MICHAEL. č.74/hody 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICHAEL. č.74/hody 2013"

Transkript

1 MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.74/hody 2013 Dotklo se nás milosrdenství, dojala nás láska SVĚTLO? SVĚTLO! SVĚTLO VÍRY (LUMEN FIDEI) v době naší největší Národní pouti na Velehradě, byla ve Vatikánu zveřejněna encyklika (okružní dopis biskupům, kněžím a všemu Božímu lidu) papeže Františka Lumen fidei Světlo víry. Svatý otec uvedl tuto encykliku slovy: Všichni totiž máme zvláště dnes zapotřebí jít k podstatě křesťanské víry, prohloubit ji a konfrontovat s aktuálními problémy. Myslím však, že tato encyklika nebo alespoň některé její části mohou být užitečné také pro toho, kdo hledá Boha a smysl života. Do naší doby zmítané mravním relativismem, obavami, strachem z budoucnosti, lacinými populistickými řešeními, zaznívá volání k obnovení důvěry v Boží blízkost a ke kráčení s nadějí do budoucnosti: Vytrácí-li se víra, je tu riziko, že se vytratí také základy žití, jak varuje básník T.S.Eliot: Potřebujete snad, aby vám někdo řekl, že ony skromné úspěchy, které vám dovolují být hrdými na vychovanou společnost, stěží přežijí víru, které vděčí za svůj smysl? Odstraníme-li víru v Boha z našich měst, oslabí se naše vzájemná důvěra, bude nás sjednocovat jenom strach a stabilita bude ohrožena. List Židům praví: Bůh se za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim město (Žid 11,16). Výraz nestydět se se pojí k veřejnému uznání. Znamená to, že Bůh veřejně vyznává svým konkrétním jednáním Svoji přítomnost mezi námi, Svoji touhu upevnit vztahy mezi lidmi. Budeme se snad my stydět nazvat Boha svým Bohem? Budeme Jej snad jako takového nevyznávat v našem veřejném životě a neprosazovat velkolepost společného života, který umožňuje On? Víra osvěcuje sociální život, má tvůrčí světlo pro každý nový moment dějin, protože všechny události vztahuje k počátku a údělu všeho v Otci, který nás miluje. V jednotě s vírou a láskou nás naděje vrhá do zajištěné budoucnosti, která spadá do odlišné perspektivy než iluzorní nabídky idolů světa a která dává nový podnět a novou sílu všednímu životu. Nenechme si ukrást naději, nedovolme, aby byla promarněna bezprostředními řešeními a návrhy, které nám překážejí v cestě, tříští čas a transformují ho do prostoru. Čas je vždycky nadřazen prostoru. Prostor krystalizuje procesy, ale čas odesílá do budoucnosti a vybízí kráčet s nadějí. (Z encykliky Sv. otce Františka Lumen fidei, čl. 55, 57. Encykliku je možné stáhnout na stránkách Jestliže, milí přátelé, je Ježíš cesta, pak cesta slouží k chůzi. A my, kteří věříme v našeho Pána, chceme kráčet po této cestě, Nelze ovšem následovat Ježíše v lásce, aniž bychom se my navzájem neměli rádi. Neseme, jako křesťané, výraznou odpovědnost za rozsévání naděje. Povzbuďme se navzájem k tomuto životnímu stylu: k vzájemné lásce, k vzájemnému milosrdenství s pokorou, povzbuďme se k naději. S vděčností za přijetí a žití tohoto slova, ze srdce žehná o. Miroslav Tábor v Suché Lozi Letošní prázdniny v naší farnosti, stejně jako loni, jsme zahájili farním táborem. Dne 6. července se po požehnání P. Mgr. Miroslavem Suchomelem za přítomnosti rodičů vypravila početná skupina dětí na již zmíněný farní tábor, který se letos konal v Suché Lozi - Šmoulov. Přírodní scenérie byla kouzelná. Během týdne měly děti možnost si jí užívat plnými doušky. Na nebezpečné cestě za osvobozením Taťky Šmouly ze spárů zlého Gargamela stálo dětem po boku 8 místních obyvatelů. Před začátkem náročné cesty plné nástrah si Šmoulové ověřili připravenost dětí. Zkoušku zdárně zvládly. Děti překonaly území zlého obra Tlamouna, bažiňáků a dalších Gargamelových pomocníků, zažily na ní ale také mnoho legrace. Nakonec osvobodily Taťku Šmoulu, který je poté navedl ke Gargamelovému pokladu. Krásné počasí a návštěva P. Miroslava nás naplnila energií, díky které jsme strávili společně mnoho krásných chvil. Snad se i v roce 2014 spolu na farním táboře shledáme! Maruška Chlachulová Michael č.73/hody 2013 strana 2

