Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Ž 136,1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Ž 136,1"

Transkript

1 3. Na jaký náš společný tábor nejvíce vzpomínáte a proč? Zden: Vzpomínám na všechny, ale nejvíc mě oslovil tábor Noemova archa v Nové Cerekvi v roce To je krásný biblický příběh a děti si ho mohly pěkně vyzkoušet. Když jsme na konci táborové hry vcházeli jako zvířátka do archy a já jsem přišel coby Noe s Betynkou jako manželkou Noeho také do archy, hned začalo pršet. Mir: Když za hezkého dne vstoupíte do archy a ono začne z ničeho nic pršet to vleze pod kůži. Zden: Děláme to kvůli dětem, děcka jsou perfektní. Někteří z nich už nám pomáhají. Mir: Želetavka. Byl to první tábor opravdový, tábornický, pod stany. V tom byl zajímavější oproti těm ostatním. Líbilo se mi, jak si děti vyrobily samy Stan setkávání, byly tam desky zákona, modly, rozbití desek aj. Prožil jsem si to jako Mojžíš, proto si to tak pamatuji. / pozn. redakce: Tábor s názvem Cesta do Kanaánu byl zaměřen na Mojžíše. Zden: Prožili jsme si to zklamání z rozbití desek a pak také tu radost nakonec, když jsme dostali desky nové a vše dobře dopadlo. Mir: I suchou nohou jsme přešli přes moře když jsme přejeli lanovkou přes řeku. Zden: I tábor Mutyněves je úžasný ten rybník tam. (pozn. redakce: a ty západy slunce!) 4. Věnovali jste se dětem už v Brně před námi. Jak jste k tomu přišli, v jaké formě? Před spoluprací s jižními Čechami jsme žili normální oddílovou činností schůzky, výpravy, tábory jak je to podobně u skautů. Většina dětí nám tehdy odrostla, a tak jsme je předali do oddílu starších, který vedly děti, jež jsme si sami vychovali. Na nové jsme se už cítili staří. A vlastně jsme se tak zaměřili na nově vznikající spolupráci s dětmi z jižních Čech. 5. Při našem vzpomínání jsme zabrousili i na jednu spontánní událost, v níž figuruje naše Martinka Spurná. Zden: Když byl Misijní kongres v Brně v roce 2007, setkali jsme se tam také s jihočeskými s dětmi, utvrzovali jsme tak naše přátelství. Mohli jsme se zúčastnit pěkné akce na domácí půdě. Mně se tam líbilo, oblíbil jsem si misijní hymnu dětí Pošli mě, půjdu já, dodnes ji mám na mobilu. Děcka si asi vykládaly o nás ve vlaku, když jely na kongres s Martinou Kučerů do Brna a hlavně o mně, že tam na ně budu čekat. Martinka Spurná mě tenkrát ještě neviděla. Když děti vystoupily, ukázaly na mě to je ten Zden. Ona se rozběhla a skočila mi do náruče. Tak se spolupráce utvrdila. Byla to spontánní reakce také díky tomu jezdíme do Suchdola několikrát za rok. Mir: To je plno chvil, které jsme spolu strávili, jižní Čechy jsou pro nás srdeční záležitostí. Pokaždé, když sem přijedeme, máme domluveno v různých rodinách několik setkání, děti chtějí, abychom se s nimi viděli. Poděkoval bych tím rodičům, kteří nám dávají důvěru, také za zázemí na faře ještě, když tam bydleli Šimáčkovi, ale i později. Zden: Stejně musíme poděkovat i všem spolupracovníkům jako Martině Kučerů, Magdě Horváthů a mnohým dalším. Rodiče jsou vždy moc ochotní přivézt děti, odvézt a i jinak nám pomáhat. Mir: Úžasný zážitek také pro mě byl, když jsme udělali po táboře v Cerekvi první vzpomínkovou akci na podzim a říkali jsme si, moc dětí nepřijede, možná tak jen děcka Spurní. A on přijel skoro celý tábor, asi 24 dětí. Mohli bychom hodně vzpomínat, vždyť skoro za deset let, cose známe, je skutečně na co. Mnohokrát při našem rozhovoru padla věta s gestem ruky mířící nahoru To je JEHO zásluha. To bylo řízení Boží. A tak našemu Otci v nebesích za vše děkujeme a těšíme se na dalších 7x10 let spolupráce. A Mirovi, Zdenovi i Romanovi, který také pravidelně jezdí s námi na tábory a za dětmi do Suchdola i dalším brněnským přátelům a jejich rodinám hodně Božího požehnání. Iva Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje na září 2014 je ve středu Budeme rádi, když zašlete své podněty, články a různé zajímavosti do našeho Zpravodaje. Iva Hojková a P. Jaroslav Šmejkal ZPRAVODAJ FARNOSTÍ SUCHDOL N/L., ČESKÉ VELENICE, CHLUM U TŘEBONĚ, RAPŠACH, DVORY N/L. PRÁZDNINY 7,8/ ročník Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Ž 136,1 Dovolená od