INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4"

Transkript

1 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

2 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky: 1. Nejsou spuštěné žádné další programy. 2. Máte administrátorská oprávnění pro daný počítač. 3. Počítač splňuje následující minimální požadavky: a. Operační systém (OS): Windows XP se Service Pack 3 nebo Windows Vista se Service Pack 2 nebo Windows 7 se Service Pack 1 nebo Windows 8 b. Operační paměť: Minimálně: 2 GB (32-bitové OS) nebo 4 GB (64-bitové OS) c. Místo na pevném disku: d. Rozlišení: Minimálně: 5 GB Minimálně: 1024 x 768. V závislosti na operačním systému, nastavení a úrovni zabezpečení Vašeho počítače se může průběh instalace lišit v četnosti a podobě oken s chybovými a informativními hláškami. UVEDENÝM HLÁŠKÁM VĚNUJETE, PROSÍM, VŽDY ZVÝŠENOU POZORNOST! Pokud jste používali předchozí verzi elišky Pokud jste byli uživatelem předchozí verze elišky (verze 3), věnujte, prosím, pozornost kapitole Přechod na verzi eliška 4 z předchozí verze. 2. Spuštění instalace Aplikaci eliška 4 můžete získat ze dvou zdrojů, přičemž na zvoleném zdroji závisí způsob spuštění instalace: Zdroj instalace Spuštění instalace 1. Instalační DVD Vložte instalační DVD do mechaniky počítače a instalace se spustí automaticky. 2. Instalační soubory stažené ze síťového úložiště Dvojklikem spusťte samorozbalovací soubor, který jste stáhli ze síťového úložiště. Po spuštění samorozbalovacího souboru budete vyzváni k zadání jména adresáře, kam se rozbalí instalační soubory. Po úspěšné instalaci musíte manuálně odstranit tento adresář z disku Vašeho počítače. 2

3 Po spuštění aplikace eliška 4 se zobrazí úvodní stránka instalátoru: Pro zahájení samotné instalace stiskněte tlačítko Instalovat. Instalaci můžete kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Storno. V závislosti na Vašem operačním systému a úrovni zabezpečení můžete být vyzváni k potvrzení několika varovných hlášek. Příklady takovýchto hlášek jsou uvedeny níže: Tyto hlášky překonáte stisknutím tlačítka Spustit (Run) nebo Ano (Yes). Nastavit vlastní adresář pro elišku Pokud si přejete nainstalovat aplikaci eliška 4 do jiného než výchozího adresáře, stiskněte tlačítko Adresář. Zobrazí se následující dialog pro výběr cílového adresáře: Cestu k cílovému adresáři můžete zadat přímo do pole Cílový adresář, nebo ji můžete vybrat pomocí dialogu, který vyvoláte stisknutím tlačítka Vyhledat. Nastavený cílový adresář potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pokud cílový adresář nechcete změnit, zavřete dialog tlačítkem Storno. VÝCHOZÍ CÍLOVÝ ADRESÁŘ PRO INSTALACI DOPORUČUJEME NEMĚNIT! 3

4 Potíže se spuštěním instalace V případě, že se Vám automaticky nezobrazil úvodní dialog pro spuštění instalace, vyzkoušejte, prosím, jeden z postupů popsaných níže. Instalace z DVD se nespustila automaticky Pokud se instalace nespustí automaticky, proveďte následující kroky: 1. Otevřete Tento počítač (My Computer). 2. Vyberte jednotku CD-ROM (obvykle písmeno D nebo E ). 3. V zobrazeném seznamu souborů na disku spusťte dvojklikem soubor Setup.bat. 4. Pokud předchozí krok problém nevyřešil, spusťte dvojklikem soubor Ness.eLiska.Installer.Setup.exe v adresáři Install na instalačním DVD. Zobrazil se dialog pro odinstalování elišky V případě, že již máte na počítači nainstalovanou aplikaci eliška 4, pak se automaticky spustí průvodce pro odinstalování aplikace. Více informací naleznete v části Odinstalování aplikace eliška Průběh instalace Instalace aplikace eliška 4 a všech jejích součástí bude trvat několik minut. O průběhu instalace Vás informuje následující ukazatel: Během instalace můžete být vyzváni k restartu počítače. Restart provedete stisknutím tlačítka Ano (Yes). Po úspěšném nainstalování aplikace eliška 4 se zobrazí následující dialog: Aplikaci eliška 4 můžete spustit stisknutím tlačítka Spustit. Tlačítkem Zavřít ukončíte instalátor bez spuštění aplikace eliška 4. 4

5 V některých případech může instalace skončit výzvou k restartu: Zobrazí-li se uvedená obrazovka, stiskněte tlačítko Restartovat. Pokud po restartu instalace nepokračuje, aplikace eliška 4 je již nainstalována a můžete ji spustit způsobem, který je popsaný v části První přihlášení do aplikace. Potíže během instalace Pokud během instalace dojde k chybě, budete na ni upozorněni hláškou s popisem chyby. Příklad takové hlášky je na následujícím obrázku: Stisknutím tlačítka OK se hláška zavře a zobrazí se informace o ukončení instalace: Zkuste, prosím, odstranit příčinu chyby, která byla uvedená v chybové hlášce (nedostatek místa na disku, málo operační paměti, nesprávný cílový adresář apod.) a opětovně spusťte instalaci. Pokud by potíže přetrvávaly, kontaktujte svého centrálního IT poradce, který Vám poradí, jak postupovat dál. Za určitých okolností může uvedená hláška obsahovat i tlačítko Restartovat. Pokud tomu tak je, stiskněte ho. Po restartu počítače spusťte, prosím, instalaci znovu, nespustí-li se automaticky sama. 5