2 Papež Řehoř VIII. navštívil Staroměstské nádraží Přijel se totiž rozloučit se svými oddanými a statečnými rytíři, kteří putovali dobýt Jeruzalém. Řeč je samozřejmě o farním táboře, který se uskutečnil od do v Hodoňovicích nedaleko Frýdku Místku. Osmnáct dětí navštěvujících druhý stupeň základní školy zažilo při cestě do Jeruzaléma spoustu překážek. Na cestu se nejprve museli nachystat sbalit si vhodné oblečení a věci. První překážka je čekala v Dubrovníku. Nepřátelští Dubrovňané pronásledovali rytíře až k hranicím Bulharska. Aby si rytíři na dalekou cestu přes moře mohli koupit loď od Řeků, museli nejprve porozumět jejich řeči. O velké zdržení se postarala Krakatice, pobývající ve Středozemním moři. Z lodi zůstalo jen pár třísek a rytíři se ocitli na opuštěném ostrově, bez vody, bez jídla a bez svých zavazadel. Z trosek a toho, co ostrov dal, ale dokázali zkonstruovat plavidlo, na kterém se přeplavili až do Bejrútu. Michael č.73/hody 2013 strana 3 Bitva se Saladinovou armádou byla dlouhá a krutá, ale Jeruzalém se nakonec podařilo dobýt. Ba co víc, před dalším vpádem uchránit. Ráno však doběhl zvěd s tím, že se na Jeruzalém žene sám Saladin se svou dvěstětisícovou armádou a šance na ubránění Jeruzálema byly mizivé. Aby nebyla zbytečně prolita krev věrných následovníků Pána, dávají se rytíři na útěk. Při cestě z Jeruzaléma však nalézají tajné svitky, v nichž se píše o dávném pokladu, ukrytém pro Křižáky. Poklad se rytířům nakonec podařilo nalézt a doputovat šťastně až zpět do rodné země. Iva Talašová Chvíli nahoru a zase dolů Nápad uspořádat cyklovýlet pro ministranty naší farnosti vznikl na základě nabídky mého bratra Radka, který organizoval pro menší skupinku kluků výlet na kolech podél toku Dunaje. Většina cesty vedla po cyklotrasách v Rakousku. Chtěli jsme se zúčastnit, ale trochu se báli, jak bychom ji zvládli. Navíc se jednalo o celý týden, který bych já nerad obětoval. Ale na druhou stranu jsem se chtěl něčeho náročného zúčastnit, tedy dokázat si, že ještě na to mám. Myšlenka na nějakou takovou trasu mě pronásledovala od prvního popudu od bratra. Můj syn Lukáš si rád vymýšlí nějaké cyklotrasy a tak jsem ho oslovil, zda by nešlo nějakou trasu vymyslet a naplánovat, ale po tuzemských cestách. Návrhů bylo dost, některé cesty byly dlouhé či náročné, někde nebyly řádné cyklostezky. Myšlenka byla, abychom se pohybovali co nejvíce po cyklostezkách, kde bychom byli osvobozeni od výfukových zplodin. Musela se taky sladit rozumná vzdálenost od doprovodného vozidla, které je vždy nutné pro delší trasy, aby zajišťovalo případné potřeby cyklistů. Plánování všech náležitostí a drobností, zajišťování ubytování a ostatních potřebností začalo již v dubnu. Oslovili se ministranti a nabídli se termíny celé akce, zda mají zájem se trochu projet a zkusit si své možnosti. Cílem bylo ty kluky ministranty trochu rozpohybovat a též dát celému výletu duchovní náplň. Pomocí elektroniky se diskutovalo a přijímaly se připomínky. Dá se říci, že první zápal jít do toho, vydržel všem, kteří již v začátku slíbili svou účast. Před samotným výletem byla uskutečněna trasa na nečisto, abychom sladili naše výkony. V závěru přípravy jsme si ještě vyprosili požehnání od našeho duchovního otce Miroslava a vyjeli. Cesta nás nejdříve vedla rovinkou až do Ostrožské Nové Vsi, pak výstupem na horu Sv. Antonína, pak dolů do Blatnice, cyklotrasou Michael č.73/hody 2013 strana 4

