Dvacet let s Kunovským létem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvacet let s Kunovským létem"

Transkript

1 ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu krásného, srdečného a bezprostředního setkávání dětí, které baví lidová hudba, tanec a zpěv. Setkávání plné hravosti, veselí a dětské bezstarostnosti. Setkávání vedoucích souborů, kteří s láskou předávají svým svěřencům všechny své zkušenosti, dovednosti a znalosti z oblasti lidové kultury svého kraje či země a tím učí děti nejen k lásce k folklóru, ale i ke svému kraji a vlasti. Dnes, po dvaceti letech, je to také setkávání generací. A to nejenom fyzickou přítomností dětí, dětí pořadatelů i účastníků prvních ročníků. Hlavně však tím, že diváci prostřednictvím dětí mohou slyšet písně, které kdysi sami zpívali a které zpívaly i generace před nimi, vidět taneční kroky, kterými lidé po generace vyjadřovaly radost ze života. Letošní ročník Kunovského léta měl tentokrát ještě další rozměr. Město Kunovice pozvalo na festival děti z městečka West v USA, kde po výbuchu v nedaleké továrně přišlo o život 14 lidí, 200 dalších bylo zraněno a městečko s obyvateli se proměnilo v krajinu trosek. Většina obyvatel Westu jsou potomky českých a moravských přistěhovalců, ctí také odkaz svých předků, i když daleko za hranicemi své původní vlasti. Pro děti, které si často nesou psychické následky takového zážitku po celý život, je v takových situacích nejlepší, aby odjely ze stresujícího prostředí a zažily jiné, nové, příjemné prožitky. A ty jim festival Kunovské léto nabídl v míře více než hojné. Užívali si festivalovou atmosféru, obdivovali krásu krojů i vystoupení jednotlivých souborů. Vyzkoušeli si kroje, na závěrečném koncertu pozdravili festival improvizovaným vystoupením a domů za oceán si odváželi kromě spousty zážitků také dva kroje, které budou součástí sbírek v muzeu městečka West. Odjížděli s vědomím, že v zemi svých předků našli nové přátele. Přeji Kunovskému létu do dalších let neutuchající zájem diváků i účastníků, obětavé organizátory, štědré mecenáše a jeho hostům příjemný pobyt nejen v našem městě, ale i na Slovácku, ve Zlínském kraji i v naší republice. Mgr. Ivana Majíčková Fotoreportáž z festivalu najdete na str NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Energetická aukce Efektivní rodičovství str. 4 str. 5 Návštěva krajanů z Westu Hody budú str. 6-8 str. 9 Banderium se nekonalo str Starostka přijala žáky O starých byciklech Společenská kronika XX. Kunovské léto Sportovní aktuality str str str. 16 str str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 30. srpna 2013, uzávěrka redakčních příspěvků 12. srpna Vybráno z usnesení 9. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a sdružením společností CGM Morava FA- INSTAV, U Habrovky 247/11, Praha 4 Krč, IČ: , oprávněný zmocněnec CGM Morava s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 Krč, IČ: , účastník sdružení FAINSTAV, s.r.o., Nivky 977, Ostrožská Nová Ves, PSČ IČ: , na realizaci stavby Zateplení objektu MŠ Mládežnická v Kunovicích u Uh. Hradiště, akce je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a povodněmi postiženou obcí Kly na odstranění povodňových následků ve výši Kč Dodatek č. 5 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, zastoupené ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a rozvoje, řešící změnovým řízením akce Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr změnu v článku XI. Harmonogram v Obecné části (Hlava I.) Podmínek poskytnutí dotace a článek XII. Závazné ukazatele v Obecné části (Hlava I.) Podmínek poskytnutí dotace Vybráno z usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 25. dubna 2013 kulturní akce na 2. pololetí 2013 a jejich zajištění s rozšířením o 115. výročí Sokola (srpen) a Společenský večer absolventů ZUŠ (listopad) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2505/8, p. č. 2449/1 a p. č. 2440/9 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 225/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 240 a p. č. 253/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 713/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, spočívající v umístění přípojky NN pro paní Vlastu Motlíkovou Smlouvu o zřízení věcných břemen na pozemcích p. č. 2505/8 a 2449/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Telefónicou Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení Plánovací smlouvu č. 8/XVIZM/2013 mezi městem Kunovice a. Ing. Martinem Čudou a Věrou Čudovou, bytem Hradčovice, PSČ , řešící výstavbu potřebné veřejné infrastruktury (vodovod a kanalizace) v ul. V Hrabůvkách rozpočtové opatření č. 2/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,67 tis. Kč, výdaje ,78 tis. Kč, financování 8 294,91 tis. Kč. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č (pro p. Schönbauma) v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene na pozemku p. č. 1014/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště (pro pana Štěpaníka) mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s,. zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému strana 2 8/2013

3 břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s.r.o., F. A., Gerstnera 2151/6, České Budějovice na pozemcích p. č. 3849/130 a 3849/ 131 spočívající v umístění přípojky NN (pro DVS line) převod pozemků p. č. 3405/58, p. č. 3406/39 a p. č. 3407/ 30 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví Jana Hanáčka, Uh. Hradiště, do vlastnictví města Kunovice darem a za dar děkuje Plánovací smlouvu č. 9/XVIZM/2013 mezi městem Kunovice a společností Agrokomplex Kunovice a.s., V Úzkých 1487, Kunovice, IČ: , zastoupené Ing. Karlem Gbelcem, předsedou představenstva, řešící podíl na úhradě nákladů spojených s úpravou napojení místní komunikace ul. V Úzkých na silnici II/498 ul. Osvobození v rámci plánované výstavby Bioplynové stanice Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2013 a realizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec - Kunovice k 3. červnu 2013 zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od VII. zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2012 Radniční okénko Oslavili jsme 1150 let od příchodu věrozvěstů SCHŮZE RADY MĚSTA 22. srpna září 2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 5. září2013 KUNOVJAN RUŠÍ: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 ze dne O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunovice VYDÁVÁ: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 ze den O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunovice, kterou se mění systém nakládání s komunálním odpadem UDĚLUJE: Cenu města Kunovice 2013 PhDr. Romaně Habartové za dlouholetou práci ředitelky Mezinárodního dětského folklórního festivalu Kunovské léto a za ochranu a udržování lidové kultury ve městě Kunovice SOUHLASÍ: se zápisem Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance verbuňk zapsaného na Reprezentativní seznam ICH jako nástrojem motivujícím nastupující generaci pro jeho zachování a popularizaci v místních komunitách mezi Vybrané programy, projekty a činnosti, které nejlépe odrážejí zásady a cíle Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO Celoroční oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyvrcholily 5. července na Velehradě. V době velkomoravské na území dnešních Kunovic leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše v prostoru nynějšího Starého Města. Špitálky s pozůstatky velkomoravského kostela, kde, jak se někteří vědci domnívají, byl pochován Metoděj, patřily až do roku 1680 Kunovicím. Kdo ví, jak naši prapředci vítali tenkrát soluňké bratry, kteří na Moravu přinášeli písmo a s ním i vzdělanost? Možná, je do sídla Svatoplukova doprovázelo banderium. Kdo ví? Bylo tedy na místě, že právě Kunovjané se snažili, aby oslavy příchodu věrozvěstů byly obohaceny o tradiční banderium, které odjakživa doprovázelo církevní i světské hodnostáře, kteří přijeli na Moravu. Občanské sdružení Přátelé verbuňku, připravovalo banderium celý rok. Z důvodů obavy starosty Velehradu o bezpečnost poutníků nebyl povolen vjezd deseti jezdcům v krojích na ozdobených koních doprovázejících kočár na Velehrad. Je to škoda. Taková nádhera by jistě byla ozdobou celých oslav. Podařilo se, aby alespoň král jízdy králů 2012 Jakub Machálek v doprovodu Petra Pěchy a Jiřího Straky nesl obětní dar, korunku krále jízdy králů. Koruna jako symbol moci vládců, moudrosti, spravedlnosti a šlechetnosti. Symbol, který se pokorně sklání před Bohem a prosí, za všechny, kteří nám vládnou a mají zodpovědnost za naši společnost, ať se nechají vést jeho slovem a inspirovat křesťanskou tradicí, aby nám byli vzorem moudrosti, spravedlnosti a poctivosti, a všechny občany aby vedli k svědomitosti. Aby ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost. Jak symbolické právě v této naší době! Ozdobou celé mše byly i čtyři páry mladých lidí v našich slavnostních krojích symbolizujících spojení víry s tradicí a kulturou našeho lidu. Po staletí chodívali Kunovjané na púť na Velehrad a zpívávali ve známém chorálu Dědictví otců, zachovej nám, Pane!. Ve stejném chorálu najdeme také slova: Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji. Ano, 1150 let na tomto území probíhá boj mezi západem a východem. Boj o moc, o vliv. A pokud sledujeme současné politické dění, probíhá tento boj i nyní. Jak řekl ve svém proslovu na Velehradě prezident Miloš Zeman: Nepřichází s mečem, ale se slovem. A dnes i ekonomickým tlakem. Jsme starobylý národ, buďme na to hrdí, ctěme tradice, nenechávejme se zotročovat, ale využijeme svého postavení pro blaho naší země a jejího lidu. Mgr. Ivana Majíčková 8/2013 strana 3

