Android Elizabeth. Verze: 1.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Android Elizabeth. Verze: 1.1"

Transkript

1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým

2 Historie verzí Verze Datum Popis Původní verze pro OS Android 2.1 a vyšší Opraveny drobné chyby - Upraveno posunování mezi výsledky + Zvýraznění sudých a lichých řádků + Možnost Smazat vše v menu uložených startovek a výsledků i

3 Obsah 1 Hlavní menu 3 2 Vytvoření startovky Vytvoření startovky Prohlížení / Editace startovky Změna jména a startovního času závodníka Uložení startovky a ukončení editace Rychlá startovka Hlášení Výběr startovky Zadání mezičasu Vymazání závodníka z výsledků Uzavření kola Záměna závodníků ve výsledcích Nastavení Globální nastavení Globální velikost písma Nastavení hlášení Počet výsledků na obrazovku Natočení obrazovky Zobrazení ztráty Maximální šířka výsledků Velikost písma výsledků Automatické ukládání výsledků Trvalé zapnutí obrazovky ii

4 OBSAH 4.3 Nastavení editace startovky Zobrazení startovního času Automatické ukládání startovky Uložené záznamy Uložené startovky Uložené výsledky iii

5 Úvod Aplikace Android Elizabeth je software pro trenéry a všechny, kdo chtějí měřit průběžné pořadí v závodech, především v závodech s intervalovým startem. Jde o následníka Mobile Elizabeth s dotykovým ovládáním. Mobile Elizabeth je vyvíjena od uvedení prvních Java zařízení v roce 2003, zatímco Android Elizabeth od září Android Elizabeth obsahuje pouze základní funkce, kvůli nedostatku času na vývoj. V dalších verzích očekávám další funkce. Také může obsahovat chyby, kvůli nedostatku času na testování. Pokud najdete chybu, nahlašte ji prosím, bude opravena jak jen to bude možné. K hlavním funkcím patří: Vytvoření startovky, každý závodník má vlastní jméno a startovní čas, měření mezičasů s neomezeným počtem kol a závodníků, uzavření kola, pokud již závod začal, odstranění špatně zadaného závodníka, záměna špatně zadaného závodníka (vymění již zadaného závodníka za jiného, přičemž použije čas průjezdu původního závodníka), různé nastavení zobrazení (natočení obrazovky, počet výsledků na obrazovku, velikost fontů, zobrazení ztráty), uložení startovek a výsledků, automatické ukládání, pokračování hlášení. 1

6 OBSAH Uživatelská příručka obsahuje velké množství obrázků a je členěna do několika kapitol: Hlavní menu Vytvoření startovky Hlášení Nastavení Uložené záznamy Pokud si po pročtení manuálu nebudete jisti, zkuste stránky alesrazym.cz nebo facebook. 2

7 Kapitola 1 Hlavní menu Hlavní menu se zobrazí po spuštění programu a obsahuje náseldující položky: Hlášení s uloženou startovkou Hlášení s rychlou startovkou Vytvořit startovku Nastavení Uložené startovky Uložené výsledky O Elizabeth Konec Obrázek 1.1: Hlavní menu po spuštění programu 3

8 Kapitola 2 Vytvoření startovky Startovku je možné vytvořit přímo v zařízení (telefonu, tabletu). Import z internetu nebo počítače, tak jako u Mobile Elizabeth, zatím není možný. 2.1 Vytvoření startovky V hlavním menu zvolte položku Vytvořit startovku, obr. 2.1a. Objeví se formulář, obr. 2.1b, kde je potřeba vyplnit: Název startovky Startovní číslo, od kterého budeme hlásit (první číslo startovky) Startovní číslo, do kterého budeme hlásit (poslední číslo startovky) Startovní interval (ve vteřinách) Startovní datum a čas Doplňkově je možné vyplnit speciální distanční nebo sprintové 1 parametry: Distanční startovní vlnu - počet závodníků, kteří startují zároveň Sprintovou startovní vlnu - počet závodníků, kteří startují v jedné vlně Sprintovou pauzu mezi vlnami 1 Sprintové parametry využijeme např. v případě, že se v kvalifikaci jedou dva okruhy, na trat je puštěno několik závodníků ve standardních intervalech a pak následuje pauza, aby se závodníci na trati nepotkávali. 4

