Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007"

Transkript

1 Měsíčnk Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2007 Windows XP na pořád...? strana 26 Škodí WiFi...? Zájezd do Anglie CORNY Dračí podzim strana 19 strana 21 strana 32 strana 34 I studenti můžou mít svůj web, připojte se mezi nás!!!

2 Obsah Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí 3 Kalendárium školy co se peče 9 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky 10 Rada rodičů 12 Studentská rada školy 14 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je 16 Karta kantora 18 Škodí WiFi? 19 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem 20 IT- árna 22 IT seriál 26 Na aktuální téma 29 Sportovní život školy 32 O světlušce 39 2 Strana

3 ZÁŘÍ: Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Měsíc září přinesl vyhrocenou situaci v Evropě a začátek celosvětového konfliktu, jenž lidstvo doposud nepoznalo. 14. září let od úmrtí T. G. Masaryka Vznik samostatného státu, pojmy svoboda, republika a demokracie jsou pro nás spojeny se jménem T.G. Masaryka. Narodil se 1850 v Hodoníně. Nejprve se vyučil kovářem, pak studoval gymnázium v Brně, později filozofii ve Vídni. Na jedné ze svých studijních cest poznal Američanku Charlottu Garrigue a později se s ní oženil. Podle amerického zvyku přijal i její jméno.od roku 1882 působí jako profesor v Praze. Od roku 1907 byl poslancem ve vídeňském parlamentu. Získal si velkou autoritu a bylo mu nabídnuto i ministerské křeslo, on však dospěl k názoru, že je Rakousko nereformovatelné. Zlom přináší 1.světová válka. Masaryk se velice angažuje na všech frontách. 18.října 1918 vydává ve Washingtonu Deklaraci nezávislosti Československa. O deset dní později se stát stal skutečností je zvolen prezidentem a tento úřad zastával 17 let. Snažil se držet věčně rozhádané české politiky na uzdě. Ministři k němu chodili na pravidelné konzultace ho postihl první záchvat mrtvice, po ní částečně ochrnul abdikoval a zbytek života strávil na zámku v Lánech, kde také zemřel. Umírá ve složité době a s jeho odchodem skončila poměrně šťastná etapa českého národa. Strana 3

4 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Září 1938 Od poloviny třicátých let sílily snahy sudetoněmeckého hnutí o začlenění pohraničních území Československa do říše. Britský předseda vlády Chamberlain nabídl Hitlerovi jednání a dvakrát se s ním sešel, ale územní nároky Německa se stupňovaly. Anglie a Francie z obavy před rozpoutáním války, na kterou nebyly připraveny, nutí československou vládu požadavkům vyhovět. 29. září 1938 se sešli Chamberlain, Daladier, Mussolini a Hitler v Mnichově a dohodli se na odstoupení pohraničních území Německu. Československá vláda mnichovský diktát přijala. Ve vlastních zemích byli tito muži vítáni jako zachránci míru. MNICHOVSKÝ DIKTÁT Mnichovská dohoda Často se diskutuje o tom, jak celý český národ byl připraven se zbraní v ruce bránit svou vlast, o čemž svědčí i skvělé provedená mobilizace. Ano, tato věta je pravdivá, skutečně celý český národ byl připraven a s vysokou morálkou provedl mobilizaci. Jenomže Československo nebyl jen český národ. V třinácti a půl milionovém státě žilo kromě sedmi milionů Čechů ještě 3.5 milionů Němců, půl milionu Maďarů, několik set tisíc Poláků. A nesmíme zapomínat na dva a půl milionu Slováků, které do českého národa započítat nemůžeme. Jak nastoupili svou mobilizační povinnost občané těchto národností? V oblastech obývaných sudetskými Němci byla poměrně vysoká neúčast a podobně to bylo v maďarských oblastech jižního Slovenska. Zde by možná bylo na místě připomenout, že ve válečných podmínkách za takovéto porušení občanských povinností následoval velmi tvrdý trest. S takovouto pátou kolonou v zádech by byla obrana republiky jistě obtížná. Vynikající pásmo pevností Druhým argumentem zastánců obrany je údajné skvělé pevnostní obranné pásmo. 4 Strana

