Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player

2 Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk přístroj vypne. 2) Tlačítko MUTE (ztišení): při zapnutém přístroji krátký stisk ztiší zvuk 3) Tlačítko MODE (volba zdroje přehrávání): krátkými stisky přepíná mezi přehráváním jednotlivých zdrojů: RADIO, CD, USB, SD, AUX 4) OVLADAČ HLASITOSTI: Otáčením doprava nebo doleva zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. Stiskem ovladače přejdete do menu ovládání jednotlivých audio funkcí. Každý stisk přepne do další ovládané funkce - přepíná se mezi funkcemi BAS-TRE-BAL-FAD (čili BASY- VÝŠKY- STEREO ROVNOVÁHA- PŘEDOZADNÍ ROVNOVÁHA) - funkčnost jednotlivých nastavení závisí na modelu sauny. 5) BAND tlačítko: při RADIO módu přepíná mezi skupinami předvoleb FM1-FM2-FM3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ přepíná mezi informacemi o přehrávaných souborech: DIR-SONG-ARTIST-TITLE (pokud zdroj tyto informace obsahuje). 6) CLK tlačítko: krátký stisk zobrazí čas. Dlouhý stisk způsobí přechod do módu nastavení času. Otáčením ovladače hlasitosti se nastavuje správný čas, zmáčknutím ovladače se přepíná mezi nastavením hodin a minut. Po nastavení času se zmáčknutím tlačítka CLK opustí mód nastavení času. 7) APS tlačítko: při RADIO módu dlouhým stiskem automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Krátký stisk způsobí přehrání krátkých úseků všech přednastavených stanic v rámci nastavené předvolby (FM1, FM2, nebo FM3). Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ vyhledání souborů. 8) SEEK+/- tlačítka: při RADIO módu krátký stisk zahájí automatické vyhledávání stanice, dlouhým stiskem se zahájí vyhledávání manuální. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ krátkým stiskem přejde přehrávání o 1 skladbu dopředu nebo dozadu. Dlouhý stisk způsobí zrychlené přehrávání skladby dopředu nebo dozadu. 9) LD tlačítko: stiskem se aktivuje (nebo deaktivuje) funkce LOUD zdůraznění basů 10) Tlačítko 1 : při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 1. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.1. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk přeruší přehrávání, další stisk opět zahájí přehrávání. 11) Tlačítko 2: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 2. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.2. 12) Tlačítko 3: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 3. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk zapne opakované přehrávání skladeb. 13) Tlačítko 4: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 4. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.4. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk zapne náhodné přehrávání skladeb. 14) Tlačítko 5: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 5. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.5. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk posune přehrávání o 10 skladeb dopředu. 15) Tlačítko 6: při RADIO módu - krátký stisk zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 6. Dlouhý stisk uloží aktuálně přehrávanou stanici na pozici č.6. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - krátký stisk posune přehrávání o 10 skladeb dozadu. 16) Tlačítko pro vysunutí CD z přístroje. 17) Vstup pro SD kartu 18) Vstup pro USB pamětˇ 19) Prostor pro vložení CD 20) Informační displej 21) Vstup AUX 22) Tlačítko RESET: V případě abnormálního chování přístroje ( zatuhnutí, nefunkčnost některých tlačítek, atd.) zmáčknutím tlačítka reset se obnoví tovární nastavení. Dálkový ovladač: 1) Hlavní vypínač: zapnutí/vypnutí přístroje 2) SRC: přepínač funkcí 3) Tlačítko 1 : při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 1. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - přeruší přehrávání, další stisk opět zahájí přehrávání. 4) Tlačítko 2: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 2. 5) Tlačítko 3: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 3. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - zapne opakované přehrávání skladeb. 6) Tlačítko 4: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 4. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - zapne náhodné přehrávání skladeb. 7) Tlačítko 5: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 5. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - posune přehrávání o 10 skladeb dozadu 8) Tlačítko 6: při RADIO módu - zapne přehrávání stanice uložené pod číslem 6. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ - posune přehrávání o 10 skladeb dopředu. 9) Tlačítko MUTE (ztišení): zapne/vypne ztišení zvuku 10) BAND tlačítko: přepíná mezi skupinami předvoleb FM1-FM2-FM3 11) LOUD tlačítko: stiskem se aktivuje (nebo deaktivuje) funkce LOUD zdůraznění basů 12) VOL+/VOL-: OVLADAČ HLASITOSTI 13) - tlačítka: při RADIO módu krátký stisk zahájí automatické vyhledávání stanice, dlouhým stiskem se zahájí vyhledávání manuální. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ krátkým stiskem přejde přehrávání o 1 skladbu dopředu nebo dozadu. Dlouhý stisk způsobí zrychlené přehrávání skladby dopředu nebo dozadu. 14) Clock: zobrazení času 15) APS tlačítko: při RADIO módu automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Při módu PŘEHRÁVÁNÍ JINÝCH ZDROJŮ vyhledání souborů. 16) SCAN: automatické vyhledávání stanic 17) MO/ST: přepínání mezi MONO/STEREO režimem 18) LOC: přepínání mezi příjmem lokálních a vzdálených stanic 19) SEL/MENU: multifunkční (potvrzovací) tlačítko CZ - 2

