Z naší školičky. Úvodní slovo. Číslo 2/2012. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z naší školičky. Úvodní slovo. Číslo 2/2012. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Číslo 2/2012 Vážení spoluobčané, Jarní měsíce opět rychle utekly a o slovo se přihlásilo léto, čas dovolených a odpočinku. Přichází tak chvíle pro předprázninové číslo našeho Dolnostudénského zpravodaje. Na dalších stránkách si můžete, jako již tradičně, přečíst o životě naší obce, o řadě povedených kulturně - společenských a sportovních akcí, které se zejména zásluhou našich aktivních spolků v jarních měsících uskutečnily, stejně jako nakouknout do naší školy i obou školek. Během jarních měsíců jsme na Obci pracovali na přípravě a realizaci řady projektů, které máme naplánované. V současné době se staví autobusové zastávky a chodník v místní části Králec, na které naše obec získala dotaci v minulém roce, na podzim by mělo dojít k výstavbě parkoviště a oddychové zóny pro rodiče s dětmi v lokalitě u hřbitova, na kterou jsme získali dotaci v roce letošním z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Neustále intenzivně pracujeme na projektu cyklostezky Šumperk - Dolní Studénky, v současnosti vyřizujeme stavební povolení a připravujeme soutěž na Úvodní slovo dodavatele stavby, která by měla být realizována na jaře příštího roku. V jarních měsících došlo díky aktivitě našich spolků také k rekonstrukci sálu v restauraci u Urbanů, který tak v novém kabátu nám všem poslouží pro řadu kulturních akcí. Během podzimu by dále mělo dojít k vybudování lepšího zázemí pro pracovníky obecního úřadu i veškeré technické vybavení v lokalitě u vakuové stanice. Další projekty připravujeme, žádosti o dotaci na jejich realizaci již byly podány a čekáme, jak dopadnou. Přes léto budete moci v naší obci opět vidět pracovat naše mladé spoluobčany a věříme, že i s jejich pomocí se podaří vylepšit prostředí, ve kterém žijeme. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval našim nejmenším, dětem základní školy, že nám svými obrázky zkrášlily prostředí našeho obecního úřadu a budeme se těšit na jejich další výtvory. Dovolte, abychom Vám všem popřáli krásnou dovolenou a spoustu pohodových letních dnů! Ing. Radim Sršeň, Ph.D. starosta obce Vážení a milí spoluobčané školní rok skončil, žáci dostali druhou výplatu tohoto školního roku. Pro nás všechny to byl rok velkých změn, novinek, objevování, nových setkání a poznatků. Malí školáci, nyní už prvňáci, se zdárně zapojili do činnosti naší školičky. Všichni jsme se účastnili řady pěkných akcí nejen ve škole, ale i v obci a v okolí. V tomto posledním měsíci jsme si zopakovali vše co jsme se naučili a čekala nás i řada příjemných akcí. Jednou z nich byl i výlet do ZOO Lešná, který nám sponzorovala Cestovní kancelář HORNET TOUR Dolní Studénky. Děti, které odevzdaly sběr v ZŠ i MŠ Dolní Studénky, měly i vstup do ZOO zdarma. Výlet byl pro děti ze ZŠ a obou MŠ v naší obci. Žáky školy čekala poslední týden v červnu tradiční Škola v přírodě ve Vojtíškově, tentokrát byla zaměřena na blížící se OH. V pátek 29. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi páťáky, kteří odcházejí do 6.ročníku Z naší školičky a předškoláky z mateřské školy. Je škoda, že je nebudeme moci přivítat v září u nás, neboť dávají přednost velkým kolektivům jiných škol. Přitom naše škola zajišťuje individuální přístup je však potřeba se přijít přesvědčit a nedat na povídání. Od nového školního roku připravujeme pro všechny školáky i předškoláky v naší škole řadu novinek, kroužků, hravá dopoledne pro budoucí žáky atd Ráda touto cestou poděkuji i našemu zřizovateli a zástupcům obce za velmi dobrou spolupráci. Všichni děkujeme zaměstnancům obce za práci v naší ZŠ a MŠ při údržbě a zkrášlení prostředí. Poděkování patří také paní vychovatelce Vamvakašové za tvůrčí práci pro školu a děti (odchází do důchodu),ale samozřejmě i všem pedagogům jak ZŠ, tak MŠ!!! Všem žákům i pedagogům přeji krásné, klidné odpočinkové prázdniny s načerpáním sil do dalšího školního roku. Dne 3.listopadu připravujeme spolu s obcí Oslavy 130 let založení Základní školy v Dolních Studénkách. V sobotu od se budete moci podívat, co vše se u nás změnilo. Bude připravený program a setkání pro bývalé zaměstnance a absolventy školy. Obracíme se na Vás, občany s prosbou, pokud máte cokoliv, co je spjato s naší školou a můžete nám zapůjčit, budeme moc rádi. Dejte prosím také na vědomí všem, kteří školu navštěvovali. Na odpoledne plánujeme setkání bývalých žáků i učitelů od 15.30hod. na sále u Urbanů. Pokud byste prosím mohli sponzorsky přispět na zdárné zajištění této akce, budeme moc rádi a finanční dary můžete zasílat na č.ú. Občanského sdružení Přátelé dětí ZŠ a MŠ Dolní Studénky: /0300 S případnými dotazy se obracejte přímo na naši školu. Mgr.Olga Maturová ředitelka školy

