ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999"

Transkript

1 ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999 Doba dozrála k tomu, abychom rekapitulovali končící rok a shrnuli očekávání do kulatého roku Byl to rok, kdy se střídaly úspěchy a neúspěchy. Jednoznačně největším úspěchem bylo zřízení školního hospodářství k , o což jsem usiloval od r Tím skončila anabáze, do níž bylo zapojeno mnoho kolegů, zejména vedoucí praxe p. Harašta, a která stála nepředstavitelné množství práce. Za podtržení stojí, že jsme jeho schválení ministerstvem dosáhli v době, kdy se jiná ŠH ruší, a to hlavně díky tomu, že náš záměr byl ekonomicky průchodný a také díky podpoře ŠÚ, MZe a OAK. Z MŠMT jsme tak letos poprvé obdrželi zvláštní prostředky určené speciálně pro ŠH 100 tis. Kč na provoz a 355 tis. Kč na opravy. Rok zřízení jsme tak "oslavili" tím, že jsme dali ŠH do perfektního stavu. Za velký úspěch lze považovat i to, že jsme uspěli v tzv. optimalizaci a dosáhli toho, že budeme každoročně otevírat 2 třídy OA a 1 třídu agropodnikání. Náš požadavek byl plně podpořen zejména Úřadem práce, protože naši absolventi mají univerzálně koncipované vzdělání a dosud se stále na trhu práce dobře uplatňují. Poděkování patří také dalším členům komise, kteří naši školu podpořili MěÚ Bruntál (pí. Navarová), OROS (p. Mázer), OkÚ (Ing. Homolková), ale také MZe (p. Olšer) a Okresní agrární komoře (Ing. Nováková), přestože tito členy komise nejsou. Velký posun také nastal v otevírání školy veřejnosti, protože mým záměrem je, aby se škola stala obecným, vzdělávacím střediskem (viz další příspěvek). Velkou radost nám i v tomto roce přinesly úspěchy, kterých naši žáci dosáhli v různých soutěžích. Za vyzvednutí stojí zejména stříbro J. Volocha ze soutěže Valašský datel. Bohužel ne všechno se nám podařilo. Velkým zklamáním bylo nepovolení ekologického oboru, který má v naší oblasti určitě své místo. Zklamání o to větší, že jsme získali všechna potřebná doporučení a proto jsme povolení považovali za velmi pravděpodobné. Také to, že jsme otevřeli pouze 1 třídu OA je nepříjemné. Hlavní příčinou bylo to, že se žáci ZŠ na OA přihlásili sice ve velkém počtu, ale převážně až na 2. termín přijímacích zkoušek, tím jsme dostali povolení k otevření pouze 1 třídy. V konečném důsledku tato skutečnost dopadla nepříznivě na samotné žáky ZŠ, protože jsme nemohli uspokojit ani žáky, kteří měli školu na 2. místě, ani ty, kteří projevili zájem o studium dodatečně proto, že nebyli přijati v obou termínech i když šlo často o žáky vynikající. Abychom této nepříjemnosti předešli, zaměřili jsme se letos více na prezentaci školy a vždy upozorňujeme, že má-li být žák přijat, musí se přihlásit na 1. termín. Letos na základě předběžného zájmu žáků máme povoleny 2 třídy OA a 1 třídu agropodnikání, prostor pro přijetí bude tedy dostatečný, takže budeme moci přijmout i žáky mimo okres, kde podle předběžných výsledků zájem o naši školu potěšitelně vzrůstá také díky tomu, že jsme letos udělali více v prezentaci naší školy. Poslední nepříjemností je nedostatek peněz, který sice naštěstí zatím nevedl k tomu, že bychom museli omezit nadstandardy, které škola žákům poskytuje, ale museli jsme sáhnout k poměrně drastickým úsporným opatřením na provozu školy. Přesto naše hospodaření letos skončí pravděpodobně se ztrátou. Dovoluji si Vás touto cestou také požádat, zda byste nemohli škole vypomoci nějakým sponzorským příspěvkem, nebo jiným způsobem. Osobně Vám garantuji, že tyto prostředky nebudou promrhány, ale použity na udržení nadstandardu. Nastaly také významné personální změny. Školu opustila dlouholetá vynikající učitelka paní Věra Kellnerová, ve výpovědi je stále Ing. Antlová, z CVČ odešel pan Kollár, přijat byl pan Vladimír Reško. Z kuchyně odešla paní Pišková (výpověď) a paní Anna Kačírková (důchod), přijata byla paní Marie Hebláková. Počet kuchařek se tak snížil o 1. Se záměrem zlepšit chod školy byly provedeny také organizační změny. Do funkce pedagogického zástupce byla jmenována Ing. Anna Janečková a do funkce výchovného poradce Ing. Marie Slánská. Zásadní změnu zaznamenala úprava pracovní doby vychovatelů na DM. Všechny změny lze již dnes, po relativně krátké době, hodnotit jako mimořádně 1

