VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!"

Transkript

1 květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc. foto: Miroslava Počarovská Na ciferníku opočenské radnice chybí pár minut do půlnoci. Je středa Na náměstí se trousí první diváci. Napětí by se dalo krájet. Udělá to? Neudělá? Před hotelem Holub zastavuje bílý vůz. Štíhlá chlupatá nožka v botasce opouští teplo interiéru auta. A je to tady. Nejmenovaný světově proslulý opočenský fotograf dává jasně najevo, že mu charitativní akce na pomoc maličké holčičce Rebece s nemocí motýlích křídel není lhostejná. V odvážném lehkém župánku zaujme výchozí pozici. Župan jde za mohutného skandování obecenstva dolů. Útlá bedra stěží chrání froté ručníček. Ladný pohyb toreadora a na chodníku stojí naháč. Deset, devět, osm Rozvážným krokem s rukama v poloze fotbalisty očekávajícího přímý kop vyráží směrem k radnici. Přihlížející obdivují svalnaté, vypracované tělo (pomněte, že taky jednou budu potřebovat vyfotografovat!) a halasnými pokřiky vyjadřují úctu k takovému počinu. Úkol zněl jasně, když se vybere víc než Kč, bude show. Smršť, která následovala, se zastavila někde u cifry Kč. V televizi Nova by to byl Borec na konec, ale pro nás to bude Borec navždy! (os)

2 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 2 slovo starostky MAJÍ SETKÁNÍ U STAROSTKY SMYSL? První setkání proběhlo v úterý 21. dubna od 17 hodin. Tématem byla dostavba zimního stadionu, jehož vlastníkem je město Opočno. Dostavba se tak dotýká nejen hokejistů, ale všech občanů. Tomu odpovídal i zájem z řad veřejnosti, zasedací místnost městského úřadu byla zcela zaplněná. První setkání u starostky na téma zimní stadion. Úvodní prezentace o historii hokeje a stadionu od letopisecké komise, prezentace variant, které připadají při dostavbě v úvahu od Ing. Pavlíka z hokejového klubu HC Baroni Opočno, závěrečná prezentace čísel (náklady na HC v Opočně, způsob provozování stadionů v jiných městech apod.) od finančního výboru. Takový byl připravený program, občas doplněný v souvislosti s dotazy. Po této části se diskutovalo, padaly úvahy, připomínky, ovšem zcela jasně vyplynulo jedno: nejtvrdším oříškem budou pozemky. Tuto skutečnost všechny zainteresované strany věděly, pokud byli na místě občané nezasvěcení, určitě debatu přivítali. Zeptali jsme se starostky, zda první setkání mělo smysl a zda splnilo její představy. Určitě. Škoda, že nemáme kulatý stůl, s klidným svědomím bych mohla říci, že jsme debatovali u kulatého stolu, protože tak to na mě skutečně působilo. Pozemky pod stadionem jsou Sokola, zimní stadion města. Investovat do stadionu, když nejsme vlastníkem pozemků, to by bylo špatně, proto je chce město koupit. Při plánování setkání bylo jasné, že se o pozemcích bude mluvit možná více než o samotné dostavbě, ale netušila jsem, jak bude debata probíhat. Skutečnost byla výborná. Diskutovalo se věcně, nikdo se neurážel, nikdo nikoho nenapadal. Pro Sokoly to je určitě těžké rozhodování. Setkání nemohlo najít řešení, to je na TJ Sokol, ale ukázalo, že jsme schopni spolu mluvit a dívat se na věci i z úhlu toho druhého. A to je cílem všech setkání u starostky a já děkuji všem, kdo k nim budou takto přistupovat. Pak budou mít smysl! (red) z jednání rady Z usnesení Rady města Opočna č. 13/2015, 14/2015, 15/2015 a 16/2015 foto: TIC Opočno Rada města schválila uzavření smlouvy s autorem na vydání knihy Opočno v proměnách Kupkovo náměstí. Rada města schvaluje uzavření mateřské školy v době letních prázdnin v období až Rada města schválila postup při vymáhání dlužných částek za mateřskou školu: Dlužníkům, které eviduje Mateřská škola Opočno, zašle právní zástupce města Opočna dopis s výzvou k uhrazení dlužné částky. Pokud ve stanoveném termínu dluh neuhradí, bude celou záležitost řešit právník a využije všech možností pro vymožení dlužné částky, včetně soudní žaloby a exekuce. Rada města pověřila odbor majetku a rozvoje města prověřením nákladů s případným doplněním a úpravou dětského hřiště v Podzámčí. Nevyhovující prvky musí Bytové družstvo Podzámčí odstranit. Případné náklady na nové hřiště budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok Rada města pověřila kulturní komisi, aby navrhla pravidla pro pořádání kulturních akcí. Návrh bude předložen radě města k projednání a odsouhlasení. Rada města schválila smlouvu o dotaci pro TJ Spartak Opočno ve výši Kč na konání Memoriálu Miroslava Kliky. Rada města rozhodla o podání žádosti do grantového programu Škoda auto na zřízení bezbariérového přístupu k tělocvičně v budově základní školy čp. 313 (nad poštou) s tím, že spoluúčast města bude maximálně do 40 %. Rada města rozhodla zadat Technickým službám města Opočna výměnu kanalizační přípojky u hasičské zbrojnice v Opočně dle návrhu technických služeb. Město se bude finančně podílet na výměně kanalizačního potrubí v budově hasičské zbrojnice. Rada města schválila jednání s Povodím Labe s.p. o čištění náhonu a požární nádrže v Čánce. Rada města schválila jednání se Správou a údržbou silnic o spolupráci na řešení opravy propadlé komunikace na křižovatce v Čánce. Rada města odsouhlasila práce na návrhu dětského hřiště u hasičské zbrojnice v Čánce. Rada města schválila parkování historických vozidel na ploše Kupkova náměstí Pořadatel zajistí bezpečnost při pořádání této akce, odpovídá za pořádek a zamezení znečištění plochy náměstí, příp. ihned sjedná nápravu. Rada města schválila úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Opočno během letních prázdnin. Za červenec 2015 úplatu ve výši 220 Kč a za měsíc srpen 2015 úplatu ve výši 115 Kč. Rada města schválila termín zápisu do mateřské školy na školní rok 2015/2016 čtvrtek Rada města schválila kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016. Rada města schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu. Rada města schvaluje realizaci opravy válečného hrobu, kterou zajistí kamenosochařství Holanec, Opočno. Rada města schválila věcný dar ve výši 500 Kč pro každé narozené dítě v Opočně, které se zúčastní vítání občánků. Rada města rozhodla o prověření možnosti zpřístupnění areálu nemocnice bránou z Pitkovy ulice. Rada města rozhodla o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1/2015 na zajištění služeb v odpadovém hospodářství. Tento dodatek řeší navýšení četnosti svozu tříděného odpadu (plast a papír) v období květen říjen Svoz plastů a papíru bude nově probíhat dvakrát v týdnu. Renáta Černá, tajemnice Městského úřadu Opočno z jednání zastupitelstva Z usnesení Zastupitelstva města Opočna č. 5/2015 ze dne Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na rok 2015 paní Mgr. Luňákové, Agentuře domácí péče, ve výši Kč na zajištění pečovatelské služby území města Opočna. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na zajištění provozu koupaliště v roce Dotace ve výši Kč bude poskytnuta společnosti Technické služby města Opočna s.r.o. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu stavby budovy

3 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 3 sociálního a technického zázemí u tenisových kurtů na pozemku parc. č. 1000/6 o výměře 282 m 2 v obci Opočno, katastrální území Opočno pod Orlickými horami. Smlouva bude uzavřena s TJ Spartak, právo stavby bude zřízeno na dobu 10 let. Po uplynutí doby, na kterou bude zřízeno právo stavby, bude stavba bezúplatně převedena na město Opočno. Zastupitelstvo města schválilo svolání jednání ve věci přeložky komunikace II/298 (obchvat), na kterých budou přítomni: zástupci města Opočna, odpovědný projektant stavby přeložky komunikace, zástupce stavební komise, zástupce investora a dva zástupci veřejnosti z lokality, která bude stavbou přeložky nejvíce dotčena. Cílem jednání budou diskuze nad možnostmi úpravy projektové dokumentace stavby přeložky komunikace II/298. Za město Opočno je pověřena účastí na těchto jednáních paní starostka a pan místostarosta. Zastupitelstvo města usneslo, že je připraveno aktivně se podílet a spolupracovat na přípravě stavby přeložky komunikace II/298 Opočno obchvat. Konečné rozhodnutí o převodu pozemků dotčených stavbou obchvatu, které jsou ve vlastnictví města Opočna, bude předmětem budoucích jednání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města se usneslo, že poskytne Královéhradeckému kraji součinnost ve věci výkupů pozemků pro stavbu přeložky komunikace II/298 Opočno obchvat. Konkrétní postup a podmínky součinnosti budou stanoveny až v době, kdy budou jasné požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou přeložky komunikace II/298 Opočno obchvat. Zastupitelstvo města schválilo, aby mezigenerační hřiště umístěné na pozemku u domova důchodců Jitřenka, pořizované Sociálními službami města Opočna z prostředků NADACE ČEZ, bylo po uvedení do užívání převedeno do vlastnictví zřizovatele, tj. města Opočna. Renáta Černá, tajemnice Městského úřadu Opočno Úplná znění zápisů z rady a zastupitelstva naleznete na Dokumenty a formuláře Rada města a Zastupitelstvo města. zprávy nejen z radnice SEZNAM NÁLEZŮ MÚ OPOČNO Ke dni byly do podatelny odevzdány tyto nálezy: 1) Mobilní telefon vyhlášený ) Dioptrické brýle vyhlášené ) Dioptrické brýle vyhlášené ) Dámské jízdní kolo vyhlášené ) Mobilní telefon vyhlášený ) Prsten vyhlášený ) Řetízek s přívěskem vyhlášený ) Batoh vyhlášený Vlastníci výše uvedených věcí si je mohou vyzvednout v podatelně Městského úřadu Opočno v přízemí budovy čp. 247 na Kupkově náměstí. Informace na telefonním čísle V podatelně jsou také uloženy opuštěné věci nepatrné hodnoty: klíče, peněženky, bižuterie, deštníky, hodinky, svítilna, dětské rukavice a brýle. Alena Hrubá, referentka MěÚ Opočno ZÁSAHY JSDH OPOČNO V ROCE 2015 Opočno 18. dubna ve 3.00 byl ohlášen požár hromady hnoje u cyklostezky. 1. dubna v byl ohlášen strom hrozící pádem na silnici z Přepych do Týniště nad Orlicí. Odtud jsme v pokračovali do Opočna, kde byly v Krátké ulici uvolněny plechy na střeše. 31. března v byl ohlášen první spadlý strom na silnici u přejezdu z Pohoří na Opočno. Další následoval v 18.08, tentokrát na silnici z Přepych na Očelice. Pokračovali jsme v do Bolehoště, dále v 19.52, tentokrát strom strhl elektrické vedení u rodinného domu v Dobříkovci. Pokračovali jsme ve do Opočna, kde jsme ve zůstali, poslední výjezd tohoto dne byl ve 21.37, v Opočně byl spadlý strom ve dvoře v Nádražní ulici. České Meziříčí 26. března v 7.02 byla nahlášena dopravní nehoda se zraněním. Po příjezdu na místo jsme byli určeni k řízení dopravy. Po odjezdu sanity jsme byli odesláni zpět na základnu velitelem základny. Opočno 14. března v byla nahlášena dopravní nehoda bez zranění směrem na Pohoří. Osobní vozidlo bylo zaklíněno na betonovém mostku. Bylo zajištěno proti požáru. Bohuslavice 22. února ve 3.46 byl nahlášen požár skladu sena. Po příjezdu jsme byli odesláni k nedalekému rybníčku, kde jsme zajišťovali dopravu vody blíž k požáru. Po dvou a půl hodinách jsme byli odesláni zpět na základnu. Opočno 21. ledna v byla nahlášena dopravní nehoda dvou osobních vozidel na hlavní cestě na Dobrušku, před prodejnou COOP. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka sboru dobrovolných hasičů z Opočna. Před příjezdem jednotek byl začínající požár jednoho z osobních automobilů likvidován pomocí ručního hasicího přístroje. Hasiči pak zajistili vozidla proti požáru a po zadokumentování Policií ČR provedli úklid vozovky. zdroj: WEBOVÁ APLIKACE KONTROLA VOZIDEL V PŘEVODU Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Zapsání správného vlastníka si můžete ověřit na webu. Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. polopřevodu. Aplikace je dostupná na Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel v převodu. Informace o vozidlech jsou pravidelně aktualizovány. (red) KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA INFORMUJE V minulém vydání Opočenských novin jsme vás seznámili s významem a účelem aktualizace Strategického plánu rozvoje města Opočna. Dnes bychom na to rádi navázali vysvětlením, jaký obsah bude strategický plán mít a co se při práci naší komise již podařilo. Obsah strategického plánu bude rozdělen na tři části: analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační (realizační). Analytická část je tvořena jednak tzv. profilem města, jehož obsahem je popis a analýza města z hlediska jednotlivých tematických okruhů (např. obyvatelstvo; ekonomika; kultura,

