JIŘÍKOVSKÉ NOVINY BAREVNÉ NOVINY SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma březen 2015 číslo 3 ročník XX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ NOVINY BAREVNÉ NOVINY SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma březen 2015 číslo 3 ročník XX"

Transkript

1 JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma březen 2015 číslo 3 ročník XX INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA INFORMACE Z RADNICE PREVENTIVNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ VANDALISMUS V JIŘÍKOVĚ strana 2 strana 2 strana 3 strana HORNOLUŽICKÝ DEN PLÁTENÍKŮ A PŘÍRODNÍ TRHY V rámci tohoto historicky zajímavého dne se můžeme v Karáskově muzeu a okolo něj ponořit do dávných dob života pracovitých a skromných tkalců plátna. Tenkrát začínal pracovní den za úsvitu hlasitým zvukem křepelky a končil až po hodinách. Pláteníci neoplývali žádným velkým majetkem a žili v souladu s přírodou. Na louce za podstávkovým domkem se většinou pásla kráva chudých lidí - koza. Ve zrekonstruovaném Karáskově muzeu budou kolegové z muzea v Markersdorfu názorně předvádět historický způsob pěstování a zpracovávání lnu. K vidění bude i originál zařízeného obývacího pokoje a pracovny včetně rachotícího ručního tkalcovského stavu z roku Návštěvník se zde také dozví mnoho zajímavého o vzniku a stavbě hornolužických podstávkových domů. Výstava fotografií od Rainera Döringa na téma Na cestě Karáskovým revírem představuje působivé fotografie z příhraniční oblasti Horní Lužice a severní Čechy. Kromě toho mohou návštěvníci shlédnout výstavu Tenkrát v NDR - každodenní život, která čítá na 1000 exponátů. Na nové výstavě Annerose Müller, která nese název V kraji velikonočního zajíčka, můžete obdivovat různá veselá ztvárnění této postavičky. Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním sklípku budou s láskou připravována a podávána typická jídla pláteníků jako například bramborová bašta, chlupaté knedlíky či bezinková polévka. POZVÁNKY NA AKCE BAREVNÉ NOVINY SVOZOVÉ TERMÍNY zelené a oranžové pytle Ξ Ξ Ξ SBĚRNÝ DVŮR strana 3 a 5 Važení čtenáři, zajisté jste postřehli s novým rokem nový vzhled novin. Nejen, že noviny jsou nyní v duchu nového loga města, ale i jednotlivé články jsou barevně rozlišeny. Červěně nadepsané články jsou zprávy z Jiříkova, ať už z radnice, příspěvkových organizací města nebo organizací působících ve městě. Oranžově označené články jsou z okolních měst a například z tiskové zprávy MAS Šluknovsko, Českosaského Švýcarska, atp. Zelené články se týkají sportu a modré spadají do kulturního okénka města. Věřím, že nový vzhled novin se Vám líbí. Michal Gavlík, redaktor a grafik JN POZVÁNKA Město Šluknov s TS Šluknov Vás zvou na Slavnostní otevření Kompostárny dne od Tovární ul., Šluknov seznámení s technologií kompostárny ukázka nové techniky jsou zváni rodiče i děti dětské soutěže, skákací hrad zajistěno občerstvení v areálu Drobné provozovny ST: SO + NE: brambory a sleď - tradiční pokrm pláteníků Karáskovy přírodní trhy s více jak 60 prodejními stánky a obchodníky se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof). Na prodej budou obchodníci nabízet kozí maso, sýry, máslo i tvaroh, lahodné drůbeží, zvěřinové a sýrové speciality, křupavý Karáskův chléb, české knedlíky, ušlechtilé houby a houbové placky, bylinné likéry, uzenou šunku a uzeného pstruha, grilované maso, jehněčí speciality a zboží z ovčí vlny, čerstvé bylinky, ovoce a zeleninu, exotické ovoce, ale také léčivé bahno z panství Karlse Stülpnera a nebo veselé jizerskohorské hračky ze dřeva. Budete se moci také dívat pod ruce pekaři z Neukirchu při výrobě a pečení koláče Baumkuchen na otevřeném ohni. Rozsáhlou nabídku doplní módní lněné oblečení, provaznické a košíkářské zboží, domácí kožešiny, originální dřevěné a stříbrné šperky, vzácné minerály a kameny, výrobky z přírodních materiálů, zahradnické nůžky a keramika, jarní květiny a velikonoční dekorace, knihy z hornolužických a severočeských nakladatelství a mnoho dalšího. K návštěvě zve také podstávkový dům (Bulnheimischer Hof) se vzácnou stropní malbou a burzou lněných látek. Ve velké světnici si můžete pohodlně vychutnat kávu a koláče. To vše pro malé i velké se koná dne 22. března 2015 od 11:00 do 17:00 hodin v centru hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf. Samozřejmě bude mít celé dění na trhu pod dozorem loupežnický vůdce Karásek a jeho kumpáni. P.S. Tento den se v Querxenlandu v Seifhennersdorfu koná hodin také tradiční Svátek velikonočního zajíčka spojený se spoustou aktivit a dílniček. (Viebigstraße 1) Mateřská škola Jiříkov (obě budovy) pořádají DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Kdy? V kolik hodin? Žádáme rodiče, aby se přišli se svými dětmi podívat, protože zápis proběhne bez doprovodu dětí a aby si vyzvedli formuláře k zápisu.

