Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce"

Transkript

1

2 Milí čtenáři a čtenářky, v tomto prvním čísle se dozvíte zajímavosti o novém projektu, který se Vás bude týkat a určitě i zajímat. Dozvíte se, na co je projekt zaměřen, a ţe cílem projektového záměru je, abyste získali vyšší vzdělání a také, aby škola byla pro Vás hrou a ne jen povinností. Těšíme se na vaše náměty, připomínky a třeba i příspěvky. Vaše redakce Citáty: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. [Albert Einstein] Nestačí vědět, vědění se musí pouţít. [Johann Wolfgang von Goethe] Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti. [Jan Werich] Člověk vlastně ví, jen kdyţ ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti. [Johann Wolfgang von Goethe] Cílem projektového záměru je realizovat výuku s vyuţitím nejmodernějších vyučovacích metod, postupů a forem práce prostřednictvím e-learningu!

3 OBSAH 1. PROJEKTOVÝ ZÁMĚR KDO SE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ÚČASTNÍ JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAMENY Školní projekt ke Dni stromů Kontíkova velesoutěž velký úspěch ve finále We talked about winter and Christmas in our English lessons Noční pozorování na Stanici přírodovědců Naše škola Prameny očima žáků 8. a 9. tříd ZÁKLADNÍ ŠKOLA U LESA Halloween ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚLNICKÁ Primary school COMENIUS Padesáté výročí školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO Love is more than money Best friend A FABLE Tortoise and snail Auf dem Markt Německé básně Ekologický kurz v Praze října

4 1. Projektový záměr Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání ţáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Cílem projektu je zintenzívnit výuku cizích jazyků na všech karvinských školách, zatraktivnit ţákům i pedagogům samotnou výuku cizích jazyků pomocí moderních ICT technologií, dále pak ţáky pomocí zahraničních pobytů motivovat a v praxi jim ukázat, ţe znalost cizích jazyků patří k základním dovednostem občanů EU, pomocí nichţ budou schopni v celé Evropě navázat nové kontakty a také se pohybovat na celoevropském trhu práce. Mezi klíčové aktivity projektu patří: zavedení nových forem výuky, realizace krátkodobých zahraničních pobytů ţáků, vytvoření internetového portálu pro ţáky a pedagogy, a realizace workshopů pro pedagogické pracovníky. Výstupem projektu bude vybudování interaktivního internetového portálu pro ţáky a pedagogy, na jehoţ základě bude zavedená nová forma výuky včetně e-learningu na všech ZŠ, realizace zahraničních pobytů ţáků a organizace workshopů pro pedagogy. 2. Kdo se projektového záměru účastní Ţadatelem projektu je: Partneři projektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Základní školy Karviná Počet Koordinátor ZŠ Adresa 1 Mgr. Libor Stáňa Základní škola Borovského Ve Svahu Karviná Ráj 2 Mgr. Dagmar Glatzová ZŠ a MŠ Prameny Prameny Karviná-Ráj 3 Mgr. Iva Hefnerová Základní škola Školská Školská 432/ Karviná-Ráj 4 Mgr. Tomas Vlachopulos Základní škola U Lesa U Lesa Karviná-Ráj 4

5 5 Mgr. Jaromír Spáčil 6 Mgr. Milada Němcová 7 Jana Divišová 8 Mgr. Roman Hamrus 9 Mgr. Petr Stempěn 10 Mgr. Tomasz Smiłowski 11 Mgr. Gohumil Zmrzlík 12 Mgr. Jiří Král Zdroj: vlastní zpracování Základní škola Cihelní Cihelní 1666/ Karviná-Nové Město Základní škola Druţby tř. Druţby 1383/ Karviná-Nové Město Základní škola Dělnická Sokolovská 1758/ Karviná-Nové Město Základní škola Majakovského Majakovského 2219/ Karviná-Mizerov Základní škola U Studny Centrum 2290/ Karviná - Mizerov Základní škola Olszaka Dr. Olszaka Karviná - Fryštát Základní škola Mendelova Einsteinova Karviná-Hranice Základní škola Slovenská ul. Slovenská 2936/ Karviná - Hranice A nyní přejděme k tomu nejdůleţitějšímu, co vytvořili děti jednotlivých základních škol nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém nebo německém. Pojďme se podívat, co se v posledních měsících událo. 5

