Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00"

Transkript

1

2 Název organizace: MONTSERVIS PRAHA, a.s. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: / 0800 Představenstvo: Ing. Jiří Djakov, předseda představenstva JUDr. Jan Tošner, člen představenstva Petr Kindl, člen představenstva Telefon: , Fax: Pověřené osoby: pro věci smluvní: JUDr. Jan Tošner MT: pro věci technické: Petr Kindl MT: pro věci správy a provozu: Vít Janecký MT:

3 MONTSERVIS PRAHA, a.s. O SPOLEČNOSTI Firma je prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení Důvěrné (NATO Confidential) a je zařazena do databáze firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP). Dále je nositelem českého a britského certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 a nejvyšší značky kvality za jakost služeb CZECH MADE. MONTSERVIS PRAHA, a.s. je 100% zakladatelem Nadace Kapky, podporující rozvoj kultury, tělovýchovy a sociální oblasti. OBLAST PŮSOBNOSTI a) Stavebnictví Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: občanských a průmyslových staveb; b) Energetika Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: fotovoltaických zařízení; větrných zařízení; hydroelektrických zařízení; zařízení na výrobu metanu z biomasy; zařízení na čištění komunálních odpadních vod; technologií a zařízení pro úspory energie Lyte & Lyte; c) Prodej energií prodej tepla; prodej elektrické energie; prodej plynu; d) Zařízení Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: olejových a plynových kotelen; kotelen na biomasu; výměníkových stanic; tepelných čerpadel a solárních energetických panelů; elektrických stanic pro vysoké, střední a nízké napětí a transformačních stanic;

4 e) Infrastruktura Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: nadzemních elektrických rozvodů vysokého, středního a nízkého napětí; zemních elektrických rozvodů vysokého, středního a nízkého napětí; rozvodů plynu; zemních rozvodů vody; zemního vedení pro přenos dat a telekomunikační systémy; vnitřních rozvodů plynu, vody, elektřiny, energie, tepla, teplé užitkové vody, chladu a kanalizace; komunikačních sítí, měření, regulace a vzdálené regulace v objektech; f) Revize revize plynových a elektrických zařízení a tlakových nádob; g) Facility Management facility management, správa a provoz bytových a nebytových objektů v celém rozsahu; správa a provoz tepelných zařízení, kotelen výměníkových stanic a kogeneračních jednotek; nepřetržitý provoz vlastního centrálního dispečinku řízení tepelných a ostatních technických zařízení; NONSTOP havarijní služba v oblasti plynu, topení, vody, elektro, klima a VZT (zásah nejpozději do 2 hodin po nahlášení havárie); h) Financování výstavby a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic Pro financování tepelných zařízení zřídil MONTSERVIS PRAHA, a.s. spolu s Městskou částí Praha 9 dceřinou společnost Devátá energetická, s.r.o. Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni. Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s., tedy společnosti, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do Deváté energetické, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství zařízení, která jsou majetkem Městské části Praha 9 i majetkem dalších subjektů v Praze i celé republice. Záměry, které musí provoz společnosti Devátá energetická, s.r.o. naplňovat, jsou především v rámci všestranného uspokojování potřeb občanů a institucí na Praze 9 z hlediska dodávek tepla a teplé užitkové vody v průběhu celého roku s ohledem na roční období a konkrétní potřeby odběratelů. Jako samostatný subjekt tak společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby a v neposlední řadě pro různá školská a zdravotnická zařízení. Jednotlivé zdroje, které slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje společnost Devátá energetická, s.r.o. na základě nájemních smluv s vlastníkem

5 těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9. V rámci provozu a správy těchto zařízení tak společnost Devátá energetická, s.r.o. odvádí do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9. Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální. Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla. Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí. Společnost je ekonomicky stabilní s velkým potenciálem dalšího růstu. Je významným a spolehlivým partnerem pro všechny své odběratele i dodavatele. i) Dodávky speciálního materiálu dodávky speciálního materiálu pro NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA); dodávky speciálního vybavení stany, lůžka, přepravní ISO kontejnery, ochranné prostředky (ostnatý drát, gabiony atd.), nábytek, kancelářská technika a vybavení, elektrotechniky, čistící a hygienické prostředky, systémy pro úpravu a rozvody užitkové i pitné vody atd.; dodávky stavebních strojů.