2 zdařilé. Co nového v r. 2000? Předpokládáme otevření 3 tříd, zatímco 1 slabá odejde. Tím se vytvoří prostor pro přijetí 3-4 nových učitelů. Pokud víte o někom šikovném s aprobací JČ, ZEM, MAT, TEV apod., nebo o absolventu VŠZ agronomická fakulta, dejte nám zprávu. O rozvoji školy není možno v příštím roce uvažovat, neboť podle předběžných informací se ekonomická situace ve školství nadále zhorší. Zdá se, že místo rozvojových programů budeme utápět tvůrčí energii v různých úsporných opatřeních, byť půjde již o "úspory za každou cenu". Nezbývá tedy než věřit, že "jednou bude líp" a do třetího milénia (2001) vykročíme tou správnou. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ŠKOLA JAKO OTEVŘENÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Jsem přesvědčen o tom, že škola nemůže být institucí "sama pro sebe". Žít pouze problémy svých žáků, zaměstnanců, nejbližšího okolí. Škola budoucnosti (nedaleké) musí najít mnohem kratší cestu ke svému městu, regionu, zaměstnavatelům, odborníkům, úřadům ale také k zahraničním partnerům apod. Znamená to nejen, že škola musí vystoupit "mimo zdi své budovy", ale že veřejnost musí vstoupit do života školy. Na realizaci této myšlenky, na jejímž konci se škola stane otevřenou vzdělávací institucí, pracujeme intenzivně od roku Klíčovým momentem úspěchu je postavit školu na takovou úroveň, aby měla veřejnosti co nabídnout, aby se otevírání stalo aktem oboustranným. Žádná snaha o otevírání nepomůže, není-li o vás zájem. Snaha o pozvednutí úrovně je prací skrz na skrz nevděčnou. Musí se víc pracovat, přichází více problémů, někdy i konfliktů. Nesmíte čekat žádnou podporu "shora", kvalita stojí totiž jaksi mimo sféru zájmu, snad kdyby se dala pregnantně vyjádřit čísly. Čísla jsou dnes to jediné oč je zájem: počet škol, žáků, tříd, odučených hodin, zaměstnaných, chybějících peněz. Osamocené "výkřiky" inspekce se účelně nepromítají do chodu škol (snad jen do hodnocení ředitelů). Za této situace musím říct, že vše, čeho jsme doposud dosáhli, je na hranicí možného. Škola se skutečně stává přirozeným otevřeným střediskem celoživotního vzdělávání. Požádali jsme o zřízení Státní jazykové školy, zavedli systém odborného poradenství, tlumočnické a překladatelské služby. Ing. Radka Kotoučková prošla konkurzem a byla proškolena v programu pro provádění ekonomického poradenství a finanční analýzy podniku. Kurz byl bezplatný a probíhal za podpory školy. Jeho absolvování umožňuje škole poskytovat ekonomické poradenství podle norem platných v Evropské unii. Smluvně provádíme správu počítačové sítě na regionálním odboru MZe. Spolu se čtyřmi zahraničními školami se účastníme projektu Socrates, učitelé několikrát získali grant na zahraniční jazykové kurzy. Abychom se mohli plošně zapojit do mezinárodních kontaktů, studuje více než polovina sboru a vedoucích pracovníků cizí jazyky. Letos jsme otevřeli rekvalifikační kurzy účetnictví, výpočetní techniky a několik kurzů jazykových. Zpřístupnili jsme Centrum volného času veřejnosti. Podal jsem 2 projekty v rámci OPRZSŠ, které úzce souvisí s touto problematikou. Přijetí by v jednom případě znamenalo, že CVČ by mohli za velmi přijatelných finančních podmínek využívat žáci ZŠ, či jiných SŠ a v druhém případě by se žáci naší školy mohli výhodně účastnit různých kurzů v rámci vzdělávání mimo vyučování. Do této oblasti také patří rozvoj kontaktů s polskou ZSE Opole, systém organizace praxe, kdy se žáci OA i SZeŠ dostávají do různých firem nebo vedou školní prodejny, kde se dostávají do kontaktu s veřejností, zapojení žáků do soutěží, pořádání kulturních akcí i pro veřejnost atd. S tím vším souvisí taky mé největší "pracovní" přání do nového roku Postoupit zase o kus dál, přiložit další kaménky na mohylu obecné vzdělanosti. To, že jsou ve škole kolegové, o něž je možno se plně opřít, dává tomuto přání poněkud jinou dimenzi, jeho splnění je totiž, na rozdíl od jiných přání, plně v našich rukou. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 2

3 VZDĚLÁVACÍ KURZY Naše škola získala pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vydávání osvědčení o absolvování těchto rekvalifikačních kurzů: obsluha osobního počítače vedení jednoduchého a podvojného účetnictví s využitím počítačových programů administrativní práce. V letošním školním roce jsme prozatím otevřeli kurzy obsluhy PC a účetnictví. Osvědčení o absolvování, které frekventanti kurzů obdrží, mají celostátní působnost a slouží nejenom jako doklad o doplnění potřebné kvalifikace uchazečů o zaměstnání, ale i jako doklad pro udělení živnostenského oprávnění. Naše škola také pokračuje v kurzech výuky německého a anglického jazyka a to na všech úrovních znalostí - od začátečníků až po značně pokročilé. Nově umožňujeme individuální výuku, kdy si organizace zaplatí celý kurz pro své zaměstnance a výuka probíhá ve dnech a hodinách, které si organizace určí sama. Další novinkou je kurz pro přípravu k přijímacímu řízení na VŠ z matematiky, který je zatím využíván pouze našimi studenty, což