4 Vybráno z usnesení 41. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Servisní smlouvu programového vybavení FISO uzavíranou mezi městem Kunovice a firmou AQE advisors, a. s., tř. Kpt. Jaroše 31/1944, Brno Smlouvu o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb mezi městem Kunovice a Ordinací Heliovi, s. r. o., Tupesy 234, k zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance města Kunovice Smlouvu o prezentaci města Kunovice v rámci městského informačního a orientačního systému uzavíranou mezi městem Kunovice a firmou DARUMA, s. r. o., Zelinářská 10, Plzeň rekonstrukci sociálního zařízení v objektu na nám. Svobody 359 v Kunovicích v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu Snížení nákladů na nákup energií občany města Kunovice realizovaných společností ecentre, a. s. konání veřejné sbírky v celé České republice - humanitární sbírky v zájmu záchrany života dítěte, Vanessy Sečkárové, nar , která trpí svalovou atrofií, na podporu léčebného programu, pod názvem Sbírka pro Vanessku. Sbírka proběhne formou: shromažďováním finančních prostředků na zvláštní účet města a pokladničkami poskytnutí daru ve výši Kč na zřízení nového babyboxu v Uherském Hradišti Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Občanským sdružením Babybox pro odložené děti STATIM, Praha 10, Hájek 88, PSČ Společně ušetřeme na energiích Město Kunovice připravuje elektronickou aukci energií pro domácnosti Obyvatelé Kunovic budou mít možnost zapojit se do e-aukce pro domácnosti. Město chce tímto způsobem pomoci občanům snížit jejich náklady na energie. Po vzoru některých měst, kde lidé díky aukci energií ušetřili i několik tisíc korun ročně, se nyní spojují domácnosti v městech a obcích po celé republice, aby také dosáhly na nižší ceny elektřiny a zemního plynu. Pro občany se jedná o bezplatnou službu. Do e-aukce se může zapojit kdokoliv. Stačí některé pondělí či středu v době od 9. do 23. září od do17.00 hodin donést na kontaktní místo na městském úřadě kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem energií a kopii posledního ročního vyúčtování. Na kontaktním místě zájemce podepíše smlouvu se společností ecentre, a.s., která e-aukci zajišťuje. Pokud by se v e-aukci nepodařilo získat nižší ceny, než dosud platné, občané své stávající smlouvy rušit nemusí a nebudou ani hradit žádné poplatky za zprostředkovanou službu. Naším cílem je, aby kromě získání nižší ceny za energie měli občané s celou záležitostí co nejméně starostí. Veškeré administrativní záležitosti vyřídí za domácnosti společnost ecentre, uvedl místostarosta města Ing. Pavel Vardan. Samotné město z chystané e-aukce žádný profit nemá, jedná se čistě o aktivitu v zájmu a ku prospěchu našich občanů a místních podnikatelů, vysvětluje místostarosta pohnutky vedení města k podílu na organizování elektronické aukce o ceny energií. red Smlouvu o pronájem nebytových prostor, reklamní plochy mezi městem Kunovice a TENERA Servis, s.r.o. Panská 25, Kunovice Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor, reklamních ploch a místa podnikání v budově čp. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr mezi městem Kunovice a Ivanou Šoffovou, Kunovice Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního zákona mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Česká Budějovice, pro stavbu Soubor rodinných domů Na Bělince, Kunovice, stavební objekt SO 04 Vedení NN Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou VANTO na dodávku stavby Rekonstrukce tělocvičny ZŠ U Pálenice výměna oken výpůjčku sportovní haly Občanskému sdružení Rovné šance dětem, se sídlem Šaňákova 51, Uherské Hradiště, IČ , v termínu srpna 2013 v maximální výši 20 hodin za předpokladu, že nebude narušen plánovaný provoz sportovní haly BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 20. června 2013 informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá za období červen 2012 červen 2013 vyhodnocení zimní údržby města Kunovice za zimní období předložené cenové nabídky firem INSTAL SERVIS Staněk Vladimír, Blatnice pod Sv. Ant. 238, PSČ , IČ , a Milan Kozák, stavební a obkladačské práce Podolí 275, PSČ , IČ , na rekonstrukci toalet v 1. poschodí v objektu na nám. Svobody 359 v Kunovicích výpověď z nájmu nebytových prostor v budově čp. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr Ivetou Střebovskou (dříve Lekešovou), Topolná 165 cenové nabídky firem FAINSTAV s.r.o., Nivky č.p. 977, Ostrožská Nová Ves, PSČ , IČ , STAV- BY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, Kunovice, PSČ , IČ , AB stavby s.r.o, stavby interiéry, Košíky 78, PSČ , IČ a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby Rekonstrukce tělocvičny ZŠ U Pálenice výměna oken UKLÁDÁ: odboru finančnímu zahrnout financování akce Rekonstrukce tělocvičny ZŠ U Pálenice výměna oken do rozpočtu města Kunovice ZVEŘEJŇUJE: záměr města na pronájem kanceláře ozn. E2.05b o výměře 21,1 m 2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panský dvůr Panská čp. 25 záměr města na pronájem kanceláře ozn. E2.04a o výměře 25,85 m 2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panský dvůr Panská čp. 25 POVĚŘUJE: Bc. Ivanu Rathúskou, vedoucí odboru hospodářsko správního jednat jménem obce ve věci konání sbírky na Krajském úřadu Zlínského kraje ve zkráceném řízení strana 4 8/2013

5 První ročník soutěže o vstřícného zaměstnavatele Díl první Firmám ve Zlínském kraji se letos na podzim otevírá nová příležitost získat atraktivní ocenění Vstřícný zaměstnavatel. K této soutěži nás přivedly podněty od zaměstnavatelů, se kterými diskutujeme v rámci projektu zabývajícím se slaďováním pracovního a rodinného života při Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, s.r.o. - Slaďování na Kunovicku. Jde zejména o zamyšlení se nad tím, jaké jsou znaky úspěšného podniku a co jej definuje. Nejčastěji slyšíme tato dvě slova: profit a produktivita, které diktují, zda a jak firma přežije. Lze však i v době ekonomické recese a při vysoké nezaměstnanosti mluvit o péči o zaměstnance? Uvědomujeme si, že právě spokojený zaměstnanec je více produktivní a motivovaný? Je překvapující, jak málo firem své lidi v souvislosti s firemním úspěchem zmiňuje a velebí, přestože jsou to právě oni lidský kapitál, který je základním předpokladem ekonomického úspěchu. Pro firmy, jimž jejich zaměstnanci nejsou lhostejní, je zde tato soutěž o Vstřícného zaměstnavatele. Hlavní cíl soutěže je na praktických zkušenostech přihlášených firem ukázat, že vstřícná zaměstnanecká politika se dlouhodobě vyplácí. Co míníme pojmem vstřícný zaměstnavatel? Jedná se o takovou firmu, která má odvahu vsadit také na spokojenost svých zaměstnanců a vychází jim vstříc v oblasti slaďování pracovního a osobního života. Opatření, která pozitivní atmosféru na pracovišti ovlivňují, jsou různá. Mohou mít podobu nabídky pružné pracovní doby nebo zajištění hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožnění práce z domova či sdílení pracovního místa. Lze ji realizovat i v podobě poskytování různých výhod, které vedou k osobnímu růstu zaměstnanců. V neposlední řadě se jedná o aktivní komunikaci s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené a o jejich zapojení do života firmy i přes jejich dočasnou absenci. Fantazii se v této oblasti meze nekladou. Pokud jste to právě vy, kteří některá z uvedených opatření uplatňujete nebo máte pozitivní zkušenosti s prorodinnou personální politikou, neváhejte se přihlásit. Nominovat firmu může každý: sám zaměstnavatel, zaměstnanec nebo lidé se společností jakkoliv spříznění. Stačí se podívat na webovou stánku kde najdete podmínky soutěže a hodnotící kritéria. Soutěž byla oficiálně vyhlášena 1. července 2013, nominace je možné podávat až do 18.října tohoto roku. Pro vítězné vstřícné zaměstnavatele máme zajímavé finanční odměny. Inspirativní příběhy budeme průběžně zveřejňovat v médiích a na našich webových stránkách. V porotě, která bude prorodinná opatření hodnotit, zasednou odborníci a ředitelé významných společností a firem Zlínského kraje, představitelé médií i zástupci měst a obcí. Všechny tyto osobnosti i další podrobnosti k soutěži Vám představíme v dalším díle k soutěži o vstřícného zaměstnavatele. Zuzana Vandame Podzimní kurs efektivního rodičovství Mateřská škola v Kunovicích nabízí rodičům možnost zúčastnit se podzimního kursu efektivního rodičovství. Cílem kursu je společnými kroky dojít k tomu, jak porozumět dítěti i sobě. Hlavním mottem akce je: Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování je možné. Co vás trápí: - Nevíte si rady s dětským hněvem - Trápí vás odmlouvání dítěte a nejčastější odpověď ne - Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je - Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet Co můžete očekávat a co se dozvíte na setkáních: 1. Být rodičem výchovné styly, základy efektivního rodičovství 2. Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče vliv původní rodiny, rodičovské vzory, jsem jedinečný 3. Pochopení nesprávného chování dítěte 4. Povzbuzení nebo chvála? 5. Emoce v životě rodičů a jejich dětí vstřícné naslouchání 6. Emoce v životě rodičů a jejich dětí já sdělení 7. Rodičovská autorita trest a co volit místo něho 8/ Rodinná pravidla, řád 9. Závěr Lektorkou kursu je Mgr. Hana Zuntová, počet rodičů 10 15, cena Kč, délka kursu je 8 až 9 týdnů, setkání bude probíhat 1x až 2x týdně v odpoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Zájemci o kurs se mohou přihlásit do 30. srpna na adresu školy: nebo na telefon školy od 26. do 30. srpna. Připomínám rodičům nově zapsaných dětí, které nastupují do mateřské školy, aby si v týdnu od 26. do 30. srpna vyzvedli evidenční list dítěte nutný k nástupu do MŠ. Těšíme se na Vás. Alena Bočková, ředitelka MŠ Kunovice strana 5

