JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Uživatelská dokumentace Verze: 3.0 Datum: Říjen 2007 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. za Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Kroftova 80c, Brno Tel.: , Fax:

2 Obsah Obsah...2 Základní informace...3 Požadavky na konfiguraci počítače...4 Klient...4 Start aplikace...5 Přihlášení do aplikace...5 Portál aplikací...6 Vzhled SMIS...7 Meteostanice...8 Zobrazení dat...8 Tabulka meteostanic...11 Stavová mapa...12 Předpovědi (lokální)...13 Přehled meteostanic...14 Radar...18 Předpovědi...19 Archiv dat...20 Odkazy...22 Nastavení zasílání alarmů...23 Ovládání statistických výstupů...24 Sledování dat z meteostanic...25 Sumární sestava...25 Detailní sestava...26 Export sestav...27 Sestava dle krajů...28 Sledování dat z ČHMÚ...29 Výkladové pojmy...30 Refresh...31 Nápověda...32

3 Základní informace Aplikace Silniční meteorologický informační sytém je přístupná jako samostatná aplikace v Portálu aplikací, v nabídce Portál správy a údržby, tj. na www adrese Užívání systému je vyhrazeno pouze pro registrované uživatele. Do systému mají přístup hlavně pracovníci ŘSD (např. dispečeři na jednotlivých střediscích údržby). Přístup mohou mít také pracovníci externích firem (např. firmy provádějící údržbu komunikací na základě smlouvy s ŘSD), ČHMÚ, nebo Hasičského záchranného sboru. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 3 / 32

4 Požadavky na konfiguraci počítače Klient Systém pracuje na běžném počítači, pro práci požaduje: 1. Operační systém Windows 2000 nebo vyšší 2. Internet Explorer 6.0 nebo vyšší 3. Webový přístup s doporučenou přenosovou rychlostí 128kb/s. Doporučená konfigurace hardware: 1. Pentium II, 200 Mhz MB RAM 3. rozlišení obrazovky 1024x768 Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 4 / 32

5 Start aplikace Aplikace SMIS je přístupná jako samostatná aplikace v Portále aplikací, který instalován na serveru JSDI.CZ. Aplikace SMIS je tedy přístupná na www adrese Přihlášení do aplikace Systém je přístupný prostřednictvím sítě Internet v prostředí programu Microsoft Internet Explorer. Po zadání www adresy aplikace do adresářového řádku prohlížeče, dojde k odstartování této aplikace. Uživateli se zobrazí vstupní stránka systému s dialogem pro přihlášení do systému. Základní přihlašovací okno umožňuje přihlášení uživatele do systému, registraci nového uživatele, nápovědu a odeslat zprávu pro administrátora. Každý z uživatelů systému musí mít v systému zavedený uživatelský účet. Přihlášení uživatele do systému: Pro autorizovaný přístup je vyžadováno zadání uživatelského jména a uživatelského hesla. Uživatelské heslo se při zadávání zobrazuje v nečitelné podobě (v podobě hvězdiček). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 5 / 32

6 Portál aplikací Po přihlášení uživatele se objeví okno Portál aplikací, ve kterém uživatel volí a následně otevírá vybranou aplikaci, popřípadě odkaz na webové stránky pomocné při rozhodování, odkaz na uživatelskou dokumentaci, nebo jiný dokument. F Nabídka je psána tlustými písmeny. Toto okno obsahuje vždy nejméně nabídku Základní nabídka, která obsahuje Správu uživatelů, tj. modul pro definici a editaci uživatelského nastavení. Počet nabídek je dán počtem dalších aplikací či odkazů, které jsou danému uživateli zpřístupněné. Dále jsou zde tlačítka Nápověda a Odhlášení. Pomocí tlačítka Odhlášení dojde ke korektnímu odhlášení uživatele z celého systému. G Lze spustit více aplikací najednou. Jednotlivé aplikace si může uživatel otevírat v libovolném pořadí a množství bez toho, že by se musel ke každé z nich zvlášť přihlašovat. Samotný SMIS se spouští v nabídce Portál správy a údržby odkaz Silniční meteosystém. Zajímavé odkazy pro práci s meteoinformacemi jsou přístupné v odkazu MeteoPortál, kde uživatel získá meteoinformace z jiných serverů, a to i sousedních států. V odkazu InfoPanel naleznete informace o jednotlivých aplikacích zobrazené v této nabídce (Portál správy a údržby) a odkazy na uživatelské dokumentace k nim. Odkaz NOVINKY pak přináší informace o novinkách a změnách v aplikacích Portálu správy a údržby. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 6 / 32