je škoda, protože soukromé doučování přijde podstatně dráž. Pro výuku byli vybráni kvalitní lektoři, v kurzech využívají veškerou techniku, kterou má škola k dispozici - PC, video, audio. Například jako jediný subjekt v Bruntále učíme vést účetnictví nejenom ručně, ale i na počítači. Ceny kurzů jsou nízké. Naše kurzy v současné době navštěvuje 75 frekventantů, z toho 66 je samoplátců, 9 má dohodu s Úřadem práce v Bruntále. Počet účastníků není konečný, protože kurzy je možno při případném zájmu otevírat opakovaně v průběhu školního roku. Zveme i vás. Ing. Anna Janečková, zást. řed. pro PgÚ STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA V říjnu 1999 jsme požádali MŠMT prostřednictvím Školního úřadu v Bruntále o zřízení Státní jazykové školy (SJŠ). Systém kurzů bude uspořádán tak, aby účastníci (i naši žáci) mohli na naší škole skládat státní jazykové zkoušky. Vyučovat se bude angličtina, němčina, francouzština a ruština, výhledově také španělština. Výuku budou zajišťovat naši učitelé a externisté. Se zřízením se počítá od školního roku 2001/2002. Účastníci jazykových kurzů, které letos pořádáme, budou po zřízení SJŠ administrativně převedeni do SJŠ. Co otevření SJŠ bude pro naši školu znamenat? Provoz SJŠ bude hrazen výhradně z kurzovného, stát nebude platit tedy ani korunu, jedinou změnou bude pouze to, že nám přibude množství organizační práce navíc. Další optickou změnou bude změna názvu školy na poněkud krkolomný "Obchodní akademie, Střední zemědělská škola a Státní jazyková škola". Ptáte se proč tedy školu vůbec zřizujeme? Tuto aktivitu je nutno jednoznačně chápat jako službu veřejnosti. Má-li se prosperita regionu odvíjet od rozvoje turistického ruchu, je nutno intenzivně odstraňovat jazykové bariéry. Zřízení SJŠ bude mít pro jazykové vzdělávání v naší oblasti zásadní význam. Jako jediná instituce v okrese, budeme poskytovat mimoškolní lingvistické vzdělání se státem garantovanou kvalitou. Škola tak udělá další krůček na cestě k cíli stát se špičkovou, veřejnosti otevřenou výchovně vzdělávací institucí. Kdo sleduje náš vývoj ví, že jsme od startu (1990) urazili pěkný kus cesty. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 3

4 ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že při naší škole bylo od oficiálně zřízeno školní hospodářství. Ale protože školní hospodářství při naší škole jsme postupně uváděli v činnost i bez oficiálního požehnání, mohli jsme v měsíci srpnu sklízet ječmen a v září brambory. Nebyla to naše první sklizeň, ale byla to naše první sklizeň na pozemcích vlastního školního hospodářství. Úroda byla průměrná. Důvodem byly vyčerpané pozemky, které postupně budeme uvádět do řádného stavu a počasí letošního léta, které nepřálo zejména okopaninám. Celá úroda byla prodána kromě sadby brambor, které máme dostatečné množství i na plánované rozšíření výměry v příštím roce. V současné době pozemky, řádně ošetřeny, spí zimním spánkem, ale my ne. Provádíme opravy mechanizace na příští sezónu a obhajujeme existenci našich traktorů, protože někdo dospěl k názoru, že když jsme mohli mít traktory bez hospodářství, můžeme teď mít hospodářství bez traktorů. Naopak potěšitelné je, že i za této svízelné finanční situace, která ve školství panuje, jsme poprvé dostali příspěvek na jeho provoz (100 tis.) a na jeho opravu ve výši 355 tisíc Kč. Díky tomuto mimořádnému příspěvku jsme provedli opravu a nátěr oken, nátěr krytiny střechy a opravu fasády a zdiva. Všechny práce byly provedeny v období červenec-září 1999 firmami na základě výběrového řízení. Školní hospodářství jsme tak mohli, byť neoficiálně, otevřít docela slavnostním způsobem. Lubomír Harašta, vedoucí praxe Hana Zerzavá, hospodářka školy PREZENTACE ŠKOLY Prezentaci naší školy byla v letošním roce věnována zvláštní pozornost, protože loňský školní rok ukázal, že mnoho žáků ZŠ, a to nejenom z našeho okresu, projevilo zájem o studium na naší škole ve druhém kole přijímacího řízení. Díky tomu bylo ŠÚ v Bruntále rozhodnuto, že otevřeme pouze jednu třídu OA a agropodnikání a proto již nebyla volná místa pro uchazeče, kteří uváděli naši školu na druhém místě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto představit naši školu nejenom na všech ZŠ v okrese, ale i na 39 vybraných školách okresu Olomouc, Opava a Šumperk. Na školy v okrese Bruntál byli vysláni naši studenti. Pozvali žáky devátých tříd na den otevřených dveří a na prezentaci škol, konanou v Bruntále a v Krnově. V druhé fázi navštívili své bývalé spolužáky přímo ve třídách, kde mluvili s vážnými zájemci o naši školu, předali jim materiály a odpovídali na případné dotazy žáků. Ve