DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč ZASTUPITELSTVO BANKOMAT AKCE ZŠ DAŠICE a další...

2 o čem se JeDnalo na radnici výběr z nejdůležitějších usnesení z únorových schůzí rady města: Rada schválila příspěvek 500 Kč na šachový turnaj. Rada schválila příspěvek 700 Kč na dětský karneval. Rada rozhodla, že do vyřešení soudního sporu se věc odprodeje pozemku p. p. č. 174/1 odkládá. Rada projednala a vzala na vědomí závěrečnou inventurní zprávu Základní školy. Rada vzala na vědomí plán kontrol kontrolního a finančního výboru a s výhradami je postoupila zastupitelstvu. Rada schválila výši nájemného v bytě Komenského čp. 25 na Kč/měsíc. Rada souhlasila s pronájmem budovy č. 7, místnosti č. 5 o celkové rozloze 20 m 2 a nájmem 400 Kč/rok v bývalých kasárnách Klubu chovatelů zebřiček. Rada souhlasila s pronájmem budovy č. 7, místnost č. 7 o výměře 20 m 2 v bývalých kasárnách panu Petru Staňkovi. Rada pověřila místostarostu odesláním odpovědi paní Tužilové na její stížnost ohledně zápachu z firmy Kataforesis CZ. Rada vzala na vědomí statistické údaje Městské knihovny Dašice. Rada schválila rozdělení příspěvků v 3319 takto: důchodci Kč, zahrádkáři Kč, myslivci Kč, mladí hasiči Kč, p. Vaško (letní tábor) Kč, OS Za Dašice zdravější Kč, Chovatelé zebřiček Kč, rezerva Kč. Rada vybrala z více nabídek na projektovou dokumentaci pro bourací práce kasárna nabídku firmy Bauset a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada revokovala usnesení R014/02/2009 ze dne Původní text v uvozovkách se ruší a nahrazuje se: Město Dašice se v průběhu roku 2009 stane ze zákona plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že k výši nájemného bude od data, kdy se město Dašice stane ze zákona plátcem DPH, připočítána základní sazba DPH ve výši 19%. Rada dle schváleného pořadníku přidělila dva byty v čp. 306 uchazečům takto: byt č kk p. Ivě Dvořákové, Dašice, a byt č kk p. Kučerovi St., Dašice. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Zasedání proběhlo ve čtvrtek 26. února od hodin a na programu jednání bylo celkem 13 bodů. Jednání se zúčastnilo 14 z 15 zastupitelů a 7 hostů. Hned u prvého bodu se jednání protahovalo. Zastupitelé žádali po radě bližší vysvětlení u jedenácti usnesení rady za leden a únor. Diskuse se rozvinula zejména při projednávání prohraného soudního sporu u Krajského soudu ohledně prodeje zahrádky u Hospody na Ostrově (verdikt ještě není konečný, probíhá dovolání k Nejvyššímu soudu) mezi Ing. Foldynou a panem Jelínkem, do které se vložil pan Halíř s tím, že prodej byl podezřelý a nestandardní od svého začátku, a při projednávání krácení dotace radou ZastUpitelstvo 2 občanskému sdružení Za Dašice zdravější mezi Ing. Janákovou a členy rady města. Na to reagovali paní Tužilová a pan Ďurišík s konstatováním, že situace kolem nesnesitelného zápachu z firmy Kataforesis se nezměnila ani po deklarovaném přestupu firmy na jiné barvy. Poté zastupitelé vyslechli zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, občanského sdružení, sboru pro občanské záležitosti, komise pro kasárna a pro památky. Informováni byli o výsledku hloubkového auditu na hospodaření sportovního klubu s dotacemi města, který konstatoval, že příspěvek byl využit v souladu s daným účelem, a o výši dotace ( Kč), kterou město obdrželo na obnovu kulturních památek.