6 Krajané z Westu v Kunovicích V souvislosti s návštěvou Čechoameričanů z Westu se na několik dní rozrostly dvě kunovické rodiny, které mladší části výpravy dvěma děvčatům Mary Kate a Holley a dvěma klukům Danielovi a Jaredovi poskytly dočasný domov. Jací byli teenageři z Texasu, jak se s nimi těch několik dní žilo pod jednou střechou a jak spolu všichni komunikovali? To byly otázky které jsem měl nachystané pro rodinu Poláchových a Škráškových. V obou případech z povídání o návštěvě vyplynulo několik společných poznatků: Nepotvrdily se mírné obavy z toho, že by mohli přijet poněkud rozmazlení Američané, hledící na Kunovjany poněkud z vrchu. Přijeli však normální mladí lidé, kteří měli se svými vrstevníky z Kunovic mnoho společného. Jazyková bariéra byla v některých případech těžko překonatelná a v některých případech bude tato zkušenost dobrým impulsem pro bližší poznání angličtiny a možná i češtiny. Katka je s Holly i Mary Kate v kontaktu přes Facebook, snad jim ta chuť vydrží. U Škrášků, u nichž byli ubytovaní Jared a Daniel, prý nastal největší fofr ve chvíli, když se paní domu dozvěděla, že druhý den po příjezdu Texasanů k nim domů přijde natáčet televize. Se samotným ubytováním problém nebyl, v minulosti zde našli střechu nad hlavou mnozí účastníci festivalů a výměnných pobytů spojených s folklórním životem. Roman a Renata, děti manželů Škráškových, se těšili hlavně na to, jak si budou moci ověřit své znalosti angličtiny. Prý to klaplo. Chtěli jsme, aby se u nás cítili dobře. Snad se to povedlo, říká paní Škrášková a její manžel ji doplnil: V každém případě na tuhle návštěvu do smrti nezapomeneme., V rodině Poláchových byla ubytovaná děvčata Mary Kate a Holley. Trochu mne zaskočilo, když jsem viděl všechna zavazadla, která děvčata měla, na chvíli jsem zapochyboval, zda se vůbec do svého pokoje, který jsme jim připravili vejdou, vzpomíná s úsměvem Petr Polách. Měli jsme obavy z jazykové bariéry a musím říci, že se potvrdily. Děvčata rozuměla česky opravdu minimálně my jsme na tom byli obdobně s angličtinou, vzpomíná pan Polách. Jejich dcera, šestnáctiletá Katka se sice angličtinu učí, ale na konverzaci si moc netroufala, i když holkám rozuměla a třináctiletý Petr na tom byl obdobně. Trn z paty vytrhla u Poláchových neteř Iva, vysokoškolačka, která na část návštěvy zafungovala jako tlumočnice. Výprava z Texasu měla natolik nabitý program, že se vlastně ráno u svých hostitelů nasnídala a večer se přišla vyspat. O víkendu snídali společně. Katka i Petr Poláchovi se oba aktivně účastnili Kunovského léta, Petr navíc tancoval v soutěži malých verbířů, takže maminka Lenka Poláchová měla kromě jiného také plné ruce práce s chystáním krojů a podobně. Přesto se všechno zvládlo. Děvčata byla velmi příjemná a milá, překvapila nás svou vstřícností a skromností. Snažili jsme se jim poskytnout co jsme mohli a myslím, že to tak Holley i Mary Kate vnímaly. Jediné, co jsme jim dát nemohli byl dostatek konverzace, a to jim evidentně scházelo. Projevilo se to třeba když jsme uspořádali,soutěž, kdo zná víc slovíček v opačném jazyce. Hned se toho chytily, rozzářily se jim oči a bylo jasné, jak je to baví. Obdivovali jsme holky jak ten náročný program zvládaly. Od rána do večera byly s ostatními v akci a večer měly ještě chuť si povídat, obdivoval jejich vitalitu Petr Polách. Možná trochu překvapivé bylo, že děvčata měla potřebu mluvit o tom, co se u nich doma ve Westu stalo. Když u nás byla neteř Iva, tak si o tom povídaly na zahradě, a Mary Kate vzpomínala, jak jim výbuch doma zničil střechu. Také Holley vzpomínala na to, co se ve Westu v souvislosti s výbuchem dělo, připomíná paní Poláchová. Jeden den ráno jsem s nimi zůstal sám doma a měl jsem je vzbudit, vzpomíná pan Polách. Nebylo úplně jasné, kdy by měly vstávat, jen jsem věděl, že mají být v 9 hodin u radnice. Usoudil jsem, že slabá hodinka by snad mohla na vypravení stačit. Vypadalo to a holky mi to potvrdily, že je všechno v pořádku. Ale druhý den už jim zvonilo o hodinu a tři čtvrtě dřív. Loučení v radničním vestibulu I u Škrášků byli překvapení množstvím zavazadel, které oba kluci měli. Ale být na týden na druhé straně oceánu asi chce své. Renča kluky briskně naučila přezouvání neměli s tím problém. Jared si přes protesty tatínka Škráška - svoje kovbojské boty obouval až na venkovních schodech. Prý se mu na nich dobře sedělo. A po domě kluci nejraději chodili bosi. Počáteční ostych se vytratil velmi rychle. Roman přijel ze souborové zkoušky až kolem půlnoci a hned si s kluky padli do noty. Měli si o čem povídat. Časem se ukázalo, že užívání odlišných měrných jednotek v Evropě a v Americe vede občas k pěkně veselým konverzačním zmatkům. U první snídaně asistovali redaktor a kameraman z televize, aby si mohli kluky z Texasu pořádně vyzpovídat. Mimochodem, oba kluci, hlavně Jared, snědli co dostali na stůl. Nejvíc, skoro výhradně, pili džus. strana 6 8/2013