3 vinicemi a pak již příkrým stoupáním na Rasovou. Jako v životě, chvíli nahoru a zase dolů. Nálada v pelotonu byla stále velmi optimistická. Bylo poznat, že kluci jsou zdravým jádrem naší farnosti. O úsměv nebyla nouze. První den jsme byli ubytováni v Penzionu Spokojené stáří v Luhačovicích. Druhý den po zdravém spánku pokračovala naše trasa přes Provodov, Lukov a na Sv. Hostýn. Návštěva baziliky večer, dobrý spánek v horském prostředí a ranní mše sloužená biskupem Pavlem Posádem a následně též dobrá snídaně nás provázela dále na další cestě na Sv. Kopeček u Olomouce. Po cestě jsme si zkusili naše společné kuchařské umění při vaření cyklistického guláše. Co jsme nesnědli, to bylo následující den na oběd. Všechna čest nám všem kuchařům. Recept známe jen my a je to naše tajemství. Důležité je, že všichni si pochutnali. Cesta nás pak vedla cestami úrodné Hané až do Čech pod Kosířem. Opět spánek a ranní snídaně na trase, opět osvědčených teplých a dobrých koblížků ze supermarketu v Prostějově. Na trase k domovu jsme se na chvíli zastavili, abychom dojedli za přispění deště náš senzační guláš. Až na poslední den, který byl bohatý na osvěžující déšť, jsme prožili pěknou pouť. Zakončení našeho cyklovýletu bylo opět velmi pěkné sešli jsme se na mši sv. u františkánů v Uh. Hradišti. Všem účastníkům děkuji za pěkně prožitý společný čas. Frant. Gottwald Ministrantská cyklopouť 2013 Naši společnou cyklopouť jsem zahájili ve čtvrtek 22. srpna. Naše skupina ve složení Lukáš Gottwald, Dominik Gottwald, Michal Staufčík, Petr Seménka, Petr Plevák, Vojtěch Giesl a pan František Gottwald vyrazila ze Starého Města k prvnímu zastavení na Svatém Antoníčku. Po modlitbě u sochy svatého Antoníčka jsme vyrazili směrem k Bystřici pod Lopeníkem. Cesta vedla přes malebné slovácké vesničky a vinařské oblasti. Pár kilometrů za Bystřicí jsme přehodnotili plán trasy a vydali se kratší cestou do Bojkovic, kde jsme se posilnili obědem. Po výborném obědě jsme už pokračovali do cíle dnešní etapy a tou byly Luhačovice. Ubytovali jsme se v penzionu Spokojené stáří, kde jsme také povečeřeli a poté jsme se šli ještě projít k přehradě. Druhý den nás čekala další etapa, která měla svůj cíl na Svatém Hostýnku. Z Luhačovic jsme vyjížděli po snídani kolem osmé hodiny. Cesta vedla přes kopce a louky na první zastavení, které bylo na poutním místě v Provodově. Poté jsme pokračovali v cestě přes vesnici Lukov až na Rusavu, kde jsme také poobědvali. Michael č.73/hody 2013 strana 5 Po vydatném obědě nás čekal nejtěžší výjezd a to na Svatý Hostýn. Výjezd proběhl s malými komplikacemi, ale vše dopadlo dobře a na vrchu nás čekalo pěkné ubytování v penzionu Ovčárna. Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme navštívit chrám Panny Marie a vodní kapli, u které jsme si načepovali svatohostýnskou vodu. V penzionu jsme také povečeřeli a šli jsme spát. Třetí den naší pouti jsme zahájili mší svatou na Svatém Hostýně, kterou celebroval otec biskup Posád. Po duchovním posilnění jsme se posilnili taky snídaní a vyrazili jsme na třetí etapu, která vedla přes Svatý Kopeček do Čech pod Kosířem. Tato etapa rychle odbíhala a první větší zastavení bylo před Olomoucí, kde jsme se rozhodli uvařit guláš v přírodě. Vydatně jsme poobědvali a naše pouť mohla pokračovat na Svatý kopeček, kde jsme navštívili baziliku Panny Marie. Ze Svatého kopečku jsme sjeli do Olomouce a dále pokračovali do cíle dnešní etapy. Na místo jsme dorazili v pořádku a ubytovali jsme se. Poslední den jsme směřovali do Starého Města. Cesta vedla přes Prostějov a Kroměříž. Tato etapa byla oproti předchozím méně namáhavá. Po cestě jsme se naobědvali opět v přírodě, kde jsme si ohřáli guláš z předchozího dne. Druhou polovinu cesty nám znepříjemnil déšť. Kolem druhé hodiny jsme zdárně doputovali do Starého Města. Neděli jsme zakončili společnou účastí na mši svaté u bratří františkánů. Celkově jsme na naší pouti ujeli přes 300km. Počasí bylo všechny dny krásné, pouze poslední den nás zastihl déšť. Až na malé odřeniny jsme celou pouť zvládli ve zdraví. Už se těšíme na další ročník 2014 a zároveň děkujeme Lukáši Gottwaldovi za skvělou organizaci celé této cyklopoutě. Michal Staufčík a Petr Seménka Michael č.73/hody 2013 strana 6

