Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00"

Transkript

1

2 Název organizace: MONTSERVIS PRAHA, a.s. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 270 Adresa sídla: Podvinný Mlýn 669, Praha 9 Libeň, PSČ IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: / 0800 Představenstvo: Ing. Jiří Djakov, předseda představenstva JUDr. Jan Tošner, člen představenstva Petr Kindl, člen představenstva Telefon: , Fax: Pověřené osoby: pro věci smluvní: JUDr. Jan Tošner MT: pro věci technické: Petr Kindl MT: pro věci správy a provozu: Vít Janecký MT:

3 MONTSERVIS PRAHA, a.s. O SPOLEČNOSTI Firma je prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení Důvěrné (NATO Confidential) a je zařazena do databáze firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP). Dále je nositelem českého a britského certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 a nejvyšší značky kvality za jakost služeb CZECH MADE. MONTSERVIS PRAHA, a.s. je 100% zakladatelem Nadace Kapky, podporující rozvoj kultury, tělovýchovy a sociální oblasti. OBLAST PŮSOBNOSTI a) Stavebnictví Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: občanských a průmyslových staveb; b) Energetika Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: fotovoltaických zařízení; větrných zařízení; hydroelektrických zařízení; zařízení na výrobu metanu z biomasy; zařízení na čištění komunálních odpadních vod; technologií a zařízení pro úspory energie Lyte & Lyte; c) Prodej energií prodej tepla; prodej elektrické energie; prodej plynu; d) Zařízení Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: olejových a plynových kotelen; kotelen na biomasu; výměníkových stanic; tepelných čerpadel a solárních energetických panelů; elektrických stanic pro vysoké, střední a nízké napětí a transformačních stanic;

4 e) Infrastruktura Projektování, výstavba, rekonstrukce a opravy: nadzemních elektrických rozvodů vysokého, středního a nízkého napětí; zemních elektrických rozvodů vysokého, středního a nízkého napětí; rozvodů plynu; zemních rozvodů vody; zemního vedení pro přenos dat a telekomunikační systémy; vnitřních rozvodů plynu, vody, elektřiny, energie, tepla, teplé užitkové vody, chladu a kanalizace; komunikačních sítí, měření, regulace a vzdálené regulace v objektech; f) Revize revize plynových a elektrických zařízení a tlakových nádob; g) Facility Management facility management, správa a provoz bytových a nebytových objektů v celém rozsahu; správa a provoz tepelných zařízení, kotelen výměníkových stanic a kogeneračních jednotek; nepřetržitý provoz vlastního centrálního dispečinku řízení tepelných a ostatních technických zařízení; NONSTOP havarijní služba v oblasti plynu, topení, vody, elektro, klima a VZT (zásah nejpozději do 2 hodin po nahlášení havárie); h) Financování výstavby a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic Pro financování tepelných zařízení zřídil MONTSERVIS PRAHA, a.s. spolu s Městskou částí Praha 9 dceřinou společnost Devátá energetická, s.r.o. Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni. Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s., tedy společnosti, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do Deváté energetické, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství zařízení, která jsou majetkem Městské části Praha 9 i majetkem dalších subjektů v Praze i celé republice. Záměry, které musí provoz společnosti Devátá energetická, s.r.o. naplňovat, jsou především v rámci všestranného uspokojování potřeb občanů a institucí na Praze 9 z hlediska dodávek tepla a teplé užitkové vody v průběhu celého roku s ohledem na roční období a konkrétní potřeby odběratelů. Jako samostatný subjekt tak společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby a v neposlední řadě pro různá školská a zdravotnická zařízení. Jednotlivé zdroje, které slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje společnost Devátá energetická, s.r.o. na základě nájemních smluv s vlastníkem

5 těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9. V rámci provozu a správy těchto zařízení tak společnost Devátá energetická, s.r.o. odvádí do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9. Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální. Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla. Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí. Společnost je ekonomicky stabilní s velkým potenciálem dalšího růstu. Je významným a spolehlivým partnerem pro všechny své odběratele i dodavatele. i) Dodávky speciálního materiálu dodávky speciálního materiálu pro NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA); dodávky speciálního vybavení stany, lůžka, přepravní ISO kontejnery, ochranné prostředky (ostnatý drát, gabiony atd.), nábytek, kancelářská technika a vybavení, elektrotechniky, čistící a hygienické prostředky, systémy pro úpravu a rozvody užitkové i pitné vody atd.; dodávky stavebních strojů.

