ESTELITE SIGMA QUICK. zprávy. Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESTELITE SIGMA QUICK. zprávy. Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika"

Transkript

1 12 ESTELITE SIGMA QUICK Jediný svého druhu na světě supra nanokompozitní výplňový materiál s plnivy s kulovitými částicemi přirozená estetika Chameleon efekt, který vyhledává vlastní odstín! ESTELITE SIGMA QUICK přesvědčuje svými plnivy s kulovitými částicemi, kte- ré tvoří základ chameleon efektu. ESTELITE je jediný kompozit na světě s obsahem plniv sférického tvaru a dané velikosti, který vytváří ideální a přirozený index lomu světla. Výplňové materiály s kulovitými částicemi lomí světlo tak, jak se to děje na přirozeném zubu a jak to příroda předpokládala. To vytváří předpoklad pro ideální barevné přizpůsobení kompozitu zubu za různých světelných podmínek P1149 Zrcadlící se reflexe Estelite dodržuje zákon (reflexe)! Reflexe je fyzikální jev, při kterém se světelné vlny při dopadu na plochu odráží. Tento jev probíhá podle zákona odrazu. Ten zní: úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Zákon odrazu však platí pouze pro hladké povrchy. Na hrubých plochách se mohou vlny odrážet v mnoha směrech vznikající odraz se tudíž nazývá rozptýlený (difúzní). Materiál ESTELITE SIGMA QUICK je vzhledem k plnivům s kulovitými částicemi, které se dají perfektně vyleštit, rovný jako hladký povrch. Kompozita s plnivy tvaru kamínků mají nerovné povrchy a odráží světlo rozptýleně. Naproti tomu materiál ESTELITE SIGMA QUICK s vysoce hladkými plochami zachovává zákon o odrazu a světlo odráží rovnoměrně. Technologie RAP fotopolymerizace stisknutím tlačítka! ESTELITE SIGMA QUICK oslňuje svou jedinečnou technologií RAP. Za úspěchem této technologie je technicky zdokonalený polymerační proces. Ten již neprobíhá jako chemický proces, nýbrž se uvolňuje pouze přenosem energie. Přenos energie funguje mnohem rychleji než chemický proces, takže k vytvrzení postačuje pouhých deset sekund. Tato inovace dále umožňuje snížit množství iniciátoru kafrchinonu, což vede k vyšší stabilitě materiálu a prodloužení času na opracování až na 90 sekund. Tato technologie tedy umožňuje přesnější umístění a modelování kompozitů bez časové tísně. Výrobce: Tokuyama Dental Deutschland GmbH, Siemensstr. 46, Altenberge, Germany Distribuce v CR: Resorba s.r.o. Haltravská Domažlice Tel. +42 (0) Fax. +42 (0) RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG Am Flachmoor Nürnberg, Germany Distributor: Dentamed spol. s.r.o. Pod Lipami 41, Praha 3 tel.: , fax:

2 13 PŘEDSTAVUJEME THE P.B.S. BOND ADVANTAGE VRTÁČEK S NEJDELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ RYCHLÉ, HLADKÉ BROUŠENÍ RYCHLÉ OBRUŠOVÁNÍ Hrot nového brousku Two Striper Hrot nového galvanicky pokoveného brousku INOVACE V OBORU Hrot použitého brousku Two Striper Hrot použitého galvanicky pokoveného brousku USA

