Z naší školičky. Úvodní slovo. Číslo 2/2012. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z naší školičky. Úvodní slovo. Číslo 2/2012. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Číslo 2/2012 Vážení spoluobčané, Jarní měsíce opět rychle utekly a o slovo se přihlásilo léto, čas dovolených a odpočinku. Přichází tak chvíle pro předprázninové číslo našeho Dolnostudénského zpravodaje. Na dalších stránkách si můžete, jako již tradičně, přečíst o životě naší obce, o řadě povedených kulturně - společenských a sportovních akcí, které se zejména zásluhou našich aktivních spolků v jarních měsících uskutečnily, stejně jako nakouknout do naší školy i obou školek. Během jarních měsíců jsme na Obci pracovali na přípravě a realizaci řady projektů, které máme naplánované. V současné době se staví autobusové zastávky a chodník v místní části Králec, na které naše obec získala dotaci v minulém roce, na podzim by mělo dojít k výstavbě parkoviště a oddychové zóny pro rodiče s dětmi v lokalitě u hřbitova, na kterou jsme získali dotaci v roce letošním z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Neustále intenzivně pracujeme na projektu cyklostezky Šumperk - Dolní Studénky, v současnosti vyřizujeme stavební povolení a připravujeme soutěž na Úvodní slovo dodavatele stavby, která by měla být realizována na jaře příštího roku. V jarních měsících došlo díky aktivitě našich spolků také k rekonstrukci sálu v restauraci u Urbanů, který tak v novém kabátu nám všem poslouží pro řadu kulturních akcí. Během podzimu by dále mělo dojít k vybudování lepšího zázemí pro pracovníky obecního úřadu i veškeré technické vybavení v lokalitě u vakuové stanice. Další projekty připravujeme, žádosti o dotaci na jejich realizaci již byly podány a čekáme, jak dopadnou. Přes léto budete moci v naší obci opět vidět pracovat naše mladé spoluobčany a věříme, že i s jejich pomocí se podaří vylepšit prostředí, ve kterém žijeme. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval našim nejmenším, dětem základní školy, že nám svými obrázky zkrášlily prostředí našeho obecního úřadu a budeme se těšit na jejich další výtvory. Dovolte, abychom Vám všem popřáli krásnou dovolenou a spoustu pohodových letních dnů! Ing. Radim Sršeň, Ph.D. starosta obce Vážení a milí spoluobčané školní rok skončil, žáci dostali druhou výplatu tohoto školního roku. Pro nás všechny to byl rok velkých změn, novinek, objevování, nových setkání a poznatků. Malí školáci, nyní už prvňáci, se zdárně zapojili do činnosti naší školičky. Všichni jsme se účastnili řady pěkných akcí nejen ve škole, ale i v obci a v okolí. V tomto posledním měsíci jsme si zopakovali vše co jsme se naučili a čekala nás i řada příjemných akcí. Jednou z nich byl i výlet do ZOO Lešná, který nám sponzorovala Cestovní kancelář HORNET TOUR Dolní Studénky. Děti, které odevzdaly sběr v ZŠ i MŠ Dolní Studénky, měly i vstup do ZOO zdarma. Výlet byl pro děti ze ZŠ a obou MŠ v naší obci. Žáky školy čekala poslední týden v červnu tradiční Škola v přírodě ve Vojtíškově, tentokrát byla zaměřena na blížící se OH. V pátek 29. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi páťáky, kteří odcházejí do 6.ročníku Z naší školičky a předškoláky z mateřské školy. Je škoda, že je nebudeme moci přivítat v září u nás, neboť dávají přednost velkým kolektivům jiných škol. Přitom naše škola zajišťuje individuální přístup je však potřeba se přijít přesvědčit a nedat na povídání. Od nového školního roku připravujeme pro všechny školáky i předškoláky v naší škole řadu novinek, kroužků, hravá dopoledne pro budoucí žáky atd Ráda touto cestou poděkuji i našemu zřizovateli a zástupcům obce za velmi dobrou spolupráci. Všichni děkujeme zaměstnancům obce za práci v naší ZŠ a MŠ při údržbě a zkrášlení prostředí. Poděkování patří také paní vychovatelce Vamvakašové za tvůrčí práci pro školu a děti (odchází do důchodu),ale samozřejmě i všem pedagogům jak ZŠ, tak MŠ!!! Všem žákům i pedagogům přeji krásné, klidné odpočinkové prázdniny s načerpáním sil do dalšího školního roku. Dne 3.listopadu připravujeme spolu s obcí Oslavy 130 let založení Základní školy v Dolních Studénkách. V sobotu od se budete moci podívat, co vše se u nás změnilo. Bude připravený program a setkání pro bývalé zaměstnance a absolventy školy. Obracíme se na Vás, občany s prosbou, pokud máte cokoliv, co je spjato s naší školou a můžete nám zapůjčit, budeme moc rádi. Dejte prosím také na vědomí všem, kteří školu navštěvovali. Na odpoledne plánujeme setkání bývalých žáků i učitelů od 15.30hod. na sále u Urbanů. Pokud byste prosím mohli sponzorsky přispět na zdárné zajištění této akce, budeme moc rádi a finanční dary můžete zasílat na č.ú. Občanského sdružení Přátelé dětí ZŠ a MŠ Dolní Studénky: /0300 S případnými dotazy se obracejte přímo na naši školu. Mgr.Olga Maturová ředitelka školy

