Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007"

Transkript

1 Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007 Windows XP na pořád...? strana 26 Škodí WiFi...? Zájezd do Anglie CORNY Dračí podzim strana 19 strana 21 strana 32 strana 34 I studenti můžou mít svůj web, připojte se mezi nás!!!

2 Obsah Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí 3 Kalendárium školy co se peče 9 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky 10 Rada rodičů 12 Studentská rada školy 14 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je 16 Karta kantora 18 Škodí WiFi? 19 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem 20 IT- árna 22 IT seriál 26 Na aktuální téma 29 Sportovní život školy 32 O světlušce 39 2 Strana

3 ZÁŘÍ: Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Měsíc září přinesl vyhrocenou situaci v Evropě a začátek celosvětového konfliktu, jenž lidstvo doposud nepoznalo. 14. září let od úmrtí T. G. Masaryka Vznik samostatného státu, pojmy svoboda, republika a demokracie jsou pro nás spojeny se jménem T.G. Masaryka. Narodil se 1850 v Hodoníně. Nejprve se vyučil kovářem, pak studoval gymnázium v Brně, později filozofii ve Vídni. Na jedné ze svých studijních cest poznal Američanku Charlottu Garrigue a později se s ní oženil. Podle amerického zvyku přijal i její jméno.od roku 1882 působí jako profesor v Praze. Od roku 1907 byl poslancem ve vídeňském parlamentu. Získal si velkou autoritu a bylo mu nabídnuto i ministerské křeslo, on však dospěl k názoru, že je Rakousko nereformovatelné. Zlom přináší 1.světová válka. Masaryk se velice angažuje na všech frontách. 18.října 1918 vydává ve Washingtonu Deklaraci nezávislosti Československa. O deset dní později se stát stal skutečností je zvolen prezidentem a tento úřad zastával 17 let. Snažil se držet věčně rozhádané české politiky na uzdě. Ministři k němu chodili na pravidelné konzultace ho postihl první záchvat mrtvice, po ní částečně ochrnul abdikoval a zbytek života strávil na zámku v Lánech, kde také zemřel. Umírá ve složité době a s jeho odchodem skončila poměrně šťastná etapa českého národa. Strana 3

4 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Září 1938 Od poloviny třicátých let sílily snahy sudetoněmeckého hnutí o začlenění pohraničních území Československa do říše. Britský předseda vlády Chamberlain nabídl Hitlerovi jednání a dvakrát se s ním sešel, ale územní nároky Německa se stupňovaly. Anglie a Francie z obavy před rozpoutáním války, na kterou nebyly připraveny, nutí československou vládu požadavkům vyhovět. 29. září 1938 se sešli Chamberlain, Daladier, Mussolini a Hitler v Mnichově a dohodli se na odstoupení pohraničních území Německu. Československá vláda mnichovský diktát přijala. Ve vlastních zemích byli tito muži vítáni jako zachránci míru. MNICHOVSKÝ DIKTÁT Mnichovská dohoda Často se diskutuje o tom, jak celý český národ byl připraven se zbraní v ruce bránit svou vlast, o čemž svědčí i skvělé provedená mobilizace. Ano, tato věta je pravdivá, skutečně celý český národ byl připraven a s vysokou morálkou provedl mobilizaci. Jenomže Československo nebyl jen český národ. V třinácti a půl milionovém státě žilo kromě sedmi milionů Čechů ještě 3.5 milionů Němců, půl milionu Maďarů, několik set tisíc Poláků. A nesmíme zapomínat na dva a půl milionu Slováků, které do českého národa započítat nemůžeme. Jak nastoupili svou mobilizační povinnost občané těchto národností? V oblastech obývaných sudetskými Němci byla poměrně vysoká neúčast a podobně to bylo v maďarských oblastech jižního Slovenska. Zde by možná bylo na místě připomenout, že ve válečných podmínkách za takovéto porušení občanských povinností následoval velmi tvrdý trest. S takovouto pátou kolonou v zádech by byla obrana republiky jistě obtížná. Vynikající pásmo pevností Druhým argumentem zastánců obrany je údajné skvělé pevnostní obranné pásmo. 4 Strana

