Mnohohlasem. Kurátoři výstavy Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran a Hans Ulrich Obrist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnohohlasem. Kurátoři výstavy Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran a Hans Ulrich Obrist"

Transkript

1 Mnohohlasem Edukační program pro školy a veřejnost u příležitosti výstavy Uncertain States of America Americké umění ve třetím tisíciletí 6/12/ /2/2008 Galerie Rudolfinum, Praha Marie Fulková, Leonora Kitzbergerová, Teresa M. Tipton Galerie Rudolfinum Edukace: Marian Pliska, Klub Otevřený dialog, kontakt: Kurátoři výstavy Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran a Hans Ulrich Obrist Výstava je pořádána ve spolupráci s The Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, Norway.

2 Úvod 2 Milé kolegyně a milí kolegové, opět se v Galerii Rudolfinum setkáváme se současným uměním. Výstava Uncertain States již svým názvem napovídá, že se (opět) budeme vyrovnávat s významovou a estetickou nejednoznačností vystavených děl, přemáhat podiv i nechuť a nakonec možná s údivem pozorovat, jak jsme my sami daleko méně konzervativní než naši žáci a studenti. Stále zřetelněji se nám vytrácí jistota, s níž jsme se před pár lety mohli vymezovat proti americké spotřební kultuře. Iluze o Češích jako vzdělaném a kultivovaném národu vzala za své záhy poté, co se rozplynuly tradiční čtvrteční fronty před knihkupectvími. Informace o světě čerpáme z televize a z více či méně bulvárních novin, jsme zahlceni záplavou zbytečných podrobností, všudypřítomných banalit, které jako by nás jen odváděly od toho podstatného. Co to ale je, to podstatné? Smiřujeme se s tím, že i my budeme učit děti především komunikovat a vyhledávat informace. I kdybychom se tomu sebevíce bránili, další a další dorůstající ročníky si na nás změnu metod a cílů učení prostě vynutí a nám nezbude než se podřídit a přizpůsobit. Snažíme se ubránit před rozplynutím a zapomněním alespoň základní sumu konkrétních poznatků, které by si děti měly ze školy odnést. Aby aspoň měly přehled. Co by měl ale přehled obsahovat? Dohodli bychom se na tom alespoň ve dvojici? Čeká nás obecná nevzdělanost a nadvláda předmětů? Ubavíme se k smrti? Z poklidného rybníka uplynulých desetiletí jsme byli počátkem devadesátých let odneseni do dravé řeky, která nám s oživením a okysličením přináší i spoustu balastu a nečistot, proti nimž dosud nemáme protilátky. Snažíme se tedy plavat s proudem a mít aspoň občas hlavu nad vodou, stejně jako naši bližní na druhé straně Atlantiku. Snad máme, když došlápneme na dno, pod nohama silnější pevnou vrstvu ta ale není naším dílem, tu pro nás uložily generace Evropanů, kteří nás na tomto světě předešli. Ani nestačíme přemýšlet o tom, zda i po nás zůstane něco pevného a solidního. Nezbývá nám než plavat s proudem a denně se podivovat občas i sami sobě. Může se stát, že vám něco na této výstavě bude připadat fakt divné. Možná, že je to opravdu jenom divné. Možná však, že nás autor či autorka oné divnosti jenom trochu předešli ve zkušenosti, která na nás čeká za prvním rohem. Připravily jsme pro vás a pro vaše žáky několik zastavení u výtvarných děl, jež nás zaujala. Vystavená díla poskytují podle našeho názoru především prostor pro komunikaci o nejistotách současného světa, o jeho skutečných či klamných hodnotách. Přejeme vám i vašim žákům mnoho podnětného hledání i zábavy při práci s náměty na pracovních listech i v Bílých deskách. Vaše autorky edukativního programu PhDr. Marie Fulková, Ph.D., Mgr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D., Teresa M. Tipton, MA, Katedra výtvarné výchovy PedF UK a Gymnázium Na Zatlance Praha

3 Uncertain States of America Americké umění ve třetím tisíciletí Gunnar B. Kvaran (Překlad Jana Tichá) 3 Úvodní slovo Astrup Fearnley Museum of Modern Art zaměřilo v posledních letech svou pozornost na současné americké umění. Do sbírek muzea přibyla významná díla vynikajících amerických umělců několika uplynulých desetiletí. Někteří z těchto autorů byli svým dílem zastoupeni na různých výstavách, které jsme uspořádali. Zdálo se nám proto logické podniknout jako další krok bližší průzkum toho, co dělá nastupující generace amerických umělců, a představit vzorek amerického umění ve třetím tisíciletí. Bylo nám jasné, že je to mimořádně ambiciózní projekt, a proto jsme pro něj chtěli získat pokud možno ten nejlepší kurátorský tým. Měli jsme štěstí, podařilo se nám angažovat kurátory s bohatými mezinárodními zkušenostmi, Hanse Ulricha Obrista a Daniela Birnbauma. Oba jsou dobře obeznámeni s americkou uměleckou scénou, i když pocházejí odjinud: tato pozice dodává jejich kurátorskému přístupu šíři a umožňuje odlišný pohled na současné americké umění. Chtěli jsme od počátku ukázat mladé, začínající umělce, kteří zastupují nový pohled, novou vizi v současném americkém umění. Navštívili jsme řadu amerických měst a shromáždili téměř tisícovku složek dokumentace současných amerických umělců. Překvapila nás rozmanitost současného umění ve Spojených státech, mnohotvárnost a bohatství jeho podob. Mladí umělci ze všech koutů USA používají při své práci nekonečné množství materiálů, technik a konceptů. Výstava, která chtěla plně čerpat z tohoto rohu hojnosti, se tedy nemohla omezit na určité téma nebo idiom. Rozhodli jsme se pro mnohovrstevnatou výstavu, kde by bylo dost místa pro multimediální instalace, sochy (výstavy na výstavě), videa, performance, přednášky (jako umělecká díla) a v neposlední řadě katalog (který je uměleckým dílem svého druhu). Jinými slovy, na výstavě jsou zastoupeny všechny významné umělecké formy, s nimiž pracuje nová generace amerických umělců. V tomto fragmentovaném pohledu na mladé americké umělce (až na výjimky jsou všichni narození po roce 1970) najde divák umění s vysokou výpovědní hodnotou, které reflektuje svůj uměleckohistorický kontext a vyjadřuje na mnoha rovinách zřetelnou společenskou a politickou angažovanost, aniž by ztratilo z dohledu význam estetiky a inovace. Výstava takového rozsahu by nebyla vůbec možná bez dobrých kontaktů v uměleckém světě : mezi galeristy a kurátory, kritiky a sběrateli, kteří jsou pozorně naladěni vůči umění a jeho situaci v současné Americe. Přiblížit se k této mladé generaci znamená získat informace, navštěvovat ateliéry, naslouchat všemu a mít oči otevřené. Rád bych poděkoval Hansi Ulrichu Obristovi a Danielu Birnbaumovi za jejich fantastickou práci na tomto ambiciózním projektu. Jménem kurátorů bych chtěl poděkovat lidem po celých Spojených státech, kteří nám poskytovali informace a byli našimi průvodci při průzkumu tohoto nového fenoménu v současném americkém umění. V neposlední řadě děkuji samotným umělcům, kteří nám poskytli informace o sobě a svém díle. Každý z nich svým způsobem představuje americké umění na počátku třetího tisíciletí.

