové nastavení > záložka Upřesnit. Pozor!!! V určitých případech se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na úrovni operačního systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně, ale systém ABRA G3 stále není možné spustit. V tomto případě můžete vyzkoušet následující postup (který, jak bylo experimentálně zjištěno, může pomoci tuto chybu OS Windows obejít): Windows XP/Windows Server Otevřete ovládací panel "Místní a jazykové nastavení" a nastavte na záložce "Místní nastavení" položku "Standardy a formáty" na "Angličtina (Spojené státy)". 26 z 27

27 2. Stejně tak nastavte na záložce "Upřesnit" položku "Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština", uložte změny a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Upřesnit" zaškrtněte položku "Použít nastavení pro účet tohoto uživatele a profil výchozího uživatelského účtu". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Windows Vista/Windows 7/Windows Server Otevřete ovládací panel "Oblast a jazyk" a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na "Angličtina (Spojené státy)". 2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému" položku "Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny. 3. Restartujte počítač. 4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká republika)", změny uložte a restartujte počítač. 5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové uživatelské účty". 6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC. Upozornění: 1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si musí nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám. 2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve Windows 2008 a 7 musí být uživatel Administrator nebo ve skupině Administrators. 3. Řeší se tím také problém, že Application Server spouštěný jako služba (AppServerS.exe) nemůže nastartovat, pokud se spouští pod uživatelem LOCAL SYSTEM. Pokud se spouští pod nějakým běžným uživatelem, je nutné se s ním na daném stroji přihlásit a nastavit správně prostředí. 27 z 27

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

MapleSim 4.5 instalační příručka

MapleSim 4.5 instalační příručka MapleSim 4.5 instalační příručka Tato příručka slouží jako průvodce instalací programu MapleSim verze 4.5. Upozornění Před instalací systému MapleSim je nutné nainstalovat systém Maple 14. Instalace systému

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle

Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Postup instalace služby ČSOB BusinessBanking 24 pro Oracle Obsah 1. Nová instalace... 2 1.1. Server... 2 1.2. Klientská stanice... 2 1.3. Příklad instalace klientské části Oracle 9.2... 4 2. Přechod z

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY

Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Strana I Instalační manuál programu Fitlinie ACADEMY Part I Instalace nové verze 1 Part II Registrace nové verze 2 Part III Instalace aktualizace 3 Part IV Registrace aktualizace 5 Part V Časově omezená

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Instalace certifikátu

Instalace certifikátu Instalace certifikátu 1 Úvod... 2 2 Instalace certifikátu pomocí Internet Exploreru... 3 2.1 Windows Vista... 6 3 Instalace certifikátu do FireFoxu 3.x... 8 1 1 Úvod Nainstalování certifikátu je zapotřebí

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více