5 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Ano, je pravda, že naše pevnosti byly velmi kvalitní a dokončené úseky slibovaly skutečně dobré možnosti obrany. Pokusy německé armády po obsazení pohraničí ukázaly, že by byly těžkým oříškem. Jsou tu ale opět mnohá ale. V září 1938 nebylo obranné pásmo zdaleka dokončeno. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 se prodloužila hranice s Německem a právě na této jižní hranici byla pevností linie nejslabší. Druhým ale je útočná doktrína wehrmachtu, která se příliš neslučovala s postupným dobýváním pevností ve francouzském stylu. Útočné klíny by prorazily nejhůře opevněnými oblastmi a pronikly by hluboko do vnitrozemí, čímž by se další obrana stala bezpředmětnou. Třetím ale je skutečnost, že pevnosti byly umístěny v oblastech, kde mělo naprostou převahu nepřátelské německé obyvatelstvo. Osádky by jistě musely čelit mnohým diverzním a sabotážním útokům. Skvělá výzbroj naší armády Ano, naše armáda byla naším průmyslem velmi dobře vyzbrojena. Škodovy závody a ČKD patřily k největším zbrojovkám v Evropě. V oblasti vyzbrojení pěchoty jsme na tom byli výborně. Co se týká tankového vojska, naše LT vz. 34, LT vz. 35 a LT vz.38 se mohly směle měřit s tehdejšími německými Panzery I a II. Jenomže LT vz. 38 ještě nebyl v září 1938 v naší armádě ve standardní výzbroji. Ne zcela dobrá byla situace v letectvu, kde jsme se s převahou zastaralých dvojplošníků nemohli s německou Luftwaffe měřit. A jak známo, právě letectvo tvořilo velmi důležitou součást doktríny blitzkriegu. Spojenci by nám pomohli Tento argument je samozřejmě naprosto pochybený. Anglie s Francií si nad námi v Mnichově umyly ruce a pomoc jsme od nich nemohli očekávat. Anglická a francouzská veřejnost jásala nad záchranou míru, čemuž se nelze příliš divit. Komu by se chtělo znovu do války. Za minulého režimu se stále opakovalo, že jediný Sovětský svaz nám byl ochoten pomoci. Ovšem ani to není úplná pravda. Už pouhý pohled na mapu nám prozradí, že přesun sovětských vojsk na naše území by vyžadoval souhlas Polska a Rumunska, což bylo velmi problematické. Strana 5

6 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Dalším závažným momentem byl fakt, že čs.-sovětská smlouva vázala sovětskou pomoc na pomoc francouzskou. A byl vůbec SSSR ochoten nám nezištně pomoci? Dá se o tom s úspěchem pochybovat. Události z roku 1939 nám ukazují pravou tvář sovětské politiky. Navíc taková pomoc by mohla zůstat i na věčné časy, z čehož mělo mnoho našich politiků včetně Beneše strach. Známý je výrok jednoho z členů agrární strany: Když přijde Hitler, tak mi tuhle stovku nechá, když přijde Stalin, tak mi ji sebere. I přes tyto obavy se Beneš ještě 30.září dotazoval sovětského vyslance, zda je SSSR ochoten nám pomoci. Odpovědi se mu dostalo záměrně až po vládním rozhodnutí a přijetí mnichovské dohody. 6 Strana Studenti 2.D Zeptali jsme se krátká anketa - Co si o Mnichovské dohodě myslí naší studenti Měli jsme se bránit, či ne? Na otázku, zda-li jsme se měli bránit, je opravdu těžké odpovědět, protože v té době se podepsala Mnichovská dohoda. Na toto jednání nebyl nikdo z Československa, o které převážně šlo, pozván. Lidé to považovali za národní zradu a šířilo se heslo: O nás, bez nás. Také se šířilo všeobecné přesvědčení, že jsme se měli bránit proti Německu a nevydat území, o kterém se jednalo v Mnichově. Tenkrát jsme měli unikátní a dobře vyzbrojený systém pevností a bunkrů v hraničním pásmu. Kdybychom se bránili, tak se počítalo se ztrátou cca československých vojáků. Dnes historici spekulují i tom, že kdybychom se rozhodli bránit, tak naše šance by byla asi 50 na 50. Z mého pohledu a informací, které jsme získal, si nedovoluji říci, zda-li jsme se měli bránit nebo ne. Pravdou je, že se národu zlomila páteř. Studenti 2.D Podle našeho názoru se mohlo Československo jen těžko bránit, když smlouvu podepsali představitelé čtyř evropských velmocí. Pod Hitlero-