4 Uncertain States of America Americké umění ve třetím tisíciletí Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran, Hans Ulrich Obrist (Překlad Jana Tichá) 4 Otázka: Co jsou Spojené státy americké? Maurizio Catellan: Spojené státy vlastně ani neexistují. Jsou jen přelud. Což je vzrušující a zároveň strašně děsivé. Otázka: Líbí se vám tady? Maurizio Catellan: To je jako kdybyste se ptali sami sebe, jestli máte rádi vodu nebo kyslík. Můžete je nesnášet, ale ať je to dobře nebo špatně nemůžete bez nich žít. Pohlednice s tímto miniaturním interview oznamovala na začátku roku 2005 konání výstavy, o níž jsme skoro nic nevěděli. S poněkud obecným záměrem zjistit, čím se dnes zabývají začínající umělci ve Spojených státech, a nespoléhat přitom jen na zdroje, které se samy nabízejí v těch nejvýznamnějších městech (tedy New Yorku a Los Angeles), jsme se vydali na dlouhou pouť, která nás zavedla na mnohá místa, kde jsme předtím nikdy nebyli. Po celý rok jsme křížem krážem jezdili po Spojených státech a navštěvovali ateliéry, galerie, alternativní umělecké prostory a muzea. Získali jsme mimořádně rozmanité a leckdy protikladné dojmy z mnohotvárné kultury a do Evropy jsme si přivezli k dalšímu studiu obrovské množství dokumentace jednotlivých umělců. Výstava Uncertain States of America, která je hmatatelným výsledkem tohoto úsilí, představuje jen malý zlomek z množství pozoruhodných a mnohdy zneklidňujících prací, na něž jsme narazili v průběhu našeho intenzivního průzkumu. Ambice a upřímnost umělců, s nimiž jsme se setkali, daly našemu počínání smysl. Přejeme si, aby tato výstava odrážela rozmanitost výrazových prostředků a různorodost umělecké scény, klíčovým kritériem ovšem zůstává intenzita a nepopiratelná kvalita vystavených prací. Existuje něco jako nová vize nebo společný jazyk, nebo dokonce nové směřování, rozpoznatelné v tvorbě této generace umělců, jimž je dnes kolem třiceti let? S ohledem na širokou škálu technik a témat, jimiž se zabývají, by se zdálo logické zdůrazňovat spíše stylovou pluralitu. A přece vykazuje toto území, jehož mapu chceme načrtnout a jehož typickou vlastností je očividně spíš rozmanitost než jednota, určité charakteristické rysy umělecké tvorby, které bychom rádi zprostředkovali v polyfonní struktuře výstavy (jako například vyprávění podivných příběhů s otevřeným koncem, nové způsoby fúzování uměleckých postupů, specifické tóny, které jsme ještě nikdy neslyšeli ). Vlastně to není jedna výstava, ale mnoho výstav v jedné přehlídce: série malých osobních výstav umělců, kteří ve své práci užívají nejrůznější postupy; projekce filmů a videí mnoha různých autorů; přehlídka sochařských prací v jediné zahradě ; řada performancí v interiéru i exteriéru a prezentace textových prací a tiskovin v knihkupectví. Naše výstava je mnohotvárnost převlečená za jednotu a skrývá v sobě celou řadu dalších výstav. Básník Edouard Glissand přirovnává rozsáhlé výstavy ke kontinentům (jsou pevné jako skála a impozantní ve svém měřítku) a nabízí ještě jednu, produktivnější metaforu, a sice souostroví (které je přátelské a poskytuje útočiště). Různorodost, obsažená v základech takového myšlenkového modelu, velmi dobře zrcadlí mnohostředný umělecký svět dnešních Spojených států. Doba, kdy mu vládli strážci vkusu z New Yorku, je dávno pryč. Neredukovatelná mnohost jazyků vychází z mnoha různých měst, neexistuje jediná dominantní estetika, styl, ani způsob práce. To jsou Uncertain States of America, Nejisté státy americké, kde nic nelze úplně předvídat a kde číhá překvapení za každým rohem. * (Legendární intelektuální historka vypráví o tom, jak Ďagilev vyzval Jeana Cocteaua, aby ho překvapil: Etonnez-moi! Jeho zvolání by možná nemělo být chápáno jen jako předpoklad velkého umění, ale také jako výzva pro kurátory výstav, aby si nepřestali klást otázku, co očekávají od uměleckých přehlídek. Naše výstava se skládá z několika kapitol a předpokládáme, že se ještě bude vyvíjet ovšem nevíme přesně, jak. Jako každé kolektivní úsilí, i toto je složitý systém s mnoha zpětnými smyčkami, organismus nebo výuková sestava, která bude žít svým vlastním životem a možná překvapí všechny, kdo se na ní podílejí.)

5 Co je tedy nového? Od počátků Pop artu v šedesátých letech jsme svědky opravdových orgií opakování, přivlastňování a revivalu, přičemž rytmus těchto uměleckých návratů se stále zrychluje. Zároveň se závratným tempem mění geografie uměleckého světa. Je možné interpretovat dnešní samplování a repetitivní postupy, které často předpokládají geografické a kulturní dislokace, jako kritické přehodnocení dřívějších estetických modelů? Nebo je to tak, že současné umění definitivně podlehlo všežravé mašinérii nevyhnutelné recyklace módy a stylu? Popová citlivost je bezpochyby výrazným rysem současné tvorby, bez ohledu na to, odkud pochází, a jistá sebevědomá plochost, která charakterizuje uměleckou tvorbu v poslední době, je jejím příznakem. Určitá podnikavost nemusí ani tak poukazovat ke komerci, jako spíše k umělecké praxi, která se zabývá nejen tvorbou objektů, ale i sociálním kontextem jako vlastní scénou, na níž se umění setkává s diváky. Zájem umělců o trh a touhy, které se projevují ve světě zboží a reklamy, nelze vždy jednoduše definovat v černobílých termínech kritičnosti nebo spříseženectví. Po celé Americe se bezpochyby projevuje silná vůle k tvorbě politicky relevantního umění alespoň my jsme narazili na množství příkladů společensky angažovaných projektů, které se vztahují k momentům protestů, politické kritiky a subverze z předešlých desetiletí. V Nejistých státech amerických zuří politické vášně a ve vzduchu je dokonce jistý duch rebelie. 5 Mnozí z těchto umělců katapultují evropského diváka zpět k představám, které se mu zdají být povědomé. Perspektiva cizince, která umožňuje pohled zvenčí, se tedy začíná vytrácet s tím, jak se člověk noří hlouběji do uměleckého materiálu. Evidentně nic takového jako cizí pohled neexistuje: v mnohém jsme už jeho součástí. Objevuje se množství odkazů k umění z jiných částí světa, historických i současných. Chceme-li pochopit návrat zájmu o formální struktury, který se dnes projevuje v poněkud překvapivých kontextech, jsme nuceni obrátit se zpátky do labyrintického rodokmenu formalismu. V dnešním prostředí rozvinuté technologie nabývá nové síly surreálno. Často nevinné formy a figury jako by se přelévaly jedna v druhou a vytvářely řetězce významu, který nikam nevede, a atmosféry, která nás vyzývá k tomu, abychom vstupovali do snů a zase je opouštěli. V jádru mnoha těchto prací je zážitek čehosi tajemného, záhadného. Zdá se, že cosi zůstává vždy nedořečeno. Tyto nové USA nejsou pouze a výhradně americké vlivy přicházejí odevšad. V době, kdy se na oficiální politickou kulturu Spojených států nahlíží na druhé straně Atlantiku s velkou skepsí, je důležité, abychom si tuto složitost připomněli. Nejisté státy americké nejsou jen nejisté, je jich mnoho. * Přiznáváme na tomto místě inspiraci, kterou nám poskytli Stefano Boeri a Multiplicity, kteří v roce 2000 uspořádali výstavu s názvem USE Uncertain States of Europe, zaměřenou na transformaci městského prostředí v Evropě a pojem nejistoty.

6 Jeden z textů katalogu stejnojmenné výstavy, který vydalo Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo 2005 Bettina Funcke (Překlad Jana Tichá) 6 Není nic konzervativnějšího, než žánr apokalypsy. Jacques Derrida V naší současné situaci snad není nic tak běžné, jako pocit nejistoty: nejistota se rozšířila uvnitř Spojených států a vládne i v pojetí toho, čím vlastně Spojené státy jsou. Výraz teror, který označuje podivuhodně vágní a nejistý pojem, se vyskytuje téměř v každém tištěném kusu informace, a debaty o teroru a jím nastolené politické situaci zaplňují internetovou blogosféru. Na rozdíl od osmdesátých a devadesátých let dvacátého století, kdy intelektuálové sebevědomě hovořili o konci všeho konci dějin, konci umění, konci teorie, převládající atmosféru nového století můžeme uchopit nahrazením výrazu konec všeho výrazem teror všeho. V posledních letech se mediální debata zabývá z převážné části metodami teroru, stavem terorismu, životem teroristů, vztahem médií a teroru, globalizací a terorem, imperialismem a terorem a životem po teroru. Tyto diskuse jsou zpravidla provázeny odvoláváním se k demokracii a svobodě, obavami z jejich ztráty a výzvami k novému promýšlení obsahu těchto pojmů. Derridovy postřehy na téma této katastrofické nálady, které se objevují v textu z roku 1983 nazvaném O apokalyptickém tónu, jaký v poslední době přijala filosofie, můžeme vztáhnout i na současnou debatu: Pokaždé, kdy se nekompromisně ptáme sami sebe, k čemu směřují a jaké jsou jejich cíle, těch, kdo vyhlašují teror toho či onoho Čeho chtějí tito vlídní prorokové nebo výmluvní vizionáři dosáhnout? O jaké okamžité nebo odložené výhody jim jde? Co dělají, co my děláme, tím, že takto hovoříme? Koho chtějí, koho chceme svést, koho si chceme podmanit, koho zastrašit, koho přivést k orgasmu? 1 Podívejme se nyní ve světle těchto otázek na některé z prvních reakcí na události dne 11. září 2001, který můžeme považovat za datum vzniku Nejistých států amerických pokud tedy něco takového opravdu existuje. Uvidíme, že každý z těchto autorů promlouvá jiným tónem, a že by bylo zavádějící jednoduše seřadit za sebou Stockhausena a Baudrillarda, Groyse a Žižka, Negriho a Sontag, Nancyho a Agambena, i když by to byl stejný postup, jakým vzniká teoretické potpourri, které čteme každý měsíc v uměleckých časopisech. Derridovo pokaždé znamená, že v každém okamžiku musíme zkoumat tóninu diskursu o teroru, jeho nárok na zjevení pravdy, na statut posledního slova o stavu světa. Rétorické figury Když se zamýšlím nad úkolem napsat o atmosféře v New Yorku pro katalog skupinové výstavy s názvem Uncertain States of America (Nejisté státy americké), zdá se mi důležité udělat nejdříve inventuru toho, jakým způsobem se intelektuální debata vůbec vyrovnává s pojmy teroru a nejistoty. Pád dvojice věží World Trade Center nám ve své ryzí obrazové síle, síle obrazu, který získal okamžitou a neustálou celosvětovou distribuci a přítomnost, nabízí moderní paradigma sublimního. Mnozí byli pohoršeni nyní již nechvalně proslulou poznámkou hudebního skladatele Karlheinze Stockhausena: Byli jsme svědky toho největšího uměleckého díla všech dob! {das grösste Kunstwerk, das es je gegeben hat! } 2 Když odhlédneme od naléhavosti onoho obrazu, může to vypadat, jako by Stockhausenův výrok poukazoval k nezměrnosti sublimního, k naprosté nepochopitelnosti sublimního obrazu. Ovšem osobní zkušenost těch lidí, kteří tehdy byli v New Yorku a zažívali samotnou událost jako něco odlišného od jejího mediálního obrazu, odpovídá spíše Kantovu klíčovému pojetí sublimního jako čehosi, co je nezměřitelné právě proto, že je to založeno na subjektivní zkušenosti a nemůže být odsunuto mimo jednotlivce, ať už se jedná o výbuch sopky nebo o teroristický útok. Apokalyptičtí kritikové jako Paul Virilio a Jean Baudrillard líčí 11. září jako katastrofu v pravém smyslu toho slova slova, které je odvozeno od řeckého výrazu pro obrat směrem dolů tedy mohutné systémové selhání. Jejich analýzy 11. září jsou katastrofické teorie v bezmála matematickém pojetí a událost tak získává analogii v přírodních jevech, jako jsou zemětřesení, tsunami, hurikány, požáry

