MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 PROSINEC 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Vánoce už po kolikáté... Tak jak člověk postupně získává s lety životní zkušenosti, dostává i pohled na vánoční čas řadu různých podob. Jistě k tomu i významně přispívá stav osobní a rodinné pohody, zdraví, klid i stav dnešní společnosti. Určitě jiné vnímání vánočního času můžeme shledat u lidí mladších, jinak ve středním věku a ve stáří, jinak v souladu rodin, jinak v situacích napjatých a nepříznivých. I přes tato různá hodnocení Vánoce oslovují vždy a každého. Proto je na každém z nás, abychom dokázali i přes všechny radosti i strasti života vnímat výjimečnost vánočního času, který si křesťanský svět spojuje s narozením Spasitele Ježíše Krista. Ve vzpomínkách z dětství u většiny z nás jsou Vánoce vždy štědré, spojené s vůní upečeného cukroví a ozdobeného stromečku s dárky pod ním. Dnes tomu není jinak. Dárky dělají přirozeně radost každému a v každé době. A určitě neplatí čím více jich je, tím větší radost. Při úvahách o množství či hodnotě dárků bychom neměli zapomenout, že ne vždy to musí být vyjádřitelné penězi a námahou při jeho obstávání. Dárek je především osobní poselství, které říká: Vzpomněl jsem si na Tebe, mám Tě rád. A protože tyto stavy a pocity jsou propojením mozku a srdce, je možné Vánoce chápat i s vědomou snahou obdarovat i svou láskou, kterou do úhledně zabaleného dárku vkládáme. Tak to asi vždy bylo, je a bude, že chceme jeden druhého obdarovat v pohodě a dobré náladě. Jak to ale zvládat v souvislosti s tradičním předvánočním shonem? To je asi otázka každé hospodyně. Když je potřeba umýt okna, vygruntovat celý byt, navařit, napéct a mnoho dalších věcí, které by měly přispět k pohodě Vánoc. Přiznejme si, ale ono na tom zase až tak moc nezáleží. Asi bychom tomu předvánočnímu shonu neměli podléhat, abychom k štědrovečerní večeři neusedali zcela vyčerpání a vystresováni, že jsme ještě něco nestihli. Adventní čas bychom měli věnovat více zklidnění a volnému průběhu citů. Říká se také, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Asi to tak je a nestyďme se v tomto čase dát více lásky i lidem kolem sebe. Využijme vánoční doby k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Člověka takový přístup neochuzuje. Naopak. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. Při těchto úvahách bych nechtěl opomenout ani to, co určovalo vývoj a dějiny i naší současné civilizace po většinu času. A to je, co křesťané po celém světě slaví již více jak 2000 let v souvislosti s narozením Ježíše Krista. I naše letošní Vánoce budou tímto ovlivněny a dárky bude nadělovat zase Ježíšek a půlnoční mše nás přivede do kostela Nanebevzetí Panny Marie, abychom v kázání kněze přijali výzvu k lásce a pochopení v místním společenství. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem města Chrudim i jménem svým popřál klidné a spokojené vánoční svátky. Pohodu i sílu věnovat více lásky svému okolí s vírou a pokorou k životu, který každý z nás žije pro blaho budoucího času. Do nového roku 2013 Vám pak přeji hodně zdraví a spokojenosti pro jeho všechny dny. Nový rok přivítejme společně 1. ledna 2013 v 17 hodin v Klášterních zahradách. Petr Řezníček, starosta města Městský úřad v závěru roku 2012 Posledním dnem letošního roku pro příjem hotovosti na Městském úřadě Chrudim bude čtvrtek Dne je úřad z provozních důvodů uzavřen. Informační centrum Městského úřadu na Resselově náměstí bude od z provozních důvodů uzavřeno. Středa je pro úředníky Městského úřadu Chrudim prvním pracovním dnem příštího roku. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v prosinci Muzeum barokních soch Otevírací doba: so, ne hod. Cenzurované umění Výstava potrvá do čtvrtka 20. prosince Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Mikulášský jarmark Předvánoční prodej s nadílkou pro děti od Mikuláše, anděla i čerta sobota 1. prosince 9 12 hodin Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle 2. prosince v 17 hodin Resselovo náměstí Ples v bílém sobota 8. prosince ve 20 hodin Velký sál Muzea Vánoční trhy na Resselově náměstí středa 12. prosince sobota 15. prosince středa 19. prosince sobota 22. prosince prodejní doba: středa 8 17 hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota 8 15 hodin Stříbrná neděle v Muzeu Celodenní prodejní akce ve všech prostorách Muzea i před Muzeem neděle 16. prosince od 9 do 16 hodin Prostory Muzea, prostranství před Muzeem Novoroční ohňostroj úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin Klášterní zahrady Více na XIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 17. prosince 2012 v hod. v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2013/2014 se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do hodin. Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin. Podrobnější informace budou uvedeny v lednovém čísle CHZ. ln Dotace a granty na rok 2013 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2013, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní 2) dotace kulturní 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne úpravu všech pravidel pro poskytování dotací a grantů nová pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách města Chrudim! Rada města Chrudim schválila dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2013: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1.A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1.B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2.A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 2.B Podpora projektů podporujících soužití generací 3. Zdraví 21 3.A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 na webových stránkách města pod heslem Zdravé město > Plán kvality zdraví a života Zdravé stárnutí Prevence úrazů u všech věkových skupin Zdravější životní styl Prevence závislostí 4. Ochrana životního prostředí 4.A Aktivity věnované vzdělávaní v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.) 