9 KAPITOLA 2. VYTVOŘENÍ STARTOVKY Všechny údaje je potřeba vyplnit správně, jinak nelze pokračovat. Poté se startovka vytvoří, uloží a zobrazí se Prohlížení / Editace startovky, obr. 2.1f. Uloženou startovku lze editovat také přes Hlavní menu Uložené startovky Editovat. (a) Hlavní menu Vytvořit startovku (b) Formulář pro vytvoření startovky (c) Formulář pro vytvoření startovky - příklad vyplnění (d) Formulář pro vytvoření startovky - příklad vyplnění (e) Formulář pro vytvoření startovky - potvrzení Obrázek 2.1: Vytvoření startovky (f) Vytvořená startovka, připravená pro editaci 5

10 2.2. PROHLÍŽENÍ / EDITACE STARTOVKY 2.2 Prohlížení / Editace startovky V tomto okně je možné upravit jména závodníků a jejich startovní čas Změna jména a startovního času závodníka Klepnutím na příslušného závodníka vyvoláte formulář pro úpravu jeho jména a startovního času, obr (a) Dialog pro úpravu jména a startovního času (b) Příklad vyplnění (c) Startovka s pojmenovaným závodníkem Obrázek 2.2: Změna jména a startovního času závodníka Uložení startovky a ukončení editace Startovní listina se ukládá automaticky při každé změně, pokud ponecháme původní nastavení. Jinak je startovku nutné uložit ručně. Při ukončení editace se aplikace na uložení změn zeptá, viz obr Ukončení je možné pouze přes menu, tlačítko pro návrat je zbaveno svojí funkce, aby se zamezilo nechtěnému ukončení. 6

11 KAPITOLA 2. VYTVOŘENÍ STARTOVKY (a) Startovka s několika pojmenovanými závodníky (b) Menu editace startovky - ukončení (c) Dotaz na uložení změn 2.3 Rychlá startovka Obrázek 2.3: Uložení a ukončení editace startovky Rychlou startovku využijeme tehdy, nemáme-li dostatek času na vytvoření normální startovky. Zvolte Hlavní menu Hlášení s rychlou startovkou. Formulář pro vyplnění údajů je stejný jako pro Vytvoření startovky. Startovka se vytvoří a uloží, oproti běžnému postupu však nepřejde do Prohlížení / Editace startovky, ale rovnou do Hlášení. 7

12 Kapitola 3 Hlášení Hlášení (měření mezičasů) je hlavní funkcí programu Android Elizabeth. Obecný postup pro hlášení je: Vytvoření startovky (startovek) Výběr startovky pro hlášení Hlášení Uložení výsledků Prohlížení výsledků, případně pokračování hlášení, viz Uložené výsledky Předpokládá se, že hlášení bude použito v závodech, kde závodník nedosáhne ztráty větší než jeden den 1. Pokud se tak přesto stane, bude místo ztráty zobrazen symbol TL, značící příliš velkou ztrátu. Pořadí závodníků však bude správné. Vzhledem k tomu, že aplikace v současné době využívá systémový čas, je pro správnou funkci nutné zamezit jeho změnám v průběhu hlášení. Ke změně času může dojít například změnou operátora během roamingu, nebo ruční změnou. V dalších verzích toto bude částečně ošetřeno 2. Hlášení je možné ukončit pouze přes menu, tlačítko pro návrat je zbaveno svojí funkce, aby se zamezilo nechtěnému ukončení. 1 přesněji 23 hodin 59 minut 59 vteřin 2 Změně systémového času nelze programově zabránit. Lze využít jiných možností pro měření času, avšak žádná nebude dokonalá. Současné řešení vychází z Mobile Elizabeth, kde prakticky nebyla jiná možnost. 8