5 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Ano, je pravda, že naše pevnosti byly velmi kvalitní a dokončené úseky slibovaly skutečně dobré možnosti obrany. Pokusy německé armády po obsazení pohraničí ukázaly, že by byly těžkým oříškem. Jsou tu ale opět mnohá ale. V září 1938 nebylo obranné pásmo zdaleka dokončeno. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 se prodloužila hranice s Německem a právě na této jižní hranici byla pevností linie nejslabší. Druhým ale je útočná doktrína wehrmachtu, která se příliš neslučovala s postupným dobýváním pevností ve francouzském stylu. Útočné klíny by prorazily nejhůře opevněnými oblastmi a pronikly by hluboko do vnitrozemí, čímž by se další obrana stala bezpředmětnou. Třetím ale je skutečnost, že pevnosti byly umístěny v oblastech, kde mělo naprostou převahu nepřátelské německé obyvatelstvo. Osádky by jistě musely čelit mnohým diverzním a sabotážním útokům. Skvělá výzbroj naší armády Ano, naše armáda byla naším průmyslem velmi dobře vyzbrojena. Škodovy závody a ČKD patřily k největším zbrojovkám v Evropě. V oblasti vyzbrojení pěchoty jsme na tom byli výborně. Co se týká tankového vojska, naše LT vz. 34, LT vz. 35 a LT vz.38 se mohly směle měřit s tehdejšími německými Panzery I a II. Jenomže LT vz. 38 ještě nebyl v září 1938 v naší armádě ve standardní výzbroji. Ne zcela dobrá byla situace v letectvu, kde jsme se s převahou zastaralých dvojplošníků nemohli s německou Luftwaffe měřit. A jak známo, právě letectvo tvořilo velmi důležitou součást doktríny blitzkriegu. Spojenci by nám pomohli Tento argument je samozřejmě naprosto pochybený. Anglie s Francií si nad námi v Mnichově umyly ruce a pomoc jsme od nich nemohli očekávat. Anglická a francouzská veřejnost jásala nad záchranou míru, čemuž se nelze příliš divit. Komu by se chtělo znovu do války. Za minulého režimu se stále opakovalo, že jediný Sovětský svaz nám byl ochoten pomoci. Ovšem ani to není úplná pravda. Už pouhý pohled na mapu nám prozradí, že přesun sovětských vojsk na naše území by vyžadoval souhlas Polska a Rumunska, což bylo velmi problematické. Strana 5

6 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí Dalším závažným momentem byl fakt, že čs.-sovětská smlouva vázala sovětskou pomoc na pomoc francouzskou. A byl vůbec SSSR ochoten nám nezištně pomoci? Dá se o tom s úspěchem pochybovat. Události z roku 1939 nám ukazují pravou tvář sovětské politiky. Navíc taková pomoc by mohla zůstat i na věčné časy, z čehož mělo mnoho našich politiků včetně Beneše strach. Známý je výrok jednoho z členů agrární strany: Když přijde Hitler, tak mi tuhle stovku nechá, když přijde Stalin, tak mi ji sebere. I přes tyto obavy se Beneš ještě 30.září dotazoval sovětského vyslance, zda je SSSR ochoten nám pomoci. Odpovědi se mu dostalo záměrně až po vládním rozhodnutí a přijetí mnichovské dohody. 6 Strana Studenti 2.D Zeptali jsme se krátká anketa - Co si o Mnichovské dohodě myslí naší studenti Měli jsme se bránit, či ne? Na otázku, zda-li jsme se měli bránit, je opravdu těžké odpovědět, protože v té době se podepsala Mnichovská dohoda. Na toto jednání nebyl nikdo z Československa, o které převážně šlo, pozván. Lidé to považovali za národní zradu a šířilo se heslo: O nás, bez nás. Také se šířilo všeobecné přesvědčení, že jsme se měli bránit proti Německu a nevydat území, o kterém se jednalo v Mnichově. Tenkrát jsme měli unikátní a dobře vyzbrojený systém pevností a bunkrů v hraničním pásmu. Kdybychom se bránili, tak se počítalo se ztrátou cca československých vojáků. Dnes historici spekulují i tom, že kdybychom se rozhodli bránit, tak naše šance by byla asi 50 na 50. Z mého pohledu a informací, které jsme získal, si nedovoluji říci, zda-li jsme se měli bránit nebo ne. Pravdou je, že se národu zlomila páteř. Studenti 2.D Podle našeho názoru se mohlo Československo jen těžko bránit, když smlouvu podepsali představitelé čtyř evropských velmocí. Pod Hitlero-

