Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000"

Transkript

1 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta Výpisy z účtu Zobrazení, tisk a export elektronických výpisů z účtů vedených v bance i z účtů vedených v jiných bankách. Nezaúčtované obraty Zobrazení, tisk a export informací o nezaúčtovaných obratech Termínované vklady Informace o založených termínovaných vkladech (seznam aktuálních TV, seznam žádostí o založení, seznam žádostí o změnu platnosti). Možnost tisku a exportu Trvalé tuzemské příkazy Informace o založených trvalých příkazech (seznam aktuálních TTP, seznam žádostí o založení, seznam žádostí o změnu částky a platnosti). Možnost tisku Povolení k inkasu Kurzovní lístek Informace o povolení k inkasu (seznam aktuálních povolení k inkasu, seznam žádostí o založení. seznam žádostí o změnu platnosti). Možnost tisku a exportu Aktuální kurzovní lístek banky, kurz deviza střed ČNB. Možnost tisku a exportu. Úrokové sazby Zobrazení, tisk a export úrokových sazeb. Pošta (příchozí) Možnost přijímání a tisku informačních zpráv od banky. Přehled aktivních služeb - Eltrans 2000 Název Popis Lhůta Tuzemská platba - standardní Tuzemská platbaexpresní Žádost o inkaso Konverzní příkaz v rámci banky Tuzemský trvalý platební příkaz k úhradě zadání/změna/zrušení Zaslání tuzemského příkazu k úhradě v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta v tomto dni (D+0), s jejich připsáním bance příjemce v následujícím bankovním dni (D+1). Zaslání tuzemského příkazu k úhradě mezi účty v rámci UniCredit Bank v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta a s jejich připsáním na účet příjemce v tomto dni (D+0). Zaslání tuzemského příkazu k úhradě v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta a jejich připsáním bance příjemce i na účet příjemce v tomto dni (D+0), s jejich připsáním bance příjemce i na účet příjemce v tomto dni (D+0). Poznámka: V případě, že banka příjemce je bankou přijímající urgentní platby. Zaslání příkazu k inkasu v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), se zpracováním v bance v tomto dni (D+0) a s jeho předáním bance příjemce v následujícím bankovním dni (D+1). Zaslání příkazu k úhradě mezi účty vedenými u UniCredit Bank v různých cizích měnách nebo mezi účtem v CZK a účtem v cizí měně se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním a připsáním peněžních prostředků na účet klienta v tomto dni (D+0). Zadání trvalého příkazu k úhradě v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), nejdříve však následující bankovní den (D+1). Pokud pravidelná splátka trvalého příkazu bude se splatností v nebankovním dni, bude splátka provedena dle dispozice klienta. Typy tuzemského trvalého platebního příkazu: - Dotace na nastavený zůstatek - Na pevnou částku - Vyvedení zůstatku Do 10:00 1/5