13 KAPITOLA 3. HLÁŠENÍ 3.1 Výběr startovky Zvolte Hlavní menu Hlášení s uloženou startovkou, obr. 3.1a. Zobrazí se seznam startovek uložených v programu. Stisknutím vyberte startovku, obr. 3.1b. Zobrazí se úvodní obrazovka hlášení, obr. 3.1c. Hlášení je možné spustit také s rychlou startovkou přes Hlavní menu Hlášení s rychlou startovkou, nebo pokračováním uloženého hlášení Hlavní menu Uložené výsledky. (a) Hlavní menu Hlášení s uloženou startovkou (b) Výběr startovky Obrázek 3.1: Výběr startovky (c) Hlášení 3.2 Zadání mezičasu Obrazovka Hlášení je rozdělena na dvě části - větší, horní část tvoří výsledky, spodní část tlačítka pro zápis mezičasů 3, obr. 3.1c. Stiskem tlačítek 0 až 9, * a # se v tlačítku» MEZIČAS «zobrazují příslušné znaky. Jakmile zapíšete požadované číslo, stiskněte tlačítko» MEZIČAS «pro potvrzení průjezdu, obr Závodník se okamžitě objeví ve výsledcích a číslo se z tlačítka» MEZIČAS «smaže, obr. 3.3c a obr. 3.3d. Naposledy zadaný závodník je zvýrazněn. Do zápisu čísel lze zapsat více závodníků najednou, jednotlivá čísla oddělte znakem #. Průjezd se potvrzuje pro každé číslo zvlášt, nikoliv pro všechny zadané najednou. Aplikace automaticky zařadí závodníka do nejnižšího kola, kde ještě není zadaný, obr Další kola se vytvářejí automaticky. 3 číslice 0 až 9, znak *, znak #, tlačítko pro smazání zapsaného čísla C a tlačítko pro potvrzení průjezdu» MEZIČAS «. 9

14 3.3. VYMAZÁNÍ ZÁVODNÍKA Z VÝSLEDKŮ 3.3 Vymazání závodníka z výsledků Pokud omylem zadáte číslo a potvrdíte průjezd, obr. 3.5a, závodníka lze z výsledků odstranit. Napište znovu špatně zadané číslo, připište znak *, obr. 3.5b, a stiskněte tlačítko» MEZIČAS «. Závodník se vymaže z výsledků a je možné ho zadat znovu, obr. 3.5c. 3.4 Uzavření kola Nestihnete-li začátek závodu, můžete uzavřít kolo tak, aby se nižší čísla automaticky zařadila do dalšího kola. Vstupte do Menu hlášení a zvolte Uzavřít kolo, obr. 3.6a. V dialogu vyplňte kolo, které chcete uzavřít, a číslo, do kterého chcete dané kolo uzavřít (včetně zadaného čísla), obr. 3.6b a potvrd te Ok, obr. 3.6c. Ukázka použití je na obr Záměna závodníků ve výsledcích Pokud do výsledků zadáte závodníka se špatným startovním číslem, např. místo 6 zapíšete 11, obr. 3.6f, lze to napravit. Vstupte do Menu hlášení a zvolte Záměna čísel, obr. 3.7a. Zadejte špatně zadané a nové (správné) číslo a potvrd te Ok, obr. 3.7b. Výsledky se přepočítají 4, obr. 3.7c. 4 novému číslu se počítá čas, kdy potvrdíte původní (špatné) číslo - nepřijdete o správný výsledek (a) Zapsání čísla 1 (b) Zapsání čísla 1 (c) Potvrzení průjezdu Obrázek 3.2: Hlášení - zadání mezičasu 10

15 KAPITOLA 3. HLÁŠENÍ (a) Zapsání více čísel najednou (2, 3, 4) (b) Zapsání více čísel najednou (2, 3, 4) (c) Potvrzení průjezdu (pro každé číslo zvlášt ) (d) Potvrzení průjezdu (pro každé číslo zvlášt ) (e) Potvrzení průjezdu (pro každé číslo zvlášt ) (f) Potvrzení průjezdu (pro každé číslo zvlášt ) Obrázek 3.3: Hlášení - zadání více mezičasů 11

16 3.5. ZÁMĚNA ZÁVODNÍKŮ VE VÝSLEDCÍCH (a) Opakované zadání závodníka (b) Opakované zadání závodníka (c) Opakované zadání závodníka Obrázek 3.4: Hlášení - zadání závodníka v dalším kole (a) Zadání čísla pro vymazání (b) Potvrzení vymazání (c) Výsledky po vymazání Obrázek 3.5: Hlášení - vymazání omylem zadaného čísla 12

17 KAPITOLA 3. HLÁŠENÍ (a) Menu hlášení Uzavřít kolo (b) Formulář pro uzavření kola, zde do čísla 10 včetně (c) Potvrzení uzavření v hlavičce, zádání čísla 5 (d) Závodník č. 5 zařazen do 2. kola, přestože v 1. kole nebyl zadán (e) Zadání čísla 11 (f) Závodník č. 11 zařazen do 1. kola Obrázek 3.6: Hlášení - uzavření kola do čísla 13

