MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 PROSINEC 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Vánoce už po kolikáté... Tak jak člověk postupně získává s lety životní zkušenosti, dostává i pohled na vánoční čas řadu různých podob. Jistě k tomu i významně přispívá stav osobní a rodinné pohody, zdraví, klid i stav dnešní společnosti. Určitě jiné vnímání vánočního času můžeme shledat u lidí mladších, jinak ve středním věku a ve stáří, jinak v souladu rodin, jinak v situacích napjatých a nepříznivých. I přes tato různá hodnocení Vánoce oslovují vždy a každého. Proto je na každém z nás, abychom dokázali i přes všechny radosti i strasti života vnímat výjimečnost vánočního času, který si křesťanský svět spojuje s narozením Spasitele Ježíše Krista. Ve vzpomínkách z dětství u většiny z nás jsou Vánoce vždy štědré, spojené s vůní upečeného cukroví a ozdobeného stromečku s dárky pod ním. Dnes tomu není jinak. Dárky dělají přirozeně radost každému a v každé době. A určitě neplatí čím více jich je, tím větší radost. Při úvahách o množství či hodnotě dárků bychom neměli zapomenout, že ne vždy to musí být vyjádřitelné penězi a námahou při jeho obstávání. Dárek je především osobní poselství, které říká: Vzpomněl jsem si na Tebe, mám Tě rád. A protože tyto stavy a pocity jsou propojením mozku a srdce, je možné Vánoce chápat i s vědomou snahou obdarovat i svou láskou, kterou do úhledně zabaleného dárku vkládáme. Tak to asi vždy bylo, je a bude, že chceme jeden druhého obdarovat v pohodě a dobré náladě. Jak to ale zvládat v souvislosti s tradičním předvánočním shonem? To je asi otázka každé hospodyně. Když je potřeba umýt okna, vygruntovat celý byt, navařit, napéct a mnoho dalších věcí, které by měly přispět k pohodě Vánoc. Přiznejme si, ale ono na tom zase až tak moc nezáleží. Asi bychom tomu předvánočnímu shonu neměli podléhat, abychom k štědrovečerní večeři neusedali zcela vyčerpání a vystresováni, že jsme ještě něco nestihli. Adventní čas bychom měli věnovat více zklidnění a volnému průběhu citů. Říká se také, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Asi to tak je a nestyďme se v tomto čase dát více lásky i lidem kolem sebe. Využijme vánoční doby k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Člověka takový přístup neochuzuje. Naopak. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to má svůj zvláštní význam. Při těchto úvahách bych nechtěl opomenout ani to, co určovalo vývoj a dějiny i naší současné civilizace po většinu času. A to je, co křesťané po celém světě slaví již více jak 2000 let v souvislosti s narozením Ježíše Krista. I naše letošní Vánoce budou tímto ovlivněny a dárky bude nadělovat zase Ježíšek a půlnoční mše nás přivede do kostela Nanebevzetí Panny Marie, abychom v kázání kněze přijali výzvu k lásce a pochopení v místním společenství. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem města Chrudim i jménem svým popřál klidné a spokojené vánoční svátky. Pohodu i sílu věnovat více lásky svému okolí s vírou a pokorou k životu, který každý z nás žije pro blaho budoucího času. Do nového roku 2013 Vám pak přeji hodně zdraví a spokojenosti pro jeho všechny dny. Nový rok přivítejme společně 1. ledna 2013 v 17 hodin v Klášterních zahradách. Petr Řezníček, starosta města Městský úřad v závěru roku 2012 Posledním dnem letošního roku pro příjem hotovosti na Městském úřadě Chrudim bude čtvrtek Dne je úřad z provozních důvodů uzavřen. Informační centrum Městského úřadu na Resselově náměstí bude od z provozních důvodů uzavřeno. Středa je pro úředníky Městského úřadu Chrudim prvním pracovním dnem příštího roku. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v prosinci Muzeum barokních soch Otevírací doba: so, ne hod. Cenzurované umění Výstava potrvá do čtvrtka 20. prosince Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Mikulášský jarmark Předvánoční prodej s nadílkou pro děti od Mikuláše, anděla i čerta sobota 1. prosince 9 12 hodin Resselovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu neděle 2. prosince v 17 hodin Resselovo náměstí Ples v bílém sobota 8. prosince ve 20 hodin Velký sál Muzea Vánoční trhy na Resselově náměstí středa 12. prosince sobota 15. prosince středa 19. prosince sobota 22. prosince prodejní doba: středa 8 17 hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota 8 15 hodin Stříbrná neděle v Muzeu Celodenní prodejní akce ve všech prostorách Muzea i před Muzeem neděle 16. prosince od 9 do 16 hodin Prostory Muzea, prostranství před Muzeem Novoroční ohňostroj úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin Klášterní zahrady Více na XIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 17. prosince 2012 v hod. v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2013/2014 se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do hodin. Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od do hodin. Podrobnější informace budou uvedeny v lednovém čísle CHZ. ln Dotace a granty na rok 2013 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2013, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní 2) dotace kulturní 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne úpravu všech pravidel pro poskytování dotací a grantů nová pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách města Chrudim! Rada města Chrudim schválila dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2013: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1.A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1.B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2.A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 2.B Podpora projektů podporujících soužití generací 3. Zdraví 21 3.A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 na webových stránkách města pod heslem Zdravé město > Plán kvality zdraví a života Zdravé stárnutí Prevence úrazů u všech věkových skupin Zdravější životní styl Prevence závislostí 4. Ochrana životního prostředí 4.A Aktivity věnované vzdělávaní v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.) 