Návod k obsluze LD6000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze LD6000"

Transkript

1 Návod k obsluze LD vydání 7/2011

2

3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2. Nápověda 5.3. Nastavení Datum a čas Jazyky Doba vypnutí Podsvícení Frekvenční rozsah Ochrana sluchu Dotykový displej Smazání paměti 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti senzoru Výběr filtru Nastavení hlasitosti 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim F & H režim (frekvence a hlasitost) V režim (režim úrovně hlasitosti) 7.2. Smazání naměřených hodnot 7.3. Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu 8. Dlouhodobé poslechové měření 8.1. Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření 8.2. Průběh měření 9. Detekce formovacího plynu 9.1. Uvedení zařízení do provozu 9.2. Displej 9.3. Běžné měření se zpětnou zvukovou odezvou 9.4. Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu 9.5. Kalibrace nuly 9.6. Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly 10. Uložení a načtení naměřených hodnot 11. Přenos naměřených dat do PC 12. Řešení problémů 13. Výměna baterií, čištění a údržba

4 Toto měřící zařízení bylo navrženo a konstruováno v souladu s nejnovějšími technologickými možnostmi a splňuje požadavky stanovené současnými evropskými směrnicemi. 1. Bezpečnostní pokyny Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohly být způsobeny nesprávným zacházení v rozporu s těmito pokyny. Pokud dojde k porušení některého z pokynů, okamžitě přicházíte o záruku.! Před prvním použitím nejprve čtěte tyto pokyny! V zájmu bezpečnosti a ochrany neupravujte toto zařízení a používejte jen originální příslušenství. Následující pokyny je třeba dodržet než se pustíte do práce: - Neprovádějte jakákoliv měření na součástech pod napětím - Dodržujte prosím měřící rozsah připojených senzorů - Dodržujte provozní a skladovací podmínky - Nevkládejte senzor H2 do vody ani jiné tekutiny, kalu, bláta nebo podobných látek. - Vyvarujte se kontaktu H2 senzoru s jemným práškem nebo prachovitými látkami - Uživatel je výhradně zodpovědný za rozhodnutí, zda je měření správné. Výrobce nemůže zaručit platnost výsledků měření ani přijmout zodpovědnost za případné následky. Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody, které mohly vzniknout v souvislosti s výsledky měření. 2. Způsob použití LD6000 je kombinovaný detektor navržen pro akustické vyhledávání úniků na potrubních systémech, dále pak na vyhledání úniků bez nutnosti zásahu do potrubí pomocí měření koncentrací vodíku. Zařízení může být používáno pouze k těmto účelům a pouze v rámci technických parametrů přístroje.

5 3. Ovládací prvky a konektory 1 - Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT 2 - Levý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (2A). - Otáčením lze nastavovat hlasitost sluchátek v průběhu měření (2B) - Dlouhým stiskem smažete všechny naměřené hodnoty. 3 - Tlačítko spuštění měření/záznamu 4 - Dotykový displej - K ovládání přístroje lze využít barevný dotykový displej s vysokým rozlišením namísto ovládacích knoflíků. 7 - Tlačítko pro ovládání sluchátek 8 - Konektor pro připojení sluchátek 9 - Konektor pro připojení k PC 10 - Šroubovací kryt bateriového pouzdra 11 - Konektor pro připojení H 2 senzoru 12 Konektor pro připojení poslechové tyče nebo půdního mikrofonu (zvonu). 5 - Tlačítko ZRUŠIT 6 - Pravý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (6A) - Otáčením lze vybírat jednotlivé položky v menu, stiskem potvrdíte výběr.