2 strana 2 Informace z OÚ Svoz pytlů s nápojovými kartony bude ve čtvrtek Naplněné pytle s kartony dejte před své nemovitosti na obvyklé místo, pracovníci OÚ Vám dají do schránky nový. Poplatky na rok 2012: Poplatek za TKO na 3. čtvrtletí roku 2012 nebo na 2. pololetí roku 2012 splatnost do ,-- Kč / osoba / čtvrtletí Ještě pořád je možno zaplatit zálohu na stočné pro období 10/2011 9/ každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné vyrovnání dle skutečného stavu se zaplatí až při konečném vyúčtování říjen listopad 2012 Nesvítí-li někde světlo, oznamte to, prosím, ihned na OÚ (tel ). Prosíme občany, aby omezili v neděli hlučné práce, které ruší ostatní občany (sečení trávy, řezání atd.). Kontakty na OÚ Dolní Studénky na p. Michala Strnada místostarostu obce: na p. Ing. Radima Sršně starostu obce: Zasílání novinek víte to hned! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových stránkách obce v odkazu odběr novinek je možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a u přihlásit k odběru novinek. Na Váš zadaný Vám budou přicházet novinky z obce, informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, dle nashromážděných informací. KAŽDÁ BIOPOPELNICE MUSÍ MÍT SVOJI SAMOLEPKU!!! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že během prázdninového období budou biopopelnice označovány samolepkou pracovníky Obecního úřadu Dolní Studénky. Obecní úřad Dolní Studénky žádá občany, aby biopopelnice zůstaly vždy v úterý po svozu před domem déle z důvodu označování samolepkou. Pokud samolepku během prázdnin neobdržíte, je možno si ji vyzvednout osobně na Obecním úřadu v Dolních Studénkách. Takto vypadá samolepka na biopopelnice: separovaný sběr BRO ZELENÝ ODPAD - zahradní odpad - drobný dřevní odpad - odpad z drobného chovu - odpad portavin rostlinného původu Do nádoby je možné ukládat: - trávu - seno - rostliny, plevel - jehličí, piliny, třísky, prořez keřů - podestýlka drobného chovu zvířat - zbytky krmiva rostlinného původu - zbytky a odřezky ovoce a zeleniny - jiné kuchyňské zbytky rostlinného původu Do nádoby NELZE ukládat: - kosti - kůže - zbytky masa, živočišné tkáně - odpad z potravin živočišného původu - tekuté nebo kašovité odpady - odpad v obalech - jiné odpady (sklo, kovy, plasty, stavební odpad, jiné předměty apod.) PROSÍME, VYSYPEJTE DONESENÝ ODPAD Z PYTLŮ A TAŠEK, OBALY DO NÁDOBY NEUKLÁDEJTE Obec Dolní Studénky Svozový plán na 2. pololetí roku 2012 Týden v roce Datum Komodita sklo Biopopelnice Biopopelnice Tetrapacky Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Tetrapacky Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty sklo Biopopelnice Biopopelnice TKO Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO sklo Plasty Biopopelnice Biopopelnice TKO Biopopelnice Plasty Tetrapacky Biopopelnice TKO sklo Biopopelnice Plasty TKO Plasty TKO sklo Plasty