5. Zdravá škola, Bezpečná škola 5.A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola, Bezpečná škola 5.B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Upozorňujeme, že příjemce dotace je povinen předložit řádné vyúčtování dotace OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Ing. Jana Stehlíková ( ), Monika Slaninová ( , monika. ms Koncem letošního roku bude zahájeno kompletní zainvestování rozvojové lokality Píšťovy pro bytovou výstavbu. Jedná se o vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrika, plyn, komunikace, chodníky ). Soukromý investor při jednání s vedením města a architektem deklaroval svoji připravenost provést veškeré práce do léta Pomalu se blíží konec roku 2012, a tak je čas bilancování, hodnocení a svým způsobem přijímání předsevzetí do nového roku. Především bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních, hlavně rodinnou pohodu, klid, ohleduplnost a osobní spokojenost, do nového roku 2013 pevné zdraví, ekonomickou stabilitu a splnění všech Vašich přání. Rád bych poděkoval i za naše čtyřnohé kamarády, kteří byli, jsou a budou obyvateli našeho útulku. Velice si vážíme pomoci všech, a nejenom obyvatel našeho města, kteří jakoukoli formou pomohli, ať už jednotlivým zvířatům, nebo útulku jako celku. Jak říká patron útulku Vláďa Hron: Každý by měl někoho mít, dokonce i Ti, kteří si o to nedokáží říct Pokud tomu tak není, tak se našim čtyřnohým kamarádům snažíme toto vynahradit, ale bez Vaší nezištné pomoci bychom to nedokázali. Výstavba v rozvojové lokalitě Píšťovy Město bude moci realizovat napojení stávající zástavby v Píšťovech na některé sítě nejdříve v průběhu let Na realizaci projektu Park Píšťovy je vydané a pravomocné stavební povolení a již nyní byly zahájeny přípravné práce. Tento projekt nabídne možnost nového moderního bydlení v řadových a atriových domech. Celý prostor bytového parku bude členěn pouze zelení a nebudou chybět ani klidové zóny pro posezení a vyžití dětí. Informace k projektu je možné získat na stavebním úřadu, u městského architekta či na web. stránkách www. parkpistovy.cz. Město Chrudim tuto investiční akci vítá a to nejen k možnosti napojení stávající zástavby v Píšťovech, ale především proto, že vzniknou mj. i nové zainvestované pozemky pro individuální bytovou výstavbu, kterých je ve městě nedostatek. Petr Kopecký, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi V polovině října letošního roku ukončilo město Chrudim rekonstrukci vnitrobloku Revoluční. Tato akce je 1. etapou projektu Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim, který probíhá jako jeden z dílčích projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Samotné práce, které spočívaly v demolici stávajících kolen, rekonstrukci kanalizace, výstavbě gabionových zdí, výstavbě nízkého oplocení s výsadbou keřů, rekonstrukci nezpevněných komunikací, zřízení ploch zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, výstavbě veřejného osvětlení, kácení a výsadbě zeleně s rekultivací zatravněných ploch, osazení městského mobiliáře a v neposlední řadě výstavbě dvou dětských hřišť a řešení problematiky odpadového hospodářství, probíhaly od května do poloviny října Celá akce přišla město na necelých 6 milionů korun. Na způsobilé náklady přispěje evropská unie 85 %. Realizací tohoto projektu se celkově zlepšila životní úroveň nejen pro obyvatele dané lokality, ale zlepšení je patrné i v rámci celého města. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažerka IPRM Během roku, tj. od října 2011 do října 2012, prošlo útulkem 164 psů a 30 koček, z toho adopce se dočkalo 94 psů a 25 koček, původním majitelům bylo vráceno 55 psů. Bohužel nového domova se nedočkali 3 psi a dvě kočky, kteří museli být kvůli vážným zdravotním problémům utraceni. Žel ne všichni pomáhají, někteří také škodí. Během posledních měsíců došlo k několika narušením facebookových stránek útulku, které nakonec musely být zablokovány a vytvořeny nové. Nové stránky útulku najdete na adrese pro psy a kočky Chrudim. Zimní období samozřejmě přináší sněhové srážky, které nám Všem komplikují každodenní život. Technické služby mají zpracovaný plán zimní údržby, který najdete na našich webových stránkách Úkolem je v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích dle pořadí důležitosti, tak jak ukládá městská vyhláška. Proto žádám všechny řidiče, aby důsledně parkovali pouze na místech k tomu určených a nebránili tak v průjezdu technice zajišťující údržbu komunikací v zimním období. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Mikulášský autobus přijíždí Společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. ve spolupráci s městem Chrudim pořádá dne Mikulášskou jízdu autobusem Městské autobusové dopravy Chrudim. Jízdní řád Mikulášského autobusu železniční stanice Poděbradova Tovární-sladovna U kapličky V Malecku Stromovka Topolská V Tejnecku Tyršovo nám Na Valech Novoměstská Dr. Malíka nemocnice-hlavní silnice sídliště U Stadionu Obce Ležáků Borzna železniční stanice

3 Příprava pomníku V letošním roce uplyne 70 let od smutné události naší historie z Chrudimi byli 2. prosince 1942 odvezeni zdejší obyvatelé, které nacistický režim označil jako Židy. Odjeli společně s dalšími Židy vlakem vypraveným z Chotěboře do Pardubic. Vlak vyjížděl již v nočních hodinách, protože v Chrudimi přistupovali kolem 5. hodiny ráno. Ve vlaku již byli Židé z Chotěboře, Skutče, Luže, Trhové Kamenice, Hlinska, Dřevíkova, Slatiňan, Hroubovic. Vlak pokračoval do Pardubic, kde byli odvedeni do nedaleké obchodní akademie a zde strávili 3 dny. Dne 5. prosince byl z Pardubic vypraven první společný transport do Terezína (druhý pardubický odjel o 4 dny později a odjížděli jím převáženě přímo pardubičtí Židé a Židé z Pardubicka). Z Chrudimi bylo do nacistických lágrů odvlečeno celkem 86 osob, z nichž 80 nacistické peklo nepřežilo. V letošním roce se chystá na prosincové výročí slavnostní odhalení pomníku chrudimským obětem, spojené s pietním aktem na židovském hřbitově za účasti významných osobností. Předcházet mu bude výstava, věnovaná chrudimským obětem holocaustu ve výstavních prostorách v Muzeu barokních