7 Vzhled SMIS SMIS se skládá z několika částí. Hlavní část je tvořena dvěmi záložkami, a to Meteostanice (tato stránka se po spuštění aplikace otevře) a Předpovědi (lokální). Další velkou částí jsou tlačítka v horní části okna aplikace. Po stisku tlačítka se vždy otevře nové okno, v němž může uživatel pracovat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 7 / 32

8 Meteostanice Aplikace SMIS zobrazí stránku se seznamem meteostanic. Seznam meteostanic vychází z uživatelského nastavení v administraci uživatelů. Každý uživatel má vlastní seznam. Seznam obsahuje název meteostanice, datum a čas posledního měření a hodnoty vybraných parametrů (teplota povrchu, teplota vzduchu, teplota rosného bodu, teplota namrzání, rychlost větru, směr větru, viditelnost a stav vozovky) z posledního měření. Meteostanice jsou seřazeny dle uživatelem definovaného pořadí. Uživatel může v seznamu označit vždy jen jeden řádek. K danému řádku je pak adekvátní odkaz přes tlačítka Graf, Tabulka, Kamera a Nastavení. Tlačítko Tabulka meteostanic slouží k zobrazení tabulky se všemi měřitelnými parametry pro uživatelem vybrané meteostanice (jedná se vždy o nejaktuálnější záznam z každé meteostanice). Tlačítko Stavová mapa slouží k zobrazení aktuální meteorologické situaci spolu nad mapou sítě meteostanic v České republice. Zobrazení dat Zobrazení dat k vybranému řádku (ve formě grafu nebo tabulky) poskytují uživateli možnost zobrazení pomocí symbolů << až 7 dní (maximální hodnota) starých dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 8 / 32

9 Zobrazení dat ve formě grafu navíc - zobrazuje data včetně legendy, která obsahuje datum měření a aktuální hodnoty měřených parametrů, - umožňuje po kliknutí do grafu spustit prohlížení dat po jednotlivých měřeních, - umožňuje zobrazení předpovědi měřených parametrů v grafu pro meteostanice, u kterých je počítána. Pokud je meteostanice vybavena kamerou, může si uživatel (pomocí tlačítka Kamera ) zobrazit poslední aktuální snímek. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 9 / 32

10 Aplikace SMIS umožňuje podle požadavků uživatele nastavit pro jednotlivé meteostanice tzv. barevný alarm. Jedná se o nastavení barevného pozadí vybraných parametrů v seznamu meteostanic v závislosti na zadaném rozmezí hodnot od do. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 10 / 32

11 F Seznam meteostanic se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace seznamu dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím tlačítka Refresh viz kapitola Refresh. Tabulka meteostanic Aplikace SMIS zobrazí stránku se tabulkou meteostanic v novém okně. Tabulka obsahuje pro každou meteostanici - název meteostanice, datum a čas posledního měření a hodnoty všech měřitelných parametrů (teplota vzduchu, teplota rosného bodu, relativní vlhkost vzduchu, intenzita srážek, rychlost větru, směr větru, viditelnost, teplota povrchu 1, bod mrznutí 1, stav vozovky1, alarm1, teplota povrchu 2, bod mrznutí 2, stav vozovky2, alarm2) z posledního měření. Vyplnění / nevyplnění parametrů je závislé na výbavě dané meteostanice. Pořadí meteostanic odpovídá uživatelem definovanému pořadí dle seznamu meteostanic. F Tabulka meteostanic se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím klávesy F5. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 11 / 32

12 Stavová mapa Stavovou mapu lze zobrazit stisknutím tlačítka - Stavová mapa v záložce Meteostanice (v levém dolním rohu) - Radar v horní části okna aplikace. Stavová mapa se zobrazuje v novém okně. Uživatel tak může nadále pracovat s aplikací nezávisle na otevření stavové mapy. Stavová mapa obsahuje - grafický přehled všech meteorologických stanic v ČR včetně jejich stavu, - radarové a družicové informace (stav srážek, oblačnosti). V pravém horním rohu stavové mapy je legenda symbolů se stavy varování meteostanic a v levém dolním rohu pak legenda se stupnicí intenzity srážek. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 12 / 32

13 Předpovědi (lokální) Záložka zobrazí nabídku s lokálními předpověďmi odpovídající působnosti subjektu. U předpovědí jsou dvojí data, a to data od ČHMÚ (data v textové podobě) a pak data z Varšavské univerzity Interdisciplinary centre for mathematical and computatical modelling (ICM) s meteorologickými informacemi (data v grafické podobě). V obou případech jsou vždy data zobrazována za určité oblasti ČR. G Pro rozhodovací procesy údržby komunikací jsou přímo určeny specializované předpovědi ČHMÚ, předpovědní výstupy z ICM mají pouze informativní charakter. Zobrazení je řízeno stejnými pravidly jako pro Zobrazení aktuálních předpovědí. Systém v pravidelných intervalech zjišťuje, zda není k dispozici předpověď typu varování. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 13 / 32