6 4. Zapnutí a obsluha přístroje Před zapnutím přístroje vložte do bateriové části 4 ks alkalických monočlánků 1,5V velikost C a připojte všechny potřebné komponenty nutné pro měření (sluchátka, půdní zvon nebo dotykovou tyč nebo H2 senzor). Sluchátka: Připojte sluchátka do zdířky 6,3mm (8). Sluchátka dodávaná k LD6000 jsou konstruována tak, aby dobře izolovala okolní hluk a zajistila vynikající zvukovou kvalitu během měření. Poslechová tyč: Poslechová tyč slouží k přímému odposlechu armatur (špingle, hydranty) a potrubí. Připojte konektor poslechové tyče do odpovídající zdířky (12). Druhý konec lze osadit hrotem nebo magnetem pro lepší uchycení na kovové součásti potrubí. Pro přesnou lokalizaci poruchy lze použít trojnožku. Půdní mikrofon (zvon): Půdní mikrofon je odolný proti povětrnostním vlivům a používá se k přesné lokalizaci poruch na pevném a stabilním podloží. Při měření v místech s měkkým nebo sypkým podložím lze snadno připevnit na dno zvonu magnetickou trojnožku. Zvon se připojuje do stejné zdířky jako poslechová tyč (12). H 2 senzor pro detekci vodíku: S LD6000 lze vyhledávat poruchy pomocí formovacího plynu (95% N, 5% H2), kterým se napustí prázdné potrubí. Připojte sondu H2 (ruční nebo zemní) do odpovídající zdířky (11). Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT pro zapnutí přístroje (1), zobrazí se startovací obrazovka a následně hlavní nabídka přístroje. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT po dobu přibližně 3 sekundy, dokud nedojde k vypnutí přístroje. 5. Procházení a struktura menu Jednotlivé položky v nabídce lze vybrat pomocí dotykového displeje nebo pomocí pravého ovládacího knoflíku. Při použití dotykového displeje krátce přitiskněte prst na odpovídající symbol na displeji, tak vyberete a zároveň vstoupíte do nabídky. Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze vybírat jednotlivé položky ve směru i proti směru hodinových ručiček, aktivní položka se zvýrazní žlutou barvou. Vstoupit do nabídky lze stiskem pravého ovládacího knoflíku. Z nabídky lze vystoupit stiskem tlačítka ZRUŠIT

7 5.1. Hlavní nabídka Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí hlavní nabídka: 1 Nápověda 2 Nastavení přístroje 3 Lokalizace úniku poslechovou metodou 4 Dlouhodobé poslechové měření 5 Měření koncentrace vodíku 6 Přenos dat do PC 5.2. Nápověda LD6000 obsahuje vestavěnou nápovědu k jednotlivým položkám menu. Vstoupit do nápovědy lze stiskem pole nápověda v pravé horní liště (dotykem prstu) nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Stejným způsobem lze procházet a vybírat jednotlivé položky nápovědy. Vystoupit z nápovědy zpět na hlavní nabídku lze stiskem symbolu dveří Pro ukončení nápovědy a návrat do hlavního menu lze také využít tlačítko ZRUŠIT 5.3. Nastavení přístroje Stiskem symbolu pro nastavení vstoupíte do nabídky nastavení přístroje, kde lze měnit parametry přístroje.

8 Datum a čas Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole, které se následně zvýrazní červeně. Pro potvrzení výběru knoflík stiskněte. Nyní je pole zvýrazněno žlutou barvou. Pro zrušení výběru stiskněte znovu ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. V aktivním poli lze změnit hodnotu otáčením pravého ovládacího knoflíku, stisknutím knoflíku hodnotu potvrdíte. Pro zadání hodnot pomocí dotykového displeje stiskněte prstem pole, do kterého chcete zadávat a pomocí dotykové klávesnice zadejte hodnotu. Pro potvrzení hodnoty stiskněte OK, pro vymazání DEL. Nabídku opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT nebo stiskem symbolu dveří přímo na displeji. Jazyk LD6000 obsahuje několik světových jazyků, které lze vybírat pravým ovládacím knoflíkem a potvrdit stiskem knoflíku. Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Automatické vypnutí Tato funkce zvyšuje výdrž baterie. Nastavit lze prodlevu od 1 do 60 minut, za kterou se přístroj automaticky vypne při nečinnosti. Postup je stejný jako u nastavení času. Podsvětlení Intenzitu podsvětlení lze nastavit od 0 do 100% dle podmínek. Barevné rozlišení znázorňuje míru spotřeby baterie (zelená nízká spotřeba, dlouhá výdrž baterie, červená nejvyšší spotřeba, nízká výdrž baterií). Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze měnit intenzitu podsvětlení. Stiskem knoflíku nebo stiskem symbolu dveří opustíte nabídku. Frekvenční rozsah V každém z poslechových režimů lokalizace lze zvolit filtr dle způsobu poslechu. V této nabídce lze nastavit uživatelský filtr. Nastavte horní a dolní propust a maximální šířku frekvenčního spektra. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Ochrana sluchu LD6000 je vybaven integrovanou ochranou sluchu. Nízká ochrana (stupeň 0) až po maximální ochranu (stupeň 3). Stupeň ochrany sluchu se nastavuje individuálně pro každého uživatele. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Dotykový displej V této položce je možné deaktivovat dotykový displej nebo spustit kalibrační funkci. Pro výběr použijte pravý ovládací knoflík, pro potvrzení jej stiskněte. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo stiskněte symbol dveří. Vymazání paměti Vymazat paměť odstraní všechny naměřené a uložené hodnoty Vymazat parametry odstraní uživatelsky nastavené filtry a šířku pásma

