Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou"

Transkript

1 Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s.

2 Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním soustavám Regulovaný přístup Právo účastníka trhu na: připojení k síti dopravu elektřiny přenosovou nebo distribučními soustavami za regulovanou cenu na zajištění systémových služeb k dopravené elektřině za regulovanou cenu

3 Režim přístupu k přenosové a distribučním soustavám a odpovědnost za odchylku Uskutečňují účastníci trhu (odběratelé, výrobci, dodavatelé, obchodníci, PPS, PDS) Pro každé odběrné a předací místo (OOM) V režimu:

4 Vlastní odpovědnosti za odchylku Na základě smlouvy o zúčtování odchylek a smlouvy o přenosu nebo smlouvy o distribuci. Subjekt registruje smluvní diagramy u zúčtovatele odchylek a odpovídá za finanční úhradu svojí odchylky Subjekt uzavře se Zúčtovatelem odchylek smlouvu o Zúčtování odchylek

5 Přenesené odpovědnosti za odchylku Na základě uzavření smlouvy o přenesení odpovědnosti za odchylku a smlouvy o přenosu nebo smlouvy o distribuci nebo na základě smlouvy o sdružené dodávce elektřiny. Odpovědnost za odchylku lze přenést pouze na subjekty zúčtování Tj. subjekty, které mají uzavřenou smlouvu o vlastní odpovědnosti za odchylku

6 Odpovědnost za odchylku v OOM Vlastní zodpovědnost za odchylku v OOM zvolí účastník trhu tím, že toto OOM zaregistruje u Zúčtovatele odchylek Přenesenou odpovědnost za odchylku v OOM zvolí účastník trhu tak, že předloží smlouvu o přenesení zodpovědnosti za odchylku na SZ nebo smlouvu o sdružené dodávce elektřiny.

7 Odpovědnosti za odchylku PPS vlastní zodpovědnost za odchylku pouze pro odchylku salda zahraničních výměn PDS/REP vlastní odpovědnost za odchylku (do doby oddělení PDS) Oprávněný zákazník (ke dni úč. Zák.) pokud neuzavře smlouvu se Zúčtovatelem odchylek přenesená zodpovědnost za odchylku na PDS(= stávajícího dodavatele) Dodavatel poslední instance vlastní odpovědnost za odchylku (ochrana domácností)

8 Organizace obchodu Bilaterální kontrakty Veřejné tržní místo Anonymní (pool, burza) Adresné (vývěsky, brokerské systémy) Prostor pro vybudování veřejného tržního místa Založení účastníky trhu Možnost propojení českého a slovenského trhu podpora PPS

9 Způsob registrace dvoustranných obchodů Pro účely registrace se dodávky elektřiny dělí na: Dodávku mezi dvěma SZ Dodávku mezi SZ a subjektem s přenesenou zodpovědností za odchylku Dodávku mezi dvěma subjekty s přenesenou zodpovědností za odchylku Hromadné zadávání z veřejného trhu

10 Vnitrodenní trh Hodinový trh v průběhu dne Možnost účastníků trhu operativně upravit svoji obchodní pozici Bude zaveden později. Navazuje na již fukční systémy denního obchodování a registraci diagramů

11 Zúčtování odchylek Provádí zúčtovatel odchylek za účelem zajistit finanční úhradu za elektřinu: Dodanou do nebo odebranou z ES nad rámec sjednaného množství Nedodanou do nebo neodebranou z ES přestože byla ve smlouvách sjednána Která byla nakoupena, aniž byla sjednána Která byla prodána, aniž byla sjednána Která byla dodána do ES jako kladná nebo záporná regulační energie na pokyn PPS

12 Systém zúčtování D 1 příjem a registrace diagramů D + 1 Příjem dat z měření (estimace měření typu B) Vyhodnocení odchylek Denní zálohové platby Měsíčně Přehodnocení a fakturace Ročně Závěrečné vyhodnocení

