Kapesní počítač. Česky. Přehledný průvodce. Pocket LOOX T Series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapesní počítač. Česky. Přehledný průvodce. Pocket LOOX T Series"

Transkript

1 Kapesní počítač Česky Přehledný průvodce Pocket LOOX T Seres

2 Máte... techncké potíže nebo dotazy, na které byste rád znal odpověď? Kontaktujte: naš Lnku techncké podpory (vz Seznam pracovšť techncké podpory nebo nternetová adresa: prodejce prodejní místo Další nformace naleznete v příručkách Safety a Warranty. Nejnovější nformace o našch produktech, tpy, aktualzace apod. najdete na adrese:

3

4 Tsk návodu: Xerox Global Servces Dstrbuováno společností Fujtsu Semens Computers Vydání první, červen 2006 Objednací č.: A26391-K182-Z

5 Kapesní počítač Pocket LOOX Práce se soubory Důležtá upozornění Pocket LOOX T Seres Návod k obsluze Zabezpečovací funkce Přehled ovládacích prvků a konektorů Přpojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v sít Začínáme Funkce pro úsporu energe Telefonování pomocí kapesního počítače Řešení potíží a tpy Používání kapesního počítače Techncké údaje Psaní zpráv Upozornění výrobce Přpojení k nternetu Rejstřík Používání funkcí GPS Práce s fotoaparátem a kamerou (voltelně) Vydání 1, červen 2006

6 Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnost Adobe systems Incorporated a mohou být v některých zemích chráněné. Intel je regstrovaná ochranná známka a XScale je ochranná známka společnost Intel Corporaton, USA. Mcrosoft, Wndows a ActveSync jsou regstrované ochranné známky společnost Mcrosoft Corporaton. Wndows Moble je regstrovaná ochranná známka společnost Mcrosoft Corporaton. Logotyp SD je regstrovaná ochranná známka společnost Secure Dgtal. Ochranné známky BLUETOOTH jsou vlastnctvím společnost BLUETOOTH SIG, Inc., USA a jsou lcencované pro společnost Fujtsu Semens Computers GmbH. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky jsou ochranným známkam nebo regstrovaným ochranným známkam příslušných vlastníků, jejchž ochrana práv je uznána. Copyrght Fujtsu Semens Computers GmbH 2006 Veškerá práva včetně překladu, reprodukce tskem, kopírováním nebo podobným metodam, část nebo celku, jsou vyhrazena. Pachatelé ponesou zodpovědnost za způsobené škody. Všechna práva včetně práv na jednotlvé součást nebo desgn výrobku uznaných patentovým úřadem jsou vyhrazena. Možnost dodání závsí na dostupnost produktů. Společnost s vyhrazuje právo na techncké úpravy.

7 Obsah Kapesní počítač Pocket LOOX... 1 Konvence značení... 2 Důležtá upozornění... 3 Poznámky týkající se bezpečnost... 3 Používání kapesního počítače... 4 Přehled ovládacích prvků a konektorů... 5 Stavové LED dody a nformační kony na dsplej... 6 Ovládací prvky a jejch funkce... 8 Používání klávesnce... 8 Používání pera a dspleje Používání tlačítek na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů Používání třípolohového tlačítka pro procházení a navgačního tlačítka Používání tlačítek aplkací a tlačítek Softkey Používání klávesnce na dsplej Přehled softwaru Příslušenství Kolébka Externí GPS anténa (voltelná) Začínáme Kontrola obsahu balení Sejmutí ochranné fóle z objektvu fotoaparátu a z dspleje Vložení batere a SIM karty (voltelně) Přpojení napájecího adaptéru a nabíjení batere První spuštění kapesního počítače Kalbrace dotykového dspleje Vložení PIN kódu (voltelně) Základy ovládání kapesního počítače Přpojení k nternetu a ntranetu pomocí CONNECTMOBILITY-E2C Spuštění aplkace CONNECTMOBILITY-E2C Dalog vkládání užvatelských údajů Výběr poskytovatele přpojení k GPRS/UMTS Synchronzace dat Synchronzace dat prostřednctvím Exchange Serveru Synchronzace dat prostřednctvím programu ActveSync Používání nápovědy v kapesním počítač Telefonování pomocí kapesního počítače Telefonování Tísňová volání Přjímání příchozích hovorů Ukončení hovoru Zobrazení zmeškaných hovorů Ovládání telefonu hlasem Funkce rychlého vytáčení Používání hlastého odposlechu (funkce handsfree) Vypnutí mkrofonu Podržení hovoru Konferenční hovory Telefonní vdeohovory (voltelně) Správa kontaktů A26391-K182-Z , vydání 1

