Výročí založení Sdružení VU MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročí založení Sdružení VU MSP"

Transkript

1 XX Výročí založení Sdružení VU MSP Galerie Panský dům Uherský Brod 15. října listopadu 2010

2 Rok 2010 je pro nás, členy Sdružení výtvarných umělců moravsko- -slovenského pomezí, rokem ohlédnutí se za uplynulými dvaceti lety oficiálního trvání našeho výtvarného spolku, který se však tvořil ještě dříve. Většina současných členů jsou pamětníci jeho zrození. V roce 1990 v nových podmínkách vznikalo něco, co se vymykalo tehdejším regulím a svou životaschopností a pílí několika jedinců překonalo novorozenecké potíže. Přes všechny počáteční potíže bylo uplynulých dvacet let velmi úspěšných. Svými díly jsme reprezentovali a propagovali náš překrásný kraj kout naší vlasti, doma i v zahraničí, tak často oficiálními představiteli opomíjený. Není to vždy jen krajina, která svou malebností přímo vybízí k uměleckému zpracování, ale jsou to i další artefakty dokazující vřelý vztah k rodnému kraji, městu a místu, kde žijeme a tvoříme. Nejenom štětce, barvy a dláta, ale i světlo a stín tvořící uměleckou fotografii, zachycují folklór, zvyky a pomalu mizející těžký život na Moravských Kopanicích. V letošním roce můžeme slavit ještě jedno výročí. A to patnáctý ročník Almanachu, sborníku, který obsahuje přehled naší činnosti a výstav za uplynulý rok, významná jubilea osobností výtvarného světa, autorské články, autorskou poezii, kontakty a prezentaci členů sdružení. Rozesíláme ho do knihoven, muzeí, galerií a přátelům výtvarného umění. Na tomto místě však nezbývá už nic jiného, než popřát našemu sdružení mnoho sil, tvůrčího elánu a zdraví do dalšího jubilea. A Vám, návštěvníkům naší jubilejní výstavy, příjemný zážitek a dobrou pohodu s našimi díly. Milan Bouda předseda Sdružení VU MSP

3 Naše sdružení vzniklo z Klubu amatérských výtvarníků založeného ve Vlčnově 27. ledna 1989 jeho zakladatelem a předsedou Mgr. Ivanem Jurčičkou. Toto uskupení se skládalo převážně z učitelů výtvarné výchovy. Klub pod vedením výtvarného pedagoga I. Jurčičky byl velmi aktivní. Díky také tomu, že jej pod svá křídla ještě před 17. listopadem 1989 začlenil Klub sportu a kultury ve Vlčnově za podpory Místního národního výboru. V dubnovém Zpravodaji Vlčnov- -Veletiny představil I. Jurčička všechny členy Klubu a pozval občany na 1. společnou výstavu uspořádanou při Jízdě Králů. A tak ve dnech května v přízemí I. ZŠ ve Vlčnově vystavovali: Dana Čechmánková - učitelka ZŠ Uherské Hradiště, Milan Bouda tech. úředník Česká zbrojovka Uherský Brod, Oldřich Páleníček ředitel LŠU Bojkovice, Jaroslav Tvrdoň rytec Jakos Vlčnov, Eva Arvajová učitelka III. ZŠ Uherský Brod, Vladislava Hamerlíková učitelka ZŠ Šumice, Ivan Jurčička učitel ZŠ Vlčnov, Karel Táborský technik ČSAD Uherský Brod a umělecký poradce klubu ak. sochař Pavel Gabrhel Starý Hrozenkov. O výstavě byla zmínka v článku J. Jilíka Ve znamení Jízdy králů, uveřejněném ve Slovácké Jiskře č. 21 ze dne Ve středu, 5. července ve Slovácké Jiskře v čísle 27, vyšel pěkný článek Radost tvůrcům i návštěvníkům také od téhož autora. Krátce po 17. listopadu 1989, na základě četných schůzek PaedDr. Oldřicha Páleníčka, Mgr. Ivana Jurčičky a Milana Boudy, vznikl přípravný výbor zabývající se myšlenkou vytvoření protipólu profesionálního svazu výtvarných umělců ČSVU, Svaz amatérských výtvarných umělců. Slovo amatérský, i když to původně znamenalo, milovník umění, jsme nahradili slovem nezávislí ve zkratce ČSNU. Spolu s myšlenkou navázat na zaniklé Sdružení výtvarných umělců moravských, které založil Joža Uprka v roce 1907, se počítalo s působením na moravsko- -slovenském pomezí. S vydáním nového zákona o sdružování ihned začal pracovat přípravný výbor na legalizaci vytvářeného uměleckého seskupení. Bylo kontaktováno Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra ČR a ve spolupráci s právníkem byly vytvořeny stanovy V památný den, v sobotu 10. března 1990 v 10:30 hod, se konala v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Valná hromada, které se zúčastnilo 49 přihlášených výtvarníků z obou stran tehdejších hranic. Úvodní slovo pronesl PaedDr. Oldřich Páleníček. Nastínil situaci jaká byla před sametovou revolucí na výtvarné scéně a jaké chceme vytvořit podmínky pro širokou masu amatérských výtvarníků. (Projev uložen v archivu sdružení). Hlavním bodem programu jednání bylo seznámení zájemců o členství se stanovami sdružení, jejich schválení, schválení názvu: Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko- -slovenského pomezí a volba výboru regionu a předsedů okresů. Předseda Mgr. Ivan Jurčička Pokladník PaedDr. Oldřich Páleníček Tajemník Milan Bouda Člen výboru za okres Uherské Hradiště Lubomír Šišpera. Člen výboru za okres Břeclav Josef Černý Člen výboru za okres Hodonín Jaroslav Čermák Člen výboru za okres Trenčín Ing. Rudolf Stašák Byla schválena výše členských příspěvků: Zápisné - důchodci 50,- Kčs a roční členský příspěvek 50,- Kčs Pracující - zápisné 100,-. Kčs a roční členský příspěvek 100,-. Kč Jako hosté se jednání zúčastnili Dr. J. Jilík za redakci Malovaný kraj a Ing. V. Dostálek, předseda MNV Vlčnov. Sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra České socialistické republiky 21. května 1990, jednací číslo VSP/1-549/90-R a od ČÚ statistického jsme obdrželi identifikační číslo organizace - IČO (originál stanov uložen v archivu). Sdružení se tak stalo vůbec prvním zaregistrovaným uměleckým seskupením po roce Byly navázány kontakty s dalšími vznikajícími uměleckými spolky, např. v Brně Ve středu 17. dubna jsme se zúčastnili valné hro-

4 mady Sdružení pro Moravu a Slezsko v Ostravě - Vítkovicích To již byla naše žádost o registraci zaslána, a proto jsme na často navrhované sloučení nepřistoupili. A také proto, abychom si zachovali původní myšlenku o nezávislosti na veškerém uměleckém i vnitropolitickém a společenském dění. Tím začala normální činnost Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí. Vyšlo první číslo zpravodaje s názvem SPEKTRUM, založené Milanem Boudou a Lubomírem Šišperou. Byly zhotoveny členské legitimace a evidenční listy členů Sdružení NV MSP. 2. května vyšlo první číslo zpravodaje LABYRINT. Ve dnech května, při Jízdě králů ve Vlčnově, vystavovali: O. Páleníček, M. Bouda, E. Arvajová, K. Táborský, I. Jurčička, L. Šišpera, J. Salajka, Z. Belant, J. Kroutil, J. Zemek, A. Hájek, F. Andresičová, J. Koníček, J. Trávníček a M. Křapová. Další velká výstava, první v Galerii Panský dům, se konala a vystavovali zde: F. Andresičová, E. Arvajová, M. Bouda, D. Čechmánková, A. Hájek, V. Hájek, Miroslav Horák, I. Jurčička, J. Karský, S. Knotek, M. Náplavová, O. Páleníček, E. Pěgřímek, L. Šišpera, K. Táborský, J. Trávníček, J. Vaverka. Za Trenčín: I. Bulková, S. Lubina, V. Mešková, M. Petrík, R. Stašák za Břeclav J. Černý, P. Hanák, O. Jakubčík, J. Musil a F. Peřina. Dne 2. prosince 1990 byla založena v konferenčním sálku na zámku Světlov v Bojkovicích odborná skupina výtvarníků zabývajících se grafikou. U jejího zrodu byli, kromě zakladatele a hlavního iniciátora PaedDr. Oldřicha Páleníčka, členové: RNDr. Stanislav Knotek - Brno Pavel Hanák Vracov Milan Bouda - Uherský Brod Eduard Pěgřímek Uherský Brod Mgr. Ivan Jurčička - Vlčnov Byl schválen program a také název G90. Logo dodnes používané vytvořil RNDr. Stanislav Knotek. V prosinci vyšlo nulté číslo zpravodaje GRAFFITO. K bylo ve Sdružení NV MSP registrováno 67 členů. Uherský Brod-29 členů z toho 4 důchodci, Trenčín 12 členů Břeclav a Hodonín 26 členů z toho 4 důchodci V lednu vyšlo první číslo zpravodaje SPEKTRUM redigované Milanem Boudou. Ve čtvrtek 7. března 1991 se konala 2. Valná hromada. Na ní byl hodnocen první rok činnosti Sdružení NV MSP. Členové byli seznámeni s dalšími organizačními záležitostmi a schválena zpráva kontrolní a revizní komise o hospodaření sdružení. Jednalo se také o formě prodeje děl přes sdružení a o odvodu daní ČFVU a OSA. Na základě písemného sdělení k datu konání Valné hromady se odhlásilo 5 členů: Rostislav Dřímal z Kroměříže Petr Vedral ze Soběslavi Josef Fišer z Veselí nad Moravou Jaroslav Kroutil z Uherského Hradiště Václav Hájek ze Zlína Lubomír Šišpera z Bojkovic Nově byli přijati: Ing. Vojtěch Dostálek z Včnova jako sympatizant František Sedlačík z Vlčnova Helena Kaňáková ze Ždánic a čtrnácti členná výtvarná skupina ze Skalice s jejím předsedou panem Petrem Pollákem. Jako čestní členové byli přijati: PhDr. Josef Beneš, CSc., Zdeněk Lorenc, člen poválečné surrealistické skupiny RA. Dále byla řešena otázka vystavování, sponzorství a bylo zvoleno nové složení výboru: Region: předseda - Mgr. Ivan Jurčička pokladník - PaedDr. Oldřich Páleníček jednatel - Milan Bouda Výbor Uherský Brod: předseda - Karel Táborský pokladník - Františka Andresičová jednatel - Eva Arvajová Slovenský region s centrem v Trenčíně: předseda - Ing. Rudolf Stašák. Za okresy Břeclav a Hodonín: předseda - Josef Černý. V neděli 7. dubna 1991 byl ustaven Ka-

