ESTELITE SIGMA QUICK. zprávy. Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESTELITE SIGMA QUICK. zprávy. Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika"

Transkript

1 12 ESTELITE SIGMA QUICK Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika Chameleon efekt, který vyhledává vlastní odstín! ESTELITE SIGMA QUICK přesvědčuje svými plnivy s kulovitými částicemi, kte- ré tvoří základ chameleon efektu. ESTELITE je jediný kompozit na světě s obsahem plniv sférického tvaru a dané velikosti, který vytváří ideální a přirozený index lomu světla. Výplňové materiály s kulovitými částicemi lomí světlo tak, jak se to děje na přirozeném zubu a jak to příroda předpokládala. To vytváří předpoklad pro ideální barevné přizpůsobení kompozitu zubu za různých světelných podmínek P1149 Zrcadlící se reflexe Estelite dodržuje zákon (reflexe)! Reflexe je fyzikální jev, při kterém se světelné vlny při dopadu na plochu odráží. Tento jev probíhá podle zákona odrazu. Ten zní: úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Zákon odrazu však platí pouze pro hladké povrchy. Na hrubých plochách se mohou vlny odrážet v mnoha směrech vznikající odraz se tudíž nazývá rozptýlený (difúzní). Materiál ESTELITE SIGMA QUICK je vzhledem k plnivům s kulovitými částicemi, které se dají perfektně vyleštit, rovný jako hladký povrch. Kompozita s plnivy tvaru kamínků mají nerovné povrchy a odráží světlo rozptýleně. Naproti tomu materiál ESTELITE SIGMA QUICK s vysoce hladkými plochami zachovává zákon o odrazu a světlo odráží rovnoměrně. Technologie RAP fotopolymerizace stisknutím tlačítka! ESTELITE SIGMA QUICK oslňuje svou jedinečnou technologií RAP. Za úspěchem této technologie je technicky zdokonalený polymerační proces. Ten již neprobíhá jako chemický proces, nýbrž se uvolňuje pouze přenosem energie. Přenos energie funguje mnohem rychleji než chemický proces, takže k vytvrzení postačuje pouhých deset sekund. Tato inovace dále umožňuje snížit množství iniciátoru kafrchinonu, což vede k vyšší stabilitě materiálu a prodloužení času na opracování až na 90 sekund. Tato technologie tedy umožňuje přesnější umístění a modelování kompozitů bez časové tísně. Výrobce: Tokuyama Dental Deutschland GmbH, Siemensstr. 46, Altenberge, Germany Distribuce v CR: Resorba s.r.o. Haltravská Domažlice Tel. +42 (0) Fax. +42 (0) RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG Am Flachmoor Nürnberg, Germany Distributor: Dentamed spol. s.r.o. Pod Lipami 41, Praha 3 tel.: , fax:

2 13 PŘEDSTAVUJEME THE P.B.S. BOND ADVANTAGE VRTÁČEK S NEJDELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ RYCHLÉ, HLADKÉ BROUŠENÍ RYCHLÉ OBRUŠOVÁNÍ Hrot nového brousku Two Striper Hrot nového galvanicky pokoveného brousku INOVACE V OBORU Hrot použitého brousku Two Striper Hrot použitého galvanicky pokoveného brousku USA

3 14 Odstraňování zubního kazu: Rozhodujte se s důvěrou díky metodě FACE Se zubním kazem či bez zubního kazu to je, oč tu běží, nejen při prvotní diagnóze, ale také při jeho odstranění. Dr. Wolfgang Buchalla, profesor na Curyšské univerzitě, hovoří o problémech souvisejících s detekcí zubního kazu a vysvětluje metodu exkavace kazu pomocí fluorescenční navigace FACE (Fluorescence Aided Caries Excavation). Ta praktickým zubařům umožňuje při exkavaci jasně identifikovat a selektivně odstraňovat oblasti zasažené zubním kazem. Pane doktore, jaké problémy s sebou podle vás přináší léčba zubního kazu? Spatřuji je ve třech oblastech: Zaprvé, zubní kaz je nemoc, kterou nevyvolává jen jeden druh bakterie, ale několik set druhů bakterií. Pokud by tomu tak nebylo, měli bychom to snadné: postižení pacienti by mohli jednoduše užít antibiotikum. Ale protože tomu tak není, bylo by žádoucí rozpoznat každý typ dekalcifikace vyvolané zubním kazem již v raném stádiu. Až doposud se používaly především konvenční metody podrobné vyšetření zrakem nebo rentgen. Rentgen dokáže relativně dobře ukázat postiženou oblast a částečně pomůže i u okluzních kazů, tj. v místech, která lze obtížně vizuálně vyšetřovat. Obě metody mají ovšem svá omezení. Zadruhé, řada lidí klade rovnítko mezi léčbu kazu a restorativní terapii. V konečném důsledku se však jedná o léčbu nemoci, a nikoliv o pouhou eliminaci příznaků, tj. o pouhou opravu lézí způsobených zubním kazem. Domnívám se, že v preventivních přístupech máme co dohánět. Zatřetí, může nastat situace, kdy je třeba restorativní péče, jestliže se jedná o pokročilé stadium zubního kazu. Péče se pak zaměřuje na prevenci dalšího pokračování tohoto procesu. Opravy musejí mít maximálně možný dlouhodobý účinek. To stále ještě představuje problém, protože až doposud nebyly zubní kazy přesně identifikovány, a to ani v jejich diagnostice, ani při exkavaci. Vy jste vyvinul metodu FACE pro detekci zubních kazů při exkavaci. Na jakém principu je založena? Metoda FACE využívá fluorescenčních vlastností zubu. Pokud je zub ozářen ultrafialovým světlem o vlnové délce přibližně 400 nm, zdravá zubní hmota vyzařuje zeleně. Červené vyzařování naproti tomu značí zubní kaz. A důvod: červená fluorescence je dána přítomností porfyrinových složek, které syntetizují bakterie. V několika studiích se nám podařilo prokázat, že tuto červenou fluorescenci vykazuje pouze pevná zubní hmota infikovaná bakteriemi. A lze opravdu metodou FACE určit celou oblast zasaženou zubním kazem? Ano. Hlavní výhodou metody FACE je to, že zubní lékař vidí přesně oblast zasaženou kazem, a může tedy odstranit konkrétně ji. Fluorescence zubařům poskytuje informace o oblasti zasažení na rozdíl od konvenčních metod. Například u metody využívající sondy uživatel vyšetřuje tvrdost zubu bod po bodu. Je-li hmota měkká, značí to zubní kaz, je-li tvrdá, zub je zdravý. Přestože jde o jednoduchý princip, výchozí kritérium tvrdosti je velmi subjektivní. Metoda FACE je objektivnější. Uživatelé přesněji vidí, kde leží hranice zdravé tkáně. V našich studiích jsme prokázali, že metoda FACE je vysoce selektivní. Zabraňuje tato metoda i tomu, že by stomatolog odstranil zdravou tkáň? V zásadě ano s následujícím omezením: metoda FACE není sebeomezující metodou. Konečné rozhodnutí o tom, kam až bude exkavace pokračovat, leží na stomatologovi. Ale: zubař vidí, kde je tkáň napadená bakteriemi a kde ne. A to je něco, co mu žádná jiná metoda neumožňuje. Uveďte prosím konkrétní případ z klinické praxe. Ve stručnosti se zmíním o extrémní situaci. V zubu, kde kaz pronikl téměř až k zubní dřeni, existuje riziko, že se zubař může dostat až k ní. Poté je k záchraně zubu obvykle nutná léčba kořenového kanálku. Klasickou strategií, která má zabránit nechtěnému průniku do zubní dřeně, je nepřímé zakrytí, které poskytuje větší bezpečnostní hranici mezi dření, a v případě nutnosti druhý zákrok, při němž se provede úplná exkavace zubního kazu. U metody FACE uživatelé vidí, kde je zubovina zasažená bakteriální nákazou a kde ne. pokračování na straně 15

