BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1"

Transkript

1 BRITSKÁ LITERATURA - IAN MCEWAN 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Představení do češtiny přeložených knih spisovatele I. McEwana, ukázky z děl, práce s texty, interpretace Očekávaný přínos Seznámení se s aktuálními jmény britské literatury a klíčovými prozaickými díly. Procvičení čtenářské gramotnosti Tematická oblast Světová literatura 2. poloviny 20. století Téma Ian McEwan Předmět Český jazyk a literatura Ročník 4. Obor vzdělávání Maturitní obory Stupeň a typ vzdělávání SOŠ Název DUM Š7_S3_06_Britská literatura - Ian McEwan 1 Datum SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ

2 Ian McEwan 1 Výklad, ukázky, cvičení 2

3 Betonová zahrada (1978) Despotický otec a na něm závislá manželka. Dům stojící mimo dohled sousedů. Otcova snaha potřít svobodné jednání druhých metaforicky zobrazená záměrem vybetonovat vlastní pozemek. Smrt obou rodičů a dospívající děti snažící se jejich skon utajit. Psychologická sonda do nitra více či méně zvrácené rodiny se zdůrazněnými prvky incestního chování. 3

4 Betonová zahrada (ukázka č. 1) Náš táta neumřel mou vinou, někdy mě ale přepadne pocit, že jsem mu k tomu dopomohl. A neumřít ve chvíli, kdy došlo k obratu v mém fyzickém dospívání, jevila by se jeho smrt ve srovnání s tím, co následovalo, bezvýznamná. Týden potom, co umřel, jsem o něm mluvil se sestrama, a Sue opravdu brečela, když ho saniťáci zabalili do jasně červené plachty a odnášeli pryč. Byl to popudlivý sušinka, s prožloutlýma rukama a obličejem, který nenechal nikoho na pokoji. Jak to bylo s jeho smrtí, uvádím tady jen proto, abych vysvětlil, jak jsem se sestrama přišel k takovému množství cementu. Na počátku toho léta, co mi bylo čtrnáct, zastavil před naším domem náklaďák. Seděl jsem na schodě u předního vchodu a četl jsem si ve starých komiksech. Řidič ještě s jedním chlapíkem ke mně přistoupili. Pokrýval je jemný, přišedlý prach, pod kterým jejich obličeje vypadaly jako tváře duchů. Oba si ostopryč hvízdali a každý jinou písničku. Vstal jsem a ztopil jsem komiksy, aby je neviděli. Radši bych byl zrovna četl sportovní stránku tátovejch novin nebo fotbalový výsledky. Cement? zeptal se jeden. Zaklesnul jsem si palce o kapsy, přenesl váhu na jednu nohu a malinko přimhouřil oči. Chtěl jsem něco břitkého a případného podotknout, ale nebyl jsem si jistý, že jsem mu dobře rozuměl. Nějak jsem to přehnal, takže ten, co mluvil, obrátil oči k nebi a s rukama v bok se zakoukal mimo mě na hlavní dveře. Otevřely s, vykráčel z nich táta, hryzal dýmku a k boku si tiskl notes. Cement, opakoval muž, tentokrát oznamovacím tónem. Otec přikývl. Sroloval jsem komiksy, strčil je do zadní kapsy a šel po cestě za třemi muži k náklaďáku. Otec si stoupl na špičky, aby dohlédl přes postranici, vyndal dýmky z úst a znovu přikývl. Chlápek, který zatím neřekl ani slovo, neurvale máchl rukou. Ocelová závlačka vylítla a jedna postranice náklaďáku se s rachotem sklopila. Na podlaze korby ležely ve dvou vrstvách pečlivě zabalené pytle cementu. Otec je přepočítal, koukl do notesu a řekl: Patnáct. Ti dva chrochtli na souhlas. To se mi zalíbilo, takováhle řeč. Pro sebe jsem si taky řekl patnáct. Chlápci si hodili každý přes rameno pytel a pustili se po cestě, tentokrát jsem šel vpředu já a otec za mnou. Vzadu za domem ukázal otec vlhkou troubelí dýmky na propusť na uhlí. Muži hodili pytle do sklepa a vrátili se k náklaďáku pro další. Otec si udělal do notesu značku tužkou, která z něho visela na kousku provázku. Zhoupl se na patách a čekal. Opřel jsem se o plot. Nevěděl jsem, na co ten cement je, a nechtěl jsem, aby mě vystrnadili z toho intenzivního pracovního společenství, kdybych dal najevo nevědomost. Taky jsem počítal pytle, a když byly všechny složené, stoupl jsem si vedle otce, mezitímco podepisoval dodací list. Pak se beze slova vrátil dovnitř. (Přeložila Marie Brabencová-Válková) 4

