Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce"

Transkript

1

2 Milí čtenáři a čtenářky, v tomto prvním čísle se dozvíte zajímavosti o novém projektu, který se Vás bude týkat a určitě i zajímat. Dozvíte se, na co je projekt zaměřen, a ţe cílem projektového záměru je, abyste získali vyšší vzdělání a také, aby škola byla pro Vás hrou a ne jen povinností. Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce Citáty: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. [Albert Einstein] Nestačí vědět, vědění se musí pouţít. [Johann Wolfgang von Goethe] Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti. [Jan Werich] Člověk vlastně ví, jen kdyţ ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti. [Johann Wolfgang von Goethe] Cílem projektového záměru je realizovat výuku s vyuţitím nejmodernějších vyučovacích metod, postupů a forem práce prostřednictvím e-learningu!

3 OBSAH 1. PROJEKTOVÝ ZÁMĚR KDO SE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ÚČASTNÍ JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAMENY Školní projekt ke Dni stromů Kontíkova velesoutěž velký úspěch ve finále We talked about winter and Christmas in our English lessons Noční pozorování na Stanici přírodovědců Naše škola Prameny očima žáků 8. a 9. tříd ZÁKLADNÍ ŠKOLA U LESA Halloween ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚLNICKÁ Primary school COMENIUS Padesáté výročí školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO Love is more than money Best friend A FABLE Tortoise and snail Auf dem Markt Německé básně Ekologický kurz v Praze října

4 1. Projektový záměr Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání ţáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Cílem projektu je zintenzívnit výuku cizích jazyků na všech karvinských školách, zatraktivnit ţákům i pedagogům samotnou výuku cizích jazyků pomocí moderních ICT technologií, dále pak ţáky pomocí zahraničních pobytů motivovat a v praxi jim ukázat, ţe znalost cizích jazyků patří k základním dovednostem občanů EU, pomocí nichţ budou schopni v celé Evropě navázat nové kontakty a také se pohybovat na celoevropském trhu práce. Mezi klíčové aktivity projektu patří: zavedení nových forem výuky, realizace krátkodobých zahraničních pobytů ţáků, vytvoření internetového portálu pro ţáky a pedagogy, a realizace workshopů pro pedagogické pracovníky. Výstupem projektu bude vybudování interaktivního internetového portálu pro ţáky a pedagogy, na jehoţ základě bude zavedená nová forma výuky včetně e-learningu na všech ZŠ, realizace zahraničních pobytů ţáků a organizace workshopů pro pedagogy. 2. Kdo se projektového záměru účastní Ţadatelem projektu je: Partneři projektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Základní školy Karviná Počet Koordinátor ZŠ Adresa 1 Mgr. Libor Stáňa Základní škola Borovského Ve Svahu Karviná Ráj 2 Mgr. Dagmar Glatzová ZŠ a MŠ Prameny Prameny Karviná-Ráj 3 Mgr. Iva Hefnerová Základní škola Školská Školská 432/ Karviná-Ráj 4 Mgr. Tomas Vlachopulos Základní škola U Lesa U Lesa Karviná-Ráj 4

5 5 Mgr. Jaromír Spáčil 6 Mgr. Milada Němcová 7 Jana Divišová 8 Mgr. Roman Hamrus 9 Mgr. Petr Stempěn 10 Mgr. Tomasz Smiłowski 11 Mgr. Gohumil Zmrzlík 12 Mgr. Jiří Král Zdroj: vlastní zpracování Základní škola Cihelní Cihelní 1666/ Karviná-Nové Město Základní škola Druţby tř. Druţby 1383/ Karviná-Nové Město Základní škola Dělnická Sokolovská 1758/ Karviná-Nové Město Základní škola Majakovského Majakovského 2219/ Karviná-Mizerov Základní škola U Studny Centrum 2290/ Karviná - Mizerov Základní škola Olszaka Dr. Olszaka Karviná - Fryštát Základní škola Mendelova Einsteinova Karviná-Hranice Základní škola Slovenská ul. Slovenská 2936/ Karviná - Hranice A nyní přejděme k tomu nejdůleţitějšímu, co vytvořili děti jednotlivých základních škol nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém nebo německém. Pojďme se podívat, co se v posledních měsících událo. 5

