Kapesní počítač. Česky. Přehledný průvodce. Pocket LOOX T Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapesní počítač. Česky. Přehledný průvodce. Pocket LOOX T Series"

Transkript

1 Kapesní počítač Česky Přehledný průvodce Pocket LOOX T Seres

2 Máte... techncké potíže nebo dotazy, na které byste rád znal odpověď? Kontaktujte: naš Lnku techncké podpory (vz Seznam pracovšť techncké podpory nebo nternetová adresa: prodejce prodejní místo Další nformace naleznete v příručkách Safety a Warranty. Nejnovější nformace o našch produktech, tpy, aktualzace apod. najdete na adrese:

3

4 Tsk návodu: Xerox Global Servces Dstrbuováno společností Fujtsu Semens Computers Vydání první, červen 2006 Objednací č.: A26391-K182-Z

5 Kapesní počítač Pocket LOOX Práce se soubory Důležtá upozornění Pocket LOOX T Seres Návod k obsluze Zabezpečovací funkce Přehled ovládacích prvků a konektorů Přpojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v sít Začínáme Funkce pro úsporu energe Telefonování pomocí kapesního počítače Řešení potíží a tpy Používání kapesního počítače Techncké údaje Psaní zpráv Upozornění výrobce Přpojení k nternetu Rejstřík Používání funkcí GPS Práce s fotoaparátem a kamerou (voltelně) Vydání 1, červen 2006

6 Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnost Adobe systems Incorporated a mohou být v některých zemích chráněné. Intel je regstrovaná ochranná známka a XScale je ochranná známka společnost Intel Corporaton, USA. Mcrosoft, Wndows a ActveSync jsou regstrované ochranné známky společnost Mcrosoft Corporaton. Wndows Moble je regstrovaná ochranná známka společnost Mcrosoft Corporaton. Logotyp SD je regstrovaná ochranná známka společnost Secure Dgtal. Ochranné známky BLUETOOTH jsou vlastnctvím společnost BLUETOOTH SIG, Inc., USA a jsou lcencované pro společnost Fujtsu Semens Computers GmbH. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky jsou ochranným známkam nebo regstrovaným ochranným známkam příslušných vlastníků, jejchž ochrana práv je uznána. Copyrght Fujtsu Semens Computers GmbH 2006 Veškerá práva včetně překladu, reprodukce tskem, kopírováním nebo podobným metodam, část nebo celku, jsou vyhrazena. Pachatelé ponesou zodpovědnost za způsobené škody. Všechna práva včetně práv na jednotlvé součást nebo desgn výrobku uznaných patentovým úřadem jsou vyhrazena. Možnost dodání závsí na dostupnost produktů. Společnost s vyhrazuje právo na techncké úpravy.

7 Obsah Kapesní počítač Pocket LOOX... 1 Konvence značení... 2 Důležtá upozornění... 3 Poznámky týkající se bezpečnost... 3 Používání kapesního počítače... 4 Přehled ovládacích prvků a konektorů... 5 Stavové LED dody a nformační kony na dsplej... 6 Ovládací prvky a jejch funkce... 8 Používání klávesnce... 8 Používání pera a dspleje Používání tlačítek na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů Používání třípolohového tlačítka pro procházení a navgačního tlačítka Používání tlačítek aplkací a tlačítek Softkey Používání klávesnce na dsplej Přehled softwaru Příslušenství Kolébka Externí GPS anténa (voltelná) Začínáme Kontrola obsahu balení Sejmutí ochranné fóle z objektvu fotoaparátu a z dspleje Vložení batere a SIM karty (voltelně) Přpojení napájecího adaptéru a nabíjení batere První spuštění kapesního počítače Kalbrace dotykového dspleje Vložení PIN kódu (voltelně) Základy ovládání kapesního počítače Přpojení k nternetu a ntranetu pomocí CONNECTMOBILITY-E2C Spuštění aplkace CONNECTMOBILITY-E2C Dalog vkládání užvatelských údajů Výběr poskytovatele přpojení k GPRS/UMTS Synchronzace dat Synchronzace dat prostřednctvím Exchange Serveru Synchronzace dat prostřednctvím programu ActveSync Používání nápovědy v kapesním počítač Telefonování pomocí kapesního počítače Telefonování Tísňová volání Přjímání příchozích hovorů Ukončení hovoru Zobrazení zmeškaných hovorů Ovládání telefonu hlasem Funkce rychlého vytáčení Používání hlastého odposlechu (funkce handsfree) Vypnutí mkrofonu Podržení hovoru Konferenční hovory Telefonní vdeohovory (voltelně) Správa kontaktů A26391-K182-Z , vydání 1

