Návod k obsluze LD6000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze LD6000"

Transkript

1 Návod k obsluze LD vydání 7/2011

2

3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2. Nápověda 5.3. Nastavení Datum a čas Jazyky Doba vypnutí Podsvícení Frekvenční rozsah Ochrana sluchu Dotykový displej Smazání paměti 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti senzoru Výběr filtru Nastavení hlasitosti 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim F & H režim (frekvence a hlasitost) V režim (režim úrovně hlasitosti) 7.2. Smazání naměřených hodnot 7.3. Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu 8. Dlouhodobé poslechové měření 8.1. Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření 8.2. Průběh měření 9. Detekce formovacího plynu 9.1. Uvedení zařízení do provozu 9.2. Displej 9.3. Běžné měření se zpětnou zvukovou odezvou 9.4. Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu 9.5. Kalibrace nuly 9.6. Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly 10. Uložení a načtení naměřených hodnot 11. Přenos naměřených dat do PC 12. Řešení problémů 13. Výměna baterií, čištění a údržba

4 Toto měřící zařízení bylo navrženo a konstruováno v souladu s nejnovějšími technologickými možnostmi a splňuje požadavky stanovené současnými evropskými směrnicemi. 1. Bezpečnostní pokyny Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohly být způsobeny nesprávným zacházení v rozporu s těmito pokyny. Pokud dojde k porušení některého z pokynů, okamžitě přicházíte o záruku.! Před prvním použitím nejprve čtěte tyto pokyny! V zájmu bezpečnosti a ochrany neupravujte toto zařízení a používejte jen originální příslušenství. Následující pokyny je třeba dodržet než se pustíte do práce: - Neprovádějte jakákoliv měření na součástech pod napětím - Dodržujte prosím měřící rozsah připojených senzorů - Dodržujte provozní a skladovací podmínky - Nevkládejte senzor H2 do vody ani jiné tekutiny, kalu, bláta nebo podobných látek. - Vyvarujte se kontaktu H2 senzoru s jemným práškem nebo prachovitými látkami - Uživatel je výhradně zodpovědný za rozhodnutí, zda je měření správné. Výrobce nemůže zaručit platnost výsledků měření ani přijmout zodpovědnost za případné následky. Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody, které mohly vzniknout v souvislosti s výsledky měření. 2. Způsob použití LD6000 je kombinovaný detektor navržen pro akustické vyhledávání úniků na potrubních systémech, dále pak na vyhledání úniků bez nutnosti zásahu do potrubí pomocí měření koncentrací vodíku. Zařízení může být používáno pouze k těmto účelům a pouze v rámci technických parametrů přístroje.

5 3. Ovládací prvky a konektory 1 - Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT 2 - Levý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (2A). - Otáčením lze nastavovat hlasitost sluchátek v průběhu měření (2B) - Dlouhým stiskem smažete všechny naměřené hodnoty. 3 - Tlačítko spuštění měření/záznamu 4 - Dotykový displej - K ovládání přístroje lze využít barevný dotykový displej s vysokým rozlišením namísto ovládacích knoflíků. 7 - Tlačítko pro ovládání sluchátek 8 - Konektor pro připojení sluchátek 9 - Konektor pro připojení k PC 10 - Šroubovací kryt bateriového pouzdra 11 - Konektor pro připojení H 2 senzoru 12 Konektor pro připojení poslechové tyče nebo půdního mikrofonu (zvonu). 5 - Tlačítko ZRUŠIT 6 - Pravý ovládací knoflík - Slouží jako tlačítko (6A) - Otáčením lze vybírat jednotlivé položky v menu, stiskem potvrdíte výběr.