6 Úspora elektrické energie Lyte & Lyte je anglická společnost specializovaná na výrobu a distribuci novátorských technologií s vysokou ekologickou hodnotou v oblasti úspor energie. Lyte & Lyte působí: v oblasti osvětlení v následujících sektorech: hi-tech, veřejné správy, silniční sítě, průmyslu, v nákupních střediscích a v naftařském průmyslu; v oblasti vytápění plynovým a naftovým ústředním topením. Lyte & Lyte se zabývá také výzkumem úspory energie v oboru spalování fosilních a rostlinných paliv. Lyte & Lyte působí se svou technickou a komerční organizací v celé Evropě a v současnosti prostřednictvím MONTSERVIS PRAHA, a.s. i v České a Slovenské republice. RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE Pojem energetická úspora označuje souhrn zásahů do energetických systémů, zařízení, struktur, součástí, materiálu, které vedou ke snížení spotřeby energie. Investice vložená do úspor energie se vrátí během několika měsíců až let. Nejnižší spotřeba energie umožňuje snížení provozních nákladů (snížení roční částky za energie). Je třeba zdůraznit, že opatřeními pro úsporu energie, která snižují množství primární energie z fosilních zdrojů (ropy a jejích derivátů, zemního plynu, propan-butanu a zemního plynu, uhlí a jeho derivátů), je také možné omezit dopad na životní prostředí snížením emisí CO2 a různých znečišťujících látek. Právě z tohoto důvodu jsou energetické úspory srovnatelné s využíváním obnovitelných zdrojů. SOUČASNÁ SITUACE A DOSAŽITELNÉ ÚSPORY Naším posláním je provádět roční analýzu a certifikaci spotřeby energie. Informace a zpracování údajů nám umožňuje nabízet garantované a certifikované ekonomické a finanční projekty. SLUŽBY Studie a plánování nových realizací Srovnávací ekonomické analýzy provozních nákladů s využitím našich systémů jak na novém, tak i na stávajícím zařízení Technicko-ekonomický odhad projektu Dodávka systémů Poprodejní podpora Školení personálu na užívání našich technologií Dodávky podle vzorce žádné náklady Zero Cost Plus

7 Naši pracovníci jsou odborníky v oboru světelné techniky a vytápění a mohou nabídnout studie proveditelnosti a srovnávací ekonomické analýzy pro optimalizaci spotřeby energie pro jakékoli prostředí. Ke správnému vyhodnocení poměru nákladů k přínosům jim stačí jedna hodina strávená v konkrétním prostředí, v němž se mají systémy pro úsporu energie nainstalovat.

8 INTELIGENS Systém Inteligens představuje špičku ve všeobecné světelné technice určené pro letiště, nádraží, velká nákupní střediska, průmysl, osvětlení veřejných prostranství. Nejvýznamnější společnosti působící v jednotlivých zemích i v celé Evropě využívají přínosy systému Inteligens, který díky své široké paletě výrobků a jejich aplikační univerzálnosti dokáže optimalizovat každou situaci. PŘEVOD STÁLÝCH NÁKLADŮ DO ZISKU Systémy Inteligens pro úsporu energie vám ušetří až 40 % nákladů tím, že snižují spotřebu elektrické energie (kwh). Systémy Inteligens výrazně snižují náklady na osvětlení regulací napájecího napětí. Snížení napájecího napětí omezuje opotřebení světelných zdrojů a prodlužuje jejich ekonomickou životnost. Proto se mezi přínosy pro uživatele řadí jak úspora energie, tak i významné úspory nákladů na údržbu a materiál. OBLASTI POUŽITÍ Pasáže, tunely, metro Hypermarkety, supermarkety Nákupní střediska, kancelářské budovy, školy, univerzity Velké průmyslové podniky, letiště Petrochemické a farmaceutické podniky Ropný průmysl Osvětlení veřejných prostranství, ulic, parků, pomníků Letiště v Oslo aplikace systémů Inteligens

