JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Uživatelská dokumentace Verze: 3.0 Datum: Říjen 2007 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. za Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Kroftova 80c, Brno Tel.: , Fax:

2 Obsah Obsah...2 Základní informace...3 Požadavky na konfiguraci počítače...4 Klient...4 Start aplikace...5 Přihlášení do aplikace...5 Portál aplikací...6 Vzhled SMIS...7 Meteostanice...8 Zobrazení dat...8 Tabulka meteostanic...11 Stavová mapa...12 Předpovědi (lokální)...13 Přehled meteostanic...14 Radar...18 Předpovědi...19 Archiv dat...20 Odkazy...22 Nastavení zasílání alarmů...23 Ovládání statistických výstupů...24 Sledování dat z meteostanic...25 Sumární sestava...25 Detailní sestava...26 Export sestav...27 Sestava dle krajů...28 Sledování dat z ČHMÚ...29 Výkladové pojmy...30 Refresh...31 Nápověda...32

3 Základní informace Aplikace Silniční meteorologický informační sytém je přístupná jako samostatná aplikace v Portálu aplikací, v nabídce Portál správy a údržby, tj. na www adrese Užívání systému je vyhrazeno pouze pro registrované uživatele. Do systému mají přístup hlavně pracovníci ŘSD (např. dispečeři na jednotlivých střediscích údržby). Přístup mohou mít také pracovníci externích firem (např. firmy provádějící údržbu komunikací na základě smlouvy s ŘSD), ČHMÚ, nebo Hasičského záchranného sboru. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 3 / 32

4 Požadavky na konfiguraci počítače Klient Systém pracuje na běžném počítači, pro práci požaduje: 1. Operační systém Windows 2000 nebo vyšší 2. Internet Explorer 6.0 nebo vyšší 3. Webový přístup s doporučenou přenosovou rychlostí 128kb/s. Doporučená konfigurace hardware: 1. Pentium II, 200 Mhz MB RAM 3. rozlišení obrazovky 1024x768 Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 4 / 32

5 Start aplikace Aplikace SMIS je přístupná jako samostatná aplikace v Portále aplikací, který instalován na serveru JSDI.CZ. Aplikace SMIS je tedy přístupná na www adrese Přihlášení do aplikace Systém je přístupný prostřednictvím sítě Internet v prostředí programu Microsoft Internet Explorer. Po zadání www adresy aplikace do adresářového řádku prohlížeče, dojde k odstartování této aplikace. Uživateli se zobrazí vstupní stránka systému s dialogem pro přihlášení do systému. Základní přihlašovací okno umožňuje přihlášení uživatele do systému, registraci nového uživatele, nápovědu a odeslat zprávu pro administrátora. Každý z uživatelů systému musí mít v systému zavedený uživatelský účet. Přihlášení uživatele do systému: Pro autorizovaný přístup je vyžadováno zadání uživatelského jména a uživatelského hesla. Uživatelské heslo se při zadávání zobrazuje v nečitelné podobě (v podobě hvězdiček). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 5 / 32

6 Portál aplikací Po přihlášení uživatele se objeví okno Portál aplikací, ve kterém uživatel volí a následně otevírá vybranou aplikaci, popřípadě odkaz na webové stránky pomocné při rozhodování, odkaz na uživatelskou dokumentaci, nebo jiný dokument. F Nabídka je psána tlustými písmeny. Toto okno obsahuje vždy nejméně nabídku Základní nabídka, která obsahuje Správu uživatelů, tj. modul pro definici a editaci uživatelského nastavení. Počet nabídek je dán počtem dalších aplikací či odkazů, které jsou danému uživateli zpřístupněné. Dále jsou zde tlačítka Nápověda a Odhlášení. Pomocí tlačítka Odhlášení dojde ke korektnímu odhlášení uživatele z celého systému. G Lze spustit více aplikací najednou. Jednotlivé aplikace si může uživatel otevírat v libovolném pořadí a množství bez toho, že by se musel ke každé z nich zvlášť přihlašovat. Samotný SMIS se spouští v nabídce Portál správy a údržby odkaz Silniční meteosystém. Zajímavé odkazy pro práci s meteoinformacemi jsou přístupné v odkazu MeteoPortál, kde uživatel získá meteoinformace z jiných serverů, a to i sousedních států. V odkazu InfoPanel naleznete informace o jednotlivých aplikacích zobrazené v této nabídce (Portál správy a údržby) a odkazy na uživatelské dokumentace k nim. Odkaz NOVINKY pak přináší informace o novinkách a změnách v aplikacích Portálu správy a údržby. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 6 / 32