2 INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. SCHŮZE RM DNE Projednávaných bodů 7. schůze nebylo sice mnoho, však o to pestřejší byla témata diskuzí. Na začátku schůze jsme mezi sebou přivítali p. Josefa Kujana a pí Kláru Mágrovou, se kterými jsme hovořili především o objektech náležících Římskokatolické farnosti. V letošním roce bude probíhat II. etapa rekonstrukce objektu márnice v Čapkově ulici. Výměna krovů, říms a střešní krytiny byla součástí první etapy, která byla ukončena na podzim V budoucnu je zájem renovovat zbylé okolí Jiříkovského kostela sv. Jiří nejen novou elektroinstalací či odvodněním areálu. Byli jsme informováni o činnostech ve Filipovské bazilice, kterou můžete navštívit o víkendech a brzy i v některých všedních dnech. Při návštěvě na Vás bude čekat úsměv milé průvodkyně a spousta zajímavých informací podávaných v českém i německém jazyce. S přistoupením k samotným bodům jsme byli postupně jednotlivými vedoucími informováni o plnění jednotlivých úkolů vycházejících z minulých usnesení RM. Mezi samotnými projednávanými body byla realizace přeložky sítí NN, zřízení věcného břemene, zpráva inventarizace 2014 či informace o přijatých dotacích v roce V závěru této části jsme byli informováni o četnosti podaných žádostí podle z. č. 106/1999 Sb. za rok 2014 a schválili jsme novou směrnici o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, včetně sazebníku. V závěru jsme hovořili o probíhající výstavbě kanalizace a probíhajících jednáních s řádem redemptoristů, ve věci využívání restituovaného majetku příspěvkovou organizací DSvD. Na dotaz z minulé schůze o množství chloru ve vodovodním řádu mi bylo sděleno, že ze strany SčVK proběhla kontrola dávkovacího zařízení a jeho seřízení. Dávky chloru byly po nějakou dobu vyšší INFORMACE Z RADNICE SPLATNOST POPLATKU ZA PSA Splatnost místního poplatku ze psů je do a řídí se obecně závaznou vyhláškou města 6/2010. V družstevních, městských, podnikových a soukromých bytech v bytových domech činí poplatek 500,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 700,- Kč, v rodinných domech na území ohraničeném ulicemi 9. května od budovy č.p. 900 ke křižovatce s ulicí Svobodova, ul. Svobodova, ul. Moskevská, ul. Oldřichova ke starému hřbitovu, ul. Petrova, přes louku do ul. Karlova směrem k budově policie a zpět ul. Mánesova k budově č.p. 900 činí poplatek 300,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 400,- Kč, v rodinných domech na ostatním katastrálním území Města Jiříkova a katastrálním území Filipova činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 250,- Kč. Je-li držitel poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo 2 a ačkoliv se nevymykaly normám, někteří občané zvýšené množství chloru ve vodě zaznamenali. Tradičně jsme byli seznámeni s bezpečnostní situací v regionu p. Horákem a na závěr schůze jsem společně s p. Pokorákem předal ostatním radním námi vypracovaný návrh na využití veřejných prostranství a parků v Jiříkově. Namátkou se jedná např. o dětské hřiště v ul. Březinova, park v ul. Moskevská a Zahradní, prostranství u TJ Sokol Filipov či okolí TJ Sartak Jiříkov. Návrh bude dále předmětem jednání v RM, Komisi výstavby a ŽP. 8. SCHŮZE RM DNE Jednání této schůze RM bylo bohaté nejen svým programem, ale také připomínkami a diskuzí. Během první části jsme jednali o smluvním vztahu s Povodím Ohře. Pan Pokorák měl připomínku k dopravnímu řešení křižovatky na Rumburské ulici s komunikací, která ji spojuje s ulicí Oldřichovou. Zmíněné rozcestí bude upraveno zachováním pouze jednoho vjezdu. Z mé strany byla předána informace o otevřeném kanálu u vjezdu do bývalého areálu Jawy. V následujících