3 Rychle byl schválen všemi hlasy Plán zasedání zastupitelstva na rok Dlouze se naopak diskutovalo při prodeji pozemků města. Za cenu v místě obvyklou byl schválen prodej pozemků v Kolodějích a v Prachovicích. Čtyřem zájemcům byl schválen prodej pozemků Na Valech v Dašicích za cenu v místě obvyklou, nejméně však za 300 Kč za metr čtvereční. Paní Tužilová žádala, aby město u vlastníka pozemků Na Valech urgovalo jejich posekání alespoň jednou ročně. Dále zastupitelé upravili Pravidla pro práci s rozpočtem a Směrnice o cestovních náhradách. Podrobně, bod po bodu, zastupitelé projednávali záměry k novému Územnímu plánu města Dašic a usneseními reagovali na připomínky a vyhodnocení pořizovatele Magistrátu města Pardubic. Deseti hlasy schválili žádost o demolici objektu (budovy mužstva) v kasárnách a všemi 13 přítomnými i žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé opatrovny. Bez problémů všemi hlasy byl schválen Plán finančního výboru na rok U projednávání Plánu kontrolního výboru se zastupitelé zasekli, neboť jeho součástí byla informace o kontrole v roce 2008 a o stanovisku Ministerstva vnitra k pravomocem a oprávněním kontrolního výboru. Bouřlivá diskuse se rozvinula zejména mezi panem Nerudou, Ing. Foldynou a Ing. Horským. Dohody a jednotného závěru však nebylo dosaženo. Mgr. Zikmund navrhl, aby sporná kontrola byla z plánu vyškrtnuta to však zastupiteli nebylo schváleno. Nakonec byl 9 hlasy (2 proti a 2 se zdrželi) schválen Plán kontrol kontrolního výboru v původním znění. Zastupitelé také stanovili povinnost předsedovi kontrolního výboru podepsat mlčenlivost se všemi členy výboru. Rovněž u dalšího bodu, při kterém měl být zvolen nový člen kontrolního výboru, se nedařilo najít společnou řeč, a tak jej jeho předkladatel, pan Neruda, z programu jednání stáhnul. Dále už jednání pokračovalo rychle a bez zádrhelů. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení běžného účtu a revolvingového termínovaného vkladu v GE Money Bank, které by mělo přinést zhodnocení volných finančních prostředků města. Po doporučení finančního výboru bylo schváleno všech sedm navrhovaných rozpočtových opatření a rozhodnutí o dopracování Rozpočtu města. Dále zastupitelé rozhodli o zástupcích města v různých společnostech. Na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. bude město zastupovat starosta Ladislav Racek, na valných hromadách společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o místostarosta Mgr. Petr Zikmund. Tím bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Po jeho skončení upozornil ještě pan Ďurišík na automobilové vraky na náměstí a v Hrdličkově ulici a požádal o jejich odstranění. Jan Foldyna Karneval prvňáčků Poslední den před jarními prázdninami uspořádali na škole první vyučovací hodinu prvňáčci svůj karneval pod vedením paní třídní učitelky Hany Jelínkové. Děti byly nápaditě ustrojené a mohly se předvést v naší krásné učebně hudební výchovy. Ať úsměvy našim dětem vydrží co nejvíce po celý život! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice

4 Březen 1939 v Dašicích v Pamětní knize města Dašice Dne 15. března překročilo německé vojsko hranice Čech a Moravy a během dvou dnů byly celé Čechy a Morava obsazeny. Do Dašic přišel předvoj vojska 16. března o půl jedenácté dopoledne v čele s majorem Fanlbrechtem. Žádali o ubytování pro 10 důstojníků a 400 mužů. Celý vojenský oddíl dělostřeleckého pluku přijel ve čtvrt na jednu v nákladních autech a na motocyklech. Obsadil kasárna. Dopoledne přišel na dašickou radnici velitel posádky s tím, že nepřicházejí jako nepřátelé, ale proto, aby zajistili klid a pořádek. Nařídil také, aby do devatenácté hodiny byly odevzdány všechny střelné a sečné zbraně na obecní úřad (27. března byly vráceny lovecké zbraně a náboje civilnímu obyvatelstvu). Pokud se němečtí vojáci procházejí městem, jsou samozřejmě předmětem pozornosti místních. V obchodech kupují různé zboží a je vidět, že mají dostatek peněz. Platí říšskými markami při kurzu 1 marka = 10 korun. Dne 19. března přišla do Dašic říšská policie o čtyřech mužích. Na některých domech byla nalepena německy psaná oznámení, že se byty zabavují pro říšské vojsko. Byly to byty v domech čp.: 40, 116, 252, 189, 18, 172, 326, 306 a domy, v nichž bydleli Židé: čp. 101, 21, 39, 389. V noci ztropili někteří vojáci v hostinci U Kotyzů výtržnost, pro kterou byl hostinec uzavřen (31. března bylo uzavření odvoláno). 