DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY březen 2009 Kč ZASTUPITELSTVO BANKOMAT AKCE ZŠ DAŠICE a další...

2 o čem se JeDnalo na radnici výběr z nejdůležitějších usnesení z únorových schůzí rady města: Rada schválila příspěvek 500 Kč na šachový turnaj. Rada schválila příspěvek 700 Kč na dětský karneval. Rada rozhodla, že do vyřešení soudního sporu se věc odprodeje pozemku p. p. č. 174/1 odkládá. Rada projednala a vzala na vědomí závěrečnou inventurní zprávu Základní školy. Rada vzala na vědomí plán kontrol kontrolního a finančního výboru a s výhradami je postoupila zastupitelstvu. Rada schválila výši nájemného v bytě Komenského čp. 25 na Kč/měsíc. Rada souhlasila s pronájmem budovy č. 7, místnosti č. 5 o celkové rozloze 20 m 2 a nájmem 400 Kč/rok v bývalých kasárnách Klubu chovatelů zebřiček. Rada souhlasila s pronájmem budovy č. 7, místnost č. 7 o výměře 20 m 2 v bývalých kasárnách panu Petru Staňkovi. Rada pověřila místostarostu odesláním odpovědi paní Tužilové na její stížnost ohledně zápachu z firmy Kataforesis CZ. Rada vzala na vědomí statistické údaje Městské knihovny Dašice. Rada schválila rozdělení příspěvků v 3319 takto: důchodci Kč, zahrádkáři Kč, myslivci Kč, mladí hasiči Kč, p. Vaško (letní tábor) Kč, OS Za Dašice zdravější Kč, Chovatelé zebřiček Kč, rezerva Kč. Rada vybrala z více nabídek na projektovou dokumentaci pro bourací práce kasárna nabídku firmy Bauset a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada revokovala usnesení R014/02/2009 ze dne Původní text v uvozovkách se ruší a nahrazuje se: Město Dašice se v průběhu roku 2009 stane ze zákona plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že k výši nájemného bude od data, kdy se město Dašice stane ze zákona plátcem DPH, připočítána základní sazba DPH ve výši 19%. Rada dle schváleného pořadníku přidělila dva byty v čp. 306 uchazečům takto: byt č kk p. Ivě Dvořákové, Dašice, a byt č kk p. Kučerovi St., Dašice. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Zasedání proběhlo ve čtvrtek 26. února od hodin a na programu jednání bylo celkem 13 bodů. Jednání se zúčastnilo 14 z 15 zastupitelů a 7 hostů. Hned u prvého bodu se jednání protahovalo. Zastupitelé žádali po radě bližší vysvětlení u jedenácti usnesení rady za leden a únor. Diskuse se rozvinula zejména při projednávání prohraného soudního sporu u Krajského soudu ohledně prodeje zahrádky u Hospody na Ostrově (verdikt ještě není konečný, probíhá dovolání k Nejvyššímu soudu) mezi Ing. Foldynou a panem Jelínkem, do které se vložil pan Halíř s tím, že prodej byl podezřelý a nestandardní od svého začátku, a při projednávání krácení dotace radou ZastUpitelstvo 2 občanskému sdružení Za Dašice zdravější mezi Ing. Janákovou a členy rady města. Na to reagovali paní Tužilová a pan Ďurišík s konstatováním, že situace kolem nesnesitelného zápachu z firmy Kataforesis se nezměnila ani po deklarovaném přestupu firmy na jiné barvy. Poté zastupitelé vyslechli zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, občanského sdružení, sboru pro občanské záležitosti, komise pro kasárna a pro památky. Informováni byli o výsledku hloubkového auditu na hospodaření sportovního klubu s dotacemi města, který konstatoval, že příspěvek byl využit v souladu s daným účelem, a o výši dotace ( Kč), kterou město obdrželo na obnovu kulturních památek.