7 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí vým nátlakem Evropa raději dlouho uhýbala a ustupovala jeho požadavkům v naději, že se vyhne válce, než aby se mu rovnou postavila. V této situaci bylo tehdy zřejmě nejjednodušší se podvolit a území, na kterém stejně žilo více Němců než Čechů, odevzdat. Myslíme si, že ať by se českoslovenští představitelé zachovali jakkoliv, vypuknutí války bylo stejně jen otázkou času a díky podvolení se dohodě bylo možné v danou chvíli ušetřeno mnoho životů. Sice se objevují názory, že bylo Československo dobře připraveno a mohlo se bránit a třeba i ubránit, ale myslíme si, že v souvislosti s tím, co se dělo v následujících letech, kdy válka zachvátila celou Evropu, je jasné, že by Československo dříve nebo později skončilo v rukách Německa. Nemyslíme si, že by se Československo ubránilo, a dokonce Hitlera i porazilo, aby k další válce nedošlo. ŘÍJEN Skála, Pokorný 1.C Rok 1914 znamenal rozpoutání války, jakou lidstvo dosud nezažilo, Rakousko - Uhersko se otřásalo v základech. V zahraničí jedná o naší samostatnosti T.G. Masaryk, v Paříži vytváří Národní radu československou, doma se protirakouský odboj soustředí ve spolu Maffie, jehož důležitým členem je E. Beneš. Během celé války se snaží Masaryk získat státy Dohody pro myšlenku samostatného státu pro Čechy a Slováky. Pittsburská dohoda z roku 1918 soužití těchto národů ve společném státě potvrzuje. Doma vzniká z Maffie Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Vznik samostatného českého státu 18. října proklamuje Masaryk ve Washingtonské deklaraci nové Československo jako demokratický stát. Všichni čekali, až rakouský orel ukončí poslední let a český lev rozbije staleté mříže. Dočkali se 28.října 1918, kdy Rakousko - Uhersko přijalo nové mírové podmínky. V Praze vypukla spontánní manifestace, v čele stáli muži 28. října. Tento den Strana 7

8 Historické reminiscence září a říjen měsíce plné událostí považujeme tedy za den vzniku státu. Válka sice definitivně skončila 11. listopadu 1918, ale nové Československo existovalo od konce října a mohlo se tak na mírové konferenci v Paříži připojit vítězům. Potvrdila se tak slova, která zněla v pražských ulicích: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států. SVATÝ VÁCLAV Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník. Postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Smrt světce, který zemřel násilnou mučednickou smrtí před více než 1000 lety, si lidé připomínají například národními poutěmi či hudebními slavnostmi. Přemyslovec Václav, vnuk mučednice - svaté Ludmily, kterou dala zavraždit její snacha Drahomíra, se podle historiků narodil kolem roku 907. Jako datum jeho smrti uvádějí odborníci dvě možná data 28.září roku 929 nebo 935. Václav byl zavražděn na popud svého bratra Boleslava, který nesouhlasil s jeho smířlivou zahraniční politikou. Historici se dodnes přou, jak přesně Václav zemřel a jestli to byla jen smutná náhoda nebo Boleslavův záměr. Prohlášen za svatého byl zesnulý kníže již v období mezi lety 972 až 975, kdy bylo v Praze založeno biskupství. Studenti 1.C 8 Strana

9 Kalendárium školy co se peče Dobrý den v říjnu! Uběhlo září, přišel podzim a říjen je v plném proudu. Všechny třídy navštívil na besedách ředitel školy, a tak hned od začátku mají naši studenti nejnovější informace z nejvyšších míst září se uskutečnily maturitní zkoušky v podzimním termínu. Zúčastnilo se jich 13 studentů. Zase se potvrdilo, že kdo nedochází do výuky pravidelně, moc se toho nenaučí. Připravuje se výstava Schola Pragensis, Dny otevřených dveří, maturitní ples i lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky a mnohé další. V říjnu na studenty čekají podzimní prázdniny. To bude vhodný čas na první vyhodnocení školní úspěšnosti a na dotažení toho nezvládnutého. Využijte tento čas efektivně, neboť konec prvního čtvrtletí se blíží! Zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí proběhne 9. listopadu a 14. listopadu bude pedagogická rada a také schůzky rodičů. Přeji hodně sil a úspěchů ve studiu. Program na říjen a listopad 2007: (změna vyhrazena) ŘÍJEN podzimní prázdniny (čtvrtek) podzimní prázdniny (pátek) státní svátek (neděle) LISTOPAD zápis průběžné klasifikace za 1. čtvrtletí pedagogická porada hodnocení 1. čtvrtletí schůzky rodičů státní svátek (sobota) Schola Pragensis Schola Pragensis Schola Pragensis den otevřených dveří SSPŠ (úterý) Zbyšek Nechanický Strana 9