8 Obsah Kopírování kontaktů z kapesního počítače na SIM kartu...42 Kopírování kontaktů ze SIM karty do kapesního počítače...42 Zobrazení služeb poskytovaných prostřednctvím SIM karty (dle nabídky operátora)...43 Zabezpečení SIM karty...43 Zámek SIM karty...43 Zablokování SIM karty...44 Konfgurace nastavení telefonu...44 Volba sítě...44 Nastavení čísla hlasové schránky...45 Nastavení středska SMS zpráv...45 Nastavení přesměrování hovoru...46 Používání kapesního počítače...47 Používání proflů nastavení kapesního počítače...47 Volba proflů...48 Konfgurace proflů...48 Vypnutí a zapnutí kapesního počítače...48 Vypínání a zapínání kapesního počítače př normálním používání (režm spánku)...49 Úplné vypnutí kapesního počítače: prodloužení výdrže batere...50 Reset kapesního počítače...50 Měkký reset (teplý start)...50 Studený start a reset kapesního počítače do výchozího nastavení...51 Kapesní počítač na cestách...52 Přeprava kapesního počítače...52 Používání kapesního počítače v letadle...52 Používání kapesního počítače během řízení...52 Čštění kapesního počítače...53 Nabíjení batere...54 Vložení a vyjmutí rozšřující karty...57 Vložení rozšřující karty...57 Vyjmutí rozšřující karty...58 Používání kapesního počítače jako hosttelského zařízení USB...59 Konfgurace kapesního počítače...60 Úprava nabídek...60 Rychlý přístup k programům pomocí aplkace FSC Rychlé menu...60 Psaní zpráv...61 Pošta...61 SMS zprávy...62 Psaní a odesílání SMS zpráv...62 Správa SMS zpráv na SIM kartě...62 MMS zprávy...63 Nastavení aplkace pro správu MMS zpráv...63 Vytváření a odesílání MMS zpráv...64 Zprávy elektroncké pošty...65 Nastavení e-malových POP3, SMTP nebo IMAP4 účtů...65 Nastavení e-malového účtu fremní VPN sítě...65 Nastavení odesílání e-malů prostřednctvím aplkace ActveSync...66 Psaní a odesílání e-malů...66 Příjem e-malů ze serveru (funkce E-mal pull)...66 Automatcký příjem e-malů a dat v reálném čase (funkce E-mal push)...67 Přpojení k nternetu...69 Přpojování k nternetu v aplkac Internet Explorer...69 Používání funkcí GPS...71 A26391-K182-Z , vydání 1

9 Obsah FSC GPS Lokátor Práce s fotoaparátem a kamerou (voltelně) Fotoaparát s rozlšením 2Mpx a automatckým zaostřováním Práce se soubory Wndows Meda Player Používání Java aplkací Stahování Java aplkací z nternetu Spouštění Java aplkací Odebírání Java aplkací Komprmování souborů v aplkac FSC MobleZp Zabezpečovací funkce Ochrana heslem Zámek (klávesnce a dspleje) Zámek telefonu FSC KeyLock FSC SecureLock (voltelně) Přpojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v sít Aktvace a deaktvace bezdrátových modulů Bezdrátové přpojení prostřednctvím WF modulu Bezdrátová komunkace prostřednctvím rozhraní Bluetooth Výběr prostředí vhodného k provozu rozhraní Bluetooth Funkce pro úsporu energe Obecné nformace o správě spotřeby energe Používání funkcí pro úsporu energe Nastavení režmu spánku Vypnutí podsvícení dspleje Nastavení ntenzty podsvícení dspleje Nastavení podsvícení klávesnce Nastavení chování zařízení př aktvní funkc E-mal push Vypnutí zvuku a nastavení hlastost Používání aplkace Správce bezdrátové sítě Řešení potíží a tpy Instalace nového softwaru Kapesní počítač udává špatný čas č datum Dsplej kapesního počítače je tmavý Dsplej kapesního počítače je špatně čtelný Kapesní počítač se vypíná Kapesní počítač se po zapnutí nespustí Kapesní počítač přestal reagovat Batere se vybíjí přílš rychle Tlačítko Konec nereaguje správně Zvuk není slyšet nebo je velm tchý Příjem sgnálu GPS je velm slabý Lnka/pracovště techncké podpory č odborný servs Zobrazení dentfkačního čísla (IMEI) Zobrazení unverzálně jednoznačného dentfkátoru (UUID) Techncké údaje Kapesní počítač Battery (L-Ion) Síťový napájecí adaptér Upozornění výrobce A26391-K182-Z , vydání 1