3 Rychle byl schválen všemi hlasy Plán zasedání zastupitelstva na rok Dlouze se naopak diskutovalo při prodeji pozemků města. Za cenu v místě obvyklou byl schválen prodej pozemků v Kolodějích a v Prachovicích. Čtyřem zájemcům byl schválen prodej pozemků Na Valech v Dašicích za cenu v místě obvyklou, nejméně však za 300 Kč za metr čtvereční. Paní Tužilová žádala, aby město u vlastníka pozemků Na Valech urgovalo jejich posekání alespoň jednou ročně. Dále zastupitelé upravili Pravidla pro práci s rozpočtem a Směrnice o cestovních náhradách. Podrobně, bod po bodu, zastupitelé projednávali záměry k novému Územnímu plánu města Dašic a usneseními reagovali na připomínky a vyhodnocení pořizovatele Magistrátu města Pardubic. Deseti hlasy schválili žádost o demolici objektu (budovy mužstva) v kasárnách a všemi 13 přítomnými i žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé opatrovny. Bez problémů všemi hlasy byl schválen Plán finančního výboru na rok U projednávání Plánu kontrolního výboru se zastupitelé zasekli, neboť jeho součástí byla informace o kontrole v roce 2008 a o stanovisku Ministerstva vnitra k pravomocem a oprávněním kontrolního výboru. Bouřlivá diskuse se rozvinula zejména mezi panem Nerudou, Ing. Foldynou a Ing. Horským. Dohody a jednotného závěru však nebylo dosaženo. Mgr. Zikmund navrhl, aby sporná kontrola byla z plánu vyškrtnuta to však zastupiteli nebylo schváleno. Nakonec byl 9 hlasy (2 proti a 2 se zdrželi) schválen Plán kontrol kontrolního výboru v původním znění. Zastupitelé také stanovili povinnost předsedovi kontrolního výboru podepsat mlčenlivost se všemi členy výboru. Rovněž u dalšího bodu, při kterém měl být zvolen nový člen kontrolního výboru, se nedařilo najít společnou řeč, a tak jej jeho předkladatel, pan Neruda, z programu jednání stáhnul. Dále už jednání pokračovalo rychle a bez zádrhelů. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení běžného účtu a revolvingového termínovaného vkladu v GE Money Bank, které by mělo přinést zhodnocení volných finančních prostředků města. Po doporučení finančního výboru bylo schváleno všech sedm navrhovaných rozpočtových opatření a rozhodnutí o dopracování Rozpočtu města. Dále zastupitelé rozhodli o zástupcích města v různých společnostech. Na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. bude město zastupovat starosta Ladislav Racek, na valných hromadách společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o místostarosta Mgr. Petr Zikmund. Tím bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Po jeho skončení upozornil ještě pan Ďurišík na automobilové vraky na náměstí a v Hrdličkově ulici a požádal o jejich odstranění. Jan Foldyna Karneval prvňáčků Poslední den před jarními prázdninami uspořádali na škole první vyučovací hodinu prvňáčci svůj karneval pod vedením paní třídní učitelky Hany Jelínkové. Děti byly nápaditě ustrojené a mohly se předvést v naší krásné učebně hudební výchovy. Ať úsměvy našim dětem vydrží co nejvíce po celý život! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice

4 Březen 1939 v Dašicích v Pamětní knize města Dašice Dne 15. března překročilo německé vojsko hranice Čech a Moravy a během dvou dnů byly celé Čechy a Morava obsazeny. Do Dašic přišel předvoj vojska 16. března o půl jedenácté dopoledne v čele s majorem Fanlbrechtem. Žádali o ubytování pro 10 důstojníků a 400 mužů. Celý vojenský oddíl dělostřeleckého pluku přijel ve čtvrt na jednu v nákladních autech a na motocyklech. Obsadil kasárna. Dopoledne přišel na dašickou radnici velitel posádky s tím, že nepřicházejí jako nepřátelé, ale proto, aby zajistili klid a pořádek. Nařídil také, aby do devatenácté hodiny byly odevzdány všechny střelné a sečné zbraně na obecní úřad (27. března byly vráceny lovecké zbraně a náboje civilnímu obyvatelstvu). Pokud se němečtí vojáci procházejí městem, jsou samozřejmě předmětem pozornosti místních. V obchodech kupují různé zboží a je vidět, že mají dostatek peněz. Platí říšskými markami při kurzu 1 marka = 10 korun. Dne 19. března přišla do Dašic říšská policie o čtyřech mužích. Na některých domech byla nalepena německy psaná oznámení, že se byty zabavují pro říšské vojsko. Byly to byty v domech čp.: 40, 116, 252, 189, 18, 172, 326, 306 a domy, v nichž bydleli Židé: čp. 101, 21, 39, 389. V noci ztropili někteří vojáci v hostinci U Kotyzů výtržnost, pro kterou byl hostinec uzavřen (31. března bylo uzavření odvoláno). 21. března se vrátili čeští nováčkové propuštění z činné vojenské služby. Bylo vybubnováno upozornění, že zdražování a hromadné nákupy životních potřeb je zakázáno a bude přísně trestáno. Školním dětem bylo nařízeno, že po šesté hodině večerní nesmí choditi po městě. Podle kronikáře sněžilo jako o Vánocích. 29. března odvolali zabavení bytů pro říšskou vojenskou správu. Podle zápisu v kronice je občanstvo klidné, a tak byla pro hostince prodloužena uzavírací doba do půlnoci. V městském biografu hráli film pro německé vojáky, sál byl vojskem přeplněn. Jakmile přišla do města německá armáda, začalo se zde jezditi vpravo. Návěstí v jízdě doprava byla natištěna a umístěna na všech příjezdech do Dašic a na křižovatkách ve městě. Vybrala pro Vás Lenka Havlovcová Zůstane bankomat v Dašicích? S největší pravděpodobností těžko říci? Chybějící bankomat v Dašicích byl vždy předmětem kritiky občanů. Ve všech prováděných průzkumech a jednáních si ho občané přáli. Na to reagovaly jednotlivé volební strany a subjekty při volbách do zastupitelstva města Dašice v roce 2006 téměř všechny jeho pořízení měly ve volebních programech. Jak jsem psal v loňských květnových Ozvěnách, cesta k jeho získání byla více než trnitá a rok dlouhá. Zastupitelé jeho pořízení schválili na svém zasedání 24. dubna 2008 i přes možné problémy a finanční ztráty pro město, vedeni snahou tuto dlouhodobě chybějící službu pro své spoluobčany v Dašicích zajistit. Podařilo se. Bankomat máme. Sice ne na optimálním místě, ale máme. Věřte, že i s jeho umístěním byly neskonalé problémy. V první variantě se ho snažili zastupitelé i rada umístit na náměstí. V druhé variantě alespoň poblíž náměstí v centru města. Bohužel všechny čtyři možnosti, které byly připravovány a projednávány, zejména z technických důvodů, nemohly být realizovány. Skutečně dlouho zastupitelé a rada hledali alespoň trochu přijatelné řešení, než schválili na svém zasedání 14. srpna 2008 de facto jediné možné budovu bývalé služebny Městské policie v kasárnách. Rovněž samotný provoz bankomatu nebyl bez problémů. Po zahájení, když si na něj občané Dašic i okolních obcí začínali zvykat a využívat jej, došlo k pokusu o jeho vykradení a dlouhou dobu byl v opravě a tedy mimo provoz. Po dvou zkušebních měsících byl městu v lednu poprvé vyúčtován jeho ostrý provoz se značnými náklady pro město. Zastupitelé na svém pracovním setkání dne 19. ledna diskutovali i o tomto problému. Dohodli se, že se pokusí všemi možnými prostředky propagovat jeho provoz jak mezi občany Dašic, tak i v okolních obcích. Byl vydán barevný propagační leták k distribuci mezi občany, opětovně

5 proběhla propagace v okolních obcích i s využitím jejich informačních zpravodajů a i tento článek by měl přispět ke zvýšení výběrů z bankomatu. Zastupitelé nadále budou podrobně sledovat jeho využívání a vývoj nákladů města na jeho provoz, ale pokud by se náklady města zásadně nesnížily, museli by jeho provoz ukončit. Tímto bych chtěl apelovat na všechny z vás, kteří využíváte služeb bankomatu v jiných městech, abyste zvážili jeho využívání v Dašicích. Slyšel jsem i připomínky, že někteří neví, na kolik korun je výběr přijde. Je to taková částka, kterou si účtuje váš peněžní ústav za výběr v bankomatu jiného peněžního ústavu. Protože různých platebních, kreditních a dalších karet je nepřeberné množství a i některé peněžní ústavy si za výběr z různých svých karet stanovují jiné poplatky, připravil jsem pro vás přehled v příloze tohoto článku, kde jsou uvedeny snad všechny existující karty na trhu. Každý si tam jistě najde tu svou i poplatek, který by ho výběr z našeho bankomatu stál. Zvažte, prosím, zda-li by se i vám výběr z Dašického bankomatu nevyplatil. Samozřejmě se může stát, že podmínku počtu měsíčních výběrů nebudeme i nadále dosahovat a potom již zastupitelům nezbude jiná možnost než jeho provoz ukončit. A tím skončí, nechci říci na věčné časy, ale jistě na velmi dlouho možnost zajištění této služby pro občany Dašic i blízkého okolí. Jan Foldyna Poplatek za výběr z bankomatu jiné banky (jiného finančního ústavu) Pozn.: Pokud poplatek za výběr z bankomatu závisí na vybírané částce, je do kalkulace zahrnut výběr částky ve výši Kč. BBW Maestro, MasterCard Gold a Standard...6,50 Kč Volksbank CZ MasterCard Charge Gold, Standard a Standard -- domácí...10,00 Kč citibank Citicard Maestro...14,00 Kč ČSOB ČSOB Úvěrová karta Gold Mastercard a Visa... 20,00 Kč ebanka všechny karty kromě EC/MC Standard Charge...24,90 Kč Česká spořitelna (ČS) všechny karty Kredit + MC a + VISA... 25,00 Kč ČSOB všechny karty Maestro, MasterCard a VISA... 25,00 Kč GE Money Bank všechny karty EC/MC a Maestro... 25,00 Kč Poštovní spořitelna všechny karty EC/MC, VISA, Maestro a Maxkarta... 25,00 Kč raiffeisenbank všechny karty Cirrus/Maestro, EC/MC, MasterCard a Visa kromě kreditních... 25,00 Kč Volksbank CZ Maestro, MasterCard Gold a Standard a Standard domácí... 25,00 Kč Česká spořitelna (ČS) všechny karty EC/MC, Maestro, MC a VISA... 30,00 Kč Komerční banka (KB) všechny karty kromě Intercard kreditní EC/MC... 30,00 Kč UniCredit Bank všechny karty Eurocard, Maestro a VISA Classic a Gold... 30,00 Kč ČSOB ČSOB Kreditní karta... 35,00 Kč Poštovní spořitelna Kreditka Poštovní spořitelny... 35,00 Kč GE Capital Multiservis, a.s. O.K. karta... 39,00 Kč Všechny karty Diners Club ČS, ČSOB, UniCredit Bank a Volksbank CZ... 40,00 Kč CCS Česká společnost pro platební karty a.s. CCS Kredo... 50,00 Kč KB Intercard kreditní EC/MC... 50,00 Kč LBBW Kreditní karta BAWAG Bank... 50,00 Kč Raiffeisenbank karty Visa Classic a Gold kreditní... 50,00 Kč IniCredit Bank karta Visa Elektron idnes a všechny kreditní karty... 60,00 Kč Citibank Citibank/Eurotel kreditní karta zlatá a stříbrná... 70,00 Kč ebanka EC/MC Standard Charge... 70,00 Kč