5 binet grafiky na Lidové škole umění v Bojkovicích a zahájena činnost vernisáží vystavených prací členů skupiny G90. Na čtvrté schůzce po vernisáži byla projednána příprava dalšího čísla zpravodaje GRAFFITO a další organizační záležitosti. Na 5. setkání skupiny G90 se projednávalo technicko-organizační zajištění výstavy v Holíči. Byla hodnocena autorská výstava Josefa Beneše v Městské knihovně v Uherském Brodě, projednána nabídka zajištění grafických nástrojů a upozornění na literární týdeník TVAR, č. 39, kde píše Zdeněk Lorenc o Sdružení nezávislých. V posledním čísle Ateliéru je pak zmínka o výstavě Nezávislých v Uherském Hradišti. Jako noví členové G90 byli přijati: Mgr. Arvajová Eva Uherský Brod PhDr. Beneš Josef, CSc. Praha Dynková Hana Holíč Chrenko Viktor Hlohovec Lorenc Zdeněk Praha Matějka Josef Zlín Slovák František Slavičín Ševčík Bronislav Holíč Pravidelné schůzky G90 se konaly v salonku restaurace U radnice (dříve U Hanáka). Ke dni 24. října 1991 už bylo do G90 zaregistrováno celkem 13 členů Sdružení NV MSP. Ve čtvrtek 2. května 1991 vyšel ve Slováckých novinách článek O. Páleníčka Kabinet grafiky v Bojkovicích a 23. října Svojím byt a svojím ostat. V červnových Brodských novinách vyšel článek o výstavách v Bojkovicích. Ve 13. čísle Brodských novin vyšel obsáhlý článek O. Páleníčka s názvem regionální umění pout zbavené. V 16. čísle vyšel článek I. Jurčičky Seznámení se Sdružením nezávislých výtvarníků moravsko- -slovenského pomezí spolu s pozvánkami na výstavy. Na poslední výstavě při Jízdě králů ve Vlčnově, ve dnech května 1991, vystavovali: F. Andresičová, O. Páleníček, M. Křapová, F. Sedlačík, S. Petratur, M. Čiháková, I. Jurčička, A. Hájek, P. Maňáková, F. Slovák, S. Knotek, L. Šišpera, K. Táborský, J. Hartl, H. Dynková, R. Stašák, B. Ševčík, J. Matějka, A. Šalandová, Ľ. Kolmačka J. Beneš aj. V květnu byla uspořádána Mgr. Ivanem Jurčičkou beseda o sochaři J. Laudovi. 16. června 1991 měl Mgr. Ivan Jurčička přednášku v Uherském Brodě na téma Josef Lada a krajina. Na pravidelné schůzce výboru oblasti Uherský Brod, konané ve středu 16. října 1991, byl schválen tisk tří autorských pohlednic, zaplacení obálek na soubor grafik Stanislava Knotka Rodiště J. A. Komenského a příspěvek 450,- Kč Karlovi Táborskému na dřevořezbu, která byla určena k reprezentaci našeho Sdružení v Naardenu. Ke konci roku 1991 mělo sdružení 62 členů V lednovém čísle časopisu Slavičínský zpravodaj, v článku Nevšední zážitek, se vrací autor Jan Tluka k podzimní výstavě skupiny G90 ve Slavičíně poněkud podrobněji. Kromě představení všech vystavujících, představuje autor článku, pod značkou Tl, slavičínského výtvarníka Františka Slováka. V neděli 15. března 1992 se konala 3. Valná hromada v budově Středního odborného učiliště stavebního na Mariánském náměstí v Uherském Brodě. Zúčastnilo se jí 31 členů sdružení. Do revizní komise byli zvoleni Jan Barth a Josef Zemek, hlavní referát přednesl Mgr. Ivan Jurčička a PaedDr. Oldřich Páleníček. Zprávy z okresů přednesli: Karel Táborský - Uherský Brod, Ing. S. Neštický - Trenčín, František Peřina - Břeclav a Peter Pollák-Skalica. Hlavním pokladníkem regionů byla zvolena paní Anna Šalandová. Byl schválen plán činnosti na další rok. Zápis z této VH podepsali přítomní: Ivan Jurčička - předseda regionálního výboru Anna Šalandová pokladní regionálního výboru, Milan Bouda jednatel regionálního výboru, Oldřich Páleníček člen regionálního výboru, Karel Táborský předseda oblasti Uherský Brod, S. Neštický předseda okresu Trenčín, Peter Pollák předseda okresu Skalica, Fran-

6 tišek Peřina zástupce za okres Břeclav. Zápis uložen v archivu sdružení. Zprávu o konané valné hromadě uveřejnil I. Jurčička v dubnových Brodských novinách. V roce 1992 u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského, vydalo sdružení svým nákladem tři autorské pohlednice Evy Arvajové, Ivana Jurčičky a Milana Boudy. RNDr. Stanislav Knotek vydal k tomuto výročí grafický soubor Rodiště J. A. Komenského Významnou akcí bylo uspořádání studijního zájezdu do Paříže PaedDr. Oldřichem Páleníčkem. Na třetí kolektivní výstavu (vernisáž proběhla 3. července 1992 v Galerii Panský dům), byl vytištěn náš první katalog, který sponzorovala Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. Úvod napsal Mgr. Ivan Jurčička, grafickou úpravu provedl Milan Bouda. Úvodní slovo na vernisáži přednesl PaedDr. Oldřich Páleníček a hudební program zajistila cimbálová muzika souboru Olšava s primášem Lubomírem Málkem. Vystavovali zde: Františka Andresičová, Eva Arvajová, Jan Barth, Josef Beneš, Milan Bouda, Pavel Hanák, Viktor Chrenko, Otakar Jakubčík, Zdeňka Jeglová, Ivan Jurčička, Jindřich Karský, Stanislav Knotek, Richard Lízal, Stanislav Lubina, Pavlína Maňáková, Josef Matějka, Miroslava Náplavová, Oldřich Páleníček, František Slovák, Anna Šalandová, Karel Táborský, Antonín Pecha - Vaculík a Alena Žilková. Byly zhotoveny samolepky pro členy sdružení k označování děl a k zajištění autorského práva při prodeji. Byly vydány další čísla časopisů SPEK- TRUM a GRAFFITO. Do skupiny G90 byli přijati noví členové: Čech Ladislav Zastávka u Brna Dynková Hana Holíč Gajdošová Jana Otrokovice Holub Ludvík Zbýšov Jeglová Zdena Uherský Brod Kousalík Pavel Zbýšov Lízal Richard Uherské Hradiště Lubina Stanislav Nemšová Timko Eduard Skalica Žilková Alena - Trenčín 1993 Od měla nová daňová soustava za následek zrušení prodeje děl přes sdružení. Byla provedena registrace sdružení na Finančním úřadě v Uherském Brodě a do konce března bylo zpracováno daňové přiznání. V sobotu 23. ledna se konal první společenský večírek s názvem Ples výtvarníků v Country besedě U Rochů. 3. Valná hromada se konala 7. března Rozdělení ČSFR rozdělilo také naše sdružení na dvě části. Na část moravskou okresy Uherské Hradiště a Břeclav a část slovenskou - okresy Trenčín a Senica. K datu konání valné hromady má sdružení celkem 61 členů (UH-29, BV-17, TN-9, SE-6). Obě části se dohodly na dalším společném vystupování a spolupráci. Během roku se pak osamostatnil okres Břeclav a postupně zanikl. Finanční konto regionu bylo spravedlivě rozděleno odstupujícím okresům. Rozdělení provedla ve spolupráci s výborem regionu Anna Šalandová pokladník a správce regionálního účtu. Zpráva o tom byla přednesena na Valné hromadě Richard Lízal zajistil sponzory - firmu Kamex a pana Pechala z Uherského Hradiště. Obdrželi jsme částku 2.000,- Kč. Další sponzorství zajistil u firmy SEP Uherské Hradiště, zastoupené Ing. P. Vařechou. 22. května se uskutečnilo setkání grafiků G90 v bzeneckém vinném sklepě. Byla projednávána organizace připravovaných výstav v Uherském Hradišti Galerie Slováckého muzea, ve Slavičíně a v Zastávce u Brna. Na programu byla také prezentace grafiky ze soukromých sbírek a beseda k nim. V červnu provedla Ing. M. Zemková školení pokladníků, které bylo zaměřeno na vedení peněžního deníku v jednoduchém účetnictví. Zúčastnili se jej pouze A. Šalandová za Uherský Brod a J. Barth za Břeclav. 16. července se uskutečnila v pořadí čtvrtá kolektivní výstava členů sdružení. Tisk katalogu sponzorovala Česká zbrojovka, a.s., grafická úprava katalogu František Slovák a Milan Bouda. Úvodní slovo napsal a výstavu zahájil PaedDr. Oldřich Páleníček,

