TA DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual"

Transkript

1 TA Dual Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 9,7 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 9,7 displejom 9.7 TFT Touch Screen Tablet PC

2 Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění Tlačítka a funkce I. Začínáme Zapnutí / vypnutí Zapnutí Vypnutí Zamknutí / odemknutí obrazovky (režim spánku) Připojení k počítači II. Vaše hlavní obrazovka Změna tapety pro hlavní obrazovku Přidání / odebrání aplikací z hlavní obrazovky Přidání miniaplikací na hlavní obrazovku III. Síťové připojení Wi-Fi Zapnutí Wi-Fi Vypnutí Wi-Fi Přidání sítě Wi-Fi Síť 3G IV. Prohlížení internetu Prohlížení internetu V. Instalace a správa aplikací Instalace aplikací Správa aplikací VI. Multimediální funkce Hudba Video Výstup HDMI Galerie Kamera Čtečka elektronických knih VII. Nastavení VIII. Baterie Řešení problémů CZ - 2

3 CZ Vítejte Děkujeme vám za zakoupení tohoto tabletu. Přinese vám veškerý komfort pro práci (podpora programů Word a Excel, odesílání a přijímání ů ) i zábavu (podpora 3D her, chatu, přehrávání filmů, elektronických knih ). Tento výrobek s operačním systémem Android 4.1 využívá Dual Core procesor 1,6 GHz a vysoce citlivou dotykovou obrazovku a poskytuje skvělý uživatelský zážitek. Než výrobek začnete používat, pozorně si přečtěte tento návod k použití. Důležitá upozornění Nová baterie dosáhne ideálního funkčního stavu po dvojím či trojím úplném nabití a vybití. Pokud budete mít při použití sluchátek nastavenu hlasitost příliš vysoko, může to poškodit váš sluch. Proto si hlasitost nastavte na nižší úroveň a sluchátka používejte po rozumnou dobu. Při formátování nebo stahování dat tablet neodpojujte, protože by mohlo dojít k chybě programu. Tablet sami nerozebírejte a k čištění jeho povrchu nepoužívejte alkohol, ředidla ani benzen. Nepoužívejte tablet při řízení auta ani při chůzi. Tablet není odolný proti vlhkosti a vodě. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí. Dbejte, aby vám tablet neupadl nebo nenarazil na tvrdý povrch, jinak může dojít k poškození obrazovky. Nesnažte se sami provádět upgrade firmwaru. Poškodilo by to přístroj. CZ - 3

4 Tlačítka a funkce 1. Tlačítko hlavního vypínače a zamykání 2. Konektor sluchátek Pro připojení sluchátek Stisknutím a podržením přístroj zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku. 3. Tlačítko Menu Stisknutím vyvoláte nabídkové menu. Pokud stisknete tlačítko Menu v rámci aplikace, zobrazí se vedlejší menu této aplikace. 4. Tlačítko Vol- Stisknutím snížíte hlasitost 5. Tlačítko Vol+ Stisknutím zvýšíte hlasitost 6. Přední kamera Přední kamera 2 megapixely 7. Tlačítko ESC Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku / stránku. 8. Slot karty TF Pro vložení karty TF 9. MIC Mikrofon 10. HDMI Připojení k televizoru přes výstup HDMI 11. Slot mini-usb Připojení k počítači kabelem USB pro přenos dat (např. hudby, videa, fotografií a dalších souborů). 12. Port USB USB OTG, podpora myši, klávesnice, flash disku USB, atd. 13. Konektor napájení (vstup pro stejnosm. proud) 14. Reproduktor Reproduktor Připojení k výstupnímu adaptéru 5 V, který je součástí příslušenství. 15. Resetovací otvor Stisknutím resetujte tablet, pokud zamrzne nebo se chová abnormálně. (Do resetovacího otvoru zasuňte kancelářskou sponku nebo jiný ostrý předmět a poté tablet zapněte stisknutím hlavního vypínače). 16. Zadní kamera Zadní kamera 2 megapixely CZ - 4