7 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí vým nátlakem Evropa raději dlouho uhýbala a ustupovala jeho požadavkům v naději, že se vyhne válce, než aby se mu rovnou postavila. V této situaci bylo tehdy zřejmě nejjednodušší se podvolit a území, na kterém stejně žilo více Němců než Čechů, odevzdat. Myslíme si, že ať by se českoslovenští představitelé zachovali jakkoliv, vypuknutí války bylo stejně jen otázkou času a díky podvolení se dohodě bylo možné v danou chvíli ušetřeno mnoho životů. Sice se objevují názory, že bylo Československo dobře připraveno a mohlo se bránit a třeba i ubránit, ale myslíme si, že v souvislosti s tím, co se dělo v následujících letech, kdy válka zachvátila celou Evropu, je jasné, že by Československo dříve nebo později skončilo v rukách Německa. Nemyslíme si, že by se Československo ubránilo, a dokonce Hitlera i porazilo, aby k další válce nedošlo. ŘÍJEN Skála, Pokorný 1.C Rok 1914 znamenal rozpoutání války, jakou lidstvo dosud nezažilo, Rakousko - Uhersko se otřásalo v základech. V zahraničí jedná o naší samostatnosti T.G. Masaryk, v Paříži vytváří Národní radu československou, doma se protirakouský odboj soustředí ve spolu Maffie, jehož důležitým členem je E. Beneš. Během celé války se snaží Masaryk získat státy Dohody pro myšlenku samostatného státu pro Čechy a Slováky. Pittsburská dohoda z roku 1918 soužití těchto národů ve společném státě potvrzuje. Doma vzniká z Maffie Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Vznik samostatného českého státu 18. října proklamuje Masaryk ve Washingtonské deklaraci nové Československo jako demokratický stát. Všichni čekali, až rakouský orel ukončí poslední let a český lev rozbije staleté mříže. Dočkali se 28.října 1918, kdy Rakousko - Uhersko přijalo nové mírové podmínky. V Praze vypukla spontánní manifestace, v čele stáli muži 28. října. Tento den Strana 7

8 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí považujeme tedy za den vzniku státu. Válka sice definitivně skončila 11. listopadu 1918, ale nové Československo existovalo od konce října a mohlo se tak na mírové konferenci v Paříži připojit vítězům. Potvrdila se tak slova, která zněla v pražských ulicích: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států. SVATÝ VÁCLAV Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník. Postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Smrt světce, který zemřel násilnou mučednickou smrtí před více než 1000 lety, si lidé připomínají například národními poutěmi či hudebními slavnostmi. Přemyslovec Václav, vnuk mučednice - svaté Ludmily, kterou dala zavraždit její snacha Drahomíra, se podle historiků narodil kolem roku 907. Jako datum jeho smrti uvádějí odborníci dvě možná data 28.září roku 929 nebo 935. Václav byl zavražděn na popud svého bratra Boleslava, který nesouhlasil s jeho smířlivou zahraniční politikou. Historici se dodnes přou, jak přesně Václav zemřel a jestli to byla jen smutná náhoda nebo Boleslavův záměr. Prohlášen za svatého byl zesnulý kníže již v období mezi lety 972 až 975, kdy bylo v Praze založeno biskupství. Studenti 1.C 8 Strana

9 Kalendárium školy co se peče Dobrý den v říjnu! Uběhlo září, přišel podzim a říjen je v plném proudu. Všechny třídy navštívil na besedách ředitel školy, a tak hned od začátku mají naši studenti nejnovější informace z nejvyšších míst září se uskutečnily maturitní zkoušky v podzimním termínu. Zúčastnilo se jich 13 studentů. Zase se potvrdilo, že kdo nedochází do výuky pravidelně, moc se toho nenaučí. Připravuje se výstava Schola Pragensis, Dny otevřených dveří, maturitní ples i lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky a mnohé další. V říjnu na studenty čekají podzimní prázdniny. To bude vhodný čas na první vyhodnocení školní úspěšnosti a na dotažení toho nezvládnutého. Využijte tento čas efektivně, neboť konec prvního čtvrtletí se blíží! Zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí proběhne 9. listopadu a 14. listopadu bude pedagogická rada a také schůzky rodičů. Přeji hodně sil a úspěchů ve studiu. Program na říjen a listopad 2007: (změna vyhrazena) ŘÍJEN podzimní prázdniny (čtvrtek) podzimní prázdniny (pátek) státní svátek (neděle) LISTOPAD zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí pedagogická porada hodnocení 1. čtvrtletí schůzky rodičů státní svátek (sobota) Schola Pragensis Schola Pragensis Schola Pragensis den otevřených dveří SSPŠ (úterý) Zbyšek Nechanický Strana 9