7 hudební program Blanka Gazdová klavír. Svá díla vystavovali: Františka Andresičová, Eva Arvajová, Milan Bouda, Antonín Hájek, Viktor Chrenko, Zdena Jeglová, Ivan Jurčička, Stanislav Knotek, Stanislav Lubina, Josef Matějka, Oldřich Páleníček, Antonín Pecha- -Vaculík, Jan Slováček, František Slovák, Anna Šalandová, Karel Táborský a jubilant výstavy Martin Sochor-Uprka. Bylo vydáno páté číslo časopisu SPEKT- RUM a rozesláno na jednotlivé okresy. Současně bylo pozastaveno jeho vydávání. Důvodem byl nedostatek dopisovatelů. Prakticky celá tvorba časopisu byla zajišťována pouze Milanem Boudou, což se stalo pro něho neúnosné. Pokračování nadále záviselo na utvoření skutečně pracující redakční rady. PaedDr. Oldřich Páleníček zpracovává pro Brodské noviny cyklus článků o členech sdružení a jejich tvorbě. Spolupracuje na nich s Ivanem Jurčičkou. Vyšly medailonky: Františka Andresičová, Anna Šalandová, Eva Arvajová, Milan Bouda, Ivan Jurčička, Karel Táborský, Stanislav Knotek a Oldřich Páleníček. Připravoval se František Slovák a Antonín Hájek. Neuskutečnila se společná výstava s výtvarníky z Trenčína při Setkání na Javořině. Důvodem bylo nezajištění podmínek pořadatelem slavností pro vystavování. Ze stejných důvodů bylo upuštěno od výstavy při Jízdě králů ve Vlčnově. Pravidelně jednou měsíčně se konaly v salonku restaurace Sokolovna regionální schůzky vedené Karlem Táborským. Kroniku sdružení vedla Eva Arvajová V sobotu 5. února 1994 se konal 2. Ples výtvarníků v Tropic clubu, kterého se zúčastnilo přes šedesát členů sdružení se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Jako host byl přítomen i majitel a ředitel Brodského pivovaru Ing. Janáček. Sponzorem sdružení v roce 1994 byla Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod a Střední odborné učiliště stavební v Uherském Brodě. V neděli 13. března 1994 se konala 5. Valná hromada, která se uskutečnila ve školní budově učňovského střediska Pozemních staveb, schválila zprávu o činnosti, plán práce a hospodaření sdružení. Na volební období 1994 březen 1996 byli do výboru navrženi a zvoleni: Mgr. Ivan Jurčička - předseda SVU MSP Karel Táborský - předseda regionu Uherského Brodu PaedDr. Oldřich Páleníček - místopředseda (výstavy, hodnocení děl) Milan Bouda - místopředseda (redakce, tisk, propagace) Anna Šalandová - pokladník Františka Andresičová - evidence členů, tiskoviny František Slovák - kronika, propagace Josef Zemek - revizní komise Dr. Stanislav Knotek - předseda návrhové komise Zdeňka Jeglová - členka návrhové komise Josef Trávníček - člen návrhové komise K datu konání Valné hromady mělo Sdružení NV MSP 27 členů a tři čestné členy. V roce 1994 bylo definitivně ukončeno vydávání občasníku SPEKTRUM. Na základě dobré spolupráce s redaktorkou Brodských novin Ing. Bohdanou Smržovou a za podpory tajemníka MěÚ Eduarda Pěgřímka, pokračovala série článků v Brodských novinách představující jednotlivé členy sdružení a jejich dílo. Naopak nedostatečná byla spolupráce s Domem kultury. Uskutečnily se semináře: Grafické techniky - PaedDr. Oldřich Páleníček, Krajinomalba - Mgr. Ivan Jurčička, RNDr. Stanislav Knotek a František Slovák. Drobná dřevěná plastika Karel Táborský, Antonín Hájek a Antonín Pecha - Vaculík Byli přijati noví členové sdružení. Pan Antonín Martinec z Petrůvky a pan Bronislav Hrubý ze Závišic Valná hromada se konala ve středu 15. března 1995 v 18:00 hod v salonku restaurace Sokolovna. Na valné hromadě, byla hodnocena jak výstavní, tak i mimovýstavní činnost sdružení. Jako předseda sdružení byl zvolen Milan Bouda a členové výboru O. Páleníček, I. Jurčička, A. Šalandová, E. Jandásková, K. Táborský a F. Slovák.

8 Velmi smutnou událostí roku bylo úmrtí talentované malířky, zakládající členky sdružení Františky Andresičové. Ve dnech 30. června 1. července, se konalo malování v plenéru Bílých Karpat a ve Strání, v atelieru S. Knotka se pak probíraly základy malby krajiny. 9. června 1995 byla vernisáž Jubilejní výstavy k 5. výročí založení sdružení. Byl vydán katalog, který sponzorovala Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. Grafickou úpravu provedl František Slovák, odpovědný redaktor Milan Bouda. Vystavovali: Františka Andresičová, Eva Arvajová, Milan Bouda, Antonín Hájek, Zdena Jeglová, Ivan Jurčička, Jindřich Karský, Stanislav Knotek, Richard Lízal, Antonín Martinec, Josef Matějka, Oldřich Páleníček, Antonín Pecha-Vaculík, František Kadlčík, Jan Slováček, František Slovák, Martin Sochor-Uprka, Anna Šalandová, Dana Šumíčková, Karel Táborský, Josef Trávníček, Josef Zemek a Antonín Zálešák, in memoriam. V říjnu proběhlo podzimní zasedání ve Vlčnovských búdách pořádané I. Jurčičkou a v prosinci se uskutečnil seminář na téma Grafické techniky, v ateliéru a tiskárně O. Páleníčka v Šumicích V sobotu 24. února se konal IV. Ples výtvarníků v kavárně Domu kultury v Uherském Brodě. Vybíralo se 150,- Kč na hudební produkci a občerstvení: přípitek, jídlo-šafářská kapsa, 0,7 l vína na dvě osoby a káva. 7. Valná hromada se konala ve středu 27. března 1996 v Sokolovně v zasedací místnosti TJ Spartak Uherský Brod. Zde odstoupil na svou žádost z funkce předsedy sdružení Milan Bouda a byl zvolen František Slovák. Na vlastní žádost odchází z výboru PaedDr. Oldřich Páleníček, aby uvolnil místo mladším. Členem umělecké rady zůstává. Z výboru také odstoupil Mgr. Ivan Jurčička. Na období by zvolen výbor ve složení: předseda - František Slovák pokladník - Anna Šalandová Členovévýboru: Eva Arvajová-Jandásková, Josef Zemek, Josef Matějka, Karel Táborský, Milan Bouda a Antonín Martinec. 11. února 1996 se konal již čtvrtý Ples výtvarníků. V roce 1996 byl ukončen v Brodských novinách seriál Mgr. Ivana Jurčičky Toulání po Bílých Karpatech se zajímavými pasážemi z malířských toulek Joži Uprky. Seriál končil článkem U Slováckých jezer. V létě uspořádal Stanislav Knotek malování v plenéru podhůří Bílých Karpat a seminář o krajinomalbě. 30. srpna se konala výstava Tvorba 96 v Galerii Panský dům, o které napsala redaktorka Brodských novin Ing. Bohdana Smržová obsáhlý článek s představením jednotlivých vystavujících. V Brodských novinách č. 19, vzpomíná O. Páleníček u příležitosti 1. výročí úmrtí, na malířku Františku Andresičovou a zve čtenáře na její výstavu k nedožitým 55. narozeninám. Výstava se konala v Galerii Panský dům od 4. října do 2. listopadu O této výstavě a o Františce pak v říjnovém čísle Brodských novin napsal pěkný článek prof. Jan Chovanec. Na podzim se uskutečnil již tradiční večer ve Vlčnovských búdách, pořádaný Mgr. Ivanem Jurčičkou. K mělo sdružení, uherskobrodská skupina, 26 členů: PhDr. Josef Beneš, CSc., Bouda Milan, Hájek Antonín, Hanák Pavel, Chrenko Viktor, Mgr. Jandásková Eva, Mgr. Jurčička Ivan, Karský Jindřich, Dr. Knotek Stanislav, Křapová Marie, Lekeš František, Lízal Richard, Martinec Antonín, Matějka Josef, PaedDr. Páleníček Oldřich, Pecha-Vaculík Antonín, Rambousková-Jeglová Zdeňka, Sedlačík František, Mgr. Slováček Jan, Slovák František, Sochor-Uprka Martin, Šalandová Anna, Táborský Karel, Trávníček Josef, Velecký Petr, Zemek Josef V sobotu 1. února se konal v pořadí již 5. Ples výtvarníků v restauraci Country Beseda U Rochů. Ples byl velmi dobře připraven zásluhou A. Šalandové, E. Jandáskové a K. Táborského. 8. Valná hromada se konala v pátek 25. dubna 1997 v salonku restaurace Soko-

