(pokračování na str. 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(pokračování na str. 2)"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Skutečnost, že v okolí našeho města je produkováno dostatečné množství biomasy a jiných alternativních paliv využitelných pro energetické zpracování, nyní pomalu získává obrysy praktického využití. Možnost levnějšího a ekologičtějšího vytápění se začíná zamlouvat potenciálním producentům alternativních paliv i konečným spotřebitelům. Studie byla na konci března prezentována před zaplněným přednáškovým sálem na zemědělském veletrhu Techargo v Brně. Lidé se o tuto problematiku opravdu začínají zajímat. V rámci diskuse na veletrhu vyplynulo, že největší problém nastartování využívání obnovitelných zdrojů energie je to, že lidé nejsou informovaní. Studie nám říká, že můžeme mít energeticky soběstačný region, opravdu to může fungovat, Nové provozovny na Náměstí Na Náměstí v Mikulově byly před nedávnem otevřeny hned tři nové provozovny. V rohovém domě u průchodu na ulici Kapucínská je nyní Zdravá kavárna, vedlejší prodejnu provozuje Pekařství Křižák a na protější straně bylo otevřeno rychlé občerstvení. Zdravá kavárna zahájila provoz 9. dubna a kromě posezení u několika druhů fair trade kávy v biokvalitě nabízí prodej zdravé výživy. Nyní máme základní biopotraviny a zdravou výživu, do budoucna budeme objednávat zboží dle zájmu zákazníků. Nabízíme také biovína, biokoření, bylinky, vinnou kosmetiku a další zdravé výrobky, popsal sortiment majitel Zdeněk Grůza. Ve Zdravé kavárně můžete ochutnat také zákusky od cukráře, který pochází z Tuniska. pomůže to producentům, spotřebitelům i regionu. Ale lidé o tom neví, nebo tomu nevěří, uvedl jeden ze zpracovatelů studie Tomáš Hlavenka. Studie zatím hovoří čistě teoreticky, v mikroregionu neexistuje žádný reálný příklad využívání alternativních paliv. To by se však mělo brzy změnit. Studie nám zmapovala potenciál a teď chceme pokračovat v praktické rovině. V Rakousku jsou regiony, které jsou téměř energeticky soběstačné a město Mikulov se tímto směrem posunuje. Do budoucna bychom chtěli vytápět některá městská zařízení alternativními palivy, uvedl starosta Rostislav Koštial. Pilotním projektem v této oblasti by mělo být vytápění soukromé organizace provozované v městských prostorách. Dětský denní stacionář Mikulov bude pravděpodobně již tuto zimu využívat alternativní zdroje energie. V budově stacionáře máme zastaralou kotelnu, která by stejně musela být zrekonstruována. Rozhodli jsme (pokračování na str. 2) Jeho heslo zní: Po mých zákuscích se netloustne, ale nabírá se energie, usmívá se Grůza, který do budoucna plánuje také přednášky o zdravé výživě, kde by se účastníci učili, jak pokrmy připravit. Zdravá kavárna je zařízena v příjemném starém stylu včetně dětského koutku a má otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. Již na začátku března otevřelo svou provozovnu Pekařství Křižák. Nabízí různé druhy koláčků, běžné i netradiční chleby, například špekový, lněný či ořechový, plněné bagety, zákusky. Vše se peče přímo v provozovně, je to tedy zaručeně čerstvé. Zákazníci si mohou nákup odnést s sebou nebo posedět přímo v prodejně třeba u kávy a zákusků, uvedla vedoucí provozovny Michaela Stroblová. Pekárna je otevřena (pokračování na str. 4) Mikulov soucítí s polským partnerem Pád letadla, na jehož palubě zahynulo v sobotu 10. dubna 96 osob včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky, zahalil sousední stát do hlubokého smutku. Město Mikulov má v Polsku již od roku 2005 partnerské město Túchow. Polská tragédie je velice smutná a politováníhodná skutečnost, kterou vnímáme o to citlivěji, že máme v Polsku partnerské město. Vazby s ním nejsou pouze oficiální, mnozí z nás si tam našli také své přátele, uvedl starosta Rostislav Koštial. Vedení města odeslalo po tragédii do Túchowa kondolenci. km Naše město si připomene bohatou židovskou historii Město Mikulov si ve dnech od 29. dubna do 2. května připomene svou bohatou židovskou historii. Na Husově ulici jako jádru bývalého židovského ghetta, v Městském kině a Kinoklubu se bude konat rozmanitý program. Dny židovské kultury budou zahájeny ve čtvrtek 29. dubna v 18 hodin v Kinoklubu muzikálem Úklid. Tragikomický opus herečky, moderátorky, textařky a šansoniérky Ester Kočičkové a ukrajinské folkloristky, klavíristky, skladatelky a brilantní zpěvačky Kateryny Kolcové je pohledem do života dvou politováníhodných žen středního věku. V pátek 30. dubna od 18 hodin bude program pokračovat v Kinoklubu koncertem jidiš písní Mame lošn v podání herečky a zpěvačky Hany Frejkové a kytaristy i skladatele Michala Hromka. Po koncertu proběhne beseda o knize Jidiš civilizace s překladatelkami Kateřinou Hladkou a Marií Holou. (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov , IČ zveřejňuje v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. zn. záměr pronajmout nebytové prostory a za tímto účelem vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pronájem nebytových prostor v objektu sportovní haly č. p na pozemku p. č. 1874/3, katastrální území Mikulov na Moravě, na ulici Na Hradbách č. org. 13, Mikulov o celkové výměře 531,97 m2, a to v 1. a 2. podlaží budovy. Kolaudační stav: restaurace a ubytovna Kapacita: restaurace 30 míst, salonek 24 míst, ubytovna 6 ubytovacích buněk s 20 lůžky Podmínky výběrového řízení: předmět nájmu bude po celou dobu trvání nájemní smlouvy využíván pouze k provozování restaurace a ubytovny nájemce bude spolupracovat s provozovatelem objektu sportovní haly, zejména umožní využití ubytovny a restaurace pro organizování tělovýchovných soustředění a jiných sportovních akcí Výběrová kriteria: výše ročního nájemného v Kč/m2 váha 50 % kvalita gastronomického konceptu váha 25 % spolupráce s provozovatelem sportovní haly váha 20 % zkušenosti zájemce s provozem obdobného zařízení váha 5 % Nabídky mohou být podávány na adresu vyhlašovatele v termínu do 26. dubna 2010 do 10 hodin. Upozornění: předmětem výběrového řízení není pronájem vybavení výše uvedených prostor. Úplné znění výběrového řízení včetně kvalifikačních předpokladů a obsahu nabídky je zveřejněno na úřední deska. Další informace: tel.: , nebo Nový ceník inzerce ve Zpravodaji města Mikulov platný od Rozměr cena s DPH cena bez DPH 1/16 strany 600 Kč 500 Kč 1/8 strany 1200 Kč 1000 Kč 1/4 strany 2160 Kč 1800 Kč 1/2 strany 4560 Kč 3800 Kč celá strana 9120 Kč 7600 Kč Cena za cm2 je 20 Kč včetně DPH. U 1/4 strany se rozměry mohou lišit, sazba se tedy počítá dle cm2. Uvedené ceny jsou za jedno vydání. Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborný zaměstnanec Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách úřední deska, odkaz volná pracovní místa nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na tel.: Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. (dokončení ze str. 1) První objekt vytápěný alternativními palivy se tedy, že vsadíme na alternativní paliva, vidím v tom velký potenciál a pro nás to bude znamenat především snížení nákladů, uvedl ředitel stacionáře Petr Malásek. Zájemci o přestavbu kotelny mohou spolupracovat s občanským sdružením Agroenergie, které je zpracovatelem studie a nyní se snaží pomoci s její realizací. Našim cílem je, aby se z Mikulovska stal energeticky soběstačný region a chceme pro to udělat maximum, uvedl Solařík z Agroenergie. Zájemcům o změnu vytápění na obnovitelné zdroje energie dokážeme pomoci s výběrem technologie, s projektem, případnou žádostí o dotaci a instalací kotelny, nabízí Hlavenka a dále dodává, že pro ty, kdo nechtějí kotelnu provozovat sami, nabízí alternativu financování záměru, následného provozu kotelny s dodávkami tepla a garancí, že vytápění bude stát odběratele minimálně o deset procent méně než při použití plynu. Věříme, že pokud budou v mikroregionu fungující příklady, bude se zájem šířit a region bude mít šanci stát se opravdu energeticky soběstačným. A to je náš cíl, dodal Solařík. km (dokončení ze str. 1) 2 Nabídka na prodej nemovitostí Město Mikulov nabízí k prodeji soubor nemovitostí objekt občanské vybavenosti č. p. 185 na pozemku p. č. 292, objekt bydlení bez č. p. na pozemku p. č. 291, pozemky p. č. 292 a p. č. 291, vše v k. ú. Mikulov na Moravě na ulici Kapucínská. Požadovaná kupní cena je nejméně Kč. Objekty tvoří funkční celek pro účel jídelna s kuchyní pro veřejnost. Vhodné pro komerční využití. Objekty jsou přístupné ze zpevněné místní komunikace a jsou napojeny na sítě elektro, vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikace. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov pod č. 27/MA-2010 a na internetových stránkách města Mikulov Zájemci mohou podat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Mikulov s označením Zveřejnění č. 27/MA 2010 NEOTVÍRAT. Více informací poskytnou pracovníci Majetkoprávního odboru města Mikulova na telefonním čísle , nebo nejlépe při osobní návštěvě. MPO Nabídka na prodej souboru stavebních pozemků Město Mikulov nabízí k prodeji soubor stavebních pozemků v Mikulově v lokalitě Pod Novou pro účel zajištění vybudování dopravní a technické infrastruktury k výstavbě objektů bydlení. Pozemky se nachází v jihozápadní části Mikulova poblíž silnice I/52. Jedná se o stavební pozemky o celkové výměře m2 určené k umístění dopravní a technické infrastruktury ( m2) a objektů bydlení ( m2). Podmínky využití území jsou upraveny regulačním plánem Mikulov Pod Novou. Cena bude stanovena dohodou na základě nejvýhodnější nabídky zájemců. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov pod č. 24/MA 2010 a na internetových stránkách města Mikulova Zájemci mohou podat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Mikulov Zveřejnění č. 24/MA 2010 NEOTVÍRAT. Více informací poskytnou pracovníci Majetkoprávního odboru města Mikulova na telefonním čísle , nebo nejlépe při osobní návštěvě. MPO Naše město si připomene bohatou židovskou historii V sobotu 1. května v 15 hodin vystoupí na Husově ulici taneční skupina Rút, která představí chasidské a izraelské tance, a poté proběhne koncert klezmerové kapely Létající rabín. Páteční program bude pokračovat v 19 hodin v Městském kině promítáním filmu Nedodržený slib. V neděli 2. května od 10 do 16 hodin si můžete zdarma prohlédnout židovský hřbitov. km

3 Zpravodaj má novou rubriku Počínaje tímto vydáním bude do Zpravodaje města Mikulov pravidelně každého čtvrt roku zařazena Společenská rubrika, která čtenářům přinese informace o počtu narozených a zemřelých v Mikulově, věkovém složení obyvatelstva a podobně. Podle zákona o ochraně osobních údajů není možné v tisku zveřejňovat jména bez souhlasu dotyčných osob. Informace budou proto uváděny pouze v číslech. Pokud by si však občané přáli, aby ve Zpravodaji byla otištěna informace o uzavření manželství, narození dítěte či úmrtí Statistika za první čtvrtletí roku 2010: Narození 12 Úmrtí 14 Přihlášení k trvalému pobytu 40 Odhlášení z trvalého pobytu 38 Uzavřené sňatky občanů Mikulova 3 Uzavřené sňatky občanů jiných měst 2 Odeslaná blahopřání k životním jubileím 137 Odeslaná blahopřání k výročí uzavření manželství 7 Počet obyvatel: Celkem 7350 Žen 3785 Otevřený dopis starostovi a Radě města Vážený pane starosto, z důvodu opakovaných připomínek a dotazů od občanů Mikulova žádám Radu města k zaujetí stanoviska k estetickému prostředí rezavých okůlovaných borovic před hotelem Zámeček. Tyto borovice vysadili Petr a Michal Marcinčákovi v loňském roce bez patřičných povolení ve vegetačním období. Zřejmě chtěli dosáhnout toho, aby nebylo na hotel vidět. Tyto borovice jsou osázeny ve frekventované a nepřehledné křižovatce na veřejném prostranství (z. 128/ ). Na toto území byly opakovaně vydány nevyhovující znalecké posudky na rozhledové trojúhelníky a výhledové poměry. Usychající borovice vytváří dle názoru projíždějících neestetické prostředí. Zejména pro projíždějící turisty na hlavním průtahu městem jsou nevšedním zážitkem z našeho romantického města. Před volbami v květnu přijede na Mikulovské vinné trhy celá řada vzácných hostů z politického i veřejného života a opět se budou ptát: Čí to je? Ing. Josef Ševčík Vážený pane inženýre, Radě města Mikulova bylo na jejím zasedání dne předloženo Vaše podání ze dne ve věci výsadby borovic před hotelem Zámeček. Žádáte v něm, aby RM Společenská rubrika blízké osoby včetně jmen, mohou v redakci na České ulici (budova Městského kina) podepsat souhlas se zveřejněním. Novomanželé mají možnost jej podepsat i přímo na matrice Městského úřadu v den konání obřadu. Ve Společenské rubrice bude zveřejňován také počet odeslaných blahopřání k životním jubileím (radnice je zasílá k 50., 60., 70., 75. a 80. narozeninám a poté každoročně) a počet blahopřání k výročí uzavření manželství (je zasíláno při 25. a 50. výročí svatby). Tito jubilanti mají samozřejmě také možnost po podepsání souhlasu v redakci Zpravodaje zveřejnit svá jména. km Mužů 3565 Do 19 let 1342 Do 39 let 2319 Do 59 let 2082 Do 79 let let a více 211 Novomanželé, kteří uzavřeli sňatek v Mikulově a souhlasili se zveřejněním: Lucie Bedřichová a Roman Žůrek z Mikulova Hana Kubánková a Miroslav Šula z Mikulova Edita Brázdová a Zdeněk Vybíral z Dobrého Pole Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce zaujala stanovisko k estetickému prostředí dotčeného místa. V souvislosti s tím byla RM v obecné rovině informována, že jste v této věci již dříve učinil několik podání k některým odborům Městského úřadu Mikulov. Konkrétně k Odboru životního prostředí a Odboru dopravy. Také jste k tajemníkovi Městského úřadu podal stížnost na postup Odboru životního prostředí při vyřizování Vašeho podání. Způsobem vyřízení této stížnosti se zabýval i Odbor kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pokud jde o řízení vedené Odborem dopravy Městského úřadu Mikulov, bylo vydáno rozhodnutí ve věci, proti němuž účastník řízení podal odvolání ke Krajskému úřadu, který o něm doposud nerozhodl. Ve Vašem podání k RM žádáte o zaujetí stanoviska k estetickému prostředí. Názor na věc z tohoto hlediska je ve většině případů velmi individuální a navíc žádný právní předpis konkrétně neřeší, co je estetické a co nikoli. Z Vašich aktivit je zřejmé, že usilujete o odstranění vysazených borovic. RM však nemá pravomoc něco takového nařídit. RM konstatuje, že problém vysazených borovic, jak z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak z hlediska dopravy, je záležitostí výkonu přenesené působnosti, do které RM nepřísluší zasahovat. Rostislav Koštial, starosta města 3 