5 Otázky k textu 1) Jak byste popsali podle ukázky vztah otce k synovi? Vysvětlete. 2) Jak byste popsali podle ukázky vztah syna k otci? Vysvětlete a doložte textem. 3) Nalezněte výrazné prvky popisu a všimněte si zmíněných detailů. 4) Jaký je čas vyprávění? 5) Vyhledejte v ukázce znaky citu nebo jeho absenci. 6) Pokuste se nalézt v ukázce projevy adolescence? V čem spočívají? 7) Co byste mohli uvést k jazyku, jímž je příběh vyprávěn (např. s ohledem na spisovnost)? 5

6 Cizinci ve městě (1981) Tísnivá novela z prostředí velkoměsta, do něhož zavítá v roli turistů pár mladých Angličanů. Neznámé ulice, nesrozumitelný jazyk, neznalost místních poměrů. Dvojice se seznámí s místním excentrickým mužem, který je postupně začíná ovládat. Pomocí záminek a úlisností se s nimi setkává, vypráví o svém životním příběhu, zve je do svého domu za svou (zdánlivě?) nemohoucí manželkou. V závěru dochází k perverznímu rozuzlení. 6

7 Cizinci ve městě (ukázka č. 2) Ukázala na dveře několik metrů před nimi, a jako by ji přivolala, vystoupila ze tmy do kalužiny pouličního světla podsaditá postava a zatarasila jim cestu. Hele, co jsi provedla, zažertoval Colin, a Mary se zasmála. Muž se zasmál také a napřáhl ruku. Jste turisté? zeptal se vědomě dokonalou angličtinou a rozzářeným úsměvem si sám odpověděl. Ano, samozřejmě. Mary se zastavila rovnou před ním a řekla: Hledáme nějaký podnik, kde bychom si mohli dát něco k jídlu. Colin se mezitím kolem muže protáhl. Nemusíme se nijak ospravedlňovat, vyhrkl. Ještě nedomluvil, a muž ho srdečně chňapl za zápěstí a druhou ruku napřáhl k Mary. Založila si ruce a usmála se. Je strašně pozdě, řekl muž. Támhletím směrem nic není, ale můžu vám ukázat něco tudyhle, moc dobrý podnik. Zazubil se a pokývl směrem, odkud přišli. Byl menší než Colin, ale paže měl mimořádně dlouhé a svalnaté. Ruce měl rovněž velké, hřbety porostlé hustými chlupy. Na sobě měl přiléhavou černou košili, z umělého, poloprůsvitného materiálu, rozepnutou tak, že mu vytvářela úhledné V téměř až k pasu. Zlatá napodobenina břitvy na řetízku kolem krku mu ležela trochu nakřivo na hustém porostu na hrudi. Přes rameno měl fotoaparát. Úzkou uličkou zavanula odpudivě sladká vůně jeho vody po holení. Podívejte, Colin se snažil vyprostit zápěstí a nevypadat přitom hrubě, že tam je nějaký podnik, víme. Sevření povolilo, ale přetrvávalo, muž svíral Colinovo zápěstí pouhým palcem a ukazováčkem. Zhluboka se nadechl a jako by o pár centimetrů povyrostl. Všude je zavřeno, oznámil. Dokonce i ve stánku s párky. Jmenuji se Robert, představil se Mary a doprovodil to mrknutím. Mary zavrtěla hlavou a Robert je začal táhnout zpátky ulicí. Pěkně prosím, naléhal. Vím o šikovném místě. Po několika krocích, kdy je silou vlekl, Colin a Mary Roberta zastavili, zůstali stát v těsném hloučku a hlasitě oddechovali. Mary ho oslovila, jako by mluvila s dítětem. Roberte, nedržte mě za ruku. Okamžitě ji pustil a zlehka se uklonil. Colin řekl: A mě byste měl radši pustit taky. Ale Robert začal Mary omluvně vysvětlovat: Rád bych vám pomohl. Můžu vás zavést do moc dobrého podniku. Znovu vykročili. Nepotřebujeme, aby nás někdo k dobrému jídlu táhl, řekla Mary, a Robert přikývl. Dotkl se rukou čela. Já... já... Počkat, skočil mu Colin do řeči.... se vždycky chci pocvičit v angličtině. Snad to chci až moc. Svého času jsem mluvil dokonale. Tudy prosím. Mary už vykročila, Robert s Colinem se pustili za ní. Mary, křikl Colin. Angličtina, řekl Robert, je krásný jazyk, plný nedorozumění. Mary se usmála přes rameno. Znovu došli k té velkolepé rezidenci v místě, kde se ulice rozdvojovala. Colin přiměl Roberta, aby se zastavil, a vytrhl se mu ze sevření. (Přeložila Marie Válková) 7

