Návod k obsluze LD6000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze LD6000"

Transkript

1 Návod k obsluze LD vydání 7/2011

2

3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2. Nápověda 5.3. Nastavení Datum a čas Jazyky Doba vypnutí Podsvícení Frekvenční rozsah Ochrana sluchu Dotykový displej Smazání paměti 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti senzoru Výběr filtru Nastavení hlasitosti 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim F & H režim (frekvence a hlasitost) V režim (režim úrovně hlasitosti) 7.2. Smazání naměřených hodnot 7.3. Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu 8. Dlouhodobé poslechové měření 8.1. Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření 8.2. Průběh měření 9. Detekce formovacího plynu 9.1. Uvedení zařízení do provozu 9.2. Displej 9.3. Běžné měření se zpětnou zvukovou odezvou 9.4. Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu 9.5. Kalibrace nuly 9.6. Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly 10. Uložení a načtení naměřených hodnot 11. Přenos naměřených dat do PC 12. Řešení problémů 13. Výměna baterií, čištění a údržba

4 Toto měřící zařízení bylo navrženo a konstruováno v souladu s nejnovějšími technologickými možnostmi a splňuje požadavky stanovené současnými evropskými směrnicemi. 1. Bezpečnostní pokyny Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohly být způsobeny nesprávným zacházení v rozporu s těmito pokyny. Pokud dojde k porušení některého z pokynů, okamžitě přicházíte o záruku.! Před prvním použitím nejprve čtěte tyto pokyny! V zájmu bezpečnosti a ochrany neupravujte toto zařízení a používejte jen originální příslušenství. Následující pokyny je třeba dodržet než se pustíte do práce: - Neprovádějte jakákoliv měření na součástech pod napětím - Dodržujte prosím měřící rozsah připojených senzorů - Dodržujte provozní a skladovací podmínky - Nevkládejte senzor H2 do vody ani jiné tekutiny, kalu, bláta nebo podobných látek. - Vyvarujte se kontaktu H2 senzoru s jemným práškem nebo prachovitými látkami - Uživatel je výhradně zodpovědný za rozhodnutí, zda je měření správné. Výrobce nemůže zaručit platnost výsledků měření ani přijmout zodpovědnost za případné následky. Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody, které mohly vzniknout v souvislosti s výsledky měření. 2. Způsob použití LD6000 je kombinovaný detektor navržen pro akustické vyhledávání úniků na potrubních systémech, dále pak na vyhledání úniků bez nutnosti zásahu do potrubí pomocí měření koncentrací vodíku. Zařízení může být používáno pouze k těmto účelům a pouze v rámci technických parametrů přístroje.

5 3. Ovládací prvky a konektory 1 - Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT 2 - Levý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (2A). - Otáčením lze nastavovat hlasitost sluchátek v průběhu měření (2B) - Dlouhým stiskem smažete všechny naměřené hodnoty. 3 - Tlačítko spuštění měření/záznamu 4 - Dotykový displej - K ovládání přístroje lze využít barevný dotykový displej s vysokým rozlišením namísto ovládacích knoflíků. 7 - Tlačítko pro ovládání sluchátek 8 - Konektor pro připojení sluchátek 9 - Konektor pro připojení k PC 10 - Šroubovací kryt bateriového pouzdra 11 - Konektor pro připojení H 2 senzoru 12 Konektor pro připojení poslechové tyče nebo půdního mikrofonu (zvonu). 5 - Tlačítko ZRUŠIT 6 - Pravý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (6A) - Otáčením lze vybírat jednotlivé položky v menu, stiskem potvrdíte výběr.

