MICHAEL. č.74/hody 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICHAEL. č.74/hody 2013"

Transkript

1 MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.74/hody 2013 Dotklo se nás milosrdenství, dojala nás láska SVĚTLO? SVĚTLO! SVĚTLO VÍRY (LUMEN FIDEI) v době naší největší Národní pouti na Velehradě, byla ve Vatikánu zveřejněna encyklika (okružní dopis biskupům, kněžím a všemu Božímu lidu) papeže Františka Lumen fidei Světlo víry. Svatý otec uvedl tuto encykliku slovy: Všichni totiž máme zvláště dnes zapotřebí jít k podstatě křesťanské víry, prohloubit ji a konfrontovat s aktuálními problémy. Myslím však, že tato encyklika nebo alespoň některé její části mohou být užitečné také pro toho, kdo hledá Boha a smysl života. Do naší doby zmítané mravním relativismem, obavami, strachem z budoucnosti, lacinými populistickými řešeními, zaznívá volání k obnovení důvěry v Boží blízkost a ke kráčení s nadějí do budoucnosti: Vytrácí-li se víra, je tu riziko, že se vytratí také základy žití, jak varuje básník T.S.Eliot: Potřebujete snad, aby vám někdo řekl, že ony skromné úspěchy, které vám dovolují být hrdými na vychovanou společnost, stěží přežijí víru, které vděčí za svůj smysl? Odstraníme-li víru v Boha z našich měst, oslabí se naše vzájemná důvěra, bude nás sjednocovat jenom strach a stabilita bude ohrožena. List Židům praví: Bůh se za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim město (Žid 11,16). Výraz nestydět se se pojí k veřejnému uznání. Znamená to, že Bůh veřejně vyznává svým konkrétním jednáním Svoji přítomnost mezi námi, Svoji touhu upevnit vztahy mezi lidmi. Budeme se snad my stydět nazvat Boha svým Bohem? Budeme Jej snad jako takového nevyznávat v našem veřejném životě a neprosazovat velkolepost společného života, který umožňuje On? Víra osvěcuje sociální život, má tvůrčí světlo pro každý nový moment dějin, protože všechny události vztahuje k počátku a údělu všeho v Otci, který nás miluje. V jednotě s vírou a láskou nás naděje vrhá do zajištěné budoucnosti, která spadá do odlišné perspektivy než iluzorní nabídky idolů světa a která dává nový podnět a novou sílu všednímu životu. Nenechme si ukrást naději, nedovolme, aby byla promarněna bezprostředními řešeními a návrhy, které nám překážejí v cestě, tříští čas a transformují ho do prostoru. Čas je vždycky nadřazen prostoru. Prostor krystalizuje procesy, ale čas odesílá do budoucnosti a vybízí kráčet s nadějí. (Z encykliky Sv. otce Františka Lumen fidei, čl. 55, 57. Encykliku je možné stáhnout na stránkách Jestliže, milí přátelé, je Ježíš cesta, pak cesta slouží k chůzi. A my, kteří věříme v našeho Pána, chceme kráčet po této cestě, Nelze ovšem následovat Ježíše v lásce, aniž bychom se my navzájem neměli rádi. Neseme, jako křesťané, výraznou odpovědnost za rozsévání naděje. Povzbuďme se navzájem k tomuto životnímu stylu: k vzájemné lásce, k vzájemnému milosrdenství s pokorou, povzbuďme se k naději. S vděčností za přijetí a žití tohoto slova, ze srdce žehná o. Miroslav Tábor v Suché Lozi Letošní prázdniny v naší farnosti, stejně jako loni, jsme zahájili farním táborem. Dne 6. července se po požehnání P. Mgr. Miroslavem Suchomelem za přítomnosti rodičů vypravila početná skupina dětí na již zmíněný farní tábor, který se letos konal v Suché Lozi - Šmoulov. Přírodní scenérie byla kouzelná. Během týdne měly děti možnost si jí užívat plnými doušky. Na nebezpečné cestě za osvobozením Taťky Šmouly ze spárů zlého Gargamela stálo dětem po boku 8 místních obyvatelů. Před začátkem náročné cesty plné nástrah si Šmoulové ověřili připravenost dětí. Zkoušku zdárně zvládly. Děti překonaly území zlého obra Tlamouna, bažiňáků a dalších Gargamelových pomocníků, zažily na ní ale také mnoho legrace. Nakonec osvobodily Taťku Šmoulu, který je poté navedl ke Gargamelovému pokladu. Krásné počasí a návštěva P. Miroslava nás naplnila energií, díky které jsme strávili společně mnoho krásných chvil. Snad se i v roce 2014 spolu na farním táboře shledáme! Maruška Chlachulová Michael č.73/hody 2013 strana 2

