MICHAEL. č.74/hody 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICHAEL. č.74/hody 2013"

Transkript

1 MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.74/hody 2013 Dotklo se nás milosrdenství, dojala nás láska SVĚTLO? SVĚTLO! SVĚTLO VÍRY (LUMEN FIDEI) v době naší největší Národní pouti na Velehradě, byla ve Vatikánu zveřejněna encyklika (okružní dopis biskupům, kněžím a všemu Božímu lidu) papeže Františka Lumen fidei Světlo víry. Svatý otec uvedl tuto encykliku slovy: Všichni totiž máme zvláště dnes zapotřebí jít k podstatě křesťanské víry, prohloubit ji a konfrontovat s aktuálními problémy. Myslím však, že tato encyklika nebo alespoň některé její části mohou být užitečné také pro toho, kdo hledá Boha a smysl života. Do naší doby zmítané mravním relativismem, obavami, strachem z budoucnosti, lacinými populistickými řešeními, zaznívá volání k obnovení důvěry v Boží blízkost a ke kráčení s nadějí do budoucnosti: Vytrácí-li se víra, je tu riziko, že se vytratí také základy žití, jak varuje básník T.S.Eliot: Potřebujete snad, aby vám někdo řekl, že ony skromné úspěchy, které vám dovolují být hrdými na vychovanou společnost, stěží přežijí víru, které vděčí za svůj smysl? Odstraníme-li víru v Boha z našich měst, oslabí se naše vzájemná důvěra, bude nás sjednocovat jenom strach a stabilita bude ohrožena. List Židům praví: Bůh se za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim město (Žid 11,16). Výraz nestydět se se pojí k veřejnému uznání. Znamená to, že Bůh veřejně vyznává svým konkrétním jednáním Svoji přítomnost mezi námi, Svoji touhu upevnit vztahy mezi lidmi. Budeme se snad my stydět nazvat Boha svým Bohem? Budeme Jej snad jako takového nevyznávat v našem veřejném životě a neprosazovat velkolepost společného života, který umožňuje On? Víra osvěcuje sociální život, má tvůrčí světlo pro každý nový moment dějin, protože všechny události vztahuje k počátku a údělu všeho v Otci, který nás miluje. V jednotě s vírou a láskou nás naděje vrhá do zajištěné budoucnosti, která spadá do odlišné perspektivy než iluzorní nabídky idolů světa a která dává nový podnět a novou sílu všednímu životu. Nenechme si ukrást naději, nedovolme, aby byla promarněna bezprostředními řešeními a návrhy, které nám překážejí v cestě, tříští čas a transformují ho do prostoru. Čas je vždycky nadřazen prostoru. Prostor krystalizuje procesy, ale čas odesílá do budoucnosti a vybízí kráčet s nadějí. (Z encykliky Sv. otce Františka Lumen fidei, čl. 55, 57. Encykliku je možné stáhnout na stránkách Jestliže, milí přátelé, je Ježíš cesta, pak cesta slouží k chůzi. A my, kteří věříme v našeho Pána, chceme kráčet po této cestě, Nelze ovšem následovat Ježíše v lásce, aniž bychom se my navzájem neměli rádi. Neseme, jako křesťané, výraznou odpovědnost za rozsévání naděje. Povzbuďme se navzájem k tomuto životnímu stylu: k vzájemné lásce, k vzájemnému milosrdenství s pokorou, povzbuďme se k naději. S vděčností za přijetí a žití tohoto slova, ze srdce žehná o. Miroslav Tábor v Suché Lozi Letošní prázdniny v naší farnosti, stejně jako loni, jsme zahájili farním táborem. Dne 6. července se po požehnání P. Mgr. Miroslavem Suchomelem za přítomnosti rodičů vypravila početná skupina dětí na již zmíněný farní tábor, který se letos konal v Suché Lozi - Šmoulov. Přírodní scenérie byla kouzelná. Během týdne měly děti možnost si jí užívat plnými doušky. Na nebezpečné cestě za osvobozením Taťky Šmouly ze spárů zlého Gargamela stálo dětem po boku 8 místních obyvatelů. Před začátkem náročné cesty plné nástrah si Šmoulové ověřili připravenost dětí. Zkoušku zdárně zvládly. Děti překonaly území zlého obra Tlamouna, bažiňáků a dalších Gargamelových pomocníků, zažily na ní ale také mnoho legrace. Nakonec osvobodily Taťku Šmoulu, který je poté navedl ke Gargamelovému pokladu. Krásné počasí a návštěva P. Miroslava nás naplnila energií, díky které jsme strávili společně mnoho krásných chvil. Snad se i v roce 2014 spolu na farním táboře shledáme! Maruška Chlachulová Michael č.73/hody 2013 strana 2

