Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007"

Transkript

1 Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007 Windows XP na pořád...? strana 26 Škodí WiFi...? Zájezd do Anglie CORNY Dračí podzim strana 19 strana 21 strana 32 strana 34 I studenti můžou mít svůj web, připojte se mezi nás!!!

2 Obsah Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí 3 Kalendárium školy co se peče 9 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky 10 Rada rodičů 12 Studentská rada školy 14 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je 16 Karta kantora 18 Škodí WiFi? 19 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem 20 IT- árna 22 IT seriál 26 Na aktuální téma 29 Sportovní život školy 32 O světlušce 39 2 Strana

3 ZÁŘÍ: Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Měsíc září přinesl vyhrocenou situaci v Evropě a začátek celosvětového konfliktu, jenž lidstvo doposud nepoznalo. 14. září let od úmrtí T. G. Masaryka Vznik samostatného státu, pojmy svoboda, republika a demokracie jsou pro nás spojeny se jménem T.G. Masaryka. Narodil se 1850 v Hodoníně. Nejprve se vyučil kovářem, pak studoval gymnázium v Brně, později filozofii ve Vídni. Na jedné ze svých studijních cest poznal Američanku Charlottu Garrigue a později se s ní oženil. Podle amerického zvyku přijal i její jméno.od roku 1882 působí jako profesor v Praze. Od roku 1907 byl poslancem ve vídeňském parlamentu. Získal si velkou autoritu a bylo mu nabídnuto i ministerské křeslo, on však dospěl k názoru, že je Rakousko nereformovatelné. Zlom přináší 1.světová válka. Masaryk se velice angažuje na všech frontách. 18.října 1918 vydává ve Washingtonu Deklaraci nezávislosti Československa. O deset dní později se stát stal skutečností je zvolen prezidentem a tento úřad zastával 17 let. Snažil se držet věčně rozhádané české politiky na uzdě. Ministři k němu chodili na pravidelné konzultace ho postihl první záchvat mrtvice, po ní částečně ochrnul abdikoval a zbytek života strávil na zámku v Lánech, kde také zemřel. Umírá ve složité době a s jeho odchodem skončila poměrně šťastná etapa českého národa. Strana 3

4 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Září 1938 Od poloviny třicátých let sílily snahy sudetoněmeckého hnutí o začlenění pohraničních území Československa do říše. Britský předseda vlády Chamberlain nabídl Hitlerovi jednání a dvakrát se s ním sešel, ale územní nároky Německa se stupňovaly. Anglie a Francie z obavy před rozpoutáním války, na kterou nebyly připraveny, nutí československou vládu požadavkům vyhovět. 29. září 1938 se sešli Chamberlain, Daladier, Mussolini a Hitler v Mnichově a dohodli se na odstoupení pohraničních území Německu. Československá vláda mnichovský diktát přijala. Ve vlastních zemích byli tito muži vítáni jako zachránci míru. MNICHOVSKÝ DIKTÁT Mnichovská dohoda Často se diskutuje o tom, jak celý český národ byl připraven se zbraní v ruce bránit svou vlast, o čemž svědčí i skvělé provedená mobilizace. Ano, tato věta je pravdivá, skutečně celý český národ byl připraven a s vysokou morálkou provedl mobilizaci. Jenomže Československo nebyl jen český národ. V třinácti a půl milionovém státě žilo kromě sedmi milionů Čechů ještě 3.5 milionů Němců, půl milionu Maďarů, několik set tisíc Poláků. A nesmíme zapomínat na dva a půl milionu Slováků, které do českého národa započítat nemůžeme. Jak nastoupili svou mobilizační povinnost občané těchto národností? V oblastech obývaných sudetskými Němci byla poměrně vysoká neúčast a podobně to bylo v maďarských oblastech jižního Slovenska. Zde by možná bylo na místě připomenout, že ve válečných podmínkách za takovéto porušení občanských povinností následoval velmi tvrdý trest. S takovouto pátou kolonou v zádech by byla obrana republiky jistě obtížná. Vynikající pásmo pevností Druhým argumentem zastánců obrany je údajné skvělé pevnostní obranné pásmo. 4 Strana