7 (všechny vytvářejí systémové efekty jako vření, rozpad, tlačenice, panika), při nichž hmota bleskurychle přechází z jednoho stavu do druhého. Paul Virilio uvádí v Ground Zero, že mnozí televizní diváci považovali útoky z 11. září jenom za další katastrofický film, dokud jim nedošlo, že běží na všech kanálech, jako by simultánní a všudypřítomná reprezentace byla jediným prostředkem, jímž se může realita prosadit v mediálním světě. Pro Virilia je charakteristická sžíravá analýza moderní posedlosti pokrokem, rychlostí a zrychlením: jejím výrazem je i následující komentář: Na skryté povaze transnacionálního terorismu je znepokojivá právě jeho rostoucí podřízenost vědeckotechnickému pokroku, který je sám bez autora a je závislý na vývoji vlastních audiovizuálních médií a platforem Vědecká představivost má nakonec stejný osud jako e-tainment; podobá se islámskému sebevražednému atentátníkovi, který bezpochyby umírá šťastný a stává se hercem v globálním superpředstavení, v němž se skutečnost jednou provždy překlápí do elektronické nicoty. 3 7 Baudrillard tvrdí v eseji The Spirit of Terrorism 4, že spektákl terorismu potvrzuje terorismus spektáklu. Opět prohlašuje, že žijeme ve světě spektáklu, podívané, z níž není úniku, ve světě ovládaném obrazy. Připomíná to Viriliovo tvrzení, že kultura se stává totalitarismem obrazu. Pro Baudrillarda je ovšem teroristický čin matkou všech událostí. 5 Je především symbolickým aktem, který je třeba vidět v kontextu symbolické ekonomie, jak ji vypracovali Marcel Mauss a později Georges Bataille. V tomto kontextu může být viděn jako potlač, společenská výměna sestávající ze spektakulární oběti teroristova života, aktu, který nutí Spojené státy (a západní kapitalistickou demokracii vůbec) odpovědět rovněž obětí. Dalo by se říci, že touto obětí je výměna, jistota se promění v nejistotu. Baudrillard pokračuje: Terorismus je všude, jako virus. Terorismus je ponořen pod povrchem globálního systému, jako stín jakéhokoli systému vlády, je připraven vynořit se kdekoli jako agent, který hraje na dvě strany. Neexistuje žádná hranice, která by ho mohla definovat; nachází se v nejvnitřnějším jádru kultury, která proti němu bojuje viditelné schizma (a nenávist), které na globální úrovni staví vykořisťované a nerozvinuté proti vnitřní fraktuře vládnoucího systému. 6 Impuls dnešního terorismu je založen na absolutní důvěře ve fungování současných médií. 7 Baudrillard v The Spirit of Terrorism dále říká: Role obrazů je nanejvýš nejednoznačná. Zachycují totiž událost (berou ji jako rukojmí) a zároveň ji oslavují. Mohou se nekonečně zmnožit a zároveň působit jako odchylka, rozptýlení a neutralizace Bez médií by terorismus nebyl ničím. Ale to všechno je iluzorní. Neexistuje žádný dobrý způsob použití médií, média jsou součástí události, jsou součástí teroru a součástí hry, ať tak či onak. 8 Teror je o zaujímání mediálního prostoru, prostoru, který jsou umělci a intelektuálové nuceni sdílet s teroristy, protože jsou závislí na tomtéž území. Jestliže je pravda, jak řekla Hannah Arendt, že bez prostoru vyjevování se a bez důvěry ve skutky a mluvu jako způsob společného bytí nemůže být ustavena ani realita vlastního já, ani vlastní identita, ani realita okolního světa, 9 pak lze chápat, že dobytí mediálního prostoru mělo vždy pro teroristy zásadní význam. Média neoperují s axiomy pravdy nebo lži, ale s výběrem, kontextualizací a prezentací určitých obrazů a událostí. V tomto smyslu vychází teror (stejně jako umění) strategiím médií vstříc. Boris Groys vyslovil názor, že to jsou nakonec samotné teroristické činy, které nás přimějí uvěřit v média, věřit jim, takže připouštíme, že média nám přece jenom přese všechno ukazují, co musí být ukázáno. 10 Mnozí lidé se po 11. září stali závislí na zprávách. Ti, kdo byli v New Yorku ( ground zero ), dozajista vstřebali stejné množství zprostředkovaných, mediálních obrazů oné události, jako lidé ve vzdálené Evropě, odkud pocházejí reakce, které jsme citovali výše. Newyorčané ovšem také pociťovali, že jsou jaksi součástí skutečné události, jsou do ní zahrnuti, možná mnozí z nich byli přesvědčení, tak jako většina Američanů a někteří Evropané, že cíli teroristů nebyly ani tak věže WTC coby světové symboly nadvlády západního kapitalismu, ale oni sami a jejich životní styl v hlavním městě kultury a svobody vyjadřování. Pročítali noviny a hledali potvrzení své touhy po výsostně subjektivním zážitku, potvrzení, že se sami stali součástí historie. Média ovšem šla proti této jejich snaze, živila pouze nejistotu, strach a depresi. Nejistota jde ruku v ruce s podezřívavostí, a jestliže uznávaná funkce médií spočívá v tom, konstruovat svět a prezentovat nám ho, pak my sami vědomě či podvědomě očekáváme, že nám přinesou zprávu o dalším teroristickém útoku. Když se taková zpráva objeví, nejsme překvapeni, protože jenom potvrzuje naše očekávání; když se nic nestane, předpokládáme, že se k něčemu schyluje.

8 Slavoj Žižek prozrazuje svou jasnozřivost tak jako obvykle již v názvu své obětiny 11. září, Welcome to the Desert of the Real! Prohlašuje: V jistém smyslu Amerika dostala to, co si představovala, a to bylo to největší překvapení, a pokračuje otázkou, zda je cílem dnešního fundamentalistického teroru probudit nás, občany Západu, z naší strnulosti, z pohroužení do našeho každodenního ideologického univerza Právě teď, kdy se vyrovnáváme se syrovým Reálnem katastrofy, bychom si měli uvědomit ideologické a fantasmatické souřadnice, které ovlivňují její vnímání. 11 Žižek se ironicky domníval, že události vyburcují Američany z jejich usedlých životů, pohroužených do reklamního světa, a zatím to paradoxně byla vláda Spojených států, která se probudila a začala usilovat o to, aby zabránila Američanům v životu v pustině Reálna a zaměřila tímto směrem dobře vyladěné mediální soukolí, které nás od té doby zaplavuje obrazy všeho druhu, od vznešených až po směšné. 8 Susan Sontag reagovala na 11. září poněkud jinak než ti, které jsme citovali doposud: žije totiž v New Yorku, byla tam v den útoku a její hlas tudíž vyjadřuje roztržku mezi přímou zkušeností a její okamžitou mediální reflexí. Pouhý týden po útoku napsala v The New Yorker: Nepoměr mezi obludnou dávkou skutečnosti, jíž se nám dostalo minulé úterý, a sebestřednými žvásty a záměrně klamnými výroky veřejných představitelů a televizních komentátorů je naprosto zarážející, deprimující mezi představiteli veřejného života a mediálními komentátory panuje v těchto dnech neuvěřitelná shoda v pokrytecké rétorice a zakrývání skutečnosti, která se zdá být, řekněme to bez obalu, nehodná zralé demokracie. 12 A tím se Sontag odlišuje od svých evropských protějšků: nepodává komentáře ke stavu světa, k neodolatelné přitažlivosti spektáklu, rychlosti a technologii naší doby, přeplněné obrazy, ale zabývá se přímo reakcí americké vlády: Ti, kdo zastávají veřejné úřady, nám dali jasně najevo, že za svůj úkol považují manipulaci: budování důvěry a zvládání smutku. Politika, politika demokracie systému, který je schopen vstřebat nesouhlas a podporuje objektivitu byla nahrazena psychoterapií. 13 Umělecké figury V březnu 2003, těsně poté, co byla zahájena americká vojenská operace Shock and Awe (Šok a hrůza), se George W. Bush připravoval v Bílém domě k živému televiznímu vystoupení, v němž měl oznámit světu začátek války. Evropský zpravodajský kanál Euronews z jakéhosi důvodu zahájil vysílání o něco dříve a pustil do éteru i to, co předcházelo vlastnímu projevu: čtyři minuty, v nichž prezident Spojených států, zatímco ho češou a upravují pro vystoupení, hledí do kamery a nacvičuje si různé výrazy tváře, odpovídající vážnosti situace, a chvílemi se šklebí a dělá grimasy na lidi mimo záběr. Rozpustilá nonšalance jeho chování je v hlubokém rozporu se závažností sdělení, které má učinit. Gianni Motti použil tento záznam jako prostou smyčku včetně následného vyhlášení války ve svém videu s názvem Shock and Awe (2003), jehož aktéři zjevně netuší, že jsou již v živém vysílání, které mělo teprve začít. Mottiho video jsem viděla společně s dvěma umělci na podzim 2004 na vernisáži jednoho časopisu v Paříži. Věděli jsme o tomto videu, oceňovali jsme nápad, ale až do té doby jsme neměli příležitost se s ním seznámit. Překvapila nás naléhavost tohoto díla, od kterého jsme očekávali spíše lehký, snad i humorný a možná místně specifický komentář k rozporuplnému vztahu mezi USA a Francií v době, která dočasně přejmenovala i obyčejné hranolky, French Fries, na Freedom Fries. Byl to především tón moderátorky zpráv, který zpřítomnil tragický moment nedávné historie s nečekanou intenzitou. Nepřipomínal jen katastrofu, jakou se Spojené státy chystaly uvalit na irácký lid, ale pro nás tři obyvatele New Yorku znamenal také moment, v němž si americká vláda přivlastnila živou zkušenost Newyorčanů z útoku na World Trade Center a využila ji jako čistě strategický, vojenský nástroj, až z ní zbyla jen blednoucí vzpomínka na to, jak se člověk toho dne pohyboval po Manhattanu vzpomínka, která už tou dobou, a vlastně od samého začátku, byla pohřbena pod vrstvou mediálních obrazů. Jak může umění reagovat na tuto proměnu reality ve fikci? Pokud jde o atmosféru na newyorské umělecké scéně, zdá se, že je to naléhavá otázka, mnohem naléhavější, než obvyklé pátrání po stavu umění v New Yorku městě, o němž se říká, že se v něm všechno řídí trhem, a které je v každém případě příliš drahé na to, aby se v něm mohlo dařit progresivnímu umění.