6 3. Jednotlivé příspěvky základních škol 3.1 Základní škola Prameny Školní projekt ke Dni stromů Kdo vymyslel Den stromů? Nápad slavit Den stromů vznikl uţ v předminulém století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Dnešní návštěvníci Nebrasky neuvěří, ţe její krajina byla před 150 lety nově příchozími osadníky popisována jako místo bez stromů. Jeden z původních osadníků Nebrasky (J. Sterling Morton) se s tímto stavem nechtěl smířit. Začal s podporou své manţelky pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních nebraských novin. K tomu, aby rozšířil svou myšlenku a našel další pokračovatele, dělal to, co uměl psal a vyzýval své spoluobčany k výsadbám nových stromků. Předvedl před jejich zraky, ţe stromy a keře brání větrné erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Jeho příklad vzbudil nadšení. Zrodil se the Arbor Day - Den stromů. V prvním roce oslav byl 10. dubna 1872 v Nebrasce zasazen více neţ jeden milion stromů. O dva roky později, v roce 1874, vyhlásil guvernér Nebrasky první oficiální Arbor Day, který byl slaven 22. dubna, v den Mortonových narozenin. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila z Nebrasky po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je moţné stromy vysazovat. Na jaře se s oslavami setkáte v Číně, Německu, Bulharsku nebo Japonsku. Na podzim se zase slaví například v Kanadě, Velké Británii, Namibii, Brazílii, Malawi, Srí Lance, Tunisku, ale i v České republice, Polsku a na Slovensku. Den stromů v České republice Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke stromoví v mnohém srdci probuzena. (Krásy našeho domova, 1920) (ZŠ Prameny, Karviná) 6

7 Tradice Stromkových slavností V našich zemích byly Stromkové slavnosti poprvé masově pořádány od roku Kaţdoročně se konaly v mnoha českých a moravských městech - například v Praze, Plzni, Roudnici, Příbrami, Klatovech. Zemská školní rada tehdy dokonce schválila den stromových slavností jako den volna. Kromě krajinného či estetického významu stromů zdůrazňovali nadšenci z počátku 20. století také ekonomické výhody pěstování ovocných dřevin. Obce totiţ mnohdy hradily finančním výtěţkem z ovoce obecní výdaje. Během slavností se sázely desetitisíce stromů, mezi nimi například také známá Husova lípa pod Petřínem nebo všestudentská lípa Jarníkova na praţském výstavišti. (dle Den stromů v předmětech V týdnu proběhl školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: Den stromů v předmětech. Hlavně dne se ţáci zapojovali do školního projektu v rámci projektového dne. Např. v hodinách matematiky poznávali a počítali stromy před školou, zjišťovali jejich míry, měřili obvody a v následujících hodinách na toto téma vypracovávali pracovní listy, tvořili tabulky, grafy s nasbíranými hodnotami; v hodinách přírodopisu tvořili práce na téma Den stromů, význam stromů; v hodině Výchovy k občanství psali metodou volného psaní o významu stromů pro člověka i ţivotní prostředí; byla vytvořena i prezentace ke Dni stromů na PC. autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 7

8 DEN STROMŮ 2010 v předmětech Naše úvahy a práce 8

9 3.1.2 Kontíkova velesoutěž velký úspěch ve finále ZŠ a MŠ Prameny, Karviná se povedl velký úspěch v soutěţi Kontíkova velesoutěţ, kterou pořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci Moravskoslezským krajem v rámci kampaně na podporu třídění odpadu TŘÍDÍME!!! Z celkem 48 oslovených škol (z okresu Karviná) postoupili ţáci po 1. korespondenčním kole (kde měli za úkol tvorbu erbu města Karviná z plastových víček a odpadového materiálu, esej na téma odpady, správné odpovědi na vědomostní test ) do finále v Havířově dne O to větší byla naše radost v tomto finále, kam postoupily 4 školy z našeho Karvinského regionu, protoţe jsme obsadili 1. místo!!! Blahopřejeme!!! Zaslouţili se o to 4 členové soutěţního týmu, 4 náhradníci a také jejich 30 členný fanklub včetně dvou roztleskávaček. Soutěţící se utkali ve finále ve velice zajímavých disciplínách (např. třídili odpady, sbírali papír na čas a do výšky či tvořili trendy oděvy z recyklovatelného materiálu). Soutěţící týmy i diváci si dopoledne opravdu uţili. Více na stránkách autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 9

