Sazebník poplatků Commercial Bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník poplatků Commercial Bank"

Transkript

1 Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek za cenový program Internetové bankovnictví (IB) Mobilní bankovnictví Tuzemské platby Příchozí platba mezibankovní Příchozí platba v rámci banky Odchozí platba mezibankovní iniciovaná prostřednictvím IB Odchozí platba v rámci banky iniciovaná prostřednictvím IB Expresní platba Cizoměnové platby* Příchozí platba** Odchozí platba iniciovaná prostřednictvím IB** Kč Prvních 1000 plateb v měsíci zdarma, každá další platba v měsíci 3,50 Kč Prvních 1000 plateb v měsíci zdarma, každá další platba v měsíci 5 Kč 200 Kč 1 %, min. 400 Kč, max. 800 Kč; každá pátá a další platba v měsíci 1 %, min. 400 Kč, max. 600 Kč Dodatečné poplatky NSTP*** 200 Kč Dodatečné poplatky OUR *** AUD 30, CAD 20, CHF 30, CZK 550, DKK 100, EUR 20, GBP 20, HUF 6000, JPY 6000, NOK 100, PLN 60, SEK 100, USD 20, ZAR 150 Poplatek pro odchozí cizoměnovou platbu se týká dispozice OUR a SHA, pro dispozici BEN je jednotná sazba 1000 Kč. Platební karta k běžnému účtu (CitiBusiness MasterCard) Poplatek za vedení karty MasterCard Banking 50 Kč / měsíc, první a druhá karta vydaná k účtu v daném kalendářním roce zdarma Poplatek za vedení karty MasterCard Platinum Select Poplatek za obnovení karty s dosud neprošlou platností 300 Kč / měsíc 300 Kč Blokace platebních karet Poplatek za výběr hotovosti v síti ATM platebními kartami Poplatek za výběr hotovosti na přepážce platebními kartami (Cash Advance) Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu platebními kartami v zahraničí Prvních 25 výběrů v měsíci zdarma, každý další výběr v měsíci 50 Kč 60 Kč + 0,5 % z částky 60 Kč Pojištění k debetní kartě CitiBusiness MasterCard**** Rodinné cestovní pojištění Pojištění zneužití 50 (pouze pro MasterCard Banking)

2 Pojištění zneužití 100 (pouze pro MasterCard Platinum Select) * Cizoměnová platba je každá platba v cizí měně (tedy platba do banky v České republice i v zahraničí) a platba v českých korunách do zahraničí ** Platby v rámci organizační složky banky Citibank Europe plc v ČR zdarma *** Podrobné informace o dodatečně účtovaných poplatcích OUR a NSTP naleznete v Informačním letáku na **** Pojistné produkty nabízí Citibank Europe plc, organizační složka ve spolupráci se společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem pojištění. II. Ostatní poplatky Druh poplatku Běžný účet Otevření účtu Vedení účtu Úročení účtu 0 % Sankční úrok za nepovolené debetní zůstatky 30 % p.a. Zrušení účtu Poplatek za otevření zvláštního účtu pro účely 800 Kč složení/navýšení základního jmění Výpisy z účtu Měsíční výpisy elektronicky Měsíční výpisy poštou Dodatečný výpis vyžádaný klientem elektronicky poštou Operace s hotovostí Vklad tuzemských bankovek a mincí roztříděných Vklad cizí měny v bankovkách Citibank Depozit Výběr Kč na pobočce Výběr v cizí měně na pobočce Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi u neroztříděné nebo nezabalené hotovosti (počítání, třídění, apod.) Nákup a prodej bankovek a mincí cizí měny za Kč Nákup a prodej bankovek a mincí cizí měny za jinou cizí měnu 100 Kč 100 Kč (pouze za poplatky České pošty, s.p.) 50 Kč 0,5 %, min. 100 Kč 200 Kč za každých započatých 15 minut práce 1,5 %, min. 30 Kč 3 %, min. 30 Kč Výměna celých a neznehodnocených bankovek a mincí roztříděných: do 100 ks jedné nominální hodnoty nad 100 ks jedné nominální hodnoty 2,5 % min. 100 Kč Výměna celých a neznehodnocených bankovek a mincí neroztříděných: do 100 ks jedné nominální hodnoty 2,5 %, min. 100 Kč nad 100 ks jedné nominální hodnoty 4 %, min. 100 Kč Výměna roztříděných bankovek v prekluzivní lhůtě Výměna neroztříděných bankovek v prekluzivní lhůtě 30 %, min. 100 Kč

