ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Členské příspěvky činí cca 1% z celkového celoročního obratu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Členské příspěvky činí cca 1% z celkového celoročního obratu."

Transkript

1 Ahoj kamarádi. Informace pro milovníky Janovky, rozmanitosti, dobrodružství a našich akcí. O smyslu členství v naší PS, Pionýru a členských příspěvcích. Členství by mělo být chtěnou záležitostí (Poeta by řekl srdeční záležitostí ). Vypovídá o ochotě příslušnosti k nějakému kolektivu lidí stejného zájmu. Ať jsou to turisti, rybáři, fotbalisti, horolezci, zahrádkáři, tanečníci, vodáci, airsofťáci, sokolové, skauti, ochránci přírody, divadelníci, památkáři, nebo jako v našem případě Pionýři (členové 5. PS Děčín) = lidé, kteří pracují s dětmi a mládeží, nebo jsou dětmi a mládeží v našem kolektivu, nebo jsou našimi přáteli a tuto činnost podporují. Ekonomické výhody by v tom neměly hrát roli. Členské příspěvky jsou příjmem tohoto kolektivu, umožňující organizační, administrativní a funkční záležitosti. V celkovém obratu je to nepatrná část. Má svůj smysl. Vyjadřuje vůli člena podporovat svůj spolek a kolektiv. Je to jediný jistý příjem. V našem případě (5. PS Děčín) se více jak 70% odvádí na ústředí Pionýra. Za to máme zajištěný servis. Odměny dobrovolníkům jsou zejména nehmotného charakteru - je to pocit uspokojení, naplnění svých potřeb, zájmů a zálib, účast na akcích stejně zapáleného kolektivu, seberealizace, poznávání, relax, dobrodružství, potkávání se. A radostný pocit z rozzářených dětských očí. V našem případě (5. PS Děčín), také masivní užívání táborové základny a okolí, se všemi nádhernostmi a kouzly. A hmotného charakteru - formou využívání zajištěných služeb na akcích. Tj. stravy, ubytování, dopravy, MTZ, vstupů, pojištění, v nemalé míře pochutin, aj. A občas je i nějaká finanční odměna. Nejsme ale komerční firma. A tak je to stále ve vztahu: člen a člen. Činnost. Naše kolektivní činnost se vesměs zúžila na Letní tábory na Janovce. Asi bychom ji nechtěli přetransformovat na nějakou komerční bázi. Proto všichni jezdíme dobrovolně, zpravidla ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Je to práce záslužná (často nedoceněná), pro některé z nás velkým koníčkem. Tak jí věnujeme svou energii, elán, čas, osobní pohodlí, v určité míře i své prostředky, hmotné věci, aj. Ve srovnání s jinými zájmy velice levný koníček. A když vezmeme v úvahu odstavec odměny, tak určitě ne ztrátový. Jsou lidé, kteří jezdí jako vedoucí na jednu akci (letní tábor) a ostatní je nezajímá, nebo nemají čas. Ale i tito lidé mají zajištěný servis k činnosti. A to lidmi jinými, na stejné lodi. (Nelze do toho počítat příspěvek na obnovu a údržbu ten platíme všechny běhy). Jde o organizační záležitosti, finanční záležitosti, brigády, stavění a bourání tábora, řešení problematických situací poškození majetku a úrazů na akcích, jednání s úřady, s dodavatelskými subjekty, s rodiči, vyřizování korespondence, propagace, objednávky, apod.). Co se stane, až elán kormidelníků naší lodi vyprchá? Nevíme. Nějakou dobu to možná pojede ze setrvačnosti. Nebo se někdo zmobilizuje a udrží chod? Nebo dopadneme jako okolní táborníci (U Čerňáku, 3x u koupaliště Velký Šenov, Na Hrabáku, Harrachov u Šluknova, Lobendava, Liščí, Na Číhané, Brtníky, Čítkův mlejn, aj.). Lepším řešením je zájem a ochota. Seznámit se s potřebami a povinnostmi a mít jasno, jak je zajistit. Záleží jen na lidech.