9 Otázku můžeme přeformulovat a zasadit do jiného rámce: Jak může umění reagovat na šíření debaty o teroru? Hlavní potíž spočívá v tom, že umělecký diskurs jemuž se avantgarda vždy snažila uniknout stejně jako zdem muzea operuje na stejných územích jako teror. Umělci usilují o pozornost stejnými prostředky jako teroristé, přičemž teroristům se evidentně dostává více pozornosti než umělcům. Výhoda umění spočívá v jeho pozici na hraně vizuálního pole a pole zkušenosti, kde je poněkud zlověstně přítomné i nepřítomné zároveň, je pozitivní i negativní, je situováno v prostoru, ale není s ním spjato. 14 Jinak řečeno, je to hranice, která odděluje vlastní událost od rétorického, zprostředkovaného, spektakulárního, od všech domén reprezentace, které vstupují mezi nás a samotnou událost. Avšak co je samotná událost? Můžeme jí pochopit jedině skrze obrazy, slova a analýzu. V případě 11. září byla událost přímo navržená jako mediální, jako událost s podstatnou rétorickou dimenzí, přes veškerou touhu New Yorku a Ameriky spatřovat v ní osobní útok a svrchovanou zkušenost, nikoli rétorickou konstrukci. 9 Atmosféra New Yorku je zvláštní tím, že nyní hovoříme nejen o místě, kde došlo k tomu, co je obecně přijímáno jako pravzor teroristické události naší doby, ale hovoříme o městě, kde vždy docházelo k podivuhodnému posunu mezi médii, imaginací a zkušeností. Město, které vždy bylo ikonou nebo alegorií, se nyní proměňuje v ikonu nejistoty. Mám za to, že osobitost soudobých uměleckých tendencí v New Yorku, jak to ukázala Susan Sontag, spočívá v registraci tohoto posunu mezi rétorikou 11. září, rétorikou teroru a žitou zkušeností. Z této vratké pozice se snad dá něco vytěžit, snad se dá artikulovat reakce, která pracuje s formalismem v novém pojetí, kdy jeho působení splývá s obsahem ve strategii, která je repetitivní, cyklická, zahuštěná i difúzní, směřuje zpět a přitom míří kupředu. 15 Takový scénář by umožnil umělcům reagovat na současný vztah mezi jazykem a politikou, umožnil by jim diskutovat metody a kolbiště moci, které se uplatňují v syntaxi jejich díla, mohli by reflektovat, kdo ke komu promlouvá, kde nám teror proklouzává pod rukama a stává se terorem někoho jiného. Protože rétorika sama je událostí, rétorické je skutečné, a to nás přivádí k rétorice v jejím klasickém, nejtradičnějším pojetí jako jazyka přesvědčování, jazyka jako akce, obrazu a spektáklu, znaku jako nástroje síly. To je naše dilema: jazyk je problém, ale také pravděpodobně jediné řešení. Vědomí, že slova jsou jen slova a spektákly jsou jen spektákly, nám může pomoci lépe porozumět tomu, jak nám slova, příběhy a výkony pomáhají změnit něco ve světě, v němž žijeme. 16 Bettina Funcke je editorkou v Dia Art Foundation v New Yorku. V současné době je hostující lektorkou na HfG/ZKM v Karlsruhe. Její texty o současném umění byly publikovány v mnoha časopisech a katalozích, jako například Bookforum, Afterall a Texte zur Kunst. 1 Jacques Derrida, D un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris, Galilée, 1983, s Podle německé tiskové agentury DPA Stockhausen přece jen rozlišil umění od zločinu: Byl to zločin, protože s tím lidé nesouhlasili. Nepřišli na koncert. Stockhausen později tvrdil, že se jednalo o nedorozumění a že byl jeho výrok vytržen z kontextu. 3 Paul Virilio, Ground Zero, přel. Chris Turner, New York, Verso, 2002, s Jean Baudrillard, L Esprit du terrorisme, Le Monde, 2. listopadu 2001, překlad do angličtiny Rachel Bloul; text se okamžitě rozšířil po internetu, ale nebyl použit ve zmíněné knize, kde autor revidoval svůj dřívější názor. 5 Baudrillard, The Spirit of Terrorism, 6 Ibid. 7 Stejným způsobem teror využíval tisku v polovině 19. století, poté, co byl terorismus vynalezen v Rusku a Itálii. Bakuninovo úsloví destrukce je tvorba se rychle stalo proslulým a ustavilo terorismus jako významuplnou sociální aktivitu. Ruský anarchista Pjotr Kropotkin rozpoznal, že jediný teroristický čin dokáže více, než tisíce brožur v pouhých několika dnech. 8 Baudrillard, The Spirit of Terrorism. 9 Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, s Boris Groys, The Terrorist Subject, přednáška, Volkstheater Vídeň, listopad Slavoj Zizek, Welcome to the Desert of the Real!, 15. září 2001; text se rovněž okamžitě rozšířil po internetu, později byl rozpracován v knize pěti esejů. 12 Susan Sontag, A Mature Democracy, The New Yorker, 24. září 2001, s Ibid. 14 Tim Griffin, Please Recycle, Artforum, duben 2005, přetištěno v New York Twice, Paris, Air de Paris, s Tim Griffin, Please Recycle, s Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, úvodní přednáška, 5. mezinárodní letní akademie, Frankfurt 2004, překlad do němčiny publikován v Texte zur Kunst, červenec 2005, s. 51.