9 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou Pro výběr režimu lokalizace úniku poslechem zvolte v hlavním menu položku poslechový režim. Implicitně je nastaven chytrý režim. K dispozici jsou další dva režimy: F & H režim (frekvence a hlasitost) a H režim (režim měření intenzity zvuku). Více v kapitole poslechové režimy. Následující parametry se nastavují pro všechny režimy, bez ohledu na právě zvolený režim. 1 Nastavení citlivosti senzoru 2 Volba přednastavených filtrů 3 Nastavení hlasitosti sluchátek 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti Citlivost senzoru, který je momentálně připojen nastavíte stiskem pole (1) přímo na displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem. Zobrazí se okno pro nastavení citlivosti (viz obrázek).

10 Aktuální nastavení citlivosti je zobrazeno na stupnici od 0 do 100%. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo dotykem lze měnit citlivost. Optimální nastavení je takové, kdy červená barva zabírá polovinu ukazatele (2). Pro potvrzení nastavené citlivosti stiskněte pravý ovládací knoflík, nebo stiskněte žlutě zvýrazněné pole pro nastavení citlivosti přímo na displeji (1), nebo stiskněte tlačítko ZRUŠIT. Stiskem tlačítka ZRUŠIT opustíte okno pro nastavení citlivosti. Upozornění: Pokud změníte citlivost během měření, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány. Výběr filtrů Při lokalizaci úniků si můžete vybrat ze tří přednastavených filtrů. Každý filtr lze dále upravovat během měření. Filtr lze změnit pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo přímým stiskem symbolu filtru (1). Typy filtrů: (2) ARMATURY: filtr vhodný pro přímý poslech šoupátek, špinglí a hydrantů. Přednastavený frekvenční rozsah je Hz s horní propustí 200Hz a dolní propustí 800Hz. (3) PŮDA: Frekvenční rozsah je nastaven Hz s horní propustí 50Hz a dolní propustí 400Hz. Filtr vhodný pro vyhledávání poruch po trase potrubí pomocí půdního zvonu. Tento filtr je nastaven jako výchozí po spuštění přístroje. (4) UŽIVATEL: Hodnoty tohoto filtru nastavuje uživatel v menu frekvenční rozsah v nastavení přístroje. Výchozí hodnoty jsou: frekvenční rozsah Hz s horní propustí 100Hz a dolní propustí 800Hz.- Upozornění: Pokud změníte filtr, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány.

11 Nastavení hlasitosti Hlasitost sluchátek lze přizpůsobovat okolním podmínkám. Nastavení hlasitosti sluchátek je nezávislé na nastavení ochrany sluchu. Nastavení hlasitosti před nebo po měření Pro nastavení hlasitosti před nebo po měření vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole (1) a následným stiskem knoflíku potvrďte. Zobrazí se stupnice hlasitosti 0 100%. Nastavení hlasitosti se provádí podobně jako nastavení citlivosti pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo pomocí dotykového displeje. Pro ukončení nastavení hlasitosti stiskněte pravý ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. Nastavení hlasitosti během měření Hlasitost lze upravovat kdykoliv během měření otáčením levého ovládacího knoflíku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

12 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim Chytrý režim zobrazuje na displeji dvě stupnice zobrazující indikátor hladiny hluku a tzv. chytrý indikátor pro snazší lokalizaci úniku. Chytrý indikátor pracuje na principu výpočtů a analýz frekvencí a úrovně hluku (násobí přírůstky frekvence a intenzity hluku). Vhodný je zejména pro vyhledávání úniků s malou intenzitou hluku v hlučném prostředí. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík. Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Každé měření se skládá ze dvou sloupců.