5 CZ I. Začínáme 1.1 Zapnutí / vypnutí Zapnutí Chcete-li tablet zapnout, stiskněte a na chvíli podržte tlačítko hlavního vypínače na pravé straně tabletu. Klepnutím na zámek a jeho přetáhnutím ven z kruhu tablet odemknete. Klepnutím na ikonu zámku a jejím přetáhnutím ven z kruhu tablet odemknete. Přetažení zámku doprava: přejdete na hlavní obrazovku. Přetažení zámku doleva: přejdete přímo ke kameře Vypnutí Chcete-li tablet vypnout, stiskněte a podržte tlačítko hlavního vypínače, dokud se neobjeví dialogové okno Chcete tablet vypnout?. Kliknutím na OK tablet vypnete. 1.2 Zamknutí / odemknutí obrazovky (režim spánku) Chcete-li šetřit baterie, přepněte tablet do režimu spánku vypnutím LCD displeje, což učiníte krátkým stisknutím hlavního vypínače. Opětovným stisknutím hlavního vypínače obrazovku opět zapnete. 1.3 Připojení k počítači Tablet můžete připojit k počítači pomocí přiloženého kabelu USB a přenášet tak mediální soubory. Jestliže má váš počítač operační systém XP, pak si před přenosem mediálních souborů nainstalujte do počítače Windows Media Player 11, protože systém Android 4.1 vyžaduje podporu Windows Media Player 11. CZ - 5

6 II. Vaše výchozí obrazovka a. Vyhledávání Google Klepnutím přejdete na stránku vyhledávání Google b. Vyhledávání hlasem Klepnutím otevřete vyhledávání hlasem c. Tlačítko ESC Klepnutím se vrátíte zpět na předchozí obrazovku / stránku d. Hlavní stránka Klepnutím se vrátíte zpět na hlavní stránku e. Poslední operace Klepnutím zobrazíte poslední operace f. Hlasitost - Klepnutím snížíte hlasitost g. Hlasitost + Klepnutím zvýšíte hlasitost h. Signál Wi-Fi Jste-li připojeni k Wi-Fi, zobrazí se zde signál Wi-Fi i. Stav baterie Zobrazení stavu baterie 2.1 Změna tapety pro hlavní obrazovku Klepněte a podržte prst na kterémkoliv prázdném místě hlavní obrazovky. Uvidíte menu možností; můžete zvolit tapetu z Galerie, z Živých tapet nebo z Tapet. 2.2 Přidání / odebrání aplikací z hlavní obrazovky Na hlavní obrazovce je několik aplikací. Můžete sem přidat ikony častěji používaných aplikací a vymazat ty, které používáte méně. Klepněte na spouštěč aplikací v pravém horním rohu, čímž přejdete na panel všech aplikací. Klepněte a přesuňte aplikaci, kterou chcete mít na hlavní obrazovce. Chcete-li aplikaci z hlavní obrazovku odstranit, klepněte na ni, podržte na ní prst a přesuňte ji na ikonu odstranění. 2.3 Přidání miniaplikací na hlavní obrazovku Klepněte na spouštěč všech aplikací klepněte na MINIAPLIKACE. Jsou zde analogové hodiny, záložky, kalendář, a řada dalších miniaplikací. Přetáhněte požadovanou miniaplikaci na hlavní obrazovku. Tipy: Kromě hlavní obrazovky můžete přepínat na další čtyři panely přesunováním doleva a doprava na hlavní obrazovce. Tyto panely můžete také upravit dle vlastního přání. CZ - 6