2 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Členské příspěvky činí cca 1% z celkového celoročního obratu. Spousta lidí neví, či nevnímá, jaký servis za odvody máme. A může je využívat každý člen. (Některé i nečlen, ale účastník našich akcí). Pojištění úrazové, odpovědnostní. Zvýhodněné pojištění nemovitostí. Právní zajištění, informace, organizační pomoc, aj. Ekonomické informace. Kvalifikace za pakatel (Instruktoři, Vedoucí, Zdravotníci, Hlavní vedoucí táborů, aj.). Informace z mládežnického dění (Mozaika, Servis Pionýra, Horké novinky, Web, aj.). Metodické informace pro činnost s mládeží (hry, soutěže, etapovky, činnosti oddílů, aj.). Propagační předměty za pakatel (trika, mikiny, čepice, drobné spotřební předměty, aj.). Celostátní aktivity nevyužíváme (jen BHCO). Dotace na MTZ (dle účastníků letních táborů). Dotace na investice nevyužíváme. Dotace na naše akce (dle členské základny a podle počtu podaných žádostí). Dotace na Zimní tábory (dle účastníků zimních táborů). Dotace na klubovny až 80% (dle členské základny) nevyužíváme (nemáme klubovnu). Dotace na celostátní akce či KOP (Kterých se ani nezúčastňujeme - ale ta možnost tady je). Obrovská nabídka táborových základen a ubytovacích kapacit. Možnost vlastnit majetek, pořádat tábory, akce, atd., vyplývající z právní subjektivity skupiny. Mobilní síť PiTel (účastníci sítě volání zdarma). Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) za 20 Kč na 4 roky. A další. Ostatní je pak hrazeno z PŘÍJMŮ NA AKCE, nebo jiných zdrojů = DOTACE. Viz níže.

3 PŘÍJMY NA AKCE (účastnické poplatky). Jsou voleny tak, aby byly pro účastníky únosné a aby zajistily náklady akce. Soběstačné jsou pouze letní tábory. Rozpočtovány jsou na 36 dětí (Janovka) a 30 dětí (Kerhartice). Pokud je méně dětí, je příjem menši. Pokud je více dětí, je příjem větší a pak se lépe hospodaří. Letní tábory: (Janovka, Kerhartice). Díky využívání vlastní základny a základny na pozemku kamaráda - minimální náklady na ubytování a služby s tím spojené. Pouze příspěvek na údržbu a obnovu. Na jednotlivých Hlavních vedoucích a Hospodářích, pak záleží, zda vyberou nějakou částku od instruktorů. Rozhoduje i poměr dětí a vedoucích. Zpravidla je to stravné (doma by taky jedli), cca 50-60% poplatku. Předpokládá se, že rodiče s letní aktivitou kalkulují a někteří využívají příspěvků zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven, odborových organizací, apod. A některé roky si dopřejeme nadlepšení táborů z jiných dotací. Na jednotlivých Hlavních vedoucích a Hospodářích a především na hospodářském výsledku tábora, pak záleží případné odměňování a jeho výše. POZN: V roce 1989 stál tábor 450 Kč. Instruktoři platili celou částku. Vedoucí platili stravné 18 Kč/den = 270 Kč. A všechno nad rámec stravování, včetně pochutin, si platili sami. Pobytové akce: (Jarňáky, velikonoce, podzimky, zimáky). Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat poplatky ve výši cca % nákladů akce. Vedoucí a instruktoři pak hradí 25 35% nákladů, nebo vůbec. Dle charakteru akce. Turistické a sportovní akce větší: (Šumava, Jizerky, Lužické hory (Tolštejn), BHCO, aj.). Díky dotacím se nám dlouhodobě daří přispívat na ubytování, dopravu, vstupy. Turistické a sportovní akce menší: (Vandry, výlety, PPPP, Lothar, aj.). Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat symbolické poplatky a hradit dopravu, vstupy, stravu, nájmy, odměny do soutěží, informační materiály a další případné náklady akcí. Ostatní akce: (Ekoakce, kulturní akce, vzdělávací akce, dobrovolnické akce, aj.). Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat symbolické (NEBO ŽÁDNÉ) poplatky a hradit veškeré náklady akcí. Předpokladem je pak dostát závazkům daných pravidly podporovatele. Na všechny akce platí již výše uvedené úrazové a odpovědnostní pojištění, což je velký bonus. DOTACE MŠMT pro 5. PS DC. DOTACE Ve formě dotací MŠMT dostaneme nějaké prostředky na MTZ i činnost, úměrné členské základně. Je to pokaždé jiná částka a záleží na tom, že to někdo zpracuje, dokladuje, zaúčtuje, napíše, zesumarizuje, zformulářuje, vytiskne, orazítkuje, podepíše, doveze do UL, a další vykutálenosti. Ale není na to žádný právní nárok. Zaleží i na těch lidech, co si v té Praze platíme i z příspěvků. JINÉ DOTACE pro 5. PS DC (město Děčín, Ústecký kraj, Nadace, Fondy, Soukromí dárci, aj.). Právní subjektivita nám dává možnost využívání dotací, které si sháníme sami. A tím pádem jezdit ven, chodit do přírody, pořádat levné akce typu jarňáků, velikonoc, podzimek, zimáků, víkendovek, výletů, vánočních volejbalů, sportovních turnajů, pochodů na Lotharův vrch, různých oslav, piet, dávat příspěvky na turistické akce, BHCO, kvalifikační vzdělávání, dělat sessiony, atd. (uvedené výše).

