ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni"

Transkript

1 ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních orgánů, 2. schválení pořadu jednání, 3. plnění usnesení minulé krajské konference, 4. zpráva o činnosti rady jihočeské krajské organizace v r. 2013, 5. zpráva o hospodaření jihočeské krajské organizace v r. 2013, 6. zpráva krajské revizní komise za rok 2013, 7. plán činnosti jihočeské krajské organizace na rok rozpočet jihočeské KO na rok Volba zástupce Jihočeského kraje v RR (B. Tomkovi končí 2-letý mandát) 10. různé Ad 1) volba pracovních orgánů Tučně vyznačen předseda Pracovní předsednictvo 3členné optickou většinou (dále ) Lesný, Kuchtová, Krejčí všichni souhlasí En bloc: Mandátová komise (dále MK) 3členná Smolek, Sequens, Nichtburger všichni souhlasí En bloc Návrhová komise 3členná Guth, Vopátek, Holzer všichni souhlasí En bloc Volební komise 3členná Šanda, Nutilová, Mráz všichni souhlasí En bloc Zapisovatel Guth Ověřovatelé: Krejčí a Sequens Zpráva MK 15 účastníků (v 10:38), z toho 11 volených (všichni, o nichž víme) Usnášeníschopnost 6, hlasování 8 1

2 Přivítáni hosté: Stropnický, Vidímová, Křemen, Trantina a další Ad 2) schválení pořadu jednání Kurzívou jsou vyznačeny všechny podané pozměňovací návrhy 1. volba pracovních orgánů, 2. schválení pořadu jednání, 3. kontrola plnění usnesení minulé krajské konference, 4. Vystoupení hostů - 5. zpráva o činnosti rady jihočeské krajské organizace v r. 2013, 6. zpráva o hospodaření jihočeské krajské organizace v r. 2013, 7. zpráva krajské revizní komise za rok 2013 (včetně případného odvolání všech členů KRK), 8. Volby RKO- - Předsedkyně - 1. mpř. - Další členové 9. Volba pokladníka KO Volba KRK plán činnosti jihočeské krajské organizace na rok Primární volby do EP Příprava komunálních voleb 2014 (rámcová strategie včetně způsobu financování) včetně představení návrhu rozpočtu KO rozpočet jihočeské KO na rok Volba zástupce jihočeské KO v RR 16. jednání o volbách do senátu P ČR různé Oběd: pevně cca v 11:45 Pořad jednání ve znění schválených pozměňovacích návrhů Ad 3) Kontrola plnění usnesení minulé krajské konference Úkoly pro RKO: - Dopracování zprávy o volbách PSP 2013 splněno - Návštěva Tábora splněno - Zpracování a předložení rámcové strategie pro komunální volby - splněno Usnesení: KK bere na vědomí zprávu o plnění úkolů. Ad 4) Vystoupení hostů Námět pro PSZ: v rámci programové práce pro komunálky zkusit založit poradnu pro ZO, když mají nápad na programový cíl a chtěly by vědět, jak na to. Usnesení: KK doporučuje přehodnotit vznik funkce asistenta mluvčího SZ pro mediální práci v regionech a tzv. programového analytika a prostředky určené na jejich práci rozdělit krajským organizacím. 2

3 Ad 5) Zpráva o činnosti rady jihočeské krajské organizace v r Byla rozeslána, přednesl Lesný. Usnesení: KK schvaluje zprávu o činnosti KO v roce Schváleno konsenzem, příloha č. 2 Ad 6) Zpráva o hospodaření jihočeské krajské organizace v r Byla rozeslána, přednesl pokladník Mráz. Usnesení: KK schvaluje zprávu o hospodaření KO v roce Schváleno konsensem, příloha č. 3 Zpráva MK: KK je usnášeníschopná (12:25) Ad 7) zpráva krajské revizní komise za rok 2013 Byla rozeslána, přednesl Smolek. Smolek: odstupuji z KRK. Usnesení: o KK schvaluje zprávu revizní komise za rok 2013., příloha č. 4 o KK odvolává Lukáše Šmahela a Hedviku Trojanovou z KRK. Lesný, Krejčí, Guth, Šandová a Sequens odstupují z RKO Ad 8) Volby RKO - Volba předsedy Guth souhlasí Projevil se (zde i dále: ve smyslu 17/4 jednacího a volebního řádu přednesou kandidáti svůj projev a stručně odůvodní, proč kandidují ). 16 vydáno, 16 platných 15 Guth, zvolen - Volba 1. místopředsedkyně Krejčí souhlasí Projevila se Způsob volby: aklamací 16 pro, zvolena Určení celkového počtu mpř.: 2 - Volba 2. mpř. Sequens souhlasí 3

4 Projevil se. Způsob volby: aklamací 15 pro, zvolen Určení počtu dalších členů RKO pro 7 proti 7 se zdrželo, nebyl schválen 4 13 pro 1 proti 2 se zdrželi, schváleno - Volba dalších členek RKO Holzer souhlasí, Cuc souhlasí, Kuchtová souhlasí, Kovář souhlasí, Šandová souhlasí, Nichtburger souhlasí Projevili se. 16 vydáno 16 platných Kuchtová 15, Cuc 13, Kovář 12, Holzer 11, zvoleni Šandová 6, Nichtburger 5, nezvoleni Určení počtu náhradníků RKO: 2 - Volba náhradníků RKO Způsob volby: dva jednomandátové, 1. a 2. náhradník o Volba 1. náhradníka: Nichtburger souhlasí Způsob volby: aklamací 14 pro, zvolen o Volba 2. náhradnice Šandová souhlasí Způsob volby: aklamací 13 pro, zvolena RKO zvolena ve složení Guth (př.), Krejčí (1.mpř.), Sequens (2.mpř.), Kuchtová, Cuc, Kovář a Holzer 1. náhradník Nichtburger, 2. náhradnice Šandová Mráz: skládám funkci pokladníka KO 4