4 15 pokračování ze strany 14 To znamená, že zubní lékař se nyní může na základě informací rozhodnout o tom, zda přijme riziko průniku do zubní dřeně nebo ne. Oba způsoby mohou být správné, záleží na individuálních případech. Zubař však každopádně může pracovat přesněji v citlivé oblasti sousedící se zubní dření, a právě zde spatřuji velkou výhodu. Zubař může konkrétně odstranit infikovanou tkáň v periferních oblastech, ale v centrální oblasti sousedící se zubní dření se může rozhodnout, že kompletní exkavaci zubního kazu neprovede. Díky metodě FACE dostává informace o rozsahu bakteriální nákazy v pevné zubní hmotě. Měření tvrdosti pomocí sondy v sousedství zubní dřeně je v každém případě obtížné. Zubař na jednu stranu již nechce sondu zavádět příliš hluboko, neboť by mohl proniknout do zubní dřeně. Na druhou stranu zdravá zubovina v sousedství zubní dřeně je také o něco měkčí. S metodou FACE zubař rozpozná infikovanou oblast, a může se tak rozhodnout s větší důvěrou, jak v léčbě pokračovat. Jak dlouho již s touto metodou pracujete? V současné době je to asi deset let. Během dvouleté stáže v Oral Health Research Institute v americké Indianapolis jsem se intenzivně zabýval fluorescenčními vlastnostmi zubů. Tehdy to bylo jen málo známé téma. Společně s kolegou mě pak napadlo, že těchto vlastností by bylo možno využít při exkavaci kazů a jak. Prof. MUDr. Wolfgang Buchalla, zubní lékař, studoval zubní lékařství v Berlíně a Heidelbergu a poté obhájil doktorát na univerzitě ve Freiburgu. Během své dvouleté stáže v USA se zabýval výzkumem fluorescenčních vlastností zubů. Od roku 2006 působí jako výzkumný pracovník na curyšské univerzitě. Autor článku a obrazový materiál: Prof. dr. Wolfgang Buchalla DENTAL TRIBUNE Nechodí vám noviny Dental Tribune a chcete je? Oznamte nám em svou adresu a budou zdarma a pravidelně vaše! Nebo naopak chodí vám a nechcete je? Učiňte totéž a DT již ve své schránce neuvidíte. Podmínkou je profese zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Vaši doručovací adresu zašlete na s předmětem Dental Tribune objednávka nebo Dental Tribune zrušení. Success CD Dental Tribune vycházejí 4x ročně a jsou zdarma rozesílány do ordinací zubních lékařů a dentálních hygienistek v ČR. Dokonalé provizorní korunky a můstky během pouhých 5 minut Success CD je za studena polymerující systém pastapasta na bázi kompozit pro rychlou a snadnou výrobu provizorních korunek, můstků, inlejí a onlejí v zubní ordinaci. Success CD je k dostání v podobě praktického systému kartuší, který umožňuje jednoduché zpracování s dokonalými výsledky. Díky míchacímu poměru 1:1 lze použít obzvláště malé míchací hroty, což poskytuje nejen záruku správného smísení materiálu bez bublin, ale také minimalizaci použitého množství materiálu. Success CD je bez příchuti a bez zápachu, čímž přispívá k pohodlí pacienta. Materiál navíc tuhne bez výrazného uvolňování tepla, a zaručuje tak vynikající biokompatibilitu. Z tohoto důvodu je také možné materiál bezpečně používat také u vitálních zubů. Success CD disponuje velmi nízkou mírou smršťování, které vede k vynikající přesnosti dosednutí a k tomu, že v materiálu nevzniká napětí. Kromě toho, speciální částice skla odvozené z výzkumů na pozadí kompozit vytváří hladký povrch a zvyšují konečnou tvrdost materiálu. V dlouhodobém horizontu přesvědčí Success CD svojí vysokou pevností v tlaku (215 MPa) a vynikající pevností ve střihu (93 MPa), které zvyšují u provizorní náhrady odolnost vůči lomu a umožňují silné funkční zatížení. Pomocí Success CD je možné dokončit vysoce kvalitní provizorní náhradu během méně než 5 minut. Po sekundách pobytu v dutině ústní získá materiál elastickou konzistenci, která lékaři umožňuje náhradu vyjmout bez rizika jakékoli deformace. Materiál zcela ztuhne po dalších 3 minutách a poté je připraven na konečné leštění. Co se týče estetiky, zajišťují optimální estetické výsledky vysoká barevná stálost Success CD, jeho leštitelnost srovnatelná s kompozity a čtyři oblíbené odstíny (A1, A2, A3, B1) s přirozenou fluorescencí. Díky krátké délce ošetření zvyšuje Success CD nejen pohodlí pacienta během ošetření, ale nabízí také lékaři úsporné a atraktivní řešení výroby prvotřídních estetických provizorních náhrad. Pro více informací, prosíme, navštivte webové stránky nebo kontaktujte našeho zástupce: JANDA DENTAL s.r.o. Osvoboditelů 1175 CZ Louny Telefon: Fax: Internet: cz Promedica Dental Material GmbH Domagkstraße 31 D Neumuenster '12 Meet our representative at PRAGODENT Meet our representative JANDA-Dental s.r.o phone: (+420) at PRAGODENT 2012, Prague high quality glass ionomer cements first class composites innovative compomers modern bonding systems materials for long-term prophylaxis temporary solutions bleaching products All our products convince by excellent physical properties perfect aesthetical results Silver-reinforced glass ionomer cement fast and easy direct application workability similar to amalgam perfect marginal seal tooth-like thermal expansion PROMEDICA Dental Material GmbH phone: / fax / Internet: Temporary crown & bridge material less than 5 min. processing time strong functional load perfect long-term aesthetics excellent biocompatibility Silver-reinforced glass ionomer cement water-mixable: no hyperacidity excellent compressive and tensile strength continuous fluoride release