10 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Schválený rozpočet Rady Rodičů školní rok 2007/2008 Předpokládané příjmy Vybrané příspěvky (cca 540 studentů x 500,- Kč) Půjčovné (školní knihovna učebnic) Celkem plánované příjmy Požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odměna za vedení účetnictví (p. Karanská) Odměna za zpracování účetnictví (externí poradce) Tisk školního časopisu Presík Telefonní linka pro internet do Studentského klubu (poplatky) Náklady na provoz Studentského klubu Odměny za vyznamenání (1000,- Kč x počet vyznamenaných) Odměny třídních učitelů na konci školního roku (500.- Kč x 20 tříd) Příspěvek na maturitní zkoušky (květiny, občerstvení) (2000.-Kč x 5 tříd) Odměny pro studenty za sportovní výkony Příspěvek na dopravu na Invex v Brně (2 autobusy) Příspěvek na dopravu na Strojírenský veletrh v Brně (1 autobus) Příspěvek na zájezd do Londýna (40 x 1.000,- Kč) Celkové požadavky na výdaje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Nejsou zde zahrnuty náklady na Maturitní ples, protože v předchozích létech byl vždy buď vyrovnaný a v loňském roce skončil ziskem. Pokud skončí Maturitní ples opět s přebytkem, bude tento využit na vybavení do Studentského klubu. 10 Strana

11 Rubrika starého Harpagona sypte se korunky Poznámka: Nákup stolního fotbálku do místnosti č. 3 (již schválené využití přebytku z loňského maturitního plesu) ,- Kč Schváleno na schůzi Rady rodičů dne 11. září 2007 Vybrané příspěvky - Rada rodičů 2007/2008 Třída Žáci ve Žáci, kteří Odevzdáno Průměr třídě zaplatili v Kč 1.A - Liptáková % 1.B- Matoušek % 1.C - Emingrová % 1.D - Petrášek % 1.L - Nesvadbová % 2.A - Houska % 2.B - Keharová % 2.C - Scharnaglová % 2.D - Koníčková % 2.L - Vacková % 3.A - Kadlec % 3.B - Saiková % 3.I - Janotová % 3.L - Zelený % 3.S - Palek % 4.A - Chládková % 4.B - Kaiferová % 4.C - Šrankota % 4.l - Dlouhá % 4.S - Cimlerová % celkem ks % celkem Kč Kč Strana 11

12 Zápis ze schůze RR dne Přítomni: dle prezenční listiny 12 Strana Rada rodičů Schůzi zahájila pí.hochmuthová, která přivítala všechny přítomné. Dále předala slovo p.řediteli, který předložil návrh rozpočtu RR na školní rok 2007/2008 a byl následně přítomnými rodiči schválen. Přivítal zástupce nové studentské rady, předsedkyně: Michala Augustová, místopředsedové Anna Hochmuthová, Petr Kulhánek P. ředitel podal následující informace: všichni přijatí studenti nastoupili do 1.ročníků studentský klub je velmi dobře veden a udržován používání notebooků je možné v rámci vyučování dle dohody s vyučujícím studenti 4. ročníků požádali o semináře z některých předmětů jako přípravu k maturitám, což je vázáno na úhradu za tyto semináře přezouvárna v přízemí byla uvedena do provozu certifikáty MOS a IT Platinum zařazeny do výuky jako součást klasifikace od září se opět rozběhnou semináře z programování Poté se ujal slova pan Matoušek a informoval o kurzech ve školním roce 2007/2008, dále o přípravě maturitního plesu (pronájem Lucerny je o ,- Kč vyšší oproti minulému roku). V tomto kontextu se rozvinula diskuse ze strany zástupců studentské rady ohledně kapely a moderátora, což uvítal i prof. Matoušek s tím, že vše je na aktivitě studentů. Dále převzala slovo pí. Hochmuthová, která informovala přítomné rodiče, že je nutno najít náhradu za pí. Šťastnou (účetní RR), protože v tomto školním roce její syn maturuje a tím končí i její aktivity pro RR. Paní Hochmuthová požádala přítomné rodiče 1. ročníků, aby apelovali při třídních schůzkách na ostatní rodiče, aby se do práce RR zapojili.