krocích jsme byli seznámeni s novou dotací ze SFŽP, o probíhajících pracích nové kanalizace, dokončení druhé části chodníku na náměstí a s ceníkem náhrad za úkony spojené s odchytem psů. Následoval dlouhý seznam záměrů na pronájem pozemků, seznámení s rozpočty příspěvkových organizací a oznámení o nevybrání Města Jiříkov ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Před závěrečnou diskusí jsme odmítli nabídku k uspořádání slavností a pohovořili o projektu, který realizuje Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Klášteře v Londýnské ulici (využívaný mimo jiné Schrödingerovým institutem). Před závěrečnou diskuzí nás poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek za jednoho psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 150,- Kč. ÚHRADA NÁJEMNÉHO za pronájem pozemků - roční nájemné je splatné jednorázově do každého roku. Nájemné je možno uhradit: bankovním převodem na účet /0300, VS , KS 0379 poštovní poukázkou CENÍK NÁHRAD ZA ÚKONY SPOJENÉ S ODCHYTEM navštívila JUDr. Pretschová ve věci nové nájemní smlouvy ordinace MUDr. Kořínka. V prostoru pro připomínky jsem upozornil na stav komunikací dotčených stavbou kanalizace a požádal o odstranění nerovností, požádal jsem o seznámení s průběhem dokončení územního plánu a dotázal jsem se na drobné nejasnosti ohledně připravovaného rozpočtu, které mi byly vysvětleny. Panem Horákem jsme byli tradičně informováni o bezpečnostní situaci v okolí a o činnosti městské policie. Závěrem jsme hovořili o jiříkovských parcích. V této věci jsme se shodli, že s tímto záměrem seznámíme zastupitele na pracovním zasedání ZM a Komisi výstavby a ŽP, kde také nastíníme jakým způsobem chceme s realizací pokračovat. Upozorňuji, že se nejedná o oficiální zápis ze schůze RM, ale pouze o informativní glosu. Výčet projednávaných bodů není a vzhledem k obsáhlosti schůze ani nemůže být úplný. Přesto doufám, že tyto informace dostatečně oceníte. Jindřich Jurajda ANONYMNÍ DOPIS Před několika dny byl ve schránce MěÚ Jiříkov nalezen anonymní dopis, poukazující na mé nedostatky z hlediska gramatiky. Nejedná se o vlastnost, kterou by bylo možné se chlubit, nebo být na ni hrdý. Bohužel je to pro některé ypsilon důležitější než samotný obsah sdělení. Stal jsem se v poslední době již mnohokrát terčem tohoto druhu útoku a posměchu. Nic si z toho nedělám, protože jsem přesvědčený o tom, že každý má své přednosti a své nedostatky. Tímto se tedy všem čtenářům mých příspěvků omlouvám za gramatické chyby, kterých se dopouštím. Budu se snažit jím předcházet. Autorovi anonymního dopisu přeji příjemné čtení Jiříkovských novin. Jindřich Jurajda nebo v hotovosti v pokladně MěÚ UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ Upozorňujeme vlastníky a uživatele dotčených pozemků na povinnost ořezu stromů a jiných porostů pod elektrickým vedením tak, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé provozování nadzemního vedení elektrické sítě. Odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov ÚKON ČÁSTKA POZNÁMKA odchyt psa vč. použití odchytových 200,- Kč paušální částka bez ohledu prostředků na velikost zvířete a způsob odchytu umístění psa v záchytném kotci, 50,- Kč/den zahrnuje úklid kotce, desinfekci, vč. stravy a další péče (čištění kotce stravu, vodu, administrativu apod. apod.) odvoz psa do útulku 5Kč/km dle ujetých kilometrů umístění psa v útulku dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů veterinární péče dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů Tento ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova byl schválen Radou města Jiříkova na 8. schůzi konané dne usnesením č. 127/2015 s platností a účinností od