Pána Boha Pořád se na mě něco valí, telefony, maily, termíny, výkazy, uzávěrky Jsem podrážděný, špatně spím, jsem unavený, musím si odpočinout. Takhle to už dál nejde. Vypnout telefon, odjet někam do lesa, kde mě nikdo nenajde a nic po mě nebude chtít. Už se těším. Pán Bůh si řekl: Tak dobře. Je třeba si odpočinout a odcestoval do rajské zahrady. Také vypnul svůj nebeský internet a operátorům, kteří vyřizují modlitební žádosti, dal volno. Nebe bylo na dva týdny nedostupné. Mělo celozávodní dovolenou. Najednou lidé byli na všechno sami. Těch pár modliteb v době prázdnin směřovalo někam do prázdna, dobré skutky, oběti a kající skutky se nezapočítávaly, a tak projevy lásky začaly být zištné. Pomáhající milost měla dovolenou, všechno se odvíjelo jen v lidské režii, do které velice ochotně vstoupil ďábel se svou podvratnou činností. Začal lidem našeptávat: když tedy má Vládce dovolenou, není třeba se modlit, dělat dobré skutky a prokazovat lásku, plnit své povinnosti a postit se. Je třeba si odpočinout. Po několika dnech se začal měnit svět. Každý začal myslet jen sám na sebe, na svůj odpočinek, přestal plnit své povinnosti, vždyť má přece dovolenou. Vztahy mezi lidmi se začaly zhoršovat, láska ochladla. Místo odpočinku a obnovení sil se lidé začali hádat a obviňovat jeden druhého, schylovalo se k všeobecnému konfliktu Představme si, že by si Bůh také vzal dovolenou a dva týdny by odpočíval. Dva týdny bychom po něm nemohli nic chtít. Má přece volno. Přestali bychom existovat. Bůh všechno svou mocí udržuje, čte se v katolickém katechismu. A tak ani my v době dovolených nemůžeme být vyvázáni z nutných povinností, které nemají dovolenou. Tím základním je láska k Bohu. Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Je to láska k bližnímu, která se projevuje plněním stavovských povinností (otce, matky, křesťana, občana, ) Žít dobře přítomný okamžik, využít denních příležitostí k dobru a svému posvěcování. Vybírat priority a na ně se zaměřit a pak konat další. Nedělat pět věcí najednou Disciplína, ukázněnost, věrnost. Nezapomínejme na modlitbu. Kdo se pravidelně modlí, na všechno důležité bude mít dost času. Kdo se nemodlí, nemá čas ani na odpočinek. A kdo neodpočívá, brzy nemá sílu na nadcházející činnost. Odpočinek není nicnedělání, ale změna pracovního rytmu. A tak vám přeji požehnaný čas prázdnin a dovolených k opravdovému odpočinku a regeneraci sil těla i duše. A nezapomeňme, že dovolená je pro nás příležitostí, abychom měli víc času na Boha a na své blízké. Jestli chcete mít o dovolené dost času na sebe navzájem a na opravdový odpočinek, modlete se. Kdo se modlí, má čas. P. Jaroslav

2 Některé postřehy z přednášek ČKA jsme mohli osobně poznat soudkyni Ústavního soudu ČR JUDr. Ivanu Janů a vyslechnout si její zkušenosti z funkce soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Historicky první mezinárodní tribunál byl ustanoven pro souzení nacistických zločinů v Norimberku, další pak pro souzení zločinů v bývalé Jugoslávii, poté tribunál pro souzení zločinů ve Rwandě. S ustanovením mezinárodního tribunálu musí souhlasit všech pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN (tj. Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie). Jde zde nejen o potrestání viníků, ale také hlavně o satisfakci obětem těžkých zločinů. Většina viníků zapírá svou vinu. V procesu, týkajícím se zločinů v bývalé Jugoslávii se přiznali pouze dva lidé. Srbská prezidentka B. Plavšičová a voják, který byl přinucen střílet na civilisty pod pohrůžkou smrti. Italský soudce byl pro to, aby voják byl osvobozen. Britský soudce ale prosadil odsouzení vojáka. Je vinen tím, že střílel na bezbranné civilisty a má být odsouzen. Přiznání je ovšem polehčující okolnost, která ovlivní výši trestu. Oběti zločinů se většinou bez odporu podrobily hromadnému vraždění. Našlo se jen několik odvážných jedinců, kteří se za každou cenu snažili najít ze své situace východisko, pokusili se utéci apod. Často zachránili sebe, své děti a další. Vždy tedy má cenu se předem nevzdávat. Jako poradce v tomto soudním tribunálu působil i Jihoafričan, který měl zkušenosti se souzením zločinů