2 Papež Řehoř VIII. navštívil Staroměstské nádraží Přijel se totiž rozloučit se svými oddanými a statečnými rytíři, kteří putovali dobýt Jeruzalém. Řeč je samozřejmě o farním táboře, který se uskutečnil od do v Hodoňovicích nedaleko Frýdku Místku. Osmnáct dětí navštěvujících druhý stupeň základní školy zažilo při cestě do Jeruzaléma spoustu překážek. Na cestu se nejprve museli nachystat sbalit si vhodné oblečení a věci. První překážka je čekala v Dubrovníku. Nepřátelští Dubrovňané pronásledovali rytíře až k hranicím Bulharska. Aby si rytíři na dalekou cestu přes moře mohli koupit loď od Řeků, museli nejprve porozumět jejich řeči. O velké zdržení se postarala Krakatice, pobývající ve Středozemním moři. Z lodi zůstalo jen pár třísek a rytíři se ocitli na opuštěném ostrově, bez vody, bez jídla a bez svých zavazadel. Z trosek a toho, co ostrov dal, ale dokázali zkonstruovat plavidlo, na kterém se přeplavili až do Bejrútu. Michael č.73/hody 2013 strana 3 Bitva se Saladinovou armádou byla dlouhá a krutá, ale Jeruzalém se nakonec podařilo dobýt. Ba co víc, před dalším vpádem uchránit. Ráno však doběhl zvěd s tím, že se na Jeruzalém žene sám Saladin se svou dvěstětisícovou armádou a šance na ubránění Jeruzálema byly mizivé. Aby nebyla zbytečně prolita krev věrných následovníků Pána, dávají se rytíři na útěk. Při cestě z Jeruzaléma však nalézají tajné svitky, v nichž se píše o dávném pokladu, ukrytém pro Křižáky. Poklad se rytířům nakonec podařilo nalézt a doputovat šťastně až zpět do rodné země. Iva Talašová Chvíli nahoru a zase dolů Nápad uspořádat cyklovýlet pro ministranty naší farnosti vznikl na základě nabídky mého bratra Radka, který organizoval pro menší skupinku kluků výlet na kolech podél toku Dunaje. Většina cesty vedla po cyklotrasách v Rakousku. Chtěli jsme se zúčastnit, ale trochu se báli, jak bychom ji zvládli. Navíc se jednalo o celý týden, který bych já nerad obětoval. Ale na druhou stranu jsem se chtěl něčeho náročného zúčastnit, tedy dokázat si, že ještě na to mám. Myšlenka na nějakou takovou trasu mě pronásledovala od prvního popudu od bratra. Můj syn Lukáš si rád vymýšlí nějaké cyklotrasy a tak jsem ho oslovil, zda by nešlo nějakou trasu vymyslet a naplánovat, ale po tuzemských cestách. Návrhů bylo dost, některé cesty byly dlouhé či náročné, někde nebyly řádné cyklostezky. Myšlenka byla, abychom se pohybovali co nejvíce po cyklostezkách, kde bychom byli osvobozeni od výfukových zplodin. Musela se taky sladit rozumná vzdálenost od doprovodného vozidla, které je vždy nutné pro delší trasy, aby zajišťovalo případné potřeby cyklistů. Plánování všech náležitostí a drobností, zajišťování ubytování a ostatních potřebností začalo již v dubnu. Oslovili se ministranti a nabídli se termíny celé akce, zda mají zájem se trochu projet a zkusit si své možnosti. Cílem bylo ty kluky ministranty trochu rozpohybovat a též dát celému výletu duchovní náplň. Pomocí elektroniky se diskutovalo a přijímaly se připomínky. Dá se říci, že první zápal jít do toho, vydržel všem, kteří již v začátku slíbili svou účast. Před samotným výletem byla uskutečněna trasa na nečisto, abychom sladili naše výkony. V závěru přípravy jsme si ještě vyprosili požehnání od našeho duchovního otce Miroslava a vyjeli. Cesta nás nejdříve vedla rovinkou až do Ostrožské Nové Vsi, pak výstupem na horu Sv. Antonína, pak dolů do Blatnice, cyklotrasou Michael č.73/hody 2013 strana 4

