1. Zaměření školy profilace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zaměření školy profilace."

Transkript

1 Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a z tradic školy, vše v souladu s cíli základního vzdělávání. Přáním všech rodičů je vybrat pro své děti tu nejlepší školu. V rámci tvorby nového Školního vzdělávacího programu byla provedena SWOT analýza. Na základě výsledků uvedené analýzy /vyjádření pedagogů, rodičů a žáků školy/ se podařilo najít vlastní profil silných a slabých stránek naši školy a vytvořit tak možnosti ke zlepšování kvalitní výuky a zvýšení image školy v rámci našeho města. Vedení školy klade důraz zejména na : - komunikaci a pedagogickou angažovanost učitelského sboru - práce v týmu - bohatou nabídku školních a mimoškolních aktivit - zapojení rodičů a žáků na důležitých školních a vyučovacích záležitostech, k nimž dostávají odpovídající informace o pracovním programu školy a výuky - jednotná pravidla soužití, stanovená školním řádem a vnitřním řádem od požadavky stanovené učebním plánem a vzdělávacím programem jsou všem známy a žákům se dostává co největší podpory a pomoci při snaze splnit je - volné pole působnosti učitele v oblasti pedagogiky a metodiky daného vyučovacího předmětu - působení proti patologickým jevům: šikana, násilí, drogy, vandalismus - podporu zdravého životního stylu - dosažení pocitu žáků, že se jim ve škole dostává uznání, zachází se s nimi jako s osobnostmi Profilace školy : - výuka anglického jazyka již od 1. ročníku - výuka dalších cizích jazyků formou nepovinných předmětů - lyžařské výcvikové kursy již od 1. ročníku - škola v přírodě pro všechny ročníky školy - letní tábor v době hlavních prázdnin pro žáky školy - sportovní kroužky reprezentace školy na sportovních soutěžích - příprava žáků na jazykové a recitační soutěže - vzdělávání žáků s vadami zraku /dobrá spolupráce s SCP Zlín+osobní asistentkou/ - vzdělávání tělesně postižených žáků /vozíčkář SCP + osobní asistentka/ - příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy - pořádání akcí pro rodiče a veřejnost Perspektiva : - spolupráce s místní TJ: sportovní třídy zaměřené na kopanou a lední hokej

2 2. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola plně zabezpečuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /SVP/ dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Žák se SVP je vždy vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu /IVP/, který je sestaven podle jeho individuálních možností. Obsahuje jak cíle vzdělávání v jednotlivých výukových předmětech, tak strategii postupu při začleňování žáka do kolektivu; specifické cíle vyplývající z jeho osobnosti či typu postižení. Na sestavení IVP se podílí třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů, odpovědný pracovník PPP a SPC, asistent postiženého žáka. V současné době pracují na škole dva asistenti učitele pro slepého žáka a vozíčkáře. Asistent pracuje ve třídě vždy na základě doporučení a posouzení odborného pracoviště. Speciální úpravy provedené školou a pomůcky pro postižené děti : - schodolez /plošina/ pro vozíčkáře - úprava WC - speciální lavice a židle - protiskluzová fólie - počítač pro tělesně postiženého žáka - slepecký psací stroj - stůl na stolní tenis pro nevidomého žáka - slepecký papír - učebnice v bodovém písmu - úprava osvětlení ve třídě 3. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Pro mimořádně nadané žáky zabezpečuje škola jejich přípravu na soutěže, kde reprezentují nejen školu, ale i město Valašské Meziříčí. 4. Partnerství spolupráce a rozvíjení škol Škola od roku 1993 udržuje spolupráci s družební školou ZŠ Šitbořice. Pravidelně se setkáváme na společenských a sportovních akcích. Žáci školy jezdí na školní výlety a exkurze do míst družební školy, kde se utkávají ve sportovních soutěžích. V budoucnu uvažujeme o spolupráci se zahraniční školou. 5. Mimoškolní aktivity, volný čas Rozvoji mimoškolních aktivit a volného času věnuje škola značnou pozornost. V rámci zaměření školního vzdělávacího programu na zdravý životný styl, rozšiřuje škola nejen kroužky sportovní, ale i kulturní, zdravotní atd.

3 Nabídka kroužků /vedoucí/ : - hra na kytaru : Palát - hra na flétnu : Danková - keramika : Ešlerová - country tance : Heraltová - dívčí klub : Váňová - zdravé cvičení : Běťáková - myslivecký : Papež - aerobik : Kunovská - horolezectví : Knápek - volejbal : Miková - basketbal : Knápek - atletika : Miková - florbal : Knápek Všechny ročníky : lyžařský výcvik, škola v přírodě, letní prázdninový tábor Tradiční akce školy : - Běh přes dva mostky - Vánoční skokanská laťka - Vánoční zvonkování - Zimní biatlon - Podzimní kros - Jarní karnevalové reje pro žáky i rodiče - Červnové sportovní odpoledne pro žáky a rodiče - Tématický zaměřené dny: Den barev, Pyžamový den, Květinový den Další zaměření činnosti školy a nové akce pro žáky a rodiče bude škola pořádat i ve spolupráci s Radou rodičů na základě výsledku SWOT analýz provedených mezi pedagogy, rodiči a žáky školy. Nabídku mimoškolních aktivit ještě doplňuje Školní sportovní klub, Školní klub a Školní družina. 6. Komunitní vzdělávání V rámci tvorby vlastního školního vzdělávacího programu se zaměřujeme na potřeby komunity. Snahou je zapojit do aktivit školy co největší rodičovskou a pedagogickou veřejnost. Rodiče se aktivně zapojují zejména při akcích, které pořádá škola besídky, sportovní den atd. Škola seznamuje rodiče i veřejnost s úspěchy žáků prostřednictvím školního časopisu, Zpravodaje MÚ, Obelisku, Nového Valašska, výstavek atd. Vybavení školy je dostupné i pro rodiče a veřejnost, nejvíce je využíváno školní hřiště, školní tělocvična, posilovna a sauna. 7. Rozvojové programy a projekty Zapojení školy do českých a mezinárodních programů zatím nebylo využito.

4 V úvahu připadá vypracování projektu bezbariérová škola pro žáky se zdravotním postižením. 8. Návrhy na využití volných kapacit Stavební kapacita školy byla stanovena pro 13 tříd s 360 žáky. V současné době je škola naplněna na 123 % v důsledku úprav a přebudování učeben a kabinetů. Záměr školy je v budoucnu vytvořit 18 třídní školu /v ročníku dvě třídy/ a uvolněné místnosti využít pro odborné učebny a školní družinu. vevalašském Meziříčí, ředitel školy: Mgr. Milan Kardoš

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více