Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player

2 Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk přístroj vypne. 2) Tlačítko MUTE (ztišení): při zapnutém přístroji krátký stisk ztiší zvuk 3) Tlačítko MODE (volba zdroje přehrávání): krátkými stisky přepíná mezi přehráváním jednotlivých zdrojů: RADIO, CD, USB, SD, AUX 4) OVLADAČ HLASITOSTI: Otáčením doprava nebo doleva zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. Stiskem ovladače přejdete do menu ovládání jednotlivých audio funkcí. Každý stisk přepne do další ovládané funkce - přepíná se mezi funkcemi BAS-TRE-BAL-FAD (čili BASY- VÝŠKY- STEREO ROVNOVÁHA- PŘEDOZADNÍ ROVNOVÁHA) - funkčnost jednotlivých nastavení závisí na modelu sauny. 5) BAND tlačítko: při RADIO módu přepíná mezi skupinami předvoleb FM1-FM2-FM3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ přepíná mezi informacemi o přehrávaných souborech: DIR-SONG-ARTIST-TITLE (pokud zdroj tyto informace obsahuje). 6) CLK tlačítko: krátký stisk zobrazí čas. Dlouhý stisk způsobí přechod do módu nastavení času. Otáčením ovladače hlasitosti se nastavuje správný čas, zmáčknutím ovladače se přepíná mezi nastavením hodin a minut. Po nastavení času se zmáčknutím tlačítka CLK opustí mód nastavení času. 7) APS tlačítko: při RADIO módu dlouhým stiskem automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Krátký stisk způsobí přehrání krátkých úseků všech přednastavených stanic v rámci nastavené předvolby (FM1, FM2, nebo FM3). Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ vyhledání souborů. 8) SEEK+/- tlačítka: při RADIO módu krátký stisk zahájí automatické vyhledávání stanice, dlouhým stiskem se zahájí vyhledávání manuální. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ krátkým stiskem přejde přehrávání o 1 skladbu dopředu nebo dozadu. Dlouhý stisk způsobí zrychlené přehrávání skladby dopředu nebo dozadu. 9) LD tlačítko: stiskem se aktivuje (nebo deaktivuje) funkce LOUD zdůraznění basů 10) Tlačítko 1 : při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 1. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.1. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk přeruší přehrávání, další stisk opět zahájí přehrávání. 11) Tlačítko 2: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 2. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.2. 12) Tlačítko 3: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 3. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk zapne opakované přehrávání skladeb. 13) Tlačítko 4: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 4. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.4. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk zapne náhodné přehrávání skladeb. 14) Tlačítko 5: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 5. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.5. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk posune přehrávání o 10 skladeb dopředu. 15) Tlačítko 6: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 6. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.6. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk posune přehrávání o 10 skladeb dozadu. 16) Tlačítko pro vysunutí CD z přístroje. 17) Vstup pro SD kartu 18) Vstup pro USB pamětˇ 19) Prostor pro vložení CD 20) Informační displej 21) Vstup AUX 22) Tlačítko RESET: V případě abnormálního chování přístroje ( zatuhnutí, nefunkčnost některých tlačítek, atd.) zmáčknutím tlačítka reset se obnoví tovární nastavení. Dálkový ovladač: 1) Hlavní vypínač: zapnutí/vypnutí přístroje 2) SRC: přepínač funkcí 3) Tlačítko 1 : při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 1. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - přeruší přehrávání, další stisk opět zahájí přehrávání. 4) Tlačítko 2: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 2. 5) Tlačítko 3: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - zapne opakované přehrávání skladeb. 6) Tlačítko 4: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 4. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - zapne náhodné přehrávání skladeb. 7) Tlačítko 5: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 5. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - posune přehrávání o 10 skladeb dozadu 8) Tlačítko 6: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 6. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - posune přehrávání o 10 skladeb dopředu. 9) Tlačítko MUTE (ztišení): zapne/vypne ztišení zvuku 10) BAND tlačítko: přepíná mezi skupinami předvoleb FM1-FM2-FM3 11) LOUD tlačítko: stiskem se aktivuje (nebo deaktivuje) funkce LOUD zdůraznění basů 12) VOL+/VOL-: OVLADAČ HLASITOSTI 13) - tlačítka: při RADIO módu krátký stisk zahájí automatické vyhledávání stanice, dlouhým stiskem se zahájí vyhledávání manuální. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ krátkým stiskem přejde přehrávání o 1 skladbu dopředu nebo dozadu. Dlouhý stisk způsobí zrychlené přehrávání skladby dopředu nebo dozadu. 14) Clock: zobrazení času 15) APS tlačítko: při RADIO módu automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ vyhledání souborů. 16) SCAN: automatické vyhledávání stanic 17) MO/ST: přepínání mezi MONO/STEREO režimem 18) LOC: přepínání mezi příjmem lokálních a vzdálených stanic 19) SEL/MENU: multifunkční (potvrzovací) tlačítko CZ - 2