3 14 Odstraňování zubního kazu: Rozhodujte se s důvěrou díky metodě FACE Se zubním kazem či bez zubního kazu to je, oč tu běží, nejen při prvotní diagnóze, ale také při jeho odstranění. Dr. Wolfgang Buchalla, profesor na Curyšské univerzitě, hovoří o problémech souvisejících s detekcí zubního kazu a vysvětluje metodu exkavace kazu pomocí fluorescenční navigace FACE (Fluorescence Aided Caries Excavation). Ta praktickým zubařům umožňuje při exkavaci jasně identifikovat a selektivně odstraňovat oblasti zasažené zubním kazem. Pane doktore, jaké problémy s sebou podle vás přináší léčba zubního kazu? Spatřuji je ve třech oblastech: Zaprvé, zubní kaz je nemoc, kterou nevyvolává jen jeden druh bakterie, ale několik set druhů bakterií. Pokud by tomu tak nebylo, měli bychom to snadné: postižení pacienti by mohli jednoduše užít antibiotikum. Ale protože tomu tak není, bylo by žádoucí rozpoznat každý typ dekalcifikace vyvolané zubním kazem již v raném stádiu. Až doposud se používaly především konvenční metody podrobné vyšetření zrakem nebo rentgen. Rentgen dokáže relativně dobře ukázat postiženou oblast a částečně pomůže i u okluzních kazů, tj. v místech, která lze obtížně vizuálně vyšetřovat. Obě metody mají ovšem svá omezení. Zadruhé, řada lidí klade rovnítko mezi léčbu kazu a restorativní terapii. V konečném důsledku se však jedná o léčbu nemoci, a nikoliv o pouhou eliminaci příznaků, tj. o pouhou opravu lézí způsobených zubním kazem. Domnívám se, že v preventivních přístupech máme co dohánět. Zatřetí, může nastat situace, kdy je třeba restorativní péče, jestliže se jedná o pokročilé stadium zubního kazu. Péče se pak zaměřuje na prevenci dalšího pokračování tohoto procesu. Opravy musejí mít maximálně možný dlouhodobý účinek. To stále ještě představuje problém, protože až doposud nebyly zubní kazy přesně identifikovány, a to ani v jejich diagnostice, ani při exkavaci. Vy jste vyvinul metodu FACE pro detekci zubních kazů při exkavaci. Na jakém principu je založena? Metoda FACE využívá fluorescenčních vlastností zubu. Pokud je zub ozářen ultrafialovým světlem o vlnové délce přibližně 400 nm, zdravá zubní hmota vyzařuje zeleně. Červené vyzařování naproti tomu značí zubní kaz. A důvod: červená fluorescence je dána přítomností porfyrinových složek, které syntetizují bakterie. V několika studiích se nám podařilo prokázat, že tuto červenou fluorescenci vykazuje pouze pevná zubní hmota infikovaná bakteriemi. A lze opravdu metodou FACE určit celou oblast zasaženou zubním kazem? Ano. Hlavní výhodou metody FACE je to, že zubní lékař vidí přesně oblast zasaženou kazem, a může tedy odstranit konkrétně ji. Fluorescence zubařům poskytuje informace o oblasti zasažení na rozdíl od konvenčních metod. Například u metody využívající sondy uživatel vyšetřuje tvrdost zubu bod po bodu. Je-li hmota měkká, značí to zubní kaz, je-li tvrdá, zub je zdravý. Přestože jde o jednoduchý princip, výchozí kritérium tvrdosti je velmi subjektivní. Metoda FACE je objektivnější. Uživatelé přesněji vidí, kde leží hranice zdravé tkáně. V našich studiích jsme prokázali, že metoda FACE je vysoce selektivní. Zabraňuje tato metoda i tomu, že by stomatolog odstranil zdravou tkáň? V zásadě ano s následujícím omezením: metoda FACE není sebeomezující metodou. Konečné rozhodnutí o tom, kam až bude exkavace pokračovat, leží na stomatologovi. Ale: zubař vidí, kde je tkáň napadená bakteriemi a kde ne. A to je něco, co mu žádná jiná metoda neumožňuje. Uveďte prosím konkrétní případ z klinické praxe. Ve stručnosti se zmíním o extrémní situaci. V zubu, kde kaz pronikl téměř až k zubní dřeni, existuje riziko, že se zubař může dostat až k ní. Poté je k záchraně zubu obvykle nutná léčba kořenového kanálku. Klasickou strategií, která má zabránit nechtěnému průniku do zubní dřeně, je nepřímé zakrytí, které poskytuje větší bezpečnostní hranici mezi dření, a v případě nutnosti druhý zákrok, při němž se provede úplná exkavace zubního kazu. U metody FACE uživatelé vidí, kde je zubovina zasažená bakteriální nákazou a kde ne. pokračování na straně 15