8 Otázky k textu 1) Pokuste se z ukázky naznačit rozvržení sil mezi postavami 2) Působí některá z postav negativním dojmem? Pokud ano, doložte své mínění textem. 3) Kniha je v úvodní poznámce popsána jako novela. Jaké jsou typické znaky tohoto útvaru? 4) Vyjmenujte další prozaické formy a vysvětlete rozdíly mezi nimi. 5) Popište termín gradace z literárněvědného hlediska. 6) Jedna z postav hledá vzrušení skrze násilí. U jakého literárního autora nacházíme poprvé tento druh záznamu událostí? 8

9 Dítě v pravý čas (1987) Ceněnému autoru dětských knížek se během nakupování ztratí (je unesena?) tříletá dcera. Nastává kolaps manželství a několik let životní prázdnoty. Dějová linie rodinné tragédie se v románu dělí o pozornost s vykreslením společenského a politického života Británie v 80. letech 20. století za vlády Margaret Thatcherové. Jedním z hlavních motivů knihy je čas, jeho plynutí a naše vnímání tohoto fenoménu. Výtečně napsané dílo se z ostatních autorových próz vymyká smířlivým koncem. 9

10 Dítě v pravý čas (ukázka č. 3) Muž s psím žrádlem odcházel. Dívka u pokladny už počítala nákup, prsty jedné ruky se jí míhaly po klávesnici a druhou si přisunovala Stephenův nákup k sobě. Když Stephen vytáhl z vozíku lososa, pohlédl dolů na Kate a mrkl na ni. Nemotorně ho napodobila, nakrčila nosík a zavřela obě oči. Položil rybu na pult a požádal pokladní o tašku. Dívka sáhla do spodní police a tašku vytáhla. Vzal si ji a otočil se. Kate byla pryč. Ve frontě za ním nikdo nestál. Beze spěchu odtlačil nákupní vozík, neboť si myslel, že se mu přikrčila na konci přepážky. Potom udělal pár kroků a nahlédl za roh do uličky, do níž mohla za tu chvilku sama doběhnout. Udělal krok zpátky a rozhlédl se nalevo a napravo. Na jedné straně stály fronty nakupujících u pokladen, na druhé prázdný prostor, končící chromovaným turniketem a automatickými dveřmi vedoucími na chodník. Možná od něho pospíchala nějaká postava v kabátě, ale Stephen v tu chvíli hledal tříleté dítě a jeho okamžitou starostí byl provoz venku před obchodem. To byla teoretická, preventivní úzkost. Když se protlačil mezi nakupujícími a vyšel na široký chodník před samoobsluhou, věděl, že ji tam neuvidí. Kate neměla dobrodružnou povahu v tomto smyslu. Nepouštěla se do osamělého bloudění. Na to byla příliš společenská, dávala přednost společnosti člověka, s nímž šla. Také měla hrůzu ze silnice. Otočil se a oddechl si. Musela být v obchodě a tam se jí nemohlo nic vážného stát. Čekal, že se vynoří někde zpoza front zákazníků u pokladen. Bylo velice snadné přehlédnout dítě v prvním návalu starosti, dívat se příliš povrchně, příliš chvatně. Přesto se vracel s pocitem nevolnosti, staženým hrdlem a nepříjemnou lehkostí v nohou. Když kráčel kolem řady pokladen, přičemž