6 Anglické divadlo Po pololetních prázdninách jsme poprvé absolvovali divadelní představení vedené v anglickém jazyce. Nevěříte? I děti se hned vyděsily divadlo v angličtině? Budeme tomu rozumět? Ale ukázalo se, že jejich obavy byly skoro zbytečné. Přijelo k nám vzdělávací divadlo Medvěd (The Bear Educational Theatre), které již třináctým rokem vytváří a realizuje programy anglických divadelních představení pro školy v České republice i v okolních zemích. Byli Ministerstvem školství ČR oceněni za kvalitní práci. Svá představení již předvedli pro více než diváků. Námi shlédnutá představení proběhla v anglicko-české verzi. Těžší pasáže byly vtipně zakomponovány k zopakování a vysvětleny česky, dobře to celé do děje zapadalo. Děti byly vtaženy do děje a spolupracovaly. I ti, kdo anglicky vůbec nerozumějí, měli zážitek z ukázkového nadšení a prožívání herců, které strhlo děti. Nejmenší děti viděly představení JACKIE AND THE GIANT (Jackie a obr), kde malá dívka JACKIE prchá před zlým obrem a hodný obr jí pomáhá. V obřím království se však mluví jen anglicky, a tak malá Jackie nutně potřebuje také pomoc publika. Děti, hlavně ty menší, nádherně spolupracovaly a přitom si procvičily základní slovní zásobu a gramatiku. Představitelka Jackie byla Češka a byla fantastická. Obry hrál Angličan a i on byl skvělý. Škoda, že fotky z tohoto prvního představení se nám nepovedly a jsou příliš tmavé. Starší děti viděly THE ALIEN GRAMMAR SHOW (Gramatická šou vetřelců). V příběhu se vetřelci dají odhalit jen tím, že tvoří otázky s chybami. Představení mělo spád, zůstalo srozumitelné a nabídlo dětem několik možností k předvedení se. Zde exceloval Lukáš Kaplan z 9.A. Rychle pochopil, co se po něm chtělo a když ta situace nastala, jako profík se plížil, aby na přítomnost vetřelce upozornil a přitom se neprozradil. Když se přiblížil konec představení, objevil se i podtext k zamyšlení. Kdo je vlastně vetřelec? Představení proběhla v Kulturním domě v Kostěnicích, kde nám vyšel vstříc pan starosta Pulkrábek, za což mu ještě jednou jménem diváků velmi děkujeme. Rychlou přepravu zajistil jako obvykle pan Brtna. A i jemu patří dík. Původně jsme počítali s účastí tříd , ale umožnili jsme i dětem z 1. a 2. třídy, které získaly nějaké anglické znalosti, aby se po zvážení rodičů zúčastnily. Kromě toho přijelo 30 dětí z Holic a pomohly nám nést náklady na představení. A nejen ony odjížděly spokojené. Hodnocení zúčastněných učitelek: Zprvu jsme měly trochu obavy, protože jsme stejně jako děti nevěděly, co nás čeká. Obě představení však předčila naše očekávání jak obsahem, tak výkonem herců. Již nyní jsme rozhodnuté využít nabídky divadla na příští rok a vybrat si z jejich pestrého repertoáru. Ing. Alena Janáková