10 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Schválený rozpočet Rady Rodičů školní rok 2007/2008 Předpokládané příjmy Vybrané příspěvky (cca 540 studentů x 500,- Kč) Půjčovné (školní knihovna učebnic) Celkem plánované příjmy Požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odměna za vedení účetnictví (p. Karanská) Odměna za zpracování účetnictví (externí poradce) Tisk školního časopisu Presík Telefonní linka pro internet do Studentského klubu (poplatky) Náklady na provoz Studentského klubu Odměny za vyznamenání (1000,- Kč x počet vyznamenaných) Odměny třídních učitelů na konci školního roku (500.- Kč x 20 tříd) Příspěvek na maturitní zkoušky (květiny, občerstvení) (2000.-Kč x 5 tříd) Odměny pro studenty za sportovní výkony Příspěvek na dopravu na Invex v Brně (2 autobusy) Příspěvek na dopravu na Strojírenský veletrh v Brně (1 autobus) Příspěvek na zájezd do Londýna (40 x 1.000,- Kč) Celkové požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Nejsou zde zahrnuty náklady na Maturitní ples, protože v předchozích létech byl vždy buď vyrovnaný a v loňském roce skončil ziskem. Pokud skončí Maturitní ples opět s přebytkem, bude tento využit na vybavení do Studentského klubu. 10 Strana

11 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Poznámka: Nákup stolního fotbálku do místnosti č. 3 (již schválené využití přebytku z loňského maturitního plesu) ,- Kč Schváleno na schůzi Rady rodičů dne 11. září 2007 Vybrané příspěvky - Rada rodičů 2007/2008 Třída Žáci ve Žáci, kteří Odevzdáno Průměr třídě zaplatili v Kč 1.A - Liptáková % 1.B- Matoušek % 1.C - Emingrová % 1.D - Petrášek % 1.L - Nesvadbová % 2.A - Houska % 2.B - Keharová % 2.C - Scharnaglová % 2.D - Koníčková % 2.L - Vacková % 3.A - Kadlec % 3.B - Saiková % 3.I - Janotová % 3.L - Zelený % 3.S - Palek % 4.A - Chládková % 4.B - Kaiferová % 4.C - Šrankota % 4.l - Dlouhá % 4.S - Cimlerová % celkem ks % celkem Kč Kč Strana 11

12 Zápis ze schůze RR dne Přítomni: dle prezenční listiny 12 Strana Rada rodičů Schůzi zahájila pí.hochmuthová, která přivítala všechny přítomné. Dále předala slovo p.řediteli, který předložil návrh rozpočtu RR na školní rok 2007/2008 a byl následně přítomnými rodiči schválen. Přivítal zástupce nové studentské rady, předsedkyně: Michala Augustová, místopředsedové Anna Hochmuthová, Petr Kulhánek P. ředitel podal následující informace: všichni přijatí studenti nastoupili do 1.ročníků studentský klub je velmi dobře veden a udržován používání notebooků je možné v rámci vyučování dle dohody s vyučujícím studenti 4. ročníků požádali o semináře z některých předmětů jako přípravu k maturitám, což je vázáno na úhradu za tyto semináře přezouvárna v přízemí byla uvedena do provozu certifikáty MOS a IT Platinum zařazeny do výuky jako součást klasifikace od září se opět rozběhnou semináře z programování Poté se ujal slova pan Matoušek a informoval o kurzech ve školním roce 2007/2008, dále o přípravě maturitního plesu (pronájem Lucerny je o ,- Kč vyšší oproti minulému roku). V tomto kontextu se rozvinula diskuse ze strany zástupců studentské rady ohledně kapely a moderátora, což uvítal i prof. Matoušek s tím, že vše je na aktivitě studentů. Dále převzala slovo pí. Hochmuthová, která informovala přítomné rodiče, že je nutno najít náhradu za pí. Šťastnou (účetní RR), protože v tomto školním roce její syn maturuje a tím končí i její aktivity pro RR. Paní Hochmuthová požádala přítomné rodiče 1. ročníků, aby apelovali při třídních schůzkách na ostatní rodiče, aby se do práce RR zapojili.