3 strana 3 Školní rok 2011/2012 končí a ve školce Králec můžeme s potěšením konstatovat, že byl rušný a neměli jsme čas na nudu. Však se nám také podařilo realizovat tolik zajímavých akcí, při kterých se děti poučily a získaly spoustu nových dovedností a nebo si je aspoň prohloubily, aby byly lépe připravené na základní školu. Pokračoval projekt Barevná roční období, který dětem přibližuje změny přicházející se změnou ročního období a také projekt Slunečnice a ten zase dětem předvede, jak skvělá plodina je slunečnice a co vše pro přírodu a živočichy může znamenat po celý rok. Také se dobře rozvíjela dopravní výchova ve spolupráci s dopravním oddělením Policie ČR v Šumperku. Naše MŠ se zapojila do projektu OTTLENS, zaměřeného na včasnou diagnostiku očních vad u dětí v předškolním věku. Ale nejen poznávání rozvíjíme, věnujeme se i sportovním aktivitám naše děti absolvovaly v průběhu roku několik cyklů pohybových kurzů - lyžařských dovedností na Přemyslově, předplavecký v šumperském bazénu a také na zimním stadionu bruslení. Významnou měrou se o naše zdraví zasloužily i dopolední Konec školního roku v Králci pobyty v Solné jeskyni a v neposlední řadě i pravidelný každoroční týden Sportovních her MŠ. K dobré fyzické kondici přispívají i celkem pravidelné vycházky s delší trasou buď na celé dopoledne do lesa, nebo přes celou vesnici. Byli jsme také u rybníků na Třemešku a v závěru roku jsme si společně s MŠ D. Studénky uspořádali fotbalový turnaj. Na veřejnosti jsme se prezentovali svým vystoupením v rolích kominíčků hned v lednu na Maškarním karnevalu SDH a pak také v dubnu na tradičním Reji čarodějnic a to v maskách malých duchů a příšerek. Na Zahradním posezení Sokola D. Studénky a festivalu Hudba bez hranic jste nás mohli vidět s působivým vystoupením s deštníky a kdo se přišel podívat na vítání občánků na podzim 2011, mohl vidět, že i naše děti umí hezky vystupovat na slavnostním přivítání nejmenších spoluobčánků. Samozřejmě, že děti z naší MŠ jezdily průběžně do Šumperka na pohádková představení byly tam 8x! a také jednou pohádka přijela za námi až do školky. Společně se ZŠ a MŠ D. Studénky se nám podařilo zúčastnit se výstavy v místní knihovně a pak také adventního programu v Náměšti na Hané. Nejvíce se nám ale povedla společná drakiáda v říjnu, na kterou jsme si pozvali i hudební skupinu a je škoda, že rodin s dětmi nepřišlo více OÚ D.Studénky nám totiž přispěl sponzorstvím na občerstvení a tímto děkujeme. Vyvrcholením spolupráce se ZŠ byl společný výlet do ZOO Zlín Lešná a chceme poděkovat panu Ing. R. Sršňovi za sponzorství dopravy. Také se nám podařilo splnit přání rodičů a společně s nimi jsme se vydali na pohádku až na hrad Helfštýn. Pro rodiče jsme připravili i dvě společná tvořivá odpoledne Adventní hvězdičkování a jarní Kytičkování. Poslední společnou akcí s rodinami dětí bylo Indiánské rozloučení se školáky a zároveň jsme tím i přivítali léto, jež nám přináší prázdniny a dny volna. Mateřská škola Králec bude v provozu od 13. srpna a všichni Vám přejeme hezké a příjemné léto a děkujeme za spolupráci a podporu při všech našich aktivitách. Nezapomeňte, že průběžně sbíráme papír, vršky od PET lahví, elektroodpad a upotřebený jedlý olej z kuchyní to je cesta, jak vylepšit rozpočet školy a přispět ke zdravému životním prostředí i k tomu vedeme děti. Za všechny z MŠ Králec: J. Lokajíčková, řed.mš V MŠ Králec předali zástupci obce vysvědčení dětem, které končí předškolní docházku a loučí se s kamarády ze školky.