ignoroval dívku u přepážky s jeho nákupem, která se podrážděně snažila upoutat jeho pozornost, usadil se mu v žaludku mrazivý chlad. Nenápadným poklusem dosud nepřekročil hranici, za níž by si neuvědomoval, jak směšně vypadá probíhal uličkami kolem hor pomerančů, ruliček toaletního papíru, polévek. Teprve když se vrátil na místo, odkud vyrazil, odložil veškerá pravidla slušného chování, nabral do stažených plic vzduch a vykřikl Katino jméno. Dlouhým krokem nyní dupal uličkou, hulákal její jméno a zamířil znovu ke dveřím. Tváře lidí se k němu začaly obracet. Nikdo si ho nepletl s některým z opilců, který by vklopýtal dovnitř koupit si láhev laciného vína. Jeho strach byl příliš zřejmý, příliš silný a naplňoval neosobní, zářivkami osvětlený prostor nepřehlédnutelným lidským teplem. Během pár chvil kolem něho ustalo veškeré nakupování. Košíky a vozíky byly ponechány stranou a lidé se sbíhali, opakovali Katino jméno a záhadným způsobem okamžitě vešlo ve známost, že jí jsou tři roky, že ji naposled viděli u pokladny, že na sobě měla zelenou kombinézu a v náručí plyšového oslíka. Tváře matek byly napjaté, ostražité. Několik lidí vidělo děvčátko sedět na vozíku. Někdo si vzpomněl na barvu jejího svetříku. Anonymita městské samoobsluhy se náhle projevila jako křehká, tenká slupka, pod níž lidé pozorovali své okolí, posuzovali, pamatovali si. Kolem Stephena, který zamířil ke dveřím, se utvořilo klubko nakupujících. Po jeho boku šla pokladní od jeho přepážky se strnule soustředěným výrazem v obličeji. Objevili se další lidé z hierarchie samoobsluhy v hnědých nebo bílých pláštích a v modrých oblecích, kteří náhle přestali být skladníky, úsekovými vedoucími nebo obchodními zástupci a stali se otci, ať už potenciálními, nebo skutečnými. Všichni se teď ocitli na chodníku, tlačili se kolem Stephena a kladli mu otázky nebo ho utěšovali, zatímco jiní se užitečněji vydávali různými směry, aby nahlédli za dveře okolních obchodů. (Přeložil Ladislav Šenkyřík) 10

11 Otázky k textu 1) Popište dynamiku dění v této ukázce 2) V knize se objevují dvě dějové linie. Jak nazýváme vyprávěcí postup, kdy mezi nimi existuje jistá shoda? V čem se tato podobnost může projevovat? Pokuste se doložit konkrétními literárními díly. 3) Jaké můžeme rozlišovat konce příběhů. Z hlediska kvantity informací nebo druhy emocí? 4) Dílo se významně věnuje tématu ztráty dítěte. Připomeňte jiná díla domácí i světové literatury s obdobným přístupem. 5) Kniha se věnuje také času. Vysvětlete rozdíly mezi různými způsoby vyprávění z ohledem na časovou osu. Vyjmenujte a porovnejte. 6) V určitých pasážích díla dochází k nereálnému prostupování časových rovin. Jak se nazývá literární směr, který zázračné, kouzelné nebo neskutečné jevy přirozeně zařazuje do běžného dění? 11