2 Papež Řehoř VIII. navštívil Staroměstské nádraží Přijel se totiž rozloučit se svými oddanými a statečnými rytíři, kteří putovali dobýt Jeruzalém. Řeč je samozřejmě o farním táboře, který se uskutečnil od do v Hodoňovicích nedaleko Frýdku Místku. Osmnáct dětí navštěvujících druhý stupeň základní školy zažilo při cestě do Jeruzaléma spoustu překážek. Na cestu se nejprve museli nachystat sbalit si vhodné oblečení a věci. První překážka je čekala v Dubrovníku. Nepřátelští Dubrovňané pronásledovali rytíře až k hranicím Bulharska. Aby si rytíři na dalekou cestu přes moře mohli koupit loď od Řeků, museli nejprve porozumět jejich řeči. O velké zdržení se postarala Krakatice, pobývající ve Středozemním moři. Z lodi zůstalo jen pár třísek a rytíři se ocitli na opuštěném ostrově, bez vody, bez jídla a bez svých zavazadel. Z trosek a toho, co ostrov dal, ale dokázali zkonstruovat plavidlo, na kterém se přeplavili až do Bejrútu. Michael č.73/hody 2013 strana 3 Bitva se Saladinovou armádou byla dlouhá a krutá, ale Jeruzalém se nakonec podařilo dobýt. Ba co víc, před dalším vpádem uchránit. Ráno však doběhl zvěd s tím, že se na Jeruzalém žene sám Saladin se svou dvěstětisícovou armádou a šance na ubránění Jeruzálema byly mizivé. Aby nebyla zbytečně prolita krev věrných následovníků Pána, dávají se rytíři na útěk. Při cestě z Jeruzaléma však nalézají tajné svitky, v nichž se píše o dávném pokladu, ukrytém pro Křižáky. Poklad se rytířům nakonec podařilo nalézt a doputovat šťastně až zpět do rodné země. Iva Talašová Chvíli nahoru a zase dolů Nápad uspořádat cyklovýlet pro ministranty naší farnosti vznikl na základě nabídky mého bratra Radka, který organizoval pro menší skupinku kluků výlet na kolech podél toku Dunaje. Většina cesty vedla po cyklotrasách v Rakousku. Chtěli jsme se zúčastnit, ale trochu se báli, jak bychom ji zvládli. Navíc se jednalo o celý týden, který bych já nerad obětoval. Ale na druhou stranu jsem se chtěl něčeho náročného zúčastnit, tedy dokázat si, že ještě na to mám. Myšlenka na nějakou takovou trasu mě pronásledovala od prvního popudu od bratra. Můj syn Lukáš si rád vymýšlí nějaké cyklotrasy a tak jsem ho oslovil, zda by nešlo nějakou trasu vymyslet a naplánovat, ale po tuzemských cestách. Návrhů bylo dost, některé cesty byly dlouhé či náročné, někde nebyly řádné cyklostezky. Myšlenka byla, abychom se pohybovali co nejvíce po cyklostezkách, kde bychom byli osvobozeni od výfukových zplodin. Musela se taky sladit rozumná vzdálenost od doprovodného vozidla, které je vždy nutné pro delší trasy, aby zajišťovalo případné potřeby cyklistů. Plánování všech náležitostí a drobností, zajišťování ubytování a ostatních potřebností začalo již v dubnu. Oslovili se ministranti a nabídli se termíny celé akce, zda mají zájem se trochu projet a zkusit si své možnosti. Cílem bylo ty kluky ministranty trochu rozpohybovat a též dát celému výletu duchovní náplň. Pomocí elektroniky se diskutovalo a přijímaly se připomínky. Dá se říci, že první zápal jít do toho, vydržel všem, kteří již v začátku slíbili svou účast. Před samotným výletem byla uskutečněna trasa na nečisto, abychom sladili naše výkony. V závěru přípravy jsme si ještě vyprosili požehnání od našeho duchovního otce Miroslava a vyjeli. Cesta nás nejdříve vedla rovinkou až do Ostrožské Nové Vsi, pak výstupem na horu Sv. Antonína, pak dolů do Blatnice, cyklotrasou Michael č.73/hody 2013 strana 4