6 3. Jednotlivé příspěvky základních škol 3.1 Základní škola Prameny Školní projekt ke Dni stromů Kdo vymyslel Den stromů? Nápad slavit Den stromů vznikl uţ v předminulém století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Dnešní návštěvníci Nebrasky neuvěří, ţe její krajina byla před 150 lety nově příchozími osadníky popisována jako místo bez stromů. Jeden z původních osadníků Nebrasky (J. Sterling Morton) se s tímto stavem nechtěl smířit. Začal s podporou své manţelky pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních nebraských novin. K tomu, aby rozšířil svou myšlenku a našel další pokračovatele, dělal to, co uměl psal a vyzýval své spoluobčany k výsadbám nových stromků. Předvedl před jejich zraky, ţe stromy a keře brání větrné erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Jeho příklad vzbudil nadšení. Zrodil se the Arbor Day - Den stromů. V prvním roce oslav byl 10. dubna 1872 v Nebrasce zasazen více neţ jeden milion stromů. O dva roky později, v roce 1874, vyhlásil guvernér Nebrasky první oficiální Arbor Day, který byl slaven 22. dubna, v den Mortonových narozenin. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila z Nebrasky po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je moţné stromy vysazovat. Na jaře se s oslavami setkáte v Číně, Německu, Bulharsku nebo Japonsku. Na podzim se zase slaví například v Kanadě, Velké Británii, Namibii, Brazílii, Malawi, Srí Lance, Tunisku, ale i v České republice, Polsku a na Slovensku. Den stromů v České republice Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke stromoví v mnohém srdci probuzena. (Krásy našeho domova, 1920) (ZŠ Prameny, Karviná) 6

7 Tradice Stromkových slavností V našich zemích byly Stromkové slavnosti poprvé masově pořádány od roku Kaţdoročně se konaly v mnoha českých a moravských městech - například v Praze, Plzni, Roudnici, Příbrami, Klatovech. Zemská školní rada tehdy dokonce schválila den stromových slavností jako den volna. Kromě krajinného či estetického významu stromů zdůrazňovali nadšenci z počátku 20. století také ekonomické výhody pěstování ovocných dřevin. Obce totiţ mnohdy hradily finančním výtěţkem z ovoce obecní výdaje. Během slavností se sázely desetitisíce stromů, mezi nimi například také známá Husova lípa pod Petřínem nebo všestudentská lípa Jarníkova na praţském výstavišti. (dle Den stromů v předmětech V týdnu proběhl školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: Den stromů v předmětech. Hlavně dne se ţáci zapojovali do školního projektu v rámci projektového dne. Např. v hodinách matematiky poznávali a počítali stromy před školou, zjišťovali jejich míry, měřili obvody a v následujících hodinách na toto téma vypracovávali pracovní listy, tvořili tabulky, grafy s nasbíranými hodnotami; v hodinách přírodopisu tvořili práce na téma Den stromů, význam stromů; v hodině Výchovy k občanství psali metodou volného psaní o významu stromů pro člověka i ţivotní prostředí; byla vytvořena i prezentace ke Dni stromů na PC. autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 7

8 DEN STROMŮ 2010 v předmětech Naše úvahy a práce 8

9 3.1.2 Kontíkova velesoutěž velký úspěch ve finále ZŠ a MŠ Prameny, Karviná se povedl velký úspěch v soutěţi Kontíkova velesoutěţ, kterou pořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci Moravskoslezským krajem v rámci kampaně na podporu třídění odpadu TŘÍDÍME!!! Z celkem 48 oslovených škol (z okresu Karviná) postoupili ţáci po 1. korespondenčním kole (kde měli za úkol tvorbu erbu města Karviná z plastových víček a odpadového materiálu, esej na téma odpady, správné odpovědi na vědomostní test ) do finále v Havířově dne O to větší byla naše radost v tomto finále, kam postoupily 4 školy z našeho Karvinského regionu, protoţe jsme obsadili 1. místo!!! Blahopřejeme!!! Zaslouţili se o to 4 členové soutěţního týmu, 4 náhradníci a také jejich 30 členný fanklub včetně dvou roztleskávaček. Soutěţící se utkali ve finále ve velice zajímavých disciplínách (např. třídili odpady, sbírali papír na čas a do výšky či tvořili trendy oděvy z recyklovatelného materiálu). Soutěţící týmy i diváci si dopoledne opravdu uţili. Více na stránkách autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 9