7 Elektrošrot Vážení spoluobčané, během minulého roku jsem Vás ve více článcích seznamovala s tím, jak se ve škole učíme třídit odpad a sbíráme některé druhotné suroviny a také s tím, co je elektrošrot (vyřazené elektrospotřebiče), jak se vybírá a jak se s ním dále pracuje. Možná si vzpomenete, že jsme se jako škola účastnili soutěže. Šlo o první ročník soutěže pražské firmy Elektrowin, v níž se sbíral elektrošrot. Dostali jsme dva plátěné vaky a drátěnou skládací bednu. Do vaků děti z rodin donášely vyřazené spotřebiče rychlovarné konvice, rádia, žehličky, kávomlýnky, fény, čerpadla, fritovací hrnce, kávovary, mixery, počítače a jiné vyřazené elektrospotřebiče, včetně mobilů. Vybíralo se samozřejmě bezplatně a každý, kdo šel kolem, sledoval, jak se nám vak plní. Zatím jsme tam neměli žádný vysavač, toustovač, kulmu, tiskárnu, vařič či ventilátor, ale co nebylo, může nastat letos. Malých spotřebičů je mnoho typů. Firma soutěž vyhodnotila, vybrané vaky zvážila a tuto hmotnost přepočítávala na počet žáků ve škole. Záměrně jsme loni nevybírali velké spotřebiče, přesto jsme si v republikovém srovnání nevedli vůbec špatně, pohybovali jsem se kolem třicátého místa s minimálním odstupem. Letos už víme jak na to, tak se obracíme na Vás, veřejnost. Budete-li se zbavovat v nadcházejícím jarním období nějakého vysloužilého elektrospotřebiče, neházejte ho do popelnice (a samozřejmě hlavně ne do příkopu či na kraj lesa)!! Není to vůbec potřeba. Nemusíte ani hlídat, kdy přesně bude svoz příslušného typu odpadu na obci, nemusíte jej vozit do sběrného dvora. Je tu možnost odevzdat jej ve škole. Kromě toho, že umožníte, aby se do koloběhu surovin vrátily ty, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny a nezatížíte životní prostředí víc, než je třeba, pomůžete nám k lepším výsledkům. Pokud už v rodině nemáte školou povinné děti, obraťte se na děti ve svém okolí, ony spotřebič jistě do školy vezmou. Pokud to nepovažujete za dobrý nápad, vydejte se ke škole sami. Lze se také na zorganizování předání spotřebiče domluvit. Vybírat elektrošrot budeme opět v hale školy, a to během měsíce dubna. A chystáme se na druhý ročník oslav Dne Země, který se celosvětově slaví dne 21. dubna. Ten loňský se moc vydařil a i o něm jsme Vás informovali. Termíny pro svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou v dubnu, asi v polovině dubna, termíny upřesníme v příštím vydání. Ing. Alena Janáková Masopust ve škole Na poslední předprázdninový pátek jsme si připravili různé radovánky. Do lavic tentokrát zasedli kouzelníci, piráti, smrtky, víly, čarodějnice, vodníci... Podle rozvrhu se tedy vyučovat nemohlo. Se svolením pana ředitele patřila první hodina různým hrám. Druhou hodinu děti čarovaly. Vymýšlely překvapení něco, z čeho by maminka a tatínek měli opravdu radost. Dárek děti namalovaly a předaly doma rodičům. Nápady byly různé dovolená u moře, dům na samotě v horách, auto, notebook, procházka se psem Masopust, masopust, do kola mě, holka, pusť! a toho jsme se drželi dál. A tak se tančilo a tančilo. Dopoledne rychle uteklo. Děti uklidily masky a mohly se těšit na jarní prázdniny. žáci 2. třídy a třídní učitelka Jana Lorencová