většině škol byli přijati velmi vlídně řediteli škol i výchovnými poradci a jejich vystoupení byla hodnocena kladně. Těší nás to o to více, že tím studenti prokázali zájem na dobré pověsti školy a na jejím perspektivním rozvoji. Všem byla udělena pochvala třídního učitele jako poděkování za práci pro školu. V současné době probíhají na základních školách třídní schůzky, z některých jsme dostali pozvání, aby naši učitelé promluvili s rodiči žáků devátých tříd o případném studiu na naší škole. Prezentace na mimookresních školách byla svěřena vybraným učitelům a studentům. Kromě několika výjimek jsme byli přijati vstřícně, protože ředitelé škol pochopili, že nechceme konkurovat školám stejného zaměření v jejich regionu, ale že naší snahou je nabídnout jejich studentům šanci na naší škole v případě, že na velkých obchodních a zemědělských školách bude příliš velký počet uchazečů. Naše škola má velmi dobré hodnocení České školní inspekce i vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy, naši absolventi nemají větší problémy se získáváním zaměstnání. Je proto škoda, že se o naší škole mimo okres tak málo ví. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na prezentaci školy podíleli a doufám, že akce splní očekávání, které jsme do ní vložili. Ing. Anna Janečková, zástupce ředitele 4

5 ZMĚNY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE O letních prázdninách bylo na DM ubytováno 40 dětí z dětského domova z Ostrova nad Ohří. Pro děti naše škola poskytla letní pobyt v Bruntále. Děti byly spokojeny jak s ubytováním, tak s prostředím celého areálu naší školy. Od došlo k navýšení cen za ubytování a stravu o 100 Kč, celkem o 1300,- Kč měsíčně. Rodiče byli informováni. Od se změnila doba provozu DM. Provoz je nepřetržitý, v každou hodinu je přítomen vychovatel. Od začala úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále. Od byl přepracován "vnitřní řád DM" pro současné potřeby, důraz byl kladen na ochranu před drogami, i když toto naštěstí není problémem. V příštím roce předpokládáme zvýšení počtu ubytovaných žáků. Hančilová Františka, vedoucí vychovatelka Z ČINNOSTI CENTRA VOLNÉHO ČASU Měsíc září byl spíše přípravným a rozjezdovým. Hlavním úkolem je a ještě několik měsíců bude převedení knihovny do elektronické databáze. Vizí je knihovna přístupná přes internet. Studenti i učitelé školy budou moci přes internet vyhledávat knihy podle autorů, předmětových a obsahových hesel. Při vytváření databáze knih pomáhají studenti uvolnění z výuky. Velkou pomocí jsou necvičící studenti, kteří zadávají údaje o knihách do databáze. Díky ochotě pí. Flosové a pí. Kotoučkové, jde práce zdárně kupředu. V říjnu byla na centru přednáška "OBŘADNÍ PITÍ ČAJE" pana Pokorného z Olomouce. Netradičnost přednášky a poutavé téměř dvouhodinové vyprávění se setkalo s velkým úspěchem u studentů. Na listopad je plánovaná přednáška "Deštné pralesy a zemědělství v Africe". Reško Vladimír, správce CVČ ČINNOST SDRUŽENÍ PŘÁTEL OA A SZEŠ BRUNTÁL V roce 1999 došlo ke změnám v obsazení Správní rady. Při jarní mimořádné Valné hromadě byla předsedkyně Ing. Anna Antlová nahrazena Ing. Marcelou Mlčuchovou. Při podzimní mimořádné Valné hromadě byla za paní Alenu Nyklovou zvolena do Správní rady paní Marie Čechová. Obě změny nastaly z důvodu odstoupení členek. 5

6 PŘEDBĚŽNÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU SDRUŽENÍ PŘÁTEL OA A SZEŠ BRUNTÁL ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 1999 DO 17. LISTOPADU 1999 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Výdaje Exkurze Knižní odměny Stipendia Mimořádné odměny Příspěvek na zdravotní průkazy ,50 Příspěvek maturantům Kompletní rozbor hospodaření a plán hospodaření na rok 2000 bude uveden ve Zpravodaji č. 33, který bude vydán po ukončení hospodářského roku. Při schůzce Správní rady bylo rozhodnuto, že přispívat na exkurze se bude na platícího člena Sdružení. Rovněž odměny, stipendia, cestovné na soutěže, příspěvek na zdravotní průkaz se budou proplácet jen členům. Členem je ten student, který má zaplacen příspěvek na školní rok. Pro výuku OBK je ze Sdružení hrazen výukový program ZAV. Protože studenti pro nácvik psaní (rychlosti a přesnosti) nepotřebují učebnice a papíry, bude nečlenům Sdružení naúčtována následující částka: 1. roč. 200,- Kč, 2. roč. 100,- Kč a 3. a 4. roč. 50,- Kč. Ing. Anděla Sedláčková, pokladník Sdružení PROGRAM SOCRATES VSTUPUJE DO 2. ETAPY Vzdělávací program Socrates byl zahájen v Evropské unii v roce 1995 a v českých školách v roce Tento program je pokusem o spolupráci všech typů škol zemí Evropské unie i v zemích k ní přidružených. Naše škola