4 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 4 sport a volnočasové aktivity; hospodaření, správa a řízení města). Tento profil vychází především z údajů statistického úřadu a dalších veřejně přístupných informací, podkladů poskytnutých městským úřadem i dalšími organizacemi a z dat zjištěných členy komise. Profil města vypracuje naše komise. Další částí budou zpracované výsledky dotazníkového průzkumu uspořádaného mezi občany města, podnikatelskými subjekty a spolky. Výsledky analytické části budou shrnuty v tzv. SWOT analýze, která definuje hlavní slabé a silné stránky našeho města, vnější příležitosti, ale také hrozby ovlivňující jeho další rozvoj. Strategická část na základě výsledků SWOT analýzy definuje vizi města k roku 2025, globální a specifické cíle, klíčové oblasti až po opatření a aktivity k jejich naplnění v jednotlivých projektových záměrech s označením důležitosti (priorit). V této fázi budou stanoveny odborné tematické pracovní skupiny ke klíčovým oblastem rozvoje města. Bude vytvořen tzv. akční plán obsahující návrh konkrétních projektů včetně časového harmonogramu jejich zpracování a realizace, možností financování apod. na cca 2 3 roky dopředu. Implementační část podrobný popis realizačního cyklu strategického plánu včetně definice rolí, pravomocí a odpovědností jednotlivých aktérů při jeho uplatňování (řízení, vykonávání, kontrola). Jelikož jsme komisí novou, byla nejprve schválena naše působnost ve formě statutu komise, seznámili jsme se s mnoha strategickými plány jiných měst a analyzovali stávající Strategický plán rozvoje města Opočna. Podrobně jsme specifikovali obsah nového dokumentu a rada města schválila zadání aktualizace strategického plánu. Po stanovení odpovědnosti členů komise za jednotlivé oblasti profilu města (obyvatelstvo, ekonomika, hospodaření, kultura a sport, infrastruktura apod. je jich celkem 14) prověřujeme možnosti získání potřebných dat a rozběhl se jejich sběr i zpracování oblastí. V současnosti je připravena specifikace potřeb veřejně nedostupných informací k dodání od městského úřadu, organizací a spolků a s místostarostou je dohodnut způsob jejich vyžádání. Ve spolupráci s odpovědným odborem městského úřadu souběžně připravujeme zadání zakázky pro externí zpracování zbývajících částí strategického plánu. Komise pro rozvoj města Bližší podrobnosti lze i nadále vyčíst ze zveřejněných zápisů ze zasedání komise na našich webových stránkách Samospráva Komise pro rozvoj města. OPOČNO PRO REBEČINA KŘÍDLA V Opočenském infocentru už to vypadá jako v motýlím ráji. Celý duben nosí a posílají šikovní lidé své výrobky a dárky v podobě motýlů pro malou holčičku Rebeku. Kdo jste sledoval na ČT1 pořad Kousek nebe s hercem Pavlem Křížem dne , seznámil jste se už s usměvavou rodinou Čihákových, jejichž osud se změnil, když na svět přišla jejich dcerka Rebeka. Tým lékařů se nechtěně dostal do role zlé víly a vyřkl pro malou holčičku osud, který by šel zvrátit snad jen v pohádce. Současná medicína to však nedokáže. Život jí tak může usnadnit jen čtyřiadvacetihodinová péče její rodiny. V zápřahu jsou všichni včetně babiček. Udržování tenoučké kůžičky na Rebečině tělíčku je nekončící práce plná bolesti a pláče. Malá Rebeka roste a snaží se dělat to, co zdravé děti v jejím věku, což s sebou přináší krvavé trhliny a sedřenou kůži na kolínkách, loktech, bříšku. Okamžiky, kdy se maminka raduje z přetočení miminka ze zad na bříško nebo z pasení koníků, v případě Rebeky přináší starost a strach z odřenin a bolestivých oděrek. Přesto má malá Rebeka v očích šibalské čertíky a na máminu tvář či na pohlazení svého brášky reaguje veselým smíchem. V Informačním centru v Opočně byl pro velký zájem zahájen prodej motýlků již ve středu Neváhejte a přijďte si vybrat toho nejkrásnějšího motýla, který vám padne do oka, a buďte tak mezi prvními, kteří přispějí do fondu Rebečina křídla. foto: TIC Opočno A já pevně věřím, že smích a jiskřičky v očích budou hrát velkou roli i v pátek v opočenském Kodymově národním domě. Od hodin bude ve vestibulu zahájen prodej motýlích krasavců a vy si tak budete moct pořídit domů úžasné nálepky na sklo, zápichy do květináčů, dřevěné či paličkované motýlí náušnice, košíky plné hortenzií a další a další jedinečné kousky. Každá koruna, kterou ze své peněženky vydáte, poputuje do kasičky fondu Rebečina křídla. Neváhejte a oželte v tento den nákup cigaret, časopisu, nového lesku na rty a jiných běžných věcí a investujte do hřejivého pocitu z poskytnuté pomoci někomu potřebnějšímu. O vybrané exkluzivní motýlí kousky budete moci bojovat a záleží jen na vás, jestli budete mít štěstí a stanete se majitelem zcela ojedinělé věcičky (např. překrásné pohádkové knížky s osobním věnováním od herečky Zdenky Žádníkové-Volencové či originálu magického obrazu atd.). Program od 17 hodin bude také výjimečný. Už teď můžu naťuknout malou ochutnávku účinkujících, kteří v rámci této akce vystoupí. Těšit se můžete na krásnou mladou zpívající slečnu Livii Kuchařovou, na tančící dětičky z dobrušského tanečního klubu HOP nebo na zcela unikátní návrat jedinečného seskupení Veselá kupa, po jehož vystoupení už nikdy neusnete. A čeká na vás ještě další trumfové eso v rukávu! Věřím, že si každý najde to své a hlavně, že se všichni dobře pobavíme a společně uděláme maximum pro dobrou věc. Olga Stojanová, asistentka starostky města Opočna společenská kronika VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Připomínáme, že vítání občánků proběhne 30. května Žádáme všechny rodiče narozených dětí, kteří chtějí, aby jim byla zaslána pozvánka na vítání, aby se dostavili na matriku do 5. května 2015 a odevzdali zde souhlas se zasláním pozvánky. Děkujeme. Pavlína Kohoutková, vedoucí správního oddělení MěÚ Opočno