soch. Služba e-utilityreport Služba e-utilityreport vylepšuje ovládání i mapy V rámci zlepšování uživatelského komfortu služby e-utilityreport provozovatel služby provedl řadu vylepšení. Služba e-utilityreport nabízí nové prostředí pro práci s mapou a řadu dalších novinek. Cílem inovací bylo uspokojení především požadavků žadatelů stavebníků. Zásadním způsobem byl přepracován způsob vyhledávání adres. Systém nyní automaticky našeptává nejvhodnější výsledky zadané adresy. Věříme, že orientaci ulehčí i nová mapová vrstva leteckých snímků vysoké kvality a také základní mapy v širokém rozsahu měřítek. Úpravou prošel i způsob zákresu zájmového území (polygonu) a samozřejmostí je ovládání pohybu v mapě pomocí myši. e-utilityreport pomáhá stavebníkům Služba e-utilityreport je pro žadatele elegantní, rychlý a především bezplatný způsob, jak může stavebník podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na Vyjádření k existenci sítí snadněji a rychleji prostřednictvím e-utilityreport. Tato služba, slouží k možnosti podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a je dostupná na stránkách Vladimír Bálek, vedoucí Odboru stavebního MěÚ Chrudim Zmizelí sousedé Slavnostní vernisáž výstavy Zmizelí sousedé se uskuteční v pondělí 3. prosince v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí hudební uskupení Crazy saxophones, složené z žáků ZUŠ Polabiny v Pardubicích pod vedením Pavla Merty, které zahraje hudbu s židovskou tematikou. Po vernisáži bude přednáška autorky výstavy o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Výstava bude v Muzeu k vidění až do svátku Tří králů 6. ledna Mimo panely, na nichž budou popsány osudy chrudimských rodin, bude vystavena také expozice, zapůjčená Památníkem Terezín, výstava se jmenuje Rodinný tábor. V Osvětimi (něm. Auschwitz) v polském Horním Slezsku byl v letech druhé světové války vybudován největší komplex nacistických vyhlazovacích táborů. Jeho součástí byl i tábor Osvětim II Březinka (něm. Birkenau), který se stal smutně proslulým jako největší vyhlazovací koncentrační tábor, v němž bylo zahubeno na lidí, z toho Židů. Právě do tohoto tábora směřovaly od října 1942 do října 1944 transporty z terezínského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 1944 byli terezínští vězni umísťováni v tzv. rodinném táboře terezínských vězňů, který byl připravován pro propagandistické využití. Nakonec k tomu nedošlo a vězni z tohoto tábora byli většinou zavražděni v osvětimských plynových komorách. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března Jejich hromadná poprava byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace. Této noci zahynulo také několik chrudimských Židů. Autory výstavy jsou historici Památníku Terezín Vojtěch Blodig a Tomáš Fedorovič, kteří využili rovněž materiály zesnulého bývalého vězně a historika Miroslava Kárného. Na minutu s Jiřím Hebltem o světle adventu Podzim rychle přechází v zimu. Zkracuje se den, přibývá tmy. Odborníci nám radí, abychom pobývali co nejvíce na denním světle a abychom nešetřili ani na umělém osvětlení. Má to svůj význam pro naši vnitřní rovnováhu. Nedostatek světla nám může způsobit nejrůznější potíže. Vždyť člověk je spojitou nádobou, jeho tělesná stránka ovlivňuje duševní a naopak. Bez dostatku světla nemůžeme natrvalo být a uchovat si dobré duševní i tělesné zdraví. Můžeme v tom vidět hlubší souvislosti i jistý obraz. Nedostatek světla symbolicky připomíná nedostatek životního smyslu. Pokud nejsem ujišťován o tom, že můj život má svou cenu a význam, že žiji pro někoho a někdo žije pro mě, ocitl jsem se v jakési tmě a vnitřně chřadnu. Pokud před sebou nemám světlou perspektivu (zde nemám na mysli kdysi slibované světlé zítřky ), propadám se do smutku a možná i do deprese. Analgetika jakéhokoliv druhu, a že jich dnes máme bohatě na vybranou, problém neřeší, jen ho na chvíli vytěsní. Potřebujeme skutečné světlo opravdový smysl a perspektivu života. Adventní a vánoční doba nemusí být jen obdobím ještě dalšího životního vypětí a starostí. Tato část roku jakoby nám stále znovu trpělivě a tiše nabízela vnitřní světlo. Laskavá záře adventních svící zahání tmu dlouhých večerů. Ona symbolizuje přicházejícího Krista a připomíná jeho slova: Já jsem světlo světa. Ježíš Kristus, na kterého věřící v adventu čekají, přináší člověku absolutní smysl života, bezpodmínečné přijetí a význam. On svým příchodem uzdravuje z každé deprese a ztráty životního směřování toho, kdo mu ve víře otevře své srdce. P. Jiří Heblt, arciděkan Návštěvníci mají tedy jedinečnou příležitost nejen dovědět se o chrudimských rodinách, prohlédnout si unikátní fotografie, nově objevené vzpomínky či dopisy z ghetta, ale i dozvědět se něco o osvětimském komplexu a o celé zrůdnosti nacistické mašinérie, která nám dnes už připadá naprosto nepochopitelná. Odhalení pomníku na židovském hřbitově se uskuteční v den výročí prvního transportu z Pardubic 5. prosince v pravé poledne. Na hřbitově se bude konat pietní akt, na němž vystoupí představitelé města, zástupci židovské obce, vrchní zemský rabín, příbuzní zavražděných a řada dalších. Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon pronese modlitbu za zemřelé, na jejichž památku budou zapáleny svíce. Večer bude slavnostní den završen koncertem, věnovaným památce chrudimských obětí, který se bude konat v 18 hodin ve velkém sále chrudimského Muzea. Chtěla bych poděkovat všem, kteří poskytli informace k nalezení příbuzných, od nichž jsme díky tomu získali unikátní fotografie a dokumenty. Mgr. Alžběta Langová Přednáška Mgr. Alžběty Langové Po vernisáži výstavy Zmizelí sousedé dne 3. prosince v 17 hodin se bude konat přednáška o chrudimských rodinách, které nacisté vyvraždili. Přednášet bude autorka výstavy Mgr. Alžběta Langová, historička a pracovnice Státního okresního archivu Chrudim. redakce Agora je otevřena již 15 let Agora ve Štěpánkově ulici č. p. 92 v Chrudimi slaví letos kulaté 15. jubileum svého provozování. Agora se poprvé veřejnosti představila 20. června 1997 koncertem. Byla to předpremiéra při příležitosti festivalu