7 CZ III. Připojení k síti 3.1 Wi-Fi Wi-Fi lze použít jen pokud jste připojeni k domácímu přístupovému bodu Wi-Fi (AP) nebo k bezplatnému nezabezpečenému přístupu Wi-Fi (hotpot). V menu Bezdrátové připojení a sítě klikněte na Wi-Fi, čímž připojení aktivujete. Po chvíli se objeví seznam sítí Wi-Fi. Chcete-li znovu vyhledat dostupné sítě, klepněte na Vyhledávání Zapnutí Wi-Fi V Panelu aplikací klepněte na Nastavení poté na Bezdrátové připojení a sítě Wi-Fi, čímže zapnete na Wi-Fi. Tablet zobrazí seznam nalezených sítí v dosahu. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. Pokud je třeba, zadejte SSID sítě, zabezpečovací a síťové heslo a klepněte na Připojit. Je-li tablet připojen k síti, ve stavovém pruhu se objeví indikátor bezdrátového připojení. Vlny indikují sílu připojení Vypnutí Wi-Fi Připojení Wi-Fi vypněte, pokud jej nepoužíváte. Ušetříte tak baterie. Chcete-li připojení Wi-Fi zapnout, znovu na něj klepněte Přidání sítě Wi-Fi Uživatelé také mohou v Nastavení Wi-Fi přidat další síť. V Nastavení Wi-Fi klepněte na Přidat síť Wi-Fi. Zadejte SSID (název) sítě. Pokud je třeba, zadejte zabezpečovací údaje nebo jiné údaje konfigurace sítě. Klepněte na Uložit. Poznámka: Ikona stavu sítě zezelená, pokud máte k tabletu přiřazený účet Google a je připojen ke službám Google pro synchronizaci Gmailu, událostí z kalendáře, kontakty, zálohování nastavení apod. 3.2 Síť 3G Síť 3G je mobilní síť, která umožňuje vysokorychlostní přístup k datům a zvýšenou kapacitu sítě. Poskytuje široký rozsah služeb a zvýšenou kapacitu sítě v porovnání s předchozí sítí 2G. Tento tablet podporuje externí síť 3G pomocí hardwarového klíče 3G. Hardwarové klíče 3G jsou připojeny přes hostitelský port USB. K tomu je nutný převodový kabel, který je přiložen jako příslušenství. Poznámka: Některé modely podporují 3G volitelně. Pokud si zakoupíte tento tablet se vstupem pro SIM kartu, můžete se k internetu připojovat pomocí své 3G SIM karty, když není k dispozici síť Wi-Fi. Vložte svou 3G kartu do vstupu pro SIM kartu tabletu a tablet automaticky získá signál 3G. Zakoupíte-li si tento tablet bez vstupu pro SIM kartu, můžete se rovněž pokusit připojit k internetu pomocí hardwarového klíče USB 3G. CZ - 7

8 IV. Prohlížení internetu 4.1 Prohlížení internetu Než začnete používat prohlížeč, ujistěte se, že máte připojení Wi-Fi nebo internetové připojení. Na panelu aplikací klepněte na ikonu prohlížeče, čímž prohlížeč spustíte. Klepněte na adresový pruh. Zobrazí se klávesnice Android, pomocí které můžete zadat klíčová slova nebo adresy. Nový panel Přidat stránku do záložek Otevřít záložky Vedlejší menu Vedlejší menu otevřete klepnutím na ikonu v horním rohu stránky prohlížeče. V. Instalace a správa aplikací 5.1 Instalace aplikací Své aplikace můžete instalovat a spravovat přepnutím na Instalátor aplikací. Chcete-li instalovat aplikaci, proveďte následující kroky: 1. Klepnutím otevřete Instalátor aplikací Instalovat poté klepněte na Interní paměť nebo na Kartu TF. Na pravé straně se objeví dostupné soubory.apk. Klepnutím na požadovaný soubor jej instalujete. Poznámka: Ujistěte se, že soubor.apk je funkční v systému Android 4.1 a že má příponu.apk, např. angrybirds.apk. V některých případech se nemusí v Panelu aplikací objevit po instalaci soubor.apk žádná ikona. Jedním z důvodů může být, že tato aplikace není kompatibilní s vaším operačním systémem nebo že je stažený soubor.apk poškozen, takže je nutné stáhnout plnou verzi. CZ - 8

9 CZ 5.2 Správa aplikací Klepnutím otevřete Instalátor aplikací Spravovat. Klepněte na aplikaci a poté ji můžete spustit, exportovat nebo odinstalovat. Aplikace můžete rovněž spravovat, pokud přejdete na Aplikace v nabídce Nastavení. VI. Multimediální funkce 6.1 Hudba Po stažení hudby do tabletu otevřete přehrávač hudby klepnutím na ikonu hudby. Můžete vybírat skladby podle interpreta, alba, názvu nebo seznamu skladeb (playlistu). Volbu proveďte klepnutím. Přehrávač mediálních souborů umožňuje aktuální výběr přehrávat v náhodné pořadí, přeskakovat v něm nebo přehrávání pozastavit, a dokonce může zobrazit přebal alba, pokud je k dispozici. CZ - 9

10 Klepnutím na v dolním řádku otevřete vedlejší menu na stránce přehrávání hudby. 6.2 Video Můžete přehrávat video soubory uložené v tabletu nebo na kartě TF. Video přehrávač spustíte klepnutím na ikonu videa : CZ - 10