18 3.5. ZÁMĚNA ZÁVODNÍKŮ VE VÝSLEDCÍCH (a) Menu hlášení Záměna čísel (b) Formulář pro záměnu čísel Obrázek 3.7: Hlášení - záměna čísel (c) Přepočítané výsledky 14

19 Kapitola 4 Nastavení Program Android Elizabeth umožňuje nastavit chování a zobrazení 1. Přístup k nastavení je možný z hlavního menu, obr. 4.1a, z hlášení, obr. 4.1b, nebo z prohlížení startovky, obr. 4.1c, a je členěno do třech kategorií: Globální nastavení, Nastavení hlášení, Nastavení editace startovky. Některá nastavení jsou společná pro hlášení a editaci startovky. (a) Z hlavního menu (b) Z hlášení (c) Z prohlížení startovky 1 Některá nastavení jsou limitována přístrojem. Obrázek 4.1: Přístup k nastavení 15

20 4.1. GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ 4.1 Globální nastavení Globální velikost písma Aplikace umožňuje nastavit velikost písma globálně, obr. 4.2, a také zvlášt pro hlášení, viz Velikost písma výsledků. Na výběr je pět přednastavených velikostí. (a) Nastavení (b) Velikost písma - globální nastavení Obrázek 4.2: Globální nastavení (c) Výběr velikosti písma 4.2 Nastavení hlášení Počet výsledků na obrazovku Podle velikosti displeje můžete nastavit libovolný počet kol, zobrazených na obrazovce zároveň, obr. 4.3 a obr Natočení obrazovky Natočení displeje je možné standardně nastavit v menu telefonu. Aby nedocházelo k nechtěnému otočení displeje během hlášení, je toto nastavení ignorováno 2. Změnu provedete v menu aplikace, obr. 4.5 a obr Toto nastavení je společné také pro editaci startovky. 2 pouze v hlášení, nikoliv v celé aplikaci 16

21 KAPITOLA 4. NASTAVENÍ (a) Nastavení počtu výsledků na obrazovku (b) Nastavení 1 kola na obrazovku (c) Zobrazení 1 kola na obrazovku Obrázek 4.3: Nastavení počtu výsledků na obrazovku (a) Zobrazení 1 kola na obrazovku (b) Nastavení 2 kol na obrazovku (c) Zobrazení 2 kol na obrazovku Obrázek 4.4: Různé nastavení počtu výsledků na obrazovku 17

22 4.2. NASTAVENÍ HLÁŠENÍ (a) Nastavení natočení obrazovky (b) Nastavení na výšku (c) Zobrazení výsledků na výšku Obrázek 4.5: Nastavení natočení obrazovky (a) Zobrazení výsledků na šířku (b) Zobrazení výsledků na šířku s nastavením dvou sloupců ztráty Obrázek 4.6: Nastavení natočení obrazovky 18

23 KAPITOLA 4. NASTAVENÍ Zobrazení ztráty Jsou k dispozici tři různé nastavení ztráty, obr. 4.8: Vedoucí má nulu (jeden sloupec), obr. 4.8a, obr. 4.6a, vybraný má nulu (jeden sloupec), obr. 4.8b, vybraný a vedoucí má nulu (dva sloupce), obr. 4.8c, obr. 4.6b. (a) Nastavení (b) Nastavení zobrazení ztráty (c) Možnosti nastavení zobrazení ztráty Obrázek 4.7: Nastavení zobrazení ztráty (a) Vedoucí závodník má nulu (b) Vybraný závodník má nulu (c) Vybraný a vedoucí závodník mají nulu Obrázek 4.8: Různé nastavení zobrazení ztráty 19

24 4.2. NASTAVENÍ HLÁŠENÍ Maximální šířka výsledků Nastavení maximální šířky kola výsledků je navrženo pro zařízení s velkým displejem, jako je například tablet. Pokud bude hlášení jednokolové, nebudou výsledky přehledné. Zde můžete nastavit maximální šířku jednoho kola výsledků na určitý zlomek obrazovky. Zadává se pouze hodnota jmenovatele zlomku. Například zadáním čísla 2 nastavíte maximální šířku jednoho kola na 1/2 obrazovky, číslem 3 nastavíte maximální šířku na 1/3, obr Toto nastavení je nadřazené nastavení Počet výsledků na obrazovku. (a) Další nastavení hlášení Velikost písma výsledků (b) Nastavení maximální šířky výsledků Obrázek 4.9: Nastavení maximální šířky výsledků (c) Nastavení maximální šířky výsledků Zde je možné nastavit jinou velikost písma pro hlášení, než je použita ve zbytku aplikace pomocí Globální velikost písma, obr a obr Automatické ukládání výsledků Výsledky je doporučeno ukládat automaticky, pokud se však aplikace bude zdát pomalá, je možné automatické ukládání vypnout Trvalé zapnutí obrazovky Je možné nastavit, zda obrazovka bude trvale zapnutá, nebo bude povolen spořič. 20