21. března se vrátili čeští nováčkové propuštění z činné vojenské služby. Bylo vybubnováno upozornění, že zdražování a hromadné nákupy životních potřeb je zakázáno a bude přísně trestáno. Školním dětem bylo nařízeno, že po šesté hodině večerní nesmí choditi po městě. Podle kronikáře sněžilo jako o Vánocích. 29. března odvolali zabavení bytů pro říšskou vojenskou správu. Podle zápisu v kronice je občanstvo klidné, a tak byla pro hostince prodloužena uzavírací doba do půlnoci. V městském biografu hráli film pro německé vojáky, sál byl vojskem přeplněn. Jakmile přišla do města německá armáda, začalo se zde jezditi vpravo. Návěstí v jízdě doprava byla natištěna a umístěna na všech příjezdech do Dašic a na křižovatkách ve městě. Vybrala pro Vás Lenka Havlovcová Zůstane bankomat v Dašicích? S největší pravděpodobností těžko říci? Chybějící bankomat v Dašicích byl vždy předmětem kritiky občanů. Ve všech prováděných průzkumech a jednáních si ho občané přáli. Na to reagovaly jednotlivé volební strany a subjekty při volbách do zastupitelstva města Dašice v roce 2006 téměř všechny jeho pořízení měly ve volebních programech. Jak jsem psal v loňských květnových Ozvěnách, cesta k jeho získání byla více než trnitá a rok dlouhá. Zastupitelé jeho pořízení schválili na svém zasedání 24. dubna 2008 i přes možné problémy a finanční ztráty pro město, vedeni snahou tuto dlouhodobě chybějící službu pro své spoluobčany v Dašicích zajistit. Podařilo se. Bankomat máme. Sice ne na optimálním místě, ale máme. Věřte, že i s jeho umístěním byly neskonalé problémy. V první variantě se ho snažili zastupitelé i rada umístit na náměstí. V druhé variantě alespoň poblíž náměstí v centru města. Bohužel všechny čtyři možnosti, které byly připravovány a projednávány, zejména z technických důvodů, nemohly být realizovány. Skutečně dlouho zastupitelé a rada hledali alespoň trochu přijatelné řešení, než schválili na svém zasedání 14. srpna 2008 de facto jediné možné budovu bývalé služebny Městské policie v kasárnách. Rovněž samotný provoz bankomatu nebyl bez problémů. Po zahájení, když si na něj občané Dašic i okolních obcí začínali zvykat a využívat jej, došlo k pokusu o jeho vykradení a dlouhou dobu byl v opravě a tedy mimo provoz. Po dvou zkušebních měsících byl městu v lednu poprvé vyúčtován jeho ostrý provoz se značnými náklady pro město. Zastupitelé na svém pracovním setkání dne 19. ledna diskutovali i o tomto problému. Dohodli se, že se pokusí všemi možnými prostředky propagovat jeho provoz jak mezi občany Dašic, tak i v okolních obcích. Byl vydán barevný propagační leták k distribuci mezi občany, opětovně

5 proběhla propagace v okolních obcích i s využitím jejich informačních zpravodajů a i tento článek by měl přispět ke zvýšení výběrů z bankomatu. Zastupitelé nadále budou podrobně sledovat jeho využívání a vývoj nákladů města na jeho provoz, ale pokud by se náklady města zásadně nesnížily, museli by jeho provoz ukončit. Tímto bych chtěl apelovat na všechny z vás, kteří využíváte služeb bankomatu v jiných městech, abyste zvážili jeho využívání v Dašicích. Slyšel jsem i připomínky, že někteří neví, na kolik korun je výběr přijde. Je to taková částka, kterou si účtuje váš peněžní ústav za výběr v bankomatu jiného peněžního ústavu. Protože různých platebních, kreditních a dalších karet je nepřeberné množství a i některé peněžní ústavy si za výběr z různých svých karet stanovují jiné poplatky, připravil jsem pro vás přehled v příloze tohoto