2 Změna nebo zrušení Tuzemského trvalého platebního příkazu k úhradě Povolení k inkasu - žádost o založení Změna a zrušení trvalého příkazu k úhradě s okamžitou platností. To platí i pro nebankovní den. Pokud je tento den shodný s bankovním dnem pro pravidelnou splátku již zadaného trvalého příkazu, bude platnost změny/zrušení trvalého příkazu od následujícího bankovního dne. Neplatí pro trvalé příkazy s periodou 1 den tzn. jednodenní trvalý příkaz lze změnit/zrušit v bankovní den pro pravidelnou splátku. Žádost o založen povolení k inkasu s platností od aktuálního bankovního dne. Při doručení bance v nebankovní den bude platnost zadání, změny a zrušení zmocnění k inkasu nejbližší následující bankovní den. Zrušení povolení k inkasu Zrušení povolení k inkasu s platností od aktuálního bankovního dne. Při doručení bance v nebankovní den bude platnost zadání, změny a zrušení zmocnění k inkasu nejbližší následující bankovní den. Zahraniční příkaz SEPA platební příkaz Termínovaný vklad (jednorázový nebo opakovaný) - zadání Termínovaný vklad opakovaný změnazrušení Strukturované zprávy Zaslání zahraničního platebního příkazu do banky příjemce: a) s částkou ve stejné měně jako je měna účtu plátce tzn. bez konverze b) s částkou v odlišné měně než je měna účtu plátce tzn. s konverzí. Při doručení bance v nebankovní den nebo po 12:00 hod. bude platba zpracována nejbližší následující bankovní den. Europlatba - Zaslání přeshraniční platby v EUR do výše včetně v rámci EU a EHP. Zaslání SEPA platebního příkazu do banky přjemce schopné přijímat SEPA platby v měně EUR a s výlohami SHA (=SLEV) se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta v tomto dni (D+0), s jejich připsáním bance příjemce nejpozději do tří bankovních dnů (D+3). Při doručení bance v nebankovní den nebo po 12:00 hod. bude platba zpracována nejbližší následující bankovní den. Zadání jednorázového nebo opakovaného termínovaného vkladu na vkladový účet klienta. Při doručení v nebankovní den je považován za pokyn doručený následující bankovní den. Typy termínovaného vkladu: - Neměnný - výše vkladu se nemění - Spořící - vklad se zvyšuje o připsaný úrok a dohodnutou částku spoření - S rentou a limitem vkladu - z vkladu zvyšovaného o připsané úroky je vyplácena renta, vklad neklesne pod sjednaný limit - S kapitalizací - vklad se zvyšuje o připsaný úrok - S rentou - z vkladu zvyšovaného o připsané úroky je vyplácena renta - Zůstatkový - veškeré prostředky nad zvoleným zůstatkem se převádějí na vklad Změna nebo zrušení automaticky obnovovaného termínovaného vkladu s platností od následující periody. Žádost o akreditiv Žádost o čerpání úvěru Žádost o obnovení úvěru Žádost o změnu příkazu k úhradě do zahraničí Instrukce pro oddělení dokumentárních plateb a záruk do 17:30 Datum splatnosti = max.2 následující bankovní dny po aktuálním bankovním dni do 17:30 Změny a zrušení lze provádět nejpozději 2 bankovní dny před splatností Dle smluvně dohodnutých podmínek Pošta (odchozí) Nestrukturované zprávy Touto cestou lze požádat banku o otevření běžného účtu, zřízení termínovaného vkladu, avizovat výběr v hotovosti, potvrdit příkazy k provedení operací na finančních trzích, žádat o fx-deal, overnight atd. Doporučujeme předchozí dohodu s bankovním poradcem. Pomocí odchozí pošty lze odesílat také přílohy (např. excel. dokument). Klient si rovněž může dokumenty připravit předem a odeslat je v době, která mu nejlépe vyhovuje Vzdálený podpis Zrušení platby Klient má kromě možnosti použití kolektivního podpisového práva, také možnost využití tzv. funkce vzdáleného podpisu Např. uživatel aplikace Eltrans 2000 vytvoří platební příkaz a tento částečně potvrdí. Po následném spojení s bankou se příkaz objeví v seznamu nedostatečně podepsaných příkazů v aplikaci (internetové bankovnictví ). Uživatel může k dokumentu připojit svůj podpis a nebo může dokument stornovat. Po připojení konečného podpisu se transakce automaticky pošle do bankovního systému k finálnímu zpracování. Možnost zrušení tuzemské platby v CZK, pokud ještě nebyla bankou zaúčtována. do okamžiku zaúčtování platby bankou Poznámka: Při doručení aktivní transakce v nebankovní den nebo po výše uvedených lhůtách bude tato transakce zpracována nejbližší následující bankovní den. 2/5