3 Popis tlačidiel a funkcií: 1) Hlavný vypínač: krátky stisk zapne prístroj, opätovné krátke stlačenie prístroj vypne. 2) Tlačidlo MUTE (stíšenie): pri zapnutom prístroji - krátke stlačenie stíši zvuk 3) Tlačidlo MODE (voľba zdroja prehrávania): krátkymi stlačeniami prepínate medzi prehrávaním jednotlivých zdrojov: RADIO, CD, USB, SD, AUX 4) OVLÁDAČ HLASITOSTI: Otáčaním doprava alebo doľava zvyšujete alebo znižujete úroveň hlasitosti. Stlačením ovládača prejdete do menu ovládania jednotlivých audio funkcií. Každým stlačením sa prepnete do ďalšej ovládanej funkcie - prepína sa medzi funkciami BAS-TRE-BAL-FAD (čiže BASY -VÝŠKY - STEREO ROVNOVÁHA- PREDOZADNÁ ROVNOVÁHA) - funkčnosť jednotlivých nastavení závisí od modelu sauny. 5) BAND tlačidlo: pri RADIO móde - prepína medzi skupinami predvolieb FM1-FM2-FM3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV prepínate medzi informáciami o prehrávaných súboroch: DIR-SONG-ARTIST-TITLE (ak zdroj tieto informácie obsahuje). 6) CLK tlačidlo: krátke stlačenie zobrazí čas. Dlhé stlačenie spôsobí prechod do módu nastavenia času. Otáčaním ovládača hlasitosti sa nastavuje správny čas, stlačením ovládača sa prepína medzi nastavením hodín a minút. Po nastavení času sa stlačením tlačidla CLK opustí mód nastavenia času. 7) APS tlačidlo: pri RADIO móde - dlhým stlačením automaticky naladíte a uložíte dostupné stanice. Krátke stlačenie spôsobí prehranie krátkych úsekov všetkých prednastavených staníc v rámci nastavenej predvoľby (FM1, FM2, alebo FM3). Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - vyhľadanie súborov. 8) SEEK+/- tlačidlá: pri RADIO móde - krátkym stlačením začne automatické vyhľadávanie stanice, dlhým stlačením sa začne vyhľadávanie manuálna. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV krátkym stlačením prejde prehrávanie o 1 skladbu dopredu alebo dozadu. Dlhé stlačenie spôsobí zrýchlené prehrávanie skladby dopredu alebo dozadu. 9) LD tlačidlo: stlačením sa aktivuje (alebo deaktivuje) funkcia LOUD - zvýraznenie basov 10) Tlačidlo 1 : pri RADIO móde -: krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 1. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozícii č.1. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie preruší prehrávanie, ďalšie stlačenie opäť začne prehrávanie. 11) Tlačidlo 2: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 2. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.2. 12) Tlačidlo 3: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 3. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátky stisk zapne opakované prehrávanie skladieb. 13) Tlačidlo 4: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 4. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozícii č.4. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátky stisk zapne náhodné prehrávanie skladieb. 14) Tlačidlo 5: pri RADIO móde - krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 5. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.5. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie posunie prehrávania o 10 skladieb dopredu. 15) Tlačidlo 6: pri RADIO móde -: krátky stisk zapne prehrávanie stanice uloženej pod číslom 6. Dlhé stlačenie uloží aktuálne prehrávanú stanicu na pozíciu č.6. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - krátke stlačenie posunie prehrávania o 10 skladieb dozadu. 16) Tlačidlo pre vysunutie CD z prístroja. 17) Vstup pre SD kartu 18) Vstup pre USB pamäť 19) Priestor pre vloženie CD 20) Informačný displej 21) Vstup AUX 22) Tlačidlo RESET: V prípade abnormálneho správania prístroja ("zatuhnutie", nefunkčnosť niektorých tlačidiel, a. t. ď.) stlačením tlačidla reset sa obnoví továrenské nastavenie. Diaľkový ovládač: 1) Hlavný vypínač: zapnutie/vypnutie prístroja 2) SRC: prepínač funkcií 3) Tlačidlo 1 : pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 1. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - preruší sa prehrávanie, ďalším stlačením sa opäť začne prehrávanie. 4) Tlačidlo 2: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 2. 5) Tlačidlo 3: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 3. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - zapne opakované prehrávanie skladieb. 6) Tlačidlo 4: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 4. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - zapne náhodné prehrávanie skladieb. 7) Tlačidlo 5: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 5. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - posunie prehrávania o 10 skladieb dozadu. 8) Tlačidlo 6: pri RADIO móde - zapne prehrávanie stanice uložené pod číslom 6. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - posunie prehrávania o 10 skladieb dopredu. 9) Tlačidlo MUTE (stíšenie): zapne / vypne stíšenie zvuku 10) BAND tlačidlo: prepína medzi skupinami predvolieb FM1-FM2-FM3 11) LOUD tlačidlo: stlačením sa aktivuje (alebo deaktivuje) funkcia LOUD - zvýraznenie basov 12) VOL + / VOL-: OVLÁDAČ HLASITOSTI 13) - tlačidlá: pri RADIO móde - krátke stlačenie začne automatické vyhľadávanie stanice, dlhým stlačením sa začne manuálne vyhľadávanie. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV krátkym stlačením prejde prehrávanie o 1 skladbu dopredu alebo dozadu. Dlhé stlačenie spôsobí zrýchlené prehrávanie skladby dopredu alebo dozadu. 14) Clock: zobrazenie času 15) APS tlačidlo: pri RADIO móde - automaticky naladí a uloží dostupné stanice. Pri móde PREHRÁVANIE INÝCH ZDROJOV - vyhľadanie súborov. 16) SCAN: automatické vyhľadávanie staníc 17) MO / ST: prepínanie medzi MONO / STEREO režimom 18) LOC: prepínanie medzi príjmom lokálnych a vzdialených staníc 19) SEL / MENU: multifunkčné (potvrdzovacie) tlačidlo SK - 3