je jediná škola v okrese Bruntál, která se tohoto programu účastní, a to ve spolupráci se školami v Corato (Itálie), Stoke-on-Trent (Anglie), Moers (Německo) a Kirriemuir (Skotsko). Na projektu "Jedna Evropa - mnoho kultur" pracují studenti pod vedením učitele. Práce je rozdělena do dvou etap. První etapa probíhá od března 99 do února Naši studenti popisují město Bruntál a okolí, tradice a zvyky dodržované do současnosti. Informace vyhledávají na internetu, v knihovně, anebo popisují vlastní zkušenost. Dále tvoří nástěnné mapy k daným tématům (budou použity jako učební pomůcka pro výuku angličtiny), doplňují materiály vlastními fotografiemi, sestavili dotazník (bude se statisticky zpracovávat) a vytvořili informační nástěnku o činnosti programu Socrates ve škole. Projekt je zpracováván v češtině a překládán do angličtiny, což vede ke zdokonalování se v tomto jazyce, a vše zašlou partnerům do Itálie, Anglie, Německa a Skotska. Studenti těchto zemí udělají totéž. Škola takto získá dvojjazyčný materiál, který bude přístupný všem zájemcům v CVČ. Druhá etapa projektu začne v příštím roce. 6

7 Ve dnech jsem se zúčastnila partnerské schůzky koordinátorů projektu v Anglii ve městě Stoke-on-Trend. Společně jsme s italským a anglickým učitelem zhodnotili práci na projektu v tomto roce a dohodli se na podrobném postupu další činnosti v roce Jménem naší školy jsem partnery pozvala na návštěvu k nám do školy, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Celý projekt je finančně podporován Národní agenturou Socrates v Praze částkou 1500 EUR, což je přibližně Kč, které lze využít podle předem vymezených pravidel. Do projektu se zapojili studenti druhého a třetího ročníku, kteří o této činnosti říkají: " Socrates je dělaný zábavnou formou, takže se rozhodně nenudím." (Denisa G.) " Mám ráda dobrou týmovou práci a my v Socratovi jsme dobře sehraní." (Ingrid H.) "... a naučíme se tam nějakou tu angličtinu navíc." (Kamila K.) " V Socratovi panuje příjemná a přátelská nálada. To, co víme, prodáme a to, co nevíme, si zjistíme, samozřejmě v angličtině." (Lucka H.) " Baví mě překládat různé texty a nebo hledat na INTERNETU." (Iron) Juříčková Dana, koordinátorka projektu ROZŠÍŘENÍ VÝUKY APLIKOVANÁ EKONOMIE V letošním roce se mezi vyučující aplikované ekonomie zařadila absolvováním kurzu Junior achievement i ing. Radka Kotoučková a tak se výuka předmětu rozšířila na dvě třídy. K počítačové simulaci MESE přibyla další simulace Banky v akci, která umožňuje prohlubovat úroveň znalostí v oboru bankovnictví. Svou činnost dosud neukončila studentská společnost R&R, protože se však jedná o maturující třídu, nemají dostatek času na podnikatelské aktivity a proto svou činnost postupně omezí. Ve dnech ledna v 7:45 hodin budou studenti v učebně č. 4 vykupovat splatné směnky, vyzýváme proto rodiče, studenty a učitele, kteří směnky vlastní, aby je předložili k proplacení. Po tomto termínu budou směnky považovány za promlčené. Ing. Anna Volíková, učitelka EKO ZEMĚDĚLSKÝ SOFTWARE NA ŠKOLE Na naší škole (agropodnikání) je v učebních plánech výuka programů Optimalizace krmných dávek skotu, Optimalizace krmných dávek prasat a Plant. Dále jsou studenti informováni o existenci programu Optimalizace krmných směsí. Připravuje se seznámení s programem Severka, který hodnotí krmení krav podle kvality nadojeného mléka. Škola dále vlastní programy REPRO maso a Doktor (obsahující základy veterinární medicíny) a AGRONET. Škálu programů se zemědělskou tématikou jsme chtěli rozšířit nalezením firem, které tuto problematiku inzerovaly na letošním Invexu. Výsledek však nesplnil naše očekávání. Z firem, které se prezentovaly na Invexu, pouze jedna nabízela software zaměřený přímo na využití v řízení zemědělských podniků. Dvě firmy nabízely zpracování katastrálních map a jedna optimalizaci krmných směsí. Nicméně jsme od všech zmíněných firem získali kontaktní adresy s příslibem příští možné spolupráce. Záměrem vedení naší školy je působit ve zdejším regionu jako propagátoři či distributoři zemědělského softwaru. Proto je naší snahou navázat s těmito firmami co nejužší kontakt. František Přikryl, učitel VT 7