4 strana 4 Naše obec žila hudbou Jistě nikomu neuniklo, že víkend byl v naší obci ve znamení muziky. Tradiční, již osmý ročník dolnostudénského festivalu Hudba bez hranic byl zahájen v pátek vystoupením populární skupiny Čechomor. V sobotu po dopoledním programu v Šumperku proběhl v areálu hlavní festivalový program, kde vedle evropských hvězd se s krásnými vystoupeními ukázaly i naše děti a všechny přítomné okouzlily naše ženy. Letos přijali pozvání na náš festival soubory: Sebedražská kapela ze slovenské družební obce Sebedražie přijel i pan starosta Ing. Peter Juríček a dva radní, z polského Biala a Swarzedu, z Německa to byla kapela z Rimparu, družební oblasti našeho okresu. Českým hostem byla Městská hudba Kynšperk nad Ohří, jejíž mažoretky okouzlily zejména mužskou část přítomných. Spolu s nimi se představily také místní výborné kapely VKV Leština, Moravia Big Band Zábřeh a KMČ Dolní Studénky. Večer byl zakončen krásným ohňostrojem. Muzikantský víkend v naší obci a okolí se opravdu vydařil, návštěvníci nešetřili slovy uznání a díků. To vše by se ale nemohlo uskutečnit bez obrovského nasazení a pomoci obětavých hasičů a sokolů a také organizátorů akce: Obce Dolní Studénky a Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Dík patří i celé řadě sponzorů, díky nimž se tato finančně náročná akce mohla uskutečnit. Všem kdo se jakkoliv na organizaci tohoto krásného víkendu podíleli, patří velký dík! Dne jsme přivítali nové občánky naší obce, kterými jsou Adéla Gebauerová, Kristýna Učňová, Karolína Haintlová a Michal Bartl. Přejeme jim v životě hodně zdraví a úspěchů! Dne se na Obecním úřadu v Dolních Studénkách uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení a slavností vyřazení dětí z MŠ Dolní Studénky.

5 INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY NA ÚZEMÍ OBCE ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům termíny plánovaného přerušení dodávky elektřiny dle následujícího harmonogramu: dne: od 08:00 do 10:00 hod. v obci: Dolní Studénky, Králec část obce: vše v místě vyvěšení dne: od 08:00 do 16:00 hod. v obci: Dolní Studénky část obce: Třemešek u Malína dne: od 08:00 do 15:00 hod. v obci: Dolní Studénky, Králec část obce: vše v místě vyvěšení Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem strana 5 Pietní vzpomínka na spoluobčany padlé v obou světových válkách proběhla v naší obci tradičně v prvních májových dnech. Obcí prošly lampionové průvody, byly položeny věnce k oběma pomníkům v obci a občané se poklonili památce obětí. Děti se představily s krátkým pásmem, pan starosta v krátkém projevu vysvětlil hlavně mladší generaci, proč se v tyto dny scházíme. Státní hymnu i několik dalších pietních skladeb zahrála skupina muzikantů KMČ Dolní Studénky. Poté následovalo posezení, táborák a ohňostroj za sokolovnou.