9 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aplikace systémů Inteligens vytváří významný přínos pro životní prostředí tím, že optimalizuje napájecí napětí. Snížení nároků na energii pro světelné zdroje (menší spotřeba v kwh) snižuje emise CO 2 do ovzduší. Prodlužuje životnost světelných zdrojů a zamezuje předčasnému ukončení jejich životnosti, takže snižuje počet světelných zdrojů, které je nutné vyměnit a tudíž odevzdat do příslušných sběrných dvorů podle nařízení vlády č. 22/97, čl. 6 (Itálie). V oblasti veřejného osvětlení, zejména pak venkovního, to významně přispěje ke snížení světelného znečištění dle norem UNI 10819, zvláště ve velkých městech. Systémy pro úsporu energie Inteligens přinášejí velké výhody pro životní prostředí, a to zvláště snížením emisí uhlíku. Velké průmyslové celky a veřejné osvětlení dosahují využitím těchto řešení pro úsporu energie velkého ekonomického prospěchu a navíc jimi podporují skutečnou a účinnou obranu proti znečištění životního prostředí. Dobré plánování počítající s využitím systémů Inteligens ve veřejném osvětlení (a jiných oborech) může vést k dosažení významných výsledků v ekonomické a ekologické oblasti. Inteligens je řešení, které dbá na ekonomické požadavky i životní prostředí. EKONOMICKÉ VÝHODY SYSTÉMU INTELIGENS Menší spotřeba energie kwh 40 % Snížení instalovaného výkonu 25 % Menší spotřeba jalové energie kvarh 30 % Snížení počtu zásahů údržby 70 % Snížení počtu likvidovaných světelných zdrojů 80 % VZOREC NULOVÝCH NÁKLADŮ ZERO COST PLUST Systémy Inteligens mohou být dodány s NULOVÝMI NÁKLADY pro veřejné i soukromé odběratele na základě speciální smlouvy o pronájmu: Nájemní cena se vypočítá jako procento úspor dosažených pomocí naší technologie. Úspora se tedy rozdělí mezi dodavatele MONTSERVIS PRAHA, a.s. a zákazníka ve variabilním procentním poměru bez jakékoli vstupní investice zákazníka. Příklad uvedený na následující straně může poskytnout představu o výši úspor, které lze dosáhnout díky této obchodní nabídce.

10

11 O SPOLEČNOSTI Lyte & Lyte je anglická firma, specializovaná na výrobu a distribuci novátorských technologií s vysokou ekologickou hodnotou v sektoru úspor energie. Funguje na těchto trzích: Evropa Střední Východ Jižní Amerika Střední Amerika Tyto technologie nacházejí široké uplatnění v oboru osvětlovací techniky zejména v oboru hi-tech, veřejné správ, průmyslu, nákupních střediscích a v naftařském průmyslu. Lyte & Lyte se také zabývá výzkumem úspory energie v oboru spalování fosilních a rostlinných paliv. Lyte and Lyte působí se svou technickou a komerční organizací v Itálii a v jiných místech rovněž provozuje výrobu. SVĚTLO JAKO ENERGIE Světlo je jednou z mnoha forem energie, bez nichž si nelze představit moderní život a techniku. Potřeba umělého osvětlení s sebou samozřejmě nese vysoké náklady a zátěž pro životní prostředí. Proto rozumné využívání energie nabývá čím dál tím víc na důležitosti. Cílem systému Inteligent je spořit energii optimalizací jejího využívání při osvětlování. Je schopen snížit náklady na světlo až o 40 % při respektování předpisů, které stanoví kvalitu osvětlení. Tato brožura vysvětluje, jak je možné toho dosáhnout. SOUČASNÁ SITUACE A DOSAŽITELNÉ ÚSPORY Naším posláním je provádět roční analýzu a certifikaci spotřeby energie. Informace a zpracování údajů nám umožňuje nabízet garantované a certifikované ekonomické a finanční projekty. SLUŽBY Lyte & Lyte poskytne v České republice a na Slovensku prostřednictví MONTSERVIS PRAHA, a.s. personál, schopný nabízet tyto služby: Studie a plánování nových realizací Srovnávací ekonomické analýzy provozních nákladů s využitím našich systémů jak na novém, tak i na stávajícím zařízení Technicko-ekonomický odhad projektu Dodávku systémů Poprodejní podporu Školení personálu na užívání našich technologií Dodávku systémů formou finančního leasingu od finanční instituce (min. 3 roky, max. 5 let.)

