MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 ÚNOR 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Bohatá nabídka kulturních lahůdek letošního roku Vážení spoluobčané, i když samotný rok 2014 už chvíli běží a také jeho kulturní program byl zahájen hned prvního ledna Novoročním ohňostrojem v Klášterních zahradách, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a alespoň ve stručnosti nastínil, co zajímavého tento rok v oblasti kultury přinese. Podobně jako v minulých letech jsme i tentokrát diskutovali, jaké téma zvolíme, a rozhodli jsme se, že rok 2014 ponese motto Chrudim sobě, a to hned z několika důvodů. Chceme si připomenout kulatá výročí dvou významných chrudimských kulturních zařízení, a to 100 let kamenného kina a 80 let divadla. Výročí divadla budeme mít příležitost oslavit hned tento měsíc, a to v sobotu 22. února, kdy se po dalších pěti letech bude konat Ples v opeře. Jubileum kina se chystáme připomínat od měsíce března po celý rok řadou akcí spojených s výstavou, promítáním nebo besedami, o čemž přineseme podrobnější informace v některém z příštích čísel. Dalším důvodem pro zvolené téma roku je, že chceme ještě více rozšířit a obohatit již tradiční kulturní programy, kterými jsou například jarmarky, festival Loutkářská Chrudim, cyklus výstav ve Výstavní síni a další. Současně chceme pro nějaké projekty více využít nových prostor, například Klášterních zahrad. A konečně máme v úmyslu ještě více zapojit do našich programů domácí kulturní a společenské organizace. V minulém čísle jsme přinesli přehled letošních jarmarků, tedy v tomto snad jenom připomenutí, že letošní jarmareční sezóna začne v sobotu 1. března Masopustním jarmarkem na Resselově náměstí. 63. ročník festivalu Loutkářská Chrudim se bude v roce 2014 konat v termínu od 30. června do 5. července na tradičním místě v parku Republiky a v dalším okolí divadla, s výjimkou posledního dne, který celý proběhne v již zmiňovaných Klášterních zahradách. Bezprostředně po ukončení festivalu loutek zahájíme na tomtéž místě projekt Chrudimské léto, což bude cyklus kulturních, společenských, ale i sportovních akcí, které budou přímo v zahradách probíhat každý víkend až do konce letních prázdnin. V roce 2014 nás čeká také několik výjimečných událostí, z nichž bych chtěl zdůraznit alespoň dvě. Na úterý 17. června připravujeme velký externí koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, na kterém přivítáme Dagmar Peckovou a Štefana Margitu v doprovodu Pardubické komorní filharmonie. A koncert externí to bude hned dvakrát, protože se bude odehrávat venku v Klášterních zahradách. Na sobotu 27. září je pak naplánován výlet z Chrudimě do Prahy do Národního divadla na představení Naši furianti. A nebude to výlet jen tak obyčejný pojede se ráno v 9.00 hodin elektrickým vlakem z chrudimského nádraží přímo do hlavního města a po představení stejným způsobem zase zpátky! Krom všeho výše popsaného se ale můžete těšit na další tradiční i netradiční akce plesy, chrudimské hudební večery, divadelní představení, koncerty, besedy, výstavy, poutě a jiné zajímavé projekty. Informace o nich Vám budeme průběžně přinášet prostřednictvím Chrudimského zpravodaje a k dispozici Vám jsou webové stránky www. chrudimsobe.cz. Chtěl bych Vám za sebe i za všechny pořadatele popřát, abyste si v připravované nabídce našli co nejvíce programů Vám blízkých, a aby Vás (nejen) kulturní rok 2014 v našem městě bavil. Jan Čechlovský Bude v únoru 2014 Václav Havel: Žebrácká opera Klicperovo divadlo Hradec Králové. Divadelní předplatné B středa 5. února v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha 80. výročí otevření Divadla Karla Pippicha Dne 18. února 1934 byl v Chrudimi slavnostně otevřen nový divadelní stánek. Budova stojící pod bývalými hradebními valy byla pojmenována podle Karla Pippicha, významné osobnosti chrudimského divadelnictví. Památku Karla Pippicha uctíme vzpomínkovou akcí u Pippichova hrobu na hřbitově sv. Kříže v 10 hodin chrudimský hudební pátek Josef Špaček a Barocco Sempre Giovane pátek 21. února v 19 hodin velký sál Muzea Ples v opeře sobota 22. února ve 20 hodin Divadlo Karla Pippicha!VIVA MEXICO! Yucatan, Baja California a tacos Fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše Motani středa 24. února v 18 hodin Městské kino Antidiskotéka Jiřího Černého Beatles jak je (možná) neznáte úterý 25. února v 19 hodin Divadelní kavárna Tříkrálová sbírka poděkování Farní charita Chrudim děkuje všem občanům, kteří svým darem přispěli do Tříkrálové sbírky Veliký dík také patří všem koledníkům. V Chrudimi byla vybrána částka Kč. Díky Vám můžeme pomáhat. Bc. Hana Petrusová, ředitelka Farní charity Chrudim Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Rekonstrukce Slovenské ulice Rekonstrukce komunikace a chodníku od ulice Topolské končící v napojení ulice České bude spočívat v osazení nových obrub, konstrukčních vrstev a parkovacích míst v návaznosti na probíhající výstavbu kanalizace. Směrové a výškové řešení komunikace a chodníku zůstane zachováno v původních parametrech. Kryt vozovky bude z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby. Výstavba vodovodu Píšťovy Počítá se s výstavbou téměř 900 m vodovodního řadu, který umožní napojení stávajících rodinných domů v Píšťovech. Součástí akce je oprava povrchů komunikace dotčených stavbou. ZŠ U Stadionu rekonstrukce japexové dráhy Stávající japexová dráha je již delší dobu v nevyhovujícím stavu vlivem stáří a jejím častým užíváním, kdy už nemá odpovídající vlastnosti a je potřeba vyměnit celou vrstvu sportovní podlahy. ZŠ Dr. Malíka výměna oken ve spojovací chodbě Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. Výstavba tribuny, Městský stadion v Novoměstské ulici I. etapa Jedná se o investiční dotaci Sportovním areálům města Chrudim s. r. o. Akce počítá s vybudováním nové, moderní, ale zároveň úsporné tribuny. Hlavní nosnou konstrukcí budou lepené vazníky, dále bude použit beton, zdivo i dřevo. Tribuna bude mít cca dvojnásobnou kapacitu oproti stávající a dále nevytápěné sezónní zázemí. V přízemí tribuny se počítá s vybudováním WC pro veřejnost, dvou hobby šaten, pokladny a prostoru pro uskladnění nářadí a strojů k údržbě areálu. V minulém čísle Chrudimského zpravodaje jste se mohli dozvědět informace k rozpočtu města na rok 2014, v tomto čísle bychom Vás rádi seznámili s dalším důležitým finančním plánem města, kterým je rozpočtový výhled. Jeho aktualizaci na období let schválilo Zastupitelstvo města Chrudim 16. prosince Rozpočtový výhled je střednědobý finanční plán, který se sestavuje na období od 3 do 5 let a jeho zpracování městu ukládá zákon o rozpočtových pravidlech. Chrudim má rozpočtový výhled schválený v roce 2010 a na konci loňského roku byl tento plán zaktualizován až do roku Co tedy vlastně je rozpočtový výhled? Obecně jde o přehled plánovaného objemu příjmů a výdajů, se kterými město počítá v dalších letech, sumář všech závazků, které město má