6 Úspora elektrické energie Lyte & Lyte je anglická společnost specializovaná na výrobu a distribuci novátorských technologií s vysokou ekologickou hodnotou v oblasti úspor energie. Lyte & Lyte působí: v oblasti osvětlení v následujících sektorech: hi-tech, veřejné správy, silniční sítě, průmyslu, v nákupních střediscích a v naftařském průmyslu; v oblasti vytápění plynovým a naftovým ústředním topením. Lyte & Lyte se zabývá také výzkumem úspory energie v oboru spalování fosilních a rostlinných paliv. Lyte & Lyte působí se svou technickou a komerční organizací v celé Evropě a v současnosti prostřednictvím MONTSERVIS PRAHA, a.s. i v České a Slovenské republice. RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE Pojem energetická úspora označuje souhrn zásahů do energetických systémů, zařízení, struktur, součástí, materiálu, které vedou ke snížení spotřeby energie. Investice vložená do úspor energie se vrátí během několika měsíců až let. Nejnižší spotřeba energie umožňuje snížení provozních nákladů (snížení roční částky za energie). Je třeba zdůraznit, že opatřeními pro úsporu energie, která snižují množství primární energie z fosilních zdrojů (ropy a jejích derivátů, zemního plynu, propan-butanu a zemního plynu, uhlí a jeho derivátů), je také možné omezit dopad na životní prostředí snížením emisí CO2 a různých znečišťujících látek. Právě z tohoto důvodu jsou energetické úspory srovnatelné s využíváním obnovitelných zdrojů. SOUČASNÁ SITUACE A DOSAŽITELNÉ ÚSPORY Naším posláním je provádět roční analýzu a certifikaci spotřeby energie. Informace a zpracování údajů nám umožňuje nabízet garantované a certifikované ekonomické a finanční projekty. SLUŽBY Studie a plánování nových realizací Srovnávací ekonomické analýzy provozních nákladů s využitím našich systémů jak na novém, tak i na stávajícím zařízení Technicko-ekonomický odhad projektu Dodávka systémů Poprodejní podpora Školení personálu na užívání našich technologií Dodávky podle vzorce žádné náklady Zero Cost Plus

7 Naši pracovníci jsou odborníky v oboru světelné techniky a vytápění a mohou nabídnout studie proveditelnosti a srovnávací ekonomické analýzy pro optimalizaci spotřeby energie pro jakékoli prostředí. Ke správnému vyhodnocení poměru nákladů k přínosům jim stačí jedna hodina strávená v konkrétním prostředí, v němž se mají systémy pro úsporu energie nainstalovat.

8 INTELIGENS Systém Inteligens představuje špičku ve všeobecné světelné technice určené pro letiště, nádraží, velká nákupní střediska, průmysl, osvětlení veřejných prostranství. Nejvýznamnější společnosti působící v jednotlivých zemích i v celé Evropě využívají přínosy systému Inteligens, který díky své široké paletě výrobků a jejich aplikační univerzálnosti dokáže optimalizovat každou situaci. PŘEVOD STÁLÝCH NÁKLADŮ DO ZISKU Systémy Inteligens pro úsporu energie vám ušetří až 40 % nákladů tím, že snižují spotřebu elektrické energie (kwh). Systémy Inteligens výrazně snižují náklady na osvětlení regulací napájecího napětí. Snížení napájecího napětí omezuje opotřebení světelných zdrojů a prodlužuje jejich ekonomickou životnost. Proto se mezi přínosy pro uživatele řadí jak úspora energie, tak i významné úspory nákladů na údržbu a materiál. OBLASTI POUŽITÍ Pasáže, tunely, metro Hypermarkety, supermarkety Nákupní střediska, kancelářské budovy, školy, univerzity Velké průmyslové podniky, letiště Petrochemické a farmaceutické podniky Ropný průmysl Osvětlení veřejných prostranství, ulic, parků, pomníků Letiště v Oslo aplikace systémů Inteligens

