MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 PROSINEC 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Vánoce už po kolikáté... Tak jak člověk postupně získává s lety životní zkušenosti, dostává i pohled na vánoční čas řadu různých podob. Jistě k tomu i významně přispívá stav osobní a rodinné pohody, zdraví, klid i stav dnešní společnosti. Určitě jiné vnímání vánočního času můžeme shledat u lidí mladších, jinak ve středním věku a ve stáří, jinak v souladu rodin, jinak v situacích napjatých a nepříznivých. I přes tato různá hodnocení Vánoce oslovují vždy a každého. Proto je na každém z nás, abychom dokázali i přes všechny radosti i strasti života vnímat výjimečnost vánočního času, který si křesťanský svět spojuje s narozením Spasitele Ježíše Krista. Ve vzpomínkách z dětství u většiny z nás jsou Vánoce vždy štědré, spojené s vůní upečeného cukroví a ozdobeného stromečku s dárky pod ním. Dnes tomu není jinak. Dárky dělají přirozeně radost každému a v každé době. A určitě neplatí čím více jich je, tím větší radost. Při úvahách o množství či hodnotě dárků bychom neměli zapomenout, že ne vždy to musí být vyjádřitelné penězi a námahou při jeho obstávání. Dárek je především osobní poselství, které říká: Vzpomněl jsem si na Tebe, mám Tě rád. A protože tyto stavy a pocity jsou propojením mozku a srdce, je možné Vánoce chápat i s vědomou snahou obdarovat i svou láskou, kterou do úhledně zabaleného dárku vkládáme. Tak to asi vždy bylo, je a bude, že chceme jeden druhého obdarovat v pohodě a dobré náladě. Jak to ale zvládat v souvislosti s tradičním předvánočním shonem? To je asi otázka každé hospodyně. Když je potřeba umýt okna, vygruntovat celý byt, navařit, napéct a mnoho dalších věcí, které by měly přispět k pohodě Vánoc. Přiznejme si, ale ono na tom zase až tak moc nezáleží. Asi bychom tomu předvánočnímu shonu neměli podléhat, abychom k štědrovečerní večeři neusedali zcela vyčerpání a vystresováni, že jsme ještě něco nestihli. Adventní čas bychom měli věnovat více zklidnění a volnému průběhu citů. Říká se také, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Asi to tak je a nestyďme se v tomto čase dát více lásky i lidem kolem sebe. Využijme vánoční doby k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Člověka takový přístup neochuzuje. Naopak. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. Při těchto úvahách bych nechtěl opomenout ani to, co určovalo vývoj a dějiny i naší současné civilizace po většinu času. A to je, co křesťané po celém světě slaví již více jak 2000 let v souvislosti s narozením Ježíše Krista. I naše letošní Vánoce budou tímto ovlivněny a dárky bude nadělovat zase Ježíšek a půlnoční mše nás přivede do kostela Nanebevzetí Panny Marie, abychom v kázání kněze přijali výzvu k lásce a pochopení v místním společenství. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem města Chrudim i jménem svým popřál klidné a spokojené vánoční svátky. Pohodu i sílu věnovat více lásky svému okolí s vírou a pokorou k životu, který každý z nás žije pro blaho budoucího času. Do nového roku 2013 Vám pak přeji hodně zdraví a spokojenosti pro jeho všechny dny. Nový rok přivítejme společně 1. ledna 2013 v 17 hodin v Klášterních zahradách. Petr Řezníček, starosta města Městský úřad v závěru roku 2012 Posledním dnem letošního roku pro příjem hotovosti na Městském úřadě Chrudim bude čtvrtek Dne je úřad z provozních důvodů uzavřen. Informační centrum Městského úřadu na Resselově náměstí bude od z provozních důvodů uzavřeno. Středa je pro úředníky Městského úřadu Chrudim prvním pracovním dnem příštího roku. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v prosinci Muzeum barokních soch Otevírací doba: so, ne hod. Cenzurované umění Výstava potrvá do čtvrtka 20. prosince Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Mikulášský jarmark Předvánoční prodej s nadílkou pro děti od Mikuláše, anděla i čerta sobota 1. prosince 9 12 hodin Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle 2. prosince v 17 hodin Resselovo náměstí Ples v bílém sobota 8. prosince ve 20 hodin Velký sál Muzea Vánoční trhy na Resselově náměstí středa 12. prosince sobota 15. prosince středa 19. prosince sobota 22. prosince prodejní doba: středa 8 17 hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota 8 15 hodin Stříbrná neděle v Muzeu Celodenní prodejní akce ve všech prostorách Muzea i před Muzeem neděle 16. prosince od 9 do 16 hodin Prostory Muzea, prostranství před Muzeem Novoroční ohňostroj úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin Klášterní zahrady Více na XIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 17. prosince 2012 v hod. v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2013/2014 se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do hodin. Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin. Podrobnější informace budou uvedeny v lednovém čísle CHZ. ln Dotace a granty na rok 2013 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2013, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní 2) dotace kulturní 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne úpravu všech pravidel pro poskytování dotací a grantů nová pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách města Chrudim! Rada města Chrudim schválila dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2013: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1.A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1.B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2.A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 2.B Podpora projektů podporujících soužití generací 3. Zdraví 21 3.A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 na webových stránkách města pod heslem Zdravé město > Plán kvality zdraví a života Zdravé stárnutí Prevence úrazů u všech věkových skupin Zdravější životní styl Prevence závislostí 4. Ochrana životního prostředí 4.A Aktivity věnované vzdělávaní v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.) 