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5.A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola 5.B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , monika. ms Koncem letošního roku bude zahájeno kompletní zainvestování rozvojové lokality Píšťovy pro bytovou výstavbu. Jedná se o vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrika, plyn, komunikace, chodníky ). Soukromý investor při jednání s vedením města a architektem deklaroval svoji připravenost provést veškeré práce do léta Pomalu se blíží konec roku 2012, a tak je čas bilancování, hodnocení a svým způsobem přijímání předsevzetí do nového roku. Především bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních, hlavně rodinnou pohodu, klid, ohleduplnost a osobní spokojenost, do nového roku 2013 pevné zdraví, ekonomickou stabilitu a splnění všech Vašich přání. Rád bych poděkoval i za naše čtyřnohé kamarády, kteří byli, jsou a budou obyvateli našeho útulku. Velice si vážíme pomoci všech, a nejenom obyvatel našeho města, kteří jakoukoli formou pomohli, ať už jednotlivým zvířatům, nebo útulku jako celku. Jak říká patron útulku Vláďa Hron: Každý by měl někoho mít, dokonce i Ti, kteří si o to nedokáží říct Pokud tomu tak není, tak se našim čtyřnohým kamarádům snažíme toto vynahradit, ale bez Vaší nezištné pomoci bychom to nedokázali. Výstavba v rozvojové lokalitě Píšťovy Město bude moci realizovat napojení stávající zástavby v Píšťovech na některé sítě nejdříve v průběhu let Na realizaci projektu Park Píšťovy je vydané a pravomocné stavební povolení a již nyní byly zahájeny přípravné práce. Tento projekt nabídne možnost nového moderního bydlení v řadových a atriových domech. Celý prostor bytového parku bude členěn pouze zelení a nebudou chybět ani klidové zóny pro posezení a vyžití dětí. Informace k projektu je možné získat na stavebním úřadu, u městského architekta či na web. stránkách www. parkpistovy.cz. Město Chrudim tuto investiční akci vítá a to nejen k možnosti napojení stávající zástavby v Píšťovech, ale především proto, že vzniknou mj. i nové zainvestované pozemky pro individuální bytovou výstavbu, kterých je ve městě nedostatek. Petr Kopecký, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi V polovině října letošního roku ukončilo město Chrudim rekonstrukci vnitrobloku Revoluční. Tato akce je 1. etapou projektu Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim, který probíhá jako jeden z dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Samotné práce, které spočívaly v demolici stávajících kolen, rekonstrukci kanalizace, výstavbě gabionových zdí, výstavbě nízkého oplocení s výsadbou keřů, rekonstrukci nezpevněných komunikací, zřízení ploch zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, výstavbě veřejného osvětlení, kácení a výsadbě zeleně s rekultivací zatravněných ploch, osazení městského mobiliáře a v neposlední řadě výstavbě dvou dětských hřišť a řešení problematiky odpadového hospodářství, probíhaly od května do poloviny října Celá akce přišla město na necelých 6 milionů korun. Na způsobilé náklady přispěje evropská unie 85 %. Realizací tohoto projektu se celkově zlepšila životní úroveň nejen pro obyvatele dané lokality, ale zlepšení je patrné i v rámci celého města. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažerka IPRM Během roku, tj. od října 2011 do října 2012, prošlo útulkem 164 psů a 30 koček, z toho adopce se dočkalo 94 psů a 25 koček, původním majitelům bylo vráceno 55 psů. Bohužel nového domova se nedočkali 3 psi a dvě kočky, kteří museli být kvůli vážným zdravotním problémům utraceni. Žel ne všichni pomáhají, někteří také škodí. Během posledních měsíců došlo k několika narušením facebookových stránek útulku, které nakonec musely být zablokovány a vytvořeny nové. Nové stránky útulku najdete na adrese pro psy a kočky Chrudim. Zimní období samozřejmě přináší sněhové srážky, které nám Všem komplikují každodenní život. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který najdete na našich webových stránkách Úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích dle pořadí důležitosti, tak jak ukládá městská vyhláška. Proto žádám všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice zajišťující údržbu komunikací v zimním období. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Mikulášský autobus přijíždí Společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim pořádá dne Mikulášskou jízdu autobusem Městské autobusové dopravy Chrudim. Jízdní řád Mikulášského autobusu železniční stanice Poděbradova Tovární-sladovna U kapličky V Malecku Stromovka Topolská V Tejnecku Tyršovo nám Na Valech Novoměstská Dr. Malíka nemocnice-hlavní silnice sídliště U Stadionu Obce Ležáků Borzna železniční stanice

3 Příprava pomníku V letošním roce uplyne 70 let od smutné události naší historie z Chrudimi byli 2. prosince 1942 odvezeni zdejší obyvatelé, které nacistický režim označil jako Židy. Odjeli společně s dalšími Židy vlakem vypraveným z Chotěboře do Pardubic. Vlak vyjížděl již v nočních hodinách, protože v Chrudimi přistupovali kolem 5. hodiny ráno. Ve vlaku již byli Židé z Chotěboře, Skutče, Luže, Trhové Kamenice, Hlinska, Dřevíkova, Slatiňan, Hroubovic. Vlak pokračoval do Pardubic, kde byli odvedeni do nedaleké obchodní akademie a zde strávili 3 dny. Dne 5. prosince byl z Pardubic vypraven první společný transport do Terezína (druhý pardubický odjel o 4 dny později a odjížděli jím převáženě přímo pardubičtí Židé a Židé z Pardubicka). Z Chrudimi bylo do nacistických lágrů odvlečeno celkem 86 osob, z nichž 80 nacistické peklo nepřežilo. V letošním roce se chystá na prosincové výročí slavnostní odhalení pomníku chrudimským obětem, spojené s pietním aktem na židovském hřbitově za účasti významných osobností. Předcházet mu bude výstava, věnovaná chrudimským obětem holocaustu ve výstavních prostorách v Muzeu barokních soch. Služba e-utilityreport Služba e-utilityreport vylepšuje ovládání i mapy