10 10

11 3.1.3 We talked about winter and Christmas in our English lessons. We talked about winter and Christmas in our English lessons. Do you know: when does the winter begin? winter months? How many days have they got? how is called 24 th December, 25 th December and 26 th December? We made mind maps for our easier learning of winter and Christmas vocabulary. Here are some examples of our work: /21 st December; December (31), January(31), February (28-29); Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day / 11

12 3.1.4 Noční pozorování na Stanici přírodovědců Ţáci ZŠ a MŠ Prameny, Karviná a Noční pozorování na Stanici přírodovědců. Ve dnech proběhla ve spolupráci se Stanicí přírodovědců Karviná (KSVČ JUVENTUS Karviná) tradiční a opět velice zdařilá akce ZIMNÍ NOČNÍ POZOROVÁNÍ na Stanici přírodovědců pro ţáky členy Přírodovědného krouţku II. stupně ZŠ a MŠ Prameny, Karviná. Ţáci se formou her a dílen s přírodovědnou tématikou dověděli hodně nových poznatků, během velmi zajímavého nočního pozorování terarijních zvířat na stanici měli moţnost se seznámit s jejich noční aktivitou. Následující den po nocování se ţáci účastnili i další akce pod názvem Peču, peču perníček. V praxi se seznámili s postupem pečení perníčků, z připraveného těsta si vyzkoušeli vykrajování nejrůznějších tvarů s vánočními motivy a po upečení si hotové perníčky ozdobili. Obě akce byly krásným zpestřením předvánočního času a ţáci si je nádherně uţili. Více na stránkách autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 12

13 3.1.5 Naše škola Prameny očima žáků 8. a 9. tříd Our School Prameny Through The Eyes Of The Pupils, 8th 9th Classes Líbí se nám: - interaktivní tabule - vymalované třídy - v učebnách nové ţidle a stoly - plazmová televize - nové počítače - knihy - učebna informatiky - zrekonstruovaná tělocvična We like: - interactive whiteboards - new painted classrooms - new chairs and desks in the classrooms - a plasma TV - new computers - books - ICT classroom - reconstructed gyms 13

14 3.2 Základní škola U Lesa Halloween We learn foreign languages, not only a grammar, but we learn about culture and traditions. That s why the members of the School Children Parliament decided to remind one of the holidays Halloween. On 26 October (the last school day of October) we had Halloween project school day. Children prepared series of stories on the school radio. These stories were about the history of Halloween. Smaller children came in costumes to school. Even one teacher dressed up (White Lady). We made scary pumpkim lanterns and decorated our classrooms. Older pupils invited younger pupils to their classrooms, entertained them and talked about English traditions. At the end there was a great scary disco in our gym. It was a very nice project day. 14

15 15

16 3.3 Základní škola Dělnická Primary school The Primary School Delnicka is situated in Republic in the town We are great fun at and we are focusing on the Czech Karvina. our school extending our creative curriculum. We include sports, especially handball nad football. Our school is well equipped with modern facilities. There are 591 pupils and 54 teachers as well as auxiliary staff including cleaners and office staff. We have got a language lab. There we are able to teach English, French, German. Two multimedia classes for musical and social education, computer classes are also well equipped. Dance, Pottery,, Maths, Physics, Information Technology, French, Drama, Games are free schools activities where pupils aquire another experince in this area. The project Globe is very attractive for our pupils. We are in a close touch with NASA. We are sending them meterological measurement. 16

17 Every year we held The Mastery of the Czech Republic ZAV in computer writing. Two of our pupils are going to China in August. There will be held The Campionship of the world, as well. Project Comenius - Let s play started two years ago. Our partners are Turkey, Northern Ireland, England, France. The partnership aims to enhance the European dimension of education by promoting joint cooperation activities between schools in Europe. This school develops children as independent, competent learners who will: -participate effectively in a democratic society -make informed decisions -converse, read, write, calculate, think and solve problems -be encouraged to ask questions -work cooperatively demonstrating care, concern and respect for others COMENIUS Project Let s play Our school was registered for the Comenius program in We wanted to find the possibility of seeking international cooperation with European schools. It was good choice through portal www. naep.cz. We visited a seminar in Portugal - Lisboa where we start to establish the friendship and cooperation with foreign schools. Elementary schools participated in the contact seminar Early language learning. The main objective was to obtain the cooperation between at last three schools aged from 6-15 years. Schools in Northern Ireland, France, Turkey, England and Portugal have become our partners. The Czech Republic was for the most unknown, culture, school system. These states have been interested in cooperation. 17