4 Panel Function Description: 1) POWER Button: Short push it to turn the unit on; short push it again to turn it off. 2) MUTE Button: With unit be turned on, short push it to mute sound output. 3) MODE Button: Short push it to select RADIO, Play, USB, SD, AUX mode. 4) VOL+/- Button: Turn it right or left to increase or decrease the volume level. Push it to enter audio control function. Each subsequent press will toggle to each function. Turn right or left to adjust each function. BAS --> TRE --> BAL --> FAD Length according to the LOUD, DSP, BEEP mode. 5) BAND Button: In Radio Mode, short push it to change FM1, FM2, FM3 band. In the playback state: short press for the conversion "DIR" "SONG" "ARTIST" "TITLE" feature. In the CD player state: Long press BAND button to extend the time of electronic shock. 6) CLK Button: Short push to display time; Push and hold it to enter time adjustment mode. Turn VOL to adjusted the time, and push SEL to switch between hour or minute, After time being adjusted, push CLK to exit adjustment mode. 7) A.PS Button: In Radio Mode, press and hold it to automatically store stations. Short push it to listen to all the press stations at current band. In the state switching selections playback mode "TRK" "FILK" "DIR" feature. 8) SEEK+/- Button: In Radio Mode, short push it to activate auto tuning mode; push and hold it to activate manual tuning mode. In Music playing mode, short push it to select the previous or next tack; push and hold it to go fast-forward or fast-rewind the track. 9) LD Button: Push to turn LOUD on or off. 10) 1/ Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 1 station. Long push it to store the current station in to button 1. In the playback state: short press to pause playback, then the normal playback. 11) 2/INT Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 2 station. long push it to store the current station in to button 2. In the playback state: short play by the browse function. 12) 3/RPT Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 3 station. long push it to store the current station in to button 3. In the playback state: short press to repeat playback function. 13) 4/RDM Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 4 station. long push it to store the current station in to button 4. In the playback state: short press random play function. 14) 5/+10 Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 5 station. long push it to store the current station in to button 5. In the playback state: short press to fast forward 10 tracks. 15) 6/-10 Button: In Radio mode, short push it to listen to the preset 6 station. long push it to store the current station in to button 6. In the playback state: short press to rewind 10 tracks. 16) Button: CD out of window button. 17) SD Card Interface: 18) USB Interface: 19) CD-ROM out of the window: 20) Display window: 21) AUX Interface: 22) Reset Button: The use of process,if found to have abnormal host, click the reset button to restore factory default state Remote Control Function Deacription: 1) POW: Power On/Off. 2) SRC: Mode Interchange (Function Switch). 3) 1/ : On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for PAUSE 4) 2/INT: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it fortrack Display 5) 3/RPT: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for REPEAT 6) 4/RDM: On Radio mode, press for station preset, on Play mode, press it for RANDOM Play 7) 7.5/DOWM: On Radio mode, hold it for station preset, on MP3 mode, press it for 10 tracks backward, for instance, if track number 25 is played, press it to play track number 15. 8) 6/UP: On Radio mode, hold it for station preset, on MP3 mode, press it for 10 tracks forward, for instance, if track number 25 is played, press it to play track number 35. 9) MUTE: Mute On/Off. 10) BAND: Band selection. 11) LOUD: BAS On/Off. 12) VOL+, VOL-: Volume adjustment 13) : On Radio mode for station search, on Play mode for fast-forward, fast-backward or track forward or track backward. 14) CLOCK: Time Display. 15) A.PS: On Radio mode for Auto station preset. On MP3 mode for file-selection 16) SCAN: Auto station seek. 17) MO/ST: Mono/Stereo Interchange. 18) LOC: Local/Distance Radio Range Switch. 19) SEL/MENU: Mutil-function Button, refering to #5. ENG - 4