13 Rada rodičů Následně byl podán návrh, aby bylo tištěno jen cca 10 ks školního časopisu Presík na třídu, neboť časopisy zůstávají ve třídách a končí v koších. Student Kulhánek podal informace kde a jak by byl ke stažení na internetu. Tento návrh nebyl přítomnými rodiči schválen, ale bylo rozhodnuto o zkušební době 3 měsíců na vyhodnocení, kolik časopisů skutečně končí v koši. Po této době bude tato problematika znovu otevřena, protože na tištěný Presík se ze strany RR vydává nezanedbatelná částka. Vedoucí studentského klubu p. Marek Keřka, oznámil, že již má za sebe nástupce studenta Tomáše Mudruňku ze 3.L. Předsedkyně studentské rady byla informována, že na schůzi RR v závěru minulého školního roku byla Radou rodičů schválená částka na nákup fotbálku a i jeho konkrétní typ (viz zápis v časopise Presík). Je potřeba, aby se nyní aktivity ujala studentská rada. Paní Šťastná sdělila zůstatek na účtu ke dni ,42 Kč. Pan ředitel na závěr opětovně požádal rodiče studentů 1. ročníků, aby se zúčastňovali dalších schůzí RR a přizvali i další rodiče. Věra Hlaváčová Strana 13

14 1. schůze SR ve šk. roce 2007/08 Studentská rada školy Schůze se nezúčastnil hojný počet předsedů a zástupců jako jindy, neboť jsem zapomněla nechat tuto schůzi vyhlásit rozhlasem, za co se omlouvám. Na druhou stranu jsem posílala info o schůzi mailem předsedům tříd a týden visela tato informace na nástěnce, což svědčí o vaši pozornoti, které nástěnce věnujete. Jaké informace Vám mohly utéct: 1. ISIC karty - týká se všech ročníků. ISIC karta potvrzuje, že jsi student a nabízí mnoho slev. První karta stojí kolem 250 Kč a obnova každý rok asi 120 Kč. Přesná cena bude ještě upřesněna. Pokud si kartu budeš zařizovat mimo školu, musíš počítat každý rok s poplatkem za novou kartu, čímž nechceme nikoho ovlivňovat, ale spočítej si co je pro tebe výhodnější. Konkrétní info o slevách najdeš na www. alive.cz. Jak jí získat? Do konce září se odevzdají seznamy žáků, kteří o ně budou mít zájem. Ti, kteří zájem mít budou, obdrží info jak dále pokračovat (tj. asi do půlky října vyplnit formulář, který dostanou + přinesou peníze a fotku). 2. Adopce černouška - za naší školu jsme adoptovali černouška. Příspěvky jsou dobrovolné. Platíme 2700 Kč/ 4 měsíce. Máme v bufetu kasičku, kam hodně studentů hází drobáky, co jim p. Karanské vrátí. Jenže je málo viditelná, vyberou se sotva 2000 Kč a tak jsme se se senátory dohodli, že vždy před další platbou (nejbližší vychází na listopad) dáme do tříd seznamy a zjistíme, kolik studentů je ochotno zaplatiti příspěvek (naposled to bylo 15 Kč, což si myslím, že nikoho nezruinuje). Dále máme na škole DVD s prezentací organizace, která se adopcí na dálku zabývá + je tam video z Keňi. Zkoukne se za 1. vyuč. hod., tak když bude mít třída zájem a vyučující (nejspíš při suplované hod.) bude souhlasit, nechť zajde zástupce třídy k Janě Pospíšilové pro DVD a můžete si ho pustit. 14 Strana

15 Studentská rada školy 3. Fotbálek - stále se vybírá. Jeden pěkný už našli, ale někdo další řekl, že není dobrý. Tak stále hledáme ten nejlepší. Měl by být do Kč. Pokud o nějakém dobrém, víte tak mi pošlete odkazy na SR nebo se za mnou osobně dostavte. 4. Autoškola - SSPŠ ve spolupráci s Autoškolou Oldřich Krejčí nabízí našim studentům jedinečnou slevu na získání řidičského oprávnění. B za 8500 Kč (vč. správního poplatku), A+B za Kč (vč. správního poplatku), A1 bude stát Kč dle počtu zájemců. Žádosti (přihlášky) si můžete vyzvednout v oddělení studijní agendy u pí. Karanské (první parto vedle ředitelny) a odevzdáte je vyplněné tamtéž. Podrobnéjší info o AŠ hledejte na nebo se ptejte přímo p. Koláře, který to celé pro nás zařídil. Strana 15