12 Dodávky podle vzorce žádné náklady" Naši pracovníci jsou odborníky v oboru světelné techniky a mohou nabídnout studie proveditelnosti a srovnávací ekonomické analýzy spotřeby pro optimalizaci spotřeby energie pro jakékoli prostředí. Ke správnému vyhodnocení poměru nákladů k přínosům jim stačí jedna hodina strávená v konkrétním prostředí, v němž se mají systémy pro úsporu energie nainstalovat.

13 PRODUKTY INTELIGENS Produkty, které v současné době nabízí Lyte & Lyte jsou zastoupeny dvěma základními systémy, nazvanými INTELIGENS 1 a E-INTELIGENS. Systém Inteligens představuje špičku ve všeobecné světelné technice. Dobře se hodí pro letiště, železniční stanice, velká nákupní střediska, průmyslové závody, osvětlení veřejných prostranství. Inteligens je dnes zařízením pro úsporu energie, nabízejícím nejlepší záruku úspory nákladů na energii umělého osvětlení I souvisejících provozních nákladů. Nejdůležitější společnosti jak domácí, tak i evropské využívají přínosy systému Inteligens, který dokáže díky své široké paletě systémů a aplikační univerzálnosti uspokojit a optimalizovat každou situaci v podnicích těchto typů: Galerie, tunely, podzemní dráhy Hypermarkety, supermarkety Nákupní střediska, kanceláře, školy, univerzity, nemocnice Velké průmyslové podniky Naftové vrtné plošiny Osvětlení veřejných prostranství, ulic, parků, pomníků PŘEVOD STÁLÝCH NÁKLADŮ DO ZISKU Systémy Inteligens pro úsporu energie vám ušetří až 40 % spotřeby elektrické energie v oboru osvětlení tím, že optimalizují využívání osvětlení v konkrétních místech. Těchto výsledků se dosahuje na tomto základě: Intenzita světla, vytvářeného konkrétním zdrojem bude po čase slábnout (opotřebení lampy), což se dá regulovat změnou napájecího napětí. Systémy Inteligens snižují náklady na osvětlování regulací napájecího napětí, čímž optimalizují rozdělení světelného toku podle přísných pravidel vysoké kvality. Snížení napětí omezuje opotřebení světelného zdroje a prodlužuje jeho ekonomickou životnost. Z tohoto důvodu mezi přínosy pro uživatele se řadí úspory energie, ale také významné úspory nákladů na údržbu materiál.

14 PARAMETRY SYSTÉMŮ INTELIGENS Statický autotransformátor s elektronickým ovládáním, pracující na principu elektromagnetického transformátoru (v podstatě transformátor bez vyšších harmonických frekvencí) Regulováno vlastním softwarem Vše uspořádáno na jediné elektronické kartě, obsahující potřebný hardware Programovatelné z počítače Ovládá úspory až v osmi úrovních, programování podle časových pásem Funkce bypassu Ukládání dat pro následné analýzy: Spotřeba energie v kwh Spotřeba jalové energie v kvar Počet provozních hodin v příslušném režimu Dodává se v jednofázovém I třífázovém provedení Dodává se pro různé výkony (9-120A, 1,3-68 kw) Možnost aktualizace softwaru pomocí CD ROM Systémy Inteligens pro úsporu elektrické energie jsou vyvinuty pro optimalizaci provozu světelných zdrojů a fungují v podstatě na principu elektromagnetické transformace napětí (transformátor bez vyšších harmonických frekvencí). Při provozu snižují síťové napětí na předem stanovenou hodnotu, která se může měnit v rozmezí od 175 do 210 V. Vhodnými světelnými zdroji jsou zářivky, sodíkové výbojky, zdroje s halidy kovů, rtuťové výbojky a halogenové žárovky. Systém Inteligens je modulární. Systémy typu 1" a E" jsou jednofázové, dvoufázové a třífázové. Jsou vybaveny tepelnou ochranou, přídavnou trubičkovou pojistkou, izolovaným zapouzdřeným trojpólovým přepínačem napětí a přepínačem síťového napětí 220/240V. Hodí se pro světelné zdroje s regulovaným výkonem v rozmezí 2000 W až W (120 A) Inteligens uspokojí všechny technické, ekonomické i plánovací požadavky u jakékoli aplikace bez potřeby upravovat stávající elektrické obvody. Lze instalovat do závodu se zdánlivou spotřebou energie do 250 kva. Systémy Inteligens existují také ve speciálním provedení do 400 kva. Všechny naše systémy pracují se síťovým napětím 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz 110 V 60 Hz 127 V 60 Hz