18 At the seminar we found a common title for the project Let s play. The aim of the project: a) to develop a multicultural understanding of pupils and teachers. b) to start with the teaching of languages at an early age. c) to share common objectives, provide an opportunity for professional students development. d) to involve school staff in various project activities. What did we expect? Great taste of the project, motivation and especially fun for pupils, teachers and school staff. Since 2006 we have become with the project preparation. Due to unexpected problem in our project with the Portuguese partners, we had to start our visits and work on it late. The first project meeting was held at the Primary school Delnicka in Karvina. The first spring meeting of the project Let s play with five participating EU countries - Northern Ireland, Turkey, England and France took place on 28th April 2nd May 2008 at the Primary School, Delnicka in Karvina Padesáté výročí školy Škola oslavila Abrahamoviny Karviná Padesátiny s Dělnickou aneb Včelí rojení, tak zněl název představení ţáků u příleţitosti zahájení oslav výročí Základní školy Dělnické v Karviné Novém Městě. Školní akademie proběhla v městském domě kultury. Učinkující se v programu snaţili představit veřejnosti nejen historii školy, ale také současné zaměření na výuku jazyků, informatiky a sportu. 18

19 Vystoupení zhlédl také bývalý moravskoslezský hejtman a dnes poslanec Evropského parlamentu Evţen Tošenovský, jemuţ společnost dělali zástupci statutárního města Karviná. Primary School Delnicka Jubilee Our children have presented not only history of this school but something from sports, foreign languages and information technology. 19

20 3.4 Základní škola Borovského Love is more than money It was Friday. Animals had a big party in the forest. There were eagles, ravens, foxes, wolfs and so many other animals. However there was also a raven called Marty. He came late. All animals were dancing and singing. He sat down on the grass and then he saw her! He saw Sydney! A female of an eagle! She was so beautiful and lovely! She was dancing in the moonlight. In that moment Marty fell in love with her. He came to her and asked her to dance. She said: No, I won t dance with such a poor little dirty raven! Marty was so sad because she was right. Marty was really poor. He had no money and no expensive clothes like the others. However he was a nice guy. The party was over. Marty was still sad and went home. Then he got an idea! He took his last money and went to the shop. He bought some really expensive gifts to Sydney. Every day Marty went to Sydney s house and gave her some of his presents. Every day she said the same: No, no, no! I don t date poor ugly ravens! I m a rich woman! I want a rich husband! I don t love you! Come to me when you will be as rich as I am and I will marry you. So Marty was still very sad. He took his last dollar and went to the shops. When he returned from shops, he was so happy! In the shop he met a female of a raven called Lizzie. He told her his story and she told him: Oh, my dear! She s not a woman for you! She s such crazy and selfish! You can t be in love with this woman! She will never love you, she just wants your money! I d never do this to a man like you. Forget Sydney. From that moment was Marty in love with Lizzie and forgot Sydney. Lizzie was a raven of his dreams! She was lovely, beautiful and clever and she had sheeny feathers! Marty took his last dollar and won a lottery! Marty won a million dollars! He was a rich raven! Marty was finally happy and in love with the right raven! And what about Sydney? Sydney was robbed of all her money and jewels! She was poor. After a week Marty visited Sydney and she told him about the theft. Sydney finally realized that love is more than money and apologized to Marty. So, Marty was in love with Lizzie. They got married and had a lot of little ravens. And Sydney was poor but amended. Tereza Petriková, IX.A, ZŠ Borovského 20

21 3.4.2 Best friend One day a giraffe went to the cinema. At the cinema she met her best frond, an elephant. She said: Hi, what do you do here? The elephant turned round and asked her: Who are you? The giraffe looked at the elephant, suddenly she started to cry and escaped to the loo. The elephant didn t know why she cried. Later, she returned to the hall and asked him: Do you know me? No,why? said the elephant. Because I m your best frond, the giraffe, we are friends for 5 years. Suddenly she heard a familiar voice: You must forget that I ll go later. She turned and smile. Oh, I m so sorry I was wrong. Then they went home. Two days later, they went on a trip. The weather was warm and a the giraffe was very tired. I m Tersty and hungry and I want to go home. We are very far and maybe we re lost, said the giraffe. The elephant said: I saw a building, I ll go there. But I just cannot. So the giraffe lay there for 5 hours. When she was at the end of forces, she heard some voice: Are you okay? said an antelope. Yes, but I m waiting for my friend. So it probably won t be a friend, when he let you there. I want to go somewhere to hide from the sun. So they went to antelope s house and at the moment someone knocks at the door. Who s there? I m the elephant, giraffe s friend. You aren t my friend, because you didn t help me. The elephant went away and the giraffe got a new best friend. Nela Brodová 9.A ZŠ Borovského 21