16 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Studentská rada (SR) 1. skládá se z: předsedy SR, 1. a 2. místopředsedy SR a zástupců z každé třídy 2. schůze: příležitostně - když je potřeba o něčem důležitém rozhodnout. Minimálně však v září, v únoru, v květnu 3. vedení školy má právo účastnit se zasedání Rady. Předseda nebo místopředsedové je případně informují o výsledcích zasedání. Předseda SR má právo na schůzku s vedením školy. 4. ze schůzí jsou dělány zápisy, které jsou zveřejňovány na nástěnce SR. O důležitých věcech v rámci třídy informují také třídní učitele Senát 1. skládá se z: předsedy SR, 1.a 2. místopředsedy SR a senátorů 2. schůze: nepravidelně, vždy když je něco k projednání, minimálně 1x za měsíc 3. vedení školy má právo znát výsledky ze zasedání, které se týkají učitelů nebo chodu školy 4. senát má právo na schůzku s vedením školy Volby Každý školní rok (koncem kalendářního roku) budou volby předsedy a senátorů SR. Do každé třídy donesu fotky s krátkými rozhovory uchazečů, na lístek napíšete, koho byste chtěli, aby vás zastupoval, odevzdáte předsedovi třídy a ten to odevzdá povolané osobě. Předsedu volí všechny ročníky, senátory vždy třídy ročníku, za který senátor kandiduje. Hlásit se může každý kdo: je studentem prvního, druhého či třetího ročníku má zájem se více věnovat dění ve škole do konce listopadu kontaktuje předsedu SR a informuje ho o své kandidatuře 16 Strana

17 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Předseda SR Co funkce obnáší: schůze se senátory min.1x za měsíc každý měsíc se setkávat s Radou rodičů (nebo vyslat svého zástupce) komunikace s vedením školy o nových návrzích, s kterými přišli studenti 3x do roka proslov (na Spartě, na Maturitním plese a na Studentské akademii) Předseda má právo: svolávat schůze se Senátory, Studentské rady až na dva zástupce tzv. místopředsedy najít si jiného nástupce pokud si myslí, že funkci nezvládá odvolat Senátora pokud neplní své povinosti Senátor Co funkce obnáší: chodit na schůze svolané předsedou SR plní úkoly zadané předsedou SR Strana 17

18 Karta kantora Rád bych upozornil na novinku na www stránkách naší školy. Pokud se podíváte na otevřete si odkaz O škole a následně Karty kantorů, můžete si počíst z profesního životopisu našich vyučujících. Většina pedagogů přistoupila k této novince, kterou jsem od nového školního roku zavedl, velmi zodpovědně a uvedla absolvované školy a následná studia či školení. Zklamání pro ty, kteří by snad hledali nějaké pikantnosti, cílem je rozkrýt profesní rozhled vyučujících, jejich soukromí pochopitelně není na pořadu dne. I tak si však myslím, že jde o velmi zajímavé údaje svědčící o způsobilosti vyučujících předstoupit před své studenty. V Praze dne 24. září 2007 Ing. Radko Sáblík, ředitel školy Ve Walesu chtějí omezit používání wi-fi ve školách PRAHA/LONDÝN V Británii se chystají zavést bezpečnostní směrnice pro používání wi-fi ve školách. Úřady hrabství Carmarthenshire v západním Walesu minulý týden oficiálně vyjádřily obavu z jeho možného vlivu na dětské zdraví, napsal deník Independent. 18 Strana

19 Škodí WiFi? Rada hrabství připravuje pro používání této technologie soubor zásad, které chce zavést v místních školách. Doufá také, že budou přijaty na národní úrovni. Tvrdí, že tyto zásady jsou absolutně nezbytné, stejně jako by bezpečnost dětí měla být prvořadá, píše Independent. Tento krok, který přivítala i Profesionální asociace učitelů, je vůbec prvním počinem místních úřadů ohledně používání wi-fi ve školních třídách. Wifi je instalováno téměř v polovině všech základních a v 70 procentech středních škol v zemi. Již na jaře vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Jeho obavy však britská vláda ignorovala. To německá vláda nyní doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na nejnižší možnou míru a raději používali konvenční kabelové připojení. Školám je v tomto smyslu rozesílán instruktážní materiál. Ve frankfurtských školách je již technologie zakázána. Minulý týden navrhla Evropská agentura životního prostředí, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti. Meryl Gravellová, předsedkyně rady, podle Independentu řekla: Soubor zásad je absolutně nezbytný. Bezpečnost našich dětí ve školách je pro nás prvořadá. Na druhé straně rada londýnské části Haringey minulý týden zamítla doporučení z letošního července, aby školy upřednostňovaly kabelové systémy a používání wi-fi konzultovaly s rodiči a pedagogickým sborem. Nyní však byla tato doporučení zrušena. V platnosti však zůstává stanovisko, aby se wi-fi systémy vypínaly, když nejsou v provozu, kvůli ušetření energie. Radní Martin Newton, lídr liberálních demokratů ve výboru, však podle Independentu obvinil radu z toho, že hraje s budoucností dětí ruskou ruletu. Podle článku Geoffreye Leana v deníku Independent ze dne Hanka Hermová, Strana 19