10 Doprovodné texty k pracovním listům 10 List 1 Diskuse Diagramy na Listu 1 ukazují určitou dynamiku způsobů, jak byly vytvořeny dvě legendy. Jeden z nich je mýtus úspěchu Michaela Jacksona, druhý mýtus mladíka Boo Radleyho, potrestaného maloměstským okolím a nesmiřitelným otcem za malý přestupek proti dobrým mravům. Jako by byli oba vytvořeni těmi, kteří o nich mluví, píší, zobrazují je. Ukazovat na někoho prstem znamená někoho označovat, rozpoznávat, stanovovat, jak ho máme vidět a jak ho hodnotit. Poukazovat, nálepkovat, vymýšlet si o něm zkazky a pověsti znamená přisuzovat mu určité vlastnosti, podle nichž s ním jednáme. Určujeme tak jeho místo mezi ostatními. Ukazování a nálepkování se snadno stane krutým šikanováním a psychickým týráním. Jsou určité způsoby, jak to lidé a média dělají. Napište, jaké způsoby volí lidé v sousedství. Jaké způsoby volí média? Koho média takto stvořila? Jaké způsoby vám ukazují umělci v Projektu Michael Jackson? Výtvarná práce Jak se vyrábí hvězda pop-music? Představte si, že jste hudební nebo filmoví podnikatelé. Vyberte si spolužáka/spolužačku, z nich má být hvězda. Jak budete postupovat? Výsledky zdokumentujte: vyfoťte, nafilmujte, můžete je poslat do galerie výtvarných prací, na adresu List 2 Diskuse Filosof Michel Foucault definoval naši společnost zhruba od století jako společnost dozoru a disciplíny. Zločinci, blázni, vojáci, nemocní a děti již nebyli trestáni, ale byli cvičeni, napravováni, označováni, vyčleňováni vznikly věznice, školy, ústavy pro choromyslné, nemocnice určitého typu a funkce; známe jejich režimy dodnes. Návody na ovládání byly dále vylepšovány; nyní žijeme ve společnosti viditelnosti a namátkové kontroly. Metody se zdokonalily natolik, že jsme všichni viditelní, zaznamenaní a uložení v kamerových systémech. Navíc žijeme ve společnosti návodu bez návodů k použití, které způsobí spuštění něčeho teď a tady!, mnoho lidí nedokáže žít. Existují návody na používání věcí, časopisy s návody na ovládání lidí; reklamy s návodem, jak používat svět. A co život, najdeme k němu návod k použití? Otevřete téma k hovoru, na co všechno běžně vyžadujeme návod. Pokuste se identifikovat ty nejzbytečnější, nejabsurdnější, nejhloupější, nejvtipnější, atd návody. Výtvarné dílo se s návodem neprodává. Čím více funkcí nalezneme kromě té nejobvyklejší estetické a jaké způsoby jeho vnímání objevíme, záleží na nás. Dobré výtvarné dílo dovoluje divákovi (uživateli) mnohé a mnohdy změní jeho obvyklý způsob myšlení. Postavte do kontrastu banalitu většiny pokynů k použití a mnohovrstevnatost významů uměleckého díla. Výtvarná práce Inspirujte se zpracovaným Listem 2 a díly, která jste viděli na výstavě. Vytvořte vlastní výtvarný kus (instalaci, plastiku, malbu, ready-made, atd. ) a napište pro spolužáky a spolužačky návod k použití, který bude součástí díla. Dejte si základní požadavek: bez tohoto návodu by dílo nefungovalo. Díla zdokumentujte a i s návody pošlete na adresu

11 List 3 Diskuse Na základě záznamů z výstavy otevřete debatu na téma ošklivost. Brzy zjistíte, že abyste mohli hovořit o ošklivosti, potřebujete ještě druhé slovo, krásu. Krásné a ošklivé patří mezi základní estetické kategorie. Krása byla podle řecké tradice spojována s dobrem, ošklivost se zlem. Krása byla spojována s pravdou, ošklivost se lží a falešností. Estetické soudy tak byly spojovány i s morálním hodnocením. 11 Hodnotící přídavná jména často skrytě vytvářejí morální normativní systémy. Najdeme je v textech o výtvarných, slovesných i dalších uměleckých dílech. Sledujte taková adjektiva v textech katalogů, učebnicích estetiky, v časopisech o umění, ve vlastních vyjádřeních. Porovnávejte a čtěte kriticky. Často se takto zcela nevinně prozradíme i při hodnocení práce spolužáků a spolužaček. Ošklivost i krása jsou kategorie historicky a kulturně podmíněné, a proto i proměnlivé. Existuje univerzální ošklivost? Pokud ano, jaké by měla podle vás základní rysy? Dokladujte svá tvrzení obrazovým materiálem. Pokud ne, argumentujte příklady. Pocit ošklivosti je podnícen při smyslovém vnímání tím, co vnímáme jako 1. pokaženou formu, anomálii (neforemnost, nestvůrnost, odchylka od normy, porušení dokonalosti, souladu, nelibost, nelíbivost, přehnanost, násilnost) 2. beztvarost (z tvaru vnímaného jako ucelený Gestalt se stává něco cizího, u Freuda unheimlich, znepokojivá cizota, defigurace, dekompozice, hrozba rozpadu, smrti, nevratnosti, nečistota, rozteklost, rozklad, pachové i zvukové projevy těchto procesů) 3. disharmonie (elementy jsou spojeny disparátně a v disonanci, nesoulad s přírodním, přirozeným, umělost, fixování věčnosti ) 4. nepůvab (neuvědomovaná hloupost nesprávnosti, vulgarita, laciná podbízivost) Hledejte v knihách o umění i v literárních dílech příklady. Výtvarná práce Možnosti námětů pro výtvarné a materiálové experimenty: Mrtvá /neživá ruka, Odporné nehty, Atlas šerednosti a nechutnosti, Obrazy nepoživatelného, Posmrtná maska, Maska z alobalu, Vyrážka, Co skrývám pod pokožkou, Neživá živá příroda, Vyhřezlý vnitřek, Odporný příběh hmoty, atd. Vytvářejte osobně zdůvodněné kontrastní dvojice krásného a ošklivého, správného a nesprávného, normálního a ne-normálního, dobrého a špatného, atd. (vyjádřete je slovy, výtvarně, zvukově, atd.) Vždy vysvětlete svou volbu vzhledem k vaší zkušenosti či společenské zvyklosti. Nejtěžší úloha: Vytvořte výtvarnou práci, která bude působit ambivalentně bude to ošklivost, která přitahuje, nebo krása, která odpuzuje. Výsledky můžete poslat do webové galerie na adresu

12 List 4 Diskuse K maximálnímu účinku stačí použít ty nejjednodušší prostředky. Jejich volba a uspořádání však nejsou náhodné. K specifickým básnickým útvarům založeným na úsporné formě s velkou účinností je japonské haiku. Jeho forma je založena na pouhých 17 slabikách ve schématu Báseň vyvolává obraz: dobré haiku je oblázkem hozeným do tůně posluchačovy mysli. K specifickým trendům ve výtvarném umění 70. let minulého století patří tzv. minimal art, minimalistické umění. Jeho čistota a úspornost znovu docházejí uznání. 12 Otevřete diskusi na téma minimálními prostředky k maximálním účinkům. Tvůrčí práce Inspirujte se Listem 4 zpracovaným přímo na výstavě. Zkuste napsat báseň, která bude usilovat o prostotu a účinnost. Formu haiku nemusíte dodržet. Inspirujte se básní na Listu 4 a následujícími příklady básní. Haiku Zapálíš-li oheň; ukážu ti něco pěkného velkou sněhovou kouli! (Bašó, ) Následující báseň vyjadřuje specifickou náladu sabi náladu tiché chvějivé osamělosti: Na uschlou větev v podzimním večeru usedla vrána. Tato báseň vyjadřuje wabi neočekávané poznání pravdivé takovosti, bez komentáře, kdy vidíme věci tak, jak jsou. Vrátka z mládí a místo zámku tenhle hlemýžď. Zkuste vytvořit z materiálů a nebo jako koncept návrhy na minimální dialogy, pokuste se o jejich minimální slovní vyjádření. Je dobré vědět, že to, co dobře funguje, bývá zpravidla také velmi jednoduché. Vymyslet a vytvořit jednoduché, elegantní dílo či řešení problému bývá nejtěžší. Neklesejte na mysli, půjde to samo! Ale, spadlý květ se vrátil na větev? Byl to motýl.

13 List 5 Diskuse Hledat si vzory a idoly mezi filmovými hvězdami je přirozené, stejně jako prožívat ve fantazii příběhy z filmů. K dospívání patří také naučit se uvědomovat si hranice mezi fikcí a skutečným životem. 13 Zdálo by se, že hranice mezi reálným světem, v němž žijeme, a světem fikce je jasná a zřetelná. Jen občas i dospělý podlehne iluzi a ztotožní si herce s jeho postavou. Současná média však dovedou náš svět zcela zaplnit simulovanou realitou, která není ani pravou skutečností, ani (uměleckou) fikcí, kterou bychom vnímali jako fikci se vším, co k tomu patří. Filozof Jean Baudrillard toto nahrazení skutečnosti ne-skutečností označuje ve stejnojmenné knize jako dokonalý zločin. Mediální realita má některé vlastnosti pravé skutečnosti, ale má jich právě jen tolik, abychom ji nedovedli odlišit. Filmoví hrdinové nemají dvě tváře, ale tři. Identitu filmové postavy a identitu živého člověka zakrývá a pohlcuje identita mediální. Hranice mezi realitou, fikcí a falešnou skutečností je pak k nenalezení. I náš prožitek z filmového příběhu tak může být rozmělňován a znevážen, příběh nás již neodvádí do fikčního světa, je jen další balastní zátěží v nepřetržitém proudu mediálně přežvýkané směsi informací. Povídejte si o filmech, které vás oslovily. Pokuste se najít skutečnou podobu oblíbených herců. Víte o nich něco, co je skutečně pravda? Jakou mají povahu, jak řeší problémy? Sledujte po omezenou dobu zprávy v bulvárních novinách a složte z nich charakteristiky známého herce či herečky. Výtvarná práce Vytvořte si fiktivní postavu a dejte jí vlastnosti, které obdivujete na slavných osobnostech Může mít třeba vaši tvář. Vytvořte plakát s touto postavou, který byste si vystavili ve svém pokoji. Vytvořili jste si hlavu oblíbeného herce či herečky? Dejte hlavy dohromady! Vytvořte si ve třídě tu nejlepší společnost. Nainstalujte hlavy tak, abyste s nimi mohli vyfotografovat i své vlastní hlavy. Vytvořte sérii fotografií a pošlete na List 6 Diskuse Vytvořit si svůj krásný svět a vynechat v něm všechno, co nás zlobí a co nám vadí. Jak krásná představa! Dovedeme odhadnout, zda to, co odstraníme, nevezme s sebou také něco, co potřebujeme? Co potřebujeme tak, že by bez toho náš skutečný svět vůbec nemohl existovat? Zkusíme si se svými žáky vytvořit alternativní krásný svět. Možná, že se zarazíme u prvního kroku a zjistíme, že naše nebo jejich představy byly příliš jednoduché. (Nebudou tam učitelé a písemky a nebude se tam muset vynášet koš. Nebude se muset ráno vstávat a nebudu muset vodit bráchu do školky. Nebude se tam topit uhlím!) Je ale možné, že se od naivních představ dostanete k vážnému přemýšlení. Podle zájmu a vyspělosti žáků se v tomto tématu můžeme zabývat světem krásným napohled či světem bezpečným, čistým, ekologicky ošetřeným, nebo světem krásných lidských vztahů. Povídejte si o krásných světech a nechte zaznít i námitky. Kdo by nechtěl žít v krásném světě! Porovnejte navzájem své představy krásných světů, které jste si zapsali v galerii. Zapište si seznam pěti věcí, které musí nebo naopak nesmí být ve vašem krásném světě. Rozdělte se do skupinek a pokuste se dohodnout na společném seznamu. Povedlo se? Vytvořili jste společný krásný svět? Nebo si každý z vás ponechal svůj? Mohli a chtěli bychom žít v krásném světě někoho jiného? Výtvarná práce Přineste si fotografie ošklivých světů. Vystřihněte nebo přemalujte nejošklivější místa tím, co považujete za nejkrásnější. Tato práce se vám bude dobře dařit i na počítači. Vytvořili jste si koláže z krásných věcí podle návodu na pracovním listu? Vytvořte společně jeden KRÁSNÝ VELKÝ SVĚT. A nemusí být jenom v ploše. Použijte své koláže jako panely v prostoru, můžete je třeba zavěsit ve třídě. Uspořádejte si slavnost v nejkrásnějším světě. Nezapomeňte také na nejlepší zákusky a nejchutnější limonádu. Nabízejte si navzájem, co vám nejvíc chutná.