Informace o dětských hřištích Koncem měsíce března byla provedena provozní kontrola herních prvků na všech veřejných dětských hřištích v městě Mikulově. Zjištěné závady byly nahlášeny firmě Tedos s. r. o., která je bude postupně odstraňovat. Na všech pískovištích bude prohrabán a doplněn písek, na dětském hřišti Tesco také doplněn drobný kámen (kačírek) pod závěsné houpačky, opravena skluzavka a natřena kreslící tabule. Dva herní prvky na hřišti v areálu ZŠ Hraničářů, které byly poškozeny, byly reklamovány u dodavatelské firmy a dne 8. dubna opraveny. Pískoviště na ulici Nová dostane novou stínící plachtu, bude doplněna zákazová tabulka a ozeleněn vstup na hřiště. Na novém hřišti na amfiteátru přibudou v nejbližší době další pryžové desky a písek, aby nedocházelo při nepříznivém počasí k ušpinění herních prvků. Žádáme návštěvníky hřišť o součinnost (neprodleným oznámením Městské polici) v případech poškozování vybavení hřišť. Magdalena Krčmová, MěÚ Mikulov Poradna pro uživatele sociálních služeb Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zřídila jako Regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj v Brně bezplatnou Poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je určena především pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníky osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinné příslušníky, ostatní pečující osoby a pro další skupiny uživatelů sociálních služeb. Kvalifikovaní poradci vám poradí s vyplněním a podáním žádosti, příp. odvolání či námitek proti rozhodnutí, a s přípravou k jednání ohledně příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek a výhod pro zdravotně postižené, důchodů. Pomohou také při uzavírání a provádění korekcí smluv o poskytování sociální služby, upozorní na náležitosti podání a jednání ohledně zbavení právní způsobilosti a budou se vám věnovat i v dalších věcech související se sociálním zabezpečením. Na poradnu se můžete obracet prostřednictvím u Skypu poradnabrno, telefonicky na telefonních číslech , , nebo osobně v pondělí a ve středu od 8.30 do hodin a od do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do hodin nebo zadáním svého dotazu v e-poradně na V případě osobní návštěvy je vhodné se předem objednat, aby si poradce na vás vyčlenil dostatečný časový prostor. Poradna je umístěna v nově zrekonstruované budově ve dvoře na Cejlu 32. Přístup do poradny je zezadu budovy plně bezbariérový. Těší se na vás kolektiv odborných poradců. Bc. Radka Pešlová

4 Nové vyhlášení přírodní rezervace Šibeničník Přírodní rezervace Šibeničník bude brzy znovu vyhlášena chráněným územím. Jedná se o lokalitu, kterou řada místních lidí zná a rádi by věděli podrobnosti o důvodu nového vyhlášení již existující rezervace, proto přináším krátké vysvětlení. Šibeniční vrch (Šibeničník) byl původně vyhlášen za chráněný již 10. května 1946, a to vyhláškou Okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1 VII. V tomto dokumentu byl Šibeničník definován jako přísná botanická rezervace. Od té doby až doposud byla tedy tato izolovaná stepní enkláva lemovaná lesním porostem vždy chráněna. V průběhu let pouze docházelo ke změnám kategorií chráněného území. Od roku 1992 až doposud je Šibeničník chráněn v kategorii Přírodní rezervace s celkovou rozlohou cca 3,5 ha. Jistým problémem z hlediska ochrany území však po celou dobu bylo nejednoznačné územní vymezení v prvotní vyhlášce z roku Proto se Správa CHKO Pálava rozhodla vyhlásit rezervaci zcela nově tak, aby vyhlašovací dokumentace odpovídala současně platné legislativě a splňovala všechny nároky na přesnou prostorovou definici území. Výrazným impulzem k novému vyhlášení Na ulici Stanislava Živného bylo zrušeno dětské hřiště a hovořilo se o tom, že místo něj budou vytvořena parkovací místa. Chtěla bych se zeptat, jak to s řešením parkování na sídlišti vypadá. Děkuji za odpověď. A. Š. Dětská hřiště na sídlišti se rušila proto, že nesplňovala současné hygienické normy. Co se týče budování parkoviště, máme zpracovanou studii na revitalizaci celého sídliště. Řeší povrchy, tedy parkování, odpadové hospodářství, chodníky a zeleň a počítá s finanční částkou dvě sta milionů korun. Její součástí však není osvětlení, rozvody elektriky, kanalizace Zeptejte se starosty Výběr některých událostí za měsíc březen v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ulici Kpt. Jaroše 2, aby zde zkontrolovala mladíka, který byl vyrušen nájemníky domu. Podezřelý si prohlížel jejich sušící se prádlo, které měli umístněné na balkoně v mezipatře domu. Strážníci mladíka předvedli na místní oddělení Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že se jedná o šestnáctiletého mladistvého z Mikulova, po kterém bylo Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání, protože byl na útěku z Výchovného ústavu ve Střílkách v hodin vyjela hlídka MP Mikulov na ulici Piaristů, aby zde zkontrolovala v Tip bylo definitivní ukončení komplexní pozemkové úpravy na k. ú. Mikulov, při které byly jednoznačně definovány pozemky v samotné rezervaci a v jejím nejbližším okolí. Navíc na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Pálava je její součástí) bylo převedeno právo hospodaření k několika pozemkům v těsném sousedství rezervace, které nyní budou spadat do jejího ochranného pásma. Kromě administrativních důvodů nového vyhlášení je na místě také stručně shrnout vlastní důvod ochrany území. Skalnaté svahy vápencového vrchu Šibeničníku kryjí nevelké plochy skalních stepí s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Při poslední kompletní inventarizaci cévnatých rostlin jich bylo v rezervaci nalezeno asi dvě stě dvacet druhů, z toho dvacet dva zvláště chráněných. Mezi nejvzácnější patří například pryšec sivý menší, řebříček štětinolistý, devaterka rozprostřená, divizna brunátná, kosatec nízký, len tenkolistý, kavyl Ivanův nebo kavyl sličný. Na přelomu března a dubna zde návštěvníci mohou obdivovat také stovky žlutě kvetoucích hlaváčků jarních či desítky trsů vzácného koniklece velkokvětého. Z botanického hlediska je však a podobně, což je dalších dvě sta milionů. Městu se zatím nepodařilo sehnat prostředky na toto komplexní řešení, ale do budoucna je to nevyhnutelné. Pravděpodobně se bude muset realizovat po etapách. Zatím máme v plánu provizorní řešení parkování, tedy rozšíření parkovacích ploch na úkor trávníků, na kterých stejně auta stojí, takže jsou zničené. Co se týče náhrady za zrušená hřiště, jakmile budeme mít finance, budeme investovat do velkého hřiště pro celé sídliště, které by mělo vyrůst mezi posledním bytovým domem a hlavní silnicí Brno Vídeň. Rostislav Koštial, starosta města Mikulova Okénko Městské policie Sport baru problémovou osobu, která zde tropí výtržnosti a odmítá zaplatit vzniklou útratu. Jaké to pak bylo pro strážníky překvapení, když zjistili, že tento čtyřiadvacetiletý mladík z Brna přesně odpovídá popisu osoby, která se stejného dne v dopoledních hodinách pokusila o loupežné přepadení lékárny na ulici Piaristů v Mikulově. Strážníci MP Mikulov podezřelého muže omezili na osobní svobodě a následně jej předvedli na místní oddělení Policie ČR. Podezřelý pachatel byl následně umístněn do cely předběžného zadržení v hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že se v prostoru nejzajímavější to, že Šibeničník hostí jedinou populaci ovsíře stepního na Moravě, která zde představuje pozůstatek kontinentálních chladných stepí konce doby ledové. V sezóně na Šibeničníku běžně hnízdí linduška lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný nebo žluva hajní. Současně s vyhlášením rezervace bude také schválen plán péče o toto území na období deseti let. Hlavním cílem péče bude prosvětlení lesního porostu okolo zarůstajících cenných stepních enkláv, a to ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, který je zároveň hlavním vlastníkem pozemků v rezervaci. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro vzácné druhy organismů, které jsou na řídké a prosluněné lesy existenčně vázány. Pro návštěvníky se novým vyhlášením území ani schválením plánu péče nic nezmění a nadále budou moci rezervaci navštěvovat za předpokladu, že se budou k dochovaným přírodním hodnotám chovat ohleduplně. V případě vašeho zájmu o další informace k tomuto tématu doporučuji navštívit nebo se přímo obrátit na Správu CHKO Pálava. Mgr. Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava (dokončení ze str. 1) Nové provozovny na Náměstí ve všední dny od 6 do 17 hodin, v sobotu od 6 do 12 hodin a v neděli je zavřeno. Když se na Náměstí koná nějaká akce, automaticky prodlužujeme pracovní dobu, říká Stroblová. Od 1. dubna je otevřeno také rychlé občerstvení. Na kuřecím kebabu, různých druzích pizzy a točené zmrzlině si můžete pochutnat denně od 9 do 21 hodin. Pokud bude třeba, prodloužíme pracovní dobu dokud tady budou zákazníci, budeme tady i my, slibuje majitel Nelson Grabanica, který pochází ze Slovinska a v současné době bydlí v Brně. Tam je podobných provozoven spousta, v Mikulově nebyla žádná, tak jsem si řekl, že tady jednu otevřu a udělám lidem tady radost, usmívá se Grabanica. km Náměstí pohybuje vyplašený mladý srnec. Zvíře bylo silně vystresované a pohyb lidí a vozidel jej přivádělo k prudkým nevyzpytatelným reakcím. Srnec při pohybu narážel do zdí domů a do dopravních značek. Strážníci MP Mikulov srnce pronásledovali až na ulici Pavlovská, kde jej odchytili za pomoci odchytové tyče. Zraněný srnec z důvodu několika vážných zranění během několika minut po odchytu uhynul. Svou roli zde určitě sehrál i stres při pohybu zvířete v neznámém prostředí. Strážníci následně na místo přivolali hospodáře mysliveckého sdružení, kterému mrtvého srnce předali. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP ,

5 Pátek v 19 hodin Program Městského kina DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná / 102 min. / ČR 2010 Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Miroslav Vladyka Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes je ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce. Zdánlivě s dobrým úmyslem chránit jeho upadající čest a podporovat jeho sebevědomí ho napomíná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, ve skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, než jak ho nějakým způsobem přimět k vysokému výdělku. Sobota v 19 hodin NEDODRŽENÝ SLIB Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 12 let / 129 min. / USA, SR, ČR 2008 Režie: Jiří Chlumský Hrají: Ondřej Vetchý, Zuzana Porubjaková, Peter Oszlík, Samuel Spišák, Dušan Kaprálik, Roman Luknár, Viera Topinková, Lukáš Latinák, Marián Slovák, Filip Renč Drama skutečného osudu slovenského Žida Martina Friedmanna za druhé světové války. Talentovaný fotbalista z rozvětvené rodiny si zpočátku neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí a dobrovolně se vydává do pracovního tábora v Seredi, kde mu kamarád Fred zařídil místo ve fotbalovém týmu. Další cesta zavede Martina také do plicního sanatoria, do kláštera i k partyzánům, své židovství na mnoha z těchto míst musí zapírat. Snímek předkládá příběh mladého muže, který unikl smrti ne díky svému hrdinství, ale díky štěstí a fotbalovému talentu. Neděle v 15 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA Vstupné: 65 Kč Pohádka / přístupná / 96 min. / ČR 2009 Režie: Milan Cieslar Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Čtvrtek v 19 hodin NINE Vstupné: 65 Kč Hudební film / přístupný / 118 min. / USA, Itálie 2009 / titulky Režie: Rob Marshall Hrají: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Judi Dench, Sophia Loren, Stacy Ferguson, Kate Hudson, Ricky Tognazzi, Giuseppe Cederna, Andrea Di Stefano O tvrzení, že mužům na jejich hřívě přibývají šediny především kvůli ženám, se nás bude snažit přesvědčit režisér Rob Marshall ve svém novém filmovém muzikálu Nine. Daniel Day-Lewis má totiž se ženami jenom trápení. Život mu nekomplikuje jenom manželka, milenka, filmoví agenti, ale dokonce i jeho mrtvá maminka. 5 Poznačte si do kalendáře Sobota Den Země PR Turold, začátek v 10 hodin Centrum ekologické výchovy Pálava připravilo u příležitosti Dne Země hry a soutěže, koncerty a volný vstup do Jeskyně Na Turoldu. Podrobný program naleznete na straně 9. Sobota Stonožka Městské kino, začátek ve 13 hodin Dům dětí a mládeže pořádá tradiční nesoutěžní taneční přehlídku s diváckou soutěží o nejlepší taneční skupinu. Vstupné je 20 Kč. Sobota Jarní koncert Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Účinkují Virtuosi di Mikulov se sbormistryní Zuzanou Pirnerovou a Hana Kostelecká, sólistka opery Moravského divadla Olomouc. V programu budou uvedena díla Gabriela Faurého, Pietra Mascagniho a dalších autorů. Vstupné je zdarma. Sobota Rockový koncert Kinoklub, začátek v hodin Jste srdečně zváni na koncert mikulovské kapely Groundkeeper a skupiny Real Eyes z Brna. Vstupné je 50 Kč. Čtvrtek neděle Dny židovské kultury Husova ulice, Městské kino, Kinoklub Město Mikulov připravuje opět bohatý program s židovskou tématikou. Bližší informace naleznete na straně 1. Sobota Vernisáž výstavy Galerie Efram, začátek v 16 hodin Výstava obrazů akademické malířky Zuzany Kadlecové bude zahájena úvodním slovem Pavla Vrátného a potrvá do 27. května. Zuzana Kadlecová je úspěšnou malířkou a její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Má za sebou také bohatou pedagogickou činnost ve výtvarných oborech. Neděle Jezdecké závody Cihelna, začátek v 10 hodin Jezdecký klub Mikulov vás zve na parkurové závody. Čtvrtek Klavírní koncert Koncertní sál ZUŠ Mikulov, začátek v 17 hodin Základní umělecká škola vás zve na klavírní koncert posluchačky JAMU Brno Lucie Czajkowské, která své hudební studium začínala v ZUŠ Mikulov u učitelky Evy Golové. V programu zazní Sonáta b moll a Etuda es moll S. Rachmaninova, ze skladeb M. Ravela Pavana za mrtvou infantku a La Valse. Nenechte si ujít krásný hudební zážitek! Čtvrtek Pálení čarodějnic Zahrada DDM, začátek v 16 hodin Dům dětí a mládeže připravuje pálení čarodějnic s hrami pro děti a soutěží o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje na koštěti. Špekáček na opékání s sebou! Pátek Vernisáž výstavy Městská galerie, začátek v 17 hodin Základní umělecká škola Mikulov představí práce žáků výtvarného oboru. Pátek Vernisáž výstavy Městská galerie, začátek v 17 hodin Hana Bednářová představí svou sérii obrazů s názvem Doteky. Výstava bude otevřena do 27. května a můžete si ji prohlédnout denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Změna programu vyhrazena!

