Uživatelská příručka ios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka ios"

Transkript

1 Uživatelská příručka ios 1

2 Začínáme 3 Nastavení času 3 Zapnutí hodinek 3 Vypnutí hodinek 3 Popis a ovládání hodinek 3 Typy zmáčknutí tlačítek 4 Stav baterie 4 Nabíjení hodinek 5 Párování hodinek s ios zařízením 5 Párování hodinek s Android zařízením 6 Odpojení hodinek Martian Notifier 7 Dosah hodinek Martian Notifier 7 Status bar 7 Používání hodinek Martian Notifier 8 Příchozí upozornění 8 Menu hodinek Martian Notifier 10 Používání aplikace Martian Notifier 11 Záložka domů 11 Záložka upozornění 12 Záložka displej 12 Záložka nastavení 13 Resetování hodinek do továrního nastavení 13 Řešení problémů 14 2

3 Gratulujeme k nákupu Vašich nových chytrých hodinek Martian Notifier. Naším cílem bylo vyvinout produkt, který je jednoduché používat ve spojení s Vaším smartphonem. Začínáme Ujistěte se, že je balení kompletní. Balení by mělo obsahovat 1x Martian Notifier a 1x Micro-USB kabel. Nastavení času Jakmile vytáhnete hodinky z balení, můžete si všimnout, že je korunka (tlačítko na pravé straně hodinek) pro nastavení času vysunutá. Je tomu tak proto, aby se zbytečně nevybíjela baterie při převozu hodinek. Čas nastavíte klasicky, jak jste zvyklí u ručičkových hodinek, tedy pomocí otáčení korunky. Jakmile nastavíte čas, korunku jemně zamáčkněte (uslyšíte kliknutí). Zapnutí hodinek Zmáčkněte a držte levé spodní tlačítko po dobu dvou vteřin. Pokud se hodinky nezapnou, je potřeba je nabít alespoň na 50% před tím, než se je pokusíte spárovat s Vaším smartphonem. Vypnutí hodinek Zmáčkněte a držte levé spodní tlačítko po dobu dvou vteřin. Popis a ovládání hodinek Ovládání hodinek je velice jednoduché, jelikož pro ovládání funkcí používáte pouze dvě tlačítka - levé horní tlačítko (1) a levé spodní tlačítko (2). Korunka na pravé straně hodinek se používá pouze v případě, že chcete nastavit čas. Kromě tlačítek, mají hodinky také dotykový display (5), který slouží ke zjednodušení používání hodinek. 3

4 1. Levé horní tlačítko Levé horní tlačítko používáte v následujících případech: - chcete-li ovládat zařízení, které je spárováno s hodinkami hlasem - pro potvrzování změn v Menu - pro rolování upozorněními vpřed 2. Levé spodní tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí hodinek zobrazení stavu pro procházení Martian Menu pro rolování upozorněními vzad 3. LED dioda indikuje změnu stavu: - zelené světýlko: příchozí hovor; baterie je plně nabita - červené světýlko: slabá baterie; zařízení se nabíjí - modré světýlko: příchozí upozornění 4. OLED display zobrazuje ID volajícího zobrazuje ID zprávy zobrazuje notifikace zobrazuje stav baterie 5. Dotykové sklíčko dotkněte se sklíčka pro odmítnutí upozornění připomeňte si upozornění po dobu 5 minut od jejich zobrazení Typy zmáčknutí tlačítek Hodinky Martian Notifier rozpoznávají dva typy zmáčknutí tlačítek: rychlé zmáčknutí a přidržení (kde každé plní jinou funkci): Pokud hodinky budete chtít ovládat hlasem, a řeknete slovíčko press, nasimuluje to rychlé zmáčknutí. V případě, že hodinky budete ovládat ručně, tak pro rychlé zmáčknutí byste neměli držet tlačítko déle než 1 vteřinu Přidržení znamená, že tlačítko držíte déle než jednu vteřinu. Stav baterie Pro zobrazení stavu baterie, zmáčkněte levé spodní tlačítko (2). Na displeji se zobrazí aktuální stav baterie (viz obrázek). Pro spárování je potřeba hodinky nabít na 50%. 4