12 Nevinný (1990) Syrový příběh z poválečného rozděleného Berlína, do kterého přijíždí se zvláštním úkolem Angličan Leonard. Žánrově se román dotýká špionážního thrilleru s milostnou zápletkou. Vlivem shody okolností dochází během hrdinova pobytu k vraždě (jíž je pachatelem), komplikace s tímto činem spojené a způsob, jakým je situace řešena, představují emocionální vrchol díla. Text působí do značné míry kontroverzně, zejména kvůli značné míře nezakrývané brutality a důrazu na tělesnost. 12

13 Nevinný (ukázka č. 4) Jeho očekávání se nyní naplnilo. Tohle byla ta chvíle, které se děsil. Stál tam, aby skončil s těžkým zraněním, možná v trvalé invaliditě. Kdyby byly otevřené dveře od bytu, mohl by se k nim rozběhnout. Otto byl malý, silný a neuvěřitelně brutální. Veškerou svou nenávist a vztek přenesl na Angličana, všechno to, co ve skutečnosti náleželo Marii. Leonard si posunul brýle na nose. Neodvážil se je sundat. Musel vidět, co se mu má stát. Vztyčil pěsti, jak to podle jeho názoru dělali boxeři. Otto měl ruce svěšené podél boků jako kovboj připravený tasit. Opilecké oči měl podlité krví. To, co udělal, bylo nesmírně jednoduché. Napřáhl se pravou nohou a nakopl Angličana vší silou do holeně. Leonard ztratil svou obrannou ostražitost. Otto se do něho pustil a zamířil přímo na ohryzek. Leonardovi se podařilo uhnout a rána zasáhla do klíční kosti. Bolelo to, naprosto nepochopitelně to příšerně bolelo. Možná mu ji zlomil. Teď bude na řadě páteř. Zvedl ruce dlaněmi vzhůru. Chtěl něco říct, chtěl, aby něco řekla Maria. Viděl ji přes Ottovo rameno, jak stojí u hromady bot. Mohli by spolu bydlet v Platanenallee. Mohlo by jí to vyhovovat, jen kdyby to zvážila. Otto ho znovu praštil, tvrdá, velice tvrdá rána dopadla na ucho. Ze všech rohů pokoje se ozvalo zvonění, zvuk elektrického zvonku. Bylo to tak nenávistné, tak...nefér. To byla poslední Leonardova myšlenka, než se do sebe zaklesli. Objímali se pažemi. Nevěděl, jestli má to malé nechutné tělo pevně držet, nebo je odstrčit od sebe, odkud by ho mohlo zase praštit. Pociťoval nevýhodu své výšky. Otto se k němu těsně přimkl a Leonard náhle pochopil, co má v úmyslu. Šmátral mu mezi nohama, našel varlata a surově stiskl. Stejnou silou, jakou držel Marii pod krkem. Leonardovi před očima vystřelily okrově žluté mžitky a ozval se výkřik. Bolest nebyla to pravé slovo. Jako by mu do mozku někdo zarazil vývrtku. Udělal by cokoli, dal by všechno za to, aby se toho stisku zbavil, aby se osvobodil, nebo aby na místě zemřel. Zlomil se v pase a jeho hlava se ocitla v úrovni Ottovy tváře, o niž se letmo otřel. Pootočil se, otevřel ústa a zakousl se Ottovi do obličeje. Nebyl to bojový manévr. To jen mučivé zoufalství zatnulo jeho čelisti, až se jeho zuby spojily a ústa měl náhle plná. Ozval se řev, který nemohl být jeho vlastní. Bolest se zmírnila. Otto se usilovně snažil dostat pryč. Pustil ho a vyplivl cosi, co strukturou připomínalo rozžvýkaný pomeranč. Neochutnal to. Otto kvílel. Skrz tvář mu bylo vidět zažloutlou stoličku. A krev kdo by si byl pomyslel, že v obličeji je tolik krve? Otto se k němu znovu řítil. Leonard věděl, že teď už nemůže couvnout. Otto šel po něm s krvácejícím obličejem a pak tu bylo ještě něco, cosi, co přicházelo zpoza zad, nějaký černý předmět vysoko na periferii jeho zorného pole. Aby se uchránil i před tou druhou věcí, Leonard natáhl pravačku a jako ve zpomaleném záběru ucítil, jak se jeho prsty sevřely kolem čehosi studeného. Nemohl to odklonit od daného směru, jen to dál svíral a účastnil se dráhy toho letu, a nechal tu věc s veškerou železnou silou dopadnout, to znamení kopajících nohou, které jako spravedlnost dopadlo spolu s jeho sevřenou dlaní dolů a společně s Mariinou rukou se s plnou tíhou Božího trestu sneslo jako železná noha, která třískla do Ottovy lebky a ostrým hrotem palce prorazila napřed kost a pak pokračovala ještě hloub a srazila ho na zem. Klesl bez hlesu obličejem dolů a zůstal ležet s rozhozenýma rukama a nohama. Ševcovské kopyto mu trčelo z hlavy a celé město bylo ztichlé. (Přeložil Ladislav Šenkyřík) 13