7 Stejně jako děvčata, ani kluci neuměli česky. S chutí opakovali názvy věcí v češtině, ale u toho zůstalo. Nejpilnější žákyní v češtině byla prý Mary Kate, která se naučila počítat do sedmi a měla z toho velkou radost. Největší komunikační problémy u Škrášků měl pán domu. Dokonce jednou vyreklamoval svou dceru ze školy. Přesto, aniž by uměl anglicky, si s oběma kluky dopisují. V neděli večer uspořádali hostitelé pro všechny účastníky výpravy opékání špekáčků. Jared a Daniel jako domácí pomáhali s přípravami. Byla z toho skvělá zábava dlouho do noci. Z vypravování celé rodiny Škráškových je zřejmé, že návštěva z Texasu v nich zanechala ten nejlepší dojem. Všichni na oba KUNOVJAN kluky často myslí a určitě jsou spolu (aspoň Roman a Renča) v kontaktu prostřednictvím Facebooku a internetu. V obou rodinách na své hosty z Texasu vzpomínají rádi a v dobrém a jistě i vzpomínky za oceánem na pobyt v Kunovicích jsou stejně vřelé. Každý, kdo se s členy výpravy z Westu setkal vzpomíná na jejich srdečnou upřímnost, vstřícnost, optimismus a pozitivní způsob myšlení. Skoro by se chtělo říci, že se potvrzuje rčení, o tom, že zlé bývá i k něčemu dobré bez neštěstí ve Westu bychom do dneška nevěděli, že tohle město existuje a že v něm žijí báječní lidé. Zdeněk Kučera Co pro mne znamená být Čech Mladí Čechoameričané, kteří přijeli do Kunovic byli vítězové literární soutěže na téma uvedené v titulku. Přinášíme dvě z nich. Za povšimnutí nepochybně stojí hodnotový žebříček obou teenagerů. Být Čech pro mě vždy bylo dobrodružství. Díky tomu, že jsem vyrostl v silné pospolité české komunitě, uvědomil jsem si, že česká kultura je zajímavá a že je radost být její součástí. Účast na každoročním českém festivalu je pro mě vždy jedním z vrcholů celého roku. Při oslavách jsme se s českými příbuznými a přáteli pokaždé skvěle pobavili. Vyvolává to ve mně velkou hrdost a je mi ctí, že jsem součástí české tradice. Po explozi jsem viděl, jak se naše komunita semkla, jak se jeden staral o druhého. Všichni jsme přiložili ruku k dílu a pokusili se pomoci. Podle mě to jen ukazuje, jak blízko má k sobě české rodina a jak se navzájem podporujeme, a to i v nejobtížnějších časech. Obě strany mé rodiny jsou českého původu a dozvídat se nové věci o této kultuře mě docela baví. Je opravdu úchvatné poslouchat hudbu, jíst jídlo a učit se tradice, které dodržovali naši předkové. Nedokážu slovy ani vyjádřit, jak moc se naše česká komunita navzájem o sebe stará a jak jeden pro druhého uděláme absolutně všechno. Téměř komukoliv v naší komunitě můžete říct, že jeho soused něco potřebuje a ručím vám za to, že oslovený všeho nechá a pomůže svému bližnímu. Obzvláště se tato vlastnost projevila v posledních pár měsících. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem hrdý na to, že jsem Čech. Naši kulturu totiž tvoří jen samí skvělí lidé. A mít české srdce není věc, která se dá koupit, ale je to něco, s čím se člověk rodí. Jared Janek, 16 let Všimli jste si někdy, že Spojené státy, Texas i Česká republika mají ve vlajce červenou, bílou a modrou barvu? Ve světě s mnoha rozmanitými národy používajícím tolik různých barev reprezentují červená, bílá a modrá tři kultury, které jsou si velmi blízké a udělaly ze mě člověka, jimž jsem dnes. Mé prababičce Alžbětě Konvičkové (Elizabeth Konvicka) bylo pouhých osm let, když přijela do Ameriky z Frenštátu, města v moravské části České republiky. Psal se rok Do Nového světa plula přes oceán jako děvečka zámožnější rodiny, pro kterou to byla první cesta do Ameriky. Opustila rodinu a vydala se na celoživotní dobrodružství a své rodiče ani příbuzné v Československu už nikdy nespatřila. Po vylodění v texaském Galvestonu údajně žasla nad krásou Texasu. Později se ocitla ve středním Texasu, v komunitě West, kde se seznámila se svým pozdějším manželem Cyrilem Karlíkem z Fryštáku (narozen 1878). Založili farmu a začali vychovávat potomky. Cyril a Elizabeth udržovali mnoho českých tradic. Pořádali besedy, kde ženy vařily československá jídla a tančily polky a valčíky. K velkolepým svatebním hostinám často připravovaly obrovské množství klobás. Dámy z komunity West dělaly domácí kyselé zelí a čerstvé koláče a buchty, kterážto tradice přetrvává dodnes. Můj dědeček Jery Gerik byl jedním z vnuků Cyrila a Elizabeth Karlíkových. Bojoval ve druhé světové válce a usadil se nedaleko domu své matky, na rozlehlém zemědělském pozemku, kde v mládí pracoval. Oženil se s Irene Mühlsteinovou (dcerou Jacoba Mühlsteina z rakouského Lince a Kateřiny Mikešové z Ćeskoslovenska) a měli sedm dětí. Děda Gerik dodnes mluví česky. Když 17. dubna 2013 explodovala ve Westu továrna na hnojiva, byla jsem v jejím těsném sousedství. Výbuch nám podrazil nohy a odmrštil nás pryč. Bratr utrpěl zranění, protože zůstal přišpendlený mezi dvěma zdmi domu. Náš dům byl velmi silně poškozený a jeho renovace potrvá několik měsíců. Při explozi všude létalo sklo a třísky z oken a ze dveří. Mnoho budov se musí nechat strhnout a také naše školy se budou muset postavit znovu. Naše nádherná komunita je v troskách. Věřím, že občané Westu se do budoucna dokážou hodně naučit od občanů České republiky, a že ti se zase budou moci hodně naučit od nás. Ráda bych se setkala s dětmi v mém věku, které žijí v České republice a naučila se jejich jazyk. Nejspíš máme mnoho společného. Lidé z Westu jsou silní díky české kultuře a svému odkazu. Bylo by opravdu úžasné navštívit kořeny mé rodiny a sama se přesvědčit, odkud tito silní a energičtí lidé čerpají svou kulturu a zvyky. Vidíte tedy, že jsem velmi hrdá, že mám kořeny v Československu, jsem rodilá Texasanka a zároveň Američanka. Věřím, že všechno, čím jsem, definují místa, která jsem navštívila a věci, které jsem se dozvěděla o mnoha lidech ve světě. Československý dramatik a pozdější prezident Václav Havel kdysi napsal: Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Věřím, že když lidé z Československa zažili obtížné časy a přesto se jim podařilo vybudovat silnou společnost, mohou lidé z Westu dokázat totéž. Mary Kate Janek, 14 let 8/2013 strana 7

8 Pošta od přátel z Westu Ahoj, s úctou vůči každému z vás, skupinka z texaského Westu vám děkuje za výlet svého života. Konkrétně všem z vás za ohromně připravený program, štědrou pohostinnost a vřelé přátelství. Byla to pro nás taková pocta, že jste nám věnovali tolik svého času a úsilí. Paní starostko Ivano Majíčková, budeme vám navěky vděčni za to, co jste pro nás udělala. Dodneška žasneme nad tím, jaký program jste pro nás uchystali. Vzpomínky jsou živé a budeme je mnohokrát předávat všem, koho potkáme.víme, že máme v rukou hrdé dědictví a to jsme ukázali našim mladým lidem v době, kdy to osobně velice potřebovali. To, co se stalo v jediné vteřině oné katastrofy v městečku West, změnilo život každému. Naše krásné městečko, školy, domov důchodců, pohotovostní jednotky i domovy našich blízkých a přátel mají před sebou dlouhou cestu k zotavení. Díky vaší neochvějné lásce a přátelství se staneme světlem hrdosti a naděje pro ostatní. Cítíme, že náš výlet posloužil jako obrovská příležitost k tomu, abychom oživili v našich mladých spoluobčanech pocit české sounáležitosti a dali jim poznat jejich předky a historii, neboť právě oni jsou životem a budoucností, která má zajistit obnovu toho, co bylo poničeno, a další vývoj. Navždy zůstanete v našich srdcích a modlitbách, těšíme se na další setkání. Městečko West v Texasu na vás budou čekat... S upřímnými díky Larry a Kathy Podsednikovi a děti z městečka West Ahoj, in honor and respect to each of you, Thank you from the West, Texas group for the trip of a lifetime. In particular, to all of you for all the endless arrangements, the outpouring of generous hospitality and warm friendship. We were so honored and will be eternally grateful for your time and effort on our behalf. Mayor Ivana Majickova we are eternally grateful for all you have done for us. We are still in awe of the very well- -planned arrangements that were made for tour trip. The memories are alive and will be revisited many times over to everyone we can reach. We know that we come from a proud heritage and this was shown to our young people at a time of need in their personal lives. What happened in that one second of disaster in the city of West has forever changed the lives of everyone. Our beautiful city, schools, nursing home, emergency responders and the homes of loved ones and friends, have a long and difficult road to recovery. Through your unfailing love and friendship we will be the pride and hope to others. We feel this trip has served as a great opportunity to revitalize our youth in their Czech ancestry and history, as they are the life and future of our recovery and growth. You are forever in our hearts and prayers, until we can meet again. West, Texas will be waiting for you In sincere appreciation, Larry and Kathy Podsednik and the West Children strana 8 8/2013