9 lovna. Zde byl schválen návrh novelizovaných stanov sdružení a bylo doporučeno jejich dopracování. V únoru se zhotovila první společná fotografie s určením pro připravovaný Almanach. Zásluhou redakčního kolektivu ve složení PaedDr. O. Páleníček, M. Bouda, F. Slovák, RNDr. S. Knotek, A. Šalandová a E. Jandásková vyšlo, u příležitosti Valné hromady, první číslo sborníku Almanach 96. Tisk sponzorovala Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod. Ze sdružení na vlastní žádost odešel jeden ze zakladatelů sdružení Mgr. Ivan Jurčička. Za jeho dosavadní obětavou práci mu nový předseda František Slovák poděkoval a předal mu věcný dar knihu o výtvarném umění. V tomto roce zahájil svou publicistickou činnost Mgr. Ivan Jurčička svými články a kresbami v Brodských novinách Procházky Uherským Brodem a okolím. V pátek 25. července uspořádal St. Knotek malování v plenéru a pokračování semináře O krajinomalbě ve svém nově vybudovaném ateliéru ve Strání. Zúčastnili se ho E. Jandásková, O. Páleníček, F. Slovák, M. Kubiš a S. Knotek. O naší úspěšné výstavě, která se konala od , zasvěceně píše Bohdana Smržová v Brodských listech č. 2 I. ročník týdeníku uherskobrodského regionu. V listopadu, z iniciativy a zásluhou Stanislava Knotka, byla v první části Galerie Panský dům zahájena stálá prodejní výstava výtvarníků uherskobrodského regionu. Na mimořádné valné hromadě, která se konala ve středu 19. listopadu v salonku restaurace U Rochů, byla schválena změna názvu sdružení. Sdružení nezávislých umělců moravsko-slovenského pomezí (SNV MSP) bylo přejmenováno na Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí (SVU MSP). Ministerstvem vnitra ČR byla tato změna zaregistrována 2. ledna 1998 pod značkou VSP/1-549/90-R. Současně byly zpřísněny podmínky pro přijetí do sdružení stanovením roční kandidátské lhůty V sobotu 7. února 1998 se konal Ples výtvarníků v Country besedě u Rochů. Na jeho přípravě se podíleli A. Šalandová, E. Jandásková a K. Táborský. Vstupenka s občerstvením stála 200,-Kč. 9. Valná hromada se konala ve středu 25. března 1998, v salonku restaurace Sokolovna. Martin Sochor-Uprka zaslal na Valnou hromadu svůj diskusní příspěvek týkající se tvorby nejen umělecké ale i dokumentačně historické (viz archiv sdružení). Hostem jednání byl Mgr. Miroslav Štěrba z MěÚ Uherský Brod a obdržel II. ročník sborníku Almanach 97. Tisk této publikace sponzorovala Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod. Na této valné hromadě byla schválena změna sídla sdružení. Z Vlčnova bylo sídlo přeneseno do Uherského Brodu, kde prakticky již delší dobu působilo. V tomto smyslu byly upraveny stanovy a zaslány k registraci na MV ĆR. Po zkušební kandidátské lhůtě byl přijat do Sdružení pan Miroslav Kubiš z Bánova. Zápis z Valné hromady provedl František Lekeš, do kterého vznesl apel na všeobecné pozdvižení kultury v městě Uherský Brod. František Lekeš s vlastní iniciativy vydal první číslo zpravodaje s názvem Výtvarné proměny, který nahradil stávající SPEK- TRUM a GRAFFITO. Hlavním úkolem nového zpravodaje bylo informování členů sdružení, kteří se ze zdravotních nebo jiných osobních důvodů, nemohou zúčastňovat pravidelných schůzek. V roce 1998 připravil a vydal dvě čísla, na která obdržel od MěÚ Uherský Brod finanční podporu. Poděkování patří nejen F. Lekešovi ale i místostarostovi Mgr. Miroslavu Štěrbovi. Na naší výstavě v Galerii Elektra v Luhačovicích zahájené v úterý 30. června, s námi jako host vystavoval ak. malíř Jaroslav Jeřábek ze Slavičína, který také zahrál na valašské píšťalky a slovenskou fujaru. Ve společenském časopise Play 6/98 v rubrice osobnosti vyšel článek Libora Velana Karel Táborský výtvarník.

10 Velká výstava skupiny G90 se uskutečnila 18. října 1998 ve Výstavní síni Adamovských strojíren a.s. v Adamově a setkala se s velkým ohlasem jak v místních novinách, tak v časopisu zaměstnanců Adamovských strojíren a.s. Směr č. 18. V říjnu vznikl názorový konflikt mezi některými členy sdružení, který se natolik vyhrotil, že hrozilo rozdělení sdružení na dvě větve. Na sklonku roku 1998 požádali o zrušení členství a ze sdružení vystoupili Martin Sochor-Uprka, Jan Slováček, František Lekeš a Petr Velecký. Rozpad sdružení byl zažehnán Náš tradiční večírek, nazvaný Ples výtvarníků, se konal v sobotu 13. února 1999 již po sedmé v Country Besedě v restauraci U Rochů. Bohatou tombolu tvořila díla členů sdružení. Na Valné hromadě se hodnotila činnost a stav pokladny za rok 1998 a schvalovaly plány na rok Do sdružení byl přijat Vlastimil Mahdal. Sponzorem činnosti sdružení byly Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod, tisk III. ročníku sborníku Almanach 98 sponzorovala Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod. Oba sponzoři měli v uvedené publikaci reklamu. V Brodském zpravodaji č. 6 jsou články Josefa Beneše Občan mezi právy a povinnostmi a článek Ivana Jurčičky Schůdky ke hvězdám. V Kurýru 24. srpna psal Libor Velan o Oldřichu Páleníčkovi v rubrice s názvem Brodský musaion. V pondělí 25. října vyšel v Kurýru článek Regionální výtvarníci na Panském domě. V pondělí, 27. září vychází v Kurýru článek O. Páleníčka o výstavě sdružení Desítka výtvarníků Sdružení vystavuje v Galerii Panský dům. O této výstavě má Páleníček článek také v Brodském zpravodaji č 10. Výstavní činnost v roce 1999 byla bohatá, viz seznam Na VIII. Plese výtvarníků v Country besedě U Rochů, v sobotu 26. února 2000, po prve zazněla hymna sdružení, kterou složil M. Bouda na nápěv Mnoga leta živijó. V časopise Elefant č. 7, ročník č. 6, byla uveřejněna fotografie A. Hájka s dřevěnou kraslicí obřích rozměrů, zdobenou deseti kilogramy cínu. Výška 78 cm, průměr 48 cm a váha 40 kg. Byl to útok na zápis do Guinessovy knihy rekordů I. Jurčička pokračoval v cyklu Schůdky ke hvězdám uveřejňovaném v Brodském zpravodaji. Všechny akce pořádané v tomto roce se konaly pod hlavičkou 10. výročí založení našeho sdružení a poprvé jsme obdrželi finanční podporu od MěÚ Uherský Brod. Historii sdružení popsal v novinách Dobrý den s Kurýrem, v pondělí 30. července 2000, Libor Velan v článku Sdružení výtvarných umělců oslaví desáté výročí svého založení. K 10. výročí založení sdružení byl vydán plně barevný katalog. Úvodní slovo napsal předseda sdružení František Slovák, nahlédnutí do historie PaedDr. Oldřich Páleníček. Grafická úprava František Slovák, Filmy pro tiskárnu připravil František Chrástek-Q studio Uherský Brod. Sponzorem Byla akciová společnost Slovácké strojírny Uherský Brod. Vystavovali všichni členové sdružení: Josef Beneš, Milan Bouda, Antonín Hájek, Pavel Hanák, Eva Jandásková, Jindřich Karský, Stanislav Knotek, Marie Křapová, Miroslav Kubiš, Vlastimil Mahdal, Oldřich Páleníček, Antonín Pecha-Vaculík, Zdena Rambousková, František Slovák, Anna Šalandová, Karel Táborský, Libor Velan a Milan Zámečník. Vernisáž výstavy k 10. výročí založení sdružení proběhla v pátek 6. října v Galerii Panský dům v Uherském Brodě. V 17:00 hod výstavu slavnostně zahájil ředitel Domu kultury PhDr. Jaroslav Mikulík, v úvodním slově PhDr. Hana Všetečková seznámila přítomné s naší desetiletou činností. Mezi gratulanty byla prof. Ivona Bušíková z gymnázia J. A. K. v Uherském Brodě, která předala předsedovi sdružení Františku Slovákovi Dědovu mísu jako symbol přátelství fan klubu Přátel SVU MSP. Slavnostní náladu dotvořila hudební skupina Asidžes ze Slavičína. Svá díla zde představilo všech 18 členů sdružení: Beneš Josef, Bouda Milan, Hájek Antonín, Hanák Pavel, Jandásková Eva, Karský