15 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Umělé osvětlení je nezbytností v každém prostředí (kanceláře, školy, továrny, supermarkety, galerie, stanice, letiště, veřejné osvětlení), kde zajišťují všechny kritéria stanovená pro kvalitu a úroveň osvětlení a kritéria bezpečnostní. Spotřeba energie pro osvětlení je v závislosti na druhu prostředí ve srovnání s celkovou spotřebou významná (15-60 %). V Evropě představují náklady na veřejné osvětlení významnou položku, činí zhruba EUR za rok na jednoho obyvatele. Na úrovni veřejné správy (města, okresy, kraje) činí až % a na národní úrovni se podílí na celkových nákladech %. V budoucnu se bude spotřeba energie na veřejné osvětlení dále zvyšovat (výstavba nových silnic a dálnic, staveb, tunelů, nové obytné čtvrti a průmyslové zóny) s průměrnou roční spotřebou 5,6 %. Pokrytí této zvýšené spotřeby si vyžádá výstavbu nových elektráren, což si vyžádá velké náklady a přinese znečištění životního prostředí. Systémy úspory energie Inteligens chrání životní prostředí tím, že snižují emise oxidů uhlíku. Veřejné osvětlení a velké průmyslové podniky dosáhnou využitím této technologie velkých úspor a kromě toho se účinně a skutečně ochrání životní prostředí. Letiště v Oslo - aplikace systémů Inteligens

16 OCHRANA ZDROJŮ ENERGIE Celostátně se 2 z deseti elektráren využívají výlučně pro napájení veřejného osvětlení. Inteligens je konkrétním řešením úspor ve veřejném osvětlení - dosažitelná úspora je %, a kromě toho již není nutno stavět další elektrárny. Výstavba elektrárny vyžaduje investice v přibližném rozsahu 1200 EUR na 1 kw instalovaného výkonu (k tomu je potřeba přičíst zvýšené znečištění). Snížením spotřeby energie je možné se vyhnout nutnosti stavět nové elektrárny při vynaložení jen omezených nákladů EUR 1 kw instalovaného výkonu. Při dobrém plánování, které umožní aplikaci systémů Inteligens ve veřejném osvětlení (a v jiných oborech) je možné dosáhnout významných ekonomických a ekologických úspěchů. Inteligens je řešení, které respektuje ekonomii a životní prostředí. Aplikace systémů Inteligens, které optimalizují síťové napájecí napětí, zajišťuje významný příspěvek životnímu prostředí. Snížení nároků na výkon světelných zdrojů (nižší spotřeba v kwh) snižuje emise CO 2 Prodlouží se životnost světlených zdrojů a vyloučí se jejich předčasné ukončení životnosti a tím se sníží počet světelných zdrojů, které se musí vyměnit a tudíž I soustředit do sběrných dvorů podle směrnice 22/1997, čl. 6. V oblasti veřejného osvětlení, zejména pak venkovního, to významně přispěje ke snížení světelného znečištění dle normy UNI 10819, zejména ve velkých městech.