14 List 7 Diskuse Jedním z motivů novely Johna Steinbecka O myších a lidech je touha zaostalého Lennieho po lásce a něze. Každé živé stvoření, které Lennie získá, však nakonec zahyne v jeho příliš silném láskyplném stisku. Jediné východisko pro lidskou bytost, která si neuvědomuje důsledky svých skutků, je násilná smrt. 14 Lennieho je nám líto a představujeme si, co bychom pro něj mohli udělat. Možná, kdyby nebyl tak chudý a mohl mít třeba plyšovou hračku, jeho osud by nemusel být tak beznadějný. Plyšové hračky přece vydrží i nešetrné zacházení! A co naše živé hračky? Před pár lety byli v módě pejsci dalmatini, pak měl skoro každý teenager pod mikinou potkana. Po chodnících se procházejí fretky na vodítku, můžeme mít doma i lva nebo akvárium se žralokem. Podle zákona jsou živá zvířata pořád věcmi i když zvláštní povahy. Jsou lidé, kteří příliš nerozlišují mezi plyšovou hračkou a živou bytostí. Dokonce i člověk se pro ně může stát živou hračkou, doplňkem, který je právě v módě. Povídejte si o svých skutečných i vysněných mazlíčcích. Přemýšlejte o tom, zda jsou s vámi rádi, zda jim poskytujete vše, co potřebují a když to potřebují. Výtvarná práce Jak vidí svět můj pes, moje kočka, moje morče, naše rybičky? Jak asi vnímají nás? Víme, že domácí zvířata pravděpodobně vidí jinak než my. Možná černobíle, možná jen v jiné škále barev. Rozhodně vidí svět z jiného místa a v jiném úhlu než my. Vezměte si fotoaparát nebo mobil a nafoťte reportáž ze psí procházky, z kočičího výletu. Můžete pak snímky barevně upravit. Výsledky práce pošlete na

15 List 8/1 Sběratelčiny oblíbené kousky od Jennifer Bornstein Teresa M. Tipton (Překlad Barbara Bindasová) 15 Video Sběratelčiny oblíbené kousky uváděné Salli Shishmanianovou je provedeno ve stylu dosud ještě populárního amerického televizního pořadu z let devadesátých, Putovní přehlídka starožitností ( Antique Road Show ). V tomto pořadu nosí lidé různé předměty k posouzení expertovi, který odhaduje jejich cenu. Lidé posílají do pořadu dopisy s fotografiemi předmětů v naději, že budou vybráni a že se zjistí, že vlastní hotový poklad. Odborník posoudí estetické vlastnosti zkoumaného předmětu, zařadí jej do určitého historického období a identifikuje výrobce. Současná peněžní hodnota předmětu je vždycky záhadou a obvykle i překvapením. Putovní přehlídka starožitností cestuje z místa na místo napříč Amerikou a natáčí se na bleších trzích nebo na jiných místech, kde se lidé setkávají za účelem vyměňování, prodávání a nakupování věcí. Sběratelčiny oblíbené kousky využívají myšlenky obyčejných prostor. Scéna pro hostující sběratelku Jennifer Bornstein je vytvořena několika nástěnkami a pultíky. Autorka představuje samu sebe jako objekt a diváka současně; právě tak publikum netvoří jen ti, kteří ji právě sledují, ale je jím celá veřejnost. Hostitelka pořadu nabízí začínající sběratelce i divákům atmosféru zdánlivě uvolněného přátelství. Sledujeme video, které je sledováno někým jiným. Salli Shishmanian, která je parodií na obdivovatelku kočovného divadla amerického středozápadu, má na sobě vlastní sbírku oranžové plastové bižuterie. Její náramky jsou masivní a přehnané, stejně jako její osobnost, která se snaží dát najevo, že je kamarádkou každého diváka. Je empatickou a především seriózní poradkyní i pomocnicí v oboru sběratelství. Barevně nesladěná vesta a halenka s drobným vzorkem naprosto popírají její opakovaná prohlášení o zálibě v dobrém designu, spíše vyjadřují její schopnost poznat výhodnou koupi. Ale je to špatný vkus, co tady Salli paroduje? Je vkus totéž, co hodnota? Jakým způsobem nás značky nutí sbírat předměty, které nepotřebujeme, ale o kterých nás přesvědčili, že po nich toužíme, a tak si je koupíme? Existuje estetika, která je obsažena v předmětu samotném, nebo je to vkus promítaný do předmětů, který je obdaří kouzlem a hodnotou? Tyto otázky se odrážejí v typu sbírek, které Jennifer vystavuje a ve způsobu, jakým se o nich mluví. Jennifer je představena jako někdo, kdo pochází ze sběratelské rodiny. Když se všechny talíře po matce rozbily (kromě jednoho, který předvádí v pořadu), Jennifer se rozhodla, že je asi zbytečné sbírat cenné věci, když se stejně rozbijí. Jennifer tedy sbírá plastové zavírací pytlíky, bonbóny na svěží dech, obaly od kávy, kávová zrna, cereálie, sušenky, jména ulic, fráze z developerských reklam a slova každodenního slovníku marketingu v Las Vegas. Tím paroduje seriózního sběratele, jehož náhled na hodnotu objektu je považován za danost, nikoliv za sociální výtvor. Dodávání hodnoty předmětům, které zdánlivě hodnotu postrádají ( které můžete sbírat zadarmo ) dobře funguje i jako ironický kulturní komentář o společnosti nucené do nadměrné spotřeby silami trhu, které především vytvářejí touhu po předmětech. Tato ironie ladí s Jennifeřinou sbírkou obalů z různých jídelních a kavárenských řetězců. Máte tady všechny ty krásně sladěné věci! vykřikuje Salli. Když máte něčeho hodně, získává to zvláštní význam, vysvětluje a přitom ukazuje na pytlík od sušenek Paní Fieldsové (Mrs. Fields) a hned vedle toho na pytlík od sušenek Tety Anny (Auntie Anne s). Podívejte se na tu červenou, bílou a modrou! Objevuje se tu nenápadná obsese made in America, která se snaží zamaskovat stěhování amerického výrobního systému za levnější pracovní silou do zahraničí. Různé typy nádob z cukráren a pytel kafe z kávové kolekce Starbuck s ( Ó, to je na sušenky?!, óóó!! ) a jednorázové šálky značkových kávových firem nejsou považovány za triviální neužitečné zbytky, ale za elegantní prezentace ( velmi veselé a velice pěkné ). Nejvíce se zajímám o kávu, vysvětluje Jennifer. Chci mít dobrou kávovou sbírku. Ano, odpovídá Salli, káva stoupá na ceně.