v Jihoafrické republice. V určitém období měli obvinění Jihoafričané možnost dostat milost, pokud budou pravdivě vypovídat a pokud projeví lítost vůči obětem. Kdyby se zjistilo, že něco zamlčeli, amnestie by se jich netýkala. Tento postup se mně osobně velmi líbil a určitě by byl očišťující i v řadě našich procesů v řadách politiků, veřejně činných osob a podnikatelů. Přiznat se a litovat je ovšem v řadě procesů velice těžkou věcí. Neuvěřitelný byl postoj dozorujících holandských vojáků, kteří byli do oblasti vysláni a kteří jakoby ztratily mužnost, přihlíželi zločinům a nedokázali a ani se nesnažili nikomu z civilistů pomoci. I proto, aby se muži naučili být skutečnými muži - zdatnými, trénovanými, odvážnými a schopnými hájit bezbranné je JUDr. Janů pro inteligentní vojnu, povinnou, se vzdělanými důstojníky, bez šikany, pro vojnu na úrovni. S tímto stanoviskem je však mezi kolegy sama. Vyslechnuté dramatické příběhy obětí a jejich rodin, postoje a zkušenosti ostatních soudců v mezinárodním tribunálu a vlastní získané zkušenosti dávají JUDr. Janů naději, že i do budoucna budou viníci těžkých zločinů spravedlivě potrestáni, že i na ty dnešní jednou dojde a že i prostřednictvím mezinárodních procesů lze vyjádřit podporu obětem. JUDr. Janů působí jako velice schopná soudkyně, která se snaží uplatnit ve své práci křesťané zásady a která je důkazem toho, že to jde : Celebritami proti své vůli bylo nazváno setkání v rámci ČKA s prof. MUDr. M. Velemínským a hrdinkami jeho stejnojmenné knihy. Jde většinou o maminky, ale též o tatínky a babičky, kterým se po narození dítěte se zdravotním postižení diametrálně změní život. Péče o děti s postižením je denním bojem o maličkosti, vyčerpávajícím, obětavým, těžkým, mnohdy však oboustranně obohacujícím. A také bojem s úředními institucemi, sociálními úřady, zákony, zdravotními pojišťovnami atd., vyčerpávajícím snad ještě více. Někteří posluchači byli překvapeni, co všechno péče o děti s postižením obnáší, ale právě toto poznání bylo cílem setkání. Výpověď sestry jednoho těžce postiženého dítěte ukázala na nelehkou a složitou situaci zdravého sourozence, na kterého se často nemyslí. 2 Kostelní povídka Podobnost s opravdovými událostmi a lidmi není čistě náhodná. Jednou u nás v kostele dohořely svíce a bylo potřeba nakoupit nové, tak pro ně manžel Pavel vyrazil. Velmi se zaradoval, když zjistil, že mají na svíčky mimořádnou slevu, a koupil rovnou všechny, které měli ve slevě. Bylo mi divné, že je na svíčkách jako výrobce uvedenafirma Továrna na nesmysly, ale Pavel mě ujistil, že se jedná o velmi spolehlivé a důvěryhodné svíce. Neobvyklé bylo už to, že se před mší téměř nedaly zapálit. Dětem to nešlo vůbeca manželovi jen s největším úsilím. S velkou nedůvěrou jsem sledovala, že když už se je podařilo zapálit, hořely trojitým plamenem. Mezitím bylo potřeba zvonit přede mší. Dřevěná věžička se zvonem byla tou dobou na našem kostele úplně nová, ta původní se kdysi dávno rozpadla a právě v té době byla na kostel s velkou slávou umístěna její replika. Nechali jsme zvonit děti, které z toho mají vždycky radost, ale tentokrát jim to nějak nešlo. Pobízeli jsme je, aby silněji zatáhly, ale pořád nic. To už přibíhal i pan farář a volal, ať pořádně zabereme, že to jen sem tam klinkne, ať to zní hezky, když je všechno nové. Zvonění se tedy ujali tatínci a hned na první pořádný záběr utrhli zvon. Pana faráře to dost vyděsilo, ale chlapi mu vysvětlili, že také mohli strhnout celou věžičku, takže takhle vznikla vlastně jen malá škoda, což musel pan farář nakonec uznat. Mše pak probíhala celkem v poklidu až do kázání, v jehož úvodu začaly náhle z jedné svíce z Továrny na nesmysly vystřelovat do všech stran a velké dálky hořící kuličky vosku a rozprskávat se na oltářích, ubrusech, květinách a vůbec všem kolem. Pavel pohotově vyrazil svíci uhasit, ale to už postupně explodovaly i všechny ostatní svíce a věřící se houfně rozprchávali všemi směry rychle je sfoukávat. Pan farář byl trošku vyvedený z míry a kázání patřilo k nejkratším, jaké jsem kdy slyšela. Po mši bylo znát, že by si rád dal panáka, ale byl autem. / autor Alžběta