4 Třetí Velkomoravský koncert Třetí Velkomoravský koncert se uskutečnil dne 8. září 2013 na budoucím náměstí Velké Moravy za pěkného slunného počasí a opět se vydařil. Koncert každoročně pořádala Římskokatolická farnost Staré Město a město Staré Město. Divácká účast byla i letos velká, včetně starostů okolních obcí a měst, duchovních z okolních farností, Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a jiných významných hostů. Tradiční vystoupení Hradišťanu v čele s primášem p. Jiřím Pavlicou nastavilo koncertu obvyklou vysokou kulturní laťku. Také letošní host Petr Bende, dětský soubor Dolinečka (vedoucí K. Vránová, J. Tomešková),cimbálová muzika ZUŠ Staré Město (pod vedením R. Snopka), dětský komorní orchestr při ZUŠ (vedoucí M. Ovčačík) navodili příjemnou atmosféru koncertu. Vše natáčela televize NOE. Úvodní proslovy starosty p. J. Bazaly a P. Miroslava, duchovního otce odstartovaly začátek koncertu. Následovaly komentáře a uvádění hostů na pódiu usměvavého, humorného a pohodového převora P. Prokopa Siostrzoneka a divácky strhující písničky mladého zpěváka Petra Bendeho, které se líbily. Pódium patřilo i archeologovi p. Luďkovi Galuškovi, který zde připomněl i část historie a už se na pódiu objevily děti Dolinečky v krojích se svým vítězným muzikantským pásmem a Ondrou Bazalou. Vystřídaly je děti z dětského orchestříku s vážnějším hudebním repertoárem a dětská cimbálová muzička. Samozřejmě hlavní část programu patřila Hradišťanu s J.Pavlicou a zpěvačkou Alicí Holubovou. Závěrečná společná píseň všech účinkujících byla úžasná a zakončila letošní úspěšný koncert, který nejenže všem zpříjemnil atmosféru dne, ale byl především určen na podporu dokončení stavby nového kostela Svatého Ducha, který má být dokončen v příštím roce. Zaplněné pódium patřilo všem účinkujícím dětem, kteří společně zpívali nebo hráli na nástroj, muzice Hradišťanu s J. Pavlicou a zpěvákovi P. Bendemu. Jistě velké poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a účastníkům koncertu. Také díky patří i p. Jiřímu Pavlicovi a vedoucím za strávený čas a pevné nervy s dětmi na zkouškách. Můžeme se tedy těšit na další, tentokrát čtvrtý Velkomoravský koncert s novými hosty v příštím roce. K.G. Michael č.73/hody 2013 strana 7 Společenství v naší farnosti: SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ Společenství ministrantů je společenstvím služebníků Pána Ježíše, kteří přisluhují knězi při mši svaté, pohřbech, svatbách a křtech. Připravují také potřeby k liturgii (čištění paten, kadidelnice, loďky). V neděli před hrubou mší svatou vedou ministranti modlitbu svatého růžence. Účastní se také modliteb při adoračním dni a u Božího hrobu. Schází se každý čtvrtek v 17:30 na Orlovně ve Starém Městě. Zvou všechny chlapce, kteří by chtěli sloužit Pánu u jeho oltáře. Vedoucím ministrantů je Michal Staufčík. Společenství staroměstské mládeže Zveme všechny mladé, aby se nebáli a přišli do našeho společenství. Koná se každý pátek po večerní mši svaté na faře ve Starém Městě. Není dobře, aby byl člověk (hlavně ve víře) sám. Máme i své vlastní webové stránky: Scholička I my menší chceme chválit Boha za všechno kolem nás.proto se snažíme, svými ještě prozatím slabšími hlásky, tuto chválu vyzpívat při nedělních mších pro rodiny. Aby naše snažení vyznělo co nejlépe, scházíme se pravidelně,mimo prázdnin, každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. Zkoušky probíhají u Gieslových, kteří bydlí na ulici Máchova 928. Zde si cvičíme písničky, které potom zpíváme při mších. Zkoušky si zpestřujeme i dalšími aktivitami, které nás baví. Jestliže se chcete i vy zúčastnit našich setkání, zazpívat si a chválit Boha, tak se jistě zastavte. Jste vítáni. Sekulární františkánský řád V naší farnosti máme také františkánskou rodinu. Je to Sekulární františkánský řád, do něhož může vstoupit každý dospělý člověk, mužové, ženy, manželé i svobodní, mnozí diecézní kněží povolaní k tomu, aby šli dokonalou cestou evangelického života, následujících příkladu sv. Františka z Assisi a chtějí-li žít příkladným bratrským životem v bratrském společenství SFŘ. SFŘ jsme založili v naší farnosti v počtu 14-ti členů v roce Přijměte i vy naše pozvání a rozšiřte - zvláště mladší - naše řady. Scházíme se 1x měsíčně účastí na mši svaté a bratrském pohovoru. Na setkání se těší Ludmila Chlachulová. Michael č.73/hody 2013 strana 8