2 strana 2 Informace z OÚ Svoz pytlů s nápojovými kartony bude ve čtvrtek Naplněné pytle s kartony dejte před své nemovitosti na obvyklé místo, pracovníci OÚ Vám dají do schránky nový. Poplatky na rok 2012: Poplatek za TKO na 3. čtvrtletí roku 2012 nebo na 2. pololetí roku 2012 splatnost do ,-- Kč / osoba / čtvrtletí Ještě pořád je možno zaplatit zálohu na stočné pro období 10/2011 9/ každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné vyrovnání dle skutečného stavu se zaplatí až při konečném vyúčtování říjen listopad 2012 Nesvítí-li někde světlo, oznamte to, prosím, ihned na OÚ (tel ). Prosíme občany, aby omezili v neděli hlučné práce, které ruší ostatní občany (sečení trávy, řezání atd.). Kontakty na OÚ Dolní Studénky na p. Michala Strnada místostarostu obce: na p. Ing. Radima Sršně starostu obce: Zasílání novinek víte to hned! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových stránkách obce v odkazu odběr novinek je možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a u přihlásit k odběru novinek. Na Váš zadaný Vám budou přicházet novinky z obce, informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, dle nashromážděných informací. KAŽDÁ BIOPOPELNICE MUSÍ MÍT SVOJI SAMOLEPKU!!! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že během prázdninového období budou biopopelnice označovány samolepkou pracovníky Obecního úřadu Dolní Studénky. Obecní úřad Dolní Studénky žádá občany, aby biopopelnice zůstaly vždy v úterý po svozu před domem déle z důvodu označování samolepkou. Pokud samolepku během prázdnin neobdržíte, je možno si ji vyzvednout osobně na Obecním úřadu v Dolních Studénkách. Takto vypadá samolepka na biopopelnice: separovaný sběr BRO ZELENÝ ODPAD - zahradní odpad - drobný dřevní odpad - odpad z drobného chovu - odpad portavin rostlinného původu Do nádoby je možné ukládat: - trávu - seno - rostliny, plevel - jehličí, piliny, třísky, prořez keřů - podestýlka drobného chovu zvířat - zbytky krmiva rostlinného původu - zbytky a odřezky ovoce a zeleniny - jiné kuchyňské zbytky rostlinného původu Do nádoby NELZE ukládat: - kosti - kůže - zbytky masa, živočišné tkáně - odpad z potravin živočišného původu - tekuté nebo kašovité odpady - odpad v obalech - jiné odpady (sklo, kovy, plasty, stavební odpad, jiné předměty apod.) PROSÍME, VYSYPEJTE DONESENÝ ODPAD Z PYTLŮ A TAŠEK, OBALY DO NÁDOBY NEUKLÁDEJTE Obec Dolní Studénky Svozový plán na 2. pololetí roku 2012 Týden v roce Datum Komodita sklo Biopopelnice Biopopelnice Tetrapacky Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Tetrapacky Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO sklo Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Biopopelnice Plasty Tetrapacky Biopopelnice TKO sklo Biopopelnice Plasty TKO Plasty TKO sklo Plasty