13 Cenotvorba Ex post pricing cena odchylky je zjištěna až na základě identifikace nákladů Systémová cena jedna cena platí pro všechny odchylky (kladné i záporné) Příjmově neutrální systém: příjmů = výdajů Finanční garance způsob stanovení výše bude popsán v příloze vyhlášky

14 Regulační energie Energie dodaná / nedodaná do soustavy na pokyn PPS Kladná nebo záporná regulační energie Významný prvek při stanovování ceny za odchylku

15 Regulační energie 3 zdroje Podpůrné služby Zahraničí (týká se zejména TR) Vyrovnávací trh (bude zřízen později) Nabídkové ceny (respektování cenového limitu) Marginální cena = zúčtovací cena za odchylku

16 Podpůrné služby - PpS Výrobci (strana spotřeby v r. 2005) Certifikace zdrojů Povinné nabídky ( podle podílu na disponibilním výkonu) Možnost stanovení limitní ceny (ÚRSO) Roční a měsíční (případně denní) nákupy

17 Dispečerské řízení Oddělení přípravy provozu výroby a sítí Výrobci příprava provozu výroby podle diagramu obchodu Rozpis PpS PPS Bilance ES Koordinace mezinárodní spolupráce Příprava provozu sítí Řízení zdrojů podle výrobních plánů

18 Přeshraniční přenos Pouze pro subjekty zúčtování Kapacita v aukcích (koordinované) Roční, měsíční Převoditelnost kapacit Use it or loose it (nominace v den D 1 v 8.00 hod) Denní hod Rámcová smlouva Možné garantované kapacity pro propojení spotových trhů Cena za přenos = 0 SK (pouze aukční ceny)

19 Měření a agregace dat Zajišťují PPS a PDS Agregace za subjekty zúčtování Měření typu A hodinová měření s dálkovým odečtem Měření typu B hodinová měření, estimace denních hodnot a upřesnění po měsíčních odečtech Měření typu C neprůběhové Typové diagramy odběru (load profiles)

20 Typové diagramy odběru Pro skupiny zákazníků s podobnou časovou strukturou odběru Definice kategorií odběrů (5 až 20 kategorií) Definice panelu odběratelů Instalace průběhových měření Přiřazení diagramu na základě pilotních měření Pravidelné revize struktur i typových průběhů Teplotní citlivost diagramu

21 Změna dodavatele Základní požadavky Snadná Bezplatná Kontrolovatelná Jednoznačné přiřazení k dodavateli Kontrola plnění platebních závazků Administratovatelná Časová prodleva pro zaregistrování do IS Odečet měření typu B a C

22 Změna dodavatele (subjektu zúčtování) U měření typu A Kdykoliv (celé dny) U měření typu B Vždy k prvnímu dni měsíce U měření typu C K prvnímu dni čtvrtletí

23 Děkuji za pozornost

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 14 únor 2012 Identifikace Operátora trhu OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR Tereza Fenclová 2012/2013

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Návrh nových pravidel balancingu v ČR

Návrh nových pravidel balancingu v ČR Návrh nových pravidel balancingu v ČR Únor 2015 OTE, a.s. Vypracováno ve spolupráci s Ernst & Young, s.r.o. 0 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1. Flexibilita prostřednictvím akumulace... 3 2. Trh s nevyužitou

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 1 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 5 červen 2013 FORMÁTY ZPRÁV XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. telefonická pohotovostní služba pro plyn: Kontakt na společnost Energetika Kuřim, a.s. Štefánikova 110/41 602 00 Brno www.energetika-kurim.cz

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN pro smluvní vztahy uzavřené od 15. 8. 2014 I. Základní ustanovení I.1. Tyto Obchodní podmínky dodávek elektřiny [dále jen OPD] jsou nedílnou součástí

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/11/12/002/4 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 9.11.2012 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s. Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Více