5 Hnutí křesťanů třetího tisíciletí Jedním z farních společenství je Hnutí křesťanů třetího tisíciletí - La vie montante. Již od roku 1996 se scházíme každé první pondělí v měsíci v Lidovém domě v 1. poschodí po mši svaté. Náplň a posláním našeho společenství by se mohlo shrnout do tří slov: přátelství, spiritualita a apoštolát. Velmi rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo pochopil, že posláním každého křesťana je snažit se věrně plnit své pozemské povinnosti a sice v duchu evangelia. Na setkání se těší V.Batůšková. Cursillo Malý kurz víry dar ducha naděje pro lidstvo. Cursillo je celosvětové hnutí kněží a laiků, které se podílí na evangelizační činnosti církve ve světě. Kurzy jsou zvlášť pro muže a ženy a sdružují ke vzájemnému sdílení křesťanů nejrůznějšího sociálního zařazení, povolání i nejrůznějšího věku. Velkým darem je poznat sám sebe, svou identitu a dokázat na ni odpovědět. V takovém prostředí roste zdravá touha po Kristu. Na setkání se těší M. Chlachulová. Modlitební společenství matek Modlitební společenství matek se schází každé úterý v 18 hodin v kostele. Modlíme se především za své děti, manžele a za všechno, co je v dané chvíli potřebné. Jsme otevřené pro všechny matky, které se touží modlit. Více o Hnutí MM na Kontakt: Gabriela Gottwaldová, Modlitební společenství otců Naše modlitební společenství otců se schází každé úterý v hod. v kostele. V modlitbách děkujeme za své rodiny, dar otcovství a svěřujeme své nejbližší do Boží ochrany. Též uvítáme nové zájemce o nesmírně cennou modlitbu za rodinu. Nepodceňujte tuto možnost rozmluvy otce rodiny s Otcem nebeským Zvu všechny otce, kterým není lhostejný život a dobro svých nejbližších. František Gottwald, Společenství rodin ve Starém Městě. Naše společenství vzniklo v roce S návrhem přišel tehdejší kaplan na Velehradě P. Jan Komárek. Začali jsme se scházet pod jeho vedením každé tři týdny v jednotlivých rodinách. Střídání míst bylo Michael č.73/hody 2013 strana 9 důležité i z hlediska jeho bezpečnosti. P. Jan nás vedl i po přesunutí do Blatnice pod Sv. Antonínkem. A to až do roku 1990, kdy odešel do Ostravy. Nejdříve jsme se zabývali Knihami Mojžíšovými ze Starého zákona. Po vyjití nového Katechizmu katolické církve jsme se vrhli do jeho studia. Od první do poslední kapitoly nás těch 690 stran stačilo zaměstnat téměř na 15 let. Nyní jsme se opět vrátili ke Starému zákonu a to k Jeruzalémské bibli, kde pokračujeme Knihami Královskými. Výklad máme zjednodušen tím, že máme mezi sebou dva promované teology, Františka Foltýnka a Petra Chlachulu. Na každé setkání si některý z nich vždycky připraví komentář k probírané kapitole. Je to velmi poučné. Díky jim za to. Počet rodin je již dlouho stabilizovaný. Po několika letech se k nám také mohla vrátit jedna zakládající členka, které okolnosti nedovolovaly přicházet mezi nás pravidelně. Z našeho středu vyšel také jeden kněz. Díky za prožitá setkání. František Ingr Opět připomínáme - modlitba růžence Pokud chceš předat skrze Pannu Marii, která je nejblíže svému synu Ježíši všechny své radosti, bolesti, starosti, úzkosti, přijď mezi nás a připoj se k modlitbě růžence. Každý druhý čtvrtek v měsíci v 18 hodin (v zimních měsících v 17 hodin). Sraz je u kříže (blízko panelárny). Putujeme poutní cestou k Velehradu. Modlíme se během celého roku za každého počasí (délku modlitby a trasy vždy přizpůsobíme podmínkám ročního období). GG Výuka náboženství začala v pondělí 16. září 2013 a bude probíhat v tyto dny na těchto školách: PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 3. třída: hodin 4. třída: hodin PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 1720: třída: hodin třída: hodin Michael č.73/hody 2013 strana 10