5 16 GC EUROPE uvádí novou generaci zatékavých materiálů Paleta materiálů GC nyní zahrnuje G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo Kartáčky s Vaším potiskem... Leuven, Belgie: Společnost GC EUROPE, přední výrobce technologií dentálních materiálů, oznámila, že uvádí na trh dva vynikající zatékavé materiály G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo. Oba tyto materiály obohacují neustále se rozšiřující řadu materiálů od GC, dostupných pro stomatology, kteří chtějí svým pacientům poskytnout ty nejestetičtější, nejfunkčnější a nejtrvanlivější zubní výplně. Vzhledem k tomu, že zatékavá kompozita se stala oblíbenými v zubních ordinacích v celé Evropě, vnímá GC potřebu vývoje materiálů, které spojují výhody zatékavosti a snadné aplikace v kombinaci se spolehlivostí vynikajících fyzikálních vlastností. Nová koncepce, nové složení Řešením byla zcela nová koncepce ve formě G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo. Oba zatékavé materiály využívají výhod složení, které přináší unikátní technologie plniva. Na rozdíl od jiných zatékavých kompozitů mají větší obsah plniva, které je navíc rovnoměrně rozptýleno. Výsledná vyšší pevnost a odolnost proti opotřebení jsou dvě nejdůležitější vlastnosti těchto zatékavých materiálů, čímž se otevírá možnost širšího využití než u běžných zatékavých hmot. G-ænial Universal Flo G-ænial Universal Flo je radioopákní materiál s vysokou viskozitou, díky níž je vhodný pro výplně I. V. třídy. V podstatě vypadá jako zatékavý materiál, nicméně se chová jako výplňový. Je indikován pro přímé výplně, minimálně invazivní zákroky a pečetění fisur. G-ænial Universal Flo má dále tyto vlastnosti: Fyzikální vlastnosti běžného kompozitu Hladké zatékání pro snadné nanášení Vysoce tixotropní chování, nevytéká, zůstává přesně na svém místě a uchovává si tvar Nepřekonatelná rychlost a snadnost, s níž docílíte lesku - je doslova samolešticí Výjimečný, neviditelný vzhled bez kompromisů G-ænial Flo představuje vynikající zatékavost s vysokou životností a odolností. Mezi indikace patří využití jako liner nebo báze, tunelové preparace a výplně malých defektů. K charakteristickým vlastnostem G-ænial Flo patří Vylepšená zatékavost, díky níž se skvěle adaptuje ke stěnám kavity a zamezuje vnikání vzduchu Radioopacita přibližně 230 % Al umožňující snadnou kontrolu pomocí rentgenu Vyvážené fyzikální vlastnosti, dokonale přizpůsobené indikacím výrobku G-ænial Flo doplňuje řadu, která nabízí 8 odstínů, včetně 2 opákních odstínů Dostupné odstíny G-ænial Universal Flo je k dostání v uvedených odstínech 11 standardních odstínů: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV 2 vnější odstíny: AE, JE 2 vnitřní odstíny: AO2, AO3 G-ænial Flo je dostupný v těchto odstínech 6 standardních odstínů: A1, A2, A3, A3,5, A4, CV 2 vnitřní odstíny: AO2, AO3 SLEVA Uplatněte SLEVU na objednávku ve výši 200 Kč* na našich stránkách. Stačí zadat slevový kód - PRAGODENT. Unikátní tvar stříkačky G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo se dávkují pomocí ergonomicky tvarované stříkačky se seříznutým hrotem, díky níž se materiál hladce nanáší a pasta se nelepí na koncovku. Velikost stříkačky umožňuje její pohodlné držení a obloukový tvar ergonomicky padne do ruky. Její tvar dále zabraňuje plýtvání materiálem, jelikož po použití zůstává ve stříkačce minimum pasty. Balení G-ænial Universal Flo je k dostání ve 3,4g (2,0ml) stříkačce s 10 jednorázovými koncovkami. G-ænial Flo je k dostání ve 3,8g (2,0ml) stříkačce s 10 jednorázovými koncovkami. Začněte ještě dnes Nemusíte nám věřit vyzkoušejte je sami! Vydejte se na cestu za poctivými a estetickými výplněmi ještě dnes. Pro více informací o G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo se obraťte na svého zástupce GC na stánku: *Využití slevy omezeno do / Hala LK (levé křídlo), stánek č. 33 Podrobná brožura a materiál s klinickými studiemi jsou k dispozici na vyžádání. Kontakt GC EUROPE N. V. GC EEO Czech Republic V Olšinách 82 CZ Praha 10 Tel