9 Hody budú Zdá se to dnes už samozřejmé, že každoročně pořádá město Kunovice na sklonku září hody s právem. Ne vždy tomu tak bývalo. To, že mohou být hody v Kunovicích se vší parádou, tedy se všemi starodávnými obyčeji záleží vždycky na ochotě mladých lidí, kteří chtějí obléci kroj, naučit se naše lidové písně a tance, ukázat dědictví svých předků, ale také sebe i ostatní pobavit. Ale jaké by byly hody bez stárek a stárků? Ti na sebe berou nelehkou a zodpovědnou roli vést chasu nejen při hodech, ale i po celý rok. Věřte, nebývá to jednoduché najít takové mladé lidi, kteří jsou ochotni na sebe tuto roli vzít. A když už se najdou, záleží především na jejich rodičích, zda děti podpoří a investují čas, spoustu starostí a také financí ve prospěch tohoto dalo by se říci veřejného zájmu a zachování tradic našich předků. Většinou se stárky stávají děti folkloristů nebo rodičů, kteří také byli stárky nebo pocházejí z rodin, ve kterých se lidová kultura předává dětem už od dětství. Je tomu tak i letos, kdy starším stárkem byl 30. dubna zvolen Martin Pěcha, který odmalička chodil do folklorních Stárek a stárka letošních kunovských hodů Martin Pěcha a Zuzana Juračková KUNOVJAN souborů Malý Handrláček a Děcka z Kunovic, byl králem Jízdy králů roku 2004, muzikant, který začínal v cimbálové muzice Lintava, zpěvák, verbíř, zkrátka folklorista celým srdcem. Jako starší stárku si vybral Zuzanu Juračkovou, také folkloristku, tanečnici Malého Handrláčku, Děcek z Kunovic a nyní Kunovjanu. Už se zdálo, že nenajdou k sobě mladšího stárka a mladší stárku. Letošní hody zachránili dva mladí lidé, kteří, jak sami říkají, neměli s folklorem nic společného, ale tradice ctí, líbí se jim a chtějí se naučit naše tance i písničky a zažít hody s právem jako jejich přímí aktéři a nikoliv jen jako diváci. A v tom spatřuji já osobně velký přínos hodů. Nejsou jen záležitostí úzké zájmové skupiny, ale tato tradice je otevřena všem. Vždyť i v chase je řada dívek a chlapců, kteří si kroj obléknou poprvé v životě, poprvé se učí zpívat a tancovat nejen při dechové, ale i cimbálové muzice. A věřte, že mnohým se to tak zalíbí, že jdou na hody několikrát po sobě a někteří se i na základě této první zkušenosti, začnou věnovat folkloru i v dalších letech. Jsem velmi vděčná i jejich rodičům, že je v tom podporují. Mladší stárkou roku 2013 bude Petra Vajdíková, dcera tajemnice městského úřadu Heleny Vajdíkové a mladším stárkem Ondřej Šrabánek, syn naší rodačky Vlaďky Škrabánkové, rozené Štěrbové. Díky jim a jejich rodinám budou hody, jak mají být, s mladšími i staršími stárky a stárkyněmi. Tož, ať sú hody veselé a slavné! Ivana Majíčková Piráti z Karibiku se ocitli ve Vápenicícch 8/2013 I letos patřil první prázdninový týden táborníkům ze Základní školy U Pálenice. Opět zamířili do osvědčeného Agropenzionu Michalcovi do Vápenic. Čekala je dobrodružná pirátská plavba, na které šest oddílů doprovázela šestice vedoucích, pirátská doktorka a hlavní pirátka Elisabeth. Piráti si stavili vory, na kterých ukrývali perly z Labuanu. Také hledali dávno ztracený poklad. Detektor kovu a zkušený průvodce Dušan Vala všem pomohl a tak se podařilo najít staré mince, které si piráti spravedlivě rozdělili. Malý a velký fáborkáč byl zážitek pro každého. Ceny a diplomy si odvezl každý pirát. Ve Vápenicích nás opět čekalo westernové odpoledne, kde jsme se učili práskat bičem, házet lasem, jezdit na koních a podařilo se nám vyfotografovat se známým hercem Slováckého divadla Josefem Kubánikem, jehož tatínek je starosta Vápenic. Poslední honba za pokladem Jacka Sparrowa nás zavedla na chalupu rodičů našeho kamaráda Ondry Kavky. Tam jsme se setkali s jeho rodiči a dědečkem, který léta žil na Vyškovci. Objevil se i Jack, který nám rozdělil nalezený poklad. Osvěžili jsme se kyselkou u nedalekého pramene, maminka Jitka nám přichystala bohaté občerstvení. Noční hra zakončila náš pirátský tábor plný dobrodružství, her, soutěží, ale také koupání. Děkujeme všem, kteří nám poskytli ceny pro děti a také Kunovskému centru mládeže, které je spolupořadatelem našeho tábora. Andrea Olbertová strana 9

10 Ani sv. Cyril a Metoděj to neměli jednoduché Kunovský král Jakub Machálek s doprovodem na Velehradě Jízda králů ani banderium se neobejdou bez jezdeckého tréninku Pouť, jak má být. Plná slávy, krásné hudby, kde z každého okamžiku byla cítit Boží přítomnost. Jeden z mála okamžiků poslední doby, kdy jsem byl opět hrdý na to, že jsem Čech, Kunovjan. Všichni nadšeně oslavovali Cyrila a Metoděje, dva soluňské bratry, kteří otevřeli našim předkům oči. Člověk by mohl lehce podlehnout tomu, že snad byli v naší vlasti vítáni. Oficiálně možná ano, ale určitě to museli mít neuvěřitelně těžké. O pravdě, kterou hlásali, nebylo pochyb, ale přesto se často setkali s nepochopením, odmítnutím a určitě zažili i moment, kdy byli pro smích. Ale nic je neodradilo. Věděli, oč jim jde, důvěřovali Bohu a o to více se snažili. Zcela jistě neobrátili hned celou naši zemi, ale postupovali trpělivě a postupně. Prostě sv. Cyril a Metoděj byli opravdu velikáni. Dokonce takoví velikáni, že na hlavní oslavy, jež jim byly věnovány, přišli lidé, kteří v Boha nevěří, ba dokonce seděli v prvních řadách. Přiznám se, že až do letošní pouti jsem bral tyto patrony jako součást historie naší země. Po zkušenosti z plánové účasti Orelské jízdy a banderia, která nakonec nebyla realizována, beru tyto dva soluňské bratry, jako jeden ze svých vzorů, který jde i přes překážky dál Já mám ale velkou výhodu, mohu použít alespoň toto médium, abych celou okolnost vysvětlil a zároveň vyvrátil pochyby o smyslu projektu, jelikož některé bystré jazyky vědí všechno do úplných detailů Bylo to před rokem a půl, kdy jsme na základě rozhodnutí výkonného předsednictva Orla ČR oslovili otce arcibiskupa s pokornou nabídkou doprovodit společným orelským a kunovským banderiem Sv. otce Benedikta. Jedním z důvodů byla také obnova orelské jízdy, která se jela více než před 60 lety. Otci arcibiskupovi se nápad líbil a dohodli jsme se, že se ozveme v lednu příštího roku. To jsme také udělali, nicméně účast Sv. otce nebyla stále potvrzena. Vzhledem k tomu, že již bylo třeba kvůli pevným termínům podat žádosti o granty, dohodli jsme se společně se zástupci arcibiskupství, že na projektu začneme pracovat a granty podáme. Náš projekt byl natolik zajímavý, že jej finančně podpořilo ústředí Orel ČR, město Kunovice, Nadace Synot, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury atd. Každý, kdo někdy připravoval grant ví, že se nejedná o nic jednoduchého. Například grant na ministerstvo kultury, které je obzvláště náročné v posuzování projektů, měl přes 28 stran. Mezi tím však rezignoval Sv. otec Benedikt a dlouho se čekalo, co bude dál. Ihned, jak jsme se dozvěděli výsledek, začali jsme spolu se sekretářem Národní komise pro oslavy a arcibiskupstvím hledat cestu, jak jízdu na Velehrad zapojit. Zrodila se krásná myšlenka. Jízda měla být symbolem a zástupcem všech tradic a zvyků naší země. Navíc podpořena unikátní účastí starokladrubských koní z Národního hřebčína v Kladrubech. Po společném jednání s Petardou, organizátorem akce, arcibiskupstvím a sekretářem Národní komise pro oslavy jsme následující den vše měli oznámit starostovi Velehradu panu Gregůrkovi. To jsme také udělali. Mělo se jednat opravdu jen o rutinní oznámení další části programu oslav, jelikož vše měla na starost Petarda, která také vyjednávala s policií a se starostou. Nikdo nepočítal, že zrovna u pana starosty by mohl nastat problém. Všichni doufali, že jsou to církevní oslavy a společné přání všech zainteresovaných nebude nijak narušováno. Bohužel, ale nakonec se přes všechno naléhání Petardy, arcibiskupství, zástupců Zlínského kraje, naší paní starostky, a dalších politiků nepodařilo přesvědčit pana starostu, aby změnil svůj názor. Problémy byly dva. Bezpečnost, a to, že na takovou akci jízda nepatří. K tomu prvnímu Osobně si myslím, že si policie umí poradit s deseti koňmi a 500m dlouhou cestou, nebo alespoň nám bylo sděleno, že v bezpečnosti problém ze strany policie není. O vhodnosti jízdy na Velehradě si snad dokáže udělat každý názor sám. Zda je vhodnější jízda, či kolotoče a prodej spodního prádla. Dle právního výkladu jsme měli ještě možnost jet i bez povolení starosty, ale po dohodě se všemi zúčastněnými jsme raději moudře ustoupili, jelikož jsme nechtěli kazit pouť zbytečnou aférou. Důvod, proč jsme nepodali oficiální žádost k policii, strana 10 8/2013