6 STŘEDA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 1. třída: hodin 2. třída: hodin 5. třída: hodin Dělá se na našem kostele něco? Dělá se na našem kostele něco? Zdá se mi, že tam nic nepřibývá! - To je otázka, se kterou se na mne už několik lidí obrátilo. Skutečně, na vnějším objemu kostela už nic velkého nepřibývá. Netočí se tam těžké kamiony s betonem a jiným stavebním materiálem. Nemávají tam rameny těžké jeřáby. Není také proč. Hrubou stavbu už máme dva roky hotovou, takže vnější tvar kostela už nebude nabývat jiných podob. Přišla doba, kdy našemu kostelu dáváme šaty. Bylo dokončeno zasklení stěn, okna a dveře našeho kostela všechno z kvalitního skla a hliníku. Je vidět, že i vnější obložení hlavní lodi deskami z tvrdé žuly je hotovo. Kolemjdoucí si mohli v posledních měsících všimnout, že se cosi dělalo kolem kupole pod klenutou střechou. To se prováděly zpevňovací práce ze železobetonu, aby z kupole uvnitř kostela už mohly být odstraněny železné traverzové výztuhy. Kupole nám pak zůstane hezky čistá a hladká, tak jak to v řádném kostele má být. V poslední době si všimnete, že se rameno jeřábu se zavěšenou montážní lávkou neustále pohybuje kolem vrcholu věží. Montuje se tam další část šatu našeho kostela, skleněné žaluzie. Ty mají zabránit, aby nám do věží při větru nepršelo a nefoukal tam sníh, a aby tam bylo příjemnější prostředí pro ty, kteří se budou chtít z vrcholu věží rozhlédnout po okolí. V té výšce je skoro pořád skutečně nepříjemný vítr. Hlavní pracovní ruch se přesunul dovnitř kostela. Kam se člověk podívá, všude jsou natahány kabely. Dělá se elektrika. Člověku se nechce věřit, kolik je toho v kostele potřeba. Kilometry drátů! Když se dříve svítilo v kostelích jen svíčkami, dráty nebyly potřeba. Zvykli jsme si ale na jiná světla, a ozvučení, a vytápění Pak jsou potřeba i ty dráty. Tam kde je elektroinstalace již hotová, se stěny obkládají světle okrovými velkými travertinovými deskami. V kupoli je stále ještě několik pater lešení a traverzová výztuha ve tvaru kříže. Během několika týdnů toto všechno z kupole zmizí. Pak už bude možno se pustit do dlažby. Bude ze světlých mramorových desek s význačnými liniemi z tmavého, Michael č.73/hody 2013 strana 11 téměř černého mramoru. Tak jak si to představoval architekt Goropevšek. Dlažba, to je také jen hezký kabátek. Pod ní budou ukryty další elektrické kabely, tepelná izolace, podlahové vytápění. Zástupci farnosti nyní stále častěji pořádají porady se stavitelem, architektem a projektanty. Je teď potřeba neustále řešit a upřesňovat nějaké detaily. Všechno, co se teď dělá, bude pak stále na očích návštěvníků kostela, proto to musí být dokonalé, perfektní. O náš kostel je čím dál větší zájem lidí i ze vzdálených míst. Není snad týdne, aby u kostela nezastavil autobus, či dva, a turisté, či poutníci, si se zájmem neprohlíželi naši stavbu alespoň zvenčí. Některé výpravy si dokonce předem dohodly i prohlídku doplněnou výkladem uvnitř kostela. Úsilí farnosti, stavbařů i projektantů směřuje k tomu, aby náš kostel mohl být otevřen k bohoslužbě v příštím roce. Děkujeme Bohu, že žehná naší snaze o stavbu Jeho domu, a prosíme Jej, aby nám svou přízeň zachovával i dále. František Křivák Veřejná sbírka V týdnu od října 2013 se bude konat v tomto roce podruhé VEŘEJNÁ SBÍRKA NA NOVÝ KOSTEL SV.DUCHA. Opět bude předem rozeslán dopis a poté navštíví naše spoluobčany dvojice s pověřením ke sbírce a s pokladničkou. Děkujeme za všechny dary na toto dílo, dobrodince svěřujeme Bohu a vyprošujeme jim Jeho pomoc a požehnání! ADORAČNÍ DEN DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB FARNOSTI STARÉ MĚSTO A BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI V NEDĚLI 6.ŘÍJNA 2013 JE KOSTEL JE OTEVŘENÝ PO CELÝ DEN PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ KE ŠKOLE MODLITBY: K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI FARNOST, NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ NÁS VŠECH A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU! (MŮŽETE POUŽÍT MODLITEBNÍCH BROŽUR A KNÍŽEK!) UPŘÍMNÉ DÍKY! Michael č.73/hody 2013 strana 12