8 Týden čtení Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na týden od 9. do 15. března 2009 tzv. TÝDEN ČTENÍ. Jeho cílem je přitáhnout ke čtení především děti a mládež a oslovit i jejich rodiny. Městská knihovna v Dašicích je samozřejmě součástí tohoto projektu, a proto knihovnice nabízí nejen pedagogům ZŠ v Dašicích nezávazné informační návštěvy knihovny, tématické besedy, nabídku vhodné četby pro jednotlivé věkové skupiny a další akce vhodné i pro dašickou veřejnost. Kromě klasických výpůjčních dnů bude knihovna otevřena pro veřejnost i ve středu 11. března od hod. Budeme s dětskými návštěvníky trénovat mozkové závity na programu budou hádanky, testy znalostní i na trénink paměti, V průběhu tohoto týdne proběhne mezi návštěvníky knihovny anketa, týkající se titulů, které čtenářům v regálech knihovny chybí. Lenka Havlovcová, knihovnice Pozvánka Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dašicích zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v prostorách Klubu důchodců v sobotu 14. března od hod. Na programu bude zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2008 a seznámení s akcemi, které plánujeme na letošní rok, poté bude následovat volná zábava s pohoštěním a hudbou. Všichni jste srdečně zváni. Miroslav Zeman, předseda MO ČZS 10. ročník šachového turnaje O Přeborníka města Dašice Dne 15. února 2009 proběhl pod záštitou starosty města Dašice již 10. ročník O Přeborníka města Dašice. Jako každým rokem (i když propagace byla dostačující) se nás sešlo na počet těch, co šachy hrají a rozumí jim, poměrně málo, pouze 8 milovníků této královské hry. A jak to dopadlo? Na prvním místě se umístil Horáček Michal 6.5 bodu. Na 2. místě skončil Ing. Kolář Vladimír 6.5 bodů (o první místo musela rozhodnout další víceméně zrychlená partie první skončila remízou v té druhé měl lepší nervy Horáček Michal). 3. místo obsadil Karel Ďuráč starší 5 bodů, na bramborové medaili tedy 4. místě zůstal Smola Jan 4 body. Na pátém místě byl Smola Petr 3 body, na 6. místě skončil Ďuráč Karel mladší 2 body, sedmé, tedy předposlední místo, vybojoval Čajka František ml. 1 bod a na posledním, osmém místě, skončil Kaplan Lukáš bez bodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi a radě města Dašice za poskytnutí hezkých cen a diplomů pro účastníky turnaje, dále bych chtěl poděkovat vedoucí hostince Ostrov za poskytnutí hrací místnosti. Ing. Kolář Vladimír

9 Plavecký výcvik Od 8. prosince 2008 do 2. března 2009 probíhal plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku naší školy. Tento výcvik je povinnou součástí výuky TV a zahrnoval celkem 20 vyučovacích hodin. Výcvik se konal v plavecké škole ATLATIK ve Vysokém Mýtě. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Plavci, kteří tvořili 1. družstvo, si změřili své síly v poslední lekci, kdy plavali 200 m na čas. Spokojeni byli i ti, kteří s plaváním teprve začínají nebo se zdokonalují. Plavecký výcvik byl totiž prováděn v bazénu s posuvným dnem a děti měly jistotu, že při přerušení plavání se mohou postavit. Milý přístup instruktorů k dětem, dostatek pomůcek, zábavné metody a hry, pěkné a čisté prostředí - to vše dohromady vytvářelo příjemnou atmosféru těchto malých lázní. Všichni naši žáci se na hodiny plavání celý týden těšili a touto cestou děkují celému personálu Plavecké školy Vysoké Mýto. Třídní učitelky: Věra Kňavová, Iva Hradecká Únik čpavku? V minulých dnech jsme zkoumali stížnost obyvatel z oblasti bytovek směrem na Kostěnice na opakovaný zápach čpavku v okolí areálu mrazíren. Odpověděl pan Pavel Švehla ( ová adresa: Nevěděl o žádném úniku čpavku z poslední doby, žádné práce na chlazení se neprováděly. Vzhledem k počasí měla v inkriminované době strojovna minimální chod. Výroba ovoce už rok nejede a na výrobě nanuků probíhá přestavba výrobních linek. Čpavkové potrubí je odsáté. Pan Švehla vyzývá občany, aby se obraceli, pokud cítí čpavek, přímo na vrátnici firmy, telefonní číslo vrátnice je Jedině tak je firma schopná zjistit příčinu a zjednat nápravu. Dále vyzval zastupitele, aby navštívili mrazírenský komplex a nechali se provést areálem, kde jim bude ukázáno, co již firma učinila proti hluku a jak funguje chlazení. Věřím, že toto pozvání v následujícím období využijeme. Ing. Alena Janáková Z dašických březnových výročí 55 let 14. března 1954 zemřel Josef Svatopluk Touc, ředitel školy, zasloužilý pedagog a spisovatel. Narodil se 18. února 1878 v Dobrušce. V roce 1911 přišel do Dašic na dívčí měšťanskou školu, v roce 1930 se stal ředitelem zdejších měšťanských škol. Postaral se o to, aby se školním dětem vyvářely polévky. Porce polévky stála 50 haléřů a děti z chudých rodin ji měly zadarmo. Byl předsedou Krajského spolku učitelů měšťanských škol v Pardubicích a kulturním referentem Říšského svazu učitelstva 9 měšťanských škol se sídlem v Praze. Byl autorem několika učebnic a knih pro mládež, které byly ve své době dorůstající populací velmi oblíbeny a čteny: Dějepis pro školy měšťanské, Stručné československé dějiny, Stručné dějiny pro obecnou školu. Vydal výbory z díla Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, knihy o J. J. Rousseauovi, A. Jiráskovi aj. Řadu let byl členem redakční rady vlastivědného časopisu Krajem Pernštýnův. Jeho ženou byla spisovatelka Joža Toucová-Metlerová. Jan Horský