3 vinicemi a pak již příkrým stoupáním na Rasovou. Jako v životě, chvíli nahoru a zase dolů. Nálada v pelotonu byla stále velmi optimistická. Bylo poznat, že kluci jsou zdravým jádrem naší farnosti. O úsměv nebyla nouze. První den jsme byli ubytováni v Penzionu Spokojené stáří v Luhačovicích. Druhý den po zdravém spánku pokračovala naše trasa přes Provodov, Lukov a na Sv. Hostýn. Návštěva baziliky večer, dobrý spánek v horském prostředí a ranní mše sloužená biskupem Pavlem Posádem a následně též dobrá snídaně nás provázela dále na další cestě na Sv. Kopeček u Olomouce. Po cestě jsme si zkusili naše společné kuchařské umění při vaření cyklistického guláše. Co jsme nesnědli, to bylo následující den na oběd. Všechna čest nám všem kuchařům. Recept známe jen my a je to naše tajemství. Důležité je, že všichni si pochutnali. Cesta nás pak vedla cestami úrodné Hané až do Čech pod Kosířem. Opět spánek a ranní snídaně na trase, opět osvědčených teplých a dobrých koblížků ze supermarketu v Prostějově. Na trase k domovu jsme se na chvíli zastavili, abychom dojedli za přispění deště náš senzační guláš. Až na poslední den, který byl bohatý na osvěžující déšť, jsme prožili pěknou pouť. Zakončení našeho cyklovýletu bylo opět velmi pěkné sešli jsme se na mši sv. u františkánů v Uh. Hradišti. Všem účastníkům děkuji za pěkně prožitý společný čas. Frant. Gottwald Ministrantská cyklopouť 2013 Naši společnou cyklopouť jsem zahájili ve čtvrtek 22. srpna. Naše skupina ve složení Lukáš Gottwald, Dominik Gottwald, Michal Staufčík, Petr Seménka, Petr Plevák, Vojtěch Giesl a pan František Gottwald vyrazila ze Starého Města k prvnímu zastavení na Svatém Antoníčku. Po modlitbě u sochy svatého Antoníčka jsme vyrazili směrem k Bystřici pod Lopeníkem. Cesta vedla přes malebné slovácké vesničky a vinařské oblasti. Pár kilometrů za Bystřicí jsme přehodnotili plán trasy a vydali se kratší cestou do Bojkovic, kde jsme se posilnili obědem. Po výborném obědě jsme už pokračovali do cíle dnešní etapy a tou byly Luhačovice. Ubytovali jsme se v penzionu Spokojené stáří, kde jsme také povečeřeli a poté jsme se šli ještě projít k přehradě. Druhý den nás čekala další etapa, která měla svůj cíl na Svatém Hostýnku. Z Luhačovic jsme vyjížděli po snídani kolem osmé hodiny. Cesta vedla přes kopce a louky na první zastavení, které bylo na poutním místě v Provodově. Poté jsme pokračovali v cestě přes vesnici Lukov až na Rusavu, kde jsme také poobědvali. Michael č.73/hody 2013 strana 5 Po vydatném obědě nás čekal nejtěžší výjezd a to na Svatý Hostýn. Výjezd proběhl s malými komplikacemi, ale vše dopadlo dobře a na vrchu nás čekalo pěkné ubytování v penzionu Ovčárna. Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme navštívit chrám Panny Marie a vodní kapli, u které jsme si načepovali svatohostýnskou vodu. V penzionu jsme také povečeřeli a šli jsme spát. Třetí den naší pouti jsme zahájili mší svatou na Svatém Hostýně, kterou celebroval otec biskup Posád. Po duchovním posilnění jsme se posilnili taky snídaní a vyrazili jsme na třetí etapu, která vedla přes Svatý Kopeček do Čech pod Kosířem. Tato etapa rychle odbíhala a první větší zastavení bylo před Olomoucí, kde jsme se rozhodli uvařit guláš v přírodě. Vydatně jsme poobědvali a naše pouť mohla pokračovat na Svatý kopeček, kde jsme navštívili baziliku Panny Marie. Ze Svatého kopečku jsme sjeli do Olomouce a dále pokračovali do cíle dnešní etapy. Na místo jsme dorazili v pořádku a ubytovali jsme se. Poslední den jsme směřovali do Starého Města. Cesta vedla přes Prostějov a Kroměříž. Tato etapa byla oproti předchozím méně namáhavá. Po cestě jsme se naobědvali opět v přírodě, kde jsme si ohřáli guláš z předchozího dne. Druhou polovinu cesty nám znepříjemnil déšť. Kolem druhé hodiny jsme zdárně doputovali do Starého Města. Neděli jsme zakončili společnou účastí na mši svaté u bratří františkánů. Celkově jsme na naší pouti ujeli přes 300km. Počasí bylo všechny dny krásné, pouze poslední den nás zastihl déšť. Až na malé odřeniny jsme celou pouť zvládli ve zdraví. Už se těšíme na další ročník 2014 a zároveň děkujeme Lukáši Gottwaldovi za skvělou organizaci celé této cyklopoutě. Michal Staufčík a Petr Seménka Michael č.73/hody 2013 strana 6