14 Přehled meteostanic Systém zobrazí stránku s nabídkou přehledu meteostanic v ČR. Uživatel si může zobrazit - meteostanice podle dálnic (dále členěny na dálnice a rychlostní silnice), - meteostanice podle krajů (dále členěny po krajích). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 14 / 32

15 Nabídku každé dálnice či kraje lze rozbalit objeví se seznam meteostanic nacházejících se na dané komunikaci nebo v daném kraji. Uživatel si může data zobrazit buď v grafu nebo tabulce, přičemž je zde poskytována stejná funkčnost jako u záložky Meteostanice. Po výběru konkrétní meteostanice se zobrazí detailní informace o meteostanici a to v prvním pohledu na grafické znázornění naměřených hodnot. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 15 / 32

16 Tabulka s přehledem aktuálních naměřených hodnot obsahuje - název meteostanice, - datum a čas měření na meteostanici, - měřitelné parametry, jejichž vyplnění/nevyplnění je závislé na výbavě dané meteostanice. Seznam měřitelných parametrů je uveden v kapitole Tabulka meteostanic. Uživatel si může zobrazit poslední snímek kamery nebo prohlédnout nastavení tzv. barevného alarmu pro danou meteostanici. Více informací o těchto možnostech najdete v kapitole Zobrazení dat. Uživatel zavře okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu stránky nebo tlačítkem Zavřít v dolním pravém rohu. F Stránka se automaticky obnovuje po 5-ti minutách. Aktualizace dle potřeb uživatele, za kratší dobu než 5 minut, je možná použitím tlačítka Obnovit. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 16 / 32

17 Uživatel si může také zobrazit pomocí prvních dvou odkazů v tomto okně: - Tabulku stavů - tabulka s přehledem aktuálních naměřených hodnot ze všech meteostanic viz kapitola Tabulka meteostanic, - Neaktivní meteostanice - seznam meteostanic, které déle než 30 minut nedodávají data. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 17 / 32

18 Radar Systém zobrazí stránku s nabídkou snímků z radarů. Uživatel si může zobrazit - stavovou mapu (zobrazí se při načítání stránky), - radarové snímky v rozlišení 1 km, - radarové snímky v rozlišení 2 km, - odkazy na radary v okolních státech (Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Polsko). Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 18 / 32

19 Předpovědi Při prvním načtení stránky se zobrazí okno s varováním. Pokud ČHMÚ žádné varování nevydalo, je v okně vepsán následující text: Aktuálně nebylo vydáno žádné upozornění ČHMÚ. Jinak tato stránka nabízí odkazy na: - 9-ti hodinové předpovědi členěné dle krajů a dálnic, - Střednědobé předpovědi regionální a obecné, - Předpovědi počasí dle ICM nastavení dle regionů ČR. Dále je nabízena prognóza, údaje pro veřejnost, údaje z profesionálních meteostanic, předpovědní výstražná informace a informace o výskytu extrémních jevů Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 19 / 32

20 Archiv dat Aplikace SMIS otevře novou samostatnou stránku s archivem naměřených dat z meteostanic. Uživatel zvolí jméno oblasti tj. kraj, stiskne tlačítko Vyber. Vybere jméno stanice a stiskne tlačítko Vyber. Poté se objeví pole pro nastavení hodnot hodnota 1 4. Volí se z číselníku měřitelných parametrů (např. srážky, teplota vzduchu, stav vozovky). Poté je nutno zadat Datum od a Datum do ve formátu DD.MM.RRRR (např ). Tlačítko Vyber pak vyhodnotí formulář tedy zobrazí hodnoty dle nastavení. Tlačítko Vymazat formulář vymaže nastavené hodnoty, a to na původní zobrazení tedy výběr oblasti. Vyplnění formulář pro zobrazení dat Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 20 / 32

21 Vyhledaná data dle formuláře jsou zobrazena jak ve formě grafu, tak i tabulky. Graf je v pravém horním rohu doplněn o legendu s barvami parametrů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 21 / 32

22 Odkazy Pomocí tohoto tlačítka se spustí samostatná stránka, která obsahuje odkaz na stránku s: - meteoinformacemi (ČHMÚ, Maďarko, Polsko, ), - kontaktními informacemi na pracovníky ČHMÚ pro účely konzultací, - meteorologickou terminologií. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 22 / 32