7 Vzhled SMIS SMIS se skládá z několika částí. Hlavní část je tvořena dvěmi záložkami, a to Meteostanice (tato stránka se po spuštění aplikace otevře) a Předpovědi (lokální). Další velkou částí jsou tlačítka v horní části okna aplikace. Po stisku tlačítka se vždy otevře nové okno, v němž může uživatel pracovat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 7 / 32

8 Meteostanice Aplikace SMIS zobrazí stránku se seznamem meteostanic. Seznam meteostanic vychází z uživatelského nastavení v administraci uživatelů. Každý uživatel má vlastní seznam. Seznam obsahuje název meteostanice, datum a čas posledního měření a hodnoty vybraných parametrů (teplota povrchu, teplota vzduchu, teplota rosného bodu, teplota namrzání, rychlost větru, směr větru, viditelnost a stav vozovky) z posledního měření. Meteostanice jsou seřazeny dle uživatelem definovaného pořadí. Uživatel může v seznamu označit vždy jen jeden řádek. K danému řádku je pak adekvátní odkaz přes tlačítka Graf, Tabulka, Kamera a Nastavení. Tlačítko Tabulka meteostanic slouží k zobrazení tabulky se všemi měřitelnými parametry pro uživatelem vybrané meteostanice (jedná se vždy o nejaktuálnější záznam z každé meteostanice). Tlačítko Stavová mapa slouží k zobrazení aktuální meteorologické situaci spolu nad mapou sítě meteostanic v České republice. Zobrazení dat Zobrazení dat k vybranému řádku (ve formě grafu nebo tabulky) poskytují uživateli možnost zobrazení pomocí symbolů << až 7 dní (maximální hodnota) starých dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 8 / 32

9 Zobrazení dat ve formě grafu navíc - zobrazuje data včetně legendy, která obsahuje datum měření a aktuální hodnoty měřených parametrů, - umožňuje po kliknutí do grafu spustit prohlížení dat po jednotlivých měřeních, - umožňuje zobrazení předpovědi měřených parametrů v grafu pro meteostanice, u kterých je počítána. Pokud je meteostanice vybavena kamerou, může si uživatel (pomocí tlačítka Kamera ) zobrazit poslední aktuální snímek. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 9 / 32

10 Aplikace SMIS umožňuje podle požadavků uživatele nastavit pro jednotlivé meteostanice tzv. barevný alarm. Jedná se o nastavení barevného pozadí vybraných parametrů v seznamu meteostanic v závislosti na zadaném rozmezí hodnot od do. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 10 / 32

11 F Seznam meteostanic se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace seznamu dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím tlačítka Refresh viz kapitola Refresh. Tabulka meteostanic Aplikace SMIS zobrazí stránku se tabulkou meteostanic v novém okně. Tabulka obsahuje pro každou meteostanici - název meteostanice, datum a čas posledního měření a hodnoty všech měřitelných parametrů (teplota vzduchu, teplota rosného bodu, relativní vlhkost vzduchu, intenzita srážek, rychlost větru, směr větru, viditelnost, teplota povrchu 1, bod mrznutí 1, stav vozovky1, alarm1, teplota povrchu 2, bod mrznutí 2, stav vozovky2, alarm2) z posledního měření. Vyplnění / nevyplnění parametrů je závislé na výbavě dané meteostanice. Pořadí meteostanic odpovídá uživatelem definovanému pořadí dle seznamu meteostanic. F Tabulka meteostanic se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím klávesy F5. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 11 / 32

12 Stavová mapa Stavovou mapu lze zobrazit stisknutím tlačítka - Stavová mapa v záložce Meteostanice (v levém dolním rohu) - Radar v horní části okna aplikace. Stavová mapa se zobrazuje v novém okně. Uživatel tak může nadále pracovat s aplikací nezávisle na otevření stavové mapy. Stavová mapa obsahuje - grafický přehled všech meteorologických stanic v ČR včetně jejich stavu, - radarové a družicové informace (stav srážek, oblačnosti). V pravém horním rohu stavové mapy je legenda symbolů se stavy varování meteostanic a v levém dolním rohu pak legenda se stupnicí intenzity srážek. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 12 / 32