5 Nabíjení hodinek Nabíjeni hodinek Martian Notifier provádějte pomocí Micro-USB kabelu, který je součástí balení (standardní nabíječka se prodává zvlášť). Poznámka: Hodinky Martian Notifier není možné nabíjet přes klasický USB kabel, nýbrž je zapotřebí použít Micro-USB kabel, který je součástí balení. V případě, že se hodinky nabíjí, rozsvítí se na hodinkách červená dioda. Jakmile jsou hodinky plně nabité, rozsvítí se na hodinkách zelená dioda. Nabití hodinek pomocí Micro-USB kabelu trvá cca 3-4 hodiny. Nabití hodinek pomocí standartní nabíječky trvá cca 2-3 hodiny. Hodinky Martian Notifier vydrží na jedno nabití 5-7 dnů běžného používání. Párování hodinek s ios zařízením (iphone, ipad, ipod) Pro spárování zařízení postupujte podle níže uvedených kroků: 1. Zapněte hodinky Martian Notifier (pro zapnutí hodinek zmáčkněte levé spodní tlačítko po dobu 2 vteřin). Před zahájením párovacího procesu se ujistěte, že jsou hodinky alespoň z 50% nabité 2. Na Vašem ios zařízení si zapněte Bluetooth (nastavení - Bluetooth - zapnout) 3. Stáhněte si aplikaci Martian Notifier z App Store 5

6 4. Spusťte aplikaci ve Vašem ios zařízení a ve zobrazeném menu zvolte tap to connect 5. Po krátké době se na displeji Vašich hodinek zobrazí 6 místné číslo, které následně zadejte do svého ios zařízení. Jakmile číslo zadáte, zmáčkněte Pair. 6. Po úspěšném spárování zařízení, se na displeji hodinek objeví nápis Paired to Smart. Poznámka: v případě, že párovací proces není úspěšný, vypněte a zapněte hodinky. Znovu postupujte podle kroků 1-6. Párování hodinek s Android zařízením 1. Zapněte hodinky Martian Notifier ( pro zapnutí hodinek, zmáčkněte levé spodní tlačítko po dobu 2 vteřin). Před zahájením párovacího procesu se ujistěte, že jsou hodinky z 50% nabité. 2. Zapněte android na Vašich hodinkách. Postupujte podle následujících kroků: - zmáčkněte dvakrát levé spodní tlačítko pro zpřístupnění Martian Menu - pomocí levého spodního tlačítka klikejte, dokud se na displeji nezobrazí Setup - zmáčkněte levé horní tlačítko pro potvrzení - pomocí levého spodního tlačítka klikejte, dokud se na displeji nezobrazí Android - zmáčkněte levé horní tlačítko pro potvrzení ( ve čtverečku se zobrazí fajfka) - Během párovacího procesu bude LED dioda blikat modře, a na OLED displeji bude napsáno Pair from app. 3. Ve Vašem Android zařízení postupujte podle následujících kroků: - zapněte Bluetooth ve Vašem Android zařízení (Nastavení - Bluetooth - zapnout) - stáhněte si do Vašeho Android zařízení aplikaci Martian Notifier z Google Play Store (pro vyhledání aplikace napište Martian Watch Notifier ) - spusťte aplikaci a klikněte na možnost Start - zobrazí se nápis Please turn on Android mode in your watch s settings, zvolte OK. - zvolte scan for devices pro vyhledání zařízení. Objeví se seznam zařízení ve Vašem okolí podporující Bluetooth, ze seznamu vyberte Martian Notifier. - Po krátké době se na displeji Vašich hodinek zobrazí 6 místné číslo. Ujistěte se, že je toto číslo stejné jako to, které vidíte na displeji Vašeho Android zařízení. Pokud ano, zmáčkněte Pair. - Pokud je párovací proces úspěšný, na OLED displeji hodinek se zobrazí Paired to <Váš telefon> - V případě, že nebylo povoleno zpřístupnění ve Vašem Android zařízení, aplikace Vás automaticky vyzve k povolení zpřístupnění. 6