V rámci zlepšování uživatelského komfortu služby e-utilityreport provozovatel služby provedl řadu vylepšení. Služba e-utilityreport nabízí nové prostředí pro práci s mapou a řadu dalších novinek. Cílem inovací bylo uspokojení především požadavků žadatelů stavebníků. Zásadním způsobem byl přepracován způsob vyhledávání adres. Systém nyní automaticky našeptává nejvhodnější výsledky zadané adresy. Věříme, že orientaci ulehčí i nová mapová vrstva leteckých snímků vysoké kvality a také základní mapy v širokém rozsahu měřítek. Úpravou prošel i způsob zákresu zájmového území (polygonu) a samozřejmostí je ovládání pohybu v mapě pomocí myši. e-utilityreport pomáhá stavebníkům Služba e-utilityreport je pro žadatele elegantní, rychlý a především bezplatný způsob, jak může stavebník podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na Vyjádření k existenci sítí snadněji a rychleji prostřednictvím e-utilityreport. Tato služba, slouží k možnosti podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a je dostupná na stránkách Vladimír Bálek, vedoucí Odboru stavebního MěÚ Chrudim Zmizelí sousedé Slavnostní vernisáž výstavy Zmizelí sousedé se uskuteční v pondělí 3. prosince v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí hudební uskupení Crazy saxophones, složené z žáků ZUŠ Polabiny v Pardubicích pod vedením Pavla Merty, které zahraje hudbu s židovskou tematikou. Po vernisáži bude přednáška autorky výstavy o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Výstava bude v Muzeu k vidění až do svátku Tří králů 6. ledna Mimo panely, na nichž budou popsány osudy chrudimských rodin, bude vystavena také expozice, zapůjčená Památníkem Terezín, výstava se jmenuje Rodinný tábor. V Osvětimi (něm. Auschwitz) v polském Horním Slezsku byl v letech druhé světové války vybudován největší komplex nacistických vyhlazovacích táborů. Jeho součástí byl i tábor Osvětim II Březinka (něm. Birkenau), který se stal smutně proslulým jako největší vyhlazovací koncentrační tábor, v němž bylo zahubeno na lidí, z toho Židů. Právě do tohoto tábora směřovaly od října 1942 do října 1944 transporty z terezínského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 1944 byli terezínští vězni umísťováni v tzv. rodinném táboře terezínských vězňů, který byl připravován pro propagandistické využití. Nakonec k tomu nedošlo a vězni z tohoto tábora byli většinou zavražděni v osvětimských plynových komorách. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března Jejich hromadná poprava byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace. Této noci zahynulo také několik chrudimských Židů. Autory výstavy jsou historici Památníku Terezín Vojtěch Blodig a Tomáš Fedorovič, kteří využili rovněž materiály zesnulého bývalého vězně a historika Miroslava Kárného. Na minutu s Jiřím Hebltem o světle adventu Podzim rychle přechází v zimu. Zkracuje se den, přibývá tmy. Odborníci nám radí, abychom pobývali co nejvíce na denním světle a abychom nešetřili ani na umělém osvětlení. Má to svůj význam pro naši vnitřní rovnováhu. Nedostatek světla nám může způsobit nejrůznější potíže. Vždyť člověk je spojitou nádobou, jeho tělesná stránka ovlivňuje duševní a naopak. Bez dostatku světla nemůžeme natrvalo být a uchovat si dobré duševní i tělesné zdraví. Můžeme v tom vidět hlubší souvislosti i jistý obraz. Nedostatek světla symbolicky připomíná nedostatek životního smyslu. Pokud nejsem ujišťován o tom, že můj život má svou cenu a význam, že žiji pro někoho a někdo žije pro mě, ocitl jsem se v jakési tmě a vnitřně chřadnu. Pokud před sebou nemám světlou perspektivu (zde nemám na mysli kdysi slibované světlé zítřky ), propadám se do smutku a možná i do deprese. Analgetika jakéhokoliv druhu, a že jich dnes máme bohatě na vybranou, problém neřeší, jen ho na chvíli vytěsní. Potřebujeme skutečné světlo opravdový smysl a perspektivu života. Adventní a vánoční doba nemusí být jen obdobím ještě dalšího životního vypětí a starostí. Tato část roku jakoby nám stále znovu trpělivě a tiše nabízela vnitřní světlo. Laskavá záře adventních svící zahání tmu dlouhých večerů. Ona symbolizuje přicházejícího Krista a připomíná jeho slova: Já jsem světlo světa. Ježíš Kristus, na kterého věřící v adventu čekají, přináší člověku absolutní smysl života, bezpodmínečné přijetí a význam. On svým příchodem uzdravuje z každé deprese a ztráty životního směřování toho, kdo mu ve víře otevře své srdce. P. Jiří Heblt, arciděkan Návštěvníci mají tedy jedinečnou příležitost nejen dovědět se o chrudimských rodinách, prohlédnout si unikátní fotografie, nově objevené vzpomínky či dopisy z ghetta, ale i dozvědět se něco o osvětimském komplexu a o celé zrůdnosti nacistické mašinérie, která nám dnes už připadá naprosto nepochopitelná. Odhalení pomníku na židovském hřbitově se uskuteční v den výročí prvního transportu z Pardubic 5. prosince v pravé poledne. Na hřbitově se bude konat pietní akt, na němž vystoupí představitelé města, zástupci židovské obce, vrchní zemský rabín, příbuzní zavražděných a řada dalších. Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon pronese modlitbu za zemřelé, na jejichž památku budou zapáleny svíce. Večer bude slavnostní den završen koncertem, věnovaným památce chrudimských obětí, který se bude konat v 18 hodin ve velkém sále chrudimského Muzea. Chtěla bych poděkovat všem, kteří poskytli informace k nalezení příbuzných, od nichž jsme díky tomu získali unikátní fotografie a dokumenty. Mgr. Alžběta Langová Přednáška Mgr. Alžběty Langové Po vernisáži výstavy Zmizelí sousedé dne 3. prosince v 17 hodin se bude konat přednáška o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Přednášet bude autorka výstavy Mgr. Alžběta Langová, historička a pracovnice Státního okresního archivu Chrudim. redakce Agora je otevřena již 15 let Agora ve Štěpánkově ulici č. p. 92 v Chrudimi slaví letos kulaté 15. jubileum svého provozování. Agora se poprvé veřejnosti představila 20. června 1997 koncertem. Byla to předpremiéra