6 17 CAD&CAM Technologies s.r.o. Společnost CAD&CAM Technologies s.r.o., jako výhradní distributor U. S. stomatologických CAD&CAM technologií, Vám představuje diagnostické přístroje, které jsou již několik desetiletí patentovanými technologiemi a skvělými pomocníky stomatologů při posouzení a stanovení přesného postupu léčby pacienta. T-Scan III BioEMG III Vice informací na Twitter: Blogger: T-Scan III Diagnostický přístroj pro exaktní analýzu okluze KONEC HÁDÁNÍ OKLUZE Vyhodnocení okluzních sil je stejně jednoduché jako pacientův zákus do ultratenkého čidla. Snímač v reálném čase (interval 0,01 sekundy) zaznamenává relativní sílu kontaktu na okluzi a údaje o časové posloupnosti kontaktu. Tyto informace se pomocí speciálního software zobrazují ve dvou nebo třech rozměrech jako kontinuální záznam. Tento záznam lze uložit jako soubor v různých formátech pro archivaci k případu pacienta. V případě reklamace klienta slouží mj. jako doklad správnosti diagnózy a oprávněnosti léčebného postupu a také jako dokumentace pro pojistné instituce. Praktické využití T-Scan jako diagnostické pomůcky při stanovení dalšího postupu léčby, můžete shlédnout, nebo na svém vlastním skusu vyzkoušet, v referenční ordinaci certifikovaného trenéra pro Tekscan Europe MUDr. Petra Hajného, který je stomatologickým poradcem v oblasti CAD&CAM technologií: Stomatologická ordinace MUDr. Petr Hajný EXI HEAL- TH dental practice, Pro stomatology, kteří ve své stomatologické praxi využívají CEREC III je T-Scan III neocenitelnou pomůckou při stanovení léčebného postupu umožňuje diagnostiku reálného skusu pacienta. Vice informací na Twitter : Blogger : BioEMG III Rozšířené možnosti diagnostiky v podobě zařízení k analýze funkce TMJ. Elektromyografický systém (EMG) s bezkonkurenčním výkonem v rozlišení. Systém je určen k analýze vibrací temporo-mandibulárního kloubu a ke sledování mandibuláru pomocí magnetických senzorů. Sponsored by the New York County Dental Society and the Second District Dental Society V oblasti stomatologie se zařízení používá zejména k diagnostice poruch nervosvalového přenosu. BioEMG III od společnosti BioResearch Associates, Inc., je snímacím zařízením k záznamu aktivit žvýkacích a obličejových svalů. Software umožňuje intuitivní vizualizaci reakcí pomocí 8 povrchových elektrod. MARK YOUR CALENDAR Scienc Meeng: Friday - Wednesday, November Exhibit Dates: Sunday - Wednesday, November A A N C Never a pre-registraon fee at the Greater New York Dental Meeng M H 600 EXHB Jacob K. Javits Convenon Center 11th Ave. between 34-39th Streets (Manhaan) Q New York Marrio Marquis otel LV D A - N T L D TH S AV M TH 350 S P Seminars, ands-on Workshops, Essays & Scienc Poster Sessions as well as Specialty and Auxiliary Programs E P V BioEMG III lze propojit s T-Scan III k měření rozložení zátěže při okluzním kontaktu. Umožňuje simultánní sledování sil působících v průběhu okluze a související svalovou činnost. S P H E F E N Y C B H V H! FOR MORE INFORMATION: Greater New York Dental Meeng 570 Seventh Avenue - Suite 800 New York, NY USA Tel: (212) / Fax: (212) Vice informací na Blogger: blogspot.cz/ Kontakt:

7 18 3Shape LABcare nedílná součást Vašeho systému 3Shape Podpora našich uživatelů péče, technologie a odborné znalosti Věděli jste, že společně s 3Shape Dental System získáváte automaticky také balíček LABcare? 3Shape LABcare je pro zubní laboratoře velice hodnotný, protože je určen k podpoře, školení a aktualizacím třem kritickým oblastem pro laboratoře využívající digitální technologie. 3Shape LABcare tvoří Dental System bezpečnou investici do budoucna 3Shape věří, že by se měly investice laboratoří do CAD/CAM systémů dlouhodobě udržet na vysokých hodnotách. Bez ohledu na zvolený systém, úspěšné využívání digitálních technologií nekončí pouze jeho zakoupením a instalací. Průběžné vzdělávání pomůže zubním technikům plně využít potenciál mnoha funkcí jejich systému. Každá laboratoř by měla mít v záloze okamžitou a účinnou podporu, pokud možno v rodném jazyce, která by zajistila optimální načasování a ochranu před zpožděním služeb. Laboratoř by se také nemusela starat o schopnost svého softwaru soutěžit s novějšími systémy. Za účelem přímého řešení všech těchto důležitých aspektů je balíček LABcare navržen tak, aby chránil investice laboratoře do CAD/CAM systému a pomohl zajistit jeho trvalý a budoucí úspěch v digitální stomatologii. Laboratoře mohou dělat, co umí nejlépe a o zbytek se postará 3Shape. Každoročně nové verze LABcare je také navržen proto, aby pomohl laboratořím zůstat konkurenceschopnými v průmyslu ovlivňovaném neustálými technologickými změnami a zvyšujícími se regulačními požadavky. Každý rok vytváří globální centrum inovací 3Shape s více než 130 vývojáři novou verzi hlavního softwaru Dental System zahrnující informace shromážděné při loňském průzkumu trhu, přímé požadavky laboratoří a výsledky součinnosti se stomatologickými odborníky. Balíček LABcare obsahuje každoroční aktualizace verzí systému a všechny drobné aktualizace. Jednotlivé verze a aktualizace obsahují nové funkce, nástroje, více indipokračování na straně 19

