v sobotu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v sobotu 24. 11. 2012"

Transkript

1 ročník XXIV., číslo 11/2012 Obnova elektroinstalace požární stanice Kino končí Společenská kronika Pouť na Velehrad JAKÝ BÝVÁ V LISTOPADU ČAS, TAKÝ OBYČEJNĚ V BŘEZNU ZAS JARMARK, který se konal v sobotu

2 informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce Obnova elektroinstalace požární zbrojnice byla zdárně dokončena Budova požární zbrojnice, tzv.,,nový hasičák je součástí komplexu budov zahrnujících dům čp. 2 v naší obci. Základní kámen nové budovy pro místní SDH byl položen v roce Společně s kulturním zařízením a obecním úřadem, se zbrojnice stala součástí uceleného souboru občanské vybavenosti středu obce Hovězí. V poslední době se členové Sboru dobrovolných hasičů začali potýkat se závažnými problémy při provozování svěřených prostor. Stávající elektroinstalace byla v osmdesátých letech minulého století provedena z hliníkových vodičů, druh použitých svítidel a zdrojů odpovídal tehdejší nabídce elektrosortimentu. Tyto rozvody, zejména silnoproudé, v současné době již nevyhovovaly technickým normám a především potřebám provozu. Ať to bylo běžné využívání spotřebičů, tak pohotovostní udržování aktivity záložních zdrojů zabezpečujících výjezd hasící techniky nebo bezproblémový chod informačních systémů varovné signalizace. Vedení sboru a vedení obce začalo řešit tyto problémy i z důvodu narůstajících závad, které byly uváděny v pravidelných revizních prohlídkách. Vedení obce Hovězí proto nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na realizaci celkové obnovy elektroinstalace požární zbrojnice. Projektant Zdeněk Pohl ze Vsetína v roce 2011 vyhotovil realizační dokumentaci, náklady na její pořízení činily cca ,- Kč Na počátku uplynulého roku vstoupil sbor dobrovolných hasičů naší obce do občanského sdružení MAS Valašsko Horní Vsacko, zástupcem se stal starosta sboru, p. Tomáš Fila. V současné době vykonává funkci člena revizní komise. Na přelomu roků vyhlásila MAS VHV 6. výzvu na podporu podnikatelského a neziskového sektoru na území Horního Vsacka. Byla vyhlášena i Fiche 7 Život v obcích naše pohoda, oblast podpory Občanské vybavení a služby. Zde se pro náš dobrovolný spolek hasičů otevřela možnost čerpat státní dotaci ve výši až 90 % z bezmála ,- Kč rozpočtových nákladů. Do šesté výzvy se SDH Hovězí přihlásilo s názvem projektu Požární zbrojnice obnova elektroinstalace. Žádost o dotaci byla ve výši 87 %, kvůli bodovému zvýhodnění při vyšší vlastní finanční spoluúčasti. Členové výběrové komise MAS předložený projekt vyhodnotili kladně a doporučili jej ke schválení valné hromadě. Pracovníci Státní zemědělského intervenčního fondu v Olomouci taktéž neshledali chyby v žádosti o dotaci, a proto byla akce podpořena. Z celkové předpokládané částky na provedení elektroinstalačních prací ,- Kč, byla přiznána dotace ,- Kč. Souběžně se touto akcí zabývalo také vedení obce, které předložilo členům zastupitelstva postupně návrhy na poskytnutí prostředků z rozpočtu obce na dofinancování a předfinancování celé akce. Na prvním letošním zasedání zastupitelstva