11 Jindřich, Knotek Stanislav, Kubiš Miroslav, Křapová Marie, Mahdal Vlastimil, Páleníček Oldřich, Pecha-Vaculík Antonín, Rambousková Zdeňka, Slovák František, Šalandová Anna, Táborský Karel, Velan Libor, Zámečník Milan. Součástí výstavy bylo i promítání medailonků všech členů sdružení a z výstavy byl pořízen video záznam. Na slavnostní vernisáži byl instalován rozřezaný dřevěný dort, kde každý člen sdružení si svůj dílek vyzdobil dle vlastního nápadu, od malby, kresby až po řezbu. Po vernisáži byl tento dort uložen v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. O výstavě napsal do Brodského zpravodaje č. 15 K. Táborský, do novin Dobrý den s kurýrem č. 43, psala Markéta Vávrová. Pěkný článek s fotografií Jiřího Pavelčíka, o jeho životě a práci, napsal Libor Velan do Kurýra. Ke konci roku 2000 do Sdružení VU MSP převedl předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska (SUMS), pan František Stehlík, částku ,-Kč. Podmínkou bylo sloučení s tímto brněnským sdružením Na mimořádné výborové schůzce, která se konala 10. ledna 2001 ve vinárně Panský dům, byla připravena mimořádná Valná hromada, na které se musela vyjádřit k nabízenému sloučení celá členská základna Sdružení VU MSP. Ta byla svolána 17. ledna 2001, kde bylo jednomyslně usneseno, že zůstaneme i nadále samostatnou organizací a zaslané peníze vrátíme. IX. Ples výtvarníků se konal v sobotu 3. února 2001 v Country restauraci U Rochů. Cena vstupenky s občerstvením byla 260,- Kč. Na řádné Valné hromadě, 29. března 2001, která se konala v restauraci U Rochů, bylo provedeno hodnocení činnosti za rok 2000, schválení nového plánu činnosti-plán výstav a hospodaření sdružení. Bylo zvoleno nové složení výboru: F. Slovák předseda, O. Páleníček místopředseda, E. Jandásková tajemnice, A. Šalandová ekonomka, M. Bouda vedoucí umělecké rady, S. Knotek vedoucí skupiny G90, K. Táborský člen výboru a J. Karský vedoucí revizní komise. Do sdružení, po kandidátské lhůtě, byla přijata Mgr. Krista Markéta Kolísková. Bohatá výstavní činnost byla doplněna dalšími akcemi. V dubnu vyšlo první číslo Informačního bulletinu Sdružení VU MSP. Redakční radu řídil L. Velan. Druhé číslo už řídil O. Páleníček. V roce 2001 vyšlo šest čísel. K velikonocům vydal A. Hájek na třech pohlednicích svou rekordní obří kraslici. Ve středu 17. října se uskutečnila v Galerii Panský dům beseda nad našimi vystavenými díly s PhDr. Jaroslavem Pelikánem, který s námi probral jednotlivá díla a zároveň nás upozornil na chyby, kterých se ještě dopouštíme a taky nám poradil co a jak do budoucna zlepšit. Ve fotografické soutěži Ječmen krále Ječmínka získal M. Bouda 2. místo. Ve dnech 27. a 28. října se konalo setkání výtvarníků z moravskoslovenského pomezí na rekreačním zařízení ve Starém Hrozenkově, které tradičně pořádají Klub kultury Uherské Hradiště, zastoupený Miroslavem Potykou a Mestské kultúrne stredisko Trenčín, zastoupené Jarkou Tichou. Na jednotlivé semináře si zvou lektory z obou stran hranic. Semináře fotografie a grafiky se zúčastnili O. Páleníček, F. Slovák, S. Knotek, L. Velan, M. Kubiš. Kromě zářijového setkání na chaloupce u Šalandů, kde jsme oslavili jubileum A. Šalandové a probraly úkoly sdružení, proběhlo 12. prosince setkání v Luhačovicích u Jindry Karského. Našimi sponzory v roce 2001 byly Slovácké strojírny, a.s. Uherský brod a Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod V roce 2002 se konala pouze jedna kolektivní výstava, zato přibylo výstav autorských. Od 1. ledna byla zahájena činnost fotografické sekce ve složení: L. Velan, Z. Zábranský, M. Křapová a M. Zámečník. V lednu vyšel Informační bulletin č. 1, ročník II. a další už nenásledoval. V Malo-

12 vaném kraji č.1/2002 publikoval L. Velan článek Grafik a restaurátor Pavel Hanák - doplněný fotografií. 25. února se konal tradiční Ples výtvarníků U Rochů, k tanci a poslechu hrála skupina Kasanova z Bojkovic. Na Valné hromadě, která se konala 24. dubna 2002, byl rozšiřován Almanach 2001 a do sdružení, po kandidách lhůtě, byl přijat fotograf Zdeněk Zábranský. V březnovém Bánovském zpravodaji vyšel medailonek Malíř-bánovský rodák-pan Miroslav Kubiš od Dagmar Vašíčkové. Slovácké noviny ve čtvrtek 9. května 2002 přinesly článek Fotograf Libor Velan nechce být jenom tím, kdo nafotil ty trhovce na Velehradě od Aleny Kučerové doplněný fotografií M. Zámečníka. V pátek 18. října pořádal K. Táborský v kavárně Domu kultury oslavu svých 50tin. Ve dnech října se konalo tradiční setkání výtvarníků ve Starém Hrozenkově, kterého se zúčastnili O. Páleníček, F. Slovák, M. Bouda, S. Knotek, L. Velan a Z. Zábranský. K jubilejní výstavě K. Táborského vyšly v Brodském zpravodaji č. 24 a 25 dva redakční články. Našimi sponzory v tomto roce byli Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod a Edit point, Jiří Janča Bánov V Malovaném kraji č.1/2003 vyšel článek L. Velana Zdeněk Zábranský fotograf Horňácka Ve středu 12. února se konala členská schůze s oslavou 50tin našeho předsedy Františka Slováka ve vinárně Panský dům. K výstavě fotografií Libora Velana v Galerii K, vyšly 21. února články ve Slováckých novinách a v únorovém Brodském zpravodaji. V sobotu 1. března se konal v kavárně Domu kultury již XI. Ples výtvarníků opět se skupinou Kasanova z Bojkovic. Tradičního setkání výtvarníků moravsko-slovenského pomezí ve Starém Hrozenkově se zúčastnili pouze L. Velan a Z. Zábranský. Valná hromada 30. dubna 2003 schválila zprávu o činnosti a hospodaření sdružení. Vyšel Almanach K podzimní výstavě vyšly dva články v Brodském zpravodaji. Jeden od Elen Sladké s fotografií M. Kubiše, druhý od Libora Velana. Dobrý den s Kurýrem uveřejnil 6. října článek Markéty Švehlíkové. Již tradiční výjezdní zasedání na chaloupce u Šalandů se vyznačovalo slabou účastí. V roce 2003 jsme nezískali přízeň žádného sponzora V lednu 2004 Libor Velan poutavě představuje Mgr. Kristu Markétu Kolískovou, členku našeho sdružení, v časopise Malovaný kraj č. 1/2004. V sobotu 6. března se konal v kavárně Domu kultury XII. Ples výtvarníků s hudební produkcí skupiny Kasanova. Vstupenka s občerstvením stála 260,-Kč. 5. dubna, v novinách Dobrý den s kurýrem, napsal Milan Zámečník o Antonínu Hájkovi a jeho překonání vlastního rekordu zapsaného do Guinessovy knihy rekordů. K článku připojil fotografii autora spolu s obří dřevěnou kraslicí s dekorem vylévaným cínem. Ve středu 24. dubna se konala Valná hromada, kde byla hodnocena činnost za uplynulé období a byl schválený plán činnosti na rok Na vlastní žádost zrušila své členství ve sdružení Mgr. Krista Kolísková a z funkce předsedy Sdružení VU MSP na vlastní žádost odstoupil František Slovák. Do funkce předsedy byl zvolen Milan Bouda. Místopředsedou byl zvolen F. Slovák, ekonomkou zůstává A. Šalandová, vedoucím umělecké rady byl zvolen O. Páleníček, členem výboru zůstává K. Táborský. Vedoucí revizní komise-e. Jandásková a členem J. Karský. Vedoucí skupiny G90 S. Knotek a vedoucí fotografické sekce L. Velan. Ve Slováckém deníku dne 21. května vyšel článek Libora Velana Umělci pomezí po roce vydali nový Almanach. V sobotu 17. července byla zahájena činnost prodejní galerie v Pasáži R v Uherském Brodě. Svá díla zde vystavili S. Knotek,

13 M. Kubiš, F. Slovák, A. Šalandová, A. Hájek, L. Velan a M. Bouda. V srpnovém vydání Brodského zpravodaje č byl uveřejněn článek L. Velana SVU MSP vydalo další Almanach. V sobotu 4. září svým kvalitním úvodním slovem zahajoval PaedDr. Oldřich Páleníček výstavu Vladimír Komárek-pocta malíři v galerii Žernov v Uherském Hradišti. V sobotu 18. září jsme absolvovali tradiční výjezdní zasedání na chaloupce u Šalandů. Debaty o výtvarničení doplnil hrou na balalajku S. Knotek a na kytaru V. Mahdal. Ve dnech října se konalo ve Starém Hrozenkově XXVIII. Setkání výtvarníků regionu Trenčín a Uherské Hradiště. Zúčastnili se jej L. Velan, Z. Zábranský a M. Bouda. V Litovli 11. října 2004 získal v prvním ročníku Fotosoutěže Ladislava Kryla Libor Velan diplom za I. místo za soubor fotografií Co po nás zbyde. V sobotu 6. listopadu v galerii Žernov v Uherském Hradišti na vernisáži výstavy Surrealisté svou odbornou kvalitu prezentoval při úvodním slově PaedDr. Oldřich Páleníček. 4. prosince 2004 na XV. ročníku fotosoutěže Premiéra 2004, pořádané v Hradci Králové, získal Libor Velan Cenu Impuls, za seriál E 50. Ve středu 8. prosince se konala v Luhačovicích již tradiční schůze spojená s oslavou narozenin Jindry Karského. V prosincovém 24. čísle Brodského zpravodaje byl uveřejněn článek o výstavě L. Velana Libor Velan vystavuje fotografie V neděli 12. prosince na mezinárodním salonu ve Vsetíně se členové našeho sdružení Z. Zábranský a Libor Velan podíleli na získání bronzové medaile v kategorii fotoklubů. V konkurenci sedmnácti států bylo lepší jen Slovinsko a Finsko. V 25. čísle Brodského zpravodaje napsal L. Velan článek o výstavě Zdeňka Zábranského s názvem Černobílá krajina Zdeňka Zábranského V sobotu 12. února se konal v restauraci Hotelu U Brány náš XIII. Ples výtvarníků se skupinou Kasanova Ve středu 13. dubna se konala v restauraci Hotelu U Brány Valná hromada. Na vlastní žádost vystoupil ze Sdružení VU MSP Milan Zámečník. Za kandidáta byl přijat řezbář Tomáš Murárik. (usnesení a zápis v archivu sdružení). V pátek 15. dubna 2005 napsal redaktor Slováckých novin Martin Nevyjel pochvalný článek o výstavě fotografií Libora Velana v Komni. Název článku: Masopustní výstava fotografií Libora Velana ozdobila Komňu. V sobotu 16. dubna se uskutečnilo ve Bzenci Vinné malování. Na své si přišli i fotografové a nakonec všichni ve vinném sklípku. Úspěšné akce se zúčastnili: A. Šalandová, F. Slovák, J. Karský, E. Jandásková, L. Velan, M. Bouda, O. Páleníček, K. Táborský, P. Hanák a Z. Zábranský. V Brodském zpravodaji č. 7/2005 napsala Aneta Savarová o výstavě Vlastimila Mahdala článek s názvem Výstava obrazů V. Mahdala a jeho hostů. Ve středu 11. května vyšel ve Slováckých novinách článek L. Velana o našem Almanachu. V sobotu 14. května obdržel Libor Velan v nejprestižnější celostátní soutěži amatérské fotografie druhé místo. Cenu mu předal prof. Miroslav Vojtěchovský. Slavnostní předání se konalo při vernisáži mezinárodní výstavy ve Svitavách. Ve středu 26. května vyšel ve Slováckých novinách článek o významném ocenění Libora Velana 2. místem v celostátní soutěži amatérských fotografů s krátkým profilem jeho tvorby. V sobotu 3. června byla zveřejněna ve Slováckých novinách fotografie Antonína Hájka s Jaroslavem Bábou (českým reprezentantem ve skoku vysokém), který mu podepisoval na brodském skokanském mítinku obří štafetový kolík. V sobotu 25. června se uskutečnil studijně kulturní zájezd do Kroměříže. pod vedením Milana Boudy. Účastníci zájezdu:

14 O. Páleníček, E. Jandásková, S. Knotek, F. Slovák, J. Karský a M. Bouda navštívili Muzeum Maxe Švabinského, zámeckou galerii, Octárnu se čtyřmi lunetami M. Švabinského a vyhlášení výsledků třetího mapového okruhu moravských fotografů, na kterém byli oceněni 1. místem Zdeněk Zábranský a Libor Velan spolu s fotoklubem Andromeda. Ve středu 7. září uveřejnily Slovácké noviny článek k výstavě l. Velana Kreslený humor. Malovaný kraj č. 5/2005 uveřejnil článek M. Boudy Fotograf Libor Velan oceněn v národní soutěži AMFO. V Brodském zpravodaji č. 18 byla uveřejněna spolu s reprodukcí kresleného vtipu pozvánka na výstavu L. Velana. K výstavě 15 let Sdružení VU MSP, uspořádané v pátek 23. září v Galerii Panský dům, byl vydán reprezentativní katalog. Úvodní slovo napsal PaedDr. Oldřich Páleníček a grafickou úpravu provedl František Slovák. Současně s katalogem byly vydány pro členy sdružení jednotné navštívenky. Vystavovali zde: Josef Beneš, Milan Bouda, Antonín Hájek, Pavel Hanák, Eva Jandásková, Jindřich Karský, Stanislav Knotek, Marie Křapová, Miroslav Kubiš, Vlastimil Mahdal, Oldřich Páleníček, František Slovák, Anna Šalandová, Karel Táborský, Libor Velan a Zdeněk Zábranský. Jako host s námi vystavoval ak. malíř Vladimír Zálešák. V roce 2005 zemřel čestný člen sdružení PhDr. Josef Beneš, CSc. a Martin Sochor - Uprka. V Brodském zpravodaji č. 20 vyšel článek o naší jubilejní výstavě. Ve středu 7. prosince se konala výjezdní schůzka u Jindry Karského v Luhačovicích spolu s oslavou jeho narozenin. V pondělí 19. prosince 2005 vyšel ve Velkomoravském kurýrovi článek Libora Velana o kolektivní výstavě členů sdružení pořádané v sále mateřské školy v Drslavicích. Ve čtvrtek 22. prosince na vernisáži výstavy Moarch Eveno, Eugene Ivanov a Adolf Born v Ostrožské Nové Vsi, přednesl úvodní slovo PaedDr. O. Páleníček. V pátek 30. prosince vyšel ve Slováckých novinách obsáhlý článek o fotografovi Liboru Velanovi s názvem Fotograf Libor Velan: Obdivuji zvyky Malovaný kraj č1/2006 uveřejnil článek O. Páleníčka Portrétní tvorba akademického sochaře Leopolda Velana a pozvánku L. Velana na masopust Masopust v Komni. V témže čísle byl pak pod značkou SKP uveřejněn článek o našem čestném členu sdružení s názvem Za Josefem Benešem jako vzpomínka k jeho úmrtí. Pravidelné schůzky se konaly v Pizzerii obchodního domu Kvanto, kde byl 18. ledna 2006 zahájen I. vzdělávací cyklus Gotické umění, které připravil PaedDr. O. Páleníček. Ve středu 18. ledna 2006 vyšel ve Slováckých novinách článek s fotografií a názvem Vlastimil Mahdal: maluji pouze to, co sám cítím V sobotu 4. února se konal v restauraci Hotelu U Brány soukromý večírek nazývaný tradičně Ples výtvarníků, v pořadí již čtrnáctý. Hrála Kasanova a vstupenka s večeří stála 270,-Kč. Ve středu 8. února vyšla ve Slováckých novinách pozvánka na výstavu Stretnutie-setkání, která se konala v Trenčíně od 9. února. V článku byli jmenováni všichni zúčastnění z našeho sdružení. Ve středu 15. února, na pravidelné schůzce předal PaedDr. O. Páleníček podklady II. vzdělávacího cyklu s názvem Charakteristika gotického umění V časopise Knižní značka č. 2/2006 v článku Jana Langhammera Žatva českého a slovenského exlibris za rok 2005 je mezi výtvarníky, kteří svými díly potěšili autora článku, je i O. Páleníček. Na pravidelné schůzce v restauraci K2 na obchodním domu Kvanto, ve středu 15. března 2006, se přihlásila do sdružení a prezentovala se Eva Slačálková. Ve středu 19. dubna se konala Valná hromada, kde byla přijata na druhý pokus jako kandidátka na členství Eva Slačálková společně s Ašotem Arakeljanem. Byl předáván Almanach 2005 s CD. Na 26. národní soutěži amatérské fotografie, která se konala ve Svitavách, bylo

15 v neděli 14. května 2006 uděleno L. Velanovi 3. místo v silné konkurenci ostřílených fotografů. Na pravidelné schůzce ve středu 17. května 2006 se přihlásil za člena sdružení a prezentoval svými díly Ašot Arakeljan. PaedDr. O. Páleníček otevřel III. vzdělávací cyklus Renesance, na který předal připravené studijní materiály. M. Křapová vydala vlastním nákladem okénkovou pohlednici Vlčnova s pěti vlastními fotografiemi a názvem Vlčnov perla Slovácka. V rámci vzdělávacího cyklu se uskutečnila do exkurze Uherského Hradiště za barokním slohem. Na programu byla návštěva Františkánského kostela. Zúčastnili se A. Ašot s manželkou, A. Hájek s manželkou, M. Kubiš, O. Páleníček, J. Karský, E. Jandásková, K. Táborský a M. Křapová. V měsíci červnu vydala M. Křapová vlastním nákladem okénkovou pohlednici 2. emise s pěti svými fotografiemi a názvem Vlčnov-perla Slovácka. Na pravidelnou schůzku, 14. června, přijel z Hodonína Petr Přibyl se zájmem o členství ve sdružení a předvedl své práce. Na čtvrtý vzdělávací cyklus Baroko a rokoko předal PaedDr. O. Páleníček studijní podklady s krátkou přednáškou. Od čestného člena sdružení Viktora Chrenka jsme 5. července obdrželi dopis s poděkováním za Almanach. V pátek 14. července byla ve Slováckých novinách uveřejněna pozvánka na vernisáž výstavy M. Boudy Koláže a jiné hříčky s fotografií autora. Výstava proběhla ve Vlčnově v Galerii Měšťanka. V září vyšla ročenka Spolku sběratelů a přátel exlibris, kde v Anketě umělců, členů SSPE, kteří oslavují svá životní jubilea, je uveřejněno vyznání našeho čestného člena Viktora Chrenka a Oldřicha Páleníčka. V pátek 29. září byl ve Slováckých novinách uveřejněn článek s fotografií S. Knotka s názvem Jubilant Knotek vystavuje v Panském domě. V dalším článku Sedm fotografů v krajině byli jmenováni L. Velan a Z. Zábranský jako účastníci II. ročníku výtvarného sympózia Člověk a krajina. Na připojené fotografii jsou všichni účastníci vyfotografováni s hudebními nástroji jako hudebníci. Ve středu 11. října na pravidelné schůzce byly PaedDr. O. Páleníčkem předány studijní materiály V. studijního cyklu Klasicismus, historismus, romantismus a realismus. Ve dnech listopadu se konalo Tradiční setkání výtvarníků a fotografů, regionů TN a UH, v rekreačním středisku ve Starém Hrozenkově. Ve středu 15. listopadu se konala pravidelná schůzka v klidném prostředí I. polyfunkčního domu Slováckých strojíren. Zde byly předány studijní materiály VI. cyklu s názvem: Barbizonská škola. Vyhodnocení celého cyklu provedl PaedDr. O. Páleníček na výjezdní schůzce v Luhačovicích u Jindry Karského První schůzka roku 2007 se konala ve středu 17. ledna v Rotundě polyfunkčního domu a nesla se ve znamení příprav našeho již tradičního soukromého večírku s názvem XV. Ples výtvarníků, přípravy Almanachu 2006, vyúčtování finanční podpory a přípravy účasti uherskobrodské ZUŠ v 11. ročníku mezinárodní dětské soutěže ex libris ve slovenském Hlohovci. Jednání s ředitelkou ZUŠ Mgr. Hanou Mahdalovou proběhlo v pondělí 26. února, kde byly předány přihlášky a dispozice soutěže s termínem uzávěrky a nabídnuta pomoc. Nakonec uherskobrodská ZUŠ získala tři ocenění z 1697 ks soutěžních prací od 1423 soutěžících. V sobotu 3. února se konal XV. Ples výtvarníků, hudba Duo TT z Uherského Hradiště. V pátek 9. března byla ve Slováckých novinách uveřejněna upoutávka na výstavu A. Arakeljana a jeho přítele Gevorga Makvecjana v Divadelní galerii s názvem Arménská krása rozkvete v Divadelní galerii. O výstavě pak psaly noviny Dobrý den s Kurýrem, dne 19. března. V březnovém výtisku Brodského zpravodaje č. 5 byl uveřejněn článek L. Velana o výstavě fotografické skupiny Andromeda (Brumov-Bylnice) ve foyeru Domu kultury