8 doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, CSc. ODBORNÝ SEMINÁŘ OSTRAVA MANAGEMENT Mamaison Business & Conference A MARKETING Hotel Imperial Ostrava 19 CELODENNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ IMPLANTOLOGIE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE CENA: LÉKAŘ / Kč OSTRAVA Mamaison Business & Conference Hotel Imperial ZVÝHODNĚNÝ Ostrava BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč PARTNER AKCE doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, CSc. MANAGEMENT A MARKETING PARTNER AKCE STOMATOLOGICKÉ PRAXE IMPLANTOLOGIE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÉ doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, PRAXE CSc. IMPLANTOLOGIE MANAGEMENT Z A POHLEDU MARKETING PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÉ PRAXE CENA: LÉKAŘ / Kč ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč Přihlašujte se na uvedených kontaktech: InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava Přihlašujte se na uvedených kontaktech: tel.: , mob.: , InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava tel.: , mob.: , pokračování ze strany 18 kací, doplněné knihovny a přínosné rozhraní pro systémy třetích stran. Koncepce systému aktualizací integrovaná do LABcare zajišťuje, že systém 3Shape postupem času nezastará, ale naopak neustále sílí a je univerzálnější. AKCE CENA: LÉKAŘ / Kč ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč Přihlašujte se na uvedených kontaktech: InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava tel.: , mob.: , Vzdělávání a rozvoj kompetencí Průběžné vzdělávání pomůže zubním technikům plně využít potenciál mnoha funkcí jejich systému. Akademie 3Shape poskytuje přístup ke vzdělávacím aktivitám, včetně online webinářů, rozsáhlých výukových materiálů a praktických školení. Efektivita a dostupné možnosti s 3Shape Dental System každým rokem narůstají a akademie 3Shape umožňuje uživatelům udržet i své schopnosti aktualizované. Podpora & Servis Součástí balíčku LABcare je mj. nárok uživatelů na místní podporu od jejich zástupce 3Shape. 3Shape posiluje svoji první linii prodejců o další vlastní podpůrnou síť čítající více než 30 firemních expertů a pokrývající více než 12 světových jazyků. Týmy podpory 3Shape pracují denně v pěti různých centrech Podpory a servisu, strategicky rozmístěných po celém světě. 3Shape LABcare v kostce Zákazníci získají: Odborné a kompotentní služby Místní školení a webináře Jistotu rozsáhlé podpory & servisu 1. linie, 2. linie Aktualizace hlavního systému a vlastností Každý rok nová verze systému Pravidelná vylepšení Aktualizace a drobné změny Informační služby on-line Přístup do online Školicího centra s návody, výcvikovými videi a dalším. Můžete také dostávat novinky, tipy a triky plus zásadní informace přímo na svůj . Výhody pro zákazníky: Odborná školení pro zubní techniky Získat z CAD/CAM systému co nejvíce Silná síť podpory pro dlouhodobou provozuschopnost Podpora v místním jazyce a časovém pásmu Bezpečná investice Váš systém sílí každým rokem Zůstat konkurenceschopní Nikdy nezaostávat za jinými technologiemi Přímé komunikační kanály Být seznámen s nejnovějšími novinkami a trendy v digitálních technologiích.

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Jedinečný způsob obnovy zubních krčků. První kompozitní skořepiny pro zubní krčky. VENI. Nejpokrokovější způsob rekonstrukce zubních krčků. Zkušenosti

Více

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3:

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3: AKCE Maxdent s.r.o. Bc.Ondračka Martin Tel: 608 243 383 Email: ondracka@max-dent.cz Platnost od 0.0.203-3.03.204 Odesílatel, razítko praxe 70784 Zákazník číslo Datum Podpis Zeptejte se svého dentálního

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL Využití přístroje - Digitální analýza okluze a artikulace. - Pořízení časového snímku v jakém pořadí a jakou silou dojde k okluzi. - Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých

Více

N-L-15-02. Novinky IDS 2015. V centru stomatologického dění

N-L-15-02. Novinky IDS 2015. V centru stomatologického dění N-L-15-02 Novinky IDS 2015 V centru stomatologického dění BÝT LEPŠÍ A LEPŠÍM ZŮSTAT 2 Být lepší a lepším zůstat. Na cestě hledání ideálního řešení není žádný konec. Zvláště ve stomatologii. A už vůbec

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

Speciální nabídka. Ordinace podzim zima 2014. Platí od 1. 9. do 31. 12. 2014. sledujte nás na facebook.com/gceurope. GC Restorative Dentistry Guides

Speciální nabídka. Ordinace podzim zima 2014. Platí od 1. 9. do 31. 12. 2014. sledujte nás na facebook.com/gceurope. GC Restorative Dentistry Guides Speciální nabídka Ordinace podzim zima 2014 Platí od 1. 9. do 31. 12. 2014. GC Restorative Dentistry Guides sledujte nás na facebook.com/gceurope Bond G-ænial Flo & Universal Flo Univerzální výplňový materiál

Více

NOVINKA T-SCAN III PRO STOMATOLOGY A DENTALNÍ HYGIENISTY WWW.EKORENT.CZ. od 7.091,-KČ* Financování moderních lékařských technologií.

NOVINKA T-SCAN III PRO STOMATOLOGY A DENTALNÍ HYGIENISTY WWW.EKORENT.CZ. od 7.091,-KČ* Financování moderních lékařských technologií. Financování moderních lékařských technologií od 7.091,-KČ* měsíčně *3roky /0% akontace NOVINKA T-SCAN III PRO STOMATOLOGY A DENTALNÍ HYGIENISTY WWW.EKORENT.CZ KONEC HÁDÁNÍ OKLUZE Vyhodnocení okluzní síly

Více

KaVo DIAGNOdent pen. Najde kazy všude.

