(pokračování na str. 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(pokračování na str. 2)"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Skutečnost, že v okolí našeho města je produkováno dostatečné množství biomasy a jiných alternativních paliv využitelných pro energetické zpracování, nyní pomalu získává obrysy praktického využití. Možnost levnějšího a ekologičtějšího vytápění se začíná zamlouvat potenciálním producentům alternativních paliv i konečným spotřebitelům. Studie byla na konci března prezentována před zaplněným přednáškovým sálem na zemědělském veletrhu Techargo v Brně. Lidé se o tuto problematiku opravdu začínají zajímat. V rámci diskuse na veletrhu vyplynulo, že největší problém nastartování využívání obnovitelných zdrojů energie je to, že lidé nejsou informovaní. Studie nám říká, že můžeme mít energeticky soběstačný region, opravdu to může fungovat, Nové provozovny na Náměstí Na Náměstí v Mikulově byly před nedávnem otevřeny hned tři nové provozovny. V rohovém domě u průchodu na ulici Kapucínská je nyní Zdravá kavárna, vedlejší prodejnu provozuje Pekařství Křižák a na protější straně bylo otevřeno rychlé občerstvení. Zdravá kavárna zahájila provoz 9. dubna a kromě posezení u několika druhů fair trade kávy v biokvalitě nabízí prodej zdravé výživy. Nyní máme základní biopotraviny a zdravou výživu, do budoucna budeme objednávat zboží dle zájmu zákazníků. Nabízíme také biovína, biokoření, bylinky, vinnou kosmetiku a další zdravé výrobky, popsal sortiment majitel Zdeněk Grůza. Ve Zdravé kavárně můžete ochutnat také zákusky od cukráře, který pochází z Tuniska. pomůže to producentům, spotřebitelům i regionu. Ale lidé o tom neví, nebo tomu nevěří, uvedl jeden ze zpracovatelů studie Tomáš Hlavenka. Studie zatím hovoří čistě teoreticky, v mikroregionu neexistuje žádný reálný příklad využívání alternativních paliv. To by se však mělo brzy změnit. Studie nám zmapovala potenciál a teď chceme pokračovat v praktické rovině. V Rakousku jsou regiony, které jsou téměř energeticky soběstačné a město Mikulov se tímto směrem posunuje. Do budoucna bychom chtěli vytápět některá městská zařízení alternativními palivy, uvedl starosta Rostislav Koštial. Pilotním projektem v této oblasti by mělo být vytápění soukromé organizace provozované v městských prostorách. Dětský denní stacionář Mikulov bude pravděpodobně již tuto zimu využívat alternativní zdroje energie. V budově stacionáře máme zastaralou kotelnu, která by stejně musela být zrekonstruována. Rozhodli jsme (pokračování na str. 2) Jeho heslo zní: Po mých zákuscích se netloustne, ale nabírá se energie, usmívá se Grůza, který do budoucna plánuje také přednášky o zdravé výživě, kde by se účastníci učili, jak pokrmy připravit. Zdravá kavárna je zařízena v příjemném starém stylu včetně dětského koutku a má otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. Již na začátku března otevřelo svou provozovnu Pekařství Křižák. Nabízí různé druhy koláčků, běžné i netradiční chleby, například špekový, lněný či ořechový, plněné bagety, zákusky. Vše se peče přímo v provozovně, je to tedy zaručeně čerstvé. Zákazníci si mohou nákup odnést s sebou nebo posedět přímo v prodejně třeba u kávy a zákusků, uvedla vedoucí provozovny Michaela Stroblová. Pekárna je otevřena (pokračování na str. 4) Mikulov soucítí s polským partnerem Pád letadla, na jehož palubě zahynulo v sobotu 10. dubna 96 osob včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky, zahalil sousední stát do hlubokého smutku. Město Mikulov má v Polsku již od roku 2005 partnerské město Túchow. Polská tragédie je velice smutná a politováníhodná skutečnost, kterou vnímáme o to citlivěji, že máme v Polsku partnerské město. Vazby s ním nejsou pouze oficiální, mnozí z nás si tam našli také své přátele, uvedl starosta Rostislav Koštial. Vedení města odeslalo po tragédii do Túchowa kondolenci. km Naše město si připomene bohatou židovskou historii Město Mikulov si ve dnech od 29. dubna do 2. května připomene svou bohatou židovskou historii. Na Husově ulici jako jádru bývalého židovského ghetta, v Městském kině a Kinoklubu se bude konat rozmanitý program. Dny židovské kultury budou zahájeny ve čtvrtek 29. dubna v 18 hodin v Kinoklubu muzikálem Úklid. Tragikomický opus herečky, moderátorky, textařky a šansoniérky Ester Kočičkové a ukrajinské folkloristky, klavíristky, skladatelky a brilantní zpěvačky Kateryny Kolcové je pohledem do života dvou politováníhodných žen středního věku. V pátek 30. dubna od 18 hodin bude program pokračovat v Kinoklubu koncertem jidiš písní Mame lošn v podání herečky a zpěvačky Hany Frejkové a kytaristy i skladatele Michala Hromka. Po koncertu proběhne beseda o knize Jidiš civilizace s překladatelkami Kateřinou Hladkou a Marií Holou. (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Město Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov , IČ zveřejňuje v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. zn. záměr pronajmout nebytové prostory a za tímto účelem vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pronájem nebytových prostor v objektu sportovní haly č. p na pozemku p. č. 1874/3, katastrální území Mikulov na Moravě, na ulici Na Hradbách č. org. 13, Mikulov o celkové výměře 531,97 m2, a to v 1. a 2. podlaží budovy. Kolaudační stav: restaurace a ubytovna Kapacita: restaurace 30 míst, salonek 24 míst, ubytovna 6 ubytovacích buněk s 20 lůžky Podmínky výběrového řízení: předmět nájmu bude po celou dobu trvání nájemní smlouvy využíván pouze k provozování restaurace a ubytovny nájemce bude spolupracovat s provozovatelem objektu sportovní haly, zejména umožní využití ubytovny a restaurace pro organizování tělovýchovných soustředění a jiných sportovních akcí Výběrová kriteria: výše ročního nájemného v Kč/m2 váha 50 % kvalita gastronomického konceptu váha 25 % spolupráce s provozovatelem sportovní haly váha 20 % zkušenosti zájemce s provozem obdobného zařízení váha 5 % Nabídky mohou být podávány na adresu vyhlašovatele v termínu do 26. dubna 2010 do 10 hodin. Upozornění: předmětem výběrového řízení není pronájem vybavení výše uvedených prostor. Úplné znění výběrového řízení včetně kvalifikačních předpokladů a obsahu nabídky je zveřejněno na úřední deska. Další informace: tel.: , nebo Nový ceník inzerce ve Zpravodaji města Mikulov platný od Rozměr cena s DPH cena bez DPH 1/16 strany 600 Kč 500 Kč 1/8 strany 1200 Kč 1000 Kč 1/4 strany 2160 Kč 1800 Kč 1/2 strany 4560 Kč 3800 Kč celá strana 9120 Kč 7600 Kč Cena za cm2 je 20 Kč včetně DPH. U 1/4 strany se rozměry mohou lišit, sazba se tedy počítá dle cm2. Uvedené ceny jsou za jedno vydání. Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborný zaměstnanec Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách úřední deska, odkaz volná pracovní místa nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na tel.: Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. (dokončení ze str. 1) První objekt vytápěný alternativními palivy se tedy, že vsadíme na alternativní paliva, vidím v tom velký potenciál a pro nás to bude znamenat především snížení nákladů, uvedl ředitel stacionáře Petr Malásek. Zájemci o přestavbu kotelny mohou spolupracovat s občanským sdružením Agroenergie, které je zpracovatelem studie a nyní se snaží pomoci s její realizací. Našim cílem je, aby se z Mikulovska stal energeticky soběstačný region a chceme pro to udělat maximum, uvedl Solařík z Agroenergie. Zájemcům o změnu vytápění na obnovitelné zdroje energie dokážeme pomoci s výběrem technologie, s projektem, případnou žádostí o dotaci a instalací kotelny, nabízí Hlavenka a dále dodává, že pro ty, kdo nechtějí kotelnu provozovat sami, nabízí alternativu financování záměru, následného provozu kotelny s dodávkami tepla a garancí, že vytápění bude stát odběratele minimálně o deset procent méně než při použití plynu. Věříme, že pokud budou v mikroregionu fungující příklady, bude se zájem šířit a region bude mít šanci stát se opravdu energeticky soběstačným. A to je náš cíl, dodal Solařík. km (dokončení ze str. 1) 2 Nabídka na prodej nemovitostí Město Mikulov nabízí k prodeji soubor nemovitostí objekt občanské vybavenosti č. p. 185 na pozemku p. č. 292, objekt bydlení bez č. p. na pozemku p. č. 291, pozemky p. č. 292 a p. č. 291, vše v k. ú. Mikulov na Moravě na ulici Kapucínská. Požadovaná kupní cena je nejméně Kč. Objekty tvoří funkční celek pro účel jídelna s kuchyní pro veřejnost. Vhodné pro komerční využití. Objekty jsou přístupné ze zpevněné místní komunikace a jsou napojeny na sítě elektro, vodovod, kanalizace, plynovod a telekomunikace. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov pod č. 27/MA-2010 a na internetových stránkách města Mikulov Zájemci mohou podat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Mikulov s označením Zveřejnění č. 27/MA 2010 NEOTVÍRAT. Více informací poskytnou pracovníci Majetkoprávního odboru města Mikulova na telefonním čísle , nebo nejlépe při osobní návštěvě. MPO Nabídka na prodej souboru stavebních pozemků Město Mikulov nabízí k prodeji soubor stavebních pozemků v Mikulově v lokalitě Pod Novou pro účel zajištění vybudování dopravní a technické infrastruktury k výstavbě objektů bydlení. Pozemky se nachází v jihozápadní části Mikulova poblíž silnice I/52. Jedná se o stavební pozemky o celkové výměře m2 určené k umístění dopravní a technické infrastruktury ( m2) a objektů bydlení ( m2). Podmínky využití území jsou upraveny regulačním plánem Mikulov Pod Novou. Cena bude stanovena dohodou na základě nejvýhodnější nabídky zájemců. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov pod č. 24/MA 2010 a na internetových stránkách města Mikulova Zájemci mohou podat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Mikulov Zveřejnění č. 24/MA 2010 NEOTVÍRAT. Více informací poskytnou pracovníci Majetkoprávního odboru města Mikulova na telefonním čísle , nebo nejlépe při osobní návštěvě. MPO Naše město si připomene bohatou židovskou historii V sobotu 1. května v 15 hodin vystoupí na Husově ulici taneční skupina Rút, která představí chasidské a izraelské tance, a poté proběhne koncert klezmerové kapely Létající rabín. Páteční program bude pokračovat v 19 hodin v Městském kině promítáním filmu Nedodržený slib. V neděli 2. května od 10 do 16 hodin si můžete zdarma prohlédnout židovský hřbitov. km

3 Zpravodaj má novou rubriku Počínaje tímto vydáním bude do Zpravodaje města Mikulov pravidelně každého čtvrt roku zařazena Společenská rubrika, která čtenářům přinese informace o počtu narozených a zemřelých v Mikulově, věkovém složení obyvatelstva a podobně. Podle zákona o ochraně osobních údajů není možné v tisku zveřejňovat jména bez souhlasu dotyčných osob. Informace budou proto uváděny pouze v číslech. Pokud by si však občané přáli, aby ve Zpravodaji byla otištěna informace o uzavření manželství, narození dítěte či úmrtí Statistika za první čtvrtletí roku 2010: Narození 12 Úmrtí 14 Přihlášení k trvalému pobytu 40 Odhlášení z trvalého pobytu 38 Uzavřené sňatky občanů Mikulova 3 Uzavřené sňatky občanů jiných měst 2 Odeslaná blahopřání k životním jubileím 137 Odeslaná blahopřání k výročí uzavření manželství 7 Počet obyvatel: Celkem 7350 Žen 3785 Otevřený dopis starostovi a Radě města Vážený pane starosto, z důvodu opakovaných připomínek a dotazů od občanů Mikulova žádám Radu města k zaujetí stanoviska k estetickému prostředí rezavých okůlovaných borovic před hotelem Zámeček. Tyto borovice vysadili Petr a Michal Marcinčákovi v loňském roce bez patřičných povolení ve vegetačním období. Zřejmě chtěli dosáhnout toho, aby nebylo na hotel vidět. Tyto borovice jsou osázeny ve frekventované a nepřehledné křižovatce na veřejném prostranství (z. 128/ ). Na toto území byly opakovaně vydány nevyhovující znalecké posudky na rozhledové trojúhelníky a výhledové poměry. Usychající borovice vytváří dle názoru projíždějících neestetické prostředí. Zejména pro projíždějící turisty na hlavním průtahu městem jsou nevšedním zážitkem z našeho romantického města. Před volbami v květnu přijede na Mikulovské vinné trhy celá řada vzácných hostů z politického i veřejného života a opět se budou ptát: Čí to je? Ing. Josef Ševčík Vážený pane inženýre, Radě města Mikulova bylo na jejím zasedání dne předloženo Vaše podání ze dne ve věci výsadby borovic před hotelem Zámeček. Žádáte v něm, aby RM Společenská rubrika blízké osoby včetně jmen, mohou v redakci na České ulici (budova Městského kina) podepsat souhlas se zveřejněním. Novomanželé mají možnost jej podepsat i přímo na matrice Městského úřadu v den konání obřadu. Ve Společenské rubrice bude zveřejňován také počet odeslaných blahopřání k životním jubileím (radnice je zasílá k 50., 60., 70., 75. a 80. narozeninám a poté každoročně) a počet blahopřání k výročí uzavření manželství (je zasíláno při 25. a 50. výročí svatby). Tito jubilanti mají samozřejmě také možnost po podepsání souhlasu v redakci Zpravodaje zveřejnit svá jména. km Mužů 3565 Do 19 let 1342 Do 39 let 2319 Do 59 let 2082 Do 79 let let a více 211 Novomanželé, kteří uzavřeli sňatek v Mikulově a souhlasili se zveřejněním: Lucie Bedřichová a Roman Žůrek z Mikulova Hana Kubánková a Miroslav Šula z Mikulova Edita Brázdová a Zdeněk Vybíral z Dobrého Pole Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce zaujala stanovisko k estetickému prostředí dotčeného místa. V souvislosti s tím byla RM v obecné rovině informována, že jste v této věci již dříve učinil několik podání k některým odborům Městského úřadu Mikulov. Konkrétně k Odboru životního prostředí a Odboru dopravy. Také jste k tajemníkovi Městského úřadu podal stížnost na postup Odboru životního prostředí při vyřizování Vašeho podání. Způsobem vyřízení této stížnosti se zabýval i Odbor kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pokud jde o řízení vedené Odborem dopravy Městského úřadu Mikulov, bylo vydáno rozhodnutí ve věci, proti němuž účastník řízení podal odvolání ke Krajskému úřadu, který o něm doposud nerozhodl. Ve Vašem podání k RM žádáte o zaujetí stanoviska k estetickému prostředí. Názor na věc z tohoto hlediska je ve většině případů velmi individuální a navíc žádný právní předpis konkrétně neřeší, co je estetické a co nikoli. Z Vašich aktivit je zřejmé, že usilujete o odstranění vysazených borovic. RM však nemá pravomoc něco takového nařídit. RM konstatuje, že problém vysazených borovic, jak z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak z hlediska dopravy, je záležitostí výkonu přenesené působnosti, do které RM nepřísluší zasahovat. Rostislav