6 4. Zapnutí a obsluha přístroje Před zapnutím přístroje vložte do bateriové části 4 ks alkalických monočlánků 1,5V velikost C a připojte všechny potřebné komponenty nutné pro měření (sluchátka, půdní zvon nebo dotykovou tyč nebo H2 senzor). Sluchátka: Připojte sluchátka do zdířky 6,3mm (8). Sluchátka dodávaná k LD6000 jsou konstruována tak, aby dobře izolovala okolní hluk a zajistila vynikající zvukovou kvalitu během měření. Poslechová tyč: Poslechová tyč slouží k přímému odposlechu armatur (špingle, hydranty) a potrubí. Připojte konektor poslechové tyče do odpovídající zdířky (12). Druhý konec lze osadit hrotem nebo magnetem pro lepší uchycení na kovové součásti potrubí. Pro přesnou lokalizaci poruchy lze použít trojnožku. Půdní mikrofon (zvon): Půdní mikrofon je odolný proti povětrnostním vlivům a používá se k přesné lokalizaci poruch na pevném a stabilním podloží. Při měření v místech s měkkým nebo sypkým podložím lze snadno připevnit na dno zvonu magnetickou trojnožku. Zvon se připojuje do stejné zdířky jako poslechová tyč (12). H 2 senzor pro detekci vodíku: S LD6000 lze vyhledávat poruchy pomocí formovacího plynu (95% N, 5% H2), kterým se napustí prázdné potrubí. Připojte sondu H2 (ruční nebo zemní) do odpovídající zdířky (11). Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT pro zapnutí přístroje (1), zobrazí se startovací obrazovka a následně hlavní nabídka přístroje. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT po dobu přibližně 3 sekundy, dokud nedojde k vypnutí přístroje. 5. Procházení a struktura menu Jednotlivé položky v nabídce lze vybrat pomocí dotykového displeje nebo pomocí pravého ovládacího knoflíku. Při použití dotykového displeje krátce přitiskněte prst na odpovídající symbol na displeji, tak vyberete a zároveň vstoupíte do nabídky. Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze vybírat jednotlivé položky ve směru i proti směru hodinových ručiček, aktivní položka se zvýrazní žlutou barvou. Vstoupit do nabídky lze stiskem pravého ovládacího knoflíku. Z nabídky lze vystoupit stiskem tlačítka ZRUŠIT

7 5.1. Hlavní nabídka Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí hlavní nabídka: 1 Nápověda 2 Nastavení přístroje 3 Lokalizace úniku poslechovou metodou 4 Dlouhodobé poslechové měření 5 Měření koncentrace vodíku 6 Přenos dat do PC 5.2. Nápověda LD6000 obsahuje vestavěnou nápovědu k jednotlivým položkám menu. Vstoupit do nápovědy lze stiskem pole nápověda v pravé horní liště (dotykem prstu) nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Stejným způsobem lze procházet a vybírat jednotlivé položky nápovědy. Vystoupit z nápovědy zpět na hlavní nabídku lze stiskem symbolu dveří Pro ukončení nápovědy a návrat do hlavního menu lze také využít tlačítko ZRUŠIT 5.3. Nastavení přístroje Stiskem symbolu pro nastavení vstoupíte do nabídky nastavení přístroje, kde lze měnit parametry přístroje.