či plánuje, a to jak u finančních, tak u nefinančních institucí, a to až do doby jejich konečného splacení, a pohledávek, které má za třetími osobami. Dále jsou součástí materiálu záměry města v investiční oblasti (udržování a pořízení městského nemovitého majetku), v dotační politice a také v obnově movitého majetku (např. vozidel úřadu, městské policie, majetku dobrovolných hasičů, kancelářské a výpočetní techniky aj.). Schválená aktualizace rozpočtového výhledu počítá v dalších letech s mírným růstem naší ekonomiky (tudíž i mírným růstem příjmů našeho města do 5 %). I nadále počítáme s tím, že město bude v příštích třech letech dosahovat přebytků v hospodaření a udržovat si rezervy kolem 20 milionů Kč. Také plánujeme zrychlení splácení úvěrů na spolufinancování projektů, na které Velké investiční akce roku 2014 Rozpočtový výhled města Chrudim IPRM rekonstrukce č. p. 637, 638 a 639 Rekonstrukce bude spočívat ve výměně stávajících oken za nová plastová, dále ve výměně střešní krytiny a zateplení podlahy půdy. IPRM rekonstrukce č. p. 489 v ulici Revoluční Bude provedena rekonstrukce a zateplení sklepních prostor, výměna stoupaček kanalizace, rozvod topení, rekonstrukce společných prostor, výměna střešní krytiny a zateplení fasády a podlahy na půdě. IPRM rekonstrukce Fibichovy ulice Rekonstrukce jednosměrné komunikace a oboustranného chodníku od Palackého třídy končící v napojení na ulici Čs. armády bude spočívat v úpravě šířky komunikace v návaznosti na zachování šikmých parkovacích stání, osazení nových obrub, konstrukčních vrstev a výsadbě stromů. Kryt vozovky bude z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby. IPRM výstavba autobusové zastávky ve Škroupově ulici Půjde o výstavbu zálivu pro MHD před obchodním domem Dukla. Záliv bude vybudován v místě stávající zeleně podél silnice v této ulici a bude napojen na stávající chodník. Záliv bude zhotoven ze žulové dlažby, chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. Dále bude osazen přístřešek s reklamní vitrínou. Rekonstrukce objektu v Městském parku č. p. 828 (stacionář Jitřenka) I. etapa V této budově budou vyměněny části doslouživších vnitřních rozvodů rozvody vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace. Ing. Petr Pecina, Odbor investic získalo město dotace z EU. Jedná se o celkovou dlužnou částku ve výši 112 mil. Kč. Zároveň plánujeme zkrácení splácení úvěrů o 2 až 4 roky. Od roku 2015 pak očekáváme také postupný růst finančních rezerv. Podrobnější přehled investičních záměrů naleznete na webových stránkách odkaz uveden v závěru tohoto článku. Z konkrétních plánovaných investic mimo standardních oprav komunikací a městského majetku uvádíme především záměr rekonstrukce sportovní haly. Tady musíme počítat s tím, že tak velká akce by mohla být realizována jen s použitím úvěru. Tak je tato investice také předpokládána. Na závěr ještě pár konečných čísel. V letech 2014 až 2016 město plánuje hospodařit s průměrnou částkou 415 mil. Kč, splátky dluhů se budou pohybovat zhruba kolem 15 milionů korun ročně a dluhová služba se dostane nejvýše na 13 % (nejvýše přípustná hranice je 30 %). Z výsledků hospodaření minulých let vyplývá, že skutečnost hospodaření města předčí předpokládaná čísla střednědobého finančního plánu. Podle upraveného střednědobého plánu do roku 2016 lze nadále počítat s příznivým vývojem, a to hlavně v oblasti umořování úvěrů a navyšování městských úspor. Jsme rádi, že se nám daří tento záměr realizovat a budeme v tom pokračovat i nadále. Naším cílem je zajistit městu dostatek zdrojů pro jeho další rozvoj. Podrobný rozpočtový výhled města včetně jeho aktualizací je zveřejněn na internetových stránkách města Chrudim v odkazu: Úvodní strana Město Finanční dokumenty Aktualizace rozpočtového výhledu na období Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Euroklíče informace pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky a onkologické pacienty Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR probíhá distribuce Euroklíčů i na Chrudimsku díky projektu Euroklíč v Parudbickém kraji Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. K čemu je dobrý Euroklíč? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, plošin, toalet apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena. Euroklíč je možné použít také v řadě zemí Evropy. Kdo může získat Euroklíč? Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má trvalé bydliště v Pardubickém kraji, na distribučním místě (odbory sociálních věcí městských úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště). Obyvatelé Chrudimi a okolí mohou Euroklíč získat na Městském úřadu v Chrudimi, Odboru sociálních věcí u Bc. Věry Břízové, tel a Mgr. Alice Kuklové, tel Vzhledem k omezenému počtu Euroklíčů je nutné se předem telefonicky domluvit na termínu jeho předání. V Chrudimi je Eurozámek k dispozici na vlakovém nádraží. Seznam míst osazených Eurozámky se průběžně doplňuje a je k nahlédnutí na www. euroklic.cz. Alice Kuklová, Odbor sociálních věcí Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují První měsíc roku 2014, z hlediska počasí klidný měsíc, je za námi a nezpůsobil nám problémy se sněhem, námrazou či náledím. To asi nelze očekávat od dalších zimních týdnů. Znovu proto apeluji na řidiče, aby parkovali na místech k tomu vyhrazených a svými vozidly netvořili překážky bránící průjezdu technice zabezpečující úklid sněhu a posyp v případě mrznoucích srážek. Jak již bylo uvedeno v předchozích číslech Chrudimského zpravodaje, letos se prioritně zaměříme na separaci odpadů, čímž chceme zvýšit množství jednotlivých separovaných složek odpadu. Posílíme množství kontejnerů na separovaný odpad dle místních podmínek v jednotlivých lokalitách. Tříděním odpadu šetříme naše životní prostředí, neboť vytříděný odpad se recykluje. Neméně důležitým aspektem je i šetření peněz nutných k zaplacení skládkovného. V současné době můžete vidět v ulicích města nový svozový vůz na separovaný odpad menší třídy, který jsme pořídili na konci loňského roku. Jde o investici, jež nám pomůže snižovat náklady na sběr separovaného odpadu a do budoucna jej využijeme ke sběru bioodpadu, který nás v nejbližší budoucnosti čeká a nemine. Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají našim čtyřnohým svěřencům v útulku. Zvláště v zimním období je tato pomoc velmi vítaná. Jedná se hlavně o dobrovolníky k venčení psů, ale i o materiální pomoc, zpříjemňující našim svěřencům pobyt v kotcích. Věříme, že zachováte přízeň nám i všem zvířátkům, která se nedobrovolně ocitla v útulku. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2