Koštial, starosta města 3 Informace o dětských hřištích Koncem měsíce března byla provedena provozní kontrola herních prvků na všech veřejných dětských hřištích v městě Mikulově. Zjištěné závady byly nahlášeny firmě Tedos s. r. o., která je bude postupně odstraňovat. Na všech pískovištích bude prohrabán a doplněn písek, na dětském hřišti Tesco také doplněn drobný kámen (kačírek) pod závěsné houpačky, opravena skluzavka a natřena kreslící tabule. Dva herní prvky na hřišti v areálu ZŠ Hraničářů, které byly poškozeny, byly reklamovány u dodavatelské firmy a dne 8. dubna opraveny. Pískoviště na ulici Nová dostane novou stínící plachtu, bude doplněna zákazová tabulka a ozeleněn vstup na hřiště. Na novém hřišti na amfiteátru přibudou v nejbližší době další pryžové desky a písek, aby nedocházelo při nepříznivém počasí k ušpinění herních prvků. Žádáme návštěvníky hřišť o součinnost (neprodleným oznámením Městské polici) v případech poškozování vybavení hřišť. Magdalena Krčmová, MěÚ Mikulov Poradna pro uživatele sociálních služeb Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zřídila jako Regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj v Brně bezplatnou Poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je určena především pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníky osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinné příslušníky, ostatní pečující osoby a pro další skupiny uživatelů sociálních služeb. Kvalifikovaní poradci vám poradí s vyplněním a podáním žádosti, příp. odvolání či námitek proti rozhodnutí, a s přípravou k jednání ohledně příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek a výhod pro zdravotně postižené, důchodů. Pomohou také při uzavírání a provádění korekcí smluv o poskytování sociální služby, upozorní na náležitosti podání a jednání ohledně zbavení právní způsobilosti a budou se vám věnovat i v dalších věcech související se sociálním zabezpečením. Na poradnu se můžete obracet prostřednictvím u Skypu poradnabrno, telefonicky na telefonních číslech , , nebo osobně v pondělí a ve středu od 8.30 do hodin a od do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do hodin nebo zadáním svého dotazu v e-poradně na V případě osobní návštěvy je vhodné se předem objednat, aby si poradce na vás vyčlenil dostatečný časový prostor. Poradna je umístěna v nově zrekonstruované budově ve dvoře na Cejlu 32. Přístup do poradny je zezadu budovy plně bezbariérový. Těší se na vás kolektiv odborných poradců. Bc. Radka Pešlová

4 Nové vyhlášení přírodní rezervace Šibeničník Přírodní rezervace Šibeničník bude brzy znovu vyhlášena chráněným územím. Jedná se o lokalitu, kterou řada místních lidí zná a rádi by věděli podrobnosti o důvodu nového vyhlášení již existující rezervace, proto přináším krátké vysvětlení. Šibeniční vrch (Šibeničník) byl původně vyhlášen za chráněný již 10. května 1946, a to vyhláškou Okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1 VII. V tomto dokumentu byl Šibeničník definován jako přísná botanická rezervace. Od té doby až doposud byla tedy tato izolovaná stepní enkláva lemovaná lesním porostem vždy chráněna. V průběhu let pouze docházelo ke změnám kategorií chráněného území. Od roku 1992 až doposud je Šibeničník chráněn v kategorii Přírodní rezervace s celkovou rozlohou cca 3,5 ha. Jistým problémem z hlediska ochrany území však po celou dobu bylo nejednoznačné územní vymezení v prvotní vyhlášce z roku Proto se Správa CHKO Pálava rozhodla vyhlásit rezervaci zcela nově tak, aby vyhlašovací dokumentace odpovídala současně platné legislativě a splňovala všechny nároky na přesnou prostorovou definici území. Výrazným impulzem k novému vyhlášení Na ulici Stanislava Živného bylo zrušeno dětské hřiště a hovořilo se o tom, že místo něj budou vytvořena parkovací místa. Chtěla bych se zeptat, jak to s řešením parkování na sídlišti vypadá. Děkuji za odpověď. A. Š. Dětská hřiště na sídlišti se rušila proto, že nesplňovala současné hygienické normy. Co se týče budování parkoviště, máme zpracovanou studii na revitalizaci celého sídliště. Řeší povrchy, tedy parkování, odpadové hospodářství, chodníky a zeleň a počítá s finanční částkou dvě sta milionů korun. Její součástí však není osvětlení, rozvody elektriky, kanalizace Zeptejte se starosty Výběr některých událostí za měsíc březen v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ulici Kpt. Jaroše 2, aby zde zkontrolovala mladíka, který byl vyrušen nájemníky domu. Podezřelý si prohlížel jejich sušící se prádlo, které měli umístněné na balkoně v mezipatře domu. Strážníci mladíka předvedli na místní oddělení Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že se jedná o šestnáctiletého mladistvého z Mikulova, po kterém bylo Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání, protože byl na útěku z Výchovného ústavu ve Střílkách v hodin vyjela hlídka MP Mikulov na ulici Piaristů, aby zde zkontrolovala v Tip bylo definitivní ukončení komplexní pozemkové úpravy na k. ú. Mikulov, při které byly jednoznačně definovány pozemky v samotné rezervaci a v jejím nejbližším okolí. Navíc na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Pálava je její součástí) bylo převedeno právo hospodaření k několika pozemkům v těsném sousedství rezervace, které nyní budou spadat do jejího ochranného pásma. Kromě administrativních důvodů nového vyhlášení je na místě také stručně shrnout vlastní důvod ochrany území. Skalnaté svahy vápencového vrchu Šibeničníku kryjí nevelké plochy skalních stepí s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Při poslední kompletní inventarizaci cévnatých rostlin jich bylo v rezervaci nalezeno asi dvě stě dvacet druhů, z toho dvacet dva zvláště chráněných. Mezi nejvzácnější patří například pryšec sivý menší, řebříček štětinolistý, devaterka rozprostřená, divizna brunátná, kosatec nízký, len tenkolistý, kavyl Ivanův nebo kavyl sličný. Na přelomu března a dubna zde návštěvníci mohou obdivovat také stovky žlutě kvetoucích hlaváčků jarních či desítky trsů vzácného koniklece velkokvětého. Z botanického hlediska je však a podobně, což je dalších dvě sta milionů. Městu se zatím nepodařilo sehnat prostředky na toto komplexní řešení, ale do budoucna je to nevyhnutelné. Pravděpodobně se bude muset realizovat po etapách. Zatím máme v plánu provizorní řešení parkování, tedy rozšíření parkovacích ploch na úkor trávníků, na kterých stejně auta stojí, takže jsou zničené. Co se týče náhrady za zrušená hřiště, jakmile budeme mít finance, budeme investovat do velkého hřiště pro celé sídliště, které by mělo vyrůst mezi posledním bytovým domem a hlavní silnicí Brno Vídeň. Rostislav Koštial, starosta města Mikulova Okénko Městské policie Sport baru problémovou osobu, která zde tropí výtržnosti a odmítá zaplatit vzniklou útratu. Jaké to pak bylo pro strážníky překvapení, když zjistili, že tento čtyřiadvacetiletý mladík z Brna přesně odpovídá popisu osoby, která se stejného dne v dopoledních hodinách pokusila o loupežné přepadení lékárny na ulici Piaristů v Mikulově. Strážníci MP Mikulov podezřelého muže omezili na osobní svobodě a následně jej předvedli na místní oddělení Policie ČR. Podezřelý pachatel byl následně umístněn do cely předběžného zadržení v hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že se v prostoru nejzajímavější to, že Šibeničník hostí jedinou populaci ovsíře stepního na Moravě, která zde představuje pozůstatek kontinentálních chladných stepí konce doby ledové. V sezóně na Šibeničníku běžně hnízdí linduška lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný nebo žluva hajní. Současně s vyhlášením rezervace bude také schválen plán péče o toto území na období deseti let. Hlavním cílem péče bude prosvětlení lesního porostu okolo zarůstajících cenných stepních enkláv, a to ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, který je zároveň hlavním vlastníkem pozemků v rezervaci. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro vzácné druhy organismů, které jsou na řídké a prosluněné lesy existenčně vázány. Pro návštěvníky se novým vyhlášením území ani schválením plánu péče nic nezmění a nadále budou moci rezervaci navštěvovat za předpokladu, že se budou k dochovaným přírodním hodnotám chovat ohleduplně. V případě vašeho zájmu o další informace k tomuto tématu doporučuji navštívit nebo se přímo obrátit na Správu CHKO Pálava. Mgr. Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava (dokončení ze str. 1) Nové provozovny na Náměstí ve všední dny od 6 do 17 hodin, v sobotu od 6 do 12 hodin a v neděli je zavřeno. Když se na Náměstí koná nějaká akce, automaticky prodlužujeme pracovní dobu, říká Stroblová. Od 1. dubna je otevřeno také rychlé občerstvení. Na kuřecím kebabu, různých druzích pizzy a točené zmrzlině si můžete pochutnat denně od 9 do 21 hodin. Pokud bude třeba, prodloužíme pracovní dobu dokud tady budou zákazníci, budeme tady i my, slibuje majitel Nelson Grabanica, který pochází ze Slovinska a v současné době bydlí v Brně. Tam je podobných provozoven spousta, v Mikulově nebyla žádná, tak jsem si řekl, že tady jednu otevřu a udělám lidem tady radost, usmívá se Grabanica. km Náměstí pohybuje vyplašený mladý srnec. Zvíře bylo silně vystresované a pohyb lidí a vozidel jej přivádělo k prudkým nevyzpytatelným reakcím. Srnec při pohybu narážel do zdí domů a do dopravních značek. Strážníci MP Mikulov srnce pronásledovali až na ulici Pavlovská, kde jej odchytili za pomoci odchytové tyče. Zraněný srnec z důvodu několika vážných zranění během několika minut po odchytu uhynul. Svou roli zde určitě sehrál i stres při pohybu zvířete v neznámém prostředí. Strážníci následně na místo přivolali hospodáře mysliveckého sdružení, kterému mrtvého srnce předali. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP ,

5 Pátek v 19 hodin Program Městského kina DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná / 102 min. / ČR 2010 Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Miroslav Vladyka Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes je ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce. Zdánlivě s dobrým úmyslem chránit jeho upadající čest a podporovat jeho sebevědomí ho napomíná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, ve skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, než jak ho nějakým způsobem přimět k vysokému výdělku. Sobota v 19 hodin NEDODRŽENÝ SLIB Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 12 let / 129 min. / USA, SR, ČR 2008 Režie: Jiří Chlumský Hrají: Ondřej Vetchý, Zuzana Porubjaková, Peter Oszlík, Samuel Spišák, Dušan Kaprálik, Roman Luknár, Viera Topinková, Lukáš Latinák, Marián Slovák, Filip Renč Drama skutečného osudu slovenského Žida Martina Friedmanna za druhé světové války. Talentovaný fotbalista z rozvětvené rodiny si zpočátku neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí a dobrovolně se vydává do pracovního tábora v Seredi, kde mu kamarád Fred zařídil místo ve fotbalovém týmu. Další cesta zavede Martina také do plicního sanatoria, do kláštera i k partyzánům, své židovství na mnoha z těchto míst musí zapírat. Snímek předkládá příběh mladého muže, který unikl smrti ne díky svému hrdinství, ale díky štěstí a fotbalovému talentu. Neděle v 15 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA Vstupné: 65 Kč Pohádka / přístupná / 96 min. / ČR 2009 Režie: Milan Cieslar Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Čtvrtek v 19 hodin NINE Vstupné: 65 Kč Hudební film / přístupný / 118 min. / USA, Itálie 2009 / titulky Režie: Rob Marshall Hrají: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Judi Dench, Sophia Loren, Stacy Ferguson, Kate Hudson, Ricky Tognazzi, Giuseppe Cederna, Andrea Di Stefano O tvrzení, že mužům na jejich hřívě přibývají šediny především kvůli ženám, se nás bude snažit přesvědčit režisér Rob Marshall ve svém novém filmovém muzikálu Nine. Daniel Day-Lewis má totiž se ženami jenom trápení. Život mu nekomplikuje jenom manželka, milenka, filmoví agenti, ale dokonce i jeho mrtvá maminka. 5 Poznačte si do kalendáře Sobota Den Země PR Turold, začátek v 10 hodin Centrum ekologické výchovy Pálava připravilo u příležitosti Dne Země hry a soutěže, koncerty a volný vstup do Jeskyně Na Turoldu. Podrobný program naleznete na straně 9. Sobota Stonožka Městské kino, začátek ve 13 hodin Dům dětí a mládeže pořádá tradiční nesoutěžní taneční přehlídku s diváckou soutěží o nejlepší taneční skupinu. Vstupné je 20 Kč. Sobota Jarní koncert Dietrichsteinská hrobka, začátek v 18 hodin Účinkují Virtuosi di Mikulov se sbormistryní Zuzanou Pirnerovou a Hana Kostelecká, sólistka opery Moravského divadla Olomouc. V programu budou uvedena díla Gabriela Faurého, Pietra Mascagniho a dalších autorů. Vstupné je zdarma. Sobota Rockový koncert Kinoklub, začátek v hodin Jste srdečně zváni na koncert mikulovské kapely Groundkeeper a skupiny Real Eyes z Brna. Vstupné je 50 Kč. Čtvrtek neděle Dny židovské kultury Husova ulice, Městské kino, Kinoklub Město Mikulov připravuje opět bohatý program s židovskou tématikou. Bližší informace naleznete na straně 1. Sobota Vernisáž výstavy Galerie Efram, začátek v 16 hodin Výstava obrazů akademické malířky Zuzany Kadlecové bude zahájena úvodním slovem Pavla Vrátného a potrvá do 27. května. Zuzana Kadlecová je úspěšnou malířkou a její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Má za sebou také bohatou pedagogickou činnost ve výtvarných oborech. Neděle Jezdecké závody Cihelna, začátek v 10 hodin Jezdecký klub Mikulov vás zve na parkurové závody. Čtvrtek Klavírní koncert Koncertní sál ZUŠ Mikulov, začátek v 17 hodin Základní umělecká škola vás zve na klavírní koncert posluchačky JAMU Brno Lucie Czajkowské, která své hudební studium začínala v ZUŠ Mikulov u učitelky Evy Golové. V programu zazní Sonáta b moll a Etuda es moll S. Rachmaninova, ze skladeb M. Ravela Pavana za mrtvou infantku a La Valse. Nenechte si ujít krásný hudební zážitek! Čtvrtek Pálení čarodějnic Zahrada DDM, začátek v 16 hodin Dům dětí a mládeže připravuje pálení čarodějnic s hrami pro děti a soutěží o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje na koštěti. Špekáček na opékání s sebou! Pátek Vernisáž výstavy Městská galerie, začátek v 17 hodin Základní umělecká škola Mikulov představí práce žáků výtvarného oboru. Pátek Vernisáž výstavy Městská galerie, začátek v 17 hodin Hana Bednářová představí svou sérii obrazů s názvem Doteky. Výstava bude otevřena do 27. května a můžete si ji prohlédnout denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Změna programu vyhrazena!