13 Rada rodičů Následně byl podán návrh, aby bylo tištěno jen cca 10 ks školního časopisu Presík na třídu, neboť časopisy zůstávají ve třídách a končí v koších. Student Kulhánek podal informace kde a jak by byl ke stažení na internetu. Tento návrh nebyl přítomnými rodiči schválen, ale bylo rozhodnuto o zkušební době 3 měsíců na vyhodnocení, kolik časopisů skutečně končí v koši. Po této době bude tato problematika znovu otevřena, protože na tištěný Presík se ze strany RR vydává nezanedbatelná částka. Vedoucí studentského klubu p. Marek Keřka, oznámil, že již má za sebe nástupce studenta Tomáše Mudruňku ze 3.L. Předsedkyně studentské rady byla informována, že na schůzi RR v závěru minulého školního roku byla Radou rodičů schválená částka na nákup fotbálku a i jeho konkrétní typ (viz zápis v časopise Presík). Je potřeba, aby se nyní aktivity ujala studentská rada. Paní Šťastná sdělila zůstatek na účtu ke dni ,42 Kč. Pan ředitel na závěr opětovně požádal rodiče studentů 1. ročníků, aby se zúčastňovali dalších schůzí RR a přizvali i další rodiče. Věra Hlaváčová Strana 13

14 1. schůze SR ve šk. roce 2007/08 Studentská rada školy Schůze se nezúčastnil hojný počet předsedů a zástupců jako jindy, neboť jsem zapomněla nechat tuto schůzi vyhlásit rozhlasem, za co se omlouvám. Na druhou stranu jsem posílala info o schůzi mailem předsedům tříd a týden visela tato informace na nástěnce, což svědčí o vaši pozornoti, které nástěnce věnujete. Jaké informace Vám mohly utéct: 1. ISIC karty - týká se všech ročníků. ISIC karta potvrzuje, že jsi student a nabízí mnoho slev. První karta stojí kolem 250 Kč a obnova každý rok asi 120 Kč. Přesná cena bude ještě upřesněna. Pokud si kartu budeš zařizovat mimo školu, musíš počítat každý rok s poplatkem za novou kartu, čímž nechceme nikoho ovlivňovat, ale spočítej si co je pro tebe výhodnější. Konkrétní info o slevách najdeš na www. alive.cz. Jak jí získat? Do konce září se odevzdají seznamy žáků, kteří o ně budou mít zájem. Ti, kteří zájem mít budou, obdrží info jak dále pokračovat (tj. asi do půlky října vyplnit formulář, který dostanou + přinesou peníze a fotku). 2. Adopce černouška - za naší školu jsme adoptovali černouška. Příspěvky jsou dobrovolné. Platíme 2700 Kč/ 4 měsíce. Máme v bufetu kasičku, kam hodně studentů hází drobáky, co jim p. Karanské vrátí. Jenže je málo viditelná, vyberou se sotva 2000 Kč a tak jsme se se senátory dohodli, že vždy před další platbou (nejbližší vychází na listopad) dáme do tříd seznamy a zjistíme, kolik studentů je ochotno zaplatiti příspěvek (naposled to bylo 15 Kč, což si myslím, že nikoho nezruinuje). Dále máme na škole DVD s prezentací organizace, která se adopcí na dálku zabývá + je tam video z Keňi. Zkoukne se za 1. vyuč. hod., tak když bude mít třída zájem a vyučující (nejspíš při suplované hod.) bude souhlasit, nechť zajde zástupce třídy k Janě Pospíšilové pro DVD a můžete si ho pustit. 14 Strana

15 Studentská rada školy 3. Fotbálek - stále se vybírá. Jeden pěkný už našli, ale někdo další řekl, že není dobrý. Tak stále hledáme ten nejlepší. Měl by být do Kč. Pokud o nějakém dobrém, víte tak mi pošlete odkazy na SR nebo se za mnou osobně dostavte. 4. Autoškola - SSPŠ ve spolupráci s Autoškolou Oldřich Krejčí nabízí našim studentům jedinečnou slevu na získání řidičského oprávnění. B za 8500 Kč (vč. správního poplatku), A+B za Kč (vč. správního poplatku), A1 bude stát Kč dle počtu zájemců. Žádosti (přihlášky) si můžete vyzvednout v oddělení studijní agendy u pí. Karanské (první parto vedle ředitelny) a odevzdáte je vyplněné tamtéž. Podrobnéjší info o AŠ hledejte na nebo se ptejte přímo p. Koláře, který to celé pro nás zařídil. Strana 15