článku, kde jsou uvedeny snad všechny existující karty na trhu. Každý si tam jistě najde tu svou i poplatek, který by ho výběr z našeho bankomatu stál. Zvažte, prosím, zda-li by se i vám výběr z Dašického bankomatu nevyplatil. Samozřejmě se může stát, že podmínku počtu měsíčních výběrů nebudeme i nadále dosahovat a potom již zastupitelům nezbude jiná možnost než jeho provoz ukončit. A tím skončí, nechci říci na věčné časy, ale jistě na velmi dlouho možnost zajištění této služby pro občany Dašic i blízkého okolí. Jan Foldyna Poplatek za výběr z bankomatu jiné banky (jiného finančního ústavu) Pozn.: Pokud poplatek za výběr z bankomatu závisí na vybírané částce, je do kalkulace zahrnut výběr částky ve výši Kč. BBW Maestro, MasterCard Gold a Standard...6,50 Kč Volksbank CZ MasterCard Charge Gold, Standard a Standard -- domácí...10,00 Kč citibank Citicard Maestro...14,00 Kč ČSOB ČSOB Úvěrová karta Gold Mastercard a Visa... 20,00 Kč ebanka všechny karty kromě EC/MC Standard Charge...24,90 Kč Česká spořitelna (ČS) všechny karty Kredit + MC a + VISA... 25,00 Kč ČSOB všechny karty Maestro, MasterCard a VISA... 25,00 Kč GE Money Bank všechny karty EC/MC a Maestro... 25,00 Kč Poštovní spořitelna všechny karty EC/MC, VISA, Maestro a Maxkarta... 25,00 Kč raiffeisenbank všechny karty Cirrus/Maestro, EC/MC, MasterCard a Visa kromě kreditních... 25,00 Kč Volksbank CZ Maestro, MasterCard Gold a Standard a Standard domácí... 25,00 Kč Česká spořitelna (ČS) všechny karty EC/MC, Maestro, MC a VISA... 30,00 Kč Komerční banka (KB) všechny karty kromě Intercard kreditní EC/MC... 30,00 Kč UniCredit Bank všechny karty Eurocard, Maestro a VISA Classic a Gold... 30,00 Kč ČSOB ČSOB Kreditní karta... 35,00 Kč Poštovní spořitelna Kreditka Poštovní spořitelny... 35,00 Kč GE Capital Multiservis, a.s. O.K. karta... 39,00 Kč Všechny karty Diners Club ČS, ČSOB, UniCredit Bank a Volksbank CZ... 40,00 Kč CCS Česká společnost pro platební karty a.s. CCS Kredo... 50,00 Kč KB Intercard kreditní EC/MC... 50,00 Kč LBBW Kreditní karta BAWAG Bank... 50,00 Kč Raiffeisenbank karty Visa Classic a Gold kreditní... 50,00 Kč IniCredit Bank karta Visa Elektron idnes a všechny kreditní karty... 60,00 Kč Citibank Citibank/Eurotel kreditní karta zlatá a stříbrná... 70,00 Kč ebanka EC/MC Standard Charge... 70,00 Kč

6 Anglické divadlo Po pololetních prázdninách jsme poprvé absolvovali divadelní představení vedené v anglickém jazyce. Nevěříte? I děti se hned vyděsily divadlo v angličtině? Budeme tomu rozumět? Ale ukázalo se, že jejich obavy byly skoro zbytečné. Přijelo k nám vzdělávací divadlo Medvěd (The Bear Educational Theatre), které již třináctým rokem vytváří a realizuje programy anglických divadelních představení pro školy v České republice i v okolních zemích. Byli Ministerstvem školství ČR oceněni za kvalitní práci. Svá představení již předvedli pro více než diváků. Námi shlédnutá představení proběhla v anglicko-české verzi. Těžší pasáže byly vtipně zakomponovány k zopakování a vysvětleny česky, dobře to celé do děje zapadalo. Děti byly vtaženy do děje a spolupracovaly. I ti, kdo anglicky vůbec nerozumějí, měli zážitek z ukázkového nadšení a prožívání herců, které strhlo děti. Nejmenší děti viděly představení JACKIE AND THE GIANT (Jackie a obr), kde malá dívka JACKIE prchá před zlým obrem a hodný obr jí pomáhá. V obřím království se však mluví jen anglicky, a tak malá Jackie nutně potřebuje také pomoc publika. Děti, hlavně ty menší, nádherně spolupracovaly a přitom si procvičily základní slovní zásobu a gramatiku. Představitelka Jackie byla Češka a byla fantastická. Obry hrál Angličan a i on byl skvělý. Škoda, že fotky z tohoto prvního představení se nám nepovedly a jsou příliš tmavé. Starší děti viděly THE ALIEN GRAMMAR SHOW (Gramatická šou vetřelců). V příběhu se vetřelci dají odhalit jen tím, že tvoří otázky s chybami. Představení mělo spád, zůstalo srozumitelné a nabídlo dětem několik možností k předvedení