8 Datum a čas Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole, které se následně zvýrazní červeně. Pro potvrzení výběru knoflík stiskněte. Nyní je pole zvýrazněno žlutou barvou. Pro zrušení výběru stiskněte znovu ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. V aktivním poli lze změnit hodnotu otáčením pravého ovládacího knoflíku, stisknutím knoflíku hodnotu potvrdíte. Pro zadání hodnot pomocí dotykového displeje stiskněte prstem pole, do kterého chcete zadávat a pomocí dotykové klávesnice zadejte hodnotu. Pro potvrzení hodnoty stiskněte OK, pro vymazání DEL. Nabídku opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT nebo stiskem symbolu dveří přímo na displeji. Jazyk LD6000 obsahuje několik světových jazyků, které lze vybírat pravým ovládacím knoflíkem a potvrdit stiskem knoflíku. Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Automatické vypnutí Tato funkce zvyšuje výdrž baterie. Nastavit lze prodlevu od 1 do 60 minut, za kterou se přístroj automaticky vypne při nečinnosti. Postup je stejný jako u nastavení času. Podsvětlení Intenzitu podsvětlení lze nastavit od 0 do 100% dle podmínek. Barevné rozlišení znázorňuje míru spotřeby baterie (zelená nízká spotřeba, dlouhá výdrž baterie, červená nejvyšší spotřeba, nízká výdrž baterií). Otáčením pravého ovládacího knoflíku lze měnit intenzitu podsvětlení. Stiskem knoflíku nebo stiskem symbolu dveří opustíte nabídku. Frekvenční rozsah V každém z poslechových režimů lokalizace lze zvolit filtr dle způsobu poslechu. V této nabídce lze nastavit uživatelský filtr. Nastavte horní a dolní propust a maximální šířku frekvenčního spektra. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Ochrana sluchu LD6000 je vybaven integrovanou ochranou sluchu. Nízká ochrana (stupeň 0) až po maximální ochranu (stupeň 3). Stupeň ochrany sluchu se nastavuje individuálně pro každého uživatele. Změna se provádí podobně jako u nastavení data a času. Dotykový displej V této položce je možné deaktivovat dotykový displej nebo spustit kalibrační funkci. Pro výběr použijte pravý ovládací knoflík, pro potvrzení jej stiskněte. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo stiskněte symbol dveří. Vymazání paměti Vymazat paměť odstraní všechny naměřené a uložené hodnoty Vymazat parametry odstraní uživatelsky nastavené filtry a šířku pásma

9 6. Lokalizace úniku poslechovou metodou Pro výběr režimu lokalizace úniku poslechem zvolte v hlavním menu položku poslechový režim. Implicitně je nastaven chytrý režim. K dispozici jsou další dva režimy: F & H režim (frekvence a hlasitost) a H režim (režim měření intenzity zvuku). Více v kapitole poslechové režimy. Následující parametry se nastavují pro všechny režimy, bez ohledu na právě zvolený režim. 1 Nastavení citlivosti senzoru 2 Volba přednastavených filtrů 3 Nastavení hlasitosti sluchátek 7. Nastavení parametrů v poslechovém režimu Nastavení citlivosti Citlivost senzoru, který je momentálně připojen nastavíte stiskem pole (1) přímo na displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem. Zobrazí se okno pro nastavení citlivosti (viz obrázek).

10 Aktuální nastavení citlivosti je zobrazeno na stupnici od 0 do 100%. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo dotykem lze měnit citlivost. Optimální nastavení je takové, kdy červená barva zabírá polovinu ukazatele (2). Pro potvrzení nastavené citlivosti stiskněte pravý ovládací knoflík, nebo stiskněte žlutě zvýrazněné pole pro nastavení citlivosti přímo na displeji (1), nebo stiskněte tlačítko ZRUŠIT. Stiskem tlačítka ZRUŠIT opustíte okno pro nastavení citlivosti. Upozornění: Pokud změníte citlivost během měření, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány. Výběr filtrů Při lokalizaci úniků si můžete vybrat ze tří přednastavených filtrů. Každý filtr lze dále upravovat během měření. Filtr lze změnit pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo přímým stiskem symbolu filtru (1). Typy filtrů: (2) ARMATURY: filtr vhodný pro přímý poslech šoupátek, špinglí a hydrantů. Přednastavený frekvenční rozsah je Hz s horní propustí 200Hz a dolní propustí 800Hz. (3) PŮDA: Frekvenční rozsah je nastaven Hz s horní propustí 50Hz a dolní propustí 400Hz. Filtr vhodný pro vyhledávání poruch po trase potrubí pomocí půdního zvonu. Tento filtr je nastaven jako výchozí po spuštění přístroje. (4) UŽIVATEL: Hodnoty tohoto filtru nastavuje uživatel v menu frekvenční rozsah v nastavení přístroje. Výchozí hodnoty jsou: frekvenční rozsah Hz s horní propustí 100Hz a dolní propustí 800Hz.- Upozornění: Pokud změníte filtr, všechny předchozí naměřené hodnoty budou automaticky smazány.

11 Nastavení hlasitosti Hlasitost sluchátek lze přizpůsobovat okolním podmínkám. Nastavení hlasitosti sluchátek je nezávislé na nastavení ochrany sluchu. Nastavení hlasitosti před nebo po měření Pro nastavení hlasitosti před nebo po měření vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole (1) a následným stiskem knoflíku potvrďte. Zobrazí se stupnice hlasitosti 0 100%. Nastavení hlasitosti se provádí podobně jako nastavení citlivosti pomocí pravého ovládacího knoflíku nebo pomocí dotykového displeje. Pro ukončení nastavení hlasitosti stiskněte pravý ovládací knoflík nebo tlačítko ZRUŠIT. Nastavení hlasitosti během měření Hlasitost lze upravovat kdykoliv během měření otáčením levého ovládacího knoflíku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

12 7.1. Popis poslechových režimů Chytrý režim Chytrý režim zobrazuje na displeji dvě stupnice zobrazující indikátor hladiny hluku a tzv. chytrý indikátor pro snazší lokalizaci úniku. Chytrý indikátor pracuje na principu výpočtů a analýz frekvencí a úrovně hluku (násobí přírůstky frekvence a intenzity hluku). Vhodný je zejména pro vyhledávání úniků s malou intenzitou hluku v hlučném prostředí. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík. Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Každé měření se skládá ze dvou sloupců.

13 Pravý úzký sloupec (1) zobrazuje amplitudu snímaného zvuku na stupnici od 0 do 100. Šedá hodnota představuje minimální úroveň konstantního šumu, tzn. nejtišší zvuk,který je důležitý při lokalizaci poruch. Tato úroveň je také zobrazena číselně pod sloupcem (2). Kromě toho je ve sloupci zobrazena aktuální úroveň snímaného zvuku (3). Aktuální úroveň zvuku (3) je výborný nástroj pro práci společně s generátorem pulzů PWG. V tomto případě nezáleží na nejtišším zvuku, ale snažíte se zachytit co nejčistší zvuk pulzů z generátoru. Levý široký sloupec představuje tzv. chytrý ukazatel. Čím je uživatel blíže k poruše, tím je hodnota ukazatele vyšší. Ukazatel také barevně zobrazuje frekvenci, která byla použita k analýze a výpočtu. Platí zde pravidlo: čím blíže se únik nachází, tím vyšší je hodnota ukazatele a barva ukazatele je světlejší. Hodnota chytrého ukazatele je také zobrazena číselně pod sloupcem (5). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. Mezi poslechovými režimy se lze libovolně přepínat a měnit je v průběhu měření, aniž by došlo ke ztrátě předchozích naměřených hodnot. F & H režim (frekvence a hlasitost) V tomto režimu je na displeji zobrazena minimální úroveň konstantního zvuku (velikost sloupce) a frekvence s největší amplitudou (barva sloupce). Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

14 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Měření se ukládají postupně za sebe až po pozici 10. Pokud dojde k zaplnění všech pozic, začnou se přepisovat nejstarší hodnoty těmi nejnovějšími. Výsledek měření je zobrazen sloupcovým grafem. Velikost sloupce zobrazuje úroveň zvuku na stupnici od 0 do 100. Barva sloupce představuje frekvenci s největší amplitudou zvuku. Čím vyšší je frekvence, tím světlejší je barva grafu. Úroveň zvuku (1) a frekvence (2) jsou zároveň zobrazeny číselně pod sloupcovým grafem. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (3). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku. H režim (režim hlasitosti) V tomto režimu je na displeji zobrazena pouze minimální úroveň konstantního zvuku. Symbol (1) znázorňuje aktuálně zvolený režim měření. Pokud chcete změnit režim, vyberte pravým ovládacím knoflíkem symbol režimu (1), poté stiskněte tentýž knoflík a zobrazí se nabídka režimů. Výběr provedete stiskem režimu přímo na displeji nebo otáčením pravého ovládacího knoflíku. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte znovu pravý ovládací knoflík.