3 Informace o institutu zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení Problematika zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení je upravena zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. O ustanovení zvláštního příjemce rozhoduje obecní úřad v těchto situacích např.: příjemce důchodu nevyužívá důchod k účelu, kterému má sloužit, nebo by nevhodným využíváním mohly být poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat. Dále je možné stanovit zvláštního příjemce v situaci, kdy oprávněný důchodce, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže výplatu přijímat. Zvláštní příjemce musí s ustanovením do této funkce souhlasit. Obecní úřad dále dohlíží, jak jím určený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti. Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce musí na žádost Odbor finanční MěÚ Chrudim upozorňuje občany, aby ani v roce 2014 nezapomněli včas uhradit poplatky ze psa a za komunální odpad. Splatnost místního poplatku za komunální odpad je obecně závaznou vyhláškou stanovena nejpozději do 31. března 2014, splatnost místního poplatku ze psa pak do 30. dubna Sazba poplatku za komunální odpad zůstala pro rok 2014 stejná a činí 600 Kč/os./rok, sazby poplatků ze psa se proti minulému období také nezměnily. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou bylo rozšířeno osvobození od poplatku na osoby pobývající v domovech důchodců a zařízeních sociální péče také na území města Chrudim (dříve byli osvobozeni jen ti, kdo pobývali v těchto zařízeních mimo Chrudim). K uhrazení poplatků budou do Vašich poštovních schránek distribuovány složenky v období až Prosíme všechny občany, aby (není-li to nezbytně nutné) neprováděli úhrady poplatků dříve, než obdrží složenku. Povinnost úhrady poplatků vyplývá přímo ze zákona a obecně závazné vyhlášky. Proto i v případě, že Vám nejpozději do nebude doručena složenka, povinnost k úhradě poplatku trvá a i v tomto případě platí termín splatnosti (u poplatku ze psa ). Pokud tedy do uvedeného data neobdržíte složenku, lze úhradu provést i bez jejího předložení na finančním centru MěÚ Chrudim (centrální pokladna). Upozorňujeme, že v případě, že poplatky nejsou uhrazeny do data splatnosti, město Chrudim ihned po skončení termínů splatnosti zahajuje proces vymáhání dluhu (dle zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů). Podle výše citovaného zákona je možné provést srážku ze mzdy, z účtu, ze stavebního spoření, z důchodu, z dávek vyplácených Úřadem práce apod.). Žádáme Vás proto, uhraďte poplatky včas, abyste se vyhnuli problémům s případnou exekucí a s mnohem vyššími finančními náklady, které byste pak museli zaplatit. Jak můžete zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa? Poplatky je možno platit od 10. února 2014 následovně: oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce. Ke zrušení ustanovení zvláštního příjemce dochází, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven (např. oprávněný důchodce může opět důchod přijímat), nebo zjistí, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti. Celé řízení o ustanovení zvláštního příjemce je vedeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V rámci řízení je prováděno sociální šetření. Městský úřad Chrudim, Odbor sociálních věcí, bude v průběhu měsíců leden březen 2014 opět žádat zvláštní příjemce o písemné vyúčtování dávky. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte osobně nebo telefonicky na pracovnice Odboru sociálních věcí Bc. Věru Břízovou, tel , nebo Mgr. Alici Kuklovou, tel , Alice Kuklová, Odbor sociálních věcí Upozornění pro občany k úhradě místních poplatků 1) hotově na MěÚ Chrudim Pokud budete provádět pouze úhradu složenek, můžete platbu provést ve finančním centru v centrální pokladně úřadu kancelář č. 106, v přízemí budovy na Pardubické ulici (za hlavním vstupem doleva). Platbu zde můžete provést i v případě, že chcete zaplatit a složenku nemáte. Upozorňujeme, že úhradu obou jmenovaných poplatků lze v centrální pokladně provést také prostřednictvím platebních karet. POZOR, na pokladně funguje vyvolávací systém. V případě, že chcete řešit další záležitosti související s poplatky (změny adres a osob, rozporování předepsaných poplatků, odhlášky a přihlášky psů aj.), budete obslouženi v kanceláři č. 319, ve 2. poschodí budovy na Pardubické ulici. Výběr poplatků bude probíhat takto: pondělí a středa hod. úterý, čtvrtek a pátek hod. 2) složenkou na poště 3) bankovním převodem Pokud budete úhradu provádět bankovním převodem, je třeba zadat dvanáctimístné číslo účtu, které máte uvedeno na složence, a to bez nul na začátku (takto: 1XXXXXXXXXX1). K možnosti identifikace platby je nezbytné uvést variabilní symbol. Informace k úhradě poplatků Vám podají pracovníci oddělení daní a poplatků na telefonních číslech a Vaše případné dotazy můžete směřovat také na ové adresy: adela. chrudim-city.cz. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Venkovní posilovna V pondělí 24. února od hodin se u hlavního vchodu do Letního stadionu V Průhonech (MFK Chrudim) uskuteční plánovací setkání, které bude zaměřeno na vybudování venkovní posilovny pro workout (jedná se o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků s vlastní tělesnou vahou). Chtěli bychom zájemcům o toto cvičení představit lokality, kde by posilovna mohla vzniknout. Diskuse bude zaměřena i na sestavu prvků, druh dopadové plochy apod. št Vznik nového dobrovolnického centra při Farní charitě Chrudim Nové dobrovolnické centrum vzniklo při Farní charitě Chrudim (Školní náměstí 56) jako výsledek snahy přiblížit chrudimskou charitu jejím klientům i široké veřejnosti a úsilí rozšířit a zkvalitnit poskytované služby. Cílem centra je aktivní vyhledávání lidí, kteří ve svém volném čase rádi pomohou druhým v nouzi. Takových lidí je v naší společnosti naštěstí stále mnoho. Ne každý má ale možnost a jasnou představu, jak a komu pomáhat. Naše centrum zájemcům o pomoc poskytne nabídku možných činností a bude také otevřeno návrhům a nápadům veřejnosti, jak a kde pomoc realizovat. Jakákoli spolupráce bude vždy založena na vzájemné domluvě a na předem společně určených pravidlech. Pro začátek bude naší konkrétní náplní poskytování společnosti seniorům v domovech s pečovatelskou službou a LDN (popovídání si, procházka, společenská hra apod.). Další činností, již si centrum vytyčilo za svůj cíl, je spolupráce s ostatními dobrovolnickými centry a místními organizacemi k vytvoření komplexní sítě bezpečných a kvalitních dobrovolnických činností pro lidi, kteří i přes svůj vysoký věk či handicap uvítají společnost, přátelský rozhovor, či procházku na čerstvém vzduchu. Centrum bude též zabezpečovat podpůrný servis potřeb dobrovolníka (pojištění, proškolení a přípravu před činnosti i v jejím průběhu, supervizi) a další benefity pro bezpečné a kvalitní poskytování pomoci druhým z dobré vůle, a to jak pro klienty, tak pro dobrovolníky. O založení Dobrovolnického centra rozhodla ředitelka Farní charity Chrudim na jaře loňského roku. Pověřený přípravný koordinátor provedl v průběhu léta monitoring a zjistil aktuální poptávku. Na tomto základě založil koncept dobrovolnického centra, jenž se definitivně zformoval po proškolení na certifikovaném kurzu o. s. Hestia, Národního dobrovolnického centra. Na podzim charitní centrum začalo jednat s ostatními organizacemi na možné spolupráci. Uspořádalo první dvě propagační přednášky o tom, co je to dobrovolnictví a jak skrze něj pomáhat druhým. První obecně pojatou přednášku o dobrovolnictví vedl PhDr. Jiří Tošner, zakladatel a předseda o. s. Hestia. Druhou připravil koordinátor dobrovolníků Farní charity Chrudim a pojednávala o konkrétní nabídce dobrovolnických činností. Nyní máme předběžně navázanou spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim a s LDN při Chrudimské nemocnici Chrudim a pracujeme na pravidlech naší budoucí spolupráce. Především však hledáme lidi, kterým nevadí ve svém volném čase občas pomoci vytvářet společnost seniorům, kteří o to mají zájem, a zapojit se do tvorby podpůrné sítě dobrovolných služeb, které jednou může potřebovat každý z nás! Pokud shledáte tuto nabídku smysluplnou nebo byste se chtěli jen zeptat na podrobnosti, jak dobrovolnictví funguje, pište na Další informace najdete též na charita.cz. Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim 3

4 Klub seniorů v Městské knihovně Chrudim Podle statistik tvoří dvě nejpočetnější skupiny uživatelů knihoven děti a senioři, a právě proto se vytvářejí v knihovnách programy pro aktivní stárnutí a mezigenerační soužití. V roce 2012 byl v naší knihovně založen Klub seniorů, který se schází kromě letních měsíců vždy první čtvrtek v měsíci. Pro návštěvníky Klubu připravujeme vlastivědné a historické přednášky a besedy o řemeslech, botanice i jiných tématech. Lektoři z Chrudimě i okolí vystupují V pátek 20. prosince minulého roku zemřel ve věku nedožitých 88 let bývalý vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty v Hradci Králové, literární teoretik a historik doc. PhDr. Miroslav Bastl, CSc. Čtenáři našeho měsíčníku ho měli možnost poznat z jeho občasných příspěvků, mnohem známější však byl čtenářům regionálních novin a především Zemřel chrudimský literární historik dr. Miroslav Bastl DDM Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel , Akce v únoru OK Olympiády v českém jazyku ZŠ I OK Olympiády v českém jazyku SŠ II OK Zeměpisné olympiády A, B, C, D OK Olympiády v anglickém jazyku ZŠ I. A, II. A OK Olympiády v anglickém jazyku SŠ II. B, III. A Wolkerův Prostějov Jarní prázdniny! února 2014 Objevování Nového světa Celotýdenní příměstský tábor s etapovou hrou na motivy cest Kryštofa Kolumba. Program denně od 9.00 do hodin, DDM otevřeno od 8.00 do hodin. Podrobné informace na webu DDM Chrudim a v chrudimských školách. Připravujeme na léto 2014: Příměstský tábor LT Mlýnek u Velin LT Smrčná nad Sázavou Taneční tábor na Sokolce ve druhé polovině srpna Plavecké soustředění Příměstský tábor Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim (díky osmi desítkám příspěvků) čtenářům Chrudimských vlastivědných listů a Chrudimského vlastivědného sborníku zdejšího Regionálního muzea. Svou statí v Almanachu přispěl dr. Bastl k oslavám 130. výročí vzniku zdejšího gymnázia a 200. výročí narození vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla v roce 1993, publikací a přednáškou k připomínce 150. výročí narození dr. Karla Pippicha v roce 1999, ale především (mnoha hesly v publikaci Chrudim. Vlastivědná encyklopedie ) k městským oslavám 950. výročí první písemné zmínky o Chrudimi v roce Výsledky svého mnohaletého bádání o literárním dění v našem městě publikoval dr. Bastl také ve třídílném slovníku Spisovatelé Chrudimska, vydaném jeho bývalým pracovištěm v letech , a zvláště pak v knížce Chrudim v literatuře, která vyšla v Chrudimi v roce Pro Chrudim, kde studoval v letech na reálném gymnáziu, a která byla jeho dlouholetým bydlištěm, znamenalo odborné působení dr. Bastla především v posledních dvou desetiletích jeho života asi tolik, co byla za první republiky činnost prof. Jaroslava Adámka a v období po druhé světové válce dr. Josefa Petrtyla. Pavel Kobetič Na minutu s Annou Lavickou Milí čtenáři, oslovuji Vás v době, kdy je plesová sezóna v plném proudu. Chodíte rádi plesat? A co pro Vás znamená jít na ples? Společenskou záležitost, příležitost předvést nové šaty, pobavit se s přáteli ( zapařit si, jak říkají mladí), tancem vyjádřit radost ze života? Možná si říkáte: co může farářka vědět o plese, o takové světské záležitosti? Něco přece. V mé bývalé farnosti jsme po několik let pořádali evangelický ples, účast bývala slušná, přijížděli lidé z celého okolí. Před prvním plesem, když jsme si půjčovali kulturní dům, se na nás starosta tvářil dost skepticky, ale na ples přišel i se ženou. Když jsme pak druhý den uklizený kulturák předávali, vysekl nám tu největší poklonu: Zdržel jsem se až do konce, ale nikde žádní opilí (on řekl ožralí ), vy se asi umíte bavit jinak. Tak mě napadlo, že i takový ples, když se vydaří, může sloužit k slávě Boží v tomto světě. Mimochodem, to slovo plesat se docela často vyskytuje v Bibli. Zvlášť v žalmech se zhusta plésá dlaněmi i rty, srdcem i duší, plésají synové i dcery, spravedliví, chudí, ba celé národy, dokonce plesají země i pole, řeky i poušť. My v běžné řeči to slovíčko plesat často nepoužíváme, a přitom se pod ním skrývá taková významová krása: jásat, tleskat, hlaholit, s jásotem oslavovat, radostně se veselit. V biblické řeči se tohle všechno vztahuje k jednomu konkrétnímu adresátu: k Hospodinu. Jemu, dárci radosti a života i radosti ze života, plesá celé stvoření. Každý se může přidat k tomuto plesu. A má to tu výhodu, že s koncem plesové sezóny tahle radost nekončí. Anna Lavická, evangelická farářka bez nároku na odměnu a za tuto službu jim děkujeme. Pro letošní jarní setkávání jsme připravili tato zajímavá témata: 6. února Smírčí kameny na Chrudimsku Mgr. Ludmila Nováková, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, 6. března Soukromý život Boženy Němcové PhDr. Hana Mazurová, Městská knihovna Chrudim, 3. dubna Povídání o včelařích, včelách a včelích produktech Marcel Gregor, předseda chrudimských včelařů, významný zpracovatel včelích produktů, 15. května Balkónové květiny a letničky Ing. Marie Mikanová, Zahradnictví Mikan, Rodinné zahradnictví v Chrudimi. Všechny přednášky a besedy začínají vždy v hodin v Městské knihovně Chrudim v 2. patře. Informace naleznete také na www. knihovna-cr.cz v sekci pro seniory. Těšíme se na Vaši návštěvu. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v únoru Ochutnávka jídel ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin Měšťanská restaurace Kavárničky ve hodin CSSP v Soukenické ulici ve hodin Domy s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů Přednáška paní RNDr. Jany Procházkové: Bedřich Smetana ve a hodin společenská místnost CSSP v Soukenické ulici Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Klub seniorů v Městském parku první skupina 3., 10., 17. a v 9.00 hodin druhá skupina 4., 11., 18. a v 9.00 hodin třetí skupina 5., 12., 19. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 6., 13., 20. a v 9.00 hodin Arteterapie přednášející paní Ing. Eva Mašínová Klub seniorů v Městském parku první skupina pokračování 1 7. a od 9.00 a od hodin druhá skupina pokračování od 9.00 a od hodin Počítač a jeho význam vede pan Martin Keller počítačová učebna Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina v hodin druhá skupina v hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Napsali nám Během školního roku nás pravidelně, přibližně jednou za měsíc, navštěvují děti z Mateřské školy v ulici Strojařů, aby si s námi zacvičily a spolu s námi i zazpívaly. Před Velikonocemi a Vánocemi nám pomáhají se slavnostní výzdobou. Děti jsou roztomilá sluníčka a my s nimi pookřejeme. Přinášejí nám radost a zpestření života. Vždycky se na ně těšíme. Děkujeme za to dětem a pedagogickým pracovnicím a přejeme zdraví a životní úspěchy všem. Obyvatelé a pečovatelky Domu s pečovatelskou službou v ulici Strojařů 4