13 Pravý úzký sloupec (1) zobrazuje amplitudu snímaného zvuku na stupnici od 0 do 100. Šedá hodnota představuje minimální úroveň konstantního šumu, tzn. nejtišší zvuk,který je důležitý při lokalizaci poruch. Tato úroveň je také zobrazena číselně pod sloupcem (2). Kromě toho je ve sloupci zobrazena aktuální úroveň snímaného zvuku (3). Aktuální úroveň zvuku (3) je výborný nástroj pro práci společně s generátorem pulzů PWG. V tomto případě nezáleží na nejtišším zvuku, ale snažíte se zachytit co nejčistší zvuk pulzů z generátoru. Levý široký sloupec představuje tzv. chytrý ukazatel. Čím je uživatel blíže k poruše, tím je hodnota ukazatele vyšší. Ukazatel také barevně zobrazuje frekvenci, která byla použita k analýze a výpočtu. Platí zde pravidlo: čím blíže se únik nachází, tím vyšší je hodnota ukazatele a barva ukazatele je světlejší. Hodnota chytrého ukazatele je také zobrazena číselně pod sloupcem (5). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. Mezi poslechovými režimy se lze libovolně přepínat a měnit je v průběhu měření, aniž by došlo ke ztrátě předchozích naměřených hodnot. F & H režim (frekvence a hlasitost) V tomto režimu je na displeji zobrazena minimální úroveň konstantního zvuku (velikost sloupce) a frekvence s největší amplitudou (barva sloupce). Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

14 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Měření se ukládají postupně za sebe až po pozici 10. Pokud dojde k zaplnění všech pozic, začnou se přepisovat nejstarší hodnoty těmi nejnovějšími. Výsledek měření je zobrazen sloupcovým grafem. Velikost sloupce zobrazuje úroveň zvuku na stupnici od 0 do 100. Barva sloupce představuje frekvenci s největší amplitudou zvuku. Čím vyšší je frekvence, tím světlejší je barva grafu. Úroveň zvuku (1) a frekvence (2) jsou zároveň zobrazeny číselně pod sloupcovým grafem. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (3). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. H režim (režim hlasitosti) V tomto režimu je na displeji zobrazena pouze minimální úroveň konstantního zvuku. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

15 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Sloupcový graf zobrazuje amplitudu nejnižšího konstantního zvuku na stupnici od 0 do 100. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (1). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku Smazání naměřených hodnot LD6000 zobrazuje na displeji až 10 posledních měřených hodnot. Tyto hodnoty zůstávají v paměti dokonce i po vypnutí přístroje nesmí však dojít ke změně filtru nebo citlivosti. V kapitole XX najdete postup, jak se dají hodnoty uložit trvale. Pro vymazání všech naměřených hodnot stiskněte levý ovládací knoflík po dobu 3 sekundy Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu Přednastavené filtry lze upravovat ve všech třech poslechových režimech.

16 Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole s frekvenční analýzou (1), stiskem knoflíku vstoupíte do režimu úprav. V okně jsou hodnoty horní a dolní propusti, šířky pásma a symbol pro spuštění poslechu. Frekvenční spektrum je rozlišeno barevnou škálou. Tmavé barvy představují nízké frekvence, světlé barvy značí vysoké frekvence. Pro nastavení horní propusti (2A) vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole horní propust (2A) a stiskněte tentýž knoflík zvýrazní se červeně, ve frekvenčním spektru (2B) červený pruh. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nastavte horní propust. Podobně postupujte v případě dolní propusti (3A, 3B). Při práci v terénu je ideální nastavit dolní propust tak, aby byly všechny vysoké frekvence zahrnuty uvnitř pole výběru. Špatné nastavení filtru Správné nastavení filtru Horní propust nastavte na pravý okraj frekvenční křivky s největší odezvou. Pro opuštění okna stiskněte tlačítko zrušit. Spuštění poslechu během nastavování filtru LD6000 je vybaven funkcí, která umožňuje zapnout odposlech během nastavování filtru. Odposlech lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka Aktuální stav poslechu je zobrazen symbolem v okně nastavení filtru (4). Pokud je funkce zapnuta, zvuk z mikrofonu se přenáší přímo do sluchátek a filtr lze nastavit podle poslechu.