13 Předpovědi (lokální) Záložka zobrazí nabídku s lokálními předpověďmi odpovídající působnosti subjektu. U předpovědí jsou dvojí data, a to data od ČHMÚ (data v textové podobě) a pak data z Varšavské univerzity Interdisciplinary centre for mathematical and computatical modelling (ICM) s meteorologickými informacemi (data v grafické podobě). V obou případech jsou vždy data zobrazována za určité oblasti ČR. G Pro rozhodovací procesy údržby komunikací jsou přímo určeny specializované předpovědi ČHMÚ, předpovědní výstupy z ICM mají pouze informativní charakter. Zobrazení je řízeno stejnými pravidly jako pro Zobrazení aktuálních předpovědí. Systém v pravidelných intervalech zjišťuje, zda není k dispozici předpověď typu varování. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 13 / 32

14 Přehled meteostanic Systém zobrazí stránku s nabídkou přehledu meteostanic v ČR. Uživatel si může zobrazit - meteostanice podle dálnic (dále členěny na dálnice a rychlostní silnice), - meteostanice podle krajů (dále členěny po krajích). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 14 / 32

15 Nabídku každé dálnice či kraje lze rozbalit objeví se seznam meteostanic nacházejících se na dané komunikaci nebo v daném kraji. Uživatel si může data zobrazit buď v grafu nebo tabulce, přičemž je zde poskytována stejná funkčnost jako u záložky Meteostanice. Po výběru konkrétní meteostanice se zobrazí detailní informace o meteostanici a to v prvním pohledu na grafické znázornění naměřených hodnot. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 15 / 32

16 Tabulka s přehledem aktuálních naměřených hodnot obsahuje - název meteostanice, - datum a čas měření na meteostanici, - měřitelné parametry, jejichž vyplnění/nevyplnění je závislé na výbavě dané meteostanice. Seznam měřitelných parametrů je uveden v kapitole Tabulka meteostanic. Uživatel si může zobrazit poslední snímek kamery nebo prohlédnout nastavení tzv. barevného alarmu pro danou meteostanici. Více informací o těchto možnostech najdete v kapitole Zobrazení dat. Uživatel zavře okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu stránky nebo tlačítkem Zavřít v dolním pravém rohu. F Stránka se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím tlačítka Obnovit. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 16 / 32

17 Uživatel si může také zobrazit pomocí prvních dvou odkazů v tomto okně: - Tabulku stavů - tabulka s přehledem aktuálních naměřených hodnot ze všech meteostanic viz kapitola Tabulka meteostanic, - Neaktivní meteostanice - seznam meteostanic, které déle než 30 minut nedodávají data. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 17 / 32

18 Radar Systém zobrazí stránku s nabídkou snímků z radarů. Uživatel si může zobrazit - stavovou mapu (zobrazí se při načítání stránky), - radarové snímky v rozlišení 1 km, - radarové snímky v rozlišení 2 km, - odkazy na radary v okolních státech (Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Polsko). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 18 / 32

19 Předpovědi Při prvním načtení stránky se zobrazí okno s varováním. Pokud ČHMÚ žádné varování nevydalo, je v okně vepsán následující text: Aktuálně nebylo vydáno žádné upozornění ČHMÚ. Jinak tato stránka nabízí odkazy na: - 9-ti hodinové předpovědi členěné dle krajů a dálnic, - Střednědobé předpovědi regionální a obecné, - Předpovědi počasí dle ICM nastavení dle regionů ČR. Dále je nabízena prognóza, údaje pro veřejnost, údaje z profesionálních meteostanic, předpovědní výstražná informace a informace o výskytu extrémních jevů Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 19 / 32

20 Archiv dat Aplikace SMIS otevře novou samostatnou stránku s archivem naměřených dat z meteostanic. Uživatel zvolí jméno oblasti tj. kraj, stiskne tlačítko Vyber. Vybere jméno stanice a stiskne tlačítko Vyber. Poté se objeví pole pro nastavení hodnot hodnota 1 4. Volí se z číselníku měřitelných parametrů (např. srážky, teplota vzduchu, stav vozovky). Poté je nutno zadat Datum od a Datum do ve formátu DD.MM.RRRR (např ). Tlačítko Vyber pak vyhodnotí formulář tedy zobrazí hodnoty dle nastavení. Tlačítko Vymazat formulář vymaže nastavené hodnoty, a to na původní zobrazení tedy výběr oblasti. Vyplnění formulář pro zobrazení dat Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 20 / 32