3 Popis tlačidiel a funkcií: 1) Hlavný vypínač: krátky stisk zapne prístroj, opätovné krátke stlačenie prístroj vypne. 2) Tlačidlo MUTE (stíšenie): pri zapnutom prístroji - krátke stlačenie stíši zvuk 3) Tlačidlo MODE (voľba zdroja prehrávania): krátkymi stlačeniami prepínate medzi prehrávaním jednotlivých zdrojov: RADIO, CD, USB, SD, AUX 4) OVLÁDAČ HLASITOSTI: Otáčaním doprava alebo doľava zvyšujete alebo znižujete úroveň hlasitosti. Stlačením ovládača prejdete do menu ovládania jednotlivých audio funkcií. Každým stlačením sa prepnete do ďalšej ovládanej funkcie - prepína sa medzi funkciami BAS-TRE-BAL-FAD (čiže BASY -VÝŠKY - STEREO ROVNOVÁHA- PREDOZADNÁ ROVNOVÁHA) - funkčnosť jednotlivých nastavení závisí od modelu sauny. 5) BAND tlačidlo: pri RADIO móde - prepína medzi skupinami predvolieb FM1-FM2-FM3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV prepínate medzi informáciami o prehrávaných súboroch: DIR-SONG-ARTIST-TITLE (ak zdroj tieto informácie obsahuje). 6) CLK tlačidlo: krátke stlačenie zobrazí čas. Dlhé stlačenie spôsobí prechod do módu nastavenia času. Otáčaním ovládača hlasitosti sa nastavuje správny čas, stlačením ovládača sa prepína medzi nastavením hodín a minút. Po nastavení času sa stlačením tlačidla CLK opustí mód nastavenia času. 7) APS tlačidlo: pri RADIO móde - dlhým stlačením automaticky naladíte a uložíte dostupné stanice. Krátke stlačenie spôsobí prehranie krátkych úsekov všetkých prednastavených staníc v rámci nastavenej predvoľby (FM1, FM2, alebo FM3). Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - vyhľadanie súborov. 8) SEEK+/- tlačidlá: pri RADIO móde - krátkym stlačením začne automatické vyhľadávanie stanice, dlhým stlačením sa začne vyhľadávanie manuálna. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV krátkym stlačením prejde prehrávanie o 1 skladbu dopredu alebo dozadu. Dlhé stlačenie spôsobí zrýchlené prehrávanie skladby dopredu alebo dozadu. 9) LD tlačidlo: stlačením sa aktivuje (alebo deaktivuje) funkcia LOUD - zvýraznenie basov 10) Tlačidlo 1 : pri RADIO móde -: krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 1. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozícii č.1. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie preruší prehrávanie, ďalšie stlačenie opäť začne prehrávanie. 11) Tlačidlo 2: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 2. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.2. 12) Tlačidlo 3: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 3. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátky stisk zapne opakované prehrávanie skladieb. 13) Tlačidlo 4: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 4. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozícii č.4. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátky stisk zapne náhodné prehrávanie skladieb. 14) Tlačidlo 5: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 5. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.5. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie posunie prehrávania o 10 skladieb dopredu. 15) Tlačidlo 6: pri RADIO móde -: krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 6. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.6. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie posunie prehrávania o 10 skladieb dozadu. 16) Tlačidlo pre vysunutie CD z prístroja. 17) Vstup pre SD kartu 18) Vstup pre USB pamäť 19) Priestor pre vloženie CD 20) Informačný displej 21) Vstup AUX 22) Tlačidlo RESET: V prípade abnormálneho správania prístroja ("zatuhnutie", nefunkčnosť niektorých tlačidiel, a. t. ď.) stlačením tlačidla reset sa obnoví továrenské nastavenie. Diaľkový ovládač: 1) Hlavný vypínač: zapnutie/vypnutie prístroja 2) SRC: prepínač funkcií 3) Tlačidlo 1 : pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 1. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - preruší sa prehrávanie, ďalším stlačením sa opäť začne prehrávanie. 4) Tlačidlo 2: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 2. 5) Tlačidlo 3: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - zapne opakované prehrávanie skladieb. 6) Tlačidlo 4: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 4. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - zapne náhodné prehrávanie skladieb. 7) Tlačidlo 5: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 5. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - posunie prehrávania o 10 skladieb dozadu. 8) Tlačidlo 6: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 6. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - posunie prehrávania o 10 skladieb dopredu. 9) Tlačidlo MUTE (stíšenie): zapne / vypne stíšenie zvuku 10) BAND tlačidlo: prepína medzi skupinami predvolieb FM1-FM2-FM3 11) LOUD tlačidlo: stlačením sa aktivuje (alebo deaktivuje) funkcia LOUD - zvýraznenie basov 12) VOL + / VOL-: OVLÁDAČ HLASITOSTI 13) - tlačidlá: pri RADIO móde - krátke stlačenie začne automatické vyhľadávanie stanice, dlhým stlačením sa začne manuálne vyhľadávanie. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV krátkym stlačením prejde prehrávanie o 1 skladbu dopredu alebo dozadu. Dlhé stlačenie spôsobí zrýchlené prehrávanie skladby dopredu alebo dozadu. 14) Clock: zobrazenie času 15) APS tlačidlo: pri RADIO móde - automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - vyhľadanie súborov. 16) SCAN: automatické vyhľadávanie staníc 17) MO / ST: prepínanie medzi MONO / STEREO režimom 18) LOC: prepínanie medzi príjmom lokálnych a vzdialených staníc 19) SEL / MENU: multifunkčné (potvrdzovacie) tlačidlo SK - 3