5 Ve stejný den jako busta Viktorina Kornela ze Všehrd, 14. října 2010, byla ve vestibulu chrudimského muzea odhalena busta dalšímu celostátně známému chrudimskému rodákovi Janu Nepomukovi Štěpánkovi. Tento významný český dramatik a organizátor divadelního života se narodil v našem městě (v dnešní Štěpánkově ulici, v domě č. p. 89/I) 19. května 1783 jako prvorozený syn mydláře a vlastníka menšího hospodářství Františka Štěpánka ( ). V Chrudimi J. N. Štěpánek navštěvoval v letech hlavní trojtřídní Busta J. N. Štěpánka (autor akad. sochař Jaroslav Brož) Osobnosti Chrudimského panteonu (2) školu, po gymnazijních studiích v Litomyšli odešel do Prahy, kde úspěšně absolvoval filozofii, následné studium bohosloví ale nedokončil. V prvních letech praktického života byl J. N. Štěpánek úředníkem různých spolků, postupně se však hlavním zdrojem jeho obživy stalo divadlo. Stavovské divadlo, kde se v roce 1812 stal dramaturgem a režisérem českých her a v letech dokonce jedním z jeho tří ředitelů, zásoboval svými četnými překlady a adaptacemi německých her a také vlastními hrami. K nejznámějším z jeho rytířských a vlasteneckých her patřily např. Obležení Prahy od Švejdů (1812) a Břetislav I., český Achylles (1813), z jeho veseloher především Čech a Němec (1816), Berounské koláče (1819) a Pivovár v Sojkově (1823). O vztahu J. N. Štěpánka k rodnému městu toho mnoho nevíme. Jeho návštěvy Chrudimě nebyly nejspíše příliš časté (přispěla k tomu jistě i skutečnost, že jeho otec po předčasné smrti Štěpánkovy matky založil v roce 1794 novou rodinu a poměrně záhy, v roce 1817, zemřel i on). Jeho vliv na rozvoj zdejšího kulturního života byl pravděpodobně také nepatrný (že však kontakty s naším městem J. N. Štěpánek udržoval, svědčí mj. dopisy jeho otci, nevlastnímu bratrovi Quodvultdeovi a J. Havelkovi, uložené v chrudimském Regionálním muzeu). Chrudimští občané J. N. Štěpánkovi 5. října 1879 na jeho rodném domě odhalili pamětní desku (podle návrhu Jindřicha Čapka z Prahy ji odlila chrudimská firma Fr. Wiesner) a současně nazvali jeho jménem ulici, v níž prožil první léta svého Starosta města Jan Čechlovský a ministr Jiří Pospíšil odhalují za přítomnosti akad. sochaře Jaroslava Brože bustu J. N. Štěpánka života. V Chrudimi se také hrála řada jeho divadelních her (veselohra Čech a Němec zdejšími divadelními ochotníky např. v roce 1873) a také výročí jeho narození a úmrtí (zemřel 12. února 1844 v Praze) zde byla důstojně připomínána. Velké Štěpánkovské oslavy se uskutečnily např. v roce 1933, při příležitosti 150. výročí jeho narození, rok před otevřením nového chrudimského divadla. Snahy části chrudimské veřejnosti o pojmenování tohoto divadla jeho jménem, nebyly úspěšné, jeho jméno však od roku 1984 nese zdejší ochotnický divadelní soubor. Pavel Kobetič Pomozte s pátráním po osudech slavného filmaře V letošním roce proběhne cyklus akcí věnovaných 100. výročí kina v ulici Svatopluka Čecha. V jeho rámci se uskuteční mimo jiné připomínka jednoho ze zakladatelů českého filmu pro děti a mládež, chrudimského rodáka Milana Vošmika, od jehož úmrtí v letošním roce uplyne 45 let. Milan Vošmik se narodil 8. září 1930 v rodině četnického štábního strážmistra Josefa Vošmika. Rodina žila původně v Tovární ulici, posléze ve Střelecké ulici č. p Po absolvování I. obecné chlapecké školy v ulici Na Valech nastoupil Milan Vošmik ve školním roce 1941/1942 na chrudimské gymnázium, kde setrval až do 5. ročníku. Tehdy, v roce 1946, se rodina přestěhovala do Broumova. Milan v roce 1949 nastoupil na pražskou FAMU, poté byl aspirantem na FAMU u režiséra Václava Kršky a v letech režisérem dětských vysílání Československé televize. V té době už externě spolupracoval s Filmovým studiem Barrandov, kde byl od roku 1957 zaměstnán. První celovečerní Vošmikův film Honzíkova cesta (1956) získal na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež v Benátkách roku 1957 hlavní cenu. Následovala celá řada snímků, z nichž se některé dodnes objevují v programech televizních stanic (například Táto, sežeň štěně a série detektivních příběhů s dr. Martinem). Za zmínku také stojí, že Vošmik často spolupracoval se známým scénáristou Otou Hofmanem, který krátce studoval na chrudimském gymnáziu. Přestože se jednalo o významnou osobnost, mnohé momenty života Milana Vošmika jsou dosud neobjasněny. To se týká například okolností jeho předčasné smrti 23. prosince 1969 a místa jeho posledního odpočinku. Proto se na vás obracíme s prosbou o spolupráci při pátrání po jeho Unikátní vzpomínky na rodinu Vošmikovu zachoval jejich soused Jaroslav Pešek. Tři fotografie zachycující malého Milana Vošmika s kamarády (na tomto snímku je vlevo) patří k tomu málu, co se po něm v Chrudimi dochovalo. osudech. Pokud máte k dispozici informace či dokumenty k rodině Vošmikově (fotografie, korespondenci, výstřižky z novin a časopisů apod.), ozvěte se nám prosím na adresu Státní okresní archiv Chrudim, Filištínská 37, Chrudim, telefon , I drobná zmínka může pomoci. Petr Boček a Ivo Šulc Chci vám to říct projekt ve speciální třídě MŠ Strojařů Když MŠMT ČR vyhlásilo v červnu 2013 rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, neváhaly jsme ani minutu. Vždyť o vybavení třídy moderní počítačovou technikou s výukovými programy pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK) a tvorbu dalších logopedických pomůcek vhodných k usnadnění dosahování výchovně vzdělávacích cílů jsme snily už několik let, zatímco jsme si všechny pomůcky komunikační tabulky, kartičky a pracovní listy vyráběly takřka na kolenou ve volném čase. Pro děti se zdravotním postižením (narušené komunikační schopnosti a porucha autistického spektra), které máme ve třídě, se doporučuje zavést komunikační systémy ihned, jakmile je zřejmé, že dítě má problémy s funkční komunikací, zvláště pak u dětí s poruchami autistického spektra. Využití AAK vede k nabytí funkčních komunikativních dovedností a nijak neomezuje přirozený řečový vývoj. V projektu Chci vám to říct jsme v září od MŠMT získaly Kč. Třídu jsme tak mohly vybavit počítačem s moderním výukovým programem Symwriter, který nám umožňuje okamžitě převést slova a věty do obrázkových znaků, s tiskárnou a laminátorem. Děti mají ve svých pracovních boxech přehledné denní režimy, v denících obrázkové záznamy činností, básní a písniček. Ve třídě i po celé škole jsou umístěné tabule s obrázky pro usnadnění komunikace s ostatními dětmi a všemi zaměstnanci školy. Největší radost však měly děti ze tří tabletů. S Méďou a Breptou teď procvičují barvy, tvary, počty, sluch, zrak, pozornost i paměť. Svět a lidé jsou pro ně zas o něco srozumitelnější. Bc. Petra Filipiová 5