8 Obsah Kopírování kontaktů z kapesního počítače na SIM kartu...42 Kopírování kontaktů ze SIM karty do kapesního počítače...42 Zobrazení služeb poskytovaných prostřednctvím SIM karty (dle nabídky operátora)...43 Zabezpečení SIM karty...43 Zámek SIM karty...43 Zablokování SIM karty...44 Konfgurace nastavení telefonu...44 Volba sítě...44 Nastavení čísla hlasové schránky...45 Nastavení středska SMS zpráv...45 Nastavení přesměrování hovoru...46 Používání kapesního počítače...47 Používání proflů nastavení kapesního počítače...47 Volba proflů...48 Konfgurace proflů...48 Vypnutí a zapnutí kapesního počítače...48 Vypínání a zapínání kapesního počítače př normálním používání (režm spánku)...49 Úplné vypnutí kapesního počítače: prodloužení výdrže batere...50 Reset kapesního počítače...50 Měkký reset (teplý start)...50 Studený start a reset kapesního počítače do výchozího nastavení...51 Kapesní počítač na cestách...52 Přeprava kapesního počítače...52 Používání kapesního počítače v letadle...52 Používání kapesního počítače během řízení...52 Čštění kapesního počítače...53 Nabíjení batere...54 Vložení a vyjmutí rozšřující karty...57 Vložení rozšřující karty...57 Vyjmutí rozšřující karty...58 Používání kapesního počítače jako hosttelského zařízení USB...59 Konfgurace kapesního počítače...60 Úprava nabídek...60 Rychlý přístup k programům pomocí aplkace FSC Rychlé menu...60 Psaní zpráv...61 Pošta...61 SMS zprávy...62 Psaní a odesílání SMS zpráv...62 Správa SMS zpráv na SIM kartě...62 MMS zprávy...63 Nastavení aplkace pro správu MMS zpráv...63 Vytváření a odesílání MMS zpráv...64 Zprávy elektroncké pošty...65 Nastavení e-malových POP3, SMTP nebo IMAP4 účtů...65 Nastavení e-malového účtu fremní VPN sítě...65 Nastavení odesílání e-malů prostřednctvím aplkace ActveSync...66 Psaní a odesílání e-malů...66 Příjem e-malů ze serveru (funkce E-mal pull)...66 Automatcký příjem e-malů a dat v reálném čase (funkce E-mal push)...67 Přpojení k nternetu...69 Přpojování k nternetu v aplkac Internet Explorer...69 Používání funkcí GPS...71 A26391-K182-Z , vydání 1

9 Obsah FSC GPS Lokátor Práce s fotoaparátem a kamerou (voltelně) Fotoaparát s rozlšením 2Mpx a automatckým zaostřováním Práce se soubory Wndows Meda Player Používání Java aplkací Stahování Java aplkací z nternetu Spouštění Java aplkací Odebírání Java aplkací Komprmování souborů v aplkac FSC MobleZp Zabezpečovací funkce Ochrana heslem Zámek (klávesnce a dspleje) Zámek telefonu FSC KeyLock FSC SecureLock (voltelně) Přpojení kapesního počítače k dalším zařízením, práce v sít Aktvace a deaktvace bezdrátových modulů Bezdrátové přpojení prostřednctvím WF modulu Bezdrátová komunkace prostřednctvím rozhraní Bluetooth Výběr prostředí vhodného k provozu rozhraní Bluetooth Funkce pro úsporu energe Obecné nformace o správě spotřeby energe Používání funkcí pro úsporu energe Nastavení režmu spánku Vypnutí podsvícení dspleje Nastavení ntenzty podsvícení dspleje Nastavení podsvícení klávesnce Nastavení chování zařízení př aktvní funkc E-mal push Vypnutí zvuku a nastavení hlastost Používání aplkace Správce bezdrátové sítě Řešení potíží a tpy Instalace nového softwaru Kapesní počítač udává špatný čas č datum Dsplej kapesního počítače je tmavý Dsplej kapesního počítače je špatně čtelný Kapesní počítač se vypíná Kapesní počítač se po zapnutí nespustí Kapesní počítač přestal reagovat Batere se vybíjí přílš rychle Tlačítko Konec nereaguje správně Zvuk není slyšet nebo je velm tchý Příjem sgnálu GPS je velm slabý Lnka/pracovště techncké podpory č odborný servs Zobrazení dentfkačního čísla (IMEI) Zobrazení unverzálně jednoznačného dentfkátoru (UUID) Techncké údaje Kapesní počítač Battery (L-Ion) Síťový napájecí adaptér Upozornění výrobce A26391-K182-Z , vydání 1