11 CZ Klepněte na video, které chcete přehrát. Klepnutím na obrazovku zobrazíte nástrojovou lištu pro video. Video můžete přehrávat, převíjet nebo pozastavit jeho přehrávání. Můžete také video uložit do záložek, nastavit jas nebo poměr stran obrazovky. Nástrojová lišta vypadá takto: S aktivovaným připojením Wi-Fi můžete rovněž sledovat video on-line Výstup HDMI a. Klepnutím na Video přehrávač nebo jiné videopřehrávače přehrajete požadované video. b. Nastavte televizor a zvolte výstup HDMI c. Připojte tablet k televizoru pomocí kabelu HDMI a vyčkejte několik vteřin, dokud televizor nezíská signál. Tablet můžete rovněž ovládat s připojeným HDMI. 6.3 Galerie Můžete si prohlížet, vystavovat nebo i upravovat své digitální fotografie na barevném displeji tabletu s vysokým rozlišením. Po stažení příslušného média klepněte na ikonu Galerie, čímž zobrazíte fotografie: Klepněte na fotografii, kterou chcete zobrazit. Další fotografie zobrazíte posunováním doprava nebo doleva. Klepnutím na ikonu menu můžete fotografii upravovat, otáčet, dělat z ní výřezy nebo ji nastavit jako tapetu. 6.4 Kamera Klepnutím na ikonu otevřete kameru. Tablet má zabudovanou přední kameru 2 Mpx a zadní kameru 2 Mpx. Můžete pořizovat fotografie nebo video, a to přední i zadní kamerou. Poznámka: Po zapnutí tabletu můžete přejít přímo ke kameře přetažením zámku doleva. CZ - 11

12 Prohlížení fotografií Výběr přední nebo zadní kamery Klepnutím pořídíte snímek Nastavení vyvážení bílé, režimu scény, atd. Panoramatický záběr Přepnutí na natáčení videa 6.5 Čtečka elektronických knih Tablet podporuje mnoho formátů elektronických knih, například PDF, Text, E-Pub, FB2 Klepnutím na ikonu Elektronické knihy určitou knihu ji otevřete a začnete číst. otevřete knihovnu elektronických knih. Klepnutím na Knihou můžete listovat dopředu nebo dozadu posunováním prstu doprava nebo doleva. nebo na tlačítko menu se dostanete do vedlejších menu. Můžete zde Klepnutím na ikonu nastavit velikost písma, přeskočení na určitou stránku, přehled záložek, interval pro automatické listování, atd. CZ - 12

13 CZ VII. Nastavení Klepnutím na ikonu Nastavení přejdete na nastavení. Můžete zde zkontrolovat a nastavit bezdrátové připojení a sítě, zvuk, displej, ukládání, baterie, účty a synchronizaci, zabezpečení, jazyk, datum a čas, informace o tabletu, atd. Wi-Fi: Klepnutím na Nastavení Bezdrátové připojení a sítě zapnete Wi-Fi a vyhledávání. Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi nalezených v dané oblasti. K připojení zvolte síť Wi-Fi se silným signálem (je možné, že bude nutné zadat heslo). Displej: Nastavení jasu, tapety, vypnutí při nečinnosti a velikost písma. Ukládání: Kontrola interní paměti. Vložíte-li kartu Micro SD nebo disk USB, můžete zkontrolovat celkovou a volnou paměť na kartě Micro SD nebo na disku USB. Pro odpojení použijte funkci bezpečného odebrání. Baterie: Kontrola stavu baterie. Display: Klepnutím na Nastavení Displej nastavíte jas, dobu pro automatické vypnutí obrazovky, atd. Jazyk a vstup: Nastavení jazyka a vstupu přes klávesnici. Záloha a resetování: Touto volbou přejdete do vedlejšího menu Zálohovat moje data a Resetování na nastavení z výroby. Zvolíte-li resetování na nastavení z výroby, veškerá data z interní paměti tabletu se vymažou. Tuto možnost používejte s rozvahou. O tabletu: Kontrola informací o tabletu, například čísla modelu, verze OS Android, atd. CZ - 13