4 15 pokračování ze strany 14 To znamená, že zubní lékař se nyní může na základě informací rozhodnout o tom, zda přijme riziko průniku do zubní dřeně nebo ne. Oba způsoby mohou být správné, záleží na individuálních případech. Zubař však každopádně může pracovat přesněji v citlivé oblasti sousedící se zubní dření, a právě zde spatřuji velkou výhodu. Zubař může konkrétně odstranit infikovanou tkáň v periferních oblastech, ale v centrální oblasti sousedící se zubní dření se může rozhodnout, že kompletní exkavaci zubního kazu neprovede. Díky metodě FACE dostává informace o rozsahu bakteriální nákazy v pevné zubní hmotě. Měření tvrdosti pomocí sondy v sousedství zubní dřeně je v každém případě obtížné. Zubař na jednu stranu již nechce sondu zavádět příliš hluboko, neboť by mohl proniknout do zubní dřeně. Na druhou stranu zdravá zubovina v sousedství zubní dřeně je také o něco měkčí. S metodou FACE zubař rozpozná infikovanou oblast, a může se tak rozhodnout s větší důvěrou, jak v léčbě pokračovat. Jak dlouho již s touto metodou pracujete? V současné době je to asi deset let. Během dvouleté stáže v Oral Health Research Institute v americké Indianapolis jsem se intenzivně zabýval fluorescenčními vlastnostmi zubů. Tehdy to bylo jen málo známé téma. Společně s kolegou mě pak napadlo, že těchto vlastností by bylo možno využít při exkavaci kazů a jak. Prof. MUDr. Wolfgang Buchalla, zubní lékař, studoval zubní lékařství v Berlíně a Heidelbergu a poté obhájil doktorát na univerzitě ve Freiburgu. Během své dvouleté stáže v USA se zabýval výzkumem fluorescenčních vlastností zubů. Od roku 2006 působí jako výzkumný pracovník na curyšské univerzitě. Autor článku a obrazový materiál: Prof. dr. Wolfgang Buchalla DENTAL TRIBUNE Nechodí vám noviny Dental Tribune a chcete je? Oznamte nám em svou adresu a budou zdarma a pravidelně vaše! Nebo naopak chodí vám a nechcete je? Učiňte totéž a DT již ve své schránce neuvidíte. Podmínkou je profese zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Vaši doručovací adresu zašlete na s předmětem Dental Tribune objednávka nebo Dental Tribune zrušení. Success CD Dental Tribune vycházejí 4x ročně a jsou zdarma rozesílány do ordinací zubních lékařů a dentálních hygienistek v ČR. Dokonalé provizorní korunky a můstky během pouhých 5 minut Success CD je za studena polymerující systém pastapasta na bázi kompozit pro rychlou a snadnou výrobu provizorních korunek, můstků, inlejí a onlejí v zubní ordinaci. Success CD je k dostání v podobě praktického systému kartuší, který umožňuje jednoduché zpracování s dokonalými výsledky. Díky míchacímu poměru 1:1 lze použít obzvláště malé míchací hroty, což poskytuje nejen záruku správného smísení materiálu bez bublin, ale také minimalizaci použitého množství materiálu. Success CD je bez příchuti a bez zápachu, čímž přispívá k pohodlí pacienta. Materiál navíc tuhne bez výrazného uvolňování tepla, a zaručuje tak vynikající biokompatibilitu. Z tohoto důvodu je také možné materiál bezpečně používat také u vitálních zubů. Success CD disponuje velmi nízkou mírou smršťování, které vede k vynikající přesnosti dosednutí a k tomu, že v materiálu nevzniká napětí. Kromě toho, speciální částice skla odvozené z výzkumů na pozadí kompozit vytváří hladký povrch a zvyšují konečnou tvrdost materiálu. V dlouhodobém horizontu přesvědčí Success CD svojí vysokou pevností v tlaku (215 MPa) a vynikající pevností ve střihu (93 MPa), které zvyšují u provizorní náhrady odolnost vůči lomu a umožňují silné funkční zatížení. Pomocí Success CD je možné dokončit vysoce kvalitní provizorní náhradu během méně než 5 minut. Po sekundách pobytu v dutině ústní získá materiál elastickou konzistenci, která lékaři umožňuje náhradu vyjmout bez rizika jakékoli deformace. Materiál zcela ztuhne po dalších 3 minutách a poté je připraven na konečné leštění. Co se týče estetiky, zajišťují optimální estetické výsledky vysoká barevná stálost Success CD, jeho leštitelnost srovnatelná s kompozity a čtyři oblíbené odstíny (A1, A2, A3, B1) s přirozenou fluorescencí. Díky krátké délce ošetření zvyšuje Success CD nejen pohodlí pacienta během ošetření, ale nabízí také lékaři úsporné a atraktivní řešení výroby prvotřídních estetických provizorních náhrad. Pro více informací, prosíme, navštivte webové stránky nebo kontaktujte našeho zástupce: JANDA DENTAL s.r.o. Osvoboditelů 1175 CZ Louny Telefon: Fax: Internet: cz Promedica Dental Material GmbH Domagkstraße 31 D Neumuenster '12 Meet our representative at PRAGODENT Meet our representative JANDA-Dental s.r.o phone: (+420) at PRAGODENT 2012, Prague high quality glass ionomer cements first class composites innovative compomers modern bonding systems materials for long-term prophylaxis temporary solutions bleaching products All our products convince by excellent physical properties perfect aesthetical results Silver-reinforced glass ionomer cement fast and easy direct application workability similar to amalgam perfect marginal seal tooth-like thermal expansion PROMEDICA Dental Material GmbH phone: / fax / Internet: Temporary crown & bridge material less than 5 min. processing time strong functional load perfect long-term aesthetics excellent biocompatibility Silver-reinforced glass ionomer cement water-mixable: no hyperacidity excellent compressive and tensile strength continuous fluoride release