22 3.4.3 A FABLE We recently made a fable at school. I though about it and invented a story about a fat bear. Here it is. Far in the forest lived one bear. His name was Banga. He lived very unhealthy life, he didn t eat good food, and he overate every day with fat, very very fat meat. And he didn t do any sport. So he was fat. Other animals laughed at him. He was sometimes sad. Banga had a few real friends. There were Jack, a snake and Frank, an orangutan. They had a band. The orangutan was quiet for a moment, but after one minute he said: And why don t you do any sport? If you do some sport, you will be in super condition! Hmm... It s a good idea... I will think about it. And really. Banga wanted to do some sport. But he didn t know, what kind of sport. His friend, a snake Jack advised him: YOGA. A bear thought, that it s not a good idea. But he tried it. And? It s great!! I love it!! screamed the bear. He did the yoga every day. After 1 month, he was in a good condition and the other animals pointed at him. They started to be friends with him, because they wanted to learn this new sport. Since that time the bear Banga knew, that real friends will stay with you. Lucie Parmová 9.A ZŠ Borovského 22

23 3.4.4 Tortoise and snail One day the tortoise went along the forest and met the snail. They were talking for a while, but after their talking they started to argue, who is faster.,,so we can do some race proposed the tortoise. We can run over the river and around the big oak-tree. But the snail didn t like it, because he couldn t swim, so he said: If we run over the river, we will run to the field over the tall grass.,,no, snail, no said the tortoise. I m very heavy and the leaves don t hold me! After a while the owl arrived and said:,,why are you arguing?,,we want to do some race, who is faster, said the snail and the tortoise. The owl took a think and said:,,how can you race? Everybody is better in different things. The tortoise and the snail looked at themselves and the tortoise said:,,that s true, the snail can climb the leaves and I can swim over the river. So the tortoise and the snail atoned and went home. Slobodová Helena, 9.A ZŠ Borovského 23

24 3.4.5 Auf dem Markt V pátek 5. listopadu 2010 probíhala ve třídě 7.A ZŠ Borovského hodina na téma Auf dem Markt. Postavili jsme si tři stánky, ve kterých jsme prodávali např. ovoce, zeleninu a plyšové hračky. Dlouhé fronty u pokladen, kde stáli vţdy usměvaví zákazníci, byly důkazem pečlivé přípravy prodávajících a radosti nakupujících. Cílem hodiny bylo, abychom se naučili nová slovíčka a učili se komunikovat v němčině při kaţdodenních situacích. Tento den se nám moc líbil a těšíme se na další. Hana Vyvijalová ZŠ Borovského Německé básně KATZE UND HUND Die Katze heißt Matze und der Hund heißt Fred. Ich schmuse mit der Katze und der Hund schläft im Bett. Jetzt macht Katze pipi und Fred jetzt kackt, ich lache Matze und Fred aus - hihi, und auf einmal bin ich aufgewacht. Nela Letochová, Hanka Vyvijalová, Lenka Kvičalová 7.A EINS, ZWEI, DREI Eins, zwei, drei, ich bin klein. Vier, fünf, sechs, du hast Recht. Sieben, acht, ich spiele Schach. Neun, zehn, wir singen. Michaela Andrisová, Tereza Szotkowská 7.A 24

25 ZU WEIHNACHTEN Zu Weihnachten haben wir Ferien. Mit meinen Eltern fahren wir nach Österreich, dort gibt es sehr viel Erdreich. (Ich gucke aus dem Autofenster.) Wir wohnen im Dorf Hermagor, der Eigentümer heiβt Eggor. Zweimal Erwachsene und einmal Kind sagen wir. Erst müssen wir den Skipass bezahlen und dann können wir endlich Ski fahren. Am Ende bezahlen wir die ganze Ferien und fahren glücklich nach Tschechien. Jana Šturcová 7.A MEINE SCHLANGE Ich habe eine Schlange, sie ist sehr lange. Sie heißt Frank, er ist jetzt krank. Jetzt trinkt er Tee, und draußen fällt Schnee. Hanka Vyvijalová, Nela Letochová, Tomáš Wala 7.A ZŠ Borovského 25