6 4. Zapnutí a obsluha přístroje Před zapnutím přístroje vložte do bateriové části 4 ks alkalických monočlánků 1,5V velikost C a připojte všechny potřebné komponenty nutné pro měření (sluchátka, půdní zvon nebo dotykovou tyč nebo H2 senzor). Sluchátka: Připojte sluchátka do zdířky 6,3mm (8). Sluchátka dodávaná k LD6000 jsou konstruována tak, aby dobře izolovala okolní hluk a zajistila vynikající zvukovou kvalitu během měření. Poslechová tyč: Poslechová tyč slouží k přímému odposlechu armatur (špingle, hydranty) a potrubí. Připojte konektor poslechové tyče do odpovídající zdířky (12). Druhý konec lze osadit hrotem nebo magnetem pro lepší uchycení na kovové součásti potrubí. Pro přesnou lokalizaci poruchy lze použít trojnožku. Půdní mikrofon (zvon): Půdní mikrofon je odolný proti povětrnostním vlivům a používá se k přesné lokalizaci poruch na pevném a stabilním podloží. Při měření v místech s měkkým nebo sypkým podložím lze snadno připevnit na dno zvonu magnetickou trojnožku. Zvon se připojuje do stejné zdířky jako poslechová tyč (12). H 2 senzor pro detekci vodíku: S LD6000 lze vyhledávat poruchy pomocí formovacího plynu (95% N, 5% H2), kterým se napustí prázdné potrubí. Připojte sondu H2 (ruční nebo zemní) do odpovídající zdířky (11). Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT pro zapnutí přístroje (1), zobrazí se startovací obrazovka a následně hlavní nabídka přístroje. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT po dobu přibližně 3 sekundy, dokud nedojde k vypnutí přístroje. 5. Procházení a struktura menu Jednotlivé položky v nabídce lze vybrat pomocí dotykového displeje nebo pomocí pravého ovládacího knoflíku. Při použití dotykového displeje krátce přitiskněte prst na odpovídající symbol na displeji, tak vyberete a zároveň vstoupíte do nabídky. Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze vybírat jednotlivé položky ve směru i proti směru hodinových ručiček, aktivní položka se zvýrazní žlutou barvou. Vstoupit do nabídky lze stiskem pravého ovládacího knoflíku. Z nabídky lze vystoupit stiskem tlačítka ZRUŠIT

7 5.1. Hlavní nabídka Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí hlavní nabídka: 1 Nápověda 2 Nastavení přístroje 3 Lokalizace úniku poslechovou metodou 4 Dlouhodobé poslechové měření 5 Měření koncentrace vodíku 6 Přenos dat do PC 5.2. Nápověda LD6000 obsahuje vestavěnou nápovědu k jednotlivým položkám menu. Vstoupit do nápovědy lze stiskem pole nápověda v pravé horní liště (dotykem prstu) nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Stejným způsobem lze procházet a vybírat jednotlivé položky nápovědy. Vystoupit z nápovědy zpět na hlavní nabídku lze stiskem symbolu dveří Pro ukončení nápovědy a návrat do hlavního menu lze také využít tlačítko ZRUŠIT 5.3. Nastavení přístroje Stiskem symbolu pro nastavení vstoupíte do nabídky nastavení přístroje, kde lze měnit parametry přístroje.

8 Datum a čas Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole, které se následně zvýrazní červeně. Pro potvrzení výběru knoflík stiskněte. Nyní je pole zvýrazněno žlutou barvou. Pro zrušení výběru stiskněte znovu ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. V aktivním poli lze změnit hodnotu otáčením pravého ovládacího knoflíku, stisknutím knoflíku hodnotu potvrdíte. Pro zadání hodnot pomocí dotykového displeje stiskněte prstem pole, do kterého chcete zadávat a pomocí dotykové klávesnice zadejte hodnotu. Pro potvrzení hodnoty stiskněte OK, pro vymazání DEL. Nabídku opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT nebo stiskem symbolu dveří přímo na displeji. Jazyk LD6000 obsahuje několik světových jazyků, které lze vybírat pravým ovládacím knoflíkem a potvrdit stiskem knoflíku. Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Automatické vypnutí Tato funkce zvyšuje výdrž baterie. Nastavit lze prodlevu od 1 do 60 minut, za kterou se přístroj automaticky vypne při nečinnosti. Postup je stejný jako u nastavení času. Podsvětlení Intenzitu podsvětlení lze nastavit od 0 do 100% dle podmínek. Barevné rozlišení znázorňuje míru spotřeby baterie (zelená nízká spotřeba, dlouhá výdrž baterie, červená nejvyšší spotřeba, nízká výdrž baterií). Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze měnit intenzitu podsvětlení. Stiskem knoflíku nebo stiskem symbolu dveří opustíte nabídku. Frekvenční rozsah V každém z poslechových režimů lokalizace lze zvolit filtr dle způsobu poslechu. V této nabídce lze nastavit uživatelský filtr. Nastavte horní a dolní propust a maximální šířku frekvenčního spektra. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Ochrana sluchu LD6000 je vybaven integrovanou ochranou sluchu. Nízká ochrana (stupeň 0) až po maximální ochranu (stupeň 3). Stupeň ochrany sluchu se nastavuje individuálně pro každého uživatele. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Dotykový displej V této položce je možné deaktivovat dotykový displej nebo spustit kalibrační funkci. Pro výběr použijte pravý ovládací knoflík, pro potvrzení jej stiskněte. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo stiskněte symbol dveří. Vymazání paměti Vymazat paměť odstraní všechny naměřené a uložené hodnoty Vymazat parametry odstraní uživatelsky nastavené filtry a šířku pásma