10 Obsah Ochrana žvotního prostředí...99 Lkvdace a recyklace...99 Osvědčení CE Informace o elektromagnetckém záření/specfcká míra absorpce (SAR) Prohlášení o shodě s předpsy FCC Prohlášení FCC o používání WF adaptéru Údaje o vystavení rádovému záření (SAR) Rejstřík A26391-K182-Z , vydání 1

11 Kapesní počítač Pocket LOOX je prvním kapesním počítačem společnost Fujtsu Semens Computers, který ntegruje všechny dostupné technologe: spojuje moblní GSM/UMTS telefon s novatvním a vysoce výkonným PDA a s navgačním GPS systémem. Prostřednctvím rozhraní Bluetooth a WF můžete kapesní počítač bez nepříjemného zapojování kabelů propojt bezdrátově s ostatním zařízením v kancelář mmo n. Se svým kapesním počítačem Pocket LOOX se například k nternetu můžete přpojt pomocí UMTS/GSM nebo pomocí bezdrátové LAN sítě. V Internet Exploreru můžete prohlížet jak webové, tak wapové stránky. Na ergonomcké klávesnc lze vytvářet nejen SMS a MMS zprávy, ale snadno na ní napíšete a odešlete e-maly. Díky technolog E-mal Push jž nemusíte stahovat příchozí poštu sam vaše zprávy jsou pohodlně a automatcky doručovány přímo do vašeho kapesního počítače Pocket LOOX. Kalendář, kontakty a úkoly jsou automatcky aktualzovány. V závslost na výbavě, kterou jste zvoll, váš kapesní počítač Pocket LOOX bude případně vybaven vestavěným fotoaparátem a kamerou. Vestavěnou VGA kameru můžete používat pro telefonní vdeohovory v rámc UMTS sítě. Pomocí dvoumegapxelového fotoaparátu s automatckým zaostřováním můžete pořzovat statcké snímky a poté je na kapesním počítač Pocket LOOX prohlížet na dotykovém dsplej s vysokým rozlšením. Případně můžete také nahrávat vdeozáznamy. Součástí Mcrosoft Wndows 5.0 Phone Edton jsou také další kancelářské aplkace MS Offce: Mcrosoft Word, Excel a PowerPont. Své poznámky můžete ukládat v psané podobě nebo pomocí dktafonu ve zvukové podobě. Operační systém Mcrosoft Wndows 5.0 Phone Edton zajstí uchování vašch dat v případě, že dojde k vybtí batere. Nanstalujte s do svého notebooku nebo stolního počítače program ActveSync, přpojte k němu kapesní počítač Pocket LOOX a můžete synchronzovat data. Všechna svá data včetně nově vytvořených dokumentů můžete v kancelář velm snadno přenést do PC č notebooku. S voltelným kabelem USB můžete používat počítač Pocket LOOX jako hosttelské zařízení USB. Ke kapesnímu počítač můžete přpojt různá USB zařízení, například externí dsk. Na cestách s můžete pohodlně přečíst oblíbenou knížku na dsplej nebo využít MP3 přehrávač. Následující dokumentace obsahuje dodatečné nformace o kapesním počítač a operačním systému: příručka Gettng Started (Začínáme) příručky Safety (Bezpečnost) a Warranty (Záruka) nápověda v kapesním počítač soubory na dsku CD Mcrosoft Gettng Started (například soubory *.TXT, *.PDF) A26391-K182-Z , vydání 1 1

12 Kapesní počítač Pocket LOOX Konvence značení Symboly a písma použtá v příručce mají následující význam:! Textům označeným tímto symbolem věnujte zvláštní pozornost. Pokud se nebudete řídt uvedeným varováním, můžete ohrozt svůj žvot, znčt systém nebo přjít o data. Pokud kapesní počítač přestane fungovat následkem nedodržení těchto nstrukcí, dojde ke zrušení poskytované záruky. Symbol označuje nformace důležté pro správné používání systému Toto písmo Uvozovky Čnnost popsané v textu, který následuje za tímto symbolem, je nutné provádět v uvedeném pořadí. označuje názvy programů, příkazů nebo položek nabídky. označují názvy kaptol, datové nosče a důležté termíny. 2 A26391-K182-Z , vydání 1