5 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 5 politické spektrum Tato rubrika je vyhrazena pro příspěvky politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Opočna. OBČANÉ CHTĚJÍ DOSTÁVAT PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ INFORMACE K tomuto tvrzení mě vede v posledních měsících patrný zájem občanů o veřejné dění v Opočně. Poměrně dost lidí se účastní zasedání zastupitelstva, vystupuje na veřejnosti a reaguje v Opočenských novinách. Těší mě, že vzrůstá zájem občanů mladší věkové kategorie. O to víc mě mrzí, když se nám dostávají zkreslené nebo dokonce nepravdivé informace, a to z řad zastupitelů. V minulém čísle Opočenských novin uvedl zastupitel Štěpán Jelínek ve svém článku, že stávající Strategický plán rozvoje města byl zamítnut. Tato informace je nepravdivá nebo chcete-li zkreslená, možná i záměrně. Komise pro rozvoj města několikrát zdůraznila, že jde o aktualizaci strategického plánu (viz. rozhovor s Ing. Michalem Pultarem, Opočenské noviny č. 4/2015), takže opravdu není stávající strategický plán smeten ze stolu a zahozen. Ano, ke znění dosavadního strategického plánu máme výhrady, ale část plánu bude použita. Opomenuté části budou dopracovány tuto část nedělá externí odborná firma, ale členové komise pro rozvoj města ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Uvedená firma bude mimo jiné zpracovávat analýzu slabých a silných stránek města, příležitostí a hrozeb. Dále bude firma provádět šetření mezi obyvateli. To se ve stávajícím strategickém plánu zcela nezdařilo. Také z tohoto důvodu bude oslovena externí odborná firma. Není také pravdivé tvrzení pana Jelínka, že strategický plán a vše bylo zveřejněno. Byly zveřejněny jen výsledky dotazníkového šetření a databáze projektových záměrů, a to na internetových stránkách města a v průběhu celého roku 2013 na pokračování v Opočenských novinách. Mezitím však byl Strategický plán rozvoje města zastupitelstvem schválen. Veřejnost nebyla seznámena s celým dokumentem, ten ani donedávna nebyl publikován na webových stránkách města a veřejnost se tak nemohla k jeho znění vyjádřit. Takže ano, měli jsme Strategický plán rozvoje města, nikoliv však pro veřejnost, ale do šuplíku. Marika Nachtigalová, SNK Evropští demokraté a Sdružení nezávislých kandidátů Město občanům ČP. 2 A JEJÍ FINANČNÍ STRÁNKA V minulém čísle Opočenských novin jste si mohli přečíst názory našich zastupitelů, jak by se mělo s budovou čp. 2 nadále nakládat. To, co jste se ale nedočetli, je, kolik to vlastně bude stát a kolik peněz půjde z rozpočtu města. Pokusím se vám tedy přiblížit finanční náročnost v návaznosti na studii architekta Lábuse. Celková náročnost rekonstrukce se odhaduje na 90 mil. Kč. Z toho až 85 % by pokryla dotace z fondů EU. Má to ale háček! Dotace se smí uplatnit pouze na nekomerční prostory. Tudíž tu část, jako je pivovar, kavárna, restaurace, bude město plně hradit ze svého, což podle studie činí cca 20 % celkových prostor. Nedílnou součástí rekonstrukce památkových objektů bývají vícepráce. Ty mohou celkovou investici navýšit zhruba o 10 %, na které je možné čerpat také dotace z EU. Velkou neznámou je vybavení vnitřních prostor, kde zatím není potvrzeno, zda se na ně dotace bude vztahovat. Dotační program EU je v tuto chvíli ve schvalovacím procesu u Evropské komise, musíme proto brát v úvahu případnou korekci konečných částek. Avšak lišit se již mnoho nebudou. Pro zjednodušení máte v níže uvedené tabulce přehled částek. částka mil. Kč z dotací EU z rozpočtu města komerční prostory nekomerční prostory 72 61,2 11,8 celkem 90 61,2 29,8 vícepráce 9 4,5 4,5 konečná částka 99 66,7 34,3 Ze současného návrhu dotačního programu EU tedy vyplývá, že město Opočno, jakožto investor rekonstrukce, se bude spolupodílet minimální částkou 34 milionů korun (což je polovina ročního rozpočtu Opočna), za vnitřní vybavení není částka známa. Podle mého názoru je to nemalá částka, u které by se každý zamyslel, jak s ní naloží. Každopádně má před sebou zastupitelstvo nelehké rozhodování. Ondřej Šrůtek, politické hnutí ANO 2011 KURZ OPOČENSKÉ SEBEOBRANY Do psaní tohoto článku se mi moc nechtělo. Dokazovat, že Marián Slodičák a vedení města buď záměrně lže, nebo nezná fakta, to není pro mne nic příjemného. Mým záměrem zůstává být v pozitivní vlně v opozici, přicházet s konstruktivními návrhy a neokopávat zbytečně kotníky novému vedení města. Ale poslední tvrzení namířená proti práci minulého zastupitelstva a proti mně samotnému v minulém čísle Opočenských novin už nemůžu nechat jen tak projít. I přátelé, se kterými jsem hovořil, mi radili, abych se bránil vůči zjevným nepravdám. Nové vedení prohlásilo (cituji): Málem se tak stalo s cyklostezkou, která dodnes není zkolaudována, končí v polích a při její výstavbě nebyl respektován územní plán města, zejména trasa připravovaného obchvatu... V takové nezodpovědné politice nechce současné vedení města pokračovat. K tomu mohu jen dodat: Cyklostezka není v rozporu s územním plánem, protože v něm není ani řešena. Stavební zákon umožňuje mimo zastavěná území obcí umisťovat mj. i stavby technické, dopravní infrastrukturu a jmenovitě také cyklostezky. Kolaudační souhlas s užíváním cyklostezky ze dne najdete na webu kde je i tento článek. Stavba je tedy zkolaudována a není v rozporu s územním plánem města. Další věc, ke které se musím vrátit v tomto krátkém kurzu sebeobrany, jsou tvrzení o čp. 2. Vyplývá z nich, že jsem přes všeobecný nesouhlas protlačil architektonickou studii pana Lábuse, čímž jsem město obral o peníze. V první řadě jsem tedy vyhledal v dokumentaci a na webu zveřejnil zápis z pracovní porady zastupitelů z , kde zastupitelé Ing. Dobýval Petr, Filip Zdeněk, Mgr. Hrnčířová Jana, Jelínek Štěpán, Ležáková Barbora, Ing. Mecner Roman, Slezák Václav, Doc. Slodičák Marian, Ing. Světlík David, MUDr. Světlík Milič, Škrabalová Šárka schválili zařazení částky Kč na studii do rozpočtu města Víc se dle nových pravidel Opočenských novin do tohoto prostoru nevejde. Celý článek si přečtěte na Štěpán Jelínek, Opočno společně

6 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 6 zprávy z knihovny KNIHA PRO TENTO MĚSÍC Jürgen Kurz: Debordelizace počítače Jak zvládnout ovou horečku a chaos v datech Neustále přeplněná schránka s y, neuspořádané soubory v počítači, zmatek na ploše. V dnešní době, kdy na nás útočí data ze všech stran, se s těmito problémy potýkáme téměř všichni. V této knize naleznete snadno aplikovatelné podněty pro vlastní pracoviště a pro plynulou spolupráci s ostatními. Všechny tipy jsou ověřeny každodenní praxí. Budete-li se řídit těmito tipy, všechny vaše y a soubory budou mít své místo a přitom toho docílíte naprosto jednoduše a pomocí pár kliknutí. Nakladatelská anotace KVĚTNOVÉ AKCE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ Výstavka: Věra Faltová. Soutěž: Najdi rozdíly Tvořivá dílna: Podmořský svět (probíhá v půjčovní dobu pondělí a středa ) VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK Od dubna 2015 pro vás budeme každý měsíc vydávat tiskem kompletní přehled všech nových knih. Tento přehled bude k dostání přímo u nás v knihovně nebo v informačním centru. V elektronické podobě pak bude dostupný na našich webových stránkách knihovna.opocno.cz. Oddělení pro dospělé Jackie Collins: Zpověď divošky. Román. Hana Whitton: Žárlivá císařovna. Historická romance. Mary Higgins Clark: Nikdy není pozdě. Detektivka. Jane Costello: Před svatbou. Humorný román. Diana Gabaldon: Lord John a důvěrná záležitost Historický román. Laura Hillenbrand: Nezlomný. Skutečný příběh. Kay Hooper: Slepá důvěra. Thriller. Táňa Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti. Román. Olle Lönnaeus: Za co se pyká. Detektivka. Douglas Reeman: Mořský oheň. Válečný román. Nora Roberts: Modré z nebe. Román. Dana Čermáková: Jarek Nohavica. Biografie. Ramon C. Gelabert: Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit Průvodce naším zdravím. Mima Sinclair: Moučníky z hrníčku 40 rychlých moučníků z mikrovlnky. Monika a Jirka Vackovi: Madagaskar náš osudový. Cestopis. Oddělení pro děti Eva Kadlecová: Kamarád nočníček. Leporelo. Rudolf Král: Ema a pusinkový lupič. Ze života dětí. Darcey Bussell: Rosa a Labutí princezna Pokračování Malé baletky. Ursel Scheffler: Podvodník s růžovým hrochem Další případ detektiva Klubka. Dana Rusková: První velký případ. Detektivní příběh. Emma Pecháčková: Holub Kolumb Příběhy o zvířátkách. Táňa Ondrašíková: O prasátku Lojzíkovi Dvojjazyčná knížka čj, aj. Rick Riordan: Krev Polobohů Závěrečný díl série Bohové Olympu. Shannon Hale: Ever after high 1., 2. Fantasy pohádky trochu jinak. Naučná pro děti Kraftíme! Výtvarné nápady nejen pro fanoušky Minecraftu Hravý středověk Mapy a navigace pro děti Kompletní přehled všech nových knih v tištěné podobě si můžete vyzvednout v knihovně a informačním centru. V podobě elektronické je naleznete na stránkách knihovny knihovna.opocno.cz v sekci On-line katalog, Seznamy a novinky. z opočenských škol ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPOČNO ČP. 313 (U POŠTY) V minulém čísle Opočenských novin jste si mohli v usnesení rady města přečíst, že vzhledem k nejasnostem podkladů byl proces přípravy projektů vytápění budovy školy čp. 313 pozastaven. Já, jako zástupce naší školy, jsem samozřejmě zpočátku usilovala o to, aby se změna vytápění realizovala už o letošních hlavních prázdninách. Finanční výbor si při sestavování rozpočtu na rok 2015 k této položce vyžádal od odboru majetku a rozvoje města energetický audit, ve kterém bylo uvedeno, že kompletní plynofikace včetně otopné soustavy by měla stát Kč vč. DPH. Tepelná čerpadla včetně otopné soustavy vycházela na Kč vč. DPH. Nakonec byla přiznaná dotace na tepelná čerpadla Kč, spoluúčast města ,40 Kč vč. DPH (viz. zápis ze zastupitelstva č. 4 ze dne ). Po tomto veřejném zasedání však rada města a finanční výbor obdržely další podklady, ve kterých už plynofikace nevycházela tak výhodně jako v energetickém auditu. Jestliže člověk sám neví, měl by si nechat poradit. Rada města tedy rozhodla vypsat výběrové řízení na zpracování studie nejvhodnějšího způsobu vytápění budovy základní školy čp Na svém zasedání dne rada města vybírala ze tří předložených nabídek a rozhodla zadat zpracování této studie firmě ENERGIS 92 s.r.o., Šimkova 904, Hradec Králové za cenu Kč vč. DPH. Po zpracování analýzy budeme moudřejší, budeme mít skutečně reálné podklady, budeme vědět, která varianta je pro naši školu nejvhodnější. O letošních hlavních prázdninách však už realizaci nestihneme. Vím, že příští zimu budeme mít opět problémy s poruchovými a dožitými akumulačními kamny a s tím, že nevytopíme některé prostory tak, jak by bylo potřeba. Pokud však není jasné, který způsob vytápění je ten pravý, je lepší počkat a rozhodnout se skutečně uvážlivě a odpovědně. Vždyť jde přece o naši školu, pro kterou všichni chceme to nejlepší, o naše společné peníze, se kterými chceme dobře hospodařit. Jana Hrnčířová, ředitelka ZŠ Opočno