7 Poznámka: v případě, že párovací proces není úspěšný, vypněte a zapněte hodinky. Zopakujte kroky 1-3. Odpojení hodinek Martian Notifier Hodinky Martian Notifier mohou být spárovány pouze s jedním zařízením najednou. V případě, že se rozhodnete hodinky spárovat s jiným zařízením, je potřeba hodinky odpojit. Pro odpojení hodinek postupujte podle následujících kroků: Pro ios zařízení: Nastavení > Bluetooth > Martian Notifier > Forget Device Pro Android zařízení: Nastavení > Bluetooth > Martian Notifier > Unpair Dosah hodinek Martian Notifier Hodinky můžou být přibližně 3 až 6 metrů od telefonu, což je standardní rozsah spojení Bluetooth. Nicméně, toto se může lišit v závislosti na lokalitě a množství překážek mezi zařízeními. Kvalita spojení bude lepší v případě, že mezi hodinkami a Vaším smartphonem nejsou žádné pevné objekty (například betonová zeď). Hodinky samotné mají funkci upozornění v případě, že budete příliš daleko od Vašeho smartphonu. Status bar Zmáčknutím spodního levého tlačítka aktivujete Statu bar na Vašem OLED displeji, který Vám zobrazí informace na čtyřech po sobě jdoucích obrazovkách. První obrazovka zobrazuje čas, tak jak byl nastaven v aplikaci Martian App. Druhá obrazovka zobrazuje stav baterie a připojení Bluetooth. Na této obrazovce bude také zobrazena ikona nerušit (ikona měsíce) v případě, že bude aktivována. Třetí obrazovka zobrazuje datum. Čtvrtá obrazovka zobrazuje lokální počasí. 7

8 Popis icon: Baterie plně nabitá Baterie nabitá ze 75% Baterie nabitá z 50% Baterie nabitá z 25% Vybitá baterie Nabíjení baterie Nerušit Světlo vodítko aktivováno (pro hledání smartphonu) Aplikace připojena Bluetooth připojen Zmáčkněte levé horní tlačítko Zmáčkněte levé spodní tlačítko Používání hodinek Martian Notifier V této sekci se koukneme na hlavní funkce/využití hodinek Martian Notifier: Příchozí upozornění Používaní menu Spouštění ovládání hlasem přes Váš smartphone Použití aplikace Martian Notifier App Příchozí upozornění Jakmile obdržíte upozornení, hodinky zavibrují s konkretním typem vibrace a na OLED displeji se zobrazi ikoně představující typ upozornění. Uvidíte také jméno odesílatele, předmět zprávy a v některých případech i obsah zprávy. V případě příchozího hovoru se LED dioda rozbliká zeleně. V případě pouhého upozornění bude LED dioda blikat modře. Chcete-li odmítnout příchozí oznámení, stískněte spodní tlačítko nebo lehce klepněte na displej hodinek. 8

9 Poznámka: V případě, že obdržíte upozornění a chcete aby Vám Siri přečetla zpávu, dotkněte se nejdříve sklíčka Vašich hodinek pro zrušení zprávy. Poté zmáčkněte levé horní tlačítko pro aktivaci Siri. Nastavení oznámení ve Vašem zařízení: Zvolte nastavení > oznámení a ujistěte se, že máte povolené upozornění od aplikace Martian App Zvolte: bannery nebo klasické upozornění Zvolte: povolit v oznamovacím centru" Zvolte: zobrazit na zamčené obrazovce Zmáčkněte zpět, a opakujte tyto kroky pro všechny aplikace, u kterých chcete, aby se zobrazovalo oznámení na Vašich hodinkách Martian Notifier Nastavení upozornění u: Jakmile budete nastavovat upozornění u, zvolte možnost zobrazit 5 posledních položek Zvolte: Nastavení > Pošta,kontakty, kalendáře > Vyzvedávání dat > Push > Zapnuto Pro každou Vaši ovou adresu je potřeba povolit vyzvedávání dat Pokud se nezobrazí možnost Push zvolte Fetch Poznámka: V aplikaci Martian App nastavte následjící parametry: Omezení znaků zapnuto (Character Limit): pro upozornění bude zpráva omezena 40 znaky Omezení znaků vypnuto: pro upozornění bude zpráva omezena 100 znaky Časová osa: bezprostřednost, s níž budete dostávat upozornění je závislá na Vašem ios zařízení Pošlete své srdce : SMS zprávy mohou zobrazit fotografie nebo smajlíky včetně jména a čísla odesílatele. Jsou podporovány jen některé typy smajlíků. Zobrazení historie oznámení Podívejte se na nejnovější zprávu: můžete se zpětně kouknout na poslední oznámení, jednoduchým zmáčknutím displeje hodinek do pěti minut od prvního zobrazení. Zároveň se může jednat i o upozornění typu mimo dosah nebo připojeno. Historie oznámení: chcete-li zobrazit posledních 1-32 oznámení, stiskněte současně obě tlačítka na levé straně hodinek. Nejnovější oznámení se zobrazí jako první. Poté stiskněte spodní tlačítko pro posun vzad nebo horní tlačítko pro posun vpřed. Číslo před oznámením indikuje pořadí oznámení mezi Poznámka: počet zobrazených zpráv závisí na délce jednotlivých zpráv. Pro odchod z menu, stiskněte sklíčko hodinek. 9