5 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Ano, je pravda, že naše pevnosti byly velmi kvalitní a dokončené úseky slibovaly skutečně dobré možnosti obrany. Pokusy německé armády po obsazení pohraničí ukázaly, že by byly těžkým oříškem. Jsou tu ale opět mnohá ale. V září 1938 nebylo obranné pásmo zdaleka dokončeno. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 se prodloužila hranice s Německem a právě na této jižní hranici byla pevností linie nejslabší. Druhým ale je útočná doktrína wehrmachtu, která se příliš neslučovala s postupným dobýváním pevností ve francouzském stylu. Útočné klíny by prorazily nejhůře opevněnými oblastmi a pronikly by hluboko do vnitrozemí, čímž by se další obrana stala bezpředmětnou. Třetím ale je skutečnost, že pevnosti byly umístěny v oblastech, kde mělo naprostou převahu nepřátelské německé obyvatelstvo. Osádky by jistě musely čelit mnohým diverzním a sabotážním útokům. Skvělá výzbroj naší armády Ano, naše armáda byla naším průmyslem velmi dobře vyzbrojena. Škodovy závody a ČKD patřily k největším zbrojovkám v Evropě. V oblasti vyzbrojení pěchoty jsme na tom byli výborně. Co se týká tankového vojska, naše LT vz. 34, LT vz. 35 a LT vz.38 se mohly směle měřit s tehdejšími německými Panzery I a II. Jenomže LT vz. 38 ještě nebyl v září 1938 v naší armádě ve standardní výzbroji. Ne zcela dobrá byla situace v letectvu, kde jsme se s převahou zastaralých dvojplošníků nemohli s německou Luftwaffe měřit. A jak známo, právě letectvo tvořilo velmi důležitou součást doktríny blitzkriegu. Spojenci by nám pomohli Tento argument je samozřejmě naprosto pochybený. Anglie s Francií si nad námi v Mnichově umyly ruce a pomoc jsme od nich nemohli očekávat. Anglická a francouzská veřejnost jásala nad záchranou míru, čemuž se nelze příliš divit. Komu by se chtělo znovu do války. Za minulého režimu se stále opakovalo, že jediný Sovětský svaz nám byl ochoten pomoci. Ovšem ani to není úplná pravda. Už pouhý pohled na mapu nám prozradí, že přesun sovětských vojsk na naše území by vyžadoval souhlas Polska a Rumunska, což bylo velmi problematické. Strana 5

6 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Dalším závažným momentem byl fakt, že čs.-sovětská smlouva vázala sovětskou pomoc na pomoc francouzskou. A byl vůbec SSSR ochoten nám nezištně pomoci? Dá se o tom s úspěchem pochybovat. Události z roku 1939 nám ukazují pravou tvář sovětské politiky. Navíc taková pomoc by mohla zůstat i na věčné časy, z čehož mělo mnoho našich politiků včetně Beneše strach. Známý je výrok jednoho z členů agrární strany: Když přijde Hitler, tak mi tuhle stovku nechá, když přijde Stalin, tak mi ji sebere. I přes tyto obavy se Beneš ještě 30.září dotazoval sovětského vyslance, zda je SSSR ochoten nám pomoci. Odpovědi se mu dostalo záměrně až po vládním rozhodnutí a přijetí mnichovské dohody. 6 Strana Studenti 2.D Zeptali jsme se krátká anketa - Co si o Mnichovské dohodě myslí naší studenti Měli jsme se bránit, či ne? Na otázku, zda-li jsme se měli bránit, je opravdu těžké odpovědět, protože v té době se podepsala Mnichovská dohoda. Na toto jednání nebyl nikdo z Československa, o které převážně šlo, pozván. Lidé to považovali za národní zradu a šířilo se heslo: O nás, bez nás. Také se šířilo všeobecné přesvědčení, že jsme se měli bránit proti Německu a nevydat území, o kterém se jednalo v Mnichově. Tenkrát jsme měli unikátní a dobře vyzbrojený systém pevností a bunkrů v hraničním pásmu. Kdybychom se bránili, tak se počítalo se ztrátou cca československých vojáků. Dnes historici spekulují i tom, že kdybychom se rozhodli bránit, tak naše šance by byla asi 50 na 50. Z mého pohledu a informací, které jsme získal, si nedovoluji říci, zda-li jsme se měli bránit nebo ne. Pravdou je, že se národu zlomila páteř. Studenti 2.D Podle našeho názoru se mohlo Československo jen těžko bránit, když smlouvu podepsali představitelé čtyř evropských velmocí. Pod Hitlero-