4 Rapidně se snižuje celostátní členská základna. My to taky plácáme a tmelíme, jak se dá. A pro funkčnost SKUPINY je nutná členská základna. Zejména dětí!!!! a mládeže!!!! (Děti: do 18 let, mládež: let). Určitě by neškodilo, kdyby někdo mladý založil zase nějaký kroužek. Našla by se témata a nápady. Asi horší to bude s těmi dobrovolníky a s tím elánem. Otázky k zamyšlení. Jsme schopni udržet při životě naší pionýrskou skupinu? Máme dostatek lidí ochotných skupinu vést tak, aby plnila svou základní funkci? Potřebujeme vůbec krajskou organizaci ke svému životu? Jsme schopni navrhnout a zvolit funkční výkonný výbor, revizní komisi a delegáty do ČRP a dalších orgánů Pionýra? Pokud neodpovíme kladně, může být naše činnost ohrožena. Děkujeme všem, kteří přispívají k udržení chodu našeho spolku, k rozvoji zázemí pro naše aktivity a k zviditelnění našeho snažení. Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů - mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit - s potřebami společnosti a s rozvíjením dětského talentu a schopností.

5

6 ZÁKLADNA JANOVKA: VIDÍŠ ROZDĹY?

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

Exkluzivně v Mozaice Ilustrované zákony pionýrů z let 1968-70 od světoznámého kreslíře a humoristy Pavla Kantorka

Exkluzivně v Mozaice Ilustrované zákony pionýrů z let 1968-70 od světoznámého kreslíře a humoristy Pavla Kantorka ProRock finále 2007 Od malého oddílu k velké PS Evropská mládež o Africe Slovenští kamarádi O pionýrských webech Sedmikvítek Clona (2, 9) (7) (10) (11) (20) Exkluzivně v Mozaice Ilustrované zákony pionýrů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010 ČÍSLO 3/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. PROČ BÝT ČLENEM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Na schůzích, výstavách a dalších podobných akcích se při diskusích se zahrádkáři často setkáváme

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

MASARYKOVA UNIVERSITA

MASARYKOVA UNIVERSITA MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Budování organizační struktury plaveckého klubu Kometa Brno v nových podmínkách po roce 1989. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více