9 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou Pro výběr režimu lokalizace úniku poslechem zvolte v hlavním menu položku poslechový režim. Implicitně je nastaven chytrý režim. K dispozici jsou další dva režimy: F & H režim (frekvence a hlasitost) a H režim (režim měření intenzity zvuku). Více v kapitole poslechové režimy. Následující parametry se nastavují pro všechny režimy, bez ohledu na právě zvolený režim. 1 Nastavení citlivosti senzoru 2 Volba přednastavených filtrů 3 Nastavení hlasitosti sluchátek 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti Citlivost senzoru, který je momentálně připojen nastavíte stiskem pole (1) přímo na displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem. Zobrazí se okno pro nastavení citlivosti (viz obrázek).

10 Aktuální nastavení citlivosti je zobrazeno na stupnici od 0 do 100%. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo dotykem lze měnit citlivost. Optimální nastavení je takové, kdy červená barva zabírá polovinu ukazatele (2). Pro potvrzení nastavené citlivosti stiskněte pravý ovládací knoflík, nebo stiskněte žlutě zvýrazněné pole pro nastavení citlivosti přímo na displeji (1), nebo stiskněte tlačítko ZRUŠIT. Stiskem tlačítka ZRUŠIT opustíte okno pro nastavení citlivosti. Upozornění: Pokud změníte citlivost během měření, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány. Výběr filtrů Při lokalizaci úniků si můžete vybrat ze tří přednastavených filtrů. Každý filtr lze dále upravovat během měření. Filtr lze změnit pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo přímým stiskem symbolu filtru (1). Typy filtrů: (2) ARMATURY: filtr vhodný pro přímý poslech šoupátek, špinglí a hydrantů. Přednastavený frekvenční rozsah je Hz s horní propustí 200Hz a dolní propustí 800Hz. (3) PŮDA: Frekvenční rozsah je nastaven Hz s horní propustí 50Hz a dolní propustí 400Hz. Filtr vhodný pro vyhledávání poruch po trase potrubí pomocí půdního zvonu. Tento filtr je nastaven jako výchozí po spuštění přístroje. (4) UŽIVATEL: Hodnoty tohoto filtru nastavuje uživatel v menu frekvenční rozsah v nastavení přístroje. Výchozí hodnoty jsou: frekvenční rozsah Hz s horní propustí 100Hz a dolní propustí 800Hz.- Upozornění: Pokud změníte filtr, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány.

11 Nastavení hlasitosti Hlasitost sluchátek lze přizpůsobovat okolním podmínkám. Nastavení hlasitosti sluchátek je nezávislé na nastavení ochrany sluchu. Nastavení hlasitosti před nebo po měření Pro nastavení hlasitosti před nebo po měření vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole (1) a následným stiskem knoflíku potvrďte. Zobrazí se stupnice hlasitosti 0 100%. Nastavení hlasitosti se provádí podobně jako nastavení citlivosti pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo pomocí dotykového displeje. Pro ukončení nastavení hlasitosti stiskněte pravý ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. Nastavení hlasitosti během měření Hlasitost lze upravovat kdykoliv během měření otáčením levého ovládacího knoflíku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

12 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim Chytrý režim zobrazuje na displeji dvě stupnice zobrazující indikátor hladiny hluku a tzv. chytrý indikátor pro snazší lokalizaci úniku. Chytrý indikátor pracuje na principu výpočtů a analýz frekvencí a úrovně hluku (násobí přírůstky frekvence a intenzity hluku). Vhodný je zejména pro vyhledávání úniků s malou intenzitou hluku v hlučném prostředí. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík. Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Každé měření se skládá ze dvou sloupců.