21 Vyhledaná data dle formuláře jsou zobrazena jak ve formě grafu, tak i tabulky. Graf je v pravém horním rohu doplněn o legendu s barvami parametrů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 21 / 32

22 Odkazy Pomocí tohoto tlačítka se spustí samostatná stránka, která obsahuje odkaz na stránku s: - meteoinformacemi (ČHMÚ, Maďarko, Polsko, ), - kontaktními informacemi na pracovníky ČHMÚ pro účely konzultací, - meteorologickou terminologií. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 22 / 32

23 Nastavení zasílání alarmů Aplikace SMIS zobrazí aktuální nastavení zasílání alarmů podle uživatelem definovaných požadavků. Uživatel si je může pouze prohlížet až na výjimku, kdy může zaškrtnutím / odškrtnutím checkboxu Zasílání alarmů povolit / zakázat zasílání alarmů pomocí u a SMS zpráv. F Zasílání alarmů pomocí SMS zpráv může též uživatel povolit / zakázat zasláním SMS zprávy ve tvaru SMIS ZAPNOUT / SMIS VYPNOUT na číslo Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 23 / 32

24 Ovládání statistických výstupů Statistické výstupy jsou spustitelné ze základního okna JMIS pomocí tlačítka Statistika, jak je patrné následujícího obrázku. Použité výkladové pojmy pro sestavy jsou na konci této kapitoly. Tlačítko bude přístupné pouze dodavatelům dat z meteostanic, pracovníkům ČHMÚ a pracovníkům ŘSD. Po vybrání se pracovníkům ŘSD zobrazí stránka s nabídkou na nastavení výstupních sestav za meteostanic nebo ČHMÚ. Dodavatelům dat z meteostanic nebo pracovníkům ČHMÚ se zobrazí pouze příslušná část obrazovky. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 24 / 32

25 Sledování dat z meteostanic Data z meteostanic je možné zobrazit buď v sumární sestavě nebo v sestavě podle krajů. Vždy ale za daného vybraného dodavatele a časové období. Podle uživatele bude přednastavena hodnota dodavatele dat, případně si uživatel z nabídky vybere dodavatele, který ho zajímá. Dále nastaví měsíc pro výpočet statistiky a po stisku tlačítka Spočítat statistiku systém provede daný výpočet. Pozn.: Výpočet statistiky může být časově náročný z důvodu zpracování velkého objemu dat Sumární sestava Sumární sestava zobrazuje data za vybraný měsíc a dodavatele dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 25 / 32

26 V sestavě jsou brány v potaz všechny stanice daného dodavatele, které měly v měsíci alespoň jeden přenos dat. V hlavičce sestavy je uveden dodavatel dat, na kterého se data v sestavě vztahují, a období, pro které je sestava počítána. Význam jednotlivých polí je uveden v následující tabulce. Název pole Stanice Kraj ID Počet přerušení Celkový čas přerušení Význam pole Název meteostanice Identifikace kraje dle SH70 Identifikace stanice dle SH70 Počet přerušení dodávky dat Sumarizace časů, kdy meteostanice nedodávala data % přerušení Procentuální vyjádření přerušení dodávky dat v měsíci Počet zpoždění Počet zpoždění dodávky dat v měsíci % zpoždění Procentuální vyjádření zpoždění dodávky dat v měsíci Prům. doba dodání dat Průměrná doba dodávky dat v minutách Detailní sestava Bližší informace o jednotlivých meteostanicích si uživatel zobrazí, pokud použije hyperlink pod názvem meteostanice. Detailní sestava stanice zobrazuje detailní přehled přenosů z vybrané stanice. V hlavičce je zobrazeno jméno meteostanice, pak následují řádky s přenosy. U každého přenosu je zobrazen čas měření, čas zápisu do databáze a status přenosu. Pro barevné zobrazení dat platí tyto podmínky: přenos je v pořádku, v sestavě není řádek zvýrazněn a má status Data v termínu. přenos je zpožděný, v sestavě je řádek zvýrazněn žlutě a má status Zpoždění dodávky dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 26 / 32