7 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí vým nátlakem Evropa raději dlouho uhýbala a ustupovala jeho požadavkům v naději, že se vyhne válce, než aby se mu rovnou postavila. V této situaci bylo tehdy zřejmě nejjednodušší se podvolit a území, na kterém stejně žilo více Němců než Čechů, odevzdat. Myslíme si, že ať by se českoslovenští představitelé zachovali jakkoliv, vypuknutí války bylo stejně jen otázkou času a díky podvolení se dohodě bylo možné v danou chvíli ušetřeno mnoho životů. Sice se objevují názory, že bylo Československo dobře připraveno a mohlo se bránit a třeba i ubránit, ale myslíme si, že v souvislosti s tím, co se dělo v následujících letech, kdy válka zachvátila celou Evropu, je jasné, že by Československo dříve nebo později skončilo v rukách Německa. Nemyslíme si, že by se Československo ubránilo, a dokonce Hitlera i porazilo, aby k další válce nedošlo. ŘÍJEN Skála, Pokorný 1.C Rok 1914 znamenal rozpoutání války, jakou lidstvo dosud nezažilo, Rakousko - Uhersko se otřásalo v základech. V zahraničí jedná o naší samostatnosti T.G. Masaryk, v Paříži vytváří Národní radu československou, doma se protirakouský odboj soustředí ve spolu Maffie, jehož důležitým členem je E. Beneš. Během celé války se snaží Masaryk získat státy Dohody pro myšlenku samostatného státu pro Čechy a Slováky. Pittsburská dohoda z roku 1918 soužití těchto národů ve společném státě potvrzuje. Doma vzniká z Maffie Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Vznik samostatného českého státu 18. října proklamuje Masaryk ve Washingtonské deklaraci nové Československo jako demokratický stát. Všichni čekali, až rakouský orel ukončí poslední let a český lev rozbije staleté mříže. Dočkali se 28.října 1918, kdy Rakousko - Uhersko přijalo nové mírové podmínky. V Praze vypukla spontánní manifestace, v čele stáli muži 28. října. Tento den Strana 7

8 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí považujeme tedy za den vzniku státu. Válka sice definitivně skončila 11. listopadu 1918, ale nové Československo existovalo od konce října a mohlo se tak na mírové konferenci v Paříži připojit vítězům. Potvrdila se tak slova, která zněla v pražských ulicích: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států. SVATÝ VÁCLAV Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník. Postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Smrt světce, který zemřel násilnou mučednickou smrtí před více než 1000 lety, si lidé připomínají například národními poutěmi či hudebními slavnostmi. Přemyslovec Václav, vnuk mučednice - svaté Ludmily, kterou dala zavraždit její snacha Drahomíra, se podle historiků narodil kolem roku 907. Jako datum jeho smrti uvádějí odborníci dvě možná data 28.září roku 929 nebo 935. Václav byl zavražděn na popud svého bratra Boleslava, který nesouhlasil s jeho smířlivou zahraniční politikou. Historici se dodnes přou, jak přesně Václav zemřel a jestli to byla jen smutná náhoda nebo Boleslavův záměr. Prohlášen za svatého byl zesnulý kníže již v období mezi lety 972 až 975, kdy bylo v Praze založeno biskupství. Studenti 1.C 8 Strana

9 Kalendárium školy co se peče Dobrý den v říjnu! Uběhlo září, přišel podzim a říjen je v plném proudu. Všechny třídy navštívil na besedách ředitel školy, a tak hned od začátku mají naši studenti nejnovější informace z nejvyšších míst září se uskutečnily maturitní zkoušky v podzimním termínu. Zúčastnilo se jich 13 studentů. Zase se potvrdilo, že kdo nedochází do výuky pravidelně, moc se toho nenaučí. Připravuje se výstava Schola Pragensis, Dny otevřených dveří, maturitní ples i lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky a mnohé další. V říjnu na studenty čekají podzimní prázdniny. To bude vhodný čas na první vyhodnocení školní úspěšnosti a na dotažení toho nezvládnutého. Využijte tento čas efektivně, neboť konec prvního čtvrtletí se blíží! Zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí proběhne 9. listopadu a 14. listopadu bude pedagogická rada a také schůzky rodičů. Přeji hodně sil a úspěchů ve studiu. Program na říjen a listopad 2007: (změna vyhrazena) ŘÍJEN podzimní prázdniny (čtvrtek) podzimní prázdniny (pátek) státní svátek (neděle) LISTOPAD zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí pedagogická porada hodnocení 1. čtvrtletí schůzky rodičů státní svátek (sobota) Schola Pragensis Schola Pragensis Schola Pragensis den otevřených dveří SSPŠ (úterý) Zbyšek Nechanický Strana 9