10 Obsah Ochrana žvotního prostředí...99 Lkvdace a recyklace...99 Osvědčení CE Informace o elektromagnetckém záření/specfcká míra absorpce (SAR) Prohlášení o shodě s předpsy FCC Prohlášení FCC o používání WF adaptéru Údaje o vystavení rádovému záření (SAR) Rejstřík A26391-K182-Z , vydání 1

11 Kapesní počítač Pocket LOOX je prvním kapesním počítačem společnost Fujtsu Semens Computers, který ntegruje všechny dostupné technologe: spojuje moblní GSM/UMTS telefon s novatvním a vysoce výkonným PDA a s navgačním GPS systémem. Prostřednctvím rozhraní Bluetooth a WF můžete kapesní počítač bez nepříjemného zapojování kabelů propojt bezdrátově s ostatním zařízením v kancelář mmo n. Se svým kapesním počítačem Pocket LOOX se například k nternetu můžete přpojt pomocí UMTS/GSM nebo pomocí bezdrátové LAN sítě. V Internet Exploreru můžete prohlížet jak webové, tak wapové stránky. Na ergonomcké klávesnc lze vytvářet nejen SMS a MMS zprávy, ale snadno na ní napíšete a odešlete e-maly. Díky technolog E-mal Push jž nemusíte stahovat příchozí poštu sam vaše zprávy jsou pohodlně a automatcky doručovány přímo do vašeho kapesního počítače Pocket LOOX. Kalendář, kontakty a úkoly jsou automatcky aktualzovány. V závslost na výbavě, kterou jste zvoll, váš kapesní počítač Pocket LOOX bude případně vybaven vestavěným fotoaparátem a kamerou. Vestavěnou VGA kameru můžete používat pro telefonní vdeohovory v rámc UMTS sítě. Pomocí dvoumegapxelového fotoaparátu s automatckým zaostřováním můžete pořzovat statcké snímky a poté je na kapesním počítač Pocket LOOX prohlížet na dotykovém dsplej s vysokým rozlšením. Případně můžete také nahrávat vdeozáznamy. Součástí Mcrosoft Wndows 5.0 Phone Edton jsou také další kancelářské aplkace MS Offce: Mcrosoft Word, Excel a PowerPont. Své poznámky můžete ukládat v psané podobě nebo pomocí dktafonu ve zvukové podobě. Operační systém Mcrosoft Wndows 5.0 Phone Edton zajstí uchování vašch dat v případě, že dojde k vybtí batere. Nanstalujte s do svého notebooku nebo stolního počítače program ActveSync, přpojte k němu kapesní počítač Pocket LOOX a můžete synchronzovat data. Všechna svá data včetně nově vytvořených dokumentů můžete v kancelář velm snadno přenést do PC č notebooku. S voltelným kabelem USB můžete používat počítač Pocket LOOX jako hosttelské zařízení USB. Ke kapesnímu počítač můžete přpojt různá USB zařízení, například externí dsk. Na cestách s můžete pohodlně přečíst oblíbenou knížku na dsplej nebo využít MP3 přehrávač. Následující dokumentace obsahuje dodatečné nformace o kapesním počítač a operačním systému: příručka Gettng Started (Začínáme) příručky Safety (Bezpečnost) a Warranty (Záruka) nápověda v kapesním počítač soubory na dsku CD Mcrosoft Gettng Started (například soubory *.TXT, *.PDF) A26391-K182-Z , vydání 1 1

12 Kapesní počítač Pocket LOOX Konvence značení Symboly a písma použtá v příručce mají následující význam:! Textům označeným tímto symbolem věnujte zvláštní pozornost. Pokud se nebudete řídt uvedeným varováním, můžete ohrozt svůj žvot, znčt systém nebo přjít o data. Pokud kapesní počítač přestane fungovat následkem nedodržení těchto nstrukcí, dojde ke zrušení poskytované záruky. Symbol označuje nformace důležté pro správné používání systému Toto písmo Uvozovky Čnnost popsané v textu, který následuje za tímto symbolem, je nutné provádět v uvedeném pořadí. označuje názvy programů, příkazů nebo položek nabídky. označují názvy kaptol, datové nosče a důležté termíny. 2 A26391-K182-Z , vydání 1