16 v Uherském Brodě. Členem této skupiny, kromě L. Velana je i další člen našeho sdružení Z. Zábranský, který je navíc vedoucím fotoklubu Uherský Brod. K článku byla připojena fotografie všech členů. Ve středu 18. dubna se konala Valná hromada v restauraci Hotelu U Brány. Byl schválen plán na rok 2007 a přijati za členy sdružení Ašot Arakeljan a Eva Slačálková a za kandidáta na členství Jaroslav Surý. V sobotu 21. dubna se uskutečnil kulturně poznávací zájezd za barokním uměním do basiliky na Velehradě a za poznáním pravěké historie do archeoskanzenu v Modré. Exkurze se konala v rámci vzdělávacího cyklu a jejím organizátorem byl PaedDr. O. Páleníček. Zúčastnili se ho členové: A. Hájek s manželkou, E. Jandásková, A. Šalandová,M. Křapová, A. Arakeljan, M. Kubiš, O. Páleníček s manželkou a K. Táborský. V pátek 27. dubna byl uveřejněn ve Slováckém deníku článek A. Arakeljana s názvem Málo o sobě a něco o mé krásné zemi. 2. května 2007 byl odeslán presidentovi Svazu umělců Náhorního Karabachu p. Lenordu Zakarejanu dopis s nabídkou na vzájemnou spolupráci, která by spočívala na výměně výtvarných děl a vzájemném uspořádání výstav. Odpověď byla napsaná obratem, 9. května krásným arménským písmem. Ve středu 16. května byl v Muzeu J. A. Komenského promítnut členům sdružení, v rámci pravidelné schůzky, dokumentární film TV Noe o smyslu a práci našeho sdružení a o životě a díle našeho čestného člena Martina Sochora (in memoriam). Televizní rozhovor vedl Mgr. Aleš Kapsa s PaedDr. Oldřichem Páleníčkem. V květnovém čísle 8. Brodského zpravodaje vyšel článek M. Boudy s názvem Vyšel Almanach V čísle 9 pak byla uveřejněna fotografie z vernisáže K. Táborského a článek M. Boudy Jak broďané dobyli Olomouc. V srpnu vydala M. Křapová vlastním nákladem tři okénkové pohlednice se svými fotografiemi. Vlčnov s pěti fotografiemi a dvě Kyjovsko perla Slovácka po šesti vlastních fotografiích s uvedením Sdružení VU MSP. V pátek 14. září byla ve Slováckém deníku uveřejněna fotografie a článek s názvem Broďan Milan Bouda vystavuje na Slovensku. V neděli 23. září byla vysílána reportáž na TV Slovácko z naší kolektivní výstavy v Panském domě - Podzimní výstava SVU MSP, na které byl hostem Jaroslav Bureš. Ve středu 24. října byla vysílána na TV Slovácko reportáž z výstavy M. Boudy v Zámecké galerii ve Veselí nad Moravou a ve čtvrtek 15. listopadu ještě na ČT1 v Jihomoravském večerníku. Od pátku 26. až do neděle 28. října se zúčastnili L. Velan, Z. Zábranský a M. Bouda, tvůrčí dílny a setkání výtvarníků a fotografů ve Starém Hrozenkově. V listopadovém čísle Brodského zpravodaje byl uveřejněn článek M. Boudy Už je po výstavě s fotografií Z. Zábranského o uplynulé podzimní výstavě. Ve stejném čísle byla uveřejněna fotografie a článek Lenky Fojtíkové s názvem V Městské galerii vystavuje Milan Bouda. Na fotografii je autor spolu s PaedDr. O. Páleníčkem, který výstavu zahajoval. V pondělí 26. listopadu vyšel v novinách Dobrý den s Kurýrem článek s fotografií a názvem Retrospektiva Milana Boudy V sobotu 9. února se konal tradiční večírek nazvaný XVI. Ples výtvarníků. Hudbu k tanci obstaralo Duo Švehlík z Bánova, vstupné s večeří 280,- Kč. V sobotním Právu, dne 8. března, byla uveřejněna fotografie z vernisáže výstavy Z. Rambouskové v ČSOB Olomouc. Další článek s pěti reprodukcemi obrazů Z. Rambouskové vyšel v Právu v sobotu 15. března. V pátečních Slováckých novinách 4. dubna byl uveřejněn článek A. Arakeljana Ze střední Asie do Evropské unie. Ve středu 16. dubna byl na Valné hromadě přijatý po roční kandidátské lhůtě za člena sdružení Jaroslav Surý a za kandidáta na členství ve sdružení Vladimír Kodrla. V pátek 25. dubna byl na titulní stránce Slováckých novin uveřejněn článek a společná fotografie od Milana Zámečníka z naší

17 Valné hromady a článek A. Arakeljana Genocida Arménů v Turecku. V dubnovém čísle časopisu Malovaný kraj vyšel článek L. Velana o Almanachu 2007 s uveřejněnou jeho titulní stranou. V pondělí 28. dubna se uskutečnilo v Šumicích u Páleníčků setkání s významným sběratelem a exlibristou Ing. Jiřím Soukupem, členem SSPE a dopisovatelem do Knižní značky. V pátek 2. května slavil A. Arakeljan své šedesátiny v Hotelu Grand v Uherském Hradišti. Kromě členů sdružení zde byli přítomni starostové Uherského Brodu, Uherského Hradiště a další významné osobnosti. Ve středu 7. května v 17:00 hod na Českém rozhlase Brno byla uveřejněna zpráva o udělení Ceny Vladimíra Boučka Antonínu Hájkovi. V pondělí pak 12. května byl uveřejněn v Kurýru článek o udělení značky Tradiční výrobek Slovácka Antonínu Hájkovi. V sobotu 17. května se uskutečnil zájezd do Bzence, který byl zaměřen na fotografování scenérií starého židovského hřbitova. Hodnocení bylo provedeno ve sklepě u Juračků. V pondělí 2. června se uskutečnila návštěva v Hroznové Lhotě u malíře a grafika Františka Pavlice. Další návštěva proběhla v pátek 13. června v Bánově u M. Kubiše u příležitosti oslavy jeho sedmdesátin. Ve středu 18. června navštívil pravidelnou schůzku sdružení řezbář Luboš Sedlář. se zájmem o členství ve sdružení.. Ve čtvrtek 19. června vyšel v novinách Dnes velký článek s fotografiemi o Antonínu Hájkovi, o jeho životě a díle. V pátek 20. června pak převzal na MěÚ v Uherském Hradišti Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké tvorby. V neděli 29. června byla uskutečněna pod vedením PaedDr. Oldřicha Páleníčka vzdělávací exkurze za barokní klášterní architekturou do Křtin. Dále byla navštívena postmodernistická chrámová architektura a muzeum lidové architektury v Senetářově, rekreační středisko v Jedovnici a větrný mlýn v Ruprechtově. V červnovém čísle Brodského zpravodaje byl uveřejněn článek O. Páleníčka o Almanachu 2007 a o naší Valné hromadě spolu s fotografií všech členů sdružení od M. Zámečníka. O našem Almanachu psal také Ing. Jan Langhammer v časopise Spolku sběratelů a přátel exlibris. V Haló novinách, v pátek 19. září, byl uveřejněn obsáhlý článek o životě a díle Antonína Hájka. Ve 12. čísle Kyjovských novin byl uveřejněn článek s fotografiemi z vernisáže výstavy O. Páleníčka a Milana Boudy ve školní galerii ZŠ v Kyjově. Název článku: Umění Moravského Slovácka v Kyjově. Od 26. listopadu běžel na TV Slovácko rozhovor s oběma vystavujícími. V sobotu 6. prosince jsme navštívili vídeňskou výstavu Vincenta van Gogha v Albertinu. V prosinci byl vydán Slovník českých a slovenských výtvarných umělců - oddíl V, ve kterém je uveden se svým dědečkem ak. sochařem Leopoldem Velanem i Libor Velan. U příležitosti devadesátého výročí SSPE byla vydána publikace Současní tvůrci exlibris, ve které bylo představeno 122 současných tvůrců, mezi nimiž jsou prezentováni i členové Sdružení VU MSP Viktor Chrenko, Oldřich Páleníček a Milan Bouda V sobotu 7. února se konal výtvarnický ples v Hotelu U Brány, hudba Duo Švehlík. V Knižní značce č. 1/2009, časopisu SSPE, vyšel obsáhlý článek O. Páleníčka ke kulatinám M. Boudy s názvem Tvůrce a sběratel exlibris. Z vernisáže výstavy Stretnutie-setkání, která se konala v Trenčíně ve čtvrtek 26. února, byl uveřejněn v TV a v Trenčianskych novinách rozhovor s M. Boudou. V pátek 27. března vyšel ve Slováckém deníku článek a fotografie z vernisáže výstavy A. Arakeljana v olomoucké Galerii Rubikon s názvem Arménské obrazy od malíře z Horního Němčí okouzlily Hanou. V dubnových Horněmčanských novinách vyšel článek A. Arakeljana Málo o sobě a o mé krásné zemi.