11 Tak jako každým rokem, i letos, už po desáté, byl poslední červnový pátek určen dětem. V prostorách aeroklubu byl připraven velkolepý program. Pro zájemce o pozorovací lety byly v provozu dva letouny Cessna, záchranu zraněné osoby předvedl vrtulník Police ČR, s letovou ukázkou letounu Evektoru VUT 100 Cobra se představil zkušební pilot Josef Charvát. Mezi exponáty byla vystavena řada letadel. Také létající veteráni Z -126 Trener. Pozornost poutal zejména ten v zelené khaki vojenské kamufláži z majetku SAK Kunovice. Diváci jej mohli vídat v TV seriálu Zdivočelá země s pilotem Maděrou alias hercem Martinem Dejdarem. K vidění byl i Z-126 Trener, vlastníka Jaromíra Puka KUNOVJAN je ten, že jsme věděli již dopředu, že bez souhlasu starosty Velehradu povolení nedostaneme, ale také jsme nechtěli být tam, kde o nás nestojí. Jet bez povolení by sice bylo možné, ale Kunovjané mají svoji hrdost! Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli, a to jakýmkoliv způsobem. I když jsme jízdu nejeli, byl to náš kunovský král Jakub Machálek, který při této slavné pouti nesl královskou kunovskou korunu, kterou vložil do rukou papežského legáta s touto prosbou: Nebeský Otče, tento král z místa, kde se udržuje lidová tradice Jízda králů, přináší svou korunu, s vědomím, že královská koruna je symbolem moudrosti, spravedlnosti, šlechetnosti i světské vlády. Prosíme Tě za všechny, kteří nám vládnou a mají zodpovědnost za naši společnost: ať se nechají vést Tvým slovem a inspirovat křesťanskou tradicí, aby nám byli vzorem moudrosti, spravedlnosti a poctivosti, a všechny občany veď k svědomitosti, aby ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost. Prosíme tě, Pane, Hospodine, pomiluj. Jak moc se tato prosba hodila k našemu tématu a k našemu příběhu! I když jsme jízdu nejeli, kdyby nebylo naší společné snahy, nikdy bychom při takové příležitosti nebyli! Koruna kunovského krále v rukou papežského legáta a mezi relikviemi blahoslaveného Jana Pavla II., které se nesly také průvodem to není jen tak obyčejná věc! Na závěr bych se ještě vrátil ke sv. Cyrilu a Metodějovi, kterým se asi taky úplně nepodařilo, co chtěli. Ale podařilo se jim to podstatné, proč přišli na Velkou Moravu. Nám se to podstatné podařilo také. Byli jsme u oltáře a pokorně jsme vyjádřili úctu k našim tradicím. Byl to malý okamžik pro televizní kamery, ale velký okamžik pro tradice v našem městě. Pro všechny, kteří cítí nespravedlnost, chci říct, radujte se! Všechno co jste udělali, je zapsáno u Toho, jenž ví, že to bylo k Jeho chvále. Nebojte se, že jediná vteřina Vašeho času pro jeho chválu přijde nazmar! Buďme rádi za to, že jsme Kunovjané! Bohužel, ale musíme se vyrovnat s tím, že na velikost našeho města v mnohých věcech vyčníváme, a že jsou lidé, kteří si poctivé práce neváží a našemu městu jednoduše závidí. Kéž i oni jednou najdou chuť k poctivé práci a nestojí jim tolik překážek v cestě, jako nám, Kunovjanům! Mgr. Petr Pěcha Děti opět odletěly na prázdniny Policejní vrtulník při ukázkách letových vlastností a ovladatelnosti Tatra OK TAO vlastníci Ivo a Jiří Sklenářovi a syna, s unikátním znakem letectva valašského království. U hrany hangáru měli své stanoviště členové OK 2 KYD, radisté z klubu se sídlem v Kunovicích. Přímo při této akci navázali několik radiových spojení s účastníky ze zahraničí. Celou akci navštívily stovky spokojených dětí i dospělých. Tentokrát přálo i počasí, a tak se odlet dětem do dvou prázdninových měsíců povedl. Díky za uspořádání akce patří členům, Slováckého aeroklubu Kunovice, městu Kunovice, Zlínskému kraji, zaměstnancům podniků Aicraft Industrii, Evektor - Aerotechnik a Czech Sport Aicraft. Velký dík patří také zaměstnancům OK BARu pod vedením Petra Vyorala včetně celého rozšířeného kolektivu. Na akci se dále podíleli: Policie ČR, hasiči AI, letečtí modeláři s výstavkou leteckých modelů a letecký trenažér. Kulturní program včetně diskotéky bratří Chabičovských a moderátorky Báry Majíčkové zajišťovalo město Kunovice. Slovácké muzeum Uherské Hradiště umožnilo při této příležitosti volný vstup do Leteckého muzea Kunovice. Jaroslav Olbert st. 8/2013 strana 11

12 Přijetí žáků starostkou města Žáci 9. ročníku Základní školy na Červené cestě Žáci 9. ročníků Základní školy U Pálenice strana 12 8/2013

13 Přijetí žáků starostkou města KUNOVJAN Ocenění žáci kunovických základních škol Ve čtvrtek 27. června se v klenbovém sále na Panském dvoře konalo přijetí žáků Základních škol v Kunovicích starostkou města. Ráno dorazily obě deváté třídy ze Základní školy U Pálenice, kterým byly předány pamětní listy, kniha o Kunovicích a sladká odměna. Další v pořadí bylo přijetí žáků z obou základních škol i Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočky Kunovice, kteří se nad rámec své školní docházky účastnili olympiád, literárních a výtvarných soutěží, sportovních utkání a jiných aktivit, kde získali výborná hodnocení. Oceněno bylo téměř 50 žáků. Za to jim byl starostkou města Ivanou Majíčkovou předán pamětní list a drobný dárek. Na závěr dopoledne přišli žáci 9. třídy ze základní školy Červená cesta, kteří tímto ukončili svůj předposlední den ve své devítileté školní docházce. Kristýna Juřičková, Odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu 8/2013 strana 13

14 O kráse starých byciklů Člověk si domů přitáhne staré kolo, většinou nepojízdné. Pak ho rozebírá, opravuje, vyměňuje součástky, natírá, cídí a po celou dobu se těší, až bude kolo hotové, tedy připravené k jízdě. Když ten den přijde, řekne si sběratel: Paráda! A co dál? Pak se na něm projedete a je to skvělý pocit, říká Bohumil Nemáš. Tak vzniká sbírka bicyklů veteránů. Já jsem na začátku chtěl jen dvě kola, pro sebe a pro manželku, vypravuje sběratel. Pak jsem chtěl udělat kola pro své dcery povedlo se. Ale nějak se stalo, že jich postupně přibývalo některá jsem dostal od kamarádů, jiná mne okouzlila natolik, že jsem je opravdu chtěl. Teď jich mám hotových jedenáct a dvě mám ještě rozdělaná. Do dalších už se asi pouštět nebudu. Jak jste se ke kolům a speciálně k veteránům dostal? Po vojně (80. léta) jsem se věnoval atletice, běhával jsem za Hradiště a tehdy se rozvíjel triatlon kombinace cyklistika- -běh-plavání. K tomu bylo zapotřebí pořádné kolo, ale při tom bylo v té době složité sehnat Favorita (sportovní kolo určené veřejnosti, nikoliv osobní auto pozn. zdk). Kolo na soutěže jsem si předělal právě z Favorita sehnal jsem si galusky, poobracel řidítka, bovdeny jsem protáhl jejich vnitřkem, ponatíral ho, osadil jiné talíře zkrátka udělal jsem si z toho sériového favorita trochu jiné kolo. A tehdy jsem se nějak chytil. S kamarádem Jaroslavem Verbíkem jsme potom začali stavět dvojkolo, zúčastnili jsme se s ním závodů v Dětmarovicích, kde soutěžila dvojkola až po desetikola. To bylo v letech Vyhráli jsme tam, protože jsme měli nejrychlejší kolo, ale hlavně jsme získali další informace o tom jak se co dělá. V roce 1987 jsem si postavil svoje dvoukolo a na tom jsme potom jezdili s manželkou. Měla sníženou štangli, aby se jí lépe nasedalo, a když se narodily děti, tak jsme na něm jezdili ve čtyřech: jedna dcera vzadu, druhá vpředu a už se jelo na Štěrk. Základy jsem pochytil asi od strejdy Franiška Maliny (ročník 1913). Byl takový kutil, ohromně šikovný, dělával různé věci na Pragovky a tak, co bylo potřeba. Hodně jsem se naučil u pana Múčky (ročník 1910). Bydlel u obchodu, jak se říkalo U Maliny a celý život skládal a opravoval kola. V 50. letech musel se živností skončit a pak dělal v Mesitu údržbáře. Kolům se ale věnoval dál a dělal je vlastně pro celé Kunovice. Znal technologii a uměl poskládat kolo od ráfků kompletně. U něj jsem se kolům upsal definitivně. Spoustu mě toho naučil a než zemřel, tak jsme spolu udělali tři kola. No dělal je spíš on, já jsem tak nějak přicmrdoval a pomohl jsem mu dvě prodat. To třetí kolo jsem si od něj koupil sám, on mi za mou pomoc udělal přátelskou cenu. Jednalo se o dámské kolo Velamos a je to první exemplář mé sbírky. Pak jsem si k tomu pořídil ještě pánské kolo, abych měl pěkný pár, no a skončilo to tou mou dnešní sbírkou. Když porovnáme jízdní kola z 30. a 40. let s těmi dnešními, změnila se technologicky nějak zásadně? Ono je to jako s auty: jednou je motor vepředu, jednou vzadu, jednou napříč, jindy podél, ale v zásadě je to stále stejné. No a s koly je to zrovna tak. Jsou různé varianty. Boční kola, vysoká kola, ležící kola a podobně, ale princip je stále stejný. Středy byly už tehdy ložiskové, osazené věnečky, uprostřed na rámu měly mazničku, do které stačilo jednou za rok kápnout trochu oleje a jezdilo se bez problémů dál. Stará kola byla mnohem bytelnější než dnes, protože tehdejší silnice a cesty si pevnou konstrukci vyžadovaly. Na dnešních kolech si za padesát roků těžko někdo zajezdí, jsou dělaná na krátkou spotřebu. Překvapilo vás na starých kolech nějaké technologické řešení? Stará kola si byla velmi podobná a lišila se v detailech, ale také v kvalitě zpracování. Vyhlášenými značkami byla Eska nebo Zbrojovka. Třeba Baťa vyráběl kola, která měla hranaté středy a rámy netvořila jedna trubka, ale dvě užší. Prý měli spočítané, že se tím výroba zlevní. Začali to dělat někdy ve 30. letech. Ve 40. letech se i Baťovi vrátili k jednotrubkovému rámu, jako ostatní výrobci. Světla a dynama se na kola začala hromadně montovat až na základě nových předpisů během protektorátu. Vozila se sem hlavně z Německa a jednalo se především o značku Bosch. Je zajímavé, že současní výrobci se mnohdy vrací k typům rámů, kterými byly vybaveny staré značky. Je to zřejmě proto, že tvarově byly uzpůsobeny především pohodlné jízdě. Mimochodem, jízdní kolo nebylo dlouhé roky dopravním prostředkem, který by si mohl dovolit každý. Chromovaná Iriska stála ve své době, tedy v roce 1935, kolem Kč. Ceny trochu lepších kol se tehdy, kdy se vydělávalo denně korun, běžně pohybovaly v rozmezí Kč! Jak se získávají historická kola do sbírky? Je to různé něco koupíte, něco dostanete Druhým sbírkovým exemplářem bylo kolo značky Mercedes. Patřilo jistému panu Šobáňovi ze Starého Města a bylo v totálním rozkladu. Přesto mi dost dlouho trvalo, než jsem ho od něj získal. Blatníky mělo trochu přetažené svisle do boku, aby tak bránily rozstřikování bláta po okolí. Bylo to takové trochu hogo fogo, ale dneska se právě tyhle blatníky těžko shánějí. Podařilo se mi dát kolo dohromady tak, jak bylo v roce 1934 a přijel jsem ho jeho původnímu majiteli ukázat. On měl trochu obavu, že kolo chci jenom na kšeft a tak byl rád, že jsem ho dal opravdu dohromady, jak jsem mu říkal. Kola Mercedes nemají nic společného s automobilkou, vyrá- strana 14 8/2013