15 Postup měření Pro zahájení měření stiskněte tlačítko nebo tlačítko umístěné přímo na půdním zvonu. Po dobu měření držte tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka ukončíte měření a dojde k uložení naměřených hodnot. Displej zobrazuje 10 posledních naměřených hodnot. Sloupcový graf zobrazuje amplitudu nejnižšího konstantního zvuku na stupnici od 0 do 100. Aktuální měřená úroveň zvuku je zobrazena ukazatelem (1). Symbol kapky se zobrazuje v místě s největším minimálním konstantním zvukem v sérii měření. Toto místo je nejpravděpodobnějším místem úniku Smazání naměřených hodnot LD6000 zobrazuje na displeji až 10 posledních měřených hodnot. Tyto hodnoty zůstávají v paměti dokonce i po vypnutí přístroje nesmí však dojít ke změně filtru nebo citlivosti. V kapitole XX najdete postup, jak se dají hodnoty uložit trvale. Pro vymazání všech naměřených hodnot stiskněte levý ovládací knoflík po dobu 3 sekundy Manuální nastavení filtru a spuštění poslechu Přednastavené filtry lze upravovat ve všech třech poslechových režimech.

16 Pravým ovládacím knoflíkem vyberte pole s frekvenční analýzou (1), stiskem knoflíku vstoupíte do režimu úprav. V okně jsou hodnoty horní a dolní propusti, šířky pásma a symbol pro spuštění poslechu. Frekvenční spektrum je rozlišeno barevnou škálou. Tmavé barvy představují nízké frekvence, světlé barvy značí vysoké frekvence. Pro nastavení horní propusti (2A) vyberte pravým ovládacím knoflíkem pole horní propust (2A) a stiskněte tentýž knoflík zvýrazní se červeně, ve frekvenčním spektru (2B) červený pruh. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nastavte horní propust. Podobně postupujte v případě dolní propusti (3A, 3B). Při práci v terénu je ideální nastavit dolní propust tak, aby byly všechny vysoké frekvence zahrnuty uvnitř pole výběru. Špatné nastavení filtru Správné nastavení filtru Horní propust nastavte na pravý okraj frekvenční křivky s největší odezvou. Pro opuštění okna stiskněte tlačítko zrušit. Spuštění poslechu během nastavování filtru LD6000 je vybaven funkcí, která umožňuje zapnout odposlech během nastavování filtru. Odposlech lze zapnout/vypnout stiskem tlačítka Aktuální stav poslechu je zobrazen symbolem v okně nastavení filtru (4). Pokud je funkce zapnuta, zvuk z mikrofonu se přenáší přímo do sluchátek a filtr lze nastavit podle poslechu.

17 8. Dlouhodobé poslechové měření Pro vyloučení náhodných zvuků z okolí a upřesnění lokalizace poruchy je vhodné použít dlouhodobé poslechové měření. Režim dlouhodobého poslechového měření lze spustit stiskem symbolu v hlavní nabídce přístroje Nastavení parametrů pro dlouhodobé poslechové měření V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: - Nastavení citlivosti senzoru (1) - Výběr filtru (2) - Přizpůsobení filtru (3) - Nastavení hlasitosti (4) - Nastavení doby měření (5) - Spuštění měření (kapitola 8.2.) - Smazání displeje (kapitola 8.2.) - Zastavit / pokračovat v měření (kapitola 8.2.) Nastavení citlivosti senzoru (1) nastavení je totožné s nastavením v kapitole 7. Výběr filtru (2) viz kapitola 7 Přizpůsobení filtru (3) viz kapitola 7.3. Manuální nastavení filtru Nastavení hlasitosti (4) viz kapitola 7 Nastavení doby měření (5) Dobu měření lze vybrat ze čtyř přednastavených intervalů 5, 15, 30 a 60 minut. Pro výběr intervalu zvolte ikonu hodin (5) a potvrďte. Otevře se okno pro výběr časových intervalů, kde si můžete pomocí pravého ovládacího knoflíku zvolit požadovaný interval a stiskem knoflíku výběr potvrdit. Časová osa (6) nyní zobrazuje zvolený interval.