při příležitosti festivalu Independent. Pravidelná činnost započala 3. září Slovo Agora pochází ze staré řečtiny, kde označovalo veřejné prostranství, tržiště, prostor, kde se setkávali lidé, kam mohl přijít kdokoliv. To byla hlavní myšlenka a smysl činnosti Agory. Co všechno se za dveřmi Agory dělo v minulosti, co se tam děje dnes a co všechno by se tam mohlo a bude dít? To se dozvíte, navštívíte-li Agoru druhý prosincový víkend. Občanské sdružení Šance pro Tebe, které provozuje Agoru a má zde své sídlo, připravilo tři dny otevřených dveří Agory. Od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince 2012 budou dveře Agory otevřeny a za nimi najdete Fair Trade kavárnu a čajovnu, výstavu fotografií a plakátů z minulosti Agory a z akcí, které se v ní odehrály, dokument o festivalu Yanderov, nahrávky kdysi koncertujících kapel i koutek pro děti a tvůrčí dílničku. Pro širokou veřejnost je Agora otevřena v pátek od do 17.00, v sobotu a v neděli od do V pátek večer od 20 hod. v Agoře zahrají Jolly Joker and The Plastic Beatles Of The Universe a v sobotu do Agory zavítá kapela Ýmo Mihai. Aktuální program najdete na a ve výloze Agory. Srdečně Vás zveme. Martina Šťastná, Šance pro Tebe, o. s., Chrudim 3

4 Tak jsem si to u našich bezdomovců zavařila. Jaké bylo mé překvapení, když mě po vydání listopadového Zpravodaje na kruhovém objezdu u úřadu zastavila jedna naše paní bezdomovkyně a hned mi rozhořčeně hlásila: Četla jsem ten váš článek! Vůbec se nedivím, že se na mě zlobí, když je připravuji o vedlejší příjem. A asi bych nebyla ušetřena handrkování, co je dobře a co špatně a co to o nich píšu, kdybych neměla v rukávu důkazy a informace od vás od občanů. Článek Bude zima, bude mráz a co bezdomovci rozproudil zajímavou diskusi s těmi, kteří měli odvahu a buď přímo zatelefonovali nebo napsali. Naštěstí nikdo z Vás nezapadal do kolonky urputný stěžovatel, ale většinou jste měli nebo máte zkušenost s bezdomovci, kterou jste mi převyprávěli. Na základě toho vidím, že je opravdu o tomto tématu nutno hovořit, protože jsou i případy, kdy lidé začínali v dobrém s půjčováním 20 nebo 50 Kč a nyní jim bezdomovci dluží až několik tisíc. Nepřináší to bohužel jen ztrátu většího finančního obnosu, ale i tlak a vyhrožování ze strany bezdomovců, což nelze jen tak zarazit. A o tomto jsem již hovořila. Zvyknou si k Vám chodit pro peníze, Bezdomovci se na mě zlobí dopoledne Vás ještě poslechnou a možná i odejdou, když je požádáte, ale do odpoledne vypijí svou dávku levného alkoholu a odpoledne už mají ramena, přijde jich víc a vyhrožují. Jde z nich strach. A roztočí se kolo bezmoci, vyhodíte je dveřmi, přijdou oknem, stále dokola a s větším nasazením. Po celou dobu jste zodpovědní za své chování a nemůžete očekávat, že pak nastoupíme my a dáme jim na zadek jako malým dětem, protože zlobí. Naše práce je celoroční. Pracujeme na bázi dobrovolnosti, kdy s bezdomovci navazujeme kontakt, nějaký pracovní vztah, posouváme se malými krůčky dopředu a snažíme se, aby zde bylo místo pro každého. Jak pro občany, tak i pro tyto lidi bez domova. Proto i nadále, přes naši systematickou práci, je budete vídávat na lavičkách a různých místech, protože není v našich silách je všechny zabezpečit, stejně jako ne všichni chtějí pomoc. Taky ne všichni se na dráhu bezdomovectví dostali proto, že ztratili zaměstnání, střechu nad hlavou a najednou nevědí, co se životem. Jsou samozřejmě i takoví, kterým se to stalo, ale většině tento způsob žití vyhovuje a nestalo se mi za posledních 10 let, že by někdo z nich přišel a řekl by mně nebo kolegům: Chci pomoc zvednout ze dna. Abych tady jen nementorovala. Bezdomovce prostě přináší doba, kterou žijeme, a jejich počty se zvyšují, věk se snižuje. Už dnes můžeme v Chrudimi zaznamenat mladé lidi, kteří se ženou plnou parou do chapadel bezdomovectví. Od terénních pracovníků vím, že do našeho města přijede mladý člověk z okolní obce, chvíli spí u kamaráda a pak už se potuluje po ulicích a přespává, kde se dá. U mladých lidí je ještě šance návratu. Proto, pokud o nějakém mladém jedinci víte, pošlete ho do Centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi, které sídlí ve Štěpánkově ulici č. p. 108, kde mu budou nabídnuty služby šité na míru, a když narazíte na bezdomovce, který Vám bude říkat, že nemá, kde složit hlavu, že nemá co jíst, že se na něj všichni vykašlali a vše podpoří dojemnou historkou, pošlete ho do Noclehárny v Tovární ulici č. p v Chrudimi, kde se ho zaměstnanci neziskové organizace Sopre CR ujmou. Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí oddělení sociální prevence a manažer prevence kriminality Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s. varuje před půjčkami na Vánoce Opět se blíží Vánoce a s nimi spojené zvýšené výdaje domácností. Každý chce obdarovat blízké nějakým dárkem. Někdo má dostatek peněz a kupuje drahé dary, ale jsou mezi námi lidé, kteří na drahé dary nemají. Jsou mezi námi i lidé, kteří nemají na žádné dárky. I oni by chtěli obdarovat své blízké, udělat radost dětem, rodičům, sourozencům. Ze všech stran na nás září reklamy lákající k vánočním nákupům a málokdo dokáže odolat. A právě toto období je rájem pro různé pochybné nebankovní společnosti a lichváře. Využívají předvánoční atmosféry, využívají toho, že lidé chtějí potěšit blízké a nemají na to dostatek financí. Zvyšuje se nabídka různých půjček, které hlásají, že jsou bezúročné nebo, že nezaplatíte ani korunu navíc. Jako již v loňském roce, tak i letos Vám doporučuji: Neberte si půjčky na dárky, nenechte se ovlivnit předvánoční atmosférou a šikovnými taktikami lidí, nabízejícími výhodné půjčky. Žádná půjčka není výhodná. Pokud se i přesto rozhodnete vypůjčit si na dárky, přečtěte si velmi pozorně smlouvu, kterou budete podepisovat. Pokud Vám nebude cokoli jasné, máte právo vzít si ještě nepodepsanou smlouvu domů a tam ji v klidu pročíst s někým, kdo Vám poradí. Nenechte se zatlačit do kouta spěchem osob nabízejících Vám peníze, nebo