15 běla se v Praze. V Hradišti před Moravním mostem prodával pan Starý automobily, mimo jiné také Mercedesy. No a k tomu prodával také tahle jízdní kola a tady si ho koupil také pan Šobáň. Na tom mém kole není originální středový talíř značky Mercedes, ale talíř firmy Starý z Uherského Hradiště. Až tak daleko měli obchodníci dotaženou prezentaci své firmy. Před léty jsem byl na tomhle kole na mistrovství republiky v Uherském Ostrohu. Skončil jsem 11. a postoupil na mistrovství Evropy, ale tam už to bylo hodně náročné a jezdilo se na závodních kolech, zatímco tohle je takový plecháč a mně bylo líto ho strhat. KUNOVJAN Tak to jsou dva sbírkové exempláře, ale co ty další? Zmíněný pan Šobáň měl přítelkyni, která měla u něj ve sklepě uložené kolo, které bylo skoro celé chromované. Sice v dezolátním stavu, ale byl to úžasný kus. Jak nás majitelka uviděla, hned nás pakovala ven s tím, že ona nic prodávat nebude. Asi za čtyři roky jsem se přijel podívat za původním majitelem Mercedesu, ale on mezi tím zemřel. Paní si sama vzpomněla, že jsem měl o její kolo značky Eska Iris zájem, nějak si to rozmyslela a tak jsem ho získal. Byl jsem z něj úplně hotový, protože to byl opravdu krásný kus. Rychle jsme se domluvili a mě čekala spousta krásné práce, která určitě měla smysl. Dalším kolem byl stroj značky Zbrojovka Brno. Původně patřilo jistému panu Marečkovi a už jeho maminka na něm jezdívala ve 40. letech do práce. Samotné kolo mne zaujalo svým speciálním zámkem výpletu kola, jako ohranou před krádeží. Domluvili jsme se, že mu dám náhradou jiný bicykl a tak jsem získal svou Zetku. Od kamaráda jsem dostal dvě baťovská kola se vzpomínaným dvojitým rámem. Prý abych si je poskládal. To dámské už je hotové a pánské ještě čeká, až přijde na řadu. Ale není kam spěchat. Na tom nedávném setkání historických kol v Panském dvoře jsem baťovo kolo s dvojitým rámem zahlédl jenom jedno. Nestarší kolo, které mám, je rakouská Styria z roku Má velmi lehký rám a vypadá moc dobře. Je zvláštní tím, že blatníky má opatřené fládrováním, takže vypadají jako dřevěné. Také jsem ho dostal od kamaráda, Petra Hubáčka, a původně na něm jezdil jeho dědeček. Prý bylo jedním z nejstarších kol v Kunovicích. Jste příznivcem veteránů jako nových, nebo těch, kteří nezapírají svůj věk a léta užívání? Mám rád autentické věci, a proto se nesnažím dostat svá kola do podoby, v jaké si je kdysi odvážel z obchodu jejich první majitel. Za svůj věk by se nikdo neměl stydět. Tu Mercedesku mi před lety natíral ve Starém Městě jistý pan Tilich. Už tehdy měl přes osmdesát roků, na linkách zdobících rám je vidět, kde se mu ruka trochu zatřásla, ale je to autentické, jak to původně vypadalo. Sbírka veteránů potřebuje svůj prostor Čtyři kola visí doma v průjezdu, kolem jsou vystavené staré středové talíře a ostatní bicykly jsou uložené. Při různých příležitostech jim ale dávám příležitost provětrat si ráfky. Jako přehlídka historických kol v Panském dvoře, kde se na mých kolech projížděla starostka Ivana Majíčková a její dcera Bára. Starostka měla půjčenou Velamosku a Bára tu chromovanou Irisku. Všem čtyřem to slušelo. O čem sběratelé sní? Mám sen, aby se moje kola jednou dostala do nějakého filmu, nebo do televize. Děkuji za rozhovor a přeji vám i vašim bicyklům, aby jejich hvězdná hodina brzy přišla. Zdeněk Kučera Zprávy z Tanečního centra Layla 8/2013 Skupina Kaliyon z Tanečního centra Layla se pečlivě celý rok připravovala na jednu z nejdůležitějších soutěží celé taneční sezóny, Mistrovství České republiky v orientálním tanci, které se v polovině června uskutečnilo v Táboře. Taneční skupina Kaliyon zahajovala svoji kategorii a děvčata si vedla velmi úspěšně. Naše reprezentantky obsadily krásné 2. místo. Tanečnicím gratulujeme a děkujeme za úspěšné reprezentování Tanečního centra Layla a města Kunovice na Mistrovství České Republiky v orientálním tanci. V sobotu 29. června se uskutečnila Orientální show v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi, kterou pořádalo Taneční centrum Layla a taneční skupina Yalla z Kněžpole. Orientální show trvala celou hodinu a bylo se opravdu na co dívat. Skupina Kalila, nejmladší z Tanečního centra Layla, předvedla dvě choreografie. První s názvem Midunni a druhou s názvem Saidi. Taneční skupina Zafirah vystoupila s choreografií Fan Veils, se kterou letos sbírala velké úspěchy, a to především na soutěži Světla orientu. A naposled se nám ukázala nejstarší, rovněž velmi úspěšná skupina Kaliyon. Irena Seménková strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce července 2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 91 let Ladislav Libosvár Marie Pšurná 90 let Rosalie Pluhařová 80 let Jarmila Hlůšková Anna Polášková 75 let František Jordán Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Jaroslav Fišer František Kuchař Antonín Chladníček 70 let Marie Kusáková Antonín Blažek Anna Vašíčková Pavel Fuťko Marie Habartíková Marie Navrátilová Zdeněk Poláček Úmrtí V průběhu předchozích měsíců tohoto roku zemřeli tito naši spoluobčané: Květen Františka Svobodová Františka Tvrdoňová Ladislav Karásek Božena Sukupová Josef Třetina Červen Marie Sovová Božena Mirošová TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KUNOVICE pořádá u příležitosti 120. výročí založení Sokola v Kunovicích ODPOLEDNE SE SOKOLEM Akce se uskuteční v sobotu 31. srpna 2013 od 16 do 20 hodin v Letním areálu v Kunovicích (v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale) V programu vystoupí kromě členů TJ Sokol Kunovice také rodiče s dětmi z Orla Kunovice, klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Na Bělince, tanečnice KALILA, mladí hasiči z SDH Kunovice a taneční soubor La Quadrilla z Brna. Pro děti budou připraveny zábavné hry a skákací hrad. Pro dobrou pohodu budou vyhrávat Kanonýři. Vstup zdarma. Všechny vás srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Kunovice Slavnostní vítání nových občánků V Klenbovém sále Panského dvora v sobotu 26. června slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi: Martin Libosvár, Tobias Přikryl, Jakub Vlachopulos, Beáta Blahová, David Dupal, Jan Rybka, Adam Mitáček a Markéta Gajdošíková. Obřad zahájila CM Lintavěnka a děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Mgr. Pavly Hrdlíkové a Mgr. Romany Hanušákové, hudební doprovod obstarala CM Lintavěnka s primášem Radovanem Simanem. Ivana Lůčná, matrika, Foto Josef Otto strana 16 8/2013