3 strana 3 Školní rok 2011/2012 končí a ve školce Králec můžeme s potěšením konstatovat, že byl rušný a neměli jsme čas na nudu. Však se nám také podařilo realizovat tolik zajímavých akcí, při kterých se děti poučily a získaly spoustu nových dovedností a nebo si je aspoň prohloubily, aby byly lépe připravené na základní školu. Pokračoval projekt Barevná roční období, který dětem přibližuje změny přicházející se změnou ročního období a také projekt Slunečnice a ten zase dětem předvede, jak skvělá plodina je slunečnice a co vše pro přírodu a živočichy může znamenat po celý rok. Také se dobře rozvíjela dopravní výchova ve spolupráci s dopravním oddělením Policie ČR v Šumperku. Naše MŠ se zapojila do projektu OTTLENS, zaměřeného na včasnou diagnostiku očních vad u dětí v předškolním věku. Ale nejen poznávání rozvíjíme, věnujeme se i sportovním aktivitám naše děti absolvovaly v průběhu roku několik cyklů pohybových kurzů - lyžařských dovedností na Přemyslově, předplavecký v šumperském bazénu a také na zimním stadionu bruslení. Významnou měrou se o naše zdraví zasloužily i dopolední Konec školního roku v Králci pobyty v Solné jeskyni a v neposlední řadě i pravidelný každoroční týden Sportovních her MŠ. K dobré fyzické kondici přispívají i celkem pravidelné vycházky s delší trasou buď na celé dopoledne do lesa, nebo přes celou vesnici. Byli jsme také u rybníků na Třemešku a v závěru roku jsme si společně s MŠ D. Studénky uspořádali fotbalový turnaj. Na veřejnosti jsme se prezentovali svým vystoupením v rolích kominíčků hned v lednu na Maškarním karnevalu SDH a pak také v dubnu na tradičním Reji čarodějnic a to v maskách malých duchů a příšerek. Na Zahradním posezení Sokola D. Studénky a festivalu Hudba bez hranic jste nás mohli vidět s působivým vystoupením s deštníky a kdo se přišel podívat na vítání občánků na podzim 2011, mohl vidět, že i naše děti umí hezky vystupovat na slavnostním přivítání nejmenších spoluobčánků. Samozřejmě, že děti z naší MŠ jezdily průběžně do Šumperka na pohádková představení byly tam 8x! a také jednou pohádka přijela za námi až do školky. Společně se ZŠ a MŠ D. Studénky se nám podařilo zúčastnit se výstavy v místní knihovně a pak také adventního programu v Náměšti na Hané. Nejvíce se nám ale povedla společná drakiáda v říjnu, na kterou jsme si pozvali i hudební skupinu a je škoda, že rodin s dětmi nepřišlo více OÚ D.Studénky nám totiž přispěl sponzorstvím na občerstvení a tímto děkujeme. Vyvrcholením spolupráce se ZŠ byl společný výlet do ZOO Zlín Lešná a chceme poděkovat panu Ing. R. Sršňovi za sponzorství dopravy. Také se nám podařilo splnit přání rodičů a společně s nimi jsme se vydali na pohádku až na hrad Helfštýn. Pro rodiče jsme připravili i dvě společná tvořivá odpoledne Adventní hvězdičkování a jarní Kytičkování. Poslední společnou akcí s rodinami dětí bylo Indiánské rozloučení se školáky a zároveň jsme tím i přivítali léto, jež nám přináší prázdniny a dny volna. Mateřská škola Králec bude v provozu od 13. srpna a všichni Vám přejeme hezké a příjemné léto a děkujeme za spolupráci a podporu při všech našich aktivitách. Nezapomeňte, že průběžně sbíráme papír, vršky od PET lahví, elektroodpad a upotřebený jedlý olej z kuchyní to je cesta, jak vylepšit rozpočet školy a přispět ke zdravému životním prostředí i k tomu vedeme děti. Za všechny z MŠ Králec: J. Lokajíčková, řed.mš V MŠ Králec předali zástupci obce vysvědčení dětem, které končí předškolní docházku a loučí se s kamarády ze školky.