obavou z toho, že zítra už nikoho, kdo Vám půjčí, nepotkáte. Každá půjčka se musí začít jednou splácet, uvědomte si, zda Vám opravdu stojí za to půjčit si, když nebudete mít od příštího měsíce na splácení. Přejeme Vám klidné Vánoce plné štěstí, lásky a klidu. Pokud se někdy dostanete do finančních problémů a budete potřebovat pomoci, můžete se obrátit na naši organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., službu OSP Ambulantní péče. Sídlíme ve Štěpánkově ulici č. p. 108, v Chrudimi. Již několik let poskytujeme bezplatné poradenství zadluženým klientům. Neplatíme za Vás Vaše půjčky, hypotéky, dluhy, ale nabízíme Vám poradenství, jak můžete postupovat v dané situaci, jak jednat s věřiteli, s exekutory, na co si dát pozor atd., kontakt na nás: tel nebo ; Informace o všech našich službách najedete i na Monika Novotná, vedoucí Ambulantní péče Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na prosinec Trénování paměti vedené paní Janou Vejsadovou v hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vystoupení baletek ze ZUŠ pod vedením paní Pavly Kymplové v hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků nás potěší děti z MŠ U Stadionu, ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nám odpoledne zpříjemní děti z MŠ Svatopluka Čecha a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Dr. Malíka, ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů vystoupí děti z MŠ Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina v hodin druhá skupina v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová. Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. druhá skupina v 9.00 hodin od hodin se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2013 hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Mgr. Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Poděkování Centrum J. J. Pestalozziho, služba Sociální rehabilitace, Malecká 613, Chrudim, děkuje všem občanům za darované hračky, stavebnice a oblečení, které naše klienty velmi potěšily. Vaší pomoci si velice vážíme. Mgr. Romana Ponertová, vedoucí SR Výročí měsíce Počátkem prosince 1967 splnila plán exportu jako jeden z prvních podniků v okrese chrudimská sladovna (v nadplánu vyrobila ještě další tuny sladu pro Japonsko a Brazílii). 6. prosince 1882 se v Chrudimi narodil pozdější redaktor a vydavatel zahradnických časopisů Ferdinand Macháček (zemřel v Praze 18. dubna 1949). 7. prosince 1932 koncertovali ve velkém sále Průmyslového muzea Kocourkovští učitelé. 8. prosince 1997 byla v Chrudimi pro veřejnost poprvé otevřena nová přístavba okresní pobočky České spořitelny, a. s. 9. prosince 1972 se v Chrudimi konala I. konference Zájmové umělecké činnosti. 10. prosince 1977 uspořádal chrudimský Klub přátel hudby Jednotného klubu pracujících 400. Chrudimský hudební pátek (vystoupila na něm Státní filharmonie Brno se sólistou V. Hudečkem a dirigentem J. Bělohlávkem). 12. prosince 1927 zvolilo 36 členů nového obecního zastupitelstva v Chrudimi na své ustavující schůzi starostou města sociálního demokrata, úředníka Okr. nemocenské pojišťovny Václava Káška. 12. prosince 1937 se v Chrudimi konala slavnost k uctění památky 80. výročí smrti vynálezce lodního šroubu, zdejšího rodáka Josefa Ressla. Slavnostním banketem zahájil 15. prosince 1992 v Chrudimi svou činnost nový autosalon Ford Sedlák. 17. prosince 1847 se v Nových Dvorech u Přibyslavi narodil středoškolský pedagog a významný český přírodovědec František Rosický (ve školním roce 1890/1891 byl ředitelem chrudimského gymnázia). Vedení n. p. Polický v Chrudimi oznámilo, že již 19. prosince 1947 byl splněn plán, určený tomuto závodu pro první rok dvouletky. Chrudimský pivovar byl dne 22. prosince 1927 prodán akciovému pivovaru v Pardubicích. Předposlední den roku 1977 dosáhla Chrudim v počtu obyvatel čísla 20 tisíc (tento den se v chrudimské porodnici narodili Ladislav Pros, Ilja Řehulková a Radek Pondělíček). V prosinci 1997 vyšlo nulté číslo Chrudimského zpravodaje. Pavel Kobetič 4

5 Výstava v Kijk en Luistermuseum v Bennekomu. Chrudimské plakáty A. Muchy podruhé na cestách V letech Muchovy plakáty, kalendáře a dekorativní panó několikrát na řadu měsíců opustily z hlediska ochrany sbírek nadstandardně vybavený depozitář výtvarného umění chrudimského muzea a vydaly se opět za zahraničními návštěvníky. Této jejich druhé anabázi předcházel výlet tří plakátů do lotyšské Rigy, kde Museum zahraničního umění koncem roku 1999 pod patronací tamějšího velvyslanectví ČR uspořádalo výstavu Muchových děl z majetku pražské Nadace A. Muchy A. Mucha Riga 99 (zahájení 1. listopadu 1999 byl přítomen mj. předseda vlády ČR Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (7) Miloš Zeman a vnuk A. Muchy John Mucha). V roce 2009 nejprve celá chrudimská kolekce vycestovala do měst, s nimiž má město Chrudim uzavřeny smlouvy o partnerství do holandského města Ede (resp. nedalekého Bennekomu) a do polského města Olešnice: od do se s ní mohli seznámit návštěvníci výstavy A. Mucha plakáty v bennekomském Kijk en Lustermuseum a vzápětí od do se o její prezentaci postaralo Městské středisko kultury a sportu v polské Olešnici. Bezprostředně potom následoval převoz plakátů na sever Polska do lázeňského města Sopoty, kde je od do mohli vidět zájemci o Muchovo dílo v místní galerii umění. Cílem cesty 4 plakátů v následujícím roce bylo Maďarsko: v době od do doplnily výstavu A. Mucha mistr grafiky, kterou v Galerii výtvarného umění v maďarském městě Pécz, evropském městě pro rok 2010, uspořádala Moravská galerie v Brně. Výčet zahraniční prezentace chrudimských plakátů tohoto období uzavírají dvě výstavy v roce 2011 u našich severních sousedů. Pod názvem A. Mucha mistr plakátu je od do mohli vidět návštěvníci muzea ve slezském Sosnovci a poté ve Štětíně, kde byly od do vystaveny na zámku pomořských knížat. Pavel Kobetič Naše MŠ Pastelka Dr. J. Malíka získala jako první v kraji certifikát Bezpečná škola Jde o projekt Světové zdravotnické