17 8. Dlouhodobé poslechové měření Pro vyloučení náhodných zvuků z okolí a upřesnění lokalizace poruchy je vhodné použít dlouhodobé poslechové měření. Režim dlouhodobého poslechového měření lze spustit stiskem symbolu v hlavní nabídce přístroje Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: - Nastavení citlivosti senzoru (1) - Výběr filtru (2) - Přizpůsobení filtru (3) - Nastavení hlasitosti (4) - Nastavení doby měření (5) - Spuštění měření (kapitola 8.2.) - Smazání displeje (kapitola 8.2.) - Zastavit / pokračovat v měření (kapitola 8.2.) Nastavení citlivosti senzoru (1) nastavení je totožné s nastavením v kapitole 7. Výběr filtru (2) viz kapitola 7 Přizpůsobení filtru (3) viz kapitola 7.3. Manuální nastavení filtru Nastavení hlasitosti (4) viz kapitola 7 Nastavení doby měření (5) Dobu měření lze vybrat ze čtyř přednastavených intervalů 5, 15, 30 a 60 minut. Pro výběr intervalu zvolte ikonu hodin (5) a potvrďte. Otevře se okno pro výběr časových intervalů, kde si můžete pomocí pravého ovládacího knoflíku zvolit požadovaný interval a stiskem knoflíku výběr potvrdit. Časová osa (6) nyní zobrazuje zvolený interval.

18 8.2. Průběh měření Dlouhodobé měření zahájíte stiskem tlačítka pro spuštění měření/záznamu nebo symbolu záznamu (1). Měření automaticky skončí po dosažení zvoleného časového intervalu. Měření lze kdykoliv přerušit stiskem symbolu pauzy (2), symbolu záznamu (1) nebo tlačítka pro spuštění měření/záznam. Opětovným stiskem měření spustíte. Pokud chcete vymazat naměřené hodnoty, stiskněte levý ovládací knoflík po dobu cca 3s, nebo stiskněte symbol pro vymazání (3). 9. Detekce formovacího plynu LD6000 se výborně hodí pro lokalizaci poruch na potrubí pomocí tzv. formovacího plynu 95/5 (95% dusík, 5% vodík). Režim zvolíte v hlavní nabídce stiskem symbolu pro režim detekce formovacího plynu Uvedení zařízení do provozu

19 Po připojení H2 senzoru a spuštění režimu detekce formovacího plynu zahájí přístroj automatické zahřívání na provozní teplotu. Proces zahřívání trvá přibližně 3 minuty a jeho průběh je zobrazen ukazatelem (1). Během procesu zahřívání probíhá také kalibrace senzoru. Kalibrace je proces nastavení základní úrovně koncentrace, aby bylo možné určit rozdílné koncentrace během měření. Během kalibrace je vhodné mít přístroj v prostředí s nulovou koncentrací vodíku (< 1 ppm H2). Jakmile proces zahřívání skončí, zmizí ukazatel průběhu (1) a přístroj je připraven k měření Displej V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: (1) - Sloupcový graf zobrazuje aktuální měřenou hodnotu, která je zobrazena číselně pod grafem. (2) Hodnota nastaveného alarmu (3) Aktuální měřená hodnota (4) Sloupové grafy zobrazují historii posledních pěti naměřených hodnot. (5) Číselná hodnota grafů (4) (6) START/STOP symbol pro zahájení / zastavení měření (7) Symbol pro kalibraci na nulovou hodnotu. (8) Zapnutí / Vypnutí zvukové signalizace (9) Nastavení hodnoty pro spuštění alarmu (10) Signalizace měřícího procesu 9.3. Běžné měření se zvukovou odezvou Informace o zobrazených hodnotách: LD6000 H2 senzor je schopen měřit koncentrace vodíku od 10 do ppm. LD6000 zobrazuje na displeji číselně koncentraci v rozsahu 0 až 1000 digitů (jednotek). Závislost číselné hodnoty na displeji a skutečné koncentrace H2 není lineární, ale logaritmická. Proto číselná hodnota na displeji nekoresponduje s reálnou hodnotou koncentrace v ppm.