23 Nastavení zasílání alarmů Aplikace SMIS zobrazí aktuální nastavení zasílání alarmů podle uživatelem definovaných požadavků. Uživatel si je může pouze prohlížet až na výjimku, kdy může zaškrtnutím / odškrtnutím checkboxu Zasílání alarmů povolit / zakázat zasílání alarmů pomocí u a SMS zpráv. F Zasílání alarmů pomocí SMS zpráv může též uživatel povolit / zakázat zasláním SMS zprávy ve tvaru SMIS ZAPNOUT / SMIS VYPNOUT na číslo Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 23 / 32

24 Ovládání statistických výstupů Statistické výstupy jsou spustitelné ze základního okna JMIS pomocí tlačítka Statistika, jak je patrné následujícího obrázku. Použité výkladové pojmy pro sestavy jsou na konci této kapitoly. Tlačítko bude přístupné pouze dodavatelům dat z meteostanic, pracovníkům ČHMÚ a pracovníkům ŘSD. Po vybrání se pracovníkům ŘSD zobrazí stránka s nabídkou na nastavení výstupních sestav za meteostanic nebo ČHMÚ. Dodavatelům dat z meteostanic nebo pracovníkům ČHMÚ se zobrazí pouze příslušná část obrazovky. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 24 / 32

25 Sledování dat z meteostanic Data z meteostanic je možné zobrazit buď v sumární sestavě nebo v sestavě podle krajů. Vždy ale za daného vybraného dodavatele a časové období. Podle uživatele bude přednastavena hodnota dodavatele dat, případně si uživatel z nabídky vybere dodavatele, který ho zajímá. Dále nastaví měsíc pro výpočet statistiky a po stisku tlačítka Spočítat statistiku systém provede daný výpočet. Pozn.: Výpočet statistiky může být časově náročný z důvodu zpracování velkého objemu dat Sumární sestava Sumární sestava zobrazuje data za vybraný měsíc a dodavatele dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 25 / 32

26 V sestavě jsou brány v potaz všechny stanice daného dodavatele, které měly v měsíci alespoň jeden přenos dat. V hlavičce sestavy je uveden dodavatel dat, na kterého se data v sestavě vztahují, a období, pro které je sestava počítána. Význam jednotlivých polí je uveden v následující tabulce. Název pole Stanice Kraj ID Počet přerušení Celkový čas přerušení Význam pole Název meteostanice Identifikace kraje dle SH70 Identifikace stanice dle SH70 Počet přerušení dodávky dat Sumarizace časů, kdy meteostanice nedodávala data % přerušení Procentuální vyjádření přerušení dodávky dat v měsíci Počet zpoždění Počet zpoždění dodávky dat v měsíci % zpoždění Procentuální vyjádření zpoždění dodávky dat v měsíci Prům. doba dodání dat Průměrná doba dodávky dat v minutách Detailní sestava Bližší informace o jednotlivých meteostanicích si uživatel zobrazí, pokud použije hyperlink pod názvem meteostanice. Detailní sestava stanice zobrazuje detailní přehled přenosů z vybrané stanice. V hlavičce je zobrazeno jméno meteostanice, pak následují řádky s přenosy. U každého přenosu je zobrazen čas měření, čas zápisu do databáze a status přenosu. Pro barevné zobrazení dat platí tyto podmínky: přenos je v pořádku, v sestavě není řádek zvýrazněn a má status Data v termínu. přenos je zpožděný, v sestavě je řádek zvýrazněn žlutě a má status Zpoždění dodávky dat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 26 / 32

27 přenos proběhl, ale po časovém limitu 30 min. Je počítán jako neplatný, v sestavě je zvýrazněn červeně a má status Výpadek dat. přenos neproběhl, tj. meteostanice nedodávala data. Tento stav je zobrazen jako jeden řádek s textem Výpadek dat a dobou v hodinách, po kterou stanice nedodávala data. Chybové stavy jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Export sestav Jakoukoliv sestavu je možno vyexportovat do CSV formátu pro MS Excel. Kompletní informace za daného dodavatele a časové období se vyexportují, pokud uživatel použije tlačítko CSV export pod tabulkou sestavy. Informace o konkrétní meteostanici, tzn. detailní sestava, za dané časové období se vyexportují, pokud uživatel použije tlačítko Export na konci řádku ve sloupci Akce. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 27 / 32