3 Přehled parametrů Aplikace Eltrans 2000 Minimální technické požadavky Hardware: PC následujících parametrů: procesor Pentium/133 MHz (při použití access db), 166MHz (při použití SQL db) nebo srovnatelný procesor jiného výrobce (minimální požadavky na výkonnost procesoru závisí také na verzi operačního systému) operační paměť 32MB RAM (při použití access db), 64 MB RAM (při použití SQL db), (minimální požadavky na velikost operační paměti závisí také verzi operačního systému) místo na pevném disku 30 MB pro Eltrans 2000 CD-ROM (pro instalaci) barevný monitor s rozlišením 800x600 pixelů (doporučení alespoň 1024x768), klávesnice, myš připojená tiskárna (pro tisk výpisů a dalších výstupů) modem nebo síťová karta Software: Následující operační systémy: MS Windows 98, 98SE, Windows NT 4.0 (SP 6A), Windows 2000 (SP3 a SP4), Windows ME, Windows XP, Windows Vista Windows NT 4.0 Terminal Server (jen ve spojení s MS SQL Server) Windows 2000 Server/Terminal Services (jen ve spojení s MS SQL Server) Windows 2003 Server/Terminal Services (jen ve spojení s MS SQL Server) Internet Explorer 5.5 nebo novější (doporučeno IE6 nebo IE7) Nainstalovaný TCP/IP protokol Ostatní důležité komponenty obsahuje instalační balíček aplikace Datový přenos: Pro uskutečnění přenosu přes analogovou telefonní linku: přes ISDN linku: jeden volný sériový port (COM 1, COM 2,..., COM8) modem na PC kde bude program instalován (AT kompatibilní, min bps, chybová korekce dle V.42 nebo MNP4 specifikace) kabel pro propojení modemu a volného komunikačního portu PC kabel pro připojení modemu do telefonní přípojky přes TCP/IP protokol: koncové zařízení ISDN - u zařízení je nutné ověřit, zda je pro daný operační systém k dispozici ovladač CAPI 2.0. a zda zařízení tento standard podporuje kabel pro propojení koncového zařízení ISDN a přípojky Tento typ komunikace využívá Internet jako komunikační médium. Komunikace probíhá přímo na konkrétní IP adresu a port bankovního serveru. Přes HTTP protokol: Tento typ komunikace využívá internet jako komunikační médium. Oproti TCP/IP umožňuje rychlé nastavení připojení do bankovního systému (není potřeba povolovat určitou IP adresu a port bankovního serveru odpadá tak složité nastavování na serveru klienta) Bezpečnost systému Export/ import Rozsah oprávnění uživatelů pro práci uvnitř systému Eltrans přesně stanovuje administrátor klienta. Během přenosu jsou data chráněna speciálními algoritmy DES/RSA. Pro svou autorizaci klient navíc používá speciálně vytvořených přístupových certifikátů, takže lze bez problémů identifikovat i více uživatelů v rámci jedné firmy (Přístupové certifikáty lze uložit na alternativní datová úložiště např. USB tokeny, čipové karty atd. Před použitím tokenu nebo čipové karty doporučujeme se seznámit s vlastnostmi zařízení a způsobem využití dle technické dokumentace, dodávané společně se zařízením). Uživatel se může do Eltransu přihlásit třemi způsoby uživatelským jménem a heslem, svým digitálním certifikátem a nebo využije své přístupové heslo do interní počítačové sítě ve firmě (nejideálnější způsob určí administrátor ve firmě). Banka si vyhrazuje právo změnit formát exportovaných a importovaných dat Internetové stránky: - Unicredit Bank EB HelpDesk adresa Klientská linka Technická podpora: Zpracování platebních souborů: Provozní doba EB HelpDesk - bankovní dny (Po-Pá) 7:00 18:00 3/5

4 B) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ APLIKACE Přehled pasivních služeb Internetový nástroj Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení a tisk informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta Výpisy z účtu Zobrazení, tisk a export elektronických výpisů z účtů vedených v bance Nezaúčtované obraty Zobrazení a tisk nezaúčtovaných obratů Termínované vklady Detaily, historie a tisk informací o založených termínovaných vkladech Trvalé tuzemské příkazy Detaily, historie a tisk informací o založených trvalých příkazů Povolení k inkasu Detaily, historie a tisk informací o povolení k inkasu Pošta (příchozí) Možnost přijímání informačních zpráv od banky. Přehled aktivních služeb internetový nástroj Název Popis Limit Vzdálený podpis Uživatel aplikace Eltrans2000 vytvoří platební soubor (obsahující platební instrukce) a opatří jej prvním podpisem. Po jeho odeslání na bankovní server se soubor objeví v seznamu částečně podepsaných dokumentů v systému (internetový nástroj pro dopodepsání souborů Eltrans 2000). V tomto seznamu má uživatel možnost dokument stornovat, prohlédnout a nebo připojit připojit svůj podpis. Po připojení konečného podpisu je transakce automaticky předána ke zpracování do bankovního systému. Počet a kombinaci podpisů kolektivního podpisového práva je možné definovat v rámci příkazu k nastavení podpisových práv v aplikaci Eltrans2000 4/5