6 strana 6 Fabián vítězem závodu horských kol Králecký Úvoz Šumperk - V rámci Šumperského poháru horských kol 2012 proběhl v Dolních Studénkách již 16. ročník závodu Králecký Úvoz. Počasí závodníkům i nám pořadatelům letos opravdu přálo a na startu se sešlo 101 závodníků. Závodilo se ve 12 kategoriích od těch nejmenších, teprve začínajících, malých žáků až po tzv. veterány. Start byl hromadný pro všechny kategorie, všichni jeli stejný okruh, který měřil 5,3 km, ale některé kategorie tento okruh jely jen 1x, jiné 2x, ti starší zkušenější museli tento okruh zvládnout 3x a mužům A a B se stopky zastavily až po 4 okruzích. Nejlepší výkon ze všech zúčastněných podal závodník týmu SK Žamberk Tessuti Sport Jakub Fabián (kategorie Muži A), který jel 4 okruhy a na trati dlouhé 21,5 km byl s časem 1:02:40 úplně první. Rozhodně se nenechal zahanbit ani vítěz kategorie Muži B Tomáš Kechrt z týmu CYKLO POLÁCH A SYN, která jela taktéž 4 okruhy. Jeho vítězný čas 1:03:52 by ho v celkovém hodnocení zařadil hned za vítěze kategorie Mužů A. Tým CYKLO POLÁCH a SYN skvěle reprezentoval i vítěz kategorie Muži C Martin Jílek. Mezi ženami kralovaly Marie Valouchová, vítězka kategorie Ženy B s časem 0:39:50 na dvou okruzích a Štěpánka Staňková z klubu TNF BIKE TEAM, vítězka kategorie Ženy A s časem 0:43:45. Stejný tým i stejná rodina si vybojovala první místo i v kategorii Juniorů. Tomáš Staněk si vítězství zasloužil časem 0:50:30 na trati dlouhé 16,2 km. Mezi nejobsazenější kategorie vedle kategorie Mužů A a B se řadí kategorie starších žáků, ve které všechny předběhl a časem 0:40:25 zvítězil na trati dlouhé 10,9 km Tomáš Bárka z ZEKOF TEAMU. Mezi staršími žákyněmi s přehledem zvítězila časem 0:43:30 Eva Pláničková z BIKE SPORT TEAMU MOHELNICE. V kategorii Mladší žákyně získala první místo Kristýna Václavíková. V kategorii mladších žáků si první místo vyjezdil Martin Seidl z týmu BIKE SPORT MOHEL- NICE a to časem 0:25:35. Úplně nejmladší účastnice a účastníci Králeckého Úvozu soupeřili společně v kategorii Malí žáci. První Start Králeckého Úvozu. Autor: Miloš Hetmánek místo získal za velice hezký čas 0:30:20 David Pátek ze SOKOLA HRABENOV. Další výsledky můžete najít na internetových stránkách mtb.moravanet.cz/pohar2012/ index.php. Autor: Miloš Hejtmánek Plánované akce TJ Sokol Dolní Studénky III. ročník Míčového 7 boje Místo - areál za sokolovnou Datum srpna 2012, začátek v 9,00 hod. Startovné Kč za dvojici v ceně je zahrnuto i občerstvení Sporty - Volejbal,Házená,Basket,Tenis,Stolní tenis,nohejbal,badminton Podmínka - Minimálně jeden člen ze dvojice musí mít trvalé bydliště v Dolních Studénkách, nebo být rodák z D.S. Občerstvení - Zajištěno po celý průběh 7boje Ceny - První tři páry obdrží poháry a další věcné ceny Přihlášky - Horáček Jarda, mob , TJ Sokol Dolní Studénky zve všechny občany na tradiční turnaj odborářů pro neregistrované hráče a hráčky, který se bude konat v areálu sokolovny v sobotu dne od 08:30 hodin. Je již tradicí, že se začínajícím létem pořádá Český svaz žen pro občany obce poznávací zájezd. Letos jsme vyjeli 16.června romantickým krajem Českého ráje a Jizerských hor na zámek Toulky po Čechách a Polsku Frýdlant v Čechách, kde nás celým hradem i zámkem provedla zámecká paní Draha Schartelová, která na tomto zámku již několik let provází. Odtud jsme pokračovali krásnou Krkonošskou přírodou přes Harrachov do polských Kowar, kde jsme navštívili unikátní park miniatur Dolního Slezska (významné stavby oblasti v měřítku 1:25). Zde nás provedli polští průvodci s česky namluvenými texty. Poznali jsme i severní stranu Krkonoš a objeli tak dokola nejvyšší horu České republiky Sněžku. Jak vypadala původní stavba na vrcholu Sněžky jsme viděli v parku miniatur. Zájezd se všem moc líbil, poznali jsme nové neznámé krajiny a už se všichni těšíme, kam zamíříme příští rok. Velký dík patří organizátorům akce Českému svazu žen a také Obci Dolní Studénky, která dopravu tohoto zájezdu podpořila finančně. ČESKÝ SVAZ ŽEN