5 16 GC EUROPE uvádí novou generaci zatékavých materiálů Paleta materiálů GC nyní zahrnuje G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo Kartáčky s Vaším potiskem... Leuven, Belgie: Společnost GC EUROPE, přední výrobce technologií dentálních materiálů, oznámila, že uvádí na trh dva vynikající zatékavé materiály G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo. Oba tyto materiály obohacují neustále se rozšiřující řadu materiálů od GC, dostupných pro stomatology, kteří chtějí svým pacientům poskytnout ty nejestetičtější, nejfunkčnější a nejtrvanlivější zubní výplně. Vzhledem k tomu, že zatékavá kompozita se stala oblíbenými v zubních ordinacích v celé Evropě, vnímá GC potřebu vývoje materiálů, které spojují výhody zatékavosti a snadné aplikace v kombinaci se spolehlivostí vynikajících fyzikálních vlastností. Nová koncepce, nové složení Řešením byla zcela nová koncepce ve formě G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo. Oba zatékavé materiály využívají výhod složení, které přináší unikátní technologie plniva. Na rozdíl od jiných zatékavých kompozitů mají větší obsah plniva, které je navíc rovnoměrně rozptýleno. Výsledná vyšší pevnost a odolnost proti opotřebení jsou dvě nejdůležitější vlastnosti těchto zatékavých materiálů, čímž se otevírá možnost širšího využití než u běžných zatékavých hmot. G-ænial Universal Flo G-ænial Universal Flo je radioopákní materiál s vysokou viskozitou, díky níž je vhodný pro výplně I. V. třídy. V podstatě vypadá jako zatékavý materiál, nicméně se chová jako výplňový. Je indikován pro přímé výplně, minimálně invazivní zákroky a pečetění fisur. G-ænial Universal Flo má dále tyto vlastnosti: Fyzikální vlastnosti běžného kompozitu Hladké zatékání pro snadné nanášení Vysoce tixotropní chování, nevytéká, zůstává přesně na svém místě a uchovává si tvar Nepřekonatelná rychlost a snadnost, s níž docílíte lesku - je doslova samolešticí Výjimečný, neviditelný vzhled bez kompromisů G-ænial Flo představuje vynikající zatékavost s vysokou životností a odolností. Mezi indikace patří využití jako liner nebo báze, tunelové preparace a výplně malých defektů. K charakteristickým vlastnostem G-ænial Flo patří Vylepšená zatékavost, díky níž se skvěle adaptuje ke stěnám kavity a zamezuje vnikání vzduchu Radioopacita přibližně 230 % Al umožňující snadnou kontrolu pomocí rentgenu Vyvážené fyzikální vlastnosti, dokonale přizpůsobené indikacím výrobku G-ænial Flo doplňuje řadu, která nabízí 8 odstínů, včetně 2 opákních odstínů Dostupné odstíny G-ænial Universal Flo je k dostání v uvedených odstínech 11 standardních odstínů: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV 2 vnější odstíny: AE, JE 2 vnitřní odstíny: AO2, AO3 G-ænial Flo je dostupný v těchto odstínech 6 standardních odstínů: A1, A2, A3, A3,5, A4, CV 2 vnitřní odstíny: AO2, AO3 SLEVA Uplatněte SLEVU na objednávku ve výši 200 Kč* na našich stránkách. Stačí zadat slevový kód - PRAGODENT. Unikátní tvar stříkačky G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo se dávkují pomocí ergonomicky tvarované stříkačky se seříznutým hrotem, díky níž se materiál hladce nanáší a pasta se nelepí na koncovku. Velikost stříkačky umožňuje její pohodlné držení a obloukový tvar ergonomicky padne do ruky. Její tvar dále zabraňuje plýtvání materiálem, jelikož po použití zůstává ve stříkačce minimum pasty. Balení G-ænial Universal Flo je k dostání ve 3,4g (2,0ml) stříkačce s 10 jednorázovými koncovkami. G-ænial Flo je k dostání ve 3,8g (2,0ml) stříkačce s 10 jednorázovými koncovkami. Začněte ještě dnes Nemusíte nám věřit vyzkoušejte je sami! Vydejte se na cestu za poctivými a estetickými výplněmi ještě dnes. Pro více informací o G-ænial Universal Flo a G-ænial Flo se obraťte na svého zástupce GC na stánku: *Využití slevy omezeno do / Hala LK (levé křídlo), stánek č. 33 Podrobná brožura a materiál s klinickými studiemi jsou k dispozici na vyžádání. Kontakt GC EUROPE N. V. GC EEO Czech Republic V Olšinách 82 CZ Praha 10 Tel