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5.A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola 5.B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , monika. ms Koncem letošního roku bude zahájeno kompletní zainvestování rozvojové lokality Píšťovy pro bytovou výstavbu. Jedná se o vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrika, plyn, komunikace, chodníky ). Soukromý investor při jednání s vedením města a architektem deklaroval svoji připravenost provést veškeré práce do léta Pomalu se blíží konec roku 2012, a tak je čas bilancování, hodnocení a svým způsobem přijímání předsevzetí do nového roku. Především bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních, hlavně rodinnou pohodu, klid, ohleduplnost a osobní spokojenost, do nového roku 2013 pevné zdraví, ekonomickou stabilitu a splnění všech Vašich přání. Rád bych poděkoval i za naše čtyřnohé kamarády, kteří byli, jsou a budou obyvateli našeho útulku. Velice si vážíme pomoci všech, a nejenom obyvatel našeho města, kteří jakoukoli formou pomohli, ať už jednotlivým zvířatům, nebo útulku jako celku. Jak říká patron útulku Vláďa Hron: Každý by měl někoho mít, dokonce i Ti, kteří si o to nedokáží říct Pokud tomu tak není, tak se našim čtyřnohým kamarádům snažíme toto vynahradit, ale bez Vaší nezištné pomoci bychom to nedokázali. Výstavba v rozvojové lokalitě Píšťovy Město bude moci realizovat napojení stávající zástavby v Píšťovech na některé sítě nejdříve v průběhu let Na realizaci projektu Park Píšťovy je vydané a pravomocné stavební povolení a již nyní byly zahájeny přípravné práce. Tento projekt nabídne možnost nového moderního bydlení v řadových a atriových domech. Celý prostor bytového parku bude členěn pouze zelení a nebudou chybět ani klidové zóny pro posezení a vyžití dětí. Informace k projektu je možné získat na stavebním úřadu, u městského architekta či na web. stránkách www. parkpistovy.cz. Město Chrudim tuto investiční akci vítá a to nejen k možnosti napojení stávající zástavby v Píšťovech, ale především proto, že vzniknou mj. i nové zainvestované pozemky pro individuální bytovou výstavbu, kterých je ve městě nedostatek. Petr Kopecký, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi V polovině října letošního roku ukončilo město Chrudim rekonstrukci vnitrobloku Revoluční. Tato akce je 1. etapou projektu Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim, který probíhá jako jeden z dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Samotné práce, které spočívaly v demolici stávajících kolen, rekonstrukci kanalizace, výstavbě gabionových zdí, výstavbě nízkého oplocení s výsadbou keřů, rekonstrukci nezpevněných komunikací, zřízení ploch zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, výstavbě veřejného osvětlení, kácení a výsadbě zeleně s rekultivací zatravněných ploch, osazení městského mobiliáře a v neposlední řadě výstavbě dvou dětských hřišť a řešení problematiky odpadového hospodářství, probíhaly od května do poloviny října Celá akce přišla město na necelých 6 milionů korun. Na způsobilé náklady přispěje evropská unie 85 %. Realizací tohoto projektu se celkově zlepšila životní úroveň nejen pro obyvatele dané lokality, ale zlepšení je patrné i v rámci celého města. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažerka IPRM Během roku, tj. od října 2011 do října 2012, prošlo útulkem 164 psů a 30 koček, z toho adopce se dočkalo 94 psů a 25 koček, původním majitelům bylo vráceno 55 psů. Bohužel nového domova se nedočkali 3 psi a dvě kočky, kteří museli být kvůli vážným zdravotním problémům utraceni. Žel ne všichni pomáhají, někteří také škodí. Během posledních měsíců došlo k několika narušením facebookových stránek útulku, které nakonec musely být zablokovány a vytvořeny nové. Nové stránky útulku najdete na adrese pro psy a kočky Chrudim. Zimní období samozřejmě přináší sněhové srážky, které nám Všem komplikují každodenní život. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který najdete na našich webových stránkách Úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích dle pořadí důležitosti, tak jak ukládá městská vyhláška. Proto žádám všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice zajišťující údržbu komunikací v zimním období. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Mikulášský autobus přijíždí Společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim pořádá dne Mikulášskou jízdu autobusem Městské autobusové dopravy Chrudim. Jízdní řád Mikulášského autobusu železniční stanice Poděbradova Tovární-sladovna U kapličky V Malecku Stromovka Topolská V Tejnecku Tyršovo nám Na Valech Novoměstská Dr. Malíka nemocnice-hlavní silnice sídliště U Stadionu Obce Ležáků Borzna železniční stanice

3 Příprava pomníku V letošním roce uplyne 70 let od smutné události naší historie z Chrudimi byli 2. prosince 1942 odvezeni zdejší obyvatelé, které nacistický režim označil jako Židy. Odjeli společně s dalšími Židy vlakem vypraveným z Chotěboře do Pardubic. Vlak vyjížděl již v nočních hodinách, protože v Chrudimi přistupovali kolem 5. hodiny ráno. Ve vlaku již byli Židé z Chotěboře, Skutče, Luže, Trhové Kamenice, Hlinska, Dřevíkova, Slatiňan, Hroubovic. Vlak pokračoval do Pardubic, kde byli odvedeni do nedaleké obchodní akademie a zde strávili 3 dny. Dne 5. prosince byl z Pardubic vypraven první společný transport do Terezína (druhý pardubický odjel o 4 dny později a odjížděli jím převáženě přímo pardubičtí Židé a Židé z Pardubicka). Z Chrudimi bylo do nacistických lágrů odvlečeno celkem 86 osob, z nichž 80 nacistické peklo nepřežilo. V letošním roce se chystá na prosincové výročí slavnostní odhalení pomníku chrudimským obětem, spojené s pietním aktem na židovském hřbitově za účasti významných osobností. Předcházet mu bude výstava, věnovaná chrudimským obětem holocaustu ve výstavních prostorách v Muzeu barokních soch. Služba e-utilityreport