se. Zde exceloval Lukáš Kaplan z 9.A. Rychle pochopil, co se po něm chtělo a když ta situace nastala, jako profík se plížil, aby na přítomnost vetřelce upozornil a přitom se neprozradil. Když se přiblížil konec představení, objevil se i podtext k zamyšlení. Kdo je vlastně vetřelec? Představení proběhla v Kulturním domě v Kostěnicích, kde nám vyšel vstříc pan starosta Pulkrábek, za což mu ještě jednou jménem diváků velmi děkujeme. Rychlou přepravu zajistil jako obvykle pan Brtna. A i jemu patří dík. Původně jsme počítali s účastí tříd , ale umožnili jsme i dětem z 1. a 2. třídy, které získaly nějaké anglické znalosti, aby se po zvážení rodičů zúčastnily. Kromě toho přijelo 30 dětí z Holic a pomohly nám nést náklady na představení. A nejen ony odjížděly spokojené. Hodnocení zúčastněných učitelek: Zprvu jsme měly trochu obavy, protože jsme stejně jako děti nevěděly, co nás čeká. Obě představení však předčila naše očekávání jak obsahem, tak výkonem herců. Již nyní jsme rozhodnuté využít nabídky divadla na příští rok a vybrat si z jejich pestrého repertoáru. Ing. Alena Janáková

7 Elektrošrot Vážení spoluobčané, během minulého roku jsem Vás ve více článcích seznamovala s tím, jak se ve škole učíme třídit odpad a sbíráme některé druhotné suroviny a také s tím, co je elektrošrot (vyřazené elektrospotřebiče), jak se vybírá a jak se s ním dále pracuje. Možná si vzpomenete, že jsme se jako škola účastnili soutěže. Šlo o první ročník soutěže pražské firmy Elektrowin, v níž se sbíral elektrošrot. Dostali jsme dva plátěné vaky a drátěnou skládací bednu. Do vaků děti z rodin donášely vyřazené spotřebiče rychlovarné konvice, rádia, žehličky, kávomlýnky, fény, čerpadla, fritovací hrnce, kávovary, mixery, počítače a jiné vyřazené elektrospotřebiče, včetně mobilů. Vybíralo se samozřejmě bezplatně a každý, kdo šel kolem, sledoval, jak se nám vak plní. Zatím jsme tam neměli žádný vysavač, toustovač, kulmu, tiskárnu, vařič či ventilátor, ale co nebylo, může nastat letos. Malých spotřebičů je mnoho typů. Firma soutěž vyhodnotila, vybrané vaky zvážila a tuto hmotnost přepočítávala na počet žáků ve škole. Záměrně jsme loni nevybírali velké spotřebiče, přesto jsme si v republikovém srovnání nevedli vůbec špatně, pohybovali jsem se kolem třicátého místa s minimálním odstupem. Letos už víme jak na to, tak se obracíme na Vás, veřejnost. Budete-li se zbavovat v nadcházejícím jarním období nějakého vysloužilého elektrospotřebiče, neházejte ho do popelnice (a samozřejmě hlavně ne do příkopu či na kraj lesa)!! Není to vůbec potřeba. Nemusíte ani hlídat, kdy přesně bude svoz příslušného typu odpadu na obci, nemusíte jej vozit do sběrného dvora. Je tu možnost odevzdat jej ve škole. Kromě toho, že umožníte, aby se do koloběhu surovin vrátily ty, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny a nezatížíte životní prostředí víc, než je třeba, pomůžete nám k lepším výsledkům. Pokud už v rodině nemáte školou povinné děti, obraťte se na děti ve svém okolí, ony spotřebič jistě do školy vezmou. Pokud to nepovažujete za dobrý nápad, vydejte se ke škole sami. Lze se také na zorganizování předání spotřebiče domluvit. Vybírat elektrošrot budeme opět v hale školy, a to během měsíce dubna. A chystáme se na druhý ročník oslav Dne Země, který se celosvětově slaví dne 21. dubna. Ten loňský se moc vydařil a i o něm jsme Vás informovali. Termíny pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou v dubnu, asi v polovině dubna, termíny upřesníme v příštím vydání. Ing. Alena Janáková Masopust ve škole Na poslední předprázdninový pátek jsme si připravili různé radovánky. Do lavic tentokrát zasedli kouzelníci, piráti, smrtky, víly, čarodějnice, vodníci... Podle rozvrhu se tedy vyučovat nemohlo. Se svolením pana ředitele patřila první hodina různým hrám. Druhou hodinu děti čarovaly. Vymýšlely překvapení něco, z čeho by maminka a tatínek měli opravdu radost. Dárek děti namalovaly a předaly doma rodičům. Nápady byly různé dovolená u moře, dům na samotě v horách, auto, notebook, procházka se psem Masopust, masopust, do kola mě, holka, pusť! a toho jsme se drželi dál. A tak se tančilo a tančilo. Dopoledne rychle uteklo. Děti uklidily masky a mohly se těšit na jarní prázdniny. žáci 2. třídy a třídní učitelka Jana Lorencová