4 strana 4 Naše obec žila hudbou Jistě nikomu neuniklo, že víkend byl v naší obci ve znamení muziky. Tradiční, již osmý ročník dolnostudénského festivalu Hudba bez hranic byl zahájen v pátek vystoupením populární skupiny Čechomor. V sobotu po dopoledním programu v Šumperku proběhl v areálu hlavní festivalový program, kde vedle evropských hvězd se s krásnými vystoupeními ukázaly i naše děti a všechny přítomné okouzlily naše ženy. Letos přijali pozvání na náš festival soubory: Sebedražská kapela ze slovenské družební obce Sebedražie přijel i pan starosta Ing. Peter Juríček a dva radní, z polského Biala a Swarzedu, z Německa to byla kapela z Rimparu, družební oblasti našeho okresu. Českým hostem byla Městská hudba Kynšperk nad Ohří, jejíž mažoretky okouzlily zejména mužskou část přítomných. Spolu s nimi se představily také místní výborné kapely VKV Leština, Moravia Big Band Zábřeh a KMČ Dolní Studénky. Večer byl zakončen krásným ohňostrojem. Muzikantský víkend v naší obci a okolí se opravdu vydařil, návštěvníci nešetřili slovy uznání a díků. To vše by se ale nemohlo uskutečnit bez obrovského nasazení a pomoci obětavých hasičů a sokolů a také organizátorů akce: Obce Dolní Studénky a Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Dík patří i celé řadě sponzorů, díky nimž se tato finančně náročná akce mohla uskutečnit. Všem kdo se jakkoliv na organizaci tohoto krásného víkendu podíleli, patří velký dík! Dne jsme přivítali nové občánky naší obce, kterými jsou Adéla Gebauerová, Kristýna Učňová, Karolína Haintlová a Michal Bartl. Přejeme jim v životě hodně zdraví a úspěchů! Dne se na Obecním úřadu v Dolních Studénkách uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení a slavností vyřazení dětí z MŠ Dolní Studénky.

5 INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY NA ÚZEMÍ OBCE ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům termíny plánovaného přerušení dodávky elektřiny dle následujícího harmonogramu: dne: od 08:00 do 10:00 hod. v obci: Dolní Studénky, Králec část obce: vše v místě vyvěšení dne: od 08:00 do 16:00 hod. v obci: Dolní Studénky část obce: Třemešek u Malína dne: od 08:00 do 15:00 hod. v obci: Dolní Studénky, Králec část obce: vše v místě vyvěšení Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem strana 5 Pietní vzpomínka na spoluobčany padlé v obou světových válkách proběhla v naší obci tradičně v prvních májových dnech. Obcí prošly lampionové průvody, byly položeny věnce k oběma pomníkům v obci a občané se poklonili památce obětí. Děti se představily s krátkým pásmem, pan starosta v krátkém projevu vysvětlil hlavně mladší generaci, proč se v tyto dny scházíme. Státní hymnu i několik dalších pietních skladeb zahrála skupina muzikantů KMČ Dolní Studénky. Poté následovalo posezení, táborák a ohňostroj za sokolovnou.