14 VIII. Baterie Velmi slabá baterie Nabitá baterie Baterie se nabíjí znamená, že baterie je zcela nabitá. Jakmile bude úroveň nabití baterie příliš nízká, zobrazí se oznámení, abyste tablet nabili. Při nabíjení můžete kontrolovat stav nabíjení na obrazovce zámku: Úplné nabití baterií tabletu trvá asi 5 hodin. K nabíjení používejte pouze adaptér 5 V/2,5 A přiložený v balení výrobku. Řešení problémů 1. Tablet nelze zapnout Zkontrolujte úroveň nabití tabletu. Před zapnutím jej nabijte. Pokud ani poté nelze tablet zapnout, zkuste jej před zapnutím resetovat. 2. Ze sluchátek nevychází zvuk Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0. Mohou být také poškozena sluchátka. V takovém případě je vyměňte. 3. Vysoký šum Zkontrolujte, zda není ve sluchátkách nebo v reproduktoru prach. Zkontrolujte, zda není poškozen přehrávaný soubor. 4. Obrazovka kolísá nebo nereaguje Pomocí špendlíku tablet resetujte a znovu zapněte. 5. Aplikace nefungují Důvodem může být to, že aplikace není kompatibilní s vaším operačním systémem nebo je stažený soubor.apk poškozený, takže je nutné stáhnout plnou verzi. 6. Jak vymazat účet Google? Pokud přidáte účet, zobrazí se v Účty a synchronizace v menu Nastavení, kde také můžete přidat další účet. Chcete-li vymazat nechtěný účet, přejděte do Nastavení Nastavení soukromí Resetování nastavení z výroby. Vymaže se také interní paměť tabletu, stažené aplikace, atd., kromě informací ve flashové paměti. Provedení této operace si dobře rozmyslete. Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. CZ - 14

15 CZ ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce (zplnomocněný zástupce): HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné Kútiky 637, Zlín, IČ: , prohlašuje, že výrobek dále popsaný: Tablet (Mobile Internet Device) typ: Gogen TA DUAL, účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu MHz, výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ, je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení. Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy: harmonizované normy: ETSI EN V1.7.1:2006 ETSI EN V1.8.1:2008 ETSI EN V2.1.1:2009 ČSN EN ed.3:2007 ČSN EN ed.2:2011 ČSN EN ed.3:2006+a1:2010+a2:2010 ČSN EN : ed.2:2009 ČSN EN 62479:2010 ČSN EN ed.2:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. ATE , č. ATE , č. ATE , č. ATE a č. ATS , které byly vydány zkušební laboratoří ATC-Accurate Technology Co., Ltd., Guangdong, P. R. China. Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedeného NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra. Datum a místo vydání prohlášení: , Zlín Razítko oprávněné osoby: CZ - 15

16 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, CZ - 16

17 SK Obsah Vítajte Dôležité upozornenie Tlačidlá a funkcie I. Začíname Zapnutie / vypnutie Zapnutie Vypnutie Zamknutie / odomknutie obrazovky (režim spánku) Pripojenie k počítaču II. Vaša hlavná obrazovka Zmena tapety pre hlavnú obrazovku Pridanie / odobratie aplikací z hlavnej obrazovky Pridanie miniaplikacií na hlavnú obrazovku III. Sieťové pripojenie Wi-Fi Zapnutie Wi-Fi Vypnutie Wi-Fi Pridanie siete Wi-Fi Sieť 3G IV. Prehliadanie internetu Prehliadanie internetu V. Inštalácia a správa aplikácií Inštalácia aplikácií Správa aplikácií VI. Multimediálne funkcie Hudba Video Výstup HDMI Galéria Kamera Čítačka elektronických kníh VII. Nastavenie VIII. Batérie Riešenie problémov SK - 17

18 Vítajte Ďakujeme vám za zakúpenie tohto tabletu. Prinesie vám všetok komfort pre prácu (podpora programov Word a Excel, odosielanie a prijímanie ov ) i zábavu (podpora 3D hier, chatu, prehrávanie filmov, elektronických kníh ). Tento výrobok s operačným systémom Android 4.1 využíva Dual Core procesor 1,6 GHz a vysoko citlivú dotykovú obrazovku a poskytuje skvelý užívateľský zážitok. Než výrobek začnete používat, pozorně si přečtěte tento návod k použití. Důležitá upozornění Nová batéria dosiahne ideálneho funkčného stavu po dvojitom či trojitom úplnom nabití a vybití. Ak budete mať pri použití slúchadiel nastavenú hlasitosť príliš vysoko, môže to poškodiť váš sluch. Preto si hlasitosť nastavte na nižšiu úroveň a slúchadlá používajte po rozumnú dobu. Pri formátovaní alebo sťahovaní dát tabliet neodpájajte, pretože by mohlo dôjsť k chybe programu. Tablet sami nerozoberajte a na čistenie jeho povrchu nepoužívajte alkohol, riedidlá ani benzén. Nepoužívajte tabliet pri riadení auta ani pri chôdzi. Tablet nie je odolný proti vlhkosti a vode. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Dbajte, aby vám tabliet nespadol alebo nenarazil na tvrdý povrch, inak môže dôjsť k poškodeniu obrazovky. Nesnažte sa sami vykonávať upgrade firmwaru. Poškodilo by to prístroj. SK - 18