10 Městská knihovna nabízí Z nově nakoupených knih na začátku letošního roku bych Vám chtěla nabídnout: Knižní tituly pro děti a mládež Medvídkov (město her, hádanek a hlavolamů) O malé jedličce (příběh na motivy pohádky H. CH. Andersena) Pán pelyňku (fantasy román G. P. Taylora) Případ strašidelného mnicha (detektivní příběh napsaný V. Steklačem) Chatrč z kostí (dobrodružný příběh dvou kamarádů) Román pro dívky (autorka P. Vaisová, román o partě dospívajících přátel a jejich problémech) Jízdenka do Říma (problematika drog u mládeže) Laura a hádanka Stříbrné sfingy (fantasy román od P. Freunda) Kočičí holka (Katie zjistí, že kromě lidských v sobě nosí i kočičí geny, román pro mládež od oblíbeného autora T. Breziny) Upíří kníže (pokračování upířích příběhů D. Shana) Brisinger (3. díl dračího románu Ch. Paoliniho je konečně tady) Kozí příběh (knížka vznikla na motivy filmu, přibližuje dětem pražské pověsti) Po stopách Marca Pola (životopis a cestopis v jednom, zpracovaný podle jeho pamětí) Násilí ve škole a jak mu čelit (populárně-naučná publikace pro mládež) Co by kluci měli vědět o lásce (informace pro dospívající chlapce ve věku od 13 let) Super styl (o tom, jak být co nejhezčí) a pro dospělé čtenáře Abstinentka (román oblíbené autorky románů pro ženy T. Kubátové) Letopisy královské koruny III. (historické detektivky V. Vondrušky) Katalánec (román N. Gordona) Za závojem (život v pasti saudskoarabského ráje) Zapomenutý pergamen ( více než 500 let staré tajemství střežené Vatikánem uvrhne jeho objevitele do smrtelného nebezpečí, román P. Vandenberga ) Projekt stvořitel (román z vědeckého a lékařského prostředí) Okovy naděje (román ze současnosti řeší vztah matky a dcery, která má problémy) Správná volba (další román oblíbené D. Steelové) Případ Trudeau (detektivní příběh z Trudeauvy stanice za polárním kruhem) Zásilka od mrtvého ( co vůbec bylo v tajemné zásilce, kterou Lowell předal ) Indiánský běh, Křepelice, Když milujete muže (novely české autorky T. Boučkové) Poslední porotce (detektivní román J. Grishama) Něžný válečník (historický román J. Lindseyové) Kleptoman (román ze současnosti, autorem je K. Žilák Pusinka, Jehla) Lunární jóga (aneb žena v pohybu po celý rok, cvičení pro jednotlivá roční období) První a sám (Neobyčejný život a zbytečná smrt aviatika Jana Kašpara) Knížecí život (rozhovor K. Hvížďaly a K. Schwarzenberga) Regenerační cvičení pro každého Je to jen výběr z mnohem širší nabídky, kterou Vám máme v Městské knihovně. Přijďte se podívat. Informace o knižních titulech a o akcích v knihovně jsou i na webových stránkách: Těším se na Vás Lenka Havlovcová, knihovnice Milí malí čtenáři, ani letos nepřijdete o možnost strávit v knihovně jednu veselou a dobrodružnou noc. Na pátek 3. dubna už pro vás chystám Noc s Andersenem se spoustou překvapení, her a zábavy. Jestliže máte odvahu a chuť spát někde jinde než doma, být se svými kamarády a dobře se pobavit, přijďte si v březnu do knihovny pro přihlášku tak, abyste ji stačili odevzdat do pátku 13. března Spolu s přihláškou samozřejmě dostanete ke splnění i jeden malý úkol. Pokud tedy chodíte do třídy a jste zaregistrovanými čtenáři a pravidelnými návštěvníky knihovny a chtěli byste to zkusit, moc se na vás těším! Upozorňuji ale, že počet míst je omezen. Sledujte i budou tam postupně zveřejňovány další informace. Lenka Havlovcová, knihovnice 10