16 Vidíme tak ironii sběratelského trhu v praxi. Sbíráním něčeho, čehokoliv, hlavně toho musí být hodně, se vytváří hodnota daného předmětu i přesto, že předtím žádnou cenu neměl. Takovéto sbírky jsou obrazem kulturní mánie sbírání čehokoliv jako investice do budoucnosti. Třeba i odpadků, jako to dělá Jennifer, aby doplnila svou sbírku kelímků různých velikostí, jak dokládá její sbírka Starbuck s. Je neuvěřitelné, co všechno můžete najít v odpadcích u supermaretů a tak, říká. 16 V polovině osmdesátých let přesunuly americké korporace důraz z výroby produktů na vytváření značek. Místo výroby věcí začal management a marketing společností vytvářet loga značek a prostřednictvím reklamních kampaní tato loga prosazovat. Dnes už americké společnosti nakupují produkty od zámořských dodavatelů a samy dodají jenom značku. V důsledku toho světové investice do reklamy překonávají celosvětový ekonomický růst. Tento fenomén se odráží i v rozhovoru Salli a Jennifer o kávové soupravě Gloria Jean. Není skvělé, že se jim povedlo udržet jejich dyzajn ve všem To umožňuje okamžité identifikování značky hned, jak uvidíš tu barvu a zrnka! Běžné reklamní triky, jako je věrnostní kartička kavárenského klubu, kterou drží Salli v ruce, zatímco kamera zabírá detail, jsou divákům předváděny jako příklad dobrého dyzajnu. Je velice zajímavé si představit ty reklamní kampaně a dyzajnérské záměry, které se za tím skrývají. A zase je fascinující, co všechno se tady děje a taky to svědčí o tom, jak velký je to byznys káva samozřejmě, jinak by přeci s tímhle vším neztráceli čas, dodává Salli. Sbírka kávových zrn obsahuje názvy jako Hříšné potěšení a Salli dodává, že Tohle jsou jména, která byla kdysi vyhrazena pro přepychové parfémy. A dneska jsou všude, odpovídá Jennifer. Převaha značky nad obsahem je dnes natolik běžná, že výsledkem se zdá být lhostejnost vůči existenci produktu samotného. Je to možné pozorovat například na jménech ulic v Las Vegas jako Wigwam, Indian Song (Indiánská píseň), Rawhide (Surová kůže), 5 Penny Street (5níková ulice), 4 Leaf Clover (4lístek), které se všechny vážou k nostalgickým názvům písní z divokého západu 18. a 19. století, ale nemají nejmenší vazbu k existující krajině. Vymyšlený a izolovaný kulturní kontext je zřejmý také v Jennifeřině sbírce bonbónů na svěží dech. V jejím zahraničním oddělení mentolek se jeden druh jmenuje Mentolka hollywoodského dechu. Ale jsou z Francie, poznamenává. Kdyby měli alespoň představu o tom, jak Hollywood v současnosti vypadá! odpovídá Salli. Myslím, že nějakou představu přeci jen mají, odpovídá Jennifer. Ve svém proslovu se Salli ptá diváků: Kdo z vás byl v muzeu a viděl všechny ty brouky na kousku vaty pod sklem a všiml si, jak nabírají na důležitosti, když jsou všichni pohromadě, jelikož tak vyniknou rozdíly mezi nimi. Uvědomila jsem si, že když je nějaký předmět sám, nebo když jsou jenom dva, tak nejsou natolik zajímavé, jako když jich máte hodně, hodně pohromadě pak jsou teprve fascinující. Takovéto nadšení pro různé druhy snídaňových cereálií, které Jennifer vystavuje, ji nutí pokračovat, a říká: Ano, mám ráda lidskou vynalézavost a myslím si, že toto je její součástí, jelikož mohli vyrobit jenom nějaké obyčejné cereálie, ale neudělali to. Vyrobili takovéto zajímavé věcičky Myslím, že bychom byli rádi kdyby si lidé začali říkat, panečku, není to roztomilé jméno, nebo není támhleto krásná cereálie, protože všechny tyto věci obohacují vaší každodenní zkušenost. Spíše než ukázkou absurdity je Jennifeřina sbírka příkladem rafinovaného vtipu, který paroduje opravdové americké sbírky obalů žvýkaček, víček od lahví, použitých známek, pivních podtácků, starých vánočních pohledů a jiných podobných, zdánlivě bezcenných suvenýrů. Sbírané a hromaděné věci, jako investice do budoucnosti, zabírají rozsáhlé plochy pozemků, budov, nádob a úložných prostor. A tak se můžeme ptát, co jsou ikony a vzory společnosti civilizace a jak je budou vnímat příští generace? Jennifer Bornsteinová učinila silnou výpověď o tom, že Amerika bude možná jednoho dne známa svou posedlostí produkováním a vlastněním svých krásně vypadajících odpadků.

17 Nápady k zamyšlení 17 Kdo jsou vaši diváci? Jakým způsobem je oslovujete? Podle čeho vás poznají? Chováte se jinak, když vás nevidí? Jaké zajímavé značky máte u vás doma? Které značky nakupujete záměrně? Jaké druhy sbírek máte doma? Ve vašem pokoji? Jaké věci sbíráte? Co je pomíjivé ve vašem životě? Napište seznam. Které věci považujete za příšerně špatný vkus? Napište seznam. Projděte si vaše odpadky. Napište, co obsahují. Sbírku čeho můžete vytvořit z věcí, které jste tam našli? Jennifer vytvořila sbírku slov, která nacházela všude v Las Vegas: velkolepý, malebný, záhada, zaujmout, cákat, legendární, zábavné, elektrizující, fantastické, báječné. Která slova obvykle nacházíte všude ve veřejné sféře? Napište seznam. K tomuto seznamu přidejte i seznam dalších možných věcí na sbírání: štítky z oblečení různých značek; jména parfémů pro ženy/vod po holení pro muže; slogany na billboardech; výroky sportovních hvězd v reklamách; jména na snowboardech; jména aut, jména na vzorcích barev; jména na botách; jména nápojů; reklamní sliby bank zaměřených na půjčky; slogany operátorů mobilních telefonů; sliby dámské kosmetiky; názvy rtěnek; holčičí jména; klučičí jména; druhy reklamy v pánských časopisech; druhy reklamy v dámských časopisech; pivní slogany; slova používáná pro turistickou propagaci Prahy. Vyberte si jedno a udělejte seznam. Zamyslete se nad druhy sbírek, které vídáte ve veřejné sféře: předměty ve výlohách obchodů, předměty ve výlohách lékáren; předměty v kancelářích veřejných záchodů, předměty v ordinacích, předměty vystavené ve vaší škole. Začněte si je poznamenávat. Udělejte si sbírku sbírek. Vystavte ji (doma, na veřejnosti, na internetu). Natočte s kamarády video, které dokumentuje vaši sbírku sbírek. Uveřejněte ji na youtube.com. Sbírejte fráze, které uvidíte na trikách, bundách a kabelkách během jednoho týdne. Zamíchejte je a vytvořte nové fráze. Vytvořte nové logo z vaší oblíbené značky. Vytiskněte ji na triko. To triko noste. Vymyslete si rafinovaný vtip a řekněte jej někomu. Vyprávějte ho cizímu člověku a sledujte jeho reakci. Vytvořte scénku, ve které svůj vtip vyprávíte různým typům lidí. Posbírejte jejich reakce. Vymyslete svojí vlastní značku čehokoliv. Vytvořte tomu speciální obal. Vymyslete vlastní reklamu pro svůj produkt. Rozdávejte kopie na ulici, jako byste uváděli na trh nový produkt. Zaznamenejte to.

18 List 8/2 Podvědomé umění odstraňování graffiti Teresa M. Tipton (Překlad Barbara Bindasová) 18 Video Podvědomé umění odstraňování graffiti je hravým pokusem o určení nových kontextů pro vztahy mezi graffiti, jejich společenským prostorem a dopadem městské politiky zaměřené proti nim. Komentátor nabízí ironickou a humorně laděnou pseudoanalýzu důležitosti odstraňování graffiti ze soukromého i veřejného majetku, jako by samotné odstraňování bylo systematickým uměleckým fenoménem. V pozadí je slyšet opakovaná smyčka digitalizované zvukové vlny, napodobující zvuk monitoru srdce v nemocnici, nebo nějaký stroj z průmyslového prostředí, které je zobrazené na videu. Impozantní průmyslové konstrukce uvnitř městského prostředí se stávají plátnem i divadlem jak pro umělce graffiti, tak i pro jejich odpůrce, jako by se jednalo o protihráče vybírající si strany ve hře na zloděje a policajty. Jedna strana využívá majetek jako protest a pozadí pro náhodné, ale kreativní malování tagů osobních a symbolických podpisů vzdorujíc systému, který vyčleňuje ty, kdo jednají proti němu. Graffiti, stejně jako umělecké dílo, přetváří zažité koncepty tím, že se ptá, co je umění, pro koho je, kdo je může vytvářet, a jak je poznáme. Něčí znak tedy představuje nepovolený, tajný čin porušující pravidla. Ti, kteří se staví proti těmto činům, aniž je však mohou zastavit, konají ve jménu vlastníků a vlastnictví. Snaží se graffiti odstranit, neboť samo graffiti je protestem proti vlastnictví. Odstraňování graffiti prosazuje schválený a zákonný přístup, který má uvést majetek do původního, neoznačeného stavu. Znak by měl být odstraněn tak, jako by nikdy neexistoval. Stejně jako vlastně neexistují ani ti, co jej vytvořili. Zakrývání graffiti (zástupně tag ) je metaforou pro útěk před tím, které známe z dětských her něčím/někým, zlým, co tě dostane. Veřejná politika tento útěk podporuje nejenom zákony, ale i finančně víc, než samotné umění. Obecní vyhláška v Portlandu (stát Oregon), kde je video natáčeno, která vyžaduje každodenní odstraňování graffiti, pouze dokazuje jeho všudypřítomnost. Ale autorství tohoto odstraňování i jeho výsledky staví graffiti do nejisté pozice něčeho, co je zamlčované. Tím, že je tato činnost představena jako umění, problematizuje se samotný koncept, ve kterém je statut umění ukotven. Nahlížení na odstraňování graffiti jako na vývojový trend v umění, založený na rozvíjení post-abstraktního expresionismu a na vlivu ruského konstruktivismu, představuje hru s přiřazováním významu, jak ji zavedly autority uměleckého světa. Tím umožňuje analyzování vlastního záměru i jeho promítání do obrazů. Obdélníky barvy, které zdánlivě volně plují přes graffiti, se podobají nějakému obrazu od Rothka nebo Malevičovu suprematismu. Zde si autor odmítnutím rozpoznatelného zobrazení a obecným potlačením ochoty ke komunikaci dělá legraci z psychologie umění. Jedná se o odkaz na Freudovu studii o Leonardovi, v níž Freud analyzuje nejenom způsob, kterým umělec zachází s našimi emocemi, které si sami ani neuvědomujeme; také se snaží určit, zda naše pocity odpovídají autorovým záměrům. Prostřednictvím digitálního soundtracku se dílo vztahuje i ke kreativní představivosti s jistým nádechem surrealismu a s odkazem k Freudově představě o umělecké fantazii, která je oddělena od reality. Tento imaginativní svět je parodií, kterou komentátor předvádí. Odborník zkoumající umění metodou případové studie může respektovat integritu díla jako vědomě definovaného kulturního objektu, ale jeho snahy vystopovat umělecké motivace pomocí hlubinné psychologie nemusí být úplně úspěšné. Narativ videa se částečně inspiruje touto tradicí psychopatologického zdroje tvorby, kdy se psychologické teorie pokoušejí rekonstruovat předpokládané skryté a konfliktní pohyby psychiky, které motivují umělce k vytváření určitého druhu a stylu umění. Určování a klasifikování stylů práce na odstraňování graffiti, jako by šlo o umělecká díla, je více než ironií. Jedná se o nastavování zrcadla procesu, který je vnucován umělcům a jejich dílům; jako kdyby oni sami byli pouze produktem této introspektivní a projektivní nalýzy. Divácká zkušenost je formulována koncepty a ty pak pomocí argumentace a logiky ukazují, jak rozumět tomu, co máme vnímat smysly. Všudypřítomnost této určující autority je zjevná nejenom v pojmosloví, ale i v samotné interpretační struktuře. To znamená, že veškerá umělecká kritika je výsledkem něčí interpretační struktury, většinou nikoliv naší vlastní.