4 Třetí Velkomoravský koncert Třetí Velkomoravský koncert se uskutečnil dne 8. září 2013 na budoucím náměstí Velké Moravy za pěkného slunného počasí a opět se vydařil. Koncert každoročně pořádala Římskokatolická farnost Staré Město a město Staré Město. Divácká účast byla i letos velká, včetně starostů okolních obcí a měst, duchovních z okolních farností, Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a jiných významných hostů. Tradiční vystoupení Hradišťanu v čele s primášem p. Jiřím Pavlicou nastavilo koncertu obvyklou vysokou kulturní laťku. Také letošní host Petr Bende, dětský soubor Dolinečka (vedoucí K. Vránová, J. Tomešková),cimbálová muzika ZUŠ Staré Město (pod vedením R. Snopka), dětský komorní orchestr při ZUŠ (vedoucí M. Ovčačík) navodili příjemnou atmosféru koncertu. Vše natáčela televize NOE. Úvodní proslovy starosty p. J. Bazaly a P. Miroslava, duchovního otce odstartovaly začátek koncertu. Následovaly komentáře a uvádění hostů na pódiu usměvavého, humorného a pohodového převora P. Prokopa Siostrzoneka a divácky strhující písničky mladého zpěváka Petra Bendeho, které se líbily. Pódium patřilo i archeologovi p. Luďkovi Galuškovi, který zde připomněl i část historie a už se na pódiu objevily děti Dolinečky v krojích se svým vítězným muzikantským pásmem a Ondrou Bazalou. Vystřídaly je děti z dětského orchestříku s vážnějším hudebním repertoárem a dětská cimbálová muzička. Samozřejmě hlavní část programu patřila Hradišťanu s J.Pavlicou a zpěvačkou Alicí Holubovou. Závěrečná společná píseň všech účinkujících byla úžasná a zakončila letošní úspěšný koncert, který nejenže všem zpříjemnil atmosféru dne, ale byl především určen na podporu dokončení stavby nového kostela Svatého Ducha, který má být dokončen v příštím roce. Zaplněné pódium patřilo všem účinkujícím dětem, kteří společně zpívali nebo hráli na nástroj, muzice Hradišťanu s J. Pavlicou a zpěvákovi P. Bendemu. Jistě velké poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a účastníkům koncertu. Také díky patří i p. Jiřímu Pavlicovi a vedoucím za strávený čas a pevné nervy s dětmi na zkouškách. Můžeme se tedy těšit na další, tentokrát čtvrtý Velkomoravský koncert s novými hosty v příštím roce. K.G. Michael č.73/hody 2013 strana 7 Společenství v naší farnosti: SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ Společenství ministrantů je společenstvím služebníků Pána Ježíše, kteří přisluhují knězi při mši svaté, pohřbech, svatbách a křtech. Připravují také potřeby k liturgii (čištění paten, kadidelnice, loďky). V neděli před hrubou mší svatou vedou ministranti modlitbu svatého růžence. Účastní se také modliteb při adoračním dni a u Božího hrobu. Schází se každý čtvrtek v 17:30 na Orlovně ve Starém Městě. Zvou všechny chlapce, kteří by chtěli sloužit Pánu u jeho oltáře. Vedoucím ministrantů je Michal Staufčík. Společenství staroměstské mládeže Zveme všechny mladé, aby se nebáli a přišli do našeho společenství. Koná se každý pátek po večerní mši svaté na faře ve Starém Městě. Není dobře, aby byl člověk (hlavně ve víře) sám. Máme i své vlastní webové stránky: Scholička I my menší chceme chválit Boha za všechno kolem nás.proto se