25 KAPITOLA 4. NASTAVENÍ (a) Nastavení maximální šířky výsledků na 1 (nastavení 1/1 nebo také 1/2, pokud je nastaven Počet výsledků na obrazovku na hodnotu vyšší než 1) (b) Nastavení maximální šířky výsledků na 3, tzn. že jedno kolo bude mít velikost maximálně 1/3 displeje Obrázek 4.10: Nastavení maximální šířky výsledků (a) Nastavení největších písmen (b) Nastavení největších písmen Obrázek 4.11: Nastavení velikosti písma výsledků (a) Nastavení nejmenších písmen (b) Nastavení nejmenších písmen Obrázek 4.12: Nastavení velikosti písma výsledků 21

26 4.3. NASTAVENÍ EDITACE STARTOVKY 4.3 Nastavení editace startovky Některá nastavení jsou pro hlášení a editaci startovky společná, viz Nastavení hlášení Zobrazení startovního času Startovní čas jednotlivých závodníků je možné zobrazit bud absolutně ve tvaru hh:mm:ss, obr. 4.14a, nebo relativně 3 ve tvaru [hh:m]m:ss, obr. 4.14b. (a) Nastavení (b) Nastavení zobrazení startovního času (c) Možnosti nastavení zobrazení startovního času Obrázek 4.13: Nastavení zobrazení startovního času Automatické ukládání startovky Změny startovní listiny je možné ukládat automaticky, nebo ručně. 3 relativně vzhledem ke startovnímu času celé startovky 22

27 KAPITOLA 4. NASTAVENÍ (a) Absolutní startovní čas ve tvaru hh:mm:ss (b) Relativní startovní čas ve tvaru [hh:m]m:ss Obrázek 4.14: Zobrazení startovního času 23

28 Kapitola 5 Uložené záznamy 5.1 Uložené startovky V hlavním menu zvolte Uložené startovky a zobrazí se seznam všech uložených startovek, obr Uložené startovky je možné upravovat pomocí Prohlížení / Editace startovky. V aplikaci můžete mít záznamy uloženy libovolně dlouho. Nepotřebné startovky je možné smazat jednotlivě pomocí kontextového menu, obr. 5.1c, nebo hromadně pomocí standardního menu, obr. 5.2c. (a) Hlavní menu Uložené startovky (b) Seznam uložených startovek Obrázek 5.1: Uložené startovky (c) Kontextové menu po dlouhém stisku startovky (podobně pro uložené výsledky) 24

29 KAPITOLA 5. ULOŽENÉ ZÁZNAMY 5.2 Uložené výsledky V hlavním menu zvolte Uložené výsledky a zobrazí se seznam všech uložených výsledků, obr Uložené výsledky je možné prohlížet nebo pokračovat v hlášení. V aplikaci můžete mít záznamy uloženy libovolně dlouho. Nepotřebné výsledky je možné smazat jednotlivě pomocí kontextového menu, obr. 5.1c, nebo hromadně pomocí standardního menu, obr. 5.2c. (a) Hlavní menu Uložené výsledky (b) Seznam uložených výsledků Obrázek 5.2: Uložené výsledky (c) Menu uložených výsledků (stejně pro uložené startovky) Poznámka: Může se stát, že si aplikace výsledky automaticky uloží, přestože to není nastaveno. Stane se tak například při změně nastavení Natočení obrazovky, kdy se hlášení musí restartovat. 25