5 Přehled parametrů internetový nástroj Minimální technické požadavky Hardware: PC následujících parametrů: procesor 486 nebo srovnatelný procesor jiného výrobce (minimální požadavky na výkonnost procesoru závisí také na verzi operačního systému) operační paměť 32MB RAM (minimální požadavky na velikost operační paměti závisí také verzi operačního systému) místo na pevném disku viz. požadavky operačního systému barevný monitor s rozlišením 1024x768 pixelů, klávesnice, myš připojená tiskárna (pro tisk výpisů, zůstatků a dalších výstupů) modem nebo síťová karta Software: Následující operační systémy: MS Windows 98, 98SE, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista Windows NT 4.0 Terminal Server Windows 2000 Server/Terminal Services Windows 2003 Server/Terminal Services Internet Explorer 5.0 nebo novější Microsoft Virtual machine verze 3810 nebo Java Runtime Environment od společnosti Sun Microsystem verze 1.5 či 1.6 Poznámka: S využitím Java Sun lze provozovat i na některých alternativních prohlížečích podporujících standard HTML 4.0 (např. Firefox, Opera) a alternativních operačních systémech (Mac OS a Linux v tomto případě ale banka neposkytuje plnou technickou podporu) Datový přenos: Připojení na internet s povolenou SSL komunikací Bezpečnost systému Majitel účtu stanoví písemně pro jednotlivé uživatele přístupová a podpisová práva k jednotlivým účtům. Pro užívání je nutné získat od UniCredit Bank pomocí registrační autority dva certifikáty SSL certifikát pro ověření přístupu, resp. totožnosti uživatele a podpisový certifikát pro potvrzení odesílaných transakcí do banky. Uživatel má k dispozici možnost uložení certifikátů na alternativní úložiště např. USB tokeny, čipové karty atd. Řešení je navrženo tak, že lze využít jakýkoli typ zařízení splňující bezpečnostní standard PKCS#11. Před použitím tokenu nebo čipové karty doporučujeme se seznámit s vlastnostmi zařízení a způsobem využití dle technické dokumentace, dodávané společně se zařízením. Další nedělitelnou součástí bezpečnosti systému je uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace. V případě tří po sobě následujících nebo celkově deseti chybných pokusech o identifikaci se aplikace zablokuje. Internetové stránky: - Unicredit Bank EB HelpDesk adresa Klientská linka Technická podpora: Zpracování platebních souborů: Provozní doba EB HelpDesk bankovní dny (Po-Pá) /5

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Služby přímého bankovnictví

Služby přímého bankovnictví Služby přímého bankovnictví ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Informace o platebních službách GE Money Bank, a.s., se

Více

viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu

viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu T-Mobile Czech Republic a.s., 2014 T-Systems Czech Republic a.s., 2008-2013 Vážená paní, vážený pane, dovolte abychom Vám jménem

Více

Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient

Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient Vážený uživateli, dovolte nám provést Vás krok po kroku instalací lokální verze systému elektronického platebního styku BankKlient. Věříme, že projdete

Více

Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze

Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze I. Služby: Tyto technické podmínky se vztahují na tyto služby: MojeBanka, MojeBanka Business a MojePlatba pro nakupující, Přímý kanál - doplněk služby MojeBanka Business, Profibanka, Expresní linka Plus,

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Návrh změn Technických podmínek

Návrh změn Technických podmínek Návrh změn Technických podmínek Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o služby Komerční banky, a.s. Rádi bychom Vás informovali o chystaných změnách v Technických podmínkách.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Technické podmínky I. Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus

Technické podmínky I. Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus I. Služby: II. Tyto technické podmínky se vztahují na tyto služby: MojeBanka, MojeBanka Business a MojePlatba pro nakupující, Přímý kanál - doplněk služby MojeBanka Business, Profibanka, Certifikační průvodce

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více