4 Panel Function Description: 1) POWER Button: Short push it to turn the unit on; short push it again to turn it off. 2) MUTE Button: With unit be turned on, short push it to mute sound output. 3) MODE Button: Short push it to select RADIO, Play, USB, SD, AUX mode. 4) VOL+/- Button: Turn it right or left to increase or decrease the volume level. Push it to enter audio control function. Each subsequent press will toggle to each function. Turn right or left to adjust each function. BAS --> TRE --> BAL --> FAD Length according to the LOUD, DSP, BEEP mode. 5) BAND Button: In Radio Mode, short push it to change FM1, FM2, FM3 band. In the playback state: short press for the conversion "DIR" "SONG" "ARTIST" "TITLE" feature. In the CD player state: Long press BAND button to extend the time of electronic shock. 6) CLK Button: Short push to display time; Push and hold it to enter time adjustment mode. Turn VOL to adjusted the time, and push SEL to switch between hour or minute, After time being adjusted, push CLK to exit adjustment mode. 7) A.PS Button: In Radio Mode, press and hold it to automatically store stations. Short push it to listen to all the press stations at current band. In the state switching selections playback mode "TRK" "FILK" "DIR" feature. 8) SEEK+/- Button: In Radio Mode, short push it to activate auto tuning mode; push and hold it to activate manual tuning mode. In Music playing mode, short push it to select the previous or next tack; push and hold it to go fast-forward or fast-rewind the track. 9) LD Button: Push to turn LOUD on or off. 10) 1/ Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 1 station. Long push it to store the current station in to button 1. In the playback state: short press to pause playback, then the normal playback. 11) 2/INT Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 2 station. long push it to store the current station in to button 2. In the playback state: short play by the browse function. 12) 3/RPT Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 3 station. long push it to store the current station in to button 3. In the playback state: short press to repeat playback function. 13) 4/RDM Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 4 station. long push it to store the current station in to button 4. In the playback state: short press random play function. 14) 5/+10 Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 5 station. long push it to store the current station in to button 5. In the playback state: short press to fast forward 10 tracks. 15) 6/-10 Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 6 station. long push it to store the current station in to button 6. In the playback state: short press to rewind 10 tracks. 16) Button: CD out of window button. 17) SD Card Interface: 18) USB Interface: 19) CD-ROM out of the window: 20) Display window: 21) AUX Interface: 22) Reset Button: The use of process,if found to have abnormal host, click the reset button to restore factory default state Remote Control Function Deacription: 1) POW: Power On/Off. 2) SRC: Mode Interchange (Function Switch). 3) 1/ : On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for PAUSE 4) 2/INT: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it fortrack Display 5) 3/RPT: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for REPEAT 6) 4/RDM: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for RANDOM Play 7) 7.5/DOWM: On Radio mode, hold it for station preset, on MP3 mode, press it for 10 tracks backward, for instance, if track number 25 is played, press it to play track number 15. 8) 6/UP: On Radio mode, hold it for station preset, on MP3 mode, press it for 10 tracks forward, for instance, if track number 25 is played, press it to play track number 35. 9) MUTE: Mute On/Off. 10) BAND: Band selection. 11) LOUD: BAS On/Off. 12) VOL+, VOL-: Volume adjustment 13) : On Radio mode for station search, on Play mode for fast-forward, fast-backward or track forward or track backward. 14) CLOCK: Time Display. 15) A.PS: On Radio mode for Auto station preset. On MP3 mode for file-selection 16) SCAN: Auto station seek. 17) MO/ST: Mono/Stereo Interchange. 18) LOC: Local/Distance Radio Range Switch. 19) SEL/MENU: Mutil-function Button, refering to #5. ENG - 4