19 SK Tlačidlá a funkcie 1. Tlačidlo hlavného vypínača a zamykania 2. Konektor slúchadiel Pre pripojenie slúchadiel Stlačením a podržaním prístroj zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku. 3. Tlačidlo Menu Stisnutím vyvoláte ponukové menu. Pokiaľ stlačíte tlačidlo Menu v rámci aplikácie, zobrazí sa vedľajšie menu tejto aplikácie. 4. Tlačidlo Vol- Stlačením znížite hlasitosť 5. Tlačidlo Vol+ Stlačením zvýšite hlasitosť 6. Predná kamera Predná kamera 2 megapixely 7. Tlačidlo ESC Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku / stránku. 8. Slot karty TF Pre vloženie karty TF 9. MIC Mikrofón 10. HDMI Pripojenie k televízoru cez výstup HDMI 11. Slot mini-usb Pripojenie k počítaču káblom USB pre prenos dát(napr. hudby, videa, fotografií a ďalších súborov). 12. Port USB USB OTG, podpora myši, klávesnice, flash disku USB, a.t.ď. 13. Konektor napájania (vstup pre jednosm. prúd) 14. Reproduktor Reproduktor Pripojenie k výstupnému adaptéru 5 V, ktorý je súčasťou príslušenstva. 15. Otvor na resetovanie Stlačením resetujte tablet, pokiaľ "zamrzne" alebo sa chová abnormálne. (Do resetovacieho otvoru zasuňte kancelársku sponku alebo iný ostrý predmet a potom tablet zapnite stlačením hlavného vypínača). 16. Zadná kamera Zadní kamera 2 megapixely SK - 19

20 I. Začíname 1.1 Zapnutie / vypnutie Zapnutie Ak chcete tablet zapnúť, stlačte a na chvíľu podržte tlačidlo hlavného vypínača na pravej strane tabletu. Kliknutím na zámok a jeho pretiahnutím von z kruhu tablet odomknete. Klepnutím na ikonu zámku a jej pretiahnutím von z kruhu tablet odomknete. Pretiahnutia zámku doprava: prejdete na hlavnú obrazovku. Pretiahnutie zámku doľava: prejdete priamo ku kamere Vypnutie Ak chcete tabliet vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo hlavného vypínača, kým sa neobjaví dialógové okno Chcete tablet vypnúť?. Kliknutím na OK tablet vypnete. 1.2 Zamknutie / odomknutie obrazovky (režim spánku) Ak chcete šetriť batérie, prepnite tablet do režimu spánku vypnutím LCD displeja, čo urobíte krátkym stlačením hlavného vypínača. Opätovným stlačením hlavného vypínača obrazovku opäť zapnete. 1.3 Pripojenie k počítaču Tablet môžete pripojiť k počítaču pomocou priloženého kábla USB a prenášať tak mediálne súbory. Ak má váš počítač operačný systém XP, potom si pred prenosom mediálnych súborov nainštalujte do počítača Windows Media Player 11, pretože systém Android 4.1 vyžaduje podporu Windows Media Player 11. SK - 20