13 Důležtá upozornění Tato kaptola obsahuje poznámky týkající se bezpečnost a důležté nformace, na které je třeba dbát př používání kapesního počítače. Tento kapesní počítač vyhovuje příslušným bezpečnostním předpsům pro zařízení na zpracování dat. Máte-l dotaz týkající se nstalace kolébky a kapesního počítače v určtém prostředí, kontaktujte svého prodejce nebo pracovště techncké podpory. Poznámky týkající se bezpečnost! Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a pokyny v příručce Safety. Předejdete tak poškození zařízení, ztrátě dat č zranění. Během nstalace a před uvedením zařízení do provozu s prosím prostudujte a dodržujte hodnoty týkající se okolního prostředí uvedené v kaptole Techncké údaje. Přpojte zástrčku napájecího adaptéru k napájecímu adaptéru. Zástrčka napájecího adaptéru nesmí být zasunuta do elektrcké zásuvky bez napájecího adaptéru. Napájecí adaptér smí být přpojen k elektrcké zásuvce pouze v případě, že je k němu přpojen kapesní počítač nebo kolébka. Nepoužívejte napájecí adaptér s jným zařízením. Pokud s kapesním počítačem cestujete, dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v kaptole Kapesní počítač na cestách. Po resetování kapesního počítače (např. po studeném startu nebo resetování zařízení na výrobní nastavení) jsou vestavěné telefonní funkce aktvní. V rámc spouštění je také brzy po zapnutí počítače aktvován vysílač WF modulu. Mějte prosím toto upozornění na pamět, pohybujete-l se v prostředí, v němž musí být radokomunkační zařízení vypnuta (např. nemocnce, letadla). Bluetooth modul po restartu není aktvován. Dlouhodobé používání sluchátek, především př hlastém poslechu, může způsobt poškození sluchu. A26391-K182-Z , vydání 1 3

14 Chyba! Styl není defnován. Používání kapesního počítače Skladujte kapesní počítač v plně nabtém stavu v suchém prostředí. Pokud kapesní počítač skladujete, nepřesahujte povolené lmty pro vlastnost okolního prostředí vz "Techncké údaje", část "Prostředí". Čím nžší je teplota, př níž jsou batere skladovány, tím pomalej dochází k samovolnému vybíjení. Nenechávejte kapesní počítač na přímém slunc v automoblu. Teplota by v takových případech moha přesáhnout povolené hodnoty. Př vysokých teplotách dojde z důvodu ochrany batere k přerušení nabíjení. Mějte prosím na pamět, že se batere časem samovolně vybíjejí. Během uskladnění proto v pravdelných ntervalech bater kapesního počítače nabíjejte. Chraňte svůj kapesní počítač před nečstotam. Nečstoty mohou způsobt zanesení kontaktů a problémy s přpojením. 4 A26391-K182-Z , vydání 1

15 Přehled ovládacích prvků a konektorů = Anténní ndkátor 2 = VGA kamera 3 = Indkátor událostí a stavu batere 4 = Dsplej 5 = Navgační tlačítko 6 = Tlačítko Softkey 2 7 = Tlačítko Konec 8 = Tlačítko aplkace 2: Doručená pošta 9 = Klávesnce s blokem numerckých tlačítek 10 = Konektor pro GPS anténu 11 = Mn USB port 12 = Tlačítko aplkace 1: Kalendář (Calendar) 13 = Tlačítko Přjmout hovor 14 = Tlačítko Softkey 1 15 = Tlačítko aplkace 5: Rychlé menu a fotoaparát/kamera 16 = Třípolohové tlačítko pro procházení a rolování 17 = Slot pro pero (stylus) 18 = Zdířka pro sluchátka nebo náhlavní soupravu 19 = Konektor pro GSM anténu 20 = 2Mpx fotoaparát s automatckým zaostřováním 21 = Kryt baterového prostoru 22 = Slot pro paměťové karty SD/MMC 23 = Tlačítko aplkace 6: Dktafon (záznam zvuku) A26391-K182-Z , vydání 1 5

16 Přehled ovládacích prvků a konektorů Stavové LED dody a nformační kony na dsplej Kapesní počítač Pocket LOOX je na krytu vybaven dvojcí stavových LED dod, které se rozsvěcují různým barvam a několka konam v nformačním pol dspleje, které užvatele bezprostředně nformují o aktuálním stavu zařízení = Anténní ndkátor 2 = Indkátor událostí a stavu batere Stavové LED dody LED doda Barva Stav dody Význam Anténa (1) Událost a stav batere (2) Zelená Blká GPS modul byl aktvován. Modrá Blká Bluetooth modul je aktvní. Oranžová Svítí Pomalu blká Batere je plně nabtá. Nabíjení batere Červená Rychle blká Batere je přehřátá. Modrá Pomalu blká Nová zpráva, zmeškaný příchozí hovor nebo přpomenutí událost v kalendář. Zelená Pomalu blká Nová zpráva v Doručené poště 6 A26391-K182-Z , vydání 1