13 Důležtá upozornění Tato kaptola obsahuje poznámky týkající se bezpečnost a důležté nformace, na které je třeba dbát př používání kapesního počítače. Tento kapesní počítač vyhovuje příslušným bezpečnostním předpsům pro zařízení na zpracování dat. Máte-l dotaz týkající se nstalace kolébky a kapesního počítače v určtém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo pracovště techncké podpory. Poznámky týkající se bezpečnost! Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a pokyny v příručce Safety. Předejdete tak poškození zařízení, ztrátě dat č zranění. Během nstalace a před uvedením zařízení do provozu s prosím prostudujte a dodržujte hodnoty týkající se okolního prostředí uvedené v kaptole Techncké údaje. Přpojte zástrčku napájecího adaptéru k napájecímu adaptéru. Zástrčka napájecího adaptéru nesmí být zasunuta do elektrcké zásuvky bez napájecího adaptéru. Napájecí adaptér smí být přpojen k elektrcké zásuvce pouze v případě, že je k němu přpojen kapesní počítač nebo kolébka. Nepoužívejte napájecí adaptér s jným zařízením. Pokud s kapesním počítačem cestujete, dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v kaptole Kapesní počítač na cestách. Po resetování kapesního počítače (např. po studeném startu nebo resetování zařízení na výrobní nastavení) jsou vestavěné telefonní funkce aktvní. V rámc spouštění je také brzy po zapnutí počítače aktvován vysílač WF modulu. Mějte prosím toto upozornění na pamět, pohybujete-l se v prostředí, v němž musí být radokomunkační zařízení vypnuta (např. nemocnce, letadla). Bluetooth modul po restartu není aktvován. Dlouhodobé používání sluchátek, především př hlastém poslechu, může způsobt poškození sluchu. A26391-K182-Z , vydání 1 3

14 Chyba! Styl není defnován. Používání kapesního počítače Skladujte kapesní počítač v plně nabtém stavu v suchém prostředí. Pokud kapesní počítač skladujete, nepřesahujte povolené lmty pro vlastnost okolního prostředí vz "Techncké údaje", část "Prostředí". Čím nžší je teplota, př níž jsou batere skladovány, tím pomalej dochází k samovolnému vybíjení. Nenechávejte kapesní počítač na přímém slunc v automoblu. Teplota by v takových případech moha přesáhnout povolené hodnoty. Př vysokých teplotách dojde z důvodu ochrany batere k přerušení nabíjení. Mějte prosím na pamět, že se batere časem samovolně vybíjejí. Během uskladnění proto v pravdelných ntervalech bater kapesního počítače nabíjejte. Chraňte svůj kapesní počítač před nečstotam. Nečstoty mohou způsobt zanesení kontaktů a problémy s přpojením. 4 A26391-K182-Z , vydání 1

15 Přehled ovládacích prvků a konektorů = Anténní ndkátor 2 = VGA kamera 3 = Indkátor událostí a stavu batere 4 = Dsplej 5 = Navgační tlačítko 6 = Tlačítko Softkey 2 7 = Tlačítko Konec 8 = Tlačítko aplkace 2: Doručená pošta 9 = Klávesnce s blokem numerckých tlačítek 10 = Konektor pro GPS anténu 11 = Mn USB port 12 = Tlačítko aplkace 1: Kalendář (Calendar) 13 = Tlačítko Přjmout hovor 14 = Tlačítko Softkey 1 15 = Tlačítko aplkace 5: Rychlé menu a fotoaparát/kamera 16 = Třípolohové tlačítko pro procházení a rolování 17 = Slot pro pero (stylus) 18 = Zdířka pro sluchátka nebo náhlavní soupravu 19 = Konektor pro GSM anténu 20 = 2Mpx fotoaparát s automatckým zaostřováním 21 = Kryt baterového prostoru 22 = Slot pro paměťové karty SD/MMC 23 = Tlačítko aplkace 6: Dktafon (záznam zvuku) A26391-K182-Z , vydání 1 5

16 Přehled ovládacích prvků a konektorů Stavové LED dody a nformační kony na dsplej Kapesní počítač Pocket LOOX je na krytu vybaven dvojcí stavových LED dod, které se rozsvěcují různým barvam a několka konam v nformačním pol dspleje, které užvatele bezprostředně nformují o aktuálním stavu zařízení = Anténní ndkátor 2 = Indkátor událostí a stavu batere Stavové LED dody LED doda Barva Stav dody Význam Anténa (1) Událost a stav batere (2) Zelená Blká GPS modul byl aktvován. Modrá Blká Bluetooth modul je aktvní. Oranžová Svítí Pomalu blká Batere je plně nabtá. Nabíjení batere Červená Rychle blká Batere je přehřátá. Modrá Pomalu blká Nová zpráva, zmeškaný příchozí hovor nebo přpomenutí událost v kalendář. Zelená Pomalu blká Nová zpráva v Doručené poště 6 A26391-K182-Z , vydání 1