Rosenkrancová Rozhovor se Zdeňkem Provazníkem a Mirkem Veverkou Začínají prázdniny a chystáme se s dětmi na farní tábor, který bude tentokrát nejdál, co jsme zatím byli a to kousek od Brna. Nejen proto jsem prázdninový rozhovor udělala s našimi vedoucími se Zdenkem Provazníkem (moravsky Zden) a Mirem (moravsky Mir), o kterých jsme už několikrát psali, a mnozí je znáte osobně. / Kde v odpovědích není uvozeno konkrétním jménem, odpovídali shodně oba. 1. Jak k tomu došlo, že vy z Brna jste začali pořádat tábory pro děti z jižních Čech? Začalo to tím, že jsme měli tábor v Chlumu u Třeboně u Sváti Karáska (v roce 2001 a 2002) Navštěvovala nás tam Martina Kučerů, která chodila pravidelně na naše ranní a večerní modlitby. Naše práce s dětmi se jí zalíbila. Požádala nás, jestli bychom mohli udělat tábor pro děti, které měla na náboženství, hlavně z Rapšachu. Uvažovali jsme o tom a asi dva roky jsme se za to modlili. A později jsme se do toho pustili a vyšlo to. 2. Vzpomenete si na naše první setkání, kdy a při jaké příležitosti to bylo? V roce 2005 na podzim jsme přijeli za Martinou do Chluma u Třeboně a ona nás pozvala na sobotní Diecézní pouť dětí na Lomeček s tím, že tam bude další spolupracovnice a poznáme také několik dětí. Tam jsme se ale jen potkali, uviděli, ale dále jsme neměli možnost se víc poznat. Pořádně jsme se seznámili až na 1. táboře v Brloze Všem se nám moc líbilo a pokračovali jsme druhým táborem v Brloze, pak dva roky v Nové Cerekvi na faře, pak jeden rok na Želetavce na Moravě, tři roky v Mutyněvsi za J. Hradcem a letos se chystáme už na 9. tábor. Pokaždé je na počet víc dětí a přibude vždy někdo nový. Příští rok bude opět Mutyněves slavnostní 10. výročí naší spolupráce, kam vás všechny zveme, uvítáme tam poslední večer každého.mir si povzdechl: Toto letí. Zden doplnil: Kdo by to řekl, že? Udělali jsme to pro párdětí z Rapšachu a tohle vzniklo! 9

3 Boží Tělo a 1. svaté přijímání v Suchdole V neděli 22. června jsme prožívali všechny farnosti krásnou slavnost tentokrát byla slavnost Těla a Krve Páně spojená s 1. svatým přijímáním. Kostel byl krásně vyzdoben, monstrance díky jasmínu zvýrazňovala krásu a velikost toho, co měla uchovávat Tělo Kristovo., dobroty napečeny, oltáře a břízky připraveny a hlavně v rozechvění toho, co velkého vlastně poprvé zažijí, byly připraveny děti i jejich rodiče. Poprvé se nejtajemnějším, nejtěsnějším a nejkrásnějším způsobem s naším Pánem setkaly dvě dívky a tři chlapci (Klárka z Londona, Terezka z Halámek, Tomáš z Chlumu, Simon a Marek ze Suchdola). Terezka Šándlů byla u 1. svatého přijímání již týden před tím ve Dvorech. Prázdninový kvíz Již rok máte možnost dozvědět se něco o lidech z farností z rozhovorů v našem Zpravodaji. To je dobrý důvod využít nějaké informace k farní soutěži. Vyplněný kvíz odevzdávejte během prázdnin až do 1. zářijové neděle ve svém kostele. 1. V jakém autě dostal P. Kryštof pokutu za rychlost? a) SuzugiWagon b) Volkswagen Passat c) Trabant 2. Odkud P. Jaroslav znal mladou blondýnu, která se na něj v Chlumu při mši sv. culila z lavice? a) z náboženství v Černovicích b) z rodné farnosti c) byla to náhoda 3. Bratr paní Korandové na Štědrý den hrával před svým domem na flétnu koledu Narodil se Kristus Pán, nedaleko od něj mu odpovídal pan Klika rovněž na flétnu. Jakou koledu hrál on? a) Nesem vám noviny b) Chtíc, aby spal c) Tichá noc 4. U jakého kněze začal sloužit u oltáře suchdolský ministrant Pepa? a) P. Jaroslav Zawadski b) P. Petr Misař c) P. Marek Adamczuk 5. Paní Machová Růženka pochází z Tachovska. V jaký den chodili chlapci po vsi od domu k domu s betlémem? a) na slavnost Tří králů b) na Štědrý den c) kdykoliv o vánočních svátcích 6. V jakém roce začala hrát na varhany Zdeňka Bočková v Českých Velenicích? a) 1998 b) 1999 c) V kterém roce si dělala Martina Kučerová katechetický kurz na Teologické fakultě v ČB? a) 1993 b) 1995 c) Kolik bylo přibližně let, když se Martina Pumprová ze Suchdola n/l. seznámila s Hnutím fokoláre? a) 14 let b) 13 let c) 11 let 9. Z kolika dětí pochází pan Jozef Drha, který do Rapšachu přišel ze Slovenska? a) 11 dětí b) 9 dětí c) 6 dětí 10. Čeho, nebo koho se se bála maminka našeho pana faráře? a) myší b) chodit sama lesem c) bejků Jméno:.... Farnost:.. 