snažíme, svými ještě prozatím slabšími hlásky, tuto chválu vyzpívat při nedělních mších pro rodiny. Aby naše snažení vyznělo co nejlépe, scházíme se pravidelně,mimo prázdnin, každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. Zkoušky probíhají u Gieslových, kteří bydlí na ulici Máchova 928. Zde si cvičíme písničky, které potom zpíváme při mších. Zkoušky si zpestřujeme i dalšími aktivitami, které nás baví. Jestliže se chcete i vy zúčastnit našich setkání, zazpívat si a chválit Boha, tak se jistě zastavte. Jste vítáni. Sekulární františkánský řád V naší farnosti máme také františkánskou rodinu. Je to Sekulární františkánský řád, do něhož může vstoupit každý dospělý člověk, mužové, ženy, manželé i svobodní, mnozí diecézní kněží povolaní k tomu, aby šli dokonalou cestou evangelického života, následujících příkladu sv. Františka z Assisi a chtějí-li žít příkladným bratrským životem v bratrském společenství SFŘ. SFŘ jsme založili v naší farnosti v počtu 14-ti členů v roce Přijměte i vy naše pozvání a rozšiřte - zvláště mladší - naše řady. Scházíme se 1x měsíčně účastí na mši svaté a bratrském pohovoru. Na setkání se těší Ludmila Chlachulová. Michael č.73/hody 2013 strana 8

5 Hnutí křesťanů třetího tisíciletí Jedním z farních společenství je Hnutí křesťanů třetího tisíciletí - La vie montante. Již od roku 1996 se scházíme každé první pondělí v měsíci v Lidovém domě v 1. poschodí po mši svaté. Náplň a posláním našeho společenství by se mohlo shrnout do tří slov: přátelství, spiritualita a apoštolát. Velmi rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo pochopil, že posláním každého křesťana je snažit se věrně plnit své pozemské povinnosti a sice v duchu evangelia. Na setkání se těší V.Batůšková. Cursillo Malý kurz víry dar ducha naděje pro lidstvo. Cursillo je celosvětové hnutí kněží a laiků, které se podílí na evangelizační činnosti církve ve světě. Kurzy jsou zvlášť pro muže a ženy a sdružují ke vzájemnému sdílení křesťanů nejrůznějšího sociálního zařazení, povolání i nejrůznějšího věku. Velkým darem je poznat sám sebe, svou identitu a dokázat na ni odpovědět. V takovém prostředí roste zdravá touha po Kristu. Na setkání se těší M. Chlachulová. Modlitební společenství matek Modlitební společenství matek se schází každé úterý v 18 hodin v kostele. Modlíme se především za své děti, manžele a za všechno, co je v dané chvíli potřebné. Jsme otevřené pro všechny matky, které se touží modlit. Více o Hnutí MM na Kontakt: Gabriela Gottwaldová, Modlitební společenství otců Naše modlitební společenství otců se schází každé úterý v hod. v kostele. V modlitbách děkujeme za své rodiny, dar otcovství a svěřujeme své nejbližší do Boží ochrany. Též uvítáme nové zájemce o nesmírně cennou modlitbu za rodinu. Nepodceňujte tuto možnost rozmluvy otce rodiny s Otcem nebeským Zvu všechny otce, kterým není lhostejný život a dobro svých nejbližších. František Gottwald, Společenství rodin ve Starém Městě. Naše společenství vzniklo v roce S návrhem přišel tehdejší kaplan na Velehradě P. Jan Komárek. Začali jsme se scházet pod jeho vedením každé tři týdny v jednotlivých rodinách. Střídání míst bylo Michael č.73/hody 2013 strana 9 důležité i z hlediska jeho bezpečnosti. P. Jan nás vedl i po přesunutí do Blatnice pod Sv. Antonínkem. A to až do roku 1990, kdy odešel do Ostravy. Nejdříve jsme se zabývali Knihami Mojžíšovými ze Starého zákona. Po vyjití nového Katechizmu katolické církve jsme se vrhli do jeho studia. Od první do poslední kapitoly nás těch 690 stran stačilo zaměstnat téměř na 15 let. Nyní jsme se opět vrátili ke Starému zákonu a to k Jeruzalémské bibli, kde pokračujeme Knihami Královskými. Výklad máme zjednodušen tím, že máme mezi sebou dva