17 Přehled ovládacích prvků a konektorů Více událostí najednou LED doda sgnalzuje střídáním příslušných barev. Pokud například během nabíjení batere obdržíte novou e-malovou zprávu, stavová LED doda bude blkat střídavě oranžově a zeleně. Indkátory stavu na dsplej kapesního počítače V následující tabulce najdete nejdůležtější kony ndkující stav přístroje: Stavová kona Význam Stavová kona Význam Nový e-mal, SMS nebo MMS zpráva Sgnál není dostupný Příchozí telefonní hovor GPRS sgnál je dostupný. Probíhá telefonní hovor. GPRS modul je aktvní. Probíhá datové přpojení. UMTS síť je dostupná. Přesměrování hovoru Roamng Hovor je držen. Př synchronzac nastala chyba. Zmeškaný příchozí hovor (hovory) Anténa je vypnutá. Indkátor stavu batere batere je plně nabtá. Všechny systémové zvuky jsou zapnuté. Nízký stav batere Všechny systémové zvuky jsou vypnuté. Nabíjení batere WF modul je aktvní. Síla dostupného sgnálu. Je dostupný přístupový bod WF. Zapnutý Caps Lock. Režm psaní čísel a zvláštních znaků je aktvní. A26391-K182-Z , vydání 1 7

18 Přehled ovládacích prvků a konektorů Ovládací prvky a jejch funkce Kapesní počítač Pocket LOOX lze ovládat prostřednctvím několka různých ovládacích prvků: klávesnce s blokem numerckých tlačítek pero (stylus) a dsplej tlačítka na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů třípolohové tlačítko pro procházení a rolování navgační tlačítko, tlačítka aplkací a tlačítka Softkey klávesnce na dsplej Používání klávesnce Klávesnce je navržena tak, aby poskytovala veškeré funkce klávesnce s vestavěným blokem numerckých tlačítek. Přístup k některým pokročlým funkcím klávesnce lze realzovat pomocí příslušných kombnací tlačítek (klávesových zkratek). Klávesnce píše v základním nastavení malá písmena. Chcete-l napsat velké písmeno, stskněte a podržte příslušnou klávesu. Pops jednotlvých kláves V následující tabulce naleznete pops jednotlvých kláves a jejch funkcí. Klávesa Backspace Funkce Stsknutím klávesy Backspace vymažete písmeno vlevo od kurzoru. Enter ENTER Krátké stsknutí klávesy Stsknutím klávesy Enter ukončíte příkazovou řádku. Příkaz, který jste vložl, je po jejím stsku vykonán. Dlouhé stsknutí klávesy Aktvuje/deaktvuje zámek klávesnce a obrazovky, vz také "Zámek (klávesnce a dspleje)". Shft Umsch Po stsknutí klávesy Shft se zobrazí velká písmena. Př stsknutí klávesy s více významy bude napsán znak natštěný vlevo nahoře na klávese. Dvojí stsknutí klávesy Nastaví trvalé psaní velkých písmen (funkce Caps Lock). 8 A26391-K182-Z , vydání 1

19 Přehled ovládacích prvků a konektorů Klávesa Fn Krátké stsknutí klávesy Klávesa FN aktvuje psaní zvláštních znaků nebo čísel na klávesách s více významy (znaky vpravo). Dlouhé stsknutí klávesy Stsknutím klávesy FN po delší dobu zapnete/vypnete podsvícení klávesnce. Dvojí stsknutí klávesy Zapne nebo vypne režm psaní zvláštních znaků nebo čísel (režm FN). Tabulátor Klávesa Tab posune kurzor na další značku tabulátoru. Klávesa Start Stskem klávesy Start aktvujete nabídku Wndows Start. Klávesa OK Zavře aktvní okno. Mezerník Vloží mezeru. Klávesa Symbol Klávesa Hvězdčka Krátké stsknutí klávesy Nahradí aktuální znak odpovídajícím znakem s dakrtkou, například písmeno a bude změněno na á. Dostupných je až pět varant písmene s různým dakrtckým znaménky. Opětovným stsknutím tlačítka dojde k záměně znaku za další možný. Dlouhé stsknutí klávesy Otevře nebo zavře (je-l zobrazeno) okno se všem dostupným znaky s dakrtkou. Dlouhé stsknutí klávesy Aktvuje/deaktvuje tchý režm. Všechny zvuky vbrační alarm jsou aktvovány/deaktvovány. A26391-K182-Z , vydání 1 9