30 Seznam obrázků 1.1 Hlavní menu po spuštění programu Vytvoření startovky Změna jména a startovního času závodníka Uložení a ukončení editace startovky Výběr startovky Hlášení - zadání mezičasu Hlášení - zadání více mezičasů Hlášení - zadání závodníka v dalším kole Hlášení - vymazání omylem zadaného čísla Hlášení - uzavření kola do čísla Hlášení - záměna čísel Přístup k nastavení Globální nastavení Nastavení počtu výsledků na obrazovku Různé nastavení počtu výsledků na obrazovku Nastavení natočení obrazovky Nastavení natočení obrazovky Nastavení zobrazení ztráty Různé nastavení zobrazení ztráty Nastavení maximální šířky výsledků Nastavení maximální šířky výsledků Nastavení velikosti písma výsledků Nastavení velikosti písma výsledků Nastavení zobrazení startovního času

31 SEZNAM OBRÁZKŮ 4.14 Zobrazení startovního času Uložené startovky Uložené výsledky

Android Elizabeth Program pro meˇrˇenı mezicˇasu na zarˇı zenı ch s OS Android Verze: 1.2 Naposledy upraveno: 3. listopadu 2013 Alesˇ Razy m

Android Elizabeth Program pro meˇrˇenı mezicˇasu na zarˇı zenı ch s OS Android Verze: 1.2 Naposledy upraveno: 3. listopadu 2013 Alesˇ Razy m Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.2 Naposledy upraveno: 3. listopadu 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Mobile Elizabeth 2009. Program pro mobilní telefon na zpracování mezičasů lyžařských

Mobile Elizabeth 2009. Program pro mobilní telefon na zpracování mezičasů lyžařských Mobile Elizabeth 2009 Program pro mobilní telefon na zpracování mezičasů lyžařských závodů Chotíkov, Bruksvallarna, Beitostølen, Kuusamo Naposledy upraveno: 18. prosince 2009 Aleš Razým Abstrakt Závody

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Návod k softwaru ELECTREASURE. Software Electreasure pro měření plochy ran

Návod k softwaru ELECTREASURE. Software Electreasure pro měření plochy ran Návod k softwaru ELECTREASURE Software Electreasure pro měření plochy ran Obsah 1. Výběr pacienta 1.1 Vytvoření nového pacienta 1.2 Výběr již zadaného pacienta 1.3 Vyhledání pacienta 1.4 Ukončení programu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií Softwarový nástroj pro tvorbu a správu genealogických dat Manuál pro uživatele Bc. František Hlaváček Součást

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21. května 2015 Raytracer Raytracer Úvod Obecný úvod Plošný zdroj světla Nastavení materiálů Nastavení světel Editace světla Raytracer Správa perspektivních obrázků

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Projekt ČNHP. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy. univerzity.

Projekt ČNHP. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy. univerzity. Projekt ČNHP Příručka pro pacienty Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

W e l d Ma n a g e r

W e l d Ma n a g e r WeldManager Manuál 1. Úvod Vážený zákazníku, program Win-STH je určen ke komunikaci se zařízením s hydraulickým pohonem řady STH vyráběné firmou DYTRON. program umožňuje: - evidovat a tisknout protokoly

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Manuál k vyplňování projektů k dotačnímu řízení na sociální služby a služby blízké službám sociálním

Manuál k vyplňování projektů k dotačnímu řízení na sociální služby a služby blízké službám sociálním Manuál k vyplňování projektů k dotačnímu řízení na sociální služby a služby blízké službám sociálním Zde je zveřejněný inzerát a tento manuál Zde se přihlásíte do dotačního řízení Zadáte své uživatelské

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Konzervace, restaurování 2

Konzervace, restaurování 2 Příručka uživatele systému Museion Konzervace, restaurování 2 úvod, evidence požadavků na zásahy Autorská práva Copyright 2012-2014 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13.

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13. Obsah Moje menu 4 Ovladač 6 Ovládání sledovaného pořadu 8 Zpětné zhlédnutí 10 Nahrávání 12 Můj seznam kanálů 13 Multidimenze 14 Výběr ze zápasů 15 O 2 Videotéka 16 Aplikace 17 4 zařízení 18 MOJE MENU Ovládání

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Mobilní číšník a hlavní pokladna spolu komunikují prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Součástí tohoto návodu je tedy také nastavení, které je nutné provést

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 34 Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Práce s agendou Docházka

Práce s agendou Docházka Obsah Základní informace... 4... 5 Období... 5 Délka období... 6... 6... 7 Hromadný výkaz... 10 Funkce hromadného výkazu... 10... 11 áznamu... 13... 16 Export... 18 Zobrazení... 19 Osobní výkaz... 21 Období...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více