promované teology, Františka Foltýnka a Petra Chlachulu. Na každé setkání si některý z nich vždycky připraví komentář k probírané kapitole. Je to velmi poučné. Díky jim za to. Počet rodin je již dlouho stabilizovaný. Po několika letech se k nám také mohla vrátit jedna zakládající členka, které okolnosti nedovolovaly přicházet mezi nás pravidelně. Z našeho středu vyšel také jeden kněz. Díky za prožitá setkání. František Ingr Opět připomínáme - modlitba růžence Pokud chceš předat skrze Pannu Marii, která je nejblíže svému synu Ježíši všechny své radosti, bolesti, starosti, úzkosti, přijď mezi nás a připoj se k modlitbě růžence. Každý druhý čtvrtek v měsíci v 18 hodin (v zimních měsících v 17 hodin). Sraz je u kříže (blízko panelárny). Putujeme poutní cestou k Velehradu. Modlíme se během celého roku za každého počasí (délku modlitby a trasy vždy přizpůsobíme podmínkám ročního období). GG Výuka náboženství začala v pondělí 16. září 2013 a bude probíhat v tyto dny na těchto školách: PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 3. třída: hodin 4. třída: hodin PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 1720: třída: hodin třída: hodin Michael č.73/hody 2013 strana 10

6 STŘEDA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 1. třída: hodin 2. třída: hodin 5. třída: hodin Dělá se na našem kostele něco? Dělá se na našem kostele něco? Zdá se mi, že tam nic nepřibývá! - To je otázka, se kterou se na mne už několik lidí obrátilo. Skutečně, na vnějším objemu kostela už nic velkého nepřibývá. Netočí se tam těžké kamiony s betonem a jiným stavebním materiálem. Nemávají tam rameny těžké jeřáby. Není také proč. Hrubou stavbu už máme dva roky hotovou, takže vnější tvar kostela už nebude nabývat jiných podob. Přišla doba, kdy našemu kostelu dáváme šaty. Bylo dokončeno zasklení stěn, okna a dveře našeho kostela všechno z kvalitního skla a hliníku. Je vidět, že i vnější obložení hlavní lodi deskami z tvrdé žuly je hotovo. Kolemjdoucí si mohli v posledních měsících všimnout, že se cosi dělalo kolem kupole pod klenutou střechou. To se prováděly zpevňovací práce ze železobetonu, aby z kupole uvnitř kostela už mohly být odstraněny železné traverzové výztuhy. Kupole nám pak zůstane hezky čistá a hladká, tak jak to v řádném kostele má být. V poslední době si všimnete, že se rameno jeřábu se zavěšenou montážní lávkou neustále pohybuje kolem vrcholu věží. Montuje se tam další část šatu našeho kostela, skleněné žaluzie. Ty mají zabránit, aby nám do věží při větru nepršelo a nefoukal tam sníh, a aby tam bylo příjemnější prostředí pro ty, kteří se budou chtít z vrcholu věží rozhlédnout po okolí. V té výšce je skoro pořád skutečně nepříjemný vítr. Hlavní pracovní ruch se přesunul dovnitř kostela. Kam se člověk podívá, všude jsou natahány kabely. Dělá se elektrika. Člověku se nechce věřit, kolik je toho v kostele potřeba. Kilometry drátů! Když se dříve svítilo v kostelích jen svíčkami, dráty nebyly potřeba. Zvykli jsme si ale na jiná světla, a ozvučení, a vytápění Pak jsou potřeba i ty dráty. Tam kde je elektroinstalace již hotová, se stěny obkládají světle okrovými velkými travertinovými deskami. V kupoli je stále ještě několik pater lešení a traverzová výztuha ve tvaru kříže. Během několika týdnů toto všechno z kupole zmizí. Pak už bude možno se pustit do dlažby. Bude ze světlých mramorových desek s význačnými liniemi z tmavého, Michael č.73/hody 2013 strana 11 téměř černého mramoru. Tak jak si to představoval architekt Goropevšek. Dlažba, to je také jen hezký kabátek. Pod ní budou ukryty další elektrické kabely, tepelná izolace, podlahové vytápění. Zástupci farnosti nyní stále častěji pořádají porady se stavitelem, architektem a