20 Přehled ovládacích prvků a konektorů Kombnace kláves (klávesové zkratky) Klávesové zkratky je možné vkládat následujícím způsobem: Stskněte a držte první klávesu zkratky. Zatímco držíte první klávesu, stskněte druhou klávesu klávesové zkratky. Klávesová zkratka FN + navgační tlačítko dolů FN + navgační tlačítko nahoru FN + navgační tlačítko vlevo FN + navgační tlačítko doprava FN a Shft/ dvojí stsknutí klávesy Shft Shft + navgační tlačítko vlevo Shft + navgační tlačítko vpravo Shft + Del Funkce Procházení a rolování směrem dolů Procházení a rolování směrem nahoru Přeskočí na začátek seznamu nebo e-malové zprávy. Přeskočí na konec seznamu nebo e-malové zprávy. Nastaví trvale psaní velkých písmen (funkce Caps Lock). Sníží jas dspleje. Zvýší jas dspleje. Smaže znak vpravo od kurzoru. Kontextové kombnace kláves Klávesové kombnace jsou v mnoha aplkacích užtečným nástrojem pro rychlý přístup k funkcím, např. v Doručené poště nebo v aplkac Telefon. Jejch prostřednctvím můžete kapesní počítač ovládat téměř bez nutnost používat pero. Stskněte v některé aplkac pravé tlačítko Softkey. Zobrazí se nabídka dostupných funkcí. Stskněte písmeno podtržené v názvu funkce, kterou s přejete spustt. Dojde ke spuštění příslušné funkce. 10 A26391-K182-Z , vydání 1

21 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání pera a dspleje Pomocí dodávaného pera (stylusu) můžete veškeré požadované operace provádět dotyky na dsplej. Krátce se perem dotkněte příslušné část dspleje, spustíte tak požadovanou operac. Chcete-l zobrazt rozbalovací nabídku, dotkněte se znovu příslušné část dspleje perem. Tentokrát ale nechte pero okamžk přtštěné na dsplej. Objeví se rozbalovací nabídka z níž můžete dotykem pera vybrat požadovanou položku. Používání tlačítek na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů Po spuštění aplkace Telefon se na dsplej otevře okno se třem přímým tlačítky pro uskutečňování telefonních hovorů. nebo Vložte požadované telefonní číslo dotyky pera na dsplej. Vložte požadované telefonní číslo pomocí ntegrované numercké klávesnce. Nyní můžete hovor uskutečnt vz "Telefonování". A26391-K182-Z , vydání 1 11

22 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání třípolohového tlačítka pro procházení a navgačního tlačítka Třípolohové tlačítko pro procházení a rolování Tlačítko pro procházení slouží k pohybu nabídkou nebo aplkací nahoru, dolů, dopředu a dozadu (1, 2). Položku nabídky aktvujete stsknutím tlačítka ve středové poloze (3). Pokud se nacházíte v aplkac Telefon, můžete třípolohové tlačítko použít k nastavení hlastost hovoru. 12 A26391-K182-Z , vydání 1

23 Přehled ovládacích prvků a konektorů Navgační tlačítko 1 Konkrétní funkce navgačního tlačítka (1) závsí na aktuální aktvní aplkac. V některých aplkacích navgační tlačítko slouží k procházení položek v nabídce (nahoru, dolů, doleva a doprava). Výběr položky v nabídce provedete stsknutím středu navgačního tlačítka. V jných aplkacích, např. př procházení e-malů, toto tlačítko naopak slouží pro pohyb po stránkách. A26391-K182-Z , vydání 1 13

24 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání tlačítek aplkací a tlačítek Softkey Prostřednctvím tlačítek aplkací a příslušných přednastavení (vz "Přřazování tlačítek aplkací") můžete spouštět oblíbené programy a aplkace z režmu spánku nebo z jné aplkace. Protože lze krátkému dlouhému stsku tlačítka přřadt různou funkc, máte možnost přřadt tlačítkům aplkací spouštění celkem osm různých programů a aplkací. Kapesní počítač Pocket LOOX je navíc vybaven dvěma tlačítky Softkey = Tlačítko Softkey 2 2 = Tlačítko Konec 3 = Tlačítko aplkace 2: Doručená pošta 4 = Tlačítko aplkace 1: Kalendář 5 = Tlačítko Přjmout 6 = Tlačítko Softkey 1 7 = Tlačítko aplkace 5: Obrázky a vdea 8 = Tlačítko aplkace 6: Hlasové poznámky (dktafon) 14 A26391-K182-Z , vydání 1