3 vinicemi a pak již příkrým stoupáním na Rasovou. Jako v životě, chvíli nahoru a zase dolů. Nálada v pelotonu byla stále velmi optimistická. Bylo poznat, že kluci jsou zdravým jádrem naší farnosti. O úsměv nebyla nouze. První den jsme byli ubytováni v Penzionu Spokojené stáří v Luhačovicích. Druhý den po zdravém spánku pokračovala naše trasa přes Provodov, Lukov a na Sv. Hostýn. Návštěva baziliky večer, dobrý spánek v horském prostředí a ranní mše sloužená biskupem Pavlem Posádem a následně též dobrá snídaně nás provázela dále na další cestě na Sv. Kopeček u Olomouce. Po cestě jsme si zkusili naše společné kuchařské umění při vaření cyklistického guláše. Co jsme nesnědli, to bylo následující den na oběd. Všechna čest nám všem kuchařům. Recept známe jen my a je to naše tajemství. Důležité je, že všichni si pochutnali. Cesta nás pak vedla cestami úrodné Hané až do Čech pod Kosířem. Opět spánek a ranní snídaně na trase, opět osvědčených teplých a dobrých koblížků ze supermarketu v Prostějově. Na trase k domovu jsme se na chvíli zastavili, abychom dojedli za přispění deště náš senzační guláš. Až na poslední den, který byl bohatý na osvěžující déšť, jsme prožili pěknou pouť. Zakončení našeho cyklovýletu bylo opět velmi pěkné sešli jsme se na mši sv. u františkánů v Uh. Hradišti. Všem účastníkům děkuji za pěkně prožitý společný čas. Frant. Gottwald Ministrantská cyklopouť 2013 Naši společnou cyklopouť jsem zahájili ve čtvrtek 22. srpna. Naše skupina ve složení Lukáš Gottwald, Dominik Gottwald, Michal Staufčík, Petr Seménka, Petr Plevák, Vojtěch Giesl a pan František Gottwald vyrazila ze Starého Města k prvnímu zastavení na Svatém Antoníčku. Po modlitbě u sochy svatého Antoníčka jsme vyrazili směrem k Bystřici pod Lopeníkem. Cesta vedla přes malebné slovácké vesničky a vinařské oblasti. Pár kilometrů za Bystřicí jsme přehodnotili plán trasy a vydali se kratší cestou do Bojkovic, kde jsme se posilnili obědem. Po výborném obědě jsme už pokračovali do cíle dnešní etapy a tou byly Luhačovice. Ubytovali jsme se v penzionu Spokojené stáří, kde jsme také povečeřeli a poté jsme se šli ještě projít k přehradě. Druhý den nás čekala další etapa, která měla svůj cíl na Svatém Hostýnku. Z Luhačovic jsme vyjížděli po snídani kolem osmé hodiny. Cesta vedla přes kopce a louky na první zastavení, které bylo na poutním místě v Provodově. Poté jsme pokračovali v cestě přes vesnici Lukov až na Rusavu, kde jsme také poobědvali. Michael č.73/hody 2013 strana 5 Po vydatném obědě nás čekal nejtěžší výjezd a to na Svatý Hostýn. Výjezd proběhl s malými komplikacemi, ale vše dopadlo dobře a na vrchu nás čekalo pěkné ubytování v penzionu Ovčárna. Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme navštívit chrám Panny Marie a vodní kapli, u které jsme si načepovali svatohostýnskou vodu. V penzionu jsme také povečeřeli a šli jsme spát. Třetí den naší pouti jsme zahájili mší svatou na Svatém Hostýně, kterou celebroval otec biskup Posád. Po duchovním posilnění jsme se posilnili taky snídaní a vyrazili jsme na třetí etapu, která vedla přes Svatý Kopeček do Čech pod Kosířem. Tato etapa rychle odbíhala a první větší zastavení bylo před Olomoucí, kde jsme se rozhodli uvařit guláš v přírodě. Vydatně jsme poobědvali a naše pouť mohla pokračovat na Svatý kopeček, kde jsme navštívili baziliku Panny Marie. Ze Svatého kopečku jsme sjeli do Olomouce a dále pokračovali do cíle dnešní etapy. Na místo jsme dorazili v pořádku a ubytovali jsme se. Poslední den jsme směřovali do Starého Města. Cesta vedla přes Prostějov a Kroměříž. Tato etapa byla oproti předchozím méně namáhavá. Po cestě jsme se naobědvali opět v