8 SOUTĚŽE PSANÍ NA PC V letošním školním roce se opět začalo soutěžit v psaní na klávesnicích počítačů. 4. kolo Internetové soutěže absolvovalo několik studentů ze 2. ročníku. Nejlépe se umístil Jiří Voloch ze třídy 2.A OA. Tento úspěch byl předpokladem pro nominaci na soutěž 2. ročníků, která se konala na OA ve Valašském Meziříčí. Již tradiční 6. ročník soutěže o Valašského datla probíhal ve dnech 26. a 27. října t. r. Soutěže se zúčastnilo 14 škol z celé České republiky. Jiří Voloch si v silné konkurenci vybojoval celkově 2. místo. Ve dnech 12. a 13. listopadu se konala další celostátní soutěž ZAV 99 Hodonín. Do Hodonína přijelo 59 soutěžících z celé České republiky. Přijeli i Ti, kteří již mají zkušenosti ze soutěží na mezinárodní úrovni. Naši školu reprezentoval opět Jirka Voloch a ani při této soutěži nezůstal pozadu. V celkovém hodnocení se umístil na krásném 8. místě v ČR. Vyzkoušel si rovněž nové pojetí státní zkoušky a mezi 31 účastníky (studenty převážně vyšších ročníků) zaujal 14. místo, což byl velký úspěch. Jirkovi patří poděkování za úspěšnou reprezentaci. Studenti 2. ročníků a 3.B OA se zapojili do Moravské ligy. První kolo, které bylo uzavřeno 22. listopadu 1999 absolvovalo 12 studentů. 8 nejlepších výsledků jsem zaslala na Gymnázium v Třinci. 2. kolo bude uzavřeno do 22. ledna 2000 a 3. kolo v březnu Nejlepší studenti budou v březnu soutěžit na Gymnáziu v Třinci. 20. prosince 1999 bude soutěž pro 2. ročníky Vánoční klapka na OA v Karviné. Do soutěže se přihlásil jen Jirka Voloch, i když jsou i jiní studenti, kteří splňují podmínku přihlášení č. ú./min. a max. % chyb 0,5. V březnu 2000 bude regionální kolo soutěže v psaní na strojích a počítačích ve Valašském Meziříčí. Současně vyslovuji přání do nového roku, aby se do soutěží s tak vynikajícími výsledky zapojilo více studentů. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK SOUTĚŽE V JČ A ZEMĚPISE Naši studenti se zúčastnili tvůrčí literární soutěže Studený svět. Tuto soutěž obeslalo 196 tvůrců. Ve velké konkurenci obsadil David Sloviak 1. a 2. místo v oblasti poezie a Irena Študencová získala 6. místo v próze. Za dobrou reprezentaci školy děkujeme. Do slohové soutěže, pořádané GTS Internacional k 50. výročí organizace ISTC vydavatele mezinárodních průkazů studentů ISIC, zaslali své práce studenti Ž. Svobodová, L. Paličková a L. Pučálka. Téma znělo: "Proč je pro mladé lidi důležité cestování a poznávání nových zemí a kultur?" Soutěž ještě nebyla vyhodnocena proběhne na naší škole olympiáda českého jazyka nazvaná O češtině trochu jinak. Soutěže se účastní studenti, kteří vypracují gramatický test a slohovou práci na zadané téma. Jedná se již o 26. ročník této soutěže, účastníme se ho každoročně. V letošním roce se po vítězství v okresním kole umístila naše studentka Zuzana Schmidtová na 13. místě regionálního kola. Studenti se mohou seberealizovat i v zeměpisné oblasti. 16 studentů z 2.B se účastní 5. jubilejního ročníku Eurorebus 1999/2000 s mottem: "Vzděláváním k úspěchu." Své "Eurošeky" do soutěže zaslali tito studenti: Ž. Svobodová, Z. Schmidtová, L. Plšková, P. Bičejová, L. Holubcová, M. Chytilová, M. Repčíková, H. Rychlíková, B. Ševčíková, A. Šupina, L. Paličková a Ž. Žákovská. Zatím proběhla 2 kola této korespondenční celostátní 8

9 zeměpisné soutěže, takže jsme přesně v polovině tohoto zajímavého, ale i náročného duelu. Ve 2. kole jsme získali bonusy za rychlou odpověď. V této době sestavujeme tříčlenná družstva pro celostátní soutěž Europanostra 2000 ve znalostech o Evropské unii. Soutěž je pořádána pod záštitou ministerstva zahraničních věcí, odboru koordinace vztahů s EU. Do soutěže se zapojili tito studenti: Ž. Svobodová, Z. Schmidtová, L. Plšková, A. Šupina, L. Paličková, E. Novosadová, R. Streit, L. Hrušková, R. Grochal. Z výčtu můžeme poznat, že naši studenti rádi soutěží, poznáváme všestrannost jejich zájmů a věříme, že budou naši školu úspěšně reprezentovat. J. Ehrenbergerová, předsedkyně humanitní předmětové komise SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Středoškolský pohár v atletice - tradičně první sportovní soutěží ve školním roce je atletika. Okresního přeboru se zúčastňují naše družstva hochů i dívek. Letos děvčata vybojovala 7. místo a hoši se umístili na 6. místě. Mezi nejlepší atletické výkony patřil výkon našeho studenta L. Piňka ve vrhu koulí 13,01m - což je i nový rekord školy. Přespolní běh družstev - v této soutěži úspěšně zabojovalo naše družstvo ve složení: M. Orság, P. Šiba, M. Nerušil, J. Hudák a T. Navrátil a skončilo na 3. místě. Družstvo dívek bylo pro nedoběhnutí jedné závodnice diskvalifikováno. Fotbal - tradičně na podzim se organizuje i fotbalový přebor škol. Náš fotbalový tým bez problémů postoupil ze skupiny do okresního finále, které pořádala naše škola na hřišti TJ Staré Město. Všechna finálová utkání byla velmi vyrovnaná a přinesla pěkné a dramatické fotbalové zážitky. O vítězi a zároveň postupujícím rozhodovalo poslední utkání, ve kterém se sešli naši hráči s družstvem SOŠ a SOU zem. Krnov. Pokud bychom v zápase uspěli, získali bychom pohár a postoupili do