13 Pravý úzký sloupec (1) zobrazuje amplitudu snímaného zvuku na stupnici od 0 do 100. Šedá hodnota představuje minimální úroveň konstantního šumu, tzn. nejtišší zvuk,který je důležitý při lokalizaci poruch. Tato úroveň je také zobrazena číselně pod sloupcem (2). Kromě toho je ve sloupci zobrazena aktuální úroveň snímaného zvuku (3). Aktuální úroveň zvuku (3) je výborný nástroj pro práci společně s generátorem pulzů PWG. V tomto případě nezáleží na nejtišším zvuku, ale snažíte se zachytit co nejčistší zvuk pulzů z generátoru. Levý široký sloupec představuje tzv. chytrý ukazatel. Čím je uživatel blíže k poruše, tím je hodnota ukazatele vyšší. Ukazatel také barevně zobrazuje frekvenci, která byla použita k analýze a výpočtu. Platí zde pravidlo: čím blíže se únik nachází, tím vyšší je hodnota ukazatele a barva ukazatele je světlejší. Hodnota chytrého ukazatele je také zobrazena číselně pod sloupcem (5). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. Mezi poslechovými režimy se lze libovolně přepínat a měnit je v průběhu měření, aniž by došlo ke ztrátě předchozích naměřených hodnot. F & H režim (frekvence a hlasitost) V tomto režimu je na displeji zobrazena minimální úroveň konstantního zvuku (velikost sloupce) a frekvence s největší amplitudou (barva sloupce). Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

14 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Měření se ukládají postupně za sebe až po pozici 10. Pokud dojde k zaplnění všech pozic, začnou se přepisovat nejstarší hodnoty těmi nejnovějšími. Výsledek měření je zobrazen sloupcovým grafem. Velikost sloupce zobrazuje úroveň zvuku na stupnici od 0 do 100. Barva sloupce představuje frekvenci s největší amplitudou zvuku. Čím vyšší je frekvence, tím světlejší je barva grafu. Úroveň zvuku (1) a frekvence (2) jsou zároveň zobrazeny číselně pod sloupcovým grafem. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (3). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. H režim (režim hlasitosti) V tomto režimu je na displeji zobrazena pouze minimální úroveň konstantního zvuku. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

15 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Sloupcový graf zobrazuje amplitudu nejnižšího konstantního zvuku na stupnici od 0 do 100. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (1). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku Smazání naměřených hodnot LD6000 zobrazuje na displeji až 10 posledních měřených hodnot. Tyto hodnoty zůstávají v paměti dokonce i po vypnutí přístroje nesmí však dojít ke změně filtru nebo citlivosti. V kapitole XX najdete postup, jak se dají hodnoty uložit trvale. Pro vymazání všech naměřených hodnot stiskněte levý ovládací knoflík po dobu 3 sekundy Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu Přednastavené filtry lze upravovat ve všech třech poslechových režimech.

16 Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole s frekvenční analýzou (1), stiskem knoflíku vstoupíte do režimu úprav. V okně jsou hodnoty horní a dolní propusti, šířky pásma a symbol pro spuštění poslechu. Frekvenční spektrum je rozlišeno barevnou škálou. Tmavé barvy představují nízké frekvence, světlé barvy značí vysoké frekvence. Pro nastavení horní propusti (2A) vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole horní propust (2A) a stiskněte tentýž knoflík zvýrazní se červeně, ve frekvenčním spektru (2B) červený pruh. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nastavte horní propust. Podobně postupujte v případě dolní propusti (3A, 3B). Při práci v terénu je ideální nastavit dolní propust tak, aby byly všechny vysoké frekvence zahrnuty uvnitř pole výběru. Špatné nastavení filtru Správné nastavení filtru Horní propust nastavte na pravý okraj frekvenční křivky s největší odezvou. Pro opuštění okna stiskněte tlačítko zrušit. Spuštění poslechu během nastavování filtru LD6000 je vybaven funkcí, která umožňuje zapnout odposlech během nastavování filtru. Odposlech lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka Aktuální stav poslechu je zobrazen symbolem v okně nastavení filtru (4). Pokud je funkce zapnuta, zvuk z mikrofonu se přenáší přímo do sluchátek a filtr lze nastavit podle poslechu.