18 V dubnu vydala Marie Křapová své fotografie z Jízdy králů na pohlednicích pod hlavičkou Sdružení VU MSP. Na Valné hromadě, která se konala ve středu 29. dubna, byl přijat po roční kandidátské lhůtě malíř Vladimír Kodrla a vyšel Almanach V Knižní značce č. 2/2009 byl uveřejněn článek O. Páleníčka o brodské výstavě našeho čestného člena Viktora Chrenka Oči duše. V úterý 5. května se konal ve Vlčnově pohřeb našeho bývalého člena Františka Sedlačíka, kterého se zúčastnila M. Křapová a položila kytici za sdružení. V Brodském zpravodaji č. 8 vyšel článek L. Velana o našem Almanachu s názvem Almanach SVU MSP Ve středu 17. června byla podepsána darovací smlouva našeho sdružení se starostou Ing. Ladislavem Kryštofem na plastiku s názvem Sovička, - dílo Karla Táborského. V časopise Malovaný kraj č. 5 byl uveřejněn článek L. Velana o Almanachu V úterý 22. září jsme byli požádání Nadací Veronica o přispění svými díly do benefiční aukce, která se koná na záchranu starých a krajových odrůd v Bílých Karpatech. Svá díla věnovali: Miroslav Kubiš, Stanislav Knotek, Jindřich Karský, Libor Velan a Milan Bouda. V prosincovém čísle Brodského zpravodaje byla uveřejněna fotografie Sovičky, díla K. Táborského, umístěného jako fontánka v atriu MěÚ Uherský Brod. Dále byl uveřejněn článek O. Páleníčka o výstavě Milana a Kateřiny Boudových spolu s fotografií z vernisáže. peněžité částky nadaci Veronica za prodané obrazy. V sobotu 13. února se konal XVIII. Ples výtvarníků v restauraci Hotelu U Brány. Na Valné hromadě, ve středu 14. dubna, byl po roční lhůtě přijat do Sdružení VU MSP Vladimír Kodrla a za za kandidáta na členství výtvarník Jaroslav Bureš. V pátek 30. dubna jsme byli společně s panem Janem Marečkem spolupořadateli výstavy Adolf Born a Karel Chaba v Galerii Panský dům v Uherském Brodě. V sobotu 4. října se konala pravidelná schůzka na chaloupce u Šalandů a byla směřována k zajištění výstavy k 20. výročí založení Sdružení VU MSP a také k přátelskému posezení. Milan Bouda a Oldřich Páleníček 2010 V pondělí 1. února vyšel v Kurýru článek Retrospektiva Vlastimila Mahdala. V únoru 2010 obdrželi výtvarníci, M. Kubiš, S. Knotek, J. Karský, L. Velan a M. Bouda od ředitelky Centra nadace Veronica Jany Tesařové poděkování, katalog z aukce a certifikát na kmotrovství určitého ovocného stromu. Účastníci aukce dále obdrželi k podpisu darovací smlouvu na věnování

19 20 rokov Sdružení výtvarníků Moravsko-slovenského pomezí Podjavorinský kraj z jednej i druhej strany, teda moravskej a slovenskej je čarokrásny nielen prírodou, ale i ľuďmi. Ich vysoké estetické cítenie sa odráža v nevšednom bohatstve slovesnej, hudobnej, výtvarnej a hmotnej kultúry. Moravský a slovenský ľud na pomedzí Bielych Karpát mal odjakživa k sebe blízko. Snaha prezentovať jednotu na území pomedzia viedla k vytváraniu umeleckých skupín a spolkov už v časoch Jozefa Miloslava Hurbana, neskôr bratov Joža a Františka Uprkovcov až po súčasnosť. Pred dvadsiatimi rokmi vzniklo z podnetu zanietených uherskobrodských výtvarných pedagógov a neprofesionálnych výtvarníkov Sdružení nezávislých výtvarníků Moravsko-slovenského pomezí a nadviazalo aj kontakty s výtvarníkni zo slovenskej strany. Napriek tomu, že naša spolupráca s ním nebola až tak pracovne aktívna a systematická, práca združenia a jeho členov napredovala a bola pre nás vždy veľmi inšpiratívna a s úctou sledovaná v tom najlepšom zmysle slova. S jednotlivými členmi sme udržiavali a udržiavame stále blízke kontakty a výbornú spoluprácu na družobných výstavách Stretnutie Setkání, na plenéroch a pracovných stretnutiach v Starom Hrozenkove alebo na autorských výstavách v Trenčíne, Uherskom Hradišti a Uherskom Brode. Sdružení výtvarníků Moravsko-slovenského pomezí prešlo za dvadsať rokov svojej existencie mnohými etapami. Od spontánneho členstva v začiatkoch sa neskôr začalo dbať na kvalitatívnejší výber uchádzačov o členstvo v združení. Aj keď nemá vo svojich radoch akademicky vzdelaných výtvarníkov, má mnoho kvalitných osobností, ktoré majú pre estetiku a umenie cit a kvalifikovanú odbornosť z radov učiteľov aj individuálnych talentov a usilovných autodidaktov. Svojou kvalitnou prácou zapustilo hlboké korene aj pre budúce generácie. Do ďalších mnohých desiatok rokov želáme členom Sdružení dostatok umeleckého rozletu, inšpirácie, kompaktnosť a vernosť a mnoho mladých nasledovníkov. Nech rastie do košatého stromu a nech je trvalou súčasťou kultúrneho a umeleckého bohatstva Moravsko-slovenského pomedzia. Jarka Tichá a Jožo Švikruha Združenie výtvarníkov Trenčianskeho osvetového strediska Vážení přátelé, jako starosta města Uherského Brodu si nesmírně vážím všech kulturních aktivit, které zvýrazňují kulturního ducha města královského, jakož i města jednoho z největších Čechů Jana Ámose Komenského. Je mi ctí, že Vám mohu u příležitosti 20. výročí Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí poděkovat za Vaši letitou aktivní činnost na poli výtvarném, jež přispívá k bohatosti kulturního života v našem městě a zároveň bych Vám chtěl též popřát do dalších let hodně tvůrčích úspěchů a skvělých výstav. Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uheský Brod Dvacet let je v životě člověka nejkrásnější období. Jsem přesvědčen o tom, že i Sdružení výtvarných umělců MSP má za tuto dobu řadu zdařilých akcí, kterými obohatilo kulturní dění našeho regionu. Do dalšího působení přeji všem jeho členům dobré zdraví a hodně umělecké inspirace. Ing. Pavel Josefík, místostarosta Uherský Brod

20 Moji milí, zdá se mi až neuvěřitelné, že dvě třetiny Vašeho dvacetiletého působení mám tu čest s Vámi spolupracovat, někdy i tak trochu válčit, vždy však s hlubokou úctou, neboť si velmi vážím všeho užitečného, co děláte pro povznesení výtvarného umění v Uherském Brodě a jeho okolí. Ačkoli dvě desítky let znamenají v nekonečnosti času pouhý okamžik, pro život organizovaného, notabene neprofesionálního pábení v tak mnohotvárné umělecké oblasti, jakou je výtvarné umění, je to doba úctyhodná. Smekám Vám všem, co v tomto sboru SVUM tvoříte, organizujete a všelijak pachtíte a přeji, aby na vaše palety či objektivy, dláta i jehly nadále dopadalo ono tajemné světlo tvůrčího ducha s neutuchající rozmanitostí i nápadem. Těším se na Vaším entuziasmem i uměním zaplněnou Černobílou galerii. S úctou Jaroslav Mikulík, ředitel DK Uherský Brod...Koho by to napadlo, že letos v pátek 15. října, oslaví sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí 20 let své tvůrčí činnosti. Když se někdy dívám z blízka, většinou však z dáli, zprostředkovaně úžasným Almanachem, na jimi uspořádané akce k připomenutí bohulibé tvorby všech jeho členů, zdá se nám zde v Hradci Králové na východě Čech, jako by byli na svém teritoriu odjakživa, jako by bez jejich kreseb, grafiky, fotografie, obrazů, sochařství i sklářství ani svět nemohl existovat ve slavných časech i každodennosti. Je tomu skutečně tak, že vrostli do naší doby, přinášejíce jas do všední šedi..,. A také koho by to napadlo, že umělci z podhůří Bílých Karpat naleznou ozvěnu svého věhlasu ve vzdáleném regionu Východních Čech, podhůří Krkonoš a Orlických hor v polabských rovinách Hradce Králové, mezi jeho výtvarnými umělci, členy unie, SSPE, přáteli umění, sběrateli umění, sportovci i jinými... S velkou gratulací do dalších dvacítek úrodných let za královéhradecké společenství výtvarnictva. Ing. Jiří Soukup výtvarný teoretik a publicista

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 9 Spolek Vltavan v Praze občanské sdružení, registrovaný MV

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Zápis 3. schůze výboru Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Přítomní: Členové výkonného výboru SMS: Marek Tomažič Milan Šleichert Alena Černická Hanka Vágnerová Marcela Svěráková Přísedící výkonného

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára 8. Valná hromada Datum: 22. 1. 2010 Čas: 8:30-13:30 Místo: Hotel Adeba, Pernerova 16, 180 00 Praha 8 Počet účastníků: 21 Valné hromady se účastnili: Členové Odborní členové 1. Charvát Ondřej 2. Kopečková

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Informátor Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Vážený příteli, dostává se Ti do rukou první číslo Informátoru v roce 2013, Klubu chovatelů holubů

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane, Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT-605558442, e-mail:jurak25@seznam.cz V Uherském Brodě

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více