17 Přehled ovládacích prvků a konektorů Více událostí najednou LED doda sgnalzuje střídáním příslušných barev. Pokud například během nabíjení batere obdržíte novou e-malovou zprávu, stavová LED doda bude blkat střídavě oranžově a zeleně. Indkátory stavu na dsplej kapesního počítače V následující tabulce najdete nejdůležtější kony ndkující stav přístroje: Stavová kona Význam Stavová kona Význam Nový e-mal, SMS nebo MMS zpráva Sgnál není dostupný Příchozí telefonní hovor GPRS sgnál je dostupný. Probíhá telefonní hovor. GPRS modul je aktvní. Probíhá datové přpojení. UMTS síť je dostupná. Přesměrování hovoru Roamng Hovor je držen. Př synchronzac nastala chyba. Zmeškaný příchozí hovor (hovory) Anténa je vypnutá. Indkátor stavu batere batere je plně nabtá. Všechny systémové zvuky jsou zapnuté. Nízký stav batere Všechny systémové zvuky jsou vypnuté. Nabíjení batere WF modul je aktvní. Síla dostupného sgnálu. Je dostupný přístupový bod WF. Zapnutý Caps Lock. Režm psaní čísel a zvláštních znaků je aktvní. A26391-K182-Z , vydání 1 7

18 Přehled ovládacích prvků a konektorů Ovládací prvky a jejch funkce Kapesní počítač Pocket LOOX lze ovládat prostřednctvím několka různých ovládacích prvků: klávesnce s blokem numerckých tlačítek pero (stylus) a dsplej tlačítka na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů třípolohové tlačítko pro procházení a rolování navgační tlačítko, tlačítka aplkací a tlačítka Softkey klávesnce na dsplej Používání klávesnce Klávesnce je navržena tak, aby poskytovala veškeré funkce klávesnce s vestavěným blokem numerckých tlačítek. Přístup k některým pokročlým funkcím klávesnce lze realzovat pomocí příslušných kombnací tlačítek (klávesových zkratek). Klávesnce píše v základním nastavení malá písmena. Chcete-l napsat velké písmeno, stskněte a podržte příslušnou klávesu. Pops jednotlvých kláves V následující tabulce naleznete pops jednotlvých kláves a jejch funkcí. Klávesa Backspace Funkce Stsknutím klávesy Backspace vymažete písmeno vlevo od kurzoru. Enter ENTER Krátké stsknutí klávesy Stsknutím klávesy Enter ukončíte příkazovou řádku. Příkaz, který jste vložl, je po jejím stsku vykonán. Dlouhé stsknutí klávesy Aktvuje/deaktvuje zámek klávesnce a obrazovky, vz také "Zámek (klávesnce a dspleje)". Shft Umsch Po stsknutí klávesy Shft se zobrazí velká písmena. Př stsknutí klávesy s více významy bude napsán znak natštěný vlevo nahoře na klávese. Dvojí stsknutí klávesy Nastaví trvalé psaní velkých písmen (funkce Caps Lock). 8 A26391-K182-Z , vydání 1

19 Přehled ovládacích prvků a konektorů Klávesa Fn Krátké stsknutí klávesy Klávesa FN aktvuje psaní zvláštních znaků nebo čísel na klávesách s více významy (znaky vpravo). Dlouhé stsknutí klávesy Stsknutím klávesy FN po delší dobu zapnete/vypnete podsvícení klávesnce. Dvojí stsknutí klávesy Zapne nebo vypne režm psaní zvláštních znaků nebo čísel (režm FN). Tabulátor Klávesa Tab posune kurzor na další značku tabulátoru. Klávesa Start Stskem klávesy Start aktvujete nabídku Wndows Start. Klávesa OK Zavře aktvní okno. Mezerník Vloží mezeru. Klávesa Symbol Klávesa Hvězdčka Krátké stsknutí klávesy Nahradí aktuální znak odpovídajícím znakem s dakrtkou, například písmeno a bude změněno na á. Dostupných je až pět varant písmene s různým dakrtckým znaménky. Opětovným stsknutím tlačítka dojde k záměně znaku za další možný. Dlouhé stsknutí klávesy Otevře nebo zavře (je-l zobrazeno) okno se všem dostupným znaky s dakrtkou. Dlouhé stsknutí klávesy Aktvuje/deaktvuje tchý režm. Všechny zvuky vbrační alarm jsou aktvovány/deaktvovány. A26391-K182-Z , vydání 1 9