5 Ad 9) Volba pokladníka KO Lesný: souhlasí Projevil se Způsob volby: aklamací 15 pro, Lesný byl zvolen pokladníkem KO Ad 10) Volba KRK Určení počtu členů: 3 Lev souhlasí, Nolč souhlasí, Nutilová souhlasí, Smolek souhlasí Projevili se Nolč 14, Nutilová 13, Smolek 11, zvoleni Lev 9, nezvolen Určení počtu náhradníků KRK:1 - Volba náhradníka KRK Lev souhlasí 14 pro, zvolen Určení způsobu volby: aklamací KRK zvolena ve složení Nolč, Nutilová a Smolek, náhradník Lev. Změna pořadí bodů v pořadu jednání: zaměnit body 11) a 12) , schválena Ad 11) Primární volby do Evropského parlamentu Představení uchazečů: Vidímová (Mladá zelená, navržená ZO Praha 2), Cuc (navržen ZO Č. Budějovice), Trantina (navržen ZO Č. Budějovice) Určení způsobu volby: většinová do třímandátového orgánu, přičemž součástí sdělení předsedy KO (podle poslední věty čl.3 Řádu primárních voleb do EP) bude i počet získaných hlasů. Konsensem Vydáno 16, platných 16, Vidímová 15, Trantina 13, Cuc 10, nominováni Ad 12) plán činnosti jihočeské krajské organizace na rok 2014 Rozeslán byl, představil Lesný 5

6 Pozměna: doplnit Sledování a komentování práce zastupitelstva a rady Jihočeského kraje Schválena konsensem Usnesení: KK schvaluje plán činnosti jihočeské KO na rok 2014, byl schválen, příloha č. 5 Ad 13) Příprava komunálních voleb 2014 (rámcová strategie včetně způsobu financování) včetně představení návrhu rozpočtu KO Byla rozeslána, představil Sequens Usnesení: KK schvaluje rámcovou strategii pro volby do zastupitelstev obcí v r ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. 14pro-0-1se zdržel, schváleno, příloha č. 6 Pozměna: vypustit část 5 11pro-1proti-4 se zdrželi, schváleno Usnesení: KK pověřuje RKO, aby ve spolupráci s předsedy ZO určila klíč k rozdělení prostředků pro ZO na kampaň pro volby do zastupitelstev obcí. Tento klíč bude mimo jiné zahrnovat: - Volební výsledek SZ ve volbách do PSP ČR Počet členů - Počet stávajících mandátů (zastupitelů) - Náročnost kampaně v místě (obci, kde SZ kandiduje) - Podporu nově vzniklých ZO - Počet očekávaných kandidátů Termín: 30. dubna pro-0-3se zdrželi, schváleno Ad 14) rozpočet jihočeské KO na rok 2014 Byl rozeslán, představil Lesný Pozměny: Kovář: Nová položka Kč na zelený stůl (stánek) z rezervy 10 pro 1-4 se zdrželi, schválen Nolč (komplexní): - Sloučit 3 položky a ponížit na Cestovné snížit na Pronájem kanceláře 0 - Publicita Rozdělení ZO Rezerva a drobné Po schválení Sequensova nehlasovatelný Sequens protinávrh k Nolčovi: Přesunout Kč z rezervy na rozdělení pro ZO 14pro-0-1se zdržel, schválen Guth: Nová položka Zajištění schůzí KRK Kč (6x 300) a vzít to z rezervy 6

7 10pro-1-4se zdrželi, schválen Usnesení: KK schvaluje rozpočet na rok 2014 ve znění schválených pozměn , schválen, příloha č. 7 Dovolba volební komise Nolč souhlasí Nolč dovolen členem volební komise Ad 15) Volba zástupce jihočeské KO v RR Tomek souhlasí, Kuchtová souhlasí Projevili se 15 vydáno, platných 13 Kuchtová 12 Tomek 1 Kuchtová zvolena členkou RR Ad 16) Rozprava o volbách do Senátu P ČR Volby budou do volebních obvodů č. 12 (Strakonice) a č. 15 (Pelhřimov), o kandidaturu do obvodu č. 15 se hodlá ucházet Kovář. Usnesení: KK podporuje Kováře jako kandidáta do senátu ve volebním obvodu č. 15 (Pelhřimov) a pověřuje RKO jednáním s RKO Vysočina o této kandidatuře. Ad 17) různé - Informace o petici za zrušení zpoplatnění D3 u Tábora pro její funkci obchvatu, viz - Informace o aktuálním politickém vývoji v Třeboni - Informace o přípravě Letní akademie 2014 Závěr v 18: zástupce pracovního předseda KO ověřovatelé předsednictva 7

8 Příloha č.1 Listina přítomných 8

9 9

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Přílohy: Prezenční listina Zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta ČAPEK zaslány před FZ Schválený rozpočet na

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 5. 3. 2007, 9,00 13,00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program : Zahájení Volba komise

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne 21. března 2015 v Příkazích SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 8 10 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení shromáždění představitelů SDH okresu

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy STANOVY Komunistické strany Čech a Moravy I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 1. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona.

Více

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Přítomní členové CVK: J. Juda OVK Vysočina, M. Dědek OVK Hruboskalsko, R. Mikuláš OVK Dubské skály P.Weisser OVK Jižní Morava, K. Berndt

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více