7 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 7 poznávací soutěž Na minulém snímku, který pro lepší orientaci připojujeme, jsou vidět tři domy, a tak odpovědi byly různé (podle toho, který dům vás zaujal), ale všechny správné. Jedna odpověď zněla PECÍREK, i ta byla správná. Prostoru, kde se scházejí ulice Komenského, Baštecká a Kodymova s Podkostelím, se kdysi skutečně říkalo Pecírek. obrazové kalendárium Květen před 70 lety přinesl konec války. Opočno si jej připomnělo v sobotu akcí na Trčkově náměstí. Pro zamyšlení přináším jednu válečnou vzpomínku. Bylo mi sedm let a dodnes nezapomenu na hrůzu, kterou jsem prožívala, když na tatínka mířil gestapák. Sobotní akce byla výborně připravená, přesto v okamžiku střelby jsem musela odejít. Všechno se mi to začalo vracet. Možná i s těmito myšlenkami jsem dnes chtěla přinést fotografie nejen těch, kteří se už nevrátili, ale i dalších, které válka poznamenala. Jenže. V knize Opočno jsem napočítala více než čtyřicet zatčených. Proto jsem nakonec vybrala pouze padlé a umučené, které jmenuje pomník na Kupkově náměstí. Vzhledem k tomu, že na snímku máme tři domy, upustíme tentokrát od úplné historie, podívejme se aspoň na to, jaké krámky zde mohly být v době pořízení snímku. V pozadí (uprostřed) je dům čp V něm nabízel materiální a koloniální zboží František Zilvar. Jak známe sortiment? Díky jinému snímku uloženému v archivu letopisecké komise, na němž se nám podařilo tuto nabídku vyluštit. Rodina Zilvarova (drogerie v Nádražní ulici) potvrzuje, že jejich František (nar. 1861) byl řezník, ale svůj sortiment rozšířil na koloniál. Začínal právě v domě čp. 124, jeho materiální zboží má začátek v roce Vpravo je dům čp. 258, který byl dlouhá léta spojen s obuví. Nejprve s obuvníkem Schejbalem, později s panem Hodovalem. Na pana Hodovala mnozí pamětníci vzpomínají. Obuv nevyráběl, ale spravoval, a to dobře. Protože tenkrát boty musely něco vydržet! Stejně jako oblečení, které se přešívalo, dokud látka držela. A tím se dostáváme k dalšímu živnostníkovi, kterého Opočeňáci v tomto domě pamatují, a to krejčímu, panu Přibylovi. K němu chodili rádi dospělí i děti. Dospělí proto, že byl krejčí jak má být a co ušil, to sedělo. A děti zase bavila cesta k němu. Nejdřív se muselo vystoupat po venkovních dřevěných schodech, na jejichž konci byla dřevěná veranda, teprve na jejím konci byl vchod do dílny pana Přibyla. V levé části snímku je dům čp. 57, i tam je vidět otevřený krámek. Jaký, na to odpovídá reklama z adresáře z roku 1901: Jan Malý, pecnářství a krupařství, prodej mouky a všeho druhu vařiva, každodenně čerstvý samožitný chléb a čerstvé mléko a smetana. V Opočně Kodymova ul. č. 57. Podle matrik tu rodina Malých působila ještě v roce A na závěr připojujeme malou vzpomínku na Pecírek. Jeden z pamětníků vzpomíná, že když chodil s babičkou z Mariánského kostelíka, v němž se tehdy konaly pravidelně mše, babička vždy říkávala, že teď projdou čínskou čtvrtí. Dnes už je toto pojmenování zapomenuto, dříve se tak běžně říkalo částem města, kde byly nejrůznější krámky jeden vedle druhého. Komu přinesl Pecírek štěstí? Čokoládu s motivem Opočna si v informačním centru může vybrat pan Vojtěch Musil. A dnešní soutěžní otázka? V tomto čísle přinášíme dvě obrazová kalendária, součástí jednoho z nich je i dnešní soutěžní otázka. Za letopiseckou komisi dm Cyril Ondrák Jan Samek Josef Hvězda Vzpomeňme však při nich i všech dalších, kteří si prošli gestapáckým peklem a jejichž jména a osudy najdete ve zmíněné knize. V kalendáriu tentokrát texty neuvádím, myslím, že pohled do tváří a chvíle přemýšlení je někdy víc než slova. Za letopiseckou komisi dm středa Emil Zilvar Jan Sedláček Karel Novotný Jan Pitra Josef Bulíček Karel Vašata PROMĚNY V OPOČNĚ POZVÁNÍ Nová panská hospoda, hospoda na Nové, hotel Holub. Všechna jména patří domu čp. 137, svůj poslední název Holub získal po rodině, která zde působila téměř sto let. Tak bude vypadat začátek dalšího dílu promítání Opočno v proměnách. Minule jsme se rozloučili před hotelem Holub, který bude tentokrát prvním domem, jehož příběh si budeme vyprávět. Přijměte pozvání letopisecké komise na pátý díl proměn, které pro vás chystáme na začátek června. Proměny v Opočně promítání letopisecké komise středa 3. června od hodin v Kodymově národním domě. Těší se na vás letopisecká komise Opočna.

8 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 8 obrazové kalendárium II V archivu letopisecké komise máme fotografii, která se s největší pravděpodobností vztahuje k události popsané v kronice pod heslem výstava skotu: Občas pořádalo Hospodářské družstvo okresu opočenského ku zvelebení chovu vepřového a hovězího dobytka na Opočně výstavu užitkových zvířat. Taková výstava konala se na Opočně dne 28. května Vystaveno bylo 169 kusů, z nichž peněžité odměny přiřknuty byly 26 majitelům jejich, kteří mimo to dostali 4 stříbrné a 6 bronzových medailí. foto na straně 7 a 8: archiv letopisecké komise Fotografie určitě zaslouží podrobnou prohlídku, nejen kvůli svému stáří (za pár dní jí bude 110 let), ale i proto, že je zároveň dnešní soutěžní otázkou. Kde byste toto místo hledali? Své odpovědi zasílejte em na adresu zusopocno.cz nebo smskou na číslo Na výherce čeká v informačním centru opět sladká odměna. Za letopiseckou komisi dm zahradníkův rok KVĚTEN Květen si už svým názvem říká o to, abychom tentokrát začali květinami. Podívejme se, co nám k nim napsal pan Jaroslav Černý: Slavík zpívá v háji, až za tepla v máji. Májový deštíček úrody tatíček. Pankrác, Servác, Bonifác ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. Květen je přelomový měsíc a my můžeme bez obav vysazovat vše teplomilné, letničky, balkonovky i hlíznaté a cibulové rostliny. Květen je plný květů nejen v přírodě, ale i v zahradě a doma. Věnujeme zvýšenou pozornost růžím. Aby bohatě kvetly, jsou v nabídce kombinovaná hnojiva. Sledujeme i výskyt chorob, především černé skvrnitosti listů, padlí růžové a rzi růžové. Včas ošetříme vhodným fungicidem, např. přípravkem Baycor 25WP. Zaštipujeme měkké výhony zakrslých borovic, tvarujeme tak jejich koruny. Pokračujeme ve výsadbě jiřinek, mečíků, letničky vyseté přímo na stanoviště vyjednotíme. Můžeme již přesazovat pokojové rostliny a chráníme je před slunečním úpalem. Občas je osprchujeme nebo rosíme. Rostliny v nádobách přesuneme na venkovní stanoviště. Je čas na osázení truhlíků balkonovkami do kvalitního substrátu. Zaštipujeme převislé muškáty, aby se bohatě větvily a více kvetly. Přeji hodně pěstitelských úspěchů v tomto krásném měsíci. Podobně vnímá květen i pan Ladislav Hrnčíř, zde je jeho desatero: 1. Květen máj je nejkrásnější měsíc v roce. Vše kolem nás kvete, ptáčci krmí svá mláďata. Tato doba by měla být pro každého zahrádkáře posvátnou, ničím by neměl rušit a jen chodit a vnímat tu krásu. A ne řvát sekačkou nebo motorovou pilou. 2. Ve fenofázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná doba řezu broskvoní, případně i jiných peckovin. 3. U vlašského ořešáku, kdy mají nové přírůstky 100 až 150 mm, řežeme ořešák. V tuto dobu ani nemusíme zatírat, již neroní. 4. Jelikož jsme v dubnu udělali první postřik na myší ouško, je nutné v květnu po odkvětu stromů udělat další základní postřik tím samým, čím jsme stříkali prvně. Další postřiky již nechávám na vás, ale nezapomeňte po odkvětu u angreštu na Diskus proti hnědému padlí. 5. Kdo byl pilný, ten již začátkem měsíce sklízí krásnou červeno-bílou slávistickou ředkvičku a křehoučký salát. Není nad večeři v podobě mísy salátu, ať už ho máte rádi s čímkoliv. 6. Po ledových mužích již vysazujeme i teplomilnou zeleninu na venkovní záhony (nakládačky, lilky, cukety, dýně apod.). 7. U nově vysazených a mladých stromků (do 5 let) udržujeme odplevelené mísy kolem kmínku jemným okopáním, můžeme i mulčovat k udržení vláhy. 8. Pokud si některý zahrádkář stěžuje, že mu švestky kvetou, ale neplodí, zničila je (pokud nenamrzly v květu) pilatka švestková. Rada: při dokvétání posledních bílých okvětních plátků ostříkejte tyto švestky a ryngle jakýmkoliv postřikem na žravý hmyz. S úrodou budete moci jít na trh. Stříkat navečer, když už nelétají včely. 9. Pokud máte rané třešně (Rychlice, Rivan apod.), v květnu už si pochutnáte. 10. Ti z vás, kdo udržují tradice, se určitě nezapomněli políbit pod rozkvetlou třešní. A ostatní zahrádkáři, až budete procházet rozkvetlým sadem, vzpomeňte na ty, kteří totéž prožívali před námi a už mezi námi nejsou, i na ty, jimž nemoc nedovolí tuto krásu vidět. Uctěme je tím, že v tuto dobu vypneme sekačky a pily, za což bych vám všem chtěl předem poděkovat. (red) Desatero pana Ladislava Hrnčíře je o máji a lásce ke všemu, co přináší. Až budete číst jeho řádky, až budete procházet rozkvetlým sadem a vzpomínat na ty, kteří totéž prožívali před námi, vzpomeňte i na pana Ladislava Hrnčíře. Zemřel po krátké nemoci v úterý 21. dubna ve věku nedožitých 81 let. každé pondělí od 18:30 každé úterý od 9:00 každou středu od 17:00 kalendář akcí JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY Základní škola, Trčkovo náměstí 11 Lektorka Božena Tymichová. tel.: RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO Sokolský dům RC Sluníčko v Opočně je tu pro všechny děti a rodiče, kteří si chtějí hrát a přitom se něco naučit. JÓGA PRO POKROČILÉ Kodymův národní dům Lektorka Božena Tymichová. tel.:

9 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 9 každou středu od 19:30 do do konce května pátek :30 10:00 neděle :00 CVIČENÍ PILATES Tělocvična ZŠ Opočno, Trčkovo náměstí V tělocvičně ZŠ, Trčkovo náměstí v Opočně. Případné dotazy na tel. č ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY Informační centrum Taneční kurzy pro začátečníky budou probíhat září listopad 2015 v Kodymově národním domě. Obsahují 10 lekcí a věneček a povedou je manželé Machovi. Přihlášky mohou zájemci podávat v IC Opočno. VÝSTAVA KRESEB JIŘÍHO NOVOTNÉHO Z OPOČNA Ateliér Renata 1. MÁJ S VETERÁNY Kupkovo náměstí Podorlický Veteran Car Club připravil tradiční první jarní klubový výjezd s veterány, který stejně jako v minulých letech začíná v Opočně. O LIŠCE A VÍLE AMÁLCE Kodymův národní dům Pohádka divadélka Batole. neděle FOTBAL MUŽI B: TJ SPARTAK OPOČNO,,B SOKOL JAVORNICE,,B 17:00 Fotbalové hřiště Opočno středa :00 čtvrtek :00 pátek :00 AKADEMIE ŠKOLY Kodymův národní dům Vystoupení žáků pro veřejnost. Pořádá ZŠ Opočno. Vstupné dobrovolné. PIETNÍ AKT Kupkovo náměstí Každý rok se sejdou u pomníku padlých na Kupkově náměstí zástupci města, Sokolu a protifašistických bojovníků, aby uctili památku padlých ve světové válce. DĚTSKÁ MÍLE Zámecký park Státního zámku Opočno. Běžecké závody pro děti od 2 do 15 let a rodiče. Pořádá město Opočno. sobota FOTBAL MUŽI A: TJ SPARTAK OPOČNO,,A LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ 17:00 Fotbalové hřiště Opočno Fotbalové utkání Muži Opočno A. úterý :00 středa :00 středa :30 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY Kodymův národní dům Vystoupí děti z jednotlivých tříd, každá třída se bude prezentovat kratičkým vystoupením na různá témata. NOC LITERATURY Louka u zvonice Vezměte si s sebou deky (popřípadě jídlo a pití). Pokud bude pršet, je připravena mokrá varianta. Pořádá měststká knihovna a město Opočno. Více informací naleznete na straně 10. JAK MŮŽEME OVLIVNIT NÁŠ ŽIVOT POMOCÍ FENG SHUI 4. KROK Ateliér Renata Praktický workshop nad půdorysem vlastního domu nebo bytu čtvrtým z 5 kroků PODPORA ÚSPĚ- CHU A VZTAHŮ provede Ing. Monika Gavulová, konzultantka Feng Shui. sobota :00 sobota :00 úterý :00 čtvrtek :00 pátek :00 pátek :00 OPOČENSKÝ JARMARK Areál střední školy v Opočně. Do 16:00. SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují v Opočně společně s městem Opočnem zvou na Opočenský jarmark. Dopoledne vystoupí děti ze ZUŠ Opočno a děti z Pěveckého sboru ZŠ Opočno. Odpoledne zpříjemní kapela Klapeto z Náchoda staropražskými písničkami. Lidové stánky, bohaté občerstvení, zemědělská technika a drobná zemědělská zvířata, která určitě potěší vaše děti. Těšíme se na vás! Více na straně 10. KOLOWRATSKÉ RYBÍ HODY Sádky u rybníku Broumar. Do 17 hodin. Rybí speciality a prodej živých ryb. Možnost chytit si vlastního pstruha. Ukázka trofejních ryb včetně zlatého sumce Kryštofa. V 15:00 vrácení vystavených ryb Broumarskému vodníkovi. Výstava z výtvarné soutěže pro děti. A další. Pořádá Správa Kolowratského rybářství Opočno. JEDEN SVĚT: NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ Kodymův národní dům Dokumentární film z festivalu Jeden svět, v originálním znění s titulky. Vstup je zdarma. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Kostel Nejsvětější Trojice Festival komorní hudby CAMERATA NOVA NÁ- CHOD. Účinkují: komorní soubor MUSICA AN- TIQUA z TRUTNOVA a komorní sbor CHOREA CONCORTICA. ZAHÁJENÍ GALERIE NA CHODNÍKU před hotelem Holub Více na straně 10. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ OPOČNO Kodymův národní dům Pořádá ZUŠ Opočno. sobota FOTBAL MUŽI A: TJ SPARTAK OPOČNO,,A SPARTAK RYCHNOV,,B 17:00 Fotbalové hřiště Opočno úterý :00 pátek :30 POPOVÝ KONCERT Kodymův národní dům Pořádá ZUŠ Opočno. MOTÝLKOVÁNÍ PRO NADAČNÍ FOND REBEČINA KŘÍDLA Kodymův národní dům sobota TJ SPARTAK OPOČNO,,A TJ SOKOL ČERNÍKOVICE 17:00 Fotbalové hřiště Opočno Fotbalové utkání Muži Opočno A. neděle :00 DĚTSKÝ A SPORTOVNÍ DEN PRO MALÉ I VELKÉ Fotbalové hřiště a zimní stadion. Do 17 hodin. Pořádá město Opočno. středa FOTBAL MUŽI A: TJ SPARTAK OPOČNO,,A TJ VELEŠOV DOUDLEBY 17:30 Fotbalové hřiště Opočno středa PROMĚNY V OPOČNĚ Kodymův národní dům 18:30 Další díl oblíbeného promítání letopisecké komise. Aktuální seznam akcí v Opočně včetně sportovních utkání naleznete na

10 XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 10 úterý z kultury PROMÍTÁNÍ ATLETI V DŮCHODU Na stupních vítězů (Německo/Rakousko, 2010, 94 min, ČSFD 86%). Kodymův národní dům, úterý od 18 hodin. Kolik obdivuhodné kondice a sportovního ducha je možné si uchovat po osmdesátce? To ukazuje snímek představující pět atletů, kteří se připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Film je promítán v originále s českými titulky. Vstup zdarma! (ms) pátek GALERIE NA CHODNÍKU Setkání s uměním pod širým nebem, to už si Opočno vyzkoušelo. Tehdy se návštěvníci procházeli kolem Mariánského kostelíku, kde na ně z nejrůznějších koutků kynulo Opočno, jak je viděl malíř Alois Fišárek. Setkání, které před několika lety připravilo o.s. Abakus, bylo příjemné a neformální, podobnou atmosféru slibuje i GALERIE NA CHODNÍKU. Jak už název napovídá, místem bude chodník. Konkrétně chodník na severní straně Kupkova náměstí. Proč právě on, to vysvětluje Jiří Králíček (o.s. Abakus), který s nápadem přišel. Chodník inspirovaný dílem Františka Kupky ožije díky dalšímu umění. Taková byla prvotní myšlenka. V Opočně žilo mnoho lidí, kteří by neměli být zapomenuti, proč bychom nemohli přiblížit jejich díla právě zde, na Kupkově chodníku? A začněme od těch nejmladších, ještě neznámých, možná umělců budoucích. Proto jsem oslovil základní uměleckou školu, vysvětlil Jiří Králíček smysl galerie, která, když se vše podaří, bude už letos součástí Opočna. Galerie nabídne občanům a návštěvníkům města pohled na vystavené práce, ale zároveň ukáže, jak lze Opočno Františka Kupky vnímat. Jako město, které umění spatřuje nejen ve velkých galeriích a v nákladných akcích, ale i v drobnostech, které lze potkat na chodníku. Zdá se, že řečené se stane skutkem, protože nápad se zalíbil i učitelce výtvarného oboru ZUŠ Kamile Panenkové. Jsem vždy ráda, když se veřejnost může na práce žáků podívat. Pro zahájení této galerie jsem zvolila mandaly. Mandaly mluví svou vlastní řečí a pod širým nebem jim možná snáze porozumíme, vítá Kamila Panenková myšlenku, která našla podporu i na městě. Díky vstřícnosti všech se Galerie na chodníku otevře už 22. května. Co jsou slibované mandaly? Klasická buddhistická mandala sestává ze soustředných kruhů či dalších symbolů a představuje obraz světa, ale také lidské nitro a ideál lidské existence, hledání cesty z chaosu. Symbol kruhu se objevuje ve všech kulturách a samotný proces tvorby mandaly může být putováním vlastním nitrem, které přináší harmonii. Myslíme, že jejich umístění pod širým nebem přispěje k jejich pochopení. Přáli bychom všem, kdo kolem nich budou chodit, aby jejich klid a rovnováhu pocítili, zvou pořadatelé. Bude vernisáž? Naprosto neformální. Mandaly, jak už bylo zmíněno, dokáží mluvit samy, proto je při zahájení doprovodí pouze hudba. V pátek 22. května od 17 hodin budou hrát v Galerii na chodníku žáci ze ZUŠ. A pokud vám při některé lidovce v podání akordeonu bude do zpěvu, určitě si zazpívejte. Ukončení hraní je naplánováno na hodin, protože to je čas, kdy začínají diváci obsazovat Kodymův národní dům, kde od 18 hodin začne závěrečné vystoupení tanečního oboru. Srdečně zvou pořadatelé. středa NOC LITERATURY V OPOČNĚ ANEB POSEZENÍ S KNIHOU Kdy jste si naposledy udělali volný večer, sedli si venku a poslouchali, jak vám někdo předčítá? Kdy jste si naposledy jen tak poseděli venku se sousedy a přáteli? Přesně tak totiž bude vypadat Noc literatury, kterou chceme letos poprvé uskutečnit i v Opočně. Číst se budou úryvky z děl současných evropských autorů, bude se rokovat i rozprávět a atmosféru doplní živá hudba. Budou posluchači? Nevíme. Chceme to zkusit. Možná to bude poprvé a naposledy, ale třeba zjistíme, že není špatné setkat se jen tak a posedět s knihou. Sejdeme se ve středu 13. května v 18 hodin na louce u zvonice, naproti roubence čp. 55. Sedět se bude na lavicích, milovníci přírody se můžou uvelebit na trávníku. S sebou si vezměte deky, případně občerstvení. Pokud nám nebude přát počasí, je připravena i mokrá varianta. (mš, dm) PŘIJĎTE POBEJT NA OPOČENSKÝ JARMARK sobota Jarní měsíce plné sluníčka nás neustále lákají ven z našich domovů, ven, kde je teplo, nový život a kde jsou lidé, kteří si chtějí povídat. A tak se pojďme sejít a jen tak si popovídat! Zveme vás proto na sobotu 16. května 2015 od 10 do 16 hodin do areálu Střední školy a Základní školy NM v Opočně, kde tato škola společně s městem Opočnem pořádá Opočenský jarmark. Budete si moci nejen popovídat s přáteli, ale i poslechnout příjemnou hudbu, ochutnat laskominy, které pro vás žáci této školy připravili, zakoupit v lidových stáncích drobné zbytečnosti a v přilehlých prostorách školy prohlédnout i zemědělskou techniku a drobná zemědělská zvířata, která určitě potěší vaše děti. A kdo vás vlastně po celý den bude bavit? Dopoledne to budou děti ze ZUŠ z Opočna a děti z Pěveckého sboru ze ZŠ také z Opočna. Odpoledne vám pak zpříjemní kapela Klapeto z Náchoda staropražskými písničkami. A aby vám čas spokojeně ubíhal, bude pro vás po celý den připraveno chutné a stylové občerstvení. Neváhejte tedy a už teď si do kalendáře k sobotě 16. května napište Opočenský jarmark! (JMe) POZVÁNÍ ZE ZUŠ OPOČNO Je jisté, že v druhé polovině května základní umělecká škola přispěje do kulturní nabídky města. pátek Pátek od 18 hodin v Kodymově národním domě můžete se těšit na tanec v nejrůznějších podobách čeká vás Závěrečné vystoupení tanečního oboru. Program, který se pravidelně vyznačuje citlivým souzněním pohybu, hudby a barev, slibuje totéž i letos. Ve zcela nových choreografiích se představí žákyně všech ročníků.