20 Přehled ovládacích prvků a konektorů Kombnace kláves (klávesové zkratky) Klávesové zkratky je možné vkládat následujícím způsobem: Stskněte a držte první klávesu zkratky. Zatímco držíte první klávesu, stskněte druhou klávesu klávesové zkratky. Klávesová zkratka FN + navgační tlačítko dolů FN + navgační tlačítko nahoru FN + navgační tlačítko vlevo FN + navgační tlačítko doprava FN a Shft/ dvojí stsknutí klávesy Shft Shft + navgační tlačítko vlevo Shft + navgační tlačítko vpravo Shft + Del Funkce Procházení a rolování směrem dolů Procházení a rolování směrem nahoru Přeskočí na začátek seznamu nebo e-malové zprávy. Přeskočí na konec seznamu nebo e-malové zprávy. Nastaví trvale psaní velkých písmen (funkce Caps Lock). Sníží jas dspleje. Zvýší jas dspleje. Smaže znak vpravo od kurzoru. Kontextové kombnace kláves Klávesové kombnace jsou v mnoha aplkacích užtečným nástrojem pro rychlý přístup k funkcím, např. v Doručené poště nebo v aplkac Telefon. Jejch prostřednctvím můžete kapesní počítač ovládat téměř bez nutnost používat pero. Stskněte v některé aplkac pravé tlačítko Softkey. Zobrazí se nabídka dostupných funkcí. Stskněte písmeno podtržené v názvu funkce, kterou s přejete spustt. Dojde ke spuštění příslušné funkce. 10 A26391-K182-Z , vydání 1

21 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání pera a dspleje Pomocí dodávaného pera (stylusu) můžete veškeré požadované operace provádět dotyky na dsplej. Krátce se perem dotkněte příslušné část dspleje, spustíte tak požadovanou operac. Chcete-l zobrazt rozbalovací nabídku, dotkněte se znovu příslušné část dspleje perem. Tentokrát ale nechte pero okamžk přtštěné na dsplej. Objeví se rozbalovací nabídka z níž můžete dotykem pera vybrat požadovanou položku. Používání tlačítek na dsplej pro uskutečňování telefonních hovorů Po spuštění aplkace Telefon se na dsplej otevře okno se třem přímým tlačítky pro uskutečňování telefonních hovorů. nebo Vložte požadované telefonní číslo dotyky pera na dsplej. Vložte požadované telefonní číslo pomocí ntegrované numercké klávesnce. Nyní můžete hovor uskutečnt vz "Telefonování". A26391-K182-Z , vydání 1 11

22 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání třípolohového tlačítka pro procházení a navgačního tlačítka Třípolohové tlačítko pro procházení a rolování Tlačítko pro procházení slouží k pohybu nabídkou nebo aplkací nahoru, dolů, dopředu a dozadu (1, 2). Položku nabídky aktvujete stsknutím tlačítka ve středové poloze (3). Pokud se nacházíte v aplkac Telefon, můžete třípolohové tlačítko použít k nastavení hlastost hovoru. 12 A26391-K182-Z , vydání 1

23 Přehled ovládacích prvků a konektorů Navgační tlačítko 1 Konkrétní funkce navgačního tlačítka (1) závsí na aktuální aktvní aplkac. V některých aplkacích navgační tlačítko slouží k procházení položek v nabídce (nahoru, dolů, doleva a doprava). Výběr položky v nabídce provedete stsknutím středu navgačního tlačítka. V jných aplkacích, např. př procházení e-malů, toto tlačítko naopak slouží pro pohyb po stránkách. A26391-K182-Z , vydání 1 13

24 Přehled ovládacích prvků a konektorů Používání tlačítek aplkací a tlačítek Softkey Prostřednctvím tlačítek aplkací a příslušných přednastavení (vz "Přřazování tlačítek aplkací") můžete spouštět oblíbené programy a aplkace z režmu spánku nebo z jné aplkace. Protože lze krátkému dlouhému stsku tlačítka přřadt různou funkc, máte možnost přřadt tlačítkům aplkací spouštění celkem osm různých programů a aplkací. Kapesní počítač Pocket LOOX je navíc vybaven dvěma tlačítky Softkey = Tlačítko Softkey 2 2 = Tlačítko Konec 3 = Tlačítko aplkace 2: Doručená pošta 4 = Tlačítko aplkace 1: Kalendář 5 = Tlačítko Přjmout 6 = Tlačítko Softkey 1 7 = Tlačítko aplkace 5: Obrázky a vdea 8 = Tlačítko aplkace 6: Hlasové poznámky (dktafon) 14 A26391-K182-Z , vydání 1