5 Poznámky / Notes:

6

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T CZ EN Short guide TechniSat DVB-T DIGIT modell range Your unit carries the CE logo, and complies with all relevant EU standards. Subject to change without notice, subject to printing errors.www.technisat.com

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 660X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1)

Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1) Návod k použití NWZ-E435F / E436F / E438F 2008 Sony Corporation 4-109-571-12 (1) Procházení Návodu k použití Používání tlačítek v Návodu k použití Klepnutím na tlačítka v pravém horním rohu tohoto návodu

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 Obsah Vlastnosti 3 Důležité upozornění 3 Příslušenství 4 Panely a displej 4 Propojení 5 Dálkové ovládání

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

KDC-BT52U NÁVOD K POUŽITÍ. Jak číst tento návod. Postup nastavení funkcí. Označení Obsah

KDC-BT52U NÁVOD K POUŽITÍ. Jak číst tento návod. Postup nastavení funkcí. Označení Obsah KDC-BT52U RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Jak číst tento návod Postup nastavení funkcí Chcete-li vybrat a nastavit určitou položku v režimu nastavení funkcí, seznamte se s níže uvedeným

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

egreat EG-R200PRO II Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka

egreat EG-R200PRO II Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka egreat EG-R200PRO II Full HD multimediální přehrávač Uživatelská příručka 1 Konektory a připojení. Porty na zadní straně zleva: Hlavní vypínač Vstup pro napájecí adaptér 12V/3A Optický výstup Koaxiální

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1 Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací CD/mp3 přehrávač s možností připojení zařízení WALKMAN /ipod/iphone nebo chytrých telefonů přes přední USB port, technologii Bluetooth nebo aplikaci App Remote

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra

Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra Jedná se o instalaci s větším počtem Dexon NetSpeaker jednotek (dále

Více

PMD 661 Marantz Professional. Návod k použití

PMD 661 Marantz Professional. Návod k použití PMD 661 Marantz Professional Návod k použití 1 Obsah balení: Audiorekordér PMD 661 Audio kabel 2 x cinch - stereo jack 3,5 mm USB kabel Síťový napáječ Závěsný pásek Paměťová SD karta 1 GB 2 Úvod PMD 661