6 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem Bazén v Pasohlávkách Rekreační zařízení TURIST v obci Pasohlávky oznamuje zahájení provozu bazénu s přírodní termální mineralizovanou vodou. Ta je vhodná zejména k regeneraci pohybového aparátu, na který má příznivé účinky. Provozní doba bazénu je od 9 do 21 hodin. Více informací najdete na internetových stránkách nebo při osobní návštěvě bazénu. Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Pronajmu garáž na ul. 22. dubna. Tel.: Výměna 2+1 po rekonstrukci za byt s možností odkoupení do OV. Koupím 2+1 cihla. Nabídky na René Grulich mobil: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: Developerský projekt Moravostav Brno MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ Bydlení na zkoušku! s plným servisem (dlouhodobý pronájem s možností odkupu) nejmodernější byty v Mikulově (1+kk až 3+kk) na dosah přírodě i centru města již dokončené, pravidelné prohlídky možnost výběru podlah a dveří prodej bytů již od Kč Informujte se, sjednejte si schůzku Klientské centrum tel.: , KUCHYŇ ZA Kč ZDARMA akce platí do konce dubna při koupi bytu 2+kk nebo 3+kk 6

7 DENNĚ ČERSTVÉ DENNĚ JINÉ Máte chuť na něco dobrého? Proto ještě nemusíte vařit doma. Objednejte si z naší nabídky: denní menu grilované koleno grilované kuře pizza aktuální jídelní lístek Rozvoz jídel domů nebo do práce po Mikulově zdarma. Objednávky přijímáme telefonicky na čísle nebo em Hotel MBZM Mikulov MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů La Baraca Mexicana HAPPY HOURS sleva 20% PO PÁ od do hod. Dále nabízíme kvalitní vína za nízké ceny každý víkend akce na vybraný druh alkoholu Objednávky a rezervace na tel.: Firma CANCELO Bavory 102 nabízí výrobu a prodej sekčních garážových vrat Cena za m Kč Informace: , PEDIKÚRA NEHTOVÁ MODELÁŽ MANIKÚRA Jitka Kočíková Salon Sun Beauty Wolkerova 623 Mikulov Tel.: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Nově otevřeno Nové i starší oblečení pro děti i dospělé za velmi příjemné ceny, skvělá kvalita Nádražní 13A (v prostoru nových bytovek na sídlišti) Po Pá: , hod., So: 9 12 hod.... Za podívání nic nedáte... Pojeď s námi na tábor do Zubří u Nového Města na Moravě! Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.: VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY Nechceš o prázdninách sedět doma? Chceš se bavit a ještě se přitom dozvědět něco nového? Máš rád přírodu a vše, co k ní patří? Baví tě stanovat? Je ti mezi 8 a 17 lety? Přidej se k nám! Letos hrajeme etapovku na motivy knihy Dva divoši. Termín: Cena tábora je Kč (přihláška přes internet sleva 50 Kč) Množstevní slevy, možnost získat kapesné! Další informace získáš na nebo na telefonu

8 Dvojjazyčná publikace pověstí je na světě Občanské sdružení Adonis pokřtilo ve čtvrtek 15. dubna v rakouském Mistelbachu novou publikaci Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel. Tato dvojjazyčná kniha nabízí pětadvacet českých a patnáct rakouských pověstí. Novou publikaci pokřtila Dagmar Kunert z Muzeumszentra v Mistelbachu (uprostřed). Setkání nad knihou knih Myšlenka spojit české a rakouské vyprávění předků vzešla od Ilony Salajkové, která již v roce 2008 vytvořila v Tajemném sklepení mikulovského zámku výstavu postav vyskytujících se v pověstech o Mikulovu a okolí. Poslední publikace zahrnující pověsti o Mikulovu vyšla v roce 1938, byla to kniha s názvem Lidská réva od Václava Richtera. Ve školách se čtou pověsti, ale ty mikulovské nemají z čeho čerpat. Proto mě napadlo spojit pověsti z českého a rakouského příhraničí a vydat publikaci, uvedla Salajková. Na rakouské straně jsou tyto materiály zpracovány dobře, takže bylo z čeho čerpat. V Čechách využila Salajková především svou soukromou sbírku pověstí a další příběhy dodali také občané Mikulova a okolí. Někteří lidé nám materiály poslali pozdě nebo se jednalo o pověsti, které nesplňovaly kategorii tajemné. Nemohly být tedy do publikace zařazeny, ale rozhodně by si zasloužily být zveřejněny. Na Velký pátek 2. dubna se pod Morovým sloupem objevil stánek s nápisem Čtení Bible. O co šlo? Mikulov se stal jedním z téměř sta míst po celé České republice, kde proběhla akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Tato iniciativa chce právě během největších křesťanských svátků připomenout význam Bible prakticky a jednoduše veřejným čtením. Pod záštitou premiéra Fischera a ministra kultury se do čtení pustilo několik set dobrovolníků a několik desítek knihoven. V Mikulově čtení zorganizovala evangelická církev metodistická ve spolupráci s římskokatolickou církví a u mikrofonu se od 11 do 18 hodin vystřídalo na 45 čtenářů, včetně hosta pana starosty Koštiala. Nejmladšímu čtenáři bylo devět let, nejstarším přes sedmdesát. Ovšem bez rozdílu věku jsme sobě i kolemjdoucím v paměti osvěžili příběh Ježíše Krista, jak ho zapsali evangelisté. Na místě se dala taká zakoupit Bible za sníženou cenu, čtenáři se mohli zapsat do kroniky. I přes chladné počasí nám bylo ctí číst slova knihy knih na Náměstí a setkávat se nad ní s lidmi někdy neznámými, ale díky víře blízkými, i s lidmi hledajícími. Třeba se příští rok setkáme u dalšího ročníku... Děkujeme Městskému úřadu za vstřícnost a podporu. jaš Proto teď začínáme uvažovat o druhém dílu knihy, uvedla Salajková. Součástí publikace je také mapa tajemných míst, na které jsou zaznačena místa, kde se pověsti udály. Děti mohou na těchto stanovištích posbírat šest razítek, za něž dostanou v TIC Mikulov malý dárek. Chceme, aby se české rodiny nebály podnikat výlety do rakouského příhraničí a naopak, vysvětlila Salajková. Po křtu knihy byla v Muzeumszentru v Mistelbachu otevřena interaktivní výstava postav vystupujících v pověstech, která se po 15. květnu přesune z Rakouska do Mikulova. Publikace Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel je k dostání v Turistickém informačním centru v Mikulově, v Muzeumszentru v Mistelbachu a v budoucnu si ji budete moci zakoupit i v Tajemném sklepení mikulovského zámku. km Mikulovská rozvojová přijme PR managera a redaktora Zpravodaje města Mikulov. Požadujeme: VŠ vzdělání min. bakalářského stupně, praxi na obdobné pozici min. 2 roky, znalost AJ podmínkou, další světový jazyk výhodou, reprezentativní vystupování, řidičský průkaz sk. B. Nástup od Životopis a motivační dopis odešlete na nejpozději do Upozornění Pálení čarodějnic, které se mělo konat 30. dubna na amfiteátru, bylo ZRUŠENO. mr Nově otevřený e-shop v oboru voda-topení-koupelny nakupte levněji koupelny topení technická zařízení budov N Á VRH Y, REA LIZACE A ÚDRŽ B A ZAHR A D garden Ing. Lenka Kaczurová Dukelská 53, Mikulov tel: f4 VELOX MIKULOV s. r. o. Nabízím pronájem kanceláře o celkové výměře 33m2 na ul. Brněnská (červený dům), možnost parkování, výhodná cena. Kontakt: Leoš Richter Pavlovská 12, Mikulov tel.: , Nabízí: zednické práce, rekonstrukce bytových jader vodoinstalační a topenářské práce čištění odpadů elektroinstalační práce TEL.: MT.: kontejnerová doprava 7t práce s vysokozdvižnou plošinou AVIA 12 m opravy veřejných osvětlení zametání silnic sekání travnatých porostů, prořezávání stromů, drcení větví TEL.: MT.:

9 Hledání velikonočních vajíček U příležitostí Vítání jara, které se uskutečnilo 3. dubna na Náměstí, uspořádal Dům dětí a mládeže dílničky, zaměřené na výrobu různých dekorací s jarní tématikou. Odpoledne patřilo také dětem, které se těšily na již tradiční hledání velikonočních vajíček. Slunné počasí přispělo ke zdaru akce, která byla doplněna různými soutěžemi. V té O nejoriginálnější vajíčko zvítězil výtvor s názvem Moucha masařka, jehož autorem byl Jakub Stach. Druhé místo obsadila Ema Šilhánová s korálkovým vajíčkem a třetí místo patřilo Zuzaně Řezníčkové, která vyrobila vajíčko z knoflíčků. Odměny do soutěže věnovalo SOU Mikulov, obor cukrář, jehož žáci upekli pro vítěze obrovská perníková vejce. Za to jim patří poděkování. Všechny děti netrpělivě čekaly na hledání vajíček, která byla ukryta v zámecké zahradě. Úkolem bylo posbírat plastová, perníková, sádrová, barevná papírová vajíčka a odevzdat je zajíčkovi a slepičce. Za splnění dostaly děti sladkou odměnu. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, a městu Mikulov za finanční podporu projektu. ddm Den bez úrazu Kampaň Úraz není náhoda realizuje obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Cílem projektu je snížení závažnosti a počtu úrazů dětí. Letos se do této kampaně zapojil i Dům dětí a mládeže a spolu s Městskou policií v Mikulově připravil pro děti z 1. tříd základních škol zajímavé dopoledne. Děti se seznámily s rizikovými situacemi a místy, které na ně v běžném životě čekají. Zábavnou formou si vyzkoušely, jak snadno lze úrazům předcházet. Podle pokynů policisty si projely i slalomovou dráhu a na závěr obdržely upomínkové předměty a sladkosti. ddm Oslavy Dne Země v Mikulově Máme krásný slunečný duben, kytky na pálavských stepích kvetou, a tak se mi zdá, že je již načase pozvat vás všechny na letošní oslavy Dne Země v Mikulově, které se uskuteční 24. dubna v PR Turold na okraji našeho krásného města. Centrum ekologické výchovy Pálava spolu se Správou Jeskyní Na Turoldu, Státní správou jeskyní, místními dobrovolnými jeskyňáři, se Správou CHKO Pálava, ale i občanským sdružením 7 DNÍ a místními skauty usilovně připravuje opět příjemnou, zábavnou a poučnou oslavu pomyslných narozenin naší stařičké Země. Letošní program nabízí rozptýlení pro každou věkovou skupinu hned po desáté hodině Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , se ozve bláznivý a hravý marcipunk" v podání brněnské kapely SíLA, pak odměníme nejlepší snímky a jejich autory ze soutěže Pálava, jak ji mám/nemám rád. Po loňském úspěchu vystoupení SHŠ Marcomania jsme je opět pozvali, aby předvedli své bojové umění. Letos jsme si plácli i s další kapelou, a tak po dvanácté hodině zazní lehké tóny lidové hudby seskupení Bezobratři. Odměníme kolektivy za sběr hliníku a baterií. Vrcholem odpoledne bude vystoupení Kejklířského divadla Vojty Vrtka, a hned potom nastane očekávané losování cen za sběr hliníku a baterií jednotlivých usilovných sběračů všech věkových kategorií. Končit budeme kolem šestnácté hodiny. Mezitím ale samozřejmě budou k dispozici jeskyňáři a budou vás ostošest a zdarma provázet Jeskyní Na Turoldu, my pro vás i vaše ratolesti připravíme hry na téma rozmanitosti přírody (připomeneme si tím Mezinárodní rok biodiverzity a evropskou soustavu chráněných území Natura 2000), budete si moci nakoupit fair trade výrobky, zjistit odpovědi na své otázky v ekoporadně a dokrmit Hliníkožrouta a Bateriožrouta nebo si vyzkoušet, jak se žije našim zrakově postiženým. To vše zdarma, díky našim donátorům, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, Jihomoravskému kraji, Agentuře ochrany přírody a krajiny, městu Mikulovu, DSO Mikulovsko, ale i místním podnikatelům. Doufám, že jsem vás svým článkem nalákala na naše oslavy, takže zatím přeji krásné jaro a uvidíme se na Turoldu Eva Řezáčová, CEV Pálava Letní tábory s DDM Mikulov na rok 2010 CHORTVATSKO Zaton Vedoucí Alena Židelová, určeno pro rodiče a děti, cena Kč za osobu zahrnuje ubytování v apartmánech a dopravu. PODMITROV Vedoucí Jiřina Falková, pro děti od osmi do čtrnácti let, ubytování v chatkách, CTH: Zlatá horečka, cena Kč. HEROLTICE Vedoucí Dagmar Zvěřinová, pro děti od šesti do třinácti let, ubytování v chatkách, CTH: Záhada Černé Madony, cena Kč. VRACOV TÁBOR S TANCEM Vedoucí Kristýna Michnová, pro děti od devíti do sedmnácti let, ubytování v budově, cena Kč. HEROLTICE Vedoucí Alena Židelová, pro děti od šesti do devíti let, ubytování v chatkách, CTH: Televize Včelička, cena Kč. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝTVARNĚ KERAMICKÝ Určeno pro děti od sedmi do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. VŠEOBECNÝ Určeno pro děti od pěti do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. SPORTOVNĚ TURISTICKÝ Určeno pro děti od sedmi do dvanácti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. TÁBOR S ANGLIČTINOU Určeno pro děti od sedmi do deseti let, cena 800 Kč, obědy zajištěny. Bližší informace získáte v DDM Mikulov telefon: , , nebo na Změny vyhrazeny! 9