10 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Schválený rozpočet Rady Rodičů školní rok 2007/2008 Předpokládané příjmy Vybrané příspěvky (cca 540 studentů x 500,- Kč) Půjčovné (školní knihovna učebnic) Celkem plánované příjmy Požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odměna za vedení účetnictví (p. Karanská) Odměna za zpracování účetnictví (externí poradce) Tisk školního časopisu Presík Telefonní linka pro internet do Studentského klubu (poplatky) Náklady na provoz Studentského klubu Odměny za vyznamenání (1000,- Kč x počet vyznamenaných) Odměny třídních učitelů na konci školního roku (500.- Kč x 20 tříd) Příspěvek na maturitní zkoušky (květiny, občerstvení) (2000.-Kč x 5 tříd) Odměny pro studenty za sportovní výkony Příspěvek na dopravu na Invex v Brně (2 autobusy) Příspěvek na dopravu na Strojírenský veletrh v Brně (1 autobus) Příspěvek na zájezd do Londýna (40 x 1.000,- Kč) Celkové požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Nejsou zde zahrnuty náklady na Maturitní ples, protože v předchozích létech byl vždy buď vyrovnaný a v loňském roce skončil ziskem. Pokud skončí Maturitní ples opět s přebytkem, bude tento využit na vybavení do Studentského klubu. 10 Strana

11 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Poznámka: Nákup stolního fotbálku do místnosti č. 3 (již schválené využití přebytku z loňského maturitního plesu) ,- Kč Schváleno na schůzi Rady rodičů dne 11. září 2007 Vybrané příspěvky - Rada rodičů 2007/2008 Třída Žáci ve Žáci, kteří Odevzdáno Průměr třídě zaplatili v Kč 1.A - Liptáková % 1.B- Matoušek % 1.C - Emingrová % 1.D - Petrášek % 1.L - Nesvadbová % 2.A - Houska % 2.B - Keharová % 2.C - Scharnaglová % 2.D - Koníčková % 2.L - Vacková % 3.A - Kadlec % 3.B - Saiková % 3.I - Janotová % 3.L - Zelený % 3.S - Palek % 4.A - Chládková % 4.B - Kaiferová % 4.C - Šrankota % 4.l - Dlouhá % 4.S - Cimlerová % celkem ks % celkem Kč Kč Strana 11

12 Zápis ze schůze RR dne Přítomni: dle prezenční listiny 12 Strana Rada rodičů Schůzi zahájila pí.hochmuthová, která přivítala všechny přítomné. Dále předala slovo p.řediteli, který předložil návrh rozpočtu RR na školní rok 2007/2008 a byl následně přítomnými rodiči schválen. Přivítal zástupce nové studentské rady, předsedkyně: Michala Augustová, místopředsedové Anna Hochmuthová, Petr Kulhánek P. ředitel podal následující informace: všichni přijatí studenti nastoupili do 1.ročníků studentský klub je velmi dobře veden a udržován používání notebooků je možné v rámci vyučování dle dohody s vyučujícím studenti 4. ročníků požádali o semináře z některých předmětů jako přípravu k maturitám, což je vázáno na úhradu za tyto semináře přezouvárna v přízemí byla uvedena do provozu certifikáty MOS a IT Platinum zařazeny do výuky jako součást klasifikace od září se opět rozběhnou semináře z programování Poté se ujal slova pan Matoušek a informoval o kurzech ve školním roce 2007/2008, dále o přípravě maturitního plesu (pronájem Lucerny je o ,- Kč vyšší oproti minulému roku). V tomto kontextu se rozvinula diskuse ze strany zástupců studentské rady ohledně kapely a moderátora, což uvítal i prof. Matoušek s tím, že vše je na aktivitě studentů. Dále převzala slovo pí. Hochmuthová, která informovala přítomné rodiče, že je nutno najít náhradu za pí. Šťastnou (účetní RR), protože v tomto školním roce její syn maturuje a tím končí i její aktivity pro RR. Paní Hochmuthová požádala přítomné rodiče 1. ročníků, aby apelovali při třídních schůzkách na ostatní rodiče, aby se do práce RR zapojili.