11 Minulá doplňovačka V tajence se skrýval spolek, který v Dašicích vznikl ve třicátých letech 19. století O CH O T N I C K Ý S P O L E K B U T A A N U O L L O P É V A I O O L N D K M T E L L K A V L T M Í U I R I Ě P K A Á Á Í A A Ř K E O N V O A T R R L N V Í S T K N N B Í K I Y Í A C K E Jaroslav Lohynský poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům i všem dalším, kteří pomáhali při hašení požáru v mém bytě dne 13. února Moc děkuji. Věra Bořková Svaz dobrovolných hasičů v únoru 2009 V měsíci únoru zasahovala jednotka dobrovolných hasičů Dašice hned dvakrát. Poprvé, v sobotu 7. února odpoledne, byl požár stromu v Sadové ulici u budovy školy nahlášen přímo v hasičské zbrojnici. Druhý požár vypukl v pátek 13. února v rodinném domku v Jungmannově ulici před jedenáctou hodinou dopoledne. Nejdříve se ho pokoušeli zkrotit zaměstnanci firmy AVA, která sídlí nedaleko, ale nebylo to v jejich silách. Na místě zasahovaly jednotky HZS Pardubického kraje a SDH Dašice. Po dohašení bylo nutné vyklidit vnitřní prostory, aby nedošlo opět ke vznícení. Do vybavení dašických hasičů přibylo kalové čerpadlo, elektrocentrála a hliníkový žebřík. Deset členů se zúčastnilo odborného školení na obsluhu motorových pil. V sobotu 21. února zvali členové SDH dašické občany na tradiční hasičský ples, který proběhne v sobotu 7. března Členové SDH Dašice

12 DoplňovačKa V tajence se skrývá nadmořská výška našeho města (v metrech) Sedíme na ní u stolu Vkládáme do něj svíčky Patří k ženichovi Poslední měsíc v roce Jednoduchý Vytváří se na vodě (zvláště ze saponátů) Román do kapsy (zkratka) Co musí udržovat cyklista na kole? 9... Slavnost, při které si bere ženich nevěstu. 10. Používá se při nakládání okurek. 11. Druhý od konce. 12. Příjmení současného premiéra vlády naší republiky. 13. Pevnina obklopená mořem. 14. První měsíc v roce. 15. Nejčastější zákonní zástupci nezletilého dítěte. 16. Název etnika v naší zemi. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský vzpomínka Chtěl bych místním, zejména dříve narozeným starousedlíkům připomenout, že letošního 26. března uplyne 100 let od narození všem dobře známého našeho spoluobčana, pana Ladislava Uhlíře ze Sadové ulice. Pan Uhlíř zemřel 22. března 1994, 4 dny před svými 85. narozeninami. 22. ledna 2009 S úctou vzpomíná vnuk Vladimír Stibor s rodinou narodili se... daniel Šafařík společenská rubrika v březnu slaví narozeniny 5. března Božena Jeřábková dašice 6. března Zdeněk půlpán prachovice 6. března František Jeřábek dašice 14. března Josefa Brendlová Zminný 17. března ludmila Kubizňáková dašice 22. března Zuzana Vaníčková prachovice 29. března marie sobotková dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 12 vydání číslo: 3/2009, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13.4. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 19.9.2008 v 18:00 Program: 1) Úvod 2) Plnění úkolů z minulých zasedání 3) Změny rozpočtu roku 2008 č. 2 4) Dotace z POV 5) Smlouva o výpůjčce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 30. 6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : 7 členů OZ, 4 veřejnost Josef Mašek Roman Dibus Ing.Tomáš Vileta Pavel Zikmund Václav

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk

Bezpečný Šumperk o.s. A. Kašpara 90/1, Šumperk Zpráva o činnosti občanského sdružení Bezpečný Šumperk o.s. v roce 2011 Obsah Stanovy...3 Vybrané informace z jednání rad sdružení...3 17. dubna 2011...3 6. srpen 2011...3 10. listopad 2011...4 Vybrané

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách

Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne v Dolních Studénkách Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách Jednání zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více