10 10

11 3.1.3 We talked about winter and Christmas in our English lessons. We talked about winter and Christmas in our English lessons. Do you know: when does the winter begin? winter months? How many days have they got? how is called 24 th December, 25 th December and 26 th December? We made mind maps for our easier learning of winter and Christmas vocabulary. Here are some examples of our work: /21 st December; December (31), January(31), February (28-29); Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day / 11

12 3.1.4 Noční pozorování na Stanici přírodovědců Ţáci ZŠ a MŠ Prameny, Karviná a Noční pozorování na Stanici přírodovědců. Ve dnech proběhla ve spolupráci se Stanicí přírodovědců Karviná (KSVČ JUVENTUS Karviná) tradiční a opět velice zdařilá akce ZIMNÍ NOČNÍ POZOROVÁNÍ na Stanici přírodovědců pro ţáky členy Přírodovědného krouţku II. stupně ZŠ a MŠ Prameny, Karviná. Ţáci se formou her a dílen s přírodovědnou tématikou dověděli hodně nových poznatků, během velmi zajímavého nočního pozorování terarijních zvířat na stanici měli moţnost se seznámit s jejich noční aktivitou. Následující den po nocování se ţáci účastnili i další akce pod názvem Peču, peču perníček. V praxi se seznámili s postupem pečení perníčků, z připraveného těsta si vyzkoušeli vykrajování nejrůznějších tvarů s vánočními motivy a po upečení si hotové perníčky ozdobili. Obě akce byly krásným zpestřením předvánočního času a ţáci si je nádherně uţili. Více na stránkách autor: Mgr. Helena Šebestíková (učitelka ZŠ a MŠ Prameny, Karviná) 12

13 3.1.5 Naše škola Prameny očima žáků 8. a 9. tříd Our School Prameny Through The Eyes Of The Pupils, 8th 9th Classes Líbí se nám: - interaktivní tabule - vymalované třídy - v učebnách nové ţidle a stoly - plazmová televize - nové počítače - knihy - učebna informatiky - zrekonstruovaná tělocvična We like: - interactive whiteboards - new painted classrooms - new chairs and desks in the classrooms - a plasma TV - new computers - books - ICT classroom - reconstructed gyms 13

14 3.2 Základní škola U Lesa Halloween We learn foreign languages, not only a grammar, but we learn about culture and traditions. That s why the members of the School Children Parliament decided to remind one of the holidays Halloween. On 26 October (the last school day of October) we had Halloween project school day. Children prepared series of stories on the school radio. These stories were about the history of Halloween. Smaller children came in costumes to school. Even one teacher dressed up (White Lady). We made scary pumpkim lanterns and decorated our classrooms. Older pupils invited younger pupils to their classrooms, entertained them and talked about English traditions. At the end there was a great scary disco in our gym. It was a very nice project day. 14

15 15

16 3.3 Základní škola Dělnická Primary school The Primary School Delnicka is situated in Republic in the town We are great fun at and we are focusing on the Czech Karvina. our school extending our creative curriculum. We include sports, especially handball nad football. Our school is well equipped with modern facilities. There are 591 pupils and 54 teachers as well as auxiliary staff including cleaners and office staff. We have got a language lab. There we are able to teach English, French, German. Two multimedia classes for musical and social education, computer classes are also well equipped. Dance, Pottery,, Maths, Physics, Information Technology, French, Drama, Games are free schools activities where pupils aquire another experince in this area. The project Globe is very attractive for our pupils. We are in a close touch with NASA. We are sending them meterological measurement. 16