6 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem Bazén v Pasohlávkách Rekreační zařízení TURIST v obci Pasohlávky oznamuje zahájení provozu bazénu s přírodní termální mineralizovanou vodou. Ta je vhodná zejména k regeneraci pohybového aparátu, na který má příznivé účinky. Provozní doba bazénu je od 9 do 21 hodin. Více informací najdete na internetových stránkách nebo při osobní návštěvě bazénu. Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Pronajmu garáž na ul. 22. dubna. Tel.: Výměna 2+1 po rekonstrukci za byt s možností odkoupení do OV. Koupím 2+1 cihla. Nabídky na René Grulich mobil: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: Developerský projekt Moravostav Brno MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ Bydlení na zkoušku! s plným servisem (dlouhodobý pronájem s možností odkupu) nejmodernější byty v Mikulově (1+kk až 3+kk) na dosah přírodě i centru města již dokončené, pravidelné prohlídky možnost výběru podlah a dveří prodej bytů již od Kč Informujte se, sjednejte si schůzku Klientské centrum tel.: , KUCHYŇ ZA Kč ZDARMA akce platí do konce dubna při koupi bytu 2+kk nebo 3+kk 6

7 DENNĚ ČERSTVÉ DENNĚ JINÉ Máte chuť na něco dobrého? Proto ještě nemusíte vařit doma. Objednejte si z naší nabídky: denní menu grilované koleno grilované kuře pizza aktuální jídelní lístek Rozvoz jídel domů nebo do práce po Mikulově zdarma. Objednávky přijímáme telefonicky na čísle nebo em Hotel MBZM Mikulov MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů La Baraca Mexicana HAPPY HOURS sleva 20% PO PÁ od do hod. Dále nabízíme kvalitní vína za nízké ceny každý víkend akce na vybraný druh alkoholu Objednávky a rezervace na tel.: Firma CANCELO Bavory 102 nabízí výrobu a prodej sekčních garážových vrat Cena za m Kč Informace: , PEDIKÚRA NEHTOVÁ MODELÁŽ MANIKÚRA Jitka Kočíková Salon Sun Beauty Wolkerova 623 Mikulov Tel.: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Nově otevřeno Nové i starší oblečení pro děti i dospělé za velmi příjemné ceny, skvělá kvalita Nádražní 13A (v prostoru nových bytovek na sídlišti) Po Pá: , hod., So: 9 12 hod.... Za podívání nic nedáte... Pojeď s námi na tábor do Zubří u Nového Města na Moravě! Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.: VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY Nechceš o prázdninách sedět doma? Chceš se bavit a ještě se přitom dozvědět něco nového? Máš rád přírodu a vše, co k ní patří? Baví tě stanovat? Je ti mezi 8 a 17 lety? Přidej se k nám! Letos hrajeme etapovku na motivy knihy Dva divoši. Termín: Cena tábora je Kč (přihláška přes internet sleva 50 Kč) Množstevní slevy, možnost získat kapesné! Další informace získáš na nebo na telefonu

8 Dvojjazyčná publikace pověstí je na světě Občanské sdružení Adonis pokřtilo ve čtvrtek 15. dubna v rakouském Mistelbachu novou publikaci Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel. Tato dvojjazyčná kniha nabízí pětadvacet českých a patnáct rakouských pověstí. Novou publikaci pokřtila Dagmar Kunert z Muzeumszentra v Mistelbachu (uprostřed). Setkání nad knihou knih Myšlenka spojit české a rakouské vyprávění předků vzešla od Ilony Salajkové, která již v roce 2008 vytvořila v Tajemném sklepení mikulovského zámku výstavu postav vyskytujících se v pověstech o Mikulovu a okolí. Poslední publikace zahrnující pověsti o Mikulovu vyšla v roce 1938, byla to kniha s názvem Lidská réva od Václava Richtera. Ve školách se čtou pověsti, ale ty mikulovské nemají z čeho čerpat. Proto mě napadlo spojit pověsti z českého a rakouského příhraničí a vydat publikaci, uvedla Salajková. Na rakouské straně jsou tyto materiály zpracovány dobře, takže bylo z čeho čerpat. V Čechách využila Salajková především svou soukromou sbírku pověstí a další příběhy dodali také občané Mikulova a okolí. Někteří lidé nám materiály poslali pozdě nebo se jednalo o pověsti, které nesplňovaly kategorii tajemné. Nemohly být tedy do publikace zařazeny, ale rozhodně by si zasloužily být zveřejněny. Na Velký pátek 2. dubna se pod Morovým sloupem objevil stánek s nápisem Čtení Bible. O co šlo? Mikulov se stal jedním z téměř sta míst po celé České republice, kde proběhla akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Tato iniciativa chce právě během největších křesťanských svátků připomenout význam Bible prakticky a jednoduše veřejným čtením. Pod záštitou premiéra Fischera a ministra kultury se do čtení pustilo několik set dobrovolníků a několik desítek knihoven. V Mikulově čtení zorganizovala evangelická církev metodistická ve spolupráci s římskokatolickou církví a u mikrofonu se od 11 do 18 hodin vystřídalo na 45 čtenářů, včetně hosta pana starosty Koštiala. Nejmladšímu čtenáři bylo devět let, nejstarším přes sedmdesát. Ovšem bez rozdílu věku jsme sobě i kolemjdoucím v paměti osvěžili příběh Ježíše Krista, jak ho zapsali evangelisté. Na místě se dala taká zakoupit Bible za sníženou cenu, čtenáři se mohli zapsat do kroniky. I přes chladné počasí nám bylo ctí číst slova knihy knih na Náměstí a setkávat se nad ní s lidmi někdy neznámými, ale díky víře blízkými, i s lidmi hledajícími. Třeba se příští rok setkáme u dalšího ročníku... Děkujeme Městskému úřadu za vstřícnost a podporu. jaš Proto teď začínáme uvažovat o druhém dílu knihy, uvedla Salajková. Součástí publikace je také mapa tajemných míst, na které jsou zaznačena místa, kde se pověsti udály. Děti mohou na těchto stanovištích posbírat šest razítek, za něž dostanou v TIC Mikulov malý dárek. Chceme, aby se české rodiny nebály podnikat výlety do rakouského příhraničí a naopak, vysvětlila Salajková. Po křtu knihy byla v Muzeumszentru v Mistelbachu otevřena interaktivní výstava postav vystupujících v pověstech, která se po 15. květnu přesune z Rakouska do Mikulova. Publikace Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel je k dostání v Turistickém informačním centru v Mikulově, v Muzeumszentru v Mistelbachu a v budoucnu si ji budete moci zakoupit i v Tajemném sklepení mikulovského zámku. km Mikulovská rozvojová přijme PR managera a redaktora Zpravodaje města Mikulov. Požadujeme: VŠ vzdělání min. bakalářského stupně, praxi na obdobné pozici min. 2 roky, znalost AJ podmínkou, další světový jazyk výhodou, reprezentativní vystupování, řidičský průkaz sk. B. Nástup od Životopis a motivační dopis odešlete na nejpozději do Upozornění Pálení čarodějnic, které se mělo konat 30. dubna na amfiteátru, bylo ZRUŠENO. mr Nově otevřený e-shop v oboru voda-topení-koupelny nakupte levněji koupelny topení technická zařízení budov N Á VRH Y, REA LIZACE A ÚDRŽ B A ZAHR A D garden Ing. Lenka Kaczurová Dukelská 53, Mikulov tel: f4 VELOX MIKULOV s. r. o. Nabízím pronájem kanceláře o celkové výměře 33m2 na ul. Brněnská (červený dům), možnost parkování, výhodná cena. Kontakt: Leoš Richter Pavlovská 12, Mikulov tel.: , Nabízí: zednické práce, rekonstrukce bytových jader vodoinstalační a topenářské práce čištění odpadů elektroinstalační práce TEL.: MT.: kontejnerová doprava 7t práce s vysokozdvižnou plošinou AVIA 12 m opravy veřejných osvětlení zametání silnic sekání travnatých porostů, prořezávání stromů, drcení větví TEL.: MT.:

9 Hledání velikonočních vajíček U příležitostí Vítání jara, které se uskutečnilo 3. dubna na Náměstí, uspořádal Dům dětí a mládeže dílničky, zaměřené na výrobu různých dekorací s jarní tématikou. Odpoledne patřilo také dětem, které se těšily na již tradiční hledání velikonočních vajíček. Slunné počasí přispělo ke zdaru akce, která byla doplněna různými soutěžemi. V té O nejoriginálnější vajíčko zvítězil výtvor s názvem Moucha masařka, jehož autorem byl Jakub Stach. Druhé místo obsadila Ema Šilhánová s korálkovým vajíčkem a třetí místo patřilo Zuzaně Řezníčkové, která vyrobila vajíčko z knoflíčků. Odměny do soutěže věnovalo SOU Mikulov, obor cukrář, jehož žáci upekli pro vítěze obrovská perníková vejce. Za to jim patří poděkování. Všechny děti netrpělivě čekaly na hledání vajíček, která byla ukryta v zámecké zahradě. Úkolem bylo posbírat plastová, perníková, sádrová, barevná papírová vajíčka a odevzdat je zajíčkovi a slepičce. Za splnění dostaly děti sladkou odměnu. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, a městu Mikulov za finanční podporu projektu. ddm Den bez úrazu Kampaň Úraz není náhoda realizuje obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Cílem projektu je snížení závažnosti a počtu úrazů dětí. Letos se do této kampaně zapojil i Dům dětí a mládeže a spolu s Městskou policií v Mikulově připravil pro děti z 1. tříd základních škol zajímavé dopoledne. Děti se seznámily s rizikovými situacemi a místy, které na ně v běžném životě čekají. Zábavnou formou si vyzkoušely, jak snadno lze úrazům předcházet. Podle pokynů policisty si projely i slalomovou dráhu a na závěr obdržely upomínkové předměty a sladkosti. ddm Oslavy Dne Země v Mikulově Máme krásný slunečný duben, kytky na pálavských stepích kvetou, a tak se mi zdá, že je již načase pozvat vás všechny na letošní oslavy Dne Země v Mikulově, které se uskuteční 24. dubna v PR Turold na okraji našeho krásného města. Centrum ekologické výchovy Pálava spolu se Správou Jeskyní Na Turoldu, Státní správou jeskyní, místními dobrovolnými jeskyňáři, se Správou CHKO Pálava, ale i občanským sdružením 7 DNÍ a místními skauty usilovně připravuje opět příjemnou, zábavnou a poučnou oslavu pomyslných narozenin naší stařičké Země. Letošní program nabízí rozptýlení pro každou věkovou skupinu hned po desáté hodině Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , se ozve bláznivý a hravý marcipunk" v podání brněnské kapely SíLA, pak odměníme nejlepší snímky a jejich autory ze soutěže Pálava, jak ji mám/nemám rád. Po loňském úspěchu vystoupení SHŠ Marcomania jsme je opět pozvali, aby předvedli své bojové umění. Letos jsme si plácli i s další kapelou, a tak po dvanácté hodině zazní lehké tóny lidové hudby seskupení Bezobratři. Odměníme kolektivy za sběr hliníku a baterií. Vrcholem odpoledne bude vystoupení Kejklířského divadla Vojty Vrtka, a hned potom nastane očekávané losování cen za sběr hliníku a baterií jednotlivých usilovných sběračů všech věkových kategorií. Končit budeme kolem šestnácté hodiny. Mezitím ale samozřejmě budou k dispozici jeskyňáři a budou vás ostošest a zdarma provázet Jeskyní Na Turoldu, my pro vás i vaše ratolesti připravíme hry na téma rozmanitosti přírody (připomeneme si tím Mezinárodní rok biodiverzity a evropskou soustavu chráněných území Natura 2000), budete si moci nakoupit fair trade výrobky, zjistit odpovědi na své otázky v ekoporadně a dokrmit Hliníkožrouta a Bateriožrouta nebo si vyzkoušet, jak se žije našim zrakově postiženým. To vše zdarma, díky našim donátorům, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, Jihomoravskému kraji, Agentuře ochrany přírody a krajiny, městu Mikulovu, DSO Mikulovsko, ale i místním podnikatelům. Doufám, že jsem vás svým článkem nalákala na naše oslavy, takže zatím přeji krásné jaro a uvidíme se na Turoldu Eva Řezáčová, CEV Pálava Letní tábory s DDM Mikulov na rok 2010 CHORTVATSKO Zaton Vedoucí Alena Židelová, určeno pro rodiče a děti, cena Kč za osobu zahrnuje ubytování v apartmánech a dopravu. PODMITROV Vedoucí Jiřina Falková, pro děti od osmi do čtrnácti let, ubytování v chatkách, CTH: Zlatá horečka, cena Kč. HEROLTICE Vedoucí Dagmar Zvěřinová, pro děti od šesti do třinácti let, ubytování v chatkách, CTH: Záhada Černé Madony, cena Kč. VRACOV TÁBOR S TANCEM Vedoucí Kristýna Michnová, pro děti od devíti do sedmnácti let, ubytování v budově, cena Kč. HEROLTICE Vedoucí Alena Židelová, pro děti od šesti do devíti let, ubytování v chatkách, CTH: Televize Včelička, cena Kč. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝTVARNĚ KERAMICKÝ Určeno pro děti od sedmi do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. VŠEOBECNÝ Určeno pro děti od pěti do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. SPORTOVNĚ TURISTICKÝ Určeno pro děti od sedmi do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. TÁBOR S ANGLIČTINOU Určeno pro děti od sedmi do deseti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. Bližší informace získáte v DDM Mikulov telefon: , , nebo na Změny vyhrazeny! 9