17 8. Dlouhodobé poslechové měření Pro vyloučení náhodných zvuků z okolí a upřesnění lokalizace poruchy je vhodné použít dlouhodobé poslechové měření. Režim dlouhodobého poslechového měření lze spustit stiskem symbolu v hlavní nabídce přístroje Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: - Nastavení citlivosti senzoru (1) - Výběr filtru (2) - Přizpůsobení filtru (3) - Nastavení hlasitosti (4) - Nastavení doby měření (5) - Spuštění měření (kapitola 8.2.) - Smazání displeje (kapitola 8.2.) - Zastavit / pokračovat v měření (kapitola 8.2.) Nastavení citlivosti senzoru (1) nastavení je totožné s nastavením v kapitole 7. Výběr filtru (2) viz kapitola 7 Přizpůsobení filtru (3) viz kapitola 7.3. Manuální nastavení filtru Nastavení hlasitosti (4) viz kapitola 7 Nastavení doby měření (5) Dobu měření lze vybrat ze čtyř přednastavených intervalů 5, 15, 30 a 60 minut. Pro výběr intervalu zvolte ikonu hodin (5) a potvrďte. Otevře se okno pro výběr časových intervalů, kde si můžete pomocí pravého ovládacího knoflíku zvolit požadovaný interval a stiskem knoflíku výběr potvrdit. Časová osa (6) nyní zobrazuje zvolený interval.

18 8.2. Průběh měření Dlouhodobé měření zahájíte stiskem tlačítka pro spuštění měření/záznamu nebo symbolu záznamu (1). Měření automaticky skončí po dosažení zvoleného časového intervalu. Měření lze kdykoliv přerušit stiskem symbolu pauzy (2), symbolu záznamu (1) nebo tlačítka pro spuštění měření/záznam. Opětovným stiskem měření spustíte. Pokud chcete vymazat naměřené hodnoty, stiskněte levý ovládací knoflík po dobu cca 3s, nebo stiskněte symbol pro vymazání (3). 9. Detekce formovacího plynu LD6000 se výborně hodí pro lokalizaci poruch na potrubí pomocí tzv. formovacího plynu 95/5 (95% dusík, 5% vodík). Režim zvolíte v hlavní nabídce stiskem symbolu pro režim detekce formovacího plynu Uvedení zařízení do provozu

19 Po připojení H2 senzoru a spuštění režimu detekce formovacího plynu zahájí přístroj automatické zahřívání na provozní teplotu. Proces zahřívání trvá přibližně 3 minuty a jeho průběh je zobrazen ukazatelem (1). Během procesu zahřívání probíhá také kalibrace senzoru. Kalibrace je proces nastavení základní úrovně koncentrace, aby bylo možné určit rozdílné koncentrace během měření. Během kalibrace je vhodné mít přístroj v prostředí s nulovou koncentrací vodíku (< 1 ppm H2). Jakmile proces zahřívání skončí, zmizí ukazatel průběhu (1) a přístroj je připraven k měření Displej V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: (1) - Sloupcový graf zobrazuje aktuální měřenou hodnotu, která je zobrazena číselně pod grafem. (2) Hodnota nastaveného alarmu (3) Aktuální měřená hodnota (4) Sloupové grafy zobrazují historii posledních pěti naměřených hodnot. (5) Číselná hodnota grafů (4) (6) START/STOP symbol pro zahájení / zastavení měření (7) Symbol pro kalibraci na nulovou hodnotu. (8) Zapnutí / Vypnutí zvukové signalizace (9) Nastavení hodnoty pro spuštění alarmu (10) Signalizace měřícího procesu 9.3. Běžné měření se zvukovou odezvou Informace o zobrazených hodnotách: LD6000 H2 senzor je schopen měřit koncentrace vodíku od 10 do ppm. LD6000 zobrazuje na displeji číselně koncentraci v rozsahu 0 až 1000 digitů (jednotek). Závislost číselné hodnoty na displeji a skutečné koncentrace H2 není lineární, ale logaritmická. Proto číselná hodnota na displeji nekoresponduje s reálnou hodnotou koncentrace v ppm.