8 Důležité je, aby každé setkání se zdravotně hendikepovanými a jejich pečovateli otevřelo lidem kolem oči o skutečných hodnotách, o opravdových celebritách a současně probouzelo svědomí k poskytnutí potřebné pomoci. Někteří posluchači byli překvapeni, co všechno péče o děti s postižením obnáší, ale právě toto poznání bylo cílem setkání. J. Válková 100. výročí vzniku První světové války 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky, zasáhl Evropu, Afriku a Asii, ale bojovalo se i na moři u Austrálie či Jižní Ameriky. Vyžádal si deset milionů obětí, z toho občanů naší země. Přesná čísla však neexistují. Zraněných bylo zřejmě víc než dvacet milionů. V naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál pomník s připomínkou obětí. Dodnes povědomí o této hrůzné válce zůstává zastřené. Během posledních sta let nebyla většinou politická vůle události první světové války připomínat v celé šíři pravdy. Alarmující skutečnosti, které neslavné bolestné výročí připomíná, jsou podnětem k zastavení. Jako společenství věřících vnímáme nejen děsivost položených životů, hluboké politické i hospodářské dopady na naši zemi i svět, ale i stopu duchovního zla, které s jistotou zasáhlo mnoho míst Evropy i celého světa, včetně naší země. Proto chceme vybídnout jak křesťany, tak i ostatní občany naší země, abychom společně prosili za naše předky, naše rodiny. Zveme k modlitbě a klademe při tom důraz na rozměr pokání za zničení obyčejných lidských životů. Chceme prosit za spásu těch, kteří padli, a odpuštění viny všem, kteří nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití, stejně tak jako nemalé důsledky ztráty blízkých, které zasáhly snad do všech rodin v naší zemi. Chceme také prosit za mír, za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými válečnými ohroženími. Z do války nasazených vojáků se asi pětina nikdy nevrátila domů, mnozí přijeli s doživotním zraněním. Tato fakta je třeba zařadit do celkového výsledku války, v níž padlo deset milionů lidí, rozpadly se hranice států, ale stejně tak hluboce utrpěla důvěra k vládcům a řada lidí propadla v hlubokou krizi víry v dobrého Boha. Tato osobní krize víry a důvěry mnoha obyčejných lidí nese své ovoce dodnes. Co dělat? Nejen vlastní výročí začátku první světové války, ale také podivné zamlčování skutečností po ní, jsou zásadním důvodem, proč pozvat naši zemi k modlitbě za smíření zla, za spásu padlých a za mír pro naši i budoucí generace. Nenechme se odradit tvrzeními, která spojují katolickou víru či církev s důsledky války či jednáním rakouské monarchie. Na vyhlášení války reagoval papež sv.pius X. listem císaři Františku Josefovi s prosbou a naléháním, aby odvolal tento krok a zachoval mír. Tento dopis nebyl náčelníkem generálního štábu nikdy císaři doručen. Většina evropských účastníků bojů na obou stranách zákopů byli křesťané. Mnozí z nich nasadili hrdinským způsobem životy opírajíce se o víru. Nemálo hrdinů bylo i v řadách vojenských kaplanů, kteří beze zbraně byli v prvních liniích a nasazovali své životy pro útěchu a poslední pomoc umírajícím, raněným a zdrceným. I tito lidé si zaslouží vzpomínku a úctu. Není náhodou, že padesát let od vypuknutí první světové války se v srdci katolické církve odehrává koncil, na jehož začátku svatý papež Jan XXIII. mluví o svobodě, kterou konečně církev zakouší, protože v minulosti do církevního života zasahovaly světské autority. Tento koncil se zásadně distancuje od zla válek a vyslovuje zásadní odsouzení. 3