9 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aplikace systémů Inteligens vytváří významný přínos pro životní prostředí tím, že optimalizuje napájecí napětí. Snížení nároků na energii pro světelné zdroje (menší spotřeba v kwh) snižuje emise CO 2 do ovzduší. Prodlužuje životnost světelných zdrojů a zamezuje předčasnému ukončení jejich životnosti, takže snižuje počet světelných zdrojů, které je nutné vyměnit a tudíž odevzdat do příslušných sběrných dvorů podle nařízení vlády č. 22/97, čl. 6 (Itálie). V oblasti veřejného osvětlení, zejména pak venkovního, to významně přispěje ke snížení světelného znečištění dle norem UNI 10819, zvláště ve velkých městech. Systémy pro úsporu energie Inteligens přinášejí velké výhody pro životní prostředí, a to zvláště snížením emisí uhlíku. Velké průmyslové celky a veřejné osvětlení dosahují využitím těchto řešení pro úsporu energie velkého ekonomického prospěchu a navíc jimi podporují skutečnou a účinnou obranu proti znečištění životního prostředí. Dobré plánování počítající s využitím systémů Inteligens ve veřejném osvětlení (a jiných oborech) může vést k dosažení významných výsledků v ekonomické a ekologické oblasti. Inteligens je řešení, které dbá na ekonomické požadavky i životní prostředí. EKONOMICKÉ VÝHODY SYSTÉMU INTELIGENS Menší spotřeba energie kwh 40 % Snížení instalovaného výkonu 25 % Menší spotřeba jalové energie kvarh 30 % Snížení počtu zásahů údržby 70 % Snížení počtu likvidovaných světelných zdrojů 80 % VZOREC NULOVÝCH NÁKLADŮ ZERO COST PLUST Systémy Inteligens mohou být dodány s NULOVÝMI NÁKLADY pro veřejné i soukromé odběratele na základě speciální smlouvy o pronájmu: Nájemní cena se vypočítá jako procento úspor dosažených pomocí naší technologie. Úspora se tedy rozdělí mezi dodavatele MONTSERVIS PRAHA, a.s. a zákazníka ve variabilním procentním poměru bez jakékoli vstupní investice zákazníka. Příklad uvedený na následující straně může poskytnout představu o výši úspor, které lze dosáhnout díky této obchodní nabídce.

10

11 O SPOLEČNOSTI Lyte & Lyte je anglická firma, specializovaná na výrobu a distribuci novátorských technologií s vysokou ekologickou hodnotou v sektoru úspor energie. Funguje na těchto trzích: Evropa Střední Východ Jižní Amerika Střední Amerika Tyto technologie nacházejí široké uplatnění v oboru osvětlovací techniky zejména v oboru hi-tech, veřejné správ, průmyslu, nákupních střediscích a v naftařském průmyslu. Lyte & Lyte se také zabývá výzkumem úspory energie v oboru spalování fosilních a rostlinných paliv. Lyte and Lyte působí se svou technickou a komerční organizací v Itálii a v jiných místech rovněž provozuje výrobu. SVĚTLO JAKO ENERGIE Světlo je jednou z mnoha forem energie, bez nichž si nelze představit moderní život a techniku. Potřeba umělého osvětlení s sebou samozřejmě nese vysoké náklady a zátěž pro životní prostředí. Proto rozumné využívání energie nabývá čím dál tím víc na důležitosti. Cílem systému Inteligent je spořit energii optimalizací jejího využívání při osvětlování. Je schopen snížit náklady na světlo až o 40 % při respektování předpisů, které stanoví kvalitu osvětlení. Tato brožura vysvětluje, jak je možné toho dosáhnout. SOUČASNÁ SITUACE A DOSAŽITELNÉ ÚSPORY Naším posláním je provádět roční analýzu a certifikaci spotřeby energie. Informace a zpracování údajů nám umožňuje nabízet garantované a certifikované ekonomické a finanční projekty. SLUŽBY Lyte & Lyte poskytne v České republice a na Slovensku prostřednictví MONTSERVIS PRAHA, a.s. personál, schopný nabízet tyto služby: Studie a plánování nových realizací Srovnávací ekonomické analýzy provozních nákladů s využitím našich systémů jak na novém, tak i na stávajícím zařízení Technicko-ekonomický odhad projektu Dodávku systémů Poprodejní podporu Školení personálu na užívání našich technologií Dodávku systémů formou finančního leasingu od finanční instituce (min. 3 roky, max. 5 let.)

12 Dodávky podle vzorce žádné náklady" Naši pracovníci jsou odborníky v oboru světelné techniky a mohou nabídnout studie proveditelnosti a srovnávací ekonomické analýzy spotřeby pro optimalizaci spotřeby energie pro jakékoli prostředí. Ke správnému vyhodnocení poměru nákladů k přínosům jim stačí jedna hodina strávená v konkrétním prostředí, v němž se mají systémy pro úsporu energie nainstalovat.