17 Every year we held The Mastery of the Czech Republic ZAV in computer writing. Two of our pupils are going to China in August. There will be held The Campionship of the world, as well. Project Comenius - Let s play started two years ago. Our partners are Turkey, Northern Ireland, England, France. The partnership aims to enhance the European dimension of education by promoting joint cooperation activities between schools in Europe. This school develops children as independent, competent learners who will: -participate effectively in a democratic society -make informed decisions -converse, read, write, calculate, think and solve problems -be encouraged to ask questions -work cooperatively demonstrating care, concern and respect for others COMENIUS Project Let s play Our school was registered for the Comenius program in We wanted to find the possibility of seeking international cooperation with European schools. It was good choice through portal www. naep.cz. We visited a seminar in Portugal - Lisboa where we start to establish the friendship and cooperation with foreign schools. Elementary schools participated in the contact seminar Early language learning. The main objective was to obtain the cooperation between at last three schools aged from 6-15 years. Schools in Northern Ireland, France, Turkey, England and Portugal have become our partners. The Czech Republic was for the most unknown, culture, school system. These states have been interested in cooperation. 17

18 At the seminar we found a common title for the project Let s play. The aim of the project: a) to develop a multicultural understanding of pupils and teachers. b) to start with the teaching of languages at an early age. c) to share common objectives, provide an opportunity for professional students development. d) to involve school staff in various project activities. What did we expect? Great taste of the project, motivation and especially fun for pupils, teachers and school staff. Since 2006 we have become with the project preparation. Due to unexpected problem in our project with the Portuguese partners, we had to start our visits and work on it late. The first project meeting was held at the Primary school Delnicka in Karvina. The first spring meeting of the project Let s play with five participating EU countries - Northern Ireland, Turkey, England and France took place on 28th April 2nd May 2008 at the Primary School, Delnicka in Karvina Padesáté výročí školy Škola oslavila Abrahamoviny Karviná Padesátiny s Dělnickou aneb Včelí rojení, tak zněl název představení ţáků u příleţitosti zahájení oslav výročí Základní školy Dělnické v Karviné Novém Městě. Školní akademie proběhla v městském domě kultury. Učinkující se v programu snaţili představit veřejnosti nejen historii školy, ale také současné zaměření na výuku jazyků, informatiky a sportu. 18

19 Vystoupení zhlédl také bývalý moravskoslezský hejtman a dnes poslanec Evropského parlamentu Evţen Tošenovský, jemuţ společnost dělali zástupci statutárního města Karviná. Primary School Delnicka Jubilee Our children have presented not only history of this school but something from sports, foreign languages and information technology. 19

20 3.4 Základní škola Borovského Love is more than money It was Friday. Animals had a big party in the forest. There were eagles, ravens, foxes, wolfs and so many other animals. However there was also a raven called Marty. He came late. All animals were dancing and singing. He sat down on the grass and then he saw her! He saw Sydney! A female of an eagle! She was so beautiful and lovely! She was dancing in the moonlight. In that moment Marty fell in love with her. He came to her and asked her to dance. She said: No, I won t dance with such a poor little dirty raven! Marty was so sad because she was right. Marty was really poor. He had no money and no expensive clothes like the others. However he was a nice guy. The party was over. Marty was still sad and went home. Then he got an idea! He took his last money and went to the shop. He bought some really expensive gifts to Sydney. Every day Marty went to Sydney s house and gave her some of his presents. Every day she said the same: No, no, no! I don t date poor ugly ravens! I m a rich woman! I want a rich husband! I don t love you! Come to me when you will be as rich as I am and I will marry you. So Marty was still very sad. He took his last dollar and went to the shops. When he returned from shops, he was so happy! In the shop he met a female of a raven called Lizzie. He told her his story and she told him: Oh, my dear! She s not a woman for you! She s such crazy and selfish! You can t be in love with this woman! She will never love you, she just wants your money! I d never do this to a man like you. Forget Sydney. From that moment was Marty in love with Lizzie and forgot Sydney. Lizzie was a raven of his dreams! She was lovely, beautiful and clever and she had sheeny feathers! Marty took his last dollar and won a lottery! Marty won a million dollars! He was a rich raven! Marty was finally happy and in love with the right raven! And what about Sydney? Sydney was robbed of all her money and jewels! She was poor. After a week Marty visited Sydney and she told him about the theft. Sydney finally realized that love is more than money and apologized to Marty. So, Marty was in love with Lizzie. They got married and had a lot of little ravens. And Sydney was poor but amended. Tereza Petriková, IX.A, ZŠ Borovského 20