6 2. února 1864 byla v Chrudimi založena Občanská záložna (jejím hlavním účelem bylo: pomáhati svým členům společným úvěrem k zaopatření peněz, k provozování jejich živností aneb k jiným dovoleným účelům potřebným a přispívati ke spořivosti občanstva. ). 5. února 1999 převzali chrudimští letci skupiny SKY BOX Tlustý, Krejčí, Saller a Struž v Lausanne z rukou prezidenta mezinárodní letecké federace FAI stříbrný pohár (získali první místo v 1. sérii MS v kategorii týmů za období ). 8. února 1989 se 10. Chrudimská laťka uskutečnila jako 21. ročník Novinářské laťky. 11. února 1979 získali čs. tenisté po deseti letech opět nejvyšší trofej v Saab Kings Cupu, když ve finále I. divize porazili v Chrudimi Šmíd, Lendl a Složil družstvo Maďarska 2 : 1 (tomuto úspěchu předcházela další chrudimská Nestátní ZŠ Na rovině Chrudim a o. s. EDDA informují V lednu proběhl zápis do naší nově otevírané ZŠ Na rovině Chrudim. V září 2014 se můžeme těšit na děti, které k nám nastoupí ke vzdělávání do 1. až 6. ročníku, i na děti, které budou u nás zapsány v tzv. domácí škole. Koncem února a začátkem března otevíráme cyklus vzdělávacích kurzů pro dospělé. Prvním z nich je 22. a Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou. Čeká nás vzdělávací blok 7 víkendových dnů s tématy: Aktivity každodenního života (22. 2.); Rozvíjení smyslů (23. 2.); Rozvíjení matematického myšlení geometrie (10. 5.); Řeč, rozvoj slovní zásoby, psaní, čtení (11. 5.); Aritmetika I. a II. (7. a 8. 6.), Geografie, zoologie, botanika (30. 8.). Následovat bude 1. a a 22. a kurz Kritického myšlení od společnosti NaZemi. Jedná se o 24 hodinový kurz pro pedagogy, na němž si účastníci na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žákem v hodinách, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz vytváří také prostor pro společné diskuze nad cíli vzdělávání, rolí učitele a plánování výuky. Vybrané modelové lekce pomohou hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Třetím tématickým blokem bude již dobře známý kurz Respektovat a být respektován od Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Na prvním víkendu nás čekají témata Jak sdělovat oprávněné požadavky, Emoce a empatické reakce, Vytváření návyků a Řešení konfliktů mezi dětmi. Více informací o kurzech najdete na webu Případné dotazy a přihlášky směřujte na nebo na tel Ty z Vás, kteří nehledáte intenzivní vzdělávací kurzy, ale pouze inspirativní přednášku či besedu, zveme do prostor budoucí školy Na rovině v prvním patře budovy Na Rozhledně na setkání s psychoterapeutkou Petrou Polokovou a s holistickým učitelem Seymourem Koblinem. Od se budeme u nás pravidelně scházet vždy první čtvrtek v měsíci od 17 hodin ve výtvarném kruhu žen. Přijďte si s námi zarelaxovat Se štětcem v ruce. Své děti můžete od února přihlašovat na lekce Play Wisely více informací na a na tel Bc. Ivana Hrubá, jednatelka o. s. EDDA, kontakt: Výročí měsíce vítězství našich reprezentantů nad Švédskem a Rakouskem). 12. února 1844 zemřel v Praze chrudimský rodák, významný český dramatik a organizátor divadelního života Jan Nepomuk Štěpánek. 15. února 1904 se v Příbrami narodil loutkářský pracovník PhDr. Jan Malík (byl jedním ze zakladatelů Loutkářských Chrudimí, ale především se zasloužil o vznik chrudimského Muzea loutkářských kultur). 15. února 1904 vystoupila pohostinně v chrudimském divadle v Dumasově Dámě s kaméliemi slavná česká tragédka Hana Benoniová. 15. února 1909 se v Chrudimi v rodině soudního rady Josefa Hrubeše narodila chrudimská spisovatelka a překladatelka Marie Kornelová (svůj pseudonym si zvolila podle chrudimského rodáka Viktorina Kornela ze Všehrd). 15. února 1914 byl dosavadní administrátor P. Karel Mikulecký instalován novým chrudimským arciděkanem (do Chrudimi přišel v roce 1898 jako kaplan, administrátorem byl od roku 1900) výročí narození významného chrudimského historika Tímto příspěvkem se vracíme k významnému lednovému výročí 100. výročí narození pedagoga, literárního historika a dějepisce PhDr. Josefa Petrtyla. Narodil se 13. ledna 1914 v Trhové Kamenici v rodině učitele, regionálního autora a hasičského funkcionáře Josefa Petrtyla, od roku 1937 byl profesorem na chrudimské Zemské střední hospodářské škole, později středoškolským a vysokoškolským pedagogem na dalších školách Pardubického a Královéhradeckého kraje. Ve své odborné činnosti nejen úspěšně navázal na literárněhistorickou regionální práci prof. Jaroslava Adámka (psal mj. o humoristech Aloisovi a Jaroslavu Gallatových, obrozeneckém děkanovi J. L. Zieglerovi, Cereghettiho kronice, kramářských tiscích), ale byl i vynikajícím regionálním historikem a numismatikem (napsal mj. publikace Historická dokumentárnost mincí na Pardubicku a Chrudimsku, 300 let Salvátorské tradice, Chrudim v době Zieglerově, Chrudim v květnu 1945, Ležáky). Svoje znalosti dokázal uplatnit i v muzejní praxi (byl autorem úspěšných výstav chrudimského muzea: např. Peníze v dějinném vývoji Chrudimska). Zemřel 19. ledna 1970 a je pohřben v urnovém háji. Pavel Kobetič Slavnostního koncertu Sukova komorního orchestru pořádaného Chrudimskou besedou 17. února 1994 při příležitosti oslav 60. výročí postavení nové budovy chrudimského Divadla K. Pippicha se zúčastnila i vnučka dr. K. Pippicha ing. J. Scheideggerová. 18. února 1934 bylo operou Libuše B. Smetany slavnostně otevřeno nové chrudimské Divadlo dr. Karla Pippicha; velkolepé chrudimské divadelní slavnosti, jejichž součástí byla i vernisáž výstavy obrazů M. Švabinského a vydání památníku Divadelní Chrudim, byly ukončeny dne 20. února 1934 představením Jiráskovy Lucerny (stínem této mimořádné kulturní a společenské akce byla náhlá smrt místopředsedy Spolku pro zbudování chrudimského divadla, jejího hlavního stavebního dozorce, ing. Aloise Nedělky v předvečer oslav). 20. února 1954 bylo sovětskou hrou Velký Ivan slavnostně otevřeno loutkové Divadlo míru chrudimského ZK ROH n. p. Eva. Před chrudimskou Transportou byla 27. února 1974 zahájena výstavba horkovodu pro okresní město. V únoru 1954 zavedl Pardubický obchod potřebami pro domácnost v Přelouči, Pardubicích a Chrudimi veřejný příjem televizního vysílání (v Pardubickém kraji bylo v této době prodáno již 26 televizorů, jeden z nich vlastnila i Osvětová beseda v Chrudimi). Pavel Kobetič Muzejní betlém Dne vyhlásilo Regionální muzeum v Chrudimi soutěž Muzejní betlém a požádalo mateřské, základní i střední školy a volnočasové organizace, aby pomohly zaplnit prostory muzea betlémovými postavičkami. Soutěžní daráky, muzikanty a pasáčky nám zanesla MŠ a ZŠ Orel, ZŠ Dr. Peška, SŠZaS Chrudim, Svépomocná skupina Polárník, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Denní stacionář Jitřenka a Ondra Čechlovský, žák třetí třídy ZŠ Dr. Peška. Všem zúčastněným děkujeme! Muzeum zaplnilo celkem 6 souborů betlémových postaviček. Soutěžící k jejich výrobě využili různého materiálu: papír, těsto, slámu, látku, plast, keramickou hlínu. Hlasy návštěvníků určily vítěze: MŠ a ZŠ Orel. Vítězům gratulujeme. Cenu jsme jim předali Muzejní betlém i se soutěžními postavičkami byl k vidění do konce ledna 2014 v mezipatří Regionálního muzea v Chrudimi. Věříme, že i Vám betlémové postavičky přinesou v roce 2014 štěstí. Mgr. Barbora Hlaváčová, muzejní pedagog, programový a propagační pracovník 6