10 Menu hodinek Martian Notifier easystore.cz V menu hodinek můžete aktivovat nebo změnit nastavení několika funkcí, které hodinky mají. Jedná se o světlo, funkci nerušit, režim kamera, najít telefon a nastavení: Možnosti nastavení v menu: nastavení jazyku, formát data, bezdrátové vodítko, LED a Android Pro aktivaci menu, stiskněte dvakrát levé spodní tlačítko. Pro změnu stavu nebo aktivaci stiskněte tlačítko levé horní tlačítko a držte jej, dokud se nezobrazí položka, kterou si přejete změnit (příklad: pokud se na displeji zobrazí nápis light, stisknutím levého horního tlačítka funkci zapnete a opětovným zmáčknutím vypnete. Stiskněte levé spodní tlačítko pro přechod na další položku v menu, kterou si přejete změnit. Pro odchod z menu, stiskněte levé spodní tlačítko dokud se na displeji neobjeví nápis Exit, poté potvrďte stisknutím levého horního tlačítka. V případě, že nepotvrdíte změnu nastavení pomocí horního tlačítka, stane se tak samo pokud ponecháte hodinky v klidu po dobu 3 vteřin. Světlo Můžete zapnout upozornění v podobě LED světla. LED dioda není určena k tomu, aby byla použita jako baterka. Nicméně, světlo je dostatečně silné na to, aby Vám pomohlo najít cestu k termostatu pokud nemáte po ruce standartní baterku. Zapnutí LED: rolujte v menu dokud nenarazíte na položku light > potvrďte zmáčknutím levého horního tlačítka. LED diodu vypnete opětovným zmáčknutím levého horního tlačítka. Světlo se automaticky vypne po 30 vteřinách Nerušit (DND: Do Not Disturb) Pokud přepnete hodinky do režimu nerušit, vypnete všechny příchozí oznámení. (Příklad: hodinky Vás stále probudí pomocí vibrací, nicméně Vás neupozorní na příchozí zprávu) Pro zapnutí režimu DND, přejděte na ikonku Moon(měsíce)/DND v menu. Pokud je zobrazený prázdný čtvereček, znamená to, že je funkce deaktivována. Pro aktivaci funkce, zmáčkněte levé horní tlačítko (ve čtverečku se zobrazí fajfka). Režim kamery Tato funkce Vám umožní dálkově pořizovat fotografie ze svého smartphonu, pomocí zmáčknutí levého horního tlačítka. Je to skvělá funkce pro pořizování hromadných fotografií. Pro aktivaci této funkce, je nejprve potřeba zapnout fotoaparát na Vašem ios zařízení a poté najít v meny hodinek Camera Mode. Funkce se aktivujete tak, že ji potvrdíte levým horním tlačítkem. Jakmile je funkce aktivována, stačí jednoduše zmáčknout levé horní tlačítko a pořídí se fotografie. Nicméně, pokud potřebujete více času, dlouze přidržte levé horní tlačítko, což Vám dá 3 vteřiny než se pořídí fotografie. 10