10 Conentus Moraviae tentokrát na téma baroko a jazz Během měsíce června oživnou jedinečné historické prostory měst Jihomoravského kraje a Vysočiny Mezinárodním hudebním festivalem Concentus Moraviae. Celkem v sedmnácti městech zazní více než třicet koncertů s podtitulem Baroko a jazz dobrodružství improvizace. Dramaturgii 15. ročníku festivalu sestavili společně specialista na starou hudbu Václav Luks a jazzman Jaromír Honzák. Přibližně třetina koncertů bude věnována baroknímu a předbaroknímu repertoáru v interpretaci předních evropských těles specializovaných na autentickou interpretaci. V části cross-over zazní zajímavé, pro festival připravené, vícežánrové projekty s důrazem na improvizaci. Jazzové koncerty budou přehlídkou nejzajímavějších jazzových seskupení z České republiky doplněných o progresivní evropské Zpěváček hanáckého Slovácka je za námi Devatenáct vítězů oblastních kol soutěže Zpěváček hanáckého Slovácka změřilo své hlásky v sobotu 10. dubna v regionální části soutěže a zpívalo o postup do celostátního finále Zpěváček 2010, které bude hostit město Velké Losiny. Koncertní sál ZUŠ Mikulov přivítal nejen místní účastníky a účinkující z blízkého okolí, ale i děti z Nenkovic, Ždánic a Archlebova. Odborná porota, do níž zasedli Růžena Kučerová, učitelka ZUŠ a členka Brolnu, Kateřina Kovaříková, redaktorka Českého rozhlasu Brno, a ředitel ZUŠ Mikulov Ing. Jiří Vrbka, neměla jednoduchý úkol. Vybrat dva zpěváčky, reprezentanty regionu hanáckého Slovácka, do celostátního kolegy. Na všech festivalových večerech budete mít příležitost pátrat po netušených paralelách mezi hudebními postupy v baroku a jazzu. V prostorách mikulovského zámku se v pondělí 14. června v hodin představí Marco Beasley (zpěv) a Guido Morini (cembalo). Vstupenky si můžete zakoupit do 24. května za 200 Kč, poté za 250 Kč. Důchodci, držitelé mezinárodního studentského průkazu ISIC, držitelé průkazek ZTP (jedna osoba) a ZTP-P (jedna osoba a jeden doprovod) si mohou po předložení příslušného dokladu zakoupit vstupenku za 150 Kč. Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru nebo v kanceláři Mikulovské rozvojové (telefon: , Více informací naleznete na cm kola, nebylo mezi dětmi ve věku od deseti do patnácti let vůbec lehké. Potvrdila to i slova Jožky Černého, který se svou ženou přijel podpořit soutěžící: Všichni jste nejlepší, všichni jste jedničky, už jen proto, že tady jste a zpíváte lidové písničky. Já vám fandím! A jaké byly soutěžní disciplíny? Každý účinkující zazpíval dvě písně dle vlastního výběru. První píseň zazněla a capella, bez doprovodu, při druhé písni soutěžící doprovázela CM Grácie s primášem Radimem Havlíčkem. Hodnotitele nejvíce oslovil výkon Lucie Spurné z DNS Nenkovjánek. Vítězka oblastního kola Barbora Grůzová z Velkých Pavlovic se umístila na 2. místě. Náhradnicí do celostátního kola se Akce svazu důchodců ČR Místní organizace nabízí svým členům i široké veřejnosti následující akce: Vycházka na Kočičí skalku sraz ve hodin na zastávce MHD na ulici Žižkova Vycházka na židovský hřbitov sraz v hodin u Galerie Efram Zájezd do lázní Veľký Meder odjezd v 6.00 hodin od Klubu seniorů. Poplatek (300 Kč členové, 350 Kč ostatní) je nutné zaplatit co nejdříve paní předsedkyni Sedláčkové na ulici Nová 2 po 18 hodině (telefon: ) Vycházka na Svatý kopeček sraz ve hodin na zastávce MHD na ulici Bezručova Vycházka na Sirotčí hrádek a návštěva Café Fara v Klentnici sraz ve na zastávce linky 570 (Břeclav) U Parku. D. Vlčková, členka výboru MOSDČR stala Zuzana Divišová z DNS Ždáničánek. Jménem poroty vyjádřila svůj obdiv účinkujícím, jejich učitelům i rodičům Růžena Kučerová: Lidová písnička to dnes nemá vůbec jednoduché. Je krásné se dívat na nádherně oblečené a zpívající děti, protože právě ony nesou dětskou lidovou písničku dál. Poděkování patří i CM Grácie s uměleckým vedoucím Petrem Zugárkem, jež výkony soutěžících profesionálně podpořila. Všichni účinkující obdrželi od pořadatelů regionálního kola NS Pálavy, o. s., ředitelství ZUŠ Mikulov a města Mikulova pamětní listy a věcné upomínky. Region hanácké Slovácko tedy má své favority ve finále celostátní soutěže zpěváčků lidových písní Zpěváček Držme jim palce, ať uspějí! Martina Daňková HOTEL MBZ M MIKULOV přijme kuchaře / kuchařku nástup možný ihned praxe vítána není podmínkou kvalitní pracovní prostředí Kontakt: Libuše Marcinčáková, tel.: , Hotel Zámeček Mikulovské vinné trhy 22. května 2010 od hodin Mistrovství ČR v tahání koštýřem ze sudu na čas, skupina ABBA, cimbálová muzika, přehlídka kotlíkových fazulňaček Čtěte více: Vážení vinaři: Vzorky vín, prosíme, dodejte na hotel Zámeček do !!! Pozvěte své známé 10

11 Z florbalových soutěží Na předposledním turnaji sezóny se ve Vyškově představili mladší žáci. Sehráli tam dva vyrovnané duely. Nejprve těsně podlehli domácím 1:2, poté dokázali porazit Znojmo 4:2. Mužům už zůstala pouze teoretická naděje na udržení se v Jihomoravské lize, protože v Jedovnici podlehli jak Židenicím B (3:4), tak mužstvu Florec Brno (0:5). FRC Sokol Zaječí FC Pálava Mikulov 0:3 (0:2) V neděli 11. dubna odehráli hráči dorostu FC Pálava Mikulov utkání na hřišti v Zaječí. Zápas byl od začátku velmi bojovný s mnoha nepřesnostmi na obou stranách. Domácí hráči několikrát nebezpečně ohrozili po chybách našich hráčů branku Mikulova, naštěstí gól se jim vstřelit nepodařilo. První branka padla do sítě domácích, když ve 24. minutě dorazil brankařem vyražený míč do branky Šuba. Po vstřelení branky se hra Mikulova uklidnila, zlepšila se kombinace a šancí začalo přibývat. Ve 31. minutě si po faulu na Novotného postavil míč Minařík a střelou do šibenice zvýšil na uklidňujících 2:0 pro Pálavu. Za tohoto stavu šla obě mužstva do kabin. Po přestávce začali lépe domácí, když během deseti minut mohli vyrovnat, ale obě dobré příležitosti trestuhodně zahodili a prakticky z protiútoku ve 12. minutě zvýšil dorážkou zblízka Šťastný. Poté opět hra upadla do průměru, vázla kombinace, domácí i hosté hrozili ojedinělými útoky, ze kterých už branka ani na jedné straně nepadla. Hráči Mikulova tak v poklidu dovedli