20 Zahájení měření: Stiskněte START/STOP symbol (1) na dotykovém displeji nebo tlačítko nedojde k opětovnému stisku., měření bude spuštěno dokud Pulzující symbol (2) indikuje právě probíhající měření. Aktuální měřená hodnota je zobrazena jako číslice (3), nebo jako sloupcový graf s číselnou hodnotou zároveň (4). Číselná hodnota vzrůstá, pokud se přibližujete k místu s vysokou koncentrací vodíku. Hodnota naopak klesá, pokud se od místa s vysokou koncentrací vzdalujete. Zapnutí zvukové odezvy: Jelikož je náročné neustále sledovat hodnotu koncentrace na displeji, je LD6000 vybaven zvukovou odezvou, která pomáhá při určování místa úniku. Ve výchozím stavu je tato funkce vypnutá. Ke spuštění zvukové odezvy slouží symbol (5). Vyberte symbol (5) pomocí pravého ovládacího knoflíku a potvrďte stiskem knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (5) na dotykovém displeji. Pokud je zvuková odezva aktivní, tón odezvy je tím vyšší, čím větší je měřená hodnota koncentrace vodíku Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu Pro snadnější sledování koncentrací je LD6000 vybaven funkcí alarmu. Prahovou hodnotu pro spuštění alarmu lze nastavit individuálně, výchozí hodnota pro spuštění alarmu je 500 digitů. Pokud koncentrace dosáhne prahové hodnoty, spustí se tón alarmu, který je odlišný od standartní zvukové odezvy.

21 Prahová hodnota alarmu se nastavuje po stisku symbolu (1) přímo na dotykovém displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Po stisku se zobrazí okno se stupnicí od 0 do 1000 digitů. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo přímým dotykem displeje nastavíte požadovanou hodnotu alarmu, stiskem knoflíku volbu potvrdíte. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT 9.5. Kalibrace nuly Pro místa s vyššími koncentracemi vodíku je tato funkce nápomocná. PRINCIP: Například máte tři sousedící oblasti se třemi různými koncentracemi vodíku. Koncentrace v oblasti 1 je 200 digitů, v oblasti 2 je 300 digitů a v oblasti 3 je 100 digitů. První měření provedete v oblasti 1. Hodnota koncentrace činí 200 digitů. Provedeme kalibraci na nulu v oblasti 1. Stávající koncentrace 200 digitů je nyní nastavena jako referenční hodnota. Pokud provedeme druhé měření v oblasti 1, displej zobrazuje relativní hodnotu 000 a absolutní hodnota je 200. Měření provedeme v oblasti 2. Displej zobrazuje relativní hodnotu 100 a absolutní hodnota je 300. Další měření provedeme v oblasti 3. Displej zobrazuje pouze absolutní hodnotu 100, měřená hodnota je 000. Tzn. pokud klesne měřená hodnota pod úroveň referenční hodnoty, je zobrazena pouze aktuální měřená hodnota Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly Historii naměřených hodnot a kalibraci nuly v režimu detekce formovacího plynu lze vymazat. Ani jedna z položek se však nedá vymazat samostatně. Smazat lze vždy pouze obě najednou. Pro odstranění všech předchozích naměřených hodnot a kalibrace nuly stiskněte levý ovládací knoflík. Obě položky jsou nyní smazány z paměti přístroje. Trvalé uložení naměřených hodnot do paměti je popsáno v kapitole 10.

22 10. Uložení a načtení naměřených hodnot Každá naměřená hodnota nebo celá série měření může být trvale uložena do vnitřní paměti LD6000 pro pozdější náhled nebo přenos do PC. Položka Uložit je k dispozici pouze v některém z měřících režimů (poslech, detekce plynu, atd.). Pro uložení naměřených hodnot vyberte pravým ovládacím knoflíkem položku Uložit v nabídce a stiskem téhož knoflíku potvrďte výběr. K výběru lze také použít dotykový displej. Nyní se otevře okno pro uložení dat. Uložení naměřených hodnot Vyberte symbol pro uložení dat (1) a potvrďte stiskem pravého ovládacího knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (1) na dotykovém displeji. Ukládat lze do libovolné pozice v paměti. Vyberte pravým ovládacím knoflíkem pozici od 1 do 20 a potvrďte uložení stiskem symbolu (1). Měření je nyní uloženo v paměti přístroje na zvolené pozici. Pohybovat se mezi jednotlivými pozicemi lze na dotykovém displeji pomocí symbolů (3). Okno pro uložení opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Načtení uložených hodnot