13 Rada rodičů Následně byl podán návrh, aby bylo tištěno jen cca 10 ks školního časopisu Presík na třídu, neboť časopisy zůstávají ve třídách a končí v koších. Student Kulhánek podal informace kde a jak by byl ke stažení na internetu. Tento návrh nebyl přítomnými rodiči schválen, ale bylo rozhodnuto o zkušební době 3 měsíců na vyhodnocení, kolik časopisů skutečně končí v koši. Po této době bude tato problematika znovu otevřena, protože na tištěný Presík se ze strany RR vydává nezanedbatelná částka. Vedoucí studentského klubu p. Marek Keřka, oznámil, že již má za sebe nástupce studenta Tomáše Mudruňku ze 3.L. Předsedkyně studentské rady byla informována, že na schůzi RR v závěru minulého školního roku byla Radou rodičů schválená částka na nákup fotbálku a i jeho konkrétní typ (viz zápis v časopise Presík). Je potřeba, aby se nyní aktivity ujala studentská rada. Paní Šťastná sdělila zůstatek na účtu ke dni ,42 Kč. Pan ředitel na závěr opětovně požádal rodiče studentů 1. ročníků, aby se zúčastňovali dalších schůzí RR a přizvali i další rodiče. Věra Hlaváčová Strana 13

14 1. schůze SR ve šk. roce 2007/08 Studentská rada školy Schůze se nezúčastnil hojný počet předsedů a zástupců jako jindy, neboť jsem zapomněla nechat tuto schůzi vyhlásit rozhlasem, za co se omlouvám. Na druhou stranu jsem posílala info o schůzi mailem předsedům tříd a týden visela tato informace na nástěnce, což svědčí o vaši pozornoti, které nástěnce věnujete. Jaké informace Vám mohly utéct: 1. ISIC karty - týká se všech ročníků. ISIC karta potvrzuje, že jsi student a nabízí mnoho slev. První karta stojí kolem 250 Kč a obnova každý rok asi 120 Kč. Přesná cena bude ještě upřesněna. Pokud si kartu budeš zařizovat mimo školu, musíš počítat každý rok s poplatkem za novou kartu, čímž nechceme nikoho ovlivňovat, ale spočítej si co je pro tebe výhodnější. Konkrétní info o slevách najdeš na www. alive.cz. Jak jí získat? Do konce září se odevzdají seznamy žáků, kteří o ně budou mít zájem. Ti, kteří zájem mít budou, obdrží info jak dále pokračovat (tj. asi do půlky října vyplnit formulář, který dostanou + přinesou peníze a fotku). 2. Adopce černouška - za naší školu jsme adoptovali černouška. Příspěvky jsou dobrovolné. Platíme 2700 Kč/ 4 měsíce. Máme v bufetu kasičku, kam hodně studentů hází drobáky, co jim p. Karanské vrátí. Jenže je málo viditelná, vyberou se sotva 2000 Kč a tak jsme se se senátory dohodli, že vždy před další platbou (nejbližší vychází na listopad) dáme do tříd seznamy a zjistíme, kolik studentů je ochotno zaplatiti příspěvek (naposled to bylo 15 Kč, což si myslím, že nikoho nezruinuje). Dále máme na škole DVD s prezentací organizace, která se adopcí na dálku zabývá + je tam video z Keňi. Zkoukne se za 1. vyuč. hod., tak když bude mít třída zájem a vyučující (nejspíš při suplované hod.) bude souhlasit, nechť zajde zástupce třídy k Janě Pospíšilové pro DVD a můžete si ho pustit. 14 Strana

15 Studentská rada školy 3. Fotbálek - stále se vybírá. Jeden pěkný už našli, ale někdo další řekl, že není dobrý. Tak stále hledáme ten nejlepší. Měl by být do Kč. Pokud o nějakém dobrém, víte tak mi pošlete odkazy na SR nebo se za mnou osobně dostavte. 4. Autoškola - SSPŠ ve spolupráci s Autoškolou Oldřich Krejčí nabízí našim studentům jedinečnou slevu na získání řidičského oprávnění. B za 8500 Kč (vč. správního poplatku), A+B za Kč (vč. správního poplatku), A1 bude stát Kč dle počtu zájemců. Žádosti (přihlášky) si můžete vyzvednout v oddělení studijní agendy u pí. Karanské (první parto vedle ředitelny) a odevzdáte je vyplněné tamtéž. Podrobnéjší info o AŠ hledejte na nebo se ptejte přímo p. Koláře, který to celé pro nás zařídil. Strana 15