7 7.00 NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ VÝSTAV SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ A SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE - RANNÍCH CHVAL POTOM BUDE KOSTEL OTEVŘEN K SOUKROMÉ ADORACI. V ADORAČNÍ SLUŽBĚ SE BUDOU STŘÍDAT SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ A FRANTIŠKÁNSKÝCH TERCIÁŘŮ, SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE MEETINA, OTCŮ, CURSILLA, ČLENOVÉ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY, SPOLEČENSTVÍ MATEK, RODIN A MINISTRANTŮ SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE VEČERNÍCH CHVAL NEŠPOR A ZAKONČENÍ ADORACE NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ Misijní neděle Misijní neděle připadne letos na 20. října Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpících z důvodu HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. V předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21 hodin je možné se zapojit do vytvoření společného Misijního mostu modlitby. Všichni zájemci se mohou doma a v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi. I náš kostel bude ve 21 hodin otevřen ke společné modlitbě, prosím, připojte se. Michael č.73/hody 2013 strana 13 MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ V PÁTEK 1. LISTOPADU odpoledne a v SOBOTU 2. LISTOPADU po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření - zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ: SOBOTA 2.LISTOPADU 2013 MŠE SVATÁ V HODIN, PO NÍ SVĚTELNÝ PRŮVOD NA HŘBITOV A POBOŽNOSTNA HŘBITOVĚ. PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU A KTERÉ POTOM MŮŽETE DÁT NA HROB SVÝCH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH! Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál! ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ! Pozvání - 1. společná pouť vdov a vdovců se uskuteční dne 5. října na Svatém Hostýně. Program:10.15 mše sv., přestávka, svědectví vdov, společná křížová cesta, adorace a svátostné požehnání. - duchovní obnova v duchu sv. Františka pro dívky a svobodné ženy od 16 do 37 let proběhne v Brně. Přihlášky je možno zasílat do adventní duchovní obnova v naší farnosti proběhne Začínat bude studentskou mší svatou. - Společenství mládeže s KMŠ Staré Město připravuje na společnou mši svatou v 17 hodin zakončenou svatomartinských průvodem s lucerničkami. Ochotné ženy k úklidu kostela Znovu se obracíme na ženy, které jsou ochotné podílet se na úklidu našeho chrámu a ještě nejsou v žádné uklízecí skupince, nahlaste se, prosím v sakristii. Michael č.73/hody 2013 strana 14