21 3.4.2 Best friend One day a giraffe went to the cinema. At the cinema she met her best frond, an elephant. She said: Hi, what do you do here? The elephant turned round and asked her: Who are you? The giraffe looked at the elephant, suddenly she started to cry and escaped to the loo. The elephant didn t know why she cried. Later, she returned to the hall and asked him: Do you know me? No,why? said the elephant. Because I m your best frond, the giraffe, we are friends for 5 years. Suddenly she heard a familiar voice: You must forget that I ll go later. She turned and smile. Oh, I m so sorry I was wrong. Then they went home. Two days later, they went on a trip. The weather was warm and a the giraffe was very tired. I m Tersty and hungry and I want to go home. We are very far and maybe we re lost, said the giraffe. The elephant said: I saw a building, I ll go there. But I just cannot. So the giraffe lay there for 5 hours. When she was at the end of forces, she heard some voice: Are you okay? said an antelope. Yes, but I m waiting for my friend. So it probably won t be a friend, when he let you there. I want to go somewhere to hide from the sun. So they went to antelope s house and at the moment someone knocks at the door. Who s there? I m the elephant, giraffe s friend. You aren t my friend, because you didn t help me. The elephant went away and the giraffe got a new best friend. Nela Brodová 9.A ZŠ Borovského 21

22 3.4.3 A FABLE We recently made a fable at school. I though about it and invented a story about a fat bear. Here it is. Far in the forest lived one bear. His name was Banga. He lived very unhealthy life, he didn t eat good food, and he overate every day with fat, very very fat meat. And he didn t do any sport. So he was fat. Other animals laughed at him. He was sometimes sad. Banga had a few real friends. There were Jack, a snake and Frank, an orangutan. They had a band. The orangutan was quiet for a moment, but after one minute he said: And why don t you do any sport? If you do some sport, you will be in super condition! Hmm... It s a good idea... I will think about it. And really. Banga wanted to do some sport. But he didn t know, what kind of sport. His friend, a snake Jack advised him: YOGA. A bear thought, that it s not a good idea. But he tried it. And? It s great!! I love it!! screamed the bear. He did the yoga every day. After 1 month, he was in a good condition and the other animals pointed at him. They started to be friends with him, because they wanted to learn this new sport. Since that time the bear Banga knew, that real friends will stay with you. Lucie Parmová 9.A ZŠ Borovského 22

23 3.4.4 Tortoise and snail One day the tortoise went along the forest and met the snail. They were talking for a while, but after their talking they started to argue, who is faster.,,so we can do some race proposed the tortoise. We can run over the river and around the big oak-tree. But the snail didn t like it, because he couldn t swim, so he said: If we run over the river, we will run to the field over the tall grass.,,no, snail, no said the tortoise. I m very heavy and the leaves don t hold me! After a while the owl arrived and said:,,why are you arguing?,,we want to do some race, who is faster, said the snail and the tortoise. The owl took a think and said:,,how can you race? Everybody is better in different things. The tortoise and the snail looked at themselves and the tortoise said:,,that s true, the snail can climb the leaves and I can swim over the river. So the tortoise and the snail atoned and went home. Slobodová Helena, 9.A ZŠ Borovského 23

24 3.4.5 Auf dem Markt V pátek 5. listopadu 2010 probíhala ve třídě 7.A ZŠ Borovského hodina na téma Auf dem Markt. Postavili jsme si tři stánky, ve kterých jsme prodávali např. ovoce, zeleninu a plyšové hračky. Dlouhé fronty u pokladen, kde stáli vţdy usměvaví zákazníci, byly důkazem pečlivé přípravy prodávajících a radosti nakupujících. Cílem hodiny bylo, abychom se naučili nová slovíčka a učili se komunikovat v němčině při kaţdodenních situacích. Tento den se nám moc líbil a těšíme se na další. Hana Vyvijalová ZŠ Borovského Německé básně KATZE UND HUND Die Katze heißt Matze und der Hund heißt Fred. Ich schmuse mit der Katze und der Hund schläft im Bett. Jetzt macht Katze pipi und Fred jetzt kackt, ich lache Matze und Fred aus - hihi, und auf einmal bin ich aufgewacht. Nela Letochová, Hanka Vyvijalová, Lenka Kvičalová 7.A EINS, ZWEI, DREI Eins, zwei, drei, ich bin klein. Vier, fünf, sechs, du hast Recht. Sieben, acht, ich spiele Schach. Neun, zehn, wir singen. Michaela Andrisová, Tereza Szotkowská 7.A 24