6 4. První přihlášení do aplikace V rámci instalace aplikace eliška 4 přibyla na pracovní ploše Vašeho počítače ikona pro spouštění elišky: Pokud jste elišku nespustili přes dialog o úspěšné instalaci, můžete ji spustit dvojklikem na tuto ikonu. Zobrazí se přihlašovací okno elišky: Vyplňte Váš Kmen provizního čísla (ČPÚ) a heslo, které Vám bylo zasláno em, a zadané údaje potvrďte tlačítkem Přihlásit. Při prvním přihlášení (nebo např. po resetu hesla) musí eliška ověřit Vaše přihlašovací údaje na centrálním serveru. Budete k tomuto vyzváni hláškou, kterou potvrďte tlačítkem Ověřit online: eliška následně ověří, zda není dostupná nová verze aplikace na serveru. Pokud je nová verze dostupná, budete vyzváni k aktualizaci, kterou spustíte tlačítkem Ano: 6

7 O průběhu aktualizace Vás informuje ukazatel: Po úspěšném stažení nové verze elišky se zobrazí informační hláška, kterou potvrdíte tlačítkem OK: eliška poté dokončí aktualizaci a znovu zobrazí informační hlášku, kterou zavřete tlačítkem OK: Následně Vás eliška opětovně vyzve k ověření Vašich přihlašovacích údajů na centrálním serveru stejným dialogem jako dříve. Dialog potvrďte tlačítkem Ověřit online: Pokud Vám končí platnost hesla, eliška Vás upozorní, abyste si heslo včas změnili. Hlášku zavřete tlačítkem OK: 7

8 Následuje stažení dat z centrálního serveru. Na závěr eliška zobrazí informaci o novinkách v poslední verzi, kterou zavřete tlačítkem OK: Pokud si přejete změnit přihlašovací heslo, otevřete příslušný dialog tlačítkem Změnit heslo v modulu Nástěnka (obvykle první modul, který se zobrazí po spuštění elišky) nebo v menu Nástroje Bezpečnost Změnit heslo: V dialogu pro změnu hesla vyplňte nové heslo do pole Nové heslo a pro potvrzení ještě do pole Ověření nového hesla. Následně stiskněte tlačítko OK. Heslo musí splňovat následující podmínky: Minimálně 8 znaků Alespoň 2 znaky musí být číslovky 2 sousední znaky nesmí být totožné Příklad správného hesla je vecere123, příklad nesprávného hesla beer123. Nakonec už jenom potvrďte tlačítkem OK hlášku o úspěšné změně hesla. Pro příští přihlášení již použijte změněné heslo. Takto změněné heslo má platnost 1 měsíc. eliška je nyní nainstalovaná a připravena k používání. 8

9 5. Přechod na verzi eliška 4 z předchozí verze Pokud již v současnosti používáte aplikaci eliška (verze 3), pak do nezapomeňte v této verzi elišky: Odeslat data na centrální server Exportovat kontakty v modulu Adresář kontaktů a PSW stisknutím tlačítka Exp. PSW Změnit si heslo pro přístup do elišky 3 (toto samé heslo budete používat i pro přihlašování do elišky 4) OD JIŽ NEBUDETE MOCI STÁVAJÍCÍ APLIKACI ELIŠKA 3 AKTUALIZOVAT! Do aplikace eliška 3 se budete moci přihlásit po dobu 30 dnů od poslední změny hesla. Nezapomeňte naimportovat vyexportované kontakty do aplikace eliška 4 stisknutím tlačítka Imp. PSW v modulu Adresář kontaktů a PSW. Odinstalování předchozí verze elišky Pokud máte na počítači nainstalovanou předchozí verzi elišky (verze 3), odinstalujte ji pomocí systémového nástroje Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs), příp. v některých verzích Windows Programy a funkce (Programs and Features), které jsou dostupné v Ovládacích panelech (Control Panel). V seznamu nainstalovaných aplikací zvolte položku eliška a stiskněte volbu Odebrat (Remove), příp. Odinstalovat (Uninstall) dle verze Windows. Aplikace eliška 3 se automaticky NEODINSTALUJE v rámci instalace nové verze eliška Odinstalování aplikace eliška 4 Aplikaci eliška 4 můžete odinstalovat dvěma způsoby: 1. Odinstalování pomocí instalátoru pro eliška 4 Pokud máte na počítači nainstalovanou aplikaci eliška 4 a spustíte instalaci aplikace eliška 4 (více informací v části Spuštění instalace), spustí se průvodce pro odinstalování aplikace: Samotné odinstalování spustíte stiskem tlačítka Odinstalovat. Průběh odinstalace je obdobný jako v případě instalace (více informací naleznete v části Průběh instalace). 9

10 O úspěšné odinstalaci Vás bude informovat následující dialog: Dialog obsahuje tlačítko Restartovat pouze za určitých okolností. Pokud tomu tak je, stiskněte ho. V opačném případě ukončete odinstalaci stiskem tlačítka Zavřít. 2. Odinstalování přes Ovládací panely Aplikaci eliška 4 můžete odinstalovat i přes systémový nástroj Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs), příp. v některých verzích Windows Programy a funkce (Programs and Features), které jsou dostupné v Ovládacích panelech (Control Panel). V seznamu nainstalovaných aplikací zvolte položku eliška 4 a stiskněte volbu Odebrat (Remove), příp. Odinstalovat (Uninstall) dle verze Windows. 10

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více