6 strana 6 Fabián vítězem závodu horských kol Králecký Úvoz Šumperk - V rámci Šumperského poháru horských kol 2012 proběhl v Dolních Studénkách již 16. ročník závodu Králecký Úvoz. Počasí závodníkům i nám pořadatelům letos opravdu přálo a na startu se sešlo 101 závodníků. Závodilo se ve 12 kategoriích od těch nejmenších, teprve začínajících, malých žáků až po tzv. veterány. Start byl hromadný pro všechny kategorie, všichni jeli stejný okruh, který měřil 5,3 km, ale některé kategorie tento okruh jely jen 1x, jiné 2x, ti starší zkušenější museli tento okruh zvládnout 3x a mužům A a B se stopky zastavily až po 4 okruzích. Nejlepší výkon ze všech zúčastněných podal závodník týmu SK Žamberk Tessuti Sport Jakub Fabián (kategorie Muži A), který jel 4 okruhy a na trati dlouhé 21,5 km byl s časem 1:02:40 úplně první. Rozhodně se nenechal zahanbit ani vítěz kategorie Muži B Tomáš Kechrt z týmu CYKLO POLÁCH A SYN, která jela taktéž 4 okruhy. Jeho vítězný čas 1:03:52 by ho v celkovém hodnocení zařadil hned za vítěze kategorie Mužů A. Tým CYKLO POLÁCH a SYN skvěle reprezentoval i vítěz kategorie Muži C Martin Jílek. Mezi ženami kralovaly Marie Valouchová, vítězka kategorie Ženy B s časem 0:39:50 na dvou okruzích a Štěpánka Staňková z klubu TNF BIKE TEAM, vítězka kategorie Ženy A s časem 0:43:45. Stejný tým i stejná rodina si vybojovala první místo i v kategorii Juniorů. Tomáš Staněk si vítězství zasloužil časem 0:50:30 na trati dlouhé 16,2 km. Mezi nejobsazenější kategorie vedle kategorie Mužů A a B se řadí kategorie starších žáků, ve které všechny předběhl a časem 0:40:25 zvítězil na trati dlouhé 10,9 km Tomáš Bárka z ZEKOF TEAMU. Mezi staršími žákyněmi s přehledem zvítězila časem 0:43:30 Eva Pláničková z BIKE SPORT TEAMU MOHELNICE. V kategorii Mladší žákyně získala první místo Kristýna Václavíková. V kategorii mladších žáků si první místo vyjezdil Martin Seidl z týmu BIKE SPORT MOHEL- NICE a to časem 0:25:35. Úplně nejmladší účastnice a účastníci Králeckého Úvozu soupeřili společně v kategorii Malí žáci. První Start Králeckého Úvozu. Autor: Miloš Hetmánek místo získal za velice hezký čas 0:30:20 David Pátek ze SOKOLA HRABENOV. Další výsledky můžete najít na internetových stránkách mtb.moravanet.cz/pohar2012/ index.php. Autor: Miloš Hejtmánek Plánované akce TJ Sokol Dolní Studénky III. ročník Míčového 7 boje Místo - areál za sokolovnou Datum srpna 2012, začátek v 9,00 hod. Startovné Kč za dvojici v ceně je zahrnuto i občerstvení Sporty - Volejbal,Házená,Basket,Tenis,Stolní tenis,nohejbal,badminton Podmínka - Minimálně jeden člen ze dvojice musí mít trvalé bydliště v Dolních Studénkách, nebo být rodák z D.S. Občerstvení - Zajištěno po celý průběh 7boje Ceny - První tři páry obdrží poháry a další věcné ceny Přihlášky - Horáček Jarda, mob , TJ Sokol Dolní Studénky zve všechny občany na tradiční turnaj odborářů pro neregistrované hráče a hráčky, který se bude konat v areálu sokolovny v sobotu dne od 08:30 hodin. Je již tradicí, že se začínajícím létem pořádá Český svaz žen pro občany obce poznávací zájezd. Letos jsme vyjeli 16.června romantickým krajem Českého ráje a Jizerských hor na zámek Toulky po Čechách a Polsku Frýdlant v Čechách, kde nás celým hradem i zámkem provedla zámecká paní Draha Schartelová, která na tomto zámku již několik let provází. Odtud jsme pokračovali krásnou Krkonošskou přírodou přes Harrachov do polských Kowar, kde jsme navštívili unikátní park miniatur Dolního Slezska (významné stavby oblasti v měřítku 1:25). Zde nás provedli polští průvodci s česky namluvenými texty. Poznali jsme i severní stranu Krkonoš a objeli tak dokola nejvyšší horu České republiky Sněžku. Jak vypadala původní stavba na vrcholu Sněžky jsme viděli v parku miniatur. Zájezd se všem moc líbil, poznali jsme nové neznámé krajiny a už se všichni těšíme, kam zamíříme příští rok. Velký dík patří organizátorům akce Českému svazu žen a také Obci Dolní Studénky, která dopravu tohoto zájezdu podpořila finančně. ČESKÝ SVAZ ŽEN