organizace, ve kterém se zaměřujeme na bezpečnost ve všech prostředích, ve kterých se děti pohybují, při činnostech, které mohou být pro ně nebezpečné. Učíme se: zvládat základy poskytování první pomoci, znát záchranný systém, Bohoslužby o vánočních svátcích poradit si v kritických situacích, zvládat situace běžného života. V předvánočním čase jsme připravili tradiční Mikulášské zvonění a čertovské dupání, tvořivé dílny s rodiči a zpívání pod vánočním stromečkem. Všem lidem přejeme klidné a pohodové prožití svátků a do nového roku hodně zdraví. Kolektiv pracovníků MŠ Pastelka S blížícími se vánočními svátky přijměte pozvání na římskokatolické bohoslužby. Tradiční cesta na půlnoční mši patří ke Štědrému dni v mnoha rodinách. Mše svaté můžete se svými blízkými navštívit nejen o štědrovečerní půlnoci, ale i během následujících svátečních dní. pondělí Štědrý den Vánoční zpívání u jesliček kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Půlnoční bohoslužba kostel ve Vejvanovicích Půlnoční bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi úterý Slavnost Narození Páně 8.30 Slavnostní mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Slavnostní mše svatá kostel ve Vejvanovicích Slavnostní mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi středa Svátek sv. Štěpána 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích neděle Svátek Svaté rodiny 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi pondělí Silvestr Děkovná bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Bohoslužba na přelomu roku kostel sv. Jiří, Tři Bubny úterý Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: Štědrý den hod. Od 15 hodin Vánoční zpívání u jesliček Boží hod vánoční a hod Svátek sv. Štěpána a hod. V 15 a v 17 hodin Vánoční koncert účinkuje smíšený pěvecký sbor Salvátor a hosté. Koncert v 15 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. Těším se na setkání s vámi v této krásné, vzácné a posvátné době vánoční. Přeji Vám požehnané prožití oslav Narození Ježíše Krista. Kéž pokoj, který zavládl v Betlémě, spočine i ve Vašich srdcích. P. Jiří Heblt, arciděkan Pozvánka na výstavu v Péczi. Vítání občánků Antonín Schejbal, Jan Ludvíček, Tobiáš Němec, Marek Šťastný, Lukáš Andrýsek, Šimon Ondráček, Tadeáš Vratislav Syrový, Adéla Veverková a Agáta Ozoráková Valentýna Šalamonová, Nela Šinkorová, Marek Starý, Vojtěch Starý, Ondřej Mareček, Jakub Haman, Tomas Žiga, Nicolas Horník, Alena Kusá, Zuzana Celundová, Jan Jukl, Patrik Chour a Viktorie Tichá Zuzana Popelková, Mia Kubátová, Nikola Markupová, Lukáš Dušek, Barbora Částková, Vítek Roškota, Denisa Hájková, Jasmína Štolová, Kristián Šilhánek a Andrea Kramaříková Karolína Flešková, Nella Šedová, Nella Sotonová, Zuzana Dulíková, Matěj Vamberský, Filip Vamberský, Michael Šindler, Patrik Mazura, Kristýna Lebdušková, Julie Beránková, Karolína Dočkalová a Samuel Bříza. av Vánoční charitativní bazar v chrudimské Amalthea o. s. Přijďte nakoupit vánoční dárky a podpořit dobrou věc! Úterý 11. prosince od 11 do 18 hodin bude patřit všem, kteří koupí dárku chtějí pomoci dobré věci. Ve 2. patře budovy v Městském parku 274, Chrudim IV (prostory Amalthea o. s.) zakoupíte za příznivé ceny věci darované přáteli Amalthea o. s. a značkové oblečení, knihy, hračky, keramiku a nejrůznější cennosti od firem jako např. KENVELO a POMPO. Výtěžek bazaru bude použit na podporu pěstounských a adoptivních rodin a na pomoc dětem, kterým hrozí odebrání z vlastní rodiny. Mgr. Tereza Dvořáková, Amalthea o. s. 5

6 V listopadu uplynulo sto let od narození mého dědečka, významného českého, skladatele a varhaníka Karla Židka. Jubileum bylo připomenuto zejména třemi koncerty, pořádanými pod záštitou Královéhradeckého biskupství v Katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 16. listopadu, dne v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a v pardubickém arciděkanském kostele sv. Bartoloměje. Vedle toho byla za skladatele sloužena 17. listopadu mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, kde většinu života působil. Starosta města Petr Řezníček poté položil věnec na hrob skladatele na chrudimském hřbitově sv. Václava. Karel Židek ( ) se narodil 17. listopadu 1912 v Hrochově Týnci v rodině varhaníka a kapelníka Karla Židka, od něhož dostal základy ve hře na housle a varhany a již v 11 letech hrával při bohoslužbách v Moravanech. V letech studoval na varhanním oddělení Státní konzervatoře hudby v Praze, kde se stýkal zejména s významným varhaníkem a skladatelem B. A. Wiedermannem ( ) a také hrával na mnoha pražských kůrech. Mimo to si přivydělával jednak soukromým vyučováním a jednak hrou v němém biografu. Po absolutoriu konzervatoře působí ( ) jako ředitel kůru v Heřmanově Městci a účastní se zde horlivě tehdy velice bohatého hudebního života. Den otevřených dveří Základní škola U Stadionu zve na Den otevřených dveří, který se v letošním školní roce bude konat 1. prosince Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Š. Prokopová, ZŠ U Stadionu MŠ U Stadionu Spadané listí tancuje okolo nás, vítr fouká do korun stromů, občas poletují i sněhové vločky. Sluníčko se schovává za mraky. Příroda se připravuje na zimní odpočinek. Obchodní domy naznačují, že se kvapem blíží nejhezčí svátky roku, Vánoce. Naše MŠ U Stadionu, tak jako každý rok, připravuje mnohé zajímavé akce: - Pro lepší atmosféru zazpívají děti z kroužku Písnička u vánočního stromu půjdeme na pohádku Rybářův Štědrý den nás navštíví Mikuláš, čert a anděl. - V průběhu týdne zhlédneme vánoční výstavu v muzeu Chrudim. - Výzdobou interiéru MŠ si připomeneme zvyky a tradice Vánoc. - Besídka se stane opět zrcadlem půlroční snahy dětí ukázat nejen rodičům, co vše se naučily. Přijďte se podívat a nadýchnout se vánoční atmosféry. Máme se nač těšit! Kolektiv MŠ U Stadionu přeje pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 všem rodičům a přátelům MŠ hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Soňa Holubová, MŠ U Stadionu