Independent. Pravidelná činnost započala 3. září Slovo Agora pochází ze staré řečtiny, kde označovalo veřejné prostranství, tržiště, prostor, kde se setkávali lidé, kam mohl přijít kdokoliv. To byla hlavní myšlenka a smysl činnosti Agory. Co všechno se za dveřmi Agory dělo v minulosti, co se tam děje dnes a co všechno by se tam mohlo a bude dít? To se dozvíte, navštívíte-li Agoru druhý prosincový víkend. Občanské sdružení Šance pro Tebe, které provozuje Agoru a má zde své sídlo, připravilo tři dny otevřených dveří Agory. Od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince 2012 budou dveře Agory otevřeny a za nimi najdete Fair Trade kavárnu a čajovnu, výstavu fotografií a plakátů z minulosti Agory a z akcí, které se v ní odehrály, dokument o festivalu Yanderov, nahrávky kdysi koncertujících kapel i koutek pro děti a tvůrčí dílničku. Pro širokou veřejnost je Agora otevřena v pátek od do 17.00, v sobotu a v neděli od do V pátek večer od 20 hod. v Agoře zahrají Jolly Joker and The Plastic Beatles Of The Universe a v sobotu do Agory zavítá kapela Ýmo Mihai. Aktuální program najdete na a ve výloze Agory. Srdečně Vás zveme. Martina Šťastná, Šance pro Tebe, o. s., Chrudim 3

4 Tak jsem si to u našich bezdomovců zavařila. Jaké bylo mé překvapení, když mě po vydání listopadového Zpravodaje na kruhovém objezdu u úřadu zastavila jedna naše paní bezdomovkyně a hned mi rozhořčeně hlásila: Četla jsem ten váš článek! Vůbec se nedivím, že se na mě zlobí, když je připravuji o vedlejší příjem. A asi bych nebyla ušetřena handrkování, co je dobře a co špatně a co to o nich píšu, kdybych neměla v rukávu důkazy a informace od vás od občanů. Článek Bude zima, bude mráz a co bezdomovci rozproudil zajímavou diskusi s těmi, kteří měli odvahu a buď přímo zatelefonovali nebo napsali. Naštěstí nikdo z Vás nezapadal do kolonky urputný stěžovatel, ale většinou jste měli nebo máte zkušenost s bezdomovci, kterou jste mi převyprávěli. Na základě toho vidím, že je opravdu o tomto tématu nutno hovořit, protože jsou i případy, kdy lidé začínali v dobrém s půjčováním 20 nebo 50 Kč a nyní jim bezdomovci dluží až několik tisíc. Nepřináší to bohužel jen ztrátu většího finančního obnosu, ale i tlak a vyhrožování ze strany bezdomovců, což nelze jen tak zarazit. A o tomto jsem již hovořila. Zvyknou si k Vám chodit pro peníze, Bezdomovci se na mě zlobí dopoledne Vás ještě poslechnou a možná i odejdou, když je požádáte, ale do odpoledne vypijí svou dávku levného alkoholu a odpoledne už mají ramena, přijde jich víc a vyhrožují. Jde z nich strach. A roztočí se kolo bezmoci, vyhodíte je dveřmi, přijdou oknem, stále dokola a s větším nasazením. Po celou dobu jste zodpovědní za své chování a nemůžete očekávat, že pak nastoupíme my a dáme jim na zadek jako malým dětem, protože zlobí. Naše práce je celoroční. Pracujeme na bázi dobrovolnosti, kdy s bezdomovci navazujeme kontakt, nějaký pracovní vztah, posouváme se malými krůčky dopředu a snažíme se, aby zde bylo místo pro každého. Jak pro občany, tak i pro tyto lidi bez domova. Proto i nadále, přes naši systematickou práci, je budete vídávat na lavičkách a různých místech, protože není v našich silách je všechny zabezpečit, stejně jako ne všichni chtějí pomoc. Taky ne všichni se na dráhu bezdomovectví dostali proto, že ztratili zaměstnání, střechu nad hlavou a najednou nevědí, co se životem. Jsou samozřejmě i takoví, kterým se to stalo, ale většině tento způsob žití vyhovuje a nestalo se mi za posledních 10 let, že by někdo z nich přišel a řekl by mně nebo kolegům: Chci pomoc zvednout ze dna. Abych tady jen nementorovala. Bezdomovce prostě přináší doba, kterou žijeme, a jejich počty se zvyšují, věk se snižuje. Už dnes můžeme v Chrudimi zaznamenat mladé lidi, kteří se ženou plnou parou do chapadel bezdomovectví. Od terénních pracovníků vím, že do našeho města přijede mladý člověk z okolní obce, chvíli spí u kamaráda a pak už se potuluje po ulicích a přespává, kde se dá. U mladých lidí je ještě šance návratu. Proto, pokud o nějakém mladém jedinci víte, pošlete ho do Centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi, které sídlí ve Štěpánkově ulici č. p. 108, kde mu budou nabídnuty služby šité na míru, a když narazíte na bezdomovce, který Vám bude říkat, že nemá, kde složit hlavu, že nemá co jíst, že se na něj všichni vykašlali a vše podpoří dojemnou historkou, pošlete ho do Noclehárny v Tovární ulici č. p v Chrudimi, kde se ho zaměstnanci neziskové organizace Sopre CR ujmou. Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí oddělení sociální prevence a manažer prevence kriminality Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s. varuje před půjčkami na Vánoce Opět se blíží Vánoce a s nimi spojené zvýšené výdaje domácností. Každý chce obdarovat blízké nějakým dárkem. Někdo má dostatek peněz a kupuje drahé dary, ale jsou mezi námi lidé, kteří na drahé dary nemají. Jsou mezi námi i lidé, kteří nemají na žádné dárky. I oni by chtěli obdarovat své blízké, udělat radost dětem, rodičům, sourozencům. Ze všech stran na nás září reklamy lákající k vánočním nákupům a málokdo dokáže odolat. A právě toto období je rájem pro různé pochybné nebankovní společnosti a lichváře. Využívají předvánoční atmosféry, využívají toho, že lidé chtějí potěšit blízké a nemají na to dostatek financí. Zvyšuje se nabídka různých půjček, které hlásají, že jsou bezúročné nebo, že nezaplatíte ani korunu navíc. Jako již v loňském roce, tak i letos Vám doporučuji: Neberte si půjčky na dárky, nenechte se ovlivnit předvánoční atmosférou a šikovnými taktikami lidí, nabízejícími výhodné půjčky. Žádná půjčka není výhodná. Pokud se i přesto rozhodnete vypůjčit si na dárky, přečtěte si velmi pozorně smlouvu, kterou budete podepisovat. Pokud Vám nebude cokoli jasné, máte právo vzít si ještě nepodepsanou smlouvu domů a tam ji v klidu pročíst s někým, kdo Vám poradí. Nenechte se zatlačit do kouta spěchem osob nabízejících Vám peníze, nebo obavou z toho, že zítra už nikoho, kdo Vám půjčí, nepotkáte. Každá půjčka se musí začít jednou splácet, uvědomte si, zda Vám opravdu stojí za to půjčit