přírodě, kde jsme si ohřáli guláš z předchozího dne. Druhou polovinu cesty nám znepříjemnil déšť. Kolem druhé hodiny jsme zdárně doputovali do Starého Města. Neděli jsme zakončili společnou účastí na mši svaté u bratří františkánů. Celkově jsme na naší pouti ujeli přes 300km. Počasí bylo všechny dny krásné, pouze poslední den nás zastihl déšť. Až na malé odřeniny jsme celou pouť zvládli ve zdraví. Už se těšíme na další ročník 2014 a zároveň děkujeme Lukáši Gottwaldovi za skvělou organizaci celé této cyklopoutě. Michal Staufčík a Petr Seménka Michael č.73/hody 2013 strana 6

4 Třetí Velkomoravský koncert Třetí Velkomoravský koncert se uskutečnil dne 8. září 2013 na budoucím náměstí Velké Moravy za pěkného slunného počasí a opět se vydařil. Koncert každoročně pořádala Římskokatolická farnost Staré Město a město Staré Město. Divácká účast byla i letos velká, včetně starostů okolních obcí a měst, duchovních z okolních farností, Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a jiných významných hostů. Tradiční vystoupení Hradišťanu v čele s primášem p. Jiřím Pavlicou nastavilo koncertu obvyklou vysokou kulturní laťku. Také letošní host Petr Bende, dětský soubor Dolinečka (vedoucí K. Vránová, J. Tomešková),cimbálová muzika ZUŠ Staré Město (pod vedením R. Snopka), dětský komorní orchestr při ZUŠ (vedoucí M. Ovčačík) navodili příjemnou atmosféru koncertu. Vše natáčela televize NOE. Úvodní proslovy starosty p. J. Bazaly a P. Miroslava, duchovního otce odstartovaly začátek koncertu. Následovaly komentáře a uvádění hostů na pódiu usměvavého, humorného a pohodového převora P. Prokopa Siostrzoneka a divácky strhující písničky mladého zpěváka Petra Bendeho, které se líbily. Pódium patřilo i archeologovi p. Luďkovi Galuškovi, který zde připomněl i část historie a už se na pódiu objevily děti Dolinečky v krojích se svým vítězným muzikantským pásmem a Ondrou Bazalou. Vystřídaly je děti z dětského orchestříku s vážnějším hudebním repertoárem a dětská cimbálová muzička. Samozřejmě hlavní část programu patřila Hradišťanu s J.Pavlicou a zpěvačkou Alicí Holubovou. Závěrečná společná píseň všech účinkujících byla úžasná a zakončila letošní úspěšný koncert, který nejenže všem zpříjemnil atmosféru dne, ale byl především určen na podporu dokončení stavby nového kostela Svatého Ducha, který má být dokončen v příštím roce. Zaplněné pódium patřilo všem účinkujícím dětem, kteří společně zpívali nebo hráli na nástroj, muzice Hradišťanu s J. Pavlicou a zpěvákovi P. Bendemu. Jistě velké poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a účastníkům koncertu. Také díky patří i p. Jiřímu Pavlicovi a vedoucím za strávený čas a pevné nervy s dětmi na zkouškách. Můžeme se tedy těšit na další, tentokrát čtvrtý Velkomoravský koncert s novými hosty v příštím roce. K.G. Michael č.73/hody 2013 strana 7 Společenství v naší farnosti: SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ Společenství ministrantů je společenstvím služebníků Pána Ježíše, kteří přisluhují knězi při mši svaté, pohřbech, svatbách a křtech. Připravují také potřeby k liturgii (čištění paten, kadidelnice, loďky). V neděli před hrubou mší svatou vedou ministranti modlitbu svatého růžence. Účastní se také modliteb při adoračním dni a u Božího hrobu. Schází se každý čtvrtek v 17:30 na Orlovně ve Starém Městě. Zvou všechny chlapce, kteří by chtěli sloužit Pánu u jeho oltáře. Vedoucím ministrantů je Michal Staufčík. Společenství staroměstské mládeže Zveme všechny mladé, aby se nebáli a přišli do našeho společenství. Koná se každý pátek po večerní mši svaté na faře ve Starém Městě. Není dobře, aby byl člověk (hlavně ve víře) sám. Máme i své vlastní webové stránky: Scholička I my menší