regionálního kola. Naši hráči zřejmě neunesli tíhu zápasu a prohráli zápas 3:1 a skončili v okresním finále až na 4. místě. Vítězem turnaje se stali hráči SOŠ a SOU Krnov, na druhém místě SOU Horní Benešov, na třetím COP Bruntál. Volejbal - pro tento sport nemáme sice příliš ideální podmínky, přesto se pravidelně okresního přeboru zúčastňujeme v obou kategoriích. Družstvo hochů vstupovalo do turnaje bez vysokých cílů a na hře hráčů to bylo znát. K lepšímu výsledku je vyburcoval až poslední zápas s Gymnáziem Krnov, který rozhodl o celkovém 4. místě našeho družstva. Volejbalové družstvo dívek je letos posíleno novými hráčkami z prvního ročníku a tak jsme do okresního turnaje dívek šli plni očekávání, jak se nám podaří uspět. Děvčata předvedla v tělocvičně Gymnázia Krnov nesmírně bojovný volejbal a přivezla si z Krnova krásné 3. místo. Našim hráčkám: Moškořové, Kaletové, Mázerové, Huberové, Zelinové, Čechové, Kerhartové, Rosíkové, Andrýskové a Bočkové děkujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Košíková - část basketbalového turnaje již výborně zvládlo družstvo hochů. Zatím je odehrán turnaj ve skupině "A", kterého se zúčastnilo celkem 6 škol z Bruntálu a Rýmařova. Náš tým postoupil bez porážky do okresního finále, které se teprve bude hrát v Krnově. Držte našim reprezentantům palce. Složení družstva: Piňko, Orság, Šiba, Navrátil, Jarmar, Jedlička, Boronkaj, Kliment, Vrba a Mikulanin. Děvčata odehrají svoji soutěž a naše škola je hlavním organizátorem okresního přeboru! Ludmila Flosová, učitelka TV 9

10 DEN STUDENTSTVA JSME LETOS OSLAVILI SPORTEM Významný studentský svátek jsme v letošním roce oslavili společně s polskými přáteli z družební školy z Opole. Slavili jsme ve sportovním duchu. Ve sportovní hale se utkala družstva v sálové kopané a ve volejbale, ve škole probíhal turnaj ve stolním tenise a v šachu. V míčových sportech si lépe vedli studenti naší školy, šachy a stolní tenis vyhráli polští studenti. Atmosféra ve sportovní hale byla fantastická a vyhecovala všechna družstva k maximálním výkonům. Ihned po utkáních si družstva slíbila odvetná utkání, která se tentokrát uskuteční na půdě našich polských přátel. Návštěva přátel z Opole vyvrcholila malým pohoštěním, neformální besedou a ujištěním, že se již všichni těšíme na odvetná utkání ve sportovních soutěžích. Ludmila Flosová, učitelka TV EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ NA ÚROVNI EU Ministerstvo zemědělství spolu s Institutem pro výchovu a vzdělávání vypsalo začátkem roku 1999 výběrové řízení na studium 6-ti měsíčního kurzu nazvaného "Program 150", zaměřeného na ekonomickou optimalizaci hospodaření zemědělského podniku. Kurz proběhl v Přelouči ve školícím středisku Výzkumného ústavu zemědělského Kroměříž. Cílem studia bylo naučit frekventanty kurzu zvládnout počítačový program MAX, pracující v Excelu, který je východiskem pro provádění ekonomického poradenství a finanční analýzy podniku podle norem platných v Evropské unii. Za naši školu prošla výběrovým řízením ing. Radka Kotoučková a kurz ukončila závěrečnou zkouškou a obhajobou projektu. Ing. Anna Janečková, učitelka EKO REKORDNÍ NÁVŠTĚVA ŠKOLY NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne se uskutečnil na naší škole "Den otevřených dveří". V tento den probíhala výuka tak, že zájemci z řad veřejnosti mohli nahlížet do jednotlivých tříd a seznámit se s náplní vyučovací hodiny, popřípadě zasednout do lavic mezi studenty a vyzkoušet, jak by se jim líbilo studovat na naší škole. Prohlídka školy začínala v aule, kde je stálá výstava obrazů akademického malíře Karla Adámka. Přítomní byli stručně seznámeni s charakteristikou školy a s tím, jaké možnosti poskytuje studentům ve vzdělání a využívání volného času. Rozděleni na menší skupinky procházeli s průvodcem - učitelem školu. V počítačové třídě zjistili, že výuka probíhá tak, že každý student má svůj počítač, na kterém pracuje dle pokynů učitele. V centru volného času (CVČ) pracovali studenti fiktivních firem (3. a 4. ročníků), kteří prakticky využívají teoretických znalostí získaných v ekonomii a účetnictví. Fiktivní firmy spolupracují s firmami jiných středních škol v rámci celé republiky a jedenkrát ročně se setkávají na veletrhu fiktivních firem v Praze. Návštěvníci využili možností CVČ, kde studenti po celý den mohou využívat knihovnu s odbornou literaturou a počítače s různým programovým vybavením včetně bezplatného "brouzdání" Internetem. Tento projekt má takový úspěch, že i mnozí žáci bruntálských základních škol jej začali také využívat. Ještě jedna třída je vybavena počítači - pro výuku obchodní korespondence. Studentům odpadá nutnost nakupovat psací stroj pro domácí výuku. Počítače jsou vybaveny velmi kvalitním programem, který umožňuje každému studentovi pracovat svým tempem a pokud nesplní předepsané limity, tak jej program nepustí na vyšší stupeň. Výuka jazyků probíhá ve třídách speciálně upravených a vybavených, vč. audiotechniky. Také agropodnikání využívá ve výuce počítače, má také vybaveny své odborné učebny pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Kromě toho probíhá praktická část výuky na školním hospodářství ve Starém Městě. 10