7 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v únoru 2014 sobota 1. února Tajný výlet za plným talířem, 14 km Sraz v 8.30 hod. u Divadla K. Pippicha, odchod v 8.40 hod. Vedoucí: Gabriela Hoffmannová ( ) středa 5. února Bořice Chrudim, 12 km Sraz v hod. na nádraží ČD, odjezd v hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) sobota 8. února Lázně Bohdaneč Čeperka, 14 km Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.44 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ), Hana Pilařová středa 12. února Kolem Chrudimě, 12 km Sraz v hod. na náměstí J. Ressela Vedoucí: Jan Tesař ( ) sobota 15. února Žďárec u Skutče Čertovina, 14 km Sraz v 9.10 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.23 hod. Vedoucí: Jaroslav Jelínek ( ) středa 19. února Heřmanův Městec a okolí, 10 km Sraz v 8.30 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.42 hod. Vedoucí: Emilie Říhová, Jan Tesař ( ) čtvrtek 20. února Kukátko posezení v restauraci Muzeum od hod. sobota 22. února Skalka Chrudim, 12 km Sraz v 8.20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Dana Neufingerová ( ) středa 26. února Smrkův Týnec Chrudim, 12 km Sraz v 9.30 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 9.38 hod. Vedoucí: Jan Tesař ( ) sobota 1. března Dobříkov Vysoké Mýto Choceň, 16 km Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.44 hod. Vedoucí: Helena Linková ( ) Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Nábor do sportovní gymnastiky Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Chrudim hledá pohybově nadané dívenky narozené v letech , které by měly zájem cvičit v gymnastické přípravce. Zde si zdokonalí svoji obratnost, pohyblivost a správné držení těla. Rodiče s dětmi se mohou přijít informovat každé úterý, čtvrtek nebo pátek od hodin do gymnastických sálů, které jsou na Tyršově nám. 12, vchod vpravo vedle dveří do sportovní haly TJ Sokola Chrudim, 1.patro. Simona Linková, trenérka, oddíl sportovní gymnastiky, Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. so spol. 2. ne spol. 3. po muži 4. út ženy 5. st muži 6. čt ženy 7. pá spol. 8. so spol. 9. ne spol. 10. po muži 11. út ženy 12. st muži 13. čt ženy 14. pá spol. 15. so spol. 16. ne spol. 17. po muži 18. út ženy 19. st muži 20. čt ženy 21. pá spol. 22. so spol. 23. ne spol. 24. po muži 25. út ženy 26. st muži 27. čt ženy 28. pá spol. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Podrobné informace o táboru a provozní době na Sportovní areály Chrudim s. r. o. informují Společnost sportovní areály města Chrudim připravila pro nadcházející jarní prázdniny příměstský tábor. Jedná se o alternativu klasického vícedenního tábora konaného o jarních školních prázdninách v termínu Naší snahou je rozvíjet pohybové schopnosti dětí, proto jsme na uvedené dny připravili velice bohatý pohybový program plný bruslení, plavání, kolektivních her a sportů ve sportovní hale. Rodičům usnadníme celodenní péči o potomka v době jeho prázdnin, kdy oni sami jsou v zaměstnání. Po práci si dítě mohou pohodlně vyzvednout a večer mohou být opět s rodinou. Bc. Martin Gondek obchodní manažer Klub rekreačních běžců Chrudim V prosinci uspořádal KRB tři zdařilé běžecké podniky. V neděli 8. prosince se konala 293. Malá cena Monaka. Na náročnou trať pokrytou mokrým sněhem a blátem se na velký 10 km dlouhý okruh vydalo 88 vytrvalců. V absolutním pořadí zvítězil Pavel Dymák z Hvězdy SKP Pardubice časem 36 min. 41 s, druhý skončil Michal Jirásek ze Slavie OB Hradec Králové, třetí Michal Honzíček z pořádajícího klubu. Malý 3,6 km dlouhý okruh absolvovalo 35 závodníků. Zde zvítězil Ondřej Chlád z Turba Chotěboř časem 14 min. 26 s, druhý doběhl Jonáš Fencl z Pardubic a třetí Pavel Šimonek z Hvězdy SKP Pardubice. Ve čtvrtek 19. prosince uspořádal KRB jubilejní 30. ročník Nočního běhu Aušperskem. Ten zaznamenal první rekord již u prezentace. Bylo přihlášeno 56 startujících, což o 7 překonalo zatím nejvyšší předloňskou účast. Podstatnější rekordy se ale zrodily přímo na trati. Celých 13 let kraloval rekordním časům výkon Míry Wastla 47 min. 2 s. Až letos jej dokázal vylepšit jeho svěřenec, špičkový atlet Honza Janů. V Zaječicích zvítězil naprosto jednoznačně o plných 6 minut před druhým v cíli Milošem Kratochvílem a z dosavadního traťového rekordu svého trenéra z roku 2000 ubral více než 3 minuty. Třetí skončil Bořivoj Čejka (JR Running Sport Nasavrky). Druhý traťový rekord přidal v kategorii M45 vítězný Vladimír Vacarda (AC Slovan Liberec). Ten předchozí (52 min. 23 s) Petra Schaffera vydržel plných 7 let. Rekordní účast na MCM zaznamenala 294. vánoční Malá cena Monaka. Na start se prezentovalo celkem 249 závodníků. Desetikilometrovou, pro běh nebývale příznivou trať nejrychleji zdolal Pavel Dymák časem 34 min. 52 s (Hvězda SKP Pardubice). Druhý skončil Petr Losman časem 35 min. 22 s (OK 99 Hradec Králové) a třetí skončil Miloš Kratochvíl 35 min. 45 s (Hvězda SKP Pardubice). Malý okruh se stal kořistí Lukáše Gduly (Hvězda SKP Pardubice), který zaběhl čas 12 min. 18 s, druhý skončil s prvním startem Martin Nehyba z Havlíčkova Brodu 12 min. 33 s a třetí Tomáš Gdula 13 min. 8 s (Hvězda SKP Pardubice). Celkem na startu nové trati od dubna 1997 stanulo již účastníků. Na hlavní trati 10 km běželo alespoň jednou závodníků, na malém okruhu Druhou nejvyšší účast zaznamenal 35. ročník Novoročního běhu Josefa Poupěte ve středu 1. ledna Na startovní metu se postavilo 139 závodníků, o 4 méně než loni. Stalo se již tradicí, že o startovní výstřel z lahve sektu se postaral starosta města Petr Řezníček. Ten se rovněž ujal i funkce předávání cen nejlepším. Absolutní traťový rekord zajistil časem 11 min. 47 s Lukáš Gdula, druhý skončil Pavel Dymák (12 min. 26 s), třetí Miloš Kratochvíl (12 min. 30 s), všichni z Hvězdy SKP Pardubice MCM se uskuteční v neděli 23. února ve hodin. Bližší informace zájemci získají na internetových stránkách KRBu kde najdou veškeré výsledky, termínovku, plány tratí i fotogalerii. Rovněž mají možnost nahlédnout do vývěsky, která je umístěna v Široké ulici pod kavárnou U Čerta. To, že se dá běhat v každém věku, dokazuje skutečnost, že našich závodů se zúčastňují běžci od 5 do 87 let. Každému můžeme jen doporučit toto příjemné běhání v krásných lesních úsecích s možností pravidelně si kontrolovat svoji fyzickou kondici. Nechybí ani příjemné zázemí v podobě restaurace Monako majitelů manželů Buřilových, kteří nám vycházejí maximálně vstříc. Pavel Zeman, jednatel KRB Chrudim 7