chceme chválit Boha za všechno kolem nás.proto se snažíme, svými ještě prozatím slabšími hlásky, tuto chválu vyzpívat při nedělních mších pro rodiny. Aby naše snažení vyznělo co nejlépe, scházíme se pravidelně,mimo prázdnin, každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. Zkoušky probíhají u Gieslových, kteří bydlí na ulici Máchova 928. Zde si cvičíme písničky, které potom zpíváme při mších. Zkoušky si zpestřujeme i dalšími aktivitami, které nás baví. Jestliže se chcete i vy zúčastnit našich setkání, zazpívat si a chválit Boha, tak se jistě zastavte. Jste vítáni. Sekulární františkánský řád V naší farnosti máme také františkánskou rodinu. Je to Sekulární františkánský řád, do něhož může vstoupit každý dospělý člověk, mužové, ženy, manželé i svobodní, mnozí diecézní kněží povolaní k tomu, aby šli dokonalou cestou evangelického života, následujících příkladu sv. Františka z Assisi a chtějí-li žít příkladným bratrským životem v bratrském společenství SFŘ. SFŘ jsme založili v naší farnosti v počtu 14-ti členů v roce Přijměte i vy naše pozvání a rozšiřte - zvláště mladší - naše řady. Scházíme se 1x měsíčně účastí na mši svaté a bratrském pohovoru. Na setkání se těší Ludmila Chlachulová. Michael č.73/hody 2013 strana 8

5 Hnutí křesťanů třetího tisíciletí Jedním z farních společenství je Hnutí křesťanů třetího tisíciletí - La vie montante. Již od roku 1996 se scházíme každé první pondělí v měsíci v Lidovém domě v 1. poschodí po mši svaté. Náplň a posláním našeho společenství by se mohlo shrnout do tří slov: přátelství, spiritualita a apoštolát. Velmi rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo pochopil, že posláním každého křesťana je snažit se věrně plnit své pozemské povinnosti a sice v duchu evangelia. Na setkání se těší V.Batůšková. Cursillo Malý kurz víry dar ducha naděje pro lidstvo. Cursillo je celosvětové hnutí kněží a laiků, které se podílí na evangelizační činnosti církve ve světě. Kurzy jsou zvlášť pro muže a ženy a sdružují ke vzájemnému sdílení křesťanů nejrůznějšího sociálního zařazení, povolání i nejrůznějšího věku. Velkým darem je poznat sám sebe, svou identitu a dokázat na ni odpovědět. V takovém prostředí roste zdravá touha po Kristu. Na setkání se těší M. Chlachulová. Modlitební společenství matek Modlitební společenství matek se schází každé úterý v 18 hodin v kostele. Modlíme se především za své děti, manžele a za všechno, co je v dané chvíli potřebné. Jsme otevřené pro všechny matky, které se touží modlit. Více o Hnutí MM na Kontakt: Gabriela Gottwaldová, Modlitební společenství otců Naše modlitební společenství otců se schází každé úterý v hod. v kostele. V modlitbách děkujeme za své rodiny, dar otcovství a svěřujeme své nejbližší do Boží ochrany. Též uvítáme nové zájemce o nesmírně cennou modlitbu za rodinu. Nepodceňujte tuto možnost rozmluvy otce rodiny s Otcem nebeským Zvu všechny otce, kterým není lhostejný život a dobro svých nejbližších. František Gottwald, Společenství rodin ve Starém Městě. Naše společenství vzniklo v roce S návrhem přišel tehdejší kaplan na Velehradě P. Jan Komárek. Začali jsme se scházet pod jeho vedením každé tři týdny v jednotlivých rodinách. Střídání míst bylo Michael č.73/hody 2013 strana 9 důležité i z hlediska jeho bezpečnosti. P. Jan nás vedl i po přesunutí do Blatnice pod Sv. Antonínkem. A to až do roku 1990, kdy odešel do Ostravy. Nejdříve jsme se zabývali Knihami Mojžíšovými ze Starého zákona. Po vyjití nového Katechizmu katolické církve jsme se vrhli do jeho studia. Od první do poslední kapitoly nás těch 690 stran stačilo zaměstnat téměř na 15 let. Nyní jsme se opět vrátili ke Starému zákonu a to k Jeruzalémské bibli, kde pokračujeme Knihami