5 Poznámky / Notes:

6

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7 ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700 AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM Návod k použití 10006700 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

MP3 přehrávač s FM vysílačem a microsd slotem. Uživatelský manuál

MP3 přehrávač s FM vysílačem a microsd slotem. Uživatelský manuál MP3 přehrávač s FM vysílačem a microsd slotem Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení přehrávače Evolve. Před jeho použitím si přečtěte tento návod. 1. Přehled vlastností Charakteristické rysy Podpora

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

PX213. MultiMedia Player. Multimediální přehrávač

PX213. MultiMedia Player. Multimediální přehrávač PX213 MultiMedia Player Multimediální přehrávač R Obsah 1. Obecný popis... 1 2. Bezpečnostní upozornění... 1 3. Popis součástí přehrávače...2 4. Informační kontrolky... 2 5. Aktuální stav přehrávače...

Více

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player Handbuch Manual Manuel D GB F E Yakumo DVD Record Master XL DVD+RW Recorder/Player Ovládací prvky Prední Panel 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 7 AUDIO VSTUP (FRONT LEFT) 2 PREDCHÁZEJÍCÍ 8 AUDIO

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0 USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE Model: 350X 0 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Návod k použití NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F. 2008 Sony Corporation 4-110-119-11 (1)

Návod k použití NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F. 2008 Sony Corporation 4-110-119-11 (1) Návod k použití NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F 2008 Sony Corporation 4-110-119-11 (1) Procházení Návodu k použití Používání tlačítek v Návodu k použití Klepnutím na tlačítka v pravém

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 7,11 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

MSC 328 SU RIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

MSC 328 SU RIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MSC 328 SU RIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MIKROSYSTÉM SE VSTUPEM USB A SD/MMC KARTOU A MOŽNOSTÍ RIPOVÁNÍ MIKROSYSTÉM SO VSTUPOM USB A SD/MMC KARTOU S MOŽNOSŤOU RIPOVANIA MICRO SYSTEM

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Pro zrušení použít duální zóny opakujte kroky 1 a 2 (na displeji se zobrazí Dual Zone Off ).