11 LED dioda bliká v tomto režimu bíle. Režim kamery se po dvou minutách nečinnosti automaticky vypne. Najít telefon V případě, že položíte telefon někde, kde ho obvykle nedáváte, a poté ho nemůžete najít, určitě uvítáte funkci najít telefon. Pro aktivaci této funkce, najeďte v menu hodinek na Find Phone a zmáčkněte levé horní tlačítko. Poznámka: Zkratka pro nalezení telefonu > jednoduše stiskněte na hodinkách levé horní tlačítko, jestliže je telefon v dosahu, přehraje tón. Jazyk Podporované jazyky jsou: angličtina, španělština, francouzština, němčina, japonština, čínština a korejština. Nastavení jazyku: setup > English > pro potvrzení stiskněte levé spodní tlačítko. Pokud necháte hodinky po dobu 3 vteřin v klidu, hodinky automaticky nastaví zvolený jazyk a opustí menu. Formát zobrazení data Je možné nastavit následující formáty zobrazení data: MM/DD nebo DD/MM. Stiskněte levé horní tlačítko pro přepnutí formátu. Pokud necháte hodinky po dobu 3 vteřin v klidu, hodinky automaticky nastaví zvolený jazyk a opustí menu. Bezdrátové vodítko V případě, že dojde k oddělení hodinek od smartphonu tím, že budou mimo dosah připojení Bluetooth, začnou hodinky Martian Notifier vibrovat (3 po sobě jdoucí vibrace) a rozsvítí se LED dioda červeně. LED On/Off LED dioda má tři druhy světla: červené/zelené/modré. Každé světlo oznamuje jinou událost. Aby bylo LED zapnuto, musí být ve čtverečku v menu zobrazena fajfka. Poznámka: U Android zařízení je tomu obráceně, a pro zapnutí LED musí být čtvereček v menu prázdný. Používání aplikace Martian Notifier Záložka domů Tap to Connect: připojte/odpojte aplikaci od Vašich hodinek Do Not Disturb (Nerušit): Aktivujte nebo deaktivujte mód nerušit Watch Battery (stav baterie): zobrazuje stav baterie hodinek Set Alert Vibration Intensity: nastavte intenzitu vibrací vašich hodinek Hour Repeater: opakující se vibrace (příklad: můžete si nastavit, aby Vás hodinky co hodinu upozornily na to, aby jste se protáhli) 11

12 Silent Alarms: můžete si nastavit až 5 tichých alarmů, z nichž každý má své vlastní označení a intenzitu vibrací. Tichý alarm se používá například na ranní osobní buzení, aniž byste probudili někoho jiného. Pro každého uživatele přináší tato možnost jiné využití. Nastavení tichého alarmu: spusťte Martian App > Home tab > Silent Alarms > stiskněte + k vytvoření alarmu Pokud chcete opakovat alarm v různé dny, zvolte repeat a určete si, které dny chcete, aby se událost opakovala. Klikněte save pro uložení. Záložka upozornění V základní nabídce Martian Alerts Filter naleznete řadu předem předdefinovaných aplikací jako je například příchozí hovor, SMS, , ale také aplikace Facebook, Line, Whatsapp, Instagram atd. Po prvním spuštění aplikace, která není v nabídce Martian App si můžete zvolit pro aplikaci vlastní filtr a nastavit sílu vibrace. Všechny aplikace, které naleznete ve svém telefonu v záložce Notification Center (Oznámení), jsou podporovány hodinkami Martian Notifier. Poznámka: aby nová aplikace mohla fungovat, je potřeba ji nejprve nainstalovat na Váš smartphone a poté povolit v Notification Center. Nastavení unikátní sekvence vibrací V záložce Aletrs filtre uvidíte nabídku všech aplikací, které jsou momentálně nainstalovány ve Vašem smartphonu a které hodinky Martian Notifier podporují. Klikněte na aplikaci, u které chcete vytvořit unikátní vibrace. Zobrazí se Vám 4 sloupce, kde v každém sloupci jsou následující možnosti (Long-Short-Pause). Nastavením každého sloupečku zvlášť vytvoříte unikátní sekvenci vibrací (příklad: dlouhá vibrace - pauza - krátká vibrace - pauza). Kliknutím save sekvenci uložíte. Záložka displej V této záložce budete moct nastavit dvě věci: World clock (světový čas) a Current Weather (počasí). Pro zobrazení světového času nebo počasí stačí zmáčknout levé spodní tlačítko na vašich hodinkách. Pro automatické nastavení hodinek musíte povolit polohové služby: Settings (Nastavení) > Privacy (Soukromí) > Location Service (Polohové služby) > On 12