8 Týden čtení Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na týden od 9. do 15. března 2009 tzv. TÝDEN ČTENÍ. Jeho cílem je přitáhnout ke čtení především děti a mládež a oslovit i jejich rodiny. Městská knihovna v Dašicích je samozřejmě součástí tohoto projektu, a proto knihovnice nabízí nejen pedagogům ZŠ v Dašicích nezávazné informační návštěvy knihovny, tématické besedy, nabídku vhodné četby pro jednotlivé věkové skupiny a další akce vhodné i pro dašickou veřejnost. Kromě klasických výpůjčních dnů bude knihovna otevřena pro veřejnost i ve středu 11. března od hod. Budeme s dětskými návštěvníky trénovat mozkové závity na programu budou hádanky, testy znalostní i na trénink paměti, V průběhu tohoto týdne proběhne mezi návštěvníky knihovny anketa, týkající se titulů, které čtenářům v regálech knihovny chybí. Lenka Havlovcová, knihovnice Pozvánka Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dašicích zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v prostorách Klubu důchodců v sobotu 14. března od hod. Na programu bude zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2008 a seznámení s akcemi, které plánujeme na letošní rok, poté bude následovat volná zábava s pohoštěním a hudbou. Všichni jste srdečně zváni. Miroslav Zeman, předseda MO ČZS 10. ročník šachového turnaje O Přeborníka města Dašice Dne 15. února 2009 proběhl pod záštitou starosty města Dašice již 10. ročník O Přeborníka města Dašice. Jako každým rokem (i když propagace byla dostačující) se nás sešlo na počet těch, co šachy hrají a rozumí jim, poměrně málo, pouze 8 milovníků této královské hry. A jak to dopadlo? Na prvním místě se umístil Horáček Michal 6.5 bodu. Na 2. místě skončil Ing. Kolář Vladimír 6.5 bodů (o první místo musela rozhodnout další víceméně zrychlená partie první skončila remízou v té druhé měl lepší nervy Horáček Michal). 3. místo obsadil Karel Ďuráč starší 5 bodů, na bramborové medaili tedy 4. místě zůstal Smola Jan 4 body. Na pátém místě byl Smola Petr 3 body, na 6. místě skončil Ďuráč Karel mladší 2 body, sedmé, tedy předposlední místo, vybojoval Čajka František ml. 1 bod a na posledním, osmém místě, skončil Kaplan Lukáš bez bodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi a radě města Dašice za poskytnutí hezkých cen a diplomů pro účastníky turnaje, dále bych chtěl poděkovat vedoucí hostince Ostrov za poskytnutí hrací místnosti. Ing. Kolář Vladimír

9 Plavecký výcvik Od 8. prosince 2008 do 2. března 2009 probíhal plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku naší školy. Tento výcvik je povinnou součástí výuky TV a zahrnoval celkem 20 vyučovacích hodin. Výcvik se konal v plavecké škole ATLATIK ve Vysokém Mýtě. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Plavci, kteří tvořili 1. družstvo, si změřili své síly v poslední lekci, kdy plavali 200 m na čas. Spokojeni byli i ti, kteří s plaváním teprve začínají nebo se zdokonalují. Plavecký výcvik byl totiž prováděn v bazénu s posuvným dnem a děti měly jistotu, že při přerušení plavání se mohou postavit. Milý přístup instruktorů k dětem, dostatek pomůcek, zábavné metody a hry, pěkné a čisté prostředí - to vše dohromady vytvářelo příjemnou atmosféru těchto malých lázní. Všichni naši žáci se na hodiny plavání celý týden těšili a touto cestou děkují celému personálu Plavecké školy Vysoké Mýto. Třídní učitelky: Věra Kňavová, Iva Hradecká Únik čpavku? V minulých dnech jsme zkoumali stížnost obyvatel z oblasti bytovek směrem na Kostěnice na opakovaný zápach čpavku v okolí areálu mrazíren. Odpověděl pan Pavel Švehla ( ová adresa: Nevěděl o žádném úniku čpavku z poslední doby, žádné práce