3 MĚSTO JIŘÍKOV zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka Druh práce: sekretářka (sekretariát/podatelna) Charakteristika vykonávané práce: pořizování zápisů z jednání orgánů územního samosprávného celku vedení organizačně - technické agendy jednání orgánů územního samosprávného celku včetně přípravy podkladů zajišťování chodu podatelny komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin provádění výpisů v kontaktním místě Czech POINTu a autorizované konverze dokumentů poskytování informací. Předpokládaný nástup: nebo dle dohody Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 20. března 2015 do hod (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí být písemná přihláška doručena na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov, nikoliv odeslána zájemcem). Více podrobností naleznete na webových stránkách města - nebo na úředních deskách. PREVENTIVNÍ VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Hasiči z Jiříkova se zapojili do preventivní výchovy předškolních dětí. Ve spolupráci s Městskou policií se scházejí každé dva měsíce. Tentokrát pro ně byla připravena procházka se spoustou překvapení. Po cestě ze školky do hasičské zbrojnice se za pomocí Městské policie a hasičů setkaly s člověkem, který je lákal do auta na bonbóny. Bylo jim vysvětleno, jak se mají v dané situaci chovat. Další část byla zaměřena na drogově závislé lidi. Tam se dozvěděly, jak se zachovat v případě, že najdou injekční stříkačku. Poté se praktická ukázka přesměrovala na hasiče. Po cestě děti viděly hořící odpad. Za pomocí hasiče zavolaly na linku 150 a událost oznámily. Poté přijeli na místo hasiči, požár uhasili a odvezli děti zásahovým vozidlem na stanici, kde byla ukázka hasičské výstroje a výzbroje. Po vycházce se děti vracely do školky plné dojmů. MP a JSDH Jiříkov SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU Dne v odpoledních hodinách proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov slavnostní ukončení projektu v rámci přeshraniční spolupráce OŽIVENÍ TURISMU V NĚMECKO ČESKÉM POHRANIČÍ. Na toto setkání byli pozváni všichni ti, kteří JIŘÍKOVSKÉ MUZEUM Jiříkovské muzeum je otevřeno pro veřejnost každou neděli od 14:00 do 16:00 hodin. Vstup dobrovolný. Návštěva muzea mimo běžnou otvírací dobu je možná po dohodě. Bližší informace na webových stránkách muzea: MUZEJNÍ NOC 2015 PROBĚHNE V JIŘÍKOVĚ I LETOS Pomalu se to stává tradicí - přijďte i Vy navštívit tradiční muzejní prostory v netradiční dobu. Již třetí jiříkovská Muzejní noc proběhne večer a v noci z pátku 13. na sobotu 14. března 2015 v době od 18:00 do 02:00 hodin na adrese Tylova 1056/4, vedle historického domu č.p. 8. Vstup dobrovolný, občerstvení zajištěno, drobný kulturní program v rámci možností snad bude také... se podíleli na realizaci projektu. Výstupem projektu byly vydané nové publikace a propagační předměty propagující Město Jiříkov a to v česko německém jazyce. Poděkováním patří všem, kteří se oslav ukončení projektu účastnili a samozřejmě i těm, kteří se z účasti omluvili, avšak nějakým způsobem se na zdárné realizaci projektu podíleli. za projektový tým Bc. Jiří Semerád Město Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny - určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování - mikrobiologický a chemický rozbor - cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru); radiologický rozbor (radon 222) - cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. - určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. - krácený rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné; úplný rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov odbor výstavby a ŽP odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha ,