8 Besta Chrudim vicemistrem světa 2013 Sluchové poradenství v Chrudimi Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s. nabízí poradnu pro osoby se sluchovým postižením, která je v roce 2014 otevřena každý první čtvrtek v sudém měsíci od 9 do 13 hodin, vyjma prosince. Jedná se o tyto termíny: 6. únor, 3. duben, 5. červen, 7. srpen, 2. říjen a 30. říjen. Nabízíme opravy naslouchacích přístrojů, čištění a kontrolu sluchadel, půjčování kompenzačních prostředků, výměnu a prodej hadiček různého typu, servis a montáž zařízení u klientů, prodej a výměnu univerzálních tvarovek do uší, prodej a servis kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé atd. Centrum sídlí v Chrudimi v Revoluční ul. 594 (pod nádražím). Pro více informací můžete také zavolat na tel , Andrea Stejskalová, DiS., sociální pracovnice Nedostáváte Chrudimský zpravodaj do své schránky? Krásný vánoční dárek přivezly členky formačního týmu Besty Chrudim do svého města ze 775 km vzdálených polských Mikolajek. Ve dnech prosince 2013 zde probíhal jeden z nejprestižnějších tanečních šampionátů Mistrovství světa v jazz dance a modern dance dětí, juniorů a dospělých. Veškeré boje o medaile se odehrávaly v krásném prostředí hotelu Golebiewski, kde byla celá chrudimská výprava čítající 36 osob i ubytována. V reprezentativních hotelových kongresových sálech byly nainstalované taneční plochy, na nichž nepřetržitě probíhala jednotlivá kola daných disciplín a věkových kategorií. Soutěžila zde sóla, dua, malé skupiny i velké formace ze 24 zemí světa. Ve startovních listinách tohoto světového klání se Besta Chrudim objevila hned několikrát. V kategorii dětí malé skupiny Modern dance (7 dívek ve věku 8 10 let) s formací Simba. V kategorii dospělých malé skupiny Jazz dance s formací Dance like a woman a Modern dance Under the skin. Největšího úspěchu pak dosáhla v disciplíně Jazz dance velkých formací s choreografií nazvanou Man like that. Ta si během závěrečného večerního galaprogramu v předvečer Stříbrné neděle vytančila skutečně stříbro a s ním titul prvního vicemistra světa pro rok Nutno podotknout, že v porotě nebylo tentokrát české zastoupení. Formace si nominaci na MS zajistila titulem Mistra ČR, který si vybojovala v květnu 2013 na MČR pořádaném Českou taneční organizací CDO, která je členem Mezinárodní taneční organizace IDO, pod jejíž hlavičkou je celé MS v Mikolajkách organizováno. Jednotlivé země vysílají ty nejlepší tanečníky a ve světovém finále tak zpravidla proti sobě stojí už jen jejich mistři, či vicemistři. Tentokrát zde byly týmy Kanady, Německa, Finska, Polska, Švýcarska a ČR. Autorkami úspěšné choreografie, tančené ve vysokém tempu a obsahující mnohé obtížné technické prvky, jsou Klára a Martina Novákovy. Tančí ji celkem 20 dívek ve věku let a ve finále ji divákům i porotě předvedly naprosto strhujícím způsobem. Jednotně, přesně a přitom s přirozenou lehkostí a samozřejmostí tak, jak má dobrý tanec vypadat. Světové stříbro pro Chrudim vytančil tým Besty ve složení: Kamila Hemerková, Monika Komárková, Alina Kozar, Alexandra Krejčíková, Pavlína Malá, Hana Malinová, Eliška Mňuková, Denisa Nešická, Klára Nováková, Kristýna Nováková, Natálie Nováková, Ivana Nuttová, Kateřina Pekařová, Lenka Pekařová, Kristýna Poddaná, Karolína Půlpánová, Monika Secká, Markéta Schmidtová, Michaela Skřivánková a Hana Štěpánková. Jedná se o skvělé tanečnice, které se začínaly učit tančit v Bestě už v útlém dětském věku. Besta Chrudim měla loni, kdy oslavila 23. narozeniny, vytančenou nominaci na MS v nepřetržité řadě již popáté (od r. 2009). A byť už předloni na MS ve Frankfurtu byly první náznaky úspěchu ve formě 8. finálového místa, pro všechny přítomné se letošní výsledek stal fantastickým překvapením a dekorování vítězů nádherným zážitkem. Velký dík patří nejen celé polské výpravě, ale také všem, kteří Bestě Chrudim fandí a mají uznání pro její práci s dětmi od nejmladšího věku, přes juniory, mládež a dospělé až po seniory. Světové stříbro jsme oslavili, přijali s pokorou a bereme ho jako výzvu do další práce. Zároveň jsme snad docela pěkně přispěli do roku 2014 pod heslem Chrudim sobě, neboť jsme naše město ve světě úspěšně reprezentovali. Aleš a Martina Novákovi, zakladatelé a vedoucí Besty Chrudim V loňském roce jsme řešili poměrně hodně stížností občanů na to, že nedostávají Chrudimský zpravodaj. Ze strany České pošty byla přislíbena náprava, byly aktualizovány počty doručovaných výtisků, takže by vše mělo být v pořádku. Znáte to ale, šedivá je teorie, zelený je strom života, jedna věc je teorie, jiná může být praxe. Nevíme, jestli se skutečně podařilo vyřešit všechny případy, a nemáme jinou zpětnou vazbu, než informace od Vás, čtenářů. Znovu zdůrazňujeme, že Chrudimský zpravodaj je zdarma distribuován do všech domácností na území města Chrudimě, včetně jeho místních částí, tj. do Medlešic, Topole, Vlčnova, Vestce, Markovic, chrudimské části Presů a Píšťov. Proto Vás žádáme, pokud víte o tom, že někomu ve Vašem okolí, nebo přímo Vám není do domácí schránky pravidelně doručován Chrudimský zpravodaj, případně jej dostáváte pozdě, oznamte nám tyto nedostatky. Jedině na základě toho můžeme zjednat nápravu. Můžete tak učinit osobně v Informačním centru na Resselově náměstí (stará radnice), telefonicky ( ), nebo em K úspěšnému vyřešení Vaší reklamace je potřeba co nejvíce informací, zejména: - název ulice a číslo popisné, kde není CHZ doručován, - jedná-li se o jednorázové, nebo opakované nedodání CHZ, - pokud je to možné, uveďte, zda v sousedství dostávají/nedostávají CHZ, - kontakt na Vás, nejlépe telefon. Pro Vaši informaci uvádíme, že každé číslo Chrudimského zpravodaje vychází vždy k prvnímu dni v měsíci (kromě srpna v letních měsících vychází pouze jedno letní dvojčíslo na červenec a srpen, a to k 1. červenci). Do tohoto data byste výtisk CHZ měli obdržet do svých schránek. redakce č. 2/2014 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 8. ledna

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Dovoluji si Vám zaslat několik důležitých informací týkajících se organizace Mistrovství České republiky Speciál 2012.

Dovoluji si Vám zaslat několik důležitých informací týkajících se organizace Mistrovství České republiky Speciál 2012. Dobrý den, milí vedoucí tanečních klubů, trenéři a tanečníci. Srdečně Vás všechny zdravím. Věřím, že se pilně připravujete na soutěž a že přijedete představit ty nejlepší taneční výkony a zážitky. Osobně

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více