10 Conentus Moraviae tentokrát na téma baroko a jazz Během měsíce června oživnou jedinečné historické prostory měst Jihomoravského kraje a Vysočiny Mezinárodním hudebním festivalem Concentus Moraviae. Celkem v sedmnácti městech zazní více než třicet koncertů s podtitulem Baroko a jazz dobrodružství improvizace. Dramaturgii 15. ročníku festivalu sestavili společně specialista na starou hudbu Václav Luks a jazzman Jaromír Honzák. Přibližně třetina koncertů bude věnována baroknímu a předbaroknímu repertoáru v interpretaci předních evropských těles specializovaných na autentickou interpretaci. V části cross-over zazní zajímavé, pro festival připravené, vícežánrové projekty s důrazem na improvizaci. Jazzové koncerty budou přehlídkou nejzajímavějších jazzových seskupení z České republiky doplněných o progresivní evropské Zpěváček hanáckého Slovácka je za námi Devatenáct vítězů oblastních kol soutěže Zpěváček hanáckého Slovácka změřilo své hlásky v sobotu 10. dubna v regionální části soutěže a zpívalo o postup do celostátního finále Zpěváček 2010, které bude hostit město Velké Losiny. Koncertní sál ZUŠ Mikulov přivítal nejen místní účastníky a účinkující z blízkého okolí, ale i děti z Nenkovic, Ždánic a Archlebova. Odborná porota, do níž zasedli Růžena Kučerová, učitelka ZUŠ a členka Brolnu, Kateřina Kovaříková, redaktorka Českého rozhlasu Brno, a ředitel ZUŠ Mikulov Ing. Jiří Vrbka, neměla jednoduchý úkol. Vybrat dva zpěváčky, reprezentanty regionu hanáckého Slovácka, do celostátního kolegy. Na všech festivalových večerech budete mít příležitost pátrat po netušených paralelách mezi hudebními postupy v baroku a jazzu. V prostorách mikulovského zámku se v pondělí 14. června v hodin představí Marco Beasley (zpěv) a Guido Morini (cembalo). Vstupenky si můžete zakoupit do 24. května za 200 Kč, poté za 250 Kč. Důchodci, držitelé mezinárodního studentského průkazu ISIC, držitelé průkazek ZTP (jedna osoba) a ZTP-P (jedna osoba a jeden doprovod) si mohou po předložení příslušného dokladu zakoupit vstupenku za 150 Kč. Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru nebo v kanceláři Mikulovské rozvojové (telefon: , Více informací naleznete na cm kola, nebylo mezi dětmi ve věku od deseti do patnácti let vůbec lehké. Potvrdila to i slova Jožky Černého, který se svou ženou přijel podpořit soutěžící: Všichni jste nejlepší, všichni jste jedničky, už jen proto, že tady jste a zpíváte lidové písničky. Já vám fandím! A jaké byly soutěžní disciplíny? Každý účinkující zazpíval dvě písně dle vlastního výběru. První píseň zazněla a capella, bez doprovodu, při druhé písni soutěžící doprovázela CM Grácie s primášem Radimem Havlíčkem. Hodnotitele nejvíce oslovil výkon Lucie Spurné z DNS Nenkovjánek. Vítězka oblastního kola Barbora Grůzová z Velkých Pavlovic se umístila na 2. místě. Náhradnicí do celostátního kola se Akce svazu důchodců ČR Místní organizace nabízí svým členům i široké veřejnosti následující akce: Vycházka na Kočičí skalku sraz ve hodin na zastávce MHD na ulici Žižkova Vycházka na židovský hřbitov sraz v hodin u Galerie Efram Zájezd do lázní Veľký Meder odjezd v 6.00 hodin od Klubu seniorů. Poplatek (300 Kč členové, 350 Kč ostatní) je nutné zaplatit co nejdříve paní předsedkyni Sedláčkové na ulici Nová 2 po 18 hodině (telefon: ) Vycházka na Svatý kopeček sraz ve hodin na zastávce MHD na ulici Bezručova Vycházka na Sirotčí hrádek a návštěva Café Fara v Klentnici sraz ve na zastávce linky 570 (Břeclav) U Parku. D. Vlčková, členka výboru MOSDČR stala Zuzana Divišová z DNS Ždáničánek. Jménem poroty vyjádřila svůj obdiv účinkujícím, jejich učitelům i rodičům Růžena Kučerová: Lidová písnička to dnes nemá vůbec jednoduché. Je krásné se dívat na nádherně oblečené a zpívající děti, protože právě ony nesou dětskou lidovou písničku dál. Poděkování patří i CM Grácie s uměleckým vedoucím Petrem Zugárkem, jež výkony soutěžících profesionálně podpořila. Všichni účinkující obdrželi od pořadatelů regionálního kola NS Pálavy, o. s., ředitelství ZUŠ Mikulov a města Mikulova pamětní listy a věcné upomínky. Region hanácké Slovácko tedy má své favority ve finále celostátní soutěže zpěváčků lidových písní Zpěváček Držme jim palce, ať uspějí! Martina Daňková HOTEL MBZ M MIKULOV přijme kuchaře / kuchařku nástup možný ihned praxe vítána není podmínkou kvalitní pracovní prostředí Kontakt: Libuše Marcinčáková, tel.: , Hotel Zámeček Mikulovské vinné trhy 22. května 2010 od hodin Mistrovství ČR v tahání koštýřem ze sudu na čas, skupina ABBA, cimbálová muzika, přehlídka kotlíkových fazulňaček Čtěte více: Vážení vinaři: Vzorky vín, prosíme, dodejte na hotel Zámeček do !!! Pozvěte své známé 10

11 Z florbalových soutěží Na předposledním turnaji sezóny se ve Vyškově představili mladší žáci. Sehráli tam dva vyrovnané duely. Nejprve těsně podlehli domácím 1:2, poté dokázali porazit Znojmo 4:2. Mužům už zůstala pouze teoretická naděje na udržení se v Jihomoravské lize, protože v Jedovnici podlehli jak Židenicím B (3:4), tak mužstvu Florec Brno (0:5). FRC Sokol Zaječí FC Pálava Mikulov 0:3 (0:2) V neděli 11. dubna odehráli hráči dorostu FC Pálava Mikulov utkání na hřišti v Zaječí. Zápas byl od začátku velmi bojovný s mnoha nepřesnostmi na obou stranách. Domácí hráči několikrát nebezpečně ohrozili po chybách našich hráčů branku Mikulova, naštěstí gól se jim vstřelit nepodařilo. První branka padla do sítě domácích, když ve 24. minutě dorazil brankařem vyražený míč do branky Šuba. Po vstřelení branky se hra Mikulova uklidnila, zlepšila se kombinace a šancí začalo přibývat. Ve 31. minutě si po faulu na Novotného postavil míč Minařík a střelou do šibenice zvýšil na uklidňujících 2:0 pro Pálavu. Za tohoto stavu šla obě mužstva do kabin. Po přestávce začali lépe domácí, když během deseti minut mohli vyrovnat, ale obě dobré příležitosti trestuhodně zahodili a prakticky z protiútoku ve 12. minutě zvýšil dorážkou zblízka Šťastný. Poté opět hra upadla do průměru, vázla kombinace, domácí i hosté hrozili ojedinělými útoky, ze kterých už branka ani na jedné straně nepadla. Hráči Mikulova tak v poklidu dovedli utkání ke třetí výhře v řadě a poskočili v tabulce na druhé místo. Patří jim pochvala za bojovnost a tři body, méně už za předvedenou hru. Sestava: Mimochodek, Kantor, Balala, Šťastný, Pitra (Schwan), Koprivňanský, Novotný (T. Sobota), Miker (Moravčík), L. Sobota, Minařík, Šuba. FC Pálava MSK Břeclav 0:4 Ve středu 7. dubna mladší žáci FC Pálava dohrávali mistrovské utkání doma proti MSK Břeclav. Oproti minulému utkání v Jihlavě naši mladíci nastoupili v pozměněné sestavě. Hned na začátku utkání se nechali zatlačit před vlastní branku. Tam odolávali náporu do třicáté minuty, kdy Břeclav vstřelila úvodní branku utkání. Ani