18 8.2. Průběh měření Dlouhodobé měření zahájíte stiskem tlačítka pro spuštění měření/záznamu nebo symbolu záznamu (1). Měření automaticky skončí po dosažení zvoleného časového intervalu. Měření lze kdykoliv přerušit stiskem symbolu pauzy (2), symbolu záznamu (1) nebo tlačítka pro spuštění měření/záznam. Opětovným stiskem měření spustíte. Pokud chcete vymazat naměřené hodnoty, stiskněte levý ovládací knoflík po dobu cca 3s, nebo stiskněte symbol pro vymazání (3). 9. Detekce formovacího plynu LD6000 se výborně hodí pro lokalizaci poruch na potrubí pomocí tzv. formovacího plynu 95/5 (95% dusík, 5% vodík). Režim zvolíte v hlavní nabídce stiskem symbolu pro režim detekce formovacího plynu Uvedení zařízení do provozu

19 Po připojení H2 senzoru a spuštění režimu detekce formovacího plynu zahájí přístroj automatické zahřívání na provozní teplotu. Proces zahřívání trvá přibližně 3 minuty a jeho průběh je zobrazen ukazatelem (1). Během procesu zahřívání probíhá také kalibrace senzoru. Kalibrace je proces nastavení základní úrovně koncentrace, aby bylo možné určit rozdílné koncentrace během měření. Během kalibrace je vhodné mít přístroj v prostředí s nulovou koncentrací vodíku (< 1 ppm H2). Jakmile proces zahřívání skončí, zmizí ukazatel průběhu (1) a přístroj je připraven k měření Displej V okně režimu lze nastavit následující parametry a provést tyto úkony: (1) - Sloupcový graf zobrazuje aktuální měřenou hodnotu, která je zobrazena číselně pod grafem. (2) Hodnota nastaveného alarmu (3) Aktuální měřená hodnota (4) Sloupové grafy zobrazují historii posledních pěti naměřených hodnot. (5) Číselná hodnota grafů (4) (6) START/STOP symbol pro zahájení / zastavení měření (7) Symbol pro kalibraci na nulovou hodnotu. (8) Zapnutí / Vypnutí zvukové signalizace (9) Nastavení hodnoty pro spuštění alarmu (10) Signalizace měřícího procesu 9.3. Běžné měření se zvukovou odezvou Informace o zobrazených hodnotách: LD6000 H2 senzor je schopen měřit koncentrace vodíku od 10 do ppm. LD6000 zobrazuje na displeji číselně koncentraci v rozsahu 0 až 1000 digitů (jednotek). Závislost číselné hodnoty na displeji a skutečné koncentrace H2 není lineární, ale logaritmická. Proto číselná hodnota na displeji nekoresponduje s reálnou hodnotou koncentrace v ppm.

20 Zahájení měření: Stiskněte START/STOP symbol (1) na dotykovém displeji nebo tlačítko nedojde k opětovnému stisku., měření bude spuštěno dokud Pulzující symbol (2) indikuje právě probíhající měření. Aktuální měřená hodnota je zobrazena jako číslice (3), nebo jako sloupcový graf s číselnou hodnotou zároveň (4). Číselná hodnota vzrůstá, pokud se přibližujete k místu s vysokou koncentrací vodíku. Hodnota naopak klesá, pokud se od místa s vysokou koncentrací vzdalujete. Zapnutí zvukové odezvy: Jelikož je náročné neustále sledovat hodnotu koncentrace na displeji, je LD6000 vybaven zvukovou odezvou, která pomáhá při určování místa úniku. Ve výchozím stavu je tato funkce vypnutá. Ke spuštění zvukové odezvy slouží symbol (5). Vyberte symbol (5) pomocí pravého ovládacího knoflíku a potvrďte stiskem knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (5) na dotykovém displeji. Pokud je zvuková odezva aktivní, tón odezvy je tím vyšší, čím větší je měřená hodnota koncentrace vodíku Nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu Pro snadnější sledování koncentrací je LD6000 vybaven funkcí alarmu. Prahovou hodnotu pro spuštění alarmu lze nastavit individuálně, výchozí hodnota pro spuštění alarmu je 500 digitů. Pokud koncentrace dosáhne prahové hodnoty, spustí se tón alarmu, který je odlišný od standartní zvukové odezvy.