25 Přehled ovládacích prvků a konektorů Tlačítko Funkce přřazená krátkému stsknutí Funkce přřazená dlouhému stsknutí Tlačítko Konec Během probíhajícího hovoru: ukončí hovor. Př příchozím hovoru: odmítne hovor. V obrazovce Dnes: přepne kapesní počítač do režmu spánku. V ostatních aplkacích: přepne na obrazovku Dnes. V případě aktvního datového přpojení: přeruší přpojení. S každým stsknutím tlačítka je přerušeno přpojení (hovor, datové přpojení) nebo se kapesní počítač přepne na obrazovku Dnes. V některých případech je nutné stsknout tlačítko opakovaně za sebou, aby zařízení přešlo do režmu spánku. Tlačítko Přjmout Během probíhajícího hovoru: hovor je držen. Tlačítko Softkey 1 Tlačítko Softkey 2 Př příchozím hovoru: přjme hovor. Neprobíhá l žádný hovor: otevře aplkac Telefon. Během hovoru: ukončí hovor. V ostatních případech: zobrazí se nabídka FSC Profles (FSC Profly). Během hovoru: Podle konkrétní aplkace. Aktvuje nebo deaktvuje hlastý odposlech (režm nterního handsfree). V souladu s tím jsou aktvována/deaktvována přpojená zařízení, např. BT handsfree nebo recever. Hlastý odposlech lze tudíž aktvovat př přpojené náhlavní soupravě. Tlačítko aplkace 1 Kalendář Nová událost kalendáře. Tlačítko aplkace 2 Doručená pošta Otevře novu zprávu. Tlačítko aplkace 5 Tlačítko aplkace 6 Aplkace FSC Rychlé menu nebo Obrázky a vdea (v závslost na modelu kapesního počítače). V případě fotoaparátu: Krátké stsknutí: Spuštění závěrky. Krátké namáčknutí: Automatcké ostření. Aplkace pro záznam hlasových poznámek (dktafon). FSC Rychlé menu nebo není přrazena žádná funkce (v závslost na modelu kapesního počítače). Spustí nahrávání nové poznámky. A26391-K182-Z , vydání 1 15

26 Přehled ovládacích prvků a konektorů Přřazování tlačítek aplkací Jednotlvá tlačítka lze přřadt jným aplkacím nebo funkcím, než v továrním nastavení. Zvolte Start Nastavení Osobní Tlačítka. Označte perem příslušné tlačítko v nabídce. Přřaďte zvolenému tlačítku aplkac nebo funkc. Potvrďte tlačítkem OK. Používání klávesnce na dsplej V některých aplkacích, které umožňují vkládání textu najdete v dolní část obrazovky symbol pro zobrazení klávesnce na dsplej. Tuto klávesnc můžete využívat několka způsoby: Režm Symboly Klávesnce Rozeznávání písmen Rozeznávání segmentů textu Přeps textu Pops Klávesnce zobrazující veškeré dostupné symboly a zvláštní znaky. Standardní klávesnce na dsplej. Text zapsujete perem stskem jednotlvých písmen. Perem vepsujte jednotlvé znaky, čísla a nterpunkční znaménka budou převedeny elektroncký text. Vepsujte perem celé část textu (písmena, znaky, čísla a nterpunkční znaménka), které budou posléze převedeny na strojops. Pro Enter a Backspace použjte příslušná gesta perem. Pšte běžným rukopsem slova nebo jednotlvá písmena (případně kombnac obojího). Záps bude poté převeden na elektroncký text. Zobrazení/skrytí klávesnce na dsplej Dotkněte se perem kony klávesnce na dsplej. Na obrazovce se otevře okno s klávesncí. Dotkněte se znovu perem kony klávesnce na dsplej. Okno s klávesncí se zavře. 16 A26391-K182-Z , vydání 1

27 Přehled ovládacích prvků a konektorů Změna režmu klávesnce na dsplej Otevřete okno s klávesncí na dsplej. Klepněte perem na špku vedle kony klávesnce na dsplej. Otevře se okno s dostupným režmy. Zvolte požadovaný režm. Podrobnější nformace o jednotlvých režmech a používání klávesnce na dsplej naleznete v kontextové nápovědě ve svém kapesním počítač. A26391-K182-Z , vydání 1 17