13 PRODUKTY INTELIGENS Produkty, které v současné době nabízí Lyte & Lyte jsou zastoupeny dvěma základními systémy, nazvanými INTELIGENS 1 a E-INTELIGENS. Systém Inteligens představuje špičku ve všeobecné světelné technice. Dobře se hodí pro letiště, železniční stanice, velká nákupní střediska, průmyslové závody, osvětlení veřejných prostranství. Inteligens je dnes zařízením pro úsporu energie, nabízejícím nejlepší záruku úspory nákladů na energii umělého osvětlení I souvisejících provozních nákladů. Nejdůležitější společnosti jak domácí, tak i evropské využívají přínosy systému Inteligens, který dokáže díky své široké paletě systémů a aplikační univerzálnosti uspokojit a optimalizovat každou situaci v podnicích těchto typů: Galerie, tunely, podzemní dráhy Hypermarkety, supermarkety Nákupní střediska, kanceláře, školy, univerzity, nemocnice Velké průmyslové podniky Naftové vrtné plošiny Osvětlení veřejných prostranství, ulic, parků, pomníků PŘEVOD STÁLÝCH NÁKLADŮ DO ZISKU Systémy Inteligens pro úsporu energie vám ušetří až 40 % spotřeby elektrické energie v oboru osvětlení tím, že optimalizují využívání osvětlení v konkrétních místech. Těchto výsledků se dosahuje na tomto základě: Intenzita světla, vytvářeného konkrétním zdrojem bude po čase slábnout (opotřebení lampy), což se dá regulovat změnou napájecího napětí. Systémy Inteligens snižují náklady na osvětlování regulací napájecího napětí, čímž optimalizují rozdělení světelného toku podle přísných pravidel vysoké kvality. Snížení napětí omezuje opotřebení světelného zdroje a prodlužuje jeho ekonomickou životnost. Z tohoto důvodu mezi přínosy pro uživatele se řadí úspory energie, ale také významné úspory nákladů na údržbu materiál.

14 PARAMETRY SYSTÉMŮ INTELIGENS Statický autotransformátor s elektronickým ovládáním, pracující na principu elektromagnetického transformátoru (v podstatě transformátor bez vyšších harmonických frekvencí) Regulováno vlastním softwarem Vše uspořádáno na jediné elektronické kartě, obsahující potřebný hardware Programovatelné z počítače Ovládá úspory až v osmi úrovních, programování podle časových pásem Funkce bypassu Ukládání dat pro následné analýzy: Spotřeba energie v kwh Spotřeba jalové energie v kvar Počet provozních hodin v příslušném režimu Dodává se v jednofázovém I třífázovém provedení Dodává se pro různé výkony (9-120A, 1,3-68 kw) Možnost aktualizace softwaru pomocí CD ROM Systémy Inteligens pro úsporu elektrické energie jsou vyvinuty pro optimalizaci provozu světelných zdrojů a fungují v podstatě na principu elektromagnetické transformace napětí (transformátor bez vyšších harmonických frekvencí). Při provozu snižují síťové napětí na předem stanovenou hodnotu, která se může měnit v rozmezí od 175 do 210 V. Vhodnými světelnými zdroji jsou zářivky, sodíkové výbojky, zdroje s halidy kovů, rtuťové výbojky a halogenové žárovky. Systém Inteligens je modulární. Systémy typu 1" a E" jsou jednofázové, dvoufázové a třífázové. Jsou vybaveny tepelnou ochranou, přídavnou trubičkovou pojistkou, izolovaným zapouzdřeným trojpólovým přepínačem napětí a přepínačem síťového napětí 220/240V. Hodí se pro světelné zdroje s regulovaným výkonem v rozmezí 2000 W až W (120 A) Inteligens uspokojí všechny technické, ekonomické i plánovací požadavky u jakékoli aplikace bez potřeby upravovat stávající elektrické obvody. Lze instalovat do závodu se zdánlivou spotřebou energie do 250 kva. Systémy Inteligens existují také ve speciálním provedení do 400 kva. Všechny naše systémy pracují se síťovým napětím 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz 110 V 60 Hz 127 V 60 Hz