14 Otázky k textu 1) Obsahuje text nějaký výrazný rys? Např. v oblasti zobrazení tělesnosti? Doložte. 2) Existuje termín pro díla, která se nevyhýbají zobrazení/pojmenování nehezkých, syrových skutečností? 3) Pokuste se zhodnotit, kdy v literární historii začaly texty záměrně zobrazovat ošklivost? 4) Soustředíte-li se na filmovou historii, vzpomenete si na nějaké dílo, které zachycuje brutalitu zábavným a zlehčujícím způsobem? 5) Zdůvodněte svůj postoj k estetice násilí. 6) Vyhledejte prvky psychické (strach, obavy) a fyzické (bolest, obrazy těla) 14

15 Zdroje Literatura: Ukázka č. 1) MCEWAN, Ian. Betonová zahrada. Praha: Volvox Globator, Strana 5-6. ISBN Ukázka č. 2) MCEWAN, Ian. Cizinci ve městě. Praha: Mladá fronta, Str ISBN Ukázka č. 3) MCEWAN, Ian. Dítě v pravý čas. Praha: Volvox Globator, Str ISBN Ukázka č. 4) MCEWAN, Ian. Nevinný. Praha: Euromedia Group Odeon, Str ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Ondra 15

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově KAPITOLA 1 Frankie vyběhl na školní hřiště ve svém sportovním oblečení a těšil se, že si opět zahraje fotbal. Ostatní dě se již rozcvičovaly a i Charlie měl své brankářské rukavice. Charlie je to ž nosil

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Les Adolescents troglodytes / Troglodyti (2007)

Les Adolescents troglodytes / Troglodyti (2007) Francie 1 Les Adolescents troglodytes / Troglodyti (2007) Emmanuelle Pagano (nar. v roce 1969 v Aveyronu, žije v Ardèche) vystudovala teorii umění a na univerzitě vedla výzkum věnovaný estetice ve filmu

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příloha 1a Diplomová práce, ukázka scenáře Před domem Potřebuji pomoct. Pavel si zrovna zapínal bundu a šel za otcem. Bylo chladno a zataženo, okolní svět ztratil barvy, působil mdle a nevýrazně. Dvě postavy

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz fleet Jo Nesbø Spasitel spasitel JO NESBØ This translation has been published with the financial support of Norla. Copyright Jo Nesbø 2005 Published by agreement with Salomonsson Agency Translation Kateřina

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

Všechno ostatní jsou nepodstatné pitomosti. Moji nejbližší už by ji ale ode mě nepřijali. Zrak mi sklouzl k oknu, kde ještě pořád stála rybářská