7 strana 7 JARO PLNÉ KULTURY ZÁBAVY A SPORTU HUDBA BEZ HRANIC BADMINTON TJ SOKOL TURNAJ OSVOBOZENÍ - VOLEJBAL

8 strana 8 Tradiční pohárová soutěž hasičů Dne se na hasičské dráze uskutečnila tradiční pohárová soutěž spojená s vepřovými hody. Za úmorného vedra se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 19 družstev. V kategorii mužů zvítězilo družstva z Troubelic, v ženách družstvo z Nové Dědiny a mezi veterány družstvo z Bludova. Z domácích obsadili jak veteráni, tak i ženy třetí místa. Družstvo složené se Sokolů, které nám oplatilo účast na turnaji ve volejbale, bohužel dvakrát nedokončilo svůj pokus díky závadě na materiálu. BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ Bolševník velkolepý je jedním z nejznámějších a také nejvýznamnějších invazních nepůvodních rostlinných druhů v České republice. Původně se vyskytoval pouze v oblasti západního Kavkazu. Vlivem lidské činnosti a díky výjimečným invazním vlastnostem je jeho současný areál mnoho násobně větší. Vyskytuje se na většině území západní, severní a střední Evropy, dále v Rusku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Na území České republiky byl poprvé vysazen knížetem Metternichem roku 1862 v zá meckém parku Lázní Kynžvart, odkud byl později rozšířen do dalších oblastí. V roce 1950 bylo známo 6 lokalit výskytu ve volné přírodě, v současnosti je jejich počet odhadován asi na 600. Chemická likvidace: Na likvidaci bolševníku je možno použít herbicidy na bázi glyphosatu. Seznam povole ných přípravků je uveden na adrese Postřik herbicidy je nejvhodnější provádět na jaře, kdy jsou rostliny nejcitlivější a poros ty jsou ještě relativně dobře prostupné. Mechanická likvidace: Ruční vytrhávání nebo vyrývání je velmi pracné a je možné ho použít pouze na malých plochách u mla dých rostlin. Sečení se často používá na bře zích vod, kde není možné použít jiné metody likvidace (chemické). Po mechanickém poškození rostli ny rychle regenerují. Během sezony jsou proto potřeba 2 až 3 opaková ní, aby rostliny přes veškerou snahu nestihly vykvést a vytvořit semena. Opakované sečení rostliny přímo nezahubí, ale pouze oslabí, je tedy nutné provádět jej více let za sebou. Sečení je nejefektivnější provádět v květnu a červnu. Úřední ochrana Z ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) vyplývá, že vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, je povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí či zvířat. Tato povinnost se vztahuje i na invazní škodlivé organismy, tedy i na bolševník. V prováděcím předpise zákona, vyhlášce č. 215/2008 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška) je v příloze č. 8 bolševník velkolepý zařazen do seznamu invazních škodlivých organismů, které na území ČR podléhají úřednímu monitoringu a průzkumu, prová děnému SRS. Při zjištění výskytu SRS v případě potřeby nařídí úřední opatření podle 75 zákona, popř. mimořádné rostlinolékařské opatření podle 76 zákona, s cílem eradikace nebo zamezení šíření bolševníku. Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, , Dolní Studénky, IČ: Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4 x ročně, Číslo 2/2012, Datum vydání:

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

CYKLISTICKÝ KLUB TEAM BIKE BŘEZOVÁ o.s. soutěžním roce 2016

CYKLISTICKÝ KLUB TEAM BIKE BŘEZOVÁ o.s. soutěžním roce 2016 CYKLISTICKÝ KLUB TEAM BIKE BŘEZOVÁ o.s. v soutěžním roce 2016 Vážení přátelé cyklistiky, Sezóna 2016 je za námi. Cyklistický klub Team bike Březová dosáhl několika zajímavých úspěchů, ale s průběhem roku

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více