15 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umělé osvětlení je nezbytností v každém prostředí (kanceláře, školy, továrny, supermarkety, galerie, stanice, letiště, veřejné osvětlení), kde zajišťují všechny kritéria stanovená pro kvalitu a úroveň osvětlení a kritéria bezpečnostní. Spotřeba energie pro osvětlení je v závislosti na druhu prostředí ve srovnání s celkovou spotřebou významná (15-60 %). V Evropě představují náklady na veřejné osvětlení významnou položku, činí zhruba EUR za rok na jednoho obyvatele. Na úrovni veřejné správy (města, okresy, kraje) činí až % a na národní úrovni se podílí na celkových nákladech %. V budoucnu se bude spotřeba energie na veřejné osvětlení dále zvyšovat (výstavba nových silnic a dálnic, staveb, tunelů, nové obytné čtvrti a průmyslové zóny) s průměrnou roční spotřebou 5,6 %. Pokrytí této zvýšené spotřeby si vyžádá výstavbu nových elektráren, což si vyžádá velké náklady a přinese znečištění životního prostředí. Systémy úspory energie Inteligens chrání životní prostředí tím, že snižují emise oxidů uhlíku. Veřejné osvětlení a velké průmyslové podniky dosáhnou využitím této technologie velkých úspor a kromě toho se účinně a skutečně ochrání životní prostředí. Letiště v Oslo - aplikace systémů Inteligens

16 OCHRANA ZDROJŮ ENERGIE Celostátně se 2 z deseti elektráren využívají výlučně pro napájení veřejného osvětlení. Inteligens je konkrétním řešením úspor ve veřejném osvětlení - dosažitelná úspora je %, a kromě toho již není nutno stavět další elektrárny. Výstavba elektrárny vyžaduje investice v přibližném rozsahu 1200 EUR na 1 kw instalovaného výkonu (k tomu je potřeba přičíst zvýšené znečištění). Snížením spotřeby energie je možné se vyhnout nutnosti stavět nové elektrárny při vynaložení jen omezených nákladů EUR 1 kw instalovaného výkonu. Při dobrém plánování, které umožní aplikaci systémů Inteligens ve veřejném osvětlení (a v jiných oborech) je možné dosáhnout významných ekonomických a ekologických úspěchů. Inteligens je řešení, které respektuje ekonomii a životní prostředí. Aplikace systémů Inteligens, které optimalizují síťové napájecí napětí, zajišťuje významný příspěvek životnímu prostředí. Snížení nároků na výkon světelných zdrojů (nižší spotřeba v kwh) snižuje emise CO 2 Prodlouží se životnost světlených zdrojů a vyloučí se jejich předčasné ukončení životnosti a tím se sníží počet světelných zdrojů, které se musí vyměnit a tudíž I soustředit do sběrných dvorů podle směrnice 22/1997, čl. 6. V oblasti veřejného osvětlení, zejména pak venkovního, to významně přispěje ke snížení světelného znečištění dle normy UNI 10819, zejména ve velkých městech.

17 SHODA S NORMAMI Systémy pro úsporu energie Inteligens vždy zaručují kvantitu i kvalitu osvětlení, potřebného podle těch nejpřísnějších předpisů. Všech ekonomických I ekologických výhod se dosahuje v souladu s platnými normami pro obor elektrotechniky a světelné techniky. Pro vnitřní osvětlení UNI Pro vnější osvětlení UNI Pro světelné znečištění UNI Pro světelné zdroje IEC 81 Pro bezpečnost norma 628

18 PROČ KOUPIT INTELIGENS"? Inteligens 1 je řešení, umožňující ověřeným způsobem řídit úsporu. Ta se dá kontrolovat kdykoli rovněž na dálku přenosem dat op kabelu, modemu nebo GSM. Inteligens 1 zaznamenává a uchovává v paměti data o spotřebě a o základních parametrech systému když je v chodu; data je možné ze systému stahovat kdykoli připojením laptopu nebo PC. Kromě samotných ekonomických přínosů plynoucích ze snížení spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti světelných zdrojů je Inteligens 1 také účinným zdrojem snižování znečištění rozptýleným světlem. Podle nové normy CEE umožňuje využití Inteligens 1 získat tzv. Bílý certifikát a kvalifikovat se tak pro finanční podporu. Inteligens 1 je možno si pořídit na leasing (5 let), úspora dosažené systémem postačí k pokrytí nákladů splácení leasingových splátek a proto je to investice typu "Žádné náklady". Inteligens 1 je možno dodat v rámci leasingu s investicí na účet MONTSERVIS PRAHA, a.s. Inteligens 1 je konkrétní moderní efektivní a certifikovatelná odpověď na otázku jak snížit režii vašeho podniku jak přispět životnímu prostředí. EKONOMICKÉ VÝHODY SYSTÉMU INTELIGENS Nižší spotřeba v kwh 40 % Snížení instalovaného výkonu 25 % Snížení spotřebovávaného jalového výkonu v kvarh 30 % Snížení údržby 70 % Snížení počtu světelných zdrojů k likvidaci 80 %