utkání ke třetí výhře v řadě a poskočili v tabulce na druhé místo. Patří jim pochvala za bojovnost a tři body, méně už za předvedenou hru. Sestava: Mimochodek, Kantor, Balala, Šťastný, Pitra (Schwan), Koprivňanský, Novotný (T. Sobota), Miker (Moravčík), L. Sobota, Minařík, Šuba. FC Pálava MSK Břeclav 0:4 Ve středu 7. dubna mladší žáci FC Pálava dohrávali mistrovské utkání doma proti MSK Břeclav. Oproti minulému utkání v Jihlavě naši mladíci nastoupili v pozměněné sestavě. Hned na začátku utkání se nechali zatlačit před vlastní branku. Tam odolávali náporu do třicáté minuty, kdy Břeclav vstřelila úvodní branku utkání. Ani ve druhém poločase se našim hráčům nechtělo běhat a hrát to, čemu se říká fotbal. Břeclav v poklidném tempu ještě třikrát skórovala a zaslouženě si odvezla všechny tři body. Naši hráči za celé utkání nebyli schopni vystřelit na branku soupeře. Jediný, kdo svou hrou nezklamal, byl Petr Kotoul. Mužstvo k utkaní nastoupilo v sestavě: Tomáš August, Kryštof Galousek, Thomas Popp, Tomáš Hutr, Matyáš Svozil, Viktor Kanula, Patrik Holůbek, Martin Halčišák, Petr Ondrák, Petr Kotoul, Roman Svoboda, Michal Garčic, Zbyněk Filka, Tony Šerkézy, Václav Doušíček. Žáci Pálavy přivezli úspěch z Itálie Starší žáci: R. Dvořák trenér, Vl. Struhár ved. mužstva, M. Schwan, A. Koprivňanský, F. Hanes, P. Varga, J. Červínka, M. Dvořák, D. Šebesta, Š. Rašovský, B. Caletka asist. trenéra (horní řada zleva). L. Mikulenka, Š. Jacko, L. Struhár, F. Svoboda, D. Pól, M. Wunch, D. Pohanka, T. Jacko, Š. Hron (dolní řada zleva). Žáci FC Pálava Mikulov se od 28. března do 4. dubna zúčastnili mezinárodního turnaje v italském městě Agropoli. Po dlouhé cestě nastoupili starší žáci Pálavy ve své věkové kategorii ročník 95 v prvním turnaji COPA AMERIKA EVROPA proti soupeři, kterým byl tým Miranda Caracas (Venezuela). Po vyrovnaném průběhu zápasu a šancích na obou stranách skončilo utkání spravedlivou remízou 0:0. V druhém utkání starší žáci nastoupili proti mužstvu FC Memphis (USA). V tomto zápase se projevila herní převaha, bojovnost a vůle jít za vítězstvím a svého soupeře porazili 4:0. V úterý nastoupili starší žáci ke svému poslednímu utkání ve skupině a soupeřem jim byl tým Eggstattu z Německa. Vítězství zajišťovalo Mikulovu postup do sobotního finále. Hráči Pálavy se do svého soupeře pustili obrovským nasazením a svoji převahu proměnili i gólově 3:0. Mladší žáci: O. Kocourek, R. Sedláček, K. Galousek, P. Holůbek, J. Halčišák trenér, P. Ondrák, Z. Filka, T. Hutr (horní řada zleva). T. Popp, D. Beneš, O. Sysel, M. Halčišák, M. Garčic, T. August (dolní řada zleva). V sobotu jsme se dočkali finále COPA AMERIKA EVROPA. Naši žáci se utkali s mužstvem Miranda Caracas. Zápas byl vyrovnaný a rozhodla ho pěkná akce po ose Struhár, Jacko a střelec Hron měl poté snadnou práci trefit prázdnou branku. V závěru utkání Ondřej Jacko neproměnil pokutový kop. Tímto vítězstvím 1:0 si FC Pálava Mikulov zajistila první místo v turnaji COPA AMERI- KA EVROPA. 11 V druhém turnaji ve stejné věkové kategorii se starší žáci utkali z italskými týmy v Agropoli. Ve čtvrtek nastoupili za umělého osvětlení proti hráčům Taibi Cinisi ze Sicilie. Utkání se pro naše hráče vyvíjelo velmi dobře. Brzy jsme vedli 2:0, což italské hráče přivádělo k nepříčetnosti a brutálními zákroky se snažili hráče Pálavy zastrašit. Rozhodčí jim vyloučil jednoho hráče a později i trenéra. Mikulovští žáci bojovností a nasazením toto utkání vyhráli s výsledkem 2:1 i zásluhou brankaře Vargy, který chytil pokutový kop. K druhému utkání jeli žáci dvacet kilometrů od Agropoli. Vysoko v kopcích a na pískovém hřišti odehráli svůj poslední zápas skupiny proti mužstvu Verdoliva. Na všech hráčích se projevila únava z cesty, ale zápas za mírné převahy vyhráli 1:0 a postoupili do semifinále. V sobotu sehráli starší žáci Pálavy semifinálový zápas s mužstvem Roccadaspide. Vyrovnaný zápas rozhodl pokutový kop hostů, na který si brankář Varga sáhl. Díky tomuto zápasu jsme přišli o druhé finále a FC Pálava Mikulov obsadil konečné třetí místo v turnaji. Mladší žáci FC Pálava Mikulov odehráli v Agropoli utkání s Edgasttem z Německa, který po velmi dobrém výkonně porazili 3:1, a s týmem z Agropoli, které skončilo remízou 1:1. Neúspěšně se utkali také s italskými týmy Alcamo (1:2) a Carso (1:4). V posledním utkání s mužstvem Caracas z Venezuely se projevila únava, hráči již neměli sil na srovnání či obrácení nelichotivého výsledku a po zásluze prohráli. I po těchto neúspěších si odvezli pohár fair-play. Chceme všem poděkovat za výbornou reprezentaci našeho fotbalového oddílu FC Pálava a hlavně města Mikulova. Velký úspěch starších žáků podtrhl náš brankář Pavel Varga, který byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: NEJLEVNĚJI DO ŘÍMA! Antický Řím Poznávací zájezd do Říma s návštěvou Vatikánu PŮVODNÍ CENA: Kč CENA PO SLEVĚ: 3 490Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klimatizace, DVD, občerstvení), 1 ubytování v *** hotelu ve 2 3lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, 1 rozšířená kontinentální snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 690 Kč, komplexní cestovní pojištění 112 Kč/os./pobyt, večeře 270 Kč (předkrm, hlavní jídlo, moučník, minerální voda). Večeři je nutné objednat a zaplatit v CK. Upozorňujeme, že ve Fiuggi není možnost individuálního stravování. Doporučené vstupné včetně jízdného metrem 30. Nástupní místa: Brno, Mikulov topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Pronájem: Pronájem zařízeného cihlového bytu 1+2 (57m2 + sklep) v blízkosti centra. Nově zařízený nábytkem a spotřebiči. Cena měsíčně + služby. Samostatné topení a ohřev TUV. Jeden nájem jako jistina. Možnost dlouhodobého pronájmu. Nebankovní úvěry od Kč do Kč pro zaměstnance, důchodce i OSVČ. Bez poplatku! Volejte zdarma nebo MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 5. května 2010 Distribuce května 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 27. dubna 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 21. dubna 2010

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více