4 Nenechme minout toto smutné výročí bez povšimnutí. Nejde o oslavy, ale především o padlé a utrpení jejich rodin, jedná se o události s duchovním přesahem, které mnohde čekají na smíření už sto let. Modlitba: Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj, a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu. Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, kteří položili životy v bojích první světové války. Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír. Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu. Zahlaď tyto bolestné rány. Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. Vybráno z - LÍTOST A OŽIVENÍ, Materiál pro přípravu pobožností k připomenutí událostí 100 let od začátku první světové války,vydalo Pastorační středisko Arcibiskupství pražského Praha Karel Čapek Letos uplyne 100 let od zahájení 1. světové války. Celá generace mladých mužů byla ztracena - ať už zahynuli při boji či po návratu trpěli různými následky, dnes už víme,že to byla postraumatická stresová porucha a nikdy se z prožitých hrůz již nevzpamatovali. Někteří nebyliodvedeni z důvodu zdravotních, to se týkalo i známého novináře a spisovatele PhDr. Karla Čapka, který trpěl Bechtěrovovou chorobou - Ankylozujícíspondylitidou, což je tuhnutí srůstání obratlů a kloubů v jednu kost, takže se můžete hůř pohybovat, otáčet apod. I přes to byl válkou velmi ovlivněn. Je to známý novinář, spisovatel a od r se stal 1. předsedou československého PEN-klubu. V době rostoucího fašismu a přímého ohrožení československé demokracie vystoupil na její obranu románem-fejetonem Válka s Mloky a dramaty Bílá nemoc a Matka.Kvůli svému demokratickému smýšlení zažil útoky (anonymní dopisy a telefony, vytloukání oken aj.) od českých fašistů. Zemřel vyčerpán při marném boji o záchranu české demokracie a vyčerpávající obraně před nenávistnými útoky českých fašistů. Dalo by se říci, že byl zavražděn. Neměl už sílu žít, sílu bojovat, vše, čím žil a za co bojoval, bylo zničeno. -eh- FEJETON - Karel Čapek: Obroda, očista, čistka/ Lidové noviny Najdete ta slova ve většině novin. Národ se musí obrodit. Náš život potřebuje mravní obrody. Musí se provést očista našeho veřejného života, očista té nebo oné instituce, očista toho nebo onoho úřadu. Nebo dokonce se má tuhle nebo tamhle provádět čistka, kteréžto sovětské slovíčko kupodivu lehce vyklouzne z krku zrovna těm lidem, kterým pomalu i slovo svoboda, demokracie nebo humanita čpí povážlivým bolševictvím. Byli bychom a budeme hluboce vděčni za všechno, co našemu lidu přidá na mravní důstojnosti i sebedůvěře, a viděli jsme v posledních dobách mnoho, co neozářilo náš národ jenom mučednictvím, nýbrž i zvláštní a nezapomenutelnou ctí. Bolest a ztráty nejsou k tomu, aby v nich lidé i národy mravně zchátrali, ale aby byla vyzkoušena jejich životní síla a mravní charakter. Kéž nás tedy tato zkouška ještě obohatí o toto sebepoznání, že jsme se nedali mravně podlomit a porušit a že jsme i v domě polosesutém nepropadli malomyslnosti a rozkladu; a víc než to, kéž z nás vykřísne nové a aktivní ctnosti, jež by našemu ochuzenému životu dodaly novécti i naděje! Říká-li se tomuto obroda nebo očista, tedy tisíckrát ano: ale pak o ní nemluvme, nýbrž dělejme něco, na čem by tu čest i naději bylo už znát. Pokračování na straně 7 4 Místo toho se mnoho, až příliš mnoho mluví o samé obrodě a očistě. Člověk by si z toho málem odnesl dojem, že předtím, než na nás dopadla ta přetěžká rána, nebylo u nás nic než kal a špína, že v těch dvaceti létech naší šťastnější minulosti se nedělalo nic než ostuda a packářství. Tedy s tímhle pomalu. Náš národ snad nepotřebuje a nebude takhle poplivávat sebe sama, své dosavadní dílo, všecko, co dělal, več věřil a na čem byl účasten téměř do včerejška. To by bylo něco jako mravní sebepoprava; a je to nejpustší, žalostné poraženectví bez důstojnosti i páteře. Ať trpíme sebehůř, stydět se sami za sebe a své dějiny dosud nemusíme. Přiznat mužně minulé chyby, to ano; jenže nesmí to být rozčilené, hysterické obviňování a sebeobviňování, nýbrž kritické poznání a sebepoznání. Upadnout z jedněch chyb do chyb opačných, to by nebylo zrovna dílo nápravy. Měli bychom důtklivě žádat aspoň to, aby kdokoliv hlásá obrodu nebo očistu, se pod to své hlásání podepsal. Má-li se dělat očista, ať víme v každém případě, kdo chce čistit. Na tom totiž bude záležet právě ta čistota. Velikost a krása Boha v žalmech Jako každý rok i letos přinášejí prázdniny změnu do našich životů. Já jsem měla letos to štěstí, nebo požehnání, že jsem prázdniny mohla začít exerciciemi. Sešlo se nás 6 sester v dalekém Bohdíkově u Zábřehu na Moravě či Šumperku a na duchu nás obnovoval