3 obce bylo schváleno navýšení rozpočtu SDH z obecních prostředků o ,- Kč, na 9. zasedání ZO Hovězí v červnu 2012 byla schválena bezúročná vratná půjčka ve výši ,- Kč právě Sboru dobrovolných hasičů z naší obce. Na základě podepsané dohody o poskytnutí dotace byly zahájeny přípravné práce na realizaci prací. Výbor SDH oslovil poptávkou 3 elektroinstalatérské firmy ze Vsetínska o zaslání cenových nabídek v případě zájmu realizovat výše uvedenou akci. Nejvýhodnější nabídku zaslal Josef Kratina elektro Prlov, jehož navržená cena za dílo dosáhla ,- Kč včetně DPH. Výbor SDH odsouhlasil stanovené pořadí výběru dodavatele prací, byla podepsána smlouva o dílo a dohodla se realizace v termínu od Hovězský zpravodaj informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce f informace z obce Provedením projektu tak došlo ke kompletní rekonstrukci elektroinstalačních rozvodů budovy požární zbrojnice. Součástí díla byla dodávka a montáž zařízení souvisejících s obnovou stavební části budovy čp. 2 a zařízení, které podporují činnost dalších technologií (např. udržování kapacity akumulátorů hasících vozidel, kvůli okamžitému výjezdu v případě potřeby). Současně byly provedeny i pomocné konstrukce pro zakrytí rozvodů proti možnému mechanickému poškození hlavně v případech rychlých výjezdů. Elektrorozvody byly provedeny z vodičů a kabelů z mědi uložených pod omítku a místy do plastových vkládacích lišt. Dále byly instalovány 3 nové rozvaděče ve stávajících otvorech původních el. skříní bez zásahů do nosných konstrukcí zdí. Zároveň byla řešena obnova osvětlení prostorů zbrojnice v obou podlažích, včetně svítidel se záložními zdroji. U slaboproudých rozvodů, jako je např. informační systém hlásičů, byla technicky zhodnocena ochrana proti přepětí vnikající v době bouřek. Dále byla provedena přeložka volného kabelu sirény z půdních prostor do chráničky ve zdech. Práce probíhaly v dohodnutých termínech a v odpovídající kvalitě. Průběžně byly řešeny vzniklé technické problémy za přítomnosti starosty sboru nebo zástupce vedení obce. Po ukončení stavebně instalačních prací bylo dílo předáno do užívání, dodavatel vypracoval revizní zprávu a došlo k vymalování celých prostorů hasičské zbrojnice. Následně byla zaslána žádost na SZIF do Olomouce na proplacení vzniklých výdajů. Na základě tohoto úkonu proběhla kontrola pracovníky SZIF na místě samém. Výsledkem bylo zhodnocení, že nebyly nalezeny chyby v realizaci projektu. Dále bude probíhat další administrace přímo v Olomouci, na základě které by mělo dojít ke konečnému zúčtování a zaslání přislíbených dotací na účet SDH. Úspěšnou realizací obnovy elektroinstalace v části domu čp. 2 tak došlo hlavně k odstranění v některých případech havarijního stavu a k technickému zhodnocení stavu budovy. Současně bude zajištěna ochrana před elektrickým proudem podle stávajících norem a předpisů při užívání spotřebičů a zařízení, které jsou určeny k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. Zapsal Ing. Josef Zvěřina

4 f společenská kronika f inzerce f společenská kronika f inzerce f společenská kronika f inzerce f NOVINKA! Výměna řemínků a baterií do hodinek! Narození Eliška Trlicová Řečiska 507 Rodičům blahopřejeme k narození dítěte. u Naše služby: prodej zlata, stříbra a hodinek ruční výroba a rychloopravna šperků vlastní zlatnická dílna výkup drahých kovů vč. zubního zlata Swarovski, Colibra, Český granát... Otevírací doba: Po - Pá: , ! Pouze Adventní víkendy ( ) So - Ne: ! Těšíme se na Vaši návštěvu! Michaela Buroňová, , Hutisko-Solanec 627 (ve zdravotním středisku, vedle Lékárny) Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese: u Úmrtí Jaš Bohumil 73 let Dolansko 497 Kovaříková Eliška 66 let Hořansko 541 Koňařík Antonín 65 let Kaštýl 474 Kulčák Jaroslav 72 let Řečiska 569 Frýdlová Marie 63 let Hovězí 725 Líňa Pavel 76 let Hovízky 377 Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast. 9. prosince 1012 v hodin MUŽI V ČERNÉM 3 Sci-fi komedie USA, 104 min., český dabing, mládeži přístupno. - Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. Vstupné: 40,- Kč KINO NA HOVĚZÍ KONČÍ Tak jako končí tento rok, tak zřejmě bude končit i provoz našeho hovězského kina. Již druhým rokem se naše kino potýká s problémem zapůjčování filmových kopií, malou návštěvností, poruchovostí promítacích strojů, ale hlavním důvodem, proč budeme muset kino uzavřít, je pro nás nerealizovatelná digitalizace. Od roku 2010 se veškeré filmové novinky a i ostatní filmy začaly distribuovat na CD a klasické na naše promítací přístroje jen v omezeném množství. Nabídka filmů klesla, novinky jsme nemohli odehrát a proto se snížila i návštěvnost a celkový zájem o kino. Oslovili jsme našeho technika p. Z. Štefku z Vizovic, zda by nám vypracoval projekt na digitalizaci našeho kina. Úplná digitalizace i s 3D by stála cc ,- Kč, což pro nás nepřicházelo v úvahu. Pan Štefka přišel s výhodnější nabídkou, která by činila ,- Kč. Jednalo by se o promítání Blu-ray, to znamená, že by se zakoupil přehrávač Blu-ray, projektor a objektiv. Nejdražší je projektor ,- Kč a objektiv ,- Kč, přehrávač stojí 3.519,- Kč. Tento projekt byl předložen Radě obce Hovězí na začátku roku 2012 a ta posléze po zvážení příjmů a výdajů na kino projekt digitalizace kina zamítla. Výdaje za rok 2011 činily ,- Kč, spadá do toho plyn, elektřina, mzdy a odvody, opravy, poštovní služba, poplatky OSA a půjčovné filmů. Příjmy za loňský rok činily pouze ,- Kč. Zatím kino bude fungovat pouze v omezeném množství odehraných filmů, jako jsou představení pro školy a opakování starších filmů dle zájmu. J. Dujková - 4 -