4 ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZÍSKALO OCENĚNÍ ZA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU Krásná Lípa, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko získala 3. místo v kategorii Region v České republice, který nejzodpovědněji podporuje cestovní ruch a to v prestižní anketě odborných novin v oblasti cestovního ruchu TTG Travel Awards, která se vyhlašuje více než 40 let ve všech zemích, kde vychází TTG. Jedná se o známku nejvyšší kvality u nás i v Asii, Itálii nebo ve Velké Británii. České noviny pro cestovní ruch TTG Czech pořádají anketu již posedmnácté. Odborníci hodnotili především kvalitu, zodpovědnost, opravdovost. Druhé místo obsadil region Praha a vítězen této kategorie se stala Jižní Morava. Cenu pro České Švýcarsko převzal v Praze Filip Brodský (ředitel společnosti České Švýcarsko) a Jiří Rak (vedoucí Destinační agentury České Švýcarsko). O nominaci i samotné vyhodnocení soutěže rozhodovala odborná komise složená ze zástupců asociací cestovního ruchu v České republice např. Jan Papež (Asociace cestovních kanceláří ČR), Monika Palatková (Czech Tourism), Stanislava Volemana (Asociace průvodců ČR) a další, více info zde: cz/postup-nominaci-ttg-travel-awards-2014/. TTG Travel Awards 2014 se hlasovalo v těchto VANDALISMUS Trestní zákoník dle 228 (poškození cizí věci) stanovuje pachateli odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 6 let. Dne jsme začali v odpoledních hodinách objevovat první informační tabule, které v našem městě tvoří celkem 5 naučných stezek. Po uplynutí pouhých dvou týdnů, však byl zaznamenaný první pokus o lidovou (NE)tvořivost. Tabule u bývalého areálu Elitex jsou nenapravitelně poškrábané a jednu z nich se zřejmě někdo pokusil prokopnout. Bohužel tento první případ nebyl poslední. Následující víkend se na jedné z tabulí objevil nechutný pokus o tvorbu jakéhosi druhu pouličního grafického umění. Mimo jiné je autorův rukopis viditelný i na dalších veřejných místech našeho města. Příkladem může být sloup pouličního osvětlení, rozvodná skříň, garáž ve Svobodově ulici, nebo na zdech některých domů. Ačkoliv se nepovažuji za uměleckého ignoranta, z těchto projevů se mi při nejmenším zvedá žaludek. Díky aktivitě občanů, kteří bezprostředně po zveřejnění šířili tuto informaci na sociální síti Facebook se ihned druhý den autoři ke svému dílu přihlásili a slíbili všechny napáchané škody uvést do původního 4 13 kategoriích: Pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním, Nejlepší cestovní kancelář pro dovolenou u moře, Nejlepší cestovní kancelář pro zimní dovolenou, Nejlepší letecká společnost, na kterou se mohou spolehnout cestující i agentury, Nejlepší on-line prodejce, Nejlepší cestovní kancelář pro pobyty v České republice, Nejlepší hotel v ČR pro individuální turistiku, Region v České republice, který nejzodpovědněji TTG udílení cen, 2. a 3. zprava Jíří Rak a Filip Brodský podporuje cestovní ruch, Cestovní kancelář, jejíž produkt je příkladnou synergií potřeb klienta, ceny a možností trhu, Nejlepší prodejce letenek, Nejlepší cestovní kancelář pro pobyty v České republice, Nejlepší cestovní kancelář pro cestování za kulturou, památkami a dobrodružstvím, Nejlepší zahraniční turistická centrála v ČR. České Švýcarsko o.p.s. stavu. Rád bych touto formou poděkoval všem, komu není vzhled našeho města lhostejný a požádal všechny občany, aby před podobnými projevy nezavírali oči. Stanete-li se svědky obdobné činnosti, obraťte se prosím ihned na Městskou policii (tel. č ). Jindřich Jurajda PROJEKT Z POHÁDKY DO POHÁDKY Máme za sebou druhou část literárně-výtvarného projektu Z pohádky do pohádky, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR. Nejenom děti, ale mnohdy i jejich rodiče přicházeli do základních škol Šluknovského výběžku strávit svůj čas, kdy naslouchali pohádkám, které napsaly děti a na ně společně vytvářeli ilustrace. Vyzkoušeli si zde různé výtvarné techniky jako je kolorovaná kresba, kresba tuší, kresba pastelem a nebo akvarel. Máme tedy namalováno. Obrázky jsou vyhodnoceny a ty nejlépe zdařilé budou součástí knihy pohádek. Výběr nebyl lehký, celkem se nám sešlo 230 obrázků, ale otištěny budou jen ty nej Slavnostní vyhodnocení celého projektu proběhne v měsíci červnu. Výstupem bude kniha pohádek a ilustrací dětí. Pro účastníky to bude příjemné ukončení nejen projektu, ale zároveň celého školního roku. Autoři otištěných pohádek a obrázků budou odměněni, z ostatních obrázků se uskuteční výstava. Nebylo opravdu snadné vybrat ty nejhezčí, krásný a originální byl každý obrázek. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili tohoto projektu, bylo to s vámi fajn. Tolik zapálení a talentu jsem pohromadě už dlouho neviděla. Já si to prostě užila a doufám, že i vy. Dita Špačková, MAS Šluknovsko, Varnsdorf