Královskými. Výklad máme zjednodušen tím, že máme mezi sebou dva promované teology, Františka Foltýnka a Petra Chlachulu. Na každé setkání si některý z nich vždycky připraví komentář k probírané kapitole. Je to velmi poučné. Díky jim za to. Počet rodin je již dlouho stabilizovaný. Po několika letech se k nám také mohla vrátit jedna zakládající členka, které okolnosti nedovolovaly přicházet mezi nás pravidelně. Z našeho středu vyšel také jeden kněz. Díky za prožitá setkání. František Ingr Opět připomínáme - modlitba růžence Pokud chceš předat skrze Pannu Marii, která je nejblíže svému synu Ježíši všechny své radosti, bolesti, starosti, úzkosti, přijď mezi nás a připoj se k modlitbě růžence. Každý druhý čtvrtek v měsíci v 18 hodin (v zimních měsících v 17 hodin). Sraz je u kříže (blízko panelárny). Putujeme poutní cestou k Velehradu. Modlíme se během celého roku za každého počasí (délku modlitby a trasy vždy přizpůsobíme podmínkám ročního období). GG Výuka náboženství začala v pondělí 16. září 2013 a bude probíhat v tyto dny na těchto školách: PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 3. třída: hodin 4. třída: hodin PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 1720: třída: hodin třída: hodin Michael č.73/hody 2013 strana 10

6 STŘEDA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 1. třída: hodin 2. třída: hodin 5. třída: hodin Dělá se na našem kostele něco? Dělá se na našem kostele něco? Zdá se mi, že tam nic nepřibývá! - To je otázka, se kterou se na mne už několik lidí obrátilo. Skutečně, na vnějším objemu kostela už nic velkého nepřibývá. Netočí se tam těžké kamiony s betonem a jiným stavebním materiálem. Nemávají tam rameny těžké jeřáby. Není také proč. Hrubou stavbu už máme dva roky hotovou, takže vnější tvar kostela už nebude nabývat jiných podob. Přišla doba, kdy našemu kostelu dáváme šaty. Bylo dokončeno zasklení stěn, okna a dveře našeho kostela všechno z kvalitního skla a hliníku. Je vidět, že i vnější obložení hlavní lodi deskami z tvrdé žuly je hotovo. Kolemjdoucí si mohli v posledních měsících všimnout, že se cosi dělalo kolem kupole pod klenutou střechou. To se prováděly zpevňovací práce ze železobetonu, aby z kupole uvnitř kostela už mohly být odstraněny železné traverzové výztuhy. Kupole nám pak zůstane hezky čistá a hladká, tak jak to v řádném kostele má být. V poslední době si všimnete, že se rameno jeřábu se zavěšenou montážní lávkou neustále pohybuje kolem vrcholu věží. Montuje se tam další část šatu našeho kostela, skleněné žaluzie. Ty mají zabránit, aby nám do věží při větru nepršelo a nefoukal tam sníh, a aby tam bylo příjemnější prostředí pro ty, kteří se budou chtít z vrcholu věží rozhlédnout po okolí. V té výšce je skoro pořád skutečně nepříjemný vítr. Hlavní pracovní ruch se přesunul dovnitř kostela. Kam se člověk podívá, všude jsou natahány kabely. Dělá se elektrika. Člověku se nechce věřit, kolik je toho v kostele potřeba. Kilometry drátů! Když se dříve svítilo v kostelích jen svíčkami, dráty nebyly potřeba. Zvykli jsme si ale na jiná světla, a ozvučení, a vytápění Pak jsou potřeba i ty dráty. Tam kde je elektroinstalace již hotová, se stěny obkládají světle okrovými velkými travertinovými deskami. V kupoli je stále ještě několik pater lešení a traverzová výztuha ve tvaru kříže. Během několika týdnů toto všechno z kupole zmizí. Pak už bude možno se pustit do dlažby. Bude ze světlých mramorových desek s význačnými liniemi z tmavého, Michael č.73/hody 2013 strana 11 téměř černého mramoru. Tak jak si to představoval architekt Goropevšek. Dlažba, to je také jen hezký kabátek. Pod ní budou ukryty další elektrické kabely, tepelná izolace, podlahové vytápění. Zástupci