19 VLASTNOSTI SYSTÉMU INTELIGENS 1. "INTELIGENS" je statický elektronicky řízený autotransformátor pracující na principu elektromagnetické transformace (princip transformátoru bez harmonických). Tento systém řídí jednu fázi a všechny řádné i mimořádné funkce zcela automaticky pomocí mikroprocesoru v elektronické kartě. 2. Systém je schopen zajistit optimalizaci spotřeby elektrické energie při používání těchto světelných zdrojů: zářivek se standardními nebo nízkoztrátovými tlumivkami (nelze používat elektronické vysokofrekvenční předřadníky) vysokotlakých sodíkových výbojek jak se standardními tlumivkami, tak elektronickými předřadníky (s nízkou frekvencí Hz), rtuťových výbojek, halogenových lamp (napájených síťovým nebo nízkým napětím), výbojek s jodidy kovů se standardními tlumivkami. 3. Systém Inteligens je kromě toho vybaven také zařízením pro automatickou kontrolu přetížení. Pokud požadavek převyšuje jmenovitou maximální hodnotu o 15%, systém se automaticky přepne do režimu bypass. 4. Systémy Inteligens signalizují svůj provozní stav světelnými diodami (LED) v barvách odpovídajících platným normám. 5. Systémy Inteligens jsou naprogramovány tak, aby zvládaly riziko podpětí nižšího než standardní hodnoty, vznikajícího při síťovém napájení (na straně dodavatele elektrické energie), tak, aby zamezovaly zhasínání světelných zdrojů a zaručovaly v každém případě správné fungování celého obvodu. Uvedené programování lze provádět na dálku, ideální provozní napětí lze předem zvolit z 8 (osmi) nabízených úrovní. 6. Systémy Inteligens jsou vybaveny dálkově programovatelným časovacím zařízením pro ovládání fáze předehřívání světelných zdrojů, zatímco u modelů řady e-inteligens dolaďují dobu trvání předehřívací fáze naši technici během instalace. 7. Rizika vyplývající z přehřátí autotransformátoru omezuje tepelná ochrana, která dovoluje jejich automatické vyřazení z provozu přepnutím do režimu bypass a rovněž automaticky pak obnoví jeho spořící provoz bez nutnosti zásahu pracovníka obsluhy. 8. Systémy Inteligens jsou vybaveny systémem automatického zjišťování maximální možné míry úspory síťového napájení (variabilní faktor), k regulaci síťového napětí systém automaticky a dynamicky vyhledává nejlepší úsporný režim. 9. Systémy Inteligens jsou vybaveny 5 /8/ úrovněmi úspory a lze je ovládat na dálku. Umožňují maximální přizpůsobení světelné výkonnosti požadované úspoře individuálním potřebám, a to i v těch nejsložitějších případech. 10. Vlastní spotřeba systému Inteligens v poměru k úspoře v žádném případě nepřesahuje 1%. 11. Systém Inteligens je vybaven výkonovou elektronickou kartou, která řídí následující funkce:

20 Přepínání do režimu bypass, automatické i ruční. Přepínání úrovní úspory Řízení senzorů měření napětí a proudu. 12. Systém Inteligens je vybaven řídicí elektronickou kartou, která ovládá následující funkce: Řízení výkonové karty Řízení následujících měření: spotřeby proudu, vstupního napětí, účiníku, příkonu, provozní teploty, doby provozu jednotlivých úsporných úrovní, Měřič příkonu. Řízení vzdálené signalizace stavu zařízení pomocí zemních kontaktů. Dálkové řízení pomocí sériového rozhraní RS Dálkové ovládání pomocí aplikace pro PC umožňuje úplnou automatizaci úsporného systému, umožňuje u něj nastavit časová rozmezí, rozsvěcování skupin světel, zobrazování aktuálních i dříve zaznamenaných měření, zobrazování měřičů. 14. Bypass se kromě ručního přepnutí pomocí spínače na čelním panelu zařízení nebo povelu ze vzdáleného zařízení nebo řídicího PC pomocí sériového komunikačního kanálu aktivuje za normálního provozu také automaticky v následujících případech: během zahřívací fáze; v případě poruchy sytému; zjistí-li systém, že síťové napětí je nižší než minimální hodnoty naprogramované pro provoz v úsporném režimu. 15. Životnost systému Inteligens je hodin provozu. 16. Systém Inteligens lze nainstalovat za nebo před rozvaděč. 17. Pokles světelného toku světelných zdrojů v poměru k úspoře musí odpovídat platným normám pro oblast osvětlovací techniky. Jde o normy UNI a UNI týkající se světelné účinnosti a normy UNI 10819, pokud jde o světelné znečištění. Kromě toho odpovídá normám IEC 81, pokud jde o životnost různých světelných zdrojů. 18. Inteligens je vybaven velmi vyspělým inteligentním systémem (Light Power Control = LPC) ovládání změn příkonu hlavní elektroinstalace s ohledem na sílu světla. Uvedený systém je schopen rozpoznávat další zapnutí/rozsvícení/zátěž i během normálního provozu a spustit funkci zahřívání, pokud je třeba. Funkce zajišťované tímto systémem LPC jsou plně automatické a řízené naším softwarem a nevyžadují žádné zásahy pracovníků obsluhy. Použití systému LPC nevyžaduje žádné další instalační práce jako natažení elektrických kabelů apod. 19. U třífázových instalací má systém Inteligens stejné vlastnosti jako u jednofázových a přináší následující významné výhody: optimalizaci úspory energie pro každou jednotlivou fázi

21 zajišťuje optimální provoz také zařízení s nevyváženými 3 fázemi a přispívá tak k prodloužení provozní životnosti systému. volbu individuálních hodnot příkonu pro každou fázi možnost individuálního přizpůsobení volby úsporné úrovně pro jednotlivé fáze 20. Systém Inteligens lze na přání zákazníka vybavit elektronickou řídicí kartou LYTE SENSOR (programovanou i na dálku), která může ovládat a zaručovat konstantní světelný tok i v případě kolísání síťového napětí/poklesu výkonu světelného zdroje v luxech. LYTE SENSOR může pracovat s maximálně dvěma senzory a určovat průměrnou hodnotu osvětlení, avšak v předem nastaveném rozmezí světelnosti v luxech. 21. LYTE - A je inteligentní systém, který minutu po minutě zaznamenává veškerou činnost systému Inteligens a zjištěná data (počet hodin provozu, síťové napětí, ampéry, Cosφ, kw, kwh, ušetřené kwh, dosažné procentní podíly úspor atd.) ukládá do příslušných souborů. LYTE A je řízen softwarem, který umožňuje vzdálené ovládání a přenášení uložených dat prostřednictvím PC. 22. LYTE - B je inteligentní systém, který minutu po minutě zaznamenává veškerou činnost systému Inteligens a zjištěná data (počet hodin provozu, síťové napětí, ampéry, Cosφ, kw, kwh, ušetřené kwh, dosažené procentní podíly úspor atd.) ukládá do příslušných souborů. LYTE B je řízen softwarem, který umožňuje vzdálené ovládání a přenášení uložených dat prostřednictvím ethernetové zásuvky přes internet. 23. LYTE - G je kontrolní systém, vyvinutý zvlášť pro kontrolu jednotlivých těles, která skutečně fungují ve veřejném osvětlení a v tunelech; LYTE - G je schopen rozpoznat nefungující světelné zdroje a přesně určit jejich umístění nebo adresu. LYTE - G lze kontrolovat a ovládat dálkově také přes internet prostřednictvím specifického softwaru. 24. LYTE RCL je univerzální systém dálkové kontroly a ovládání s automatickým přenosem prostřednictvím komunikačních protokolů (Wireless, GPRS, GPS, GSM, TCP/IP, RS 485/232). LYTE - RCL umožňuje rovněž interakci se všemi technickými funkcemi systémů Inteligens, které tak doplňují o kontrolní funkci případných čistých kontaktů pro monitorování stavu jističů, dálkově ovládaných vypínačů a dalších zařízení, která se nacházejí v rozvaděči. 25. Systémy Inteligens řady "Inteligens 1 - e-inteligens - Inteligens Street" se vyrábějí o následujících výkonech: Low Power 6A - 10A - 20A Medium Power 25A - 30A - 40A High Power 50A - 70A - 90A - 120A 26. Systémy Inteligens se vyrábějí s různým stupněm ochrany IP 20 / IP 54 v závislosti na řadě 27. Na systémy Inteligens je poskytována celková záruka 6 let. Takto označené položky jsou volitelné a dodávají se pouze na přání.