KaVo DIAGNOdent pen. Najde kazy všude. Najde kazy všude. Najde kazy všude. Objevte každý kaz. V zubech, jejichž sklovina vypadá zdravě, se často mohou skrývat neviditelné kazy. Ty nejsou obvyklými diagnostickými metodami zjistitelné. KaVo DIAGNOdent

Více

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015 ORDINACE 2015 Podzim Zima Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.9.2015-18.12.2015 Adhese Universal 1 Adhese Universal System Pack VivaPen 1 2 ml (664504) 1 Tetric EvoFlow Bulk Fill 1 2 g (646472,667724,

Více

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný STlAČEnÝ VZDUCH ODSÁVÁnÍ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY PÉČE O ZUBY HYGIEnA Nová dimenze rentgenové diagnostiky chairside přímo u zubařského křesla VistaScan

Více

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8.

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 17. 6. 16. 8. 2013 Příjemné dvacítky po celé léto Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

Řešení okluzní analýzy

Řešení okluzní analýzy Řešení okluzní analýzy Přesný Spolehlivý Ultra-tenký Přenosný Uživatelsky příjemný Snížená doba léčby Zlepšené výsledky Vyšší kvalita stomatologie Počítačová okluzní analýza Tekscan střih zubů ve světě

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Naše priorita: Zachování zdravé tvrdé tkáně! Vstupte do nové éry dentální léčby. Od této chvíle máte příležitost zastavit zubní kaz včas s naprosto novou a

Více

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172 Restorative Dyract XP CEEP172 Dyract XP je nejrozšířenější kompomerní materiál pro výplně všech tříd anteriorního a posteriorního úseku. Je vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti,

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

ciální abídka Speciální nabídka Ordinace jaro léto 2014 Platí od 1. 5. do 31. 8. 2014 sledujte nás na facebook.com/gceurope

ciální abídka Speciální nabídka Ordinace jaro léto 2014 Platí od 1. 5. do 31. 8. 2014 sledujte nás na facebook.com/gceurope ciální Speciální nabídka abídka Ordinace jaro léto 2014 Platí od 1. 5. do 31. 8. 2014 GC Restorative Dentistry Guides sledujte nás na facebook.com/gceurope Nový rozměr ve výplňové stomatologii EQUIA je

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo ČESKÝ VÝROBEK 3 INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO dokonalý systém obdélníkových pulzů ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry vyměnitelné xenonové výbojky dvojitý systém

Více

Dokonalé zatékavé vlastnosti Vynikající marginální čitelnost Pohodlná aplikace - rychlejší otisky

Dokonalé zatékavé vlastnosti Vynikající marginální čitelnost Pohodlná aplikace - rychlejší otisky Dokonalé zatékavé vlastnosti Vynikající marginální čitelnost Pohodlná aplikace - rychlejší otisky Dokonale zatékavé vlastnosti přesně tam, kde je potřeba v ústech. Tekuté či korekturní polyvinylsiloxanové

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Imprint 4 Při nákupu zkušebního

Více

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING LEON Aerodynamická sada ENJOYNEERING AERODYNAMIKA, KTERÁ MĚNÍ SÍLU ODPORU NA PODPORU LEON AERODYNAMICKÁ SADA Výkon a elegance na pozadí aerodynamiky Aerodynamická sada SEAT je určena pro skvělý zážitek

Více

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty Otiskovací materiály Stomaflex Putty 20 Stomaflex Light 20 Gel Catalyst 20 Stomaflex Liquid Catalyst 20 Stomaflex Pasta 20 Siloflex Plus Putty 21 Siloflex Plus Light 21 Siloflex Plus Catalyst 21 Elastic

Více

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent ORDINACE Podzim Zima Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.9.2014-15.12.2014 AdheSE 1 AdheSE Single Bottle Refill 2 5 g (573691) 1 Tetric EvoCeram Refill 1 3 g A3 (590314) v hodnotě 1 340 Kč

Více

Pestré. podzimní slevy. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 2. 9. 31. 10.

Pestré. podzimní slevy. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 2. 9. 31. 10. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 2. 9. 31. 10. 2013 Pestré podzimní slevy Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace,

Více

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích

Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TECHNOLOGY. Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Rychlejší. Silnější. Lepší pro Váš motor. XTL TM TECHNOLOGY Novinka: Převratná technologie v motorových olejích Moderní motory, vyšší zatížení motorových olejů. Moderní automobilové motorové oleje, které

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku.

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. Stále častěji řešíme přání pacientů zhotovit bílé výplně v postranním úseku chrupu. Amalgám, sebelépe zhotovený,

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Zařízen zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Přístroje Stomatologická souprava Stomatologické křeslo Sterilizátor Přístroje k přípravě výplňových materiálů Přístroje k přípravě

Více

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti 2014 CENÍK INZERCE EDIČNÍ PLÁN Tištěné časopisy a noviny: Webové projekty: TIŠTĚNÉ TITULY EDIČNÍ PLÁN Redakční uzávěrka Termín distribuce Distribuovaná média Pá

Více

SINGLE BOND UNIVERSAL ADHEZIVUM + FILTEK ULTIMATE

SINGLE BOND UNIVERSAL ADHEZIVUM + FILTEK ULTIMATE AKČNÍ LETÁK DUBEN 2014 Single Bond Universal adhezivum doplňkové baleni lahvička 5ml + Filtek Ultimate doplňkové baleni 1x tuba 4 g, odstín dle výběru SINGLE BOND UNIVERSAL ADHEZIVUM + FILTEK ULTIMATE

Více

14. dezinfekční prostředky a ochrané pomůcky

14. dezinfekční prostředky a ochrané pomůcky obsah: 1. prevence 2. BONDOVACÍ SYSTÉMY 3. výplňové materiály 4. endodoncie 5. postendodoncie 6. otiskovací materiály 7. dočasná protetika 8. cementy 9. bělění 10. ordinační nástroje 11. rotační nástroje

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: laborator@maxidental.cz mob: +420

Více

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava)

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava) Výplňové materiály 1 SUPER-COR 1.2 OPTICOR FLOW 1.3 EVICROL 1.3 RETENSIN PLUS 1.4 ADHESOR 1.5 ADHESOR FINE 1.5 ADHESOR CARBOFINE 1.5 KAVITAN LC 1.6 KAVITAN PRO 1.6 KAVITAN PLUS 1.7 KAVITAN CEM 1.7 CARYOSAN

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků CZ PhySys Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků PhySys PhySys Nový 2-kanálový kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk s možností rozšíření o vakuovou jednotku a vozík s úložnými prostory.