si, když nebudete mít od příštího měsíce na splácení. Přejeme Vám klidné Vánoce plné štěstí, lásky a klidu. Pokud se někdy dostanete do finančních problémů a budete potřebovat pomoci, můžete se obrátit na naši organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., službu OSP Ambulantní péče. Sídlíme ve Štěpánkově ulici č. p. 108, v Chrudimi. Již několik let poskytujeme bezplatné poradenství zadluženým klientům. Neplatíme za Vás Vaše půjčky, hypotéky, dluhy, ale nabízíme Vám poradenství, jak můžete postupovat v dané situaci, jak jednat s věřiteli, s exekutory, na co si dát pozor atd., kontakt na nás: tel nebo ; Informace o všech našich službách najedete i na Monika Novotná, vedoucí Ambulantní péče Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na prosinec Trénování paměti vedené paní Janou Vejsadovou v hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Ochutnávka jídel ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vystoupení baletek ze ZUŠ pod vedením paní Pavly Kymplové v hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků nás potěší děti z MŠ U Stadionu, ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nám odpoledne zpříjemní děti z MŠ Svatopluka Čecha a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Dr. Malíka, ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů vystoupí děti z MŠ Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina v hodin druhá skupina v hodin Arteterapie přednáší paní Ing. Eva Mašínová. Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. druhá skupina v 9.00 hodin od hodin se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2013 hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Mgr. Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Poděkování Centrum J. J. Pestalozziho, služba Sociální rehabilitace, Malecká 613, Chrudim, děkuje všem občanům za darované hračky, stavebnice a oblečení, které naše klienty velmi potěšily. Vaší pomoci si velice vážíme. Mgr. Romana Ponertová, vedoucí SR Výročí měsíce Počátkem prosince 1967 splnila plán exportu jako jeden z prvních podniků v okrese chrudimská sladovna (v nadplánu vyrobila ještě další tuny sladu pro Japonsko a Brazílii). 6. prosince 1882 se v Chrudimi narodil pozdější redaktor a vydavatel zahradnických časopisů Ferdinand Macháček (zemřel v Praze 18. dubna 1949). 7. prosince 1932 koncertovali ve velkém sále Průmyslového muzea Kocourkovští učitelé. 8. prosince 1997 byla v Chrudimi pro veřejnost poprvé otevřena nová přístavba okresní pobočky České spořitelny, a. s. 9. prosince 1972 se v Chrudimi konala I. konference Zájmové umělecké činnosti. 10. prosince 1977 uspořádal chrudimský Klub přátel hudby Jednotného klubu pracujících 400. Chrudimský hudební pátek (vystoupila na něm Státní filharmonie Brno se sólistou V. Hudečkem a dirigentem J. Bělohlávkem). 12. prosince 1927 zvolilo 36 členů nového obecního zastupitelstva v Chrudimi na své ustavující schůzi starostou města sociálního demokrata, úředníka Okr. nemocenské pojišťovny Václava Káška. 12. prosince 1937 se v Chrudimi konala slavnost k uctění památky 80. výročí smrti vynálezce lodního šroubu, zdejšího rodáka Josefa Ressla. Slavnostním banketem zahájil 15. prosince 1992 v Chrudimi svou činnost nový autosalon Ford Sedlák. 17. prosince 1847 se v Nových Dvorech u Přibyslavi narodil středoškolský pedagog a významný český přírodovědec František Rosický (ve školním roce 1890/1891 byl ředitelem chrudimského gymnázia). Vedení n. p. Polický v Chrudimi oznámilo, že již 19. prosince 1947 byl splněn plán, určený tomuto závodu pro první rok dvouletky. Chrudimský pivovar byl dne 22. prosince 1927 prodán akciovému pivovaru v Pardubicích. Předposlední den roku 1977 dosáhla Chrudim v počtu obyvatel čísla 20 tisíc (tento den se v chrudimské porodnici narodili Ladislav Pros, Ilja Řehulková a Radek Pondělíček). V prosinci 1997 vyšlo nulté číslo Chrudimského zpravodaje. Pavel Kobetič 4

5 Výstava v Kijk en Luistermuseum v Bennekomu. Chrudimské plakáty A. Muchy podruhé na cestách V letech Muchovy plakáty, kalendáře a dekorativní panó několikrát na řadu měsíců opustily z hlediska ochrany sbírek nadstandardně vybavený depozitář výtvarného umění chrudimského muzea a vydaly se opět za zahraničními návštěvníky. Této jejich druhé anabázi předcházel výlet tří plakátů do lotyšské Rigy, kde Museum zahraničního umění koncem roku 1999 pod patronací tamějšího velvyslanectví ČR uspořádalo výstavu Muchových děl z majetku pražské Nadace A. Muchy A. Mucha Riga 99 (zahájení 1. listopadu 1999 byl přítomen mj. předseda vlády ČR Vztah Alfonse Muchy a jeho díla k Chrudimi (7) Miloš Zeman a vnuk A. Muchy John Mucha). V roce 2009 nejprve celá chrudimská kolekce vycestovala do měst, s nimiž má město Chrudim uzavřeny smlouvy o partnerství do holandského města Ede (resp. nedalekého Bennekomu) a do polského města Olešnice: od do se s ní mohli seznámit návštěvníci výstavy A. Mucha plakáty v bennekomském Kijk en Lustermuseum a vzápětí od do se o její prezentaci postaralo Městské středisko kultury a sportu v polské Olešnici. Bezprostředně potom následoval převoz plakátů na sever Polska do lázeňského města Sopoty, kde je od do mohli vidět zájemci o Muchovo dílo v místní galerii umění. Cílem cesty 4 plakátů v následujícím roce bylo Maďarsko: v době od do doplnily výstavu A. Mucha mistr grafiky, kterou v Galerii výtvarného umění v maďarském městě Pécz, evropském městě pro rok 2010, uspořádala Moravská galerie v Brně. Výčet zahraniční prezentace chrudimských plakátů tohoto období uzavírají dvě výstavy v roce 2011 u našich severních sousedů. Pod názvem A. Mucha mistr plakátu je od do mohli vidět návštěvníci muzea ve slezském Sosnovci a poté ve Štětíně, kde byly od do vystaveny na zámku pomořských knížat. Pavel Kobetič Naše MŠ Pastelka Dr. J. Malíka získala jako první v kraji certifikát Bezpečná škola Jde o projekt Světové zdravotnické organizace, ve kterém se zaměřujeme na bezpečnost ve všech prostředích, ve kterých se děti pohybují, při činnostech, které mohou být pro ně nebezpečné. Učíme se: zvládat základy poskytování první pomoci, znát záchranný