7 strana 7 JARO PLNÉ KULTURY ZÁBAVY A SPORTU HUDBA BEZ HRANIC BADMINTON TJ SOKOL TURNAJ OSVOBOZENÍ - VOLEJBAL

8 strana 8 Tradiční pohárová soutěž hasičů Dne se na hasičské dráze uskutečnila tradiční pohárová soutěž spojená s vepřovými hody. Za úmorného vedra se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 19 družstev. V kategorii mužů zvítězilo družstva z Troubelic, v ženách družstvo z Nové Dědiny a mezi veterány družstvo z Bludova. Z domácích obsadili jak veteráni, tak i ženy třetí místa. Družstvo složené se Sokolů, které nám oplatilo účast na turnaji ve volejbale, bohužel dvakrát nedokončilo svůj pokus díky závadě na materiálu. BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ Bolševník velkolepý je jedním z nejznámějších a také nejvýznamnějších invazních nepůvodních rostlinných druhů v České republice. Původně se vyskytoval pouze v oblasti západního Kavkazu. Vlivem lidské činnosti a díky výjimečným invazním vlastnostem je jeho současný areál mnoho násobně větší. Vyskytuje se na většině území západní, severní a střední Evropy, dále v Rusku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Na území České republiky byl poprvé vysazen knížetem Metternichem roku 1862 v zá meckém parku Lázní Kynžvart, odkud byl později rozšířen do dalších oblastí. V roce 1950 bylo známo 6 lokalit výskytu ve volné přírodě, v současnosti je jejich počet odhadován asi na 600. Chemická likvidace: Na likvidaci bolševníku je možno použít herbicidy na bázi glyphosatu. Seznam povole ných přípravků je uveden na adrese Postřik herbicidy je nejvhodnější provádět na jaře, kdy jsou rostliny nejcitlivější a poros ty jsou ještě relativně dobře prostupné. Mechanická likvidace: Ruční vytrhávání nebo vyrývání je velmi pracné a je možné ho použít pouze na malých plochách u mla dých rostlin. Sečení se často používá na bře zích vod, kde není možné použít jiné metody likvidace (chemické). Po mechanickém poškození rostli ny rychle regenerují. Během sezony jsou proto potřeba 2 až 3 opaková ní, aby rostliny přes veškerou snahu nestihly vykvést a vytvořit semena. Opakované sečení rostliny přímo nezahubí, ale pouze oslabí, je tedy nutné provádět jej více let za sebou. Sečení je nejefektivnější provádět v květnu a červnu. Úřední ochrana Z ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) vyplývá, že vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, je povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí či zvířat. Tato povinnost se vztahuje i na invazní škodlivé organismy, tedy i na bolševník. V prováděcím předpise zákona, vyhlášce č. 215/2008 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška) je v příloze č. 8 bolševník velkolepý zařazen do seznamu invazních škodlivých organismů, které na území ČR podléhají úřednímu monitoringu a průzkumu, prová děnému SRS. Při zjištění výskytu SRS v případě potřeby nařídí úřední opatření podle 75 zákona, popř. mimořádné rostlinolékařské opatření podle 76 zákona, s cílem eradikace nebo zamezení šíření bolševníku. Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, , Dolní Studénky, IČ: Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4 x ročně, Číslo 2/2012, Datum vydání:

Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Úvodní slovo. Číslo 2/2014 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích

Více

Úvodní slovo. Josefem Stejskalem. Číslo 3/2013

Úvodní slovo. Josefem Stejskalem. Číslo 3/2013 Číslo 3/2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, listí se zabarvilo do palety barev a to je neklamným důkazem, že podzim je v plném proudu. Pevně věřím, že jste si přes léto pořádně odpočinuli a načerpali

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1/2015/4, tel. obec Valtrovice: 515 275 171, E-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, www.valtrovice.cz BUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 2015 Obsah: Návod jak postupovat při výstavbě

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Slovo starosty 10/2013

Slovo starosty 10/2013 10/2013 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 16. září 2013 proběhlo ve víceúčelovém sále základní školy další veřejné jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo schválení smlouvy s Moravskoslezským

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT BŘEZEN 2009 č.7 www.blatensko.cz Ročník III. POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM ZUŠ Blatná představuje: Jana Kuřáková, 14 let Ves náležela k arcibiskupskému panství Rožmitál, od 15. století patřila ke lnářskému velkostatku.

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více