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání

Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání Impregum Penta Soft Impregum Penta DuoSoft Nová generace polyéterových materiálů pro přesné otiskování 3M TM ESPE TM Impregum

Více

ORDINACE. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent

ORDINACE. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent ORDINACE Jaro Léto Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.2.2015-31.7.2015 Adhese Universal 1 Adhese Universal System Pack VivaPen 1 2 ml (664504) nebo 1 Adhese Universal Refill Bottle 1 5 g

Více

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním velmi jemný povrch 18 brilantních odstínů easytoclean vynikající ochrana proti plísním vysoká odolnost proti kyselým čističům SMARTMORTAR SOLUTIONS Inteligentní

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

GuttaFlow. Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení

GuttaFlow. Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení GuttaFlow Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení Spolehlivý systém plnění kořenových kanálků za studena Gutaperča a pečetidlo v rámci jedné aplikace NOVINKA: Bioaktivita pro proces hojení COLTENE Váš

Více

100% Akční nabídka Laboratoř. ušetříte. S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. platnost do 30.4.

100% Akční nabídka Laboratoř. ušetříte. S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. platnost do 30.4. Akční nabídka Laboratoř platnost do 30.4.2015 100% ušetříte S výrobky M+W Dental stoprocentně ušetříte oproti obdobným výrobkům. Martina Grabmüllerová, e-mail: martina.grabmullerova@dentamed.cz, tel.:

Více

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light Evoluce v osvětlení 2013 Natural Evolution of Light Zářivější budoucnost Menší spotřeba elektrické energie a větší pohodlí: nová generace Panasonic LED žárovek změní váš pohled na domov a sníží vaše náklady.

Více

Jedinečná. pastva nabídek. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě 1. 3. 2015 31. 5.

Jedinečná. pastva nabídek. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě 1. 3. 2015 31. 5. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 3. 2015 31. 5. 2015 Jedinečná pastva nabídek Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

16,5 VÍTEJTE VE SVĚTĚ INOVACÍ

16,5 VÍTEJTE VE SVĚTĚ INOVACÍ 15 0 67 16,5 23 90 VÍTEJTE VE SVĚTĚ INOVACÍ Revoluce zobrazování ve stomatologii Senzor bez omezení VISTEO TO JE NOVÉ ŘEŠENÍ V DENTALNÍ RADIOGRAFII: Unikátní sada: senzor, ovládací box a univerzální angulátor

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Novinka Imprint 4 Imprint 4 k dostání

Více

W&H, KVALITA & SERVIS ZA NEJLEPŠÍ CENY

W&H, KVALITA & SERVIS ZA NEJLEPŠÍ CENY LET INOVACÍ W&H, KVALITA & SERVIS ZA NEJLEPŠÍ CENY Nabídky duben - srpen 2015 wh.com Synea Vision s LED+ kroužkem O krok napřed budoucnosti Za posledních 15 let jsem pracoval s různými typy koncovek. Po

Více

Intraorální rentgen další generace je tu!

Intraorální rentgen další generace je tu! Gendex expert DC Intraorální rentgen další generace je tu! Zobrazovací systémy 3D Cone-Beam Panoramatické rentgenové přístroje P Intraorální rentgenové systémy Digitální intraorální snímače Digitání systémy

Více

Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015. www.rottefella-katalog.cz

Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015. www.rottefella-katalog.cz Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015 397 Systém Xcelerator Systém Xcelerator je kompletní, integrovaný systém, který zvyšuje požitek a efektivitu z lyžování jak u závodních, tak

Více

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů Designová otopná tělesa Harmonie pohodlí a tvarů Teplo nebo design design nebo teplo? Teplo a design design a teplo! I teplo může mít svůj tvar Čím blíže se technická zařízení nacházejí k člověku, tím

Více

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení

Systém je deaktivován. Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Systém je deaktivován Ústředna EZS Easy Series Snadné zabezpečení Zabezpečení je nejdůležitější Samozřejmě chcete své domácnosti nebo malému podniku zajistit nejlepší možné zabezpečení. 2 Ústředna EZS

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více

Záchovná stomatologie a protetika. Přesnost, e egance, komfort: Synea. NOVINKA. Násadce a kolénkové násadce

Záchovná stomatologie a protetika. Přesnost, e egance, komfort: Synea. NOVINKA. Násadce a kolénkové násadce Záchovná stomatologie a protetika Přesnost, e egance, komfort: Synea. NOVINKA Násadce a kolénkové násadce Modelová řada splňující nejnáročnější požadavky. Násadce a kolénkové násadce s nejvyšší přesností,

Více

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché

Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Odstraňování zubního kamene nebylo nikdy tak pohodlné a jednoduché Ultimativní technologie Piezo scaleru Nový Tigon+ S Tigon+/Tigon vyvinula W&H nesrovnatelný piezo scaler. Jeho unikátní vlastnosti významně

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii KaVo GENTLEray 980 diodový laser Snadná cesta k laserové terapii NOVINKA! KaVo GENTLEray980 diodový laser KaVo GENTLEray 980 diodový laser Vstup do světa laserové terapie nikdy nebyl tak snadný Nový intuitivní

Více

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky A-O-15-28 Tvrdokovové finírky Tvarování a opracování fotokompozitních výplní u tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

. A využijte naší zavádûcí nabídky. Seznamte se s Telio. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS. Telio. Doãasné v plnû / náhrady z jedné ruky

. A využijte naší zavádûcí nabídky. Seznamte se s Telio. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS. Telio. Doãasné v plnû / náhrady z jedné ruky Seznamte se s Telio. A využijte naší zavádûcí nabídky. Telio CS Telio CAD Telio LAB Telio Doãasné v plnû / náhrady z jedné ruky Telio Tfii oblasti fiešení pro doãasné náhrady Telio CS Telio Telio CAD Telio

Více

Pragodent. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 10. 16. 10. 2013

Pragodent. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 10. 16. 10. 2013 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 10. 16. 10. 2013 Pragodent 2013 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější

Více

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte.