16 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Studentská rada (SR) 1. skládá se z: předsedy SR, 1. a 2. místopředsedy SR a zástupců z každé třídy 2. schůze: příležitostně - když je potřeba o něčem důležitém rozhodnout. Minimálně však v září, v únoru, v květnu 3. vedení školy má právo účastnit se zasedání Rady. Předseda nebo místopředsedové je případně informují o výsledcích zasedání. Předseda SR má právo na schůzku s vedením školy. 4. ze schůzí jsou dělány zápisy, které jsou zveřejňovány na nástěnce SR. O důležitých věcech v rámci třídy informují také třídní učitele Senát 1. skládá se z: předsedy SR, 1.a 2. místopředsedy SR a senátorů 2. schůze: nepravidelně, vždy když je něco k projednání, minimálně 1x za měsíc 3. vedení školy má právo znát výsledky ze zasedání, které se týkají učitelů nebo chodu školy 4. senát má právo na schůzku s vedením školy Volby Každý školní rok (koncem kalendářního roku) budou volby předsedy a senátorů SR. Do každé třídy donesu fotky s krátkými rozhovory uchazečů, na lístek napíšete, koho byste chtěli, aby vás zastupoval, odevzdáte předsedovi třídy a ten to odevzdá povolané osobě. Předsedu volí všechny ročníky, senátory vždy třídy ročníku, za který senátor kandiduje. Hlásit se může každý kdo: je studentem prvního, druhého či třetího ročníku má zájem se více věnovat dění ve škole do konce listopadu kontaktuje předsedu SR a informuje ho o své kandidatuře 16 Strana

17 Jak můžu ovlivnit dění ve škole kdo co je Předseda SR Co funkce obnáší: schůze se senátory min.1x za měsíc každý měsíc se setkávat s Radou rodičů (nebo vyslat svého zástupce) komunikace s vedením školy o nových návrzích, s kterými přišli studenti 3x do roka proslov (na Spartě, na Maturitním plese a na Studentské akademii) Předseda má právo: svolávat schůze se Senátory, Studentské rady až na dva zástupce tzv. místopředsedy najít si jiného nástupce pokud si myslí, že funkci nezvládá odvolat Senátora pokud neplní své povinosti Senátor Co funkce obnáší: chodit na schůze svolané předsedou SR plní úkoly zadané předsedou SR Strana 17

18 Karta kantora Rád bych upozornil na novinku na www stránkách naší školy. Pokud se podíváte na otevřete si odkaz O škole a následně Karty kantorů, můžete si počíst z profesního životopisu našich vyučujících. Většina pedagogů přistoupila k této novince, kterou jsem od nového školního roku zavedl, velmi zodpovědně a uvedla absolvované školy a následná studia či školení. Zklamání pro ty, kteří by snad hledali nějaké pikantnosti, cílem je rozkrýt profesní rozhled vyučujících, jejich soukromí pochopitelně není na pořadu dne. I tak si však myslím, že jde o velmi zajímavé údaje svědčící o způsobilosti vyučujících předstoupit před své studenty. V Praze dne 24. září 2007 Ing. Radko Sáblík, ředitel školy Ve Walesu chtějí omezit používání wi-fi ve školách PRAHA/LONDÝN V Británii se chystají zavést bezpečnostní směrnice pro používání wi-fi ve školách. Úřady hrabství Carmarthenshire v západním Walesu minulý týden oficiálně vyjádřily obavu z jeho možného vlivu na dětské zdraví, napsal deník Independent. 18 Strana

19 Škodí WiFi? Rada hrabství připravuje pro používání této technologie soubor zásad, které chce zavést v místních školách. Doufá také, že budou přijaty na národní úrovni. Tvrdí, že tyto zásady jsou absolutně nezbytné, stejně jako by bezpečnost dětí měla být prvořadá, píše Independent. Tento krok, který přivítala i Profesionální asociace učitelů, je vůbec prvním počinem místních úřadů ohledně používání wi-fi ve školních třídách. Wifi je instalováno téměř v polovině všech základních a v 70 procentech středních škol v zemi. Již na jaře vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Jeho obavy však britská vláda ignorovala. To německá vláda nyní doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na nejnižší možnou míru a raději používali konvenční kabelové připojení. Školám je v tomto smyslu rozesílán instruktážní materiál. Ve frankfurtských školách je již technologie zakázána. Minulý týden navrhla Evropská agentura životního prostředí, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti. Meryl Gravellová, předsedkyně rady, podle Independentu řekla: Soubor zásad je absolutně nezbytný. Bezpečnost našich dětí ve školách je pro nás prvořadá. Na druhé straně rada londýnské části Haringey minulý týden zamítla doporučení z letošního července, aby školy upřednostňovaly kabelové systémy a používání wi-fi konzultovaly s rodiči a pedagogickým sborem. Nyní však byla tato doporučení zrušena. V platnosti však zůstává stanovisko, aby se wi-fi systémy vypínaly, když nejsou v provozu, kvůli ušetření energie. Radní Martin Newton, lídr liberálních demokratů ve výboru, však podle Independentu obvinil radu z toho, že hraje s budoucností dětí ruskou ruletu. Podle článku Geoffreye Leana v deníku Independent ze dne Hanka Hermová, Strana 19