20 Zahájení měření: Stiskněte START/STOP symbol (1) na dotykovém displeji nebo tlačítko nedojde k opětovnému stisku., měření bude spuštěno dokud Pulzující symbol (2) indikuje právě probíhající měření. Aktuální měřená hodnota je zobrazena jako číslice (3), nebo jako sloupcový graf s číselnou hodnotou zároveň (4). Číselná hodnota vzrůstá, pokud se přibližujete k místu s vysokou koncentrací vodíku. Hodnota naopak klesá, pokud se od místa s vysokou koncentrací vzdalujete. Zapnutí zvukové odezvy: Jelikož je náročné neustále sledovat hodnotu koncentrace na displeji, je LD6000 vybaven zvukovou odezvou, která pomáhá při určování místa úniku. Ve výchozím stavu je tato funkce vypnutá. Ke spuštění zvukové odezvy slouží symbol (5). Vyberte symbol (5) pomocí pravého ovládacího knoflíku a potvrďte stiskem knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (5) na dotykovém displeji. Pokud je zvuková odezva aktivní, tón odezvy je tím vyšší, čím větší je měřená hodnota koncentrace vodíku Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu Pro snadnější sledování koncentrací je LD6000 vybaven funkcí alarmu. Prahovou hodnotu pro spuštění alarmu lze nastavit individuálně, výchozí hodnota pro spuštění alarmu je 500 digitů. Pokud koncentrace dosáhne prahové hodnoty, spustí se tón alarmu, který je odlišný od standartní zvukové odezvy.

21 Prahová hodnota alarmu se nastavuje po stisku symbolu (1) přímo na dotykovém displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Po stisku se zobrazí okno se stupnicí od 0 do 1000 digitů. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo přímým dotykem displeje nastavíte požadovanou hodnotu alarmu, stiskem knoflíku volbu potvrdíte. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT 9.5. Kalibrace nuly Pro místa s vyššími koncentracemi vodíku je tato funkce nápomocná. PRINCIP: Například máte tři sousedící oblasti se třemi různými koncentracemi vodíku. Koncentrace v oblasti 1 je 200 digitů, v oblasti 2 je 300 digitů a v oblasti 3 je 100 digitů. První měření provedete v oblasti 1. Hodnota koncentrace činí 200 digitů. Provedeme kalibraci na nulu v oblasti 1. Stávající koncentrace 200 digitů je nyní nastavena jako referenční hodnota. Pokud provedeme druhé měření v oblasti 1, displej zobrazuje relativní hodnotu 000 a absolutní hodnota je 200. Měření provedeme v oblasti 2. Displej zobrazuje relativní hodnotu 100 a absolutní hodnota je 300. Další měření provedeme v oblasti 3. Displej zobrazuje pouze absolutní hodnotu 100, měřená hodnota je 000. Tzn. pokud klesne měřená hodnota pod úroveň referenční hodnoty, je zobrazena pouze aktuální měřená hodnota Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly Historii naměřených hodnot a kalibraci nuly v režimu detekce formovacího plynu lze vymazat. Ani jedna z položek se však nedá vymazat samostatně. Smazat lze vždy pouze obě najednou. Pro odstranění všech předchozích naměřených hodnot a kalibrace nuly stiskněte levý ovládací knoflík. Obě položky jsou nyní smazány z paměti přístroje. Trvalé uložení naměřených hodnot do paměti je popsáno v kapitole 10.

22 10. Uložení a načtení naměřených hodnot Každá naměřená hodnota nebo celá série měření může být trvale uložena do vnitřní paměti LD6000 pro pozdější náhled nebo přenos do PC. Položka Uložit je k dispozici pouze v některém z měřících režimů (poslech, detekce plynu, atd.). Pro uložení naměřených hodnot vyberte pravým ovládacím knoflíkem položku Uložit v nabídce a stiskem téhož knoflíku potvrďte výběr. K výběru lze také použít dotykový displej. Nyní se otevře okno pro uložení dat. Uložení naměřených hodnot Vyberte symbol pro uložení dat (1) a potvrďte stiskem pravého ovládacího knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (1) na dotykovém displeji. Ukládat lze do libovolné pozice v paměti. Vyberte pravým ovládacím knoflíkem pozici od 1 do 20 a potvrďte uložení stiskem symbolu (1). Měření je nyní uloženo v paměti přístroje na zvolené pozici. Pohybovat se mezi jednotlivými pozicemi lze na dotykovém displeji pomocí symbolů (3). Okno pro uložení opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Načtení uložených hodnot

23 Pro načtení uložených dat vyberte požadované měření, poté zvolte symbol (2) pomocí pravého ovládacího knoflíku a výběr potvrďte stiskem téhož knoflíku nebo přímo dotykem displeje. Měření je nyní načteno a zobrazeno. 11. Přenos naměřených dat do PC Veškerá data uložená v paměti LD6000 lze přenést do PC a vyhodnotit, či vytvořit protokol o měření. K propojení LD6000 s PC slouží USB kabel, který je součástí standartní dodávky, software je zdarma ke stažení přímo na stránkách výrobce V hlavní nabídce přístroje zvolte symbol pro přenos dat do PC. Ujistěte se prosím, že je LD6000 připojeno k PC. Vyberte symbol přenos dat (1). Potvrďte výběr a postupujte dle instrukcí na PC.