25 ZU WEIHNACHTEN Zu Weihnachten haben wir Ferien. Mit meinen Eltern fahren wir nach Österreich, dort gibt es sehr viel Erdreich. (Ich gucke aus dem Autofenster.) Wir wohnen im Dorf Hermagor, der Eigentümer heiβt Eggor. Zweimal Erwachsene und einmal Kind sagen wir. Erst müssen wir den Skipass bezahlen und dann können wir endlich Ski fahren. Am Ende bezahlen wir die ganze Ferien und fahren glücklich nach Tschechien. Jana Šturcová 7.A MEINE SCHLANGE Ich habe eine Schlange, sie ist sehr lange. Sie heißt Frank, er ist jetzt krank. Jetzt trinkt er Tee, und draußen fällt Schnee. Hanka Vyvijalová, Nela Letochová, Tomáš Wala 7.A ZŠ Borovského 25

26 3.4.7 Ekologický kurz v Praze října 2010 Jako kaţdým rokem, tak i letos v říjnu, jsme měli moţnost jet do Prahy na ekologický kurz. V pondělí 18. října jsme se všichni plni očekávání sešli na vlakovém nádraţí v Karviné. Pak uţ se jen čekalo na poslední opozdilce a mohlo se vyrazit. V Praze na nás kaţdý den čekal nějaký ekologický program a nějaký ten výlet po praţských památkách. Hned v pondělí odpoledne jsem měli program na téma mobil a večer jsme se vypravili na Křiţíkovu fontánu. Byl to skutečně nádherný záţitek. V úterý jsme vstávali relativně brzy, a proto jsme byli celkem unavení. Kdyţ jsme posnídali, šli jsme na metro a jeli na Praţský hrad. Navštívili jsme chrám sv. Víta a Starý palác. V chrámu jsme se dověděli plno zajímavostí a viděli jsme také hrobky některých našich slavných panovníků. Odpoledne jsme měli ekoprogram na téma zásady ekologických firem a večer jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu. Zde jsme zhlédli video o vesmíru a naší sluneční soustavě. Obhlédli jsme dalekohledy v západní kopuli hvězdárny. Bohuţel nám nepřálo počasí, takţe hvězdy jsme neviděli. Ve středu jsme navštívili podmořský svět, kde jsme viděli mnoho druhů mořských ryb. Odpoledne byl obvyklý program, tentokrát na téma "Odpadnu z odpadů". V tomto tříhodinovém programu jsme se učili, jak správně recyklovat veškerý odpad. Den jsme zakončili návštěvou kina a krásným filmem "Legenda o sovích stráţcích". Poslední den - čtvrtek - byl ze všech nejlepší. Ráno jsme na ekologickém programu měřili kyselost různých nápojů a poté jsme šli k Vltavě a měřili jsme její průhlednost, kyselost a teplotu. No a odpoledne jsme se vydali do praţské ZOO, kde jsme obdivovali ţivot různých zvířat. V pátek jsme se sbalili a vydali na nádraţí. Po téměř pětihodinové cestě jsme se opět ocitli na nádraţí v Karviné a se svými příbuznými odkráčeli domů. Lenka Kvičalová 7.A ZŠ Borovského 26

27 Těšíme se na vás v dalším čísle, které vyjde koncem února a bude věnováno především svátku zamilovaných Valentýnu. Ti z vás, kteří postrádali články v jazyce německém, se na ně mohou těšit právě v připravovaném druhém čísle našeho společného školního cizojazyčného časopisu. Těšíme se na vaše náměty, připomínky a příspěvky. Vaše redakce 27

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home.

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home. Žáci osmých tříd pracovali celý říjen na jednom velkém projektu - JÍDLO. V příloze se dozvíte, co všechno a jak se učili a jak se jim to líbilo. Ivana Hudeczková Lesson: Food - Tom What we do : restaurant,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více