25 Přehled ovládacích prvků a konektorů Tlačítko Funkce přřazená krátkému stsknutí Funkce přřazená dlouhému stsknutí Tlačítko Konec Během probíhajícího hovoru: ukončí hovor. Př příchozím hovoru: odmítne hovor. V obrazovce Dnes: přepne kapesní počítač do režmu spánku. V ostatních aplkacích: přepne na obrazovku Dnes. V případě aktvního datového přpojení: přeruší přpojení. S každým stsknutím tlačítka je přerušeno přpojení (hovor, datové přpojení) nebo se kapesní počítač přepne na obrazovku Dnes. V některých případech je nutné stsknout tlačítko opakovaně za sebou, aby zařízení přešlo do režmu spánku. Tlačítko Přjmout Během probíhajícího hovoru: hovor je držen. Tlačítko Softkey 1 Tlačítko Softkey 2 Př příchozím hovoru: přjme hovor. Neprobíhá l žádný hovor: otevře aplkac Telefon. Během hovoru: ukončí hovor. V ostatních případech: zobrazí se nabídka FSC Profles (FSC Profly). Během hovoru: Podle konkrétní aplkace. Aktvuje nebo deaktvuje hlastý odposlech (režm nterního handsfree). V souladu s tím jsou aktvována/deaktvována přpojená zařízení, např. BT handsfree nebo recever. Hlastý odposlech lze tudíž aktvovat př přpojené náhlavní soupravě. Tlačítko aplkace 1 Kalendář Nová událost kalendáře. Tlačítko aplkace 2 Doručená pošta Otevře novu zprávu. Tlačítko aplkace 5 Tlačítko aplkace 6 Aplkace FSC Rychlé menu nebo Obrázky a vdea (v závslost na modelu kapesního počítače). V případě fotoaparátu: Krátké stsknutí: Spuštění závěrky. Krátké namáčknutí: Automatcké ostření. Aplkace pro záznam hlasových poznámek (dktafon). FSC Rychlé menu nebo není přrazena žádná funkce (v závslost na modelu kapesního počítače). Spustí nahrávání nové poznámky. A26391-K182-Z , vydání 1 15

26 Přehled ovládacích prvků a konektorů Přřazování tlačítek aplkací Jednotlvá tlačítka lze přřadt jným aplkacím nebo funkcím, než v továrním nastavení. Zvolte Start Nastavení Osobní Tlačítka. Označte perem příslušné tlačítko v nabídce. Přřaďte zvolenému tlačítku aplkac nebo funkc. Potvrďte tlačítkem OK. Používání klávesnce na dsplej V některých aplkacích, které umožňují vkládání textu najdete v dolní část obrazovky symbol pro zobrazení klávesnce na dsplej. Tuto klávesnc můžete využívat několka způsoby: Režm Symboly Klávesnce Rozeznávání písmen Rozeznávání segmentů textu Přeps textu Pops Klávesnce zobrazující veškeré dostupné symboly a zvláštní znaky. Standardní klávesnce na dsplej. Text zapsujete perem stskem jednotlvých písmen. Perem vepsujte jednotlvé znaky, čísla a nterpunkční znaménka budou převedeny elektroncký text. Vepsujte perem celé část textu (písmena, znaky, čísla a nterpunkční znaménka), které budou posléze převedeny na strojops. Pro Enter a Backspace použjte příslušná gesta perem. Pšte běžným rukopsem slova nebo jednotlvá písmena (případně kombnac obojího). Záps bude poté převeden na elektroncký text. Zobrazení/skrytí klávesnce na dsplej Dotkněte se perem kony klávesnce na dsplej. Na obrazovce se otevře okno s klávesncí. Dotkněte se znovu perem kony klávesnce na dsplej. Okno s klávesncí se zavře. 16 A26391-K182-Z , vydání 1

27 Přehled ovládacích prvků a konektorů Změna režmu klávesnce na dsplej Otevřete okno s klávesncí na dsplej. Klepněte perem na špku vedle kony klávesnce na dsplej. Otevře se okno s dostupným režmy. Zvolte požadovaný režm. Podrobnější nformace o jednotlvých režmech a používání klávesnce na dsplej naleznete v kontextové nápovědě ve svém kapesním počítač. A26391-K182-Z , vydání 1 17