5 SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI BŘEZNU OSLAVÍ 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET paní Filková Gertruda, paní Tomková Anna, paní Valentová Marie, pan Fryčer Jaroslav, paní Pokoráková Božena, paní Urbánková Antonie, pan Kyjovský Antonín, pan Dvořák Pavel, paní Mikolášová Božena, paní Zlatová Věra, pan Grundza Belo, paní Novotná Marie, pan Grundza Ladislav, pan Nádeník Milan, pan Šamša Pavel, pan Hrdlička Antonín a pan Honzík Jan ROZLOUČILI JSME SE v měsíci prosinci s panem Jaroslavem Vomáčkou, s paní Annou Chvojkovou, s paní Jiřinou Křížovou, s panem Petrem Koritarem a s panem Petrem Kopečným v měsíci lednu s paní Janou Michalisková, s paní Marií Skramužskou, s paní Miluší Plickovou, s panem Karlem Baierem, paní Karolínou Škodovou, s paní Martou Průchovou, s panem Milanem Černým, s panem Janem Hauptmanem a s panem Robertem Luhem v měsíci únoru s paní Hedvikou Kopečnou, paní Amalií Ernestovou, s paní Annou Syrovátkovou, s panem Janem Musílkem, s paní Martou Kalusovou, s paní Evou Trávníčkovou a panem Josefem Snětivým PODĚKOVÁNÍ Mnohokrát děkuji třem zaměstnancům městského úřadu za pomoc při mém úrazu. Jana Marková VZPOMÍNKA INFORMACE Dne je tomu již 10 let, co nás opustil milovaný syn, otec, bratr, strýc Stanislav Kyjovský. Vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Kyjovská, matka a ostatní příbuzní Dne 5.3. uplynul smutný rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan JIŘÍ FOHL, učitel tělem i duší, který v jiříkovské škole působil celý svůj život a vyhoval zde tři generace žáků. Věnujte mu spolu s námi krátkou vzpomínku. S láskou rodina a přátelé Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. POZVÁNKY KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY POUTNÍ BAZILIKY MINOR VE FILIPOVĚ Od ledna 2015 je možné o víkendu navštívit poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Římskokatolická farnost Jiříkov připravila komentované prohlídky chrámu s čestným titulem bazilika minor. Určeny jsou českým a německým poutníkům a turistům. Při prohlídkách zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve Filipově dne , zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutního kostela. Poutníci najdou v chrámu prostor pro ztišení a modlitbu. Od do je možné poutní kostel ve Filipově navštívit v sobotu od do h. a v neděli od do h. Od dubna do října 2015 se otevírací doba v bazilice ve Filipově rozšíří kromě víkendu i na pracovní dny. Vstup na prohlídku je volný. POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V LORETĚ RUMBURK Období půstu před příchodem Velikonoc patří v barokní