na chlazení se neprováděly. Vzhledem k počasí měla v inkriminované době strojovna minimální chod. Výroba ovoce už rok nejede a na výrobě nanuků probíhá přestavba výrobních linek. Čpavkové potrubí je odsáté. Pan Švehla vyzývá občany, aby se obraceli, pokud cítí čpavek, přímo na vrátnici firmy, telefonní číslo vrátnice je Jedině tak je firma schopná zjistit příčinu a zjednat nápravu. Dále vyzval zastupitele, aby navštívili mrazírenský komplex a nechali se provést areálem, kde jim bude ukázáno, co již firma učinila proti hluku a jak funguje chlazení. Věřím, že toto pozvání v následujícím období využijeme. Ing. Alena Janáková Z dašických březnových výročí 55 let 14. března 1954 zemřel Josef Svatopluk Touc, ředitel školy, zasloužilý pedagog a spisovatel. Narodil se 18. února 1878 v Dobrušce. V roce 1911 přišel do Dašic na dívčí měšťanskou školu, v roce 1930 se stal ředitelem zdejších měšťanských škol. Postaral se o to, aby se školním dětem vyvářely polévky. Porce polévky stála 50 haléřů a děti z chudých rodin ji měly zadarmo. Byl předsedou Krajského spolku učitelů měšťanských škol v Pardubicích a kulturním referentem Říšského svazu učitelstva 9 měšťanských škol se sídlem v Praze. Byl autorem několika učebnic a knih pro mládež, které byly ve své době dorůstající populací velmi oblíbeny a čteny: Dějepis pro školy měšťanské, Stručné československé dějiny, Stručné dějiny pro obecnou školu. Vydal výbory z díla Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, knihy o J. J. Rousseauovi, A. Jiráskovi aj. Řadu let byl členem redakční rady vlastivědného časopisu Krajem Pernštýnův. Jeho ženou byla spisovatelka Joža Toucová-Metlerová. Jan Horský

10 Městská knihovna nabízí Z nově nakoupených knih na začátku letošního roku bych Vám chtěla nabídnout: Knižní tituly pro děti a mládež Medvídkov (město her, hádanek a hlavolamů) O malé jedličce (příběh na motivy pohádky H. CH. Andersena) Pán pelyňku (fantasy román G. P. Taylora) Případ strašidelného mnicha (detektivní příběh napsaný V. Steklačem) Chatrč z kostí (dobrodružný příběh dvou kamarádů) Román pro dívky (autorka P. Vaisová, román o partě dospívajících přátel a jejich problémech) Jízdenka do Říma (problematika drog u mládeže) Laura a hádanka Stříbrné sfingy (fantasy román od P. Freunda) Kočičí holka (Katie zjistí, že kromě lidských v sobě nosí i kočičí geny, román pro mládež od oblíbeného autora T. Breziny) Upíří kníže (pokračování upířích příběhů D. Shana) Brisinger (3. díl dračího románu Ch. Paoliniho je konečně tady) Kozí příběh (knížka vznikla na motivy filmu, přibližuje dětem pražské pověsti) Po stopách Marca Pola (životopis a cestopis v jednom, zpracovaný podle jeho pamětí) Násilí ve škole a jak mu čelit (populárně-naučná publikace pro mládež) Co by kluci měli vědět o lásce (informace pro dospívající chlapce ve věku od 13 let) Super styl (o tom, jak být co nejhezčí) a pro dospělé čtenáře Abstinentka (román oblíbené autorky románů pro ženy T. Kubátové) Letopisy královské koruny III. (historické detektivky V. Vondrušky) Katalánec (román N. Gordona) Za závojem (život v pasti saudskoarabského ráje) Zapomenutý pergamen ( více než 500 let staré tajemství střežené Vatikánem uvrhne jeho objevitele do smrtelného nebezpečí, román P. Vandenberga ) Projekt stvořitel (román z vědeckého a lékařského prostředí) Okovy naděje (román ze současnosti řeší vztah matky a dcery, která má problémy) Správná volba (další román oblíbené D. Steelové) Případ Trudeau (detektivní příběh z Trudeauvy stanice za polárním kruhem) Zásilka od mrtvého ( co vůbec bylo v tajemné zásilce, kterou Lowell předal ) Indiánský běh, Křepelice, Když milujete muže (novely české autorky T. Boučkové) Poslední porotce (detektivní román J. Grishama) Něžný válečník (historický román J. Lindseyové) Kleptoman (román ze současnosti, autorem je K. Žilák Pusinka, Jehla) Lunární jóga (aneb žena v pohybu po celý rok, cvičení pro jednotlivá roční období) První a sám (Neobyčejný život