28 Sestava dle krajů V sestavě dle krajů jsou brány v potaz všechny stanice daného dodavatele, které měly v měsíci alespoň jeden přenos dat. V hlavičce sestavy je uveden dodavatel dat, na kterého se data v sestavě vztahují, a období, pro které je sestava počítána. Sestava je shodná s předchozí sumární sestavou, pouze je počítán další řádek, ve kterém jsou agregovaná data za stanice v celém kraji. Ovládání sestavy je stejné, a to včetně zobrazení detailní sestavy a možností exportů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 28 / 32

29 Sledování dat z ČHMÚ Výstupní sestavy za dodávku dat z ČHMÚ jsou velmi podobné statistikám z meteostanic. Uživatel má možnost výběru ze sumární statistiky, měsíční nebo kvartální. Pro sestavy sledování dat z ČHMÚ platí, že může dojít ke změnám v závislosti na změně obsahu smlouvy mezi ŘSD a ČHMÚ o dodávce předpovědí. Po stisku tlačítka Spočítat statistiku se zobrazí příslušná sestava viz následující obrázek. Sestava je rozdělena na několik částí podle již zmíněné smlouvy. Tabulka obsahuje název předpovědi, frekvenci dodávání předpovědí, název kraje a procentuální úspěšnost dodávky předpovědí. Každá část je doplněna agregačním řádkem, kde je uvedena celková úspěšnost za kraj pro danou předpověď. Nastavení frekvence dodávek předpovědí a typů předpovědí je prováděno pomocí metadat. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 29 / 32

30 Výkladové pojmy Název Platný přenos Data v termínu Zpožděný přenos Přerušení Neplatný přenos Počet přerušení Celkový čas přerušení Význam Jako platný přenos se rozumí data, která byla zapsána do DB do 15 min. od měření na stanici Jako zpožděný (ale platný) přenos se rozumí data, která byla zapsána do DB do 30 min. od měření na stanici Jako přerušení se rozumí data, která byla zapsána do DB po uplynutí 30 min. od měření na stanici, nebo data nebyla přenesena. Jako přerušení dodávky dat se rozumí chybějící přenos dat, nebo data, která dorazila po uplynutí doby dané smlouvou, v současné době 30 min. Čas přerušení je počítán jako rozdíl časů mezi platnými přenosy (tj. čas přenosu dat je menší než 30 min.) před a po přerušení dodávky dat. Celkový čas přerušení je součet takto spočítaných časů za celý měsíc. % přerušení Je spočítána délka konkrétního měsíce v sekundách a celkový čas přerušení v sekundách. Z takto získaných časů je spočítán procentuální podíl. Počet zpoždění Jako zpoždění dodávky dat se rozumí přenos dat, kdy mezi časem měření a časem zápisu do databáze je rozdíl časů větší než doba daná smlouvou, v současné době 15 min. % zpoždění Spočítá se počet platných přenosů dat, pak počet zpožděných přenosů dat. Toto pole je procentuálním vyjádřením platných a zpožděných přenosů dat. Prům. doba dodání dat U každého přenosu je spočítána doba, která uplynula mezi měřením na stanici a dodávkou dat do systému. Průměrná doba dodávky dat je aritmetickým průměrem těchto časů. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 30 / 32

31 Refresh Toto tlačítko se zobrazuje jen u záložky Meteostanice a umožňuje aktualizovat seznam s informacemi z meteostanic. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 31 / 32

32 Nápověda Nápověda k aplikaci SMIS je přístupná pod tlačítkem?. Sdružení CROSS-CHANGROUP-VARS Strana 32 / 32

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP) Objednatel Povodí Moravy, s.p. Poskytovatel VARS BRNO a.s. Projekt Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti Povodí Moravy a Dyje UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Návod k použití webového portálu služby viphone business

Návod k použití webového portálu služby viphone business Návod k použití webového portálu služby viphone business 1. Požadavky na operační systém a PC Požadavky na operační systém a počítač jsou: - běžně vybavený kancelářský počítač, bylo by vhodné aby měl alespoň

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

MeteoUNIQA. Manuál pro speciální webové stránky.

MeteoUNIQA. Manuál pro speciální webové stránky. 2014 MeteoUNIQA. Manuál pro speciální webové stránky. Služba MeteoUNIQA Pro města a obce - varování před nepřízní počasí www.meteo-varovani.cz UNIQA List 2 Obsah První přihlášení uživatele Mapa České republiky

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

MONITOROVACÍ JEDNOTKA. XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ

MONITOROVACÍ JEDNOTKA. XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ MONITOROVACÍ JEDNOTKA XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ Str. 1 OBSAH 1 KONFIGURACE SERVERU...2 1.1 NASTAVENÍ NÁZVU SYSTÉMU, DATA A ČASU... 3 1.2 NASTAVENÍ SÍTĚ... 3 1.3 NASTAVENÍ KATEGORIE

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více