11 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 11 úterý Úterý od 18 hodin v Kodymově národním domě bude dominovat zpěv, ale přijde ke slovu i pohyb. Na tento termín je totiž naplánován Popový koncert. Populární melodie v podání žákyň učitelky sólového zpěvu Petry Flígrové, u některých písniček budou i kulisy v podobě tanečních choreografií. Výtvarný obor je přizván k účasti na jedné nové akci, tou bude Galerie na chodníku. Galerie pod širým nebem má vždy své kouzlo, v minulosti to prokázalo setkání s obrazy Aloise Fišárka u Mariánského kostelíka. Místem setkání s výtvarnou tvorbou pod širým nebem bude tentokrát severní strana Kupkova náměstí, Galerie na chodníku bude zahájena v pátek Od 17 hodin zpříjemní všem, kdo si budou chtít díla našich malých umělců prohlédnout, žáci hudebního oboru, kteří budou hrát v prostoru před Holubem. čtvrtek Kromě akcí pro veřejnost žije škola i svým vlastním životem. Pro své budoucí žáčky připravuje výchovný koncert, na němž se ti nejmenší zábavnou formou seznámí s nabídkou výuky. Tyto koncerty pro děti z mateřských škol a prvních ročníků základních škol proběhnou v Kodymově národním domě ve čtvrtek ZUŠ Opočno středa TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Pro všechny, kdo se chtějí do výuky v naší škole přihlásit, je důležité sdělení o zkouškách: Talentové zkoušky do oboru hudebního, tanečního a výtvarného proběhnou ve středu od do hodin v budově ZUŠ. Během talentových zkoušek občas vznikají delší čekací doby, kterým nelze zabránit. Proto prosíme rodiče, aby pro své děti vzali cokoliv na případné zabavení (knihu, časopis apod.). Případné dotazy: tel ZUŠ Opočno RENESANCE OPOČNO 2015 Již pár let mají obyvatelé Opočna i přespolní návštěvníci možnost účastnit se unikátních Kurzů renesančních tanců. Vystoupení tanečníků v rámci Hradozámecké noci je již tradičně velmi přitažlivou a navštěvovanou podívanou pro řadu diváků. Čas dozrál a od letošního roku budou kurzy probíhat poněkud odlišně. Od tohoto roku se z víkendového setkání stává týdenní akce RENESANCE OPOČNO ( v termínu srpna a kromě tancování se zájemci mohou věnovat i hudbě, konkrétně sborovému zpěvu a ansámblové hře v kapele. A nejen to. Celé toto konání se takto stává přirozeně součástí většího a dlouhodobého renesan- -čního projektu, který v budoucích letech bude kontinuálně oživovat historický odkaz našeho krásného města a ducha renesanční doby. Každoročně v termínu přibližně od 20. srpna do 30. září ve spolupráci se Státním zámkem Opočno a městem Opočnem nabídneme cyklus akcí, workshopů, koncertů, divadelních představení, přednášek i akcí pro rodiče s dětmi. Více informací naleznete na uvedených webových stránkách nebo vám je sdělí muzikolog a učitel v Základní umělecké škole Opočno Kamil Remeš (tel ). Rádi uvítáme též dobrovolníky z řad studentstva, kteří budou prakticky nápomocni. Kamil Remeš RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO HLEDÁ AKTIVNÍ RODIČE S DĚTMI, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ HRÁT Jsme tu pro vás každé úterý od 9 do 11 hodin v Sokolském domě na Kupkově náměstí. A co u nás můžete? Přijít si pohrát, zazpívat, zacvičit nebo vyzkoušet výtvarné aktivity (malování, stříhání, modelování apod.), prostě zažít běžný den trochu jinak. A co pro vás chystáme v následujících měsících? Procházky třeba do parku, výlety třeba do Častolovic nebo Doudleb nad Orlicí a závody třeba na kolech a motorkách. Prostě cokoliv, co nás bude bavit. Za RC Sluníčko, oddíl TJ Sokol Opočno Marika Nachtigalová OPOČENSKÉ ZUŠ SE DAŘILO ELIŠKA SE VYZPÍVALA DO FINÁLE, ALE KRÁSNÁ MÍSTA OBSADILI I OSTATNÍ Dostat se až do celostátního finále se podaří málokomu, Elišce Tomeňukové se to povedlo. Po získání prvních míst v okresní a krajské soutěži v sólovém zpěvu se v sobotu rozjela (i se svou učitelkou Petrou Flígrovou) do Turnova na celostát. V obrovské konkurenci z celých Čech a Moravy se jí podařilo získat pomyslné stříbro, skončila na 2. místě. Elišce gratulujeme, ale stejná gratulace patří i všem dalším, kteří zaslouží být jmenováni: Podívejme se, jak si vedlo naše pěvecké oddělení: 3. místa v okresních kolech obsadili: Holeček Jakub, Jančárková Nikola, Piskorová Adéla 2. místa: Kupková Lucie, Matoušová Eliška, Sýkorová Tereza, Šedivá Dominika 1. místa: Tomeňuková Eliška, Veselá Jana. Obě postoupily do krajského kola. Chudák Jana tam jela s chřipkou, což je pro zpěv neštěstím, držela se statečně a její výkon patřil k výborným. Elišku poslala porota zcela jednomyslně do celostátu, dnes už víme, že si tam vyzpívala 2. místo. A co dechy? I tam se našim dětem dařilo. Okresní kola: Zobcové flétny: 3. místo Pekař Tomáš, 2. místo Holub Marek, 1. místa: Sýkorová Tereza, Švorcová Táňa. Táňa postoupila do krajského kola. Saxofon: 2. místo Francová Eva, 1. místo Kopecký Radim Trubka: 3. místo Bartoň Jan, 2. místo Půlpán Vojtěch Tenor: 2. místo Jenne Jan V krajském kole získala Táňa Švorcová 2. místo. Dětem gratulujeme a děkujeme, stejně tak jejich pedagogům. ZUŠ Opočno OSVOBOZENÍ NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ Boj na barikádě, vojáci v dobových uniformách, historická technika včetně německého obrněného vozidla, neutuchající střelba z obou stran a konečně vlající československá vlajka na straně vítězů. Tak vypadalo v sobotu osvobození na Trčkově náměstí v Opočně, kterému přihlíželi početní diváci, kteří si přišli připomenout dobu před sedmdesáti lety. I když se tehdy v Opočně nestřílelo, ukázka, jak by to mohlo vypadat, kdyby se události vyvíjely jinak, byla díky aktérům velmi věrohodná. A jak to v Opočně vypadalo před sedmdesáti lety ve skutečnosti?

12 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 12 Asi i díky událostem v Náchodě, kde se bojovalo a umíralo, vyzývala další města, kudy procházela ustupující německá armáda, své občany ke klidu, vše se tak obešlo bez zbytečných ztrát, vysvětlil hladký průběh událostí před 70 lety v Opočně Pavel Anděl, jeden z organizátorů. Jeho slova potvrdilo i promítání, které v rámci celé akce připravila letopisecká komise. Více než 160 snímků doplněných citacemi z kroniky připomnělo skutečné události. Momenty z osvobození. foto: 2x archiv organizátorů Děkuji organizátorům, jimž se podařilo spojit zajímavou podívanou, při které opravdu chvílemi běhal mráz po zádech, s autentickými záběry dění přímo v Opočně. Myslím, že všem zúčastněným se sobotní odpoledne líbilo, ocenila práci pořadatelů starostka Opočna, paní Šárka Škrabalová. Všichni ve skautu vědí, že se má pomáhat. Jenže ono se to lehce řekne, ale hůře dělá. Charitativní akce Děti pro děti je však již devatenáctým rokem důkazem, že když se chce, všechno jde. Letošní ročník se konal 29. března v opočenském Kodymově národním domě a nesl podtitul Jaro se nám probudilo. Jak už je zvykem, světlušky, vlčata, skautky a skauti předvedli taneční vystoupení, zazpívali a také si nacvičili divadélko pohádku O dvanácti měsíčkách. Po hodinovém představení si návštěvníci mohli odnést nějaký výrobek z výstavy nebo ochutnat velikonoční dobroty a přispět dobrovolnou částkou. Celkem se vybralo téměř 15 a půl tisíce korun, peníze poputují na dětskou kliniku hematologického oddělení v Hradci Králové. Z hematologie se na skauty do Opočna přijela podívat paní Ondrušová, která dětem a organizátorům poděkovala. Akce pomůže a stmelí děti Letos se na jevišti objevily všechny děti, které tady do skauta chodí, za to jsem byla vážně ráda, říká jedna z organizátorek akce Marie Vojtíšková. Jsme malé středisko a každá taková akce děti stmelí, dodává. Vojtíškové bylo trochu líto, že do Kodymáku nepřislo více lidí a některá místa zůstala prázdná, na druhou stranu ocenila, že se přišla podívat i starostka Opočna Šárka Škrabalová. Mám radost, když děti pomáhají. Program připravili nádherný, moc se mi líbil, všem děkuji za přispění na dobrou věc, říká starostka. Akce se poprvé pořádala v roce 1997 a jmenovala se Děti dětem. Asi osm let se konala před Vánocemi, potom se ale s adventními akcemi roztrhl pytel, tak jsme ji přesunuli na víkend před Velikonoce, vysvětluje Vojtíšková. S nápadem přišly tehdejší světlušky. Říkaly si, že skauti by měli pomáhat, tak vymyslely tuto akci. Výtěžek putoval zpočátku do opočenské porodnice. Když se zavřela, rozhodli se věnovat peníze dětské klinice hematologického oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Barbora Zpěváčková přišlo do redakce JAK JSME DOBYLI ČÍNU Reakce od diváků jí dávají za pravdu. Ano, odezvy byly výborné. Na závěr jsme zašli položit květiny k pomníku na Kupkově náměstí, vzpomněli jsme tak opočenských občanů, kterým se stala válka osudnou, uzavírá Pavel Anděl sobotní osvobození Opočna. (red) SKAUTI UŽ PO DEVATENÁCTÉ PŘIPRAVILI CHARITATIVNÍ AKCI DĚTI PRO DĚTI, VYBRALO SE PŘES 15 TISÍC KORUN Dívala jsem se na tancující děti na pódiu a vzpomínala. Před několika lety jsem tam také stála. Nervózní, ale natěšená. Předvést všem divákům to, co jste si týdny ve skautu nacvičovali, byla velká událost. A pořád je, a to především svojí myšlenkou. Někdy v lednu letošního roku mne telefonem oslovil příjemný dívčí hlas ne až tak dokonalou češtinou, že by si se mnou chtěli domluvit schůzku a pohovořit si o našem řemesle a vůbec o sklářství. Zprvu mi to všechno vrtalo hlavou a přemýšlel jsem o nějakém žertíku. Ale když se dívčina po nějakém čase znovu ozvala, domluvili jsme se na osobní schůzce. Vzal jsem s sebou vzorky našich prací a rozsáhlou fotodokumentaci. Její představa byla prezentovat vitráže a další obory zušlechťování skla u nich doma v Číně. Oslovil jsem několik svých přátel a známých a dali jsme dohromady kolekci skla, které bychom mohli na akci tak daleko od domova představit. Vše se muselo nafotit a poslat k zákazníkovi ke schválení. Nakonec zvítězily naše historické i novodobé vitráže, malování na sklo, tiffany technika, stavování, broušení a leptání skla, vysoký smalt, lesní zelené sklo a skleněné foukané figurky. Na předvádění foukání se nám podařilo sehnat kamaráda, který byl ochoten tuto cestu absolvovat. Jednání na obou stranách byla stále vlažná a už jsem na tento projekt málem zapomněl. A najednou tu byl termín, několik málo dní do odjezdu a před námi spousta zařizování, shánění