24 12. Řešení problémů Možné problémy v poslechovém režimu Popis problému Žádný zvuk ve sluchátkách Možná příčina 1. Senzor nebo sluchátka nejsou správně připojeny k vyhodnocovací jednotce. 2. Špatné nastavení filtru Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzorů a sluchátek k jednotce LD6000. Nastavte větší šířku frekvenčního pásma např. 50Hz 2000Hz a vytvořte jasně slyšitelný zvuk. Pokud se na displeji zobrazí hodnoty a zvuk je slyšet ve sluchátkách, je mikrofon i sluchátka v pořádku. Pokračujte v měření s vhodně zvoleným filtrem. 3. Propojovací kabel od senzoru k jednotce je poškozený. Zkontrolujte propojovací kabel mezi senzorem a jednotkou. Zkuste jiný kabel, případně kabel vyměňte. 4. Kabel od sluchátek je poškozený (ukazatel na displeji většinou normálně funguje). Zkontrolujte připojení sluchátek k LD6000. Vyzkoušejte jiná sluchátka. 5. Nastavení paměti Pokud je propojení komponentů v pořádku, jděte do nastavení přístroje, zvolte vymazat paměť a poté smazat parametry. Pokud potíže přetrvávají volejte technickou podporu. Popis problému Displej zůstává vypnutý Možná příčina 1. Baterie jsou vybité 2. Poškozená jednotka Doporučený postup Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Kontaktujte technickou podporu. Displej je příliš tmavý 1. Špatné nastavení jasu displeje 2. Velmi nízký stav baterií V hlavní nabídce vstupte do nastavení přístroje a zvyšte jas displeje. Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Na displeji zůstává pouze logo výrobce 1. Poškozená jednotka Kontaktujte technickou podporu.

25 Možné problémy v režimu detekce formovacího plynu Popis problému Nelze zahájit měření, symbol kříže je neustále na displeji, senzor se nezahřívá. Možná příčina 1. Špatně připojený senzor H 2 2. Poškozený konektor pro připojení senzoru na jednotce nebo na kabelu. Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzoru k jednotce, případně vyzkoušejte jiný senzor H Poškozený kabel senzoru H 2 Žádná nebo mizivá hodnota koncentrace na displeji v místě s vyšší koncetrací H Senzor H 2 byl připojen v místě s vyšší koncentrací H Senzor H 2 je poškozený. Opusťte místo s vyšší koncentrací H 2 a zvolte jiné místo, kde je koncentrace minimální (venku). Vypněte a znovu zapněte jednotku a nechejte zahřát senzor H 2. Kontaktujte technickou podporu. Reakční doba (odezva) přístroje je příliš dlouhá. 1. Senzor nepracuje správně Kontaktujte technickou podporu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Digimar 817 CLM Quick Height

Digimar 817 CLM Quick Height Návod k obsluze Digimar 817 CLM Quick Height Výškoměr 3759020 Verze 1.02-30 cz Mahr GmbH Esslingen D-73702 Esslingen Postfach 10 02 54 Telefon (07 11) 9 31 26 00 Fax (07 11) 9 31 27 25 e-mail: mahr.es@mahr.de

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Návod k použití. Inventure XL Meter. Pro Gamma

Návod k použití. Inventure XL Meter. Pro Gamma e Návod k použití Inventure XL Meter Pro Gamma Poznámky XLMPUSRCZ.docx page 2 Inventure Automotive Electronics R&D, Inc. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ZÁRUKA... 4 3 OBSAH BALENÍ... 4 3.1 DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ...

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Chromis Příručka uživatele

Chromis Příručka uživatele Chromis Příručka uživatele POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ CHROMIS - NAVRŽEN POTÁPĚČSKÝMI INŽENÝRY Vítáme vás do rodiny spokojených uživatelů potápěčských počítačů SCUBAPRO a děkujeme vám za zakoupení počítače Chromis.

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více