Pozoruhodné výročí Roku 1937 přijal Karel Židek místo ředitele kůru v Chrudimi a v tomto povolání setrval až do sklonku života. Chrámovou hudbu zde zveleboval nejen svými díly, ale od r začíná pořádat v arciděkanském chrámu řadu duchovních koncertů, které však byly r pod politickým tlakem zastaveny. Své varhanní umění byl po dlouhá léta nucen prezentovat na jednomanuálovém prozatímním nástroji z r Když bylo v 90. letech přistoupeno k rekonstrukci a dostavbě chrudimských varhan, obnovil Židek pořádání duchovních koncertů se sbírkami na pomoc varhanám, ale na dokončený nástroj si již nezahrál Mimo povinnosti ředitele kůru působil K. Židek v Chrudimi mnoho let jako sbormistr pěveckého sboru Slavoj, dirigent Chrudimské filharmonie a dechového orchestru a v neposlední řadě člen Chrudimského kvarteta. Od r do r zajišťoval také varhanní produkci při Sboru pro občanské záležitosti na tehdejším MNV (hlavně svatební obřady). V lednu 1976 měla být v televizi hodinová relace o Chrudimi, kde mělo vystoupit mj. Chrudimské kvarteto a Slavoj. Shora však přišel požadavek, že v televizi nesmí vystoupit Karel Židek, jakožto člověk, který hraje v kostele na varhany. Ten pak takřka okamžitě přerušil téměř veškerou kulturní činnost v Chrudimi, kterou předtím rozvíjel bezmála 40 let, a věnoval se nadále pouze církevní službě, kompozici a rozsáhlé pedagogické činnosti. Mnozí z jeho žáků se stali později profesionálními hudebníky. Pro pozdější generace zanechal dílo čítající přes 120 opusových čísel. Největší počet zaujímá církevní liturgická tvorba (10 mší, sbory, sólové vložky, písně apod.). Ostatní skladby K. Židek komponoval jednak pro své žáky, přátele nebo pro tělesa, která vedl. Řadu svých děl také vydal tiskem vlastním nákladem. Karel Židek patřil ke generaci umělců, která vyrostla v době první republiky, ale většinu svého života prožila v totalitě, která duchovní hudbě nepřála. Ti, kteří navíc působili jako hudebníci mimo hlavní centra, nepronikli do širšího povědomí ani v církevních kruzích. Židkova hudba je však stále živá a má své příznivce na mnoha místech naší vlasti. Spolu s P. Karlem Břízou a Jiřím Strejcem zůstává bezesporu nejvýraznějším církevním skladatelem východních Čech ve 20. století. Tomáš Židek Zveme Vás na vánoční výstavu Chrudimské Vánoce Adventní doba je časem pohody, klidu a dobré nálady. Pro zpříjemnění adventního období v našem městě připravil již podruhé tým Zahradnictví Mikan velkou vánoční výstavu. Zvány jsou nejen rodiny, ale i školky a školy. Bohatý program a občerstvení je připraveno pro děti i dospělé. Mezi zajímavá lákadla letošního ročníku patří například sbírka fotografií staré Chrudimi, tradiční betlém, ukázka současných vánočních trendů, poradenství a samozřejmě cukroví, medovina a příjemná nálada. Otevřeno denně až do Štědrého dne od 8.00 do hodin. Víkendy s hlídáním pro děti. Příjemné svátky Vám přeje tým Zahradnictví Mikan. M. Mikanová Vánoční zpívání v parku Střelnice Srdečně Vás zveme v předvánoční neděli od 17 hod do osvíceného střeleckého parku. S místním duchovním si tu povíme o významu Vánoc a tradicích, s hudebním doprovodem si zazpíváme koledy a po náhonu Chrudimky budeme pouštět ořechové lodičky s betlémským světlem. Zájemci budou mít možnost odnést si světlo také domů nebo ochutnat vánoční cukroví, které pro Vás připraví jídelna Kruh zdraví Chrudim. Akce se koná za každého počasí. Zvou ochránci přírody Chrudim a Ekocentrum Zelený dům. Akce je podpořena městem Chrudim. Tibor Schwarz DDM v prosinci Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v prosinci Zimní pohár v plavání ČR desetiletých Čechy, Sokolov Vánoční výstava Vánoční dílna pro rodiče s dětmi v ZŠ Orel Zimní mistrovství v plavání žactva 12 let, Trutnov Vánoční vystoupení ZK Street dance I. v tělocvičně GJR Chrudim Vánoční dílny pro základní školy Vánoční vystoupení ZK Street dance II. a III. v tělocvičně GJR Chrudim Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2013/2014 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 2 až 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 12. prosince 2012 od do hodin a 16. ledna 2013 od do hodin, nebo po domluvě i mimo tyto dny. Kontakty: tel , Připomínka 200. výročí narození čestného občana Chrudimě Dne 30. října t. r. se na hřbitově U Kříže konal vzpomínkový akt při příležitosti dvoustého výročí narození čestného občana města, významného českého historika, heraldika a literárního historika, vrchního rady nejvyššího zemského soudu ve Vídni Antonína Františka Rybičky-Skutečského. Za město Chrudim se ho zúčastnili místostarosta Miroslav Tejkl a Pavel Kobetič, radní města a předseda letopisecké komise, za právnickou obec JUDr. Richard Uxa, ze Skutče přijeli starosta Pavel Novotný a Libor Aksler, vedoucí Městského muzea. Rybičkův hrob, který je kulturní památkou, byl v tomto roce městem Chrudim restaurován. sd 6

7 Plán Vejšlapů KČT odbor Chrudim na prosinec sobota 1. prosince Úhřetice Pardubice (11 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim město, odjezd v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) sobota 8. prosince Vítání zimy Mikulášská na Monacu (12 km) Sraz v hod. na cyklostezce u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Helena Línková ( ), Ludmila Machová středa 12. prosince Holice Vinice Horní Jelení (9 km) nebo do Zámrsku (16,5 km) Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.47 hod. Vedoucí: Jiří Jahnický ( ) sobota 15. prosince Řečany nad Labem Přelouč (13 km) sraz 6.30 nádraží ČD Chrudim, odjezd v 6.44 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ) čtvrtek 20. prosince Kukátko posezení v restauraci Kateřina 1. patro od 17 hod. středa 26. prosince Na zámek do Slatiňan (8 km) Sraz ve hod. na cyklostezce u TESCA, odchod ve hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) pondělí 31. prosince Silvestr na Chrudimce (11 km), zpět BUS do Hlinska Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD chrudim, odjezd v 9.16 hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) úterý 1. ledna Novoroční vejšlap na Báru (11 km) Sraz v hod. u cyklostezky u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) Děkujeme všem příznivcům turistiky za účast a nezapomeňte s námi vykročit do nového roku pravou nohou. Podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na www. vejslap.estranky.cz. Jan Tesař, předseda KČT Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. so spol. 2. ne spol. 3. po muži 4. út ženy 5. st muži 6. čt ženy 7. pá spol. 8. so spol. 9. ne spol. 10. po muži 11. út ženy 12. st muži 13. čt ženy 14. pá spol. 15. so spol. 16. ne spol. 17. po muži 18. út ženy 19. st muži 20. čt ženy 21. pá spol. 22. so spol. 23. ne spol. 24. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. út. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. st. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. čt ženy 28. pá muži 29. so ženy 30. ne spol. 31. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude v KPB zavřeno. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2013 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době na Silvestrovské bruslení od do hod. Pro každého punč zdarma! V sobotu přijďte na noční saunování při svíčkách. Začínáme ve hod. Vánoční hejblata v Divadle Karla Pippicha Taneční škola InDance vám zpříjemní čekání na Vánoce i v letošním roce. Ještě předtím, než na adventním věnci zapálíte třetí svíčku, můžete se přijít podívat na taneční představení Vánoční hejblata, v němž se objeví všichni žáci taneční školy InDance z Chrudimi a Pardubic. Samozřejmě nebude chybět ani skvělý soubor Pop Balet Retro Věry Veselé a jeho nová vánoční choreografie. Představení bude uvedeno v divadle Karla Pippicha ve čtvrtek 13. prosince od hodin. V rámci Vánočních hejblat vystoupí i soubor Pop Balet, vítěz soutěže Taneční skupina roku 2012 v kategorii Dance Art, jenž v současnosti spolupracuje například s Olgou Lounovou či Karlem Gottem. Těšit se můžete také na ukázku z nejnovějšího projektu souboru Pop Balet s názvem Tanecbook, jehož premiéra se odehraje 28. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. Klára Obrusníková, Občanské sdružení Pop Balet, Taneční škola InDance Závěr Roku sportu Chrudim 2012 Klub rekreačních běžců Chrudim se konal 33. ročník Velké ceny Monaka, jíž se zúčastnilo 173 běžců. 10 km muži 1. Lukáš Gdula, Hvězda Pardubice Jiří Miřejovský, Jiskra Ústí nad Orlicí Miroslav Vítek, Jiskra Ústí nad Orlicí km ženy 1. Anna Krátká, Hvězda Pardubice Jitka Kalná, Atletika Chrudim Dagmar Novotná, TJ Turbo Chotěboř Dne se běžel 29. ročník, závod na 2:08, neboli kdo uběhne nejvíc metrů v čase dvou hodin a osmi minut. Závod probíhal na lesním okruhu u Rabštejnské Lhoty za dobrého počasí. Zúčastnilo se 17 běžců a zvítězil Jiří Musil, který uběhl m. Běžel již pojedenácté a podeváté vyhrál. A jak si vedli Krbáci? L. Maier m J. Zítko m P. Novák m J. Alexa m J. Meduna m J. Smola m Z. Petržílek m Výborný byl výkon jediné ženy Jitky Kalné z Atletiky Chrudim, celkově získala 7. místo a uběhla m. Svůj osobní rekord překonala téměř o dva kilometry. Kompletní výsledky jsou na Srdečně Vás zveme na závěr roku se svou běžeckou nabídkou, kdy už začíná příprava na další rok 2013: 9. prosince: 281. MCM (Cena Evy Novotné), start ve hod. od restaurace Monako, 20. prosince: 29. ročník Nočního běhu Aušperskem, délka 13,3 km, start v Zaječicích v 18 hod., 24. prosince: 282. MCM (Vánoční), start v 10 hod. opět od restaurace Monako, Novoroční běh: , start v 15 hod. od Divadla K. Pippicha. Běh je pořádán pod záštitou starosty města P. Řezníčka jako vzpomínka na běžce J. Poupěte. Příjemné běžecké vánoční svátky a hodně hezkých kilometrů v novém roce přeje Vl. Čumpelík, KRB Chrudim 7

8 Kurátorská prohlídka Muzea barokních soch Muzeum barokních soch připravilo pro své návštěvníky vánoční dárek v podobě komentované prohlídky expozice s jejím autorem Mgr. Pavlem Panochem, PhD. Prohlídka se uskuteční v úterý 11. prosince od 17 hodin. Hmotný dárek v podobě historického skla můžete získat, odpovíte-li správně na následující otázku: S kým ztotožnil anonymního řezbáře zv. Mistr chrudimského Zvěstování, autora mistrné řezby Zvěstování Panně Marii, v roce 1998 historik umění Martin Pavlíček? Odpověď najdete v expozici Muzea barokních soch. Své odpovědi zasílejte em na adresu nebo doručte na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, Chrudim (obálku označte Mistr chrudimského Zvěstování ). Další prosincový program včetně koncertů a výtvarné dílny sledujte na Mgr. Štěpánka Gottwaldová Nabídka kulturních zážitků v nedaleké Skutči Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté divadelní abonmá, které můžete zakoupit od za zvýhodněnou cenu 600 Kč na vstupenky.skutec.cz, nebo osobně na Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, který jim i Vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově zrekonstruovaného kulturního klubu. Více informací na nebo na tel /7, /477. Mgr. Anna Malinská, referentka Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč Pozvánka na zajímavou přednášku o symbióze rostlin a hub Český zahrádkářský svaz, základní organizace Chrudim-město, pořádá za podpory města Chrudim přednášku Mykorhiza užitečné soužití rostlin s houbami. Zajímavé informace o tom, že ne vždy houby rostlinám škodí, ale někdy jim naopak mohou velice pomáhat, přednese Ing. František Teichmann ze společnosti Symbio-m s. r. o. z Lanškrouna. Přednáška, která je určená i široké veřejnosti, se bude konat 1. prosince 2012 od 9 hodin v jídelně Střední zemědělské školy a VOŠ v Chrudimi. Jiří Petříček, předseda ZO ČZS Chrudim-město č. 12/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. listopadu

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 I nadále se můžete hlásit na kognitivní rehabilitaci, nově i na skupinovou kognitivní rehabilitaci. Lze po domluvě i v jiných než uvedených termínech. Bližší info

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více