17 SHODA S NORMAMI Systémy pro úsporu energie Inteligens vždy zaručují kvantitu i kvalitu osvětlení, potřebného podle těch nejpřísnějších předpisů. Všech ekonomických I ekologických výhod se dosahuje v souladu s platnými normami pro obor elektrotechniky a světelné techniky. Pro vnitřní osvětlení UNI Pro vnější osvětlení UNI Pro světelné znečištění UNI Pro světelné zdroje IEC 81 Pro bezpečnost norma 628

18 PROČ KOUPIT INTELIGENS"? Inteligens 1 je řešení, umožňující ověřeným způsobem řídit úsporu. Ta se dá kontrolovat kdykoli rovněž na dálku přenosem dat op kabelu, modemu nebo GSM. Inteligens 1 zaznamenává a uchovává v paměti data o spotřebě a o základních parametrech systému když je v chodu; data je možné ze systému stahovat kdykoli připojením laptopu nebo PC. Kromě samotných ekonomických přínosů plynoucích ze snížení spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti světelných zdrojů je Inteligens 1 také účinným zdrojem snižování znečištění rozptýleným světlem. Podle nové normy CEE umožňuje využití Inteligens 1 získat tzv. Bílý certifikát a kvalifikovat se tak pro finanční podporu. Inteligens 1 je možno si pořídit na leasing (5 let), úspora dosažené systémem postačí k pokrytí nákladů splácení leasingových splátek a proto je to investice typu "Žádné náklady". Inteligens 1 je možno dodat v rámci leasingu s investicí na účet MONTSERVIS PRAHA, a.s. Inteligens 1 je konkrétní moderní efektivní a certifikovatelná odpověď na otázku jak snížit režii vašeho podniku jak přispět životnímu prostředí. EKONOMICKÉ VÝHODY SYSTÉMU INTELIGENS Nižší spotřeba v kwh 40 % Snížení instalovaného výkonu 25 % Snížení spotřebovávaného jalového výkonu v kvarh 30 % Snížení údržby 70 % Snížení počtu světelných zdrojů k likvidaci 80 %

19 VLASTNOSTI SYSTÉMU INTELIGENS 1. "INTELIGENS" je statický elektronicky řízený autotransformátor pracující na principu elektromagnetické transformace (princip transformátoru bez harmonických). Tento systém řídí jednu fázi a všechny řádné i mimořádné funkce zcela automaticky pomocí mikroprocesoru v elektronické kartě. 2. Systém je schopen zajistit optimalizaci spotřeby elektrické energie při používání těchto světelných zdrojů: zářivek se standardními nebo nízkoztrátovými tlumivkami (nelze používat elektronické vysokofrekvenční předřadníky) vysokotlakých sodíkových výbojek jak se standardními tlumivkami, tak elektronickými předřadníky (s nízkou frekvencí Hz), rtuťových výbojek, halogenových lamp (napájených síťovým nebo nízkým napětím), výbojek s jodidy kovů se standardními tlumivkami. 3. Systém Inteligens je kromě toho vybaven také zařízením pro automatickou kontrolu přetížení. Pokud požadavek převyšuje jmenovitou maximální hodnotu o 15%, systém se automaticky přepne do režimu bypass. 4. Systémy Inteligens signalizují svůj provozní stav světelnými diodami (LED) v barvách odpovídajících platným normám. 5. Systémy Inteligens jsou naprogramovány tak, aby zvládaly riziko podpětí nižšího než standardní hodnoty, vznikajícího při síťovém napájení (na straně dodavatele elektrické energie), tak, aby zamezovaly zhasínání světelných zdrojů a zaručovaly v každém případě správné fungování celého obvodu. Uvedené programování lze provádět na dálku, ideální provozní napětí lze předem zvolit z 8 (osmi) nabízených úrovní. 6. Systémy Inteligens jsou vybaveny dálkově programovatelným časovacím zařízením pro ovládání fáze předehřívání světelných zdrojů, zatímco u modelů řady e-inteligens dolaďují dobu trvání předehřívací fáze naši technici během instalace. 7. Rizika vyplývající z přehřátí autotransformátoru omezuje tepelná ochrana, která dovoluje jejich automatické vyřazení z provozu přepnutím do režimu bypass a rovněž automaticky pak obnoví jeho spořící provoz bez nutnosti zásahu pracovníka obsluhy. 8. Systémy Inteligens jsou vybaveny systémem automatického zjišťování maximální možné míry úspory síťového napájení (variabilní faktor), k regulaci síťového napětí systém automaticky a dynamicky vyhledává nejlepší úsporný režim. 9. Systémy Inteligens jsou vybaveny 5 /8/ úrovněmi úspory a lze je ovládat na dálku. Umožňují maximální přizpůsobení světelné výkonnosti požadované úspoře individuálním potřebám, a to i v těch nejsložitějších případech. 10. Vlastní spotřeba systému Inteligens v poměru k úspoře v žádném případě nepřesahuje 1%. 11. Systém Inteligens je vybaven výkonovou elektronickou kartou, která řídí následující funkce:

20 Přepínání do režimu bypass, automatické i ruční. Přepínání úrovní úspory Řízení senzorů měření napětí a proudu. 12. Systém Inteligens je vybaven řídicí elektronickou kartou, která ovládá následující funkce: Řízení výkonové karty Řízení následujících měření: spotřeby proudu, vstupního napětí, účiníku, příkonu, provozní teploty, doby provozu jednotlivých úsporných úrovní, Měřič příkonu. Řízení vzdálené signalizace stavu zařízení pomocí zemních kontaktů. Dálkové řízení pomocí sériového rozhraní RS Dálkové ovládání pomocí aplikace pro PC umožňuje úplnou automatizaci úsporného systému, umožňuje u něj nastavit časová rozmezí, rozsvěcování skupin světel, zobrazování aktuálních i dříve zaznamenaných měření, zobrazování měřičů. 14. Bypass se kromě ručního přepnutí pomocí spínače na čelním panelu zařízení nebo povelu ze vzdáleného zařízení nebo řídicího PC pomocí sériového komunikačního kanálu aktivuje za normálního provozu také automaticky v následujících případech: během zahřívací fáze; v případě poruchy sytému; zjistí-li systém, že síťové napětí je nižší než minimální hodnoty naprogramované pro provoz v úsporném režimu. 15. Životnost systému Inteligens je hodin provozu. 16. Systém Inteligens lze nainstalovat za nebo před rozvaděč. 17. Pokles světelného toku světelných zdrojů v poměru k úspoře musí odpovídat platným normám pro oblast osvětlovací techniky. Jde o normy UNI a UNI týkající se světelné účinnosti a normy UNI 10819, pokud jde o světelné znečištění. Kromě toho odpovídá normám IEC 81, pokud jde o životnost různých světelných zdrojů. 18. Inteligens je vybaven velmi vyspělým inteligentním systémem (Light Power Control = LPC) ovládání změn příkonu hlavní elektroinstalace s ohledem na sílu světla. Uvedený systém je schopen rozpoznávat další zapnutí/rozsvícení/zátěž i během normálního provozu a spustit funkci zahřívání, pokud je třeba. Funkce zajišťované tímto systémem LPC jsou plně automatické a řízené naším softwarem a nevyžadují žádné zásahy pracovníků obsluhy. Použití systému LPC nevyžaduje žádné další instalační práce jako natažení elektrických kabelů apod. 19. U třífázových instalací má systém Inteligens stejné vlastnosti jako u jednofázových a přináší následující významné výhody: optimalizaci úspory energie pro každou jednotlivou fázi