28 Přehled ovládacích prvků a konektorů Přehled softwaru Následující tabulka obsahuje přehled nejdůležtějších programů, které jsou jž nanstalovány ve vašem kapesním počítač a nformace, kde naleznete nápovědu pro jejch používání. Aplkace Použtí Návod k použtí Telefon Aplkace pro uskutečňování hovorů s podporou vdeohovorů Nápověda v kapesním počítač Word Moble Textový procesor Nápověda v kapesním počítač Excel Moble Tabulkový procesor Nápověda v kapesním počítač PowerPont Moble Outlook Moble Aplkace pro prohlížení a zobrazování prezentací vytvořených na počítač Poštovní schránka, kalendář, kontakty, poznámky a úkoly Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač ActveSync Synchronzace dat Nápověda v kapesním počítač a v počítač, v němž je program ActveSync nanstalován. Internet Explorer Moble Wndows Meda Player Moble 10 Prohlížeč webových a wapových stránek Přehrávání zvukových souborů a vdeosouborů Pocket MSN MSN Messenger pro příjem a odesílání textových zpráv přes nternet FSC Rychlé menu (FSC SpeedMenu) FSC Přpojení (FSC CONNECTMOBILITY-E2C) FSC Záznam zvuku (FSC Voce Recorder) MSN Hotmal pro příjem a odesílání e-malů prostřednctvím poštovního účtu MSN Hotmal Rychlá správa souborů a programů, která zjednoduší každodenní operace. Nabídku lze přzpůsobt vašm potřebám. Podporuje obsluhu kapesního počítače jednou rukou. Správce přpojení pro efektvní správu a provoz množství různých nternetových a ntranetových přpojení. Automatzuje a mnmalzuje nutnost užvatelského vstupu. Rozšřuje možnost využtí kapesního počítače o funkce dktafonu Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač 18 A26391-K182-Z , vydání 1

29 Přehled ovládacích prvků a konektorů FSC Sledování (FSC Pannng) FSC Zámek kláves (FSC KeyLock) FSC MobleZp FSC Zálohování (voltelně) (FSC Backup) Hlasové ovládání (Voce Commander) GPS Lokátor (GPSLocator) Kontakty na kartě SIM (SIM Manager) Nefungovalo vám někdy rolování v programu Internet Explorer Moble? FSC Pannng vám umožní rychle zobrazt obsah okna. Aplkace je zvláště užtečná na velkých webových stránkách. Ochrana před spuštěním kapesního počítače nechtěným stsknutím některého tlačítka Umožňuje otevírat, rozbalovat, vytvářet a upravovat archvy ve formátu Zp Zálohování a obnova dat Ovládněte kapesní počítač hlasem! Vhodné pro vytáčení telefonních čísel, otevírání aplkací a nformací o kontaktech. GPS Lokátor vám přblíží základní funkce vašeho GPS systému Správa dat na vaší SIM kartě Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač Nápověda v kapesním počítač A26391-K182-Z , vydání 1 19

30 Přehled ovládacích prvků a konektorů Příslušenství Ke kapesním počítačům dodáváme řadu příslušenství, díky kterému je práce s kapesním počítačem jednodušší a pohodlnější. Informace o doplňcích a příslušenství pro váš kapesní počítač najdete na nternetové adrese Níže najdete krátký přehled specálního příslušenství pro váš kapesní počítač. Kolébka Pomocí kolébky můžete nabíjet bater v kapesním počítač a/nebo synchronzovat data mez kapesním počítačem a vaším PC č notebookem. Externí GPS anténa (voltelná) Ke kapesnímu počítač s ntegrovaným GPS modulem lze přpojt externí GPS anténu konektor najdete na spodní hraně krytu kapesního počítače. Externí GPS anténa zlepšuje příjem v místech se slabým sgnálem. 20 A26391-K182-Z , vydání 1

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Konvencní ústredna EPS

Konvencní ústredna EPS Konvencní ústredna EPS FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 cs Provozní příručka FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 Obsah cs 3 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 2 Stručný přehled 5 3 Přehled systému 6 3. Funkce 6 3.2 Sgnalzace

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC řady h5500. Dokument číslo: 304926-001

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC řady h5500. Dokument číslo: 304926-001 Užvatelská příručka hp PAQ Pocket PC řady h5500 Dokument číslo: 304926-001 září 2003 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnost

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument číslo: 293146-001

Uživatelská příručka hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument číslo: 293146-001 Užvatelská příručka hp PAQ Pocket PC h2200 Dokument číslo: 293146-001 září 2003 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard a logo Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnost

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Telefon Alcatel One Touch IDOL, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

L I F E B O O K C. Návod k obsluze

L I F E B O O K C. Návod k obsluze L I F E B O O K C Návod k obsluze Máte nějaký techncký problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešt? Nejaktuálnější nformace o naší nabídce produktů, servsu a podpoře najdete na našch nternetových stránkách

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více