20 20 Strana Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem Prvním ročníkům a nejen jim Kdo je dobrým studentem cizích jazyků? Nejdůležitějším faktorem je bezesporu motivace studenta. Jedině motivovaný student je úspěšný při výuce cizího jazyka. Tato motivace nepřichází zvenčí, jak se mnozí domnívají, ale je to vnitřní ladění studenta. Dobrý student ví, proč se cizí jazyk učí, škála důvodů přitom může být velice pestrá. Sebelepší učitel, nejmodernější učebnice nic nezmohou, pokud student nemá vnitřní motivaci. Dobrý student v hodinách spolupracuje. Spolupráce s učitelem a spolupráce se skupinou je velice důležitá. Cílem výuky cizího jazyka je totiž komunikace v daném jazyce a komunikace bez spolupráce s ostatními je těžko představitelná. Dobrý student je zodpovědný sám za sebe. Zodpovědnost studenta za své výsledky je prvek velice důležitý pro zvládnutí cizího jazyka. Nikdo jiný tuto zodpovědnost nemůže mít. Učitel je tu od toho, aby vytvářel prostředí pro výuku, stanovil cíle výuky,volil vhodnou metodologii a pomáhal. Trpělivost je při výuce cizího jazyka také důležitá. Dobrý student si je vědom toho, že naučit se cizí jazyk je dlouhodobá záležitost, je třeba trénovat jako ve sportu. Slovíčka a gramatiku si dobrý student poctivě procvičuje doma, protože to je právě ten materiál potřebný pro komunikaci. Komunikovat v cizím jazyce znamená rozumět slyšenému či psanému projevu (poslech a čtení) a formulovat písemně či ústně myšlenky vlastní (mluvení a psaní). Domácí příprava je nezbytná, tříhodinový kurz ve škole nestačí. Ve škole se snažíme využít hodiny k nácviku dovedností, bez pravidelné domácí přípravy je ale pokrok malý. Výukové materiály umožňují samostudium, učebnice jsou online. Procvičovat gramatiku a slovíčka je tedy možno mnoha způsoby. A co je hlavní, dobrý student by měl vědět, na co se má zaměřit a v čem si je naopak jistý. Domácí příprava je největším

21 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem problémem našich studentů, je to jejich věčný boj s časem a ještě více s vůlí. Zájem je velkou výhodou. Mám na mysli především to, že mnozí z vás se zabývají angličtinou mimo školu a to je velký přínos. Pokud čtete knihy v originále, sledujete filmy, komunikujete s přáteli v cizím jazyce, čtete časopisy a podobně, určitě to hodně pomáhá k tomu, abyste cizí jazyk dobře zvládli. Dobrý student se nevymlouvá. Kromě nedostatku času je častou výmluvou i to, že chybí talent a také to, že cizí jazyk se dá naučit jedině v zahraničí. Nic z toho není pravda. Metody výuky a technické možnosti jsou dnes takové, že každý může být úspěšný. V hodinách jsou studenti v situacích, které se blíží reálnému životu. Učitelé v dnešní době nezkouší poučky, hlavním cílem výuky je komunikace. Pobyt či kurz v zahraničí je velmi efektivní, ale i tam platí vše, co jsem uvedla v předchozích odstavcích. Výhodou navíc je, že pokud máte štěstí, jste zcela obklopeni cizím jazykem a není úniku. Příště si povíme o tom, jaká je role učitele. Hodně úspěchů všem našim studentům při výuce cizích jazyků přeje Zájezd do Anglie! Mgr. Zuzana Stuchlíková vyučující anglického jazyka Upozornění! Vybíráme zálohu a dostáváte závazné přihlášky. Informujte se u svých vyučujících nebo v kabinetě 205. Strana 21