28 Přehled ovládacích prvků a konektorů Přehled softwaru Následující tabulka obsahuje přehled nejdůležtějších programů, které jsou jž nanstalovány ve vašem kapesním počítač a nformace, kde naleznete nápovědu pro jejch používání. Aplkace Použtí Návod k použtí Telefon Aplkace pro uskutečňování hovorů s podporou vdeohovorů Nápověda v kapesním počítač Word Moble Textový procesor Nápověda v kapesním počítač Excel Moble Tabulkový procesor Nápověda v kapesním počítač PowerPont Moble Outlook Moble Aplkace pro prohlížení a zobrazování prezentací vytvořených na počítač Poštovní schránka, kalendář, kontakty, poznámky a úkoly Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač ActveSync Synchronzace dat Nápověda v kapesním počítač a v počítač, v němž je program ActveSync nanstalován. Internet Explorer Moble Wndows Meda Player Moble 10 Prohlížeč webových a wapových stránek Přehrávání zvukových souborů a vdeosouborů Pocket MSN MSN Messenger pro příjem a odesílání textových zpráv přes nternet FSC Rychlé menu (FSC SpeedMenu) FSC Přpojení (FSC CONNECTMOBILITY-E2C) FSC Záznam zvuku (FSC Voce Recorder) MSN Hotmal pro příjem a odesílání e-malů prostřednctvím poštovního účtu MSN Hotmal Rychlá správa souborů a programů, která zjednoduší každodenní operace. Nabídku lze přzpůsobt vašm potřebám. Podporuje obsluhu kapesního počítače jednou rukou. Správce přpojení pro efektvní správu a provoz množství různých nternetových a ntranetových přpojení. Automatzuje a mnmalzuje nutnost užvatelského vstupu. Rozšřuje možnost využtí kapesního počítače o funkce dktafonu Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač 18 A26391-K182-Z , vydání 1

29 Přehled ovládacích prvků a konektorů FSC Sledování (FSC Pannng) FSC Zámek kláves (FSC KeyLock) FSC MobleZp FSC Zálohování (voltelně) (FSC Backup) Hlasové ovládání (Voce Commander) GPS Lokátor (GPSLocator) Kontakty na kartě SIM (SIM Manager) Nefungovalo vám někdy rolování v programu Internet Explorer Moble? FSC Pannng vám umožní rychle zobrazt obsah okna. Aplkace je zvláště užtečná na velkých webových stránkách. Ochrana před spuštěním kapesního počítače nechtěným stsknutím některého tlačítka Umožňuje otevírat, rozbalovat, vytvářet a upravovat archvy ve formátu Zp Zálohování a obnova dat Ovládněte kapesní počítač hlasem! Vhodné pro vytáčení telefonních čísel, otevírání aplkací a nformací o kontaktech. GPS Lokátor vám přblíží základní funkce vašeho GPS systému Správa dat na vaší SIM kartě Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač A26391-K182-Z , vydání 1 19

30 Přehled ovládacích prvků a konektorů Příslušenství Ke kapesním počítačům dodáváme řadu příslušenství, díky kterému je práce s kapesním počítačem jednodušší a pohodlnější. Informace o doplňcích a příslušenství pro váš kapesní počítač najdete na nternetové adrese Níže najdete krátký přehled specálního příslušenství pro váš kapesní počítač. Kolébka Pomocí kolébky můžete nabíjet bater v kapesním počítač a/nebo synchronzovat data mez kapesním počítačem a vaším PC č notebookem. Externí GPS anténa (voltelná) Ke kapesnímu počítač s ntegrovaným GPS modulem lze přpojt externí GPS anténu konektor najdete na spodní hraně krytu kapesního počítače. Externí GPS anténa zlepšuje příjem v místech se slabým sgnálem. 20 A26391-K182-Z , vydání 1

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument číslo: 293146-001

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument číslo: 293146-001 Užvatelská příručka hp PAQ Pocket PC h2200 Dokument číslo: 293146-001 září 2003 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnost

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

L I F E B O O K C. Návod k obsluze

L I F E B O O K C. Návod k obsluze L I F E B O O K C Návod k obsluze Máte nějaký techncký problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešt? Nejaktuálnější nformace o naší nabídce produktů, servsu a podpoře najdete na našch nternetových stránkách

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka

SIEMENS. Komunikátor SANTIS. Uživatelská příručka SIEMENS Komunkátor SANTIS Postup konfgurace 1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 2. Zadejte **#73##. 3. Zadejte a potvrďte jej # (pouze nstalace). 4. Zadejte . 5.

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

P525 Stručná příručka

P525 Stručná příručka P525 Stručná příručka Obsah balení Zkontrolujte, zda krabice s přístrojem P525 obsahuje následující položky: Zařízení ASUS P525 Baterie Napájecí adaptér Kabel USB Sada headset Stylus Ochranné pouzdro Disk

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více