I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr"

Transkript

1 I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr ,99% 15,99% 15,99% 15,99% ,99% 15,99% 15,99% 15,99% ,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% ,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% ,99% 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% ,99% 11,99% 11,99% 11,99% 11,99% ,99% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% B ,60% 22,70% 22,18% 21,81% ,03% 20,51% 20,19% 19,98% ,66% 17,25% 17,02% 17,25% 17,66% ,26% 16,87% 16,65% 16,50% 16,39% ,72% 15,34% 15,14% 15,01% 14,91% ,39% 14,02% 13,83% 13,70% 13,61% ,06% 12,71% 12,52% 12,40% 12,32% ,97% 12,61% 12,43% 12,31% 12,23% ,91% 12,55% 12,37% 12,26% 12,18% ,87% 12,52% 12,33% 12,22% 12,15% STNDRD (měsíčně) PLUS (měsíčně) 1 % z celkové částky Úvěru (min. 60) 49 Kč 10 % z měsíční splátky (min. 10, max. 50) 1 % z předčasně splácené jistiny (max. 2 00) 0,5 % z předčasně splácené jistiny (max. 2 00), není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru delší než 1 rok 7, Kč Úroková sazba p,a, 13,99% Roční procentní sazba nákladů 16,16% Kč Kč

2 II. Spotřebitelský úvěr na refinancování závazků ,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% B Sankční úrokova sazba (účtována v souladu s čl. 5, odst. 5.2, písm. b) Podmínek smlouvy o úvěru ) 19,99% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% D STNDRD (měsíčně) PLUS (měsíčně) 10 % z měsíční splátky (min. 10, max. 50) 7, Úroková sazba p.a. 9,99% Roční procentní sazba nákladů 10,46% Kč Kč

3 II. Kombinace jednorázového neúčelového spotřebitelského úvěru a spotřebitelského úvěru na refinancování závazků ,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 10,99% 10,99% 10,99% 10,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% ,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% B Sankční úrokova sazba (účtována v souladu s čl. 5, odst. 5.2, písm. b) Podmínek smlouvy o úvěru ) 19,99% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 11,56% 11,56% 11,56% 11,56% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% ,06% 10,46% 10,46% 10,46% 10,46% D STNDRD (měsíčně) PLUS (měsíčně) 10 % z měsíční splátky (min. 10, max. 50) 7, Úroková sazba p.a. 9,99% Roční procentní sazba nákladů 10,46% Kč Kč

4 Sazebník pro iti kreditní karty Platnost a účinnost od Kreditní karty iti výhodný nákup, iti Shopping, iti Life, iti Life Metropole Kreditní karta Shell Masterard od itibank iti kreditní karta iti ČS kreditní karta O2 iti kreditní karta (VIS a Masterard) iti BILL kreditní karta iti Opuscard kreditní karta iti Broker onsulting kreditní karta ena ena ena ena ena ena ena ena VYDÁNÍ KREDITNÍ KRTY Hlavní karta Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Dodatková karta Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Bezkontaktní platební nálepka Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma B VEDENÍ KREDITNÍ KRTY lassic/základní Hlavní karta 5 měsíčně 5 měsíčně Zdarma 5 měsíčně Dodatková karta Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Gold/Zlatá/World Hlavní karta 5 měsíčně 2 50* ročně 2 50 ročně 2 50 ročně 5 měsíčně 5 měsíčně 5 měsíčně Dodatková karta Zdarma 1 25* ročně 1 25 ročně 1 25 ročně Zdarma Zdarma Bezkontaktní platební nálepka K Hlavní kartě Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma K Dodatkové kartě Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma * V případě vedení Účtu itigold není Poplatek účtován. ÚROKOVÁ SZB 1. Platby za zboží a služby Při úplném splacení ktuálního zůstatku do Data splatnosti Ročně 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Při částečných splátkách ktuálního zůstatku Ročně 23,99 % 23,99 % lassic: 23,99 % Gold: 22,8 % 23,99 % 23,99 % 23,99 % 23,99 % 23,99 % 2. Výběry hotovosti Ročně 29,99 % 29,99 % 29,99 % 29,99 % 29,99 % 29,99 % 29,99 % 29,99 % 3. itihotovost Ročně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 29,99 % nebo individuálně 4. Programy splátek (pro všechny Typy karet) Ročně od 0,00 % do 23,99 % - Úroková sazba bude individálně dohodnuta s Klientem a bude uvedena na Výpisu z kartového účtu. Zvýhodněný Nákup na splátky (v případech uvedených v Programu výhod) Ročně 0 % 0 % D TRNSKČNÍ POPLTKY 1. Poplatek za Výběr hotovosti 3,5 % z vybírané částky, minimálně 89 Kč (pro všechny Typy karet) 2. Poplatek za itihotovost od 0 % do 2 % z převáděné částky, výše Poplatku bude individuálně dohodnuta s Klientem (pro všechny Typy karet) 3. Poplatek za Bezhotovostní převod na vrub Účtu splátek od 0 % do 2 % z převáděné částky, výše Poplatku bude individuálně dohodnuta s Klientem (pro všechny Typy karet) E SMĚNNÝ KURZ 1. Směnný kurz itibank střed + 2,0 % - Původní částka Kartové transakce přepočítaná kartovou asociací na EUR se převede na Kč uvedeným směnným kurzem v den zaúčtování Kartové transakce (pro všechny Typy karet) F MINIMÁLNÍ SPLÁTK 1. Výše Minimální splátky Měsíčně 3,2 % z ktuálního zůstatku a všechny úroky za poslední období, případně další Poplatky či platby v souladu s Produktovými podmínkami; nebo 20 (větší z obou částek) (pro všechny Typy karet) G VŠEOBENÉ POPLTKY 1. Měsíčně Poplatek za překročení Kreditního limitu Měsíčně Blokace Karty Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 4. Poplatek za vydání náhradní Karty Standardně Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Expresně Ukončení Smlouvy, zrušení Karty Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 6. Úhrada nákladů spojených s Mimořádnou splátkou programu splátek 0,5 % z výše mimořádné splátky, max. 2 00, pro mimořádné splátky připsané v posledním roce před sjednaným koncem Programu splátek, vždy však nejvýše částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do ukončení Programu splátek. 1,0 % z výše mimořádné splátky, max. 2 00, pro mimořádné splátky připsané dříve než v posledním roce před sjednaným koncem Programu splátek, vždy však nejvýše částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do ukončení Programu splátek. 7. Zasílání měsíčních Výpisů z kartového účtu em Za výpis Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Poštou* Za výpis 19 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč 8. Vyhotovení duplikátu Výpisu z kartového účtu Na žádost Bezpečnostní klíč Jednorázový poplatek za vydání Osobního klíče Opětovné vydání Osobního klíče Zaslání SMS klíče Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 10.itilert Měsíčně 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 29 Kč 11. Zřízení inkasa z Karty (O2 služby, SIPO a další) Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma * V případě vedení Účtu itigold není Poplatek účtován.