16 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Studentská rada (SR) 1. skládá se z: předsedy SR, 1. a 2. místopředsedy SR a zástupců z každé třídy 2. schůze: příležitostně - když je potřeba o něčem důležitém rozhodnout. Minimálně však v září, v únoru, v květnu 3. vedení školy má právo účastnit se zasedání Rady. Předseda nebo místopředsedové je případně informují o výsledcích zasedání. Předseda SR má právo na schůzku s vedením školy. 4. ze schůzí jsou dělány zápisy, které jsou zveřejňovány na nástěnce SR. O důležitých věcech v rámci třídy informují také třídní učitele Senát 1. skládá se z: předsedy SR, 1.a 2. místopředsedy SR a senátorů 2. schůze: nepravidelně, vždy když je něco k projednání, minimálně 1x za měsíc 3. vedení školy má právo znát výsledky ze zasedání, které se týkají učitelů nebo chodu školy 4. senát má právo na schůzku s vedením školy Volby Každý školní rok (koncem kalendářního roku) budou volby předsedy a senátorů SR. Do každé třídy donesu fotky s krátkými rozhovory uchazečů, na lístek napíšete, koho byste chtěli, aby vás zastupoval, odevzdáte předsedovi třídy a ten to odevzdá povolané osobě. Předsedu volí všechny ročníky, senátory vždy třídy ročníku, za který senátor kandiduje. Hlásit se může každý kdo: je studentem prvního, druhého či třetího ročníku má zájem se více věnovat dění ve škole do konce listopadu kontaktuje předsedu SR a informuje ho o své kandidatuře 16 Strana

17 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Předseda SR Co funkce obnáší: schůze se senátory min.1x za měsíc každý měsíc se setkávat s Radou rodičů (nebo vyslat svého zástupce) komunikace s vedením školy o nových návrzích, s kterými přišli studenti 3x do roka proslov (na Spartě, na Maturitním plese a na Studentské akademii) Předseda má právo: svolávat schůze se Senátory, Studentské rady až na dva zástupce tzv. místopředsedy najít si jiného nástupce pokud si myslí, že funkci nezvládá odvolat Senátora pokud neplní své povinosti Senátor Co funkce obnáší: chodit na schůze svolané předsedou SR plní úkoly zadané předsedou SR Strana 17

18 Karta kantora Rád bych upozornil na novinku na www stránkách naší školy. Pokud se podíváte na otevřete si odkaz O škole a následně Karty kantorů, můžete si počíst z profesního životopisu našich vyučujících. Většina pedagogů přistoupila k této novince, kterou jsem od nového školního roku zavedl, velmi zodpovědně a uvedla absolvované školy a následná studia či školení. Zklamání pro ty, kteří by snad hledali nějaké pikantnosti, cílem je rozkrýt profesní rozhled vyučujících, jejich soukromí pochopitelně není na pořadu dne. I tak si však myslím, že jde o velmi zajímavé údaje svědčící o způsobilosti vyučujících předstoupit před své studenty. V Praze dne 24. září 2007 Ing. Radko Sáblík, ředitel školy Ve Walesu chtějí omezit používání wi-fi ve školách PRAHA/LONDÝN V Británii se chystají zavést bezpečnostní směrnice pro používání wi-fi ve školách. Úřady hrabství Carmarthenshire v západním Walesu minulý týden oficiálně vyjádřily obavu z jeho možného vlivu na dětské zdraví, napsal deník Independent. 18 Strana

19 Škodí WiFi? Rada hrabství připravuje pro používání této technologie soubor zásad, které chce zavést v místních školách. Doufá také, že budou přijaty na národní úrovni. Tvrdí, že tyto zásady jsou absolutně nezbytné, stejně jako by bezpečnost dětí měla být prvořadá, píše Independent. Tento krok, který přivítala i Profesionální asociace učitelů, je vůbec prvním počinem místních úřadů ohledně používání wi-fi ve školních třídách. Wifi je instalováno téměř v polovině všech základních a v 70 procentech středních škol v zemi. Již na jaře vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Jeho obavy však britská vláda ignorovala. To německá vláda nyní doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na nejnižší možnou míru a raději používali konvenční kabelové připojení. Školám je v tomto smyslu rozesílán instruktážní materiál. Ve frankfurtských školách je již technologie zakázána. Minulý týden navrhla Evropská agentura životního prostředí, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti. Meryl Gravellová, předsedkyně rady, podle Independentu řekla: Soubor zásad je absolutně nezbytný. Bezpečnost našich dětí ve školách je pro nás prvořadá. Na druhé straně rada londýnské části Haringey minulý týden zamítla doporučení z letošního července, aby školy upřednostňovaly kabelové systémy a používání wi-fi konzultovaly s rodiči a pedagogickým sborem. Nyní však byla tato doporučení zrušena. V platnosti však zůstává stanovisko, aby se wi-fi systémy vypínaly, když nejsou v provozu, kvůli ušetření energie. Radní Martin Newton, lídr liberálních demokratů ve výboru, však podle Independentu obvinil radu z toho, že hraje s budoucností dětí ruskou ruletu. Podle článku Geoffreye Leana v deníku Independent ze dne Hanka Hermová, Strana 19