5 f kulturní informace f kulturní informace f kulturní informace f kulturní informace f kulturní informace f POUŤ NA VELEHRAD Koncem září jsme se vydali s Charitou Svaté rodiny opět na pouť tentokrát na památný Velehrad. Protože si v příštím roce připomeneme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, přibližme si v krátkosti historii tohoto poutního místa, které je s těmito světci odpradávna spojováno. Význam dnešního Velehradu dokládají četné archeologické nálezy, které prokázaly osídlení této lokality již v období neolitu a ve střední a mladší době bronzové. Ve středověku, přesněji v 9. století, se Velehrad stal politickosprávním centrem Velkomoravské říše a současně také metropolí prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje. Po zániku Velké Moravy, na počátku 10. století, někdejší význam celé lokality pomalu upadal v zapomnění až do počátku 13. století, kdy zde markrabě Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců a olomoucký biskup Robert zakládají první cisterciácký klášter na Moravě. Výstavba kláštera byla definitivně dokončena v první polovině 13. století, a to v pozdním románském slohu s prvky rané gotiky. Dnešní barokní podobu získal velehradský klášter na přelomu 17. a 18. století. Během této rozsáhlé přestavby došlo k radikální změně vzhledu baziliky. Roku 1784, během josefinských státních a církevních reforem, byl velehradský klášter zrušen. Teprve národní obrození s hledáním národnostních kořenů ve velkomoravské tradici a oslavy cyrilometodějských milénií v druhé polovině 19. století umožnily chátrající areál obnovit. Tehdy se začala psát novodobá historie Velehradu. Po miléniových oslavách patří k nejdůležitější události příchod řádu Tovaryšstva Ježíšova v roce Na přelomu 19. a 20. století se z Velehradu postupně stává skutečné centrum duchovního života a náboženské obnovy národa. Dobu velkého rozkvětu přerušila až 2. světová válka a záhy po ní nástup komunismu, který zlikvidoval nejen jezuitskou kolej, ale všemožně potlačoval všechny formy náboženského života. V roce 1985 při příležitosti oslav výročí úmrtí svatého Metoděje se zde shromáždilo nebývalé množství, asi čtvrt milionu, věřících z Moravy, Čech a také ze Slovenska. S bouřlivými ovacemi přivítali na poutním místě jak papežova zástupce kardinála Agostina Casaroliho, tak i již tehdy velmi populárního pražského kardinála Františka Tomáška. Shromáždění nakonec vyznělo jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického protestu, proti kterému se ani státní moc neodvážila přímo zasáhnout. Papež Jan Pavel II. věnoval tehdy velehradské bazilice jako jednomu z mála chrámů na světě Zlatou růži. V roce 1990 pak konečně mohl navštívit Velehrad osobně. Pojďme nyní do současnosti a vraťme se zpět k naší pouti. Místo nás příjemně překvapilo nově zrekonstruovaným poutním areálem pískovcovou dlažbou kolem baziliky, nově vybudovanou ohradní zdí s nainstalovanými barokními sochami světců, která má za cíl oddělit prostor areálu od hlavní silnice, nedalekým Velehradským domem s informačním centrem, výstavními prostory, cukrárnou a poutní prodejnou. Při návštěvě baziliky jsme zjistili, že uvnitř stále ještě pokračuje obnova interiéru hlavní lodi, kůru a varhan. Také věže této krásné stavby byly částečně zahaleny lešením. Všechny rekonstrukce a úpravy probíhají v rámci příprav na oslavy již zmíněného jubilea sv. Cyrila a Metoděje a jsou dotovány převážně z Evropských fondů pro regionální rozvoj. Po prohlídce areálu jsme se přesunuli do poutního domu Stojanov, kde jsme měli s P. Gabrielem Miroslavem Kubíkem, františkánem a zároveň nemocničním kaplanem v Uherském Hradišti, domluvenou svátost smíření a mši svatou v místní kapli. Vše proběhlo podle plánu a tak jsme v pravé poledne mohli zasednout k výbornému obědu, který pro nás připravily řeholní sestřičky, které dům spravují. Po obědě zbyl ještě čas na návštěvu poutní prodejny s velkým výběrem duchovní literatury, náboženských předmětů i oblíbených oplatků, posezení u kávy v cukrárně anebo jen tak venku na lavičce vystavení se příjemnému teplu paprsků podzimního sluníčka. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se s Velehradem rozloučili a rozjeli se k domovu. S účastníky i zaměstnanci jsme se shodli na tom, že pouť byla pro nás všechny velkým obohacením a že dá-li Pán, rádi ji v příštím roce zopakujeme. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka

6 f inzerce f pozvánky f inzerce f pozvánky f inzerce f pozvánky f inzerce f pozvánky f inzerce f pozvánky f OBECNÍ ÚŘAD HOVĚZÍ I N F O R M A C E o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 Starosta obce Hovězí podle zákona č. 275 /2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky (dále jen vyhláška ) o z n a m u j e v souladu s 14 odst. 1 písm. d) zákona počet volebních okrsků v obci Hovězí : 2 sídlo volebního okrsku č.1- Obecní úřad Hovězí zasedací místnost sídlo volebního okrsku č.2 - Základní škola Hovězí Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R. Cena: 3 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: , fax: ,

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu!

Zastupitelstvo obce Hovězí v poslední chvíli zatáhlo za záchrannou brzdu! ročník XXI., číslo 6/2009 Zasedání obecního zastupitelstva Infrastruktura v obci Společenská kronika Rekonstrukce školky POHODA OD SVATÉHO VÍTA DO SVATÉHO JANA, PRO OBILÍ JE VYHRANÁ Zastupitelstvo obce

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT

V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY OSLAVY 115. LET ZALOŽENÍ SDH NA HOVĚZÍ A PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDÁN NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ FORD TRANZIT ročník XX., číslo 5/2008 Zápis ze zasedání obce Hasiči slavili 115 let od založení Společenská kronika Obecná škola CHLADNÝ KVĚTEN BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDEŠ KOSITI V NEDĚLI 11. KVĚTNA 2008 SE KONALY

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

C E N A 5 K č. Komentář starosty

C E N A 5 K č. Komentář starosty C E N A 5 K č F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Lidé mají strach: hovoří se o příchodu desítek Romů Vážení spoluobčané, Novojičínský deník v pondělí 27. září v článku Lidé mají strach: hovoří se o příchodu

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark

V sobotu dne 26. listopadu 2011 se v naší obci uskutečnil již tradiční Kateřinský jarmark ročník XXIII., číslo 11/2011 Oprava povodňových škod Výročí ukončení 1. sv. války Charita Společenská kronika Mama maraton NA POČÁTKU LISTOPADA TEPLO SE SE ZIMOU HÁDÁ V sobotu dne 26. listopadu 2011 se

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

osvícen ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ 11. sobota 14/9/2013 10:00 22:00 h sobota 14/9/2013 10:00 22:00 h 10:00 22:00 h 10:00 22:00 h sobota 14/9/2013

osvícen ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ 11. sobota 14/9/2013 10:00 22:00 h sobota 14/9/2013 10:00 22:00 h 10:00 22:00 h 10:00 22:00 h sobota 14/9/2013 ZPRAVODAJ 9 / 2013 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ P P P P P í í a festival řemesel 11. kostelecké í osvícen í sobota 14/9/2013 sobota 14/9/2013 sobota 14/9/2013 Záštitu nad Kosteleckým

Více