20 20 Strana Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem Prvním ročníkům a nejen jim Kdo je dobrým studentem cizích jazyků? Nejdůležitějším faktorem je bezesporu motivace studenta. Jedině motivovaný student je úspěšný při výuce cizího jazyka. Tato motivace nepřichází zvenčí, jak se mnozí domnívají, ale je to vnitřní ladění studenta. Dobrý student ví, proč se cizí jazyk učí, škála důvodů přitom může být velice pestrá. Sebelepší učitel, nejmodernější učebnice nic nezmohou, pokud student nemá vnitřní motivaci. Dobrý student v hodinách spolupracuje. Spolupráce s učitelem a spolupráce se skupinou je velice důležitá. Cílem výuky cizího jazyka je totiž komunikace v daném jazyce a komunikace bez spolupráce s ostatními je těžko představitelná. Dobrý student je zodpovědný sám za sebe. Zodpovědnost studenta za své výsledky je prvek velice důležitý pro zvládnutí cizího jazyka. Nikdo jiný tuto zodpovědnost nemůže mít. Učitel je tu od toho, aby vytvářel prostředí pro výuku, stanovil cíle výuky,volil vhodnou metodologii a pomáhal. Trpělivost je při výuce cizího jazyka také důležitá. Dobrý student si je vědom toho, že naučit se cizí jazyk je dlouhodobá záležitost, je třeba trénovat jako ve sportu. Slovíčka a gramatiku si dobrý student poctivě procvičuje doma, protože to je právě ten materiál potřebný pro komunikaci. Komunikovat v cizím jazyce znamená rozumět slyšenému či psanému projevu (poslech a čtení) a formulovat písemně či ústně myšlenky vlastní (mluvení a psaní). Domácí příprava je nezbytná, tříhodinový kurz ve škole nestačí. Ve škole se snažíme využít hodiny k nácviku dovedností, bez pravidelné domácí přípravy je ale pokrok malý. Výukové materiály umožňují samostudium, učebnice jsou online. Procvičovat gramatiku a slovíčka je tedy možno mnoha způsoby. A co je hlavní, dobrý student by měl vědět, na co se má zaměřit a v čem si je naopak jistý. Domácí příprava je největším

21 Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem problémem našich studentů, je to jejich věčný boj s časem a ještě více s vůlí. Zájem je velkou výhodou. Mám na mysli především to, že mnozí z vás se zabývají angličtinou mimo školu a to je velký přínos. Pokud čtete knihy v originále, sledujete filmy, komunikujete s přáteli v cizím jazyce, čtete časopisy a podobně, určitě to hodně pomáhá k tomu, abyste cizí jazyk dobře zvládli. Dobrý student se nevymlouvá. Kromě nedostatku času je častou výmluvou i to, že chybí talent a také to, že cizí jazyk se dá naučit jedině v zahraničí. Nic z toho není pravda. Metody výuky a technické možnosti jsou dnes takové, že každý může být úspěšný. V hodinách jsou studenti v situacích, které se blíží reálnému životu. Učitelé v dnešní době nezkouší poučky, hlavním cílem výuky je komunikace. Pobyt či kurz v zahraničí je velmi efektivní, ale i tam platí vše, co jsem uvedla v předchozích odstavcích. Výhodou navíc je, že pokud máte štěstí, jste zcela obklopeni cizím jazykem a není úniku. Příště si povíme o tom, jaká je role učitele. Hodně úspěchů všem našim studentům při výuce cizích jazyků přeje Zájezd do Anglie! Mgr. Zuzana Stuchlíková vyučující anglického jazyka Upozornění! Vybíráme zálohu a dostáváte závazné přihlášky. Informujte se u svých vyučujících nebo v kabinetě 205. Strana 21

22 Kurz MS Server 2003 IT- árna Jde o kurz, ve kterém budou během 40-ti hodin probrána témata konfigurace, správy, administrace a údržby systému MS Windows Server Zdárným ukončením kurzu získají studenti Certifikát o absolvování školení a následně se mohou pokusit o zkoušku : Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment (testy jsou v angličtině), po jejímž složení získají titul MCP - Microsoft Certified Professional. Školení rozhodně není pro studenty, kteří vidí počítač poprvé využívá se zde angličtina, práce v MS Windows a základy sítí. Kurz proběhne od 23. do 27. října 2007 (úterý až sobota) Zájemci se musí přihlásit u sekretářky pro studentskou agendu paní Karanské a do pátku 12. října 2007 zaplatit poplatek ,- Kč V Praze dne 25. září 2007 Jiří Hubáček, lektor IT Akce pro rok 2007/2008: Postupně vám budu přinášet přehled některých zajímavých IT akcí, které budou probíhat v tomto školním roce, zde jsou ty, o kterých se mi zatím podařilo získat informace. InstallFest 2007 Asi dvoudenní konference zahrnující především přednášky a workshopy, týkající se Linuxu, otevřených technologií, také nebude chybět ani několik přednášek o IT marketingu a vedení vývoje. Datum konání letošního ročníku ještě není známý. Přednášky probíhají v budově FELu na Karlově náměstí v největší posluchárně. K dispozici bude Wi-Fi připojení k internetu a školní síti. 22 Strana