20 20 Strana Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem Prvním ročníkům a nejen jim Kdo je dobrým studentem cizích jazyků? Nejdůležitějším faktorem je bezesporu motivace studenta. Jedině motivovaný student je úspěšný při výuce cizího jazyka. Tato motivace nepřichází zvenčí, jak se mnozí domnívají, ale je to vnitřní ladění studenta. Dobrý student ví, proč se cizí jazyk učí, škála důvodů přitom může být velice pestrá. Sebelepší učitel, nejmodernější učebnice nic nezmohou, pokud student nemá vnitřní motivaci. Dobrý student v hodinách spolupracuje. Spolupráce s učitelem a spolupráce se skupinou je velice důležitá. Cílem výuky cizího jazyka je totiž komunikace v daném jazyce a komunikace bez spolupráce s ostatními je těžko představitelná. Dobrý student je zodpovědný sám za sebe. Zodpovědnost studenta za své výsledky je prvek velice důležitý pro zvládnutí cizího jazyka. Nikdo jiný tuto zodpovědnost nemůže mít. Učitel je tu od toho, aby vytvářel prostředí pro výuku, stanovil cíle výuky,volil vhodnou metodologii a pomáhal. Trpělivost je při výuce cizího jazyka také důležitá. Dobrý student si je vědom toho, že naučit se cizí jazyk je dlouhodobá záležitost, je třeba trénovat jako ve sportu. Slovíčka a gramatiku si dobrý student poctivě procvičuje doma, protože to je právě ten materiál potřebný pro komunikaci. Komunikovat v cizím jazyce znamená rozumět slyšenému či psanému projevu (poslech a čtení) a formulovat písemně či ústně myšlenky vlastní (mluvení a psaní). Domácí příprava je nezbytná, tříhodinový kurz ve škole nestačí. Ve škole se snažíme využít hodiny k nácviku dovedností, bez pravidelné domácí přípravy je ale pokrok malý. Výukové materiály umožňují samostudium, učebnice jsou online. Procvičovat gramatiku a slovíčka je tedy možno mnoha způsoby. A co je hlavní, dobrý student by měl vědět, na co se má zaměřit a v čem si je naopak jistý. Domácí příprava je největším

21 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem problémem našich studentů, je to jejich věčný boj s časem a ještě více s vůlí. Zájem je velkou výhodou. Mám na mysli především to, že mnozí z vás se zabývají angličtinou mimo školu a to je velký přínos. Pokud čtete knihy v originále, sledujete filmy, komunikujete s přáteli v cizím jazyce, čtete časopisy a podobně, určitě to hodně pomáhá k tomu, abyste cizí jazyk dobře zvládli. Dobrý student se nevymlouvá. Kromě nedostatku času je častou výmluvou i to, že chybí talent a také to, že cizí jazyk se dá naučit jedině v zahraničí. Nic z toho není pravda. Metody výuky a technické možnosti jsou dnes takové, že každý může být úspěšný. V hodinách jsou studenti v situacích, které se blíží reálnému životu. Učitelé v dnešní době nezkouší poučky, hlavním cílem výuky je komunikace. Pobyt či kurz v zahraničí je velmi efektivní, ale i tam platí vše, co jsem uvedla v předchozích odstavcích. Výhodou navíc je, že pokud máte štěstí, jste zcela obklopeni cizím jazykem a není úniku. Příště si povíme o tom, jaká je role učitele. Hodně úspěchů všem našim studentům při výuce cizích jazyků přeje Zájezd do Anglie! Mgr. Zuzana Stuchlíková vyučující anglického jazyka Upozornění! Vybíráme zálohu a dostáváte závazné přihlášky. Informujte se u svých vyučujících nebo v kabinetě 205. Strana 21