17 Centrum pro matky s dětmi Beruška Co se dělo v Berušce V pondělí 8. července proběhlo v prostorách komunitního centra Prázdninové dopoledne s pohádkou, kterého se zúčastnily i děti z Hlídacího centra Čtyřlístek. Tři desítky KUNOVJAN vytvořily pěkné obrázky a navíc si domů odnesly drobnou odměnu. Beruška zve: Rádi bychom vás pozvali na další Tvořeníčko, které se uskuteční v prostorách komunitního centra vždy ve čtvrtek 1., 15., 22. a 29. srpna, a to v době od 9 do 10 hodin. Program je určen pro děti od 2 let. Také bychom Vás rádi pozvali na Prázdninové dopoledne s pohádkou, které se uskuteční v prostorách Komunitního centra v pondělí 5. a 12. srpna od 10 do 11 hod. Pro děti bude připraveno promítání a tematické tvoření. dětí shlédly pohádku o Rákosníčkovi, potom společně si Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města Kunovice: v místním rozhlase a nově také na facebooku či na tel A pokud by vám přece jen termín akcí nevyhovoval, můžete k nám do herny přijít každý všední den od pondělí do pátku vždy od 8.30 do 12. hodin Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím telefonu: , nebo Městská knihovna Kunovice Letní novinky v městské knihovně V Městské knihovně v Kunovicích se před prázdninami objevilo hodně zajímavých knih a tedy i dobrého čtení, a to nejen na dovolenou. V historické sekci nalezneme především autorskou stálici Vladislava Vondrušku, který vydává své další historické detektivní romány - Dýka s hadem a Krev na kapradí. Věnuje se i problematice Přemyslovců v několikadílné obsáhlé sáze - Přemyslovská epopej První díl pojednává o Přemyslu Otakarovi I. a druhý o Václavovi I., ve třetím sledujeme osudy krále železného a zlatého, Přemysla Otakara II. Knihy pro děti mají zastoupení například v knize Horseland. Ta je už osmou knižní podobou úspěšného seriálu, tentokrát s názvem Hrozná pravda. Pro mládež vydává oblíbený autor Tomáš Brezina další knihu z Klubu čarodějek - Velká záchranná akce. Také Upíří deníky pokračují už svým dvanáctým dílem s názvem Fantom. Autor L. J. Smith v něm píše i o době, která se odehrává před Upířími deníky. Jde už o pátý díl Stefanových deníků. V komiksu Čtyřlístek ve filmu zavítáme do dob Rudolfa II. Tato kniha se stala i předlohou 3D filmu, který měl nedávno premiéru v českých kinech. Další komiksovými zástupci jsou Garfield přibírá na váze - první kniha sebraných spisů, Ultimate Spider-man a spol díl či páté a šesté pokračování legendárního vynálezce Leonarda - génius pro každou příležitost a Génius na cestách. Nejen pro návštěvníky našeho přednáškového cyklu o harmonizaci životního prostoru je určena kniha Silvie Reichert de Palacio - Feng - Šuej. Tentokrát se věnuje Harmonii v zahradě. Mezi románovými novinkami nalezneme i další knihu Martiny Formanové. Ke stávajícím dílům Skladatelka voňavého prádla a novince Snědla dětem sladkosti jsme doobjednali i další, neméně skvělé tituly - Trojdílné plavky a Nevěra po Americku. Z českých autorů v knižních novinkách nalezneme novinku Olgy Walló Muž, který polykal vítr nebo publikaci Tomio Okamury Umění vládnout. S. Brown pokračuje v psaní svého románu Texas! Už třetí částí - Odvážná Sage. N. Roberts vydává také novou knihu - Druhá láska - Rodina Stanislaských. Ani tentokrát mezi krimi romány nechybí detektivky ze Švédska - K. Eriksson, M. Cole - Bestie, J. Kellerman - Oběti nebo další knižní bestseller Jo Nesbo - Spasitel. Nezapomeňte, že ani v létě neškodí mít po ruce připravenou dobrou knížku! Kateřina Bartošová, městská knihovna Moudrá slova: Čím horší je stát, tím více má zákonů. Publius Cornelius Tacitus (římský historik, právník a senátor, narozen r. 56 n. l.) 8/2013 strana 17

18 XX. FESTIVAL KUNOVSKÉ LÉTO Maďarský soubor vystupoval na náměstí v Uherském Hradišti v rámci čtvrteční pozvánky na festival Ředitelka festivalu Romana Habartová byla za dvě desetiletí festivalového nadšení odměněna Cenou města Kunovice Tradiční přijetí účastníků festivalu starostkou města Kunovice Ivanou Majíčkovou Páteční pořad Generace verbířů byl přehlídkou verbířů, kteří vyrostli při Kunovském létě Rumunský soubor při sobotním soutěžním vystoupení v rámci programu Naše děti Děti ze souboru Břeclavánek při svém vystoupení na pódiu Letního areálu v Kunovicích strana 18 8/2013

19 XX. FESTIVAL KUNOVSKÉ LÉTO Členové albánského souboru si krátili chvíle čekání na zahájení nedělního pořadu muzikou a tancem Plzeňský soubor Mladinka přivezl na Kunovské léto charakteristické prvky folklóru ze svého kraje Domácí soubor Věneček opět slavil úspěch svým půvabným vystoupením maminek s nejmladšími dětmi Polský soubor předvedl ve sportovní hale ve strhujícím tempu tance z oblasti Cassubia Členové souboru z Ukrajiny vzali během svého vystoupení do kola i řadu diváků 8/2013 Pozvánku na hody na Podluží předložili svým vystoupení v Kunovicích členové souboru Břeclavánek Foto archiv OS Kunovjan a Zdeněk Kučera strana 19

20 Běh městem ukrojil třetí díl V sobotu 22. června bylo v okolí Panského dvora už od časného rána opravdu živo. Nejen, že byl v plném proudu 20. ročník dětského folklorního festivalu Kunovské léto, ale sjelo se sem i množství pohybumilovných běžců a běžkyň, kteří se zúčastnili třetího ročníku běhu O pohár města Kunovice a EPS. A že to byla opravdu pestrá směsice, o tom svědčí třeba věkové rozpětí účastníků. Mezi třemi stovkami závodníků jsme nejstaršímu napočítali 78 jar, nejmladší naopak teprve nedávno dovršil 2 roky. Pár minut před desátou vyrazili na trať první dětští závodníci. V rychlém sledu pak následovaly další kategorie. Největší ovace sklidili samozřejmě nejmenší závodníci v kategorii 2 5 let. Pohled na to, s jakým úsilím se vrhli do zdolávání šedesátimetrové tratě, byť se mnozí teprve nedávno naučili chodit, byl úchvatný. V programu nechyběly ani již tradiční závody zdravotně postižených a vozíčkářů. Tentokrát byli místní závodníci v této kategorii posíleni o skupinku zdravotně postižených z Brna. Moc se jim u nás líbilo a slíbili, že příští rok se určitě objeví znovu. Novinkou letošního ročníku byly závěrečné závody smíšených štafet na tratích 3x110m a 4x340m. Do těchto závodů nastoupilo i několik družstev, složených z folklorních souborů, vystupujících na Kunovském létě. Štafetový kolík, tvořený štanglí salámu Vysočina, byl opravdu netradiční, ovšem o to víc chutnal! Hlavní závod na trati o délce 6,8 km, který v trochu dusném a větrném počasí (hlavně, že nepršelo!) odstartoval krátce po poledni místostarosta Pavel Vardan, ovládl, stejně jako loni, Martin Kučera z VSK Univerzita Brno. Navíc časem 21:31 minut vylepšil o 14 vteřin svůj loňský traťový rekord. Kategorii žen po loňské slovenské nadvládě opanovala Jana Kadlecová z AK Hodonín. Mimochodem, ve startovním poli, čítajícím 84 hlav, bylo 21 žen a dívek. Dětští účastníci mohli po celé závodní dopoledne využívat malý a velký skákací hrad, trampolínu nebo se účastnit soutěží na 5 stanovištích s čokoládovou odměnou na konci. K dispozici byly také balónky, občerstvení a zmrzlina. Všichni vítězové dětských kategorií dostali tričko, medaili a věcné ceny, každý závodník po doběhu dostal drobné hračky. Pro vítěze dospělých kategorií byly připraveny zajímavé finanční odměny, všichni obdrželi pamětní medaile, absolutní vítěz v kategorii muži a ženy převzal pamětní pohár. Ocenění ihned po doběhu kategorie předávali starostka města Ivana Majíčková a ředitel závodu Vlastik Píštěk ze společnosti EPS. Veliký dík za příjemné dopoledne patří duši celé akce, Mirkovi Minaříkovi, všem pořadatelům z občanského sdružení EPS aktivity i týmu rozhodčích z Hodonína. Věřme, že 4. ročník v červnu příštího roku se vydaří neméně dobře. Kdo se chce o celé akci dovědět víc, prostudovat výsledky jednotlivých kategorií nebo prohlédnout fotky, ať navštíví webové stránky epsaktivity.cz. Snímky z akce naleznete na poslední straně tohoto čísla. Pavel Hašek strana 20 8/2013

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více