13 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 13 a balení vzorků, které budeme schopni bez úhony do Číny převézt. Nakonec z toho byly čtyři plné kufry o váze kolem 30 kg a plná příruční zavazadla. Na letišti nás uklidňovala naše čínská dívčina, že všechny pokuty za nadváhu zaplatí. Vše nakonec vyšlo, cesta do Paříže a potom dál do Šanghaje proběhla dobře. To už jsme samozřejmě věděli, že tím naše dlouhá cesta nekončí a dalším letadlem přelétáme do provincie Guangxi město Nanning blízko Vietnamu. foto: 2x archiv Vítězslava Zilvara Tam se nás ujal jejich realizační tým. Ubytování bylo bezvadné, stravování pomocí hůlek pro někoho legrační, chutě zajímavé, až bizardní. Když jsme v hlavním sále začali celou prezentační výstavu s předváděním řemesla připravovat, organizátoři zjistili, že nemáme obleky ani smoking, a tak začal zajímavý chaos. Podařilo se mi je úspěšně přesvědčit, že by na naše postavy sváteční šat stejně nesehnali, a tak je uklidnilo bílé značkové triko. Myslím, že prezentace technik zušlechťování plochého skla a umění českých sklářů splnila svůj účel. Dozvěděli jsme se, že místní developeři chystají výstavbu velkého hotelu v evropském stylu a dále stavby celé obytné čtvrti, kde by chtěli naši produkci využít. Večer po akci jsme byli pozváni na opravdu honosnou večeři u kulatého otáčivého stolu, na kterém nechyběly žádné z místních specialit kuřecí pařáty, kachní hlavy nebo mořské plody. V neděli byl pro nás připraven program prohlídky města a jeho výškových budov, posvátných chrámů a naučných parků. Focení ztěžoval všudypřítomný smog. V pondělí dopoledne jsme přelétli do Pekingu a tam se setkali s celým realizačním týmem. Byl připraven program návštěvy Zakázaného města, náměstí Nebeského klidu a odpolední volno pro nákupy dárků v obrovské pětipatrové tržnici. I když jsou v Číně taxíky velice levné, neplatí to pro cizince, kteří nemávají stodolarovou bankovkou. A tak jsme se podle mapy vydali pěšky k našemu hotelu, který byl ve stylu historického dřevěného kláštera. Cestou jsme obdivovali široké ulice, chaos skútrů a vozidel, vysoké budovy plné neonů a světel, až naši pouť ukončila příhoda, pro kterou nás nakonec odvezli na stanici, kde jsme strávili více než tři hodiny. Přijel za námi celý tým čínských přátel a nebýt naší Angely od této doby Andělky, tak jsme ráno ani z Pekingu zpět domů neodletěli. Postupem času nám všem začalo být jasné, že se jednalo o nahraný podvod od místních, kteří si takto na turistech vylepšují svoji finanční situaci. Vše bylo úspěšně vyřešeno za pomoci peněz, a tak ráno odlétáme plni dojmů zpět k domovu. Už se nám cestou nemůže nic stát, uklidňujeme se. Ale stalo. V Amsterodamu byl pro silný vítr zrušen náš let do Prahy, a tak strávíme noc na letišti ve spacáku na skládacím lehátku. V Praze na letišti, kdy se již jen usmíváme nad prožitými příhodami a loučíme se se slovy, že se teď už opravdu nemůže nic stát, se to zase stalo. Ve vozíku v košíku jsem zapomněl dárek pro mého vnoučka a odjel z letiště. Když jsem na to přišel, vrátili jsme se zpět a dárek nám byl předán se slovy, že jsme na několik dlouhých minut zaměstnali místní pyrotechniky. Takže jsme byli rádi, že u toho nebyla některá z televizí, protože o takovouto popularitu opravdu nestojíme. A tak dnes s odstupem času hodnotíme celou akci s úsměvem, zjistili jsme, jaká je další představa dnes již našich čínských přátel a předali dál kontakt architektům, aby po jejich profesionálním zpracování mohlo dojít k realizaci našeho umění. A tak jsme zase jednou dobyli Čínu. Vítězslav Zilvar, Vitraj glass CO BUDE DÁL? V posledním čísle Opočenek byli současní zastupitelé vyzváni k vyjádření jejich pohledu na budoucnost budovy čp. 2. Dále měli zdůvodnit své hlasování pro či proti pokračování realizace již navržené a zaplacené studie Architektonického ateliéru Lábus AA. Reakce některých zastupitelů mě skutečně překvapila a musel jsem si klást otázku, zda trpí ztrátou soudnosti, paměti nebo obojího najednou. U toho, kdy se celá záležitost začala připravovat a následně i realizovat, jsem jako tehdejší zastupitel a radní byl. Podobně překvapen byl i můj otec MUDr. Milič Světlík, který mi k tomuto napsal dále uvedený komentář. Po přečtení jednotlivých příspěvků jsem nabyl dojmu, že současní představitelé vedení města dostali zadání jiné, znějící asi: Vyjádřete se k činnosti bývalého starosty pana Jelínka a jeho návrhům obnovy a využití budovy čp. 2. V pěti příspěvcích se totiž jeho jméno vyskytuje a přetřásá. Budiž, bývalý starosta byl iniciátorem navrhované rekonstrukce nicméně zadání takto neznělo. Proto nechápu místy ostrou a urážející rétoriku některých příspěvků. Mám dojem, že se bohužel naplňuje to, co jsem vyjádřil při volbách minulý podzim. Že totiž způsob voleb a důsledek hlasování tak, jak proběhlo, povede ke vzniku uskupení, které se bude dále topit ve zbytečném vyhrocování vztahů a osobní averzi.