22 Kurz MS Server 2003 IT- árna Jde o kurz, ve kterém budou během 40-ti hodin probrána témata konfigurace, správy, administrace a údržby systému MS Windows Server Zdárným ukončením kurzu získají studenti Certifikát o absolvování školení a následně se mohou pokusit o zkoušku : Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment (testy jsou v angličtině), po jejímž složení získají titul MCP - Microsoft Certified Professional. Školení rozhodně není pro studenty, kteří vidí počítač poprvé využívá se zde angličtina, práce v MS Windows a základy sítí. Kurz proběhne od 23. do 27. října 2007 (úterý až sobota) Zájemci se musí přihlásit u sekretářky pro studentskou agendu paní Karanské a do pátku 12. října 2007 zaplatit poplatek ,- Kč V Praze dne 25. září 2007 Jiří Hubáček, lektor IT Akce pro rok 2007/2008: Postupně vám budu přinášet přehled některých zajímavých IT akcí, které budou probíhat v tomto školním roce, zde jsou ty, o kterých se mi zatím podařilo získat informace. InstallFest 2007 Asi dvoudenní konference zahrnující především přednášky a workshopy, týkající se Linuxu, otevřených technologií, také nebude chybět ani několik přednášek o IT marketingu a vedení vývoje. Datum konání letošního ročníku ještě není známý. Přednášky probíhají v budově FELu na Karlově náměstí v největší posluchárně. K dispozici bude Wi-Fi připojení k internetu a školní síti. 22 Strana

23 IT- árna Více informací naleznete na tam (http://www.avccvut.cz/) naleznete i zajímavé zvukové a obrazové záznamy z minulých ročníků. Středisko Unixových Technologií na SiliconHillu Celý rok průběžně probíhají přednášky ve studentském klubu FELu (fakulta ČVUT), který se nachází ve strahovských kolejích (jako např. i Klub 007). Náplní přednášek jsou především Unixy a všechno kolem, přednášky jsou řazeny do kategorií podle potřebných znalostí, ale v minulosti byla probírána i témata jako rozbor využití automatizace v řízení provozu hromadné tramvajové dopravy, a cokoli zajímavého, co nemusí nutně souviset s Unixy. Více informací na Předešlé dvě akce pořádají: ČVUT/FEL Studentský klub SH (Sillicon Hill) SUT SH (Středisko Unixových technologií SH) Studentská unie ČVUT AVC (Audiovizuální Centrum - záznamy, atd.) Z osobní zkušenosti (z posledního ročníku InstallFestu - tj. 2005) mohu potvrdit, že přednášky jsou velmi zajímavé a potkáte na nich mnoho zajímavých lidí, ať už z řad studentů, profesorů nebo jiných přednášejících (kterými jsou také známé obličeje českého otevřeného světa ). Velmi mě oslovil například pan Jan Buchal, který se naučil pracovat s Linuxem i přes svou zrakovou indispozici a nejen, že se byl ochotný s námi dívat na televizi (samozřejmě že pracoval pouze v textovém režimu) a Strana 23

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ragbyová akademie Yvese Perrota

Ragbyová akademie Yvese Perrota Ragbyová akademie Yvese Perrota Správný impulz do sportovního života Disciplína, odvaha, čest a vzájemný respekt Obsah Historie ragby Představení Ragbyové akademie Cíle a filozofie Ragbyové akademie Individuální

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

GENERALI SURVIVAL 2013

GENERALI SURVIVAL 2013 GENERALI SURVIVAL 2013 výzva pro všechny, co se odváží 12. ročník přírodního víceboje dvojic & 1. Mistrovství ČR vozíčkářů a sportovců bez handicapu Nejde o to, kolik vozíčkářů závod nastoupí. Ti, co nastoupí,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje ŽIVOTOPIS Druhy životopisu: 1. kontextový životopis informace píšeme v ucelených větách a kompozične i obsahově je rozdělený do těchto částí: a.) datum narození a miesto, rodinný stav, národnost b.) přehled

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc Věrnostní program pro pedagogy juniorský maraton 2015 30. 3. Plzeň 31. 3. České Budějovice 7. 4. Karlovy Vary 8. 4. Ústí nad Labem 9. 4. Pardubice & Hradec Králové 13. 4. Brno 14. 4. Zlín 15. 4. Olomouc

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více