sakrální památce Loreta Rumburk pobožnostem křížové cesty. V křížové chodbě Lorety se v postním období konají každý pátek od h. První pobožnost křížové cesty se uskutečnily , poslední proběhne Na Velký pátek se v h. koná pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů. Povede ji páter Jozef Kujan SDB, ředitel salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a Jiříkově. Vlastní pobožnosti křížové cesty v postním období v Loretě Rumburk pořádají i němečtí věřící z katolických farností v Sasku. Při pobožnosti křížové cesty procházejí věřící jednotlivá zastavení křížové cesty, která má v ambitu Lorety podobu rozměrných malovaných lunet. Ty připomínají příběh Ježíšova odsouzení a ukřižování. Obrazy křížové cesty v ambitu Lorety Rumburk pochází z roku 1893, namaloval je malíř Josef Maschke z Rychnova u Jablonce nad Nisou. V roce 2014 se tři obrazy dočkaly restaurování. Dvanácté, sochařsky ztvárněné zastavení křížové cesty (Ježíš Kristus umírá na kříži) se nachází v kapli Kalvárie, která je součástí poutní kaple Svatých schodů. foto Jiří Stejskal V Loretě Rumburk je v postním období připravena i speciální komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů. Uskuteční se ve středu 1. dubna 2015 od h. Účastníci si při prohlídce připomenou historii křížových cest v ambitu Lorety. Ta stávající je již třetí v pořadí. Zájemci se zároveň detailně seznámí s unikátní malířskou a sochařskou výzdobou kaple Svatých schodů. Bohatě zdobená rokoková kaple Svatých schodů byla postavena v letech V letech se dočkala celkové obnovy. Vstupné na hodinovou prohlídku je dobrovolné. Místa je možné si rezervovat na u: a telefonním čísle Klára Mágrová PODĚKOVÁNÍ (!?) Dovolte mi, abych se vrátila k úmrtí mého manžela p. Františka Mareše, který zemřel Chtěla bych ještě poděkovat za poskytnuté asistenční služby organizaci Domov "Srdce v dlaních", jmenovitě p. Janě Podzimkové, která mi dobrou radou a službami pomohla zvládnout tak těžké období při ošetřování Františka. Dále moc děkuji také p.soně Kořínkové, která mi kdykoliv dávala rady, jak pečovat o vážně nemocného manžela. V žádném případě nepatří poděkování jeho ošetřujícímu lékaři MUDr. J.Kořínkovi, kterého v lednu 2014 požádal František o kompletní preventivní prohlídku se zaměřením na rakovinu. Bohužel v listopadu 2014 mu byl zjištěn nádor 14 12cm na játrech. Myslím, že při větším zájmu o své dlouholeté pacienty, by se na takovéto onemocnění mohlo přijít včas. Marešová Marie TENISOVÝ ODDÍL SPARTAKU JIŘÍKOV hledá správce tenisových kurtů. Podmínky budou stanoveny dle osobní dohody. Zájemci volejte na tel.č Václav Jirkovský 5