13 World Clock (světový čas): Pomocí této funkce, bude zobrazen přesný čas na vašem OLED displeji pro časové pásmo, ve kterém se zrovna nacházíte. Světový čas se zobrazí poté, co zmáčknete levé spodní tlačítko. Pokud hodně cestujete, určitě tuto funkci oceníte. V praxi to funguje tak, že pokud přiletíte z České Republiky do Miami USA, tak by se měl čas automaticky přenastavit. Pokud se tak nestane, můžete čas nastavit ručně pomocí určení daného města, ve kterém se zrovna nacházíte. Počasí: Current weather zobrazuje na Vašem OLED displeji aktuální počasí. Aby tato funkce mohla správně fungovat, je potřeba mít povoleny Polohové služby. V aplikaci si samozřejmě můžete vybrat jestli chcete zobrazovat stupně Celsia nebo Farenheit. Záložka nastavení Choose Language (zvolte jazyk): kliknutím na tuto možnost si budete moct vybrat z nabídky podporovaných jazyků. Jakmile si vyberete jazyk, klikněte na save pro uložení. Enable LED (povolit LED): můžete zapnout/vypnout LED. Pro potvrzení akce je potřeba zmáčknout save uložit (v pravém horním rohu). Enable Leash: můžete zapnout/vypnout možnost vodítka. Pro potvrzení akce je potřeba zmáčknout save uložit (v pravém horním rohu). Choose Date Format: zvolte si formát zobrazení data (mm/dd, dd/mm) Choose Time Format: zvolte si zda-li chcete 12 hodinový nebo 24 hodinový cyklus. Scroll Speed: rychlost přepínání v menu hodinek (rychlost 1-4) Alert Scroll Delay: nastavení délky zobrazení jména, předtím než se zobrazí zpráva samotná (možnost vybrat 2-4 vteřiny) Character limit: v základním nastavení není omezení zobrazení počtu znaků. Nicméně pokud omezení zapnete, nezobrazí se na Vašich hodinkách více než 40 znaků z dané zprávy. Bold Number: pokud chcete aby se čísla objevovala na displeji Vašich hodinek tučně, je potřeba tuto funkci zapnout. Resetování hodinek do továrního nastavení Hodinky se automaticky resetují pokaždé, jakmile je připojíte pomocí mikro-usb kabelu do Vašeho počítače. Pro rychlý reset, připojte hodinky pomocí mikro-usb do Vašeho počítače a okamžitě je odpojte. 13