19 Tak podprahové a potlačované impulzy narušují každodenní realitu v podvědomém spiknutí, jak nám říká komentátor, nejenom za účelem vytváření graffiti, ale také za účelem jeho odstraňování. Toto podvědomé spiknutí má své pokračování: na obrazovce sledujeme slova, která se objevují pod mluveným komentářem, abychom si uměli představit, jak podvědomý proces funguje. Můžeme tak vidět, jak se do komentáře promítá vypravěčova podvědomá touha vytvářet krásu a umění. Tato touha, ruku v ruce s podvědomým spiknutím, naplňuje kreativní úsilí. Prosakování podvědomých přání ukazuje Freudovu strukturu psychologických procesů v nové dimenzi absurdity: nejenom, že umělci naleznou své místo ve veřejné sféře tím, že se jejich tagy přemění v nesrozumitelné a zdobené verze jich samotných, ale zároveň všechno probíhá podvědomě, aniž by si aktéři uvědomovali smysl svých činů. Tento komentář může mířit jedině na zavedený systém umění, který sám představuje spiknutí vůči umělcům a dílům, jež nejsou uznána jako hodnotná, a proto jsou opomenuta. 19 Komentátor říká, že potlačíme-li přirozený kreativní instinkt kvůli hromadění věcí a majetku, vzniká nebezpečné množství potlačené umělecké touhy. Odstraňování graffiti a jiné podvědomé formy umění jsou přirozeným vyvrcholením těchto tužeb a jejich všudypřítomné formy oslovují naše vášně a sny. Touha obývat virtuální a imaginární světy se zdá být součástí vrozeného kreativního potenciálu, který v nás dřímá. Poskytneme-li mu svobodu vyjádřit se formou, která nebude pouze povolená, ale i podporovaná, jeho potenciál nabude schopnosti postavit se silám, jež mu brání. Video chce zkoumat vnitřní i vnější struktury dozoru každého jedince a zároveň nás bude všechny podporovat v nalezení podvědomých, ale silných vášní a snů skrytých pod povrchem našeho vlastního graffiti tagu.

20 Přemýšlení o znacích Leonora Kitzbergerová 20 Motto: Barvy skutečného světa vypadají opravdu reálně jen na filmovém plátně. (z filmu S. Kubricka Mechanický pomeranč) Skutečnost, s níž se setkáváme, se objeví, dotkne se nás a uplyne. Prožitek setkání se skutečností se nám ukládá do paměti; současně s ním se uloží i významové vazby, souvislosti a asociace, které jej pomáhají vřadit do naší poznávací struktury. Máme-li s vjemy a na ně navazujícími poznatky a prožitky dále nakládat, především v komunikaci s ostatními, musíme je pro tuto komunikaci zastoupit tak, abychom je mohli sdílet. Nahradíme je slovem, gestem, jinou realitou, čili pro nás i pro ostatní sdělitelným znakem 1. Propojení významů může proběhnout vědomě, cíleně např. přiřazení správného názvu barevnému odstínu. Většinou ale toto uložení a především vřazení do poznávací struktury probíhá nevědomě; vytvářejí se nové vzájemné vztahy a nová spojení a tím se pozměňuje náš vnitřní obraz světa. Schopnost představovat si něco prostřednictvím něčeho jiného nazývá Jean Piaget sémiotickou funkcí. Pro toto označování, ukládání a propojování významů používáme název sémióza. Skutečnost nebo naše zkušenost s ní je tedy v procesu sémiózy zastoupena slovem, obrazem, gestem, zvukem, jinou realitou, znakem. Znak může současně pro vnímatele přinášet řadu dalších významových vazeb, z nichž některé jsou v něm záměrně zakódované a s jejich odkrytím se předem počítá, jiné jsou skryté i samotnému tvůrci znaku. Jako diváci vstupujeme do procesu sémiózy v roli aktivního vnímatele znaku, porovnáváme jej se svou zkušeností. Na tomto porovnání pak stavíme své porozumění, přijetí, nebo odmítnutí významů, které znak přináší. V běžném životě ani v umění znak nepřichází o samotě, oddělen od ostatních vjemů. Přináší s sebou významy, které se k němu připojují vně, v rámci kontextu a situace vnímání, ale i významy připojené uvnitř, naše vlastní asociace a myšlenky. Představa, že bychom se znaky mohli zacházet podobně, jako když překládáme text z jednoho jazyka do druhého, tedy pokud možno přesným přiřazováním významů, je tedy velmi zavádějící. Vztah mezi označujícím a označovaným, mezi znakem a tou částí reality, kterou reprezentuje, může být poměrně těsný (např. pokud je v pozici označujícího slovo, piktogram, dopravní značka), nebo volnější. Pro proces sémiózy jsou určující dva členy označovaný (signifié) a označující (signifiant). Autor této myšlenky, zakladatel sémiotiky a jazykovědec Ferdinand de Saussure, však nechápal tento vztah jako jednoduché, symetrické dvoučlenné přiřazování významů znakům a naopak. Chápe jazyk jako dvě vzájemně propojené soustavy langue, jazyk jako takový, který je kodifikován a především v podobě významové struktury uložen v naší mysli, a parole, jazyk aktualizovaný právě v onom znaku, kterým se zabýváme. Skutečnost, že existují obsáhlé publikace, zachycující a kodifikující jazyk ve formě blízké stavu, v němž si představujeme langue, se zřejmě podílí na vzniku představy, že ke každému znakovému systému by měl existovat nějaký slovník předloh používaných znaků a jim přiřazených odpovídajících významů. Zatímco jazyk rovinu langue nepochybně obsahuje v jakési poměrně ustálené podobě, kterou si můžeme představit jako síť významů a vztahů mezi slovy, již tušíme za aktuální psanou nebo mluvenou parole, (a zjednodušeně řečeno i materializovanou v podobě slovníků či encyklopedií), u vizuálních vyjádření obdobnou představu hledáme těžko. Vzorník obrazů? Předlohy správných vyobrazení? Obeznámeni s nekonečnými možnostmi obrazového vyjádření víme, že představa podoby langue v oblasti obrazu bude asi méně přímočará. S čím tedy porovnáváme nový obraz, abychom odhalili jeho význam? Snadno se přesvědčíme, že nikoli s vnější předlohou, ale s naší vlastní představou, jejíž vznik předchází našemu setkání se zkoumaným obrazem. Klíčem k rozkrytí významů obrazu je především naše předchozí zkušenost s tímto způsobem vyjadřování.

Doprovodné texty k pracovním listům

Doprovodné texty k pracovním listům Doprovodné texty k pracovním listům 1 List 1 Diagramy na Listu 1 ukazují určitou dynamiku způsobů, jak byly vytvořeny dvě legendy. Jeden z nich je mýtus úspěchu Michaela Jacksona, druhý mýtus mladíka Boo

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013

FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody V projektu přírodních živlů váš tým: Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem Popíše problém, který

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11

OBSAH. Úvodem 13. KAPITOLA 1 Osobitost webdesignu 23. O autorovi 11 Poděkování 11 OBSAH O autorovi 11 Poděkování 11 Úvodem 13 Co vás čeká a nemine 14 Úvod do osobitého designu 14 Motivy a motivace 15 Úvod do osobitosti 16 Nadějné vyhlídky 17 Často kladené dotazy 18 Konvence použité

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více