23 Pro načtení uložených dat vyberte požadované měření, poté zvolte symbol (2) pomocí pravého ovládacího knoflíku a výběr potvrďte stiskem téhož knoflíku nebo přímo dotykem displeje. Měření je nyní načteno a zobrazeno. 11. Přenos naměřených dat do PC Veškerá data uložená v paměti LD6000 lze přenést do PC a vyhodnotit, či vytvořit protokol o měření. K propojení LD6000 s PC slouží USB kabel, který je součástí standartní dodávky, software je zdarma ke stažení přímo na stránkách výrobce V hlavní nabídce přístroje zvolte symbol pro přenos dat do PC. Ujistěte se prosím, že je LD6000 připojeno k PC. Vyberte symbol přenos dat (1). Potvrďte výběr a postupujte dle instrukcí na PC.

24 12. Řešení problémů Možné problémy v poslechovém režimu Popis problému Žádný zvuk ve sluchátkách Možná příčina 1. Senzor nebo sluchátka nejsou správně připojeny k vyhodnocovací jednotce. 2. Špatné nastavení filtru Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzorů a sluchátek k jednotce LD6000. Nastavte větší šířku frekvenčního pásma např. 50Hz 2000Hz a vytvořte jasně slyšitelný zvuk. Pokud se na displeji zobrazí hodnoty a zvuk je slyšet ve sluchátkách, je mikrofon i sluchátka v pořádku. Pokračujte v měření s vhodně zvoleným filtrem. 3. Propojovací kabel od senzoru k jednotce je poškozený. Zkontrolujte propojovací kabel mezi senzorem a jednotkou. Zkuste jiný kabel, případně kabel vyměňte. 4. Kabel od sluchátek je poškozený (ukazatel na displeji většinou normálně funguje). Zkontrolujte připojení sluchátek k LD6000. Vyzkoušejte jiná sluchátka. 5. Nastavení paměti Pokud je propojení komponentů v pořádku, jděte do nastavení přístroje, zvolte vymazat paměť a poté smazat parametry. Pokud potíže přetrvávají volejte technickou podporu. Popis problému Displej zůstává vypnutý Možná příčina 1. Baterie jsou vybité 2. Poškozená jednotka Doporučený postup Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Kontaktujte technickou podporu. Displej je příliš tmavý 1. Špatné nastavení jasu displeje 2. Velmi nízký stav baterií V hlavní nabídce vstupte do nastavení přístroje a zvyšte jas displeje. Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Na displeji zůstává pouze logo výrobce 1. Poškozená jednotka Kontaktujte technickou podporu.

25 Možné problémy v režimu detekce formovacího plynu Popis problému Nelze zahájit měření, symbol kříže je neustále na displeji, senzor se nezahřívá. Možná příčina 1. Špatně připojený senzor H 2 2. Poškozený konektor pro připojení senzoru na jednotce nebo na kabelu. Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzoru k jednotce, případně vyzkoušejte jiný senzor H Poškozený kabel senzoru H 2 Žádná nebo mizivá hodnota koncentrace na displeji v místě s vyšší koncetrací H Senzor H 2 byl připojen v místě s vyšší koncentrací H Senzor H 2 je poškozený. Opusťte místo s vyšší koncentrací H 2 a zvolte jiné místo, kde je koncentrace minimální (venku). Vypněte a znovu zapněte jednotku a nechejte zahřát senzor H 2. Kontaktujte technickou podporu. Reakční doba (odezva) přístroje je příliš dlouhá. 1. Senzor nepracuje správně Kontaktujte technickou podporu.

Hunter H2. Návod k obsluze

Hunter H2. Návod k obsluze Hunter H2 Návod k obsluze 1. Bezpečnostní pokyny a varování 1.1 Bezpečnostní hlediska 1.2 Údržba 1.3 Provoz a skladování 1.4 Zodpovědnost za způsobené závady 1.5 Symboly 2. Obsluha 2.1 Tlačítko ON/OFF

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru.

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru. Popis zařízení 360 detekční hrot Kontrolní jednotka Tlačítko zapnutí/vynutí / Citlivost (+) LED osvětlení Režim / Citlivost (-) Reproduktor LED Prostor pro baterie IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více