3 Výměna běžně poškozených korunových bankovek a mincí Výměna nestandardně poškozených korunových bankovek a mincí Poplatek za neuskutečnění avizovaného výběru hotovosti 0,5 % Termínované vklady Minimální doba vkladu Neprovádí se 7 dní Úrok Částečné nebo úplné zrušení vkladu: Zrušení termínovaného vkladu před splatností po více než 15 dnech úrok ze zrušené části vkladu Zrušení termínovaného vkladu na 15 a více dní před 15. dnem úrok ze zrušené části vkladu Aktuální dle vývoje na trhu Původní úrok příslušející období do zrušení vkladu snížen o penále 1 % 0 % penále 0 % Zrušení krátkodobého termínovaného vkladu (7 14 dní) úrok z celého vkladu (nejen ze zrušené části) 0 % penále 0 % Úvěrové produkty Poplatek za schválení / otevření úvěrové linky Poplatek za obnovení úvěrové linky Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu Poplatek za vyhotovení individuální úvěrové smlouvy Vypracování dodatku ke smlouvě vztahujícímu se ke změně provedené na žádost klienta Změna struktury úvěrové linky ze strany klienta Úrok z prodlení Individuálně Individuálně Individuálně 1 % z hodnoty; min Kč, max Kč Kč / dodatek 1 % z hodnoty; min Kč, max Kč 5 % nad úrokovou sazbu z úvěru z částky v prodlení Ceny za vypracování odhadu tržní ceny nemovitosti/ movitosti a zástavní smlouvy jsou stanovovány smluvními partnery Citibank Europe plc, organizační složka. Dovozní dokumentární akreditivy Poplatek za vystavení 0,25 % měsíčně, splatno v den otevření akreditivu na celé období platnosti, výpočet z celé částky akreditivu (minimální poplatek Kč) SWIFT Výplata Prodloužení platnosti a/nebo změna částky Jiné změny Nesrovnalosti v dokumentech (za sadu dokumentů) Vývozní dokumentární akreditivy Předběžné avízo akreditivu Avízo akreditivu Jiné změny 250 Kč 350 Kč + náklady na předání dokumentů 0,25 % měsíčně, min Kč Kč za změnu 1, 60 EUR, 75 USD 0,15 %, min Kč Kč za změnu

4 Akceptace dokumentů Předběžná kontrola dokumentů Potvrzení vývozního akreditivu Převod finančních prostředků do jiné banky v ČR Převod akreditivu Postoupení výtěžku z akreditivu Dokumentární inkaso Dovoz Za sadu dokumentů Výplata Zrušení platby Přednostní zpracování inkasa / platby dle dohody Vývoz Za sadu dokumentů Nezaplacené směnky a jiné vrácené dokumenty Upomínka / dotaz dle příkazu klienta Přednostní zpracování inkasa /platby dle dohody Bankovní záruky Poplatek za vystavení Avizování / změna záruky Prodloužení platnosti a / nebo změna částky Plnění ze záruky přijaté Plnění ze záruky vystavené Jiné změny Návrh individuálního textu záruky Cestovní šeky Cestovní šeky American Express Prodej Nákup 0,2 % z hodnoty na předložených dokumentech, min Kč Kč Dle bonity vystavující banky Kč 0,2 %, min Kč 1 0,2 %, min Kč, max Kč 350 Kč + náklady na předání dokumentů 0,2 %, min Kč, max Kč Kč za sadu 250 Kč za úkon (první úkon zdarma) Individuálně, min Kč Individuálně, min Kč 2 + poštovné Kč Kč za změnu za záruku 1 %, min. 300 Kč Jiné cestovní šeky Proplácení na účet 1 % Proplácení v hotovosti 2 % Šeky a bankovní šeky Inkaso šeku Ostatní služby Bezpečnostní klíč SMS klíč Jednorázový poplatek za vydání Osobního klíče Opětovné vydání Osobního klíče Odchozí tuzemská platba iniciovaná mimo systém IB Odchozí cizoměnová platba iniciovaná mimo systém IB 650 Kč za šek 450 Kč 450 Kč 1

5 Šetření (investigace) plateb cizoměnová platba odchozí 100 Kč za 1 zprávu podanou SWIFT cizoměnová platba příchozí Avízo platby Zrušení nezpracované tuzemské platby Zrušení provedené tuzemské platby Zrušení provedené cizoměnové platby Zpracování manuální instrukce nastavení účtu Informace klientovi předaná formou SWIFTové zprávy Potvrzení vystavené na žádost klienta (např. potvrzení o provedené platbě) Vystavení bankovní reference týkající se běžného účtu klienta Vystavení bankovní reference týkající se úvěrového zatížení klienta Změna sazebníku na individuální cenový program 50 Kč Kč Kč 100 Kč + DPH Kč + DPH První změna v daném kalendářním roce zdarma, každá další Kč Více informací na: Zákaznická linka: Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. CB/24G/02/01/13

6

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Účty pro pojišťovací poradce 04 1.3 Profesní účty 04 1.4

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

2.3. Prodej a nákup valut. 1. Účty a depozita. 1.1. Běžný účet. 2.4. Zpracování hotovosti. 2.5. Ostatní hotovostní operace. 1.2.

2.3. Prodej a nákup valut. 1. Účty a depozita. 1.1. Běžný účet. 2.4. Zpracování hotovosti. 2.5. Ostatní hotovostní operace. 1.2. 1. Účty a depozita 1.1. Běžný účet Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu CZK 500 měsíčně Zrušení účtu Zrušení účtu z podnětu banky CZK 500 Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) CZK 15 Výpis z účtu

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY Ceník produktů a služeb pro velké podniky OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 3 Běžné účty 3 Termínované vklady 3 Depozitní směnky 3 Vázaný účet 3 Účet úschovy

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA Ceník pro cenový program Základ a Plus OBSAH STRANA Cenový program Základ- a Plus- 4 Založení, správa a zrušení Osobního účtu 4 Nastavení služeb účtu

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014 Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014 ING Commercial Banking ING Bank N.V., pobočka Praha ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015. Strana 2 z 5 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 13 7. Šeky 14 8. Platební karty 15

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť Volksbank CZ, a. s. Lazarská 8, CZ 120 00 Praha 2 Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť (v CZK, u devizových účtů v protihodnotě) Platný od 07. 01.

Více

Ceník pro korporátní klientelu

Ceník pro korporátní klientelu Ceník pro korporátní klientelu 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 14 7. Šeky 15 8.

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více