systém, Bohoslužby o vánočních svátcích poradit si v kritických situacích, zvládat situace běžného života. V předvánočním čase jsme připravili tradiční Mikulášské zvonění a čertovské dupání, tvořivé dílny s rodiči a zpívání pod vánočním stromečkem. Všem lidem přejeme klidné a pohodové prožití svátků a do nového roku hodně zdraví. Kolektiv pracovníků MŠ Pastelka S blížícími se vánočními svátky přijměte pozvání na římskokatolické bohoslužby. Tradiční cesta na půlnoční mši patří ke Štědrému dni v mnoha rodinách. Mše svaté můžete se svými blízkými navštívit nejen o štědrovečerní půlnoci, ale i během následujících svátečních dní. pondělí Štědrý den Vánoční zpívání u jesliček kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Půlnoční bohoslužba kostel ve Vejvanovicích Půlnoční bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi úterý Slavnost Narození Páně 8.30 Slavnostní mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Slavnostní mše svatá kostel ve Vejvanovicích Slavnostní mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi středa Svátek sv. Štěpána 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích neděle Svátek Svaté rodiny 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi pondělí Silvestr Děkovná bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Bohoslužba na přelomu roku kostel sv. Jiří, Tři Bubny úterý Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok 8.30 Mše svatá kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi Mše svatá kostel ve Vejvanovicích Mše svatá kostel sv. Kateřiny v Chrudimi Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: Štědrý den hod. Od 15 hodin Vánoční zpívání u jesliček Boží hod vánoční a hod Svátek sv. Štěpána a hod. V 15 a v 17 hodin Vánoční koncert účinkuje smíšený pěvecký sbor Salvátor a hosté. Koncert v 15 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. Těším se na setkání s vámi v této krásné, vzácné a posvátné době vánoční. Přeji Vám požehnané prožití oslav Narození Ježíše Krista. Kéž pokoj, který zavládl v Betlémě, spočine i ve Vašich srdcích. P. Jiří Heblt, arciděkan Pozvánka na výstavu v Péczi. Vítání občánků Antonín Schejbal, Jan Ludvíček, Tobiáš Němec, Marek Šťastný, Lukáš Andrýsek, Šimon Ondráček, Tadeáš Vratislav Syrový, Adéla Veverková a Agáta Ozoráková Valentýna Šalamonová, Nela Šinkorová, Marek Starý, Vojtěch Starý, Ondřej Mareček, Jakub Haman, Tomas Žiga, Nicolas Horník, Alena Kusá, Zuzana Celundová, Jan Jukl, Patrik Chour a Viktorie Tichá Zuzana Popelková, Mia Kubátová, Nikola Markupová, Lukáš Dušek, Barbora Částková, Vítek Roškota, Denisa Hájková, Jasmína Štolová, Kristián Šilhánek a Andrea Kramaříková Karolína Flešková, Nella Šedová, Nella Sotonová, Zuzana Dulíková, Matěj Vamberský, Filip Vamberský, Michael Šindler, Patrik Mazura, Kristýna Lebdušková, Julie Beránková, Karolína Dočkalová a Samuel Bříza. av Vánoční charitativní bazar v chrudimské Amalthea o. s. Přijďte nakoupit vánoční dárky a podpořit dobrou věc! Úterý 11. prosince od 11 do 18 hodin bude patřit všem, kteří koupí dárku chtějí pomoci dobré věci. Ve 2. patře budovy v Městském parku 274, Chrudim IV (prostory Amalthea o. s.) zakoupíte za příznivé ceny věci darované přáteli Amalthea o. s. a značkové oblečení, knihy, hračky, keramiku a nejrůznější cennosti od firem jako např. KENVELO a POMPO. Výtěžek bazaru bude použit na podporu pěstounských a adoptivních rodin a na pomoc dětem, kterým hrozí odebrání z vlastní rodiny. Mgr. Tereza Dvořáková, Amalthea o. s. 5

6 V listopadu uplynulo sto let od narození mého dědečka, významného českého, skladatele a varhaníka Karla Židka. Jubileum bylo připomenuto zejména třemi koncerty, pořádanými pod záštitou Královéhradeckého biskupství v Katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 16. listopadu, dne v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a v pardubickém arciděkanském kostele sv. Bartoloměje. Vedle toho byla za skladatele sloužena 17. listopadu mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, kde většinu života působil. Starosta města Petr Řezníček poté položil věnec na hrob skladatele na chrudimském hřbitově sv. Václava. Karel Židek ( ) se narodil 17. listopadu 1912 v Hrochově Týnci v rodině varhaníka a kapelníka Karla Židka, od něhož dostal základy ve hře na housle a varhany a již v 11 letech hrával při bohoslužbách v Moravanech. V letech studoval na varhanním oddělení Státní konzervatoře hudby v Praze, kde se stýkal zejména s významným varhaníkem a skladatelem B. A. Wiedermannem ( ) a také hrával na mnoha pražských kůrech. Mimo to si přivydělával jednak soukromým vyučováním a jednak hrou v němém biografu. Po absolutoriu konzervatoře působí ( ) jako ředitel kůru v Heřmanově Městci a účastní se zde horlivě tehdy velice bohatého hudebního života. Den otevřených dveří Základní škola U Stadionu zve na Den otevřených dveří, který se v letošním školní roce bude konat 1. prosince Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Všichni jste srdečně zváni. Mgr. Š. Prokopová, ZŠ U Stadionu MŠ U Stadionu Spadané listí tancuje okolo nás, vítr fouká do korun stromů, občas poletují i sněhové vločky. Sluníčko se schovává za mraky. Příroda se připravuje na zimní odpočinek. Obchodní domy naznačují, že se kvapem blíží nejhezčí svátky roku, Vánoce. Naše MŠ U Stadionu, tak jako každý rok, připravuje mnohé zajímavé akce: - Pro lepší atmosféru zazpívají děti z kroužku Písnička u vánočního stromu půjdeme na pohádku Rybářův Štědrý den nás navštíví Mikuláš, čert a anděl. - V průběhu týdne zhlédneme vánoční výstavu v muzeu Chrudim. - Výzdobou interiéru MŠ si připomeneme zvyky a tradice Vánoc. - Besídka se stane opět zrcadlem půlroční snahy dětí ukázat nejen rodičům, co vše se naučily. Přijďte se podívat a nadýchnout se vánoční atmosféry. Máme se nač těšit! Kolektiv MŠ U Stadionu přeje pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 všem rodičům a přátelům MŠ hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Soňa Holubová, MŠ U Stadionu Pozoruhodné výročí Roku 1937 přijal Karel Židek místo ředitele kůru v Chrudimi a v tomto povolání setrval až do