21 SK II. Vaša hlavná obrazovka a. Vaša hlavná obrazovka Klepnutím prejdite na stránku vyhľadávanie Google b. Vyhledávání hlasem Klepnutím otvorte vyhľadávanie hlasom c. Tlačítko ESC Klepnutím sa vrátite späť na predchádzajúcu obrazovku / stránku d. Hlavní stránka Klepnutím sa vrátite späť na hlavnú stránku e. Poslední operace Klepnutím zobrazíte posledné operácie f. Hlasitost - Klepnutím znížite hlasitosť g. Hlasitost + Klepnutím zvýšite hlasitosť h. Signál Wi-Fi Ak ste pripojení k Wi-Fi, zobrazí sa tu signál Wi-Fi i. Stav baterie Zobrazenie stavu batérie 2.1 Zmena tapety pre hlavnú obrazovku Klepnite a podržte prst na ktoromkoľvek prázdnom mieste hlavnej obrazovky. Uvidíte menu možností; môžete zvoliť tapetu z Galérie, zo Živých tapiet alebo z Tapiet. 2.2 Pridanie / odobratie aplikácií z hlavnej obrazovky Na hlavnej obrazovke je niekoľko aplikácií. Môžete sem pridať ikony častejšie používaných aplikácií a vymazať tie, ktoré používate menej. Kliknite na spúšťač aplikácií v pravom hornom rohu, čím prejdete na panel všetkých aplikácií. Kliknite a presuňte aplikáciu, ktorú chcete mať na hlavnej obrazovke. Ak chcete aplikáciu z hlavnej obrazovku odstrániť, kliknite na ňu, podržte na nej prst a presuňte. ju na ikonu odstránenia 2.3 Pridanie miniaplikácií na hlavnú obrazovku Kliknite na spúšťač všetkých aplikácií kliknite na miniaplikáciu. Sú tu analógové hodiny, záložky, kalendár, a rada ďalších miniaplikácií. Presuňte požadovanú miniaplikáciu na hlavnú obrazovku. Tipy: Okrem hlavnej obrazovky môžete prepínať na ďalšie štyri panely presúvaním doľava a doprava na hlavnej obrazovke. Tieto panely môžete tiež upraviť podľa vlastného želania. SK - 21

22 III. Sieťové pripojenie 3.1 Wi-Fi Wi-Fi je možné použiť len ak ste pripojení k domácemu prístupovému bodu Wi-Fi (AP) alebo na bezplatný nezabezpečený prístupu Wi-Fi (HOTPOT). V menu Bezdrôtové pripojenie a siete kliknite na Wi-Fi, čím pripojenie aktivujete. Po chvíli sa objaví zoznam sietí Wi-Fi. Ak chcete znovu vyhľadať dostupné siete, kliknite na Vyhľadávanie Zapnutie Wi-Fi V Panelu aplikácií kliknite na Nastavenia potom na Bezdrôtové pripojenie a siete Wi-Fi, čím zapnete Wi-Fi. Tablet zobrazí zoznam nájdených sietí v dosahu. Kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je potrebné, zadajte SSID siete, zabezpečovacie a sieťové heslo a kliknite na Pripojiť. Ak je tablet pripojený k sieti, v stavovom pruhu sa objaví indikátor bezdrôtového pripojenia. Vlny indikujú silu pripojenia Vypnutie Wi-Fi Pripojenie Wi-Fi vypnite, ak ho nepoužívate. Ušetríte tak batérie. Ak chcete pripojenie Wi-Fi zapnúť, znovu na neho kliknite Pridanie siete Wi-Fi Užívatelia tiež môžu v Nastavenie Wi-Fi pridať ďalšiu sieť. V Nastavenie Wi-Fi kliknite na Pridať sieť Wi-Fi. Zadajte SSID (názov) siete. Ak je potrebné, zadajte zabezpečovacie údaje alebo iné údaje konfigurácie siete. Kliknite na Uložiť. Poznámka: Ikona stavu siete zozelenie, ak máte k tabletu priradený účet Google a je pripojený k službám Google pre synchronizáciu služby Gmail, udalostí z kalendára, kontakty, zálohovanie nastavenia. 3.2 Sieť 3G Sieť 3G je mobilná sieť, ktorá umožňuje vysokorýchlostný prístup k dátam a zvýšenú kapacitu siete. Poskytuje široký rozsah služieb a zvýšenú kapacitu siete v porovnaní s predchádzajúcou sieťou 2G. Tento tablet podporuje externú sieť 3G pomocou hardvérového kľúča 3G. Hardvérové kľúče 3G sú pripojené cez hostiteľský port USB. K tomu je potrebný prevodový kábel, ktorý je priložený ako príslušenstvo. Poznámka: Niektoré modely podporujú 3G voliteľne. Ak si zakúpite tento tablet so vstupom pre SIM kartu, môžete sa k internetu pripájať pomocou svojej 3G SIM karty, keď nie je k dispozícii sieť Wi-Fi. Vložte svoju 3G kartu do vstupu pre SIM kartu tabletu a tabliet automaticky získa signál 3G. Ak si zakúpite tento tablet bez vstupu pre SIM kartu, môžete sa tiež pokúsiť pripojiť k internetu pomocou hardvérového kľúča USB 3G. SK - 22