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL RTC182SURIP NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL GRAMOFONEM SCD/MP3 PŘEHRÁVAČ GRAMOFÓNOM SCD/MP3 PREHRÁVAČ GRAMOFON Z ODTWARZACZEM CD/MP3 TURNTABLE WITH CD/MP3 PLAYER

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje ECTACO jetbook Reader! ECTACO jetbook Reader to je Vaše přenosná knihovna, ve které si můžete uchovávat elektronické knihy, hudební a grafické soubory. Charakteristika

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Philips FM1200 / FM1100 / FM1300. Personal Mobile Radio

Philips FM1200 / FM1100 / FM1300. Personal Mobile Radio Uživatelská příručka verze 1.0/2003 Philips FM1200 / FM1100 / FM1300 VHF nebo UHF Personal Mobile Radio PA4DEN / PE1CSI/překlad OK2IMH Květen 2001 / Duben 2003 Pzn.: Stanice umožňuje "komunikaci" s uživatelem

Více

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC.

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC. VZOR MALÉ POČÍTAČE DO AUTA Model # MINI ALUMINIUM COMPUTERS. H5 MPSC-3- MINI ALUMINIUM COMPUTER 11 151 Barebone system 3 USB, 1 Fire Wire, No CPU, No Memory. MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Volně dostupná aplikace. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PŘENOS SIGNÁLU VIZUÁLNÍ INDIKACE ZÁBĚRU. IOS Operační systém. ANDROID Operační systém

Volně dostupná aplikace. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PŘENOS SIGNÁLU VIZUÁLNÍ INDIKACE ZÁBĚRU. IOS Operační systém. ANDROID Operační systém CZ Uživatelský manuál K9/R9 set signalizátoru a příposlechu s funkcí dálkového ovládání. Je jednoduché ovládat signálizátory, příposlech a jejich funkce pomocí dálkového ovládání. Také můžete ovládat hlasitost,

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ FUJITSU GENERAL LIMITED UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UTY-DCGY UTY-DCGG UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED Obsah ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE POPIS SYSTÉMU 1 Terminologie...3 2 Řídící

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

English... 2. Čeština... 48. Deutsch... 96

English... 2. Čeština... 48. Deutsch... 96 English... 2 Čeština... 48 Deutsch... 96 V 1.22 Table of Contents Trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Package contents... 5 Technical specifications... 6 Safety instructions... 7 Copyright...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

Digitální Osciloskop. S Možností Ukládání Dat. Komunikační & Ovládací. Software. Uživatelský Manuál a Postup Instalace

Digitální Osciloskop. S Možností Ukládání Dat. Komunikační & Ovládací. Software. Uživatelský Manuál a Postup Instalace Dokument No. SYSC-0-100108 Leden 2010 Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Komunikační & Ovládací Software Uživatelský Manuál a Postup Instalace Strana 1 z 27 Obsah Kapitola 1 Instalace Digitálního

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Yakumo Mega-Image 37

Yakumo Mega-Image 37 Handbuch Manual deutsch english français español chinese Yakumo Mega-Image 37 Digitalkamera Pred prvním použitím Nastavte fotoaparát podle následujících jednoduchých kroku. Vybalení fotoaparátu 1. Vyjmete

Více

Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech

Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech Představení produktu PoE switche bez managementu Vlastnosti a výhody produktů Využití Tabulka spotřeb energie IP kamer VIVOTEK Informace o produktech Seznam produktů 4 port PoE 8 port PoE 16 port PoE 24

Více

Kalibrační sonda Spyder 3 Pro

Kalibrační sonda Spyder 3 Pro Kalibrační sonda Spyder 3 Pro Obsah 1) Vysvětlení pojmů 2) Instalace 3) První spuštění 4) Kalibrace 5) Nástrojová lišta 6) Kontrola kalibrace, opakovaná kalibrace 1) Vysvětlení pojmů Kalibrace poojem v

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie MX408 MP3př ehr áv ač MP3pr ehr áv ač Obsah Česky Úvod--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Vlastnosti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Více

Začínáme. 1. Popis jednotky

Začínáme. 1. Popis jednotky Začínáme 1. Popis jednotky 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace Následující str. Přesun na následující stránku Předchozí str. Přesun

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více