23 IT- árna Více informací naleznete na tam (http://www.avccvut.cz/) naleznete i zajímavé zvukové a obrazové záznamy z minulých ročníků. Středisko Unixových Technologií na SiliconHillu Celý rok průběžně probíhají přednášky ve studentském klubu FELu (fakulta ČVUT), který se nachází ve strahovských kolejích (jako např. i Klub 007). Náplní přednášek jsou především Unixy a všechno kolem, přednášky jsou řazeny do kategorií podle potřebných znalostí, ale v minulosti byla probírána i témata jako rozbor využití automatizace v řízení provozu hromadné tramvajové dopravy, a cokoli zajímavého, co nemusí nutně souviset s Unixy. Více informací na Předešlé dvě akce pořádají: ČVUT/FEL Studentský klub SH (Sillicon Hill) SUT SH (Středisko Unixových technologií SH) Studentská unie ČVUT AVC (Audiovizuální Centrum - záznamy, atd.) Z osobní zkušenosti (z posledního ročníku InstallFestu - tj. 2005) mohu potvrdit, že přednášky jsou velmi zajímavé a potkáte na nich mnoho zajímavých lidí, ať už z řad studentů, profesorů nebo jiných přednášejících (kterými jsou také známé obličeje českého otevřeného světa ). Velmi mě oslovil například pan Jan Buchal, který se naučil pracovat s Linuxem i přes svou zrakovou indispozici a nejen, že se byl ochotný s námi dívat na televizi (samozřejmě že pracoval pouze v textovém režimu) a Strana 23

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Rektorský sportovní den ČVUT

Rektorský sportovní den ČVUT Rektorský sportovní den ČVUT Dračí lodě akademický pohár fakult Praha - 5. 5. 0 Informační bulletin (v.0) Dračí lodě jsou jediným skutečně týmovým sportem, kde síla týmu rozhoduje a převyšuje pouhý součet

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÁNOCE JSOU TADY! KUNRATICKÝ ČTENÁŘ autorské čtení. Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011

VÁNOCE JSOU TADY! KUNRATICKÝ ČTENÁŘ autorské čtení. Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011 ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č.4 školní rok 2011/2012 13. PROSINEC 2011 Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011 Ve čtvrtém prosincovém Školním zpravodaji najdete: - KUNRATICKÝ ČTENÁŘ AUTORSKÉ ČTENÍ

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Outdoor club HANACE uvádí. měsíčník jménem Monitor. na měsíc září 2015. Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman,

Outdoor club HANACE uvádí. měsíčník jménem Monitor. na měsíc září 2015. Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman, Outdoor club HANACE uvádí měsíčník jménem Monitor na měsíc září 2015 Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman, letos určitě, jako každý rok, vydařený a kromě Hanmana jsme měli podařený tábor plný srandy

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Datum konání: 6. 4. 2005, od 20:00 Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí Prezenční listina: Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee Martin Hawelka,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Z rozhodnutí Mezinárodní nohejbalové asociace (UNIF),

Z rozhodnutí Mezinárodní nohejbalové asociace (UNIF), Z rozhodnutí Mezinárodní nohejbalové asociace (UNIF), pod záštitou světového rekordmana Jana Železného a předsedy Českomoravského fotbalového svazu Ivana Haška pořádá Český nohejbalový svaz ve spolupráci

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011. Přítomní: Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí.

Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011. Přítomní: Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Radek Špok Jan Tomíček Členové

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Petra Bartošová Partner Account Manager

Petra Bartošová Partner Account Manager Petra Bartošová Partner Account Manager Agenda: 1. Konec podpory Windows XP 2. Scénáře prodeje 3. Konec podpory Office 2003 4. Vaše dotazy Marketingová kampaň Vrchol březen 2014 Komunikační kampaň cílená

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři,

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři, Aktuality Milí čtenáři, Nový školní rok jsme zahájili opravdu na plno! Instruktoři realizují jeden pobytový program za druhým, proběhly dva běhy adaptačních programů pro 160 studentů SOŠ J. Sousedíka.

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více