8 Farní kronika Do našeho farního společenství byli křtem přijati: Lukáš Kotačka, Mistřice Lucie Agáta Pechmannová, SM, Za Radnicí Lucie Zdislava Minářová, UH, Svatováclavská Pavla Faustyna Hrudňáková, SM, Brněnská Vítězslav Jakub Suchomel, Frenštát p. R Michal Galvánek, SM, Velehradská Filip Straka, SM, Michalská Štěpán Richtr, Huštěnovice Leona Marie Tomková, Břestek Laura Šimíková, Luhačovice, Masarykova Eliška Anna Půbalová, Plzeň, Komenského Filip Půbal, Plzeň, Komenského Jakub Dominik Řešetka, Dřevohostice, Lipová Daniel Kovář, SM, Finská Čtvrť Monika Markéta Němcová, SM, Janáčkova Michaela Vítková, SM, Velehradská Alice Anna Špačková, UH, V. Kulíška Daniel Thomas Ali, SM, Janáčkova Patrik Cyril a Metoděj Tománek, Jarošov Jan Bosco Blažek, Ořechov Klára Vlčková, SM, Jezuitská Marie Berková, SM, Huštěnovská David Peprníček, SM, Janáčkova Alexandr Michael Marovič, SM, Velehradská Saimon David Marovič, SM, Huštěnovská V našem kostele si slíbili lásku, úctu a věrnost: Ing. Jarmila Vránová, SM, Obilní Čtvrť 694 Ondřej Tomešek, SM, Michalská Iva Sedláčková, Mistřice 146 Petr Mikulčík, SM, Velehradská Nela Poláchová, SM, Za Mlýnem 1879 Tomáš Kučera, SM, Obilní čtvrť Veronika Kovářová, SM, Finská čtvrť 1480 Martin Kovář, SM, Finská čtvrť Markéta Hrušková, Modrá 211 Dušan Hruška, Modrá 211 Michael č.73/hody 2013 strana Kristýna Grebeníčková, SM, Velehradská 1660 MUDr. Radek Filipský, Znojmo, MUDr. Jana Jánského Petra Špačková, UH, V. Kulíška 1186 Martin Špaček, UH, V. Kulíška Ing. Michaela Nosková, SM, Luční Čtvrť 2050 Ing. Pavel Tvarůžek, Brno, Rybářská 32 V našem farním společenství jsme se rozloučili: Marie Vránová * Antonín Plevák * Antonie Prostředníková * Filip Straka * Anděla Stuchlíková * Antonín Pavlica * Marie Horehleďová * Antonín Batůšek * Svatopluk Vlček * Jaroslav Daněk * Josef Luběna * Kateřina Růžičková * Vojtěch Tomeček * Božena Maděrová * Jiřina Darmovzalová * Miloslav Malenovský * František Uherek * Vladimír Pečírka * Františka Veselá * Miroslav Čonka * František Buček * František Horehleď * Věra Dobešová * Marie Kunderová * Marie Slavíková * Ondřej Kuchař * Své příspěvky můžete zasílat na adresu : Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek Michael č.73/hody 2013 strana 16

MICHAEL. č.69/hody 2012

MICHAEL. č.69/hody 2012 MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.69/hody 2012 Doba už to potřebuje! Znovu bude potřeba meče slova, který pevně tasil služebník Slova apoštol Pavel. Nenaleťme těm, kteří drží v rukou hřeben a napudrované

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.81/půst 2015 POSTNÍ DOBA? SKOČIT DO MILOSTI

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.81/půst 2015 POSTNÍ DOBA? SKOČIT DO MILOSTI MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.81/půst 2015 POSTNÍ DOBA? SKOČIT DO MILOSTI "Milostí tedy jste spaseni skrze víru; není to vaší zásluhou, je to Boží dar "(Ef 2, 8). Představte si,

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů

Zpravodaj 3/2012 KALENDÁŘ AKCÍ. Pá 01. 06. Noc kostelů Pá 01. 06. Noc kostelů KALENDÁŘ AKCÍ Ne 03. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice (11:00 Nejsv. Trojice) Čt 07. 06. Slavnost Těla a Krve Páně (18:00 Sv. Barbora) Ne 10. 06. První svaté přijímání dětí (9:00

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Zamyšlení nad sčítáním

Zamyšlení nad sčítáním Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 3/2014 Zamyšlení nad sčítáním V neděli 12. října 2014 jsme se účastnili sčítání návštěvníků bohoslužeb.

Více