21 Prahová hodnota alarmu se nastavuje po stisku symbolu (1) přímo na dotykovém displeji, nebo výběrem pomocí pravého ovládacího knoflíku a následným stiskem knoflíku. Po stisku se zobrazí okno se stupnicí od 0 do 1000 digitů. Otáčením pravého ovládacího knoflíku nebo přímým dotykem displeje nastavíte požadovanou hodnotu alarmu, stiskem knoflíku volbu potvrdíte. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko ZRUŠIT 9.5. Kalibrace nuly Pro místa s vyššími koncentracemi vodíku je tato funkce nápomocná. PRINCIP: Například máte tři sousedící oblasti se třemi různými koncentracemi vodíku. Koncentrace v oblasti 1 je 200 digitů, v oblasti 2 je 300 digitů a v oblasti 3 je 100 digitů. První měření provedete v oblasti 1. Hodnota koncentrace činí 200 digitů. Provedeme kalibraci na nulu v oblasti 1. Stávající koncentrace 200 digitů je nyní nastavena jako referenční hodnota. Pokud provedeme druhé měření v oblasti 1, displej zobrazuje relativní hodnotu 000 a absolutní hodnota je 200. Měření provedeme v oblasti 2. Displej zobrazuje relativní hodnotu 100 a absolutní hodnota je 300. Další měření provedeme v oblasti 3. Displej zobrazuje pouze absolutní hodnotu 100, měřená hodnota je 000. Tzn. pokud klesne měřená hodnota pod úroveň referenční hodnoty, je zobrazena pouze aktuální měřená hodnota Smazání naměřených hodnot / Smazání kalibrace nuly Historii naměřených hodnot a kalibraci nuly v režimu detekce formovacího plynu lze vymazat. Ani jedna z položek se však nedá vymazat samostatně. Smazat lze vždy pouze obě najednou. Pro odstranění všech předchozích naměřených hodnot a kalibrace nuly stiskněte levý ovládací knoflík. Obě položky jsou nyní smazány z paměti přístroje. Trvalé uložení naměřených hodnot do paměti je popsáno v kapitole 10.

22 10. Uložení a načtení naměřených hodnot Každá naměřená hodnota nebo celá série měření může být trvale uložena do vnitřní paměti LD6000 pro pozdější náhled nebo přenos do PC. Položka Uložit je k dispozici pouze v některém z měřících režimů (poslech, detekce plynu, atd.). Pro uložení naměřených hodnot vyberte pravým ovládacím knoflíkem položku Uložit v nabídce a stiskem téhož knoflíku potvrďte výběr. K výběru lze také použít dotykový displej. Nyní se otevře okno pro uložení dat. Uložení naměřených hodnot Vyberte symbol pro uložení dat (1) a potvrďte stiskem pravého ovládacího knoflíku nebo přímo stiskněte symbol (1) na dotykovém displeji. Ukládat lze do libovolné pozice v paměti. Vyberte pravým ovládacím knoflíkem pozici od 1 do 20 a potvrďte uložení stiskem symbolu (1). Měření je nyní uloženo v paměti přístroje na zvolené pozici. Pohybovat se mezi jednotlivými pozicemi lze na dotykovém displeji pomocí symbolů (3). Okno pro uložení opustíte stiskem tlačítka ZRUŠIT. Načtení uložených hodnot