21 zajišťuje optimální provoz také zařízení s nevyváženými 3 fázemi a přispívá tak k prodloužení provozní životnosti systému. volbu individuálních hodnot příkonu pro každou fázi možnost individuálního přizpůsobení volby úsporné úrovně pro jednotlivé fáze 20. Systém Inteligens lze na přání zákazníka vybavit elektronickou řídicí kartou LYTE SENSOR (programovanou i na dálku), která může ovládat a zaručovat konstantní světelný tok i v případě kolísání síťového napětí/poklesu výkonu světelného zdroje v luxech. LYTE SENSOR může pracovat s maximálně dvěma senzory a určovat průměrnou hodnotu osvětlení, avšak v předem nastaveném rozmezí světelnosti v luxech. 21. LYTE - A je inteligentní systém, který minutu po minutě zaznamenává veškerou činnost systému Inteligens a zjištěná data (počet hodin provozu, síťové napětí, ampéry, Cosφ, kw, kwh, ušetřené kwh, dosažné procentní podíly úspor atd.) ukládá do příslušných souborů. LYTE A je řízen softwarem, který umožňuje vzdálené ovládání a přenášení uložených dat prostřednictvím PC. 22. LYTE - B je inteligentní systém, který minutu po minutě zaznamenává veškerou činnost systému Inteligens a zjištěná data (počet hodin provozu, síťové napětí, ampéry, Cosφ, kw, kwh, ušetřené kwh, dosažené procentní podíly úspor atd.) ukládá do příslušných souborů. LYTE B je řízen softwarem, který umožňuje vzdálené ovládání a přenášení uložených dat prostřednictvím ethernetové zásuvky přes internet. 23. LYTE - G je kontrolní systém, vyvinutý zvlášť pro kontrolu jednotlivých těles, která skutečně fungují ve veřejném osvětlení a v tunelech; LYTE - G je schopen rozpoznat nefungující světelné zdroje a přesně určit jejich umístění nebo adresu. LYTE - G lze kontrolovat a ovládat dálkově také přes internet prostřednictvím specifického softwaru. 24. LYTE RCL je univerzální systém dálkové kontroly a ovládání s automatickým přenosem prostřednictvím komunikačních protokolů (Wireless, GPRS, GPS, GSM, TCP/IP, RS 485/232). LYTE - RCL umožňuje rovněž interakci se všemi technickými funkcemi systémů Inteligens, které tak doplňují o kontrolní funkci případných čistých kontaktů pro monitorování stavu jističů, dálkově ovládaných vypínačů a dalších zařízení, která se nacházejí v rozvaděči. 25. Systémy Inteligens řady "Inteligens 1 - e-inteligens - Inteligens Street" se vyrábějí o následujících výkonech: Low Power 6A - 10A - 20A Medium Power 25A - 30A - 40A High Power 50A - 70A - 90A - 120A 26. Systémy Inteligens se vyrábějí s různým stupněm ochrany IP 20 / IP 54 v závislosti na řadě 27. Na systémy Inteligens je poskytována celková záruka 6 let. Takto označené položky jsou volitelné a dodávají se pouze na přání.

22 Reference EVROPA GlaxoSmithKline Plc. Farmacie Verona Itálie G.S. SUPERMARKET Supermarket Miláno Itálie C.B. IMCOM Bricocenter Lugano Švýcarsko C.B. IMCOM Gucci Stores Lugano Švýcarsko Instelsis Caixa de Galicia Santiago de Compostela Španělsko Sirtel Průmysl Varšava Polsko Oslo Lufthavn Letiště Oslo Oslo Norsko KOPA Engineering S.p.A. Metro Turín Itálie S.I.E.G. S.p.A. Metro Milano Itálie ČESKÁ REPUBLIKA PPVV s.r.o. Drůbežárna Kosičky MV ČR GŘ HZS Administrativní budova Praha 4 MÚ Herálec Osvětlení obce Herálec Balíková třídírna Osvětlení areálu a hal Modletice OÚ Praha 9 Administrativní budova Praha 9 Poliklinika Prosek, a.s. Budova polikliniky Praha 9

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL 2014 Graf vývoje tržeb za období 2008 2013 (v milionech) 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Graf vývoje výroby GJ tepla za období 2008 2013 (v tisících)

Více

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL 2012 Vážení obchodní přátelé, jsme energetickou společností, která v rámci Městské části Praha 9 vyrábí a dodává svým zákazníkům bytovým družstvům, společenstvím

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss.

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Moderní aktivní filtry Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmických kmitočtů ve vašich aplikacích < 30 us Doba odezvy Extrémně rychlá aktivní filtrace pro nepřekatelné

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Výroba a dodávky tepla v Hranicích

Výroba a dodávky tepla v Hranicích Výroba a dodávky tepla v Hranicích Co byste měli vědět? Milí hraničtí spoluobčané, již několik měsíců, ba let, probíhá v našem městě diskuse ohledně systému centrálního zásobování teplem. Provozovatelem

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více