6 VZPOMÍNKA NA PANA UČITELE Jednou z mnoha učitelských osobností, které prošly jiříkovskou školou, byl dozajista i Mgr. Jiří Fohl. Prakticky celý svůj profesní život, pouze s malou pauzou od svých studentských let, zasvětil učitelství v naší škole. Jeho rukama prošlo velmi mnoho generací jiříkovských žáků. Vždy ho zdobila přímost, touha po spravedlnosti a čestném jednání, smysl pro humor. ZAČÁTEK JARNÍ SEZÓNY VE FOTBALE Zimní přestávka se pomalu blíží ke svému konci a tak se začaly připravovat i naše týmy na jarní sezónu. V mužstvu mužů došlo během zimní přestávky k posílení realizačního týmu a to o dvojici trenérů Františka Dužára a Romana Semeráda. Muži začali přípravu koncem ledna již pod novým trenérským tandemem. Mladší žáci a starší přípravka zimní přípravu zahájili na začátku měsíce ledna. Soutěžní sezónu zahajují jako první muži na domácím hřišti s týmem Šluknova B. Mladší žáci a starší přípravka mají svá soutěžní kola naplánována na měsíc duben a to Nejbližší zápasy jara A tým: sobota :00 hodin Spartak Jiříkov - Plaston Šluknov B sobota :30 hodin UNION Děčín Spartak Jiříkov sobota :00 hodin Spartak Jiříkov Dolní Poustevna sobota :00 hodin SK Markvartice - Spartak Jiříkov sobota :00 hodin Spartak Jiříkov - Jiřetín p./j. Robert Altman VÍTÁNÍ JARA oslava Velikonoc, rozloučení se zimou úterý 31. BŘEZNA :00 hod. PESTRÝ SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OD ŠKOLY 15:30 hod. shromáždění na náměstí 15:35 hod. vhození Morany do Jiříkovského potoka pořádá Základní škola Jiříkov pod záštitou Města Jiříkov Jeho největší devizou bylo docílit, aby žáci odcházeli do života s kvalitními znalostmi např. v jeho oblíbené chemii a nepřipustil nikdy kompromis v nedostačených znalostech. Je pravidlem, že pokud se někdy vzpomíná na bývalé pedagogy školy, bývá nejčastěji zmíněno právě jméno pana učitele Fohla. Nejednou jsem si vyslechl při vzpomínání bývalých žáků, cituji: On vždycky dokázal, že jsme se to, co po nás chtěl a považoval za podstatné, museli naučit. I kdyby se nám stokrát nechtělo. Kéž by se nám dařilo takto intenzivně a efektivně působit na žáky i nadále. Mgr. Jiří Fohl odešel loni na jaře z našeho světa nečekaně ve svých 75 letech. Po tichu, nenápadně. Jen několik roků předtím se za ním naposledy zavřely dveře naší školy. Dokud mu zdraví sloužilo, pracoval neúnavně i v důchodovém věku. Pan učitel Mgr. Fohl byl význačná osobnost s velkou autoritou. Věnujme mu zaslouženou vzpomínku na dlouhá léta prožitá v jiříkovské škole. Patří bezesporu do generace bardů a zakladatelů nové historie školy v 50. letech. Zosobnil ryzím učitelstvím celý svůj život. Není už mnoho takových. Pokud město Jiříkov hledá význačné osobnosti své nové historie, Mgr. Jiří Fohl mezi ně určitě patří. Mgr. Bc. Obergruber Ladislav ředitel Základní školy Jiříkov Vstupné 30,- Kč, místenka 170,- Kč (vstup pouze s platnou místenkou) Vstupenky možné zakoupit ve škole (č. tel , pí Ondráčková) Odvoz autobusem v 19:30 hod. z náměstí v Jiříkově (přes Filipov) Jiříkovské noviny Ξ měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR Ξ náklad 800 ks Ξ redaktor a grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce Kompletní příspěvky do novin podávejte em - nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a redakční rady.

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Vybíráme z obsahu: Smlouva na bioodpad v TS 2 Na slovíčko 5 Poprvé oslavíme Den Země 9 Zachyceno objektivem 10, 11 Prvňáčci v knihovně 13 Univerzita třetího věku 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV BŘEZEN

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Kde začíná a kde skončí lidská blbost? 461 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. října 4,- Kč Čtvrtek 10. října Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle sportovní

Více

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI v Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI CITÁT Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007

krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007 301 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007 Krásnolipáky trápí vzájemné soužití s Romy a vandalismus Vzájemné soužití s Romy a vandalismus nejvíce trápí obyvatele Krásné Lípy. Alespoň to vyplynulo

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

První soukromá zastávka už v provozu

První soukromá zastávka už v provozu ČÍSLO 1 10. LEDEN 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz První soukromá zastávka už v provozu V minulém čísle v polovině prosince jsme tlumočili zprávu železničního dopravce,

Více

Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice

Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice 442 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. ledna 4,- Kč Čtvrtek 10. ledna Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice Rozhodnutí zrušení povinného výkonu tzv. veřejné služby,

Více