farnosti nyní stále častěji pořádají porady se stavitelem, architektem a projektanty. Je teď potřeba neustále řešit a upřesňovat nějaké detaily. Všechno, co se teď dělá, bude pak stále na očích návštěvníků kostela, proto to musí být dokonalé, perfektní. O náš kostel je čím dál větší zájem lidí i ze vzdálených míst. Není snad týdne, aby u kostela nezastavil autobus, či dva, a turisté, či poutníci, si se zájmem neprohlíželi naši stavbu alespoň zvenčí. Některé výpravy si dokonce předem dohodly i prohlídku doplněnou výkladem uvnitř kostela. Úsilí farnosti, stavbařů i projektantů směřuje k tomu, aby náš kostel mohl být otevřen k bohoslužbě v příštím roce. Děkujeme Bohu, že žehná naší snaze o stavbu Jeho domu, a prosíme Jej, aby nám svou přízeň zachovával i dále. František Křivák Veřejná sbírka V týdnu od října 2013 se bude konat v tomto roce podruhé VEŘEJNÁ SBÍRKA NA NOVÝ KOSTEL SV.DUCHA. Opět bude předem rozeslán dopis a poté navštíví naše spoluobčany dvojice s pověřením ke sbírce a s pokladničkou. Děkujeme za všechny dary na toto dílo, dobrodince svěřujeme Bohu a vyprošujeme jim Jeho pomoc a požehnání! ADORAČNÍ DEN DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB FARNOSTI STARÉ MĚSTO A BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI V NEDĚLI 6.ŘÍJNA 2013 JE KOSTEL JE OTEVŘENÝ PO CELÝ DEN PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ KE ŠKOLE MODLITBY: K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI FARNOST, NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ NÁS VŠECH A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU! (MŮŽETE POUŽÍT MODLITEBNÍCH BROŽUR A KNÍŽEK!) UPŘÍMNÉ DÍKY! Michael č.73/hody 2013 strana 12

7 7.00 NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ VÝSTAV SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ A SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE - RANNÍCH CHVAL POTOM BUDE KOSTEL OTEVŘEN K SOUKROMÉ ADORACI. V ADORAČNÍ SLUŽBĚ SE BUDOU STŘÍDAT SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ A FRANTIŠKÁNSKÝCH TERCIÁŘŮ, SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE MEETINA, OTCŮ, CURSILLA, ČLENOVÉ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY, SPOLEČENSTVÍ MATEK, RODIN A MINISTRANTŮ SPOLEČNÁ MODLITBA BREVIÁŘE VEČERNÍCH CHVAL NEŠPOR A ZAKONČENÍ ADORACE NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ Misijní neděle Misijní neděle připadne letos na 20. října Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpících z důvodu HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. V předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21 hodin je možné se zapojit do vytvoření společného Misijního mostu modlitby. Všichni zájemci se mohou doma a v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi. I náš kostel bude ve 21 hodin otevřen ke společné modlitbě, prosím, připojte se. Michael č.73/hody 2013 strana 13 MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ V PÁTEK 1. LISTOPADU odpoledne a v SOBOTU 2. LISTOPADU po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření - zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ: SOBOTA 2.LISTOPADU 2013 MŠE SVATÁ V HODIN, PO NÍ SVĚTELNÝ PRŮVOD NA HŘBITOV A POBOŽNOSTNA HŘBITOVĚ. PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU A KTERÉ POTOM MŮŽETE DÁT NA HROB SVÝCH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH! Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál! ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ! Pozvání - 1. společná pouť vdov a vdovců se uskuteční dne 5. října na Svatém Hostýně. Program:10.15 mše sv., přestávka, svědectví vdov, společná křížová cesta, adorace a svátostné požehnání. - duchovní obnova v duchu sv. Františka pro dívky a svobodné ženy od 16 do 37 let proběhne v Brně. Přihlášky je možno zasílat do adventní duchovní obnova v naší farnosti proběhne Začínat bude studentskou mší svatou. - Společenství mládeže s KMŠ Staré Město připravuje na společnou mši svatou v 17 hodin zakončenou svatomartinských průvodem s lucerničkami. Ochotné ženy k úklidu kostela Znovu se obracíme na ženy, které jsou ochotné podílet se na úklidu našeho chrámu a ještě nejsou v žádné uklízecí skupince, nahlaste se, prosím v sakristii. Michael č.73/hody 2013 strana 14