Služba e-utilityreport vylepšuje ovládání i mapy V rámci zlepšování uživatelského komfortu služby e-utilityreport provozovatel služby provedl řadu vylepšení. Služba e-utilityreport nabízí nové prostředí pro práci s mapou a řadu dalších novinek. Cílem inovací bylo uspokojení především požadavků žadatelů stavebníků. Zásadním způsobem byl přepracován způsob vyhledávání adres. Systém nyní automaticky našeptává nejvhodnější výsledky zadané adresy. Věříme, že orientaci ulehčí i nová mapová vrstva leteckých snímků vysoké kvality a také základní mapy v širokém rozsahu měřítek. Úpravou prošel i způsob zákresu zájmového území (polygonu) a samozřejmostí je ovládání pohybu v mapě pomocí myši. e-utilityreport pomáhá stavebníkům Služba e-utilityreport je pro žadatele elegantní, rychlý a především bezplatný způsob, jak může stavebník podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na Vyjádření k existenci sítí snadněji a rychleji prostřednictvím e-utilityreport. Tato služba, slouží k možnosti podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a je dostupná na stránkách Vladimír Bálek, vedoucí Odboru stavebního MěÚ Chrudim Zmizelí sousedé Slavnostní vernisáž výstavy Zmizelí sousedé se uskuteční v pondělí 3. prosince v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí hudební uskupení Crazy saxophones, složené z žáků ZUŠ Polabiny v Pardubicích pod vedením Pavla Merty, které zahraje hudbu s židovskou tematikou. Po vernisáži bude přednáška autorky výstavy o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Výstava bude v Muzeu k vidění až do svátku Tří králů 6. ledna Mimo panely, na nichž budou popsány osudy chrudimských rodin, bude vystavena také expozice, zapůjčená Památníkem Terezín, výstava se jmenuje Rodinný tábor. V Osvětimi (něm. Auschwitz) v polském Horním Slezsku byl v letech druhé světové války vybudován největší komplex nacistických vyhlazovacích táborů. Jeho součástí byl i tábor Osvětim II Březinka (něm. Birkenau), který se stal smutně proslulým jako největší vyhlazovací koncentrační tábor, v němž bylo zahubeno na lidí, z toho Židů. Právě do tohoto tábora směřovaly od října 1942 do října 1944 transporty z terezínského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 1944 byli terezínští vězni umísťováni v tzv. rodinném táboře terezínských vězňů, který byl připravován pro propagandistické využití. Nakonec k tomu nedošlo a vězni z tohoto tábora byli většinou zavražděni v osvětimských plynových komorách. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března Jejich hromadná poprava byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace. Této noci zahynulo také několik chrudimských Židů. Autory výstavy jsou historici Památníku Terezín Vojtěch Blodig a Tomáš Fedorovič, kteří využili rovněž materiály zesnulého bývalého vězně a historika Miroslava Kárného. Na minutu s Jiřím Hebltem o světle adventu Podzim rychle přechází v zimu. Zkracuje se den, přibývá tmy. Odborníci nám radí, abychom pobývali co nejvíce na denním světle a abychom nešetřili ani na umělém osvětlení. Má to svůj význam pro naši vnitřní rovnováhu. Nedostatek světla nám může způsobit nejrůznější potíže. Vždyť člověk je spojitou nádobou, jeho tělesná stránka ovlivňuje duševní a naopak. Bez dostatku světla nemůžeme natrvalo být a uchovat si dobré duševní i tělesné zdraví. Můžeme v tom vidět hlubší souvislosti i jistý obraz. Nedostatek světla symbolicky připomíná nedostatek životního smyslu. Pokud nejsem ujišťován o tom, že můj život má svou cenu a význam, že žiji pro někoho a někdo žije pro mě, ocitl jsem se v jakési tmě a vnitřně chřadnu. Pokud před sebou nemám světlou perspektivu (zde nemám na mysli kdysi slibované světlé zítřky ), propadám se do smutku a možná i do deprese. Analgetika jakéhokoliv druhu, a že jich dnes máme bohatě na vybranou, problém neřeší, jen ho na chvíli vytěsní. Potřebujeme skutečné světlo opravdový smysl a perspektivu života. Adventní a vánoční doba nemusí být jen obdobím ještě dalšího životního vypětí a starostí. Tato část roku jakoby nám stále znovu trpělivě a tiše nabízela vnitřní světlo. Laskavá záře adventních svící zahání tmu dlouhých večerů. Ona symbolizuje přicházejícího Krista a připomíná jeho slova: Já jsem světlo světa. Ježíš Kristus, na kterého věřící v adventu čekají, přináší člověku absolutní smysl života, bezpodmínečné přijetí a význam. On svým příchodem uzdravuje z každé deprese a ztráty životního směřování toho, kdo mu ve víře otevře své srdce. P. Jiří Heblt, arciděkan Návštěvníci mají tedy jedinečnou příležitost nejen dovědět se o chrudimských rodinách, prohlédnout si unikátní fotografie, nově objevené vzpomínky či dopisy z ghetta, ale i dozvědět se něco o osvětimském komplexu a o celé zrůdnosti nacistické mašinérie, která nám dnes už připadá naprosto nepochopitelná. Odhalení pomníku na židovském hřbitově se uskuteční v den výročí prvního transportu z Pardubic 5. prosince v pravé poledne. Na hřbitově se bude konat pietní akt, na němž vystoupí představitelé města, zástupci židovské obce, vrchní zemský rabín, příbuzní zavražděných a řada dalších. Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon pronese modlitbu za zemřelé, na jejichž památku budou zapáleny svíce. Večer bude slavnostní den završen koncertem, věnovaným památce chrudimských obětí, který se bude konat v 18 hodin ve velkém sále chrudimského Muzea. Chtěla bych poděkovat všem, kteří poskytli informace k nalezení příbuzných, od nichž jsme díky tomu získali unikátní fotografie a dokumenty. Mgr. Alžběta Langová Přednáška Mgr. Alžběty Langové Po vernisáži výstavy Zmizelí sousedé dne 3. prosince v 17 hodin se bude konat přednáška o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Přednášet bude autorka výstavy Mgr. Alžběta Langová, historička a pracovnice Státního okresního archivu Chrudim. redakce Agora je otevřena již 15 let Agora ve Štěpánkově ulici č. p. 92 v Chrudimi slaví letos kulaté 15. jubileum svého provozování. Agora se poprvé veřejnosti představila 20. června 1997 koncertem. Byla to předpremiéra při příležitosti festivalu Independent. Pravidelná činnost započala 3. září Slovo Agora pochází ze staré řečtiny, kde označovalo veřejné prostranství, tržiště, prostor, kde se setkávali lidé, kam mohl přijít kdokoliv. To byla hlavní myšlenka a smysl činnosti Agory. Co všechno se za dveřmi Agory dělo v minulosti, co se tam děje dnes a co všechno by se tam mohlo a bude dít? To se dozvíte, navštívíte-li Agoru druhý prosincový víkend. Občanské sdružení Šance pro Tebe, které provozuje Agoru a má zde své sídlo, připravilo tři dny otevřených dveří Agory. Od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince 2012 budou dveře Agory otevřeny a za nimi najdete Fair Trade kavárnu a čajovnu, výstavu fotografií a plakátů z minulosti Agory a z akcí, které se v ní odehrály, dokument o festivalu Yanderov, nahrávky kdysi koncertujících kapel i koutek pro děti a tvůrčí dílničku. Pro širokou veřejnost je Agora otevřena v pátek od do 17.00, v sobotu a v neděli od do V pátek večer od 20 hod. v Agoře zahrají Jolly Joker and The Plastic Beatles Of The Universe a v sobotu do Agory zavítá kapela Ýmo Mihai. Aktuální program najdete na a ve výloze Agory. Srdečně Vás zveme. Martina Šťastná, Šance pro Tebe, o. s., Chrudim 3

4 Tak jsem si to u našich bezdomovců zavařila. Jaké bylo mé překvapení, když mě po vydání listopadového Zpravodaje na kruhovém objezdu u úřadu zastavila jedna naše paní bezdomovkyně a hned mi rozhořčeně hlásila: Četla jsem ten váš článek! Vůbec se nedivím, že se na mě zlobí, když je připravuji o vedlejší příjem. A asi bych nebyla ušetřena handrkování, co je dobře a co špatně a co to o nich píšu, kdybych neměla v rukávu důkazy a informace od vás od občanů. Článek Bude zima, bude mráz a co bezdomovci rozproudil zajímavou diskusi s těmi, kteří měli odvahu a buď přímo zatelefonovali nebo napsali. Naštěstí nikdo z Vás nezapadal do kolonky urputný stěžovatel, ale většinou jste měli nebo máte zkušenost s bezdomovci, kterou jste mi převyprávěli. Na základě toho vidím, že je opravdu o tomto tématu nutno hovořit, protože jsou i případy, kdy lidé začínali v dobrém s půjčováním 20 nebo 50 Kč a nyní jim bezdomovci dluží až několik tisíc. Nepřináší to bohužel jen ztrátu většího finančního obnosu, ale i tlak a vyhrožování ze strany bezdomovců, což nelze jen tak zarazit. A o tomto jsem již hovořila. Zvyknou si k Vám chodit pro peníze, Bezdomovci se na mě zlobí dopoledne Vás ještě poslechnou a možná i odejdou, když je požádáte, ale do odpoledne vypijí svou dávku levného alkoholu a odpoledne už mají ramena, přijde jich víc a vyhrožují. Jde z nich strach. A roztočí se kolo bezmoci, vyhodíte je dveřmi, přijdou oknem, stále dokola a s větším nasazením. Po celou dobu jste zodpovědní za své chování a nemůžete očekávat, že pak nastoupíme my a dáme jim na zadek jako malým dětem, protože zlobí. Naše práce je celoroční. Pracujeme na bázi dobrovolnosti, kdy s bezdomovci navazujeme kontakt, nějaký pracovní vztah, posouváme se malými krůčky dopředu a snažíme se, aby zde bylo místo pro každého. Jak pro občany, tak i pro tyto lidi bez domova. Proto i nadále, přes naši systematickou práci, je budete vídávat na lavičkách a různých místech, protože není v našich silách je všechny zabezpečit, stejně jako ne všichni chtějí pomoc. Taky ne všichni se na dráhu bezdomovectví dostali proto, že ztratili zaměstnání, střechu nad hlavou a najednou nevědí, co se životem. Jsou samozřejmě i takoví, kterým se to stalo, ale většině tento způsob žití vyhovuje a nestalo se mi za posledních 10 let, že by někdo z nich přišel a řekl by mně nebo kolegům: Chci pomoc zvednout ze dna. Abych tady jen nementorovala. Bezdomovce prostě přináší doba, kterou žijeme, a jejich počty se zvyšují, věk se snižuje. Už dnes můžeme v Chrudimi zaznamenat mladé lidi, kteří se ženou plnou parou do chapadel bezdomovectví. Od terénních pracovníků vím, že do našeho města přijede mladý člověk z okolní obce, chvíli spí u kamaráda a pak už se potuluje po ulicích a přespává, kde se dá. U mladých lidí je ještě šance návratu. Proto, pokud o nějakém mladém jedinci víte, pošlete ho do Centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi, které sídlí ve Štěpánkově ulici č. p. 108, kde mu budou nabídnuty služby šité na míru, a když narazíte na bezdomovce, který Vám bude říkat, že nemá, kde složit hlavu, že nemá co jíst, že se na něj všichni vykašlali a vše podpoří dojemnou historkou, pošlete ho do Noclehárny v Tovární ulici č. p v Chrudimi, kde se ho zaměstnanci neziskové organizace Sopre CR ujmou. Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí oddělení sociální prevence a manažer prevence kriminality Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s. varuje před půjčkami na Vánoce Opět se blíží Vánoce a s nimi spojené zvýšené výdaje domácností. Každý chce obdarovat blízké nějakým dárkem. Někdo má dostatek peněz a kupuje drahé dary, ale jsou mezi námi lidé, kteří na drahé dary nemají. Jsou mezi námi i lidé, kteří nemají na žádné dárky. I oni by chtěli obdarovat své blízké, udělat radost dětem, rodičům, sourozencům. Ze všech stran na nás září reklamy lákající k vánočním nákupům a málokdo dokáže odolat. A právě toto období je rájem pro různé pochybné nebankovní společnosti a lichváře. Využívají předvánoční atmosféry, využívají toho, že lidé chtějí potěšit blízké a nemají na to dostatek financí. Zvyšuje se nabídka různých půjček, které hlásají, že jsou bezúročné nebo, že nezaplatíte ani korunu navíc. Jako již v loňském roce, tak i letos Vám doporučuji: Neberte si půjčky na dárky, nenechte se ovlivnit předvánoční atmosférou a šikovnými taktikami lidí, nabízejícími výhodné půjčky. Žádná půjčka není výhodná. Pokud se i přesto rozhodnete vypůjčit si na dárky, přečtěte si velmi pozorně smlouvu, kterou budete podepisovat. Pokud Vám nebude cokoli jasné, máte právo vzít si ještě nepodepsanou smlouvu domů a tam ji v