a zbytečná smrt aviatika Jana Kašpara) Knížecí život (rozhovor K. Hvížďaly a K. Schwarzenberga) Regenerační cvičení pro každého Je to jen výběr z mnohem širší nabídky, kterou Vám máme v Městské knihovně. Přijďte se podívat. Informace o knižních titulech a o akcích v knihovně jsou i na webových stránkách: Těším se na Vás Lenka Havlovcová, knihovnice Milí malí čtenáři, ani letos nepřijdete o možnost strávit v knihovně jednu veselou a dobrodružnou noc. Na pátek 3. dubna už pro vás chystám Noc s Andersenem se spoustou překvapení, her a zábavy. Jestliže máte odvahu a chuť spát někde jinde než doma, být se svými kamarády a dobře se pobavit, přijďte si v březnu do knihovny pro přihlášku tak, abyste ji stačili odevzdat do pátku 13. března Spolu s přihláškou samozřejmě dostanete ke splnění i jeden malý úkol. Pokud tedy chodíte do třídy a jste zaregistrovanými čtenáři a pravidelnými návštěvníky knihovny a chtěli byste to zkusit, moc se na vás těším! Upozorňuji ale, že počet míst je omezen. Sledujte i budou tam postupně zveřejňovány další informace. Lenka Havlovcová, knihovnice 10

11 Minulá doplňovačka V tajence se skrýval spolek, který v Dašicích vznikl ve třicátých letech 19. století O CH O T N I C K Ý S P O L E K B U T A A N U O L L O P É V A I O O L N D K M T E L L K A V L T M Í U I R I Ě P K A Á Á Í A A Ř K E O N V O A T R R L N V Í S T K N N B Í K I Y Í A C K E Jaroslav Lohynský poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům i všem dalším, kteří pomáhali při hašení požáru v mém bytě dne 13. února Moc děkuji. Věra Bořková Svaz dobrovolných hasičů v únoru 2009 V měsíci únoru zasahovala jednotka dobrovolných hasičů Dašice hned dvakrát. Poprvé, v sobotu 7. února odpoledne, byl požár stromu v Sadové ulici u budovy školy nahlášen přímo v hasičské zbrojnici. Druhý požár vypukl v pátek 13. února v rodinném domku v Jungmannově ulici před jedenáctou hodinou dopoledne. Nejdříve se ho pokoušeli zkrotit zaměstnanci firmy AVA, která sídlí nedaleko, ale nebylo to v jejich silách. Na místě zasahovaly jednotky HZS Pardubického kraje a SDH Dašice. Po dohašení bylo nutné vyklidit vnitřní prostory, aby nedošlo opět ke vznícení. Do vybavení dašických hasičů přibylo kalové čerpadlo, elektrocentrála a hliníkový žebřík. Deset členů se zúčastnilo odborného školení na obsluhu motorových pil. V sobotu 21. února zvali členové SDH dašické občany na tradiční hasičský ples, který proběhne v sobotu 7. března Členové SDH Dašice

12 DoplňovačKa V tajence se skrývá nadmořská výška našeho města (v metrech) Sedíme na ní u stolu Vkládáme do něj svíčky Patří k ženichovi Poslední měsíc v roce Jednoduchý Vytváří se na vodě (zvláště ze saponátů) Román do kapsy (zkratka) Co musí udržovat cyklista na kole? 9... Slavnost, při které si bere ženich nevěstu. 10. Používá se při nakládání okurek. 11. Druhý od konce. 12. Příjmení současného premiéra vlády naší republiky. 13. Pevnina obklopená mořem. 14. První měsíc v roce. 15. Nejčastější zákonní zástupci nezletilého dítěte. 16. Název etnika v naší zemi. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský vzpomínka Chtěl bych místním, zejména dříve narozeným starousedlíkům připomenout, že letošního 26. března uplyne 100 let od narození všem dobře známého našeho spoluobčana, pana Ladislava Uhlíře ze Sadové ulice. Pan Uhlíř zemřel 22. března 1994, 4 dny před svými 85. narozeninami. 22. ledna 2009 S úctou vzpomíná vnuk Vladimír Stibor s rodinou narodili se... daniel Šafařík společenská rubrika v březnu slaví narozeniny 5. března Božena Jeřábková dašice 6. března Zdeněk půlpán prachovice 6. března František Jeřábek dašice 14. března Josefa Brendlová Zminný 17. března ludmila Kubizňáková dašice 22. března Zuzana Vaníčková prachovice 29. března marie sobotková dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 12 vydání číslo: 3/2009, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 12. 3. 2012 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více