14 Pro nastavení hodinek do továrního nastavení je potřeba udělat následující kroky. Ujistěte se, že jsou hodinky vypnuté (pokud ne, hodinky vypněte). Jakmile jsou hodinky vypnuté, zmáčkněte současně levé horní a levé spodní tlačítko. Tlačítka držte dokud se na displeji neobjeví nápis restore. Řešení problémů Hodinky Martian Notifier se samovolně vypnuly. baterie jsou téměř vybité > hodinky nabijte selhal proces párování > postupujte podle kroků v sekci párování hodinek se nezobrazuje na displeji hodinek dokud nedojde k odemčení telefonu. pokud ový klient využívá funkce Fetch místo Push tak je potřeba telefon nejprve odemknout. Nicméně pokud povolíte ve Vašem zařízení zobrazení zpráv na displeji Vašeho telefonu, tak poté uvidíte obsah zprávy i ve Vašich hodinkách. Jakmile odemknu telefon, zobrazí se mi staré upozornění ů. Tohle se stává v případě, že nejsou y smazány z Oznamovacího centra. Pro vyčistění zvolte Oznamovací centrum > all nebo missed a klikněte na X pro smazání. O tomto problému víme a byl nahlášen společnosti Apple. LED dioda během nabíjení nesvítí červeně. ujistěte se, že je micro-ubs kabel správně zastrčen jak v hodinkách tak v počítači/nabíječce. Ujistěte se, že zařízení, přes které nabíjíte hodinky, je zapnuté. Hodinky se automaticky nespárují jakmile jsou v dosahu ios zařízení. Ujistěte se, že jste opravdu v dosahu zařízení, pomocí stisknutí levého spodního tlačítka na hodinkách. Pokud je mobilní zařízení v dosahu, objeví se na OLED displeji ikonka Bluetooth. Obdržíte zprávu, nicměné na hodinkách se pouze rozsvítí zelená dioda (žádná vibrace nebo zobrazení textu). Tohle se stává pouze v případě, že spadl server imessage. Pro otestování funkčnosti hodinek, jděte do nastavení > zprávy > vypnout imessages; zkuste si poslat SMS. V případě, že hodinky zprávu dostanou, tak imessages nezapínejte, do doby než budou servry pro imessages zprovozněny (více informací neleznete přímo na stránkách apple.com/systemstatus). Zařízení s Bluetooth 3.0 +HS nefungují. Hodinky Martian Notifier nepodporují zařízení, které používají Bluetooth 3.0 +HS, pouze Bluetooh 3.0 Na OLED displeji se nezobrazují zprávy, nicméně LED indikátor funguje a hodinky také vibrují. Hodinky resetujte, více informací ohledně resetování hodinek naleznete v sekci Resetování hodinek do továrního nastavení. Jakmile obdržíte , vidíte jméno odesílatele, předmět zprávy a nápis Loading. O tomto problému víme a doufáme, že jej Apple brzy odstraní v přístím updatu ios. 14

15 Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko: EasyCo s.r.o. Štěrboholská 1307/ Praha 10 Česká republika tel.: (+420) ,

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0614093521-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Uživatelská User Guidepříručka

Uživatelská User Guidepříručka Uživatelská User Guidepříručka Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD...9 Váš nový Smartphone...11 Co obsahuje balení...11 Co potřebujete...12 Kde najít další informace...12 KAPITOLA 2: NASTAVENÍ...15 Palm Treo 500 Smartphone

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G920F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T555 Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 12 Používání

Více

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G870F Uživatelská příručka Czech. 11/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 16 Používání

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Uživatelská příručka. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Uživatelská příručka Smart Tab 4G Vodafone Power to you 1 Obsah 1 Vaše zařízení... 4 1.1 Tlačítka a konektory...4 1.2 Začínáme...6 1.3 Úvodní obrazovka...8 2 Zadávání textu...17 2.1 Používání klávesnice

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Uživatelský manuál pro PDA s GPS Bezpečnostní opatření Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku: Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku

Více

HTC One (M8) Uživatelská příručka

HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC One 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 12 Nabíjení baterie 14 Zapínání a vypínání 14 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Více

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i Uživatelská příručka Xperia V LT25i Obsah Xperia V Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...11

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Uživatelský manuál pro PDA s GPS Bezpečnostní opatření Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku. Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku.

Více

BlackBerry 9720 Smartphone. Verze:: 7.1. Uživatelská příručka

BlackBerry 9720 Smartphone. Verze:: 7.1. Uživatelská příručka BlackBerry 9720 Smartphone Verze:: 7.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-08-13 SWD-20130813082125262 Obsah Rychlá nápověda... 10 Začínáme: Váš smartphone...10 Populární témata... 29 Populární tipy... 33

Více

HTC One (M8) Uživatelská příručka

HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC One 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 12 Nabíjení baterie 14 Zapínání a vypínání 14 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Váš HTC TITAN Uživatelská příručka

Váš HTC TITAN Uživatelská příručka Váš HTC TITAN Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 7 Telefon 7 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Baterie 11 Zapínání a vypínání 13 Zadání kódu PIN 14 Pohyby prstů 14 Nastavení telefonu při

Více