klidu pročíst s někým, kdo Vám poradí. Nenechte se zatlačit do kouta spěchem osob nabízejících Vám peníze, nebo obavou z toho, že zítra už nikoho, kdo Vám půjčí, nepotkáte. Každá půjčka se musí začít jednou splácet, uvědomte si, zda Vám opravdu stojí za to půjčit si, když nebudete mít od příštího měsíce na splácení. Přejeme Vám klidné Vánoce plné štěstí, lásky a klidu. Pokud se někdy dostanete do finančních problémů a budete potřebovat pomoci, můžete se obrátit na naši organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., službu OSP Ambulantní péče. Sídlíme ve Štěpánkově ulici č. p. 108, v Chrudimi. Již několik let poskytujeme bezplatné poradenství zadluženým klientům. Neplatíme za Vás Vaše půjčky, hypotéky, dluhy, ale nabízíme Vám poradenství, jak můžete postupovat v dané situaci, jak jednat s věřiteli, s exekutory, na co si dát pozor atd., kontakt na nás: tel nebo ; Informace o všech našich službách najedete i na Monika Novotná, vedoucí Ambulantní péče Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na prosinec Trénování paměti vedené paní Janou Vejsadovou v hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vystoupení baletek ze ZUŠ pod vedením paní Pavly Kymplové v hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků nás potěší děti z MŠ U Stadionu, ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nám odpoledne zpříjemní děti z MŠ Svatopluka Čecha a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Dr. Malíka, ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů vystoupí děti z MŠ Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina v hodin druhá skupina v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová. Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. druhá skupina v 9.00 hodin od hodin se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2013 hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Mgr. Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Poděkování Centrum J. J. Pestalozziho, služba Sociální rehabilitace, Malecká 613, Chrudim, děkuje všem občanům za darované hračky, stavebnice a oblečení, které naše klienty velmi potěšily. Vaší pomoci si velice vážíme. Mgr. Romana Ponertová, vedoucí SR Výročí měsíce Počátkem prosince 1967 splnila plán exportu jako jeden z prvních podniků v okrese chrudimská sladovna (v nadplánu vyrobila ještě další tuny sladu pro Japonsko a Brazílii). 6. prosince 1882 se v Chrudimi narodil pozdější redaktor a vydavatel zahradnických časopisů Ferdinand Macháček (zemřel v Praze 18. dubna 1949). 7. prosince 1932 koncertovali ve velkém sále Průmyslového muzea Kocourkovští učitelé. 8. prosince 1997 byla v Chrudimi pro veřejnost poprvé otevřena nová přístavba okresní pobočky České spořitelny, a. s. 9. prosince 1972 se v Chrudimi konala I. konference Zájmové umělecké činnosti. 10. prosince 1977 uspořádal chrudimský Klub přátel hudby Jednotného klubu pracujících 400. Chrudimský hudební pátek (vystoupila na něm Státní filharmonie Brno se sólistou V. Hudečkem a dirigentem J. Bělohlávkem). 12. prosince 1927 zvolilo 36 členů nového obecního zastupitelstva v Chrudimi na své ustavující schůzi starostou města sociálního demokrata, úředníka Okr. nemocenské pojišťovny Václava Káška. 12. prosince 1937 se v Chrudimi konala slavnost k uctění památky 80. výročí smrti vynálezce lodního šroubu, zdejšího rodáka Josefa Ressla. Slavnostním banketem zahájil 15. prosince 1992 v Chrudimi svou činnost nový autosalon Ford Sedlák. 17. prosince 1847 se v Nových Dvorech u Přibyslavi narodil středoškolský pedagog a významný český přírodovědec František Rosický (ve školním roce 1890/1891 byl ředitelem chrudimského gymnázia). Vedení n. p. Polický v Chrudimi oznámilo, že již 19. prosince 1947 byl splněn plán, určený tomuto závodu pro první rok dvouletky. Chrudimský pivovar byl dne 22. prosince 1927 prodán akciovému pivovaru v Pardubicích. Předposlední den roku 1977 dosáhla Chrudim v počtu obyvatel čísla 20 tisíc (tento den se v chrudimské porodnici narodili Ladislav Pros, Ilja Řehulková a Radek Pondělíček). V prosinci 1997 vyšlo nulté číslo Chrudimského zpravodaje. Pavel Kobetič 4

5 Výstava v Kijk en Luistermuseum v Bennekomu. Chrudimské plakáty A. Muchy podruhé na cestách V letech Muchovy plakáty, kalendáře a dekorativní panó několikrát na řadu měsíců opustily z hlediska ochrany sbírek nadstandardně vybavený depozitář výtvarného umění chrudimského muzea a vydaly se opět za zahraničními návštěvníky. Této jejich druhé anabázi předcházel výlet tří plakátů do lotyšské Rigy, kde Museum zahraničního umění koncem roku 1999 pod patronací tamějšího velvyslanectví ČR uspořádalo výstavu Muchových děl z majetku pražské Nadace A. Muchy A. Mucha Riga 99 (zahájení 1. listopadu 1999 byl přítomen mj. předseda vlády ČR Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (7) Miloš Zeman a vnuk A. Muchy John Mucha). V roce 2009 nejprve celá chrudimská kolekce vycestovala do měst, s nimiž má město Chrudim uzavřeny smlouvy o partnerství do holandského města Ede (resp. nedalekého Bennekomu) a do polského města Olešnice: od do se s ní mohli seznámit návštěvníci výstavy A. Mucha plakáty v bennekomském Kijk en Lustermuseum a vzápětí od do se o její prezentaci postaralo Městské středisko kultury a sportu v polské Olešnici. Bezprostředně potom následoval převoz plakátů na sever Polska do lázeňského města Sopoty, kde je od do mohli vidět zájemci o Muchovo dílo v místní galerii umění. Cílem cesty 4 plakátů v následujícím roce bylo Maďarsko: v době od do doplnily výstavu A. Mucha mistr grafiky, kterou v Galerii výtvarného umění v maďarském městě Pécz, evropském městě pro rok 2010, uspořádala Moravská galerie v Brně. Výčet zahraniční prezentace chrudimských plakátů tohoto období uzavírají dvě výstavy v roce 2011 u našich severních sousedů. Pod názvem A. Mucha mistr plakátu je od do mohli vidět návštěvníci muzea ve slezském Sosnovci a poté ve Štětíně, kde byly od do vystaveny na zámku pomořských knížat. Pavel