22 Kurz MS Server 2003 IT- árna Jde o kurz, ve kterém budou během 40-ti hodin probrána témata konfigurace, správy, administrace a údržby systému MS Windows Server Zdárným ukončením kurzu získají studenti Certifikát o absolvování školení a následně se mohou pokusit o zkoušku : Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment (testy jsou v angličtině), po jejímž složení získají titul MCP - Microsoft Certified Professional. Školení rozhodně není pro studenty, kteří vidí počítač poprvé využívá se zde angličtina, práce v MS Windows a základy sítí. Kurz proběhne od 23. do 27. října 2007 (úterý až sobota) Zájemci se musí přihlásit u sekretářky pro studentskou agendu paní Karanské a do pátku 12. října 2007 zaplatit poplatek ,- Kč V Praze dne 25. září 2007 Jiří Hubáček, lektor IT Akce pro rok 2007/2008: Postupně vám budu přinášet přehled některých zajímavých IT akcí, které budou probíhat v tomto školním roce, zde jsou ty, o kterých se mi zatím podařilo získat informace. InstallFest 2007 Asi dvoudenní konference zahrnující především přednášky a workshopy, týkající se Linuxu, otevřených technologií, také nebude chybět ani několik přednášek o IT marketingu a vedení vývoje. Datum konání letošního ročníku ještě není známý. Přednášky probíhají v budově FELu na Karlově náměstí v největší posluchárně. K dispozici bude Wi-Fi připojení k internetu a školní síti. 22 Strana

23 IT- árna Více informací naleznete na tam (http://www.avccvut.cz/) naleznete i zajímavé zvukové a obrazové záznamy z minulých ročníků. Středisko Unixových Technologií na SiliconHillu Celý rok průběžně probíhají přednášky ve studentském klubu FELu (fakulta ČVUT), který se nachází ve strahovských kolejích (jako např. i Klub 007). Náplní přednášek jsou především Unixy a všechno kolem, přednášky jsou řazeny do kategorií podle potřebných znalostí, ale v minulosti byla probírána i témata jako rozbor využití automatizace v řízení provozu hromadné tramvajové dopravy, a cokoli zajímavého, co nemusí nutně souviset s Unixy. Více informací na Předešlé dvě akce pořádají: ČVUT/FEL Studentský klub SH (Sillicon Hill) SUT SH (Středisko Unixových technologií SH) Studentská unie ČVUT AVC (Audiovizuální Centrum - záznamy, atd.) Z osobní zkušenosti (z posledního ročníku InstallFestu - tj. 2005) mohu potvrdit, že přednášky jsou velmi zajímavé a potkáte na nich mnoho zajímavých lidí, ať už z řad studentů, profesorů nebo jiných přednášejících (kterými jsou také známé obličeje českého otevřeného světa ). Velmi mě oslovil například pan Jan Buchal, který se naučil pracovat s Linuxem i přes svou zrakovou indispozici a nejen, že se byl ochotný s námi dívat na televizi (samozřejmě že pracoval pouze v textovém režimu) a Strana 23

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... Září 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... 7 Studentská rada... 7 PEDAGOGICKÝ SBOR... 7

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2005/2006 1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili: Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Dobrý den v adventním čase! [0]

Dobrý den v adventním čase! [0] Dobrý den v adventním čase! [0] OBSAH ÚVOD 2 LOGICKÁ OLYMPIÁDA 3 MATEMATIKA JE DOBRÁ VĚC 4 TRABLE S PŘEZŮVKAMI 4 ICILS 2013 PŘEKVAPENÍ? 5 PREZENTACE SOŠ NYMBURK 6 DROGY A ZÁVISLOST 6 NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU

Více

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Slovo šéfredaktora. Str. 2

Slovo šéfredaktora. Str. 2 j Slovo šéfredaktora O d vydání minulého čísla se událo mnoho významnývh věcí a je velmi težké vybrat ty nejdůležitější. Tak předně byly oznámeny výsledky maturit, a ačkoliv měli naši maturanti výbornou

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Cesty Ve večerních Benátkách potkáte romantiku, hru barev i vůni kávy

Cesty Ve večerních Benátkách potkáte romantiku, hru barev i vůni kávy 01 08 U n i e p r o r o z h o d č í a m e d i a č n í ř í z e n í Č R Jarní Chamonix Co takhle spojit lyžování s golfem? Prezident Exekutorské komory České republiky Juraj Podkonický říká: Exekutor by

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více