dominikán O. Antonín. V Bohdíkově je pěkně opraven kostel a fara po té, co byly při povodních v roce 1997 zničeny. Tamní kostelnice se pečlivě stará o záhonky s květinami kolem kostelní zdi i fary. Být buzena sluníčkem, poté chystat pro druhé snídani a pak vyjít s breviářem v ruce a hned zrána se pokochat záhonem, kde se střídají červené pnoucí růže a bílé lilie fakt nádhera, která pohladí na těle, na duchu i na duši. Každé ráno jsme totiž začínali v kostele sv. Petra a Pavla modlitbou breviáře a mší sv. a po snídani, která končila zhruba kolem půl desáté, jsme začínali přednáškou. Odpoledne byla volnější, abychom měli víc času na sebe navzájem. Otec Antonín nás provázel knihou Žalmů. Poznávali jsme velikost Boha, který je hoden chvály a klanění jako jediný, zažívali jsme radost z krásy Boha, která se má stát naší radostí a uvědomovali jsme si, že k Bohu můžeme vysílat své nářky a on nám naslouchá, učili jsme se děkovat a Boha prosit, neboť je štědrý. A to vše žalmy jsou písně, modlitby, chvalozpěvy (Ž 145), klanění (Ž 95), nářky, kající žalmy (Ž 51), díkůvzdání, prosby (Ž 71). Máme proč se radovat, zažívat pokoj v srdci, když věříme v Boha, který je skála, nezviklatelný, můžeme neustále stát v jeho přítomnosti, utápět se v nářcích ale vždy s důvěrou, že jen on je ten, který nás vysvobodí, není žádný jiný bůh, nikdo jiný, komu bych říkal se sv. Tomášem Pán můj a Bůh můj, jehož svátek jsme ve čtvrtek prožívali. Při četbě z homilií svatého Řehoře Velikého, papeže jsem si uvědomila, že když Tomášovi Ježíš řekne: Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi, jde o to, že on sice viděl člověka, ale uvěřil v Boha v člověku. A tak důležité poselství je pro nás, kteří jsme ho neviděli tělesnýma očima, ale držíme se ho duší. Platí to o nás, ale jen tehdy, jestliže naší víře odpovídají skutky. Ten totiž opravdu věří, kdo svou víru uvádí ve skutek. V rozjímáních jsme také mluvili o tom, že každý člověk si nese různá zranění, ale musí mít opravdovou, hlubokou touhu a pevnou vůli se z pocitu ublížení vymanit. Pokud jsou však tyto rány zatlačovány, zatvrdíme se, uzavřeme se a my se změníme v toho, kdo ubližuje. Je potřeba překonat tuto nedůvěru a přijmout zodpovědnost za svůj život, neříkat si pořád dokola Já jsem ten chudák, nesetrvávat ve svých zraněních a ve své pýše, nebýt zatvrzelý, ale dovolit Pánu Bohu, aby nás změnil. A jak? Tím, že se mu budu klanět (v eucharistii), uctívat ho, radovat se z něj, chválit ho, děkovat mu a prosit ho za mě i za potřeby druhých. Když nevíte kudy kam a jak se z toho naříkání a sebelítosti dostat, sedněte si v klidu, nebo jděte do přírody, jak chcete a v duchu si vypočítejte, nebo sepište, jak konkrétně dobrý k vám je Hospodin a velebte ho. Např. podle žalmu 136 říkejte za vším - jeho milosrdenství je věčné. Kéž se to mně i vám podaří setkat se opravdu s milujícím, štědrým a odpouštějícím Bohem. Iva 7

5 Liturgický kalendář na prázdniny s duchovními událostmi našich farností MŠE SVATÉ a společné modlitby: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ neděle 8.15h, středa 18h; adorace - středa lichého týdne v 17h DVORY NAD LUŽNICÍ neděle 9.30h, čtvrtek 17h (sudý týden) , 7. 8., ČESKÉ VELENICE neděle 11h, pátek 18h, od 17h adorace Pondělí - bohoslužba v Domově seniorů v 9h CHLUM U TŘEBONĚ sobota s neděl. pl. v 18h, úterý v 15h modlitba růžence RAPŠACH mše sv. 1. sobotu v měsíci v 16h, čtvrtek 17 h (lichý týden) , , Po výročí začátku První světové války v 18h se rozezvoní zvony k uctění památky všech padlých - přehled pietních míst, kde se konají modlitby za oběti 1. světové války - pietní akci v Suchdole plánujme na první polovinu září, pravd. ve čtvrtek odpoledne Klikov Poutní mše sv v 16h ze svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Chlum u Třeboně KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA: pondělky od hodin, vstupné dobrovolné So mše sv. nebude, mše sv. bude při pouti z Chlumu do Lutovépřibližně ve 14h Ne poutní mše sv. v ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie / v So tedy mše sv. nebude Dvory nad Lužnicí Ne poutní mše sv. v ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie České Velenice Pá osadní svátek, adorace od 15h, v 18h mše sv. POZOR ZMĚNA! So mše sv. v 18h, v neděli nebude So Pěší pouť z Chlumu u Třeboně ke kostelíku Narození Panny Marie u Lutové Téma: Jak naslouchat, abychom rozpoznali důležitá poselství? Sejdeme se v 9.00 před kostelem v Chlumu u Třeboně, půjdeme přibližně 5 km. Po cestě do Lutové na několika místech se budeme zamýšlet nad tématem pouti. Program pouti bude pokračovat mše sv. kolem na místě bývalého kostelíka Panny Marie za vsí Lutová, poté bude oheň s opékáním. Akce je určena všem duchovně otevřeným lidem, bez ohledu na příslušnost k jakékoli církvi. Odvoz řidičů z Lutové zpět do Chlumu k autům bude zajištěn. Tábor Bílý potok 2014 pořádaný farností - So So na tábořišti Bílý potok blízko Brna, cena Kč, spát budeme ve stanech s podsadou Tábor pro děti na faře v Českých Velenicích od soboty do středy Původně měl být v Suchdole, proto je téma sv. Mikuláš, patron suchdolského kostela Setkání se sv. Mikulášem v létě - Proč bychom měli na Mikuláše myslet jenom v prosinci? Nebudeme si jen o něm povídat, ale budeme si na Mikuláše i hrát. A jak? To se nechte překvapit.začínat budeme v sobotu kolem (přijíždět už můžete od 16.00) a končit ve středu přibližně v Možnost přespání na faře, zajištěna bude také celodenní strava. Cena 300 Kč, tábor je vhodný pro děti od šesti let.přihlášky u Ivy Hojkové: tel , 5 So Národní pouť rodin ve Žďáru n. Sázavou, plánuje se pouť autobusem z našeho vikariátu, rádi podpoříme rodiny, aby mohly jet i s více dětmi, informace včas podáme UPOZORNĚNÍ! v době dovolené P. Jaroslava od do mše sv. ani adorace v pracovním týdnu nebudou. Můžeme se však sejít k modlitbě růžence. Upozorňujeme, že během prázdnin mohou být změny v uvedeném programu. Plánuje se na měsíc září: Ne ve 14h v Suchdole na faře Odpoledne s rodinami a pro rodiny - hry a soutěže, možnost vyzkoušet si ruční práce, zakončení u ohně Ne Podzimní pouť v Římově - slavná poutní mše svatá 11h, svátostné požehnání Všechny farnosti se zúčastní společně. Mše sv. v Suchdole, ve Dvorech a ve Velenicích v neděli nebudou. Kdo se nebude moci zúčastnit, využije večerní mše sv. v Chlumu, nebo nedělních mší sv. v Majdaleně či v Třeboni. Út Kněžský den spojený s uctěním ostatků sv. Jana M. Vianeye, vyzýváni jsou i věřící z farností, aby se svými kněžími jeli uctít ostatky sv. Jana Maria Vianeye, přesnější informace přineseme v zářijovém čísle Zpravodaje St výročí kněžského svěcení P. Jaroslava mše sv. v 18h, po ní proběhne oslava Všem farníkům i návštěvníkům, kteří mají o prázdninách narozeniny, jmeniny, či významné výročí, vyprošujeme hodně radosti, pokoje, naděje, lásky a Božího požehnání. Pouť do Jablonného za sv. Zdislavou V sobotu 21. června jsme byli s dalšími farníky z celého vikariátu na pouti v Jablonném v Podještědí. Bylo to moc pěkné, vydařené, požehnané. Vyjížděli jsme již v pět hodin z Hradce, a proto jsme také poměrně brzy byli v Jablonném, kde jsme měli domluvenou mši sv. v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy na Tak jsme tedy nejprve zajeli na hrad Lemberk, kde Zdislava s manželem Havlem a čtyřmi dětmi žila a odkud pomáhala lidem v okolí. Podporována svým manželem založila klášter dominikánů s kostelem sv. Vavřince v Jablonném a také v Turnově. Pan vikář usmlouval padesátiminutovou prohlídku na 20 minut za téměř poloviční cenu (jak jsme se pak na zpáteční cestě díky kvízu v autobuse dozvěděli, trvala 26 minut). Při zpáteční cestě jsme se ještě stavili ve Staré Boleslavi, kde nám paní průvodkyně něco řekla o Palladiu země české a mohli jsme si také prohlédnout oba kostely (kostel Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem a basiliku sv. Václava). Paní Rosenkrancová ze Staré Hlíny si pro nás připravila text o sv. Zdislavě, biblický kvíz o zvířatech, jehož součástí také bylo pár dalších otázek. Jednou z nich byla otázka Který z farářů vystupuje v mém příběhu, mezi odpověďmi asi málo kdo správně zaškrtl O. Jiřího Špiříka. Povídku, kterou jsme slyšeli v autobuse, zde nyní zveřejňuji. Pokračování na straně 9 6

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více