22 Reference EVROPA GlaxoSmithKline Plc. Farmacie Verona Itálie G.S. SUPERMARKET Supermarket Miláno Itálie C.B. IMCOM Bricocenter Lugano Švýcarsko C.B. IMCOM Gucci Stores Lugano Švýcarsko Instelsis Caixa de Galicia Santiago de Compostela Španělsko Sirtel Průmysl Varšava Polsko Oslo Lufthavn Letiště Oslo Oslo Norsko KOPA Engineering S.p.A. Metro Turín Itálie S.I.E.G. S.p.A. Metro Milano Itálie ČESKÁ REPUBLIKA PPVV s.r.o. Drůbežárna Kosičky MV ČR GŘ HZS Administrativní budova Praha 4 MÚ Herálec Osvětlení obce Herálec Balíková třídírna Osvětlení areálu a hal Modletice OÚ Praha 9 Administrativní budova Praha 9 Poliklinika Prosek, a.s. Budova polikliniky Praha 9

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00 Název organizace: MONTSERVIS PRAHA, a.s. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00 IČ: 00551899 DIČ: CZ00551899

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

LEC. Řídící jednotky pro napájení světel. Řešení pro úsporu Vaší energie

LEC. Řídící jednotky pro napájení světel. Řešení pro úsporu Vaší energie LEC Řídící jednotky pro napájení světel Řešení pro úsporu Vaší energie Úvod Dovolte nám představit produktovou řadu zařízení LEC pro aplikace ve světelných soustavách s výbojkovými a zářivkovými zdroji.

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

LuminiGrow Asta 120R1

LuminiGrow Asta 120R1 LuminiGrow Asta 120R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti Asta 120R1 je vhodné svítidlo pro všechny fáze růstu rostlin od sazenic až po květ. Skvěle se hodí do zimních zahrad,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků - energetický management v praxi Dne:18.4.2013, Ing. Roman Ostarek

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla LuminiGrow 450R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Vysoký

Více

LED veřejné osvětlení. S Y S T É M Ř Í Z E N Í VisioSmartDIMM

LED veřejné osvětlení. S Y S T É M Ř Í Z E N Í VisioSmartDIMM LED veřejné osvětlení S Y S T É M Ř Í Z E N Í VisioSmartDIMM Obsah LED veřejné osvětlení... 1 Úvodní slovo... 3 Co je VisioSmartDIMM?... 5 Zařízení VisioSmartDIMM... 5 Aplikace... 5 Programování SmartDimm...

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Smart veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických

Více

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla LuminiGrow 200R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti: LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

Evropský program. Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci. An initiative of the EUROPEAN COMMISSION

Evropský program. Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci. An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Evropský program GREENLIGHT Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Osvětlen tlení v budovách určených pro nebytové účely v Evropě ~ 1/3

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY OSVĚTLENÍ JASNĚ! SKUPINA ČEZ

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY OSVĚTLENÍ JASNĚ! SKUPINA ČEZ OSVĚTLENÍ JASNĚ! OSVĚTLENÍ Chtěli byste vylepšit vzhled a způsob osvětlení? Rádi byste snížili náklady na provoz osvětlení? Svítíte úsporně ve vašich výrobní halách, školách, tělocvičnách atd.? Nedisponujete

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů

Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů... myslete ekonomicky i ekologicky! 5 základních důvodů proč si zvolit hořák A70 Až 60% státní dotace Sledujte aktuální

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty Pouliční LED světlo VisioLamp Přehled Brief Introduction Pouliční LED světlo je nový, úsporný produkt, který využívá vysoce výkonné LEDky jako světelný zdroj. Toto světlo lze napojit přímo na 85-264VAC

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Technický list. Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 CZ Technický list Střídače PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Přehled technických údajů PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Počet vstupů DC / počet sledovačů MPP 1 / 1

Více

Solární pouliční osvětlení

Solární pouliční osvětlení Solární pouliční osvětlení VisioSolar CLASSIC series2014 by Visiocom Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 TECHNICKÉ PARAMETRY 4 TIME MANAGEMENT ÚSPORA ENERGIE 6 ZÁRUKY 8 INSTALACE SLOUPU 9 DODACÍ PODMÍNKY 9 Úvodní

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více