Kobetič Naše MŠ Pastelka Dr. J. Malíka získala jako první v kraji certifikát Bezpečná škola Jde o projekt Světové zdravotnické organizace, ve kterém se zaměřujeme na bezpečnost ve všech prostředích, ve kterých se děti pohybují, při činnostech, které mohou být pro ně nebezpečné. Učíme se: zvládat základy poskytování první pomoci, znát záchranný systém, Bohoslužby o vánočních svátcích poradit si v kritických situacích, zvládat situace běžného života. V předvánočním čase jsme připravili tradiční Mikulášské zvonění a čertovské dupání, tvořivé dílny s rodiči a zpívání pod vánočním stromečkem. Všem lidem přejeme klidné a pohodové prožití svátků a do nového roku hodně zdraví. Kolektiv pracovníků MŠ Pastelka S blížícími se vánočními svátky přijměte pozvání na římskokatolické bohoslužby. Tradiční cesta na půlnoční mši patří ke Štědrému dni v mnoha rodinách. Mše svaté můžete se svými blízkými navštívit nejen o štědrovečerní půlnoci, ale i během následujících svátečních dní. pondělí Štědrý den Vánoční zpívání u jesliček kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Půlnoční bohoslužba kostel ve Vejvanovicích Půlnoční bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi úterý Slavnost Narození Páně 8.30 Slavnostní mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Slavnostní mše svatá kostel ve Vejvanovicích Slavnostní mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi středa Svátek sv. Štěpána 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích neděle Svátek Svaté rodiny 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi pondělí Silvestr Děkovná bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Bohoslužba na přelomu roku kostel sv. Jiří, Tři Bubny úterý Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: Štědrý den hod. Od 15 hodin Vánoční zpívání u jesliček Boží hod vánoční a hod Svátek sv. Štěpána a hod. V 15 a v 17 hodin Vánoční koncert účinkuje smíšený pěvecký sbor Salvátor a hosté. Koncert v 15 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. Těším se na setkání s vámi v této krásné, vzácné a posvátné době vánoční. Přeji Vám požehnané prožití oslav Narození Ježíše Krista. Kéž pokoj, který zavládl v Betlémě, spočine i ve Vašich srdcích. P. Jiří Heblt, arciděkan Pozvánka na výstavu v Péczi. Vítání občánků Antonín Schejbal, Jan Ludvíček, Tobiáš Němec, Marek Šťastný, Lukáš Andrýsek, Šimon Ondráček, Tadeáš Vratislav Syrový, Adéla Veverková a Agáta Ozoráková Valentýna Šalamonová, Nela Šinkorová, Marek Starý, Vojtěch Starý, Ondřej Mareček, Jakub Haman, Tomas Žiga, Nicolas Horník, Alena Kusá, Zuzana Celundová, Jan Jukl, Patrik Chour a Viktorie Tichá Zuzana Popelková, Mia Kubátová, Nikola Markupová, Lukáš Dušek, Barbora Částková, Vítek Roškota, Denisa Hájková, Jasmína Štolová, Kristián Šilhánek a Andrea Kramaříková Karolína Flešková, Nella Šedová, Nella Sotonová, Zuzana Dulíková, Matěj Vamberský, Filip Vamberský, Michael Šindler, Patrik Mazura, Kristýna Lebdušková, Julie Beránková, Karolína Dočkalová a Samuel Bříza. av Vánoční charitativní bazar v chrudimské Amalthea o. s. Přijďte nakoupit vánoční dárky a podpořit dobrou věc! Úterý 11. prosince od 11 do 18 hodin bude patřit všem, kteří koupí dárku chtějí pomoci dobré věci. Ve 2. patře budovy v Městském parku 274, Chrudim IV (prostory Amalthea o. s.) zakoupíte za příznivé ceny věci darované přáteli Amalthea o. s. a značkové oblečení, knihy, hračky, keramiku a nejrůznější cennosti od firem jako např. KENVELO a POMPO. Výtěžek bazaru bude použit na podporu pěstounských a adoptivních rodin a na pomoc dětem, kterým hrozí odebrání z vlastní rodiny. Mgr. Tereza Dvořáková, Amalthea o. s. 5

6 V listopadu uplynulo sto let od narození mého dědečka, významného českého, skladatele a varhaníka Karla Židka. Jubileum bylo připomenuto zejména třemi koncerty, pořádanými pod záštitou Královéhradeckého biskupství v Katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 16. listopadu, dne v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a v pardubickém arciděkanském kostele sv. Bartoloměje. Vedle toho byla za skladatele sloužena 17. listopadu mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, kde většinu života působil. Starosta města Petr Řezníček poté položil věnec na hrob skladatele na chrudimském hřbitově sv. Václava. Karel Židek ( ) se narodil 17. listopadu 1912 v Hrochově Týnci v rodině varhaníka a kapelníka Karla Židka, od něhož dostal základy ve hře na housle a varhany a již v 11 letech hrával při bohoslužbách v Moravanech. V letech studoval na varhanním oddělení Státní konzervatoře hudby v Praze, kde se stýkal zejména s významným varhaníkem a skladatelem B. A. Wiedermannem ( ) a také hrával na mnoha pražských kůrech. Mimo to si přivydělával jednak soukromým vyučováním a jednak hrou v němém biografu. Po absolutoriu konzervatoře působí ( ) jako ředitel kůru v Heřmanově Městci a účastní se zde horlivě tehdy velice bohatého hudebního života. Den otevřených dveří Základní škola U Stadionu zve na Den otevřených dveří, který se v letošním školní roce bude konat 1. prosince Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Š. Prokopová, ZŠ U Stadionu MŠ U Stadionu Spadané listí tancuje okolo nás, vítr fouká do korun stromů, občas poletují i sněhové vločky. Sluníčko se schovává za mraky. Příroda se připravuje na zimní odpočinek. Obchodní domy naznačují, že se kvapem blíží nejhezčí svátky roku, Vánoce. Naše MŠ U Stadionu, tak jako každý rok, připravuje mnohé zajímavé akce: - Pro lepší atmosféru zazpívají děti z kroužku Písnička u vánočního stromu půjdeme na pohádku Rybářův Štědrý den nás navštíví Mikuláš, čert a anděl. - V průběhu týdne zhlédneme vánoční výstavu v muzeu Chrudim. - Výzdobou interiéru MŠ si připomeneme zvyky a tradice Vánoc. - Besídka se stane opět zrcadlem půlroční snahy dětí ukázat nejen rodičům, co vše se naučily. Přijďte se podívat a nadýchnout se vánoční atmosféry. Máme se nač těšit! Kolektiv MŠ U Stadionu přeje pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 všem rodičům a přátelům MŠ hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Soňa Holubová, MŠ U Stadionu Pozoruhodné výročí Roku 1937 přijal Karel Židek místo ředitele kůru v Chrudimi a v tomto povolání setrval až do sklonku života. Chrámovou hudbu zde zveleboval nejen svými díly, ale od r začíná pořádat v arciděkanském chrámu řadu duchovních koncertů, které však byly r pod politickým tlakem zastaveny. Své varhanní umění byl po dlouhá léta nucen prezentovat na jednomanuálovém prozatímním nástroji z r Když bylo v 90. letech přistoupeno k rekonstrukci a dostavbě chrudimských varhan, obnovil Židek pořádání duchovních koncertů se sbírkami na pomoc varhanám, ale na dokončený nástroj si již nezahrál Mimo povinnosti ředitele kůru působil K. Židek v Chrudimi mnoho let jako sbormistr pěveckého sboru Slavoj, dirigent Chrudimské filharmonie a dechového orchestru a v neposlední řadě člen Chrudimského kvarteta. Od r do r zajišťoval také varhanní produkci při Sboru pro občanské záležitosti na tehdejším MNV (hlavně svatební obřady). V lednu 1976 měla být v televizi hodinová relace o Chrudimi, kde mělo vystoupit mj. Chrudimské kvarteto a Slavoj. Shora však přišel požadavek, že v televizi nesmí vystoupit Karel Židek, jakožto člověk, který hraje v kostele na varhany. Ten pak takřka okamžitě přerušil téměř veškerou kulturní činnost v Chrudimi, kterou předtím rozvíjel bezmála 40 let, a věnoval se nadále pouze církevní službě, kompozici a rozsáhlé pedagogické činnosti. Mnozí z jeho žáků se stali později profesionálními hudebníky. Pro pozdější generace zanechal dílo čítající přes 120 opusových čísel. Největší počet zaujímá církevní liturgická tvorba (10 mší, sbory, sólové vložky, písně apod.). Ostatní skladby K. Židek komponoval jednak pro své žáky, přátele nebo pro tělesa, která vedl. Řadu svých děl také vydal tiskem vlastním nákladem. Karel Židek patřil ke generaci umělců, která vyrostla v době první republiky, ale většinu svého života prožila v totalitě, která duchovní hudbě nepřála. Ti, kteří navíc působili jako hudebníci mimo hlavní centra, nepronikli do širšího povědomí ani v církevních kruzích. Židkova hudba je však stále živá a má své příznivce na mnoha místech naší vlasti. Spolu s P. Karlem Břízou a Jiřím Strejcem zůstává bezesporu nejvýraznějším církevním skladatelem východních Čech ve 20. století. Tomáš Židek Zveme Vás na vánoční výstavu Chrudimské Vánoce Adventní doba je časem pohody, klidu a dobré nálady. Pro zpříjemnění adventního období v našem městě připravil již podruhé tým Zahradnictví Mikan velkou vánoční výstavu. Zvány jsou nejen rodiny, ale i školky a školy. Bohatý program a občerstvení je připraveno pro děti i dospělé. Mezi zajímavá lákadla letošního ročníku patří například sbírka fotografií staré Chrudimi, tradiční betlém, ukázka současných vánočních trendů, poradenství a samozřejmě cukroví, medovina a příjemná nálada. Otevřeno denně až do Štědrého dne od 8.00 do hodin. Víkendy s hlídáním pro děti. Příjemné svátky Vám přeje tým Zahradnictví Mikan. M. Mikanová Vánoční zpívání v parku Střelnice Srdečně Vás zveme v předvánoční neděli od 17 hod do osvíceného střeleckého parku. S místním duchovním si tu povíme o významu Vánoc a tradicích, s hudebním doprovodem si zazpíváme koledy a po náhonu Chrudimky budeme pouštět ořechové lodičky s betlémským světlem. Zájemci budou mít možnost odnést si světlo také domů nebo ochutnat vánoční cukroví, které pro Vás připraví jídelna Kruh zdraví Chrudim. Akce se koná za každého počasí. Zvou ochránci přírody Chrudim a Ekocentrum Zelený dům. Akce je podpořena městem Chrudim. Tibor Schwarz DDM v prosinci Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v prosinci Zimní pohár v plavání ČR desetiletých Čechy, Sokolov Vánoční výstava Vánoční dílna pro rodiče s dětmi v ZŠ Orel Zimní mistrovství v plavání žactva 12 let, Trutnov Vánoční vystoupení ZK Street dance I. v tělocvičně GJR Chrudim Vánoční dílny pro základní školy Vánoční vystoupení ZK Street dance II. a III. v tělocvičně GJR Chrudim Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2013/2014 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 2 až 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 12. prosince 2012 od do hodin a 16. ledna 2013 od do hodin, nebo po domluvě i mimo tyto dny. Kontakty: tel , Připomínka 200. výročí narození čestného občana Chrudimě Dne 30. října t. r. se na hřbitově U Kříže konal vzpomínkový akt při příležitosti dvoustého výročí narození čestného občana města, významného českého historika, heraldika a literárního historika, vrchního rady nejvyššího zemského soudu ve Vídni Antonína Františka Rybičky-Skutečského. Za město Chrudim se ho zúčastnili místostarosta Miroslav Tejkl a Pavel Kobetič, radní města a předseda letopisecké komise, za právnickou obec JUDr. Richard Uxa, ze Skutče přijeli starosta Pavel Novotný a Libor Aksler, vedoucí Městského muzea. Rybičkův hrob, který je kulturní památkou, byl v tomto roce městem Chrudim restaurován. sd 6

7 Plán Vejšlapů KČT odbor Chrudim na prosinec sobota 1. prosince Úhřetice Pardubice (11 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim město, odjezd v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) sobota 8. prosince Vítání zimy Mikulášská na Monacu (12 km) Sraz v hod. na cyklostezce u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Helena Línková ( ), Ludmila Machová středa 12. prosince Holice Vinice Horní Jelení (9 km) nebo do Zámrsku (16,5 km) Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.47 hod. Vedoucí: Jiří Jahnický ( ) sobota 15. prosince Řečany nad Labem Přelouč (13 km) sraz 6.30 nádraží ČD Chrudim, odjezd v 6.44 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ) čtvrtek 20. prosince Kukátko posezení v restauraci Kateřina 1. patro od 17 hod. středa 26. prosince Na zámek do Slatiňan (8 km) Sraz ve hod. na cyklostezce u TESCA, odchod ve hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) pondělí 