projektanty. Je teď potřeba neustále řešit a upřesňovat nějaké detaily. Všechno, co se teď dělá, bude pak stále na očích návštěvníků kostela, proto to musí být dokonalé, perfektní. O náš kostel je čím dál větší zájem lidí i ze vzdálených míst. Není snad týdne, aby u kostela nezastavil autobus, či dva, a turisté, či poutníci, si se zájmem neprohlíželi naši stavbu alespoň zvenčí. Některé výpravy si dokonce předem dohodly i prohlídku doplněnou výkladem uvnitř kostela. Úsilí farnosti, stavbařů i projektantů směřuje k tomu, aby náš kostel mohl být otevřen k bohoslužbě v příštím roce. Děkujeme Bohu, že žehná naší snaze o stavbu Jeho domu, a prosíme Jej, aby nám svou přízeň zachovával i dále. František Křivák Veřejná sbírka V týdnu od října 2013 se bude konat v tomto roce podruhé VEŘEJNÁ SBÍRKA NA NOVÝ KOSTEL SV.DUCHA. Opět bude předem rozeslán dopis a poté navštíví naše spoluobčany dvojice s pověřením ke sbírce a s pokladničkou. Děkujeme za všechny dary na toto dílo, dobrodince svěřujeme Bohu a vyprošujeme jim Jeho pomoc a požehnání! ADORAČNÍ DEN DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB FARNOSTI STARÉ MĚSTO A BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI V NEDĚLI 6.ŘÍJNA 2013 JE KOSTEL JE OTEVŘENÝ PO CELÝ DEN PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ KE ŠKOLE MODLITBY: K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI FARNOST, NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ NÁS VŠECH A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU! (MŮŽETE POUŽÍT MODLITEBNÍCH BROŽUR A KNÍŽEK!) UPŘÍMNÉ DÍKY! Michael č.73/hody 2013 strana 12

7 7.00 NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ VÝSTAV SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ A SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE - RANNÍCH CHVAL POTOM BUDE KOSTEL OTEVŘEN K SOUKROMÉ ADORACI. V ADORAČNÍ SLUŽBĚ SE BUDOU STŘÍDAT SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ A FRANTIŠKÁNSKÝCH TERCIÁŘŮ, SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE MEETINA, OTCŮ, CURSILLA, ČLENOVÉ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY, SPOLEČENSTVÍ MATEK, RODIN A MINISTRANTŮ SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE VEČERNÍCH CHVAL NEŠPOR A ZAKONČENÍ ADORACE NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ Misijní neděle Misijní neděle připadne letos na 20. října Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpících z důvodu HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. V předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21 hodin je možné se zapojit do vytvoření společného Misijního mostu modlitby. Všichni zájemci se mohou doma a v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi. I náš kostel bude ve 21 hodin otevřen ke společné modlitbě, prosím, připojte se. Michael č.73/hody 2013 strana 13 MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ V PÁTEK 1. LISTOPADU odpoledne a v SOBOTU 2. LISTOPADU po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření - zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ: SOBOTA 2.LISTOPADU 2013 MŠE SVATÁ V HODIN, PO NÍ SVĚTELNÝ PRŮVOD NA HŘBITOV A POBOŽNOSTNA HŘBITOVĚ. PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU A KTERÉ POTOM MŮŽETE DÁT NA HROB SVÝCH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH! Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál! ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ! Pozvání - 1. společná pouť vdov a vdovců se uskuteční dne 5. října na Svatém Hostýně. Program:10.15 mše sv., přestávka, svědectví vdov, společná křížová cesta, adorace a svátostné požehnání. - duchovní obnova v duchu sv. Františka pro dívky a svobodné ženy od 16 do 37 let proběhne v Brně. Přihlášky je možno zasílat do adventní duchovní obnova v naší farnosti proběhne Začínat bude studentskou mší svatou. - Společenství mládeže s KMŠ Staré Město připravuje na společnou mši svatou v 17 hodin zakončenou svatomartinských průvodem s lucerničkami. Ochotné ženy k úklidu kostela Znovu se obracíme na ženy, které jsou ochotné podílet se na úklidu našeho chrámu a ještě nejsou v žádné uklízecí skupince, nahlaste se, prosím v sakristii. Michael č.73/hody 2013 strana 14