6 17 CAD&CAM Technologies s.r.o. Společnost CAD&CAM Technologies s.r.o., jako výhradní distributor U. S. stomatologických CAD&CAM technologií, Vám představuje diagnostické přístroje, které jsou již několik desetiletí patentovanými technologiemi a skvělými pomocníky stomatologů při posouzení a stanovení přesného postupu léčby pacienta. T-Scan III BioEMG III Vice informací na Twitter: Blogger: T-Scan III Diagnostický přístroj pro exaktní analýzu okluze KONEC HÁDÁNÍ OKLUZE Vyhodnocení okluzních sil je stejně jednoduché jako pacientův zákus do ultratenkého čidla. Snímač v reálném čase (interval 0,01 sekundy) zaznamenává relativní sílu kontaktu na okluzi a údaje o časové posloupnosti kontaktu. Tyto informace se pomocí speciálního software zobrazují ve dvou nebo třech rozměrech jako kontinuální záznam. Tento záznam lze uložit jako soubor v různých formátech pro archivaci k případu pacienta. V případě reklamace klienta slouží mj. jako doklad správnosti diagnózy a oprávněnosti léčebného postupu a také jako dokumentace pro pojistné instituce. Praktické využití T-Scan jako diagnostické pomůcky při stanovení dalšího postupu léčby, můžete shlédnout, nebo na svém vlastním skusu vyzkoušet, v referenční ordinaci certifikovaného trenéra pro Tekscan Europe MUDr. Petra Hajného, který je stomatologickým poradcem v oblasti CAD&CAM technologií: Stomatologická ordinace MUDr. Petr Hajný EXI HEAL- TH dental practice, Pro stomatology, kteří ve své stomatologické praxi využívají CEREC III je T-Scan III neocenitelnou pomůckou při stanovení léčebného postupu umožňuje diagnostiku reálného skusu pacienta. Vice informací na Twitter : Blogger : BioEMG III Rozšířené možnosti diagnostiky v podobě zařízení k analýze funkce TMJ. Elektromyografický systém (EMG) s bezkonkurenčním výkonem v rozlišení. Systém je určen k analýze vibrací temporo-mandibulárního kloubu a ke sledování mandibuláru pomocí magnetických senzorů. Sponsored by the New York County Dental Society and the Second District Dental Society V oblasti stomatologie se zařízení používá zejména k diagnostice poruch nervosvalového přenosu. BioEMG III od společnosti BioResearch Associates, Inc., je snímacím zařízením k záznamu aktivit žvýkacích a obličejových svalů. Software umožňuje intuitivní vizualizaci reakcí pomocí 8 povrchových elektrod. MARK YOUR CALENDAR Scienc Meeng: Friday - Wednesday, November Exhibit Dates: Sunday - Wednesday, November A A N C Never a pre-registraon fee at the Greater New York Dental Meeng M H 600 EXHB Jacob K. Javits Convenon Center 11th Ave. between 34-39th Streets (Manhaan) Q New York Marrio Marquis otel LV D A - N T L D TH S AV M TH 350 S P Seminars, ands-on Workshops, Essays & Scienc Poster Sessions as well as Specialty and Auxiliary Programs E P V BioEMG III lze propojit s T-Scan III k měření rozložení zátěže při okluzním kontaktu. Umožňuje simultánní sledování sil působících v průběhu okluze a související svalovou činnost. S P H E F E N Y C B H V H! FOR MORE INFORMATION: Greater New York Dental Meeng 570 Seventh Avenue - Suite 800 New York, NY USA Tel: (212) / Fax: (212) Vice informací na Blogger: blogspot.cz/ Kontakt:

7 18 3Shape LABcare nedílná součást Vašeho systému 3Shape Podpora našich uživatelů péče, technologie a odborné znalosti Věděli jste, že společně s 3Shape Dental System získáváte automaticky také balíček LABcare? 3Shape LABcare je pro zubní laboratoře velice hodnotný, protože je určen k podpoře, školení a aktualizacím třem kritickým oblastem pro laboratoře využívající digitální technologie. 3Shape LABcare tvoří Dental System bezpečnou investici do budoucna 3Shape věří, že by se měly investice laboratoří do CAD/CAM systémů dlouhodobě udržet na vysokých hodnotách. Bez ohledu na zvolený systém, úspěšné využívání digitálních technologií nekončí pouze jeho zakoupením a instalací. Průběžné vzdělávání pomůže zubním technikům plně využít potenciál mnoha funkcí jejich systému. Každá laboratoř by měla mít v záloze okamžitou a účinnou podporu, pokud možno v rodném jazyce, která by zajistila optimální načasování a ochranu před zpožděním služeb. Laboratoř by se také nemusela starat o schopnost svého softwaru soutěžit s novějšími systémy. Za účelem přímého řešení všech těchto důležitých aspektů je balíček LABcare navržen tak, aby chránil investice laboratoře do CAD/CAM systému a pomohl zajistit jeho trvalý a budoucí úspěch v digitální stomatologii. Laboratoře mohou dělat, co umí nejlépe a o zbytek se postará 3Shape. Každoročně nové verze LABcare je také navržen proto, aby pomohl laboratořím zůstat konkurenceschopnými v průmyslu ovlivňovaném neustálými technologickými změnami a zvyšujícími se regulačními požadavky. Každý rok vytváří globální centrum inovací 3Shape s více než 130 vývojáři novou verzi hlavního softwaru Dental System zahrnující informace shromážděné při loňském průzkumu trhu, přímé požadavky laboratoří a výsledky součinnosti se stomatologickými odborníky. Balíček LABcare obsahuje každoroční aktualizace verzí systému a všechny drobné aktualizace. Jednotlivé verze a aktualizace obsahují nové funkce, nástroje, více indipokračování na straně 19