23 SK IV. Prehliadanie internetu 4.1 Prehliadanie internetu Než začnete používať prehliadač, uistite sa, že máte pripojenie Wi-Fi alebo internetové pripojenie. Na paneli aplikácií kliknite na ikonu prehliadača, čím prehliadač spustíte. Kliknite na adresový pruh. Zobrazí sa klávesnica Android, pomocou ktorej môžete zadať kľúčové slová alebo adresy. Nový panel Přidat stránku do záložek Otevřít záložky Vedlejší menu Vedľajšie menu otvoríte kliknutím na ikonu v hornom rohu stránky prehliadača. V. Inštalácia a správa aplikácií 5.1 Inštalácia aplikácií Svoje aplikácie môžete inštalovať a spravovať prepnutím na Inštalátor aplikácií. Ak chcete inštalovať aplikáciu, vykonajte nasledujúce kroky: 1. Kliknutím otvorte Inštalátor aplikácií Inštalovať potom kliknite na Interná pamäť alebo na Kartu TF. Na pravej strane sa objavia dostupné súbory. Apk. Kliknutím na požadovaný súbor ho inštalujete. Poznámka: Uistite sa, že súbor. Apk je funkčná v systéme Android 4.1 a že má príponu. Apk, napr angrybirds.apk. V niektorých prípadoch sa nemusia v Paneli aplikácií objaviť po inštalácii súbor. Apk žiadna ikona. Jedným z dôvodov môže byť, že táto aplikácia nie je kompatibilná s vaším operačným systémom alebo že je stiahnutý súbor. Apk poškodený, takže je potrebné stiahnuť plnú verziu. SK - 23

24 5.2 Správa aplikácií Kliknutím otvorte Inštalátor aplikácií Spravovať. Kliknite na aplikáciu a potom ju môžete spustiť, exportovať alebo odinštalovať. Aplikácie môžete tiež spravovať, ak prejdete na Aplikácia v ponuke Nastavenie. VI. Multimediálne funkcie 6.1 Hudba Po stiahnutí hudby do tabletu otvorte prehrávač hudby kliknutím na ikonu hudby. Môžete vyberať skladby podľa interpreta, albumu, názvu alebo zoznamu skladieb (playlistu). Voľbu vykonajte kliknutím. Prehrávač mediálnych súborov umožňuje aktuálny výber prehrávať v náhodnom poradí, preskakovať v ňom alebo prehrávanie pozastaviť, a dokonca môže zobraziť obal albumu, ak je k dispozícii. SK - 24

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM 1 2 OBSAH UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM... 1 OBSAH... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU... 5 HLAVNÍ FUNKCE... 6 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

Model shown is KX-TS580FX

Model shown is KX-TS580FX Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS560FX KX-TS580FX Model shown is KX-TS580FX English This unit is compatible with Caller ID. You must subscribe to the appropriate service

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta III je širokoúhlé víceúčelové navigační zařízení, které vyniká elegancí a kvalitním dílenským zpracováním.

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Čtečka elektronických knih. ereading.cz START 2. Uživatelská příručka. Předmluva. čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své zážitky na

Čtečka elektronických knih. ereading.cz START 2. Uživatelská příručka. Předmluva. čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své zážitky na Čtečka elektronických knih ereading.cz START 2 Uživatelská příručka Předmluva Rádi bychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili koupí čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

LAMAX ACTION X6 Action Camera

LAMAX ACTION X6 Action Camera LAMAX ACTION X6 Action Camera Waterproof up to 30 m Full HD video 1920 x 1080 12 MP camera WiFi - 1 - Safety precautions 1. Do not drop the camera or subject it to any powerful physical shock that may

Více

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka

CZ8680 První edice Říjen 2013. Notebook E-příručka CZ8680 První edice Říjen 2013 Notebook E-příručka Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo)

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) Záruční doba Záručná lehota Typ Typ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu x861 ~220-240 V měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Více

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku Notebook E-příručka CZ7780 Březen 2013 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino.

ÚVOD. Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. UŽIVATELSKÝ MANUÁL ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Orin HD od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

Eee Pad Uživatelská příručka

Eee Pad Uživatelská příručka Eee Pad Uživatelská příručka TF201 CZ6837 Nabíjení vaší baterie Chcete-li používat napájení na baterie, před odjezdem na dlouhý výlet určitě plně nabijte vaši baterii a případné doplňkové baterie. Pamatujte

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více