sklonku života. Chrámovou hudbu zde zveleboval nejen svými díly, ale od r začíná pořádat v arciděkanském chrámu řadu duchovních koncertů, které však byly r pod politickým tlakem zastaveny. Své varhanní umění byl po dlouhá léta nucen prezentovat na jednomanuálovém prozatímním nástroji z r Když bylo v 90. letech přistoupeno k rekonstrukci a dostavbě chrudimských varhan, obnovil Židek pořádání duchovních koncertů se sbírkami na pomoc varhanám, ale na dokončený nástroj si již nezahrál Mimo povinnosti ředitele kůru působil K. Židek v Chrudimi mnoho let jako sbormistr pěveckého sboru Slavoj, dirigent Chrudimské filharmonie a dechového orchestru a v neposlední řadě člen Chrudimského kvarteta. Od r do r zajišťoval také varhanní produkci při Sboru pro občanské záležitosti na tehdejším MNV (hlavně svatební obřady). V lednu 1976 měla být v televizi hodinová relace o Chrudimi, kde mělo vystoupit mj. Chrudimské kvarteto a Slavoj. Shora však přišel požadavek, že v televizi nesmí vystoupit Karel Židek, jakožto člověk, který hraje v kostele na varhany. Ten pak takřka okamžitě přerušil téměř veškerou kulturní činnost v Chrudimi, kterou předtím rozvíjel bezmála 40 let, a věnoval se nadále pouze církevní službě, kompozici a rozsáhlé pedagogické činnosti. Mnozí z jeho žáků se stali později profesionálními hudebníky. Pro pozdější generace zanechal dílo čítající přes 120 opusových čísel. Největší počet zaujímá církevní liturgická tvorba (10 mší, sbory, sólové vložky, písně apod.). Ostatní skladby K. Židek komponoval jednak pro své žáky, přátele nebo pro tělesa, která vedl. Řadu svých děl také vydal tiskem vlastním nákladem. Karel Židek patřil ke generaci umělců, která vyrostla v době první republiky, ale většinu svého života prožila v totalitě, která duchovní hudbě nepřála. Ti, kteří navíc působili jako hudebníci mimo hlavní centra, nepronikli do širšího povědomí ani v církevních kruzích. Židkova hudba je však stále živá a má své příznivce na mnoha místech naší vlasti. Spolu s P. Karlem Břízou a Jiřím Strejcem zůstává bezesporu nejvýraznějším církevním skladatelem východních Čech ve 20. století. Tomáš Židek Zveme Vás na vánoční výstavu Chrudimské Vánoce Adventní doba je časem pohody, klidu a dobré nálady. Pro zpříjemnění adventního období v našem městě připravil již podruhé tým Zahradnictví Mikan velkou vánoční výstavu. Zvány jsou nejen rodiny, ale i školky a školy. Bohatý program a občerstvení je připraveno pro děti i dospělé. Mezi zajímavá lákadla letošního ročníku patří například sbírka fotografií staré Chrudimi, tradiční betlém, ukázka současných vánočních trendů, poradenství a samozřejmě cukroví, medovina a příjemná nálada. Otevřeno denně až do Štědrého dne od 8.00 do hodin. Víkendy s hlídáním pro děti. Příjemné svátky Vám přeje tým Zahradnictví Mikan. M. Mikanová Vánoční zpívání v parku Střelnice Srdečně Vás zveme v předvánoční neděli od 17 hod do osvíceného střeleckého parku. S místním duchovním si tu povíme o významu Vánoc a tradicích, s hudebním doprovodem si zazpíváme koledy a po náhonu Chrudimky budeme pouštět ořechové lodičky s betlémským světlem. Zájemci budou mít možnost odnést si světlo také domů nebo ochutnat vánoční cukroví, které pro Vás připraví jídelna Kruh zdraví Chrudim. Akce se koná za každého počasí. Zvou ochránci přírody Chrudim a Ekocentrum Zelený dům. Akce je podpořena městem Chrudim. Tibor Schwarz DDM v prosinci Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , e mail: chrudim.cz, chrudim.cz Akce v prosinci Zimní pohár v plavání ČR desetiletých Čechy, Sokolov Vánoční výstava Vánoční dílna pro rodiče s dětmi v ZŠ Orel Zimní mistrovství v plavání žactva 12 let, Trutnov Vánoční vystoupení ZK Street dance I. v tělocvičně GJR Chrudim Vánoční dílny pro základní školy Vánoční vystoupení ZK Street dance II. a III. v tělocvičně GJR Chrudim Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Obchodní akademie Chrudim Tyršovo náměstí 250, Chrudim nabízí ve školním roce 2013/2014 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 2 až 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří 12. prosince 2012 od do hodin a 16. ledna 2013 od do hodin, nebo po domluvě i mimo tyto dny. Kontakty: tel , Připomínka 200. výročí narození čestného občana Chrudimě Dne 30. října t. r. se na hřbitově U Kříže konal vzpomínkový akt při příležitosti dvoustého výročí narození čestného občana města, významného českého historika, heraldika a literárního historika, vrchního rady nejvyššího zemského soudu ve Vídni Antonína Františka Rybičky-Skutečského. Za město Chrudim se ho zúčastnili místostarosta Miroslav Tejkl a Pavel Kobetič, radní města a předseda letopisecké komise, za právnickou obec JUDr. Richard Uxa, ze Skutče přijeli starosta Pavel Novotný a Libor Aksler, vedoucí Městského muzea. Rybičkův hrob, který je kulturní památkou, byl v tomto roce městem Chrudim restaurován. sd 6

7 Plán Vejšlapů KČT odbor Chrudim na prosinec sobota 1. prosince Úhřetice Pardubice (11 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim město, odjezd v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) sobota 8. prosince Vítání zimy Mikulášská na Monacu (12 km) Sraz v hod. na cyklostezce u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Helena Línková ( ), Ludmila Machová středa 12. prosince Holice Vinice Horní Jelení (9 km) nebo do Zámrsku (16,5 km) Sraz v 7.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 7.47 hod. Vedoucí: Jiří Jahnický ( ) sobota 15. prosince Řečany nad Labem Přelouč (13 km) sraz 6.30 nádraží ČD Chrudim, odjezd v 6.44 hod. Vedoucí: Josef Kožený ( ) čtvrtek 20. prosince Kukátko posezení v restauraci Kateřina 1. patro od 17 hod. středa 26. prosince Na zámek do Slatiňan (8 km) Sraz ve hod. na cyklostezce u TESCA, odchod ve hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) pondělí 31. prosince Silvestr na Chrudimce (11 km), zpět BUS do Hlinska Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD chrudim, odjezd v 9.16 hod. Vedoucí: Vratislav Písař ( ) úterý 1. ledna Novoroční vejšlap na Báru (11 km) Sraz v hod. u cyklostezky u TESCA, odchod v hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová ( ) Děkujeme všem příznivcům turistiky za účast a nezapomeňte s námi vykročit do nového roku pravou nohou. Podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na www. vejslap.estranky.cz. Jan Tesař, předseda KČT Chrudim Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. so spol. 2. ne spol. 3. po muži 4. út ženy 5. st muži 6. čt ženy 7. pá spol. 8. so spol. 9. ne spol. 10. po muži 11. út ženy 12. st muži 13. čt ženy 14. pá spol. 15. so spol. 16. ne spol. 17. po muži 18. út ženy 19. st muži 20. čt ženy 21. pá spol. 22. so spol. 23. ne spol. 24. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. út. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. st. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. čt ženy 28. pá muži 29. so ženy 30. ne spol. 31. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude v KPB zavřeno. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2013 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době na Silvestrovské bruslení od do hod. Pro každého punč zdarma! V sobotu přijďte na noční saunování při svíčkách. Začínáme ve hod. Vánoční hejblata v Divadle Karla Pippicha Taneční škola InDance vám zpříjemní čekání na Vánoce i v letošním roce. Ještě předtím, než na adventním věnci zapálíte třetí svíčku, můžete se přijít podívat na taneční představení Vánoční hejblata, v němž se objeví všichni žáci taneční školy InDance z Chrudimi a Pardubic. Samozřejmě nebude chybět ani skvělý soubor Pop Balet Retro Věry Veselé a jeho nová vánoční choreografie. Představení bude uvedeno v divadle Karla Pippicha ve čtvrtek 13. prosince od hodin. V rámci Vánočních hejblat vystoupí i soubor Pop Balet, vítěz soutěže Taneční skupina roku 2012 v kategorii Dance Art, jenž v současnosti spolupracuje například s Olgou Lounovou či Karlem Gottem. Těšit se můžete také na ukázku z nejnovějšího projektu souboru Pop Balet s názvem Tanecbook, jehož premiéra se odehraje 28. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. Klára Obrusníková, Občanské sdružení Pop Balet, Taneční škola InDance Závěr Roku sportu Chrudim 2012 Klub rekreačních běžců Chrudim se konal 33. ročník Velké ceny Monaka, jíž se zúčastnilo 173 běžců. 10 km muži 1. Lukáš Gdula, Hvězda Pardubice Jiří Miřejovský, Jiskra Ústí nad Orlicí Miroslav Vítek, Jiskra Ústí nad Orlicí km ženy 1. Anna Krátká, Hvězda Pardubice Jitka Kalná, Atletika Chrudim Dagmar Novotná, TJ Turbo Chotěboř Dne se běžel 29. ročník, závod na 2:08, neboli kdo uběhne nejvíc metrů v čase dvou hodin a osmi minut. Závod probíhal na lesním okruhu u Rabštejnské Lhoty za dobrého počasí. Zúčastnilo se 17 běžců a zvítězil Jiří Musil, který uběhl m. Běžel již pojedenácté a podeváté vyhrál. A jak si vedli Krbáci? L. Maier m J. Zítko m P. Novák m J. Alexa m J. Meduna m J. Smola m Z. Petržílek m Výborný byl výkon jediné ženy Jitky Kalné z Atletiky Chrudim, celkově získala 7. místo a uběhla m. Svůj osobní rekord překonala téměř o dva kilometry. Kompletní výsledky jsou na Srdečně Vás zveme na závěr roku se svou běžeckou nabídkou, kdy už začíná příprava na další rok 2013: 9. prosince: 281. MCM (Cena Evy Novotné), start ve hod. od restaurace Monako, 20. prosince: 29. ročník Nočního běhu Aušperskem, délka 13,3 km, start v Zaječicích v 18 hod., 24. prosince: 282. MCM (Vánoční), start v 10 hod. opět od restaurace Monako, Novoroční běh: , start v 15 hod. od Divadla K. Pippicha. Běh je pořádán pod záštitou starosty města P. Řezníčka jako vzpomínka na běžce J. Poupěte. Příjemné běžecké vánoční svátky a hodně hezkých kilometrů v novém roce přeje Vl. Čumpelík, KRB Chrudim 7

8 Kurátorská prohlídka Muzea barokních soch Muzeum barokních soch připravilo pro své návštěvníky vánoční dárek v podobě komentované prohlídky expozice s jejím autorem Mgr. Pavlem Panochem, PhD. Prohlídka se uskuteční v úterý 11. prosince od 17 hodin. Hmotný dárek v podobě historického skla můžete získat, odpovíte-li správně na následující otázku: S kým ztotožnil anonymního řezbáře zv. Mistr chrudimského Zvěstování, autora mistrné řezby Zvěstování Panně Marii, v roce 1998 historik umění Martin Pavlíček? Odpověď najdete v expozici Muzea barokních soch. Své odpovědi zasílejte em na adresu nebo doručte na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, Chrudim (obálku označte Mistr chrudimského Zvěstování ). Další prosincový program včetně koncertů a výtvarné dílny sledujte na Mgr. Štěpánka Gottwaldová Nabídka kulturních zážitků v nedaleké Skutči Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté divadelní abonmá, které můžete zakoupit od za zvýhodněnou cenu 600 Kč na vstupenky.skutec.cz, nebo osobně na Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, který jim i Vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově zrekonstruovaného kulturního klubu. Více informací na nebo na tel /7, /477. Mgr. Anna Malinská, referentka Odboru kultury a školství MěÚ Skuteč Pozvánka na zajímavou přednášku o symbióze rostlin a hub Český zahrádkářský svaz, základní organizace Chrudim-město, pořádá za podpory města Chrudim přednášku Mykorhiza užitečné soužití rostlin s houbami. Zajímavé informace o tom, že ne vždy houby rostlinám škodí, ale někdy jim naopak mohou velice pomáhat, přednese Ing. František Teichmann ze společnosti Symbio-m s. r. o. z Lanškrouna. Přednáška, která je určená i široké veřejnosti, se bude konat 1. prosince 2012 od 9 hodin v jídelně Střední zemědělské školy a VOŠ v Chrudimi. Jiří Petříček, předseda ZO ČZS Chrudim-město č. 12/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. listopadu

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS NA BROUMOVSKU 9. 11. 2014 11. 1. 2015 (všední dny od 9-15 hodin, víkendy, prázdniny a svátky od 9 do 17 hodin) VÝSTAVA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ V POLICI NAD METUJÍ

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník prosinec 2011 Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Současná podoba hotelu Zdroj: archiv hotelu V posledním čísle našeho zpravodaje jsme psali

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více