ve druhém poločase se našim hráčům nechtělo běhat a hrát to, čemu se říká fotbal. Břeclav v poklidném tempu ještě třikrát skórovala a zaslouženě si odvezla všechny tři body. Naši hráči za celé utkání nebyli schopni vystřelit na branku soupeře. Jediný, kdo svou hrou nezklamal, byl Petr Kotoul. Mužstvo k utkaní nastoupilo v sestavě: Tomáš August, Kryštof Galousek, Thomas Popp, Tomáš Hutr, Matyáš Svozil, Viktor Kanula, Patrik Holůbek, Martin Halčišák, Petr Ondrák, Petr Kotoul, Roman Svoboda, Michal Garčic, Zbyněk Filka, Tony Šerkézy, Václav Doušíček. Žáci Pálavy přivezli úspěch z Itálie Starší žáci: R. Dvořák trenér, Vl. Struhár ved. mužstva, M. Schwan, A. Koprivňanský, F. Hanes, P. Varga, J. Červínka, M. Dvořák, D. Šebesta, Š. Rašovský, B. Caletka asist. trenéra (horní řada zleva). L. Mikulenka, Š. Jacko, L. Struhár, F. Svoboda, D. Pól, M. Wunch, D. Pohanka, T. Jacko, Š. Hron (dolní řada zleva). Žáci FC Pálava Mikulov se od 28. března do 4. dubna zúčastnili mezinárodního turnaje v italském městě Agropoli. Po dlouhé cestě nastoupili starší žáci Pálavy ve své věkové kategorii ročník 95 v prvním turnaji COPA AMERIKA EVROPA proti soupeři, kterým byl tým Miranda Caracas (Venezuela). Po vyrovnaném průběhu zápasu a šancích na obou stranách skončilo utkání spravedlivou remízou 0:0. V druhém utkání starší žáci nastoupili proti mužstvu FC Memphis (USA). V tomto zápase se projevila herní převaha, bojovnost a vůle jít za vítězstvím a svého soupeře porazili 4:0. V úterý nastoupili starší žáci ke svému poslednímu utkání ve skupině a soupeřem jim byl tým Eggstattu z Německa. Vítězství zajišťovalo Mikulovu postup do sobotního finále. Hráči Pálavy se do svého soupeře pustili obrovským nasazením a svoji převahu proměnili i gólově 3:0. Mladší žáci: O. Kocourek, R. Sedláček, K. Galousek, P. Holůbek, J. Halčišák trenér, P. Ondrák, Z. Filka, T. Hutr (horní řada zleva). T. Popp, D. Beneš, O. Sysel, M. Halčišák, M. Garčic, T. August (dolní řada zleva). V sobotu jsme se dočkali finále COPA AMERIKA EVROPA. Naši žáci se utkali s mužstvem Miranda Caracas. Zápas byl vyrovnaný a rozhodla ho pěkná akce po ose Struhár, Jacko a střelec Hron měl poté snadnou práci trefit prázdnou branku. V závěru utkání Ondřej Jacko neproměnil pokutový kop. Tímto vítězstvím 1:0 si FC Pálava Mikulov zajistila první místo v turnaji COPA AMERI- KA EVROPA. 11 V druhém turnaji ve stejné věkové kategorii se starší žáci utkali z italskými týmy v Agropoli. Ve čtvrtek nastoupili za umělého osvětlení proti hráčům Taibi Cinisi ze Sicilie. Utkání se pro naše hráče vyvíjelo velmi dobře. Brzy jsme vedli 2:0, což italské hráče přivádělo k nepříčetnosti a brutálními zákroky se snažili hráče Pálavy zastrašit. Rozhodčí jim vyloučil jednoho hráče a později i trenéra. Mikulovští žáci bojovností a nasazením toto utkání vyhráli s výsledkem 2:1 i zásluhou brankaře Vargy, který chytil pokutový kop. K druhému utkání jeli žáci dvacet kilometrů od Agropoli. Vysoko v kopcích a na pískovém hřišti odehráli svůj poslední zápas skupiny proti mužstvu Verdoliva. Na všech hráčích se projevila únava z cesty, ale zápas za mírné převahy vyhráli 1:0 a postoupili do semifinále. V sobotu sehráli starší žáci Pálavy semifinálový zápas s mužstvem Roccadaspide. Vyrovnaný zápas rozhodl pokutový kop hostů, na který si brankář Varga sáhl. Díky tomuto zápasu jsme přišli o druhé finále a FC Pálava Mikulov obsadil konečné třetí místo v turnaji. Mladší žáci FC Pálava Mikulov odehráli v Agropoli utkání s Edgasttem z Německa, který po velmi dobrém výkonně porazili 3:1, a s týmem z Agropoli, které skončilo remízou 1:1. Neúspěšně se utkali také s italskými týmy Alcamo (1:2) a Carso (1:4). V posledním utkání s mužstvem Caracas z Venezuely se projevila únava, hráči již neměli sil na srovnání či obrácení nelichotivého výsledku a po zásluze prohráli. I po těchto neúspěších si odvezli pohár fair-play. Chceme všem poděkovat za výbornou reprezentaci našeho fotbalového oddílu FC Pálava a hlavně města Mikulova. Velký úspěch starších žáků podtrhl náš brankář Pavel Varga, který byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: NEJLEVNĚJI DO ŘÍMA! Antický Řím Poznávací zájezd do Říma s návštěvou Vatikánu PŮVODNÍ CENA: Kč CENA PO SLEVĚ: 3 490Kč Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem (WC, klimatizace, DVD, občerstvení), 1 ubytování v *** hotelu ve 2 3lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, 1 rozšířená kontinentální snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 690 Kč, komplexní cestovní pojištění 112 Kč/os./pobyt, večeře 270 Kč (předkrm, hlavní jídlo, moučník, minerální voda). Večeři je nutné objednat a zaplatit v CK. Upozorňujeme, že ve Fiuggi není možnost individuálního stravování. Doporučené vstupné včetně jízdného metrem 30. Nástupní místa: Brno, Mikulov topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Pronájem: Pronájem zařízeného cihlového bytu 1+2 (57m2 + sklep) v blízkosti centra. Nově zařízený nábytkem a spotřebiči. Cena měsíčně + služby. Samostatné topení a ohřev TUV. Jeden nájem jako jistina. Možnost dlouhodobého pronájmu. Nebankovní úvěry od Kč do Kč pro zaměstnance, důchodce i OSVČ. Bez poplatku! Volejte zdarma nebo MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 5. května 2010 Distribuce května 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 27. dubna 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 21. dubna 2010

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 13. týden Pá 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 10:00 12:00 Kurz seberozvoje 14. týden Po 5.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ STŘEDISKO UZAVŘENO Út 6.4. 9:30 12:00 HapAteliér

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Příloha č. 1 k RPP č. 88/2010 Ředitel mistrovství: Výkonný ředitel: Tajemník mistrovství: ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VE FOTBALU Předseda sportovně technické a disciplinární

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Poslední aktualizace

Poslední aktualizace Poslední aktualizace 7. 1. 2015 Město Zdice Nej TV a.s. Kultura Zdická divadelní s.r.o. Zdická divadelní s.r.o., Společenský klub a Město Zdice zvou veřejnost na divadelní hru Františka Ringo Čecha DÍVČÍ

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více