Pro zrušení použít duální zóny opakujte kroky 1 a 2 (na displeji se zobrazí Dual Zone Off ). 2. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách přes konektor 2nd AUDIO OUT. SHIFT + 2ndVOL S 2ndVOL 3. Ovládejte DVD/CD přehrávač pomocí dálkového ovladače při sledování obrazovky. Když je použitá duální zóna,

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING

ADDRESS CONVERSION TABLE FOR MANUAL SETTING - (06-57) - ADDRESS CVERSI TABLE FOR MANUAL SETTING In the case of a multiple refrigerant system, each refrigerant system should be set an exclusive refrigerant. Conversion table of refrigerant and rotary

Více

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si klepnutím na tlačítko dole nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. 2010

Více

DAB 12BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 12BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 12BT RÁDIO DAB / DAB+ S BLUETOOTH RÁDIO DAB / DAB+ S BLUETOOTH RADIO DAB / DAB+ Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB / DAB+ RADIO WITH BLUETOOTH DAB / DAB+ RÁDIÓ BLUETOOTH FUNKCIÓVAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

1. Automatické řízení osvětlení moderní budovy systémem KNX pomocí protokolu DALI

1. Automatické řízení osvětlení moderní budovy systémem KNX pomocí protokolu DALI 1. Automatické řízení osvětlení moderní budovy systémem KNX pomocí protokolu DALI 1.1. Rozhraní KNX/DALI Cíl úlohy: V úloze si vyzkoušíte základní práci s prvky DALI pomocí jednotky DLR/S. A použití světelného

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ 1. VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ ( ) 2. TLAČÍTKO

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy Uživatelská příručka MP4 přehrávač mivvy Předmluva Tento přehrávač přehrává MPEG/WMA/MP3/MP4 audio a video soubory a plně podporuje USB Mass Storage standard. Přehrávač je vylepšený MP3 přehrávač a je

Více

Stereo reproduktor a budík pro iphone a ipod. Uţivatelský manuál Model: imm173

Stereo reproduktor a budík pro iphone a ipod. Uţivatelský manuál Model: imm173 Stereo reproduktor a budík pro iphone a ipod Uţivatelský manuál Model: imm173 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme Vám, ţe jste se rozhodli pro produkt iluv imm173, který je určený pro Váš ipod a iphone. Před pouţíváním

Více

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

CITROËN C5. NaviDrive Systém audio Bluetooth. ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43

CITROËN C5. NaviDrive Systém audio Bluetooth. ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43 CITROËN C5 NaviDrive Systém audio Bluetooth ART-C5_2006-1_FRA.indd ART-C5_2006-1_TCH.indd 1 17/11/2005 09:07:43 09:41:07 SYSTÉM NAVIDRIVE S MĚNIČEM CD Infračervený port AB C E F D G H I J K L M N O P Q

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem. MCi8080. Průvodce rychlým startem

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem. MCi8080. Průvodce rychlým startem Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem MCi8080 Průvodce rychlým startem CZ Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Přečtěte si, prosíme, a potvrďte svůj souhlas

Více

Návod k použití NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Nabídka. Home Rejstřík. Klepněte! Můžete rovnou přeskočit. Přenos hudby

Návod k použití NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Nabídka. Home Rejstřík. Klepněte! Můžete rovnou přeskočit. Přenos hudby Klepněte! Můžete rovnou přeskočit Přenos hudby Přenos videa/fotografií/podcastů Odstraňování problémů Návod k použití NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-069-12(1) Poznámka V závislosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170122 Skytec PA-200, aktivní zvukový systém pro USB/SD 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ!

Více

ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Aurorádio Autorádio Car Audio

ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Aurorádio Autorádio Car Audio ACRM 202 F NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Aurorádio Autorádio Car Audio OBSAH OBSAH 02 OPATŘENÍ 03 PŘÍSLUŠENSTVÍ 04 MONTÁŽ (DEMONTÁŽ) 04 SCHÉMA ZAPOJENÍ 05 OVLÁDACÍ PANEL 06 ZÁKLADNÍ PROVOZ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ESCORT 5580 Verze 1.0 DSC-8025-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte třímístný kód pro místní a dálkové ovládání (implicitně * * *), modul ESCORT 5580 zdvihne

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant. Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR

CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant. Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR CD/MP3 autorádio s RDS, USB konektorem a slotem pro SD/MMC karty včetně dálkového ovládání na volant Návod k instalaci a obsluze CS MP 530 IR Záruka / Servis CS MP 530 IR ZÁRUKA Firma ITM Technology AG

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více