8 Farní kronika Do našeho farního společenství byli křtem přijati: Lukáš Kotačka, Mistřice Lucie Agáta Pechmannová, SM, Za Radnicí Lucie Zdislava Minářová, UH, Svatováclavská Pavla Faustyna Hrudňáková, SM, Brněnská Vítězslav Jakub Suchomel, Frenštát p. R Michal Galvánek, SM, Velehradská Filip Straka, SM, Michalská Štěpán Richtr, Huštěnovice Leona Marie Tomková, Břestek Laura Šimíková, Luhačovice, Masarykova Eliška Anna Půbalová, Plzeň, Komenského Filip Půbal, Plzeň, Komenského Jakub Dominik Řešetka, Dřevohostice, Lipová Daniel Kovář, SM, Finská Čtvrť Monika Markéta Němcová, SM, Janáčkova Michaela Vítková, SM, Velehradská Alice Anna Špačková, UH, V. Kulíška Daniel Thomas Ali, SM, Janáčkova Patrik Cyril a Metoděj Tománek, Jarošov Jan Bosco Blažek, Ořechov Klára Vlčková, SM, Jezuitská Marie Berková, SM, Huštěnovská David Peprníček, SM, Janáčkova Alexandr Michael Marovič, SM, Velehradská Saimon David Marovič, SM, Huštěnovská V našem kostele si slíbili lásku, úctu a věrnost: Ing. Jarmila Vránová, SM, Obilní Čtvrť 694 Ondřej Tomešek, SM, Michalská Iva Sedláčková, Mistřice 146 Petr Mikulčík, SM, Velehradská Nela Poláchová, SM, Za Mlýnem 1879 Tomáš Kučera, SM, Obilní čtvrť Veronika Kovářová, SM, Finská čtvrť 1480 Martin Kovář, SM, Finská čtvrť Markéta Hrušková, Modrá 211 Dušan Hruška, Modrá 211 Michael č.73/hody 2013 strana Kristýna Grebeníčková, SM, Velehradská 1660 MUDr. Radek Filipský, Znojmo, MUDr. Jana Jánského Petra Špačková, UH, V. Kulíška 1186 Martin Špaček, UH, V. Kulíška Ing. Michaela Nosková, SM, Luční Čtvrť 2050 Ing. Pavel Tvarůžek, Brno, Rybářská 32 V našem farním společenství jsme se rozloučili: Marie Vránová * Antonín Plevák * Antonie Prostředníková * Filip Straka * Anděla Stuchlíková * Antonín Pavlica * Marie Horehleďová * Antonín Batůšek * Svatopluk Vlček * Jaroslav Daněk * Josef Luběna * Kateřina Růžičková * Vojtěch Tomeček * Božena Maděrová * Jiřina Darmovzalová * Miloslav Malenovský * František Uherek * Vladimír Pečírka * Františka Veselá * Miroslav Čonka * František Buček * František Horehleď * Věra Dobešová * Marie Kunderová * Marie Slavíková * Ondřej Kuchař * Své příspěvky můžete zasílat na adresu : Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek Michael č.73/hody 2013 strana 16

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MICHAEL. č.66/vánoce 2011. Poselství věčné lásky. Betlémské světlo

MICHAEL. č.66/vánoce 2011. Poselství věčné lásky. Betlémské světlo MICHAEL občasník farnosti Staré Město č.66/vánoce 2011 Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Michael. občasník farnosti Staré Město. č.1 / březen 2000 Ať konáte cokoliv, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše..., říká sv. Pavel (Kol 3,17).

Michael. občasník farnosti Staré Město. č.1 / březen 2000 Ať konáte cokoliv, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše..., říká sv. Pavel (Kol 3,17). Michael občasník farnosti Staré Město č.1 / březen 2000 Ať konáte cokoliv, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše..., říká sv. Pavel (Kol 3,17). Něco se začíná, něco nového se rodí, ať je to ve jménu Pána.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více