8 Farní kronika Do našeho farního společenství byli křtem přijati: Lukáš Kotačka, Mistřice Lucie Agáta Pechmannová, SM, Za Radnicí Lucie Zdislava Minářová, UH, Svatováclavská Pavla Faustyna Hrudňáková, SM, Brněnská Vítězslav Jakub Suchomel, Frenštát p. R Michal Galvánek, SM, Velehradská Filip Straka, SM, Michalská Štěpán Richtr, Huštěnovice Leona Marie Tomková, Břestek Laura Šimíková, Luhačovice, Masarykova Eliška Anna Půbalová, Plzeň, Komenského Filip Půbal, Plzeň, Komenského Jakub Dominik Řešetka, Dřevohostice, Lipová Daniel Kovář, SM, Finská Čtvrť Monika Markéta Němcová, SM, Janáčkova Michaela Vítková, SM, Velehradská Alice Anna Špačková, UH, V. Kulíška Daniel Thomas Ali, SM, Janáčkova Patrik Cyril a Metoděj Tománek, Jarošov Jan Bosco Blažek, Ořechov Klára Vlčková, SM, Jezuitská Marie Berková, SM, Huštěnovská David Peprníček, SM, Janáčkova Alexandr Michael Marovič, SM, Velehradská Saimon David Marovič, SM, Huštěnovská V našem kostele si slíbili lásku, úctu a věrnost: Ing. Jarmila Vránová, SM, Obilní Čtvrť 694 Ondřej Tomešek, SM, Michalská Iva Sedláčková, Mistřice 146 Petr Mikulčík, SM, Velehradská Nela Poláchová, SM, Za Mlýnem 1879 Tomáš Kučera, SM, Obilní čtvrť Veronika Kovářová, SM, Finská čtvrť 1480 Martin Kovář, SM, Finská čtvrť Markéta Hrušková, Modrá 211 Dušan Hruška, Modrá 211 Michael č.73/hody 2013 strana Kristýna Grebeníčková, SM, Velehradská 1660 MUDr. Radek Filipský, Znojmo, MUDr. Jana Jánského Petra Špačková, UH, V. Kulíška 1186 Martin Špaček, UH, V. Kulíška Ing. Michaela Nosková, SM, Luční Čtvrť 2050 Ing. Pavel Tvarůžek, Brno, Rybářská 32 V našem farním společenství jsme se rozloučili: Marie Vránová * Antonín Plevák * Antonie Prostředníková * Filip Straka * Anděla Stuchlíková * Antonín Pavlica * Marie Horehleďová * Antonín Batůšek * Svatopluk Vlček * Jaroslav Daněk * Josef Luběna * Kateřina Růžičková * Vojtěch Tomeček * Božena Maděrová * Jiřina Darmovzalová * Miloslav Malenovský * František Uherek * Vladimír Pečírka * Františka Veselá * Miroslav Čonka * František Buček * František Horehleď * Věra Dobešová * Marie Kunderová * Marie Slavíková * Ondřej Kuchař * Své příspěvky můžete zasílat na adresu : Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek Michael č.73/hody 2013 strana 16

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město Michael občasník farnosti Staré Město č.3 / červen 2000 Během této doby milosti prosme Pannu Marii zcela zvláštním způsobem, aby nás naučila být tak lidskými, laskavými a pokornými, jako je ona. Maria,

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Když se ohlédneme za rokem 2013 a svůj pohled obrátíme ještě trochu do nedávné historie, je za co Bohu děkovat. Středisko Eljon v tomto roce totiž oslavilo a připomnělo si 10 let od svého

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Kdo jsme. Vážení přátelé, dovolte nám představit projekt k o s t e l n a l o d i.

Kdo jsme. Vážení přátelé, dovolte nám představit projekt k o s t e l n a l o d i. Vážení přátelé, dovolte nám představit projekt k o s t e l n a l o d i. Kdo jsme Poprvé jsme se sešli před čtyřmi lety jako pár přátel. Dnes jsme skupina asi 200 mladých lidí, převážně ve věku 15-25 let.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více