8 doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, CSc. ODBORNÝ SEMINÁŘ OSTRAVA MANAGEMENT Mamaison Business & Conference A MARKETING Hotel Imperial Ostrava 19 CELODENNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ IMPLANTOLOGIE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE CENA: LÉKAŘ / Kč OSTRAVA Mamaison Business & Conference Hotel Imperial ZVÝHODNĚNÝ Ostrava BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč PARTNER AKCE doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, CSc. MANAGEMENT A MARKETING PARTNER AKCE STOMATOLOGICKÉ PRAXE IMPLANTOLOGIE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÉ doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER, PRAXE CSc. IMPLANTOLOGIE MANAGEMENT Z A POHLEDU MARKETING PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÉ PRAXE CENA: LÉKAŘ / Kč ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč Přihlašujte se na uvedených kontaktech: InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava Přihlašujte se na uvedených kontaktech: tel.: , mob.: , InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava tel.: , mob.: , pokračování ze strany 18 kací, doplněné knihovny a přínosné rozhraní pro systémy třetích stran. Koncepce systému aktualizací integrovaná do LABcare zajišťuje, že systém 3Shape postupem času nezastará, ale naopak neustále sílí a je univerzálnější. AKCE CENA: LÉKAŘ / Kč ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: LÉKAŘ A SESTRA / Kč Přihlašujte se na uvedených kontaktech: InDent Fair s.r.o., Sirotčí 10, Ostrava tel.: , mob.: , Vzdělávání a rozvoj kompetencí Průběžné vzdělávání pomůže zubním technikům plně využít potenciál mnoha funkcí jejich systému. Akademie 3Shape poskytuje přístup ke vzdělávacím aktivitám, včetně online webinářů, rozsáhlých výukových materiálů a praktických školení. Efektivita a dostupné možnosti s 3Shape Dental System každým rokem narůstají a akademie 3Shape umožňuje uživatelům udržet i své schopnosti aktualizované. Podpora & Servis Součástí balíčku LABcare je mj. nárok uživatelů na místní podporu od jejich zástupce 3Shape. 3Shape posiluje svoji první linii prodejců o další vlastní podpůrnou síť čítající více než 30 firemních expertů a pokrývající více než 12 světových jazyků. Týmy podpory 3Shape pracují denně v pěti různých centrech Podpory a servisu, strategicky rozmístěných po celém světě. 3Shape LABcare v kostce Zákazníci získají: Odborné a kompotentní služby Místní školení a webináře Jistotu rozsáhlé podpory & servisu 1. linie, 2. linie Aktualizace hlavního systému a vlastností Každý rok nová verze systému Pravidelná vylepšení Aktualizace a drobné změny Informační služby on-line Přístup do online Školicího centra s návody, výcvikovými videi a dalším. Můžete také dostávat novinky, tipy a triky plus zásadní informace přímo na svůj . Výhody pro zákazníky: Odborná školení pro zubní techniky Získat z CAD/CAM systému co nejvíce Silná síť podpory pro dlouhodobou provozuschopnost Podpora v místním jazyce a časovém pásmu Bezpečná investice Váš systém sílí každým rokem Zůstat konkurenceschopní Nikdy nezaostávat za jinými technologiemi Přímé komunikační kanály Být seznámen s nejnovějšími novinkami a trendy v digitálních technologiích.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Milé čtenářky, milí čtenáři, OBĚŽNÍK Léto 2015 Nora - držitel certifikátu kvality 2 Milé čtenářky, milí čtenáři, jsme velmi rádi, že jsme počátkem tohoto roku odstartovali úspěšně se rozvíjející spolupráci se společností Nora, a.s.

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál

CzechEkoSystem. Ekosystém pro rizikový kapitál CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál 1 Obsah CzechEkoSystem Ekosystém pro rizikový kapitál Úvodní slovo... 2 O projektu...3-4 Účastníci projektu...5-60 Partneři... 61 2 Úvodní slovo generálního

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Wolfgang Lattner vedoucí divize Perfect Welding

Wolfgang Lattner vedoucí divize Perfect Welding / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Časopis pro svařovací techniku / č. 29 / duben 2015 PROPOJENO TPS/i ROBOTICS / Nové standardy efektivity, kvality a spolehlivosti INTERVIEW / Harald

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Irina Ryabova Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce 2014 Analýza faktorů úspěšnosti hotelu Bakalářská práce Irina Ryabova Vysoká škola hotelová

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 2 05 Professional UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse > T-Mobile Obsah str. 6 str. 11 str.

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více