31. prosince Silvestr na Chrudimce (11 km), zpět BUS do Hlinska Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD chrudim, odjezd v 9.16 hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) úterý 1. ledna Novoroční vejšlap na Báru (11 km) Sraz v hod. u cyklostezky u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) Děkujeme všem příznivcům turistiky za účast a nezapomeňte s námi vykročit do nového roku pravou nohou. Podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na www. vejslap.estranky.cz. Jan Tesař, předseda KČT Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. so spol. 2. ne spol. 3. po muži 4. út ženy 5. st muži 6. čt ženy 7. pá spol. 8. so spol. 9. ne spol. 10. po muži 11. út ženy 12. st muži 13. čt ženy 14. pá spol. 15. so spol. 16. ne spol. 17. po muži 18. út ženy 19. st muži 20. čt ženy 21. pá spol. 22. so spol. 23. ne spol. 24. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. út. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. st. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. čt ženy 28. pá muži 29. so ženy 30. ne spol. 31. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude v KPB zavřeno. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2013 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době na Silvestrovské bruslení od do hod. Pro každého punč zdarma! V sobotu přijďte na noční saunování při svíčkách. Začínáme ve hod. Vánoční hejblata v Divadle Karla Pippicha Taneční škola InDance vám zpříjemní čekání na Vánoce i v letošním roce. Ještě předtím, než na adventním věnci zapálíte třetí svíčku, můžete se přijít podívat na taneční představení Vánoční hejblata, v němž se objeví všichni žáci taneční školy InDance z Chrudimi a Pardubic. Samozřejmě nebude chybět ani skvělý soubor Pop Balet Retro Věry Veselé a jeho nová vánoční choreografie. Představení bude uvedeno v divadle Karla Pippicha ve čtvrtek 13. prosince od hodin. V rámci Vánočních hejblat vystoupí i soubor Pop Balet, vítěz soutěže Taneční skupina roku 2012 v kategorii Dance Art, jenž v současnosti spolupracuje například s Olgou Lounovou či Karlem Gottem. Těšit se můžete také na ukázku z nejnovějšího projektu souboru Pop Balet s názvem Tanecbook, jehož premiéra se odehraje 28. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. Klára Obrusníková, Občanské sdružení Pop Balet, Taneční škola InDance Závěr Roku sportu Chrudim 2012 Klub rekreačních běžců Chrudim se konal 33. ročník Velké ceny Monaka, jíž se zúčastnilo 173 běžců. 10 km muži 1. Lukáš Gdula, Hvězda Pardubice Jiří Miřejovský, Jiskra Ústí nad Orlicí Miroslav Vítek, Jiskra Ústí nad Orlicí km ženy 1. Anna Krátká, Hvězda Pardubice Jitka Kalná, Atletika Chrudim Dagmar Novotná, TJ Turbo Chotěboř Dne se běžel 29. ročník, závod na 2:08, neboli kdo uběhne nejvíc metrů v čase dvou hodin a osmi minut. Závod probíhal na lesním okruhu u Rabštejnské Lhoty za dobrého počasí. Zúčastnilo se 17 běžců a zvítězil Jiří Musil, který uběhl m. Běžel již pojedenácté a podeváté vyhrál. A jak si vedli Krbáci? L. Maier m J. Zítko m P. Novák m J. Alexa m J. Meduna m J. Smola m Z. Petržílek m Výborný byl výkon jediné ženy Jitky Kalné z Atletiky Chrudim, celkově získala 7. místo a uběhla m. Svůj osobní rekord překonala téměř o dva kilometry. Kompletní výsledky jsou na Srdečně Vás zveme na závěr roku se svou běžeckou nabídkou, kdy už začíná příprava na další rok 2013: 9. prosince: 281. MCM (Cena Evy Novotné), start ve hod. od restaurace Monako, 20. prosince: 29. ročník Nočního běhu Aušperskem, délka 13,3 km, start v Zaječicích v 18 hod., 24. prosince: 282. MCM (Vánoční), start v 10 hod. opět od restaurace Monako, Novoroční běh: , start v 15 hod. od Divadla K. Pippicha. Běh je pořádán pod záštitou starosty města P. Řezníčka jako vzpomínka na běžce J. Poupěte. Příjemné běžecké vánoční svátky a hodně hezkých kilometrů v novém roce přeje Vl. Čumpelík, KRB Chrudim 7

8 Kurátorská prohlídka Muzea barokních soch Muzeum barokních soch připravilo pro své návštěvníky vánoční dárek v podobě komentované prohlídky expozice s jejím autorem Mgr. Pavlem Panochem, PhD. Prohlídka se uskuteční v úterý 11. prosince od 17 hodin. Hmotný dárek v podobě historického skla můžete získat, odpovíte-li správně na následující otázku: S kým ztotožnil anonymního řezbáře zv. Mistr chrudimského Zvěstování, autora mistrné řezby Zvěstování Panně Marii, v roce 1998 historik umění Martin Pavlíček? Odpověď najdete v expozici Muzea barokních soch. Své odpovědi zasílejte em na adresu nebo doručte na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, Chrudim (obálku označte Mistr chrudimského Zvěstování ). Další prosincový program včetně koncertů a výtvarné dílny sledujte na Mgr. Štěpánka Gottwaldová Nabídka kulturních zážitků v nedaleké Skutči Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté divadelní abonmá, které můžete zakoupit od za zvýhodněnou cenu 600 Kč na vstupenky.skutec.cz, nebo osobně na Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, který jim i Vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově zrekonstruovaného kulturního klubu. Více informací na nebo na tel /7, /477. Mgr. Anna Malinská, referentka Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč Pozvánka na zajímavou přednášku o symbióze rostlin a hub Český zahrádkářský svaz, základní organizace Chrudim-město, pořádá za podpory města Chrudim přednášku Mykorhiza užitečné soužití rostlin s houbami. Zajímavé informace o tom, že ne vždy houby rostlinám škodí, ale někdy jim naopak mohou velice pomáhat, přednese Ing. František Teichmann ze společnosti Symbio-m s. r. o. z Lanškrouna. Přednáška, která je určená i široké veřejnosti, se bude konat 1. prosince 2012 od 9 hodin v jídelně Střední zemědělské školy a VOŠ v Chrudimi. Jiří Petříček, předseda ZO ČZS Chrudim-město č. 12/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. listopadu

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více