27 přenos proběhl, ale po časovém limitu 30 min. Je počítán jako neplatný, v sestavě je zvýrazněn červeně a má status Výpadek dat. přenos neproběhl, tj. meteostanice nedodávala data. Tento stav je zobrazen jako jeden řádek s textem Výpadek dat a dobou v hodinách, po kterou stanice nedodávala data. Chybové stavy jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Export sestav Jakoukoliv sestavu je možno vyexportovat do CSV formátu pro MS Excel. Kompletní informace za daného dodavatele a časové období se vyexportují, pokud uživatel použije tlačítko CSV export pod tabulkou sestavy. Informace o konkrétní meteostanici, tzn. detailní sestava, za dané časové období se vyexportují, pokud uživatel použije tlačítko Export na konci řádku ve sloupci Akce. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 27 / 32

28 Sestava dle krajů V sestavě dle krajů jsou brány v potaz všechny stanice daného dodavatele, které měly v měsíci alespoň jeden přenos dat. V hlavičce sestavy je uveden dodavatel dat, na kterého se data v sestavě vztahují, a období, pro které je sestava počítána. Sestava je shodná s předchozí sumární sestavou, pouze je počítán další řádek, ve kterém jsou agregovaná data za stanice v celém kraji. Ovládání sestavy je stejné, a to včetně zobrazení detailní sestavy a možností exportů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 28 / 32

29 Sledování dat z ČHMÚ Výstupní sestavy za dodávku dat z ČHMÚ jsou velmi podobné statistikám z meteostanic. Uživatel má možnost výběru ze sumární statistiky, měsíční nebo kvartální. Pro sestavy sledování dat z ČHMÚ platí, že může dojít ke změnám v závislosti na změně obsahu smlouvy mezi ŘSD a ČHMÚ o dodávce předpovědí. Po stisku tlačítka Spočítat statistiku se zobrazí příslušná sestava viz následující obrázek. Sestava je rozdělena na několik částí podle již zmíněné smlouvy. Tabulka obsahuje název předpovědi, frekvenci dodávání předpovědí, název kraje a procentuální úspěšnost dodávky předpovědí. Každá část je doplněna agregačním řádkem, kde je uvedena celková úspěšnost za kraj pro danou předpověď. Nastavení frekvence dodávek předpovědí a typů předpovědí je prováděno pomocí metadat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 29 / 32

30 Výkladové pojmy Název Platný přenos Data v termínu Zpožděný přenos Přerušení Neplatný přenos Počet přerušení Celkový čas přerušení Význam Jako platný přenos se rozumí data, která byla zapsána do DB do 15 min. od měření na stanici Jako zpožděný (ale platný) přenos se rozumí data, která byla zapsána do DB do 30 min. od měření na stanici Jako přerušení se rozumí data, která byla zapsána do DB po uplynutí 30 min. od měření na stanici, nebo data nebyla přenesena. Jako přerušení dodávky dat se rozumí chybějící přenos dat, nebo data, která dorazila po uplynutí doby dané smlouvou, v současné době 30 min. Čas přerušení je počítán jako rozdíl časů mezi platnými přenosy (tj. čas přenosu dat je menší než 30 min.) před a po přerušení dodávky dat. Celkový čas přerušení je součet takto spočítaných časů za celý měsíc. % přerušení Je spočítána délka konkrétního měsíce v sekundách a celkový čas přerušení v sekundách. Z takto získaných časů je spočítán procentuální podíl. Počet zpoždění Jako zpoždění dodávky dat se rozumí přenos dat, kdy mezi časem měření a časem zápisu do databáze je rozdíl časů větší než doba daná smlouvou, v současné době 15 min. % zpoždění Spočítá se počet platných přenosů dat, pak počet zpožděných přenosů dat. Toto pole je procentuálním vyjádřením platných a zpožděných přenosů dat. Prům. doba dodání dat U každého přenosu je spočítána doba, která uplynula mezi měřením na stanici a dodávkou dat do systému. Průměrná doba dodávky dat je aritmetickým průměrem těchto časů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 30 / 32

31 Refresh Toto tlačítko se zobrazuje jen u záložky Meteostanice a umožňuje aktualizovat seznam s informacemi z meteostanic. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 31 / 32

32 Nápověda Nápověda k aplikaci SMIS je přístupná pod tlačítkem?. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 32 / 32

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.38 Aktualizováno 27. 9. 2013 Obsah Úvod... 4 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.48 Aktualizováno 6. 3. 2015 Obsah Úvod... 4 1 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více