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Nevrtat kazy? Musíte vrtat? To je při diagnostikování kazu často pacientova první otázka. A není bez důvodu. Až dosud nás dentální medicína přesvědčovala:

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

ORDINACE. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent

ORDINACE. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent ORDINACE 2016 Jaro Léto Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.2.2016-31.7.2016 Adhese Universal 1 Adhese Universal System Pack VivaPen 1 2 ml (664504) 1 Tetric EvoFlow Bulk Fill 1 2 g (646472,

Více

Maximální výkon proti bakteriím a virům

Maximální výkon proti bakteriím a virům Maximální výkon proti bakteriím a virům Síla ozónu pro vaše pacienty Využijte sílu přístroje Prozone S novým generátorem ozónu Prozone od společnosti W&H objevíte netušené možnosti v oblasti dezinfekce.

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Pragodent. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 9. 17. 10. 2014

Pragodent. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 9. 17. 10. 2014 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 9. 17. 10. 2014 Pragodent 2014 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Toshiba dynapad - návrat k psaní perem. Tisková zpráva

Toshiba dynapad - návrat k psaní perem. Tisková zpráva Toshiba dynapad - návrat k psaní perem Praha, Česká republika, 13. října 2015 Toshiba Europe GmbH dnes oznamuje dynapad, jedinečný tablet s operačním systémem Windows 10, který představuje návrat

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Fill-Up! Rychlé a dokonalé zhotovování hlubokých výplní.

Fill-Up! Rychlé a dokonalé zhotovování hlubokých výplní. Duálně tuhnoucí kompozitum pro nanášení po velkých vrstvách Fill-Up! Rychlé a dokonalé zhotovování hlubokých výplní. www.coltene.com Hluboké výplně Neomezená tloušťka vrstvy výplně, protože Fill-Up! je

Více

GARDENA péče o stromy a keře. GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem

GARDENA péče o stromy a keře. GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem GARDENA péče o stromy a keře GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu střihu s vysokým komfortem Stříhání silnějších větví bez vynaložení velké síly: Vysoká kvalita střihu díky promyšlené

Více

OptonPro. Vysokovýkonný laser až 7 000 mw. Laserterapie přirozená léčba silou světla

OptonPro. Vysokovýkonný laser až 7 000 mw. Laserterapie přirozená léčba silou světla CZ OptonPro OptonPro Vysokovýkonný laser až 7 000 mw Laserterapie přirozená léčba silou světla Využívá zvláštního světla bohatého na energii, tuto energii přenáší cíleně a hluboko do tkáně. Procesy hojení

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

6 DENTINOVÝCH ODSTÍNŮ - VŠE, CO STOMATOLOG POTŘEBUJE

6 DENTINOVÝCH ODSTÍNŮ - VŠE, CO STOMATOLOG POTŘEBUJE SYNERGY KOMPOZIT 6 DENTINOVÝCH ODSTÍNŮ - VŠE, CO STOMATOLOG POTŘEBUJE dokonalá optická splývavost přirozený opalescentní efekt optimální zpracovatelnost SYNERGY SLOŽENÍ SYNERGY D6 UMOŽŇUJE VYNIKAJÍCÍ ESTETIKU

Více

Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně.

Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně. Klinika a institut estetické medicíny Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně. Říká se, že se krása nedá změřit. Visia vás přesvědčí o opaku! Přednášející: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Analýza pleti

Více

bity & šroubováky pro extrémní zatížení

bity & šroubováky pro extrémní zatížení bity & šroubováky pro extrémní zatížení # KITO Japonsko. Evropa. Amerika. Existovaly by i bez KITA. Díky němu jsou ale pevnější. KITO jsou špičkové šroubováky a šroubovací bity renomovaného výrobce s dlouholetými

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

NX3 Univerzální kompozitní fixační systém

NX3 Univerzální kompozitní fixační systém NX3 Univerzální kompozitní fixační systém NX3 je systém permanentních fixačních kompozitních cementů, který poskytuje inovativní chemické složení pro neporovnatelnou estetiku, univerzální aplikační systém

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu SUNTECH PHOTOCHROMIC Výhoda nového photochromického materiálu Výzkum nových materiálů umožnil zlepšení photochromických vlastností Hoya využila všech svých dlouholetých zkušeností a uvádí na trh novou

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

MADE IN JAPAN. Vzduchové Turbíny Série S-Max M

MADE IN JAPAN. Vzduchové Turbíny Série S-Max M MADE IN JAPAN Vzduchové Turbíny Série S-Max M Vzduchové Turbíny TURBÍNY 1 LIEHMANN CZ, s.r.o. âernomofiská 3, 101 00 Praha 10, âeská republika Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716 e-mail: liehmann@volny.cz

Více

Inspirations for your business

Inspirations for your business Czech Celosvětově nejdůležitější výstava pro chovatele hospodářských zvířat Inspirations for your business 11. 14. listopadu 2014 Hannover / Německo včetně Decentral EuroTier 2014 Nejdůležitější výstava

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

08/2009 Copyright by Grohe

08/2009 Copyright by Grohe 08/2009 Copyright by Grohe GROHE ČR s.r.o. V Oblouku 104 252 43 Průhonice - Čestlice Tel.: +420 225 091 083 Fax: +420 225 091 085 e-mail: eva.kuzmikova@grohe.com www.grohe.cz www. www.grohe.cz I www. Strana

Více