23 Pro načtení uložených dat vyberte požadované měření, poté zvolte symbol (2) pomocí pravého ovládacího knoflíku a výběr potvrďte stiskem téhož knoflíku nebo přímo dotykem displeje. Měření je nyní načteno a zobrazeno. 11. Přenos naměřených dat do PC Veškerá data uložená v paměti LD6000 lze přenést do PC a vyhodnotit, či vytvořit protokol o měření. K propojení LD6000 s PC slouží USB kabel, který je součástí standartní dodávky, software je zdarma ke stažení přímo na stránkách výrobce V hlavní nabídce přístroje zvolte symbol pro přenos dat do PC. Ujistěte se prosím, že je LD6000 připojeno k PC. Vyberte symbol přenos dat (1). Potvrďte výběr a postupujte dle instrukcí na PC.

24 12. Řešení problémů Možné problémy v poslechovém režimu Popis problému Žádný zvuk ve sluchátkách Možná příčina 1. Senzor nebo sluchátka nejsou správně připojeny k vyhodnocovací jednotce. 2. Špatné nastavení filtru Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzorů a sluchátek k jednotce LD6000. Nastavte větší šířku frekvenčního pásma např. 50Hz 2000Hz a vytvořte jasně slyšitelný zvuk. Pokud se na displeji zobrazí hodnoty a zvuk je slyšet ve sluchátkách, je mikrofon i sluchátka v pořádku. Pokračujte v měření s vhodně zvoleným filtrem. 3. Propojovací kabel od senzoru k jednotce je poškozený. Zkontrolujte propojovací kabel mezi senzorem a jednotkou. Zkuste jiný kabel, případně kabel vyměňte. 4. Kabel od sluchátek je poškozený (ukazatel na displeji většinou normálně funguje). Zkontrolujte připojení sluchátek k LD6000. Vyzkoušejte jiná sluchátka. 5. Nastavení paměti Pokud je propojení komponentů v pořádku, jděte do nastavení přístroje, zvolte vymazat paměť a poté smazat parametry. Pokud potíže přetrvávají volejte technickou podporu. Popis problému Displej zůstává vypnutý Možná příčina 1. Baterie jsou vybité 2. Poškozená jednotka Doporučený postup Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Kontaktujte technickou podporu. Displej je příliš tmavý 1. Špatné nastavení jasu displeje 2. Velmi nízký stav baterií V hlavní nabídce vstupte do nastavení přístroje a zvyšte jas displeje. Vyměňte baterie za nové, kvalitní články. Na displeji zůstává pouze logo výrobce 1. Poškozená jednotka Kontaktujte technickou podporu.

25 Možné problémy v režimu detekce formovacího plynu Popis problému Nelze zahájit měření, symbol kříže je neustále na displeji, senzor se nezahřívá. Možná příčina 1. Špatně připojený senzor H 2 2. Poškozený konektor pro připojení senzoru na jednotce nebo na kabelu. Doporučený postup Zkontrolujte připojení senzoru k jednotce, případně vyzkoušejte jiný senzor H Poškozený kabel senzoru H 2 Žádná nebo mizivá hodnota koncentrace na displeji v místě s vyšší koncetrací H Senzor H 2 byl připojen v místě s vyšší koncentrací H Senzor H 2 je poškozený. Opusťte místo s vyšší koncentrací H 2 a zvolte jiné místo, kde je koncentrace minimální (venku). Vypněte a znovu zapněte jednotku a nechejte zahřát senzor H 2. Kontaktujte technickou podporu. Reakční doba (odezva) přístroje je příliš dlouhá. 1. Senzor nepracuje správně Kontaktujte technickou podporu.

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod na obsluhu. Půdní mikrofon RD 545

Návod na obsluhu. Půdní mikrofon RD 545 Návod na obsluhu Půdní mikrofon RD 545 Obsah strana 1. Popis 2 1.1 Všeobecné informace 2 2. Technické detaily 2 2.1 Specifikace 2 2.2 Rozsah vybavení 2 3. Zobrazení 3 3.1 Displej 3 3.2 Centrální jednotka,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více