14 V rákosí nedalekého Semechnického rybníka, který je místem naší vědecké činnosti, nejméně dva roky hnízdil rákosník obecný, který byl na své cestě do Afriky zastižen také ve Španělsku a nosí tak kroužek s nápisem Madrid. Tytéž rákosiny na svých potulkách Evropou navštěvují překrásné sýkořice vousaté, které hnízdily v Německu v rybniční soustavě v okrese Brandenburg. Dosud největší vzdálenost z místa kroužkování v Opočně urazila pěnice hnědokřídlá, kterou její osud potkal až ve vzdáleném Tobruku v Libyi km od Opočna, kde narazila na sklo. To už je pořádná dálka, nad tím se pozastaví i nejeden odborník. Díky kroužkování taky víme, že mlynaříci dlouhoocasí, kteří se s největší pravděpodobností narodili v okolí obce, se přesídlili do Prahy, kde byli opakovaně kontrolováni jiným kroužkovatelem. Rovněž víme, že v době tahu navštíví Opočno i tak vzácní a tajemní ptáci, jako jsou slavící, a to hned tři druhy: obecný, tmavý a modráček. Také naše nejvzácnější pěnice vlašská, jak se zdá, pravidelně navštěvuje na své tahové cestě Opočno. Uvedené výsledky kroužkování ukazují na to, že i tak drobní (desetigramoví) ptáci, jako jsou rákosníci a pěnice, na svých cestách na zimoviště a zpět urazí tisíce kilometrů. Cesta je pro ně však čím dál obtížnější, plná překážek. Základním předpokladem pro zdolání všech úskalí cesty je dobrá kondice a dostatek potravy. Jako dobří sousedé bychom měli, když můžeme, něco dobrého pro ptáky udělat. Mimo již rozšířeného a chvályhodného zimního přikrmování a hnízdní podpory vyvěšováním budek se dá pomoci i jinak. Je dobré, pokud na zahradě nebo v okolí vysadíme plodonosné keře. Tyto dřeviny, mimo vlastní estetickou hodnotu, jsou i přirozeným krytem, zdroročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 14 Opočenské noviny jsou na základě rozhodnutí současné rady města cenzurovaným periodikem. Redakční rada má před jejich vydáním posoudit, co ještě lze považovat za únosné a vhodné pro tisk. Ptám se tedy, kdo a jak tyto hranice únosnosti určuje? Zazní-li totiž např. v jednom z příspěvků na adresu bývalého starosty pochybnost nad jeho zdravým rozumem a je vysloveno podezření na zastínění jeho mysli, považuji takovéto výroky za hrubou urážku. Těm, kteří byli členy minulého zastupitelstva a nyní poukazují na to, že studie pana architekta Lábuse byla příliš nákladná, bych jen připomněl, že všichni!!! zastupitelé, kromě nepřítomných (Pultar, Šedivý a Vondřejc) tehdy, dne , souhlasili, aby částka cca 800 tis. Kč na podrobnou studii byla zařazena do rozpočtu pro rok Následně bylo vypsáno výběrové řízení a po jeho skončení byl starosta pověřen radou města, v případě schválení rozpočtu, podepsat smlouvu o dílo. Zde je třeba v rámci objektivity přiznat, že někteří zastupitelé se při schvalování rozpočtu postavili proti, přestože původně celý projekt podporovali. Podepsanou smlouvu si mohl následně kdokoli ze zastupitelů vyžádat k nahlédnutí. Případná rekonstrukce podle této studie měla pak být realizována až novým zastupitelstvem po volbách. Pokud někdo říká, že tomu tak nebylo, nemluví pravdu. Nechť se podívá do zápisů z výše uvedených jednání. Mrzí mě, že se někteří z vážených zastupitelů nedovedou povznést nad rovinu osobních půtek a místo aby konali, ztrácí svůj drahocenný čas ve výmluvách a nekonstruktivní kritice bývalého vedení města, jehož součástí ostatně většina z nich byla. Možná se po přečtení tohoto delšího komentáře ptáte, proč toto celé píši. Důvod je prostý, leč o to překvapivější. Můj otec jakožto současný zastupitel má dle nových pravidel stanovených radou města možnost publikovat článek o rozsahu pouze 2000 znaků. Jeho vlastní článek byl právě z těchto důvodů odmítnut. A tak si jako občan kladu otázky: Vrátila se k nám s novým vedením města cenzura? Co tímto nařízením rada města sleduje? Bojí se snad slyšet nepohodlné názory opozice? A následně s obavou se ptám, co bude dál? David Světlík, řadový občan Opočna K BUDOVĚ ČP. 2 Naši zastupitelé vystavili budově č. 2 skóre 6:7 ve prospěch NE. Stavba je zakonzervovaná, nemá náklady, zamkneme vrata a máme na pár let pokoj. V Opočenských novinách č. 4 se píše, že je poslední šance získat 90 mil. korun dotaci. Vy se bojíte zadlužit město 40 miliony. Budova bude dál chátrat. Záleží na vašich nástupcích, jak dlouho nechají vrata zavřená. Kolik to pak bude stát, 150 nebo 200 milionů? Věřím, že vše dobře zvážíte a neodsunete osud budovy čp. 2 na naše děti a vnuky. Myslete i na ně. Eva Mrázová ODKUD A KAM? Tuto otázku si lidé ve vztahu ke svým odvěkým sousedům, ptákům, kladou již od nepaměti. Ne jinak i dánský učitel Hanz Mortensen, který v roce 1899 poprvé použil ke značení ptáků hliníkový kroužek s unikátním kódem. Z anonymních zaměnitelných ptáků se stali konkrétní rozpoznatelní jedinci. Od těch dob bylo stejným způsobem označeno po celém světě mnoho milionů ptáků s cílem poznat, odkud a kam létají. V našich zemích se ptáci kroužkují od roku V současné době se této činnosti v ČR věnuje asi 400 aktivních spolupracovníků Kroužkovací stanice, která je pracovištěm Národního muzea v Praze. Ptákům a kroužkováním ptáků v Opočně a okolí se věnujeme dvacet let. Za tu dobu se nám podařilo poodkrýt odpověď na úvodní otázku odkud a kam? Z dosavadních výsledků víme třeba, že kormorán velký, který se zdržoval na Broumaru, se narodil na finsko-ruských hranicích ve Finském zálivu. Mladý drozd zpěvný, který se zřejmě narodil poblíž, zimoval až v jižním Španělsku, kde jeho cesta tragicky skončila. Také pěnice pokřovní měla cestu přes Opočno ze svých zimovišť v Africe na hnízdiště ve Švédsku. I čížci lesní původem ze Skandinávie si zvolili za své zimoviště Opočno a okolí. Sýkořice vousatá. foto: archiv autorů

15 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 15 jem potravy a hnízdní příležitostí pro mnoho ptačích druhů. S výběrem vhodného druhu rostliny poradí každý zahradník. My doporučujeme bez hroznatý nebo svídu bílou. Pokud navíc ponecháte alespoň jeden kout svého pozemku ladem nebo skoro ladem, všichni hmyzožraví pěvci to velmi ocení. A mít na zahradě svoji červenku, pěvušku nebo případně budníčka, to přece stojí za to. My o své července díky kroužku víme, že se k nám na zimu vrátila již potřetí. Snad přiletí i napřesrok. Pro informaci, jak ohlásit nález kroužku nebo ohledně ornitologie, ptačí migrace či kroužkování, kontaktujte autory, nebo navštivte internetové stránky České společnosti ornitologické Jiří a Jakub Hlaváčkovi, Týniště nad Orlicí ze sportu DĚTSKÁ MÍLE NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ TJ Spartak Opočno a TJ Dobruška pořádá nábor malých fotbalistů! Máte kluka nebo holku? (4 a více let) Nudíte se doma? Rádi si hrajete s míčem? Přijďte se podívat na fotbalový trénink! A společně objevme nové fotbalové talenty! Každou STŘEDU od 17:30 hodin na fotbalovém hřišti v Opočně nebo každé PONDĚLÍ a PÁTEK od 17:30 na fotbalovém hřišti v Dobrušce. PRVNÍ VÝŠLAP SE VYDAŘIL Sobotní ráno 11. dubna přivítalo účastníky prvního ročníku výšlapu Nordic walking Opočno 2015 aneb Chodíme s holemi i bez holí nádherným slunečným a svěžím počasím. Město Opočno zve v pátek 8. května 2015 od 9:00 na běžecké závody pro všechny děti od 2 do 15 let a jejich rodiče. Startovat se bude v zámeckém parku, pod dolním zámeckým rybníkem. Registrace do jednotlivých kategorií vždy nejpozději 5 minut před startem. Občerstvení pro závodníky zajištěno. Startovné je ZDARMA. Kontakt: Honza Hoder tel: Kategorie a tratě Dětské míle věk start vzdálenost 2 4 9:00 25 m 5 6 9:15 50 m 7 9 9: m dívky 10: m chlapci 10: m dívky 10: m/1 míle chlapci 10: m/1 míle Rodiče 11: m Akci si nenechalo ujít 131 účastníků. foto: archiv pořadatelů My, organizátoři celé akce, členové komise pro sport a volný čas, jsme si po probuzení částečně oddechli. Počasí nám přálo. Přesto jsme měli obavy, zda na akci, kterou jsme pro vás připravili, přijdete. A byli jsme mile překvapeni, protože se vás výšlapu zúčastnilo celkem 131. V následující tabulce vidíte, jak zdatní jste chodci. Překvapilo nás, kolik z vás si vybralo nejdelší trasu. Pro nás to znamená, že na 2. ročník máme připravit ještě jednu delší trasu. Trasa Počet účastníků 1,5 km 23 5,8 km 38 7 km km 50 celkem 131 V další tabulce můžete porovnat věkové složení chodců. Pro zajímavost uvádíme, že nejstaršímu účastníkovi bylo 86 let, nejmladšímu nebyl ani rok a maminka ho nesla v šátku. Věk Počet účastníků 1 15 let let a více 23

16 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 strana 16 Pro přehled zveřejňujeme i rozpočet celé akce výdaje Kč instruktorka včetně půjčení holí plakety tisk účastnických listů a map IC Opočno ceny pro děti hopíky 420 kelímky, fixy 114 voda Toma Natura 150 celkem výdaje příjem startovné Příjem ze startovného byl složen na účet města Opočna a bude použit na nákup odměn pro děti na další akce pořádané komisí pro sport a volný čas. Co dodat na závěr? Akce se konala pod záštitou TJ Sokol Opočno a za finanční podpory města Opočna a Královéhradeckého kraje. Děkujeme za ceny pro děti akciové společnosti Bohemilk Opočno a papírnictví SOMIPO. Celá akce byla hrazena z rozpočtu města z plánovaných finančních prostředků na akce organizované komisí pro sport a volný čas ( Kč). Z dotace, kterou TJ Sokol Opočno získal z krajských dotačních programů ( Kč), budou hrazeny další akce pořádané komisí pro sport a volný čas v tomto roce. Těšíme se na setkání na 2. ročníku výšlapu Nordic walking Zveme všechny děti od 2 do 15 let v pátek 8. května na závody do parku s názvem Společné běhání v Opočně neboli Dětská míle a v neděli 31. května na Dětský a sportovní den. Jana Hrnčířová, Luděk Kopecký, Dušan Krištof, Jan Musil, David Paštika, Lucie Prausová, Kateřina Vošlajerová, Vítězslav Zilvar řádková inzerce Prodej ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Prodej stavebního pozemku m 2. Kounov V Poli. Velmi klidné místo. Cena Kč. Telefon: Prodám 2+5 m lipového dřeva průměr 70 cm. Cena dohodou, tel Koupě Ve čtvrtek od 12:30 hodin do 16:00 hodin proběhne ve Včeličkové třídě zápis do Mateřské školy v Opočně (nástup září 2015). Děti si tu budou moci pohrát, prohlédnout si prostředí MŠ, odnesou si malý dáreček. Vezměte si s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz, přezůvky. Těšíme se na vás. Za kolektiv MŠ Mgr. Kubalová Hana, ředitelka MŠ Uzávěrka příštího čísla v 15 hodin Vyjde Koupíme rodinný dům nebo chalupu v Opočně nebo blízkém okolí do 15 km, tel.: Koupím vojenské uniformy, přilby, výstroj a výzbroj, vše do roku Telefon: Pronájem Pronajmu byt 2+1 (cca 53 m 2 ) s balkónem (+ sklepní prostory) ve 2. NP zděného domu v Opočně v blízkosti náměstí. Po celkové rekonstrukci. Volný od Více info na tel.: SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA! Příjem inzerce v informačním centru nebo em na Opočenské noviny periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Opočno. Zdarma. Šéfredaktor: Dalibor Štěpán ml., telefon: Redakce: Tereza Hoderová, Dana Marková, Pavel Anděl. Redakční rada: Petr Fábera, Ondřej Šrůtek, Renata Rýdlová, Kateřina Vošlajerová, Renáta Tichá, Štěpán Jelínek, Martin Šnajdr. Grafická osnova: atelier duplex s. r. o. Grafická úprava: Tiskové centrum města Opočna. Číslo 4/2015 vyšlo Tisk: GZH, s.r.o. Rozšiřuje: Česká pošta. Volné výtisky jsou k dostání v IC Opočno, Kupkovo nám Registrace MK ČR E Náklad: 1600 výtisků.

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-25-2015 Termín jednání 24. srpna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 86 konané dne 8. 2. 2010 62/2010 74/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více