5 Kreditní karty iti výhodný nákup, iti Shopping, iti Life, iti Life Metropole Kreditní karta Shell Masterard od itibank iti kreditní karta iti ČS kreditní karta O2 iti kreditní karta (VIS a Masterard) iti BILL kreditní karta iti Opuscard kreditní karta iti Broker onsulting kreditní karta H POJIŠTĚNÍ 1. Pojištění reditshield Měsíčně 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 0,69 % z celkové dlužné částky 2. Pojištění pravidelných plateb Standard Měsíčně 199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč 199 Kč Plus Měsíčně 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 3. Pojištění zneužití 100 Měsíčně 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 4. Pojištění zneužití 50 Měsíčně lassic/ Gold/Zdarma 5. Rodinné cestovní pojištění k iti ČS kreditní kartě Měsíčně Zdarma V nabídce od 1. května Rodinné pojištění pro cesty a pobyt Měsíčně 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 7. Osobní pojištění pro cesty a pobyt Měsíčně 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 49 Kč 8. Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Měsíčně 89 Kč 89 Kč 89 Kč 89 Kč 89 Kč 89 Kč 89 Kč 89 Kč 9. Pojištění Mobileo Měsíčně Základní/ Zlatá/Zdarma 10. Pojištění při hospitalizaci Osobní Měsíčně 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč Rodinné Měsíčně 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč 11. Rodinné cestovní pojištění Měsíčně 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 79 Kč 12. Rodinné cestovní pojištění k iti ČS kreditní kartě Měsíčně Zdarma Pojistné produkty nabízí itibank Europe plc, organizační složka ve spolupráci se společnostmi BNP Paribas ardif Pojišťovna, a.s. a HRTIS EUROPE S.., pobočka pro Českou republiku, které jsou poskytovateli pojištění. Nevyplývá-li z kontextu tohoto dokumentu něco jiného, mají pojmy zde uvedené s počátečními velkými písmeny význam uvedený v Produktových podmínkách pro iti kreditní karty. číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím itibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka ( itibank ). Člen skupiny itigroup. Orgánem dohledu itibank Europe plc je entral Bank of Ireland. /73G/10/09/12

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY

PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY PROGRAM VÝHOD PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 15. září 2012 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Povaha Programu výhod Tento Program výhod

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 2. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník je účinný od 1. 11. 2012. Obsah BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 5 Běžné účty 5 Účty s cenovými programy 5 Spořicí účty 6 Termínované vklady 6 Depozitní směnky

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník je účinný od 1. 11. 2012. Obsah BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Účty s cenovými programy 4 Spořicí účty 5 Termínované vklady 5 Depozitní směnky

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 28. 7. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více