26 3.4.7 Ekologický kurz v Praze října 2010 Jako kaţdým rokem, tak i letos v říjnu, jsme měli moţnost jet do Prahy na ekologický kurz. V pondělí 18. října jsme se všichni plni očekávání sešli na vlakovém nádraţí v Karviné. Pak uţ se jen čekalo na poslední opozdilce a mohlo se vyrazit. V Praze na nás kaţdý den čekal nějaký ekologický program a nějaký ten výlet po praţských památkách. Hned v pondělí odpoledne jsem měli program na téma mobil a večer jsme se vypravili na Křiţíkovu fontánu. Byl to skutečně nádherný záţitek. V úterý jsme vstávali relativně brzy, a proto jsme byli celkem unavení. Kdyţ jsme posnídali, šli jsme na metro a jeli na Praţský hrad. Navštívili jsme chrám sv. Víta a Starý palác. V chrámu jsme se dověděli plno zajímavostí a viděli jsme také hrobky některých našich slavných panovníků. Odpoledne jsme měli ekoprogram na téma zásady ekologických firem a večer jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu. Zde jsme zhlédli video o vesmíru a naší sluneční soustavě. Obhlédli jsme dalekohledy v západní kopuli hvězdárny. Bohuţel nám nepřálo počasí, takţe hvězdy jsme neviděli. Ve středu jsme navštívili podmořský svět, kde jsme viděli mnoho druhů mořských ryb. Odpoledne byl obvyklý program, tentokrát na téma "Odpadnu z odpadů". V tomto tříhodinovém programu jsme se učili, jak správně recyklovat veškerý odpad. Den jsme zakončili návštěvou kina a krásným filmem "Legenda o sovích stráţcích". Poslední den - čtvrtek - byl ze všech nejlepší. Ráno jsme na ekologickém programu měřili kyselost různých nápojů a poté jsme šli k Vltavě a měřili jsme její průhlednost, kyselost a teplotu. No a odpoledne jsme se vydali do praţské ZOO, kde jsme obdivovali ţivot různých zvířat. V pátek jsme se sbalili a vydali na nádraţí. Po téměř pětihodinové cestě jsme se opět ocitli na nádraţí v Karviné a se svými příbuznými odkráčeli domů. Lenka Kvičalová 7.A ZŠ Borovského 26

27 Těšíme se na vás v dalším čísle, které vyjde koncem února a bude věnováno především svátku zamilovaných Valentýnu. Ti z vás, kteří postrádali články v jazyce německém, se na ně mohou těšit právě v připravovaném druhém čísle našeho společného školního cizojazyčného časopisu. Těšíme se na vaše náměty, připomínky a příspěvky. Vaše redakce 27

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Milí spolužáci, vážení učitelé!

Milí spolužáci, vážení učitelé! Milí spolužáci, vážení učitelé! V pátek 11.11. nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale, jak jistě všichni dobře víte, konal se zde první společný projektový den mezinárodního programu Comenius

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Kuře nám už odrůstá. Přenést tuto sezonní symboliku. The Chickens Outgrow the Coop Springtime is an appropriate metaphor for what is

Kuře nám už odrůstá. Přenést tuto sezonní symboliku. The Chickens Outgrow the Coop Springtime is an appropriate metaphor for what is Kuře nám už odrůstá Přenést tuto sezonní symboliku na dění v naší škole mi teď na jaře přišlo víc než přirozené. Ostatně čerstvě vylíhnutá kuřátka a kachňátka jsme si před jarními svátky na velikonočním

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Hezké podzimní čtení klíčenky.

Hezké podzimní čtení klíčenky. Škola podle Gutha Jarkovského Úvodní stránky tohoto čísla klíčenky budou věnovány osobnosti pana Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského a nebo spíše jeho poselství. Proč právě jemu? Především proto, ţe jsme

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

HMMC News. Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers

HMMC News. Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers 01 / 2009 číslo 11 // issue 11 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více