Všechno ostatní jsou nepodstatné pitomosti. Moji nejbližší už by ji ale ode mě nepřijali. Zrak mi sklouzl k oknu, kde ještě pořád stála rybářská Zabiják I. Zatímco Regina jen nevěřícně zírala, neschopna slova, magistr se zdál být zaujat a částečně snad i pobaven. Zajímavé, zabručel si pod vousy. Máťa mohl být prozatím spokojený; evidentně se mu

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Smrad krevetových lupínků

Smrad krevetových lupínků 1 Smrad krevetových lupínků Křeček byl mrtvý. Ležel na zádech. S nohama ve vzduchu. Mrtvý. Zoe otevřela klec a slzy jí přitom tekly po tváři. Ruce se jí třásly a srdce jí pukalo. Položila Zázvorkovo malé

Více

Žíjky, Zdeňka Hlavatá 2013

Žíjky, Zdeňka Hlavatá 2013 Byla ráda, že už je doma. Měla za sebou dlouhý školní den. Byla unavená a měla hlad. Otevřela lednici a prohlížela její police od shora dolů a zase nahoru. Snažila se přijít na co má vlastně chuť a co

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub?

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub? Bonbony da a ybonbonybonbonybonbon Bonbony Něco na zub? čokoláda Kapitola 1 Pes, který uměl zpívat P odívej! řekla Maja. Už se to stalo zas! Maja podala Lassemu noviny a ukázala mu v nich prstem na jeden

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Vražda. na Hallandovi. Pia Juulová

Vražda. na Hallandovi. Pia Juulová Vražda na Hallandovi Román Pia Juulová Kniha vychází s finanční podporou dánského Státního fondu umění. This translation has been published with the financial support of Danish Arts Council. Copyright

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO 2013 Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz fleet Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mari Jungstedtová Umírající dandy Copyright Mari Jungstedt 2006 Published in agreement with Stilton Literary Agency Translation Karolína

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

naučte se kreslit DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY www.zonerpress.cz WATSON GUPTILL

naučte se kreslit DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY www.zonerpress.cz WATSON GUPTILL E N C Y K L O P E D I E Z O N E R P R E S S naučte se kreslit Christopher Hart 2 DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ BESTSELLER WATSON GUPTILL www.zonerpress.cz Obsah Úvod 8 Shoujo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937)

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Simplified Reading for Czech Learners (Level B1) Simplified Books in Czech, Volume 1 Česká adaptovaná četba, 1. svazek Adaptovali Pavla Macháčková a Milan Ončák Ilustrovala

Více

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_04 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Tajná sedma a úryvkem z této knihy) Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné zpracování otázek Závěrečná

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Pracovní list č. 1 Čtení EU 2. ročník

Pracovní list č. 1 Čtení EU 2. ročník Jak jel Vítek do Prahy Pracovní listy pro 2. ročník Autor: Mgr. Andrea Starečková Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory CZ.1.07/1.4.00/21.0867 Zlepšení podmínek výuky Základní

Více

Pokleknout? zopakoval Brian nejistě.

Pokleknout? zopakoval Brian nejistě. Během té nejtemnější a nejděsivější noční hodiny se mrtví vrátili do života a zaplavili vesnici Pallaskenry jako smrtonosné hejno strašlivých kobylek. Ty šťastnější zavraždili ve spánku, rozrazili jim

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Vydalo nakladatelství Informatorium, spol. s r.o., Mandova 449/14, 149 00 Praha

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv!

odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv! odrý Poťouch nevěděl, kde mají domy uši. Usoudil, že nejspíš někde na chodbě, protože tam se hlasy a kroky rozléhají nejvíc. Stůj zdráv! pozdravil na chodbě dům číslo 14 a hned spustil: Stojíš pěkně, ale

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

NIC NEBUDE JAKO DŘÍV

NIC NEBUDE JAKO DŘÍV NIC NEBUDE JAKO DŘÍV 2013 Copyright 2008 by Karin Slaughter Translation 2009 by Hana Čapková Cover design 2002, 2013 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani

Více