11 Prohlídka školy končila ve školním bufetu, kde vykonávají praxi studenti OA. Na úplný závěr shlédli návštěvníci výstavu drobného zvířectva na dvoře školy, kde studenti agropodnikání předváděli, jak dokáží své teoretické znalosti využít v praxi. Tohoto dne, významného pro naši školu, se zúčastnilo neuvěřitelných 191 registrovaných a zhruba 15 neregistrovaných žáků a asi 30 hostů a rodičů. Ten, kdo nestihl přijít a chtěl by si školu ještě prohlédnout, může tak učinit každé pondělí od 8 do 15 hod., případně v jiné dny s předchozím ohlášením u pana ředitele školy ing. Konopky. Ing. Marcela Bednářová, učitelka EKO PREZENTACE FIRMY CLASS 21. října 1999 se uskutečnila pro studenty 2. a 3. ročníku Agropodnikání prezentace firmy Class. Ing. Kolář, který tuto akci prováděl, měl pro studenty připraven výklad s ukázkami diapozitivů. Velmi vhodným způsobem vysvětlil funkci sklizňové techniky. Upozorňoval na zvláštní technická řešení některých uzlů jednotlivých typů strojů a částečně srovnával s konkurencí. Např. na sklízecích mlátičkách nebo vázacích lisech prezentoval vývoj techniky od počátku století až po současnost. Na diapozitivech dokumentoval i vývoj firmy Class. Akce byla studenty přijata kladně, protože měli možnost "nahlédnout" do útrob strojů. Žáci některé ze strojů znali ze své praxe a proto nejen zájem, ale i dotazy byly odborné. Bylo dohodnuto, že firma Class podobnou akci uspořádá i v dalších letech. Ing. Vít Sedláček, vyučující STZ STIPENDIA Ředitel školy rozhodl o přiznání mimořádného stipendia ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 84/1984 Sb., 10 s přihlédnutím k sociálním poměrům a studijním výsledkům celkem sedmi studentům školy. Vyplacená částka za období 12/99 činí 6.600,- Kč. Hana Zerzavá, hospodářka školy SPOLUPRÁCE SE ZEMĚDĚLCI Naše škola nabídla zemědělcům registrovaným u Agrární komory Bruntál poradenství, a to v těchto oblastech: získávání informací o nových technologiích, zavádění nového softwaru, ekonomické poradenství a údržba počítačů. Zatím projevil zájem o tento druh spolupráce Uzemní odbor MZe Bruntál. Provádíme pro něj kompletní správu počítačové sítě. Tato činnost probíhá zatím bez jakýchkoliv problémů k oboustranné spokojenosti. Za to patří především poděkování p. Uhlířovi. Lubomír Harašta, správce PC sítě 11

12 RŮZNÉ v říjnu proběhly kontroly docházky v kuchyni a na DM, nedostatky nebyly zjištěny Internet bude přijímán od ledna anténou, očekáváme významné zkvalitnění práce Studentské kolegium se scházelo dle plánu, čtěte zápisy na nástěnce pro žáky od 1. září 1999 škola používá nové logo a dopisní hlavičku, vše je k dispozici na webové stránce školy ová adresa školy byla od zjednodušena na v roce 2000 budou nadále pokračovat kroužky tenisu, volejbalu a sportovní ředitel školy upozorňuje na změnu termínu vánočních prázdnin, které začínají již Na dny 20. a 21. a je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Škola začíná 3. ledna 2000 Pod záštitou ředitele školy se dne od 16:30 hod uskuteční v aule školy "Vzpomínání na Karla", nejvýznamnějšího bruntálského malíře Karla Adámka. Srdečně zveme všechny jeho příznivce a přátele. Ucelená sbírka jeho obrazů tvoří stálou výzdobu školní auly. Studenti agropodnikání se jako každoročně podíleli na pořádání okresní výstavy drobného zvířectva organizované ČSCHZ. Děkujeme studentům za obětavou práci o prázdninách. 12

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1999/2000 V nadcházejícím školním roce otevíráme 1 třídu oboru OA a 1 třídu agropodnikání. Na škole bude 9 tříd denního a jedna třída dálkového studia. Je to o jednu třídu méně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 1999 Pro rok 1999 nám byla přidělena státní dotace na provoz školy ve výši 10 529 tis. Kč. Z toho na mzdy jsme dostali limit 5 991 tis. Kč, na ostatní platby za provedenou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 Ve čtvrtek 1. září 1994 v 10 hodin se sešli studenti 5 tříd Obchodní akademie a 6 tříd Střední zemědělské školy v aule školy, aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více